Toinen aalto ei ole pandemian vaan ihmisyhteisön ominaisuus

Meidän länsimaisten ihmisten maailmassa ainoastaan yksilöllä on merkitystä – väestö on vain joukko itsellisiä yksilöitä.  Pandemian maailmassa ainoastaan väestöllä on merkitystä – yksilöt ovat vain sen yhdentekeviä soluja.  Pandemia ei ole yksilön vaan väestön sairaus, jossa yksilön ottama riski kohdistuu koko väestöön, ja yksilön selviytyminen riippuu koko väestön selviytymisestä.  Itä-Aasian kulttuurit ovat länsimaisia yhteisöllisempiä ja tämän ansiosta pandemia on vaatinut siellä väestöön suhteutettuna vain sadasosan läntisen Euroopan ja Amerikan uhreista.

JOHDANNOKSI

The Lancet (vuodesta 1823) on yksi maailman viidestä arvovaltaisimmasta terveysalan tieteellisestä julkaisusarjasta.  Sen päätoimittaja, Richard Horton, suomii tuoreessa (18.6.2020) kirjassaan The Covid-19 Catastrophe: What’s Gone Wrong and How to Stop it Happening Again armotta ja kovin sanoin Englannin päättäjiä.  Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) toimet koronaviruksen suhteen ovat suurin tiedepoliittinen epäonnistuminen kokonaiseen sukupolveen.  Hän syyttää erityisesti Englannin hallituksen Tieteellistä hätätilaneuvontaryhmää (Scientific Advisory Group for Emergenciens, SAGE).  Siitä tuli kansalaiset pettäneen hallituksen PR-siipi, mikä on johtanut menetettyihin mahdollisuuksiin ja kuvottaviin virhearviointeihin ja niiden kautta kymmenien tuhansien kansalaisten kuolemiin, jotka olisi voitu välttää.  Hallituksen vastaus kriisiin oli hidas, omahyväinen ja räikeän valmistautumaton.  SAGEn ja hallituksen välillä vallitsi rikkoutunut, nöyristelevä poliittis-tieteellinen rikoskumppanuus…  Yksittäin he ovat suurenmoisia ihmisiä, mutta systeemi epäonnistui katastrofaalisesti.  

Hortonin kritiikki osuu yhtä hyvin useimpien nk. Länsimaiden koronapolitiikkaan.  Hänen sanansa eivät ole jälkiviisautta.  Hänen toimittamansa The Lancet julkaisi jo tammi-helmikuun vaihteessa viisi artikkelia uudesta koronaviruksesta, sen kliinisistä piirteistä, tarttumisesta ihmisestä toiseen ja epidemiologiasta Wuhanissa ja Horton itse esitti lehdessään ”epätoivoisen vetoomuksen” epidemian tukahduttamiseksi ja ehdotti toimenpiteitä tätä varten.  WHO arvioi jo 13.2., että covid-19 taudin tapauskuolleisuus olisi 1..2%, minkä myöhemmät tutkimukset ovat osoittaneet jokseenkin oikeaksi [Huom. Tapaus tarkoittaa tässä yhteydessä lääketieteellisesti todettua tartuntaa, tartunta sisältää myös toteamatta jääneet infektiot].  Lancetin seuraavissa artikkeleissa puhuttiin myös henkilökohtaisten suojavälineiden, testaamisen, massakokoontumisten välttämisen, koulujen sulkemisen harkitsemisen ja yleisen lockdownin merkityksestä.  Jaettu tieto ja esitetyt vetoomukset jätettiin huomioimatta.  Horton ei vieläkään kykene ymmärtämään, miksi hallituksen tieteelliset neuvonantajat (SAGE) eivät konsultoineet kiinalaisia kollegoitaan.  Nämä ovat ihmisiä, joille voi lähettää sähköposteja tai soittaa puhelimella. ”Hei, luimme artikkelinne Lancetissa, voiko asia todella olla niin paha.  Mitä ihmettä Wuhanissa tapahtuu?”  Jos he olisivat ottaneet yhteyttä, heille olisi selvinnyt, että tilanne todella oli juuri niin paha.  Horton ei myöskään suostu ymmärtämään miksi SAGE yritti koko ajan olla ainakin yhtä herkkä taloudellisten kuin terveydellistenkin näkökohtien suuntaan. Tämä on vaarallinen lähtökohta, koska se vaarantaa SAGEn kyvyn suojella [kansalaisten] terveyttä.

MITEN TÄHÄN ON TULTU?

Suomen hallitus ja Suomi kokonaisuudessaan on menestynyt covid-19 epidemian torjunnassa ratkaisevasti Hortonin suomimaa Englantia paremmin.  Alkuasetelma oli kuitenkin samanlainen – välitulos 1.8.2020 onneksemme ei.  Pohjoismaissa, Englannissa ja Hollannissa valittiin epidemian alkuvaiheessa kausi-influenssapolitiikka, jossa taudin tartuntakuolleisuus oletettiin matalaksi, leviäminen väestössä nopeaksi, torjunta tarpeettomaksi sekä joka tapauksessa yhteensopimattomaksi länsimaisten kansalaisoikeuksien kanssa sekä kansantaloudelle aivan liian kalliiksi.  Niinpä tavoitteeksi asetettiin sairastumiskäyrän loiventaminen siten, että epidemian kulku läpi väestön ei ylikuormittaisi sairaanhoitoa, mutta tuottaisi syksyyn 2020 mennessä väestölle laumasuojan ilman rokottamista – rokotteestahan ei ollut tietoa.  Kiinan Hubein provinssin Wuhanin kohtalon ei arveltu koskevan Eurooppaa [mistähän syystä?], ja koska koko epidemiankaan leviämistä Eurooppaan ei pidetty kovin todennäköisenä, vakavista varotoimista arveltiin olevan enemmän haittaa kuin hyötyä.  Tammikuun loppuun saakka THL piti covid-19 tartuntojen todennäköisyyttä Suomessa hyvin pienenä ja varoitteli ennen kaikkea ylireagoinneista.

Vielä maaliskuun alussa käsitys näkymättömiin jäävien covid-19 tartunnan saaneiden suuresta määrästä ja sairauden suhteellisesta vaarattomuudesta muille kuin joistakin perussairauksista kärsiville vanhuksille oli Euroopassa yleinen.  Harvalukuiset tukahduttamispolitiikan vaatijat leimattiin väestöä pelotteleviksi ”nojatuoliepidemiologeiksi”.  Suomessa väestön laumaimmuniteetin saavuttamiseen THL arveli 18.3. käyrän madaltamisesta riippuen kuluvan 95-188 päivää, jonka jälkeen 42 – 65 % olisi sairastanut taudin.

Aasiassa Taiwan, Hong Kong ja Mongolia saivat epäilemättä keittiön kautta tietoa vakavasta uudesta tartuntataudista suoraan Wuhanista jo ennen Kiinan virallisia tiedonantoja, ja ne olivat valinneet epidemiaan varustautumisen ja täysitehoisen torjunnan jo varhain tammikuussa.  Niinpä covid-19 tapaukset (= rekisteröidyt covid-19 sairaustapaukset, corona cases) jäivät niiden yhteen laskien 35 miljoonaisessa väestössä heinäkuun loppuun tultaessa alle kolmeentuhanteen ja kuolemantapaukset alle kolmeenkymmeneen.

WHO teki tarkastusmatkan Wuhaniin 20.-21.1. ja viimeistään tuolloin WHO:lle selvisi, että uusi virus tarttuu ihmisestä ihmiseen, ja sen tarttuvuusluvuksi R0 arvioitiin 1,4 … 2,5.  Matkan jälkeen WHO  varoitti vakavasti covid-19 epidemian korkeasta tappavuudesta ja leviämisestä matkaraportissaan  23.1. ja siitä pitäen lähes päivittäin, vaatien valtioita seuraamaan ja aktiivisesti rajoittamaan epidemiaa, varhain havaitsemaan, eristämään ja hoitamaan tautitapaukset, jäljittämään näiden kontaktit ja [näin] estämään covid-10 tartuntojen leviäminen eteenpäin, ts. tukahduttamaan epidemia.

Wuhanin kaltaisia tukahduttamis/sulkutoimia [(ordon sanitaire/lockdown, käytän tässä artikkelissa anteeksi pyydellen kaikista väestöön yleisesti kohdistuvista ja sosiaalisia kontakteja olennaisesti rajoittavista toimista nimitystä lockdown, koska suomen kielessä ei ole asialle riittävän yleistä/spesifistä termiä] ei kehittyneessä Euroopassa vielä tuolloin ajateltu tarvittavan.  Vasta Italian Bergamon provinssin sairaanhoidon luhistuminen maaliskuun alkupuolella ja kymmenien lääkäreiden kuolemat herättivät ensimmäiset Euroopan maiden hallitukset käsittämään, että covid-19 ei ole vain eriniminen kausi-influenssa.  Epidemian hidastamispolitiikan valinneelle Boris Johnsonillekin kirkastui äkkiä, ettei minkään maan sairaanhoitojärjestelmä, Englannin NHS mukaanluettuna, voisi kestää hidastamispolitiikan seurauksia!

Niin Italiassa, Ranskassa, Espanjassa, Saksassa, Sveitsissä kuin Englannissakin lockdown määrättiin vasta kun päivittäin diagnostisoidut uudet covid-19 tapaukset (maasta riippuen vain puolet … neljäsosa kaikista tartunnoista) olivat kohonneet yli tuhanteen ja kuolemat useista kymmenistä yli sataan, 10. – 23.3..  Pienemmissä Belgiassa ja Hollannissakin uudet päivittäiset sairaustapaukset ehtivät kohota lähelle kahtasataa.  Ruotsissa lockdown toimia ei käynnistetty lainkaan.  Belgia, Englanti, Espanja, Italia ja Ruotsi [sekä USA] kuuluvat tällä hetkellä väestöön suhteutettujen covid-19 kuolemien kärkikymmenikköön maailmassa (570 – 850/M = covid-19 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden).  Sairaanhoito kriisiytyi Lombardiassa, Englannissa, Madridissa, New Yorkissa ym..  Niihin verrattuna alun perin tukahduttamisstrategian valinneiden Itä Aasian ja Oseanian maiden (Mongolia, Vietnam, Taiwan, Kiina, Uusi Seelanti, Singapore, Hong Kong, Etelä-Korea ja Australia) covid-kuolleisuus on noin sadasosa (0…10/M).  Vertailun vuoksi, Suomen tähänastinen covid-19 kuolleisuus on 60/M.  Erot maiden välillä ovat siis muodostuneet todella suuriksi.

Saksa on mielenkiintoinen tapaus.  Covid-19 tapaukset nousivat siellä yhtä nopeasti kuin mm. Ranskassa, mutta tehokkaan testaamisen ansiosta covid-19 tapaukset diagnostisoitiin nopeammin, hoitoon ohjattiin rivakasti, se oli tehokasta ja kapasiteetti riitti, ja tapausrekisterin kattavuus oli parempi.  Uudet sairaustapaukset käännettiin jyrkkään laskuun jo pari viikkoa lockdownin jälkeen.  Vaikka täysin vertailukelpoista tietoa eri maiden todellisista covid-19 tartuntojen ja kuolleiden määristä ei ole, on ilmeistä, että Saksa ensin taittoi epidemian kasvun, on sittemmin tukahduttanut sitä [uusia päivittäisiä tapauksia on silti edelleen satoja] ja hoitanut covid-19 potilaansa [kuolemia on viimeisen kahden kuukauden ajan ollut keskimäärin alle 10/vrk] muita suuria Euroopan maita paremmin.  Saksa valitsi tukahduttamisstrategian, mutta vasta maaliskuun lopussa, kun covid-19 tapauksia oli kertynyt jo 60 000.  Saksalaisen tehokkaan toteutuksen ansiosta asukaslukuun suhteutettu covid-19 kuolemien määrä jäänee Saksassa (110/M) alle viidesosaan Belgian, Englannin, Italian, Ranskan ja Hollannin tasosta.  Silti väestöön suhteutettu covid-19 kuolemien määrä on jo alun perin tukahduttamisen valinneessa Kreikassa (20/M) vain viidesosa Saksasta.

Kun Saksan menestyksestä alkoi näkyä merkkejä, käänsimme kuuden tutkijan voimin Saksan-exit-strategiadokumentit, 30-sivuisen Ifo-raportin (saksaksi, suomeksi) kokonaisuudessaan ja Leopoldinan (Saksan Tiedeakatemia) raportin yhteenveto-osan suomeksi tuoreeltaan huhtikuun alussa ja tarjosimme niitä STM:n, hallituksen ja kansanedustajien käyttöön.  Emme ole saaneet vähäisintäkään merkkiä kiinnostuksesta.  Kuukautta myöhemmin julkaistussa Valtioneuvoston tilaamassa suomalaisessa exit-suunnitelmassa, Hetemäen työryhmän raportissa 4.5. ei näy merkkiäkään tutustumisesta Saksan exit-strategioihin.  Tuoreen Helsingin Sanomien mukaan suomalaiset päättäjät ovat viimein kiinnostuneita Saksan exit-strategian menestystekijöistä – neljä kuukautta sen jälkeen kun tarjosimme raporttien käännöksiä heidän käyttöönsä.

Vielä kiinnostavampi tapaus on Uusi Seelanti.  Vaikka se on kulttuurisesti Länsimaa, se valitsi aasialainen toimintalinjan.  Ensimmäinen covid-19 tapaus oli todettu 28.2. kuukausi Suomen jälkeen.  Alun perin suunniteltu ja asiantuntijoiden enemmistön kannattama reagointitapa oli samankaltainen kuin useimmissa Euroopan maissa – tiukennetaan vastatoimia tarvittaessa ja vaiheittain epidemian etenemisen mukaisesti.  Otagon yliopiston Michael Baker, joka oli juuri nimitetty hallituksen covid-19 paneeliin, oli kuitenkin lukenut huolella WHO:n raportin tarkastusmatkastaan ja hän ehdotti aivan päinvastaista lähestymistapaa, maksimaalisten epidemian tukahduttamistoimien käynnistämistä heti.  Useimmat uusseelantilaiset asiantuntijat vetosivat Ruotsin esimerkkiin, koska covid-19:n leviäminen olisi joka tapauksessa väistämätöntä, eliminointi ei voisi koskaan onnistua, koko maan lockdown aiheuttaisi massatyöttömyyttä, köyhtymistä, itsemurhia – haitat ylittäisivät monin verroin hyödyt.  Hallitus kuitenkin valitsi Bakerin politiikan.  Rajat suljettiin 19.3. ja 25.3., kun uusien tapausten määrä oli ylittänyt 100/vrk, toimeenpantiin ankara lockdown.  Niinpä covid-19 tapaukset tukahdutettiin pysyvästi alle 10/vrk tasolle vain 24 vrk:ssa, ja tässä väkiluvultaan Suomen kokoisessa maassa on ollut yhteensä vain 1569 covid-19 tapausta ja 22 kuolemaa – viimeiset 3 toukokuussa.  Viimeisestä maan sisäisestä covid-19 tartunnasta on jo 100 vrk ja kesäkuun 8. päivänä Uusi Seelanti purki kaikki koronarajoitukset ulkorajavalvontaa lukuun ottamatta.

 

SUOMI – RUOTSI – NORJA

Epidemia saapui Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan jokseenkin samanaikaisesti.  Toinen covid-19 tapaus havaittiin jokaisessa 27.2. ja sadas 7…13.3., ensimmäinen kuolema Ruotsissa 12.3., Norjassa 13.3. ja Suomessa 22.3., kymmenes vastaavasti 19.3, 25.3. ja 30.3..  Norjassa tartunnat nousivat alussa nopeimmin ja se määräsi lockdown-toimista ensimmäisenä 12.3., jolloin tapauksia oli kertynyt jo 800, ja ensimmäinen covid-19 kuolema oli jo tapahtunut.  Suomessa tapausten kasvu oli aluksi hitainta, mutta Suomi seurasi silti Norjaa varsin samankaltaisilla lockdown-toimilla 16.3., jolloin tapauksia oli ehtinyt kertyä vasta 278 ja ensimmäinen covid-19 kuolema odotti vielä viikon päässä.  Covid-19 tapausten määrässä Ruotsi ohitti Norjan vasta 1.4..  Norjassa lockdown käänsi tapaukset laskusuuntaan kahdessa, Suomessa kolmessa viikossa.  Huippu ohitettiin meillä 5.4., jonka jälkeen päivittäiset tartunnat ovat vähentyneet jonkin verran hitaammin kuin Norjassa, ja niinpä Suomen covid-19 kuolemien määrä ohitti Norjan 29.4..  Ruotsissa vastaavaa tartuntahuippupäivää ei voi erottaa.

Toisin kuin naapurinsa, Ruotsi valitsi valtakunnanepidemiologin, Anders Tegnellin, johdolla laumasuojapolitiikan, ts. taudin annettaisiin läpäistä hallitusti koko yhteiskunta, ja kun 65…75% olisi sairastanut COVID-19:n, tulokseksi arveltiin saatavan aikaan väestön laumaimmuniteetti.  Merkittäviä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloutta rasittavia rajoituksia ei tarvittaisi, ruotsalaiset voisivat pitää rajansa auki tulla ja mennä, ja vuoden loppuun mennessä Ruotsalaiset voisivat matkustaa turvallisesti maailmalla ja vierailijat turvallisesti Ruotsissa.  Politiikka perustui kuitenkin muutamaan epävarmaan oletuksiin, että (i) korona on vain flunssa, ts. covid-19 kuolleisuus olisi paljon alhaisempi kuin mitä tutkimustulokset ensin Wuhanista, sitten Diamond Princess alukselta ja Lombardiasta kertoivat, (ii) suuri valtaosa tartunnan saaneista jäisi täysin oireettomiksi tai hyvin vähäoireisiksi, niin että havaitut covid-19 tapaukset edustaisivat vain 3..5% osuutta kaikista covid-19 tartunnan ja sitä kautta immuniteetin saaneista, ja (iii) covid-19 sairastaminen toisi pitkäaikaisen immuniteetin, joka suojaisi myös sairauden seuraavaa aaltoa tai esiintymistä vastaan.  Kahta ensimmäistä oletusta tuki seuraavanlainen päätelmäketju: Wuhanissa on n. 11 miljoonaa asukasta.  Epidemia kasvoi ja hiipui siellä kahdessa kuukaudessa (tammi-helmikuu 2020) kun oireilevia covid-19 potilaita oli diagnostisoitu 26 000, tartuntojen määräksi oli arvioitu 105 000 – 152 000, ja heistä 2900 oli menehtynyt tautiin.  Tegnell (sekä monet muut tartuntatautiepidemiologit Euroopassa ja Suomessa, mm. THL:n Salminen) oletti että covid-19 oli Wuhanissa sammunut laumaimmuniteettiin [siis ei ankariin tukahduttamistoimenpiteisiin], mikä edellyttäisi, että n. 5 miljoonaa Wuhanin asukasta [30 kertaa yli kiinalaisten oman arvion] olisi saanut tartunnan, ts. covid-19 tartuntakuolleisuus (IFR) olisi 0,06 %.  Niinpä THL:ssa oletettiin myös Suomessa piiloon jäävien tartuntojen määrän olevan 20…30 kertaa havaittuja tapauksia suurempi, ja että covid-19 taudin IFR = 0,04…0,1 %.  Palat siis näyttivät loksahtelevan paikoilleen.  Ja koska epidemia oli Wuhanissa hiipunut, vähintäänkin lyhytaikainen laumaimmuniteetti näytti ilmeisesti myös toteutuneen.

THL oli sitonut itsensä edelläkuvattuun päättelyketjuun ja laumaimmuniteetin tavoitteluun ainoana mahdollisena vaihtoehtona vielä huhti-toukokuun vaihteessa.  Hetemäen työryhmän raporttiin (4.5.) laatimissaan epidemiamalleissa THL:n oletus oli, että Suomessa olisi toukokuun alussa 400 000 tartunnan jo saanutta, epidemian tukahduttaminen voisi kostautua vaarallisesti, sairauden eteneminen on liian hidasta (tarttuvuusluku Reff = 0,7…0,8 ) ja sitä pitäisi vauhdittaa nostamalla Reff tasolle 1,6…1,8, jotta laumaimmuniteetin vaatima 3 miljoonaa tartuntaa saataisiin kokoon 300…400 vuorokauden kuluessa.  Tämän oletettiin olevan hallittavissa niin, että sairaanhoidon ja erityisesti tehohoidon kapasiteetin rajat eivät tulisi vastaan.  Tämä oli myös Hetemäen työryhmän toimenpidesuositusten epidemiologinen perusta, ja edelleen ohjeistus hallituksen toimenpiteille.

Sekä käsitykseltä COVID-19 sairauden alhaisesta tartuntakuolleisuudesta, että väestössä laajalle levinneistä tartunnoista oli kuitenkin pudonnut pohja jo huhtikuussa.  Lombardian Bergamon ja sen lähellä olevien pikkukaupunkien koko väestön kuolleisuuden kohoaminen 0,5 – 1,5%:iin osoitti, että covid-19 sairauden tartuntakuolleisuus on 10 … 20 kertaa Ruotsin valtakunnanepidemiologin ja THL:n olettamaa korkeampi, ts. juuri niin korkea kuin mihin WHO oli päätynyt jo 13.2. sekä lukuisissa tutkimuksissa eri puolilta maailmaa oli päädytty maalis-huhtikuun aikana.  Enemmän ja vähemmän kattavien SARS-CoV-2 vasta-ainetestien tulokset osoittivat, että huhtikuun loppuun mennessä vain 7,3 % Tukholman asukkaista oli saanut covid-19 tartunnan.  Samanaikaiset tutkimukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueelta osoittavat, että hyvin harvalla on muodostunut vasta-aineita uudelle koronavirukselle.  Ei ihme että THL kieltäytyi kesäkuun alussa luovuttamasta lähdekoodeja vastauksissaan Antti Viitalalle (5.6.2020) ja OKF:lle (12.6.2020).  Päätös lähdekoodin salaamisesta oli kuitenkin suorassa ristiriidassa valtioneuvoston tuoreen avoimuuslinjauksen kanssa.

NYT OLEMME TÄSSÄ

Pohjoismaiden covid-19 tapausten ja kuolemien tilannevertailu 5.8.2020 näyttää seuraavalta:

Suomi Ruotsi Norja
Uusia tapauksia(* edellisen 14 vrk aikana /100 000 2,8 32,2 3,6
Testattuja tapauksia yhteensä /100 000 136 803 172
Rekisteröityjä kuolemia yhteensä /100 000 6,0 56,9 4,7
Arvio kaikkien tartuntojen määrästä /100 000 600 6000 500

*) Suomen asettama lähtömaakohtainen raja vapaalle maahantulolle on 8 uutta tapausta 14 vrk:ssa 100 000 asukasta kohden – minkä Ruotsi ylittää nelinkertaisesti

Lopullisesti uskon merkittävien väestöosuuksien immunisoitumisesta SARS-CoV-2 virukselle kaatoi toukokuun puolivälissä julkaistu koko Espanjan väestön edustavasti kattanut vasta-ainetutkimus, joka osoitti, että vaikka covid-19 oli jo tappanut 50 000 espanjalaista se oli tartuttanut vasta 5 % maan väestöstä.  Laumaimmuniteettia oli toukokuun puoliväliin mennessä tuskin saavuttu muualla kuin ehkä muutamassa pienessä Pohjois-Italian kaupungissa (Nembro, Alzano, Castigliano l’Adda) ja lähelle saattaisi päästä myös näitä suurempi Bergamo.  Serologiset tutkimukset näissä kaupungeissa osoittivat, että infektion oli niissä oireellisina tai oireettomina kokenut jo 50…70 % koko väestöstä, mikä upotti samalla myös teorian T-soluimmuniteetin tuottamasta laumasuojasta jollakin alhaisella infektoituneen väestön osuudella.

New Scientist keräsi yhteen vasta-ainetutkimusten tulokset maailmalta, ja laati niiden perusteella arviot 17 maan SARS-CoV-2 tartunnan saaneiden väestöosuuksista 15.6.2020.   Sen mukaan missään maassa ei olla lähelläkään laumaimmuniteettia, esim. Ruotsissa 90 % sellaiseen tarvittavista sairaustapauksista – ja vastaavasti kuolemantapauksista – oli kesäkuun puolivälissä vielä kokematta.  Tuon päivän jälkeen tartunnan saaneiden osuus on noussut edelleen, listan maista eniten USA:ssa.

Mutta antaako vakava, lievä tai oireeton covid-19 tartunta ylipäätään immuniteetin uutta tartuntaa vastaan, miten vahvan immuniteetin, miten pitkäksi aikaa, entä rokotus?  Voiko covid-19 taudin sairastaa kaksi kertaa, tai onko mahdollista, että rokotettu ei tartunnan saatuaan itse sairastuisi, mutta voisi silti tartuttaa toisia?  SARS-CoV immuniteetin tutkimukseen ja rokotteiden kehittämiseen satsataan maailmalla tänä ja ensi vuonna miljardeja.  Silti 6 kuukautta epidemian alkamisen jälkeen käsissä on paljon enemmän kysymyksiä kuin vastauksia (New Scientist 1.7., Nature 3.7.).

Tilanne Suomessa oli heinäkuun alussa erinomainen, mutta miltä näyttää syksy, toinen aalto?  Toinen aalto ei kuitenkaan ole pandemian vaan ihmisyhteisön ominaisuus, seuraus yhteiskunnan päätöksistä, kansalaisten reagoinnista muutoksiin, pitkäjänteisyydestä tai sen puutteesta.

Suomen onnekkain ratkaisu maaliskuussa olivat hallituksen epidemiatilanteeseen nähden Euroopan varhaisimmin aloittamat lockdown toimet, joiden ansiosta epidemia ei missään vaiheessa riistäytynyt hallitsemattomaksi eikä sairaanhoito kriisiytynyt.  Hyvin suuri ansio kuuluu myös kansalaisille, jotka ilman pakkoa noudattivat jokseenkin hyvin ja nurkumatta THL:n ja STM:n antamia ohjeita.  Ohjeita noudatettiin jopa niin hyvin, että THL, joka vielä maalis-huhtikuussa oli orientoitunut laumasuojan tavoittelemiseen, samalla kun kiitteli kansalaisia tottelevaisuudesta huolestui epidemian liian hitaasta etenemisestä (1, 2).

THL:n huolestumisista ja Hetemäen raportista huolimatta viesti laumaimmuniteettiin tähtäävän epidemian hidastamispolitiikan [käyrän madaltamisen] mahdottomuudesta oli kuitenkin aivan ilmeisesti mennyt perille, kun ministeri Kiuru teki selväksi 11.5. että hallituksen tavoitteena on nimenomaisesti estää koronaviruksen leviämistä, Suomi ei tavoittele laumaimmuniteettia, ja pääministeri Marin linjasi hallituksen koronastrategiasta 15.5., että epidemia ei saa levitä Suomessa.  Puheet epidemian vauhdittamisen tarpeellisuudesta ja tukahduttamisen vaarallisuudesta hiipuivat toukokuun loppuun mennessä.

Hallitus päätti koronarajoitusten asteittaisesta purkamisesta 4.5.:

 • 14.5. avattiin päiväkodit, peruskoulut ja ulkoharrastuspaikat sekä sallittiin työmatkaliikenne Viroon.
 • 1.6. alkaen kokoontumisraja nostettiin 10 -> 50, erityisohjeita noudattaen 500 henkilöön, museoita, kirjastoja, ravintoloita ym. avattiin ja urheilukilpailut sallittiin. Ravintoloiden sisätiloissa asiakkaita sai olla enintään 50 % kapasiteetista.
 • 22.6. luovuttiin yli 70 v. ikäisiä koskevista yleisistä suosituksista, ravintoloiden anniskelu sallittiin klo yhteen yöllä ja asiakasmäärät sai nostaa 75 %:iin kapasiteetista.
 • 13.7. ravintoloiden rajoitukset poistuvat kokonaan, ja matkustaminen sallittiin useimpiin Schengen-maihin.
 • 23.7. rajavalvonta kohdennettiin EU- ja ei-EU-maihin, joissa uusia covid-19 tapauksia on rekisteröity edellisten 14 vrk aikana enemmän kuin 8 /100 000 asukasta.
 • 1.8. Etätyösuositus päättyy ja yli 500 henkilön kokoontumiset sallitaan ulko- ja sisätiloissa. lukien. Koulut alkavat elokuussa normaalisti.

Rajoitusten höllentämisestä huolimatta päivittäiset uudet covid-19 tapaukset hiipuivat toukokuun puolivälin 50…90/vrk tasolta kesäkuun puolivälin 2…14/vrk tasolle – nollapäiviäkin kertyi – mutta heinäkuun puolivälissä tapausmäärät kääntyivät Suomessa monen muun maan tavoin uuteen kasvuun.

COVID-JULY

Pandemian globaalin kasvun toinen käynnistyminen jo kesäkuussa ja lisääntyvät esimerkit pandemian heinäkuussa alkaneesta uudelleen leimahtamisesta rajoituksiin tympääntyneessä Englannissa, Espanjassa, Ranskassa ja erityisesti USA:ssa osoittavat, että pandemian itsestään sammuminen on harhaista toiveajattelua.  Epidemia leimahti heinäkuussa myös Australiassa, mutta sen kasvu saatiin taitettua elokuun alussa [ja syyskuun loppuun mennessä uudet tartunnat oli jälleen painettu lähes nollatasolle].  Pandemia siis roihahtaa heti kun rajoitustoimia puretaan lyhytjänteisten vaatimusten tyydyttämiseksi, vaikka pandemia ei ole vielä hallinnassa.  Pandemiapolitiikalle näyttää jäävän kolme vaihtoehtoa, odottaa pandemian ylimenoa ja hyväksyä että se tappaa noin prosentin väestöstä ja mahdollisesti vammauttaa pitkäaikaisesti tai pysyvästi useamman prosentin, tukahduttaa pandemia, kuten mm. Uusi Seelanti ja Taiwan on tehnyt, tai koettaa säädellä pandemiaa turvallisen ja tehokkaan rokotteen toivossa ja odotuksessa, mikä näyttää olevan useimpien Länsimaiden valinta.

Saksan Tiedeakatemian, Leopoldinan, laatiman Saksan Koronaviruspandemian exit-strategian (13.4.2020) mukaan ”julkista elämää voidaan normalisoida asteittain seuraavilla edellytyksillä: a) uudet tartunnat vakiintuvat alhaisella tasolla(*, b) varmistetaan tarvittava kliininen reservikapasiteetti ja palautetaan muiden [kuin covid-19] potilaiden hoito säännönmukaiselle tasolle, c) tunnettuja suojatoimia (hygieniatoimenpiteet, suun ja nenän suojaaminen, etäisyyssäännöt, tartunnan saaneiden henkilöiden tunnistaminen) noudatetaan kurinalaisesti.”

*) tarkoittaa, että tarttuvuusluku Reff on pysyvästi alle 1,0.

 

ENTÄ TÄSTÄ ETEENPÄIN?

STM:n tiekartassa varustaudutaan STM:n Varhilan mukaan kolmeen skenaarioon, (i) rauhallinen tilanne jatkuu eli tulee yksittäisiä tautiryppäitä, mutta uusia rajoitustoimia ei tarvita, (ii) ilmaantuu alueellisia tautiryppäitä, joihin reagoidaan alueellisilla rajoituksilla, ja (iii) tautitilanne on samanlainen kuin keväällä eli tartuntaketjuja ei voida enää jäljittää ja virus leviää valtakunnallisesti. Tällöin tarvitaan valtakunnallisia rajoitustoimia.

Huolestumista tässä herättää hallituksen reaktiivinen suhtautuminen nousevaan toiseen aaltoon: Reaktiivinen politiikka reagoi siihen mitä on tapahtunut, proaktiivinen politiikka torjuu sitä, mitä ei haluta tapahtuvan.  Uusi Seelanti valitsi pandemian käynnistyttyä proaktiivisen koronapolitiikan, jolla se katkaisi jo ensimmäisen aallon lyhyeen ja covid-19 kuolemat 22:een.  Taiwan valitsi proaktiivisen politiikan jo ennen pandemian käynnistymistä, ja niinpä sen väestöön suhteutetut covid-19 kuolemat jäivät Uuteen Seelantiinkin verrattuna kahdeskymmenesosaan.  Mikä Uuden Seelannin tai Taiwanin proaktiivisessa politiikassa tekee sellaisen niin mahdottomaksi muille liberaaleille demokratioille?!   

Suomessa toisen aallon ilmeinen käynnistyminen, lomien päättyminen ja koulujen alkaminen ovat ruuhkauttaneet testauksen.  Aikaviive altistumisesta ja tartunnasta testaukseen hakeutumisen on 1…3 viikkoa, testausajan ja testituloksen saamiseen viikko lisää ja – sikäli kun uusien positiivisten testitulosten määrä ylittää jonkin ennalta-asetetun rajan – myös päätöksenteon viive näyttää olevan viikosta kahteen.  Tämän päivän päätökset perustuvat siis tietoihin noin kuukausi sitten vallinneesta tartuntatilanteesta, eivätkä voi vaikuttaa sen jälkeen tapahtuneisiin tartuntoihin.  Tilanne ei olisi kriittinen, jos tuo kuukausi [15.7. – 15.8] olisi ajauduttu edelleen STM:n edellä kuvatulla skenaariolla (i), koska tarttuvuusluku Reff olisi siinä tapauksessa 1,0 tai pienempi eikä uusien tartuntojen määrä olisi kasvanut.  Rekisteröidyt Covid-19 tapaukset ovat Suomessa kuitenkin lisääntyneet heinäkuun puolivälistä eteenpäin [tartunnat jo kesäkuun lopusta], ja HUS-alueella ne ovat lisääntyneet 6.7. alkaen 50 % joka viikko.  Hälytyskellojen pitää jo soida.

Tarttuvuusluku Reff on nyt 1,1…1,4.  Nuorten aikuisten riskikäyttäytyminen on selvästi yleistynyt.  Suuri osa uusista tartunnoista on alle 30 v. ikäisillä, rajoitusten purkamisen ansiosta usein ulkomailta saatu (esim. YLE 10.8.), joukkoaltistumisia on todettu useita (Iltalehti 7.8.), ja tartuntojen alkuperä on saatu selville vain 16…45 % tapauksia (HS. 27.7.).  Sen jälkeen kun yli 500 henkilön kokoontumiset sallittiin, uutiskuvat näistä tilaisuuksista vähintäänkin hämmentävät.  Järjestäjän edustaja selittää TV:n iltauutisissa ihastuneelle toimittajalle, kuinka tarjoilutilojen väljyys ja turvavälit on varmistettu ja kuinka hyvin yleisö on ne huomioinut – samalla kun kuva kertoo aivan päinvastaista.

Sikäli kun uusien tapausten [ja tartuntojen] kasvu HUS-alueella on tuon pimeän kuukauden aikana ollut sama kuin sitä edeltävän kuukauden aikana – eikä ole mitään syytä uskoa, että se olisi ravintolarajoitusten täydellisen ja matkustusrajoitusten osittaisen poistamisen (13.7.) jälkeen ainakaan alentunut – elokuun ensimmäisellä viikolla uusien tartunnan saaneiden määrä ylittää 200 [minkä tiedämme vasta elokuun lopulla] ja heistä valtaosa on tautia tehokkaasti jakavia oireettomia tai vähäoireisia nuoria aikuisia.  Elämme siis tällä hetkellä vähintäänkin STM:n skenaariossa (ii) ja viimeistään alkusyksyllä skenaariossa (iii)Uusimaa ei enää täytä vapaan ulkomailta Suomeen matkustamisen ehtoa: < 8 uutta covid-19 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vrk aikana! [Olin tuota kirjoittaessani aivan liian optimistinen.  Tilanne on nyt, 30.9., koko valtakunnan tasolla 25 uutta tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vrk aikana. ja vauhti kasbvaa koko ajan.

Saksan Tiedeakatemian pandemiarajoitusten purkamiselle asettamat ehdot a…c eivät Suomessa siis nyt täyty, keskustelu siitä onko pandemia meillä kiihtymisvaiheessa vai ei on syytä unohtaa – on, ja on ollut jo jonkin aikaa.]

Uutiset matkustajien tuomista (1, 2, 3, 4, 5) yllättävän suurista tartuntamääristä herättivät viimein sekä hallituksen että paikalliset päättäjät vaatimaan kaikkien Suomeen muualta kuin tulopäivänä sallittujen maiden listaan kuuluvista maista saapuvien kansallisuudesta riippumatonta pakollista testaamista, pakollista 14 vrk karanteenia, ja todetun sairauden tapauksessa eristämistä.  Omaehtoinen karanteeni ei ole estänyt esim. työssä käyntiä ja sitä on usein rikottu.  Pakkokaranteenin rikkominen on rikos, josta seuraa rangaistus, ja se estää myös työpaikalle, kouluun ja päiväkotiin menemisen.  Toisaalta pakkokaranteeni oikeuttaa päivärahaan.  Erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentälle, Turun satamaan ja Tornion rajanylityspaikalle uusien testaus- ja karanteenimääräysten toimeenpano tuo valtavan uuden järjestely- ja työkuorman, jonka resurssointi ja organisointi eivät voine toteutua ihan muutamassa päivässä.

THL:ltä oli Tervahaudan ja Salmisen, hallitukselta ministeri Kiurun suulla elokuun ensimmäisellä viikolla luvassa maskinkäyttösuositus joukkoliikenteeseen ja julkisiin tiloihin, joissa turvaetäisyyksien pitäminen ei ole mahdollista sekä karanteeniohjeiden tiukennuksia ja matkustusrajoituksia.  Näitä kaikkia kuitenkin valmisteltiin elokuun toiselle viikolla tultaessa edelleen ja saadaan ehkä ennen koulujen alkamista.

Uudet tieteelliset näytöt maskien hyödyistä ja arvovaltaiset suositukset niiden käyttämiseksi tekevät STM:n verukkeet ja jarruttelun maskisuosituksen antamiseen julkisessa liikenteessä, kaupoissa ja muissa julkisissa sisätiloissa asioitaessa käsittämättömäksi.  Joka päivä uutiskuvista näkemämme esimerkit maailmalta osoittavat, että maskien yleinen käyttö on täysin mahdollista myös läntisissä demokratioissa ja Suomea paljon köyhemmissä maissa.  Pääkaupunkiseudun pormestarit haluaisivat maskimääräykset vähintäänkin julkiseen liikenteeseen pian, vaikka ovatkin haluttomia toimimaan ilman THL:n ohjeita.  Turun päättäjät sensijaan kyllästyivät valtion jahkailuun ja antoivat oman maskisuosituksensa.  Myös Etelä-Savo valmistautuu antamaan oman maskisuosituksensa ja Itä-Suomen yliopisto on jo antanut omansa.  Puolueet ja myös kansalaiset ovat kyselyjen mukaan hyvinkin valmiita uusiin rajoituksiin nyt, jotta ankarilta sulkutoimilta voitaisiin välttyä myöhemmin syksyllä.  Turhautuminen laajenee.  Päätöksenteon tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi EK:n yritysjohtajat kannattavat vahvaa maskisuositusta ja esittävät uuden koronaneuvoston perustamista.” Tavoitteena olisi minimoida inhimilliset ja taloudelliset menetykset.  Epidemiatilanne etenee nyt nopeasti, eikä Suomella ole varaa jahkailla torjuntatoimissa. Nyt on päätösten ja tekojen aika.”

Kevään lockdown maksoi Suomelle 20 Mrd €.  Syksyn, joulun ajan ja talven lockdown maksaa enemmän, ja sen lisäksi tappiopuolelle tulevat joka tapauksessa teollisuustuotannon romahdus.  Valtionvarainministeri Vanhanen totesi uutisissa, että valmisteltavana oleva budjetti ei tässä vaiheessa sisällä leikkauksia, mutta edellyttää, että syksyllä ei tule uutta COVID-aaltoa [ja sen vaatimaa lockdownia].  Jotta tämä ehto voisi toteutua, yleislinjan tulee olla vielä keväällä käytettyjen yhteiskuntaa ja taloutta lamauttaneiden massarajoitusten korvaaminen ajallisesti ja paikallisesti kohdennetuilla täsmärajoituksilla, ja kaikki sulkua pehmeämmät keinot tartunnan saamisen ja edelleen tartuttamisen ehkäisemiseen on otettava käyttöön nyt (vrt. HS. 25.7.).

PROAKTIIVINEN PANDEMIA-AALLON TORJUNTAOHJELMAEHDOTUS

Mitä pandemian toisen aallon proaktiiviseen torjuntaan ilman lockdownia Suomessa tulisi kuulua. Asetetaan ensin mittarit torjunnan onnistumiselle.  Koska toinen aalto on jo alkanut …

 1. kotimaisten tartuntojen tarttuvuusluku Reff on painettava kestävästi alle 1,0:n
 2. kotoperäisten tartuntojen lähteistä yli 90 % on kyettävä selvittämään
 3. ulkomailta ohi testin/karanteenin läpäisseet tartunnat eivät saa ylittää 10 % kotoperäisistä
 4. torjuntatoimista merkittävästi kärsimään joutuvien menetykset on kompensoitava – huomioiden etenkin sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien lasten tarpeet

Alueellisten ja paikallisten motiivien varmistamiseksi sekä tartuntatautilain edellytysten mukaisesti torjuntatoimien laatu ja syvyys olisi mitoitettava alueellisen tilanteen ja ennusteen mukaisesti ja alueen omin päätöksin, tietenkin niin, että valtiovallalla olisi perimmäinen valvontavelvollisuus ja viimeinen sana.

Mittari (1.) vastaa Saksan Tiedeakatemian esittämistä rajoitusten purkamisen edellytyksistä kohtaa (a) ja vaatii tartuttamista ehkäiseviä keinoja kuten yleistä käsi- ja yskimishygieniaa, 1…2 m fyysisistä etäisyyksistä huolehtimista,  kättelykieltoa ja kasvomaskien käyttöä kaikissa julkisissa tiloissa, joissa useampia ihmisiä on läsnä, kaiken tarpeettoman äänenkäytön välttämistä, etätyösuositusta, sekä kaikkien joukkotapahtumien ja yökerhojen yms. kieltämistä, joissa laskennallisesti 2 m ja minimissään 1 m turvaetäisyyttä ei ole varmistettu.

Mittari (2.) vaatii edelleen kaikkien virustartuntojen mahdollisimman varhaista havaitsemista, niiden tartuntaketjujen nopeaa selvittämistä sekä taakse- että eteenpäin, jokaisen osapuolen ja altistuneen testaamista ja karanteeniin määräämistä siihen asti kunnes mahdollinen tartunta on suljettu pois.  Tartuntaketjujen jäljittäjiä on jo nyt työssä runsaasti ja noin tuhat uutta on koulutettu.  Reservin pitäisi riittää vähäksi aikaa, vaikka riskimaista tulijat otetaankin tarkempaan syyniin.  Erittäin tärkeä on myös kattavasti käyttöön otettava mobiilisovellus joka varottaa myös sellaisia mahdollisen tartunnan kohdetta, joka ei tartuntariskistään itse tiedä ja jota mahdollinen tartuttaja ei ole tunnistanut.

Sekä mittarit (1.) että (2.) edellyttävät kansalaiselle mutkatonta ja nopeaa testausta sekä testituloksen saamista muutaman tunnin sisällä.  Sikäli kun tulos on positiivinen, karanteenimääräys, -ohjeet ja tukiyhteystiedot tulisi toimittaa tartunnan saaneelle henkilökohtaisesti tämän kotiin, jossa karanteeniin määrätyn elämäntilanne ja fyysiset olosuhteet, yhteystiedot sekä karanteenin muut edellytykset myös selviävät.  Näistä tavoitteista vallinnee yksimielisyys, mutta erityisesti HUS-alueella niiden toteutuminen on takkuillut aivan alusta saakka, testaamiseen päästy on aivan liian vaikeaa ja tukkeutunut erityisen pahasti juuri nyt.  Viikon ja kauemminkin kestävän testiin hakeutumisen ja tuloksen saamisen välinen viive maksaa yhteiskunnalle moninkertaisesti riittävän testauskapasiteetin järjestäminen tai ostaminen kustannukset.

Mittari (3.) liittyy suoraan hallituksessa elokuun toisella viikolla tehtäviin päätöksiin Suomen rajojen koronavalvonnan olennaisesta vahvistamisesta.  Tavoitteena tulee olla jokaisen ulkomailta Suomeen rajan ylittävän henkilön virustestinäytteen otto maahantulopisteessä, suullinen ja kirjallinen informointi hänen ymmärtämällään kielellä, karanteenimääräyksen antaminen ja karanteeniin ohjaaminen sekä yhteystietojen varmistaminen ainakin covid-19 tartunnan pois sulkemiseen saakka.

STM:n elokuussa 10.-11.8. tekemät ja ministeri Kiurun julkisuuteen kertomat päätökset ovat oikeita ja välttämättömiä, mutta toistaiseksi vielä kaukana kattavasta toteuttamisesta.  Ongelmia noussee myös siitä, että osa hallituksen ministereistä sai ilmeisesti kuulla näistä varsin merkittävistä päätöksistä median kautta.

Mutta päätös on [vain] lause ja allekirjoitus paperilla, kuten ministeri Kiuru totesi hoitajamitoituksesta edellisten vaalien alla.  Rajojen koronavalvontapäätösten toimeenpano edellyttää huomattavia väline- ja henkilöresursseja, käytännön ohjeistusta, toteutumisen seurantasuunnitelmaa ja rahoitusta, kokonaisuuden organisointia, joita tällä hetkellä ei vielä ole.   Niistä nopeimmin ja helpoimmin löydettävissä on raha.  Suomeen koronariskimaista saapuvien lento-, laiva- ja automatkustajien määrä oli jo heinäkuussa n. 10 000/vrk, ja se kasvaa.  Yksin näiden testaaminen ylittää Suomen nykyisen koronatestauskapasiteetin.  Näytteenotto- ja karanteeniohjauspisteisiin maahantulopaikoille tarvittaisiin suuruusluokkaa tuhat ammatti-ihmistä nykyisten lisäksi.  Tämän vuoksi on alettu puhua, että rajavalvontaa toteutettaisiin kuitenkin pistokoeluonteisesti.  Ehdotus on itsepetosta: jos Turkuun Skopjesta 8.8. saapuneelta lennolta olisi testattu yksi kymmenestä, tartuntoja olisi löydetty 2 tai 3, ja loput 23-24 olisivat jatkaneet matkaansa eri puolille Suomea [aivan samoin kuin lukuisat viruksia Suomeen tuoneet ja täällä levittäneet matkustajat ovat tehneet maaliskuun ensi päivistä lähtien].  Olisimme toki Skopjen lennon matkustajien 1/10 otoksen testituloksistakin arvanneet, että samalla lennolla olisi saapunut löydettyjen 2..3:n lisäksi useampiakin SARS-CoV-2 kantajia, mutta emme tietäisi ketkä ja missä.  Oireettoman viruksen kantajan ainoa merkki COVID-infektiosta on testitulos.  Mittaria (3.) ei voida seurata, ellei jokaista testata.  Haasteellista, mutta kattava testaaminen, karanteenimääräysten antaminen, valvonta ja parin viikon päivärahat tulevat silti määrättömästi halvemmaksi kuin testaamattomien ja omaehtoisesta karanteenistaan ilman rangaistusta piittaamattomien matkailijoiden aikaansaama uusi lockdown.  Edellinen maksoi 20 miljardia.

Koska toinen aalto on jo alkanut, sen pysäyttämisen vaikeusaste, kesto ja kustannukset kohoavat päivä päivältä eksponentiaalisesti [Proaktiivinen pandemian torjunta on nyt, 30.9., enää toiveajattelua].  On löydettävä keinot, joilla rajojen koronavalvontakapasiteetti saadaan nopeasti moninkertaistettua.  Keinoja on kaksi.  Testausta saadaan lisättyä nopeimmin ottamalla mukaan yksityinen laboratoriokapasiteetti.  Tämä näyttää 11.8. iltauutisten mukaan olevan jo toteutumassa.  Tehtäviin valmiuden tarjoavan koulutus- ja työtaustan omaavia uusia henkilöresursseja taas voidaan valikoida ja saada nopeimmin käyttöön kutsumalla reserviläisiä muutamaksi viikoksi kertausharjoitukseen.  Tämä voi tapahtua lyhyellä varotusajalla, ja antaa lisäaikaa aikaa rekrytoida ja kurssittaa uuttaa varsinaista henkilöstöä.  Olisiko tällaisessa kertausharjoituksessa kyse Suomen kansan ja maan rajojen puolustamisesta?  Kysytkö tosissasi!

Sitten vielä mittari (4.). Pandemian torjuntatoimet eivät edes voi kohdella eri ammatteihin ja sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvia ihmisiä yhdenvertaisesti.  Niinpä ne vaativat oikein kohdennettua kompensaatioita.  Jotta torjunta ei johtaisi yksittäisiä sosiaalisia ryhmiä toisiaan vastaan sekä lisäisi sosiaalista eriarvoisuutta ja poliittisia polarisaatioita, torjuntatoimien aiheuttamat taloudellisesti ja sosiaalisesti kohtuuttomat menetykset on korvattava yhteisistä varoista.  Elokuun puolivälissä, kun lapset olivat alkamassa koulun syyslukukauden, aivan erityisesti vaikutusten selvittämistä ja tukea on kohdennettava sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien lapsiin, koska heihin pandemian torjuntatoimet ja taloudellinen ahdinko uhkaavat jättää pisimmät jäljet.  Lisäksi vammaiset ja kroonisesti sairaat kuuluvat paitsi lääketieteelliseen myös psykososiaaliseen riskiryhmään covid-19:n yhteydessä.

 

LOPPUSANAT

Viime vuosikymmenten kansanterveyskeskustelua ovat hallinneet epäterveelliset elintavat, joiden haittoja yksilöä on rohkaistu ja opastettu torjumaan omilla valinnoillaan, päihteettömyydellä, dieetillä, liikunnalla, ym., jotka ovat jokseenkin riippumattomia toisten valinnoista.  Pandemian torjunta muistuttaa kuitenkin enemmän liikenneonnettomuuksien kuin kakkostyypin diabeteksen torjuntaa.  Yksilön liikkumavapauden rajoittamisen uhallakin nopeusrajoitukset, promillerajat, liikennevalot ja risteyssäännöt ovat samat kaikille, niiden rikkomisesta rangaistaan, eikä poliisi suvaitse vaihtoehtoisia alakulttuureja.  Näin siksi, että niin liikenteessä kuin pandemiassakin yksilön riskit ja mahdollisuudet riippuvat ratkaisevasti koko väestön kulttuurin ja käyttäytymisen yhdenmukaisuudesta.  Yksi humalainen hurjastelija kohottaa jokaisen lähellään olevan selvän ja varovaisen liikkujan onnettomuusriskiä.  Samoin jokainen tartunta lisää jokaisen seuraavan tartunnan riskiä, ja talouden sulkeminen pandemiatilanteen kriisiytyessä kohdistuu jokaiseen.

Meidän länsimaisten ihmisten maailmassa ainoastaan yksilöllä on merkitystä – väestö on vain joukko itsellisiä yksilöitä.  Pandemian maailmassa ainoastaan väestöllä on merkitystä – yksilöt ovat vain sen yhdentekeviä soluja.  Vain koko väestö yhdessä voi torjua pandemian.

COVID-19: Kronologinen, päivittyvä linkkikokoelma

JOHDANTO

Olen ryhmitellyt allaolevat linkit yli 300 COVID-19 epidemiaan liittyvään tieteelliseen artikkeliin, raporttiin, mediatekstiin Suomesta ja maailmalta julkaisujärjestykseen. Mukaan otetut tekstit ja tiedostot eivät ole tasavertaisia tai suosituksia – en halunnut leimata niitä etsijän ja lukijan puolesta. Linkkikokoelma ei voi olla täydellinen, se kasvaa jatkuvasti ja toivoakseni paranee ajan myötä.  

Aivan loppupuolelta löydät linkin Global research on coronavirus disease (COVID-19), WHO Database.  Se sisältää – lisää iltalukemista kaipaavalle ja nimimerkille ’Koronasta tiedetään vasta hyvin vähän’  – kymmeniätuhansia SARS-CoV-2 viruksesta, COVID-19 sairaudesta ja epidemiasta kirjoitettuja ja haettavissa olevia tieteellisiä artikkeleita, käsikirjoituksia ja raportteja. Määrä lisääntyy sadoilla joka päivä.

Huomaat varmasti siitä puuttuvan itsellesi COVID epidemian ja politiikan ymmärtämiseksi ja suhteuttamiseksi käyttökelpoiseksi osoittautuneita linkkejä.  Jos haluat jakaa niitä myös tämän blogin toisten lukijoiden kanssa, liitä se/ne kommenttina tämän blogiartikkelin perään.  Tarkistan ne ASAP ja hyväksyn sitten kaikille nähtäväksi.

Koetetaan itsekukin selvitä terveenä tämän epidemian yli. Herkästi tarttuvasta epidemiasta kun on kyse, niin se on harvinaisen paljon meistä jokaisesta yhdessä kiinni, ja harvinaisen vähän jokaisen yksityisasia.

____________________________________________________

LINKIT JULKAISU/ILMESTYMISJÄRJESTYKSESSÄ

Ennen 1.1.2020

Immunology and Evolution of Infectious Disease.  Chapter 4  Specificity and Cross-Reactivity. Princeton University Press. 2002.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2394/

Epidemiology dictionary: English – Finnish. Duodecim. 26.11.2008. https://www.finepi.fi/epidemiologian-sanasto-englanti-suomi

Acute kidney injury: what’s the prognosis? Nat Rew Nephrol. 22.2.2011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3547642/

Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Review v. 2011.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6993921/pdf/CD006207.pdf

Ventilation in European dwellings: A review. Building and Environment. 15.7.2020. https://doi:10.1016/j.buildenv.2011.07.016

Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten. STM julkaisuja 2012:9.  https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90763/Pandemian%20varautumissuunnitelma%202012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Effectiveness of facemasks to reduce exposure hazards for airborne infections among general populations. Journal of the Royal Society Interface. 21.9.2011.  https://doi.org/10.1098/rsif.2011.0537

The role of facemasks and hand hygiene in the prevention of influenza transmission in households: results from a cluster randomised trial; Berlin, Germany, 2009-2011. BMC Infectious Diseases. 26.1.2012.  https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2334-12-26?fbclid=IwAR26FGz_twQmUMbmU62aXjfXXswoyyu_KP3otUDwA6SyP-70-ynv_8UbvTc

A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers. BMJ Open. 22.4.2015.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

Particle Size-Selective Assessment of Protection of European Standard FFP Respirators and Surgical Masks against Particles-Tested with Human Subjects. Journal of Healthcare Engineering. 7.5.2016.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5058571/

Interventions to prevent injuries in construction workers , Cochrane 5.2.2018.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6491133/#CD006251-bbs2-0026

Tammikuu 2020

THL:n asiantuntija Aasiassa leviävästä uudesta virustaudista: ”Ei tästä tarvitse Suomessa yöunia menettää”. Kiinassa havaittu uudentyyppinen koronavirus on herättänyt laajaa huomiota. THL:n mukaan vakavan epidemian riski on pieni. YLE. 16.1.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11160631

Novel Coronavirus (2019-nCoV) SITUATION REPORT–1. WHO. 21.1.2020.  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4

SARS-CoV-2 genome organisation (isolate Wuhan-Hu-1, GenBank Acc MN908947). Wikimedia Commons. 21.1.2020.                      https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86175627

Ohjeita matkailijoille: Miten Wuhan-koronavirukselta voi suojautua? Matkailuun Kiinassa tai Aasiassa ei liity merkittävää riskiä saada Wuhan-koronaviruksen tartunta. Sen sijaan Wuhanin kaupungin alueella matkustamiseen voi liittyä Wuhan-koronavirustartunnan riski. THL. 23.1.2020.                                                https://thl.fi/fi/-/ohjeita-matkailijoille-miten-wuhan-koronavirukselta-voi-suojautua-

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet 24.1.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. The Lancet. 24.1.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30154-9/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet. 30.1.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30211-7/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

EU mobilises €10 million for research on the new Coronavirus outbreak | EU Commission Press. 31.1.2020.   https://www.pubaffairsbruxelles.eu/eu-mobilises-e10-million-for-research-on-the-new-coronavirus-outbreak-eu-commission-press/

Helmikuu 

THL: Koronavirus ei uhkaa suomalaisten suosittuja talvilomakohteita kuten Thaimaata
Epidemian huippua ei pystytä vielä ennustamaan. Suomen toistaiseksi ainoa potilas voi hyvin, ja hänen kotiuttamisestaan saatetaan päättää keskiviikkona. HS. 4.2.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006395238.html

Offline: 2019-nCoV—“A desperate plea” (life under cordon sanitaire in China). The Lancet. 8.2.2020.                                        https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30299-3/fulltext

What to do next to control the 2019-nCoV epidemic? The Lancet. 8.2.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30300-7/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

COVID-19: what is next for public health? The Lancet. 13.2.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30374-3/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

Aerosol emission and superemission during human speech increase with voice loudness.  Scientific Reports. 20.2.2020.                    https://www.nature.com/articles/s41598-019-38808-z

THL:n johtaja pitää Italian rajoituksia koronan takia ylimitoitettuina: ”Luulen, että italialaiset tulivat tässä aika pahasti yllätetyiksi”. Tartuntatautilaki ei Suomessa mahdollista ulkonaliikkumiskieltoa. Sitä varten tarvittaisiin äärimmäisiä poikkeustilanteita varten laadittu valmiuslaki. YLE. 24.2.2020.            https://yle.fi/uutiset/3-11225142

Koronavirustilanne on muuttunut – THL on päivittänyt ohjeet. THL. 25.2.2020.   https://thl.fi/fi/-/koronavirustilanne-on-muuttunut-thl-on-paivittanyt-ohjeet-

THL:n asiantuntija Ylen aamussa: Todennäköisyys kasvaa, että uusia koronavirustapauksia leviää Suomeen. Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut kansanterveysuhkaan varautumista koordinoivan ryhmän. Ryhmä käy läpi Suomen varautumisen tilannetta kuntatasolla ja sairaaloissa sekä lääkevarautumisen osalta. YLE 26.2.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11227867

THL on päivittänyt korona-virusta koskevaa ohjeistustaan. Suur-Keuruu 26.2.2020.  https://www.suurkeuruu.fi/a/8c14f3e3-2180-40af-b8b0-9277825e3522

Lappeenrannan lentoasema otti eilen Bergamosta saapujat vastaan normaaliin tapaan – Hengityssuojia näkyi vain muutamalla matkustajalla. Kymen Sanomat 27.2.2020.   https://kymensanomat.fi/uutiset/kotimaa/deac35db-c7d5-4c2c-b60e-c50344cecb9e

Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). WHO 29.2.2020.  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

Updated WHO recommendations for international traffic in relation to COVID-19 outbreak. WHO.29.2.2020.   https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak

Maaliskuu 1 … 10

SPI-M-O: Consensus Statement on 2019 Novel Coronavirus (COVID-19). (UK Estimate IFR = 0,5 – 1,0%) 2.3.2020.  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/873713/01-spi-m-o-consensus-statement-on-2019-novel-coronavirus-_covid-19_.pdf

Evolving Epidemiology and Impact of Non-pharmaceutical Interventions on the Outbreak of Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China 3.3.2020.   https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.03.20030593v1

Response to COVID-19 in Taiwan. Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing. JAMA. 3.3.2020.  https://bit.ly/33AXNBx

Pääministeri Marin Ylellä: Tilanne Italiassa vaikuttaa erittäin vaikealta, Suomessa ei ole syytä rajoittaa liikkumista. Pääministeri Sanna Marin sanoi pääministerin haastattelutunnilla olevansa huolissaan koronaviruksen taloudellisista vaikutuksista. HS. 8.3.2020.   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006432319.html

Miksi en usko karanteeneihin viruksen torjunnassa. Soininvaara. 8.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/08/miksi-en-usko-karanteeneihin-viruksen-torjunnassa/

Minä ja koronavirus. Soininvaara. 10.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/10/mina-ja-koronavirus/

Maaliskuu 11 … 20

WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19. Declaration of Pandemic. 11.3.2020.
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020

Pääministeri Sanna Marin: Turhaa matkustamista ja suurten tilaisuuksien järjestämistä on syytä välttää.  Pääministeri Sanna Marin kertoi A-studiossa hallituksen linjaavan torstaina valtionhallinnon matkustamisesta ja tilaisuuksista.  YLE. 11.3.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11252204

STM: Yleisötilaisuuksien peruminen tehoaisi vain, jos samalla otettaisiin käyttöön muitakin rajuja rajoituksia [Varhila]. Yleisötapahtumien järjestäjät varpaillaan. YLE. 11.3.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11252252

Tutkijatohtori kritisoi hallituksen viestintää korona­viruksesta – pääministerin lausunto televisiossa herätti huolen. Tuomas Aivelo uskoo, että koronavirus etenee Suomessakin epidemiaksi.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006436396.html

Hallituksen viestintälinja nykyisellään herättää kansalaisissa enemmän huolia kuin luottamusta, Helsingin yliopiston tutkijatohtori Tuomas Aivelo katsoo. IS. 12.3.2020. 

Coronavirus in South Korea: How ’trace, test and treat’ may be saving lives. BBC. 12.3.2020. https://www.bbc.com/news/world-asia-51836898

WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19. Not testing alone. Not contact tracing alone. Not quarantine alone. Not social distancing alone. Do it all. 13.3.2020.   https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19—13-march-2020

Useimmat COVID-19 kuolemat eivät ole väistämättömiä. Matti Jantunen. 13.3.2020.  https://worldaccordingtomatti.blog/2020/03/13/covid-19-kuolemat-eivat-ole-vaistamattomia/

Miksi kouluja ei ole suljettu, milloin liikkumista rajoitetaan? Näin THL:n johtajat vastaavat suomalaisten arvosteluun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtajat perustelivat IS:lle Suomen koronaviruksen vastaisia toimia, jotka ovat joidenkin mielestä olleet liian hitaita. IS. 13.3.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006438109.html

Koronavirus leviää Yhdysvalloissa kuin epidemiologian oppikirjassa. Soininvaara. 13.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/13/koronavirus-leviaa-yhdysvalloissa-kuin-epidemiologian-oppikirjassa/

THL:n pääjohtaja vaikutti silminnähden nuhaiselta tiedotustilaisuudessa: pahoitteli Twitterissä esiintymistään. Minulla ei käsittääkseni ole ylähengitystieinfektiota, sanoi Markku Tervahauta. YLE. 13.3.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11255550

Ensin hillintä, sitten hallinta-ehdotuksia COVID-19 epidemian hallinnasta Suomessa.
Anna Rotkirch, Jussi Tapio, Medium. 13.3.2020.  https://medium.com/@JussiGhost/vakavia-ehdotuksia-covid-19-epidemian-lievent%C3%A4miseksi-suomessa-674e93804c17

Näin viesti koronaviruksen vaaroista on muuttunut – THL tammikuun lopulla: ”Pieni riski sille, että virus leviäisi Suomeen etenkin epidemiana”. IS 14.3.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006439416.html

Pitäisikö koulut sulkea? Soininvaara. 14.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/14/pitaisiko-koulut-sulkea/

Valtioneuvoston päätös VNK/2020/31. Poikkeusolojen toteaminen Valtioneuvoston yleisistunto. Valtioneuvoston kanslia. 16.3.2020 (kts. erityisesti liitemuistio) https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8068ec10

THL:n pääjohtaja: Sairastuneiden todellinen lukumäärä voi olla Suomessa 20–30 kertaa suurempi kuin on todettu. Suomessa testataan nyt vain vakavasti sairaita, riskiryhmään kuuluvia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä. YLE. 16.3.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11259147

Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. Ferguson et al. Imperial College. 16.3.2020.   https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-03-16-COVID19-Report-9.pdf

Koronavirustilanteeseen varautuminen suun terveyudenhuollossa. STM/THL. 17.3.2020. https://www.minnahaavisto.fi/files/2020/05/Koronavirustilanteeseen-varautuminen-suun-terveydenhuollossa-17.3.2020-final.pdf

SARS Pandemic: How the Virus Spread Around the World in 2003. History. 17.3.2020.  https://www.history.com/news/sars-outbreak-china-lessons

A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data. STAT. 17.3.2020.      https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/

COVID-19 testing. Wikipedia. March 2020.  https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing

Koronavirusepidemian mallinnusta. THL:n malleista ja käytetyistä parametreista 18.3.2020.  Katso kooste 11.5.2020

Scientists say mass tests in Italian town have halted Covid-19 there.  A study in Vò, which saw Italy’s first death, points to the danger of asymptomatic carriers. Guardian. 18.3.2020.  https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/scientists-say-mass-tests-in-italian-town-have-halted-covid-19

Mitä tehdään kuukauden kuluttua? Soininvaara. 18.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/18/mita-tehdaan-kuukauden-kuluttua/

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 30 (WHO estimate for IFR = 0,3…1,0%) WHO 19.3.2020.                                                      https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200219-sitrep-30-covid-19.pdf?sfvrsn=3346b04f_2

Coronavirus: The Hammer and the Dance: What the Next 18 Months Can Look Like, if Leaders Buy Us Time. Medium Coronavirus.19.3.2020.  https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56

Epidemic Calculator (SEIR).  http://gabgoh.github.io/COVID/index.html

Kuinka moni joutuu korona­viruksen vuoksi teho­hoitoon? THL:n luvut poikkeavat selvästi kansain­välisistä arvioista. THL:n arviot koronaviruksen vaarallisuudesta eroavat huomattavasti brittiläisen Imperial Collegen yliopiston tutkijoiden laskelmista. HS. 19.3.2020.  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006444716.html

Helsinki-Vantaalla ei ohjeisteta vieläkään ulkomailta palaavia menemään kahdeksi viikoksi kotiin – Finavia odottaa ohjeita THL:ltä. HS. 19.3.2020.  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006445058.html

Suomi lisää korona­viruksen testaus­kapasiteettia, mutta ei ota testeihin lievä­oireisia: ”Emme totta puhuen ymmärrä WHO:n linjausta”, sanoo THL:n Mika Salminen
Koronavirustesteihin on ollut Suomessa ruuhkaa, vaikka testauskriteerit ovat tiukat. ”Testi ei ole hoitokeino”, sanoo THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen. HS. 19.3.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006446009.html

Hallitus antaa tarkat ohjeet 70-vuotiaille, THL:n mukaan koronan takia tehohoidossa alle 10 suomalaista. Hallitus piti tilannekatsauksen koronatilanteesta Suomessa. YLE. 19.3.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11264816

Hallituksen luvuilla tehohoidossa paikka joka kuudennelle (arvioi hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen) Koronan arvioidaan voivan maksaa yksin terveydenhuollolle yli kaksi miljardia euroa. Verkkouutiset. 19.3.2020.  https://www.verkkouutiset.fi/hallituksen-luvuilla-tehohoidossa-paikkoja-joka-kuudennelle/#39f1aa50

Suomi täysin eri linjoilla koronatestauksesta maailman terveysjärjestön kanssa – THL HS:lle: ”Emme voi enää täysin poistaa tätä sairautta maailmasta”.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kyseenalaisten Maailman terveysjärjestön WHO:n ohjeet koronaviruksen testauksesta. WHO:n on suositellut, että koronavirustestejä tehtäisiin niin monta kuin mahdollista. MTV-Uutiset. 20.03.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomi-taysin-eri-linjoilla-koronatestauksesta-maailman-terveysjarjeston-kanssa-thl-hs-lle-emme-voi-enaa-taysin-poistaa-tata-sairautta-maailmasta/7767024#gs.9k17d4

Koronaviruksen kuolemat Suomessa Aasian luvuilla ja vaaditaan uutta strategiaa. Lauri Kauppila. ppt-esitys. 20.3.2020   https://www.dropbox.com/s/o23zrk1fner0x2w/kuolinluvut%20ja%20uusi%20suunnitelma.pdf?dl=0

Americans Rapidly Answering the Call to Isolate, Prepare. Gallup. 20.3.2020.  https://news.gallup.com/poll/297035/americans-rapidly-answering-call-isolate-prepare.aspx

The early phase of the COVID-19 outbreak in Lombardy, Italy. AirXiv. 20.3.2020. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2003/2003.09320.pdf

WHO officials warn health systems are ‘collapsing’ under coronavirus: ‘This isn’t just a bad flu season’. 20.3.2020.  https://www.cnbc.com/2020/03/20/coronavirus-who-says-health-systems-collapsing-this-isnt-just-a-bad-flu-season.html

Rational use of face masks in the COVID-19 pandemic, Lancet. 20.3.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30134-X/fulltext

Maaliskuu 21 … 31

How much ‘normal’ risk does Covid represent? University of Cambridge. 21.3.2020.  https://medium.com/wintoncentre/how-much-normal-risk-does-covid-represent-4539118e1196

Miksi WHO:n ja THL:n arviot koronakuolleisuudesta vaihtelevat yli kymmenkertaisesti?
Koronaviruksen aiheuttamien sairastapausten määrä kasvaa koko ajan ja samalla yhä enemmän ihmisiä sairastuu vakavasti. YLE 21.3.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11265797

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tulisi julkaista tieteellinen perusta, johon sen suositukset nojaavat. Juhana Vartiaisen Yhteisblogi Mikko Kiesiläisen kanssa. 23.3.2020. https://juhanavartiainen.fi/2020/yhteisblogi-mikko-kiesilaisen-kanssa-terveyden-ja-hyvinvoinnin-laitoksen-thln-tulisi-julkaista-tieteellinen-perusta-johon-sen-suositukset-nojaavat/

Fundamental principles of epidemic spread highlight the immediate need for large-scale serological surveys to assess the stage of the SARS-CoV-2 epidemic, 24.3.2020.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.24.20042291v1

Calibration to Wuhan Group, THL Corona Modelling Group. 24.3.2020.  https://www.dropbox.com/s/torqvmtdc0nmsm2/Calibration%20to%20Wuhan%20data.pdf?dl=0

How to calculate severity data in the Wuhan / Hubei hospitalisation data. THL Corona Modelling Group. 24.3.2020.  https://www.dropbox.com/s/n52t8tbvxi57e8d/How%20to%20calculate%20severity%20in%20the%20Wuhan%20Hubei%20hospitalization%20data.pdf?dl=0

Koronaviruskuolleisuus Bergamossa. Tässä ovat riskiprofiilit – Kaikki tiedot. Bergamon maakunnassa eniten kärsivät 70–79-vuotiaat miehet. Vain 26% on naisia. ”Naisen immuunijärjestelmä on vahvempi.” l’Eco di Bergamo. 25.3.2020.  https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/mortalita-per-coronavirus-a-bergamoecco-i-profili-piu-a-rischio-tutti-i-dati_1346505_11/

Koronaepidemian tämän hetken ennuste: Noin 11 300 ihmistä tarvitsee sairaalahoitoa ja heistä 3 600 tehohoitoa. THL. 25.3.2020.  https://thl.fi/fi/-/koronaepidemian-taman-hetken-ennuste-noin-11-300-ihmista-tarvitsee-sairaalahoitoa-ja-heista-3-600-tehohoitoa

THL julkaisi uudet laskelmat: Viruksen leviäminen näyttää odotettua pahemmalta, mutta arvio tehohoitoon joutuvista on madaltunut. Arvion mukaan epidemian huipun aikana sairaalahoidossa olisi yhtä aikaa hiukan yli 900 potilasta, joista tehohoidossa 280. HS. 25.3.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006452764.html

Ennuste: 11 300 ihmistä tarvitsee sairaalahoitoa ja heistä 3 600 tehohoitoa
Arvio perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Turun yliopiston yhdessä tekemään mallinnukseen. Lääkärilehti. 25.3.2020.  https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/ennuste-11-300-ihmista-tarvitsee-sairaalahoitoa-ja-heista-3-600-tehohoitoa/

Koronaepidemiaa ei pidä hidastaa – se pitää tukahduttaa. Matti Jantunen. 26.3.2020.  https://worldaccordingtomatti.blog/2020/03/26/koronaepidemiaa-ei-pida-hidastaa-se-pitaa-tukahduttaa/

Koronavirusepidemian mallinnusta. THL:n malleista ja käytetyistä parametreista 25.3.2020.  Katso kooste 11.5.2020

Suomen koronastrategiasta. Antti Viitala. 25.3.2020.  https://koronablogi.wordpress.com/2020/03/26/suomen-koronastrategiasta/

Lentokentille kritiikkiä karanteenitiedotuksesta. Näin Finavia vastaa: Suomen lentokenttiä operoiva Finavia katsoo, että viestintä ja toimet koronaviruksen leviämisen estämiseksi aloitettiin lentokentillä jo tammikuussa. Toimitusjohtaja Kimmo Mäen mukaan toimet ovat edenneet epidemiatilanteen mukaan. MTV-Uutiset. 26.03.2020. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lentokentille-kritiikkia-karanteenitiedotuksesta-nain-finavia-vastaa/7772478#gs.9jxsbj

Pääministeri Marin myöntää puutteet: Lentokentillä ei riittävää karanteeniohjeistusta – Suomeen palaavat saattoivat jatkaa matkaa jopa julkisessa liikenteessä. MTV-Uutiset. 26.3.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/paaministeri-marin-myontaa-puutteet-lentokentilla-ei-riittavaa-karanteeniohjeistusta-suomeen-palaavat-saattoivat-jatkaa-matkaa-jopa-julkisessa-liikenteessa/7772438#gs.823yqc

Haavisto sivaltaa lentoaseman johtajaa, sosiaali- ja terveysministeriötä ja THL:ää korona-alueilta palanneiden livahtamisesta karanteenin ohi – UM:n Tuominen: Vastuu ei ole ollut selkeä. Keskisuomalainen. 26.3.2020.  https://www.ksml.fi/kotimaa/Haavisto-sivaltaa-lentoaseman-johtajaa-sosiaali-ja-terveysministeri%C3%B6t%C3%A4-ja-THL%C3%A4%C3%A4-korona-alueilta-palanneiden-livahtamisesta-karanteenin-ohi-%E2%80%93-UMn-Tuominen-Vastuu-ei-ole-ollut-selke%C3%A4/1532617

Estimating the infection and case fatality ratio for coronavirus disease (COVID-19) using age-adjusted data from the outbreak on the Diamond Princess cruise ship, February 2020. Eurosurveillance. 26.3.2020.   https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.12.2000256

«The real death toll for Covid-19 is at least 4 times the official numbers». Nembro, one of the municipalities most affected by Covid-19, should have had – under normal conditions – about 35 deaths. 158 people were registered dead this year by the municipal offices. But the number of deaths officially attributed to Covid-19 is 31. Corriere della Sera. 26.3.2020.  https://www.corriere.it/politica/20_marzo_26/the-real-death-toll-for-covid-19-is-at-least-4-times-the-official-numbers-b5af0edc-6eeb-11ea-925b-a0c3cdbe1130.shtml

Nembro (Bg) -tutkimuksesta epidemiosta: ”Kuolleiden lukumäärä on vähintään 4 kertaa virallinen määrä” Il Primato Nazionale. 26.3.2020.  https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/nembro-studio-morti-4-volte-numero-ufficiale-151030/

Ferdinando Giugliano @FerdiGiugliano. Italy’s death toll from Covid-19 could be severely underestimated. 26.3.2020.  https://twitter.com/ferdigiugliano/status/1243128000121618432?lang=fi

Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions Do Not: Evidence from the 1918 Flu. SSRN. 26.3.2020.  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561560

Not wearing masks to protect against coronavirus is a ‘big mistake,’ top Chinese scientist says. Science. 27.3.2020.  https://www.sciencemag.org/news/2020/03/not-wearing-masks-protect-against-coronavirus-big-mistake-top-chinese-scientist-says?fbclid=IwAR3qe174nBS4TOsA9usxROjbmN3fyFcZcXKc0gbH___vZR9M6LRymExBrPA

Tilastotieteilijä ihmettelee koronatilastoja. Soininvaara. 27.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/27/tilastotieteilija-ihmettelee-koronatilastoja/

”Suomen tilannearvio on vieläkin liian lievä” – Eduskunnan sote-valiokunnan puheenjohtaja ihmettelee THL:n koronaennusteita ja vaatii uutta linjaa epidemian lopettamiseksi. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen (kesk) epäilee, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekuva koronaepidemiasta on ollut liian lievä ja saattaa olla sitä yhä. Vehviläinen muuttaisi Suomen linjaa koronataistelussa. US. 27.3.2020.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/suomen-tilannearvio-on-vielakin-liian-lieva-eduskunnan-sote-valiokunnan-puheenjohtaja-ihmettelee-thln-koronaennusteita-ja-vaatii-uutta-linjaa-epidemian-lopettamiseksi/3a9d1889-196c-47a3-9dd6-b522032696d6

Relationship between the ABO Blood Group and the COVID-19 Susceptibility. Preprints 27.3.2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.11.20031096v2.full.pdf

Lähestyykö koronaepidemia Italiassa huippuaan? Soininvaara. 28.3.2020.   https://www.soininvaara.fi/2020/03/28/lahestyyko-koronaepidemia-italiassa-huippuaan/

Would everyone wearing face masks help us slow the pandemic? Science. 28.3.2020.  https://www.sciencemag.org/news/2020/03/would-everyone-wearing-face-masks-help-us-slow-pandemic

Raha, terveys ja koronavirus. Soininvaara.29.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/29/raha-terveys-ja-koronavirus/

Elämän arvo. Soininvaara. 29.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/29/elaman-arvo/

STM: Tehohoitopaikkojen määrä kaksinkertaiseksi, tartuntaepäilyjen testausvalmiutta suuremmaksi. Lapista etelään palanneilla on todettu tartuntaketjuja, joissa koronalle altistuminen on tapahtunut hiihtokeskuksissa. YLE. 30.3.2020.            https://yle.fi/uutiset/3-11267149

We May Be Underestimating the Coronavirus Death Toll.  Many people believe we’re under-counting the Covid-19 infection rate, but Italian data suggest we may be getting the death numbers wrong too. Bloomberg. 31.3.2020.  https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-01/coronavirus-italy-shows-we-may-be-underestimating-death-toll

Covid-19: la situazione in Lombardia aggiornata a martedì 31 marzo. 31.3.2020.  https://www.samueleastuti.it/2020/03/

Suomi hidastelee koronatestien kanssa, sanovat Ylen lähteet – Turussa tehdas voisi valmistaa 100 000 testiä viikossa. Testatkaa, testatkaa, testatkaa, sanoo Maailman terveysjärjestö WHO. Islanti kääri hihat mutta Suomi ei. YLE. 31.3.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11284569

Huhtikuu 1 … 10

Yksi epidemiologi ja viisi matemaatikkoa tuottavat nyt Suomen tärkeintä tietoa – “Olemme saaneet risuja, että ennusteemme ovat liian ruusuisia”. Hallitus ja sairaalat nojaavat THL:n ryhmän koronaennusteisiin. Niitä on epäilty sairaalatarpeen ja kuolleisuuden aliarvioimisesta.  YLE.1.4.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11284232

COVID-19 – Usein esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia. Olli Seppäsen blogikirjoitus. 1.4.2020.  https://finvac.org/usein-esitettyja-kysymyksia-ja-vastauksia/

Kiinteistöjen hoito Korona-viruksen leviämisen torjunnassa. Olli Seppäsen blogikirjoitus. 1.4.2020.  https://finvac.org/kiinteistojen-hoito-korona-viruksen-leviamisen-torjunnassa/

Kaksi suomalaisprofessoria kannattaa kasvosuojainten laajaa käyttöä koronan torjumiseksi – ”Suojautuminen ei ole tärkeää oman, vaan yhteisen edun vuoksi”.
Kasvosuojainten käyttö puhuttaa nyt laajasti. Onko suojaimen käytöstä hyötyä tavalliselle kansalaiselle? Kolme Euroopan valtiota on ryhtynyt torjumaan koronaviruksen leviämistä määräyksillä kasvojen suojaamisesta julkisilla paikoilla. THL:n mukaan ei ole näyttöä siitä, että maskin laaja käyttö estäisi tartuntoja väestössä. Professori Petri Lehenkari ja emeritusprofessori Matti Jantunen ovat toista mieltä. Seura. 1.4.2020.  https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/kaksi-suomalaisprofessoria-kannattaa-kasvosuojainten-laajaa-kayttoa-koronan-torjumiseksi/

Die Bekämpfung der Coronavirus Pandemie tragfähig gestalten – Empfehlungen für eine flexible, risikoadaptierte Strategie. IFO-Institut. 2.4.2020.  https://www.ifo.de/publikationen/2020/monographie-autorenschaft/die-bekaempfung-der-coronavirus-pandemie-tragfaehig

Edellisen suomenkielinen käännös. Koronaviruspandemian torjunta kestävästi – Suosituksia joustavaksi riskisopeutetuksi strategiaksi.  https://docs.google.com/document/d/1MT8LD4XWGj-jykgn3N2ltR4oyGZTsy5K_HVjlYpKv0c/edit#heading=h.6vtgbowaldvx 

Calibrated Intervention and Containment of the COVID-19 Pandemic. 2.4.2020. https://arxiv.org/abs/2003.07353

Miksi Suomessa ei suositella kasvo­maskien käyttöä kaikille? ”Siitä voi tulla jopa virus­generaattori”, sanoo ylilääkäri.  Kasvomaskien käyttökehotuksia harkitaan jo Yhdysvalloissakin, sillä osa asiantuntijoista uskoo niiden suojaavan koronavirukselta. Suomen viranomaiset pitäytyvät WHO:n linjassa: maskit säästetään terveydenhuollon ammattilaisille ja sairastuneille. HS. 2.4.2020.                            https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006460956.html

THL:n päättelyvirheet sekä päätöksenteko epävarmuuden vallitessa. Pasi Malmin blogi. US. 2.4.2020.  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pasi-malmi/thln-paattelyvirheet-seka-paatoksenteko-epavarmuuden-vallitessa/

Suomi, Ruotsi ja korona. Soininvaara. 2.4.2020.   https://www.soininvaara.fi/2020/04/02/suomi-ruotsi-ja-korona/

Coronavirus: Why death and mortality rates differ. BBC Future. 2.4.2020.  https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ

Understanding coronavirus disease (COVID-19) risk perceptions among the public to enhance risk communication efforts: a practical approach for outbreaks, Finland, February 2020. Eurosurveilance. 2.4.2020.  https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.13.2000317

Coronavirus: Out of Many, One. What the US Federal Government and the States Should Do to Fight the Coronavirus. Medium Coronavirus. 2.4.2020.  https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-out-of-many-one-36b886af37e9

Viisi tutkijaa vaatii: Koronaepidemia pitää tukahduttaa Suomessa nyt – Aasia johtaa torjuntataistelussa Eurooppaa 6–0.  Potilaiden testaamiseen, jäljittämiseen, mobiiliseurantaan ja valvontaan tarvitaan nopeasti suuri joukko osaajia, ehdottavat tutkijat. SK. 3.4.2020.  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mielipide-kotimaa/viisi-tutkijaa-vaatii-koronaepidemia-pitaa-tukahduttaa-suomessa-nyt-aasia-johtaa-torjuntataistelussa-eurooppaa-6-0/

Itse tehty maski ei suojaa koronavirukseltya – hengityssuojainten pitää olla turvallisia ja taata riittävä suoja. TTL 3.4.2020.                                                                    https://www.ttl.fi/itse-tehty-maski-ei-suojaa-koronavirukselta/

Coronavirus: Wuhan begins to return to everyday life. BBC. 3.4.2020.  https://www.bbc.com/news/in-pictures-52153103

Koronakuolleisuus Italiassa ikäluokittain. Soininvaara.3.4.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/04/03/koronakuolleisuus-italiassa-ikaluokittain/

What’s the problem with Italy’s official coronavirus numbers? clare.speak@thelocal.com. 3.4.2020.  https://www.thelocal.it/20200403/whats-the-problem-with-italys-official-coronavirus-statistics

Why we still don’t know what the death rate is for covid-19. New Scientist. 3.4.2020.  https://www.newscientist.com/article/2239497-why-we-still-dont-know-what-the-death-rate-is-for-covid-19/#ixzz6Ohq2O81N

COVID-19 infection in Italian people with diabetes: Lessons learned for our future (an experience to be used). Diabetes Research and Clinical Practice. 4.4.2020. DOI:https://doi.org/10.1016/j.diabres.2020.108137

Testausharha ja koronaviruksen tappavuus. Soininvaara.4.4.2020.   https://www.soininvaara.fi/2020/04/04/testausharha-ja-koronaviruksen-tappavuus/

Itse tehty maski ei suojaa käyttäjää koronalta – Näin käytät kasvomaskia oikein.
Jos oikeanlaisesta hygieniasta ei pidetä huolta, pahimmillaan itse tehdyt suojaimet voivat olla jopa viruksenlevittäjiä. Hämeen Sanomat. 4.4.2020. (ym vastaavia artikkeleita m. Kalevassa ja APU-lehdessä).  https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/itse-tehty-maski-ei-suojaa-kayttajaa-koronalta-nain-kaytat-kasvomaskia-oikein-1139795/

Estimating the infection fatality rate of COVID 19 in South Korea by using time series correlations. 4.4.2020.  https://figshare.com/articles/Estimating_the_infection_fatality_rate_of_COVID_19_in_South_Korea_by_using_time_series_correlations/12083322

Yksityiset terveysjätit hermostuivat sosiaali- ja terveysministeriölle – ”Voisimme tehdä 4000 koronatestiä päivässä, mutta apu ei kelpaa”. Sosiaali-ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo Ylelle, että kyse ei ole siitä, että apu ei kelpaa. YLE. 7.4.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11295305

Valtio osti kiinalaiset hengityssuojat ulosotto­velkaiselta liikemieheltä – Tiina Jylhä sanoo miljoona­kaupan kuuluneen itselleen. Kauneusklinikkayrittäjän mukaan Huoltovarmuuskeskus maksoi miljoonia euroja väärälle tilille. SK. 8.4.2020.  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/valtio-osti-kiinalaiset-hengityssuojat-ulosottovelkaiselta-liikemiehelta-tiina-jylha-sanoo-miljoonakaupan-kuuluneen-itselleen/

Association of Public Health Interventions With the Epidemiology of the COVID-19 Outbreak in Wuhan, China. JAMA. 10.4.2020 (kts. myös medrxiv.3.3.2020).  https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764658

Coronavirus infection may cause lasting damage throughout the body, doctors fear
Doctors treat a coronavirus patient.  Los Angeles Times. 10.4.2020. https://www.latimes.com/science/story/2020-04-10/coronavirus-infection-can-do-lasting-damage-to-the-heart-liver

COVID-19 Cases in New York City, a Neighborhood-Level Analysis. NYU Furman Center Blog. 10.4.2020.  https://furmancenter.org/thestoop/entry/covid-19-cases-in-new-york-city-a-neighborhood-level-analysis

Huhtikuu 11 … 20

SCANVAC: Vetoomus toimenpiteistä ilmavälitteisten tartuntatautien leviämisen torjumiseksi. FINVAC. 11.4.2020.  https://finvac.org/vetoomus/

Coronavirus Death rate mystery. Knowing the true rate of death from covid-19 will help us fight the pandemic, but for the moment it eludes us, reports Michael Le Page. New Scientist 11.4.2020.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026240792030703X

STM:n Sillanaukee: Huoltovarmuuskeskuksen varastojen ei ollut tarkoituskaan riittää yksistään. Ministeriön ylijohtaja huomauttaa, että niin Huoltovarmuuskeskus kuin kaikki muutkin tekevät nyt hankintoja aivan poikkeuksellisissa olosuhteissa. YLE. 11.4.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11303467

COVID-19 eli miksi julkisorganisaatioilla on taipumus levittää julkisuuteen väärää tietoa kriisien aikana? Pasi Malmin blogi, US. 11.4.2020.                https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pasi-malmi/covid-19-eli-miksi-julkisorganisaatioilla-on-taipumus-levittaa-julkisuuteen-vaaraa-tietoa-kriisien-aikana/

Dritte Ad-hoc-Stellungnahme: Coronavirus-Pandemie – Die Krise nachhaltig überwinden. Leopoldina. 13.4.2020.  https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_04_13_Coronavirus-Pandemie-Die_Krise_nachhaltig_%C3%BCberwinden_final.pdf

Edellisen yhteenveto-osa suomeksi käänettynä.

Koronaviruksen kanssa on vain huonoja ja vielä huonompia vaihtoehtoja. Soininvaara.13.4.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/04/13/koronaviruksen-kanssa-on-vain-huonoja-ja-viela-huonompia-vaihtoehtoja/

What the world can learn from Kerala about how to fight covid-19. MIT Technology Review. 13.4.2020.  https://www.technologyreview.com/2020/04/13/999313/kerala-fight-covid-19-india-coronavirus/

Who Is Immune to the Coronavirus? Important decisions about this question are being made, as they must be, based on only glimmers of data. NYT. 13.4.2020.  https://www.nytimes.com/2020/04/13/opinion/coronavirus-immunity.html

What aerosol physics tells us about airborne pathogen transmission – Editorial. Aerosol Science and Technology. 13.4.2020.  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02786826.2020.1751055

THL:n pääjohtaja suosittelee kangasmaskien käyttöä julkisilla paikoilla.  THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan mukaan oireettomienkin ihmisten kannattaa alkaa käyttää kankaista maskia julkisilla paikoilla kanssaihmisten suojaamiseksi. ”Väestötasolla hyödyt ovat selvästi suurempia kuin haitat”, Tervahauta sanoo. HS. 14.4.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006474077.html

Koronavirustestausta lisätään edelleen. THL. 15.4.2020.  https://thl.fi/fi/-/koronavirustestausta-lisataan-edelleen

Koronapolitiikan kustannustehokkuus. Soininvaara.15.4.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/04/15/koronapolitiikan-kustannustehokkuus/

Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. NatureMedicine. 15.4.2020.  https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5

How did events unfold in Hubei, China? Johns Hopkins. Coronavirus Resource Center. 15.4.2020.  https://coronavirus.jhu.edu/data/hubei-timeline

Bergamo, +46 tapausta ja 27 kuolemaa. Lombardiassa potilaiden määrä vähenee. l’Eco di Bergamo. 15.4.2020.  https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/emergenza-covid-il-punto-in-lombardiaalle-1730-diretta-dalla-regione-qui_1349863_11

How deadly is COVID-19? A rigorous analysis of excess mortality and age-dependent fatality rates in Italy. MedRxiv. 15.4.2020.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.15.20067074v3.full.pdf+html

Valtioneuvoston asetus VNK/2020/52: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. 15.4.2020.  https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8069ff18

THL:n pääjohtajan kehotus käyttää naamamaskeja hermostutti ministeriön: ”Hänen asemassaan ei ole oikeutta yksityisajatteluun”.  Sosiaali- ja terveysministeriö on joutunut selittelemään eduskuntaa myöten THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan suositusta käyttää kangasmaskia, kirjoittaa politiikan toimittaja Tommi Parkkonen. Iltalehti. 16.4.2020.  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/5f69d97f-3d68-40d8-8cc0-38bf0a113cca

Moni Euroopan maa on muuttanut mieltään maskeista – Kokosimme kartalle, missä ne ovat pakollisia tai suositeltuja.  Itävallassa ja useissa itäisen Keski-Euroopan maissa maskin käyttö esimerkiksi kaupassa on pakollista. YLE. 16.4.2020.    https://yle.fi/uutiset/3-11308829

Oikeusoppineet Uudenmaan sulkemisen purkamisesta: Rajoitusten jatkaminenkin olisi voinut olla ihan laillista. Hallituksen perustelut ovat valikoivia, sanovat terveys- ja valmiuslakijuridiikan asiantuntijat. YLE. 16.4.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11306078

Combining Point-of-Care Diagnostics and Internet of Medical Things (IoMT) to Combat the COVID-19 Pandemic. MDPI. 16.4.2020. https://www.mdpi.com/2075-4418/10/4/224/htm

Wuhan aloitti testit, joilla tutkitaan immuniteettia koronavirukselle – Ensimmäiset tulokset kertovat sekä hyviä että huonoja uutisia. Tuhansia töihin palaavia ja oireettomia testataan Kiinan Wuhanista, jota pidetään koronavirusepidemian lähtöpisteenä. WSJ. 17.4.2020.  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006478006.html

Näin THL korjasi vähin äänin suositustaan kasvojen suojaamisesta koronatartuntojen estämiseksi: maskin hyödyttömyyttä ei enää korosteta. THL korosti pääsiäiseen asti, että esimerkiksi asiakaspalvelutyöntekijät eivät todennäköisesti hyödy suojaimesta. Nyt tämä maininta on poistunut THL:n nettisivulta.  Seura. 17.4.2020. https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/nain-thl-korjasi-vahin-aanin-suositustaan-kasvojen-suojaamisesta-koronatartuntojen-estamiseksi-maskin-hyodyttomyytta-ei-enaa-korosteta/

Koronaviruksen leviämisen torjunnasta. Olli Seppäsen blogiartikkeli. 17.4.2020.  https://finvac.org/koronaviruksen-leviamisen-torjunnasta/

THL:n pääjohtajaja Markku Tervahauta kohautti suomalaisia tiistaina. Hän kannusti, vastoin johtamansa viraston kantaa, kansalaisia suojaamaan kasvonsa julkisilla paikoilla koronaviruksen leviämisen torjumiseksi. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että myös THL:n virallista suositusta on rukattu aiempaa suopeammaksi kasvosuojainten laajaa käyttöä kohtaan.Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL eivät ohjeista kangasmaskien käytöstä julkisilla paikoilla liikuttaessa. STM. 18.4.2020.  https://stm.fi/-/sosiaali-ja-terveysministerio-ja-thl-eivat-ohjeista-kangasmaskien-kaytosta-julkisilla-paikoilla-liikuttaessa

Pienen kuolleisuusarvion riskit. 18.4.2020.  http://pitkaranta.blogspot.com/2020/04/pienen-kuolleisuusarvion-suuret-riskit.html

Pekonen kertoo IS:lle, ettei tiennyt vielä viime viikolla Suomen jääneen EU:n yhteishankintojen ulkopuolelle: ”Kommentoin asiaa silloiseen tietooni perustuen”.
Yhteishankintasopimukseen liittyminen tuotiin ministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan valtioneuvoston istuntoon viipymättä. IS. 19.4.2020.                https://www.is.fi/politiikka/art-2000006479976.html

Eduskunnan lääkäri­kansan­edustajat: Nyt pitää testata paljon ja purkaa rajoituksia hyvin varovasti. HS. 19.4.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/19042020/art-2000006479330.html

Automobiles Seeded the Massive Coronavirus Epidemic in New York City. Market Urbanism. 19.4.2020.  https://marketurbanism.com/2020/04/19/automobiles-seeded-the-massive-coronavirus-epidemic-in-new-york-city/

Total COVID-19 Mortality in Italy: Excess Mortality and Age Dependence through Time-Series Analysis. MedRxiv. 20.4.2020.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.15.20067074v2.full.pdf

Estimating the burden of SARS-CoV-2 in France. HAL Pasteur Archives. 20.4.2020.  https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-02548181/document

Koronavirusepidemian mallinnusta. THL:n malleista ja käytetyistä parametreista 20.4.2020.  Katso kooste 11.5.2020

Tutkijan synkkä laskelma: Väärä valinta koronan torjunnassa voi viedä Suomen taloudesta lähes 100 miljardia 2020-luvulla. Epidemian hidastamispolitiikka voi olla taloudelle erittäin tuhoisaa, laskee taloustieteilijä Juha Tervala. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta tilasi häneltä lausunnon koronaviruksen vaikutuksista. SK. 20.4.2020.  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/talous/tutkijan-karu-laskelma-suomen-taloudesta-jaa-uupumaan-koronan-takia-lahes-100-miljardia-2020-luvulla-jos-nyt-valitaan-vaarin/

Huhtikuu 21 … 30

Infectious disease expert (Michael Osterholm): We’re only in the second inning of the pandemic.  7-News, Boston. 21.4.2020.                                https://whdh.com/news/infectious-disease-expert-were-only-in-the-second-inning-of-the-pandemic/

Lääkintöneuvos Pälve koronasta: Laumaimmuniteettiin pyrkiminen tarkoittaa antautumista – ja on vastoin lääkärintyön perusarvoja. Kansalaisten sitoutuminen koronan torjuntaan edellyttää nyt koettua avoimempaa julkista tiedottamista ja aktiivista keskustelua ratkaisujen perusteista. SK. 21.4.2020.   https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mielipide-kotimaa/laakintoneuvos-palve-koronasta-laumaimmuniteettiin-pyrkiminen-tarkoittaa-antautumista-ja-on-vastoin-laakarintyon-perusarvoja/

WISE-politiikkasuositus: Kuinka koronaviruspandemian kuluessa tehtävillä päätöksillä voidaan rakentaa kriisit kestävää Suomea? WISE, 22.4.2020.  https://wiseproject.fi/wise-hankkeen-politiikkasuositus/

A small Italian town has lost at least 1.3% of its population to Covid-19. …while the experts are speculating whether the Covid-19 fatality rate is 0.1% or 1%. Antti Saarnio. 22.4.2020.  https://www.anttisaarnio.com/blog/italian-town-covid19

Modelling the COVID-19 epidemic and implementation of population-wide interventions in Italy. NatureMedicine.22.04.2020.  https://www.nature.com/articles/s41591-020-0883-7

Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period. Science. 22.4.2020.  https://science.sciencemag.org/content/368/6493/860

Covid-19 Arrived in Seattle. Where it Went from There Stunned the Scientists. Scientists traced the virus brought to the Seattle area in January. They were astonished to learn that the same branch of the virus traveled on through at least a dozen states and to other perts of the world. NYTimes. 22.4.2020.  https://www.nytimes.com/2020/04/22/us/coronavirus-sequencing.html

COVID-19 – exploring the implications of long-term condition type and extent of multimorbidity on years of life lost: a modelling study [version 1; peer review: awaiting peer review]. 23.4.2020.  https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-75

”Immunity passports” in the context of COVID-19. Scientific Brief. WHO. 24.4.2020.  https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19

Coronavirus: Study shows 4.3% of Belgians have developed antibodies. The Brussels Times. 25.4.2020.  https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/108088/coronavirus-study-shows-4-3-of-belgians-have-developed-antibodies/

Scientists fear the hunt for a coronavirus vaccine will fail and we will all have to live with the ’constant threat’ of COVID-19. Business Insider. 25.4.2020.   https://www.businessinsider.com/coronavirus-vaccine-may-be-impossible-to-produce-scientists-covid-2020-4?r=US&IR=T

Suomalaisnobelisti ja kolme muuta huippuasiantuntijaa törmäsivät koronatyössään yllättävään ongelmaan: Tietoa ja laskelmia on vaikea saada hallinnolta.  Koronakriisistä selviytymistä pohtiva talousviisaiden ryhmä on törmännyt yllättävään ongelmaan. Asiasta kertoi ryhmän jäsen, professori Roope Uusitalo MTV:n Uutisextrassa. Hallinto panttaa tietoa. MTV-Uutiset. 25.04.2020. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomalaisnobelisti-ja-kolme-muuta-huippuasiantuntijaa-tormasivat-koronatyossaan-yllattavaan-ongelmaan-tietoa-ja-laskelmia-on-vaikea-saada-hallinnolta/7801040#gs.4jn455

Hallituksen työryhmä ei saa hallituksen koronatietoja käyttöönsä: STM-päällikkö MTV:lle: Lainsäädännölliset perusteet puuttuvat, tilanne on valitettava.
Pääministeri Marin yllättyi MTV:n haastattelussa esiin nousseesta epäkohdasta – näin ministeriöstä vastataan kritiikkiin. Koronakriisin taloudellisia vaikutuksia ja niistä selviämistä selvittävän työryhmän jäsen Roope Uusitalo harmitteli eilisessä MTV Uutisextran haastattelussa tiedonsaannin ongelmia. Nyt Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo, että taustalla on kaksi lainsäädäntöön ja käytäntöön liittyvää ongelmaa. MTV-Uutiset. 26.04.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hallituksen-tyoryhma-ei-saa-hallituksen-koronatietoja-kayttoonsa-stm-paallikko-mtv-lle-lainsaadannolliset-perusteet-puuttuvat-tilanne-on-valitettava/7801968#gs.9kd9jo

Global coronavirus death toll could be 60% higher than reported. Mortality statistics show 122,000 deaths in excess of normal levels across 14 countries analysed by the FT, 26.4.2002.  https://www.ft.com/content/6bd88b7d-3386-4543-b2e9-0d5c6fac846c

Rajoitustoimien asettaminen on helpompaa kuin niiden poistaminen. Puheenvuoro. LasseLehtonen. US. 26.4.2020.  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lasselehtonen/rajoitustoimien-asettaminen-on-helpompaa-kuin-niiden-poistaminen/

Selvitys: EU-yhteishankintasopimukseen liittyminen viivästyi valmisteluvastuun epäselvyyden vuoksi. STM. 26.4.2020.                                                        https://stm.fi/-/selvitys-eu-yhteishankintasopimukseen-liittyminen-viivastyi-valmisteluvastuun-epaselvyyden-vuoksi

Maanantaimietteitä koronasta. Soininvaara. 27.4.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/04/27/maanantaimietteita-koronasta/

THL:n Mika Salminen HS:lle: Jos näin jatketaan, epidemia ei etene. Suomea on varoitettu myöhemmästä suuresta epidemiasta. Verkkouutiset. 28.4.2020.  https://www.verkkouutiset.fi/thln-mika-salminen-hslle-jos-nain-jatketaan-epidemia-ei-etene/#39f1aa50

Epidemiologinen arvio varhaiskasvatusta ja kouluja koskevien rajoitteiden poistamisesta. 28.4.2020.  https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/Muistio+THL+STM+280420.pdf

What Is The Infection-Fatality Rate Of COVID-19? Medium. 28.4.2020.  https://medium.com/@gidmk/what-is-the-infection-fatality-rate-of-covid-19-7f58f7c90410

The COVID-19 pandemic: a moment for exposure science. J Exposure Science and Environmental Epidemiology. 29.4.2020.                  https://www.nature.com/articles/s41370-020-0225-3

Koronaepidemian torjunta: ei rahat vai henki, vaan rahat ja henki. Matti Jantunen. 29.4.2020.  https://worldaccordingtomatti.blog/2020/04/29/covid-19-torjunta-ei-rahat-vai-henki-vaan-rahat-ja-henki/

Onko epidemia hidastunut jo liikaa? Pitäisikö koronavirus tukahduttaa nyt kokonaan? THL:n Mika Salminen vastaa seitsemään kysymykseen Suomen strategiasta. Suomi on onnistunut epidemian hidastamisessa hyvin, mutta nyt asiantuntijat liputtavat rajoitusten purkamisen puolesta. Miksi osan väestöstä on sairastuttava? HS 28-29.4.2020.   https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006490157.html

Kokoomus vaati selkeyttä hallituksen koronatavoitteesta – Mykkänen: Yritetäänkö tartuntoja lisätä vai vähentää? Marin: Hallituksen tavoite ei ole ollut, että mahdollisimman moni sairastuisi. Suomenmaa. 29.4.2020.  https://www.suomenmaa.fi/uutiset/kokoomus-vaati-selkeytta-hallituksen-koronatavoitteesta-mykkanen-yritetaanko-tartuntoja-lisata-vai-vahentaa/

Pitääkö koronavirus yrittää tukahduttaa vai ei? Tämä avainkysymys jakaa Suomen asiantuntijat kahteen leiriin. Osan asiantuntijoiden mielestä Suomella olisi nyt etsikkoaika viruksen tukahduttamiseen. YLE. 29.4.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11326831

Uudenmaan väestössä vain harvalla esiintyy uuden koronaviruksen vasta-aineita. THL.29.4.2020.   https://thl.fi/fi/-/uudenmaan-vaestossa-vain-harvalla-esiintyy-uuden-koronaviruksen-vasta-aineita

Early Herd Immunity against COVID-19: A Dangerous Misconception. Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. 29.4.2020.  https://coronavirus.jhu.edu/from-our-experts/early-herd-immunity-against-covid-19-a-dangerous-misconception

How many people have really died from covid-19 so far? Looking at how many more people are dying than usual gives an idea of the coronavirus pandemic’s true effect – and suggests a far higher death toll in many countries. New Scientist.- 29.4.2020. https://www.newscientist.com/article/mg24632804-100-how-many-people-have-really-died-from-covid-19-so-far/#ixzz6OhB8y47O

Miten Jacques Monod opetti minut ymmärtämään immuunipuolustusta. Soininvaara. 30.4.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/04/30/miten-jacques-monod-opetti-minut-ymmartamaan-immuunipuolustusta/

Bergamon serologiset testit, Nembron ja Alzanon tulokset saapuivat: 61% positiivisia. Corriere de la Sera. 30.4.2020.  https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_aprile_30/coronavirus-bergamo-primi-risultati-test-61percento-positivi-85e8e36c-8a6b-11ea-94d3-9879860c12b6.shtml

COVID-19 i Danmark. Epidemiologisk trend og focus: Dødelighed. Statens Serum Institut. 30.4.2020.   https://files.ssi.dk/COVID19-epi-trendogfokus-30042020-61ls

Toukokuu 1 … 10

SARS-CoV-2, COVID-19, Infection Fatality Rate (IFR) Implied by the Serology, Antibody, Testing in New York City. SSRN. 1.5.2020.   https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3590771

Maskisuositukset yleistyvät Euroopan maissa – STM: Suomessa maskisuositusta ei valmistella.  Suu-nenäsuojusten toimivuudella tartuntojen estämisessä on vahva tieteellinen perusta, sanoo professori Olli Vapalahti. HS. 1.4.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006494300.html

Would most covid-19 victims have died soon, without the virus?, The Economist, 2.5.2020.   https://www.economist.com/graphic-detail/2020/05/02/would-most-covid-19-victims-have-died-soon-without-the-virus

Covid–19:n outo käyttäytyminen. Soininvaara.3.5.2020.   https://www.soininvaara.fi/2020/05/03/covid-19n-outo-kayttaytyminen/

Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi : Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti, 4.5.2020.   http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162214

Hallitushan teki ihan fiksuja päätöksiä. Soininvaara. 4.5.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/05/04/hallitushan-teki-ihan-fiksuja-paatoksia/

1.8 million people in Germany could be infected with coronavirus, researchers find (Gangelt!). DW, 4.5.2020.  https://www.dw.com/en/18-million-people-in-germany-could-be-infected-with-coronavirus-researchers-find/a-53330608

Coronavirus: ’Biggest failure in a generation’: Where did Britain go wrong? stuff world. 4.5.2020.  https://www.stuff.co.nz/world/300003719/coronavirus-biggest-failure-in-a-generation-where-did-britain-go-wrong

Use of all cause mortality to quantify the consequences of covid-19 in Nembro, Lombardy: descriptive study. BMJ. 5.5.2020.   https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m1835.full.pdf

THL:n johtajaa ei kansa ole tehtävään äänestänyt, mutta silti hän ohjaa kansakunnan kohtaloa maamme ollessa yhdessä historiansa vakavimmista kriiseistä, kirjoittaa Tapio Sadeoja. IS. 5.5.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006497661.html

Patomäki: Hallitus nojaa laumasuojateoriaan ja antaa siksi epidemian laajentua. Osallisuus-Media.5.5.2020.  https://www.osallisuusmedia.fi/marinin-hallitus-nojaa-laumasuojateoriaan-ja-antaa-siksi-epidemian-laajentua/

Arvostamme rakentavaa keskustelua. Markku Tervahaudan blogi. THL. 6.5.2020  https://blogi.thl.fi/arvostamme-rakentavaa-keskustelua/

Czech study shows very low COVID-19 incidence in population. MedicalXpress.6.5.2020.  https://medicalxpress.com/news/2020-05-czech-covid-incidence-population.html

Koronavirusepidemian mallinnusta. THL:n malleista ja käytetyistä parametreista 7.5.2020.  Katso kooste 11.5.2020

Covid-19: Number of Germans infected could be 10 times higher than official estimates, BMJ, 7.5.2020.  https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1862

Cov-19-taudin ja influenssan tappavuus. Soininvaara. 7.5.2020.   https://www.soininvaara.fi/2020/05/07/cov-19-taudin-ja-influenssan-tappavuus/

57 tutkijaa ja asiantuntijaa: Koronaviruksen tukahduttaminen on mahdollista – ja se pitää tehdä nyt.  Eroon Koronasta. 7.5.2020. https://www.eroonkoronasta.fi/kirje/tukahdutus/

50 tutkijan ja asiantuntijan avoin kirje haastaa Suomen hallituksen linjan: Korona tukahdutettava. IS. 7.5.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006499445.html

‘COVID-19 Is a Delirium Factory’. In a new documentary from The Atlantic, coronavirus survivors describe frightening experiences in the intensive-care unit. Atlantic. 8.5.2020. https://www.theatlantic.com/video/archive/2020/05/icu-delirium/611155/

Koronaviruksen etenemisen estäminen on ensiarvoisen tärkeää. STM. 8.5.2020.   https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/koronaviruksen-etenemisen-hallinta-on-ensiarvoisen-tarkeaa

Suomalaisten kuuliaisuus yllätti THL:n johtajan – Suomi voi nyt lähteä Ruotsin linjalle, mutta sama uhriluku aiotaan välttää. Iltalehti.fi. 9.5.2020.  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/960c44af-9cdf-4c34-922b-e1ebd5913af4

Laatupainotettujen elinvuosien arvo. Soininvaara. 10.5.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/05/10/laatupainotettujen-elinvuosien-arvo/

Rethinking pandemic preparation: Global Health Security Index (GHSI) is predictive of COVID-19 burden, but in the opposite direction. Journal of infection, 10.5.2020. https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(20)30273-5/fulltext             DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.05.001

Voiko pelastetulle elämälle laskea hintaa? ”Ei ole oikeudenmukaista, että yhdelle ihmisryhmälle kohdistetaan nyt niin paljon resursseja”, sanoo tuotantotalouden professori [Paul Lillrank, Samuli Saarni]. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on ehkäisty poikkeuksellisen suurin kustannuksin, sanovat tuotantotalouden professori ja terveydenhuollon etiikan dosentti. Voiko taudilta pelastetulle ihmiselämälle asettaa hintaa? HS. 10.5.2020.  https://www.hs.fi/talous/art-2000006502496.html

Toukokuu 11 … 20

Koronavirusepidemian mallinnusta. Kooste THL:n malleista ja käytetyistä parametreista 8.3. … 11.5.2020.  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronavirusepidemian-mallinnusta

Taloustieteen professori [Roope Uusitalo]: Suomella ei ole varaa Ruotsin linjaan – ”Epidemian päästäminen vauhtiin olisi tuhoisaa myös talouden kannalta” Kauppalehti 11.5.2020.  https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kl/6244badb-9575-4868-ad36-176b23fc8c78?ref=twitter:57f3

Ministeri Kiuru: ”Tavoitteena on nimenomaisesti estää koronaviruksen leviämistä, Suomi ei tavoittele laumaimmuniteettia”. YLE.11.5.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11346599

SARS-CoV-2, COVID-19, Infection Fatality Rate (IFR) Implied by the Serology, Antibody, Testing in New York City. SSRN. 11.5.2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3590771

Infectious disease expert warns up to 560,000 Brits could die from COVID-19 if just half the population gets infected and the death rate is really 1.7% – which is what the government’s antibody surveillance scheme suggests. Daily Mail. 11.5.2020.  https://www.dailymail.co.uk/news/article-8308027/Around-140-000-people-England-currently-deadly-coronavirus.html

Coronavirus: WHO condemns idea of herd immunity for Covid-19 as ’dangerous’.
Health emergency director at World Health Organisation condemns idea nations with lax restrictions will ‘all of a sudden magically reach some herd immunity’. Independent. 12.5.2020.  https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-herd-immunity-who-uk-matt-hancock-a9510231.html

Good Science Is Good Science. For the sake of both science and action in the COVID-19 pandemic, we need collaboration among specialists, not sects. Boston Review. 12.5.2020.  http://bostonreview.net/science-nature/marc-lipsitch-good-science-good-science

Estimating excess 1-year mortality associated with the COVID-19 pandemic according to underlying conditions and age: a population-based cohort study.  The Lancet. 12.5.2020.  DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30854-0

Covid 19: näen yhä vain huonoja vaihtoehtoja. Soininvaara.12.5.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/05/12/covid-19-naen-yha-vain-huonoja-vaihtoehtoja/

South Korea Unemployment Rate. Trading Economics 12.5.2020.  https://tradingeconomics.com/south-korea/unemployment-rate

Estimating the burden of SARS-CoV-2 in France. Science 13.5.2020.  https://science.sciencemag.org/content/early/2020/06/24/science.abc3517.full

Suomen hallituksella ei ole antaa vastausta yksinkertaiseen kysymykseen: voiko koronaepidemia edetä liian hitaasti?. HS. 13.5.2020.  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006505761.html

Oikeuskanslerin selvityspyyntö covid-19 epidemian rajoittamiseksi annettujen määräysten ja ohjeiden tietoperusteista STM:lle. 13.5.2020.  https://www.okv.fi/media/filer_public/9a/f0/9af0004c-d25e-4a82-8f84-27e559ab6b0d/okv_19_50_2020_selvityspyynto_stmlle.pdf

Acute kidney injury in patients hospitalized with COVID-19. Kidney International. 13.5.2020.  https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(20)30532-9/fulltext?fbclid=IwAR1bc_qrBT1uBYF_VLAJcvVe1F9SBnnTAC813Cf8acudazSiE3ADYVCb7oc&mobileUi=0

Face Masks Against COVID-19: An Evidence Review. Preprints [submitted to PNAS], 13.5.2020.  https://www.preprints.org/manuscript/202004.0203/v1

Tanskan tartuntatautivirasto: Koronaepidemian toinen aalto epätodennäköinen – ”Osaamme jo hallita tätä tautia”.  Koronaviruksen testauskapasiteetti on kunnossa ja tauti tunnetaan jo hyvin, tanskalaisasiantuntija perustelee väitettä. US. 13.5.2020.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/tanskan-tartuntatautivirasto-koronaepidemian-toinen-aalto-epatodennakoinen-osaamme-jo-hallita-tata-tautia/db44f25f-9999-4adc-b62f-d417068e56d5

Tietopyyntö THL:n epidemialaskelmien lähdekoodeista. Open Knowledge Finland ry. 13.5.2020.  https://www.okf.fi/fi/2020/05/13/tietopyynto-thln-epidemialaskelmien-lahdekoodeista/

Fauci Says U.S. Death Toll Is Likely Higher. Other COVID-19 Stats Need Adjusting, Too. NPR. 13.5.2020.  https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/05/13/854873605/fauci-says-u-s-death-toll-is-likely-higher-other-covid-stats-need-adjusting-too

Kidney injury seen in more than a third of hospitalized COVID-19 patients: U.S. study, Reuters 14.5.2020. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-kidney/kidney-injury-seen-in-more-than-a-third-of-hospitalized-covid-19-patients-u-s-study-idUSKBN22Q0U7?fbclid=IwAR0-PUBSNeFVfpA9amGIybHCMPWNcM_m1DXxZNj1zhf_zxxxd6Zd1iW8IrM

Matkustaminen ja koronaviruspandemia. THL.14.5.2020.  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Antibody study shows just 5% of Spaniards have contracted the coronavirus, el Pais 14.5.2020.  https://english.elpais.com/society/2020-05-14/antibody-study-shows-just-5-of-spaniards-have-contracted-the-coronavirus.html

Tuoreet vasta-ainetutkimukset murskasivat Ruotsin haaveet laumaimmuniteetista.
Koronan kurittamassa Espanjassa vain viidellä prosentilla väestöstä on viruksen vasta-aineita. Iltalehti. 14.05.2020.                          https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/ced2c3c0-5fa0-48c2-8e9b-27c90d6e07b8

Uudet tutkimukset: Korona on levinnyt varsin suppeasti jopa pahimmilla tautialueilla – WHO tyrmää laumasuojastrategiat. SS, 14.5.2020.  https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Uudet-tutkimukset-Korona-on-levinnyt-varsin-suppeasti-jopa-pahimmilla-tautialueilla-–-WHO-tyrmää-laumasuojastrategiat/1554917?pwbi=b102a22dc21c769e1e38887a1d43cb38

The strengths of high-income countries are overstated when it comes to pandemic preparedness. The Telegraph. 14.5.2020.  https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/strengths-high-income-countries-overstated-comes-pandemic-preparedness/

Comorbidity and its impact on 1590 patients with COVID-19 in China: a nationwide analysis. Eur Respir J. 14.5.2020.  doi: 10.1183/13993003.00547-2020

Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals. Cell. 14.5.2020.  https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015

Pre-existing and de novo humoral immunity to SARS-CoV-2 in humans. bioXRiv. 14.5.2020.  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.14.095414v1 DOI: https://doi.org/10.1101/2020.05.14.095414

Analyysi: Onko koronavirus sittenkin vaarallisempi kuin Suomessa aluksi kuviteltiin?  Suomalaisten on yhä vaikea arvioida, onko hallitus mitoittanut toimensa oikein koronavirusta vastaan, pohtii maailman koronatilannetta tiiviisti seuraava toimittaja Mika Mäkeläinen. YLE. 14.5.2020.   https://yle.fi/uutiset/3-11352815

Annoksen suuruus ratkaisee. Olli Seppäsen blogiartikkeli. 14.5.2020.  https://finvac.org/annoksen-suuruus-ratkaisee/

Global, regional, and national estimates of the population at increased risk of severe COVID-19 due to underlying health conditions in 2020: a modelling study. The Lancet 15.6.2020. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30264-3 

Aerosolivälitteinen SARS-CoV-2-tartunta – aliarvioitu vaara. Lääkärilehti. 15.5.2020. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/nakokulmat/aerosolivalitteinen-sars-cov-2-tartunta-ndash-aliarvioitu-vaara/?public=e36d1c368026c3bbd74bbefc850d1641

Rahat vai henki, vai rahat ja henki. Valinta: Vastakkain oli rahat tai henki, kirjoitti sosiaalipolitiikan professori. Hän tarkoitti hallituksen asettamia rajoituksia koronaepidemian alkuvaiheessa. Säästyvätkö ihmishenget, romahtaako talous? SK. 15.5.2020.  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/koronaviruksen-torjunnan-hinta-jos-sanna-marin-olisi-ratikkakuski-saastaisiko-han-viiden-ihmisen-hengen-yhden-kustannuksella/

THL:n 1504 näytteessä vain neljällä koronan vasta-aineita. Verkkouutiset.15.5.2020.  https://www.verkkouutiset.fi/thln-1504-naytteessa-vain-neljalla-koronan-vasta-aineita/#39f1aa50

Marin hallituksen koronastrategiasta: Epidemia ei saa levitä Suomessa. Marinin mukaan Suomessa on varauduttava myös siihen, että koronavirusepidemia hiipuu kesällä ja palaa syksyllä uudestaan. YLE 15.5.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11352814

Politiikkaa maskeista ja maskien takaa, KAUPPAKAMARI. 15.5.2020.   https://verkkolehti.hamechamber.fi/jasenkentta/toimitusjohtajan-blogi/politiikkaa-maskeista-ja-maskien-takaa/

Eroon koronasta työryhmän avoin kirje 15.5.-3.6.2020.
https://www.eroonkoronasta.fi/.  Sitä tukevaa suomenkielistä aineistoa https://medium.com/brandin-kirjasto/kaikkien-pitäisi-käyttää-maskeja-9a4a8546f7f9 https://medium.com/brandin-kirjasto/maskien-k%C3%A4ytt%C3%B6vaatimus-julkisessa-liikenteess%C3%A4-ja-rajavalvonnassa-uuden-seelannin-nykyisen-9b335a21a340

Tukahduta tai lunasta – Suomen strategiset vaihtoehdot koronaviruksen leviämisen hallintaan. Antti Saarnio. 15.5.2020.   https://www.anttisaarnio.com/blog/tukahduta-tai-lunasta

Ten Questions for Those Opposed to Lockdowns.  Seriously, I’d like to know your answers. Medium. 15.5.2020.  https://medium.com/@timjwise/ten-questions-for-those-opposed-to-lockdowns-6979f0c15049

Sweden Stayed Open. A Deadly Month Shows the Risks. NYT. 15.5.2020.  https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/15/world/europe/sweden-coronavirus-deaths.html

THL:n pääjohtaja Ylen haastattelussa: Koronaepidemia pitäisi nyt pyrkiä tukahduttamaan – ”nolliin veto on hyvä strategia tässä vaiheessa”. Kasvomaskisuosituksiin voi liittyä poliittisia kysymyksiä, THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo Ylelle. YLE 15.5.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11351110

THL:n pääjohtaja Ylelle: Koronavirus pitää tukahduttaa Suomessa – tärkeä arvio on nyt muuttunut. Mediuutiset. 16.5.2020.  https://www.mediuutiset.fi/uutiset/thln-paajohtaja-ylelle-koronavirus-pitaa-tukahduttaa-suomessa-tarkea-arvio-on-nyt-muuttunut/f7db65e8-edc9-4de5-967d-ea82866cda76

Logaritmiasteikkoja ja kumulaatiokarttoja – tukahduttaa vai hillitä halliten.  Mika Hyytiäisen blogi. 16.5.2020. https://blogit.apu.fi/pimeydenprofessori/logaritmiasteikkoja-ja-kumulaatiokarttoja-tukahduttaa-vai-hillita-halliten/

THL:n pääjohtaja Tervahauta tarkentaa kantaansa: Tukahduttaminen on mahdollista lyhyellä aikavälillä, mutta ei pitkällä. Kysymys ei Tervahaudan mukaan ole ensisijaisesti epidemian tukahduttamisen tai jatkumisen välisestä valinnasta. HS. 16.5.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006510272.html

Koronaa on vaikeaa tukahduttaa kokonaan, mutta tuhoisa toinen aalto ei ole väistämätön mörkö. Atte Harjanne. 17.5.2020.   https://atteharjanne.fi/2020/05/17/toinen-aalto-vakavasti-otettava-riski-vaistamaton-morko/

Espanjan vasta-ainetestien tulos on todella huono asia. Soininvaara. 17.5.2020.   https://www.soininvaara.fi/2020/05/17/espanjan-vasta-ainetestien-tulos-on-todella-huono-asia/

Understanding COVID-19 through Italian excess deaths analysis. Alberto Danese. 17.7.2020.  https://bookdown.org/alberto_danese/covid19-istat-age-gender/Covid19-Istat-Age.html

Koronan lisävuodet luultua halvempia – Aiemmassa laskelmassa hehtaariluokan epävarmuus. 17.5.2020.                               http://pitkaranta.blogspot.com/2020/05/lillrankin-koronalaskelmassa.html

Tämä korona-arpa ei voita – kiitämme kannatuksesta. Matti Jantunen. 18.5.2020.  https://worldaccordingtomatti.blog/2020/05/18/tama-korona-arpa-ei-voita-kiitamme-kannatuksesta/

THL epidemiamallin ennustetarkkuus osoittautui todella heikoksi. Pitkäranta 18.5.2020.   http://pitkaranta.blogspot.com/2020/05/thl-epidemiamallin-ennustetarkkuus.html?m=1

Terveyden ja talouden ristivedosta ja optimaalisesta koronapolitiikasta. Topi Miettinen. Akateeminen talousblogi. 18.5.2020.  http://blog.hse-econ.fi/?p=9442

The Sage advice must be published now to find where Britain got coronavirus wrong.  The public deserves to know what happened in the secretive scientific debates that have informed government policy.  Guardian. 18.5.2020.  https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/18/sage-advice-britain-coronavirus-science-government-policy

First Tally of Virus Death Toll By Neighborhood Shows City Split in Suffering. The City. 18.5.2020.  https://www.thecity.nyc/coronavirus/2020/5/18/21270843/first-tally-of-virus-death-toll-by-neighborhood-shows-city-split-in-suffering

Ruotsin edellinen valtion epidemiologi arvostelee jyrkästi maan valitsemaa linjaa: ”Yhteiskunnan sulkeminen kuukaudeksi olisi antanut meille aikaa” Ruotsin hallitus saa Annika Lindeltä moitteet, ”mitään koordinaatiota valmiudesta ei ole ollut” HS. 19.5.2020.  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006513237.html?share=adf371a01b81e3e7ec593895c25aba00

Huoltovarmuus­keskuksen riippumattomasta maskiselvityksestä katosi lause ”painostuksesta” päivää ennen raportin valmistumista. SK. 19.5.2020.  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/politiikka/huoltovarmuuskeskuksen-riippumattomasta-maskiselvityksesta-katosi-lause-painostuksesta-paivaa-ennen-raportin-valmistumista/

COVID-19-associated cardiovascular morbidity in older adults: a position paper from the Italian Society of Cardiovascular Researches. Gero Science. 20.5.2020. https://link.springer.com/article/10.1007/s11357-020-00198-w?fbclid=IwAR0W_fN9d7dJoTfT2qN_2kbSM5q_LOp2OAZ0_NcB4rpSsAvXuS3Ao_teK6c

Första resultaten från pågående undersökning av antikroppar för covid-19-virus. Folkhälsomyndigheten. 20.5.2020.  https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/maj/forsta-resultaten-fran-pagaende-undersokning-av-antikroppar-for-covid-19-virus/

’My belief is that Norway won’t have a big second wave’.  Norway’s state epidemiologist Frode Forland has called for more humility from his Swedish counterparts.  At the start of March, Norway was ready to put into action a pandemic plan quite similar to the one Sweden has had run over the past two months. But on March 12, the country changed course and went into strict lockdown. The Local asked Norway’s state epidemiologist what happened. The Local. 20.5.2020.   https://www.thelocal.no/20200520/interview-my-belief-is-that-we-wont-have-a-big-second-wave/

1 in 5 in Stockholm have virus antibodies: Sweden. Medical X press. 20.5.2020.  https://medicalxpress.com/news/2020-05-stockholm-virus-antibodies-sweden.html

Toukokuu 21 … 31

Just 7.3% of Stockholm had Covid-19 antibodies by end of April, study shows. Guardian. 21.5.2020.  https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/just-7-per-cent-of-stockholm-had-covid-19-antibodies-by-end-of-april-study-sweden-coronavirus

Ruotsi nousi koronakuolemien kärkeen – eniten kuolleita asukaslukuun suhteutettuna koko maailmassa. Ruotsissa on kuollut yhden viikon aikana enemmän ihmisiä kuin missään muualla maailmassa, kun tarkasteluun otetaan kuolleiden määrä asukaslukuun suhteutettuna, kertoo brittiläinen the Telegraph. Ruotsissa on 6,08 kuolemaa miljoonaa asukasta kohti. Määrä on enemmän kuin Briteissä, Yhdysvalloissa, Italiassa ja Belgiassa. MTV. 21.05.2020.                                                            https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ruotsi-nousi-koronakuolemien-karkeen-eniten-kuolleita-asukaslukuun-suhteutettuna-koko-maailmassa/7826820#gs.9jmp22

Visualizing Speech-Generated Oral Fluid Droplets with Laser Light Scattering. NEJM. 21.5.2020.  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800?query=featured_home

Coronavirus : âge, sexe, département… la hausse de la mortalité française en sept graphiques.  Depuis le début de l’épidémie, à l’aide des données remontées par l’état civil, l’Insee observe une surmortalité, notamment dans les zones les plus touchées par le Covid-19 et parmi les plus âgés. Le Monde. 22.5.2020.  https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/22/coronavirus-age-sexe-departement-la-hausse-de-la-mortalite-francaise-en-sept-graphiques_6040465_4355770.html

South Korea just flexed its contact-tracing power: After partiers with the coronavirus went to nightclubs, it found and tested 46,000 exposed people. Business Insider, 22.5.2020.  https://www.businessinsider.com/south-korea-contact-tracing-helped-control-nightclub-outbreak-2020-5?r=US&IR=T

Harvard Researchers Find ’Inequality On Top Of Inequality’ In COVID-19 Deaths. NPR. 22.5.2020.                                                                      https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/05/22/861008750/harvard-researchers-find-inequality-on-top-of-inequality-in-covid-19-deaths?t=1594805022870

Pukekaamme keisareille kansalaisen vaatteet. Asiantuntijakäytännöistä koronakriisissä. Heikki Patomäki. 22.5.2020.  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/heikkipatomki/pukekaamme-keisareille-kansalaisen-vaatteet-asiantuntijakaytannoista-koronakriisissa/

Ruotsista ei löydetty laumasuojaa vasta-ainetutkimuksessa edes Tukholmasta – valtionepidemiologin arviot vesittyivät. T&T. 22.5.2020.  https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tt/1489238f-8d05-459b-af14-00e2c0780c8c?ref=newsletter:6dd2&utm_source=Teta_Aamukirje&utm_medium=email&utm_campaign=Teta_Aamukirje

Koronaepidemian tukahduttaminen on ihmisoikeusasia. Martin Scheinin. 22.5.2020.   https://www.eroonkoronasta.fi/koronaepidemian-tukahduttaminen-on-ihmisoikeusasia/

Useimmissa tapauksissa tartuttaja pystytään jäljittämään” – Tartuntajäljittäjät ovat Suomen koronastrategian avainhenkilöitä. MT, 23.5.2020.  https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/tilaajille-7.140698?aId=1.1100273

Laumasuoja vai yksilönsuoja – ruton ja koleran välissä. 23.5.2020.   https://blogit.apu.fi/pimeydenprofessori/laumasuoja-vai-yksilonsuoja-ruton-ja-koleran-valissa/

Pääministeri Marin kehottaa luovuttamaan korona­koordinaatio­ryhmän asiakirjoja – STT kertoi aiemmin, että suuri osa tiedoista oli salattu. Valtioneuvoston kanslia katsoi aiemmin, ettei koordinaatioryhmä ole julkisuuslain piirissä, mutta professori Olli Mäenpää tyrmää ajatuksen. HS. 23.5.2020.                              https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006516664.html

Miksi Marinin hallituksen on ollut vaikea viestiä koronalinjaansa? Yle etsi vastaukset 7 kiisteltyyn kysymykseen. YLE. 24.5.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11365166

Face coverings for the public: Laying straw men to rest. J Evaluation of Clinical Practice. 26.5.2020.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jep.13415

Saksan johtava virologi: Tuulettaminen tärkeämpää kuin käsien pesu. Virologin mukaan on olemassa kasvavaa näyttöä uuden koronaviruksen leviämisestä ilmassa.  Iltalehti. 25.05.2020.  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/b7e70e49-5967-4396-9ba2-77faf2b78548

Modelling aerosol transport and virus exposure with numerical simulations in relation to SARS-CoV-2 transmission by inhalation indoors. arcXiv. 26.5.2020. https://arxiv.org/pdf/2005.12612.pdf

Kysely paljasti: Koronatestiin pääsyssä merkittävät erot sairaanhoitopiirien välillä.
Kyselyn tehneen hyvinvointiala HALI ry:n mukaan tilanne on huolestuttava. Mediauutiset. 27.5.2020.  https://www.mediuutiset.fi/uutiset/kysely-paljasti-koronatestiin-paasyssa-merkittavat-erot-sairaanhoitopiirien-valilla/e0bdcb54-acbd-4338-ad42-5edbc7aa3fe8 

Uudet mallinnukset vahvistavat: Korona­virus leviää sisä­ilmassa jo pelkällä puhumisella.
Koronaa sairastavan yskäisy altistaa voimakkaasti jopa neljän metrin päässä yskäisijästä. IS. 27.5.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006520506.html

Some Countries Have Brought New Cases Down To Nearly Zero. How Did They Do It? NPR 27.5.2020.  https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/05/23/861577367/messaging-from-leaders-who-have-tamed-their-countrys-coronavirus-outbreaks

Reducing transmission of SARS-CoV-2, Science 27.5.2020.  https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2020/05/27/science.abc6197.full.pdf

Coronavirus: The human cost of virus misinformation. BBC, 27.5.2020.  https://www.bbc.com/news/stories-52731624

Koronavirus voi tulehduttaa keskushermoston ja osalla on oireita jopa kuukausia – Husin ylilääkäri [Asko Järvinen] kommentoi uusimpia koronatietoja.
Maailmalla on noussut epäilyjä siitä, että koronavirus voisi tulehduttaa myös keskushermoston. Sitä kautta se aiheuttaisi neurologisia ja neuropsykologisia oireita. Osa potilaista kärsii erilaisista oireista kuukausia. Suurin osa sairastaa kuitenkin taudin lievänä ja paranee suhteellisen nopeasti. MTV-Uutiset. 27.05.2020. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronavirus-voi-tulehduttaa-keskushermoston-osalla-oireita-jopa-kuukausia/7831594#gs.9js4b0

COVID-19: in the footsteps of Ernest Shackleton, Thoax, 27.5.2020.  https://thorax.bmj.com/content/early/2020/05/27/thoraxjnl-2020-215091

Koronavirusinfektion pitkittyneet oireet – mitä ne ovat? MTV. 27.5.2020.  https://www.mtv.fi/sarja/viiden-jalkeen-10000503/keskiviikko-27-5-klo-1700-1249681

Rekkaralli koronaviruksen runtelemalta Venäjältä herättää huolta itärajalla, länsirannikolla tuoreet tartunnat ovat peräisin Ruotsista. Tuhannet rekkakuskit ylittävät itärajan viikoittain. Koronavirusepidemia kurittaa Venäjää nyt rankalla kädellä, ja se herättää huolta Suomessakin. HS.27.5.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006520031.html

The CDC Released New Death Rate Estimates For The Coronavirus. Many Scientists Say They’re Too Low. Buzzfeed. 28.5.2020.  https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/coronavirus-cdc-infection-fatality-rate

Efficacy of face mask in preventing respiratory virus transmission: A systematic review and meta-analysis. Travel Medicine and Infectious Disease. 28.5.2020.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920302301

87,000 Missing Deaths: Tracking the True Toll of the Coronavirus Outbreak. NYT 28.5.2020 (update).  https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html

New tools aim to tame pandemic paper zunami. Science, 29.5.2020.   https://www.sciencemagazinedigital.org/sciencemagazine/29_may_2020_Main/MobilePagedReplica.action?u1=00170666&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=TXSCI2200528004&utm_content=gtxcel&pm=1&folio=925#pg17

Selvitys väestön kasvosuojusten käytöstä COVID-19-epidemian leviämisen ehkäisyssä, STM, 29.5.2020.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5421-2  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162266/STM_2020_21_R.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Koronakoordinaatioryhmän asiakirjoja ei ole vieläkään julkistettu, vaikka pääministeri Marin ohjeisti niin tekemään – Valtioneuvoston kanslia vetoaa työn määrään
”Asiakirjoja on paljon. Niitä on käyty läpi ja asia on käsittelyssä. Tieto julkisista asiakirjoista pyritään antamaan mahdollisimman pian”, sanoo hallitussihteeri Heidi Alajoki valtioneuvoston kansliasta. HS. 29.5.2020.                  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006523515.html

Koronatilanne on hyvä – miksi huolestua? Matti Jantunen. 31.5.2020.  https://worldaccordingtomatti.blog/2020/05/31/koronatilanne-on-hyva-miksi-olen-huolestunut/

Suomen koronatilastoissa todella ikävä käänne: ”Tähänkö päättyi monen viikon hyvä kehitys ja toiveet tukahtumisesta?” Suomen koronatartunnat ovat kääntyneet nousuun parin viikon laskun jälkeen. ”Selkääntaputteluun ei ole syytä”, apulaisprofessori Tuuli Lappalainen kommentoi. US. 31.5.2020.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/suomen-koronatilastoissa-todella-ikava-kaanne-tahanko-paattyi-monen-viikon-hyva-kehitys-ja-toiveet-tukahtumisesta/dac5192a-3559-48fa-b640-21f9ea9897da

THL:n ja STM:n uskottavuus koetuksella. Minna Haaviston blogi. Vihreät de Gröna. 31.5.2020.   https://www.minnahaavisto.fi/2020/05/31/thln-ja-stmn-uskottavuus-koetuksella/

Tartuntojen jäljityksen onnistuminen ratkaisee koronaepidemian kulun. LasseLehtosen blogi. US. 31.5.2020.  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lasselehtonen/tartuntojen-jaljityksen-onnistuminen-ratkaisee-koronaepidemian-kulun/

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Finlex. 31.5.2020.  https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200072

Kesäkuu 1 … 10

Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis, Lancet. 1.6.2020.  https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(20)31142-9

Valtioneuvoston COVID-19 tiedepaneelin raportti, 1.6.2020.  https://vnk.fi/documents/10616/21411573/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf/

Mitä ajattelen tänään koronasta. Soininvaara. 1.6.2020.   https://www.soininvaara.fi/2020/06/01/mita-ajattelen-tanaan-koronasta/

Covid-19 news: Estimated coronavirus infections have fallen in England. NS 2.6.2020. https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-estimated-coronavirus-infections-have-fallen-in-england/#ixzz6OauTjWCf

Iskettiinkö nyt viimeinen naula STM:n maskiselvityksen arkkuun? ”Ehdottomasti paras” analyysi aiheesta toteaa kasvomaskin hyödyllisiksi. Suomalaiset asiantuntijat ovat arvostelleet ministeriön maskiselvitystä. Sitä on pidetty kapea-alaisena ja johtopäätöksiä yliampuvina. Iltalehti. 02.06.2020.                          https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/b65c4713-9780-4640-82c9-2c11803adac9

Ministeri Kiuru: Hallitus ei anna yleistä suositusta kasvosuojusten käytöstä – ”Asiaan liittyy monenlaisia mielipiteitä”.  Hallituksen mukaan ensisijaista on noudattaa riittäviä fyysisiä etäisyyksiä sekä hyvää käsi- ja yskimishygieniaa tartuntojen ehkäisemiseksi. Iltalehti. 03.06.2020.                                              https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/9dbecadc-c336-48db-bf07-97f38a9f27d6

Maskien käyttö on hyödyllinen ja vaikuttava keino koronaepidemian tukahduttamiseksi. Eroon koronasta.3.6.2020.  https://www.eroonkoronasta.fi/kirje/maskit/

Coronavirus: Fallzahlen in der Region Rosenheim, Mühldorf, Chiemgau und in Bayern OVB Online, 3.6.2020.  https://www.ovb-online.de/weltspiegel/bayern/coronavirus-rosenheim-muehldorf-bayern-deutschland-ausbreitung-statistik-fallzahlen-pandemie-13632962.html

Percentage change on previous year in number of deaths in selected municipalities affected by the coronavirus (COVID-19) in Italy in March 2020. Statista. 3.6.2020.   https://www.statista.com/statistics/1110186/increase-in-the-number-of-deaths-in-selected-municipalities-in-italy/

COVID-19 pandemic in Kerala [India]. Wikipedia. 4.6.2020.   https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Kerala#COVID-19_daily_graph_by_test_samples_sent

South Korea’s Elderly Face Unique Challenges From COVID-19 The Diplomat, 4.6.2020.  https://thediplomat.com/2020/06/south-koreas-elderly-face-unique-challenges-from-covid-19/

Iran’s new corona peaking Guardian 4.6.2020.  https://www.theguardian.com/world/2020/jun/04/iran-faces-crisis-amid-record-number-of-daily-coronavirus-infections

Covid-19 news: Estimated coronavirus infections have fallen in England. New Scientist. 4.6.2020.  https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-estimated-coronavirus-infections-have-fallen-in-england/#ixzz6OgigGFU3

COVID-19 Can Last for Several Months. The disease’s “long-haulers” have endured relentless waves of debilitating symptoms—and disbelief from doctors and friends. Atlantic. 4.6.2020.   https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/06/covid-19-coronavirus-longterm-symptoms-months/612679/

Koronaepidemia hidastunut lisää, hoitovelka piinaa Suomea – Mökillä ei saa odotella oireisena.  STM ja THL kertoivat tiedotustilaisuudessa koronavirustilanteesta. Iltalehti. 04.06.2020.  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/a1f2a2c8-a743-4bea-adad-b39b4485055a

Professori oudoksuu hallituksen maskilinjaa ja sen perusteita – erityisessä vaarassa yli miljoona suomalaista. Professorista iso periaatteellinen kysymys on, halutaanko yhteisönä suojella riskiryhmiin kuuluvia. Iltalehti. 04.06.2020.  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/520a22d6-585a-4587-a81c-14790411a039

Koronavirus ja sisäilman turvallisuus. THL Ympäristöterveys. 5.6.2020. https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/koronavirus-ja-sisailman-turvallisuus

STM ja kasvomaskit – Ovatko kaikki muut todellakin väärässä? Matti Jantunen. 5.6.2020.   https://worldaccordingtomatti.blog/2020/06/05/stm-ja-kasvomaskit-ovatko-kaikki-muut-todellakin-vaarassa/

Koronavirus COVID-19. THL:n COVID-19 tietosivusto, päivitys. THL. 5.6.2020. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When and how to use masks. WHO, 5.6.2020.  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Mortality Risk of COVID-19. Data on COVID-19 (coronavirus) by Our World in Data. 6.6.2020.  https://ourworldindata.org/mortality-risk-covid

COVID-19 Projections Using Machine Learning. GITHUB 6.6.2020.                    https://covid19-projections.com/

Asiakirjat: Oikeuskansleri puuttui hallituksen päätöksentekotapaan. Tuomas Pöysti.  YLE. 6.6.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11388735

THL:n Laskelmat ja jatkuva salailu. Antti Viitala. 7.6.2020.   https://koronablogi.wordpress.com/2020/06/07/thln-laskelmat-ja-jatkuva-salailu/

Kova kilpa suoja­varusteista: Tämä juttu kertoo viranomaisten ja poliitikkojen kamppailusta suojata terveydenhuollon ammatilaiset ja potilaat koronavirukselta. YLE 7.6.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11387005

Ylibuukatussa junassa raikuvat kuulutukset turvavälien tärkeydestä – matkustaja ihmeissään: ”Ihan mahdottomuus estää koronan leviämistä”.  VR neuvoo ihmisiä välttämään ruuhkavuoroja. Iltalehti. 7.6.2020.  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9d9b2147-6941-4cf7-a900-680be61432fe

Professor claims only 10% of coronavirus patients develop antibodies meaning it may never be possible to measure true scale of pandemic. Professor Karol Sikora said the majority of people would not have antibodies.  They would have had the virus but their immune response was different. Some parts of the immune system remain a complete mystery. It means it may never be possible to measure the scale of the pandemic. An estimated 8.5% of people in England have had the virus, the Government says. But this is based on antibodies. Scientists believe the true figure is far higher.  Mail Online. 7.6.2020. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8396195/Professor-says-10-people-coronavirus-develop-antibodies.html

Castiglione d’Adda, serologiset testit kotimaassa. Il Giorno Cremona. 7.6.2020.  https://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/test-sierologici-1.5195296

New Zealand lifts all Covid restrictions, declaring the nation virus-free. BBC News. 8.6.2020.  https://www.bbc.com/news/world-asia-52961539

Coronavirus: Should We Aim for Herd Immunity Like Sweden? And What Can Countries like the US or Netherlands Learn from It? Medium. 9.6.2020.  https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-should-we-aim-for-herd-immunity-like-sweden-b1de3348e88b

Over half of people tested in Italian city of Bergamo have COVID-19 antibodies. CNA. 9.6.2020.   https://www.channelnewsasia.com/news/world/italian-city-bergamo-covid-19-coronavirus-antibodies-12817184

Koronaepidemia – entä jos? Osmo Soininvaara. 10.6.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/06/10/koronaepidemia-enta-jos/

Kesäkuu 11 … 20

Risk assessment on COVID-19, 11 June 2020. ECDC.11.6.2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation

Coronavirus Lombardiassa, kaikki päivitykset elävät. Regione Lombardia.11.6.2020.  https://www.lombardianotizie.online/coronavirus-casi-lombardia/

Immune response to SARS-CoV-2 involves both cell-mediated immunity and antibody production. ECDC. 11.6.2020.                                           https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/immune-responses

Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of COVID-19. PNAS. 11.6.2020.   https://www.pnas.org/content/early/2020/06/10/2009637117

How we analyzed the link between COVID-19 and crowded housing in California. Cal Matters. 12.6.2020.  https://calmatters.org/projects/california-coronavirus-overcrowded-housing-data-analysis/

5 grammaa: Joulukuun viimeisenä päivänä professori Olli Vapalahti sai sähköpostia. Kiinassa oli jotain outoa. Tammikuun lopussa hän mainitsi luennollaan ohimennen ”tämän wuhanilaisen”. Nyt Vapalahti ja koko tiedeyhteisö etsivät vastausta siihen, miksi uusi koronavirus on joillekin niin vaarallinen. SK. 12.6.2020. https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/5-grammaa-virusta-sai-maailman-polvilleen-professori-olli-vapalahti-etsii-vastausta-miksi-koronavirus-on-toisille-vaarallinen/

Mielipide|Kolumni. Kansalainen kaipaa suosituksia järjenkäytöstä. Järki voi tosin antaa vääränlaisen tunteen turvallisuudesta. Ari Kinnari. HS. 13.6.2020.  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006539557.html

The Lancet’s editor: ‘The UK response to coronavirus is the greatest science policy failure for a generation’. Richard Horton does not hold back in his criticism of the UK’s response to the pandemic and the medical establishment’s part in backing fatal government decisions. Guardian. 14.6.2020.                     https://www.theguardian.com/politics/2020/jun/14/the-lancets-editor-the-uk-response-to-coronavirus-is-the-greatest-science-policy-failure-for-a-generation?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZW5kLTIwMDYxNA%3D%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&CMP=GTUK_email&utm_campaign=GuardianTodayUK

Global, regional, and national estimates of the population at increased risk of severe COVID-19 due to underlying health conditions in 2020: a modelling study. The Lancet. 15.6.2020.  DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30264-3

THL:n päätös epidemialaskelmien salaamisesta vastoin valtioneuvoston avoimuuslinjausta. OKFI. 15.6.2020.  https://www.okf.fi/fi/2020/06/15/thln-paatos-epidemialaskelmien-salaamisesta-vastoin-valtioneuvoston-avoimuuslinjausta/

Predicted COVID-19 Fatality Rates Based on Age, Sex, Comorbidities, and Health System Capacity.  Center for Global Development.  mm.6.2020. https://www.cgdev.org/sites/default/files/predicted-covid-19-fatality-rates-based-age-sex-comorbidities-and-health-system-capacity.pdf

Use of Machine Learning to Rapidly Predict Positivity to Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Using Basic Clinical Data. nn.6.2020.  https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2120899809_Carlo_Federico_Perno https://orcid.org/0000-0002-9725-8520

Low-cost dexamethasone reduces death by up to one third in hospitalised patients with severe respiratory complications of COVID-19. University of Oxford. 16.6.2020.   http://www.ox.ac.uk/news/2020-06-16-low-cost-dexamethasone-reduces-death-one-third-hospitalised-patients-severe

Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure. NEJM. 17.6.2020.  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2020283?query=featured_coronavirus#article_references 

How many of us are likely to have caught the coronavirus so far? New Scientist 17.6.2020.  https://www.newscientist.com/article/mg24632873-000-how-many-of-us-are-likely-to-have-caught-the-coronavirus-so-far/?utm_campaign=onesignal&utm_medium=alert&utm_source=editorial

Does Density Aggravate the COVID-19 Pandemic? Early Findings and Lessons for Planners. Journal of the American Planning Association. 18.6.2020.  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01944363.2020.1777891

Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections. Nature Medicine. 18.6.2020.  https://www.nature.com/articles/s41591-020-0965-6

Reordering gender systems: can COVID-19 lead to improved gender equality and health? The Lancet. 19.6.2020.                https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31418-5/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

Kesäkuu 21 … 30

From Oxford to an Italian lab, one race for coronavirus vaccine is gaining backers. The Washington Post. 22.6.2020.   https://s2.washingtonpost.com/camp-rw/?trackId=5a720c989bbc0f1ce4134aa4&s=5ef02ba8fe1ff654c20216f9&linknum=4&linktot=50

Why New Zealand decided to go for full elimination of the coronavirus. Michael Baker, the doctor who devised New Zealand’s aggressive coronavirus response, explains what inspired his successful strategy. New Scientist. 23.6.2020.  https://www.newscientist.com/article/2246858-why-new-zealand-decided-to-go-for-full-elimination-of-the-coronavirus/?utm_campaign=onesignal&utm_medium=alert&utm_source=editorial

Read more: https://www.newscientist.com/article/2246858-why-new-zealand-decided-to-go-for-full-elimination-of-the-coronavirus/#ixzz6QCnyV3hd

Koronarokotteesta kova vääntö, mikä on Suomen osa? – ”Mielenkiintoista seurata, jaetaanko luvatulla tavalla”. Jos toimiva rokote kehitetään, sen kysyntä tulee olemaan tähtitieteellinen. Osastopäällikkö Päivi Sillanaukeen mukaan THL:n aiempi aktiivinen rooli on Suomen etu kisassa. SK. 27.6.2020.
Use of Cloth Face Coverings to Help Slow the Spread of COVID-19. CDC. 28.6.2020.  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
”Vaarallinen äkkikäännös” koronatartunnoissa Yhdysvalloissa – Varoitus: Edes rokote ei välttämättä luo laumasuojaa USA:han. Uusi Suomi. 29.6.2020.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/vaarallinen-akkikaannos-koronatartunnoissa-yhdysvalloissa-varoitus-edes-rokote-ei-valttamatta-luo-laumasuojaa-usahan/e96a7e67-5f84-4cdb-9460-0d20d8a0891d
Italian maakunnittaiset COVID-19 tapaustiedot – päivittyvät jatkuvasti. 30.6.2020

Reflecting on experiences of social distancing. The Lancet. 30.6.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31485-9/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

Synkkä arvio: Koronan sairastaneille ei voi luvata immuniteettia eikä ”immuniteettipassia” – Myös rokotus olisi otettava jopa monta kertaa vuodessa. Uusi Suomi. 30.7.2020.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/synkka-arvio-koronan-sairastaneille-ei-voi-luvata-immuniteettia-eika-immuniteettipassia-myos-rokotus-olisi-otettava-jopa-monta-kertaa-vuodessa/206df615-4e6a-4850-a389-9f9ed894d004

We just need some more optimism’: Rand Paul’s crusade against Anthony Fauci takes a curious turn. Wasahington Post. 30.6.2020.  https://www.washingtonpost.com/politics/2020/06/30/we-just-need-some-more-optimism-rand-pauls-crusade-against-anthony-fauci-take-curious-turn/

Heinäkuu 1 … 10

Can we become immune to the coronavirus? What the evidence says so far. New Scientist. 1.7.2020.  Read more: https://www.newscientist.com/article/mg24632893-700-can-we-become-immune-to-the-coronavirus-what-the-evidence-says-so-far/#ixzz6RmRyUwDu

Ei mikään maaottelu: Koronapandemia etenee kuin metsäpalo, sanoo epidemiologian professori Pekka Nuorti. Toista aaltoa ei välttämättä tule koskaan. SK. 1.7.2020.  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/tiede/epidemiologian-professori-arvostelee-ruotsalaisten-linjaa-toiveajattelu-ei-ole-kestava-kansanterveysstrategia/

COVID-19 – How the Black Death made the rich richer. When a third of Europe’s population was lost, wealth concentrated into tiny groups. Could Covid-19 trigger something similar? BBC. 2.7.2020.  https://www.bbc.com/worklife/article/20200701-how-the-black-death-make-the-rich-richer?ocid=ww.social.link.email 

Did a Mutation Turbocharge the Coronavirus? Not Likely, Scientists Say
A preliminary report posted online claimed that a mutation had made the virus more transmissible. Geneticists say the evidence isn’t there.  NYTimes. 2.7.2020.  https://www.nytimes.com/2020/05/06/health/coronavirus-mutation-transmission.html

Coronavirus: Immunity may be more widespread than tests suggest. BBC. 2.7.2020. https://www.bbc.com/news/health-53248660 

Six months of coronavirus: the mysteries scientists are still racing to solve.
From immunity to the role of genetics, Nature looks at five pressing questions about COVID-19 that researchers are tackling. Nature. 3.7.2020.  https://www.nature.com/articles/d41586-020-01989-z

239 Experts With 1 Big Claim: The Coronavirus Is Airborne.  The W.H.O. has resisted mounting evidence that viral particles floating indoors are infectious, some scientists say. The agency maintains the research is still inconclusive. NYTimes. 4.7.2020. https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-1-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html 

The pandemic depression is on Track. Paul Krugman, opinnion. NYT. 5.7.2020. https://messaging-custom-newsletters.nytimes.com/template/oakv2?campaign_id=116&emc=edit_pk_20200630&instance_id=19878&nl=paul-krugman&productCode=PK&regi_id=74842806&segment_id=32247&te=1&uri=nyt%3A%2F%2Fnewsletter%2F48270ea3-8a8c-4ecb-b5fa-294787ac4047&user_id=a17cd1eb8c5af95a4bae4296e7d40424 

Assessment of patients who tested positive for COVID-19 after recovery. The Lancet. 6.7.2020.                                        https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30433-3/fulltext

Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study. The Lancet. 6.7.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext

Airborne Coronavirus: What You Should Do Now. How to protect yourself from a virus that may be floating indoors? Better ventilation, for starters. And keep wearing those masks. NYTimes. 6.7.2020.              https://www.nytimes.com/2020/07/06/health/coronavirus-airborne-aerosols.html

It is Time to Address Airborne Transmission of COVID-19. Clinical Infectious Diseases. 6.7.2020. https://academic.oup.com/cid/article/doi/10.1093/cid/ciaa939/5867798 DOI:  https://doi.org/10.1093/cid/ciaa939

The coronavirus is airborne, 239 experts tell WHO. USNews.net. 6.7.2020.  https://www.usnews.net/news/265685879/the-coronavirus-is-airborne-239-experts-tell-who

Scientists urge WHO to address airborne spread of coronavirus. Washington Post. 6.7.2020.  https://www.washingtonpost.com/world/europe/coronavirus-airborne-spread-world-health-organization/2020/07/05/9de19c38-bed8-11ea-b4f6-cb39cd8940fb_story.html

Risk of airborne coronavirus spread being underplayed, say researchers. New Scientist. 7.7.2020. Read more: https://www.newscientist.com/article/2248243-risk-of-airborne-coronavirus-spread-being-underplayed-say-researchers/#ixzz6RmlTTuMm

A group of 239 scientists says there’s growing evidence covid-19 is airborne. MIT Technology Review. 7.7.2020.  https://www.technologyreview.com/2020/07/07/1004841/a-group-of-239-scientists-say-theres-growing-evidence-covid-19-is-airborne/

WHO acknowledges ’evidence emerging’ of airborne spread of Covid-19.  WHO has previously said COVID-19 respiratory disease spreads primarily through small droplets expelled from nose and mouth of an infected person that quickly sink to ground.  239 scientists in 32 countries outlined evidence that they say shows floating virus particles can infect people who breathe them in. LiveMint. 7.7.2020.  https://www.livemint.com/news/world/who-acknowledges-evidence-emerging-of-airborne-spread-of-covid-19-11594142505000.html

Australiassa ehdittiin jo huokaista helpotuksesta – nyt viisi miljoonaa asukasta on määrätty pysymään kotona: Toisen aallon pelätään räjähtävän käsiin. MTV-uutiset. 7.7.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kaikki-melbournen-asukkaat-maaratty-pysymaan-kotona-australiassa-huoli-toisesta-aallosta/7865908#gs.afn3xe

Koronakesän kummallisuuksia, mielikuvia ja maineenhallintaa. Minna Haaviston blogi. Vihreät de Gröna. 7.7.2020.  https://www.minnahaavisto.fi/2020/07/06/koronakesan-kummallisuuksia-mielikuvia-ja-maineenhallintaa/ 

Mistä voisi ensi viikolla matkustaa Suomeen ilman rajoituksia? Nämä maat täyttävät kriteerit nyt. Hallitus neuvottelee keskiviikkona matkustusrajoitusten purkamisesta. YLR. 7.7.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11437031

Australiassa ehdittiin jo huokaista helpotuksesta – nyt viisi miljoonaa asukasta on määrätty pysymään kotona: Toisen aallon pelätään räjähtävän käsiin. MTV Uutiset. 7.7.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kaikki-melbournen-asukkaat-maaratty-pysymaan-kotona-australiassa-huoli-toisesta-aallosta/7865908#gs.biilob

Crowding and Covid: The relationship between density and contagion is more complex than it first appears. City Journal. 7.7.2020.                                                        https://www.city-journal.org/understanding-crowding-and-covid

44 briefly commented references on the issues of … the precautionary principle, and what is it? … How does COVID-19 spread? …Can people without symptoms spread COVID-19?  … Are surgical masks – designed for droplet and contact precautions – adequate respiratory protection in light of what we are learning about COVID-19? CFNU research summary on COVID-19 – updated 8.7.2020.                                        https://nursesunions.ca/cfnu-research-summary-on-covid-19/

Grief over covid-19 deaths may be unusually severe and long-lasting. New Scientist. 8.7.2020. Read more: https://www.newscientist.com/article/2248095-grief-over-covid-19-deaths-may-be-unusually-severe-and-long-lasting/#ixzz6RmnE70Mv

Covid-19 pandemic is stoking extremist flames worldwide, analysts warn. Washington Post. 9.7.2020.   https://www.washingtonpost.com/national-security/covid-19-pandemic-is-stoking-extremist-flames-worldwide-analysts-warn/2020/07/09/5784af5e-bbd7-11ea-bdaf-a129f921026f_story.html

Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations.  Scientific brief.  First published on 29 March 2020, updated on 9 July based on updated scientific evidence. WHO. 9.7.2020.  https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations

Presentazione Studio SARS-CoV-2. Cosa è successo in Lombardia e quali vantaggi porterà alla recerca in futuro? [presentations streamed in english] Centro Congressi Fondazione Cariplo. 10.7.2020.  http://www.streamup.eu/fondazionecariplo/presentazioneStudioSARSCoV2/?lang=en

Heinäkuu. 11. – 20.

COVID-19: the worst may be yet to come (Editorial). The Lancet. 11.7.2020.  https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931517-8

SARS-CoV-2 seroprevalence in COVID-19 hotspots (Comment). The Lancet. 11.7.2020.  https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931482-3

Reordering gender systems: can COVID-19 lead to improved gender equality and health? The Lancet. 11.7.2020.                                            https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931418-5

Urheilu-, kulttuuri- ja ravintolapalveluiden käyttö palaa ennalleen. Suomalaisten käyttäytyminen ei muutu ainakaan pysyvästi verrattuna aikaan ennen koronakriisiä, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Asiat, joiden osalta vähintään kaksi kolmesta suomalaisesta palaa aiempaan, ovat etenkin sukujuhlat, urheilukilpailut, sisäliikuntapalvelut, kirjastot, elokuvat, teatterit ja ravintolat.  kaks.fi. 11.7.2020.                                                                                                https://kaks.fi/uutiset/urheilu-kulttuuri-ja-ravintolapalveluiden-kaytto-palaa-ennalleen/

Fauci is sidelined by the White House as he steps up blunt talk on pandemic.
Trump hasn’t consulted with the scientist since early June, telling Hannity ‘he’s ‘a nice man but he’s made a lot of mistakes.’ The Washington Post. 12.7.2020.  https://www.washingtonpost.com/politics/2020/07/11/fauci-trump-coronavirus/

Minskin kuuma kesä:  Valko-Venäjällä järjestetään elokuun alussa presidentinvaalit uudenlaisessa tilanteessa, kun aiemmin passiiviset ihmiset ovat kiinnostuneet politiikasta ja itsevaltainen presidentti on saanut varteenotettavia vastaehdokkaita. Vallanpitäjät ovat vastanneet voimakeinoin, ja tiistaina selvisi, että kaksi suosittua vastaehdokasta eivät pääse ehdolle. HS. 14.7.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/15072020/art-2000006570908.html

Over half of coronavirus patients in Spain have developed neurological problems, studies show. New research indicates that Covid-19 is causing a wide range of disorders in the nervous system and may be directly attacking the brain. El Pais. 17.7.2020.  https://english.elpais.com/science_tech/2020-07-17/over-half-of-coronavirus-hospital-patients-in-spain-have-developed-neurological-problems-studies-show.html

FULL INTERVIEW: Dr. Fauci on rising COVID-19 cases, a future vaccine and what the U.S. needs to do. PBS. 17.7.2020.  https://www.youtube.com/watch?v=8Su5C_YefBU&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&feature=push-fr&attr_tag=pRKjDjfLJKo_l25M%3A6

Koronaviruksen kourissa kärvistelevään Melbourneen maskipakko. MTV Uutiset. 19.7.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronaviruksen-kourissa-karvistelevaan-melbourneen-maskipakko/7875140#gs.biib2h

COVID-19 Antibodies Can Disappear After 2-3 Months, Study Shows. Medscape. 19.7.2020.  https://www.medscape.com/viewarticle/932671

Heinäkuu 21-31

Uutta koronasta. Olli Seppäsen blogikirjoitus. 22.7.2020.                    https://finvac.org/uutta-koronasta/

Experts discuss the most promising COVID-19 treatments and vaccines. Mobile twitter. 23.7.2020.   https://mobile.twitter.com/i/events/1285998114156011529

”Kukaan ei tiedä, mitä syksyllä tapahtuu” – Näin meidän tulisi toimia toisen korona-aallon välttämiseksi.  HS kysyi neljältä asiantuntijalta, ovatko he huolissaan koronaepidemian toisesta aallosta ja miten suomalaisten pitäisi syksyn lähestyessä käyttäytyä. HS. 25.7.2020.                                        https://www.hs.fi/paivanlehti/25072020/art-2000006581779.html

Nuhaa koskeva puhelu jäi sisarusten viimeiseksi – Suomessa syntyneillä on Ruotsin korkein koronakuolleisuus, mutta mistä se johtuu? Veteliläislähtöinen Lauri Pihlajamaa oli yksi koronaviruksen ensimmäisistä suomalaisuhreista Ruotsissa. Sisko Liisa Anjum miettii nyt, olisiko veli selvinnyt Suomessa. HS. 27.7.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/27072020/art-2000006582807.html

Australiassa raportoitiin maanantaina ainakin 549 uutta koronavirustartuntaa, mikä on maan vuorokausikohtainen tartuntaennätys. Kaikki osavaltiot eivät vielä ole ilmoittaneet tuoreimpia lukujaan.  MTV Uutiset. 27.7.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/australiassa-todettu-uusi-koronatartuntahuippu-paaministeri-jyrahti-tyontekijoille/7880300?mtv_ref=twb_uutiset_uusimmat#gs.bnodch

Aurinkomatkat peruu elokuun matkat Espanjaan, Kroatiaan ja Turkkiin – Pandemian toinen aalto vaikuttaa nousevan ympäri Eurooppaa. Uusien tartuntojen määrä kasvaa monessa Euroopan maassa. Espanja huolestui uusien rajoitusten seurauksista maan elintärkeälle turismisektorille. HS. 27.7.2020.    https://www.hs.fi/paivanlehti/28072020/art-2000006583611.html

Which covid-19 treatments work and how close are we to getting more? New Scientist. 28.7.2020. Read more: https://www.newscientist.com/article/2250176-which-covid-19-treatments-work-and-how-close-are-we-to-getting-more/#ixzz6TnsOEx00

Ovi on teipattu umpeen, ja ulosteetkin pitää desinfioida – HS:n kirjeenvaihtaja kertoo, miten elämä sujuu Shanghain karanteeni­hotellin huoneessa 312.  Jokainen Kiinaan saapuja joutuu karanteeniin. Siellä suojapukuihin pukeutuneet virkailijat tuovat ruoat oven taakse.  HS. 29.7.2020.                                          https://www.hs.fi/paivanlehti/29072020/art-2000006584649.html

Karu luku koronasta Suomessa: Yli 70-vuotiaista virukseen sairastuneista joka kolmas on kuollut. MTV-uutiset. 29.7.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/karu-luku-koronasta-suomessa-yli-70-vuotiaista-virukseen-sairastuneista-joka-kolmas-on-kuollut/7881214?mtv_ref=twb_uutiset_uusimmat#gs.bnmstp

Coronavirus: England highest level of excess deaths. BBC. 30.7.2020.  https://www.bbc.com/news/health-53592881

Pandemian toinen aalto olisi yrityksille ”märkä rätti naamaan”: ”Pidän tätä riskiä ihan merkittävänä”. Teollisuusyrityksien tilanne saattaa heikentyä ilman varsinaista toista aaltoakin. Sen sijaan kotimaisesta kulutuksesta elävät yhtiöt voivat parhaimmillaan törmätä loppuvuodesta jättipottiin.” HS. 30.7.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/30072020/art-2000006585755.html

On katsottava, että ilmanvaihto on jatkuvasti maksimiteholla” – Oikeanlainen ilmastointi suojaa tartunnoilta työpaikoilla ja kouluissa, neuvovat asiantuntijat
Huono ilmastointi on liitetty eri maissa koronaviruksen tartuntaryväksiin. Hyvä ilmanvaihto sen sijaan auttaa estämään tartuntoja. HS. 30.7.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/31072020/art-2000006586786.html 

What do we mean by droplet, contact and airborne transmission? CFNU. 31.7.2020.  https://nursesunions.ca/cfnu-research-summary-on-covid-19/

Symptom Duration and Risk Factors for Delayed Return to Usual Health Among Outpatients with COVID-19 in a Multistate Health Care Systems Network — United States, March–June 2020. CDC. 31.7.2020.  https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6930e1.htm?s_cid=mm6930e1_w

Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19). THL. 31.7.2020.  https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26

Maskinkäytön hyödyt näkyvät satunnaistetuissa kokeissa. Eroon Koronasta. 31.7.2020. https://www.eroonkoronasta.fi/suomalaistutkimus-kasvosuojusten-hyodyt-ovat-merkittavat/ Linkin lopusta on klikattavissa käsikirjoitus: HM Ollila et al. (2020) Face masks prevent transmission of respiratory diseases: a meta-analysis of randomized controlled trials.

Kasvosuojuksista on merkittävää hyötyä koronavirustartuntojen ehkäisemisessä
Tutkimuksemme mukaan kasvosuojukset vähentävät kolmanneksella käyttäjänsä riskiä sairastua hengitystieinfektioon. HS. 31.7.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/31072020/art-2000006586684.html

Elokuu 1-10

Koronavirus­epidemian kiihtymiseen on varauduttava myös uusin keinoin, kirjoittavat THL:n Markku Tervahauta ja Mika Salminen.  Älypuhelinsovelluksen käyttöönoton lisäksi on pohdittava testausmallin uudistamista ja suositusta kasvomaskien käytöstä. HS. 1.8.2020.  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006588134.html

Rooman keisari tiesi lähes 2000 vuotta sitten, miten suhtautua yhteiskunnan rampauttavaan pandemiaan.  Viime vuosina moni on hakenut mielenrauhaa antiikin roomalaisen keisarin Marcus Aureliuksen suosimasta stoalaisesta filosofiasta. Opetukset voivat olla vaikeita sisäistettäviä kontrollifriikille nykyihmiselle. HS. 1.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/01082020/art-2000006587516.html

Coronavirus: US has no cohesive plan to tackle massive second wave. New Scientist. 4.8.2020. Read more: https://www.newscientist.com/article/2250852-coronavirus-us-has-no-cohesive-plan-to-tackle-massive-second-wave/#ixzz6UN8LgU30

Asiantuntijat povasivat koronaepidemian synnyttävän 2000-luvun Nurmijärvi-ilmiön – Ensimmäiset tilastotiedot aiheesta ovat nyt julki, ja ne kertovat suunnan olevan ”poikkeuksellinen”.  Tutkija arvelee, että kriisi oli monelle kaupungista lähtijälle muuttopäätöksen viimeinen niitti. HS. 4.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590404.html

Hongkongissa on jo kolmas korona-aalto.  Iiris Fräntilä ja Jonna Seppänen elävät arkeaan Hongkongin tiukkojen koronarajoitusten keskellä. HS. 4.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590599.html

THL:n pääjohtajan mukaan kasvomaski­suosituksia voidaan tiukentaa myös alueellisesti: ”Nyt on aika toimia”. ”Nyt on aika toimia, kun rajoituksia puretaan ja purkautuu ja samaan aikaan on hieman enemmän tartuntoja ja liikahduksia huonompaan suuntaan”, sanoo THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta. Hallitus pohtii tällä viikolla matkustusrajoituksia. HS. 4.8.2020.                      https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590289.html

Korona­sovelluksen koe­käyttö alkaa tiistaina, yleinen käyttö elokuun lopussa – Näin sovellus toimii. Sovellus tulee ladattavaksi Googlen ja Applen sovelluskauppoihin elokuun lopussa, kun tartuntatautilain väliaikainen muutos astuu voimaan. HS.4.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590427.html

Heinäkuu oli korona­kuukausista julmin, tartuntojen määrä kaksinkertaistuu kuuden viikon välein – WHO julisti valokuvilla toteutettavan ”maskihaasteen”.
Maailman noin 18 miljoonasta covid-19-tartunnasta lähes puolet tapahtui heinäkuussa. HS. 4.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590484.html

Espanjasta löytyy vaarallinen koronavirus­pesäke, mutta myös yhtä rauhallisia tartunta-alueita kuin Suomi – HS:n kartta näyttää Euroopan maiden sisäiset alueelliset erot tautitilanteessa. Helsingin Sanomien datadeskin kokoama uusi kartta näyttää maiden sisäiset alueelliset erot covid-19-tautitilanteessa. HS. 4.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590666.html

Eroon koronasta -tutkijaryhmän muistio: Pandemian torjunnan toinen erä. Eroon Koronasta. 4.8.2020.                                          https://www.eroonkoronasta.fi/pandemian-torjunnan-toinen-era/

More Americans Cite COVID-19 as Most Important U.S. Problem. Gallup. 5.8.2020.  https://news.gallup.com/poll/316751/americans-cite-covid-important-problem.aspx

Ulkomaanmatkailu on tuonut uusia koronatartuntoja HUS-alueelle – etenkin nuorten aikuisten osuus korostuu tilastoissa. Yle-uutiset. 5.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11480795

Maskisuositus tulee, karanteenisuositusta tiukennetaan – ministerin mukaan riskimaissa vierailleet eivät voi palata ensi viikolla kouluun.  Koronarajoitusten valmistelusta vastaava Kiuru on nyt erityisen huolissaan siitä, että riskimaista tulevat eivät noudata omaehtoista karanteenia. Myös nuorten suuri osuus tartunnoista on hälytysmerkki. HS. 5.8.2020.  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006591726.html

”Ulkomailta tulleiden henkilöiden tartunnat ovat korostuneet” – Sairaan­hoito­piirit kertovat, mitä uusien korona­virus­tartuntojen lähteistä tiedetään. Koronavirustartuntojen määrä on ollut viime aikoina kasvussa muun muassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. THL:n Mika Salminen ei silti aivan vielä puhuisi epidemian kiihtymisestä. HS. 6.8.2020.                https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006593968.html

Tilannekatsaus koronaviruksesta. THL. 6.8.2020.              https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

”Maskisuositus varmasti tulee” – tartuttavuusluku jo yli yhden.  Parhaillaan harkinnassa on se, tulisiko maskisuosituksista alueellisia. Iltalehti. 6.8.2020.  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/e7f713fc-1fc1-4910-adaf-999be33f4898

Pääkaupunkiseudulla ei vielä linjauksia kasvomaskien käytöstä – Vapaavuori: ”Odotamme valtiovallan suositusta”. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) toivoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kiirehtivän kasvomaskien käytöstä annettavaa suositusta. HS. 6.8.2020.  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006593771.html

Koronaviruksen toinen aalto uhkaa Suomea, asian­tuntijat arvioivat, miten se voitaisiin torjua: ”Päätöksiä pitää tehdä kaksi viikkoa etu­ajassa”. Tartuntatapaukset ovat nousseet viime viikkoina. Keskiviikkona Suomessa todettiin jo 29 tartuntaa. HS. 6.8.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006592751.html

Saksa on ollut edellä­kävijä korona­viruksen torjunnassa, ja tältä näyttää sen strategia toista aaltoa varten. HS. 7.8.2020.                          https://www.hs.fi/paivanlehti/07082020/art-2000006593637.html

Testauskapasiteetista puhuminen on harhaanjohtavaa – testiin pääsy on liian vaikeaa. Eroon Koronasta. 7.8.2020.  https://www.eroonkoronasta.fi/testauskapasiteetista-puhuminen-on-harhaanjohtavaa-testiin-paasy-on-liian-vaikeaa/

Turun alueella useita koronavirus­tartuntoja Balkanilta palanneilla matkustajilla, korona­neuvontapiste avataan Turun lentoasemalle viikonloppuna.
Tartuntoihin on liittynyt myös perheen sisäisiä jatkotartuntoja. Aiemmin tänään Turun kaupunki antoi maski­suosituksen joukko­liikenteeseen koulujen alkaessa. HS. 7.8.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006595019.html

Puolueet palauttaisivat etätyöt ja osa sulkisi yökerhot, jos koronatilanne pahenee – maskipakko epäilyttää: Puolueet luottavat siihen, että suositus kasvomaskin käytöstä riittää Suomessa, toisin kuin osassa Eurooppaa. YLE Uutiset. 7.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11483185

Rajoitusten höllentäminen on antanut nuorille aikuisille luvan mennä ja se näkyy nyt tartunnoissa. Yökerhot ovat erityinen riski tällä hetkellä, sanoo asiantuntija.  YLE Uutiset. 7.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11483998

Kaikille Skopjesta Turkuun saapuneille matkustajille tehtiin koronatesti. Turun Sanomat. 9.8.2020.  https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5030020/Kaikille+Skopjesta+Turkuun+saapuneille+matkustajille+tehtiin+koronatesti

Sata päivää ja nolla koronatartuntaa – Uusi-Seelanti on pystynyt palaamaan normaaliin arkielämään.  Viiden miljoonan asukkaan saarivaltiossa ainoastaan maahantulijoiden karanteenista pidetään yhä kiinni. YLE Uutiset. 9.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11485477

Simple New Experiment Reveals Which Face Masks Are Best at Blocking Droplets. Science Alert. 10.8.2020.  https://www.sciencealert.com/simple-low-cost-experiment-reveals-which-face-masks-are-best-at-blocking-droplets

Skopjen kone toi viikonloppuna Turkuun runsaasti koronavirustartuntoja – ministeriö tiedottaa aiheesta illalla.  Turun Sanomat. 10.8.2020.  https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5031212/Skopjen+kone+toi+viikonloppuna+Turkuun+runsaasti+koronavirustartuntoja+ministerio+tiedottaa+aiheesta+illalla

Valtavan testiruuhkan päälle tuli vielä laboratorion laitevika – sadan koronanäytteen tulokset keskiviikolta valmistuivat HUS-alueella vasta viime yönä.
Koronatestiin saattaa pian päästä myös ilman ajanvarausta saapumalla jonottamaan paikan päälle. YLE Uutiset. 10.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11486199

TS: Skopjen-lennolla Turkuun runsaasti koronaviruspositiivisia.
Lehden tietojen mukaan sairaanhoitopiirin ja aluehallintoviraston johto ovat keskustelleet Varsinais-Suomeen mahdollisesti kohdistuvista toimista. YLE Uutiset. 10.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11487047

Sisäministeri Ohisalo: Ulkomailta saapuvien koronatestaus voitaisiin tehdä pakolliseksi.  Ohisalo korosti tiedotustilaisuudessa, että vastuu asiassa on kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriöllä. YLE Uutiset. 10.8.2020.                  https://yle.fi/uutiset/3-11487200

Suomen pakko­karanteeni koskee isoa joukkoa myös Schengen-maita – Perusteena on laki­pykälä, jota ei ole käytetty koskaan aiemmin.  Tällä haavaa maailmassa on 25 maata, jotka Suomi luokittelee turvallisiksi. HS. 10.8.2020.                  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006597823.html

Elokuu 11. – 20.

Lasten ja nuorten koulunkäynti on turvattava ripein toimin – aikaa ei ole hukattavaksi. Eroon Koronasta. 11.8.2020.  https://www.eroonkoronasta.fi/lasten-ja-nuorten-koulunkaynti-on-turvattava-ripein-toimin-aikaa-ei-ole-hukattavaksi/

Pakkokaranteeni koskee myös laivamatkustajia, karanteenin rikkominen voi johtaa rangaistukseen – Nämä asiat päivän tiedotustilaisuudessa kerrottiin. Listasimme tähän juttuun uudet koronatoimenpiteet. YLE Uutiset 11.8.2020.                    https://yle.fi/uutiset/3-11487443

Etelä-Savossa on tehty oma alueellinen ohjeistus kasvomaskien käytöstä – se julkistetaan jos THL ei pian julkaise omaansa. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden suositus lähtee kasvomaskien käytöstä julkisissa tiloissa. YLE Uutiset. 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11486478 

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Kreikka alkaa vaatia koronatuloksia.  ruotsalaismatkailijoilta jo maahan tullessa, seuraava Skopjen-lento Turkuun tänään
Päivitämme tähän juttuun uusimmat tiedot koronaviruksen tilanteesta. YLE Uutiset. 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11212596

Ministeri Vanhanen ennen budjettineuvotteluita: ”Suomella ei varaa taas 20 miljardin alijäämään” – katso tiedotustilaisuus suorana kello 12:40.  Valtiovarainministeri Vanhasen mukaan epidemian hoitaminen on nyt myös talouspolitiikkaa. YLE Uutiset. 11.8.2020.   https://yle.fi/uutiset/3-11487946

Turun satama ja varustamot valmistautuvat koronatesteihin – vielä ei tiedetä ketkä testataan, mistä saadaan henkilökunta ja kuka vastaa mistäkin
Satama on jo varannut tiloja testauskäyttöön. Huolta aiheuttaa myös mahdollisten testattavien suuri määrä. YLE Uutiset. 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11487905

Karanteenimääräyksissä Torniossa valtavia haasteita – Ruotsista saapuvia testataan jatkossa satunnaisesti, keskeistä on pakkokaranteenit.  Infektioylilääkäri Markku Broas pitää ministeriön linjausta oikeana, koska tulevien karanteenimääräysten myötä terveysturvallisuus paranee.  YLE Uutiset. 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11487949

Koronavirus LUKUINA, VIIMEISIN PÄIVITYS 11.8.2020 KLO 10.03. Tilanne Suomessa. YLE Uutiset 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11300232

Katso täältä maakuntasi koronavirustilanne ja kuinka se vaikuttaa arkeesi.  Tästä artikkelissa voit lukea maakuntien päivittyvät tiedot alueiden koronavirustilanteesta. YLE Uutiset, 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11260055

STUDIE AUS FRANKFURT:  Wie schwer eine Corona-Infektion das Herz schädigen kann. (Koronatartunta, myös lievänä sairastettu aiheutta useille potilaille autoimmuniiperäisen sydänvaurion, joka voi johtaa sydämen vajaatoimintaan. MJ:n pikatulkinta artikkelista). Frankfurter allgemeine Zeitung. 11.8.2020.  https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurter-studie-herzschaeden-nach-corona-infektion-16899160.html

”Tartuntojen määrä on yllättänyt meidät kaikki” – Näin Suomi yrittää nyt hillitä korona­viruksen leviämistä ulko­mailta. Hallitus ja THL kertoivat maanantaina, että riskimaista Suomeen saapuvat asetetaan pakkokaranteeniin ja myös pakkotestaus on mahdollista. Ministeriö myös selvittää, voiko lentoja riskimaista kokonaan estää. Joillekin pakkokaranteeni voi tarkoittaa kahden viikon oleskelua hotellissa omalla kustannuksella, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila Ylen A-Studiossa. HS. 11.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/11082020/art-2000006597890.html

Tartunnat Uudellamaalla ylittivät hallituksen muille valtioille asettaman rajan – Husin johtajaylilääkäri kehottaa ryhtiliikkeeseen koronakurissa. Periaatteessa Suomi ei voisi sallia matkustamista Uudellemaalle, jos se olisi erillinen valtio. Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ei asettaisi tällä hetkellä uusia maakuntaa koskevia rajoituksia. HS. 11.8.2020. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006597834.html

Laivamatkustajien koronatestit aloitetaan Turussa mahdollisimman nopeasti – myös lentomatkustajien testaamista jatketaan.  Lauantaina Turkuun saapuneen lentokoneen matkustajista 26:lla todettiin koronatartunta. YLE Uutiset 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11488489

”Yhteiskunnan tasolla tästä aiheutuu valtavat tappiot” – Lähes 400 ihmistä vastasi kyselyyn, tällaisia ovat korona­virus­testauksen ruuhkautumisen seuraukset.
Koronavirustestin tulosta voi joutua odottamaan Husin alueella jopa viikon ensimmäisen soiton jälkeen. HS:n kyselyyn vastanneet ihmiset kuvaavat ruuhkan aiheuttamia ongelmia. HS. 12.8.2020.                  https://www.hs.fi/paivanlehti/12082020/art-2000006598970.html

Suomi ottaa käyttöön pakko­karanteenin – tätä se tarkoittaa. Karanteeni koskee myös maarajan yli Ruotsista Suomeen tulevia, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Yksityiskohdat täsmentyvät vielä, sillä koko hallitus ei ole vielä keskustellut asiasta. HS. 12.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/12082020/art-2000006598149.html

Sadat koronaan sairastuneet vetoavat päättäjiin, sillä jälkioireet ovat vieneet työkyvyn kuukausiksi: ”Me tarvitsemme kiireellisesti tutkimusta”. Koronavirukseen sairastuneet vetoavat päättäjiä ottamaan huomioon pitkittyneesti oireilevien potilaiden odotettua suuremman lukumäärän. YLE Uutiset. 12.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11489088

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Itä-Suomen yliopisto antoi maskisuosituksen, tämän tiedämme pakkokaranteenista ja -testauksesta, Australian Victoriassa ennätysmäärä kuolemia. Päivitämme tähän juttuun uusimmat tiedot koronaviruksen tilanteesta. YLE Uutiset 12.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11212596

Koronakriisin hoito jäänyt omiin poteroihinsa? EK:n ideoima koronaneuvosto kokoaisi yhteen yritykset, työntekijät, tutkijat ja virkakoneiston.  EK haluaa koota voimat yhteen, mutta vaatii yrityksille vapauden päättää itse, miten kriisi hoidetaan käytännössä. YLE Uutiset 12.8.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11488721

Koronajäljittäjän pikakoulutuksen on saanut jo yli tuhat ihmistä – isoin osa verkkokurssin suorittajista on terveysalan ammattilaisia.  Kaikille avoimen kurssin voi edelleen suorittaa.  YLE Uutiset. 12.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11486565

Fauci finally loses his patience with Rand Paul. Washington Post. 23.9.2020.  https://www.washingtonpost.com/politics/2020/09/23/fauci-finally-loses-his-patience-with-rand-paul/

At least 201,000 people have died from coronavirus in the U.S. At least 6,898,000 cases have been reported.  Washington Post. 24.9.2020. https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/national/coronavirus-us-cases-deaths/

Jatkuvasti päivittyvät

General information and news. LitCov (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/docsum?filters=topics.General%20Info

Globaalit ja maakohtaiset koronatilastot (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.  https://www.worldometers.info/coronavirus/

WHO daily situation reports and corona statistics since 21.1.2020. (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Maps & Trends. Follow global cases and trends. Johns Hopkins coronavirus Resource Center. (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.  https://coronavirus.jhu.edu/data

Coronavirus Source Data. Hannah Ritchie. The data on the coronavirus pandemic is updated daily.  (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.    https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data

covid-19-data/public/data/owid-covid-data.xlsx. Global GitHub database. (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.   https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/owid-covid-data.xlsx

Korean CDC Press Releases. Public Health Weekly Reports (updated weekly) N.M.2020.  https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30501000000&bid=0031&cg_code=C04

Global research on coronavirus disease (COVID-19), WHO Database. (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

SSRN’s Coronavirus and Infectious Disease Research page provides a curated view into the early-stage research to help researchers, public health authorities, clinicians and the public understand, contain and manage this disease. (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/

I.Stat il tuo accesso diretto alla statistica italiana.  (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.istat.it/it/archivio/240401

All you need to Crush covid-19 (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.endcoronavirus.org/

See how your community is moving around differently due to COVID-19. Community Mobility Reports.  (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.google.com/covid19/mobility/

Tämä artikkeli käsittelee COVID-19-tautia. Sen aiheuttavaa virusta käsittelee artikkeli SARS-CoV-2 ja viruksen aiheuttamaa pandemiaa käsittelee artikkeli koronaviruspandemia 2019–2020. WIKIPEDIA. (Sisältää lukuisia täältä puuttuvia viitteitä ja linkkejä – Ajoittain päivittyvä). N.M.2020.     https://fi.wikipedia.org/wiki/COVID-19

COVID-19 (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/#activities

COVID-19: Latest news updates from around the world. Twitter (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://twitter.com/i/events/1219057585707315201

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Annals of Internal Medicine. (Jatkuvasti päivittyvä, 139 articles up to 9.7.2020.) N.M.2020.  https://www.acpjournals.org/topic/category/coronavirus

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). (Jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Jatkuvasti päivittyvä koronagrafiikkakooste.  N.M.2020. http://pitkaranta.blogspot.com/search/label/koronavirus

Morbidity and Mortalioty Weekly Report (MMWR). CDC. N.M. 2020.  https://www.cdc.gov/mmwr/index2020.html

Download data on the weekly subnational 14-day notification rate of new COVID-19 cases. ECDC. Weekly 2020.  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/weekly-subnational-14-day-notification-rate-covid-19

Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset. Valtioneuvosto.  https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

STM ja kasvomaskit – Ovatko kaikki muut todellakin väärässä?

Ensimmäinen omituisuus on, että STM:n piti tällainen Selvitys väestön kasvosuojusten käytöstä COVID-19-epidemian leviämisen ehkäisyssä ylipäätään teettää.  Totta kai on tärkeää, että kansalaisiin vaatimuksia kohdistavat päätökset perustuvat punnittuun tietoon, mutta se tieto ei todellakaan ollut uuden kotimaisen selvityksen varassa.  Googlaa evidence of face mask effectiveness ja saat 31 500 000 linkkiä!

STM:n tilaaman selvityksen lopputulos sinetöitiin oikeastaan jo silloin, kun tarkastelusta suljettiin ulos kaikki terveydenhoidon toimintaympäristöt ja päätettiin hyväksyä ainoastaan kertakäyttöisten kirurgisten suu-nenäsuojaimien käyttöä koskevat järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset ja satunnaistettujen  vertailukokeiden (Randomised controlled trials, RCT) tulokset.  RCT [etenkin kaksoissokkotutkimuksena] on tietenkin nk. kultastandardi, mutta tutkittaessa suojausvälineiden tehoa äkkiä puhjenneen hengenvaarallisen epidemian yhteydessä, se on mahdoton vaatimus jo yksin tutkimuseettisistä syistä [samasta syystä en löytänyt satunnaistettuja vertailukoetuloksia myöskään esim. kallovammojen ehkäisemisestä rakennustyöntekijöiden tai polkupyöräilijoiden kypärien käytämisellä, mutta enpä ole nähnyt kenenkään kiistävän kypärien hyödyllisyyttä tällä perusteella].  Niinpä STM:n tilaamaan selvitykseen lopulta hyväksytyt RCT tutkimukset kohdistuivat yleisten hengitystieinfektioiden tartuntoihin, joista kansalaiset eivät yleensä kanna kovin suurta huolta, ja joiden kohderyhmät koostuivat saudi-arabialaisista pyhiinvaeltajista ja Michiganin yliopiston asuntolan opiskelijoista.  Voidaan perustellusti kysyä miten vertailukelpoisia tai edustavia nämä tutkimusasetelmat ovat suomalaisten covid-epidemialta suojautumisen kannalta.

Selvityksen kappaleen (3.2) ja taulukon (5) kasvosuojusten turvallisuus alle oli koottu seuraavia koettuja haittoja, yleinen epämukavuus, vaikeus hengittää, kuumuus, kosteus, sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen, silmälaisen sumeneminen.  Turvallisuuteen näistä liittäisin ehkä silmälasien sumenemisen [jonka olen kokenut itsekin].

Järjestelmällisistä kirjallisuuskatsauksista Fysikaaliset interventiot hengityselinvirusten leviämisen katkaisemiseksi tai vähentämiseksi olennaisin SARS-CoV-2 infektion näkökulmasta lienee Cochrane Review vuodelta 2011, johon STM:n tilaamassa maskiselvityksessäkin viitataan.  Tämä yhdentoista kirjoittajan (Aasiasta, Amerikasta, Australiasta ja Euroopasta) 123-sivun mittainen Review perustuu  3775 artikkeliin, joista valittiin 67 tiukat tieteelliset kriteerit täyttävää tutkimusta [satunnaistettua vertailukoetta (RTC), kohortti-, tapaus-verrokki- ja aikasarjatutkimusta].  Maskien ja hengityssuojaimien vaikutustutkimuksia, jotka otettiin mukaan meta-analyyseihin, oli 8.  Ne olivat kaikki tapaus-verrokkitutkimuksia ja koskivat nimenomaan v. 2002-2004 SARS-CoV epidemiaa Kiinassa, Vietnamissa, Hong Kongissa ja Singaporessa.  Myös meta-analyysiin hyväksytyissä tutkimuksissa oli ongelmia, jotka selittyvät epidemian lyhyydellä (8 kk), kokonaisuudessaan pienellä SARS-tapausten määrällä  (8000) ja korkealla tappavuudella (10%), joten satunnaistetut vertailukokeet oli jo eettisistä syistä poissuljettu.  Cochrane Reviewin meta-analyysin johtopäätös oli, että yksittäisistä suojausmenetelmistä parhaan tuloksen antoi FFP2 hengityssuojain [vastaava amerikkalainen standardi N95] (OR = 0,17), jota seurasivat nenähuuhtelu, [kirurginen] maski, suojakäsineet (0,30…0,32), ja tiheä käsien peseminen (0,54).

Vastatakseen COVID-19 epidemian yhteydessä uudelleen esiin nousseisiin väitteisiin kasvomaskien hyödyttömyydestä ja jopa haitallisuudesta Lancet julkaisi 20.3. kommentin Rational use of face masks in the COVID-19 pandemic. Sen johtopäätös on:

Hallitusten ja kansanterveysvirastojen tulee antaa järkeviä suosituksia asianmukaisesta kasvosuojusten käytöstä täydentämään suosituksia muista ehkäisevistä toimenpiteistä, kuten käsihygieniasta. WHO suosittelee tällä hetkellä, että ihmiset käyttävät kasvosuojusta, jos heillä on hengitysoireita tai jos he hoitavat oireilevaa henkilöä. Ehkä olisi myös järkevää suositella karanteenissa oleville ihmisille kasvosuojusta, jos heidän on poistuttava kodistaan oireettoman tai presymptomaattisen leviämisen estämiseksi. Lisäksi haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien, kuten ikääntyneiden ja sellaisten, joilla on taustasairaus, tulisi käyttää kasvosuojusta, jos niitä on saatavana. Kasvosuojusten yleistä käyttöä voitaisiin harkita, jos niiden saatavuus on riittävä. Samanaikaisesti kiireellinen tutkimus kasvosuojusten suojaamisen kestosta, toimenpiteistä kertakäyttöisten suojusten elinkaaren pidentämiseksi ja uudelleenkäytettävien maskien kehittämistä tulisi rohkaista.

Toukokuun 12 päivänä 19 tutkijaa 7 maasta julkaisi maailman eniten siteeratussa tiedelehdessä PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) katsausartikkelin Face masks against COVID-19: an evidence review.  Jälkimmäinen käy läpi 104 eri puolilla maailmaa tehtyä tutkimusta, ja sai muutamassa viikossa 48 726 lukijaa.  Se päätyy suositukseen:

Kirjallisuuskatsaus tarjoaa todisteita jotka suosivat kasvosuojusten laaja-alaista käyttöä lähdekontrolliin [viruksen] yhteisössä leviämisen vähentämiseksi: myös ei-lääketieteelliset maskit käyttävät materiaaleja, jotka suodattavat riittävän pieniä [mikro]pisaroita; ihmiset ovat tartuttavimpia tartuntaa seuraavalla alkujaksolla, jolloin on yleistä, että oireita on vähän tai ei ollenkaan; ei-lääketieteelliset maskit ovat olleet tehokkaita vähentämään influenssan leviämistä; ja paikoissa sekä aikajaksoissa, joissa maskin käyttöä on vaadittu tai se on laajalle levinnyt, taudin leviäminen on osoittautunut huomattavasti vähäisemmäksi.

Käytettävissä olevat todisteet viittaavat siihen, että muiden kuin lääketieteellisten naamioiden lähes kattava käyttöönotto julkisessa tilassa yhdessä täydentävien kansanterveystoimenpiteiden kanssa voi menestyksellisesti alentaa tarttuvuuusluvun Reff -arvon alle 1: een, mikä vähentää taudin leviämistä, kun tällaisia toimenpiteitä jatketaan. Taloudellinen analyysi viittaa siihen, että kasvosuojuksen käytön tuottama säästö voi olla tuhansia dollaria henkilöä ja kasvosuojusta kohden.

Maailman todennäköisesti arvovaltaisin tiedejulkaisu, Science, julkaisi 27.5. Perspective artikkelin: Reducing Transmission of SARS-CoV-2.  Sen yhteenveto on lyhimmillään seuraava:

Maskit ja testaaminen ovat välttämättömiä estämään aerosolien ja [mikro]pisaroiden asymptomaattista levittämistä.

Epidemiologisen datan perusteella maat, jotka ovat tehokkaimmin vähentäneet COVID-19: n leviämistä, ovat ottaneet maskit yleiseen käyttöön, mukaan lukien Taiwan, Hong Kong, Singapore ja Etelä-Korea. Taistelussa COVID-19: ää vastaan Taiwan (väkiluku 24 miljoonaa, ensimmäinen COVID-19-tapaus 21.1.) ei toteuttanut lockdownia pandemian aikana, mutta silti siellä on ollut vain 441 sairaustapausta ja 7 covid-kuolemaa (21.5.). Sitä vastoin New Yorkin osavaltiossa (väkiluku ~ 20 miljoonaa, ensimmäinen COVID-tapaus 1.3.) oli enemmän tapauksia (353 000) ja kuolemia (24 000). Aktivoimalla nopeasti SARS-puhkeamisen jälkeen luodun epidemian vastaussuunnitelman, Taiwanin hallitus toteutti joukon ennakoivia toimenpiteitä, joilla estettiin onnistuneesti SARS-CoV-2: n leviäminen, muun muassa perustamalla tammikuussa epidemian komentokeskuksen, joka nynyisiä kommunikaatiotekniikoita hyödyntäen havaitsee ja jäljittää tartunnan saaneet potilaat ja heidän läheiset kontaktinsa, sekä mikä tärkeintä, vaatimalla ihmisiä käyttämään maskeja julkisissa paikoissa. …. silmiinpistävä ero käytettävien naamioiden saatavuudessa ja laajassa käyttöönotossa vaikutti todennäköisesti COVID-19-tapausten pieneen määrään.

Myöhemmin, 1.6. julkaisi 41 tutkijaa 10 maasta Lancetissa artikkelin Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis, joka perustuu 216 tutkimuksen tuloksiin.  Kirjoittajat tiivistävät seuraavasti.

Käytettävissä olevaan tutkimusnäyttöön perustuvat johtopäätökset.

Infektioriski riippuu suuresti etäisyydestä yksittäiseen tartunnan saaneeseen sekä käytetyn kasvonaamarin ja silmäsuojan tyypistä. Poliittisesta ja kansanterveydellisestä näkökulmasta nykyisellä vähintään 1 m fyysisen etäisyyden politiikalla on huomattava suojavaikutus, ja 2 m etäisyydet voisivat olla vielä tehokkaampia. Tämä tieto auttaa myös altistumisen määritelmän yhdenmukaistamista (esim. 2 m säteellä tartunnan saaneesta), jolla on merkitystä kontaktien jäljittämiselle.

Terveydenhuollon työntekijöitä ajatellen havainnot viittaavat siihen, että FFP2/3-hengityssuojaimet tarjoavat tehokkaamman suojaan viruksen leviämiseltä kuin kirurgiset maskit. Sekä FFP2/3 että kirurgiset maskit suojaavat paremmin kuin yksikerroksiset maskit. Silmien suojaus saattaa myös parantaa suojan tasoa huomattavasti.

Maallikoiden osalta on vahva näyttö siitä, että yli 1 m etäisyys suojaa tehokkaasti ja että myös kasvomaskit suojaavat muissakin kuin terveydenhuollon olosuhteissa, sekä kertakäyttöiset kirurgisilla maskit, että uudelleen käytettävät 12–16-kerroksiset puuvillamaskit, vaikka suuri osa näytöstä on saatu maskien käytöstä kotitalouksissa ja sairaustapausten yhteydessä. Silmien suojausta on tyypillisesti aliarvioitu ja se voi olla tehokas yhteisöllisissä olosuhteissa. Mikään interventio, vaikka sitä käytettäisiinkin oikein, ei tarjoa täydellistä suojaa tartunnalta. Muita perustoimenpiteitä (esim. käsihygienia) tarvitaan edelleen fyysisen etäisyyden ja kasvonaamarien sekä silmäsuojauksen käytön lisäksi.

PNAS julkaisi 11.6. uuden analyysin Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of COVID-19 kasvomaskien merkityksestä COVID-epidemian rajoittamisessa Wuhanissa, Lombardiassa ja New Yorkissa.

Tutkimuksen johtopäätös on, että kasvomaskien käyttö julkisessa tilassa on tehokkain tapa estää [COVID-19] tarttumista, ja tämä halpa käytäntö, yhdessä samanaikaisen sosiaalisten etäisyyksien pitämisen, karanteenien ja kontaktien jäljittämisen edustaa todennäköisintä mahdollisuutta pandemian pysäyttämiseksi. Tämä tulos myös korostaa sitä tosiasiaa, että terve tiede on välttämätön tuki päätöksenteolle niin nykyisessä kuin tulevissakin kansanterveyttä uhkaavissa pandemioissa.

Nämä katsaukset ja suositukset eivät suinkaan kata kaikkia uusimpia tutkimustuloksia maskien ja hengityssuojaimen käyttökelpoisuudesta hengenvaarallisten infektioiden torjunnassa, mutta ne riittänevät tällä kertaa.

STM:n teettämää Kasvosuojusselvitystä (29.5.) seurasi nopeaan tahtiin ensin Hetemäen työryhmän tueksi asetetun Valtioneuvoston COVID-19 tiedepaneelin (1.6.) suositukset:

Julkisilla paikoilla tai joukkoliikennevälineissä käytetään (ehkä tartuntatautitilanteesta alueella riippuen) maskia … Hengityssuojat oikein käytettyinä suojaavat tartuttamasta muita, ja niitä on syytä pitää yhtenä torjuntakeinona ihmisjoukoissa, erityisesti vanhusten ja riskiryhmien parissa.  

Pari päivää myöhemmin 3.6.) julkaistiin uusi Eroonkoronasta.fi ryhmän kirje [Maskien käyttö on hyödyllinen ja vaikuttava keino koronaepidemian tukahduttamiseksi], jonka nimi kertonee riittävästi sen johtopäätöksistä ja suosituksista.

Ainoaksi selitykseksi STM:n ja hallituksen itsepintaiselle sinnikkyydelle maskien käytön torjumiseksi jää, että STM ei kykene millään perääntymään maaliskuisesta tiedotteestaan, jossa se selitti kasvomaskien olevan hyödyttömiä ja mahdollisesti jopa haitaksi koronaepidemian leviämisen torjunnassa, kun sen olisi pitänyt kertoa rehellisesti, että kasvomaskeja on maassa koronaepidemian aiheuttaman äkilliseen tarpeeseen huolestuttavan vähän ja niitä pitäisi nyt säästää ensisijaisesti terveyden-, vanhusten- ja sairaanhoidon työntekijöille.  Tämä on kuitenkin aivan eri asia kuin se vähentävätkö kasvomaskit viruksia kantavien mikropisaroiden kulkeutumista sairaalta terveelle, tai että ne jopa uhkaisivat erityistä ammattikoulutusta vailla olevien maallikkokäyttäjiensä turvallisuutta.  Kyllä, ne ovat epämukavia, mutta totta kai ne vähentävät riskejä – tämä on ainoa syy niiden käyttöön sairaaloissa ja hoitotilanteissa.  Kun maskien saatavuus ei ole enää ongelma, niiden yleisen käytön torjumiseen ei ole enää perusteita.

STM:ssa vallitsevista asenteista kertoo, ja korvissani todella särähti, kun Tuija Kumpulainen vastasi STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudessa 4.6. klo 10:00 Iltalehden kysymykseen STM:n maskien käytölle kielteisen kannanotton perusteista:

Olisihan vaihtoehto tietenkin ollut [maskien käytön] kieltäminen, mutta näin ei kuitenkaan tehty.

Ihan lopuksi Heli Laaksosen vinkki: Pyyr antteks vast viimeses häräs, mut sillo ain.

Koronatilanne on hyvä – miksi huolestua?

 

On todella iso ero, kun verrataan kahtatoista epidemiansa tukahduttanutta Aasian, Euroopan ja Afrikan maata (1,64 miljardia ihmistä) kahteentoista  Euroopan ja Amerikan (1,21 miljardia ihmistä) maahan, joissa sairastuneiden käyrää on vain pyritty madaltamaan.

Covid-sairauteen menehtymisen riski on käyräänsä madaltaneiden joukossa 74 kertaa suurempi kun sairauden tukahduttaneissa maissa.
Jälkimmäisissä maissa myös ilmenee sairaustapauksia joka päivä 1300 kertaa enemmän. Myös tukahduttajamaidien talous kärsii epidemiasta vähemmän, niiden väestöpainotettu huhtikuun työttömyys oli 6,5 %, jälkimmäisen ryhmän kaksinkertainen, 13,4 %.

Mistä siis on kotoisin sellainen viisaus, että meidän täytyisi varoa tukahduttajaryhmän vaarallisia valintoja, ja pitäytyä jälkimmäisten turvallisessa joukossa?


 

THL on vakuuttanut johdonmukaisesti jo maaliskuun puolivälistä, jolloin tartuntoja tunnettiin Suomessa 210 eikä kukaan ollut covid-tautiin kuollut, että tartunnan levittäjien jäljittäminen ja tartunnan tukahduttaminen on mahdoton tehtävä ja turha yritys, koska heitä on todellisuudessa 20-30 kertaa tunnettuja tartunnan saaneita enemmän, kaikkialla, ja valtaosa levittää tartuntaa oireettomina ja tunnistamattomina. 

Rokotteen puuttuessa ainoaksi tieksi ulos epidemiasta jäisi riittävän [60 … 75 %] väestöosuuden sairastamisen kautta saavutettu laumasuoja.  Se toteutettaisiin hidastamalla epidemian leviämistä riittävästi, että sairaaloiden tehohoitokapasiteetti ei ylikuormitu, mutta ei niin paljon, että epidemian ylikulku kestäisi liian kauan.

 Kansan enemmistön sairastuttamisen hyväksyttävyyttä pönkitettiin THL:n vakuuttelulla, että covid-taudin tartuntakuolleisuus on ’luultua matalampi’, kausi-influenssa luokkaa (IFR = 0.04…0,1 %).   

Lisäksi kansalaisia on autettu kerta toisensa jälkeen ymmärtämään joka tapauksessa väistämättömiä covid-kuolemia hokemalla, että he ovat keskimäärin 84 v. ikäisiä ylipainoisia vanhuksia, joilla on yksi tai useampi perussairaus – joskushan täältä on lähdettävä.  Näihin käsitysiin luottaen ja niiden mukaisesti myös toimi ja ohjeisti.  

Jokainen näistä käsityksistä vei harhaan.

 

Mitä koronapolitiikalla on tavoiteltu, ja ennen kaikkea, mitä tavoitellaan nyt?

Maaliskuun puolivälissä asetettujen rajoitusten tarkoitus ei suinkaan ollut epidemian pysäyttäminen, vaan sen hidastaminen tasolle, jossa tehohoitokapasiteetti riittäisi vaikeimpien tapausten hoitoon, siihen saakka, kunnes väestöön kehittyisi riittävän monen sairaustapauksen kautta luonnollinen laumasuoja.  Epidemia kuitenkin hidastui paljon THL:n odottamaa enemmän ja alkoi hiipua.  Sen tarttuvuusluku oli alentunut perustasolta, R0 = 2,4…3,0, efektiiviselle tasolle Reff = 0,6…0.8, ts. yksi tartunnan saanut ehti ennen parantumistaan tai kuolemaansa tartuttaa keskimäärin vain 0,6…0,8 uutta henkilöä.  Tätä ei nähty suinkaan mahdollisuutena vaan ongelmana.  Talous ja yhteiskunta eivät kestäisi nykyisten rajoitusten jatkamista koko loppuvuotta ja mahdollisesti kauemmaksi tulevaisuuteen.

Ongelmaan haettiin vastausta Hetemäen työryhmästä.  Rajoituksia purkamalla helpotettaisiin yhteiskunnan ja talouden palautumista normaalitilaan.  Seurauksena kuitenkin olisi tarttuvuusluvun Reff kohoaminen, epidemian kiihtyminen, tehohoitotarpeen covid-kuolemien lisääntyminen.  Niinpä haettiin mallintamalla skenaarioita, joissa rajoitusten purkaminen ei kuitenkaan johtaisi tehohoitokapasiteetin ylittymiseen.  Nyt se alkaisi olla myös mahdollista, koska sairaanhoitohenkilökunnan suojavarustetilanne, joka osoittautui maaliskuussa kriittiseksi, alkoi olla kunnossa.

Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi – Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti, 3.5.2020 [Exit-raportti], sisältää paljon asiaa, mutta puutun niistä vain yhteen kokonaisuuteen, kappaleeseen 5, Epidemia kokonaishallinta, joka alkaa sivulta 74.  Se esittää neljän [THL:n mallintaman] epidemiaskenaarion laskelmat uusien infektioiden ja tehohoitopaikkojen tarpeen päivittäisistä määristä.  (I) kaikkien rajoitusten purkaminen, Reff = 2,4 [tehohoitokapasiteetti ylittyy moninkertaisesti, epidemia ohi 200 päivässä], (II) tukahduttamisskenaario, Reff = 1,2 [tehohoitotarve vähäisin, tartunnan saa noin 15 % väestöstä, ts. 85 % jää ilman immuniteettia, yleiset massarajoitukset jatkuvat 300 päivää], (III ja IV) epidemian käyrän madaltamidskenaarioiden mukainen ylös- ja läpiajo, Reff = 1,8 ja 1,6 [rajoituksia purkamalla nostetaan tarttuvuusluku epidemian pitämiseksi tehohoitokapasiteetin rajoissa, julkilausumattomana tavoitteena on että tartunnan saa lopulta noin puolet väestöstä, epidemia jatkuu 400 ja 500 päivää]. Raportissa ei arvioida covid-kuolemien määriä, mutta epäsuoran viittauksen tarjoaa kuitenkin arvio 5 100 tehohoitojaksosta.  Kuolemien määrän arvion täytyy siis jäädä tämän luvun alapuolelle.  Exit-raportissa ei viitata ainoaankaan covid-tautia koskevaan tieteelliseen lähteeseen.

Käsitettä laumasuoja raportti välttelee, koska hallitus on sanoutunut siitä useaan otteeseen irti.  Laumasuojan hakeminen sairauden kautta ja tehohoitokapasiteetin kestävyyden puitteissa on kuitenkin koko Exit-raportin kappaleen 5 ja sen perusteella tehtyjen johtopäätösten ydin: tukahduttamisvaihtoehto (II) suljetaan pois koska se ei tuota laumasuojaa, ja vaihtoehto (I) koska se ylittää tehohoitokapasiteetin.  Kaksi jäljellejäävää skenaariota täyttävät ehdot ja jatko perustuu niihin.  Tähän narratiiviin perustuivat myös hallituksen Exit-raportin perusteella tekemät päätökset rajoitusten purkamisesta.

Epidemian väliaikainen tukahduttaminen (niin että tartuntoja ei enää syntyisi) saattaisi olla mahdollista, jos nykyisiä rajoitustoimia jatkettaisiin täysimääräisinä useita kuukausia eteenpäin. Koska pandemia on globaali, epidemian uudelleenkäynnistymisen uhka olisi kuitenkin pysyvä eikä rajoituksista voitaisi luopua hyvin pitkään aikaan, vaan niitä pitäisi jatkaa jopa vuosien ajan [Exit-raportti, sivu 19].

Epidemia on kuitenkin tukahdutettu menestyksellisesti jo 12 [tarkemmin tämän artikkelin loppupuolella] maassa, joissa Covid-sairauteen menehtymisen riski ja uusien sairaustapausten määrä on jäänyt minimaaliseksi käyrän madaltamisen strategian valinneisiin Euroopan ja Amerikan maihin verrattuna.

Viisitoista Suomalaista huippututkijaa kirjoitti epidemiasta ja sen hallitsemisesta hyvin toisenlaisen  22 sivun Vapaaksi koronasta muistion (15.5.) sekä 4 sivun Eroon koronasta vetoomuksen.  Ne allekirjoitti 57 tutkijaa ja asiantuntijaa ja heidän lisäkseen 41 julisti sille kannatuksensa [kts. erittely tämän artikkelin lopusta].  Toisin kuin Exit-raportti, Vapaaksi koronasta perustui laajaan tieteelliseen taustatyöhön ja siinä viitataan 67 kansainväliseen tieteelliseen raporttiin.  Niinpä se myös päätyi hyvin toisenlaiseen tilannekuvaan ja johtopäätöksiin.

Vapaaksi koronasta päätyy selkeästi epidemian tukahduttamisvaihtoehdon kannalle:

Epidemian tukahduttamisen strategiassa on kaksi vaihetta: 1) uusien tartuntojen ajaminen määrätietoisesti ja suhteellisen nopeasti nollan tuntumaan, ja 2) tartuntojen pitäminen hyvin matalalla tasolla niin, että tartuntaketjut ovat tiedossa ja yhteiskunnan toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän.

Epidemian tukahduttaminen ei siis tarkoita, että siinä kerran onnistuttuamme toimet voidaan lopettaa. Ne voidaan kuitenkin mitoittaa niin, että yhteiskunnan toiminta häiriintyy vain vähän, ja taloudellinen toimeliaisuus ei vähene. Molemmissa vaiheissa voidaan pitkälti soveltaa hallituksen hybridistrategian keinoja ja niiden muunnelmia tilanteeseen sopivalla intensiteetillä, kun toteutus on määrätietoinen.

Koronaviruksen aiheuttama tautiepidemia on onnistuneesti pysäytetty ja pidetty jopa kuukausien ajan kurissa useassa maassa, mukaan lukien Uusi-Seelanti, Australia, Taiwan, Viro, Norja, Hong Kong, Itävalta, Kreikka ja Islanti sekä epidemian alkumaa, Kiina. Monessa näistä maista arkielämä on palannut suhteellisen normaaliksi. Näiden maiden esimerkki osoittaa kiistatta tukahduttamisen olevan mahdollista, eivätkä teoreettiset mallit kumoa tämän tosiasian todistusvoimaa.

On tärkeää huomata, että tartuntojen pitäminen hallitusti nollan tuntumassa on helpompaa kuin niiden pitäminen vakaasti esimerkiksi nykytasolla, koska harvojen tartuntaketjujen ja yksittäistapausten jäljittämisessä voidaan tehdä laadukkaampaa työtä.

Vapaaksi koronasta -vetoomukseen liittyvässä artikkelissaan Martin Scheinin perustelee tukahduttamisstrategian valitsemisen nimenomaan perusoikeuksien näkökulmasta:

Kun eri ihmisoikeudet näyttävät edellyttävän erilaisia ratkaisuja eikä kaikkia niistä voida samanaikaisesti toteuttaa, etusija tulee antaa sille oikeudelle, jonka ydinalueelle tilanne sijoittuu, suhteessa muiden ihmisoikeuksien niin sanottuihin lievealueisiin. Koronavirusepidemian torjunnassa oikeus elämään saa erityisen korostetun aseman tämän periaatteen sovellutuksena, ja vaatii kaikissa yhteyksissä erityisen huolellisen tarkastelun osana toimenpidevaihtoehtojen valintaa.

Miten on mahdollista, että Exit-raportti ja Vapaaksi koronasta-muistio päätyvät näin erilaisiin näkemyksiin?

Vapaaksi koronasta muistio laadittiin avoimessa ja kriittisessä ja monitieteisessä yhteistyössä, se perustui suureen määrään uutta, kansainvälistä, eri puolilta maailma jatkuvasti kertyvää, ja nimenomaan SARS-CoV-2 virusta, covid-10 sairautta ja -epidemiaa koskevaan tutkimustietoa ja kokemusta.  Exit-raportin epidemiaskenaariovalinnat ja mallinnukset sekä niistä tehdyt johtopäätökset on laadittu kuplassa johon ei ainakaan millään päälle näkyvällä tavalla ole päässyt vaikuttamaan mikään tämän kuplan ulkopuolelta tullut uusi, tätä virusta, epidemiaa ja sen hallintakokemuksia koskevaa tieto ja kokemus, kriittisistä ajatuksista puhumattakaan.

Exit-raportin johtopäätökset perustuvat THL:n laskemiin skenaarioihin, joiden mukaan Suomessa olisi toukokuun alkuun mennessä kertynyt satojentuhansien immuniteetin saaneiden joukko ja uusien infektioiden [tartuntojen] päivittäinen määrä olisi 0,05-0,1 % koko väestöstä, ts. 2700…5500.  Jo viikko ennen Exit-raportin julkistamista olivat THL:n alustavat SARS-CoV-2 vasta-ainetutkimustulokset Uudeltamaalta kuitenkin osoittaneet, että THL oli koko epidemian ajan arvioinut covid-tartunnan saaneiden määrät todellisuuteen verrattuna monikymmenkertaisiksi.  Ilmankos THL päätteli jo maaliskuun puolivälissä, että tartuntojen jäljittäminen ei enää ole mahdollista, ja että sen sijaan olisi keskityttävä epidemian hidastamiseen tehohoitokapasiteetin rajoissa.

Tehohoitokapasiteetin riittävyydestä on muodostunut hidastamisstrategian ratkaisu kaikkiin ongelmiin, mitä se ei suinkaan ole.  Hoitoon pääsyn kriteereistä riippuen 25…50 % tehohoitopotilaista menehtyy, monet viikkojen raskaan hoidon jälkeen.  Vähemmän on kuitenkin kerrottu siitä, että tehohoidosta selvinneistäkin covid-potilaista kymmenien prosenttien suuruusluokkaa olevat osuudet saavat vakavia, pitkäaikaista hoitoa vaativia ja toimintakykyä pysyvästi rajoittavia elinvaurioita, joista eniten on raportoitu keuhko- ja munuaisvaurioista.

Exit-raportin epidemiaskenaariot jatkoivat tälle harhaiselle todellisuuskuvalle rakennettua mallinnusta 300…500 vuorokautta eteenpäin, vaikka THL:n vasta-ainetutkimuksen [uudestaan ja tarkemmin 15.5.]tulosten mukana Exit-raportin skenaarioilta oli pudonnut pohja jo ennen raportin julkaisemista.  Samalla putosi pohja myös THL:n varjelemalta käsitykseltä covid-sairauden alhaisesta tartuntakuolleisuudesta – se on kuin onkin suuruusluokaltaan 10 kertaa THL:n olettamaa korkeampi, aivan kuten eri puolilla maailmaa tehdyt tutkimukset olivat koko kevään ajan toistamiseen osoittaneet.  [vrt. edellinen blogini: Tämä korona-arpa ei voita – kiitämme kannatuksesta, sekä Koronaepidemian torjunta: Ei rahat vai henki vaan rahat ja henki.]

Diamond Princess (12.3.), Bergamon (15.4), Belgian (25.4.) HUS-alueen serologisten tutkimusten tulokset kykenivät yllättämään ainoastaan kuplan sisälle sulkeutuneet.

Vasta-ainetutkimustulokset ja niihin perustuvat korjaukset pudottavat arvion tämänhetkisestä covid-tartunnan saaneiden, ja siis mahdollisesti immunisoituneiden määrästä Suomessa 10-20-osaan, 20…30 000:een ja nostavat samalla tartuntakuolleisuusarvion, IFR:n, noin 1 %:iin.  Nämä uudet arviot sopivat vihdoin samalle kartalle vasta-ainetutkimuksilla selvitettyjen covid-tartunnan saaneiden ja sairauteen kuolleiden väestöosuuksista, sekä siten myös tartuntakuolleisuuden tasoista Italiassa, Ranskassa, Saksassa, Belgiassa, New Yorkissa ja myös Ruotsissa, Tukholman seudulla.

 

Mikä siis oli muuttunut?

Immuniteettisuoja, joka oli maaliskuussa 0 %:lla on tänään edelleen alle 1 %lla väestöstä.  Ts., olosuhteet, joissa päätettiin epidemian rajoitustoimien tarpeellisuudesta maaliskuussa, eivät ole epidemian leviämisen kannalta muuttuneet käytännössä lainkaan.

Olettaen, että Exit-raportissa käytetyt skenaariolaskelmat (III ja IV) on väärää tartunnan saaneiden osuutta ja tartuntakuolleisuusoletusta lukuun ottamatta tehty oikein, että korjataan virheelliset lähtöarvot, tarttuvuusluku pidetään skenaarioiden III ja IV mukaisesti 4 kk tasolla Reff = 1,8 tai 5 kk tasolla Reff = 1,6, ja päästetään epidemia hallitusti leviämään, tehohoitopaikkojen tarve nousee Exit-raportissa esitetystä kymmenkertaiseksi [5100, po. 51 000 tehohoitojaksoa. 300, po. 3000 tehohoitopaikkaa].  Odotettavissa olevien covid-kuolemien määrä kasvaisi suuruusluokkaan 30 000.  Koska 3000 tehohoitopaikkaa tulevaan syksyyn mennessä voidaan pitää utopiana, sairaanhoito kriisiytyisi ja kuolleisuus kohoaisi tästäkin suuremmaksi.

Jos sen sijaan tavoiteltaisiinkin edelleen 300 tehohoitopaikan riittävyyttä, epidemian eteneminen olisi hidastettava kymmenesosaan.  Se edellyttäisi tarttuvuusluvun Reff roikuttamista hieman arvon 1,0 yläpuolella vuodesta toiseen, jotta 100-300 tehohoitopaikkaa saataisiin pidettyä jatkuvasti kuormitettuna.  Skenaario on tietenkin mieletön.

Vapaaksi koronasta -muistiossa (VK), Eroon koronasta -vetoomuksessa (EK) ja Martin Scheininin siihen liittämässä artikkelissa (MS) todetaan:

VK:   Myös hiljaisella liekillä mahdollisesti vuosia kytevän epidemian vaikutukset kansanterveydelle olisivat mittavat. Kansalaisten oikeus elämään ja terveyteen toteutuu varmimmin yhteiskunnassa, jossa epidemia on tukahdutettu. Tämä on mielestämme myös eettisesti kestävin toimintatapa, koska varmuudella emme voi tietää, miten epidemia tulee käyttäytymään tulevaisuudessa.

EK:   Täsmällisesti suunnatut rajoitukset ja tarvittavat seuranta- ja valvontatoimet ovat taloudellisilta ja inhimillisiltä kustannuksiltaan huomattavasti pienemmät kuin muut strategiat. Sen sijaan hidastamisen strategia pitää yllä ihmisten epävarmuutta, ja tämä vähentää talouden toimeliaisuutta. Kontaktien välttely jatkuu. Talouden kriisi syvenee ja laajenee. 

Epidemian tukahduttanut yhteiskunta on huomattavasti vapaampi ja vauraampi kuin sellainen maa, jossa virus on jatkuvasti läsnä nykyiseen tapaan. Tukahduttaminen on paitsi varovaisuusperiaatteen mukaista, myös ainoa eettisesti kestävä vaihtoehto. Lääkärietiikan ja ihmisoikeuksien valossa on estettävä kuolemia, ei vain hidastettava niitä.

Koronaviruksen tukahduttamisen strategia on realistinen tie ulos yhteiskunnan ja talouden pysähdystilasta. Esitämme, että Suomi siirtyisi heti linjalle, jossa epidemia tukahdutetaan.

MS:  Edellä esitetyistä olettamuksista ja arvovalinnoista seuraa, että koronavirusstrategian valinnassa on hylättävä laumasuojan tavoitteluun tai epidemian pelkkään hidastamiseen perustuvat mallit, ja omaksuttava tukahduttamisen tai pysäyttämisen strategia. … Ihmisoikeusperusteiseen strategiaan kuuluu myös, että kaikkia epidemian tukahduttamiseksi ehdotettuja keinoja tulee arvioida niiden ihmisoikeusvaikutuksen näkökulmasta. Suomalaisessa keskustelussa on mielestäni aivan liikaa korostunut kaavamainen ajattelu, jonka mukaan tukahduttamisstrategian valinta suoraan edellyttäisi esimerkiksi valmiuslain soveltamisen jatkamista, maan rajojen sulkemista ja tiukkojen oikeudellisesti velvoittavien rajoitusten asettamista ihmisten arkielämälle. … oikeustieteellä ja erityisesti ihmisoikeusjuridiikalla on erityisen paljon annettavaa tuon yksinkertaistuksen korjaamisessa.

Ei minulla ole edelliseen paljon lisättävää eikä huomautettavaa.

 

Covid-19 epidemian tukahduttaminen on periaatteessa yksinkertaista

Kaikki keinot perustuvat siihen, että viruksen selviytymisen elinehto on sen siirtyminen sairastuneesta isännästä uuteen terveeseen isäntään viimeistään muutaman viikon kuluttua tämän tartuttamisesta.  Tuon ajan kuluttua isännän elimistö on joko parantunut tai kuollut ja kummassakin tapauksessa virus on tuhoutunut.  Uuteen isäntään siirtymisen estäminen siis tuhoaa viruksen.  Väestötasolla jokaista siirtymistä ei tarvitse estää, riittää että jokainen uusi viruksen kantajapolvi on edellistä pienempi, ts. Reff < 1,0.  Käytännön keinot jakautuvat kolmeen ryhmään (i) ihmisten välisten kontaktien yleiseen vähentämiseen, (ii) viruksen siirtymismahdollisuuden heikentämiseen kontaktitilanteessa, (iii) terveen ja tartunnan kantajan välisen kontaktin todennäköisyyden alentamiseen.

Ryhmän (i) keinot [ikäihmisten karanteeni, liikkumis- ja liikennerajoitukset, koulujen, liikkeiden, kulttuurikohteiden ja työpaikkojen sulkemiset, yleisötilaisuuksien kiellot, kokoontumisrajoitukset, ym.] ovat yleisiä massarajoituksia, raskaimpia, tehottomimpia ja ylivoimaisesti kalleimpia.  Ne ovat ensihädän reaktioita yhteiskunnassa, joka ei syystä tai toisesta kykene toteuttamaan täsmennetympiä ja tarkemmin kohdennettuja toimia.  Ne puuttuvat laajasti ja yksilöimättä kansalaisten perustuslaillisiin oikeuksiin, ja ne tulisi rajata mahdollisimman lyhytaikaiseksi.

Ryhmän (ii) keinot [suojaetäisyydet, kasvo/hengityssuojaimet ja suojakäsineet, palvelupisteiden suojavisiirit, ym.] kohdistuvat jokaiseen ja vaativat kansalaisilta enemmän omaa harkintaa, itsenäistä toimintaa ja lähimmäisten huomioonottamista yksilöinä.  Siltä osin, kun niillä voidaan korvata tai lieventää ryhmän (i) keinojen käyttöä, ne kuitenkin rajoittavat edellisiä vähemmän ja niiden haittakustannukset ovat pienemmät.

Ryhmän (iii) keinot [testaa-jäljitä-eristä-hoida: tartuntaa epäilevien ja tartunnan saaneiden kanssa lähikontakteissa olleiden testaaminen; tartuntaketjujen eteen ja taaksepäin jäljittäminen; tartunnan saaneiden ja identifioitujen kontaktien karanteeniin eristäminen; lievienkin tapausten valvottu hoitaminen; sekä älykkään mobiili-ICT:n käyttö kontaktien jäljittämiseen, karanteenissa olevien seurantaan ja terveiden suojelemiseen tartunnalta] perustuvat kohdennettuihin yksilörajoituksiin.  Ne vaativat yhteiskunnalta, sen tiedoilta, osaamiselta, teknologialta ja organisointikyvyltä laadullisesti eniten, mutta mahdollistavat nopeimmin ja laajimmin yksityisen ja työelämän, sosiaalisen ja taloudellisen toimeliaisuuden paluun normaaliksi kansalaisten valtaosalle.  Myös kullekin sairastuneelle ja karanteeniin asetetulle olisi paluu normaaliin enintään muutamaan viikon päässä.  Ryhmän (iii) keinoilla epidemian kesto lyhenee vuodesta tai kuukausista viikkoihin, ja perusoikeuksien rajoittaminen sekä haittakustannukset minimoituvat.

Koska tukahduttaminen on tilastollinen prosessi, viimeisen tartunnan estäminen on käytännössä mahdotonta.  Se on tiettävästi onnistunut vain isorokon osalta, vain rokottamalla ja siihen kului 200 v.

Tietenkin sukupuuttoon tukahduttamisen mahdottomuus koskee koronaviruksia, viimeistään sen vuoksi, että niillä on ihmisen lisäksi muitakin isäntiä.  Me olemme kuitenkin suurimmassa osassa maailmaa voittaneet isorokon jälkeen suurimmat tarttuvat tappajat kuten keuhkoruton*, koleran, kupan, lavantaudin*, tuberkuloosin, ja viime aikojen vaarallisimmat epidemiauhkat, HIV*, SARS*, MERS*, Ebola* ja Zika* nimenomaan tukahduttamalla.  Yhteenkään näistä sairauksista ei ole rokotetta eikä luotettavaa lääkettä, yhdenkään aiheuttajaa ole lopullisesti hävitetty.  Monella niistä on ihmisen lisäksi muitakin isäntiä (*) ja jokaista joko esiintyy tai saattaa puhjeta uudestaan jossakin päin maailmaa ja rantautua myös meille Suomeen [kuten keskim. 30 antibioottiresistenttiä tuberkuloositapausta/v.].

 

Sukupuutto on pois suljettu.  Mitä siis tarkoittaa, että epidemia on tukahdutettu?

Keskustelua epidemian tukahduttamisesta häiritsee se, että ihmisestä toiseen tarttuvan sairauden tukahduttamiselle ei voida asettaa realistista absoluuttista kriteeriä.  Silti lukuisia tautiepidemioita on tukahdutettu ja pidetty laajoilla maailman alueilla tukahdutettuna vuosikymmenet, joten ilmiön kieltäminen ei palvele rakentavaa päätöksentekoa.  Asettaisin onnistuneen tukahduttamisen ehdoiksi neljä laadullista ja kolme määrällistä kriteeriä:

 • Kansanterveysviranomaiset seuraavat WHO:n ja kansainvälisten kontaktiensa kautta niiden esiintymistä ja muuntumista maailmanlaajuisesti, antavat tarvittaessa [rokotus]kehotuksia ja varoituksia riskimaihin matkustaville, sekä reagoivat tarvittaessa ennakolta ja riittävästi Suomeen kohdistuviin uhkiin.
 • Vastaava informaatio ja valmiusohjeet välitetään tilannetta ja tarvetta varovaisuusperiaatteen mukaisesti tulkiten kaikille sairaanhoidon ammattihenkilöille ja kansanterveysviranomaisille, jotka on koulutettu reagoimaan Suomeen tuleviin ja Suomessa ilmeneviin tartuntatautitapauksiin.
 • Heidän resurssinsa ja valtuutensa riittävät tautiepäiltyjen testaamiseen, sairastuneiden kontaktien jäljittämiseen, karanteeniin määräämiseen, tartuttamiskykyisten sairastuneet eristämiseen ja hoitamiseen terveeksi turvallisissa olosuhteissa, kunnes he voivat palata tervehdyttyään muiden ihmisten joukkoon.
 • Kansalaiset luottavat edellä kuvattuun järjestelmään, sen toimivuuteen ja tehokkuuteen myös tulevina vuosina, niin että näiden sairauksien uhka ei ohjaa heidän jokapäiväistä elämäänsä.
 • Määritin edellisten kvalitatiivisten kriteerien lisäksi kolme samanaikaisesti täytettävää kvantitatiivista kriteeriä epidemian tukahduttamisehdoksi. Kahden edeltävän viikon e1.) covid-tapausten kokonaismäärän tulee olla vähemmän kuin 50 miljoonaa kohden ja e2.) osuuden vähemmän kuin 5 % kaikista tähänastisista covid-tapauksista sekä e3) vähemmän kuin 1 % kahden edellisen viikon aikana tehtyjen virustestien määrästä.

Kun edeltävät ehdot täyttyvät, tauti voidaan katsoa tukahdutetuksi, ja normaalia elämää koskevat rajoitukset minimoida/poistaa.

Näillä kriteereillä Covid-epidemian ovat tukahtuneet menestyksellisesti jo 12 maata, joissa asuu yhteensä 1 640 miljoonaa ihmistä [Australia,Kreikka, Hong Kong, Islanti, Kiina, Montenegro, Uusi Seelanti, Norja, Etelä-Korea, Taiwan, Tunisia, Vietnam].  Näissä maissa on covidiin sairastunut yhteensä 120 000 ja menehtynyt 5 500 ihmistä.  Vastaavasti 12 maassa Euroopassa ja Amerikassa [Venäjä, UK, Espanja, Italia, Ranska, Saksa, Belgia, Hollanti, USA, Brasilia, Mexico, Kanada], joissa asuu yhteensä 1 210 miljoonaa ihmistä, päättäjät eivät pitäneet tukahduttamista järkevänä tai mahdollisena ja valisivat käyrän madaltamisen strategian. Näissä maissa epidemiaan on sairastunut 3 768 000 ja menehtynyt 299 000 ihmistä [luvut ovat WHO:n 29.5. covid-tilanneraportista.  Ne ovat kaikki aliarvioita, mutta keskenään vertailukelpoisia.].  Tähän päivään mennessä Covid-sairauteen menehtymisen riski on jälkimmäisessä 12 maan joukossa ollut 74-kertainen edelliseen verrattuna, ja ero kasvaa, koska jälkimmäisissä ilmenee päivittäin uusia sairaustapauksia 1300 kertaa edellisiä enemmän!  Epidemian tukahduttaneiden maiden huhtikuun väestöpainotettu työttömyys oli 6,5 % (9,2 % ilman Kiinaa), jälkimmäisen ryhmän 13,4 %.

Kaikkia tukahduttamistuloksia on syytä seurata kriittisellä silmällä, koska epidemian tukahduttamisessa hyvinkin menestyneissä maissa on tapahtunut takaiskuja [esim. Etelä-Korea, 207 uutta tapausta 24.-30.5., Tunisia, 17 uutta tapausta 24.5., Vietnam, 53 uutta tapausta 7-18.5., ja Kiina, 325 uutta tapausta 17.4.].  Takaiskuja tapahtuu vastakin, mutta tukahduttamisstatuksen säilyttäminen edellyttää, että niihin reagoidaan niin nopeasti ja tehokkaasti, että kriteeriehdot täyttyvät katkeamatta.

Suomi ei ole kaukana edellä esitettyjen kvantitatiivisten kriteerien e1…3 täyttämistä.  Kaksinkertaistamalla virustestaukset ja alentamalla päivittäisten uusien tapausten määrät nykyiseltä keskimäärin 36 (11…64) tasolta kolmasosaan, kriteerit täyttyisivät, eikä muutos olisi juuri suurempi kuin se mikä toukokuun aikana on jo tapahtunut.  Vapaaksi koronasta muistion mukaan Covid sairauden tukahduttaminen Suomessa saavutettavissa noin 5 viikossa.  

 

Laumasuojatavoite ei ole kuitenkaan kadotettu mihinkään

Hallitus on useita kertoja mm. pääministerin suulla ilmoittanut, että sen politiikka ei tavoittele laumasuojaa.  Hallituksen toukokuiset päätökset rajoitusten purkamisesta perustuivat kuitenkin Exit-raportin laskelmiin ja suosituksiin.  Tuossa raportissa tukahduttamisskenaario (II), jolle lasketut tehohoitoa vaativat sairaustapaukset [ja vastaavasti covid-kuolemat] olivat selkeästi alhaisimmat, hylättiin nimenomaan sen vuoksi että se ei tuottaisi tavoiteltua laumasuojaa.  Päätöksenteon pohjaksi hyväksyttyjen skenaarioiden III ja IV tavoitteena ei ole epidemian lyhentäminen eikä kuolemien vähentäminen vaan se, että epidemia tartuttaisi puolet väestöstä ilman tehohoitokapasiteetin ylikuormitusta.  Ja juuri tämä tavoite kaatuu skenaarioiden laskennassa käytettyjen oletusten kymmenkertaisiin virheisiin.  Joko tehohoidon tarve ja kuolleiden määrä ylittää skenaarioiden arviot kymmenkertaisesti tai immuniteetin saaneiden osuus jää muutamaan prosenttiin, ts. kolminkertaistamalla covidiin sairastuvien päivittäinen määrä ja venyttämällä epidemiaa kesään 2021 saatettaisiin päästäisiin siihen, missä Espanjassa ollaan, ilman toivoakaan laumasuojasta – todella käsittämätön tavoite!

Exit-raportti ohjeenaan ja THL:n epidemiamallit ajanottajanaan hallitusta voidaan verrata juoksijaan kymmenen kilometrin yösuunnistuskilpailussa Nuuksion metsässä. Juoksijalle ei ole vielä paljastettu, että hänelle juuri annettu yhden kilometrin väliaika on todellisuudessa sadan metrin väliaika ja että hänen otsalamppunsa valaisema karttasivu on Sipoonkorven ulkoilukartasta.

Ainoaksi eettisesti, inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti hyväksyttäväksi, todellisuuspohjaiseksi vaihtoehdoksi jää Eroon koronasta muistion mukainen epidemian mahdollisimman nopea tukahduttaminen.  Oppaaksi löytyy jo monta eri puolilla maailmaa, erilaisissa poliittisissa, uskonnollisissa, taloudellisissa ja kulttuuriympäristöissä toteutettua menestystarinaa.  Nykyisistä yleisistä massarajoituksista on mahdollista päästä eroon kesäkuun loppuun mennessä, mutta tämä edellyttää ensin covid-tartuntojen vähentämistä kolmasosaan nykytasosta – kun nykyinen reittikartta tavoittelee niiden kolminkertaistamista – ja sitten siirtymistä pääasiassa paikallisesti, yksilöllisesti ja tarpeenmukaisesti kohdennettuihin lyhytaikaisiin rajoitustoimiin ja tarvittaessa nopeaan paikalliseen reagointiin.

Ensin on kuitenkin peruutettava Exit-raportin perusteella päätetyt vaikkakin pääosin vasta tulevina viikkoina toimeenpantavat toimenpiteet. Ne eivät vähennä vaan päinvastoin, lisäävät tartuntoja.  Pahinta mitä nyt voidaan tehdä, on sallia suurten, laajalta alueelta kokoontuvien osallistujamäärien kokoontumiset.  Maailmalta löytyy riittävästi esimerkkejä siitä, että yksi tällainen tilaisuus saattaa viedä sairaalaan satoja, hautausmaalle kymmeniä, sulkea kaupunkeja ja maakuntia kuukausiksi ja maksaa yhteiskunnalle miljardeja.

Koronatilanne Suomessa on hyvä, suorastaa lupaava, miksi siis huolestua?  Koska Exit-raportin perusteella tehtyjen päätösten tarkoituksena ei ole sairaustapausten vähentäminen edelleen tukahduttamistasolle, vaan niiden kolminkertaistaminen covid-sairauden tarttuvuutta lisäämällä.  Pysyykö tulipalo hallinnassa vai riistäytyykö se roihuksi Bergamon tapaan?  Kummassakin tapauksessa talo palaa, ja kummassakaan tapauksissa sillä ei voiteta mitään.   

Olisikohan kuitenkin viisainta sammuttaa palo nyt, kun vasta vähän yhdestä nurkasta on palanut, niin päästäisiin tästä muihin töihin.  

__________________________________________________________________________________

 

Vielä kolme erillistä loppuhuomautusta

 

Aloitan meistä ylipainoisista ja monisairaista vanhuksista.

Kuinka paljon covid kuolema tutkitusti lyhentää elämää?  Tulos [Italia, Wales] oli että podettujen pitkäaikaissairauksien vaikutukset huomioon ottaen covid tautiin kuollut mies menettää keskimäärin 13 vuotta ja nainen 12 vuotta elämästään.  Kyse ei siis suinkaan ole elämän viime hetkien armeliaasta lyhentämisestä, vaan suurin osa heistä oli ennen sairastumistaan täysin toimintakykyisiä, omista ja perheensä asioista huolehtivia, matkailua, kesämökkeilyä ja monenlaisia yhteiskunnallisia, kirkollisia ja kulttuuririentoja aktiivisesti harrastavia kansalaisia.  Yleisimpien perussairauksien, verenpaineen, korkean kolesterolin, diabeteksen, astman, keuhkoahtauman ja erilaisten syöpien yhteenlaskettu vallitsevuus Suomessa on 3,2 miljoonaa.  Aivan näin moni ei näitä sairasta, koska osalla on useampi perussairaus.  Lisäksi 63 % suomalaisista on ylipainoisia.  Yli 70 v. ikäisiä on sentään vain n. 900 000.  Kuinkahan suurella prosentilla meistä, teistä ja heistä ei ole ylipainoa eikä lääkitystä ainoaankaan perussairauteen?  Monella toki, mutta enemmistöstä he jäävät etäälle.  Jos ajatuksena on jotenkin ollut, että ’perussairaiden’, ’ylipainoisten’ ja ’vanhusten’ hoitaminen ei vastaa tarkoitustaan, lääketiede voi alkaa keskittyä urheiluvammoihin.

Jatkan STM:n kasvosuojusselvityksestä.

Ensimmäinen omituisuus on, että STM:n piti tällainen selvitys ylipäätään teettää.  Totta kai on tärkeää, että kansalaisiin vaatimuksia kohdistavat päätökset perustuvat punnittuun tietoon, mutta se tieto ei todellakaan ollut uuden kotimaisen selvityksen varassa.  Googlaa evidence of face mask effectiveness ja saat 31 500 000 linkkiä!

STM:n tilaaman selvityksen lopputulos sinetöitiin oikeastaan jo silloin, kun tarkastelusta suljettiin ulos kaikki terveydenhoidon toimintaympäristöt, ja päätettiin hyväksyä ainoastaan kertakäyttöiset nk. kirurgiset suu-nenäsuojaimet järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset ja satunnaistettujen  vertailukokeiden (RTC) tulokset.  RTC [etenkin kaksoissokkotutkimuksena] on tietenkin nk. kultastandardi, mutta tutkittaessa suojausvälineiden tehoa äkkiä puhjenneen hengenvaarallisen epidemian yhteydessä, se on mahdoton vaatimus jo yksin tutkimuseettisistä syistä.  Niinpä selvitykseen hyväksytyt tutkimukset kohdistuivat yleisten hengitystieinfektioiden tartuntoihin, joista kansalaiset eivät yleensä kanna kovin suurta huolta.  Kohderyhmät taas koostuivat saudi-arabialaisista pyhiinvaeltajista ja amerikkalaisista opiskelijoista.  Voidaan perustellusti kysyä miten vertailukelpoisia tällaiset tutkimusasetelmat ovat suomalaisten covid-epidemialta suojautumisen kannalta.

Selvityksen kappaleen (3.2) ja taulukon (5) kasvosuojusten turvallisuus alle oli koottu seuraavia koettuja haittoja, yleinen epämukavuus, vaikeus hengittää, kuumuus, kosteus, sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen, silmälaisen sumeneminen.  Turvallisuuteen näistä liittäisin ehkä silmälasien sumenemisen [jonka olen kokenut itsekin].

Järjestelmällisistä kirjallisuuskatsauksista Fysikaaliset interventiot hengityselinvirusten leviämisen katkaisemiseksi tai vähentämiseksi olennaisin SARS-CoV-2 infektion näkökulmasta lienee Cochrane Review vuodelta 2011, johon STM:n tilaamassa maskiselvityksessäkin viitataan.  Tämä yhdentoista kirjoittajan (Aasiasta, Amerikasta, Australiasta ja Euroopasta) 123-sivun mittainen Review perustuu  3775 artikkeliin, joista valittiin 67 tiukat tieteelliset kriteerit täyttävää tutkimusta [satunnaistettua vertailukoetta (RTC), kohortti-, tapaus-verrokki- ja aikasarjatutkimusta].  Maskien ja hengityssuojaimien vaikutustutkimuksia, jotka otettiin mukaan meta-analyyseihin, oli 8.  Ne olivat kaikki tapaus-verrokkitutkimuksia ja koskivat nimenomaan SARS-CoV epidemiaa Kiinassa, Vietnamissa, Hong Kongissa ja Singaporessa.  Myös meta-analyysiin hyväksytyissä tutkimuksissa oli ongelmia, jotka selittyvät epidemian lyhyydellä (8 kk), kokonaisuudessaan pienellä SARS-tapausten määrällä  (8000) ja korkealla tappavuudella (10%), joten satunnaistetut vertailukokeet oli jo eettisistä syistä poissuljettu.  Cochrane Reviewin meta-analyysin johtopäätös oli, että yksittäisistä suojausmenetelmistä parhaan tuloksen antoi N95 hengityssuojain [vastaava eurooppalainen standardi FFP2, FFP3] (OR = 0,17), jota seurasivat nenähuuhtelu, [kirurginen] maski, suojakäsineet (0,30…0,32), ja tiheä käsien peseminen (0,54).

Vastatakseen covid-19 epidemian yhteydessä uudelleen esiin nousseisiin väitteisiin kasvomaskien hyödyttömyydestä ja jopa haitallisuudesta Lancet julkaisi 20.3. kommentin Kasvomaskien rationaalinen käyttö COVID-19 pandemiassa. Sen johtopäätös on:

Hallitusten ja kansanterveysvirastojen tulee antaa järkeviä suosituksia asianmukaisesta kasvosuojusten käytöstä täydentämään suosituksia muista ehkäisevistä toimenpiteistä, kuten käsihygieniasta. WHO suosittelee tällä hetkellä, että ihmiset käyttävät kasvosuojusta, jos heillä on hengitysoireita tai jos he hoitavat oireilevaa henkilöä. Ehkä olisi myös järkevää suositella karanteenissa oleville ihmisille kasvosuojusta, jos heidän on poistuttava kodistaan oireettoman tai presymptomaattisen leviämisen estämiseksi. Lisäksi haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien, kuten ikääntyneiden ja sellaisten, joilla on taustasairaus, tulisi käyttää kasvosuojusta, jos niitä on saatavana. Kasvosuojusten yleistä käyttöä voitaisiin harkita, jos niiden saatavuus on riittävä. Samanaikaisesti kiireellinen tutkimus kasvosuojusten suojaamisen kestosta, toimenpiteistä kertakäyttöisten suojusten elinkaaren pidentämiseksi ja uudelleenkäytettävien maskien kehittämistä tulisi rohkaista.

Toukokuun 12 päivänä 19 tutkijaa 7 maasta julkaisi maailman eniten siteeratussa tiedelehdessä PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) katsausartikkelin Face masks against COVID-19: an evidence review.  Jälkimmäinen käy läpi 104 eri puolilla maailmaa tehtyä tutkimusta, ja on muutamassa viikossa saanut 48 726 lukijaa.  Se päätyy suositukseen:

Kirjallisuuskatsaus tarjoaa todisteita jotka suosivat kasvosuojusten laaja-alaista käyttöä lähdekontrolliin [viruksen] yhteisössä leviämisen vähentämiseksi: myös ei-lääketieteelliset maskit käyttävät materiaaleja, jotka suodattavat riittävän pieniä [mikro]pisaroita; ihmiset ovat tartuttavimpia tartuntaa seuraavalla alkujaksolla, jolloin on yleistä, että oireita on vähän tai ei ollenkaan; ei-lääketieteelliset maskit ovat olleet tehokkaita vähentämään influenssan leviämistä; ja paikoissa sekä aikajaksoissa, joissa maskin käyttöä on vaadittu tai se on laajalle levinnyt, taudin leviäminen on osoittautunut huomattavasti vähäisemmäksi.

Käytettävissä olevat todisteet viittaavat siihen, että muiden kuin lääketieteellisten naamioiden lähes kattava käyttöönotto julkisessa tilassa yhdessä täydentävien kansanterveystoimenpiteiden kanssa voi menestyksellisesti alentaa tarttuvuuusluvun Reff -arvon alle 1: een, mikä vähentää taudin leviämistä, kun tällaisia toimenpiteitä jatketaan. Taloudellinen analyysi viittaa siihen, että kasvosuojuksen käytön tuottama säästö voi olla tuhansia dollaria henkilöä ja kasvosuojusta kohden.

Maailman todennäköisesti arvovaltaisin tiedejulkaisu, Science, julkaisi 27.5. Perspective artikkelin: Reducing Transmission of SARS-CoV-2.  Sen yhteenveto on lyhimmillään seuraava:

Maskit ja testaaminen ovat välttämättömiä estämään aerosolien ja [mikro]pisaroiden asymptomaattista levittämistä.

Myöhemmin, 1.6. julkaisi 41 tutkijaa 10 maasta Lancetissa artikkelin Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis, joka perustuu 216 tutkimuksen tuloksiin.  Kirjoittajat tiivistävät seuraavasti.

Yli 1 m etäisyydet liittyivät paljon alentuneeseen tartuntariskiin, samoin kuin kasvosuojusten (ml. N95[/FFP2] hengityssuojainten kirurgisten maskien tai vastaavien monikerroksisten puuvillamaskien) sekä suojalasien käyttäminen.

Nämä katsaukset ja suositukset eivät suinkaan kata kaikkia uusimpia tutkimustuloksia maskien ja hengityssuojaimen käyttökelpoisuudesta hengenvaarallisten infektioiden torjunnassa, mutta ne riittänevät tällä kertaa.

STM:n teettämää Kasvosuojusselvitystä (29.5.) seurasi nopeaan tahtiin ensin Hetemäen työryhmän tueksi asetetun Valtioneuvoston Covid-19 tiedepaneelin (1.6.) suositukset:

Julkisilla paikoilla tai joukkoliikennevälineissä käytetään (ehkä tartuntatautitilanteesta alueella riippuen) maskia … Hengityssuojat oikein käytettyinä suojaavat tartuttamasta muita, ja niitä on syytä pitää yhtenä torjuntakeinona ihmisjoukoissa, erityisesti vanhusten ja riskiryhmien parissa.  

Pari päivää myöhemmin 3.6.) julkaistiin uusi Eroonkoronasta.fi ryhmän kirje [Maskien käyttö on hyödyllinen ja vaikuttava keino koronaepidemian tukahduttamiseksi], jonka nimi kertonee riittävästi sen johtopäätöksistä ja suosituksista.

Ainoaksi selitykseksi STM:n ja hallituksen itsepintaiselle sinnikkyydelle maskien käytön torjumiseksi jää, että STM ei kykene millään perääntymään maaliskuisesta tiedotteestaan, jossa se selitti kasvomaskien olevan hyödyttömiä ja mahdollisesti jopa haitaksi koronaepidemian leviämisen torjunnassa, kun sen olisi pitänyt kertoa rehellisesti, että kasvomaskeja on maassa koronaepidemian aiheuttaman äkilliseen tarpeeseen huolestuttavan vähän ja niitä pitäisi nyt säästää ensisijaisesti terveyden-, vanhusten- ja sairaanhoidon työntekijöille.  Tämä on kuitenkin aivan eri asia kuin se vähentävätkö kasvomaskit viruksia kantavien mikropisaroiden kulkeutumista sairaalta terveelle, tai että ne jopa uhkaisivat erityistä ammattikoulutusta vailla olevien käyttäjiensä turvallisuutta.  Kyllä, ne ovat epämukavia ja totta kai ne vähentävät riskejä – tämä on ainoa syy niiden käyttöön sairaaloissa ja hoitotilanteissa.  Kun maskien saatavuus ei ole enää ongelma, niiden käytön torjumiseen ei ole enää perusteita.

STM:ssa vallitsevista asenteista kertoo ja korvissani todella särähti kun Tuija Kumpulainen vastasi STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudessa 4.6. klo 10:00 Iltalehden kysymykseen perusteista STM:n maskien käytölle kielteiseen kannanottoon: Olisihan vaihtoehto tietenkin ollut [maskien käytön] kieltäminen, mutta näin ei kuitenkaan tehty. 

Ihan lopuksi Heli Laaksosen vinkki: Pyyr antteks vast viimeses häräs, mut sillo ain.

Ja kolmantena Vapaaksi koronasta kirjoittaja-, allekirjoittaja- ja kannattajajoukosta

THL:n pääjohtaja totesi (https://yle.fi/uutiset/3-11365166), että Tässä [korona]keskustelussa pyörii myös paljon niin sanottuja nojatuoliepidemiologeja, he ajavat ideoitaan julkisuudessa ilman, että heillä on vastuuta seurauksista.

Sikäli kun hän viittasi viikkoa aikaisemmin julkaistuun Vapaaksi koronasta muistioon ja vetoomukseen, niiden kirjoittajiin, allekirjoittajiin ja kannattajiin kuuluu 32 professoria, 37 lääkäriä, 13 biologia, solubiologia, geneetiikkoa ja biokemistiä, 9 talous- ja 5 oikeustieteilijää, sekä 29 epidemiologian, matematiikan, ympäristöterveys- ja yhteiskuntatieteiden edustajaa, jotka työskentelevät tällä hetkellä kotimaisten yliopistojen, yliopistosairaaloiden ja tutkimuslaitosten lisäksi mm. MIT:ssa, Cambridgen, Stanfordin, Aucklandin, Chicagon, Osakan ja Münchenin yliopistoissa.

Maskisuositus liitti allekirjoittajiin  mm. talousnobelisti Bengt Holmströmin.

He edustavat olennaisesti laajempaa näkemystaustaa ja korkeampaa tieteellistä painoarvoa kuin STM:n kelpuuttamat asiantuntijat.

Tämä korona-arpa ei voita – kiitämme kannatuksesta

Pohjois-Italiassa, kymmenen kilometriä Bergamosta koilliseen, on 11 500 asukkaan kaupunki, Nembro.  Maaliskuussa sen väestöstä menehtyi koronasairauteen (covid-19) joka seitsemäskymmenes, enemmän kuin missään muualla koko maailmassa.  Koska valtaosa kaupungin asukkaista sai tartunnan, ja heidät oli suljettu kaupungin alueelle kahden kuukauden ajaksi, Nembrosta tuli tahtomattaan elävä koronalaboratorio.  Google-haku ”Nembro” ja ”corona” tuottaa noin miljoona hakutulosta.  Koronaepidemiaa Nembrossa on jo nyt tutkittu melkoisesti ja tuloksista on jo nyt julkaistu lukuisia tieteellisiä artikkeleita, jotka vahvistavat tai kumoavat useita koronaepidemiaan liittyviä olettamuksia.  Ne osoittavat että väestötasolla koronasairaus todella tappaa 1-2% kaikista tartunnan saaneista, että korkea tappavuus ei ole näennäistä, sitä ei voi selittää suurella piiloon jääneiden tartuntojen määrällä ja lopulta myös, että jos koronavirusta (SARS-CoV-2) vastaan voi syntyä laumaimmuniteetti ilman rokotetta, tautiin täytyy sairastua ainakin 60% väestöstä. 

Yksikään näistä tuloksista ei ole odottamaton, mutta yhden kaupungin koko väestön kattavina ne vahvistavat tuhansien eri puolilta maailmaa kertyneiden hajanaisten tutkimustulosten viestejä.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) eivät ole kuitenkaan antaneet niiden häiritä omia laskelmiaan tai suunnitelmiaan.  


 

Tekstini perustuu eräiltä osin epäsuoriin päätelmiin siitä, miten keskeiset palaset parhaiten sopisivat toisiinsa.  Tämä johtuu siitä, että erityisesti THL:n johtopäätökset perustuvat keskeisesti oletuksiin, joita ei ole avattu ja STM:n päätökset tavoitteisiin, jotka on kerta toisensa jälkeen hämärretty.  Pyydän jo etukäteen anteeksi, jos näin pahoitan lähimmäiseni mielen.  Se ei ole tarkoitukseni.

Ihan aluksi annan tunnustuksen hallituksen politiikalle ja suomalaisten, erityisesti 70 v. täyttäneiden käyttäytymiselle.  Kiitos maaliskuun puolivälissä annettujen kontaktien rajoitus- ja eristysohjeiden ja niiden pedantin noudattamisen, tilanne Suomessa on tällä hetkellä hyvä, itse asiassa erinomainen.  Päivittäiset uudet tartunnat ovat alentunut yhtäjaksoisesti viisi viikkoa, 200-300 huippulukemista muutamaan kymmeneen, kuolemantapaukset muutamaan ja  tehohoidossakin on enää 25 covid potilasta.  Olemme kadehdittavissa asemissa painamaan tarttuvuusluvun nykyisestä, R0 = 0,6 ..0,8, edelleen R0 < 0,5 ja siten tukahduttamaan epidemian tasolle, jossa jokseenkin jokainen uusi tartunnan kantaja ja hänen kontaktinsa voidaan jäljittää ja määrätä karanteeniin tai hoitoon siihen saakka kunnes hän paranee tai osoittautuu terveeksi.  Tämä avaa nopeimman ja turvallisimman tien yhteiskunnan avaamiseen.  Se edellyttää tietenkin terveysvalvonnan jatkuvaa varuillaan oloa, tilanteen seurantaa, valmiuden ylläpitoa ja tarvittaessa nopeaa reagointia niin kauan kunnes covid tilanne on vähintäänkin Shengen-alueella ja meidän lähiympäristössämme luotettavasti hallinnassa.  Suomalaisten elämää, kansalaisyhteiskuntaa ja taloutta tällaisen terveysvalvonnan valppauden säilyttämisen ei tarvitse rajoittaa kuin minimaalisesti ja se tulee määrättömästi halvemmaksi kuin nykytilanne.  Tämähän alkaa siis näyttää aamunkoitolta yön painajaisten jälkeen.

Miksi siis ole yhä huolissani?  Koska STM:n ja sen kautta hallituksen asiantuntijaorganisaationa huomattavaa ohjausvaltaa käyttävän THL:n asiantuntijat eivät näe nykyistä tilannetta mahdollisuutena vaan uhkana, epidemia on jo hidastunut liikaa.  Tätä he ovat toistaneet vaihtelevin sanakääntein.  THL on kulkenut ja kulkee edelleen Ruotsin epidemiajohtajan, Anders Tegnellin, henkisessä talutuksessa ja nojaa tämän vuoksi vaarallisella tavalla harhaisiin uskomuksiin covid epidemian suhteen.  

Nämä uskomukset ovat tiivistetysti seuraavat: (i) viruksen tartuntakuolleisuus on tavallisen influenssaviruksen luokkaa; (ii) näkyvien tautitapausten takana piileskelee monikymmenkertainen määrä tunnistamattomia, kantajalleen harmittomia mutta silti tartuttavia tapauksia; (iii) covid epidemian tukahduttamisen haitat olisivat hyötyjä mittavammat ja ulottuisivat paljon pitemmälle tulevaisuuteen, ja [rokotteen puuttuessa] em. syistä johtuen (iv) antamalla väestön hallitusti sairastaa epidemia, suojataan vähimmin kokonaisvahingoin väestö, talous ja laajasti koko yhteiskunta muutoin väistämättömiltä uusilta epidemian aalloilta.

Hetemäen työryhmän raportti (Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi, 3.5.2020), perustuu epidemiaskenaarioiden osalta THL:n mallinnuksiin eikä siinä edes esitetä vaihtoehtoa, jossa R0 < 1,0, ts. epidemia voisi tukahtua.  Käsitellyissä vaihtoehdoissa R0 = 1,2…1,8, ja matalin R0 esitetään ongelmallisimpana, koska väestön sairastaminen laumasuojaan saakka kestäisi siinä pisimpään!  Sellaista skenaariota, jossa väestön sairastaminen yritettäisiin minimoida eikä laskettu. 

WHO:n Covid-19 tutkimustietokantaan oli 14.5. mennessä kertynyt 18 430 uutta tutkimusraporttia ja julkaisua SARS-CoV-2 viruksesta, covid sairaudesta ja -epidemiasta, ja uusia lisätään yli 800/vrk.  Hetemäen raportissa ei viitata niistä yhteenkään, eivätkä ne näytä muutoinkaan vaikuttaneen THL:n tai STM:n käsityksiin covid epidemiasta tai käsityksiin perustuviin päätöksiin.  

Suuri joukko suomalaisia asiantuntijoita on helmi-maaliskuun vaihteesta pitäen kiistänyt nämä uskomukset.  He, siis me olemme jakaneet näkemyksemme mm. WHO:n ja laajan kansainvälisen kollegajoukon kanssa.  Olemme olleet äärimmäisen huolissaan siitä, mihin ylläkuvatut uskomukset ovat viemässä suomalaisten terveyden, kansalaisoikeudet ja elämän sekä Suomen talouden ja yhteiskunnan.

Olemme tehneet kaikkemme, että varoituksemme kuuluisi ja vaikuttaisi.  Yrityksemme tuoda päättäjille uutta tietoa ja vaikuttaa sen kautta olivat kuin puhumista pimeän talon massiiviselle tammiovelle.  Vielä pari viikkoa sitten päätetyt ja kesäkuussa toteutettavat rajoitusten purkupäätökset perustuivat em. uskomuksia toistavaan Hetemäen työryhmän tilanneanalyysiin.

 

Mikä THL:n analyysissä on pielessä, ja miksi me tiedämme sen nyt

THL lähti maaliskuussa mallintamaan ja ohjaamaan covid tautia influenssaepidemiana, jonka tartuntakuolleisuus (IFR) on 0,04 – 0,2%.  Epidemia menisi ohi kuten aikaisemminkin ja tuottaisi väestölle laumaimmuniteetin, kunhan sairastuneiden määrä saavuttaisi 60 – 75% väestöstä.  Tilanne pysyisi hallinnassa kunhan tehohoitokapasiteetti riittäisi vakavimpien keuhkokuumetapausten hoitamisen.

Kun covid diagnoosin saaneista sekä Suomessa että maailmalla alkoi kuitenkin kuolla useita prosentteja, THL tarjosi selitykseksi piilotartunnat, että tartunnan saaneita on todellisuudessa 20-30 kertaa enemmän kuin covid diagnoosin saneita.  Heistä valtaosa sairastaisi taudin kuitenkin niin vähäisin oirein, että eivät käy lääkärillä, mutta levittävät silti tautia ympärilleen.  Kun diagnostisoituja sairaustapauksia oli esimerkiksi sata, tunnistamattomia olisi jo 2000 – 3000.  Niiden etsiminen ja löytäminen olisi toivoton urakka, johon ei kannattasi panostaa. THL ohjeistikin maaliskuun puolivälistä eteenpäin testaamaan vain rajattuja ryhmiä, ei kaikkia oireisia ja keskittymään tartuntojen jäljittämisen sijaan epidemian etenemisnopeuden ohjaamiseen tehohoitokapasiteetin puitteissa.

Dramaattiset uutiskuvat helmikuussa Wuhanista, maaliskuussa Lombardiasta, huhtikuussa New Yorkista ja Madridista kuitenkin osoittivat, että kyseessä oli jotakin aivan muuta kuin kausi-influenssa.   THL:n olettama tartuntakuolleisuus oli ainakin kertaluokkaa liian alhainen.  Julkaistujen väestötason tartuntakuolleisuusarvioiden (IFR) valtaosa on asettunut välille 0,7 – 2,3%.  THL pitäytyi kuitenkin edelleen selityksessä, että kunhan tunnistamattomien tartuntojen määrät selviävät, ne osoittautuvat paljon muiden olettamia suuremmaksi.  Samalla pienenisi tartuntakuolleisuusarvio ja lähenisi laumaimmuniteetin edellyttämä taso.

Tämä toivo kaatui pienessä Pohjois-Italialaisessa Nembron kaupungissa.  Sen 11 500 asukkaasta kuoli covid epidemian aikana 11.4. mennessä 194, kun vastaavan ajanjakson kuolemantapausten odotusarvo oli 32.  Erotus, 162 kuollutta, on 1,4% kaupungin koko väestöstä.  Nembrossa mitattu Covid sairauteen liitetty väestökuolleisuus (PFR) on siis 1,4%.  Se määrittää samalla tartuntakuolleisuuden minimiarvon Nembrossa 7-35 kertaa THL:n alun perin Suomelle olettamaa covid sairauden tartuntakuolleisuutta suuremmaksi.  Piiloon ei jäänyt ainoakaan tartunnan saanut, koska jokaisen, vauvasta vaariin oletettiin saaneen tartunnan.  Nembrosta 70 km etelään on 4700 asukkaan Castigliano d’Adda, jossa covid epidemia Italiassa alkoi helmikuun puolivälissä.  Sen asukkaista sairauteen kuoli 15.4. mennessä 1,3% (PFR).   

Pohjois-Italian covid kuolemien määrää on selitetty vanhojen ja sairaiden suurella väestöosuudella.  Sekä Nembrossa että Castigliano d’Addassa yli 70 v, ikäisten osuus väestöstä on 17,4%, Suomessa 15,9%.  Ero selittyy Italialaisten alhaisemmilla sydän- ja verisuonitauti- ja diabetesmäärillä, ja tästä johtuen 2 v. suomalaisia pitemmällä eliniällä.  Eivät nämä erot paranna suomalaisten covid ennustetta ainakaan Italialaisiin verrattuna. 

Kun uusien testattujen tautitapausten päivittäinen määrä kääntyi Suomessa huhtikuun toisella viikolla laskuun, THL:ssa ja STM:ssa ei enää uskottukaan kontaktien rajoituksilla olleen keskeistä vaikutusta tartuntojen vähenemiseen, vaan ilmeisesti pääteltiin, että tartunnan saaneiden osuus alkoi lähestyä laumasuojaa, ja taudin tartuntakuolleisuus saattaisi sittenkin osoittautua vain murto-osaksi siitä, mitä muualla maailmassa kuvitellaan.  Odotukset asetettiin nyt verestä mitattaviin vasta-aineisiin, jotka jälkikäteen osoittavat tartunnan. 

Muualta maailmasta tulleet covid sairauden tartuntakuolleisuusarviot [kts. edellinen blogini: Koronaepidemian torjunta: ei rahat vai henki vaan rahat ja henki] eivät perustuneet aivan yhtä suoraan ja konkreettiseen dataan kuin Nembrossa.   Silti niissäkin huomioitiin, että eivät vain tartunnan saaneiden vaan myös covid sairauteenn kuolleiden määrät oli aiemmin arvioitu liian alhaisiksi.  Kuolleiden määriä korjattiin vertaamalla niitä epidemian aikaiseen ylimääräiseen kokonaiskuolleisuuteen, joka ylitti rekisteröityjen covid kuolleiden määrän yleensä 20…400%.  Tartuntojen määrät taas alkoivat osoittautua väestön vasta-ainetutkimusten lisääntyessä 2-4 kertaa diagnostisoituja suuremmaksi.   Piilotartuntojen määrät ovat silti osoittautuneet vain kymmenes- kahdeskymmenesosiksi oletetuista.

Myös THL alkoi selvittää vasta-ainetesteillä, kuinka suurella osalla pääkaupunkiseudun väestöstä tartunta on jo ollut.  Tulos oli shokki THL:lle, mutta vastasi muualta maailmasta saatuja tuloksia.  Tartunnan oli saanut pääkaupunkiseudulla alle prosentti väestöstä ja muualla Suomessa epäilemättä vielä vähemmän.  Piilotartuntoja löytyi, mutta ne kaksin-kolminkertaistivat, eivät monikymmenkertaistaneet arviota tartunnan saaneiden määrästä.

Viimeiseksi oljenkorreksi laumaimmuniteettia tavoitteleville jäi mahdollisuus, että siihen saattaisi sittenkin riittää jo 10…20% osuus tartunnan saaneita.

Castigliano d’Addasta (13.4) ja Nembrosta (20.4.) valmistuneet väestön vasta-ainetulokset vievät pohjan tältäkin toiveelta.  Tartunnan saaneiden osuus väestöstä osoittautui näissä kaupungeissa 66 ja 60%:ksi, korkeimmaksi missään mitattuun.  Tätä alemmalla tasolla laumaimmuniteettia ei siis ainakaan olisi odotettavissa.

Pysähtyikö tartuntojen nousu 60…66% kohdalla nimenomaan laumasuojaan?  Soisin että näin olisi.  Sen hinta molemmissa kaupungeissa oli nimittäin kova, joka seitsämännenkymmenennen kaupungin asukkaan elämä.  Vakava sairaus jättää pysyvän keuhko- tai munuaisvaurion vielä useammalle, mikä vaikuttanee kuolleisuuteen vuosia.  Vuoden, parin mittaan tiedetään paljon enemmän.  Castigliano d’Adda ja Nembro naapurinsa Alzanon kanssa saattaa olla ainoat paikkat maailmassa, jossa laumaimmuniteetti SARS-CoV-2 virusta vastaan on toteutunut.  Niistä tuli tahtomattaan eläviä covid laboratorioita ja niiden asukkaista tieteellisen mielenkiinnon ja seurannan kohteita pitkälle tulevaisuuteen.

 

Ikäihmisten riski on suurin – mutta lyhentääkö covid lopulta elämää?

Kaikki ovat kuulleet, että valtaosa covid kuolemista kohdistuu ympärivuorokautisen hoivan varassa eläviin, keskimäärin 84-vuotiaisin vanhuksiin, joilla on jokin perussairaus.  Näiden ihmisten keskimääräinen jäljellä oleva elinaika lasketaan kuukausissa eikä vuosissa ilman covid tartuntaakin. Elämä hiipuu hiljaa, ja saattohoidon käynnistää tavallisimmin jokin infektio – miksi ei sitten covid?

Kuinka paljon covid kuolema tutkitusti lyhentää elämää?  Tulos [Italia, Wales] oli että podettujen pitkäaikaissairauksien vaikutukset huomioiden covid tautiin kuollut mies menettää keskimäärin 13 vuotta ja nainen 12 vuotta elämästään.  Kyse ei siis suinkaan ole elämän viime hetkien lyhentämisestä.

Aivan vastaavaa harhaa tästä nk. sadonkorjuuefektistä [epidemiologiassa ’harvesting effect’] tyrkytettiin kauan selitykseksi mm. ilman saasteiden aiheuttamiin kuolemantapauksiin, ja myös niiden osalta ilman saasteiden osoitettiin lyhentävän elämää vuosilla, ei viikoilla.

 

Suomen koronaepidemiasta yli- ja ulos pääsemisen vaihtoehdot?  Tukahduttaminen, laumaimmuniteetti, hybridi, joku-tulee-ja-rokottaa

Tukahdutamisvaihtoehdon on THL torjunut kerta toisensa jälkeen jyrkin sanoin – palaamme siihen tuonnempana.  Laumaimmuniteetin tavoittelemisen ovat [toistuvasti] kiistäneet pääministeri Sanna Marin, sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru, kysyttäessä myös THL:n Terveysturvallisuusosaston johtaja ja hallituksen ykkösauktoriteetti Mika Salminen.

Vielä pari viikkoa sitten, kun alussa listaamani uskomukset (i) … (iv) olivat voimassa, Suomen vaihtoehdoksi esitettiin nk. hybridimalli.  Sitä ei ole avattu kovinkaan selvästi.  Kai Mykkänen kysyi eduskunnassa (29.4.), Pää­mi­nis­te­ri Ma­rin, te olet­te tois­ta­nut, et­tä stra­te­gia on mi­ni­moi­da tar­tun­nat.  Sal­mi­nen pu­huu nii­den li­sää­mi­ses­tä. Vain toi­nen to­tuus voi ol­la voi­mas­sa ker­ral­la.  Ma­rin vas­ta­si, et­tä hal­li­tus ei ole mis­sään vai­hees­sa ta­voi­tel­lut sitä, et­tä mah­dol­li­sim­man moni suo­ma­lai­nen sai­ras­tai­si tä­män tau­din.  THL:n Salminen kantoi seuraavana päivänä julkisesti huolta siitä, että epidemia on jo hidastunut liikaa.

Laumaimmuniteetin tavoite on siis poissuljettu, samoin tukahduttaminen.  Sanana hybridi tarkoittaa yhdistelmää, tässä tapauksessa laumasuojapolitiikan, joka edellyttää, että n. 2/3 suomalaisista sairastaa jollakin aikavälillä covid taudin, ja testaa-eristä-jäljitä-hoida politiikan, jota on vuosisadat käytetty nimenomaan epidemioiden tukahduttamiseen.  Yhdistelmä ei ole periaatteessa mahdoton: laumaimmuniteetti tukahduttaa epidemian.  Salminen puhui jarruttamisesta … tasapainoilua sen kanssa, että pystyttäisiin elämään mahdollisimman normaalisti, mutta samaan aikaan epidemia ei kiihtyisi…

 

Hybridistrategia, testaa-eristä-jäljitä-hoida tavoitteena laumaimmuniteetti

Tiedän kyllä, että laumaimmuniteettitavoite on kielletty, mutta jos tavoite on sittenkin jokin muu, se olisi viimeistään nyt ennen merkittävää rajoitusten purkamista kerrottava suomalaisille.

Käyn seuraavassa läpi pelkistetyn laskuharjoituksen, jossa tavoitteena on hybridistrategian mukaisesti tartuttaa yhden vuoden kuluessa oletettu laumaimmuniteetin vaatima osuus Suomen väestöstä, ja samalla testata, eristää, jäljittää ja hoitaa tartunnan saaneet ja sairastuneet.  Kehittyneempi epidemiamallinnus toisi tietenkin tarkennuksia ja yksityiskohtia ja ennen kaikkea se tuottaisi tapahtumille kausaalisen aikasarjan.  Kokonaisarviota sairastuneiden, tehohoitoa tarvitsevien ja kuolevien määristä se ei kuitenkaan voi olennaisesti muuttaa.

Skenaarion lähtöoletukset: (i) Covid tartunnan tähän mennessä saanut alle 1% väestöstä, niin pieni osuus, että se voidaan laskennassa unohtaa, (ii) tartuntakuolleisuutena käytetään IFR=1,0%, (iii) vaikka pitkäaikaisesta immuniteetista ei ole varmuutta,  laumaimmuniteetin edellytykseksi oletetaan, että tartunnan tulee saada 60% väestöstä, (iv) tartunnasta epäillyt asetetaan karanteeniin á 2 vko, (v) Keskimääräinen tehohoidon aika on THL:n mukaan 12 vrk.(*.  Kaikki tulokset ovat yhden vuoden ajalle tasan jaettuja vuorokausikeskiarvoja.

*) THL arvioi keskimääräiseksi tehohoitojaksoksi 12 vrk.  Suomen sairaaloissa on 17.5. mennessä tehty covid tehohoitovuorokausia vain 3080, ts. lukusuhteena 10,3 vrk. jokaista kuollutta covid potilasta kohden.  Joko valtaosalle covid kuolleista ei ole annettu lainkaan tehohoitoa, tai tehohoidon vaikuttavuus on ollut vaatimatonta.

Ota sinäkin taskulaskin esiin tai avaa Excel.

Tartunnat: 60% x 5,5 miljoonaa suomalaista = 3,3 miljoonaa tartuntaa/vuosi => 9100 tartuntaa/vrk (testaa n. 10 kertainen määrä, 100 000/päivä)

Karanteenivuorokaudet: 14 vrk x 3,3 miljoonaa tartunnan saanutta = 46 miljoonaa karanteenivrk => keskimäärin karanteenissa joka päivä 126 000 suomalaista (eristä…)

Jäljitettävät: Jos kultakin tartunnan saaneelta löytyy keskimäärin 7 kontaktia, jäljitettävänä on samanaikaisesti noin miljoona suomalaista.  Myös heistä ainakin suuri osa olisi määrättävä karanteeniin (…jäljitä).

Tehohoito: Tartunnan saaneista 3,3 miljoonasta suomalaisesta tehohoitoa saa 1%  33 000 tehohoitojaksoa x 12 vrk = 400 tuhatta tehohoitovrk. => 1100 tehohoitopaikkaa (hoida)

Kuolemat: Tartunnan saaneista kuolee 1,0% x 3,3 miljoonaa = 33 000 vainajaa = 600 hautausta/lauantai.

Tulos on tietenkin absurdi, painajaisskenaario.  Mutta tämä ei johdu laskuvirheistä, joten se havainnollistaa tukahduttamiseen tarkoitetun testaa-eristä-jäljitä-hoida -politiikan ja laumasuojaa tavoittelevan epidemian jarruttamispolitiikan yhdistämisen mahdottomuuden.

Talous, joka on pitkälle sama asia kuin ihmisten kulutuskäyttäytyminen [ravintoloiden, kulttuuri- ja matkailupalveluiden käyttö, kotitalouksien ja ihmisten omat hankinnat, investoinnit ja remontit, ym], ei voisi tietenkään missään tapauksessa normalisoitua tällaisen painajaisskenaarion aikana – eikä tämä riipu lainkaan voimassa olevista tai puretuista rajoituksista.  Minkähänlaista olisi kansalaisten päivittäinen työssäkäynti ja työnteko tuollaisen vuoden aikana?  Kyseessä olisi siis myös kansantaloudellinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen painajaisskenaario siinäkin tapauksessa että sairastuttamalla koko kansa saataisiin niille, jotka onnistuisivat päättämään epidemiavuoden jopkseenkin terveenä, lopulta pitkäaikainen laumaimmuniteetti.  Parhaassa tapauksessa tämä saavutettaisiin samoihin aikoihin kun rokote saadaan käyttöön, pahimmassa tapauksessa ei koskaan.

 

Katsotaanpa sittenkin vielä kerran se tukahduttamisskenaario

Moni viisaskin täällä Lännessä [Friedman, Soininvaara, ym.] uskoo aivan ilmeisesti, että immuniteetti, rokottamalla tai sairastamalla, on ainoa tapa pysäyttää tarttuva tautiepidemia, että tämä on kumoamaton luonnonlaki johon kaikkien on vain alistuttava.  Mutta tämä ei ole ikiaikainen luonnonlaki vaan uusi dogmi, jota esim. WHO yrittää kaikin keinoin torjua [ja Trump torjua WHO:a].  Kokemus ei dogmia tue, eikä näin onneksi uskottu esim. keuhkoruton, koleran, lavantaudin, tuberkuloosin, Ebolan, SARSin tai MERSin kohdalla [yhtäkään niistä ei ole hävitetty eikä yhteenkään ole rokotetta], eikä ole suuressa osassa maailmaa uskottu myöskään covid taudin kohdalla.  Kuka ja miksi on nyt saanut meidän pallonpuoliskollamme monen maan terveysviranomaisetkin uskomaan ja uskottelemaan että covid sairauden tukahduttaminen on mahdoton vaihtoehto: se joko aiheuttaisi entistä pahemman uuden sairausaallon tai sulkisi ihmiset pysyvästi neljän seinän sisään ja tuhoaisi kansantaloudet. 

Kiertääkö netissä jonkinlainen päivitetty versio Siionin viisaiden pöytäkirjoista?

Itä-Aasiassa [Kiina, Hong Kong, Taiwan, Etelä-Korea], sekä Australiassa ja Uudessa Seelannissa covid-19 epidemiat tukahdutettiin 3-5 viikossa Wuhania lukuun ottamatta, missä se kesti kaksi kertaa kauemmin.  Tukahduttamisen testaa-eristä-jäljitä-hoida menetelmät löytyivät historiallisista kokemuksista, oppikirjoista ja WHO:n ohjeista.  Niitä oli käytetty edellisten tappavien koronavirusten SARS (2003) ja MERS (2015-2017) epidemioiden torjunnassa ja niitä täydennettiin innovatiivisilla mobiili-ICT sovelluksilla.  Tukahduttamiselta ja paluulta mahdollisimman normaaleihin oloihin ei Itä-Aasiassa edellytetty, että SARS-CoV-2 virus katosi maailmasta, eikä sillä tarkoitettu edes sitä, että uusia tautitapauksia ei lainkaan ilmenisi, vaan että kaikki uudet tapaukset kyetään havaitsemaan nopeasti, tartuntaketjut eteen- ja taaksepäin jäljittämään, tartunnan mahdollisesti saaneet eristämään ja sairastuneet hoitamaan, ja että näiden määrät pidetään niin alhaisina että ne eivät olennaisesti vaikuta yhteiskuntaan, talouteen eikä terveiden jokapäiväiseen elämään.  [Vrt. Tuberkuloosi oli 60-luvulle saakka Suomessa yksi johtavista kuolinsyistä, ja Suomeen tulee ulkomailta edelleen keskimäärin 30 pääasiassa lääkeresistentin tuberkuloosin tartuttamaa vuodessa. Niitä ei kuitenkaan  päästetä leviämään, eivätkä ne siksi hallitse meidän elämäämme.]

Tukahduttamisstrategian tavoite on päästä nopeasti eroon kalliista ja summittaisista massarajoituksista ja siirtyä kohdennettuihin ja lyhytaikaisiin yksilörajoituksiin.  Massarajoitukset puuttuvat syvästi kansalaisten perusoikeuksiin ja vapauksiin ja me maksamme niistä käsittämättömän korkeaa inhimillistä, sosiaalista, taloudellista ja yhteiskunnallista hintaa.  Kuitenkin meillä Lännessä suhtaudutaan äärimmäisen torjuvasti nimenomaan yksilörajoituksiin. 

Autoritatiivisessa Idässä asetetaan tuhat sairasta karanteeniin muutamaksi viikoksi, jotta he eivät tartuttaisi miljoonaa vapaana liikkuvaa tervettä.  Meillä liberaalissa Lännessä sensijaan asetetaan miljoona tervettä karanteeniin kuukausiksi, jotta he eivät saisi tartuntaa tuhannelta vapaasti liikkuvalta sairaalta. 

Ja mekö siis olemme niitä viisaampia ja humaanimpia?

Itä-Aasiassa tukahduttamisvaihtoehto on testattu pienissä ja suurissa, autoritatiivisissa ja demokraattisissa maissa.  Se toimii ja lopettaa covid epidemian lyhyeen.  Alueen 1 500 miljoonaa asukkaan keskuudesta on covid kuolemia kertynyt yhteensä vain pari prosenttia maailman kokonaismäärästä.  Päivittäin koko tuolla alueella kuolee covid sairauteen nyt suurin piirtein yhtä monta kuin Suomessa ja kymmenesosa siitä mitä Ruotsissa.  Epidemian vaikutukset työllisyyteen, sosiaaliseen elämään ja ihmisten liikkuvuuteen ovat jääneet lyhytaikaisiksi ja paikallisiksi sekä Eurooppaan ja Amerikkaan verrattuna vähäisiksi.

Tukahduttaminen on vain tilapäinen ja lyhytaikainen ratkaisu, ja sen hinta on todella kova…  Tukahduttaminen antaa sellaisen mielikuvan, että tämä voitaisiin kadottaa maailmasta, kun se ei vaan ole realistista… talous ja ulkomaankauppa pysyvät kiinni vuoden loppuun. Sitten meillä ei yhtäkkiä ole rahaa ostaa sitä rokotetta, kun se joskus tulee.  Nämä meillä kerta toisensa jälkeen toistetut pelottelumantrat ovat yksiselitteisesti ristiriidassa Itä-Aasian todellisuuden kanssa. Senenempää SARS (2003) kuin MERS (2015-7) epidemioiden tukahduttaminen kuin Covid-19 epidemiankaan tukahduttaminen Itä-Aasiassa eivät ole johtaneet katastrofaaliseen toiseen/kolmanteen aaltoon, taloudelliseen umpikujaan tai vankilanomaiseen yhteiskuntaan.

Vihreä kansanedustaja Atte Harjanne porautui THL:n malliskenaarioiden sisälle ja hänen johtopäätöksensä on, että Tukahduttamisen epäonnistuminen ei näissä skenaarioissa ole mallinnuksen tulos vaan sisään rakennettu oletus.

Perjantaina, toukokuun 15. päivänä. Suomen covid politiikka näytti todella alkavan kirkastua.  Hallituksen tiedotustilaisuudessa aamulla pääministeri Sanna Marinin mukaan hallituksen näkemys oli, että covid-19 virusepidemia ei saisi levitä Suomessa ollenkaan. Tähän vaikuttaa Marinin mukaan se, että ei ole tiedossa, tuoko sairastaminen immuniteettia.  Samana iltana THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta linjasi YLE-1 Marja Sannikan haastattelussa, että covid-19 virus pitää tukahduttaa Suomessa.  Lauantain HS:ssa Mika Salminen vakuutti jälleen, että tukahduttaminen ei ole mahdollista.  Sunnuntain HS:ssa Tervahaudan mukaan ristiriitaa ei ole. Yhteinen näkemyksemme on epidemian leviämisen estäminen ja tartuntojen mahdollisimman tehokas ehkäisy hybridistrategian mukaisesti.  Hetkiseksi kirkastunut kuva hämärtyi jälleen

 

Hämärä on jälleen laskeutunut.  Olemme lähtöruudussa.

Mihin päämäärään hallitus hybridistrategiallaan pyrkii?  Tietääkö hallitus sitä itse?  Jos ei, niin kuka sen tietää?  Kuka ja missä siitä päättää?  Epidemian tarkoituksellisella tukahduttamatta jättämisellä ja säästöliekillä polttamisella voi olla vain yksi järjellinen tavoite, laumaimmuniteetti.  Jos tavoite on jokin toinen, suomalaisilla on oikeus kuulla se pääministerin suusta, siis niin, että ne asiantuntijat, joita hallitus toistamiseen julistaa hyvin tarkalla korvalla kuuntelevansa eivät sitä seuraavana päivänä kumoa tai vesitä.

Epidemian tarkoituksellinen pitkittäminen ylläpitää hallituksen julkisuushegemoniaa, yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia poikkeusolosuhteita sekä kansalaisten pelkoja omasta ja läheistensä toimeentulosta, tulevaisuudesta ja elämästä.  Se myös keskittää kulttuuritarjontaa, rajoittaa olennaisesti kansalaisten oikeutta yrittämiseen, yhdistystoimintaan ja uskonnon harjoittamiseen, ja erikseen miljoonan suomalaisen oikeutta vapaaseen liikkumiseen ja toistensa tapaamiseen – kaikki perustavia kansalaisoikeuksia – sekä mahdollistaa hallitukselle uusien etuisuuksien luomisen ja niiden jakamisen.  Yhdessä nämä muodostavat kertaluokkia suuremman vallankäyttö- ja Isoveli-Valvoo-vaaran kuin yksityisyydensuojafundamentalistien kammoama SARS-CoV-2 viruksen kantajien seuranta kännykkäsovelluksen avulla.  Ne ovat myös pitkälle toistensa vaihtoehtoja.

 

Lähteitä:

Myllärniemi, M. & Vapaaksi covid-19 sta -työryhmä (2020). Vapaaksi covid-19 sta. https://www.erooncovid-19 sta.fi/eroon_covid-19 sta_muistio.pdf

Hetemäen työryhmän raportti:

https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/21411573/VN_2020_12.pdf

Nembro, kuolleisuus:

https://www.corriere.it/politica/20_marzo_26/the-real-death-toll-for-covid-19-is-at-least-4-times-the-official-numbers-b5af0edc-6eeb-11ea-925b-a0c3cdbe1130.shtml (20.3.2020)

https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/nembro-studio-morti-4-volte-numero-ufficiale-151030/

https://twitter.com/ferdigiugliano/status/1243128000121618432?lang=fi (26.3.2020)

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-01/coronavirus-italy-shows-we-may-be-underestimating-death-toll (31.3.2020)

https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ (1.4.2020)

https://www.newscientist.com/article/2239497-why-we-still-dont-know-what-the-death-rate-is-for-covid-19/ (3.4.2020)

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S026240792030703X?token=C3BA9CA34484D5E185A315F1F2886F6934A0C685FC959531AFF519848E4B76A45613EFCE1A042ED312CB1D2AB9A9AC20 (11.4.2020)

https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m1835.full.pdf (14.5.2020)

Nembro, vasta-ainetulokset:

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_aprile_30/coronavirus-bergamo-primi-risultati-test-61percento-positivi-85e8e36c-8a6b-11ea-94d3-9879860c12b6.shtml

Castiglione d’Adda:

https://www.anttisaarnio.com/blog/italian-town-covid19

https://www.mdpi.com/2075-4418/10/4/224/htm

WHO Covid-19 database:

https://worldhealthorg-my.sharepoint.com/personal/garnicacarrenoj_who_int/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgarnicacarrenoj%5Fwho%5Fint%2FDocuments%2FCOVID%2D19%2DDatabase%2DFiles&originalPath=aHR0cHM6Ly93b3JsZGhlYWx0aG9yZy1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9nYXJuaWNhY2FycmVub2pfd2hvX2ludC9Fbnp4blNKdDY4cElxTEJ3UFlkcWtxY0IwLUpMeTg2TjVnelE0R2NKNVo2WUlRP3J0aW1lPVg2T2Q2bmo2MTBn

Menetetyt elinvuodet:

https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-75

Tehohoitokapasiteetin käyttö:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Koronaviruspandemia_Suomessa

Thomas Friedman, New York Times:

https://www.nytimes.com/2020/05/19/opinion/trump-corona.html

Osmo Soininvaaran blogi

https://www.soininvaara.fi/2020/05/17/espanjan-vasta-ainetestien-tulos-on-todella-huono-asia/

Atte Harjanteen blogi

https://atteharjanne.fi/2020/05/17/toinen-aalto-vakavasti-otettava-riski-vaistamaton-morko/

Koronaepidemian torjunta: ei rahat vai henki, vaan rahat ja henki

Epidemian hidastaminen vai tukahduttaminen

Kun covid-19 epidemia alkoi joulukuussa 2019 leviämisen ensin Wuhanin kaupungissa, sitten muualle Kiinaan ja helmi-maaliskuussa 2020 maailmanlaajuiseksi pandemiaksi, eri maiden kansanterveysasiantuntijoiden käsitykset sen tappavuudesta vaihtelivat kausi-influenssaa vakavammasta SARS:ia lievempään.  Ensimmäisten kuukausien aikana edelliset arvioivat covid-19 sairauden tartuntakuolleisuudeksi (= osuus tartunnan saaneista, joka menehtyy sairauteen), IFR = 0,04…0,1 %, jälkimmäiset päättelivät Wuhanin epidemian tiedoista, että IFR = 3…5 %.  Samassa suhteessa vaihtelivat myös käsitykset siitä, miten epidemiaan tulisi suhtautua.  Pitäisikö covid-19 epidemian suhteen tavoitella laumaimmuniteettia hidastamalla epidemian kulkua läpi väestön riittävästi, jotta sairaaloiden hoitokapasiteetti ei ylikuormittuisi?  Vai pitäisikö unohtaa väestön immuunisuoja ainakin rokotteen valmistumiseen saakka, ja hidastamisen sijaan tukahduttaa epidemia etsimällä ja eristämällä tartunnan saaneet karanteeniin, jäljittämällä tartuntaketjut taakse- ja eteenpäin, ja hoitamalla sairastuneet?

Kausi-influenssavaihtoehdon ja siten lievästi rajoittavan epidemian hidastamispolitiikan kannalle asettuivat aluksi selkeimmin Pohjoismaat ja Englanti – joiden mielestä taudin leviämistä tulisi hillitä sen verran, että erityisesti tehohoitokapasiteetin ylikuormitus vältettäisiin, mutta epidemian päättyminen jätettäisiin tautiin sairastuneiden ja siitä parantuneiden tuottaman laumaimmuniteetin/laumasuojan varaan – rokotetta tai lääkettä kun ei ollut.

Hälytyskellojen olisi pitänyt soida jo silloin kun Wuhanin sairaaloiden tehohoitokapasiteetti kaatui tammikuussa ylikuorman alle, potilaiden kuolleisuus nousi rajusti, kymmeniä lääkäreitä ja hoitajia menehtyi, kaupunkiin jouduttiin perustamaan yhden viikon aikana useita uusia sairaaloita ja tuomaan 11 000 sairaanhoidon ammattilaista muualta Kiinasta.  Italian Lombardian sairaanhoito luhistui maaliskuun alkupuolella, kokonaiskuolleisuus nousi jyrkästi, yksin lääkäreitä menehtyi 25.4. mennessä 141.  Lombardiaan määrättiin ulkonaliikkumiskielto (sulku, cordon sanitaire, lockdown) 9.3., ja pääministeri Conti laajensi sen koko Italiaan 10.3..  Ranska ja Espanja seurasivat 16.3., Saksa 21.3..  Suomessa tuli 19.3. voimaan yli 10 henkilön kokoontumisen ja yleisötilaisuuksien kielto, 70 v. täyttäneet määrättiin pysymään kotonaan, ravintolat ja päiväkodit suljettiin, ja kaikki mahdolliset työt, kouluopetus mukaan lukien, siirrettiin etänä tehtäväksi.  Uudenmaan ja muun Suomen raja pidettiin suljettuna 29.3. – 15.4..  Englannissa Imperial Collegen laskelmat sekä satojen epidemiologien ja virologien avoin kirje kirkastivat pääministerille Johnsonille, ettei maan sairaanhoitojärjestelmä NHS kestäisi hidastamispolitiikan epäonnistumista eikä talous sen onnistumista.  Hän teki äkkikäännöksen, ja määräsi Britannian sulkuun 23.3..  Pian Johnson sairastui myös itse.  Covid-19 potilaiden hoito kriisiytyi Lombardian jälkeen mm.  Pariisissa, Madridissa ja New Yorkissa.  USA:n ohjeellinen sulku tuli voimaan 30.3. ja kattaa nyt 89 % maan väestöstä.

Ainoastaan Ruotsi on pitäytynyt laumaimmuniteettiin tähtäävässä hidastamispolitiikassa.  Suomessa sinänsä lievien rajoitusten teho on osoittautunut yllättävän hyväksi.  Covid-19 epidemian leviäminen on meillä ollut verkkaista, sairastuneiden ja kuolleiden määrät noin kymmenesosa Ruotsin vastaavista.  Suomalaiset ovat yleensäkin noudattaneet saamiaan ohjeita hyvin, ja tämä koskee erityisesti covid-19 sairauden suurinta riskiryhmää, yli 70 v. ikäistä väestöä.  Sen, etteivät tartunnan saaneet suomalaiset kuten ruotsalaisetkaan vanhukset ole millään erityisellä tavalla vastustuskykyisiä SARS-CoV-2 virukselle, osoittavat tartuntaryppäät vanhusten hoivakodeissa, joissa tautiin on menehtynyt 20…50 % kaikista asukkaista – aivan kuten muissakin maissa.  Epidemia kasvaa Suomessa kuitenkin edelleen.

 

Se suuri kysymys on covid-19 tartuntakuolleisuus, IFR

Asia kuulostaa yksinkertaiselta, tartuntakuolleisuus on se prosenttiosuus tartunnan saaneista, joka menehtyy sairauteen.  Ja yksinkertainen se olisikin, jos (i) me tietäisimme tarkoin kuinka monta ihmistä covid-19 sairauteen esim. Suomessa on kaikkiaan kuollut, (ii) vastaavasti kuinka moni on saanut SARS-CoV-2 tartunnan, sekä (iii) mikä on keskimääräinen aikaviive tartunnasta kuolemaan.  Niihin kaikkiin liittyy sekä puuttuvaa tietoa että olemassaolevan tiedon epätarkkuutta.  Palaan näihin tuonnempana.

Pahimmillaan ovat toki kausi-influenssatkin kuormittaneet sairaanhoitojärjestelmiä ja sairastuttaneet hoitohenkilökuntaa, mutta covid-19 vaikutukset ovat osoittautuneet paljon vakavammiksi.  Laumasuojaan tähtäävän hidastamispolitiikan kannattajien vakiopuolustus on ollut, että tartunnan saaneiden todellinen määrä on paljon positiivisia virustestituloksia suurempi, eikä näy missään rekistereissä, koska valtaosa sairastaa covid-19:n lievänä, jopa huomaamattaan, että epidemia on todellisuudessa levinnyt 20 – 30 kertaa laajemmalle kuin mitä on tiedossa.  Tästä seuraisi kaksi asiaa: (i) todellinen tartuntakuolleisuus olisi paljon rekisteröidyistä kuolleista ja tartunnan saaneista laskettua alhaisempi – itse asia tosiaankin pahemman influenssaepidemia tasolla ja; (ii) epidemia olisi jo laantumassa, mutta ei niinkään rajoittamistoimenpiteiden ansiosta kuin sen vuoksi, että laumaimmuniteetin tasoa ollaan jo lähestymässä.

Suurta, vaihtelevaa ja tuntematonta osuutta tartunnan saaneista ei todellakaan ole diagnostisoitu eikä rekisteröity covid-19 potilaiksi.  On jo tilastollisesti selvää, että kun Ranskassa 35% ja Etelä-Koreassa 1,8% kaikista testatuista on osoittautunut SARS-CoV-2 positiivisiksi, Ranskassa täytyy olla huomattavasti enemmän tunnistamattomia viruksen kantajia kuin Etelä-Koreassa.  Virustesti ei myöskään paljasta vasta saatua tartuntaa eikä jo ohimenovaiheessa olevaa sairautta.  Serologiset vasta-ainetestit antavat tuloksen vasta 2…4 viikon kuluttua tartunnasta, mutta ne paljastavat myös jo ohitetun taudin.  Molempien ongelmina ovat niin näytteenotosta ja -käsittelystä kuin laboratorioanalytiikastakin johtuvat epätarkkuudet, jotka tuottavat sekä vääriä positiivisia että vääriä negatiivisia tuloksia.  Väestötason arvioinneissa ne ovat käyttökelpoisempia, mutta ongelmaksi jäävät silloinkin tilanteet, joissa todellisten tautitapausten osuus väestössä on samaa suuruusluokkaa tai pienempi kuin väärien positiivisten tulosten osuus näytteissä [Kuten näyttää tapahtuneen 29.4. julkaistuissa THL:n Uudenmaan tuloksissa].

Epätäydellinen tilastointi koskee myös covid-19 kuolemia.  Myöskään niistä ei suurta ja vaihtelevaa osuutta ole sellaisiksi rekisteröity, koska kaikkia oireiltaan sopiviakaan potilaita ei ole testattu edes sairaaloissa, vielä vähemmän, jos he ovat kuolleet kotonaan tai hoivakodeissa.  Useissa maissa covid-19 epidemia on lisännyt kokonaiskuolleisuutta 20…100% yli raportoidun covid-19 kuolleisuuden, mitä on vaikeaa selittää millään muulla kuin raportoimattomilla covid-19 kuolemilla, ja monissa suurissa kaupungeissa lisäykset ovat vielä paljon suurempia, 100…500% [NYT 27.4., FT 26.4., NS 29.4.].

Diagnostisoimattomien covid-19 tartunnan saaneiden osuus alentaa laskettua tartuntakuolleisuutta, raportoimattomien covid-19 kuolemien osuus taas kohottaa sitä.  Näiden seikkojen lisäksi tartuntakuolleisuustietojen vertailua vaikuttavat eri väestöjen ikäjakaumat ja taustariskit [ylipaino, tupakointi, diabetes, sydän-verisuoni- ja keuhkosairaudet], sekä sairaanhoitokapasiteetin ylikuormitus, joka voi kaksinkertaistaa tartuntakuolleisuuden.

Kaikkia näitä tekijöitä on pyritty kontrolloimaan allaesitetyissa tutkimuksissa, joissa yleensä epätäydellisestä datasta on kaivettu ulos ’todellista’ tartuntakuolleisuuden arvoa.  Seuraavassa tiivis katsaus näihin tutkimuksiin, joissa on myös linkit lähteisiin:

1) Princess Diamond risteilyaluksessa puhjenneen covid-19 epidemian seurauksena matkustajat ja miehistö virustestattiin.  26.3. mennessä 7 heistä oli kuollut ja laskettu  IFR = 1,3% (0,38-3,6).  Tuon päivän jälkeen covid-19 kuolleiden määrä on kuitenkin lisääntynyt, ja tämän päivän tiedoista laskettu IFR = 2,0%.

2) Etelä-Korean datasta arvioitu tartuntakuolleisuus on matalampi, IFR = 0,4 – 0,7%.

3) Imperial Collegen tutkijat julkaisivat 16.3. kiinalaiseen covid-19 dataan perustuvan mutta brittiläuis-amerikkalaiseen väestöön sovitetun arvion, IFR = 0.9% (0.4%-1.4%), mikä [kuten useimmat muutkin tässä esitetyt] on samaa suuruusluokkaa kuin koko väestön yhden vuoden kokonaiskuolleisuus, n. 1%.  Ikäryhmittäiset tartuntaosuudet jotka vaativat sairaalahoitoa, tehohoitoa tai menehtyvät arvioitiin seuraavasti:

ImperialCollegeIFR.pngDavid Spiegelhalter kiinnitti kuitenkin huomionsa siihen, että myös Imperial Collegen arvioimat IFR:n ikä- ja sukupuolijakaumat ovat varsin lähelle taustakuolleisuuden ikä-, ja sukupuolijakaumia.  Yksinkertaistaen, covid-19 tartunta karkeasti kaksinkertaistaa  riskin kuolla tartuntavuonna iästä ja sukupuolesta riippumatta.    

4) Viikon Imperial Collegen jälkeen Oxfordin tutkijat julkaisivat Italian ja Yhdistyneen Kuningaskunnan covid-19-epidemian ensimmäisen kuolemantapauksen jälkeisen kahden viikon datan mallintamiseen.  UK:n (Italian) osalta malli antaa tulokseksi että epidemia olisi alkanut jo yli kuukauden (noin kuukauden) ennen ensimmäistä kuolemantapausta, ja että 19.3. (6.3.) väestöstä jo 36…68% (60…80%) olisi  saanut tartunnan.  He olettivat, että vain 0,1% tartunnan saaneista kehittäisi vakavan tautimuodon, ja vain 0,014 % kuolisi siihen, ts., covid-19;n IFR = 0,014%.  Myöhemmät tutkimukset ovat kumonneet tämän varhaisen Oxford-tutkimuksen tulokset niin tartunnan saaneiden [kts. (13): UK:ssa tartunnan saaneiden osuus oli 15.4. 4%, ts. kymmenesosa siitä, mitä sen piti Oxford-tutkimuksen mukaan olla jo kuukautta aikaisemmin], kuin tartuntakuolleisuudenkin osalta [kts. (8): Lombardian Bergamon provinssin väestön kokonaiskuolleisuus oli jo 15.4. noussut 0,46%, yli 30-kertaa enemmän kuin mitä se Oxford-tutkimuksen perusteella olisi voinut nousta jos 100% koko väestöstä olisi saanut tartunnan].  Esitellen tämän Oxford-tutkimuksen näinkin kattavasti, koska ilmestyttyään maaliskuun neljännellä viikolla se on epäilemättä vaikuttanut monen epidemiologin odotuksiin niin piilossa etenevän covid-19 epidemian laajuudesta,  covid-19 sairauden väestöriskistä, kuin myös laumaimmuniteetin tavoittelemisen kannattavuudesta. Sitäpaitsi, siihen viitataaan edelleen.     

5) Covid-19 epidemian syntykaupungissa, Wuhanissa tehty covid-19 kuolemien päivitys kohotti covid-19 kuolleiden lukumäärää 50%, ja arvion infektoituneiden osuudesta 2-3%:iin koko väestöstä.  Tästä laskettu alustava IFR = 1,4%.

6) Uusi kattava Pasteur Instituutin julkaisema, sairaalaan joutuneiden ja covid-19 diagnostisoitujen kuolleiden määrästä simuloituihin infektoituneiden määriin perustuva ranskalaistutkimus tuottaa IFR = 0,53%.  Huomioimalla, että covid-19 epidemian aikana Ranskan kokonaiskuolleisuus on kuitenkin noussut 81% enemmän kuin raportoidut covid-19 kuolemat, oikeampi IFR = 0,96%.

7) Koko Belgian väestöä edustava serologinen SARS-CoV-2 vasta-ainetutkimus osoitti että vasta-aineprevalenssi  kaksinkertaistui kahdessa viikossa, 4,6% vuorikaudessa ja oli 4,3% 16.4.   Olettaen että vasta-aineet havaitaan verinäytteestä vasta 10 … 21 vrk tartunnan jälkeen, ja keskimääräinen aikaviive infektiosta kuolemaan on 26 vrk, saadaan IFR = 0,7 –  1,3%.

8) Lombardian Bergamon provinssin 1 108 000 asukasta lienevät kärsineet covid-19 epidemiasta enemmän kuin ketkään muut koko maailmassa.  Maaliskuun alusta huhtikuun puoliväliin alueen kokonaiskuolleisuus ylitti normaalitason viisinkertaisesti, 5140 ylimääräisellä kuolemalla (L’Eco di Bergamo 25.3., The Local.it 3.4.L’Eco di Bergamo 15.4.].  Jos oletetaan, että provinssin jokainen asukas olisi saanut tartunnan, saadaan minimiarvoksi IFR = 0,46%.  Tartunnan saaneiden osuudeksi oli kuitenkin tuolloin arvioitu 26% mikä nostaisi IFR = 1,8%.

9) Bergamon kaupungin keskustasta 10 km koilliseen Nembro on teollistuneen vuoristolaakson, Valle Serianan, keskuskaupunki, ja oli maalisuussa  koronaviruspandemian keskuspaikka.  Sen 11 000 asukkaan [yli 65 v osuus 20%] kokonaiskuolleisuus 1.2.-20.3. 2020 oli 158, joista covid-19 diagnoosin oli saanut 31.  Saman aikajakson kokonaiskuolleisuus on edellisinä vuosina ollut keskimäärin 35, ts. epidemian aikainen ylimääräinen kuolleisuus oli 123 (Corriere 26.3., New Scientist 3.4.), 1,1% koko väestöstä, korkein covid-19 aiheuttama kuolleisuuden kasvu missään päin maailmaa.  Nembrossa kuoli maaliskuussa 2020 enemmän ihmisiä kuin yhdenkään kokonaisen vuoden aikana 2012 -2019.  Olettaen että covid-19 tartunnan olisi saanut jokainen Nembron asukas, saadaan IFR = 1,1%, mitä voidaan pitää robusteimpana mahdollisena covid-19 taudin IFR arviona [Covid-19 sairauteen kuolleiden osuus SARS-CoV-2 tartunnan saaneista ei voi matemaattisesti olla alhaisempi kuin siihen kuolleiden osuus koko väestöstä].

Tietopäivitys 4.5.2020:  Nembron [ja sen naapurikaupungin Alzanon] väestöä edustavan 1500 verinäytteen serologiset vasta-ainetestit jaettiin puoliksi Papa Giovannin ja Bolognini di Seriaten sairaaloiden laboratorioiden tehtäväksi.  Edellisessä saatiin positiivisten näytteiden osuudeksi 61% jälkimmäisessä 58-59%.  Kuolleiden määrä on 20.3. jälkeen edelleen kohonnut, ja v. 2020 ylikuolleisuus oli 11.4. mennessä noussut 162:een (BMJ 14.5.2020).  Olettaen, että uusia covid-19 kuolemantapauksia ei 11.4. jälkeen olisi enää ilmaantunut, Nembron datasta laskettu covid-19 tartunnan saaneiden IFR = 2,3%, ja koko väestön PFR = 1,4%.  

Sikäli kun laumaimmuniteetti edellyttää 60% tartuntaprevalenssia, edellisestä seuraa suoraan että se samalla tappaa 1,4% väestöstä.  Sellainen kuvitelma tai luottamus, että covid-epidemia voitaisiin ohjata hallitusti läpi väestön ja (mahdollisesti) hankkia näin  laumasuoja SARS-CoV-2 virusta vastaan alle kuymmenesosalla tästä riskitasosta, ei perustu empiiriseen tietoon eikä tieteelliseen analyysiin.  Kansanterveydestä ja turvallisuudesta vastaavien päättäjien kohdalla sellainen olisi rikollista toiveajattelua.

Sosiodemografisesti/ekonomisesti Pohjois-Italian väestö ei eroa suuresti Suomen väestöstä.  Yli 65 v. osuus Nembron väestöstä on 20%.  Pohjois Italian väestön eliniän odote on muutaman vuoden Suomea korkeampi ja riskitekijät (ylipaino, sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes) ovat suomalaisten vastaavia alemmat, joten covid-19 sairauden suomalaisväestössä aiheuttama IFR on Bergamoon verrattuna todennäköisemmin suurempi kuin pienempi.

10) Kontrafaktuaalinen aikasarja-analyysi Italian, Lombardian ja Bergamon 1.1. – 28.3. 2020 ylikuolleisuuden (vs. 2015-2019) siitä osuudesta, joka korreloi raportoitujen covid-19 kuolemien kanssa tuotti puolestaan seuraavat tulokset väestön covid-19 kuolleisuudelle (PFR) 28.3. mennessä: Koko Italian covid-19 kuolleiden määrä oli  yli kaksi kertaa enemmän kuin raportoidut covid-19 kuolemat, 52 000 +/- 2000; Lombardian väestön covid-19 PFR = 0,22%, Lombardian PFR = 0,57; Vastaavat covid-19 tartuntaosuudet Lombardiassa 23% (95%CI: 12-41%), ja Bergamossa 67% (95% CI: 33-100%), mikä artikkelin kirjoittajan mukaan olisi Bergamossa mahdollisesti riittänyt laumaimmuniteettiin. 

Bergamossa virustesteissä päivittäin löydettyjen uusien covid-19 diagnostisoitujen määrä kääntyi jyrkkään laskuun 25.3..  Epidemian alusta saakka laskettu kokonaismäärä lisääntyi siitä huolimatta 26.3.:sta 11.5.:een 49%, 7900:sta 11 800:aan, ja se lisääntyy edelleen 39…50 #/vuorokausi.  Jälkimmäiset havainnot ovat ristiriidassa maaliskuun lopussa saavutetun laumaimmuniteetin kanssa.

11) Yksitoista eri puolilla maailmaa tehtyä, helmi-huhtikuussa julkaistua tutkimusta käsittävä covid-19 sairauden tartuntakuolleisuuden meta-analyysi, antaa tulokseksi, IFR = 0,75% (0,49 – 1,01).  Jos huomioidaan ainoastaan huhtikuussa julkaistut 7 tutkimusta [joissa kuolleisuus on pidentyneestä seuranta-ajasta johtuen suurempi], saadaan tulokseksi korkeampi IFR = 0,93%(0,48 – 1,37).  

12) New Yorkin koronakuolleisuus– ja SARS-CoV-2 vasta-ainetuloksista iän ja sukupuolen lasketut covid-19 tartuntakuolleisuus tulokset ovat:NYCIFR.png

Ekstrapoloituna koko USA:n väestölle: IFR = 0,863% (miehet 0,978%, naiset 0,739%). 

13) Yhdistyneen Kuningaskunnan väestön kattavan serologisen vasta-ainetutkimuksen aineisto kerättiin ennen huhtikuun  puoliväliä.  Sen mukaan väestön vasta-aineprevalenssi olisi 4%, ts. covid-19 olisi siihen mennessä tarttunut 2,6 miljoonaan brittiin.  Sen tuloksista laskettu tartuntakuolleisuus  olisi 1,73%.  Epidemian kasvu oli kuitenkin tuolloin vasta juuri pysähtynyt ja päivittäiset kuolemat alkoivat alentua vasta huhtikuun loppupuolella, joten osa myöhemmin kuolleista on saanut tartunnan vasta vasta-ainetutkimuksen päätyttyä  juuri  olisi tuolloin saanut  infektion.  Laskien 22.4. mennessä kuolleista saadaan IFR = 1,1%, jota pidän luotettavampana arviona. 

14) Vastaavan Espanjan kattavan vasta-ainetutkimuksen  tulos on sama, IFR = 1,74%. Siihen pätee myös sama verinäytteiden ottamisajakson ja kuolleisuuden aikaero, joten arvion perusteella korjattu IFR = 1,1%. Sikäli kun Espanjan serologisten näytteiden keräysjaksosta saadaan tarkempaa tietoa, myös korjattu IFR voi jonkinverran muuttua.

Nämä eri tutkimuksista, tietokannoista ja maista, erilaisilla laskentatavoilla äärimmäisen pelkistetystä [Nebro] matemaattisesti vaativiin [Ranska ja Belgia] tuottavat väestötason tartuntakuolleisuudeksi IFR = 0,7 – 1,8%.  Matalammat arvot vastannevat tilanteita, joissa sairaanhoitokapasiteetti on riittänyt kaikkiin tarvittaviin tehohoitoihin, korkeammat taas niitä, joissa merkittävä osuus väestöstä on sairastunut ja sairaanhoitokapasiteetti on ylikuormittunut.  Covid-19 taudin väestötason tartuntakuolleisuus on siis suuruusluokaltaan kymmenkertainen verrattuna niihin kausi-influenssan tartuntakuolleisuusarvioihin, joita mm. THL (ja tätä seuraten STM) käyttää, IFR = 0,04 – 0,1%.  Näin matalien riskinarvioiden käyttöä voidaan perustella ainoastaan ajatuksella, että 65…70 vuotta vanhempi väestö on tarkoitus eristää jokseenkin pysyvästi muusta yhteiskunnasta [mikä hoivakodeissa asuvien ja kotihoitoavun varassa elävien kohdalla on tietenkin mahdottomuus], tai että vanhuuseläkkeellä elävän väestön riski yksinkertaisesti jätetään huomioimatta.  

Olettaen että 2/3 Suomen 5,5 miljoonasta asukkaasta saa SARS-CoV-2 tartunnan tämä on oletetun laumasuojan edellytys se tappaisi IFR-arvolla 0,7% 25 000 ja IFR-arvolla 1,8 % 67 000 suomalaista, sekä ylittäisi molemmissa tapauksissa tehohoitokapasiteetin monikymmenkertaisesti.  Ymmärrän hyvin, että näin valtavat vainajamäärät tuntuvat mahdottomilta uskoa, onhan epidemia jatkunut meillä jo kolmatta kuukautta, ja siihen on menehtynyt vasta 250 suomalaista. 

Mutta katsotaampa mitä Uudellamaalla on jo tapahtunut.  Sen 1,6 miljoonasta asukkaista on 29.4. mennessä 128 on kuollut covid-19 sairauteenoli, vaikka THL:n juuri julkaiseman serologisen tutkimuksen mukaan todennäköisesti vasta 0,6% (max 1,7%) saanut covid-19 tartunnan.  Tämän arvion epätarkuus on vielä suuri, mutta seuraavan ei: 60% Uudenmaan väestöstä on sata kertaa enemmän, niin tartunnan saaneina, kuin kuolemantapauksinakin, 12 800.  THL:n Jouni Tuomiston tutkimusryhmän mallianalyysin mukaan covid-19 epidemian pelkkään hidastamiseen perustuva poltiikka aiheuttaisi Uudellamaalla 6000 ihmisen ylikuolleisuuden.  Lombardian Nembron 11 000 asukkaan 123 covid-19 kuolemasta ekstrapoloimalla Uudellamaalla kuolevien määrä olisi 17 600   mikä huomioisi myös tehohoidon romahtamisen vaikutuksen.  Haluammeko me todellakin heittäytyä sellaisen uskomuksen varaan, että kiitos jonkin tuntemattoman, mutta meille suomalaisille äärimmäisen suotuisan tekijän covid-19 kuolleisuus jäisi meillä sittenkin edellälasketuista vain kymmenesosaan tai vieläkin pienemmäksi. 

 

Entä laumasuoja?  Ehkä – ehkä ei

Kymmenientuhansien uhrien lisäksi laumasuoja saattaisi myös osoittautua pelastusveneeksi, joka ei pidä vettä.  Covid-19 sairauden tarjoama immuniteetti, joka on laumasuojan edellytys, saattaa jäädä eräiden muiden influenssa- ja koronaviruksen tavoin lyhytaikaiseksi.  Science-lehdessä juuri julkaistu Harvardin tutkijoiden katsaus neljän muun koronaviruksen tarjoamasta immuniteetista ei rohkaise [Science, NYT], ja myös WHO varottaa luottamasta covid-19:n antamaan immuniteettiin.  Guandongista, Kiinasta lepakoista maailmalle levinnyt SARS, ja toisen koronaviruksen aiheuttama Arabian niemimaalta kameleista levinnyt MERS epidemiat tukahdutettiin, vaikka ne olivatkin jo ehtineet levitä useisiin maihin.  Tutkimusaineistoa, saati käytännön kokemusta niitä sairastaneiden immuniniteetistä on silti vain vähän.  Lievempiä hengitystieinfektioita aiheuttavat koronavirukset, mm. HCoV-OC43 ja HCoV-HKU1, kiertävät maailmaa jatkuvasti muuttuen ja niiden antama immuunisuoja kestää vajaasta vuodesta kahteen.

Covid-19 rokotteen kehittämiseen panostetaan maailmassa nyt enemmän kuin yhdenkään rokotteen kehittämiseen koskaan.  Tätä kehittämistyötä on tuettava, mutta se ei takaa onnistumista.  Yhdellekään koronavirukselle ei rokotetta ole tuotettu, ja mm. Imperial Collegen professori David Nabarro varottaa että covid-19 vaaran kanssa voidaan joutua elämään pysyvästi.

Tilanne kuitenkin kuulostaa pahemmalta kuin mitä se on.

Laumasuoja ja rokotus eivät suinkaan ole meidät ainoat toivomme, aivan kuten ne eivät ole olleet ainoita toivoja monen muunkaan vaarallisen sairauden suhteen.  Epidemioiden tukahduttamisen menetelmät ovat vuosisatoja vanhat, mutta kestäneet hyvin aikaa.  Ei riitä, että terveet suljetaan sisään tai sairaat siirretään pois, ellei myös jäljitetä ja eristetä niitä, joiden kanssa sairaat seurustelivat ennen kuin huomasivat olevansa sairaita… (Daniel Defoe, Ruttovuosi, 1722).

Näillä menetelmillä, sekä katkomalla välilliset altistustiet ja mahdollisuuksien mukaan rokottamalla väestöä opittiin kahdella edellisellä vuosisadalla hävittämään, tukahduttamaan tai ehkäisemään sellaiset tappavat tartuntataudit kuin rutto, syfilis, kolera, lavantauti, isorokko, tuberkuloosi, malaria, polio, tuhkarokko, HIV, jne.  Täysin niistä saatiin kuitenkin hävitettyä vain isorokko.  Tehokas ja turvallinen rokote saatiin kehitettyä myös polioon ja tuhkarokkoon, mutta ei muihin näistä taudeista.  Tästä huolimatta jo 150 vuotta tauti- ja kampanjakohtaisesti käytetty vasara ja tanssi – ensin epidemian tukahduttaminen väestötason rajoituksilla, sitten jatkuva seuranta, ehkäisy ja puuttuminen uusiin tartuntatapauksiin – on kaksinkertaistanut meidän elinajan odotteemme ja vähentänyt lapsikuolleisuuden sadasosaan.  Sen, että SARS-CoV-2 virusta ei mahdollisesti saada hävitettyä eikä sitä vastaan ehkä myöskään saada kestävää immuunisuojaa, ei tarvitse vaikuttaa meidän elämäämme senenempää kuin vastaava tilanne MERS:in, HIV:n tai tuberkuloosin suhteen – kunhan myös covid-19 ensin otetaan niiden tavoin riittävän tiukkaan valvontaan.

Alkaneen vuosisadan vaarallisimpia tartuntatautiepidemioita ennen covid-19:a ovat olleet SARS [2002-3, levisi ympäri maailman, mutta erityisesti Itä-Aasiassa, 8096 tapausta, 9,6 % kuolleisuus, ei uusia tunnettuja tapauksia heinäkuun 2003 jälkeen], MERS [2012 – levinnyt ympäri maailman, mutta erityisesti Arabian niemimaalla ja Etelä-Koreassa, 2500 tapausta, kuolleisuus 39%, tautia ei ole saatu täysin hävitettyä], Ebola [tunnettu vuodesta 1976 – levinnyt ympäri Afrikkaa, kymmeniä- satojatuhansia tapauksia, kuolleisuus 20…90%, tautia ei ole saatu hävitettyä] ja Zika [tunnetttu vuodesta 1964 – levinnyt Eurooppaa lukuunottamatta lähes kaikkialle maailmaan, pienipäisiä microcephalia-vauvoja on syntynyt kymmeniätuhansia tai enemmän, tautia ei ole saatu hävitettyä].  Yhteenkään näistä vaarallisista tartuntataudeista ei ole pysyvää ratkaisua, ei myöskään tehokasta lääkitystä, ainoastaan Ebolaan on edes hätätilakäyttöön hyväksytty rokote, ja kuitenkin niiden aiheuttamat laajallekin levinneeet epidemiat on pysäytetty ja tukahdutettu ja taudit on pidetty ajoittaisista epäonnistumisista huoliomatta jotakuinkin kurissa.

Juuri tätä työtä varten perustettiin v. 1948 Maailman Terveysjärjestö, WHO, v. 2004 EU:n ECDC ja jo näitä ennen eri maiden kansanterveyslaitokset sekä luotiin niiden välille tiiviit yhteydet toisiinsa ja yliopistojen kansanterveystiedekuntiin.

 

Mikä meni pieleen covid-19 kohdalla – onko mitään enää tehtävissä?

Ensin Kiinassa yritettiin salata ja sitten vähätellä epidemiaa, kunnes Kiina tiedotti WHO:lle keuhkokuume-epidemiasta Wuhanissa 31.12.2019, uuden koronaviruksen eristämisestä 7.1.2020 ja viruksen geenisekvenssin 12.1..  Ensimmäiset tapausraportit Kiinan ulkopuolelta saatiin Thaimaasta 13.1., Japanista 15.1. sekä Etelä-Koreasta ja Taiwanista 20.1..  WHO:lla oli ilmeisesti tietoa epidemiasta jo viimeistään vuodenvaihteessa, mutta se julkaisi ensimmäisen koronatilanneraportin Novel Coronavirus (2019-nCoV), Situation Report – 1, vasta 21.1.2020, kun sairaustapauksia tunnettiin 282.  Siinä WHO raportoi kattavasta ohjelmasta itse taudin ja sen aiheuttajan tutkimiseksi, hoidon ja rokotteen kehittämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi, tiedottamiseksi sekä väliaikaiset ohjeet jäsenmaille.  EU:n Komission Innovaatio ja Tiedekomissaari Mariya Gabriel ja Terveyskomissaari Stella Kyriakides järjestivät 30.1. lehdistötilaisuuden juuri päätetystä koronavirusepidemian tutkimuksen 10 M€ hätärahoitusohjelmasta.  Sen enempää tilaisuus kuin ohjelmakaan ei tuona päivänä kiinnostanut mediaa eikä poliitikkoja, olihan se brittimeppien viimeinen päivä Brysselissä!

Läntisessä maailmassa, Pohjois- ja Länsi-Euroopassa eritoten, kuitenkin uskottiin, että epidemia ei ulotu tänne, eikä tule juurikaan vaikuttamaan meidän elämäämme.  Suomessa THL:n tiedotus aliarvioi epidemian riskejä jatkuvasti ja systemaattisesti (IS 14.3.).  2.2.: Wuhanista lähtenyttä koronavirusta on paremmat mahdollisuudet torjua kuin 2000-luvun alun sars-epidemiaa (mutta ei torjuttu).  15.2.: …koronavirukseen sairastuneilla eurooppalaisilla on vähäinen riski kuolla tautiin (150 000 on jo kuollut), jne.  Tiedotteiden sävy pysyi tyynnyttelevänä vielä läpi maaliskuun ensimmäisen viikon, kun epidemiatilanne Lombardiassa kriisiytyi.  WHO antoi 29.2. ohjeet epidemia-alueilta tulevien matkustajien terveydentilan tarkistamisesta ennen lentoa, neuvonnasta lennon aikana, miehistön suojautumisesta ja varustamisesta mahdollisesti oirelevien matkustajien varalle, maahantulotarkastuksista ja tulijoiden tarkasta seurannasta 14 vrk maahantulon jälkeen.  Suomessa vastaavat ohjeet saatiin voimaan vasta kuukautta myöhemmin.

Ilmeisesti Ruotsin kansanterveyslaitoksesta, sen johtavalta valtionepidemiologilta, Anders Tegnelliltä, oli kotoisin se yli Pohjoisen ja Läntisen Euroopan levinnyt ajatus, että covid-19 epidemia ei olennaisesti poikkeaisi kausi-influenssaepidemiasta, ja että paras reagointitapaolisi hankkia kansalle luonnollinen laumaimmuniteetti antamalla epidemian levitä hallitusti yli koko väestön – sittenhän asia olisi poissa päiväjärjestyksestä.  Väestön suunnitelmallinen sairastuttaminen immuunisuojan hankkimiseksi on kansanterveystieteiljältä käsittämätön lähestymistapa vakavaan tartuntatautiin, ja Tegnell myönsi että kyse on kokeesta.

Kuolleisuuden sijaan covid-19 epidemian hallintaa määrittäväksi kysymykseksi nostettiin tehohoitokapasiteetin riittävyys.  Vihreän kansanedustajan [ja lääkärin] Mirka Soinikosken (HS 19.4.) mukaan lääkärikollegat ovat yhteydenotoissaan toivoneet ihmisten ymmärtävän, että tehohoito ei ole taikatemppu.  Se ei ole tavoiteltava asia. Jos teholle joutuu, asiat ovat huonosti.  Tehohoitoon joutuvista covid-19 potilaista 15-50% menehtyy ja niille, jotka selviytyvät, 2-3 viikon tehohoitojakso on fyysisesti ja henkisestä äärimmäisen rankka kuuri, josta erityisesti iäkäs potilas ei eloon jäädessäänkään välttämättä koskaan palaa ennalleen.

Lääkintöneuvos Heikki Pälve, joka johti 2013-2017 Maailman Lääkäriliiton Eettistä komiteaa, kirjoitti Suomen Kuvalehdessä: LÄÄKÄRIN etiikan perusarvoja ovat potilaan paras sekä ihmisarvo ja elämän kunnioittaminen.  Laumaimmuniteettiin pyrkiminen tarkoittaa antautumista taudin edessä, suurta kuolleisuutta – ja on näiden arvojen vastaista. Vaihtoehto Suomelle ei voine olla muu kuin päämäärätietoinen epidemian pysäyttäminen yleisten rajoitusten asteittaisen poiston yhteydessä.

Vielä v. 1969 Tuula Nyman ja Saaren Vangit lauloi ”ensin meillä tehdään sairaita ja sitten sairaala”.  Kansanterveystieteen osastolla väitelleenä tutkijana minun on mahdotonta ymmärtää vastuunalaista kansanterveysasiantuntijaa, joka esittää, että epidemioiden tulisi antaa ensin tehdä työnsä ja sairaaloiden tehdä sitten omansa.  Monipuolisen ja tehokkaan kansanterveystyön nimenomainen tehtävä on ehkäistä maksimaalinen osa kaikista potentiaalisista sairaustapauksista.

Suomen päättäjät ovat jo oppineet epidemian tukahduttamisstrategian käsitteet: etsi – testaa – eristä – jäljitä – hoida, mutta eivät ilmeisesti niiden tarkoitusta, joka ei ole epidemian hidastaminen, vaan pysäyttäminen ja sen uusiutumisen torjunta.  Mm. Kiina, Etelä-Korea, Taiwan ja Uusi Seelanti ovat näin toimien tässä onnistuneet, ja erityinen ansio menestyksestä kuuluu huikeasti kehittyneelle mobiili-ICT:lle.  Vaikka covid-19 pidemia lähti liikkeelle juuri sieltä, koko Itä-Aasian ja Oseanian osuus maailman huhtikuun loppuun mennessä kertyneistä koronatapauksista oli 5% ja kuolemista 3%.  Nämä osuudet pienenevät edelleen päivä päivältä.

Silmien edessä olevista menestystyksistä huolimatta Suomen keskeiset kansanterveyspäättäjät ja -toimijat näyttävät alistuneen siihen, että vaikka covid-19 tartunnan saaneita on vasta alle prosentti suomalaisista, sairaaloissa ja kuolleita vain  parisataa, epidemia läpäisee lopulta koko väestön, kyse on vain siitä, kuinka kauan sinä kuluu ja miten meidän taloutemme voi sen kestää.  Toisin sanoen, he eivät usko että me suomalaiset – valtion- ja aluehallinto, kansanterveystyö, informaatioteknologia ja maailman parhaat koulut käynyt kansa – voisimme kyetä samaan, kuin Itä- Aasialaiset, edes mallioppimisen kautta ja valmiit työkalut käteen annettuna.  Ainakin minä uskon, että me pystymme siihen.

 

Kansanterveyden ja kansantalouden edut ovat epidemian torjunnassa samat

Terveys- ja talousetujen vastakkaisuus on covid-19 strategioista keskusteltaessa otettu useimmiten itsestäänselvyytenä.  Paljonko toisesta on varaa/mahdollista/pakko luovuttaa toisen hyväksi, kun kaikkea ei voi saada.  Koko ongelma on ajatusharha, jonka on osoittanut mm. Tomas Pueyo ja Juha Tervala, ja koetan itse osoittaa sen tässä.

Toisin kuin Euroopassa ja Amerikassa, Itä-Aasiassa muistettiin SARS ja MERS epidemioiden kokemukset, ja yleiset tartuntatautiepidemian torjunnan periaatteet otettiin nopeasti käyttöön uuden sairauden estämiseksi tai tukahduttamiseksi.  Yhdistäen periaatteeltaan ikiaikaiset epidemian tukahduttamismenetelmät, etsi–eristä–jäljitä–hoida, nykyaikaiseen mobiiliin tietotekniikkaan onnistuivat monet Itä-Aasian maat vain muutaman viikon kuluessa joko torjumaan koko epidemian [Taiwan, Hongkong], tukahduttamaan sen kokonaan [Kiina] tai hyvin matalalle ja hallitulle tasolle [Etelä-Korea, Uusi Seelanti, aluksi myös Singapore].  Siirtymällä mahdollisimman nopeasti pitkistä ja summittaisista massarajoituksista lyhytaikaisiin ja kohdennettuihin yksilörajoituksiin ne ovat kyenneet samanaikaisesti sekä vähentämään covid-19 pandemian aiheuttamia sairauksia ja kuolemia, että madaltamaan ja lyhentämään sen taloudellisia vahinkoja.  Etelä-Korean työttömyys oli 14.1.2020, ennen pandemiaa, 3,7%, 16.4., sen keskellä, 3,9% ja ennuste heinäkuun puoliväliin, 14.7., on 4,2%.  Ts. pandemialla työllisyysvaikutukset ovat minimaaliset. Hyvin mielenkiintoisen näkökulman talousvaikutuksiin avaavat myös kuvaajat ihmisten fyysisen liikkuvuuden muutoksista eri maissa maalis-huhtikuussa 2020 (google.com/covid19/mobility).  Kun matkat julkisen liikenteen asemille, kauppoihin ja virkistyspaikkoihin sekä työpaikoille vähenivät epidemian kokonaan torjuneessa Taiwanissa 7% ja sen esimerkillisen tehokkaasti tukahduttaneessa Etelä-Koreassa 16%, ne vähenivät liikkumisrajoituksista vapaassa Ruotsissa 29%, Suomessa 50%, sekä Englannissa, Italiassa ja Ranskassa 71 – 76%!

Pandemiataloutta voi oppia myös viime vuosisadan tuhoisimmasta v. 1918-20 H1N1-influenssaepidemiasta.  Työllisyyden, tuotannon arvon ja pankkien taseiden kasvut olivat 42 amerikkalaisessa kaupungissa tilastollisesti sitä suuremmat, mitä nopeammin pandemian torjuntatoimet käynnistettiin, mitä pitemmän aikaa niitä jatkettiin ja mitä alhaisempi influenssakuolleisuus niillä saavutettiin [Correia, Luck & Verner: Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions do not: Evidence from the 1918 Flu].

Puhe siitä, että meidän on valittava joko talouden tai ihmishenkien pelastaminen vie hakoteille.  Käytettävissä oleva evidenssi viittaa siihen, että epidemian hidastamispolitiikka tuhoaa molemmat, mutta epidemian nopea tukahduttaminen sekä tehokas jälkihallinta pelastaa molemmat, koska se palauttaa nopeimmin kansalaisten luottamuksen omaan turvallisuuteensa niin sijoittajana, työntekijänä kuin kuluttajanakin.  Kyseessä ei ole rahat tai henki, vaan rahat ja henki.

 

Yhteenveto

– Laaja ja monipuolinen evidenssi osoittaa, että covid-19 taudintartuntakuolleisuus IFR = 0,7 – 1,8% riippuen sairaalahoitokapasiteetin kantokyvystä.  Se on kertaluokkaa korkeampi kuin Suomen tähänastisissa virallisissa epidemialaskelmissa käytetty IFR = 0,04 – 0,2%.

– Vuosia kestävä laumasuoja voi osoittautua toiveajatteluksi, ts. epidemia saattaa palata kerta toisensa jälkeen, aivan kuten useimmat influenssavirukset ja lieväoireiset koronavirukset.

– Rokotteen aikaansaaminen olisi tietenkin parasta mitä covid-19 taudin kohdalla voi toivoa, ja jokaiseen lupaavaan rokotehankkeeseen kannattaa investoida sekä rahaa että henkilöresursseja.  Samalla on kuitenkin varustauduttava myös siihen mahdollisuuteen, että sellaista ei lähivuosina ole saatavissa.

Edelläsanottu kuulostaa pahemmalta kuin mitä se on

– Tilanne on lopulta samankaltainen kuin se, jossa ihmiskunta on elänyt koleran, lavantaudin, syfiliksen, malarian, HIVn, SARSin, MERSin, ebolan, zikan, ja lukuisien muiden vaarallisten epidemioiden kanssa vuosikymmenien ja satojen ajan.  Yhteenkään niistä ei ole sellaista ’loppuratkaisua’ jota nyt suuria riskejä ottaen tavoitellaan, ts. kestävää immuniteettia, varmaa ja turvallista lääkehoitoa tai rokotetta.  Näiden kanssa on silti selvitty ja selvitään edelleen juuri niillä ajan testaamilla keinoilla, joita kokemus ja kansanterveystieteet ovat tuottaneet ja kansanterveysviranomaiset soveltaneet, joita WHO on tammikuun loppuviikolta lähtien epätoivoisesti patistanut hallituksia käyttämään, joihin uusi mobiili ICT tarjoaa ennenkokemattoman tehokkaiksi osoittautuneita työvälineitä, ja joilla paikoin epäonnistuneenkin alun jälkeen monet Itä-Aasian maat ottivat viimeksi tämän vuoden covid-19 epidemia kontrolliin.  Etsi – testaa – eristä – jäljitä – hoida.

– Itä-Aasiassa on siis toimittu pelikirjan mukaan ja onnistuttu hyvin sekä terveyden, että talouden turvaamisessa.

– Avainkysymys on, miksi meillä Lännessä ei ole nyt covid-19 tapauksessa kyetty toimimaan samoin?  Miksi meille näyttää terveydellisesti ja taloudellisesti katastrofaalisiksi osoittautuneiden kokeilujenkin jälkeen olevan vaikeaa palata pelikirjan sivuille, aiemmin oppimaamme ja ottaa käyttöön kehittämämme  informaatioteknologian huikeat mahdollisuudet.

– Vaihtoehto ei ole rahat tai henki, vaihtoehto on rahat ja henki.

Euroopan hallituksilla on korkea aika alkaa etsiä ja löytää kansalaisiaan tyydyttäviä vastauksia seuraaviin kysymyksiin, (i) miksi me emme pysty samaan kuin monet Itä-Aasian demokraattisesti hallitut oikeusvaltiot? (ii) verrattuna esim. Etelä-Koreaan, Taiwaniin ja Uuteen Seelantiin, mitkä ovat ne korvaamattoman kalliit arvot, jotka meidän eurooppalaiset yhteiskuntamme ja kulttuurimme tarjoaa miljoonien estettävissä olevien sairaustapausten, satojentuhansien kuolemien, talousromahduksen, sekä kymmenien prosenttien väestöosuuksien pitkien ja summittaisten kotiarestien vastapainoksi?  

Ainakin käsite ”hyvinvointivaltio” kuulostaisi liian irvokkaalta vastaukselta.

 

Koronaepidemiaa ei pidä hidastaa – se pitää tukahduttaa

Covid-19 kaltaisen tappavan epidemian torjunnassa nopein tulos, pienimmät henkilövahingot ja kustannukset saadaan tekemällä mahdollisimman paljon mahdollisimman varhain, tavoitteena epidemian tukahduttaminen (Suppression).  Tukahduttamisen tielle lähtivät ensin Taiwan, Hong Kong ja Singapore, jotka saivatkin epidemian pysäytettyä jo sen ensimmäiselle portaalle, Kiina, joka tosin yritti hyssytellä koko joulukuun ja tammikuun loppupuolelle saakka, mutta ryhtyi sitten voimakkaisiin tukahduttamistoimiin, sekä Etelä-Korea, jonka yksi supertartuttaja, 61 v. nainen, yllätti 18.2. täysin.  Kaikissa näissä maissa tavoitteeksi asetettiin epidemian nopea tukahduttaminen.  Valtavalle Kiinallekin se onnistui kolmessa kuukaudessa, ja lopulta vain 3300 ihmishengen menetyksellä (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200324-sitrep-64-covid-19.pdf?sfvrsn=703b2c40_2).  Euroopan ja myös Suomen hallitukset turvautuivat epidemian alkuvaiheessa päinvastaiseen, seurannan ja liioittelua välttelevien toimien vaihtoehtoon, tavoitteena epidemian etenemisen hidastaminen (Curve flattening) riittävästi, jotta sairaanhoidon kapasiteetti voisi riittää sen seurauksien hallintaan.

WHO julkaisi ensimmäisen koronatilanneraportin Novel Coronavirus (2019-nCoV), Situation Report – 1, 21.1.2020, kun sairaustapauksia tunnettiin vasta 282.  Jo siinä WHO raportoi kattavasta ohjelmasta itse taudin ja sen aiheuttajan tutkimiseksi, hoidon ja rokotteen kehittämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi sekä siitä tiedottamiseksi.  WHO myös julkaisi väliaikaiset ohjeet jäsenmaille (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4).  Jo muutaman vuorokauden kuluessa WHO:n covid-19 seuranta syveni, äänenpainot vakavoituivat ja tulivat vaativammaksi.  Jo 24.1. WHO korosti viruksen leviämisen ehkäisemisen [jäljittämällä ja eristämällä sairaat ja heidän kanssaan kontaktissa olleet] sekä sairaanhoidon työntekijöiden terveyden turvaamisen keskeisyyttä.  Viesti epidemian tukahduttamisen puolesta oli selvä.  Pääjohtaja Ghebreyesus 13.3.: Ei ainoastaan testausta. Ei ainoastaan tartuntaketjujen selvittämistä.  Ei ainoastaan karanteeneja. Ei ainoastaan sosiaalista etäännyttämistä. On tehtävä ne kaikki…  Kiinan, Korean, Singaporen ja eräiden muiden maiden esimerkki osoittaa selkeästi, että aggressiivinen testaus ja tartuntaketjujen selvittäminen, yhdistettynä sosiaaliseen etäännyttämiseen ja yhdyskuntien mobilisointiin kykenee estämään infektioita ja pelastamaan ihmishenkiä (https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19—13-march-2020).  Hätätilaohjelman johtaja Ryan varoitti 20.3.: Sairaanhoitojärjestelmät ovat luhistumassa koronaviruksen alla: Tämä ei ole vain paha influenssakausi. (https://www.cnbc.com/2020/03/20/coronavirus-who-says-health-systems-collapsing-this-isnt-just-a-bad-flu-season.html).

Selkein ja kattavin vastaani tullut kuvaus covid-19 epidemian hallinnan vaihtoehdoista on: https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56.  Covid-19 epidemiat eri maissa kasvoivat ja kasvavat eksponentiaalisesti siihen asti kunnes tehokkaat tukahduttamistoimet otetaan käyttöön.  Koreassa eksponentiaalinen kasvu pysähtyi 2.3., kun intensiiviseen SARS-CoV-2 virustestin käyttöön, jokaisen tartunnan saaneen pakolliseen kotikaranteeniin ja sekä hänen että hänen kontaktihenkilöidensä puhelimiin asennettujen appien kautta tapahtuvaan seurantaan ja valvontaan perustuvat tukahduttamistoimet alkoivat tehota.  Viikkoa myöhemmin tapausmäärän kasvu oli jokseenkin tyrehtynyt.  Koreassa sovelletut epidemian tukahduttamistoimet ovat yhteiskunnan kannalta vähemmän invasiivisia kuin esim. Kiinassa käytetyt ja nyttemmin myös Euroopassa käyttöön otetut, mutta ne edellyttävät yhteiskunnallisia valmiuksia ja yeknistä infraa, jotka Korea kehitti v. 2015 MERS epidemian tukahduttamiseksi, ja joita muualla ei toistaiseksi ole testattuna ja valmiina.

Vaikka covid-19 sairaus on 75-85 %:lle potilaista tavallisen flunssan kaltainen, n. 5 % potilaista saa sen seurauksena vakavan keuhkokuumeen ja tarvitsee sairaalahoitoa, usein 2-3 viikon pituista tehohoitoa, ja tämä on covid-19 epidemian hoidon pullonkaula.  Tehohoitokapasiteetti loppui tammikuun lopussa kesken Wuhanissa, maaliskuun alussa Lombardiassa, ja se uhkaa loppua kesken useilla alueilla Euroopassa ja USA:ssa.  Kun välttämätöntä tehohoito- ja hengityskonekapasiteettia ei enää riittänyt useimmille potilaille Lombardiassa, covid-19 tapauskuolleisuus alkoi nousta 2..3 %:sta 6..8 %:iin.  USA:ssa ja Saksassa on muuta maailmaa enemmän tehohoitopaikkoja väestömäärää kohden.  Silti Tomas Pueyo osoittaa, että ellei covid-19 epidemiaa tukahduteta siellä tehokkaasti alkuunsa, tehohoitopaikat voivat riittää vain pienelle osalle tarvitsevista covid-19 potilaista, joiden kuolleisuus kaksinkertaistuu tämän vuoksi.  Ongelma ei kuitenkaan rajoitu vain covid-19 potilaisiin, koska vaille tehohoitoa jää silloin myös suuri osuus muista potilaista, joiden henkiin jääminen riippuu tehohoitopaikasta, ja joita varten tuo kapasiteetti on kehitetty.  Jos covid-19 epidemia kestää vuoden nämä oheisvahingot lisäisivät sen USA:ssa aiheuttamia kuolemia 1,5 miljoonalla.  Covid-19 epidemian hidastaminen tarkoittaa myös sen pitkittämistä, ja vaikka se voisikin vähentää marginaalisesti covid-19 potilaiden kuolemia, se samalla varaisi vastaavasti edelleen lisää tehohoitomahdollisuuksia muilta potilailta – suo siellä, vetelä täällä.

Tähän lisään vielä oman kokemukseni taustalta yhden pitkitetyn epidemian oheisvahingon – yli 70 ikäisten ja muiden riskiryhmien liikuntamahdollisuuksien pitkitetyn leikkaamisen.  On yksi asia köpötellä jalka kipsissä 6 viikkoa ja aivan toinen olla suljettu neljän seinän sisään 6 – 12 kuukaudeksi.  Alun perin hyväkuntoisen 75-vuotiaan fyysinen kunto tai 85-vuotiaan kyky selviytyä arjesta itsenäisesti ei ole näin pitkän karanteenin jälkeen palautettavissa.

Tomas Pueyon Medium-artikkelin sivulta voi ladata Gabriel Goh’n Epidemiologisen laskentatyökalun http://gabgoh.github.io/COVID/index.html.  Sen avulla voi mallittaa, käyttäen annettuja tai itse kirjallisuudesta valittuja parametrien arvoja epidemian kulkua aikajanalla: kuinka monta ihmistä väestöstä valittuna päivänä altistuu, infektoituu, on sairaalassa ja menehtyy.  Lähtien liikkeelle maaliskuun ensimmäisestä päivästä, nykyisistä hidastamistoimista ja 1,0 % tapauskuolleisuudesta päädytään siihen, että suomalaisista olisi enimmillään yhtäaikaisesti sairaana 130. epidemiapäivänä 2 %, 106 000, sairaaloissa 155. epidemiapäivänä 41 000, epidemia kestäisi ainakin koko loppuvuoden, ja vaatisi 25 600 suomalaisen hengen.  Vaikka vain kymmenesosa sairaalapotilaista edellyttäisi tehohoitoa, tarve ylittäisi Suomessa olevan kapasiteetin kymmenkertaisesti.

 

flatteningSamalla mallilla laskettu tukahduttamisvaihtoehto, jossa Italiassa 9.3. käyttöön otettuja vastaavat keinot [pitkälle samoin kuin myös Ranskassa, Espanjassa, Saksassa ja viimeksi Englannissa] otettaisiin Suomessa käyttöön 7.4., suomalaisista olisi enimmillään sairaana yhtäaikaisesti viikkoa myöhemmin, 45. epidemiapäivänä 0,1 %, 6600, sairaaloissa 70. epidemiapäivänä 1800, epidemia sammuisi 140 – 170 päivässä ja se vaatisi n. 1000 suomalaisen hengen.

Suppression

Mallilaskelmia voi pitää keskenään vertailukelpoisina mutta ne tietenkin yksinkertaistavat todellisuutta.  Rajoitusten voimaan saattamisessa on aina kitkan aiheuttamaa viivettä, jne.

Kun Wuhanissa (Urban 9 M, Metro 19 M asukasta) oli 5200 testattua covid-19 tartuntaa, 0,06 % väestöstä, sen sairaanhoito oli luhistumassa.  Sen vuoksi määrättiin 23.1. cordon sanitaire [ulkonaliikkumis- ja kokoontumiskielto, kaikkien muiden paitsi elämän ylläpitämiselle välttämättömien toimien keskeyttäminen] epidemian tukahduttamiseksi.  Tämän jälkeen epidemian kasvun pysähtymiseen kului vielä 10 pv, ja uusia testattuja tartuntoja kertyi 20 000, ts. päätöksenteon jälkeen tartunnan saaneiden määrä vielä viisinkertaistui.  Ulkonaliikkumiskieltoa seurasi kaikkien covid-19 sairaiden, altistuneiden ja hengitystieoireilevien eristäminen erityisiin epidemiasairaaloihin.  Näiden seurauksena epidemia saatiin sekä Wuhanissa että koko Kiinassa tukahdutettua maaliskuun puoliväliin mennessä.  Uusia tartunnan saaneita tuli ainoastaan ulkomailta ja kaikki ulkomailta saapuneet suljetaan suoraan lentokentiltä kahdeksi viikoksi karanteeniin.  Wuhanin onni oli, että oman sairaanhoidon luhistuessa sinne oli mahdollista tuoda muualta Kiinasta nopeasti massiivisia määriä sairaanhoidon resursseja, mm. 10 000 lääkäriä.  Euroopasta tällaisia reservejä ei ole irrotettavissa.

Euroopassa covid-19 epidemia alkoi kasvaa nopeasti ensimmäisenä Italiassa 25-29.2., yllättäen kuten Kiinassakin.  Riittämättömät epidemian tukahduttamistoimet luhistivat sairaanhoidon epätoivoiseen tilanteeseen Lombardiassa.  Tämä johti toki päivittelyyn, mutta ei vielä heräämiseen Italian ulkopuolella.  Yhdessäkään edellä mainituista Euroopan maista ei aloitettu täysitehoisia epidemian tukahduttamistoimia, ennen kuin oman sairaanhoitokapasiteetin rajat alkoivat näkyä – tunnelissa näkyi vastaantulevan junan valo.  Vasta kun sairastuneiden määrä kääntyi 5-10.3. rakettimaiseen nousuun Ranskassa, Sveitsissä, Espanjassa ja Saksassa wait-and-see politiikkaa alettiin kääntää ensin takerrellen ja sitten tiukkenevaan tahtiin epidemian tukahduttamiseen.  Cordon sanitaire tuli voimaan Italiassa 10.3., Ranskassa ja Espanjassa 16.3., Baijerissa 20.3. ja muualla Saksassa 21.3.. Epidemian hidastamispolitiikan valinnut Boris Johnson teki viimeisenä näyttävän täyskäännöksen 23.3., määräsi koko maan laajuisen ulkonaliikkumiskiellon ja kielsi kaikki yli kahden henkilön kokoontumiset.  Hänelle kirkastui viimein että minkään maan sairaanhoitojärjestelmä, Englannin NHS mukaanluettuna, ei voi kestää hidastamispolitiikan seurauksia!

Entä Suomi, voisiko meidän sairaanhoitomme selviytyä kunnialla päättäjiemme valitsemasta hidastamispolitiikasta?  THL:n skenaarioiden mukaisesti tulevien kuukausien aikana covid-19 voisi sairastaa 42 … 65 % väestöstä.  Niin Wuhanissa kuin Lombardiassakin sairaanhoitojärjestelmän tilanne tuli kestämättömäksi jo silloin kuin testattujen tapausten määrä oli noin 0,1 % ja kaikkien arvioitujen infektoituneiden määrä alle 1 % väestöstä.  Ammattihenkilökunnan, tehohoito- ja suojavarusteiden loppuessa kesken kasvavaa osaa tehohoitoa tarvitsevista potilaista ei voitu enää hoitaa, sairauden aiheuttama kuolleisuus kaksin-kolminkertaistui, lääkäreitä ja sairaanhoitajia alkoi sairastua ja kuolla, ja seuraavaksi täyttyivät vainajien säilytystilat.  Kuvitelma, että Suomen sairaanhoito voisi selvitä Italiaan verrattuna yli kymmenkertaisesta tehtävästä on absurdi.

Minkä ihmeen vuoksi kukaan voisi kaikesta edellä esitetystä huolimatta kannattaa epidemian hidastamisvaihtoa ja vastustaa sen tukahduttamista.  Taustalla on pelko v. 1918-19 Espanjalaisen influenssan toistumisesta.  Sen ensimmäistä influenssa-aaltoa seurasi vuoden sisällä toinen, vielä tuhoisampi.  Kenelläkään ei ole tarkkaa tietoa sen aiheuttamien kuolemien määrästä, mutta 50 miljoonaa on aika yleinen arvio.  Suhteutettuna nykyväestöön se vastaisi n. 200 miljoonaa.  Ajatus on nyt, että antamalla covid-19:n kulkea hallitusti läpi yhteiskunnan, näin saavutettu laumaimmuniteetti voisi suojella meidät toiselta, vielä tuhoisammalta aallolta [Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID 19 mortality and healthcare demand, Neil Ferguson et al. Imperial College, 2020].

Laumaidentiteettiunelmalla  on merkittäviä heikkouksia:

– Espanjalainen influenssa eteni esteettä yli maailman, mutta laumaimmuniteettia, joka olisi suojannut toiselta aallolta ei muodostunut.

– SARS-CoV-2 ei ole influenssavirus, covid-19 ei ole influenssa.  Toinen aalto on spekulaatiota, ensimmäinen 2003-4 SARS epidemia tukahdutettiin alkuunsa ja siitä ei seurannut toista aaltoa.

– SARS-CoV-2, kuten mikä tahansa virus tai mikrobi kehittää uusia variaatioita nimenomaan levitessään yhä uusiin kohteisiin ja lisääntyessään niissä.  Sen levittäminen Wuhanin torilta koko maailman väestöön vastaa sitä, että me kylväisimme viidakosta tuhansien kasvilajien seasta löytämämme tuntemattoman rikkaruohon lentolevityksenä yli koko Euroopan ja katsomme mitä seuraa.

– Tuhannet tutkijat sadoissa yliopistosairaaloissa etsivät olemassaolevista lääkkeistä sellaisia, jotka voisivat tuoda avun covid-19 taudin tappavaan oireeseen, keuhkokuumeeseen.  Kymmenettuhannet tutkijat kehittävät ja ensimmäiset alkavat jo lähiviikkoina testata covid-19 sairautta ehkäiseviä rokotteita. Näiden hankkeiden tulosten aikataulu ja menestys eivät ole ennakoitavissa, mutta rahoituksesta ja tutkijoiden motivaatiosta ja ponnisteluista se ei ole kiinni.  Ne voivat tuoda tai olla tuomatta ratkaisun ennen pelättyä toista aaltoa.

– Farmakologisista ja lääketieteellisistä ratkaisuista riippumatta, nopea, luotettava ja massiivisiin volyymeihin yltävä SARS-CoV-2 testaus on olemassa ja sen kapasiteetti voidaan kasvattaa vastaamaan mihin tahansa eteen tulevaan tarpeeseen.

– Suomalaisen yhteiskunnan sisäinen, kansakuntien välinen sekä kansainvälisten yhteisöjen (WHO, YK, EU, OECD, jne) kyky – ja epäilemättä myös motivaatio – nopeasti havaita, identifioida, testata, jäljittää ja eristää mahdollisesti nousevat uudet tautipesäkkeet sekä tiedottaa avoimesti kaikissa vaiheissa on tämän epidemian jälkeen aivan toisella tasolla kuin tätä ennen.  Eikä tämä koske ainoastaan covid-19 epidemian mahdollisia uusia vaiheita.  Aikaisemmat SARS, MERS ja Ebola epidemiat tukahdutettiin covid-19 epidemiaan verrattuna lähtökuoppiinsa.  Kyky on myös pakko, epäonnistujan uhkana on ja täytyy olla nopea alueellinen eristäminen muusta maailmasta.

– Kiina petti muun maailman pahasti covid-19 epidemian alkuvaiheissa viime joulukuussa, jolloin epidemia olisi vielä voinut jäädä maailmalla pikku-uutiseksi.  Kiina yritti kuitenkin tukahduttaa epidemian sijaan tietoa epidemiasta.  Tammikuun puolivälistä eteenpäin Kiina on sensijaan ollut epidemian tukahduttamisen tiennäyttäjä, jota yhä useammat Euroopan maat ovat yritysten ja erehdysten jälkeen lähteneet seuraamaan.

Yritykset ja erehdykset

Nähtyämme toisten onnistumiset [ennakoiva epidemian tukahduttaminen] ja virheet [reagoiva epidemian hidastaminen] me edelleen kieltäydymme edelleen uskomasta, että niiden seuraukset voisivat koskea myös meitä, teemme mieluummin vähemmän ja myöhemmin.  Epidemian tukahduttamiseksi sairauden tarttuvuusluku R0 on saatava pienemmäksi kuin 1, ts. R0 < 1,0.  Kaikilla sitä korkeammilla arvoilla epidemiaan sairastuu joka päivä enemmän ihmisiä kuin edellisenä aina siihen saakka kunnes useimmat uusista tartuntakohteista ovat sen jo sairastaneet ja tulleet sille immuuneiksi.  Ilman erityisiä toimia covid-19 epidemian R0 = 2,2-2,5, ja Suomen hidastamispolitiikka tavoitteli ensin arvoa R0 = 1,42, mutta nyt arvioidaan että voidaan päästä arvoon R0 = 1,8.  Jokaisena päivänä, jolla tehokkaita tukahduttamistoimia viivytetään, sairastuvien ja kuolevien määrä kasvaa kolmasosalla, jokaisen viikon aikana se viisinkertaistuu.  Kyse ei voi olla siitä, että tukahduttamisvaihtoehtoon ei turvauduta missään vaiheessa, vaan siitä missä vaiheessa Sanna Marin tekee saman täyskäännöksen jonka Boris Johnson teki maanantaina 23.3..  Jokainen viivyttelypäivä pidentää tämän epidemian kestoa ja lisää sen kuolonuhreja, suoranaisia kustannuksia, sekä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaurioita.

Kiinan ja nyt myös Italian kokemuksen perusteella jyrkimmätkään tukahduttamistoimet eivät käännä epidemiaa laskusuuntaan alle kymmenessä päivässä, Italiassa se vei kaksi viikkoa.  Tuona aikana tapausmäärä kasvaa vielä nelin-viisinkertaiseksi.  Nyt, 26.3., Suomessa voimassa olevat toimet ja 23…25.3. esitetyt ravintoloiden sulkeminen ja Uudenmaan eristäminen ovat aivan oikeita mutta täysin riittämättömiä.  Ne eivät pysäytä epidemian kasvua eikä niillä siihen edes pyritä.  Koska meillä ei ole testattuna käytettävissä Korean mallia, ei sen edellyttämää testauskapasiteettia eikä mahdollisuutta tunkeutua syvälle kansalaisten yksityisyyteen, epidemian tukahduttaminen on aloitettava Kiinan ja Italian tavoin cordon sanitaire toimilla.  Samalla on kuitenkin kehitettävä tekniset, lainsäädännölliset, hallinnolliset ja organisatoriset valmiudet Korean mallin mukaiseen epidemian hallintaan, koska sitä kautta epidemian häiriövaikutusta yritysten, yhteisöjen ja yksityisten ihmisten elämään on mahdollista vähentää hyvinkin nopeasti.

________________________________________

Käännän ja lisään tähän muutaman avainkohdan WHO:n pääjohtajan 25.3. avauspuheenvuorosta koskien kehoituksia valtioille. Ne löytyvät kokonaisuudessaan tästä: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—25-march-2020

 • Hidastaakseen covid-19 leviämistä monet maat ovat ryhtyneet ennenkokemattomiin toimiin – sulkemaan kouluja ja liikkeitä, peruuttamaan urheilutapahtumia ja pyytämään kansalaisiaan pysymään kotona ja käyttäytymään turvallisesti.
 • Pyytämällä ihmisiä pysymään kotona ja pysäyttämällä väestön liikkuminen ostetaan aikaa jolla vähennetään sairaanhoitojärjestelmään kohdistuvaa painetta.
 • Mutta nämä toimet yksin eivät sammuta epidemiaa
 • Niiden tarkoitus on mahdollistaa ne tarkemmat ja kohdennetummat toimenpiteet jotka tarvitaan epidemian eteenpäin tartumisen pysäyttämiseksi ja ihmishenkien pelastamiseksi.
 • Kutsumme kaikki maat, jotka ovat käynnistäneet nk. ”lockdown” [cordon sanitaire, ulkonaliikkumis- ja kokoontumiskiellot ym.] toimet käyttämään näin voittu aika virusten vastaiseen taisteluun.
 • Te olette avanneet uuden mahdollisuuksien ikkunan.  Kysymyus on, miten te sen käytätte?
 • Me suosittelemme kuutta avaintoimenpidettä:
  • Ensin, kasvata, kouluta ja ota sitten käytöön [tätä] sairaanhoidon ja kansanterveyden [uutta] työvoimaa;
  • Toiseksi, [luo ja] toteuta yhdyskuntatason järjestelmä, joka löytää jokaisen epäilyttävänkin sairastapauksen;
  • Kolmanneksi, lisää voimakkaasti testauskapasiteetin tuotantoa ja saavutettavuutta;
  • Neljänneksi, identifioi, sovita ja varusta [soveltuvia] tiloja käytettäväksi [covid-19] potilaiden hoitamiseen ja eristämiseen;
  • Viidenneksi, kehitä selkeä suunnitelma ja prosessi [tartunnan saaneita lähellä olleiden] kontaktien eristämiseksi.
  • Ja kuudenneksi, fokusoi koko hallitus covid-19:n tukahduttamiseen ja hallitsemiseen.

Tähän voin lisätä itse ainoastaan hartaan toivomuksen luetun ymmärtämisestä.

Ja lopuksi

Jokainen viivyttelypäivä nostaa yhä räikeämpään valoon kysymyksen Länsimaisen ja Pohjoismaisen liberaalin demokratian legitimiteetistä.  Tässä toisen maailmansodan jälkeisen ajan suurimmassa globaalissa kriisissä Itä-Aasian maat kommunistisesta Kiinasta parlamentaariseen Koreaan ovat jo nyt osoittaneet EU-Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin verrattuna ylivoimaiset kykynsä päättäväisiin, tehokkaisiin, yhteisöllisiin ja proaktiivisiin toimiin kriisistä ylös nousemiseksi ja sekä kansalaistensa että taloutensa suojelemiseksi.  Mitä argumentteja meillä on asettaa näitä vastaan?

Useimmat COVID-19 kuolemat eivät ole väistämättömiä

Euroopan poliittiset johtajat valmistelevat parhaillaan kansalaisia siihen, että Covid-19 epidemian leviämistä koko väestöön ei ole mahdollista enää estää – keinoja ei yksinkertaisesti ole.  Boris Johnson kertoi juuri englantilaisille, että 80 % heistä voi sairastua, Angela Merkel tarjosi saksalaisille muutama päivä sitten 70 % riskinarviota.  Meidän omat ministerimme olivat torstain tiedotustilaisuudessa optimistisempia, riski voisi meillä olla 35 %, mutta hekin olivat vakuuttuneita, että epidemian leviäminen läpi koko väestön on väistämätöntä.  Huoli sairaanhoidon kapasiteetin riittävyydestä, henkilöstön terveydestä ja jaksamisesta sekä talouden kantokyvystä on suuri.

Tähän mennessä Suomen muutamasta sadasta Covid-19 potilaasta tiettävästi kenenkään sairaus ei ole kuitenkaan ollut vakavinta laatua, eikä kuolemantapauksia ole tämän kirjoittamiseen mennessä kertynyt.  Tilanne on samankaltainen kaikissa Pohjoismaissa ja ilmeisin syy on, että jokseenkin kaikki tartunnat on hankittu talvisilta turistimatkoilta Italiasta, ts. joukossa ei juuri ole korkeimpaan riskiluokkaan kuuluvia vanhuksia tai kroonisesti sairaita.  Tämä etu katoaa, kun epidemia leviää Suomen sisällä.  SARS-CoV-2 viruksen aiheuttaman Covid-19 influenssan tartunnan, sairastumis- ja kuolemanriskin sekä rajoittamismahdollisuuksien arvioinnissa ei tarvitse enää rajoittua yleiseen influenssaepidemiologiseen tietoon, koska spesifistä epidemiologista, kliinistä ja mekanistista tietoa Covid-19 sairaudesta kertyy ja julkaistaan jo nyt kiivaaseen tahtiin eri puolilta maailmaa ja myös kansainvälisten konsortioiden toimesta, kts. https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/.  Näiden perusteella tiedetään, että väestötasolla Covid-19 sairastuneista 15-20 % saa vakavia, 6 % kriittisiä, hengityskoneita vaativia oireita ja 3,5 % menehtyy sairauteen.

Suomeen tuotuna, olettaen että tuo mainittu 35 % saisi tartunnan, tämä tarkoittaisi 2 miljoonaa sairastunutta, 120 tuhatta hengityskonehoitoa tarvitsevaa ja 70 tuhatta kuollutta, ts. väestön kokonaiskuolleisuuden kaksinkertaistumista.  Jokaiselle lienee selvää, että sairaanhoitojärjestelmämme, sen enempää kuin minkään muunkaan Euroopan maan järjestelmä ei voi hallitusti selvitä tällaisesta urakasta.

Ja kuitenkin Kiina on selvinnyt.  Edellisen laskelman logiikalla Kiinassa, pelkästään 60 miljoonan asukkaan Wuhanissa, josta epidemia sai alkunsa, olisi pitänyt sairastua 21 miljoonaa ja menehtyä yli 700 tuhatta [koko Kiinassa vastaavasti 20 kertaa enemmän].  Todellisuudessa koko Kiinassa sairastui ja kuoli Covid-19 epidemiaan alle sadasosa näistä määristä.

Chaolong Wangin kahdentoista kollegansa kanssa 2 vk sitten julkaisema Wuhanin Covid-19 epidemian analyysi https://doi.org/10.1101/2020.03.03.20030593 osoittaa, että 1.3.2020 mennessä Wuhanissa oli sairastunut 79 000 ja kuollut 2873 (3,6% sairastuneista).  Päivittäisten sairastapausten määrä on viime päivinä supistunut noin kymmeneen (!), ts. epidemia on – ainakin tällä erää – ohi.  Sekä sairastuneiden että kuolleiden määrät olivat Wuhanin epidemiassa alle puoli prosenttia siitä, mitä Euroopan johtajat näyttävät pitävän väistämättömänä ja siis hyväksyttävänä.  Ero on käsittämättömän suuri.  Se ei johdu siitä, että Covid-19 olisi Kiinassa vähemmän tarttuvaa, tai että kiinalaiset olisivat sille aivan ratkaisevasti vastustuskykyisempiä, vaan siihen, että Kiinassa väestön altistumistiet SARS-CoV-2-virukselle katkaistiin tarkoituksellisesti ja suunnitelmallisesti käyttäen hyväksi sekä altistumistiedettä yleensä että Wuhanissa toteutettujen toimien asteittaista säätämistä tulosten perusteella.

Olen itse julkaissut juuri vuodenvaihteessa kansainvälisen kollegaryhmän kanssa  altistumisen arvioinnista laajan käsikirjan https://www.springer.com/gp/book/9783319961477.

Ensimmäiset Covid-19 tapaukset havaittiin Wuhanissa 8.12. ja potilaita alettiin korkean kuolleisuuden vuoksi pian hoitaa eristystiloissa.  Tammikuun ensimmäisellä viikolla identifioitiin taudin aiheuttama SARS-CoV-2 virus.  Uusia tapauksia ilmestyi tuolloin samaan tahtiin kuin nyt Suomessa, ja infektion alkupisteeksi oletettu Wuhanin kalatori suljettiin.  Chunyun, Kiinalainen uuden vuoden juhla alkoi 11.1. ja sadat miljoonat kiinalaiset alkoivat lähteä käymään kotiseuduillaan.  Seurasi eksponentiaalinen päivittäisten uusien sairaustapausten lisääntyminen muutamasta kymmenestä yli tuhanteen ja tautia alkoi levitä ympäri Kiinaa.  Covid-19 sairauden tarttuminen ihmisestä toiseen varmistui 20.1., potilasmäärät ruuhkauttivat hoitoyksiköt, epäillyt tapaukset asetettiin kotikaranteeniin ja kaikista lääketieteellisistä resursseista syntyi Wuhanissa ankara pula.

Toisessa vaiheessa, 23.1., Wuhanin alue eristettiin (asetettiin cordon sanitaire’en).  Peräkkäisinä tammikuun päivinä keskeytettiin ensin julkinen liikenne, sitten taksit, ja lopulta kaikki liikkuminen kaupunkialueella ilman erityistä lupaa.  Yleisötilaisuudet kiellettiin, liikkeet ruokakauppoja ja apteekkeja lukuunottamatta suljettiin.  Kasvosuojus tuli pakolliseksi julkisissa tiloissa liikuttaessa ja määräyksiä annettiin käsihygieniasta, kotien puhdistuksesta ja pintojen desinfioinnista.  Wuhaniin perustettiin joukko uusia, yksinomaan Covid-19 sairaille kohdennettuja sairaanhoitoyksiköitä, niihin toimitettiin muualta Kiinasta 10 000 sairaanhoidon ammattilaista sekä tarvikkeita erityisesti hengitystieinfektiopotilaiden tarpeisiin, ja virustestejä lisättiin ja nopeutettiin.  Näillä keinoilla uusien päivittäisten sairaustapausten määrä saatiin pysäytettyä 1000 – 1300 tasolle ja jopa käännettyä hienovaraiseen laskuun.

Kolmannessa vaiheessa 2.2. annettiin edelleen kiristyviä määräyksiä ja otettiin käyttöön uusia, entistä tiukempia keinoja.  Kaikki Covid-19 potilaat, heidän kanssaan lähikontakteissa olleet, tautiepäillyt sekä kuumeiset potilaat keskitettiin, eristettiin ja hoidettiin vain tälle potilasryhmälle perustetuissa sairaaloissa [Useimmat varmaan näkivät videon yhden sairaalan rakentamisesta viikossa. Loistava propagandatemppu, tietenkin, mutta samaahan voi sanoa esim. Apollo-ohjelmasta, jolla Amerikka lähetti astronauttinsa kuuhun].  Näissä sairaaloissa koko henkilökunta liikkuu vain suojavarusteissa ja noudattaa valvottua päivittäistä desinfiointiohjelmaa.  Kaikkien tiedettyjen ja epäiltyjen SARS-CoV-2-virusten kantajien poistaminen muista sairaaloista vapautti niissä toimivan henkilökunnan jatkuvan tartuntariskin hallinnasta.  Sairaanhoitohenkilökunnan työ muodostui näin molemmissa yksikötyypeissä selkeämmäksi ja turvallisemmaksi.  Tähän vaiheeseen määrättiin myös karanteenialueille ympärivuorokautinen ulkonaliikkumiskielto [pl. erityisluvalla liikkuvat], sekä jokaista sitova velvoite oman ruumiinlämpötilan mittauksesta ja sen sekä mahdollisten oireiden päivittäisestä raportoinnista.  Näillä toimenpiteillä saatiin uusien Covid-19 tapausten määrä viimein nopeasti alenemaan, ensimmäisen kahden viikon aikana noin sataan ja maaliskuun alkupuolella noin kymmeneen vuorokautta kohden.  Eikä menestys rajoittunut Wuhaniin, vaan menetelmiä sovellettiin tarpeenmukaisesti myös Kiinan vähäisemmissä Covid-19 pisteissä.  Tänään koko Kiinasta raportoidaan päivittäin vähemmän uusia Covid-19 tartuntoja kuin esim yhdestäkään Pohjoismaasta, ja niistä suurin osa on nyt ulkomailta tulevilla matkustajia, jotka kaikki laitetaan poikkeuksetta 2 viikon karanteeniin.

Korea otti oman, äkkiä ja yllättäen suureksi levähtäneen Covid-19 epidemiansa hallintaan, jos mahdollista vielä Kiinaakin nopeammin, aivan vastaavilla menetelmillä. He alkoivat myös testata riskinalueiden väestöä sadointuhansin.  Siellä paranee nyt päivittäin enemmän potilaita kuin löytyy uusia viruksen kantajia.

Singaporella on vielä hyvässä muistissaan parinkymmenen vuoden takainen SARS epidemia, ja he onnistuivat lähes tyrehdyttämään Covid-19 epidemian heti alkuunsa.

Euroopan poliittisten johtajien ja nähtävästi myös laajojen viranhaltija- ja asiantuntijatahojen omaksuma käsitys, että Covid-19 epidemian leviäminen yli koko väestön, siitä seuraava hallitsematon potilastulva ja kuolleisuus on väistämätön, on väärä.  Kulumassa olevan vuoden mahdollisista Covid-19 uhreista enemmän kuin yhdeksänkymmentäyhdeksän sadasta on estettävissä turvautumalla jo testattuihin ja toimivaksi osoitettuihin menetelmiin.  On tietenkin arvokysymys, katsotaanko Kiinan epidemian torjunnassa käyttämät menetelmät suuremmaksi uhaksi eurooppalaisille arvoille kuin kymmeniätuhansia ylimääräisiä kuolemantapausia Suomessa ja miljoonia Euroopassa kesään 2021 mennessä. Väistämättömiä nämä kuolemat eivät ole.

_________

Päivitystieto 15.3.: Etelä-Korea, joka on seurannut Kiinan esimerkkiä, on jo saanut uusien päivittäisten Covid-19 sairastapausten määrän vähenemään 4/5 huipputasosta. Se siis on mahdollista.

Ja näinhän tapahtui myös mm. HIV-, SARS- ja Ebola-epidemioiden kohdalla. Eivät niidenkään aiheuttamat kuolemat tyrehtyneet väestön laumaimmuniteetin kasvun tai kahden jälkimmäisen osalta myöskään tehokkaiden lääkkeiden löytymisen avulla, vaan katkomalla altistusteitä niin tehokkaasti, että yksi sairas voi tartuttaa selvästi vähemmän kuin yhden terveen.

Tyttäreni Paula lähetti minulle juuri keinoälytytkijan, Joscha Bachin eilen julkaiseman artikkelin (klikkaa tästä), jossa hän on päätynyt jokseeenkin tarkalleen samoista syistä kuin minä jokseenkin tarkalleen samoihin johtopäätöksiin: Covid-19 infektiohuipun ajalliseen levittämiseen ja laumaimmuniteetin rekentamiseen perustuva politiikka – johon mm. Suomessa ja Englannissa aioitaan turvautua – on tuhon tie, josta yhdenkään maan sairaanhoitojärjestelmällä ei ole vähimpiäkään mahdollisuuksia selviytyä.  Pohjois-Italian saraanhoito on paraikaa luhistumassa vaikka sairastuneita on vasta 0,1 % väestöstä odotettavissa olevan 35-60 % asemasta [siis jos epidemiaa ei saada Wuhanin ja Etelä-Korean tavoin katkaistua].

View at Medium.com

 

Big Bang, Jesus and Shakespeare

You asked your mother in the car: “Why should I study religion (actually, the history of Christianity and other religions) at school?  I do know that the world was not created within seven days, but instead it began in the big bang billions of years ago.”

You might as well have continued that you know that man, like all living things, has evolved over millions of years, and that you know many other things for facts as well.

There was so much noise and hassle in the car, and the traffic was so busy that I had to concentrate on driving and could only listen.  Now, after a few more peaceful days I’ll try to answer your question. The answer is – sorry – a bit long, so I am asking for your patience.

EVOLUTION AND BIG BANG

The Sunday of Creation in our Lutheran church calendar [in Finland] occurred a few weeks ago.  The text of the day was Genesis, the 1st Book of Moses.  So, does our church teach that the world was, indeed, created in a week and man in its sixth day?

When Charles Darwin published ‘The Origin of Species’, i.e. the evolution theory, in 1855, Gregor Mendel, a Czech Augustinian monk and director of the St. Thomas Monastery in Brno was conducting research on heredity using the flowers in its garden.  From the results he published the three Mendelian laws of heredity.  These explained how evolution functions and made Mendel the father of the science of genetics.

How about the Big Bang theory?  It was first presented in 1927 by Georges Lamaître, Belgian Jesuit priest and professor of physics in the Catholic University of Louvain.  When he later presented his theory to Pope Pius XII, the pope was so enthusiastic about it that Lamaître needed to cool him down – big bang was still just a theory that was debated about.  Cosmology accepted the Big Bang theory as late as in 1964, just two years before the death of Lamaître.

Could Mendel and Lamaître have conducted their research in a monastery and in a catholic university and publish their results within a church that claimed Genesis, interpreted to the letter, to be the complete explanation about the origins of the Universe and the world, and that condemned the evolution and big bang theories?  At least the Catholic church does not teach – did not even 100-200 years ago – Genesis as science.  In fact the Catholic church has not taught so as long as long as actual science based theories about the origins of the universe and life have existed.  Yet, there are also Christian churches which base their science on Genesis [or more correctly judge science on the basis of Genesis].  I’ll come back to these later on.

Mendel and Lamaître have not been unique bright spots in the history of science within the churches, monasteries and Christian universities [actually, for 800 years the only universities].  In the 1700’s Anders Chydenius, vicar of Kokkola [and powerful legislator in the Parliament of Sweden] was one of the most progressive economists, forerunner of modern liberalism and he also started the vaccinations against smallpox in Sweden/Finland only years after Edward Jenner in England.

SO, WHY DOES THE CHURCH STILL PREACH GENESIS?

How should one understand that in the middle of the summer of 2019 Genesis is still preached in the Sunday of Creation in every church of Finland?  The short explanation is this: Genesis is a key element in the Judeo-Christian religious and cultural history.  It is equally wrong to understand it as a textbook of science as it would be to understand Iliad and Odýsseia of Homer as a textbook of Greek history – or to condemn it on the grounds that it is not.

The longer explanation: You do know the greatest of playwrights, Shakespeare, right?  His most popular drama, aside of Romeo and Juliet of course, is Richard III.  It presents King Richard III (1452-1485) as an embodiment of the evil.  Research on history has demonstrated, however, that the Richard III of Shakespeare is a rude and intentionally unjust misrepresentation of King Richard III.  Shakespeare was surely rewarded by the Tudors who, after having killed King Richard III, the last of the house of York, ruled at the time of Shakespeare.

Now that we know this, how is it possible that theatres still put Shakespeare’s Richard III on stage. Should the wrong be corrected, the play be banned or edited to respect the historic truth?  My guess is that you would propose neither ban nor editing – and neither would I.  But why not?  Because both Richard III, the King of England and Richard III the play of Shakespeare are essential elements of the history of England, the former of the political, the latter of the cultural history.  Editing the play for political correctness would destroy the latter [there might be a broader message here as well].  In the school curricula its place, however, is in literature, but not in history.

Incidentally, who was William Shakespeare?  There exists so little contemporary information about him that every now and then an academic raises the questions: has there actually been a real person behind that name, and if so, has he ever written a single play?  Namely, the plays have only survived as scattered notes written up by and compiled by others.  Quite the same questions and doubts have been raised about the historic reality of the existence and words of Jesus of Nazareth.  Although Jesus lived 1500 years before Shakespeare, much more contemporary information has survived from his life than from the life of Shakespeare.  Yet, in my mind, doubts about the historic existence of both Jesus and Shakespeare are absurd.  They both left their marks in their contemporaries and through centuries those marks have become indelible, intensified and spread over the globe – people, language, culture and society.  If one cannot believe that Jesus or Shakespeare have existed, how could one believe in the existence of any particular individual who has supposedly lived centuries ago – or what would we actually mean by ‘having existed’?

WHAT IS THE ORIGIN OF THE BIBLE?

Several scholarly Church Fathers compiled the Bible towards the end of the fourth century in a series of synods via debating, selecting and combining from numerous Jewish (Septuagint in Greek 132, BC) and early Christian scriptures.  They included in the final compilation of the 54 books of the Old and the 27 books of the New Testament – the biblical canon – all of the available independent and original texts and did their best to organise them into a logical order.  They left out, e.g., several Jewish personal histories from the Old Testament and from the New Testament they left out several Gospels which had obviously been written after and based on the four included ones (Mark, Mathew, Luke and John).  Some of those left out were considered heretical, others just redundant.  They have been published separately as biblical apocrypha.  The current Bibles used by the Catholic, Orthodox, Lutheran, Anglican and other protestant churches contain the same books in the same order, with the exception of some Old Testament books that exist only in the Catholic and Orthodox Bibles.  The Church Fathers closed the New Testament’s biblical canon – that included the four Gospels, Acts, 21 Letters and Revelations – in 367, but they accepted that the individual texts will be critically evaluated and edited also in the future because those they had available had been copied and sometimes rearranged during the past 300 years many times over, and some more original texts were likely to be found.  The first complete Bible in Latin was Vulgata, translated by St. Jerome in 420 AD.

Later archaeological and linguistic research has indeed found several more original/older texts and incorporated them into the more recent bible translations, and such findings have continued up to present.  For example the ‘dead sea scrolls’ (Qumran Caves Scrolls), originating from 300 BC to 100 AD, were found in the 1940’s and ‘50’s, and contain numerous passages of the books of Old Testament from Genesis to Isaiah, Ezekiel, etc., written in Hebrew and Aramaic.

The first domestic language [other than Latin and Greek] Bible translations were done from Latin about one thousand years after St. Jerome.  Already in the 1500’s Luther translated the Bible to German using Greek and Hebrew originals.  Since then the number of languages the Bible has been translated to has grown to 700, and the total number of translations to ca. 1000.  Modern Bibles are, indeed, based in parts on older originals than the Bible that the Church Fathers compiled in 367.  Linguistic and cultural research on the original Bible languages, Koine Greek and Hebrew, have also pointed out numerous errors in the translations and interpretations in the older versions, and more precise translations have replaced earlier ones.  There have also been speculations about the precise words used by Jesus, who spoke Aramaic [the regional lingua franca] and not Greek.  Only one sentence in Aramaic is found in the Greek originals: Eeli, eeli, lama sabaktani (Matt. 27:46).  Our current Finnish Bible translation from 1992 is based on a different interpretation philosophy [true to meaning rather than true to dictionary] than its predecessor from 1938, and on older originals than the 1776 Bible, let alone Agricola’s New Testament in Finnish from 1548.

In my mind the greatest virtue of the Church Fathers was that they did not even try to edit/rewrite the available, more or less loose books, letters etc., into a single, logical, watertight narrative.  That would inevitably have eliminated or distorted most of the original texts.  Instead they left the differences, inconsistencies, conflicts, questionable and even outrageous contents as they stood in the originals they had in their hands for the readers, scholars, philosophers and artists to think about, interpret and decipher as best they can.

Of the nearly one thousand Bible translations two, the already named Latin Vulgata (420) and the English Authorised Version of 1611, better known as King James have in their time acquired such authority, that even many scholars have occasional difficulties to keep in mind that they have not been dictated from heaven, but translated from Koine Greek and Hebrew.  Understanding Vulgata requires fluency in classic Latin – which until the 1700’s was the basis of any academic education.  King James Bible got its name from the committee that King James I of England formed for the translation.  The result is a rare literary masterpiece, comparable to the plays of Shakespeare, which together laid the foundations for the written English language [like Luther’s Bible did for the German and Agriciola’s Bible for the Finnish language].  To read King Janes with full comprehension, however, requires more literary education and experience than most native English speakers of today have.  Besides, both the original Vulgata and King James contain numerous errors that have been pointed out by more recent research and also corrected in, e.g., the Authorised Standard Version of 1952.

AND THEN EMERGED THE CREATIONISTS

Protestant churches, particularly in America, are presently divided between the liberal and the fundamental (evangelical).  E.g., of the North American Lutheran churches the bigger, ELCA, belongs to the former, and the smaller, LCMS (sc. Missouri Synod), to the latter.  Unlike the Anglican,  Lutheran and most other protestant churches in Europe, LCMS and several American protestant churches have not approved many of the findings of the 19th and 20th century sciences, notably evolution biology, palaeontology and cosmology.  Instead they claim that the book of Genesis is an accurate ‘scientific’ description about the origins of the physical and biological universe.  They prefer to use the 1611 King James Bible, for which its archaic language gives authority and difficulty to decipher leaves room for interpretation by the preachers.  They have followers in Africa and Asia, and among smaller groups in Europe and in Finland as well.  Their doctrine about the origins of the world and its creatures is called creationism [another version is intelligent design], and it is important to realise that creationism is not an early/original Christian doctrine but, instead, originates from the 1900’s.  Creationists are eager to distribute their ideas/opinions in, e.g., TV-studio discussions.  Stereotypically a complacent narrator sitting in the end of the table invites to one side self-assured atheists, a cosmologist and an evolution biologist, and to the other side one young female and another old male creationist, and all five lead the less informed viewer to believe that creationism is Christianity and Christianity is creationism.

A more intelligent discussion is possible.  In 2004 and 2010 Juha Pihkala, bishop, and Esko Valtaoja, professor of cosmology and self-proclaimed atheist, published together two books about their debate on Christian faith vs. faith [restricted] on science.  They also prepared a TV-discussion about the topic.  These were intelligent, reasonable and informed discussions between two highly educated, civilized and mutually respectful gentlemen.  The books sold well, the TV-discussion had a large audience, and they also won praise and prizes.

PENTECOST WAS THE BIG BANG OF CHRISTIANITY

None of what I have written above demonstrates that Jesus was a son of God born on earth into the midst of humans.  I have only written about the origins of the Bible, what it is and is not according to the current catholic and European protestant churches.

Who was Jesus?  To understand this the beautiful legend of Christmas/Nativity is not a critical event.  Its foundations on reality are impossible to judge and also irrelevant.  The gospels of Mark and John mention nothing about the birth or youth of Jesus, nor can anything be found in the rest of the New Testament, aside of the gospels of Mathew and Luke.

The critical event for the birth, early expansion and global spread of the Christianity is Pentecost.  About six weeks earlier, Jesus, the teacher whom the future apostles had followed and listened to for 2 – 3 years, had been arrested, prosecuted by the Jewish religious leaders, sentenced and executed by the Roman authorities.  Executions were common, many people who had been excited about Jesus for a while began to forget.  The authorities were less interested about the frightened disciples, who were hiding, split into smaller groups, some searching possibilities to return to their earlier life or begin a new one unidentified. And then the first Pentecost happened.

You may find St. Luke’s (Acts 2:1-3) description – the believers having gathered in one place, a sudden noise like a strong wind blowing and tongues of fire spreading out and touching each person in the room, the disciples speaking in all languages of the present audienge – strange and unbelievable.  Still this is the only description about the event which must have been profoundly shattering, because it first empowered this small group of hiding fishermen and peasant women, and then sent them into the midst of the people to tell what the Jesus, whom they had known and many amongst the people had heard about, had told and done, demanded, prophesied and promised.  This message began to transmit from them to new people and again forward inexhaustibly like an epidemic.  Pentecost was the big bang of Christianity.  What followed is no more a matter of opinion or faith, but the leitmotif of the history of the Western World.  We know in strictly scientific terms what followed from the Big Bang and what followed from Pentecost, although we have no scientific explanation as to what caused them.

The Apostles did not go out to stir up intolerance or xenophobia, quite the contrary, everyone was invited to join, and to lower the threshold the apostles abandoned [after bitter internal struggle] the previously unquestioned requirements of Judaism [circumcision, pork ban, sabbath laws, etc.].  Neither did the apostles call, organise, equip and raise troops for battle [as many of their later followers did], but they set off lightly equipped, alone and in pairs to wander to the different directions of the known world, to talk in the marketplaces, heal the sick, found and organise local churches and to write shorter and longer letters to the churches they wanted to visit, but could not at the time.  Everyone did not view their activities approvingly – and they also had their internal disagreements.  For what we know only one of them, St. John, died a natural death.

The most productive apostle in writing was St. Paul, who never met Jesus live, but met him and at the same time had his own ‘Pentecost’ a few years later on the way to Damascus.  Paul, who at that time was called Saul, was a formally educated pharisee, could read and write Aramaic, Hebrew and Greek and as a citizen of Rome since birth [a privilege shared by only a small proportion of the people outside of the city of Rome] he had a special legal status and respective rights.  He, together with St. Luke [about whom we know much less as a person], were the first followers of Jesus who did not belong to the lowest classes (peasant and slave) of the Roman Society.  At times they worked together, knew each other well, wrote between them half of the texts that the Church Fathers three centuries later included into the canon of New Testament and their influence on the dispersion of Christianity and dogma of the Christian faith is larger than anyone else’s.

Only exceptionally did the apostles talk to representatives of the higher social classes [Philip to the Ethiopian official, Acts. 8].  Usually their audiences consisted of common people, free as well as slaves.  To the higher ladders of the society knowledge about the Jesus-faith trickled from below, and the responses ranged from joining the Christian congregations to launching raids on them.  Christians were rarely violent themselves but frequently objects of violence.  Circuses needed action entertainment and Christians were available closer, cheaper and easier than barbarian prisoners for gladiators to mutilate and lions to tear apart.

This phase continued for ten generations, until the number of Christians grew so big that emperor Constantine the Great saw it advantageous to legalise Christianity in 313 and Theodosius the Great declared Christianity as the official religion in the Roman Empire in 390.  The new status changed the life of both the Church and the Christians for better and for worse.  Christians could now build churches [several first generation original Christian Churches and Baptistries built in the 400 – 500’s have remained in excellent condition in, e.g., Ravenna, Italy] teach and preach freely and in the open.  At the same time, however, the emperors as well as lesser secular rulers began to interfere in the church’s business for their own personal objectives [as they have tried and done ever since].  And then, new opportunities for the use of violence and corruption for personal gain began to open also for the church’s own powers that be.

These changes marked a whole new period for the Church and the Christians.

EPILOGUE

Already in 285 the Roman Empire was administratively divided into the Western (Latin) and Eastern (Greek) parts [Over the next hundred years or so, Rome would be reunited, split into three parts, and split in two again].  Christianity benefited from the status of the official religion of Rome for only nine decades before the West-Roman Empire collapsed and was split irrevocably into smaller and larger more and less temporary principalities.  In the West the Church could no more base its authority on the State, but had to keep on fighting for its independence, establish its own and independent power hierarchy, administration, legislation and sources of revenue – the justifications and structures for its existence.  And, indeed, the Catholic Church did build a sacral Roman Empire on the ruins of the secular Roman Empire.  Now, some 1700 years later, the 1,3 billion members, one million employees, 5353 dioceses and 222 thousand parishes make the Catholic Church the greatest international organisation by far.

The East-Roman Empire with Constantinople its capital city also collapsed, but 950 (!) years later than its Western counterpart.  Consequently, in the East the Church retained its official position but also symbiotic dependence on the State for ten times longer than in the West.  Although the Christian Church was formally divided into the Eastern, Orthodox, and Western Catholic Church as late as in 1054, the two had by then developed in very different political environments for already 570 years – I guess that one would say today grown apart from each other.


Finally, back to your original question, why should you study religion at school?  For exactly the same reason than you should study, e.g., biology, geography, literature, arts and history.  To first know and then better understand where we come from, who we are, and where are we going to.  Without knowing and understanding, you and we all are moving in the dark.

Haluatko totuuden vai vahvistuksen ennakkokäsityksellesi?

Vote Leave -kampanjasta kertova englantilainen elokuva, Brexit – The Uncivil War (2019. TV-1:ssa 7.1., Areenassa maaliskuun 2020 loppuun), palautti mieleen  palkitun dokumentin, War Room (1993), Bill Clintonin vuoden 1992 kampanjasta.  Molemmat kuvaavat taitavasti ja uskottavasti poliittisen kampanjoinnin murrosta, uuden ja vanhan yhteenottoa, jonka jälkeen mikään ei palaa ennalleen.  James Grahamin käsikirjoittamassa, Toby Haynesin ohjaamassa ja Benedict Cumberbatchin tähdittämässä Brexit elokuvassa myös viitataan Clintonin kampanjaan.

Tässä blogissa aion kuitenkin verrata Brexit elokuvan kertomaa tarinaa vuonna 1970 epäonnistuneen Apollo 13 kuulennon pelastustarinaan.  Myös siitä tehtiin pitkälle todellisuuspohjainen ja moninkertaisesti palkittu elokuva.  Molempien tarinoiden faktat olen kuitenkin tarkistanut tai hakenut lähteistä, jotka voit avata artikkelin lopusta. 

Apollo 13 lennonjohtaja Gene Kranz, pragmaattinen teknokraatti, ja Vote Leave kampanjan vetovastuuseen houkuteltu Dominic Cummings, politiikasta vetäytynyt eksentrinen älykkö, saivat kumpikin odottamatta johdettavakseen mahdottoman tehtävän.  Kumpikin joutui aloittamaan kaaoksesta, ristiriitaisten vaatimusten ja argumenttien, vastuutaan välttelevien ja asemiaan varmistelevien egojen kakofoniassa, jossa oli aluksi vaikeaa saada edes äänensä kuuluviin saati joukkonsa kuuntelemaan.

Kun Kranzille selvisi että Apollo 13:n huoltomodulissa oli tapahtunut tuhoisa räjähdys 14.4.1970, hän antoi itselleen ja koko Houstonin lennonjohdolle yhden ainoan tehtävän: tuoda Apollo 13:n miehistö kotiin – epäonnistuminen ei ollut vaihtoehto.  Millään muulla ei ollut merkitystä, kaiken muun tuli palvella vain tätä lopputulosta.  Kun tämä oli upotettu kaikkien lennonjohdossa olevien tajuntaan, johtoryhmä listasi kotiinpaluun välttämättömät edellytykset, valitsi lentoradan jolla onnistuminen oli todennäköisintä, sekä määritti kriittiset polut ja aikataulut ratkaisuille, päätöksille ja niiden toimeenpanolle.  Tämän jälkeen yksityiskohtien ympärille muodostettiin ad hoc tiimit kehittämään ja testaamaan ratkaisuja sekä vastaamaan odottamatta eteen nouseviin ongelmiin kuten aluksen sisäilman hiilidioksidipitoisuuden vaaralliseen kohoamiseen ja akkujen sähkön riittävyyteen.  Apollo 13:n komento-, huolto- ja kuumodulin valmistajat kytkettiin ympärivuorokautiseen yhteyteen kaiken sen tiedon varmistamiseksi, jolla saattaisi olla merkitystä.  Tämä-ei-voi-onnistua-paniikinlietsojia toki putkahteli esiin, mutta heidät joko rauhoiteltiin tai siirrettiin sivuun häiritsemästä muita.

Houstonin lennonjohtokeskuksen ympärillä vilisi ja sinne yritti tunkeutua vastauksia vaativia ja julkisuutta hakevia poliitikkoja sekä vuosisadan skuuppeja metsästäviä toimittajia kameroineen ja mikrofoneineen – epäilemättä myös rahaa haistaneita juristeja.  Kranz kuitenkin piti heidät ulkona ja lennonjohdon tiimit sisällä.

Myös Cummings joutui nousemaan pöydälle saadakseen kampanjatiiminsä keskittymään ainoaan hänen määrittämäänsä päämäärään, Leave äänten voittoon Remain äänistä 23.6.2016 vähintään yhdellä äänellä.  Millään muulla ei ollut merkitystä, kaiken muun tuli palvella vain tätä lopputulosta.  Cummingsilla oli perinpohjin erilainen näkemys kuin [rasistisella EU-populismilla maineensa hankkineella UKIP puolueen ainoalla parlamenttiedustajalla] Nigel Faragella siitä, miten Brexit kansanäänestys voitetaan.  Hän joutui uhkaamaan omalla erollaankin pitääkseen sekä Faragen että konservatiivipuolueen vanhat takapenkkiläiset EU vastustajat ulkona Vote Leave kampanjasta.  Nämä perustivatkin sitten oman Leave.EU kampanjan, mikä sopi Cummingsille erinomaisesti.

Cummings pystytti Vote Leave kampanjan kahdelle jalalle.  Ensimmäisen oli julkinen: Julisteiden, kampanjabussin kylkien ja TV-mainosten viestit:  Me lähetämme EU:lle £ 350 miljoonaa viikossa – rahoitetaan sillä mieluummin NHS:aa (National Health Service), ja Otetaan takaisin kontrolli (Take back control).  Edellinen väite oli mielikuvituksellinen valhe, joka vetosi suoraan ja jokaisen käsittämällä logiikalla jo vuosikymmeniä Englannin julkiseen sairaanhoitoon kohdistuneeseen tyytymättömyyteen.  Sen valheeksi osoittaminen vaati kuitenkin poliittiselle debatille toivotonta kasaa tilastoja, monimutkaisia selityksiä, what-if analyysejä Excel-taulukoilla, ja Englantihan oli jo saanut tarpeekseen asiantuntijoista.  ’Take back control’ haikailee takaisin ’Rule Britannia’ -aikaan.  Kumpaakaan viestiä ei avattu, ne purivat emotionaalisesti ja olivat vaikeita torjua.  Vote Leave kampanja koetti sen sijaan pysyä erossa Leave.EU kampanjan uhkakuvista, kuten 70 miljoonasta Englantiin ryntäävästä turkkilaisestaRemain -kampanja ei kyennyt missään vaiheessa kokoamaan itseään selkokielisen viestin, toden tai valheen taakse.  

Cummingsin toisesta vaaliaseesta tiesi sensijaan vain pieni sisäpiiri.  Cambridgen yliopiston Alexandr Kogan oli aikaisemmin saanut tutkimushankettaan varten käyttöönsä 300 000 facebook-käyttäjän tiedot.  Hän oli luovuttanut ne Cambridge Analyticalle, joka pääsi niiden kautta käsiksi myös edellämainitun facebook-käyttäjien sosiaalisissa verkostoissa oleviin facebook-käyttäjiin, jne., kunnes sillä lopulta oli hallussaan 87 miljoonan facebook-käyttäjän tiedot, mukana miljoonia brittejä.  Nämä profiloitiin psykograafisesti: persoonallisuus, arvot, mielipiteet, asenteet, kiinnostuksen kohteet, elämäntavat sekä tietenkin asuinpaikka.  Heidät jaettiin kolmeen ryhmään: A, äänestävät varmasti Leave, B, äänestävät varmasti Remain ja C, epävarmat, mukaanluettuina kolme miljoonaa jotka eivät olleet koskaan äänestäneet.  A ja B eivät olleet äänestyksen voittamisen kannalta kiinnostavia, joten kaikki resurssit kohdennettiin ryhmään C.  Työtä ohjasi pieni joukko keinoälyn, tilastotieteen ja psykologian asiantuntijoita, ja sitä pyörittivät Aggregate IQ:n Cambridge Analyticalle kehittämät vaaliohjelmistot.  Valeprofiilien avulla testattiin valikoitujen facebook-käyttäjien reaktioita hienosäädettyihin viesteihin, miten he jakoivat viestejä eteenpäin, jne.  Tilastomalleilla analysoitujen tulosten perusteella Vote Leave kampanja räätälöi eri vastaanottajaprofiileille yhteensä 1433 viestiä jotka se suuntasi ennen kansanäänestystä Aggregate IQ:n kautta valikoiduille äänestäjille noin miljardissa kohdennetussa viestissä.  Niistä jokaisen tarkoitus oli saada kohdehenkilö äänestämään Leave tai, jos tässä onnistuminen olisi liian epätodennäköistä, jättämään äänestämättä.  Viesteihin linkitettyjä mainoksia klikattiin 169 miljoonaa kertaa. 

Aggregate IQ:n omistaa amerikkalainen biljonääri, Robert Mercer, joka oli samana vuonna 2016 myös Donald Trump 2016 Presidentiksi -kampanjan suurin lahjoittaja.

Suurin ero Apollo 13:n pelastusoperaation ja Vote Leave kampanjan johtamisessa oli käytettävissä oleva aika, 87 tuntia vastaan 257 vuorokautta.  Kiinnostavampi on kuitenkin niiden suhde fyysiseen todellisuuteen.

Ainoa asia, jolla oli merkitystä arvoitaessa Houstonin lennonjohdon menestystä oli Apollo-13:n miehistön, Haise, Lowell ja Swigert, pelastuminen 17.4.1970.  Tämä riippui astronauttien ja lennonjohdon tilanneanalyysistä, johtopäätöksistä ja kyvystä suunnitella ja toteuttaa oikeat toimenpiteet oikea-aikaisesti.  Aluksen liiketila suhteessa maan ja kuun gravitaatiokenttiin, tulokulma ilmakehään, sekä ne ilmakehän ominaisuudet joiden avulla komentomodulin liike-energia oli saatava poltettua alusta tuhoamatta, oli tiedettävä täsmälleen.  Apollo 13:n komento-, kuu- ja huoltomodulin resurssien laatu ja riittävyys räjähdysonnettomuuden jälkeen oli arvioitava oikein ja osattava kohdentaa selviämisen kannalta kriittisiin tehtäviin.  Kaiken oli onnistuttava sellaisessa fyysisessä todellisuudessa, jota oli – luonnollisesti – mahdotonta lahjoa tai uhkailla, harhauttaa tai manipuloida.

Vote Leave [kuten myös Leave.EU] kampanjan menestykselle sen julkisen kuvan ja  algoritmien lähettämien yksilöityjen viestien suhteella yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja kauppapoliittiseen todellisuuteen tai Britannialla edessään olevaan konkreettiseen tulevaisuuteen ei sensijaan ollut mitään merkitystä.  Ainoa tarkoitus ja merkitys oli viestien emotionaalisella vaikutuksella kuhunkin vastaanottajaan, ja heidän kauttaan äänestyksen lopputulokseen.  Miljardin yksilöidyn viestin jäljittäminen, faktatarkastuksesta puhumattakaan olisi tietenkin sula mahdottomuus.

Vote Leave kampanja oli pilotti Steve Bannonille, Robert Mercerille ja Donald Trump 2016 Presidentiksi -kampanjalle.  Heillä oli Cummingsin kampanjan analyysien ja kokemusten lisäksi nyt käytössään 70,6 miljoonan amerikkalaisen Facebook käyttäjän profiilit, sekä Venäjän tiedusteluvoima ja trolliarmeija, johon Trump vetosikin menestyksellisesti suorassa TV-lähetyksessä 27.6.2016.  Ne toivat Donald Trumpille kriittiset 80 000 ääntä kolmessa vaa’ankielivaltiossa ja vaalivoiton Hillary Clintonin 2,9 miljoonaa suuremmasta äänimäärästä huolimatta.  V. 2020 presidenttikampanjan valmistelu alkoi kun Venäjän GRU hakkerit murtautuivat marraskuussa 2019 Ukrainalaisen kaasuyhtiön, Burisman, tietokoneisiin ilmeisesti löytääkseen potentiaalisesti kiusallisia tietoja demokraattien vahvimmasta presidenttikandidaatista, Joe Bidenistä ja hänen pojastaan Hunterista, joka oli jonkin aikaa Burisman hallituksen jäsen.  Trump joutui valtakunnanoikeuteen koska hän painosti Ukrainan presidentiltä, Zelenskyltä, tällaisia tietoja vastalahjaksi USA:n sotilasavulle.  Pelkkä julkisuudessa pidetty uhka kiusallisista sähköposteista riitti voittoon 2016, miksi ei siis myös 2020?

Minkälainen olisi siis tämän päivän poliittisen kampanjan Pelikirja?

Sosiaalinen media (some), älykännykkä, maksu-, asiakas- ja jäsenkortit, jne., jättävät kustakin käyttäjästä digitaaliset jalanjäljet.  Väestötasolle tuotuna ne muodostavat Big Dataa, joka mahdollistaa jokaisen äänestäjän profiloinnin, käyttäytymisen ennustamisen ja tähän kohdistettavan vaikuttamisen vaihtoehtojen tehokkuuden arvioinnin.  Sen perusteella poliittiset viestit voidaan optimoida ja kohdistaa yksilöllisesti somen kautta.  Toistaiseksi massamedia vielä rajoittaa viestittäjien vapausasteita.  Puolueen juliste tai mainos sanomalehdessä ja TV:ssä ei voi olla räikeässä ristiriidassa puolueen somessa jakamien viestien kanssa.  Tämä rajoitus kuitenkin hiipuu sitä mukaa kun Facebook, Instagram, Twitter, WhatsAp ja YouTube korvaavat kasvavalle osalle äänestäjäjistä lehdet, TV:n ja radion tiedon ja uutisten lähteinä.  He valitsevat itse [siis uskovat valitsevansa] mitä tietoa he haluavat [kääntäen, eivät halua] ja erottautuvat näin eri someklustereiksi (tilastollisiin kasautumiiin, kupliin), samoin ajattelevien, samoista asioista kiinnostuneiden sekä samankaltaisissa oloissa ja vaiheissa elävien joukkoihin.  Tällaiseen someklusteriin eristäytymistä vahvistaa yhteinen auktoriteetti, joka tuottaa yhteisiä viholliskuvia ja varottaa uskomasta valhemedian, lehdistön ja TV:n salaliittoihin.  Voimakkaimmin yhteensitoutuneet klusterit muodostuvat auktoriteettia kaipaavista yksilöistä vahvaksi mieltämänsä johtajan ympärille.  Someklustereiden välinen kommunikaatio on vähäistä, useat eivät edes tiedä toistensa olemassaolosta.  Samat toimijat voivat siis viestittää niihin jopa täysin ristiriitaisesti.  Usein viestit näyttävät tulevan läheltä, omien joukosta […varmaankin siltä mukavalta tyypiltä, jonka tapasin toissa viikolla lounaalla, ja jonka nimenkin taidan melkein muistaa…].  Erisisältöisten, yksilöllisesti kohdistettujen ja myötämielisten vastaanottajiensa edelleen jakamien viestien valheiden, vääristelyjen tai poliittisten lupausten esittäjät näyttävät nousevan spontaanisti omien joukosta – mutta etsittäessä heidän jälkensä katoavat pimeään.  Perinteistä poliittista kampanjointia vastaan vaikutus on silti musertava.

Vuoden 2016 vaalien  jälkiselvittelyiisä paljastuneiden väärinkäytösten jälkeen Facebook on kehittänyt joitakin suojauksia käyttäjien tietojen hyväksikäyttöä ja valhe/vihaviestien edelleenpostauksia vastaan, mutta facebookin omistaman Instagramin käyttö samoihin tarkoituksiin on vastaavasti vahvistunut.  Instagram on sitä paitsi tuonut peliin uutuutena digitaalisesti muokatut videoklipit, joissa tunnettu henkilö [esimerkiksi Barak Obama ihan itse, siinä jokaisen silmien edessä] sanoo esim. BBC:n uutisista leikatuilla videoklipillä jotain mitä hän ei todellisuudessa ole sanonut, ei BBC:ssa eikä muuallakaan.  Uutuudenviehätyksen vuoksi ne leviävät viraalisesti niidenkin toimesta, jotka eivät niihin usko eivätkä niiden tarkoitusperiä kannata.

Myös kevään 2019 vaaaleissa Suomessa räätälöity ja kohdennettu mainonta sosiaalisessa mediassa oli jo käytössä, koska se on luonnollinen osa nykyaikaista vaalikampanjaa, ts. sitä kuuluisaa tätä päivää.   Eduskuntavaaleissa, jossa ehdokkaita on 2 468 ja heistä valitaan 200, räätälöidyn mainonnan mahdollisuudet ovat rajoitetummat ja vaalikoneiden käyttö hillitsee niitä ja oman kampanjan vahvistaminen kilpailijoita [kaikkiako?] mustamaalaamalla yleensä tehotonta.  Suurimmat vaarat piilevät Kyllä/Ei-kansanäänestyksissä ja presidentinvaaleissa.  Periaatteelliset ongelmat ovat kuitenkin kaikissa samat.

Onko sellaisilla poliittisilla kampanjoilla siis enää tulevaisuutta, jotka perustuvat jokaiselle äänestäjälle samanlaisina näkyviin kampanjaväittämiin ja -lupauksiin, joista voidaan keskustella julkisesti, avoimesti ja kriittisesti, ja joiden sisällöstä ehdokkaat ja kampanjaorganisaatiot vastaavat oikeudellisesti ja poliittisesti?  Jos ei ole, valistunut liberaali demokratia on tulossa tiensä päähän.  Tällaista muutosta tervehtisivät ilolla monet poliittiset johtajat ympäri maailman, mutta samalla myös lukuisat äänestäjät tähän asti jotensakin demokraattisesti hallituissa länsimaissa.

Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksen kirjoittaja ja toinen presidentti, Thomas Jefferson, tiesi, että demokratian tekee mahdolliseksi ainoastaan valistunut ja [olennaisista tosiasioista] tietoinen äänestäjäkunta.  Jos/kun kaikki puolueet ja ehdokkaat alkavat toimia aiemmin kuvaamani Pelikirjan mukaisesti, valistuksen ja tiedon sijaan kukin sosiaalisen median varassa oleva äänestäjä saa vain omia ennakkokäsityksiään vahvistavia vaaliviestejä ja vain niiltä ehdokkailta, jotka uskovat voivansa näin kaapata hänen äänensä.  Jos liberaali demokratia halutaan pelastaa, poliittiset kampanjat on saatava sosiaalisesta mediasta takaisin julkiseen tilaan, toreille ja avoimeen mediaan.  Minulla ei ole utuisintakaan aavistusta siitä, miten tämä voitaisiin toteuttaa, varmentamisesta puhumattakaan.  Kiellot ja käskyt olisivat toivottomia.  Internet on globaali verkko, yksityisten ihmisten ja aitojen yhteisöjen keskinäisen viestinnän vakoilua ja rajoittamista tuskin hyväksyttäisiin.  Miljardien masinoitujen viestien seulominen, jäljittäminen ja oikeudellinen käsittely äänestäjien harhauttamisen pysäyttämiseksi on ilmeisen utopistinen ajatus, etenkin, kun ratkaisut olisi saatava lainvoimaisiksi erittäin nopealla aikataululla.  Jos taas kohdistetut somekampanjat kiellettäisiin, rangaistuksena esimerkiksi lain rikkomisesta hyötyvän tahon äänten nollaus, mikään ei estäisi yrityksiä lavastaa kilpalijoita vale-somekampanjoita käyttäen.

Poliittisesti, teknisesti ja oikeudellisesti toteuttamiskelpoiset ideat olisivat nyt kultaakin kalliimpia.

en.wikipedia.org/wiki/Brexit:_The_Uncivil_War

en.wikipedia.org/wiki/The_War_Room

www.youtube.com/watch?v=IUDMBPFwkm0

en.wikipedia.org/wiki/Apollo_13

en.wikipedia.org/wiki/Apollo_13_(film)

en.wikipedia.org/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica_data_scandal

www.bbc.com/news/uk-politics-44966969

www.theguardian.com/technology/2019/mar/17/the-cambridge-analytica-scandal-changed-the-world-but-it-didnt-change-facebook

gizmodo.com/aggregateiq-created-cambridge-analyticas-election-softw-1824026565

http://www.nytimes.com/2020/01/13/us/politics/russian-hackers-burisma-ukraine.html

http://www.bbc.com/news/av/technology-40598465/fake-obama-created-using-ai-tool-to-make-phoney-speeches

http://www.bbc.com/future/article/20190318-can-we-reinvent-democracy-for-the-long-term

yle.fi/uutiset/3-11151591