Personal COVID Infection and Death Risk Models – and one you can play around with

The risk of death resulting from exposure to SARS-CoV-2 virus is a producty of personal vulnerability, exposure level and duration.  In the current presentation and exercise the focus is indoor exposure.  The vulnerability of an individual depends on immunity status, age, gender, underlying health condition plus other more or less understood factors that include, e.g., blood group.  Exposure depends on the incidence of COVID-19 in the surrounding society, the duration, number, proximity to and physical contacts with other people in the same indoor space, its air exchange rate and the use, and efficiency of personal protection.  Most of these factors act in a multiplicative way, i.e. doubling the infection incidence in the society and doubling the number of infected people in the space, and cutting the air exchange by 50 % would increase the resulting infection risk by a factor of 8.  Adding everyone face masks that would reduce person to person virus transmission by 50 %, would drop the overall infection risk increase to 4.  Separately the impact of doubling or halving each exposure factor on the risk is rather intuitive, but the combined impact of changing multiple counter- and coacting exposure factors is not – and for better or worse the resulting impact may be far bigger than perceived.  The risk may increase but also decrease much more than our intuition tells us.  Modelling tells us what our intuition does not.


A two part ISIAQ webinar: Modelling Infection Risk from Indoor Aerosol Exposure to SARS-CoV-2 was organised by professorsrs Lidia Morawska from University of Brisbane and Brad Prezant from Valid Air Sciences Ltd. in Victoria, Australia.  The First part took place on 30.11. for Asian and European participants and the second on 2.12. for American and Pacific participants.  Thirteen different models for COVID-19 infection risk in indoor environments were presented, most of them available in the internet [and I will provide the links to as many of them as possible in the coming days].  You will find more information about the products of this groudbreaking webinar in the ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality and Climate) website.

The models focus on many different questions from personal to more general risks, from relative to absolute risks, from single space to multiple rooms and transfers between them, from residential to school and occupational exposure scenarios.  Therefore some of the 13 presented models may answer your specific need much better than some others.  Where multiple models would fit, I advice you to try each, because such testing would indicate some of the model limitations and uncertainties, and deepen your understanding of the sources of these uncertainties.

In the Asian-European session I presented the Personal Relative COVID Risk Modellling Tool that estimates the COVID death risk in a particular indoor exposure scenario described by certain exposure factors relative to another, reference scenario. This model is a simple-to-use 3 sheet Excel Workbook and the following short example is actually an introduction to how you can use it and what for. I therefore suggest that you download it, so that you can view and play around with it as you read on.

Personal relative COVID risk modelling tool and data.GENERAL_PERSONAL_CASE

The model assumes that the effects of the four input factors – personal (physiological and behavioural), microenvironmental (inhalation and dermal), social and epidemiological – on the risk are multiplicative, i.e. doubling or zeroing any factor would double or zero the overall risk.  Consequently the model cannot compare scenarios where any of the exposure factors is zero.  This tool does not estimate an absolute risk, its output is the ratio of a case scenario risk to the reference scenario risk. 

 • On top left of the Excel sheet, rows 2 through 7, are brief user instructions.
 • Below is the simple model itself with the input values on column E in red and model calculated intermediate values on column F and exposure factor values on column G in black. Enter data only in the red cells.
 • To the right, I13…AB54 ,you find background data and link suggestions that you may use to choose input values for the model.

This is the first sheet, the General Reference sheet.  Its input data in the example represent European population level conditions in the summer of 2020.  In the model these data produce a reference risk of 5.05E-10.  This is merely a dimensionless numerical reference value.

The next, Personal Reference sheet represents a set of one individual’s physical, behavioural, microenvironmental and social factors plus the average epidemic factors during one day in July 2020 in Finland.  His age and gender (E15) increase his risk, blood group (E22) reduces it, spacious house (E31), low occupancy (E44, himself and spouse) and low local COVID incidence (E54, July in Kuopio/Finland), pull the risk downwards.  His resulting [local] Personal Reference risk estimate turns out to be only 6 % of the [European] General Reference risk at the same time.

In the third, Personal Case sheet his personal and microenvironmental factors remain unchanged, but his social factors now represent a family reunion – adding 9 visitors who spread the virus into the same exchange air volume and reducing the social distances.  The 50 times higher personal risk that the model predicts from the 9 visitors could be an overestimation, though, because the model treats decreased proximity and decreased air exchange per capita as multiplicaruve risk factors.  My guestimate is that in real indoor settings their sum effect would be less than multiplicative but more than additive.

The local epidemic factor reflects the 44 times higher local COVID incidence in November compared to July in Finland. 

His resulting personal total COVID death risk is now 50 x 44 = 2 200 times higher than in July!

Because the model objective is relative, not absolute risk, its data requirements are smaller and validity does not depend on many rarely measured COVID variables, such as the concentration, virulence or exposure/dose/response of the Sars-COV-2 virus in indoor air and surfaces.

A different limitation of the model is that it only compares the risks from exposures of equal duration in one stationary indoor setting. Scenarios involving different exposure durations and mobility between indoor and outdoor, or different indoor environments fall out of the scope of this model, but can be built up with it.

Oliko Kiinan pandemiamenestys vain kaunisteltuja tilastoja?

CNN oli joulukuun 1 pv. uutisen mukaan saanut käsiinsä asiakirjoja, jotka osoittavat, että Kiina oli raportoinut 17.2. päiväkohtaiseksi Covid-19 kuolemien määräksi 93, kun todelliseksi määräksi osoittautui 196, yli kaksi kertaa enemmän.  Vastaavasti Kiina raportoi 10.2. päiväkohtaiseksi Covid-19 tartuntojen määräksi 2 478, kun todelliseksi määräksi osoittautui 5 918 (2 345 testeissä todettua + 1 772 kliinisesti diagnostisoitua + 1 796 epäiltyä tapausta). Suomen TV-1 iltauutisissa kerrottiin, että Kiina on kaunistellut tilastoja.  Pitävätkö nämä CNN:n raportoimat ja Suomen TV 1:n uutisten jakamat numerotiedot paikkansa?  Epäilemättä.  Mitä johtopäätöksiä niistä olisi tehtävä?  Kiinan menestystä Covid-19 pandemian torjunnassa on kyseenalaistettu koko kuluvan vuoden ajan kahdella perusteella.  Ensin, että Kiinasta saatuihin tietoihin ei ole syytä luottaa, vaan menestys perustuu CNN:n uutisten esittämän kaltaisiin tilastojen kaunisteluun, rehellisemmin vääristelyyn.  Toiseksi, että menestys, sikäli kun sellaista on ollut, saavutettiin niin syvästi ihmisoikeuksia loukkaavilla keinoilla, että sellaisia ei meillä Lännen demokraattisissa oikeusvaltioissa ole edes hyväksyttävää jäljitellä.  Keskityn jatkossa tuohon ensimmäiseen perusteluun.   

Kiina korjasi kuitenkin jo välittömästi 10.2. jälkeen, kuukausia ennen kuin asiaan oli kiinnitetty minkäänlaista ulkopuolista kiinnostuista, Covid-19 tartuntojen diagnostisia kriteereitä ja lisäsi sen perusteella 12.-14.2. julkaistuihin tilastoihin siihen mennessä kertyneiden 44 653 rekisteröidyn tartunnan päälle 15 768 aiemmin rekisteröimätöntä tartuntaa.  Kiinan kansanterveysviranomaiset päivittivät 17.4. myös Covid-19 taudin kuolleisuustilaston ja lisäsivät siihen siihen mennessä kertyneiden 3 342 rekisteröidyn kuoleman päälle 1 290 aiemmin rekisteröimätöntä kuolemaa.  Nämä tiedot on helppo tarkistaa Worldometers sivustolta, ja vaihtoehtoisia mutta jokseenkin identtisiä Covid-19 tilastoja löytyy mm. lähteistä WHO, Owid, ym. 

On jokseenkin varmaa, että näin korjattukaan tilasto ei kata Kiinan kaikkia todellisia Covid-19 tartuntoja ja kuolemia (joita Kiinassa oli 1.12. mennessä rekisteröity yhteensä 93 329 ja 4 750), mutta ei tästäkään kannata innostua, närkästyä tai vihastua. Miksi? 

Etenkin Covid-19 pandemian alkukuukausien tilastot olivat yhtä epätarkkoja ja arvioivat sekä tartunnan saaneiden että kuolleiden määrät reilusti alakanttiin kaikkialla, myös meillä vapaan tiedotuksen demokraattisessa lännessä.  Tilastoitujen – siis testattujen tai muuten varmistettujen – Covid-19 tapausten ei Euroopassa tai Amerikassa vielä maalis-toukokuussa edes kuviteltu kattavan läheskään kaikkia tartuntoja.  Virustestausta käytettiin enemmän diagnostisena kuin sairauden levinneisyyttä mittaavana työkaluna.  Tämä käy ilmi jo siitä, että esim. Suomessa maalis-huhtikuun testatuista keskimäärin 5,2%, parhaana päivänä 12%, sai positiivisen tuloksen.  Testaustulosten oletetaan löytävän enimmät, myös lieväoireiset ja oireettomat tartunnan saaneet vasta kun enintään 1% testituloksista on positiivisia.  Huhti-toukokuun vaihteessa, kun rekisteröityjen tautitapausten luku oli Ruotsissa 22 000 ja Suomessa 5 000, Ruotsin Folkhälsomyndighetenin ja Suomen THL:n edustajat olettivat todellisten tartuntojen määrän olevan molemmissa maissa satojatuhansia. Immunologiset SARS-CoV-2 vasta-ainetestaukset pudottivat sentään nämä arviot murto-osaan. Itse tekemäni kaikkien Suomessa tähän mennessä rekisteröityjen Covid-19 kuolleiden ja tartunnan saaneiden päivittäisiin määriin perustuvan tilastollisen analyysini tulos on, että Suomen maalis-huhtikuussa rekisteröidyt Covid-19 tartunnat kattoivat noin neljäsosan tartuntojen kokonaismäärästä, ts. tartuntojen todellinen määrä olisi Suomessa tuolloin ollut n. 20 000.

Huhtikuussa herättiin tajuamaan, että myös Covid-19 sairauteen kuolleiden tilastot olivat puutteellisia, ajoittain ja paikoittain hyvin puutteellisia.  Herätys tuli Italian [ja maailman] pahiten koronasta kärsineen Lombardian Bergamon provinssin pienestä Nembron kaupungista.  Aikaisempina vuosina kaupungin asukkaista oli kuollut helmi-maaliskuussa keskimäärin 35, nyt pelkästään Covid-19 kuolleita oli tilastoitu 31, ts. Covid-19 oli kaksinkertaistanut koko kaupungin kuolleisuuden.  Varsinaisen herätyksen aiheutti kuitenkin huomio, että kaupungin asukkaista oli helmi-maaliskuussa kuollut 158, ts. pandemian kahden kuukauden aikainen ylimääräinen kuolleisuus oli 123, neljä kertaa enemmän kuin tilastoidut Covid-19 kuolemat. Havainnon uutisoi 26.3. Corriere della Sera.  Nyt alettiin ympäri maailmaa etsiä tilastoista puuttuvia mutta ajallisesti Covid-19 pandemiaan kytkeytyviä kuolemia vertaamalla paikallisia ja alueellisia päivittäisiä kokonaiskuolleisuustilastoja vastaaviin raportoituihin Covid-19 kuolleiden määriin sekä aikaisempien vuosien kokonaiskuolleiden määriin.  Vuosittaisten kausi-influenssaepidemioiden vaikutukset pyrittiin eliminoimaan analyyseistä.  Ensimmäisen 11 Euroopan maata ja erikseen 8 kaupunkia kattaneen yhteenvedon julkaisi 26.4. Financial Times.  Tulos osoitti että Covid-19 pandemiaan kytkeytyviä kuolemia oli näissä maissa ja kaupungeissa 49% enemmän kuin tilastoituja Covid-19 kuolemia, ja lehti päätteli, että jos tulkinnan laajentaisi maailman kattavaksi, niitä olisi siihen mennessä kertynyt 318 000, paljon enemmän kuin tilastoista yhteenlaskettu 201 000.  Mm. Englannissa, Espanjassa ja Belgiassa Covid-19 pandemian keväthuipun aikainen kokonaiskuolleisuus oli yli kaksinkertainen normaalikuolleisuuteen verrattuna [samoin Puolassa nyt syksyllä].  New York Times laati oman vastaavan analyysinsä, jota sen jatkanut ja laajentanut tähän päivään saakka.  Nyt, joulukuun alussa, 35 maata kattavan analyysin tulos osoittaa, että globaaleista Covid-19 kuolleiden tilastoista (1 476 000) puuttuu edelleen vähintään 412 000 tapausta. 

Voitaisiinko näistä Covid-19 kuolemantapausten määrästä päätellä jotakin Covid-19 tartuntojen kokonaismäärästä, jonka mm. Worldometers ja WHO ovat tilastoineet 63…64 miljoonaksi (1.12.2020)? Itse asiassa kyllä.  Yhdistelemällä viime keväänä 14 eri tutkimuksen tulokset päädyin huhti-toukokuun vaihteessa siihen, että ikärakenteeltaan ja terveystaustaltaan tyypillisen länsimaisen väestön Covid-19 tartuntakuolleisuus (IFR) on 0,7…1,8%.  Matalammat arvot vastannevat tilanteita, joissa sairaanhoitokapasiteetti on riittänyt kaikkiin tarvittaviin tehohoitoihin, korkeammat taas niitä, joissa merkittävä osuus väestöstä on sairastunut ja sairaanhoitokapasiteetti on ylikuormittunut.  Em. IFR-arviota käyttäen voidaan Covid-19 kuolleiden globaalista kokonaismäärästä laskea taaksepäin arvio tartunnan saaneiden määrästä.  Jos kuolleiden määräksi uskotaan New York Timesin arvio, 1 476 000 + 412 000 = 1 888 000, tartunnan saaneiden arvioksi saataisiin tällöin 105…270 miljoonaa.  Koska mukana on paljon maita, joiden väestön ikärakenne on paljon Eurooppaa ja Amerikkaa nuorempi, ja Covid-19 kuolleisuus on siten alempi, todellinen tartuntojen kokonaismäärä lienee lähempänä arvion ylärajaa.

Palaan nyt CNN:n raportoimaan Kiinan helmikuisten Covid-19 tartunta ja kuolemantapaustilastojen kaunisteluun.  Miksi koko maailman Covid-kuolleiden virallisista tilastoista puuttuvia 412 000 vainajaa, sekä 41-206 miljoonaa sairastunutta pitäisi kutsua?  Kymmenien maiden ja kansainvälisten järjestöjen harrastamaksi tilastojen kaunistelemiseksi vai peräti tahalliseksi vääristelyksi?  Vai saattaisiko tietojen epätäydellisyys, epätäsmällisyys ja epätarkkuus sittenkin johtua uuden ja tuntemattoman haasteen kohtaamisesta, erilaisista ja muuttuvista määritelmistä, tiedon, osaamisen, resurssien ja ymmärryksen kertymisestä vasta vaiheittain.  Kiinan Hubein provinssin Wuhan kohtasi tämän haasteen ensimmäisenä, eivätkä sen helmikuussa ilmoittamien tartuntojen ja kuolleiden määrien aliarvioinnit silti poikenneet olennaisesti länsimaiden viimekeväisen tartunta-aallon aikaisen raportoinnin vastaavista aliarvioinneista.  

Kiinan Covid-19 tilastoja korjattiin jo helmi-maaliskuussa tehdyillä tarkennuksilla, ja vaikka joku haluaisi tehdä lukuihin vielä 2..5 kertaiset omat uskottavuuskorjauksensa Kiina olisi silti tähän mennessä selviytynyt alle sadasosalla Euroopan ja Pohjois-Amerikan pandemiakuolleisuudesta.  Sellaiselle monen mielellään tekemälle johtopäätökselle että ’Ei se Kiina sittenkään tainnut selvittää pandemiaa Länsimaita paremmin.  Mitä nyt väärensivät tilastoja, ja joutuivat siitä nyt kiinni’ ei siis tunnetuista tosiasioista löydy tukea sen enempää kuin Trumpin vaalivoitolle USA:n presidentinvaaleissa. 

Palaan vielä hetkeksi siihen toiseen perusteluun, että Kiinan menestys saavutettiin keinoilla, jotka eivät ole sovitettavissa yhteen länsimaisten ihmisoikeuksien ja demokratian kanssa. Vastaava menestys saavutettiin kuitenkin myös Etelä-Koreassa, Japanissa, Taiwanissa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa – miksi niiden esimerkki ei ole kelvannut?

Covid-19: Kronologinen päivittyvä linkkikokoelma 3. Marraskuu …

Covid-19 news: UK variant may be 30 per cent more deadly. The latest coronavirus news updated every day including coronavirus cases, the latest news, features and interviews from New Scientist and essential information about the covid-19 pandemic. New Scientist. 22.1.2021. Read more: https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-uk-variant-may-be-30-per-cent-more-deadly/#ixzz6kJ02q5NJ

Dry Heat Ovens Can Effectively Disinfect N95 Masks. Stony Brook University News. 9.4.2020. https://news.stonybrook.edu/sb_medicine/dry-heat-ovens-can-effectively-disinfect-n95-masks/

COVID-19 media update, 9 April. New Zealand Ministry of Health. 9.4.2020. https://www.health.govt.nz/news-media/news-items/covid-19-media-update-9-april

How deadly is COVID-19? A rigorous analysis of excess mortality and age-dependent fatality rates in Italy. medRxiv. 15.4.2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.15.20067074v3

N95 Respirator Cleaning and Reuse Methods Proposed by the Inventor of the N95 Mask Material. J Emergency Medicine. 16.4.2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7161499/#:~:

Pitääkö koronavirus yrittää tukahduttaa vai ei? Tämä avainkysymys jakaa Suomen asiantuntijat kahteen leiriin. 
Osan asiantuntijoiden mielestä Suomella olisi nyt etsikkoaika viruksen tukahduttamiseen. Yle-Uutiset. 29.4.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11326831

THL:n emeritusprofessori: Väestön sairastuttaminen on käsittämätöntä. 
Matti Jantusen mukaan THL:n tiedotus aliarvioi epidemian riskejä. Verkkouutiset. 01.05.2020.  https://www.verkkouutiset.fi/thln-emeritusprofessori-vaeston-sairastuttaminen-on-kasittamatonta/#322e6eb1

Lukijalta: Yhteiskunnan avaaminen keskellä pandemiaa ei pelasta taloutta. Etelä-Suomen Sanomat. 8.5.2020.  https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/1709371

Whose Economy Will the Coronavirus Depression Hit Hardest? Why Some Economies will Face Catastrophe Rivaling the Great Depression — and Other’s Won’t. 14.05.2020.  https://eand.co/whose-economy-will-the-coronavirus-depression-hit-hardest-e0a388d45730

Explained: These are the countries that have not imposed lockdowns. While millions across the world are confined to their homes, offices and businesses are shut, and economies are on the verge of collapse, there are some countries that have not followed others in locking down their residents. the Indian Express. 16.5.2020.  https://indianexpress.com/article/explained/explained-the-countries-that-have-not-imposed-lockdown-and-why-6389003/

Surfaces Are ‘Not the Main Way’ Coronavirus Spreads, C.D.C. Says. If you’re worried about wiping down grocery bags or disinfecting mailed packages, this C.D.C. guidance might bring some relief. It’s not new information; the agency has been saying this for months. New York Times. 22.05.2020. https://www.nytimes.com/2020/05/22/health/cdc-coronavirus-touching-surfaces.html

The airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 transmission. PNAS. 2.06.2020. https://www.pnas.org/content/117/22/11875

Tracking covid-19 excess deaths across countries. In many parts of the world, official death tolls undercount the total number of fatalities. The Economist 24.6.2020. https://www.economist.com/graphic-detail/2020/07/15/tracking-covid-19-excess-deaths-across-countries?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Strong Correlation Between Prevalence of Severe Vitamin D Deficiency and Population Mortality Rate from COVID-19 in Europe. MedRxiv. 1.7.2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.24.20138644v1.full.pdf

Direct Observation of Repeated Infections With Endemic Coronaviruses. J Infectious Dis. 7.7.2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7454749/

Can Germany now hold the European team together? Angela Merkel’s triumph in brokering an EU Covid-19 recovery package could mark the resurgence of a shared political dream. The Guardian Weekly 30.7.2020.  https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/30/germany-european-team-angela-merkel-covid-19

A colorimetric RT-LAMP assay and LAMP-sequencing for detecting SARS-CoV-2 RNA in clinical samples. Science. 12.8.2020.  https://stm.sciencemag.org/node/215131.full

Individual variation in susceptibility or exposure to SARS-CoV-2 lowers the herd immunity threshold. MedRxiv. 13.7.2020.  doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.27.20081893

A mathematical model reveals the influence of population heterogeneity on herd immunity to SARS-CoV-2.  Science. 14.8.2020. https://science.sciencemag.org/content/369/6505/846

Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study. The Lancet. 22.8.2020. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31483-5.pdf

A Vaccine That Stops Covid-19 Won’t Be Enough.  The best vaccines don’t just prevent a disease; they also prevent the pathogen causing the disease from being transmitted. So why aren’t we focusing more on those?  The New York Times International Edition. 24.8.2020.  https://www.nytimes.com/2020/08/24/opinion/coronavirus-vaccine-prevention.html?searchResultPosition=1

Disadvantaged areas of Melbourne hardest hit in Victoria’s coronavirus outbreak. Exclusive: Areas with greater disadvantage have higher rates of infection, and cases plateau much earlier in better-off areas. The Guardian. 25.8.2020. https://www.theguardian.com/news/datablog/2020/aug/25/disadvantaged-areas-of-melbourne-hardest-hit-in-victorias-coronavirus-outbreak

Prevalence of Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection. A Narrative Review. Annals of Internal Medicine. 1.9.2020. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-3012

Which countries have protected both health and the economy in the pandemic? Our World in Data. 1.9.2020.  https://ourworldindata.org/covid-health-economy

America Is Trapped in a Pandemic Spiral.  As the U.S. heads toward the winter, the country is going round in circles, making the same conceptual errors that have plagued it since spring. The Atlantic. 9.9.2020.  https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/09/pandemic-intuition-nightmare-spiral-winter/616204/

Anders Tegnell and the Swedish Covid experiment. The controversial epidemiologist believes lockdown is ‘using a hammer to kill a fly’. Could he be proved right? Financial Times. 11.9.2020. https://www.ft.com/content/5cc92d45-fbdb-43b7-9c66-26501693a371

COVID-19 Has Killed Nearly 200,000 Americans. How Many More Lives Will Be Lost Before the U.S. Gets It Right?  How the U.S. succumbed to complacency and let 200,000 people die of COVID-19. TIME. 21.9.2020.  https://time.com/magazine/us/5887405/september-21st-2020-vol-196-no-11-u-s/

The Great Vaccine Race: Inside the Unprecedented Scramble to Immunize the World Against COVID-19. TIME. 21.9.2020.  https://time.com/5887199/coronavirus-vaccine-race/

Sairaanhoitajan nopea oivallus antoi vuorokauden etumatkaa Jukurien juniorijoukkueen koronaketjun katkaisussa – näin tapahtumat etenivät päivä päivältä. Tauti näytti levinneen helposti joukkueen sisällä, mutta heikosti eteenpäin kaupungilla. Helsingin Sanomat. 24.9.2020. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006646178.html

Effect of Wearing Face Masks on the Carbon Dioxide Concentration in the Breathing Zone.  Special Issue on COVID-19 Aerosol Drivers, Impacts and Mitigation (X). Aerosol and Air Quality Research. [Accepted 7.10.2020].  https://aaqr.org/articles/aaqr-20-07-covid-0403

 Huhani Knuuti. D-vitamiini ja Covid. Terveys & tiede 10.10.2020.  https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/d-vitamiini-ja-covid/

Second escape bid from Auckland quarantine hotel in less than a week. NZ Herald. 13.10.2020. https://www.nzherald.co.nz/nz/second-escape-bid-from-auckland-quarantine-hotel-in-less-than-a-week/RJ4OH5UDY5HDFVQMCFPYYBSHEE/

Lessons from New Zealand’s COVID-19 outbreak response. The Lancet. 13.10.2020DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30237-1

THE CORONAVIRUS CRISIS: What’s Coming This Winter? Here’s How Many More Could Die In The Pandemic. Health News from NPR. 16.10.2020. https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/10/16/924240204/how-bad-will-coronavirus-be-this-winter-model-projects-170-000-more-u-s-deaths?t=1605728741131

Coronavirus cases hit records in Europe, surpassing U.S. numbers. Washington Post.16.10.2020. https://www.washingtonpost.com/world/europe/covid-europe-records/2020/10/15/0126c256-0ee7-11eb-b404-8d1e675ec701_story.html

WHEN THE CURE IS WORSE THAN THE DISEASE: SCIENTISTS WARN AGAINST USE OF ADENOVIRAL APPROACH TO VACCINE DEVELOPMENT. Facebook. 20.10.2020.  https://www.facebook.com/permalink.php?id=202067876527554&story_fbid=3528574073876901

Your covid-19 risk: How to navigate this new world of uncertainty. Baffling statistics and their impact on our emotions can make it hard to evaluate risk in this pandemic. But there are simple steps you can take to put risk in context and feel more confident in your decisions. New Scientist. 21.10.2020.  Read more: https://www.newscientist.com/article/mg24833050-700-your-covid-19-risk-how-to-navigate-this-new-world-of-uncertainty/#ixzz6flqLlDOJ

New Study Found 80% of COVID-19 Patients Were Vitamin D Deficient. Healthline. 27.10.2020. https://www.healthline.com/health-news/new-study-found-80-percent-of-covid-19-patients-were-vitamin-d-deficient

Belgium’s COVID-19 health care collapse: ’It will happen in 10 days’. More than 300,000 of Belgium’s 11 million people have COVID-19 right now. The president of Belgium’s medical union tells DW how desperate and precarious the country’s health system has become. DW. 30.10.2020. https://www.dw.com/en/belgiums-covid-19-health-care-collapse-it-will-happen-in-10-days/a-55451750

The West has failed – US and Europe have made a mess of handling the crisis. Western leaders have been insular slow learners at every stage of the Covid pandemic. Irish Times. 31.10. 2020. https://www.irishtimes.com/opinion/the-west-has-failed-us-and-europe-have-made-a-mess-of-handling-the-crisis-1.4395473

Offline: COVID-19—a crisis of power. The Lancet. 31.10.2020. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32262-5

. Marraskuu 1. – 10.

Trump Suggests He Will Fire Anthony Fauci ‘A Little Bit After’ Election. “I appreciate the advice,” the president told a crowd in Miami that chanted “Fire Fauci!”. Huffpost. 2.11.2020. https://www.huffpost.com/entry/trump-fire-fauci_n_5f9f99bbc5b658b27c3c1319?ncid=engmodushpmg00000006

The modes of transmission of SARS-CoV-2: What we know now & how to protect ourselves. Jose Jimenez. 2.11.2020.  http://cires1.colorado.edu/jimenez/COVID/2020_11_02_COVID_Aerosols_Jimenez_APS_UGr.pdf                      https://www.youtube.com/watch?v=6EX0kpkErg4

Model Calculations of Aerosol Transmission and Infection Risk of COVID-19 in Indoor Environments. Environmental Research and Public Health. 3.11.2020.  https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8114

Koronaviruksen tarttuminen ja itämisaika: Uusi koronavirus (SARS-CoV-2) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen. Tarttuuko koronavirus ilman välityksellä, pienten aerosolien muodossa? THL. 3.11.2020.  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/koronaviruksen-tarttuminen-ja-itamisaika

Critical purpose reasons you can travel to New Zealand. New Zealand Immigration. 6.11.2020. https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/critical-purpose-reasons-you-can-travel-to-new-zealand

SARS-CoV-2 seroprevalence in Spain. Correspondence. 7.11.2020. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32272-8

SARS-CoV-2 seroprevalence in Spain. Correspondence. 7.11.2020. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32273-X

SARS-CoV-2 seroprevalence in Spain – Authors’ reply. 7.11.2020. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32266-2

Coronavirus: The Swiss Cheese Strategy:  How Any Country Can Learn to Dance and Stop the Coronavirus. 8.11.2020.  https://tomaspueyo.medium.com/coronavirus-the-swiss-cheese-strategy-d6332b5939de

The UK needs a sustainable strategy for COVID-19. The Lancet. 09.11.2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32350-3

PFIZER AND BIONTECH ANNOUNCE VACCINE CANDIDATE AGAINST COVID-19 ACHIEVED SUCCESS IN FIRST INTERIM ANALYSIS FROM PHASE 3 STUDY. Pfizer announcement. 9.11.2020.  https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-vaccine-candidate-against

Covid-19 vaccine from Pfizer and BioNTech is strongly effective, early data from large trial indicate. STAT. 9.11.2020.  https://www.statnews.com/2020/11/09/covid-19-vaccine-from-pfizer-and-biontech-is-strongly-effective-early-data-from-large-trial-indicate/

’Mutant coronavirus’ seen before on mink farms, say scientists. BBC News. 9.11.2020. https://www.bbc.com/news/science-environment-54867653

Covid-19 vaccine candidate is 90% effective, says manufacturer: Interim analysis of vaccine by Pfizer/BioNTech far exceeds expectations of most experts. The Guardian. 9.11.2020.  https://www.theguardian.com/world/2020/nov/09/covid-19-vaccine-candidate-effective-pfizer-biontech

Spanish scientific report concludes there is significant evidence on aerosol transmission of SARS-CoV-2. La Moncloa. 9.11.2020. https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2020/20201109covid-report.aspx

Covid-19-Ansteckungsrisiko selbst berechnen. Wie wahrscheinlich ist es, sich in einem Innenraum über Aerosole mit dem Coronavirus zu infizieren, und welche Maßnahmen helfen dagegen? Max-Planc-Institut für Chemie. 9.11.2020. https://www.mpic.de/4776598/covid-19-ansteckungsrisiko-selbst-berechnen?c=3477744

COVID 19 Aerosol Transmission Risk Calculator – Aerosol Übertragung von COVID-19 und Ansteckungsgefahr in Innenbereichen. Max-Planck-Institut für Chemie. 9.11.2020. https://www.mpic.de/4747361/risk-calculator

COVID-19 in Brazil: the headlines should be about science. 10.11.2020.  DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32375-8

Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature. 10.11.2020. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2923-3

Marraskuu 11. – 20. 

Pienimmän riesan tie: Koronaepidemian tukahduttaminen turvaa terveyden ja talouden.  Eroon koronasta. 11.11.2020.  https://www.eroonkoronasta.fi/pienimmaen-riesan-tie-koronaepidemian-tukahduttaminen-turvaa-terveyden-ja-talouden/

Long-distance airborne dispersal of SARS-CoV-2 in COVID-19 wards. Scientific Reports. 11.11.2020.  https://www.nature.com/articles/s41598-020-76442-2

Letter of concern regarding »Reduction in COVID-19 infection using surgical facial masks outside the healthcare system«. Danish Medical Journal. 11.11.2020. https://ugeskriftet.dk/dmj/letter-concern-regarding-reduction-covid-19-infection-using-surgical-facial-masks-outside-healthcare

Characterization of pre-existing and induced SARS-CoV-2-specific CD8+ T cells.  Nature Medicine. 12.11.2020.  https://www.nature.com/articles/s41591-020-01143-2

Koronakriisin julkaisutulva koettelee tieteen kestävyyttä. Esa Väliverronen. Tieteessä tapahtuu. 12.11.2020. https://journal.fi/tt/article/view/99578

Toimiiko tieteen ja päätöksenteon yhteispeli kriisissä? Mika Salminen. Tieteessä tapahtuu 12.11.2020. https://journal.fi/tt/article/view/99589

Tieteen rooli yhteiskunnallisen resilienssin vahvistamisessa COVID-19-pandemian aikana
Mirjam Kalland. Tieteessä tapahtuu. 12.11.2020. https://journal.fi/tt/article/view/99591

COVID-19: Cell phone data reveal ‘superspreader’ venues. A model of SARS-CoV-2 transmission suggests that a small number of venue types, such as restaurants, hotels, and religious venues, account for the majority of infections. The model also helps explain why infections disproportionately affect people living in deprived areas. Medical News Today. 12.11.2020. https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-cell-phone-data-reveals-superspreader-venues

Inside the hunt for a Covid-19 vaccine: how BioNTech made the breakthrough. The husband and wife team behind the German company are pioneers in a technology that could transform medicine.  Financial Times. 13.11.2020. https://www.ft.com/content/c4ca8496-a215-44b1-a7eb-f88568fc9de9

Näin viesti koronaviruksen vaaroista on muuttunut – THL tammikuun lopulla: ”Pieni riski sille, että virus leviäisi Suomeen etenkin epidemiana”. Koronaviruksen nopea leviäminen on yllättänyt myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen. Ilta-Sanomat. 14.11.2020. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006439416.html

Covid is Devastating America — and Americans Are in Denial About It.  America Faces a Catastrophic Covid Winter That Didn’t Need to Happen. Eudaimoinia. 14.11.2020. https://eand.co/covid-is-devastating-america-and-americans-are-in-denial-about-it-ccc59bf301e2

Sweden ’got it wrong on herd immunity’. ’Wishful thinking’ made experts believe country would be better protected against second wave. The Telegraph. 15.11.2020. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/11/15/tegnells-predecessor-blames-wishful-thinking-swedens-soaring/amp/?utm_campaign=wp_todays_worldview&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_todayworld

Hong Kong is beating this virus. Why can’t we? The Washington Post. 15.11.2020. https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/11/15/hong-kong-is-beating-this-virus-why-cant-we/

Tartuntakäyrä repi rikki Anders Tegnellin arviot, ja kritiikki Ruotsissa yltyy – myös ennuste Suomesta meni pieleen. Ruotsissa valtionepidemiologi Anders Tegnell saa nyt kritiikkiä pieleen menneistä ennustuksistaan, kirjoittaa HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja Jussi Sippola kommentissaan. Helsingin Sanomat. 16.11.2020.  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007621431.html

THL:n Salminen: Päättäjiä ei ollut helppo herättää pandemian uhkaan, ja syynä oli Maailman terveys­järjestön linja.  WHO:n jähmeys tilanteen tunnustamisessa viivytti myös Suomen havahtumista. Kun toimiin viimein ruvettiin, järjestön johdolla tehty sopimus rajojen auki pitämisestä lensi romukoppaan. Helsingin Sanomat. 16.11.2020. https://www.hs.fi/tiede/art-2000007624751.html

THL:n Mika Salminen kirjoittaa korona­keväästä ja kertoo, mitä tekisi nyt toisin – ”Siitä olisi totisesti ollut apua”.  THL:n Salminen kertoo, että aika monta muistiota kirjoitettiin tammi–helmikuun vaihteessa ennen kuin alkoi tapahtua. Iltasanomat. 16.11.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007622635.html

Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months after infection. bioRxiv. 16.11.2020. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.15.383323v1

Pro-mask or anti-mask? Your moral beliefs probably predict your stance. The Conversation. 16.11.2020. https://theconversation.com/pro-mask-or-anti-mask-your-moral-beliefs-probably-predict-your-stance-148774

Finland’s great at social distancing, and it shows: Yahoo News. 16.11.2020. https://news.yahoo.com/finlands-great-social-distancing-shows-185205288.html?guccounter=1

Andelen smitthärdar i skolan ökar: SPANIEN RIKS Skolorna har förvandlats till den tredje största smittkällan efter familj och vänner. Sydkusten, 17.11.2020.  https://www.sydkusten.es/sk/11/a/30505/andelen-smitthardar-i-skolan-okar/

Investigating asymptomatic SARS-CoV-2 transmission among Marines. A recent study demonstrated the transmission of the virus that causes COVID-19 among asymptomatic Marine recruits, despite strictly enforced quarantines and other recommended health measures. Medical News Today. 17.11.2020. https://www.medicalnewstoday.com/articles/investigating-asymptomatic-sars-cov-2-transmission-among-marines

Pfizerin ja Modernan uudet koronarokotteet ovat RNA:n vuoksi ainutlaatuisia, mutta pitoisuudessa on ratkaiseva ero – selvitimme, miksi ne on pidettävä syväjäässä. Tekniikka ja Talous. 17.11.2020. https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tt/194cf012-08a4-494d-8e81-0ea650e5942b?ref=newsletter:05a6&utm_source=Teta_Uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=Teta_Uutiskirje

Immunity to the Coronavirus May Last Years, New Data Hint. NYTimes. 17.11.2020. https://www.nytimes.com/2020/11/17/health/coronavirus-immunity.html?referringSource=articleShare

Adopting mask mandates, some GOP governors give up the gospel of personal responsibility. Washington Post 17.11.2020. https://www.washingtonpost.com/national/mask-mandates-republican-governors/2020/11/17/9f0638fa-28da-11eb-8fa2-06e7cbb145c0_story.html

Dr. José Luis Jiménez: “Un confinamiento supone un fracaso de las medidas más inteligentes. No nos estamos defendiendo bien del contagio de Covid por el aire”:  El Dr. José Luis Jiménez forma parte de los 239 científicos internacionales que han alertado a la OMS de que estaba equivocada. La Covid-19 si se contagia por el aire y por aerosoles y no como se creía por gotas y superficies. “No hay un solo caso de super propagación del virus que no haya sido por aerosoles y por el aire”, asegura en esta entrevista este especialista de referencia mundial en las formas de transmisión de la enfermedad de Covid-19.  17.11.2020. https://worldaccordingtomatti.blog/wp-admin/post.php?post=733&action=edit

Effect of Vitamin D3 Supplementation vs Placebo on Hospital Length of Stay in Patients with Severe COVID-19: A Multicenter, Double-blind, Randomized Controlled Trial. MedRxiv (BMJ). 17.11.2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.16.20232397v1

I Am Living in a Covid-Free World Just a Few Hundred Miles From Manhattan. Welcome to Nova Scotia, the land that proves that beating back the virus is possible. New York Times. 18.11.2020. https://www.nytimes.com/2020/11/18/opinion/covid-halifax-nova-scotia-canada.html?campaign_id=39&emc=edit_ty_20201118&instance_id=24219&nl

Ulkomailla hämmästellään, kuinka Suomi pitää koronatartunnat kurissa – ”Euroopan hiljainen onnistuminen taistelussa”. Suomessa on tällä hetkellä huomattavasti vähemmän koronavirustartuntoja kuin missään muualla Euroopassa. Iltasanomat. 18.11.2020. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007625126.html

Has Sweden’s coronavirus strategy failed? Washington Post. 18.11.2020. https://www.washingtonpost.com/world/2020/11/18/sweden-coronavirus-surge-policy/

Tanskalaistutkimus: Kasvomaskit eivät suojaa käyttäjäänsä koronatartunnalta. Tutkimuksessa ei tutkittu sitä, estävätkö kasvomaskit koronaviruksen leviämistä. YLE Uutiset 18.11.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11654796

Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers. A Randomized Controlled Trial. Annals of Internal Medicine. 18.11.2020. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817

The Coronavirus Is Airborne Indoors. Why Are We Still Scrubbing Surfaces? Scientists who initially warned about contaminated surfaces now say that the virus spreads primarily through inhaled droplets, and that there is little to no evidence that deep cleaning mitigates the threat indoors. New York Times. 18.11.2020. https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/asia/covid-cleaning.html?referringSource=articleShare

THL:n Salmisen mukaan päättäjiä piti ”herätellä” koronauhkaan – Sanna Marin: ”Tällaista minä en muista”. THL:n johtaja Mika Salmisen mukaan THL:n piti jonkin aikaa herätellä päättäjiä siihen, että nyt todellakin on tosi kyseessä. Helsingin Sanomat. 19.11.2020.

CDC recommends against Thanksgiving travel amid surge of coronavirus cases. Washington Post. 19.11.2020. https://www.washingtonpost.com/health/2020/11/19/cdc-thanksgiving-travel-covid/

Celebrating Thanksgiving. CDC. 19.11.2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/thanksgiving.html

Tackling COVID-19 in the Eastern Mediterranean Region.  The Lancet. 19.12. 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32349-7

Transcript for CDC Telebriefing on the COVID-19 Outbreak. Press Briefing Transcript. CDC. 19.11.2020. https://www.cdc.gov/media/releases/2020/t1118-covid-19-update.html

Someone in Europe is dying every 17 seconds from covid-19, WHO says. Washington Post. 19.11.2020. https://www.washingtonpost.com/world/europe/coronavirus-europe-death-who-second-wave-slowing/2020/11/19/09e29bfe-29cc-11eb-9c21-3cc501d0981f_story.html?

Analysis of vitamin D level among asymptomatic and critically ill COVID-19 patients and its correlation with inflammatory markers. [Nature] Scientific Reports. 19.11.2020. https://www.nature.com/articles/s41598-020-77093-z#Tab2

Covid cases in Pune [India] likely to increase post Diwali, warn doctors. Pune district till Wednesday afternoon has reported a total of 3.32 lakh cases, of which 9,174 are active cases. The Indian Express. 20.11.2020. https://indianexpress.com/article/cities/pune/pune-covid-cases-likely-to-increase-post-diwali-warn-doctors-7056970/

First signs of ‘herd immunity’ in small population groups in Pune. Serosurveys, like the ones carried out in several other cities as well, estimate the extent of the disease spread by detecting antibodies among surveyed population groups. The Indian Express. 20.11.2020. https://indianexpress.com/article/india/first-signs-of-herd-immunity-in-small-population-groups-in-pune-7057931/

Covid-19: Returning to NZ? Here’s a look at the five-star managed isolation hotels you wish you were staying in. STUFF. 20.11.2020. https://www.stuff.co.nz/travel/news/123442948/covid19-returning-to-nz-heres-a-look-at-the-fivestar-managed-isolation-hotels-you-wish-you-were-staying-in

Schools are not spreading covid-19. This new data makes the case. Washington Post. 20.11.2020. https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/11/20/covid-19-schools-data-reopening-safety/?arc404=true&utm_campaign=wp_week_in_ideas&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_ideas&carta-url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-ln-tr%2F2ce6472%2F5fba53049d2fda0efb70c8f8%2F5a720c989bbc0f1ce4134aa4%2F11%2F70%2F5fba53049d2fda0efb70c8f8

José Luis Jiménez, investigador en aerosoles: “Salvar la Navidad es pan para hoy y pandemia para mañana”. Sanidad. 20.11.2020. http://isanidad.com/174004/jose-luis-jimenez-investigador-en-aerosoles-salvar-la-navidad-es-pan-para-hoy-y-pandemia-para-manana/

Marraskuu 21. – 30.

COVID-19 vaccines: no time for complacency. Editorial. The Lancet. 21.11.2020.  https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932472-7

Superspreader Events Played a Key Role in Igniting The Current Pandemic Globally, Science Alert. 21.11.2020. https://www.sciencealert.com/superspreader-events-around-the-world-played-a-key-role-in-igniting-the-covid-19-pandemic

COVID-19 Researchers Identify Features of a Virus Super-Spreader. Sneezes from people who have congested noses and a full set of teeth travel about 60% farther than from people who don’t, according to a new study. ScienceTechDaily. 21.11.2020. https://scitechdaily.com/covid-19-researchers-identify-features-of-a-virus-super-spreader/

Covid-19 has shone a light on racial disparities in health. Unpicking the causes of gaps in health outcomes requires better data than most countries currently collect. The Economist. 21.11.2020. https://www.economist.com/international/2020/11/21/covid-19-has-shone-a-light-on-racial-disparities-in-health?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Aerodynamics of Infectious Disease: Airflow Studies Reveal Strategies to Reduce Indoor Transmission of COVID-19. SciTechDaily. 22.11.2020. https://scitechdaily.com/aerodynamics-of-infectious-disease-airflow-studies-reveal-strategies-to-reduce-indoor-transmission-of-covid-19/

Children may transmit coronavirus at the same rate as adults: what we now know about schools and COVID-19. The Conversation. 23.11.2020. https://theconversation.com/children-may-transmit-coronavirus-at-the-same-rate-as-adults-what-we-now-know-about-schools-and-covid-19-150523

New study provides deep insights into transmission and mutation properties of SARS-CoV-2. MedicalXpress. 23.11.2020. https://medicalxpress.com/news/2020-11-deep-insights-transmission-mutation-properties.html

Genomic epidemiology of superspreading events in Austria reveals mutational dynamics and transmission properties of SARS-CoV-2. Science Translational Medicine. 23.11.2020. https://stm.sciencemag.org/content/early/2020/11/20/scitranslmed.abe2555.full

Covid-19 deaths are likely to keep getting worse even after cases peak. The Washington Post. 23.11.2020. https://www.washingtonpost.com/health/2020/11/23/coronavirus-cases-deaths-hospitalizatons-lag/

Laughing is good for your mind and your body – here’s what the research shows. The Conversation. 23.11.2020. https://theconversation.com/laughing-is-good-for-your-mind-and-your-body-heres-what-the-research-shows-145984

The perspective of fluid flow behavior of respiratory droplets and aerosols through the facemasks in context of SARS-CoV-2 featured. AIP Physics of Fluids. 24.11.2020. https://doi.org/10.1063/5.0029767

Europe Bets On COVID-19 Christmas Miracle As Third Wave Looms.  As Americans prepare for Thanksgiving, European governments wrestle with how to balance festive celebrations while keeping the coronavirus at bay. Huffpost. 24.11.2020.  https://www.huffpost.com/entry/europe-covid-19-christmas-plans-third-wave

Face masks slow spread of COVID-19; types of masks, length of use matter. Pandemic could be stopped if at least 70% of the public wore face masks consistently. EurekAlert. 24.11.2020. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-11/aiop-fms111920.php

Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of SARS-CoV-2. Science. 24.11.2020. https://science.sciencemag.org/content/early/2020/11/23/science.abe2424

Evidence that coronavirus superspreading is fat-tailed. PNAS. 24.11.2020. https://www.pnas.org/content/117/47/29416

Vaccine cements Oxford’s place as leader in battle against Covid. University recognised the virus threat early and launched a full-scale research onslaught. Financial Times. 24.11.2020. https://www.ft.com/content/f147199b-11e6-444b-9514-94352bded128?segmentId=16e73d61-5c05-50e7-e432-260be8a2d552

Russia says Sputnik virus vaccine more effective than western rivals. State-run lab says outperformance is based on ‘interim’ results from phase 3 trials as global competition intensifies. Financial Times. 24.11.2020. https://www.ft.com/content/83e7b65d-89cb-48f8-a42c-0d528236a122?segmentId=16e73d61-5c05-50e7-e432-260be8a2d552

Opinion Coronavirus economic impact: What the world can learn from the Covid-19 pandemic. Important lessons are already emerging to help us manage the impact of such diseases better in future. Financial Times. 24.11.2020. https://www.ft.com/content/7fb55fa2-4aea-41a0-b4ea-ad1a51cb415f?segmentId=16e73d61-5c05-50e7-e432-260be8a2d552

PM Jacinda Ardern: NZ needs certain level of herd immunity before border restrictions eased. NZ Herald. 24.11.2020. https://www.nzherald.co.nz/nz/politics/pm-jacinda-ardern-nz-needs-certain-level-of-herd-immunity-before-border-restrictions-eased/VONTIWIP5OU5UC2DJFAKXETVAI/

The Covid Resilience Ranking. The Best and Worst Places to Be in the Coronavirus Era. Bloomberg. 24.11.2020. https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/?sref=rWWtxTj8

Sweden Sees No Signs So Far Herd Immunity Is Stopping Virus. Bloomberg. 24.11.2020.  https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-24/sweden-says-it-sees-no-signs-herd-immunity-is-stopping-the-virus

Kirjoittaako THL:n Salminen historiaa uusiksi ja piilottaa virheitään? Satakunnan Kansa. 24.11.2020. https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000007638653.html

Maailman terveysjärjestön johtaja huolestui: rokotekehitys on johtanut yhä useammalla käsitykseen, että pandemia olisi jo ohi. HS kokoaa tähän juttuun tärkeimmät uutiset koronaviruksesta maailmalta ja Suomesta. 24.11.2020. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007639995.html

WHERE IS COVID-19 TRANSMITTED IN KING COUNTY? REPORT SHOWS MOST COMMON EXPOSURE SETTINGS ARE HOMES, WORKPLACES, COMMUNITY AND SOCIAL GATHERINGS. Public Health Insider. 25.11.2020. https://publichealthinsider.com/2020/11/25/where-is-covid-19-transmitted-in-king-county-report-shows-most-common-exposure-settings-are-homes-workplaces-community-and-social-gatherings/

Does the AstraZeneca Vaccine Also Stop Covid Transmission? Vaccines can prevent symptoms, but some can also keep people from spreading infection. That’s critical, and no one knows if the new vaccines do it. WIRED, 25.11.2020.  https://www.wired.com/story/does-the-astrazeneca-vaccine-also-stop-covid-transmission/

”Skruva upp ventilationen” – Finska forskare söker lösningar för att undvika aerosolburen smitta. Huvudstadsbladet. 26.11.2020. https://www.hbl.fi/artikel/skruva-upp-ventilationen-finska-forskare-soker-losningar-for-att-undvika-aerosolburen-smitta/

So schnell verbreitet sich das Coronavirus in Innenräumen: Ob daheim, im Klassenzimmer oder Restaurant: Unser Rechner zeigt, wann sich Menschen in geschlossenen Räumen infizieren können. Testen Sie, wie sicher Ihre Umgebung ist.  Die Zeit. 26.11.2020.  https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume

Recurrent SARS-CoV-2 RNA positivity after COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Scientific Reports. 26.11.2020. https://www.nature.com/articles/s41598-020-77739-y

NEW ZEALAND. Govt to allow 2000 horticulture workers in from Pacific under strict conditions. RNZ. 27.10.2020.  https://www.rnz.co.nz/news/national/431549/govt-to-allow-2000-horticulture-workers-in-from-pacific-under-strict-conditions

EXPLAINED: The controversy surrounding the Oxford-AstraZeneca vaccine. Times Now Digital, India. 27.11.2020. https://www.timesnownews.com/india/article/explained-the-controversy-surrounding-the-oxford-astrazeneca-vaccine/687664

Covid vaccines offer Big Pharma a chance of rehabilitation. Often criticised for overcharging for drugs, will the speed at which the industry has responded to the pandemic change minds? Financial Times. 27.11.2020.  https://www.ft.com/content/75029036-13f3-4ca2-8954-5a7207c0c3db

It’s finally got to rural America’: coronavirus surges in the Dakotas. Midwest states have become pandemic hotbed after summer of flouting public health advice. Financial Times. 27.11.2020.  https://www.ft.com/content/82311cae-7775-4359-9c47-c13ea1e4bee7

Coronavirus was on many continents before Wuhan outbreak, Chinese team says. Paper by Chinese researchers says a strain can be traced to eight countries from four continents before the Wuhan outbreak. First human transmission may have occurred on the Indian subcontinent, it says – but other scientists question the finding. South China Morning Post. 27.11.2020. https://www.scmp.com/news/china/science/article/3111545/coronavirus-was-many-continents-wuhan-outbreak-chinese-team-says

Public needs to prep for vaccine side effects. Science 27.11.2020. https://science.sciencemag.org/content/370/6520/1022

Why Europe’s second, less severe lockdowns are working. The restrictions have limited the rate of new infections, especially from long trips. The Economist. 28.11.2020. https://www.economist.com/graphic-detail/2020/11/28/why-europes-second-less-severe-lockdowns-are-working?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

[Australia] City Locked Down for Three Months Has Bleak Lessons for the World. Bloomberg. 28.11.2020. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-28/city-locked-down-for-three-months-has-bleak-lesson-for-the-world

Professori ihmettelee TM:n haastattelussa Ruotsin koronatoimia: “Uskomatonta, ettei Ruotsissa varauduttu pahimpaan”. Ruotsi teki täyskäännöksen, kun Anders Tegnellin ennuste osoittautui epäonnistuneeksi. Kaksi professoria arvioi TM:n haastatteluissa Ruotsin koronalinjaa. Tekniikan Maailma. 29.11.2020. https://tekniikanmaailma.fi/lehti/23a-2020/professori-ihmettelee-tmn-haastattelussa-ruotsin-koronatoimia-uskomatonta-ettei-ruotsissa-varauduttu-pahimpaan/

Tom Britton har skrivit hundratals mejl till Anders Tegnell – ibland har han fått svar. Dagens Nyheter. 30.11.2020. https://www.dn.se/sverige/tom-britton-har-skrivit-hundratals-mejl-till-anders-tegnell-ibland-har-han-fatt-svar/

What you need to know about the AstraZeneca, Moderna and Pfizer vaccines
In the third such announcement in as many weeks, AstraZeneca revealed Monday that its vaccine candidate, developed by Oxford University, is up to 90 percent effective in clinical trials. Pfizer and its German partner, BioNTech, and Moderna have each reported vaccines that are 95 percent effective in trials. The Washington Post. 30.11.2020.  https://www.washingtonpost.com/health/2020/11/17/covid-vaccines-what-you-need-to-know/?arc404=true

 

Joulukuu 1 – 10

Shedding of Viable SARS-CoV-2 after Immunosuppressive Therapy for Cancer. New England Journal of Medicine. 1.12.2020.  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2031670
 
Webinar for the American Physical Society @APSphysics on airborne transmission of SARS-CoV-2, and how to protect ourselves. @jljcolorado. 1.12.2020. https://twitter.com/jljcolorado/status/1334633988263206916?

Aerosolit levittävät koronavirusta tehokkaasti. Aerosoleja eli ilmassa leijuvia vesipitoisia pienhiukkasia muodostuu yskimisen ja aivastamisen lisäksi myös puhuttaessa. Helsingin Sanomat/Mielipide. 1.12.2020. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007652074.html

Why health officials are terrified of a pandemic Christmas. Despite warnings, millions traveled and gathered for Thanksgiving. As officials brace for the surge ahead, they say a new approach is needed. The Washington Post. 1.12.2020. https://www.washingtonpost.com/health/2020/12/01/covid-safe-christmas/

EU:n mukaan kaksi korona­virus­rokotetta on mahdollista saada jäsenmaille joulukuussa – HS kokosi vastaukset siihen, mitä rokotteista ja aikataulusta tiedetään nyt. Mitkä asiat ratkaisevat, koska rokotteita päästään jakelemaan Suomessa? Helsingin Sanomat. 1.12.2020. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007652682.html

Ensimmäiset korona­rokotteet saatetaan pistää Suomessa tammi­kuussa – Pfizerin rokotteen ”teho on erinomaisen hyvä”, sanoi THL:n ylilääkäri. Rokotukset järjestettäisiin kunnissa samaan tapaan kuin influenssarokotukset mutta turvallisuus huomioiden. 2.12.2020. https://www.hs.fi/paivanlehti/02122020/art-2000007653987.html

Tutkijat Lancet-lehdessä: Venäjän koronarokote saattaa olla vaarallinen – vuoden 2007 kokeilu johti katastrofiin. Savon Sanomat 2.12.2020.  https://www.savonsanomat.fi/uutissuomalainen/3178004

Social Distancing Isn’t Enough to Prevent Infection – How to Detect COVID-19 Super-Spreaders. SciTechDaily. 2.12.2020. https://scitechdaily.com/social-distancing-isnt-enough-to-prevent-infection-how-to-detect-covid-19-super-spreaders/

Hallitus linjasi Suomen rokote­strategiasta: Näistä ryhmistä rokottaminen alkaa. Alkuvaiheessa rokotetaan terveydenhuollon henkilöstö, ikääntyneet ja ne, joilla on vakavalle tautimuodolle altistavia sairauksia. Helsingin Sanomat. 2.12.2020. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007657878.html

Mpr-rokote antaa suojaa vakavan koronataudin varalle, kertovat uudet tutkimukset. Rokote tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan saa kehon muodostamaan vasta-aineita, joilla on yhteys lievempiin koronaoireisiin. Myös vanhojen koronavirusten kohtaaminen näyttää antavan ristisuojaa. Helsingin Sanomat. 2.12.2020. https://www.hs.fi/tiede/art-2000007655153.html

US braces for Covid surge in the aftermath of the Thanksgiving holiday. Experts say an uptick in cases is likely imminent after millions ignored pleas to avoid family or social gatherings last week. The Guardian. 2.12.2020. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/02/us-braces-for-covid-19-surge-thanksgiving-holiday?utm_term=a7832840f6c7411580d3556c767d0ac2&utm_campaign=GuardianTodayUS&utm_source=esp&utm_medium=Email&CMP=GTUS_email

Britain first country to grant Pfizer coronavirus vaccine emergency authorization. Washington Post. 2.12.2020. https://www.washingtonpost.com/world/europe/britain-pfizer-coronavirus-vaccine/2020/12/02/

What are the COVID-19 RNA vaccines and how do they work? CI: Explorations of Everyday Chemical Compounds. 2.12.2020. https://www.compoundchem.com/2020/12/02/rna-vaccines/

Mitä tapahtumia aluehallintovirasto voi kieltää? – Konsertit ja urheilukisat kielletty, kauppojen ale-ruuhkat jatkuvat. Aluehallintovirasto Blogi. 2.12.2020. https://avi.fi/blogikirjoitukset/-/blogs/mita-tapahtumia-aluehallintovirasto-voi-kieltaa-konsertit-ja-urheilukisat-kielletty-kauppojen-ale-ruuhkat-jatkuvat

Do SARS-CoV-2 mutations affect its transmissibility? New research has found that no currently identified mutation of SARS-CoV-2 appears to make the virus better at transmitting. Medical News Today. 2.12.2020. https://www.medicalnewstoday.com/articles/do-sars-cov-2-mutations-affect-its-transmissibility?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2020-12-03&apid=35182891

The modes of transmission of SARS-CoV-2: What we know now & how to protect ourselves. 3.12.2020. http://cires1.colorado.edu/jimenez/COVID/2020_11_02_COVID_Aerosols_Jimenez_APS_UGr.pdf

Face masks considerably reduce COVID-19 cases in Germany. PNAS. 3.12.2020.  https://www.pnas.org/content/early/2020/12/02/2015954117

With hospitals slammed by covid-19, doctors and nurses plead for action by governors. The Washington Post. 3.12.2020. https://www.washingtonpost.com/health/doctors-demand-covid-restrictions/2020/12/03/

KUOLEMAT JA KUOLINSYYT: MITÄ ISTAT [Italian Tilastokeskus] TUOTTAA. Istat. Viimeisin 3.12.2020. Päivitetään n. 6 vko välein. https://www.istat.it/it/archivio/240401  => klikkaa ”Decessi Anni 2015-2020”, ja edelleen ”Tavola decessi per 7.903 comuni”.  

Hallitus linjasi Suomen rokote­strategiasta: Tämä tiedetään rokotus­järjestyksestä, aika­taulusta ja käytännön järjestelyistä. Alkuvaiheessa rokotetaan terveydenhuollon henkilöstö, ikääntyneet ja ne, joilla on vakavalle tautimuodolle altistavia sairauksia. Helsingin Sanomat. 3.12.2020. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007657878.html

Suomi on epätavallinen maa, sanoi Tegnell ja nosti esiin kolme asiaa – Tarkistimme faktat. Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan Ruotsin ja Suomen eroja koronavirustilanteessa voi selittää kolme asiaa. Helsaingin Sanomat. 3.12.2020. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007661896.html

Covid-19, Istat [Italian Tilastokeskus] on päivittänyt kuolleisuutta koskevia tietoja.  Istat ilmoitti kuolemantapausten määrän syyskuussa 2020. Vertailu kuukausittain ja kunnittain kuntien mukaan vuosien 2015–2019 keskiarvoon [Varesen Provinssi]. 3.12.2020.  https://www.varesenews.it/2020/12/covid-19-istat-aggiornato-dati-sulla-mortalita/1282172/

Europe’s Deadly Second Wave: How Did It Happen Again? New York Times. 4.12.2020. https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/04/world/europe/europe-covid-deaths.html?smid=em-share

THL:n pääjohtaja esitteli saksalais­tutkimusta, joka kertoo kasvo­maskien hyödyistä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos olisi halunnut jakaa tietoa maskien käytön hyödyistä jo keväällä. Iltasanomat. 4.12.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007662181.html

Ruotsin Tegnell: Emme tiedä, mistä Norjan ja Suomen parempi koronatilanne johtuu.  Tegnell myös sanoi, että koko Euroopan mittakaavassa Suomi ja Norja ovat epätavallisia maita koronan suhteen. Yle-Uutiset. 4.12.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11680874

US faces grim winter as Covid cases and deaths set new records again – live. The Guardian. 4.12.2020.  https://www.theguardian.com/us-news/live/2020/dec/04/us-coronavirus-covid-19-record-deaths-cases-donald-trump-joe-biden-us-election-live-updates?page=with:block-5fc9f2058f08d350f17515a5#block-5fc9f2058f08d350f17515a5

Florida newspaper investigation finds state government misled public on Covid as cases rose
Governor Ron DeSantis and his administration ‘suppressed facts’ and ‘dispensed dangerous misinformation’, according to paper.  The Guardian. 4.12.2020.  https://www.theguardian.com/us-news/2020/dec/04/florida-governor-rob-desantis-covid-investigation-misled-public

CDC’s new Covid quarantine guidance criticized for addressing the wrong problem. CNBC. 4.12.2020. https://www.cnbc.com/2020/12/04/cdcs-new-guidance-for-shorter-covid-quarantines-catches-criticism.html
 
Summary of Guidance for Public Health Strategies to Address High Levels of Community Transmission of SARS-CoV-2 and Related Deaths, December 2020. CDC Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)  4.12.2020.  https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6949e2.htm
 
The U.S. Has Passed the Hospital Breaking Point. A new statistic shows that health-care workers are running out of space to treat COVID-19 patients. The Atlantic 4.12.2020.  https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/12/the-worst-case-scenario-is-happening-hospitals-are-overwhelmed/617301/
 
First Thing: Covid vaccine gets presidential promotion.  President-elect Joe Biden joined three former presidents in agreeing to have the coronavirus vaccination live on television to dispel safety fears. Plus, Trump approves gas and oil drilling on immaculate wildlife refuge. The Guadian. 4.12.2020.  https://www.theguardian.com/us-news/2020/dec/04/first-thing-covid-vaccine-gets-presidential-promotion?utm_term=7391cae0170e0cfd635ad9901cc667d8&utm_campaign=USMorningBriefing&utm_source=esp&utm_medium=Email&CMP=usbriefing_email

Koronavirus ja kuolemat, asiantuntija: ”Olemme huipulla, kuolemien määrä vähenee hitaasti”.  Stefano Centanni: ”Ennusteiden mukainen skenaario, valitettavasti tänään näkyvät luvut ovat suoria seurauksia viime viikkojen infektioiden räjähdyksestä”. Ensimmäiseen aaltoon verrattuna kuolemien prosenttiosuus on pienempi. Corriere della Sera. 4.12.2020. https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_dicembre_03/coronavirus-decessi-l-esperto-siamo-picco-numero-morti-calera-lentamente-19a9b33c-35ad-11eb-bd9c-afff1b18009e.shtml

How many people need to be vaccinated for life to go back to normal? Quartz. 5.12.2020.  https://qz.com/1941409/how-many-people-need-to-be-vaccinated-for-a-return-to-normal/

An African plan to control COVID-19 is urgently needed. The Lancet. 05.12.2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32580-0

Offline: COVID-19—what have we learned so far? Richard Horton. The Lancet. 05.12.2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32584-8

South Africa and India push for COVID-19 patents ban. The Lancet. 5.12.2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32581-2

“Aerosol Generating Medical Procedure” is a faulty paradigm. First10EM. 5.12.2020. https://first10em.com/aerosol-generating-medical-procedure-is-a-faulty-paradigm/

Koronavirukseen kuolee Euroopassa jo enemmän ihmisiä kuin keväällä pahimmillaan – grafiikat näyttävät tilanteen Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Marraskuun lopulla Euroopan maat raportoivat yhteensä yli 5 000 kuolemaa päivässä. Helsingin Sanomat. 5.12.2020. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007663940.html

Uudessa-Seelannissa saa jo kokoontua juhlimaan vapaasti – Saarivaltio pysäytti viruksen ”suureen vallihautaan”. Uusi-Seelanti on rankattu koronakriisin hoidossa maailman parhaaksi maaksi. Mitä siellä on tehty toisin kuin Suomessa? YLE-Uutiset. 5.12.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11676950

How airflow inside car may affect Covid-19 transmission risk. The Times of India. 5.12.2020. http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/79579496.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

The West Gave Up On Wiping Out Covid — And That Was Its Big Mistake. The West Faces a Brutal, Bleak Covid Winter — While Normalcy is Returning in the East. Eudaimoinia. 5.12.2020. https://eand.co/the-west-gave-up-on-wiping-out-covid-and-that-was-its-big-mistake-c880a6b026fe

Weihnachten in Corona-Zeiten. Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr? ZDF. 6.12.2020. https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/weihnachten-corona-risiko-ansteckung/index.html

Yllätystulos: Ei yhtään superleviämistä pintojen kautta. Verkkouutiset.7.12.2020.  https://www.verkkouutiset.fi/yllatystulos-ei-yhtaan-superleviamista-pintojen-kautta/#322e6eb1

WHO looks at giving Covid-19 to healthy people to speed up vaccine trials. Advisory meeting will discuss feasibility of human challenge trials despite first jabs becoming available. The Giardian. 7.12.2020. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/07/who-looks-at-giving-covid-to-healthy-people-to-speed-up-vaccine-trials

Enhanced SARS-CoV-2 neutralization by dimeric IgA. Science 7.12.2020.  https://stm.sciencemag.org/node/216797.full

IgA dominates the early neutralizing antibody response to SARS-CoV-2. Science. 7.12.2020.  https://stm.sciencemag.org/node/216814.full

What Has Lockdown Done to Us? Renewed restrictions may be necessary, but they have a heavy toll. The New York Times, 8.12.2020.  https://www.nytimes.com/2020/12/08/opinion/covid-lockdown-isolation.html?campaign_id=39&emc=edit_ty_20201208&instance_id=24820&nl=opinion-today&regi_id=74842806&segment_id=46333&te=1&user_id=a17cd1eb8c5af95a4bae4296e7d40424

Oxford–AstraZeneca COVID-19 vaccine efficacy. The Lancet. 08.12.2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32623-4

Trump administration refused offer to buy millions more Pfizer vaccine doses. Decision could delay the delivery of a second batch until the manufacturer meets its orders for other countries. 8.12.2020. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/07/trump-administration-coronavirus-vaccine-pfizer? 

NEUE CORONA-REGELN FÜR HESSEN: Magische 200. Änderungen im Gepäck: Ministerpräsident Bouffier hat neue Vorgaben für hessische Hotspots verkündet Bildbeschreibung einblenden. Die vergangenen sechs Wochen, seit dem „Lockdown light“, hat sich auch in Hessen gezeigt: Corona bestimmt die Regeln. Das „Infektionsgeschehen“ ist derzeit nicht beherrschbar. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 08.12.2020. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/kommentar-zu-neuen-corona-regeln-fuer-hessen-17092132.html

NEUE CORONA-VORGABEN IN HESSEN: Nächtliche Ausgangssperre und Alkoholverbot. Maskenmann: Ministerpräsident Bouffier hat neue Corona-Vorgaben verkündet Bildbeschreibung einblenden. Nachdem Ministerpräsident Bouffier schon laut über neue Corona-Vorgaben für hessische Hotspots nachgedacht hatte, steht nun fest: Am Freitag treten Verschärfungen in Kraft. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 08.12.2020. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/corona-regeln-in-hessen-naechtliche-ausgangssperre-und-alkoholverbot-17091891.html 

FDA review confirms safety and. efficacy of Pfizer coronavirus vaccine. The Washington Post. 8.12.2020. https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/pfizer-vaccine-trial-results/

Three-quarters attack rate of SARS-CoV-2 in the Brazilian Amazon during a largely unmitigated epidemic. Science. 8.12.2020. https://science.sciencemag.org/content/early/2020/12/07/science.abe9728

Supplementary Materials for: Three-quarters attack rate of SARS-CoV-2 in the Brazilian Amazon during a largely unmitigated epidemic. Science. 8.12.2020. https://science.sciencemag.org/content/sci/suppl/2020/12/07/science.abe9728.DC1/abe9728_Buss_SM.pdf

SARS-CoV-2 infection and transmission in educational settings: a prospective, cross-sectional analysis of infection clusters and outbreaks in England. The Lancet. 8.12.2020. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30882-3/fulltext

Effect of sneezing on the flow around a face shield. AIP. 8.12.2020. s://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0031150 

Corona pandemic could be better tackled by reducing aerosol transmission. Working committee particulate matter (AAF) recommends concrete countermeasures for indoor areas: masks, ventilation, air purification and overhead extraction. EurekAlert. 8.12.2020. https://eurekalert.org/pub_releases/2020-12/lift-cpc120820.php

Pfizer tells U.S. officials it cannot supply substantial additional vaccine until late June or July. Trump administration officials deny there will be availability issues, but others say problems are possible in the second quarter. The Washington Post. 8.12.2020. https://www.washingtonpost.com/health/2020/12/07/pfizer-vaccine-doses-trump/

The White House declined to buy more of the Pfizer coronavirus vaccine. Here’s where it could go instead. The Washington Post. 8.12.2020. https://www.washingtonpost.com/world/2020/12/08/coronavirus-pfizer-vaccine-doses-united-states/

Amid history of mistreatment, doctors struggle to sell Black Americans on coronavirus vaccine. The Washington Post. 8.12.2020. https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/black-vaccine-trust/2020/12/07/

‘God be with us’. Covid-19 becomes personal in a South Dakota town as neighbors die and the town debates a mask mandate. The Washington Post. 9.12.2020. https://www.washingtonpost.com/nation/2020/12/09/south-dakota-mitchell-covid-masks/?arc404=true

Genomic epidemiology of superspreading events in Austria reveals mutational dynamics and transmission properties of SARS-CoV-2. Science Translational Medicine. 9.12.2020. https://stm.sciencemag.org/content/12/573/eabe2555.full

„Impfen ist sicherer als Autofahren“. Die ersten Corona-Impfungen stehen vor der Tür. Doch viele Menschen fragen sich, ob der Impfstoff sicher und verträglich sei. Der Vizepräsident des House of Pharma and Healthcare, Jochen Maas, beruhigt. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 10.12.2020. https://zeitung.faz.net/faz/rhein-main/2020-12-10/impfen-ist-sicherer-als-autofahren/544127.html

Evaluation of Cloth Masks and Modified Procedure Masks as Personal Protective Equipment for the Public During the COVID-19 Pandemic. JAMA Internal Medicine. 10.12.2020. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2774266

Phylogenetic analysis of SARS-CoV-2 in Boston highlights the impact of superspreading events. Science. 10.12.2020. tps://science.sciencemag.org/content/early/2020/12/09/science.abe3261.full 

Hallitukselle laadittu skenaario sisältää varoituksen koronarokotteiden mahdollisista haitoista. Valtioneuvoston paperissa todetaan yleisesti, että nopeat ja tehokkaat rajoitustoimet ovat parhaat terveyden ja myös talouden kannalta. Mediuutiset. 10.12.2020.  https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/942952ce-129d-49c6-87ac-25f731fad12c?ref=newsletter:450a&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

 

Joulukuu 11 – 20

Why is Europe so riddled with vaccine scepticism? Anti-vaxxers could hinder the struggle against covid-19. The Economist. 12.12.2020. https://www.economist.com/europe/2020/12/12/why-is-europe-so-riddled-with-vaccine-scepticism.

Koronakuolemia on virallisesti 900 000, mutta totuus on karumpi – Katso, miten kuolleisuus eroaa Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa ja muissa maissa.  YLE-Uutiset. 12.12.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11516123

More than 297,000 people have died from coronavirus in the U.S. More than 16,123,000 cases have been reported. The Washington Post. 13.12.2020.  https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/national/coronavirus-us-cases-deaths/

Study Estimates 76 Percent of Brazilian City Exposed to SARS-CoV-2. The number, extrapolated from antibodies present in blood donors in Manaus, should be treated with caution, experts warn. New Scientist. 14.12.2020. https://www.the-scientist.com/news-opinion/study-estimates-76-percent-of-brazilian-city-exposed-to-sars-cov-2-68272

UV-emitting LED lights found to kill coronavirus. Finding suggests technology can be installed in air conditioning, vacuum, and water systems. Science Daily. 14.12.2020..  https://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201214164328.htm

’New variant’ of coronavirus identified in England. BBC News. 15.12.2020. ttps://www.bbc.com/news/health-55308211 

‘We want them infected’: Trump appointee demanded ‘herd immunity’ strategy, emails reveal. Then-HHS science adviser Paul Alexander called for millions of Americans to be infected as means of fighting Covid-19. 16.12.2020. https://www.politico.com/news/2020/12/16/trump-appointee-demanded-herd-immunity-strategy-446408

HUS suosittelee tavallista suurempaa D-vitamiini­annosta ikääntyneille, tumma­ihoisille ja erityis­ryhmille koronavirus­epidemian aikana. Suositus perustuu kasvavaan tutkimusnäyttöön yhteydestä D-vitamiinin puutoksen ja vakavan koronavirustaudin välillä. Helsingin Sanomat. 15.12.2020. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007684817.html

Tällainen on THL:n esittelemä koronan kauhu­skenaario – professori: Tehohoidon kanto­kyky olisi katastrofaalisessa tilanteessa: Erikoisjärjestelyin tehohoitoa voidaan järjestää Suomessa kerralla 500 potilaalle. Iltasanomat. 16.12.2020. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007687159.html

Miten kuukausissa tehty rokote voi olla turvallinen, kun keskimäärin kehitys kestää kymmenen vuotta? Haastattelimme asiantuntijat. HS:n minidokumentissa käydään läpi keskeisimpiä pelkoja ja salaliittoteorioita, jotka hämmentävät ihmisiä ja keskustellaan niistä tutkijoiden kanssa.  Helsingin Sanomat.16.12.2020. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007686165.html

Ruotsi epäonnistui vanhusten suojelussa, toteaa hallituksen asettama komissio – Valtion­epidemiologi Tegnell vastaa arvosteluun. Vastuu on nykyisen ja edellisten hallitusten, komissio katsoo. Helsingin Sanomatt. 16.12.2020. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007686088.html

Korona­virus levisi kulo­valkeana Singaporen ahtaissa asuntoloissa: Puolet 300 000 siirto­työläisestä sai tartunnan. Testitulokset kertovat hurjista elintasoeroista, sillä muilla Singaporen asukkailla covid-19:ää on ollut vähän. Helsingin Sanomat. 16.12.2020. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007686310.html

WHY YOU SHOULD BE CAUTIOUS WHEN YOU’RE TAKING A BREAK AT WORK. Public Health Insider. 16.12.2020.  https://publichealthinsider.com/2020/12/16/breakroom-transmission/

Tracking covid-19 across the world. Follow the global path of the coronavirus with our interactive guide. The Economist. 16.12.2020. https://www.economist.com/graphic-detail/tracking-covid-19-across-the-world?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Hoivakotien tilanne on ”pahentunut selvästi”, sanoo Husin ylilääkäri – Vierailijat ovat paikoin lipsuneet annetuista ohjeista: Helsingissä on syksyn aikana todettu koronatapauksia Husin tietojen mukaan yhteensä 48 eri hoivakodissa ja -laitoksessa. 17.12.2020.  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007688347.html

Immuniteten mot Covid-19 i Spanien fortfarande låg. Sydkusten.es. 17.12.2020. https://www.sydkusten.es/sk/11/a/30838/immuniteten-mot-covid-19-i-spanien-fortfarande-lag/

Tutkimus: Omien solujen kimppuun hyökkäävät vasta-aineet voivat selittää vakavan ja pitkän koronavirustaudin: Erilaisia autovasta-aineita löytyi suuri joukko koronapotilaiden verestä. Helsingin Sanomat. 17.12.2020. https://www.hs.fi/tiede/art-2000007687439.html

THL:n tutkimus: Vasta-aineet säilyvät koronavirustartunnan saaneilla yli puolen vuoden ajan – havainnot lisäävät optimismia tulevien rokotteiden tehosta: Tähän mennessä tutkimuksessa vasta-aineita on löydetty 91 prosentissa tutkituista vajaasta 900 näytteestä. Helsingin Sanomat. 18.12.2020. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007691576.html

Comparison of the characteristics, morbidity, and mortality of COVID-19 and seasonal influenza: a nationwide, population-based retrospective cohort study. The Lancet. 17.12.2020. DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30527-0

Fears that new Covid variant is more infectious and harder to contain – BBC News. 18.12.2020. https://www.youtube.com/watch?v=ydD-2aSQIGg

The New York Times paljasti miljardien suhmuroinnin Britannian korona­hankinnoissa: tuottoisia sopimuksia tehneillä yhtiöillä läheiset yhteydet konservatiivi­puolueeseen: Suojavarusteita ja palveluita hankittiin hyvä veli -kaupoilla, sadat yritykset saivat sopimuksia lordi Deightonin salaisen VIP-linjan kautta. Helsingin Sanomat. 18.12.2020. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007691056.html

South Africa’s second coronavirus wave is fueled by a new strain, teen ‘rage festivals’. The Washington Post. 18.12.2020. https://www.washingtonpost.com/world/africa/south-africa-coronavirus-second-wave/2020/12/18/

SARS-CoV-2 D614G variant exhibits efficient replication ex vivo and transmission in vivo. Science. 18.12.2020. https://science.sciencemag.org/content/370/6523/1464.full

Calling for pan-European commitment for rapid and sustained reduction in SARS-CoV-2 infections. The Lancet. 18.12.2020. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32625-8

Should people take more than one type of COVID-19 vaccine? All these authorizations foretell a world with vaccine choice. Here’s what research says about whether more is better for boosting your immunity. National Geographic. 18.12.2020. https://www.nationalgeographic.com/science/2020/12/should-you-take-more-than-one-type-coronavirus-vaccine-to-boost-immunity/

Shorter quarantines could actually help prevent COVID-19 outbreaks. Two-week quarantines strain mental health and finances. New research shows weeklong restrictions could ease this burden and improve contact tracing.  National Geographic. 18.12.2020.  https://www.nationalgeographic.com/science/2020/12/shorter-quarantines-could-help-prevent-coronavirus-outbreaks/

A COVID-19 vaccine that prevents both the disease and viral transmission is the aim. Until then, here’s what we need to do. The Conversation. 18.12.2020. https://theconversation.com/a-covid-19-vaccine-that-prevents-both-the-disease-and-viral-transmission-is-the-aim-until-then-heres-what-we-need-to-do-151839

States report confusion as government reduces vaccine shipments, while Pfizer says it has ‘millions’ of unclaimed doses. The Washington Post. 18.12.2020.  https://www.washingtonpost.com/health/2020/12/17/pfizer-vaccine-supply-states/

We asked doctors and researchers for their top face masks that balance comfort and safety. Business Insider. 18.12.2020. https://www.businessinsider.com/doctor-face-mask-recommendations-comfort-protection-2020-12?r=US&IR=T

Rasch niedrige Fallzahlen erreichen. Heise.online. 19.12.2020. https://www.heise.de/tp/features/Rasch-niedrige-Fallzahlen-erreichen-4995940.html

Joukko eturivin tutkijoita sanoo Euroopan epäonnistuneen pandemianhallinnassa ja komentaa valtiot strategiatalkoisiin. Lancet-lehteen kirjoitetun vetoomuksen ovat allekirjoittaneet muun muassa ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo sekä virologi Olli Vapalahti. YLE Uutiset. 19.12.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11706934?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2020-12-19

New science reevaluates risks of indoor dining. Although few clusters have officially been traced to restaurants, research suggests inside eating is not necessarily a safe environment. Boston Globe. 19.12.2020. https://www.bostonglobe.com/2020/12/19/metro/superspreader-destinations-what-makes-indoor-dining-during-covid-19-so-risky/

MK LHL testing data showing increasing prevalence of H69/V70 variant in positive test data – which is detected incidentally by the commonly used 3-gene PCR test. 19.12.2020. https://twitter.com/The_Soup_Dragon/status/1340349643809538054

Kaksimiljoonainen Manauksen kaupunki Brasiliassa näyttää, mitä tapahtuu, kun koronavirus pääsee mellastamaan lähes rajoituksetta. Tartunnat jatkuvat, vaikka laumasuojan kynnys ylittyi teoriassa jo kesällä. Helsingin Sanomat. 19.12.2020. https://www.hs.fi/tiede/art-2000007693133.html

Koronaviruksen uusi muunnos ei ole hallinnassa, sanoo Britannian terveys­ministeri – Tämä muuntuneesta viruksesta tiedetään: Uusi virusmuunnos saattaa olla aiempaa tartuttavampi mutta ei ilmeisesti tappavampi. Suomalainen virologian professori toteaa, että virukset muuntuvat jatkuvasti, mutta varotoimien tekeminen on hyvä asia. Helsingin Sanomat. 20.12.2020. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007694782.html

THL:n pääjohtaja Tervahauta: THL kokoustaa sunnuntaina eri maiden kanssa Britannian uudesta virusmuunnoksesta, suosituksia mahdollisesti jo illan aikana. 
Eurooppalaiset tartuntatautien asiantuntijat ja virologit kasaavat tiedot kokoon. Helsingin Sanomat. 20.12.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007694874.html

Saksalaismedia: Merkel haluaa sulkea koko EU:n Britannialta koronaviruksen uuden muunnoksen takia – Yle: Suomi harkitsee lentokieltoa. HS kokoaa tähän juttuun tärkeimmät uutiset koronaviruksesta maailmalta ja Suomesta.  Helsingin Sanomat. 20.12.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007639995.html

Phylogenetic analysis of SARS-CoV-2 clusters in their international context – cluster S.N501. Built with emmahodcroft/ncov_cluster. Maintained by Emma Hodcroft and Richard Neher.. Showing 2219 of 4312 genomes sampled between Jan 2020 and Dec 2020. 20.12.2020.  https://nextstrain.org/groups/neherlab/ncov/S.N501?c=gt-S_501,69&f_country=United%20Kingdom&label=mlabel:20B/C5388A&p=grid

The Coronavirus Is Mutating. What Does That Mean for Us? Officials in Britain and South Africa claim new variants are more easily transmitted. There’s a lot more to the story, scientists say. The New York Times. 20.12.2020.  https://www.nytimes.com/2020/12/20/health/coronavirus-britain-variant.html?auth=-google1tap

 

 

Joulukuu 21 – 31

Kiina pääsi eroon koronapiinasta ilman laajaa rokottamista – tässä neljä syytä, miten se on mahdollista. Kiinassa ei ole tullut toista koronavirusaaltoa. Miksi näin, ja toimisivatko samat keinot meillä? Lue vastaukset. YLE Uutiset 21.12.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11698068?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2020-12-21

Investigation of novel SARS-COV-2 variant: Variant of Concern 202012/01. Technical briefing document on novel SARS-COV-2 variant.  Government of the United Kingdom.  21.12.2020. https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-novel-sars-cov-2-variant-variant-of-concern-20201201

300 Scientists Reveal how Boris Johnson has Locked Britain into a Cycle of Draconian Lockdowns. 
Nafeez Ahmed reports on a new statement published in the Lancet which explains why the Government’s flawed Coronavirus response is likely to lead to repeated waves of the virus and lockdowns – risking lives and livelihoods. Byline Times. 21.12.2021.  https://bylinetimes.com/2020/12/21/300-scientists-reveal-how-boris-johnson-has-locked-britain-into-a-cycle-of-draconian-lockdowns/

It’s becoming clearer that one main hypothesis that scientists are looking at with B.1.1.7 is whether its advantage could be that it is better at infecting children. There are a TON of caveats, but this is one possibility that is being explored. 21.12.2020. Kai Kupfersmidt. https://twitter.com/kakape/status/1341050330176479232

Calls for national lockdown in England to curb spread of new Covid strain. Scientists say inaction could cost tens of thousands of lives as variant spreads across UK. The Guardian. 21.12.2020. https://www.theguardian.com/politics/2020/dec/21/calls-for-national-lockdown-in-england-to-curb-spread-of-new-covid-strain?

New coronavirus variant: What do we know? James Gallagher. BBC News. 21.12.2020. https://www.bbc.com/news/health-55388846

These breakthroughs will make 2021 better than 2020. The latest on the innovations that will let us go back to normal. GatesNotes – the Blog of Bill Gates. 22.12.2020. https://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/Year-in-Review-2020?WT.mc_id=00_00_00_share_em 

The Inside Story of How Sweden Botched Its Coronavirus Response. Stockholm denies pursuing herd immunity. But internal emails show Swedish officials were resigned to mass infections all along. Foreign Policy. 22.12.2020. https://foreignpolicy.com/2020/12/22/sweden-coronavirus-covid-response/

Taloustutkijat varoittavat: Ilman ”ennakollista lisäjarrutusta” Suomen koronatilanne voi heikentyä nopeasti.  Arvostetut taloustutkijat selvittivät, mitä tutkimuksissa on opittu koronaviruksesta. Sen perusteella he näkevät tarpeen nopeille lisätoimille Suomessa.  Helsingin Sanomat. 23.12.2020. https://www.hs.fi/talous/art-2000007701919.html

Coronavirus Variant Is Indeed More Transmissible, New Study Suggests. Researchers warn that the British variant is so contagious that new control measures, including closing down schools and universities, may be necessary. The New York Times. 24.12.2020.  https://www.nytimes.com/2020/12/23/health/coronavirus-uk-variant.html

Another new coronavirus variant found in Nigeria, says Africa CDC.  Reuters. 24.12.2020. https://in.reuters.com/article/us-health-coronavirus-africa-idINKBN28Y1B7

BREATHE EASY LAUNCHES MADE-IN-INDIA KARBON FACE MASK WITH SELF-SANITISING TECHNOLOGY: Karbon claims that the mask is self-sanitising, kills virus and bacteria, is durable, washable and reusable. FirstPost TechNews. 25.12.2020. https://worldaccordingtomatti.blog/wp-admin/post.php?post=733&action=edit

THE CORONAVIRUS CRISIS: For Scientists Who Study Virus Transmission, 2020 Was A Watershed Year.  NPR. 26.12.2020. https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/12/26/946901965/for-scientists-who-study-virus-transmission-2020-was-a-watershed-year

Covid, pandemic and lockdown: how 2020 changed the world. Bankok Post. 27.12.2020.  https://www.bangkokpost.com/world/2041955/covid-pandemic-and-lockdown-how-2020-changed-the-world

Politico | Remembering Li Wenliang: the Wuhan doctor who warned the world about coronavirus: In China, Li’s passing triggered public outrage over the government’s suppression of vital information in the early days of the pandemic.  Months after his death, Li is being remembered for what he was like for most of his life: not a global hero, but a lover of fried chicken and TV dramas. South China Morning Post. 27.12.2020.  https://www.scmp.com/news/china/article/3115445/remembering-li-wenliang-wuhan-doctor-who-warned-world-about-coronavirus

COVID-19 cases top 50,000 in S. Korea amid worsening pandemic. Yonhap News. 27.12.2020. https://en.yna.co.kr/view/AEN20201221003300320

Study reveals brain damage of patients with COVID-19.  Study uncovers blood vessel damage and inflammation in COVID-19 patients’ brains but no infection. TechExplorist. 31.1.2020. https://www.techexplorist.com/study-reveals-brain-damage-patients-covid-19/37091/

Which countries have reported new variants of COVID-19? Three new variants of the coronavirus have been detected in recent weeks, spreading to at least 13 countries worldwide. Aljazeera. 31.12.2020.  https://www.aljazeera.com/news/2020/12/26/which-countries-have-reported-new-variants-of-covid-19

YOUR HEALTH: Frequently Asked Questions. CDC. 31.12.2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Spread

 

 

2021

Tammikuu 1 – 10 (2021)

Airflows inside passenger cars and implications for airborne disease transmission. Science Advances.1.1.2021.  https://advances.sciencemag.org/content/7/1/eabe0166.full

Montreal: Scientists urge provinces to take action to curb aerosol spread of COVID-19. CBC. 4.1.2021.  https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/experts-ask-provinces-update-health-guidelines-covid-aerosol-airborne-transmission-1.5860809

New York reports first case of new coronavirus variant as U.K. orders third national lockdown. See  also ”Health experts consider delaying second vaccine dose to stretch limited supply to more patients” etc.  The Washington Post. 5.1.2021.  https://www.washingtonpost.com/nation/2021/01/04/coronavirus-covid-live-updates-us/

Viral mutations may cause another ‘very, very bad’ COVID-19 wave, scientists warn. Science. 5.1.2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/01/viral-mutations-may-cause-another-very-very-bad-covid-19-wave-scientists-warn

Eine Frage der Würde: Die Corona-Krise hat Missstände in Pflegeheimen besonders deutlich gemacht. Wir müssen uns fragen, wie wir in Zukunft mit den Schwächsten und Ältesten umgehen wollen. Frankfurter Allgemenine Zeitung. 5.1.2021.  https://zeitung.faz.net/faz/rhein-main/2021-01-05/eine-frage-der-wuerde/554435.html

Martin Scheinin: Suomi tarvitsee nyt rytminvaihdoksen kilpailussa koronavirusta vastaan. Perustuslakiblogi. 7.1.2021. https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2021/01/07/martin-scheinin-suomi-tarvitsee-nyt-rytminvaihdoksen-kilpailussa-koronavirusta-vastaan/

Nyt tarvitaan poikkeusolot mutta ei valmiuslakia – painamalla tartunnat nollaan Suomi voi säästää lukuisia ihmishenkiä. Sisä- ja ulkorajojen yli liikkumista tulisi rajoittaa tiukasti. Helsingin Sanomat. 7.1.2021. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007725020.html

SARS-CoV-2 Transmission From People Without COVID-19 Symptoms. JAMA. 7.1.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707

D-vitamiinia suositellaan nyt monille, mutta voiko se todella suojata covid-19-taudilta? Asian­tuntijat vastaavat neljään kysymykseen D-vitamiinista. D-vitamiinia saa tähän vuodenaikaan kalasta, maidosta, kasvirasvalevitteistä ja ravintolisistä. Perusterveen aikuisenkin kannattaa käyttää D-vitamiinilisää ainakin suositusten verran, vaikka vitamiinin hyödyistä koronavirustautiin ei ole vahvaa näyttöä. 9.1.2021. https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000007727860.html

 

Tammikuu 11 – 20.

Andamento della mortalità giornaliera (SiSMG) nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19 – 1 settembre – 29 dicembre 2020. Ministero della Salute, Nuovo Coronavirus. 11.1.2021.  http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioPubblicazioniNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=2996

Onko Suomi valmis, jos uusi virusmuunnos leviää? ”Ei ole varmaa tietoa siitä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei”, myöntää THL:n Mika Salminen.  Irlannissa brittimuunnoksen osuus tartunnoista nousi muutamassa viikossa neljännekseen. Helsingin Sanomat 12.1.2021. https://www.hs.fi/paivanlehti/12012021/art-2000007733476.html

Helsinki aikoo järjestää testausta Viron-laivoilla jo loppuviikosta, Turussa vielä selvitellään Ruotsin-laivamatkustajien testausta.  Helsinki-Vantaan lentoasemalla testataan jo lähes kaikki riskimaista tulijat. THL suosittelee, että testaus laajennetaan kaikille raja-asemille, jotta virusmuunnosten leviämistä Suomeen voidaan ehkäistä ja hidastaa. Helsingin Sanomat 12.1.2021.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007735419.html

”Rokotteita on tulossa yli kansallisen tarpeen”, ”Suhtaudutaan hyvin naiivisti eurooppalaiseen yhteistyöhön” – näin Marin, Orpo ja Halla-aho sanoivat korona­rokotuksista.  Koronarokotukset puhuttivat IS:n puheen­johtajatentissä maanantaina. Iltasanomat. 12.1.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000007735421.html

Tutkijat: Italian ensimmäinen korona­potilas sai ehkä tartunnan jo marraskuussa 2019 – hakeutui lääkäriin ihottuman vuoksi. Milanolaisen 25-vuotiaan naisen näytteestä löytyi yllättäen jälkiä koronaviruksesta. Iltasanomat.12.1.2021. https://www.is.fi/tiede/art-2000007735423.html

We’ve got intelligence all wrong – and that’s endangering our future. A narrow focus on IQ to determine success is depriving us of key decision-making smarts, as our faltering response to problems such as covid-19 and climate change shows. New  Scientist. 13.1.2021. https://www.newscientist.com/article/mg24933174-700-weve-got-intelligence-all-wrong-and-thats-endangering-our-future/

Read more: https://www.newscientist.com/article/mg24933174-700-weve-got-intelligence-all-wrong-and-thats-endangering-our-future/#ixzz6jd35Qkhu

Herd immunity by infection is not an option. Science. 15.1.2021. https://science.sciencemag.org/content/371/6526/230#BIBL

Second report on progress. Prepared by the Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response for the WHO Executive Board, January 2021. 15.1.2021. https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/01/Independent-Panel_Second-Report-on-Progress_Final-15-Jan-2021.pdf

Three-quarters attack rate of SARS-CoV-2 in the Brazilian Amazon during a largely unmitigated epidemic. Science 15.1.2021.  https://science.sciencemag.org/content/371/6526/288.full

Coronavirus updates: Biden announces $1.9 trillion economic and health-care rescue plan; daily death toll again exceeds 4,000. The Washington Post. 15.1.2021. https://www.washingtonpost.com/nation/2021/01/14/coronavirus-covid-updates/

At least 11.1 million people have have received one dose of the vaccine in the U.S.
More than 1.2 million people have been fully vaccinated in states reporting.
30.6 million doses have been distributed. The Washington Post. 15.1.2021. https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/covid-vaccine-states-distribution-doses/

More than 387,000 people have died from coronavirus in the U.S. More than 23,256,000 cases have been reported. The Washington Post. 15.1.2021.  https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/national/coronavirus-us-cases-deaths/

Covid Response Was a Global Series of Failures, W.H.O.-Established Panel Says
An interim report is both a bleak recounting of deadly missteps and an early blueprint for repairs: “We have failed in our collective capacity.” the New York Times. 18.1.2021. https://www.nytimes.com/2021/01/18/world/europe/virus-WHO-report-failures.html

Germany weighs up mandatory FFP2 masks in shops and on transport. Respiratory masks already compulsory in Bavaria over fears of coronavirus mutations. The Guardian. 18.1.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/jan/18/germany-weighs-up-mandatory-ffp2-masks-in-shops-and-on-transport

Household transmission of SARS-CoV-2 and risk factors for susceptibility and infectivity in Wuhan: a retrospective observational study. The Lancet. 18.1.2020.  https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30981-6/fulltext

The virus death toll in the U.S. has passed 400,000. The New York Times. 19.1.2021.  https://www.nytimes.com/2021/01/19/us/coronavirus-deaths-usa-400000.html

Smittspridningen främst mellan bekanta. SPANIEN RIKS Andelen utbrott av Covid-19 inom familjer och mellan vänner har ökat från 60 till 80 procent på knappt en månad. Sydkusten 19.1.2021.  https://www.sydkusten.es/engine.php?sectionId=11&articleId=31147

Can coronavirus variants reinfect people and evade the vaccines? New Scientist. 19.1.2020.  Read more: https://www.newscientist.com/article/2265221-can-coronavirus-variants-reinfect-people-and-evade-the-vaccines/#ixzz6k7eKbe2k

Entry quarantine upon arrival in Norway from red and yellow countries/regions. The quarantine regulations will be updated as new information becomes available and can change quickly. Familiarise yourself with which regulations apply when you return to Norway. Below you will find the maps of red and yellow countries in Europe.  Norwegian Institute of Public Health. Published 11.02.2020 Updated 19.01.2021.  https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen: Koronarajoitusten kanssa on jaksettava sinnitellä. Valtionvarainministeriö. 19.1.2021.  https://vm.fi/-/koronaepidemian-kokonaiskuvan-tarkastelua

SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. BioRxiv. 19.1.2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.427166v1

Could talking spread Covid-19 as much as coughing does? Viral aerosols emitted when speaking linger in air longer than larger droplets, study says. The Irish Times. 20.1.2021.  https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/could-talking-spread-covid-19-as-much-as-coughing-does-1.4463095

Evolution of spray and aerosol from respiratory releases: theoretical estimates for insight on viral transmission. Proceedings of the Royal Society. 20.1.2021.  https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2020.0584

EXPLAINED: Why is Austria making FFP2 masks mandatory?. The Local/Austria. 20.1.2021.  https://www.thelocal.at/20210120/explained-why-is-austria-making-ffp2-masks-mandatory

Tammikuu 21 – 31

Wear medical-grade masks if you can’t socially distance, Britons told. As new Covid variants emerge, scientists advise use of FFP masks that filter inflow and outflow of air. The Guardian. 21.1.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/jan/21/wear-medical-grade-masks-if-you-cant-self-isolate-britons-told

NERVTAG note on B.1.1.7 severity. SAGE Meeting Paper. 21.1.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/955239/NERVTAG_paper_on_variant_of_concern__VOC__B.1.1.7.pdf

Covid-19 news: UK variant may be 30 per cent more deadly. The latest coronavirus news updated every day including coronavirus cases, the latest news, features and interviews from New Scientist and essential information about the covid-19 pandemic. New Scientist. 22.1.2021. Read more: https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-uk-variant-may-be-30-per-cent-more-deadly/#ixzz6kJ02q5NJ

DEADLY STRAIN New Covid strain is between 30-90% more deadly, say scientists – but vaccine still works. The SUN. 22.1.2021.  https://www.thesun.co.uk/news/politics/13821631/new-covid-19-variant-more-deadly/

New mutations raise specter of ‘immune escape’. Science 22.1.2021.  https://science.sciencemag.org/content/371/6527/329

Suomeen saapuvien matkustajalentojen rajoitukset Ison-Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta päättyvät 25.1.2021.  Traficom. 22..1.2021. https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/suomeen-saapuvien-matkustajalentojen-rajoitukset-ison-britanniasta-irlannista-ja

Sharing a car? Here’s which windows to open to lower the risk of coronavirus transmission. Cars’ small, sealed interiors rule out social distancing and can trap coronavirus particles. The Irish Times. 22.1.2021. https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/sharing-a-car-here-s-which-windows-to-open-to-lower-the-risk-of-coronavirus-transmission-1.4461137

 

Helmikuu 1 – 10

 

 

 

Jatkuvasti päivittyvät

General information and news. LitCov (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/docsum?filters=topics.General%20Info

Globaalit ja maakohtaiset koronatilastot (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.  https://www.worldometers.info/coronavirus/

WHO daily situation reports and corona statistics since 21.1.2020. (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Maps & Trends. Follow global cases and trends. Johns Hopkins coronavirus Resource Center. (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.  https://coronavirus.jhu.edu/data

Coronavirus Source Data. Hannah Ritchie. The data on the coronavirus pandemic is updated daily.  (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.    https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data

covid-19-data/public/data/owid-covid-data.xlsx. Global GitHub database. (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.   https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/owid-covid-data.xlsx

Korean CDC Press Releases. Public Health Weekly Reports (updated weekly) N.M.2020.  https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30501000000&bid=0031&cg_code=C04

Global research on coronavirus disease (COVID-19), WHO Database. (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

SSRN’s Coronavirus and Infectious Disease Research page provides a curated view into the early-stage research to help researchers, public health authorities, clinicians and the public understand, contain and manage this disease. (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/

I.Stat il tuo accesso diretto alla statistica italiana.  (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.istat.it/it/archivio/240401

All you need to Crush covid-19 (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.endcoronavirus.org/

See how your community is moving around differently due to COVID-19. Community Mobility Reports.  (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.google.com/covid19/mobility/

Tämä artikkeli käsittelee COVID-19-tautia. Sen aiheuttavaa virusta käsittelee artikkeli SARS-CoV-2 ja viruksen aiheuttamaa pandemiaa käsittelee artikkeli koronaviruspandemia 2019–2020. WIKIPEDIA. (Sisältää lukuisia täältä puuttuvia viitteitä ja linkkejä – Ajoittain päivittyvä). N.M.2020.     https://fi.wikipedia.org/wiki/COVID-19

COVID-19 (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/#activities

COVID-19: Latest news updates from around the world. Twitter (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://twitter.com/i/events/1219057585707315201

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Annals of Internal Medicine. (Jatkuvasti päivittyvä, 139 articles up to 9.7.2020.) N.M.2020.  https://www.acpjournals.org/topic/category/coronavirus

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). (Jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Jatkuvasti päivittyvä koronagrafiikkakooste.  N.M.2020. http://pitkaranta.blogspot.com/search/label/koronavirus

Morbidity and Mortalioty Weekly Report (MMWR). CDC. N.M. 2020.  https://www.cdc.gov/mmwr/index2020.html

Download data on the weekly subnational 14-day notification rate of new COVID-19 cases. ECDC. Weekly 2020.  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/weekly-subnational-14-day-notification-rate-covid-19

Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset. Valtioneuvosto.  https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

https://coronavirus-staging.data.gov.uk/

https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-annual-growth-rate

Daily COVID-19 tests per thousand people: Because not all countries report testing data on a daily basis, daily test figures are not available for some countries in our dataset. https://ourworldindata.org/grapher/full-list-daily-covid-19-tests-per-thousand?time=2020-02-18..latest&country=BEL~DNK~FIN~FRA~GRC~ISL~ITA~NOR~SWE~CHE~GBR

The Atlantic – Covid Tracking Project: https://covidtracking.com/data/charts/us-all-key-metrics

Covid in the U.S.: Latest Map and Case Count. New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html

Sonderseite, Coronavirus. Frankfurter Allegemenine Zeitung. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/

COVID-19: Current cases.  Information about confirmed and probable cases of COVID-19 in New Zealand. Ministry of Health. https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-data-and-statistics/covid-19-current-cases

COVID-19 Projections. IHME. https://covid19.healthdata.org/global?view=total-deaths&tab=trend

COVID-19 Information Hub. Astra Zeneca. https://www.astrazeneca.com/covid-19.html

RECOVERY Trial: This national clinical trial aims to identify treatments that may be beneficial for people hospitalised with suspected or confirmed COVID-19.  University of Oxford. https://www.recoverytrial.net/

Covid-19 updates. New Scientist. https://www.newscientist.com/article-topic/covid-19/#top

Template:COVID-19 pandemic data. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data

COVID-19 lockdowns. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns#Canada

Talous ja terveys eivät ole vaihtoehtoja

Prelude:  

Koronapositiivisten ja altistumisesta epäiltyjen yksityisyyden suoja ja oikeusturva on katsottu yhteiskuntamme legitimiteetin kannalta niin tärkeäksi, että edes heidän anonyymejä paikantamistietojaan – siis tietoja siitä missä he ovat saattaneet tietämättään tai tieten altistaa lähimmäisiään – ei ole saanut laittaa toisille varoitukseksi koronavilkkuun ilman heidän suostumustaan, ja että silloinkin tiedot on hävitettävä heti kun niiden säilyttäminen ei ole enää välttämätöntä.

Hyvä. 

Mutta miten on selitettävissä, että samassa Suomessa, samojen perustuslaillisten oikeuksien alla elävien psykoterapiassa kävijöiden äärettömän paljon sensitiivisemmät ja intiimimmät potilaskertomukset vuosien ajalta on henkilö- ja yhteystietoineen koottu internettiin kytkettyyn tietokoneeseen, josta hakkeri on voinut ladata ne kiristystarkoituksessa julkaistavaksi.  

Yksityisyyden suojan ja oikeusturvan kannalta räikeämpää epätasa-arvoa on jokseenkin mahdotonta kuvitella.

________________________________________________________

Sitten päivän pääasiaan: Huhtikuun 29. päivänä julkaisin blogipostauksen Koronaepidemian torjunta: ei rahat vai henki, vaan rahat ja henki. Nyt, puoli vuotta myöhemmin, terveyden ja talouden etujen välille oletettua ristiriitaa voidaan jo arvioida kertyneitä sairaus-, kuolleisuus- ja talouustilastoja analysoimalla.   

Pandemiapolitiikan valintoja länsimaissa ovat keskeisesti ohjanneet kysymykset:

– onko Covid-19 pandemian tukahduttaminen inhimillisesti siedettävillä keinoilla mahdollista, sekä

– tukahduttaisivatko riittävät toimet Covid-19:n kukistamiseksi samalla myös talouden.

Kääntäen, edellyttääkö ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja/tai talouden pelastaminen kompromisseja kansalaisten terveyden ja jopa elämän suhteen.

Länsimaiselle nykyihmiselle ehkä helpoimmin ymmärrettävissä oleva vastaus ensimmäiseen kysymykseen saatiin Uuden Seelannin parlamenttivaaleissa 17.10..  Uusi Seelanti vastaa väkiluvultaan Suomea, ja on yksi liberaaleimmista ja demokraattisimmista oikeusvaltioista ja samalla yksi Covid-19 pandemian tehokkaimmin kukistaneista valtioista koko maailmassa.  Se on käynyt läpi kaksi pandemia-aaltoa, 20.3. – 1.6. ja 13.8. – 30.9., joissa tartunnan saaneita on ollut yhteensä vain 1900 ja kuolleita ainoastaan 25 (!).  Maata on vuodesta 2017 johtanut työväenpuoluetta edustava pääministeri, Jacinda Ardern, 40 v. nainen, jonka tehokkaan pandemiapolitiikan äänestäjät palkitsivat ylivoimaisella vaalivoitolla sekä uuden parlamentin ehdottomalla enemmistöllä.  Äänestäjien mielestä pandemia on Uudessa Seelannissa siis tukahdutettu ei ainoastaan inhimillisesti siedettävällä vaan lisäksi kiitoksen ansaitsevalla tavalla.   Vastaus ensimmäiseen kysymykseen on selkeä KYLLÄ, ja sitä vahvistavat menestykselliset tukahduttamispolitiikat esimerkiksi Australiassa, Japanissa Etelä-Koreassa ja Taiwanissa, jotka myös ovat demokraattisia oikeusvaltioita.   

Jos vastaus toiseenkin kysymykseen olisi KYLLÄ, yhteisöjen toimintaa ja ihmisten käyttäytymistä löyhemmin rajoittaneiden maiden tulisi – hyväksyessään siis samalla enemmän tartuntoja ja kuolemia – selviytyä edellisiin verrattuna vastaavasti pienemmillä taloudellisilla menetyksillä.  Pandemian tukahduttamisen suhteen Itä-Aasian maat sekä Australia ja Uusi Seelanti valitsivat proaktiivisen strategian – kaikki tehokkaat keinot käyttöön ja heti.  Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka valitsivat reaktiivisen strategian – katsotaan ensin ja reagoidaan tarvittaessa haittatilanteen mukaisesti. Koska pandemia on jatkunut jo kahdeksan kuukautta, meidän ei enää tarvitse rajoittua loogiseen järkeilyyn tai filosofiseen pohdiskeluun, vaan voimme verrata proaktiivisen ja reaktiivisen strategian tuloksia kuolleisuus- ja taloustilastojen valossa.

Talouskasvun – pystyakselilla taantumasta (alas) kasvuun (ylös) – ja pandemian tukahduttamisen – vaaka-akselilla tiukasta (vasemmalla) löyhään (oikealle) – välinen yhteys 39 maassa. Edellisen mittana on v. 2020 toisen vuosineljänneksen talouskasvu, jälkimmäisen 19.9.2020 mennessä kertynyt Covid-19 kuolemien määrä miljoonaa asukasta kohden. Kutakin maata vastaavan pallon koko on suhteutettu kansantuloon asukasta kohden.

Oheinen graafi esittää tämän vuoden toisen neljänneksen talouskasvun ja syyskuun 19 päivään mennessä kertyneen Covid-19 kuolleisuuden välisen yhteyden 39 maan tilastojen perusteella. Mukana ovat toisaalta Itä-Aasian maista tehokasta pandemiantorjunta- ja -tukahduttamispolitiikkaa harjoittaneet Kiina, Etelä-Korea, Japani, Taiwan, Vietnam, Hong Kong, Singapore ja Malesia, ynnä Australia ja Uusi Seelanti [tässä esityksessä yhdessä ’Itä’], joissa on yhteensä 1815 miljoonaa asukasta ja keskimäärin 13 600 $/v kansantulo asukasta kohden, sekä toisaalta EU-maat, Iso Britannia, Sveitsi ja Norja, ynnä Pohjois-Amerikasta USA ja Kanada [tässä esityksessä yhdessä ’Länsi’], joissa on yhteensä 880 miljoonaa asukasta ja  51 293 $/v BKT/as. 

Verrattaessa koko Itää koko Länteen, Idän talous supistui toisella vuosineljänneksellä 1,4 % (*, Lännen kymmenen kertaa enemmän, 15 %. Vastaavasti Idän Covid-19 kuolleisuus miljoonaa asukasta kohden oli 4,3, Lännen sata kertaa suurempi, 460.  Proaktiivisen ja reaktiivisen pandemiapolitiikan ero on sanalla sanoen murskaava – Idän eduksi.

Yksittäisten maiden välisiä eroja eivät selitä maiden vauraustasot [graafissa kunkin maan ympyrän koko on suhteutettu kansantuloon asukasta kohden].  Lännen keskimääräinen tulotaso on lähes nelinkertainen Itään verrattuna, silti molempiin kuuluu sekä korkean että matalamman tulotason maita. Lännessä matalamman tulotason maat ovat toistaiseksi selvittäneet pandemian keskimäärin pienimmillä ihmis- että taloustappioilla. Koko vertailun 9:stä matalan tulotason [BKT/as. alle 20 000 $/v] maasta Covid-19 kuolleisuus miljoonaa asukasta kohden ylitti 200 ainoastaan Romaniassa, kun se paljon vauraammissa Ranskassa, Ruotsissa, Italiassa, Iso Britanniassa, USA:ssa, Espanjassa ja Belgiassa [BKT asukasta kohden 30 000 – 65 000 $/v] asettui välille 500 – 900. Näistä Italiassa, Ranskassa, Iso Britanniassa ja Espanjassa myös talous supistui eniten 18 … 22 %.  Aivan vastaavaan tulokseen, että maat, jotka ovat epidemiaa tehokkaammin rajoittaneet tai sen tukahduttaneet, ovat myös selviytymässä siitä pienemmin taloudellisin menetyksin, on päädytty useissa vastaavissa analyyseissä.  En sensijaan ole kohdannut ainoatakaan tutkimusta joka tukisi sitä itsestäänselvänä pideyttyä olettamusta, että pandemian tehokas torjunta tulisi taloudelle liian raskaaksi.

Maiden eroja eivät myöskään selitä tiedot, koulutus, välineet eivätkä lääkkeet: kaikki ne mitä Vietnamilla, Uudella Seelannilla ja Etelä-Korealla on ollut käytössään, on ollut myös USA:n, Espanjan ja Suomen saatavilla.  Lääketieteen ja -tekniikan sekä kansanterveystieteen suurvaltoina tunnetut USA, Iso Britannia ja Ranska kuuluvat kaikki Pandemialle eniten kuolonuhreja menettäneisiin maihin.  Merkitystä ei näytä myöskään olevan sillä, maksetaanko sairaanhoidon kustannukset yksityisistä tai julkisista vakuutuksista vai maksaako ne valtio. 

Ainoiksi selittäjiksi Lännen Itään verrattuna satakertaiselle Covid-19 kuolleisuudelle, kauemmin jatkuvalle sosiaaliselle ja yhteiskunnalliselle häiriötilalle sekä mittavammille taloudellisille tappioille näyttävät jäävän poliittisten johtajien tekemät ja toimeenpanemat – ja tekemättä tai toimeenpanematta jättämät – päätökset sekä edellisten seurauksia vahvistavat minäkeskeiset, välitöntä mielihyvää korostavat sosiaaliset kulttuurit ja käytännöt. Samoista syistä myös Angela Merkelin kuuluisa lause pakolaiskriisin keskellä, Wir schaffen das (Me pystymme tähän) sai aikaan protestien vyöryn ja katumellakoita. Viimeistään pandemiatilanteen kriisiytyminen nyt lokakuussa uudelleen viime kesän osittaisten menestyskokemusten jälkeen ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja osoittaa että Merkelin lause olisi täällä Lännessä ilmeisesti pyörrettävä muotoon Wir schaffen das nicht – ei meistä tähän ole. Trumpin hallitus on lakannut edes yrittämästä.

Saman johtopäätöksen ovat tehneet minua suuremmat auktoriteetit:

Englannin arvovaltaisimman kansanterveyslehden, jo 200 vuotta julkaistun The Lancetin, päätoimittaja Richard Horton kirjoitti jo 14.6.: Ison Britannian vastaus koronaviruksen haasteeseen on suurin tiede–politiikka yhteyden epäonnistuminen kokonaiseen sukupolveen.

Pohjois-Amerikan arvostetuimman lääketieteellisen julkaisusarjan, The New England Journal of Medicinen pääkirjoitus 8.10. toteaa: … Täällä USA:ssa meidän johtajamme ottivat vastaan kriisin ja muuttivat sen tragediaksi.  Epäonnistumisen mittakaava on hämmästyttävä. … USA johtaa maailman Covid-19 tapauksia ja kuolemia lukemilla, jotka ylittävät [monikymmenkertaisesti] väestöltään paljon suuremman Kiinan, 50-kertaisesti Japanin, jonka väestö on ikäjakaumaltaan paljon alttiimpi, ja 2000-kertaisesti Vietnamin kaltaisen kehitysmaan.Se mitä meidän pitäisi kyetä hallitsemaan on oma käyttäytymisemme.  Ja täällä Yhdysvalloissa me olemme käyttäytyneet surkeasti.    

Ruotsalaiset Kelly Björklund ja Andrew Ewig tiivistivät Ruotsin koronapolitiikkaa ruotivassa laajassa artikkelissaan TIME-lehdessä 14.10. näin: … Ruotsin ja USA:n epäonnistuminen koronaviruskuolemien vähentämisessä on omaa luokkaansa.

Lännen ryhmässä Suomi on toki selviytynyt yhtenä parhaimmista.  Silti meidänkin Covid-19 kuolleisuutemme on 15 kertaa korkeampi kuin Suomea väkiluvultaan, vauraudeltaan, poliittiselta järjestelmältään ja kulttuuriltaan pitkälle vastaavassa Uudessa Seelannissa. 

Neljän Pohjoismaan vertailu osoittaa, että vähiten rajoituksia asettaneessa Ruotsissa talous supistui yhtä paljon kuin kolmessa muussa, mutta Covid-19 kuolleisuus oli 5…10 kertaa suurempi.  Viimeinen mitä me tarvitsemme nyt – kun epidemian kasvu Suomessa näyttää hetkellisesti pysähtyneen – on yritys pelastaa viime kesän tavoin muutama ylimääräinen viikko yökerhoille, matkailulle ja massatapahtumille senkin uhalla että käytettävissä olevat keinot kriisiyttävät sairaanhoidon ja ajavat yhteiskunnan ensi kesään jatkuvaan sulkuun. Niiden sosiaalisten ja taloudellisten seurausten hallintaan meillä ei valtionvarainministeri Vanhasen viimekesäisen puheenvuoron mukaan ole varaa eikä suunnitelmaa.

Aina ei riitä, että me suomalaiset pärjätään ja ollaan jopa parempia ruotsalaiset.  Sen saavutetun edun me voimme tärvellä muutamassa viikossa.

__________________________________________________________

*) Jos Kiinaa ei lasketa mukaan, Idän talous supistui 7,4 %, puolet Lännen talouden supistumisesta.

It is not Health or Economy, it is Both or Neither – Stupid!

One key question directing pandemic policies in countries around the world has been: do rigorous policies to crush the Covid-19 pandemic – as implemented in East Asia, Australia and New Zealand – crush the national economies as well, or in other words, would economic recovery demand compromises [sacrifices?] concerning the health and life of people? If the answer to this question is yes, then one would expect that, compared to rigorous Covid-19 crushing policies, more lax policies that would on one hand accept more infections and, thus, higher mortality would on the other hand be rewarded with more successful economy (as demonstrated in higher GDP growth, or smaller GDP regress). Quite different approaches to this question have dominated the policies in East Asia, Australia and New Zealand (the East), vs. Western Europe and North America (the West). As the pandemic has already raged for about eight months, we need no more rely on logical/philosophical reasoning or econometric/epidemiological modelling alone. We can look at the data.

The association between the economy – from regression (down) to growth (up) on the vertical axle of the graph – as exemplified by the annual GDP growth rate from -25 to +10 % per year in the second quarter of 2020, and the domestic pandemic control policy – from rigorous (left) to lax (right) on the horizontal axle – as exemplified by the Covid-19 mortality per million inhabitants that had accumulated before September 19. 2020 in 39 countries. The size of the sphere corresponds to the volume of the domestic economy.

The graph above presents the annual gross domestic product (GDP) growth rate on the second quarter of 2020 (y-axle: from -25 to +10 %/year) [https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-growth-rate] vs. the accumulated Covid-19 mortality (x-axle: from -200 to +1000 #/million) up to September 19 [https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries] in the EU-countries, the Eurozone, West-European Non-EU countries, eight East Asian Countries, Australia, New Zealand and North America. The size of each sphere in the graph corresponds to the respective GDP.

In this material of 39 countries on four continents the GDP/cap ranges from 2 082 (Vietnam) to 111 062 $/year (Luxembourg), 2nd quarter annual GDP growth rate from -21.5 (United Kingdom and Spain) to +3.2 % (China), and Covid-19 mortality from 0.29 (Taiwan) to 859.4 #/million (Belgium), i.e., all ranges cover more than an order of magnitude.

The key assumption behind my analysis is that the big differences in Covid-19 mortality do not reflect differences in the economic or health care capabilities of the countries [as they clearly do not appear to in the graph], but instead the informed policy choices that have been made by the governments and authorities, and the less informed behavioral choices that have been made by the people of each country concerning the relative valuations of life, liberty and economy (lacking a quantitative global database on personal liberty I have not included it in the analysis). In some countries the governments have valued presumed short term economic gains and even shorter term individual liberties higher relative to the protection of health and life than in some other countries. Consequences of these valuation differences far exceed those that might have been expected before the pandemic: they have resulted in over thousandfold differences in Covid-19 mortality between the countries. What apparently was not expected either is that the more relaxed or delayed domestic pandemic restrictions have not helped the economies to recover, but have in fact amplified the domestic economic regressions. 

The graph is free for everyone to read and interpret. I would pick up the following outcomes:

 • An increase of 100 deaths per million is associated with a 2 % decrease in annual GDP growth rate.
 • Comparing the four Nordic countries points out that Sweden, which has emphasized its lax approach to pandemic control and imposed the least restrictions has suffered ten times higher Covid-19 mortality than Denmark, Finland and Norway, but also lost more GDP than Finland and Norway.
 • Lumped together the West has suffered about 100 times higher Covid-19 mortality than the East . The respective GDP growth rate of the West has been -15 % vs. -1.4 % of the East (-8 % if China is not included).
 • All included countries have access to the same scientific and professional knowledge, technologies and medicines to control the pandemic. Besides, WHO provides information, training and materials to where-ever they might be in short supply.
 • There appears no relation between the economic, technological and scientific advancement status of the country and the Covid-19 mortality in it. Some of the very low Covid-19 mortality countries have authoritarian political systems, but others exhibit liberal, open and democratic societies, such as Australia, New Zealand, Taiwan and South Korea.
 • Also the health care systems, from free and government provided, to those based on public and/or private insurances, do not seem to explain the differences. Also the amount or proportion of money spent on health care, public or private, does not seem to play a role.
 • Having excluded a wide range of other possible explanations, I am forced to conclude that the causes that have resuted in vastly greater numbers of Covid-19 cases and deaths, respectively longer lasting social and societal disruption, and greater economic losses in the mostly Western countries relative to other, mostly Eastern countries, are the political choices made by political leaders amplified by cultural/social behaviour of the populations.

I do not seem to be alone in my critical view on the Western Covid-19 policies

Several economists have expressed similar warnings, and the same observation as above has been made in several other analyses: More successful public health protection is associated with  smaller economic losses.  I have not come across any study in support of the opposite – that you must strike a balance between public health and the economy – which still remains the default assumption for most.  The health and economy, not health or economy, choice should not have been too difficult to grasp, though, because the same observations were already made about the 1918 Spanish Flu responses.  People who are aware of and concerned about their own risk are less likely to focus on work, to consume and invest, and more likely to focus on self protection and personal savings.

The Lancet’s editor, Richard Horton concluded on June 14: The UK response to coronavirus is the greatest science policy failure for a generation.

The editors of the New England Journal of Medicine (Dying in a Leadership Vacuum 8.10.2020) could hardly have been more direct: With no good options to combat a novel pathogen, countries were forced to make hard choices about how to respond. Here in the United States, our leaders have failed that test. They have taken a crisis and turned it into a tragedy. The magnitude of this failure is astonishing. … the United States leads the world in Covid-19 cases and in deaths due to the disease, far exceeding the numbers in much larger countries, such as China. The death rate in this country is more than double that of Canada, exceeds that of Japan, a country with a vulnerable and elderly population, by a factor of almost 50, and even dwarfs the rates in lower-middle-income countries, such as Vietnam, by a factor of almost 2000. Covid-19 … many factors contribute to its severity. But the one we can control is how we behave. And in the United States we have consistently behaved poorly.

Swedish human rights activist Kelly Bjorklund and Andrew Ewing, professor of molecular biology and chemistry, wrote to TIME 14.10. a highly critical article titled The Swedish COVID-19 Response Is a Disaster about the Swedish Covid-19 policy that has been led by Professor Anders Tegnell. Their main message: Sweden and the U.S. are unique in their failure to reduce coronavirus mortality rates as the pandemic progressed.

The public and media response to the Covid-19 policy of Premier Jacinda Ardern in New Zealand has been very different from the above. In the Parliament elections a few days ago her Labour Party won absolute majority, 64 seats out of 120. The victory was deserved to say the least – her government has controlled the pandemic far more successfully than any other liberal democracy of Western origin, resulting in less than 1 % of the Covid-19 mortality per million compared to, e.g., the US, or less than 10 % compared to the ten most successful EU countries. To recover any of the now lost reputation in the eyes and minds of the world the West needs many more leaders of her kind.

 

COVID-19 POLICY COMPARISON: EAST – WEST, 100 – 1

Sputnik 1957 – Covid-19 2020

On October 4, 1957, the Russians shocked the World by shooting Sputnik 1 to orbit.  The consequences in the US at the time were not denials, lies or bombastic gestures.  Instead, Eisenhower declared three ”stark facts” the United States needed to confront:

 1. The Soviets had surpassed the Americas and ”the rest of the free world” in scientific and technological advancements in outer space.
 2. If the Soviets maintained that superiority, they might use it as a means to undermine the Americans prestige and leadership.
 3. If the Soviets became the first to achieve significantly-superior military capability in outer space and created an imbalance of power, they could pose a direct military threat to the US.

Eisenhower followed this statement by saying that the United States needed to meet these challenges with ”resourcefulness and vigor” [Wikipedia]. At that time the US woke up and rose up to the challenge. School curricula were revised, NASA was established, research investments were multiplied, President Kennedy announced the target of sending a man to the moon before 1970, and the US won the space race.

The superiority that the East Asian and Oceanic countries demonstrated 63 years later, in 2020, over the West (Europe and North America) in the management of the current Covid-19 pandemic is every bit as challenging as Sputnik 1 was 63 years ago, and so far the responses of the West have not been convincing.   If we [the West] harbour ambitions to regain any of our lost prestige and leadership – and even if we just want to protect the life, health and livelihood of our citizens – we should meet this challenge with at least equal ”resourcefulness and vigour”, because this time …  

… the West has failed monumentally

With four colleagues I wrote already on 3.4.2020 an article into the Finnish Journal, Suomen Kuvalehti demanding a policy to crunch the COVID-19-Pandemic.  Its subtitle was “Asia leads Europe 6 – 0”.  Six months later – is Asia holding to its lead?

Much more than holding to. The score is no more 6 – 0, it is now 100 – 1.  Plain and simple, the corona responses in Europe and North America have been failures.  After all the efforts, hard work of the health professionals, lockdowns, teleworking and remote schooling, how dear I be so blunt?  By comparing. A failure becomes manifest in comparison to a success. The overall population fatality rate (PFR) of COVID-19 in the East (China, South Korea, Japan, Malaysia, Taiwan, Vietnam, Singapore, New Zealand and Australia), is less than 1% of the COVID-19 PFR in the West (EU-Europe and North America).  Now, try to think of a developed country A with 100 times the infant mortality or traffic death rate of another developed country B.  Regardless of what the rates are in country B, country A cannot be a developed country. We are talking about a colossal failure in the most fundamental function of the society – to protect the life and health of its population. 

The overall failure of the West exhibits regional and local differences and includes temporary successes in places.  Still, only three countries of the West, Lithuania, Latvia and Slovakia, have so far outperformed the poorest performer of the East, Australia.  Decades ago the US led the science and knowledge of public health with CDC, NIEHS and FDA, its crown crown jevels and global authority.  Today US has no cohesive policy, leads in the total number of COVID-19 deaths, and ranks as number 8 in the highest COVID-19 deaths per million among the 215 countries and territories that we have data from [Worldometers, WHO].  Seven of the 25 countries with the highest COVID-19 deaths per million are EU member states.  

The comparison uncovers the fallacy of Western superiority.  All knowledge, medicine or equipment applied by the East has been available for the West as well.  As governments, administrations, societies, cultures and individuals we have proven ourselves incapable of applying the existing knowledge, documented experience, logical analysis, consistency and endurance, whenever their demands turn unpopular and go against the perceived rights for short term gratification amongst the most vocal interest groups. 

Our overarching values, pleasure and life

A wise man argued about 25 years ago, in a discussion about the [supposedly] changing societal values, that in fact all current Western cultures share two overarching values, the pursuit of PLEASURE and the protection of LIFE.  These values are so universally acknowledged that we jump for fear when facing anyone who rejects them [think of a terrorist who explodes herself in a marketplace full of shoppers and children].  He continued that many of the issues we are unable to solve or come to agreement about involve a conflict between these two values: among those abortion is a prime example, but, interestingly, also COVID-19 appears to be one. 

At first the COVID-19 policy in most countries prioritized the preservation of life.  When more people began to feel, however, that the restrictions could/would interfere with their own pursuits of financial, sexual, cultural, social, culinary, etc. pleasures, that these restrictions would not be lifted any time soon, and that their own lives might not be at risk, self declared rights for personal pleasures via personal choices took the lead.  Business, political and administrative leaders listened and agreed – the customers and the electorate are always right – right?  Nobody, of course, openly demands intentional sacrifice of lives [of others] for the pursuit of pleasure [for me].  Instead narratives emerged that focused on the needs of intelligent compromises, because we cannot close the societies, the loss of jobs would eventually cost more lives than corona (!), or less intelligent promises that you can, in fact, both ‘have your cake and eat it too’. 

Data and studies about both the 1918-19 Spanish Flu and the present Covid-19 pandemics demonstrate that these claims are wrong. If we target further ahead than a few coming weeks, the choice is not health or economy. They are inseparable, we either gain or lose both [for more information, read 1, 2, 3, 4, 5].  On April 20 I published my most read blog post so far, titled “Repelling the Corona Pandemic: It is not your money or your life but your money and your life” (in Finnish, sorry).

Are we approaching herd immunity …

The promise of both immediate lifting of restrictions and sustainable economic recovery in the midst of a raging pandemic, necessitates some factual, logical, intellectual and moral compromises.  Here in Finland (as well as dozens of other countries) many were led to believe, that the decline of the cases and deaths towards early summer had actually not taken place because of the restrictions, but instead, because the population was developing herd immunity or because the pandemic had run its course, fading away like they always do in the Spring. The time had arrived to reward ourselves, to have a party and to return to business as usual.  As only small percentages of the populations had actual serological signs of possible immunity, non-measurable or unproven immunity mechanisms, T cell and cross-reactivity with low risk endemic coronaviruses, were referred to as facts.  So far the most recent studies published in Nature conclude merely that the possible effects of pre-existing T cells on the SARS-CoV-2 infection should be carefully evaluated, and in Science that although it is plausible that T cell memory from earlier human coronavirus (HCoV) infections could contribute to COVID-19 outcomes, this is presently highly speculative.  There are no data to support a belief that antisera provided by individuals with confirmed infections of four endemic [and relatively harmless] HCoVs would be reactive against MERSCoV, SARSCoV or SARSCoV2

…or is SARS-CoV-2 losing its teeth?

Not surprisingly, when the restrictions were lifted in June … August (depending on the country), after a few weeks the cases began to pick up and increase exponentially, in places exceeding the levels observed in the Spring wave.  So much about the acquired herd immunity from non-observed Covid-19 infections, T cells and or cross reactions from endemic HCoV cases.  In spite of the increasing case numbers, however, mortality did not seem to be increasing respectively.  New explanations turned up: the virus had weakened and/or the treatments have improved drastically (health professionals’ favourite).  So we could, after all, stay relaxed even when the cases are again increasing exponentially – right?  Two facts make this conclusion illusionary.

First, we must differentiate between two terms, CFR and IFR.  Worldometers, Owid, ECDC, Johns Hopkins, WHO and others report daily and cumulative numbers of the observed [tested or otherwise diagnosed] COVID-19 cases.  These, however, are always underestimates of the contracted infections. In the Spring the real numbers of infections were in most countries much higher (in Spain 8 times higher) than the observed cases.  The coverage of testing has since grown much broader than it was in the spring (See table) and therefore many milder and non-symptomatic cases are presently identified, i.e., the numbers of the tested cases have since Spring been creeping closer towards the real numbers of infections. The table also demonstrates the strong linkage between the higher testing rate and smaller mortality rate. Still today, as in the Spring, the coverage of the testing varies greatly between countries.  Therefore, the case-fatality rate (CFR = number of Covid-19 deaths/diagnosed cases), as a valid indication of the risk, was rejected already in February…March.  For reasons, which include ignorance, comparisons of the CFR values between Spring and Autumn have recently appeared in the media as evidence that the virus has become weaker and/or the treatments more effective.  This remains an unfounded conclusion.  

Already in the Spring researchers and experts used different indirect methods to assess the actual infection-fatality rate (IFR = number of COVID-19 deaths/infected, including also unidentified infections). Not only were the COVID-19 cases underestimates (see above), but so were the COVID-19 deaths, and both to highly varying degrees.  The first robust and reliable population wide IFR estimates came from a few small towns in Northern Italy, Nembro and Castiglione d’Adda, where serological tests demonstrated that 60…70 % of the population had been infected, and a month later from Spain, where a nationwide population representative serological survey demonstrated that 5 % of the population had contacted the virus.  From these direct data supported by other indirect analyses the population wide infection fatality rate of Covid-19, the IFR, was established to be 0,7…1,4%. 

Second, in most countries the age profiles of the second wave cases have weighed heavily on adolescents who apparently trust that they would not personally be in danger.  COVID-19 appears in the current second wave to be less deadly much because its fatality for those below 30 years is only tiny fraction of the respective fatality for those above 70 years, i.e., IFR of 0,01…0,03% vs. 5…9%.  The fatality depends, indeed, so strongly on the age that all other risk factors, gender, blood group, underlying health condition and obesity pale in comparison.  There are no reasons to believe that the recent growth of the cases in the adolescents is not going to spread into the older age groups and eventually into the nursing homes, where the death toll will then surge.

And, indeed, computing case fatality data for the most recent weeks from Worldometers and Owid databases, the observed CFR is 1,8…2,1% for Spain and 1,8 % for the US.  Assuming that about half of all infections are presently identified and counted as cases, would yield an IFR of circa 1%, i.e., the virus has lost none of its fatality.

Sorry, No!

The conclusion that the virus has become weaker was based on two errors, first from ignoring that the CFR reduction from spring to fall is affected by the increased case identification (still below 100%), and secondly that, compared to Spring, in most countries a much higher proportion of the observed cases have recently occurred among adolescents with very low personal mortality risks.  In Finland since July 1st 40% of the observed new cases have occurred in the age group of 19-30, 31% in 31-50, but only 6% in the highest risk individuals older than 65 years. This age distribution, however, is creeping towards the older age groups.

In the beginning I noted the failure of the West in particular.  In most of East Asia, Australia and New Zealand the corona policies have preserved LIFE vastly more successfully than we here in the West.  Have they respectively failed in their pursuit of PLEASURE?  I see no indication of that, e.g., that the Australians, Taiwanese or New Zealanders would be less happy or more dissatisfied with their lives and governments than, say, the Britts, Spaniards or Americans.  I would certainly feel safer and enjoy my life more if I could go to dine in a restaurant, see a play in a theatre, my son’s new home in Helsinki, fly out to visit my daughters in Lombardia and Lyon or sister in Yorkshire in Europe where the COVID-19 cases would be under control and I would not be playing russian roulette with my life – the life of a 74 year old male with at least one extra risk factor.  I would certainly also spend more money on services, travel, culture and entertainment – the economy – in those conditions.

COVID-19: Kronologinen, päivittyvä linkkikokoelma 2. Elokuu …

Aerosol emission and superemission during human speech increase with voice loudness. Scientific Reports. 20.2.2019. https://www.nature.com/articles/s41598-019-38808-z 

Koronavirus: Valtaosa Suomen tartunnoista peräisin Pohjois-Italiasta – Ryanair lennättää yhä suomalaisia pahimmalle epidemia-alueelle ja takaisin Suomeen. Uusi Suomi 6.3.2020. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/koronavirus-valtaosa-suomen-tartunnoista-peraisin-pohjois-italiasta-ryanair-lennattaa-yha-suomalaisia-pahimmalle-epidemia-alueelle-ja-takaisin-suomeen/a7d9eb37-593d-4f60-9fba-054f1b2de538

Stefan Löfven: Vi kommer få räkna de döda i tusental. Det är lika bra at vi skall börja förbereda os för det. Dagens Nyheter. 3.4.2020. https://www.dn.se/nyheter/sverige/stefan-lofven-tusentals-kommer-att-do/

Näin Aino-Kaisa Pekonen kommentoi EU:n jättimäisiä suoja­varuste­hankintoja viime viikolla: ”Olemme ehtineet hyvin mukaan”: Suomi jäi ainoana EU-maana ulos mahdollisuudesta osallistua yhteenkään unionin jättimäisistä koronasuojusten yhteishankintakierroksista. Iltasanomat. 18.4.2020. https://www.is.fi/politiikka/art-2000006479083.html

The economic impact of Covid-19 in Europe and the US: Outbreaks and individual behaviour matter a great deal, non-pharmaceutical interventions matter less. VOX eu CEPR. 11.5.2020. https://voxeu.org/article/economic-impact-covid-19-europe-and-us

Visualizing Speech-Generated Oral Fluid Droplets with Laser Light Scattering. New England Journal of Medicine. 29.5.2020. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800?query=featured_home

Coronavirus Disease 2019 Spread With Voluntary Public Health Measures: Sweden as a Case Study for Pandemic Control. Clinical Infectious Diseases. 1.7.2020. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa864/5866094

Direct Observation of Repeated Infections With Endemic Coronaviruses.Journal of Infectious Diseases. 20.7.2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7454749/

Estimation of Viral Aerosol Emissions From Simulated Individuals With Asymptomatic to Moderate Coronavirus Disease 2019. JAMA Network Open. 27.7.2020. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2768712

Elokuu 1-10

Rooman keisari tiesi lähes 2000 vuotta sitten, miten suhtautua yhteiskunnan rampauttavaan pandemiaan.  Viime vuosina moni on hakenut mielenrauhaa antiikin roomalaisen keisarin Marcus Aureliuksen suosimasta stoalaisesta filosofiasta. Opetukset voivat olla vaikeita sisäistettäviä kontrollifriikille nykyihmiselle. HS. 1.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/01082020/art-2000006587516.html

Social distancing laws cause only small losses of economic activity during the COVID-19 pandemic in Scandinavia. PNAS. 3.8.2020.  https://www.pnas.org/content/117/34/20468

Coronavirus: US has no cohesive plan to tackle massive second wave. New Scientist. 4.8.2020. Read more: https://www.newscientist.com/article/2250852-coronavirus-us-has-no-cohesive-plan-to-tackle-massive-second-wave/#ixzz6UN8LgU30

Hongkongissa on jo kolmas korona-aalto.  Iiris Fräntilä ja Jonna Seppänen elävät arkeaan Hongkongin tiukkojen koronarajoitusten keskellä. HS. 4.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590599.html

THL:n pääjohtajan mukaan kasvomaski­suosituksia voidaan tiukentaa myös alueellisesti: ”Nyt on aika toimia”. ”Nyt on aika toimia, kun rajoituksia puretaan ja purkautuu ja samaan aikaan on hieman enemmän tartuntoja ja liikahduksia huonompaan suuntaan”, sanoo THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta. Hallitus pohtii tällä viikolla matkustusrajoituksia. HS. 4.8.2020.                      https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590289.html

Heinäkuu oli korona­kuukausista julmin, tartuntojen määrä kaksinkertaistuu kuuden viikon välein – WHO julisti valokuvilla toteutettavan ”maskihaasteen”.
Maailman noin 18 miljoonasta covid-19-tartunnasta lähes puolet tapahtui heinäkuussa. HS. 4.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590484.html

Espanjasta löytyy vaarallinen koronavirus­pesäke, mutta myös yhtä rauhallisia tartunta-alueita kuin Suomi – HS:n kartta näyttää Euroopan maiden sisäiset alueelliset erot tautitilanteessa. Helsingin Sanomien datadeskin kokoama uusi kartta näyttää maiden sisäiset alueelliset erot covid-19-tautitilanteessa. HS. 4.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590666.html

Eroon koronasta -tutkijaryhmän muistio: Pandemian torjunnan toinen erä. Eroon Koronasta. 4.8.2020.  https://www.eroonkoronasta.fi/pandemian-torjunnan-toinen-era/

Victoria’s response to a resurgence of COVID-19 has averted 9,000-37,000 cases in July 2020. Medical Journal of Australia, 4.8.2020. https://www.mja.com.au/journal/2020/victorias-response-resurgence-covid-19-has-averted-9000-37000-cases-july-2020

More Americans Cite COVID-19 as Most Important U.S. Problem. Gallup. 5.8.2020.  https://news.gallup.com/poll/316751/americans-cite-covid-important-problem.aspx

Ulkomaanmatkailu on tuonut uusia koronatartuntoja HUS-alueelle – etenkin nuorten aikuisten osuus korostuu tilastoissa. Yle-uutiset. 5.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11480795

Maskisuositus tulee, karanteenisuositusta tiukennetaan – ministerin mukaan riskimaissa vierailleet eivät voi palata ensi viikolla kouluun.  Koronarajoitusten valmistelusta vastaava Kiuru on nyt erityisen huolissaan siitä, että riskimaista tulevat eivät noudata omaehtoista karanteenia. Myös nuorten suuri osuus tartunnoista on hälytysmerkki. HS. 5.8.2020.  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006591726.html

”Ulkomailta tulleiden henkilöiden tartunnat ovat korostuneet” – Sairaan­hoito­piirit kertovat, mitä uusien korona­virus­tartuntojen lähteistä tiedetään. Koronavirustartuntojen määrä on ollut viime aikoina kasvussa muun muassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. THL:n Mika Salminen ei silti aivan vielä puhuisi epidemian kiihtymisestä. HS. 6.8.2020.                https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006593968.html

Tilannekatsaus koronaviruksesta. THL. 6.8.2020.   https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

”Maskisuositus varmasti tulee” – tartuttavuusluku jo yli yhden.  Parhaillaan harkinnassa on se, tulisiko maskisuosituksista alueellisia. Iltalehti. 6.8.2020.  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/e7f713fc-1fc1-4910-adaf-999be33f4898

Pääkaupunkiseudulla ei vielä linjauksia kasvomaskien käytöstä – Vapaavuori: ”Odotamme valtiovallan suositusta”. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) toivoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kiirehtivän kasvomaskien käytöstä annettavaa suositusta. HS. 6.8.2020.  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006593771.html

Koronaviruksen toinen aalto uhkaa Suomea, asian­tuntijat arvioivat, miten se voitaisiin torjua: ”Päätöksiä pitää tehdä kaksi viikkoa etu­ajassa”. Tartuntatapaukset ovat nousseet viime viikkoina. Keskiviikkona Suomessa todettiin jo 29 tartuntaa. HS. 6.8.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006592751.html

Saksa on ollut edellä­kävijä korona­viruksen torjunnassa, ja tältä näyttää sen strategia toista aaltoa varten. HS. 7.8.2020.    https://www.hs.fi/paivanlehti/07082020/art-2000006593637.html

Testauskapasiteetista puhuminen on harhaanjohtavaa – testiin pääsy on liian vaikeaa. Eroon Koronasta. 7.8.2020.  https://www.eroonkoronasta.fi/testauskapasiteetista-puhuminen-on-harhaanjohtavaa-testiin-paasy-on-liian-vaikeaa/

Turun alueella useita koronavirus­tartuntoja Balkanilta palanneilla matkustajilla, korona­neuvontapiste avataan Turun lentoasemalle viikonloppuna.
Tartuntoihin on liittynyt myös perheen sisäisiä jatkotartuntoja. Aiemmin tänään Turun kaupunki antoi maski­suosituksen joukko­liikenteeseen koulujen alkaessa. HS. 7.8.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006595019.html

Puolueet palauttaisivat etätyöt ja osa sulkisi yökerhot, jos koronatilanne pahenee – maskipakko epäilyttää: Puolueet luottavat siihen, että suositus kasvomaskin käytöstä riittää Suomessa, toisin kuin osassa Eurooppaa. YLE Uutiset. 7.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11483185

Rajoitusten höllentäminen on antanut nuorille aikuisille luvan mennä ja se näkyy nyt tartunnoissa. Yökerhot ovat erityinen riski tällä hetkellä, sanoo asiantuntija.  YLE Uutiset. 7.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11483998

Kaikille Skopjesta Turkuun saapuneille matkustajille tehtiin koronatesti. Turun Sanomat. 9.8.2020.  https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5030020/Kaikille+Skopjesta+Turkuun+saapuneille+matkustajille+tehtiin+koronatesti

Sata päivää ja nolla koronatartuntaa – Uusi-Seelanti on pystynyt palaamaan normaaliin arkielämään.  Viiden miljoonan asukkaan saarivaltiossa ainoastaan maahantulijoiden karanteenista pidetään yhä kiinni. YLE Uutiset. 9.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11485477

Elokuu 10 – 19

Suomen pakko­karanteeni koskee isoa joukkoa myös Schengen-maita –Elokuu Perusteena on laki­pykälä, jota ei ole käytetty koskaan aiemmin11. Tällä haavaa maailmassa on 25 maata, jotka Suomi luokittelee turvallisiksi.- HS. 10.8.2020. https:/www.hs.fi/kotimaa/art-2000006597823.html

Simple New Experiment Reveals Which Face Masks Are Best at Blocking Droplets. Science Alert. 10.8.2020.  https://www.sciencealert.com/simple-low-cost-experiment-reveals-which-face-masks-are-best-at-blocking-droplets

Skopjen kone toi viikonloppuna Turkuun runsaasti koronavirustartuntoja – ministeriö tiedottaa aiheesta illalla.  Turun Sanomat. 10.8.2020.  https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5031212/Skopjen+kone+toi+viikonloppuna+Turkuun+runsaasti+koronavirustartuntoja+ministerio+tiedottaa+aiheesta+illalla

Valtavan testiruuhkan päälle tuli vielä laboratorion laitevika – sadan koronanäytteen tulokset keskiviikolta valmistuivat HUS-alueella vasta viime yönä.
Koronatestiin saattaa pian päästä myös ilman ajanvarausta saapumalla jonottamaan paikan päälle. YLE Uutiset. 10.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11486199

TS: Skopjen-lennolla Turkuun runsaasti koronaviruspositiivisia.
Lehden tietojen mukaan sairaanhoitopiirin ja aluehallintoviraston johto ovat keskustelleet Varsinais-Suomeen mahdollisesti kohdistuvista toimista. YLE Uutiset. 10.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11487047

Sisäministeri Ohisalo: Ulkomailta saapuvien koronatestaus voitaisiin tehdä pakolliseksi.  Ohisalo korosti tiedotustilaisuudessa, että vastuu asiassa on kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriöllä. YLE Uutiset. 10.8.2020.                  https://yle.fi/uutiset/3-11487200

Suomen pakko­karanteeni koskee isoa joukkoa myös Schengen-maita – Perusteena on laki­pykälä, jota ei ole käytetty koskaan aiemmin.  Tällä haavaa maailmassa on 25 maata, jotka Suomi luokittelee turvallisiksi. HS. 10.8.2020.                  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006597823.html

Elokuu 11. – 20.

Four months into the COVID-19 pandemic, Sweden’s prized herd immunity is nowhere in sight. Journal of the Royal Society of Medicine. 11.8.2020. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0141076820945282

Lasten ja nuorten koulunkäynti on turvattava ripein toimin – aikaa ei ole hukattavaksi. Eroon Koronasta. 11.8.2020.  https://www.eroonkoronasta.fi/lasten-ja-nuorten-koulunkaynti-on-turvattava-ripein-toimin-aikaa-ei-ole-hukattavaksi/

Pakkokaranteeni koskee myös laivamatkustajia, karanteenin rikkominen voi johtaa rangaistukseen – Nämä asiat päivän tiedotustilaisuudessa kerrottiin. Listasimme tähän juttuun uudet koronatoimenpiteet. YLE Uutiset 11.8.2020.                    https://yle.fi/uutiset/3-11487443

Etelä-Savossa on tehty oma alueellinen ohjeistus kasvomaskien käytöstä – se julkistetaan jos THL ei pian julkaise omaansa. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden suositus lähtee kasvomaskien käytöstä julkisissa tiloissa. YLE Uutiset. 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11486478 

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Kreikka alkaa vaatia koronatuloksia.  ruotsalaismatkailijoilta jo maahan tullessa, seuraava Skopjen-lento Turkuun tänään
Päivitämme tähän juttuun uusimmat tiedot koronaviruksen tilanteesta. YLE Uutiset. 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11212596

Ministeri Vanhanen ennen budjettineuvotteluita: ”Suomella ei varaa taas 20 miljardin alijäämään” – katso tiedotustilaisuus suorana kello 12:40.  Valtiovarainministeri Vanhasen mukaan epidemian hoitaminen on nyt myös talouspolitiikkaa. YLE Uutiset. 11.8.2020.   https://yle.fi/uutiset/3-11487946

Turun satama ja varustamot valmistautuvat koronatesteihin – vielä ei tiedetä ketkä testataan, mistä saadaan henkilökunta ja kuka vastaa mistäkin
Satama on jo varannut tiloja testauskäyttöön. Huolta aiheuttaa myös mahdollisten testattavien suuri määrä. YLE Uutiset. 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11487905

Karanteenimääräyksissä Torniossa valtavia haasteita – Ruotsista saapuvia testataan jatkossa satunnaisesti, keskeistä on pakkokaranteenit.  Infektioylilääkäri Markku Broas pitää ministeriön linjausta oikeana, koska tulevien karanteenimääräysten myötä terveysturvallisuus paranee.  YLE Uutiset. 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11487949

Koronavirus LUKUINA, VIIMEISIN PÄIVITYS 11.8.2020 KLO 10.03. Tilanne Suomessa. YLE Uutiset 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11300232

Katso täältä maakuntasi koronavirustilanne ja kuinka se vaikuttaa arkeesi.  Tästä artikkelissa voit lukea maakuntien päivittyvät tiedot alueiden koronavirustilanteesta. YLE Uutiset, 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11260055

STUDIE AUS FRANKFURT:  Wie schwer eine Corona-Infektion das Herz schädigen kann. (Koronatartunta, myös lievänä sairastettu aiheutta useille potilaille autoimmuniiperäisen sydänvaurion, joka voi johtaa sydämen vajaatoimintaan. MJ:n pikatulkinta artikkelista). Frankfurter allgemeine Zeitung. 11.8.2020.  https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurter-studie-herzschaeden-nach-corona-infektion-16899160.html

”Tartuntojen määrä on yllättänyt meidät kaikki” – Näin Suomi yrittää nyt hillitä korona­viruksen leviämistä ulko­mailta. Hallitus ja THL kertoivat maanantaina, että riskimaista Suomeen saapuvat asetetaan pakkokaranteeniin ja myös pakkotestaus on mahdollista. Ministeriö myös selvittää, voiko lentoja riskimaista kokonaan estää. Joillekin pakkokaranteeni voi tarkoittaa kahden viikon oleskelua hotellissa omalla kustannuksella, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila Ylen A-Studiossa. HS. 11.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/11082020/art-2000006597890.html

Tartunnat Uudellamaalla ylittivät hallituksen muille valtioille asettaman rajan – Husin johtajaylilääkäri kehottaa ryhtiliikkeeseen koronakurissa. Periaatteessa Suomi ei voisi sallia matkustamista Uudellemaalle, jos se olisi erillinen valtio. Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ei asettaisi tällä hetkellä uusia maakuntaa koskevia rajoituksia. HS. 11.8.2020. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006597834.html

Laivamatkustajien koronatestit aloitetaan Turussa mahdollisimman nopeasti – myös lentomatkustajien testaamista jatketaan.  Lauantaina Turkuun saapuneen lentokoneen matkustajista 26:lla todettiin koronatartunta. YLE Uutiset 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11488489

”Yhteiskunnan tasolla tästä aiheutuu valtavat tappiot” – Lähes 400 ihmistä vastasi kyselyyn, tällaisia ovat korona­virus­testauksen ruuhkautumisen seuraukset.
Koronavirustestin tulosta voi joutua odottamaan Husin alueella jopa viikon ensimmäisen soiton jälkeen. HS:n kyselyyn vastanneet ihmiset kuvaavat ruuhkan aiheuttamia ongelmia. HS. 12.8.2020.    https://www.hs.fi/paivanlehti/12082020/art-2000006598970.html

Suomi ottaa käyttöön pakko­karanteenin – tätä se tarkoittaa. Karanteeni koskee myös maarajan yli Ruotsista Suomeen tulevia, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Yksityiskohdat täsmentyvät vielä, sillä koko hallitus ei ole vielä keskustellut asiasta. HS. 12.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/12082020/art-2000006598149.html

Sadat koronaan sairastuneet vetoavat päättäjiin, sillä jälkioireet ovat vieneet työkyvyn kuukausiksi: ”Me tarvitsemme kiireellisesti tutkimusta”. Koronavirukseen sairastuneet vetoavat päättäjiä ottamaan huomioon pitkittyneesti oireilevien potilaiden odotettua suuremman lukumäärän. YLE Uutiset. 12.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11489088

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Itä-Suomen yliopisto antoi maskisuosituksen, tämän tiedämme pakkokaranteenista ja -testauksesta, Australian Victoriassa ennätysmäärä kuolemia. Päivitämme tähän juttuun uusimmat tiedot koronaviruksen tilanteesta. YLE Uutiset 12.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11212596

Koronakriisin hoito jäänyt omiin poteroihinsa? EK:n ideoima koronaneuvosto kokoaisi yhteen yritykset, työntekijät, tutkijat ja virkakoneiston.  EK haluaa koota voimat yhteen, mutta vaatii yrityksille vapauden päättää itse, miten kriisi hoidetaan käytännössä. YLE Uutiset 12.8.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11488721

Koronajäljittäjän pikakoulutuksen on saanut jo yli tuhat ihmistä – isoin osa verkkokurssin suorittajista on terveysalan ammattilaisia.  Kaikille avoimen kurssin voi edelleen suorittaa.  YLE Uutiset. 12.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11486565

Functional SARS-CoV-2-specific immune memory persists after mild COVID-19. medRxiv. 15.8.2020.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.11.20171843v2

Sweden’s Covid-19 strategist under fire over herd immunity emails: Anders Tegnell appears to have asked if higher death rate for older people might be acceptable. The Guardian. 17.8.2020. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/17/swedens-covid-19-strategist-under-fire-over-herd-immunity-emails

WHO warns coronavirus is now driven by young people who don’t know they are infected. CNBC 18.8.2020. https://www.cnbc.com/2020/08/18/coronavirus-who-warns-covid-19-is-driven-by-young-people-who-dont-know-they-are-infected.html

Herd Immunity to an Infectious Disease Has Never Been Acquired Without Vaccine” WHO. 27.8.2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/covid-19-virtual-press-conference—27-august.pdf?sfvrsn=29b56c3d_2

Syyskuu 1-10

Which countries have protected both health and the economy in the pandemic? Our World in Data. 1.9.2020.  https://ourworldindata.org/covid-health-economy

Syyskuu 11-20

To stop the coronavirus, the most successful countries slammed their doors shut to visitors. It worked. Until they let outsiders back in. New York Times. 14.9.2020. https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/14/opinion/politics/coronavirus-close-borders-travel-quarantine.html

CDC director: Mask may protect better than Covid-19 vaccine: During a Senate committee hearing, Dr. Robert Redfield said a face mask may provide better protection against coronavirus than a vaccine. CNN’s Elizabeth Cohen reports the CDC director also offered a timeline as to when a vaccine might be available to most Americans. CNN Health. 16.9.2020. https://edition.cnn.com/videos/health/2020/09/16/mask-protection-coronavirus-vaccine-timeline-redfield-sot-cohen-nr-vpx.cnn

’Mix of science and politics’ leading to people’s uncertainty about Covid-19 vaccibe, NIH director says. CNN Health. 17.9.2020. https://edition.cnn.com/2020/09/16/health/us-coronavirus-wednesday/index.html

Contact Tracing during Coronavirus Disease Outbreak, South Korea, 2020. CDC Emerging Infectious Diseases. 17.09.2020.  https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/10/20-1315-t2

Tutkija ehdottaa kolmea koronatoimenpidettä Suomelle: ”Hyvistä asetelmista voidaan päätyä vaikeaan tilanteeseen – se on vältettävissä jos toimitaan nyt”. Uusi Suomi. 20.9.2020.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/tutkija-ehdottaa-kolmea-koronatoimenpidetta-suomelle-hyvista-asetelmista-voidaan-paatya-vaikeaan-tilanteeseen-se-on-valtettavissa-jos-toimitaan-nyt/885da607-42ef-410f-86ef-6c5f8e6f4958

QAnonTutkija yhdistääehdottaa vanhojakolmea uskonnollisia myyttejä politiikkaan ja digiaikaan koronatoimenpidettä –Suomelle: ”Koronavirus räjäytti salaliittoteorioiden pankin”, sanoo apulaisprofessori Katja Valaskivi: Maailmaa hallitsee salaliitto, äärimmäinen pahuus. Pandemia on vältettävissä jos toimitaan nyt” pelastaja on tulossa. Onko Uusi kertomus Raamatun Ilmestyskirjasta? Ei, vaan salaliittoteoria QAnonista. Kirkko ja KaupunkiSuomi. 1720.9.2020. https://www.kirkkojakaupunkiuusisuomi.fi/-uutiset/qanontutkija-yhdistaaehdottaa-vanhojakolmea-uskonnollisiakoronatoimenpidetta-myyttejasuomelle-politiikkaanhyvista-jaasetelmista-digiaikaanvoidaan-koronaviruspaatya-rajayttivaikeaan-salaliittoteorioidentilanteeseen-se-on-valtettavissa-jos-toimitaan-nyt/885da607-pankin42ef-sanoo410f-apulaisprofessori86ef-katj#280dfc546c5f8e6f4958

Tutkija ehdottaa kolmea koronatoimenpidettä Suomelle: ”Hyvistä asetelmista voidaan päätyä vaikeaan tilanteeseen – se on vältettävissä jos toimitaan nyt”. Uusi Suomi. 20.9.2020.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/tutkija-ehdottaa-kolmea-koronatoimenpidetta-suomelle-hyvista-asetelmista-voidaan-paatya-vaikeaan-tilanteeseen-se-on-valtettavissa-jos-toimitaan-nyt/885da607-42ef-410f-86ef-6c5f8e6f4958

Syyskuu 21 – 20

Fauci finally loses his patience with Rand Paul. Washington Post. 23.9.2020.  https://www.washingtonpost.com/politics/2020/09/23/fauci-finally-loses-his-patience-with-rand-paul/

At least 201,000 people have died from coronavirus in the U.S. At least 6,898,000 cases have been reported.  Washington Post. 24.9.2020. https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/national/coronavirus-us-cases-deaths/

Pandemic crisis: Global economic recovery tracker: Alternative indicators give an early picture of whether the global economy is returning to pre-crisis levels. Financial Times 24.9.2020.  https://www.ft.com/content/272354f2-f970-4ae4-a8ae-848c4baf8f4a

How Finland kept Covid in check: Country has one of lowest infection rates in Europe and its economy held up better than others. 24.9.2020.  https://www.ft.com/content/61dccfaa-0871-48a2-80ac-dbe6d5b5b5f8

Efficacy of masks and face coverings in controlling outward aerosol particle emission from expiratory activities. Scientific Reports. 24.10.2020. https://www.nature.com/articles/s41598-020-72798-7

”Pelastaessaan ihmishenkiä maat ovat saattaneet omaksua myös parhaan taloudellisen strategian” – kuolleisuus näyttää koettelevan kulutusta pahemmin kuin rajoitus­toimet:  Financial Times -lehti hehkuttaa Suomen onnistumista. Kuolleisuus näyttää koettelevan ihmisten kulutusta pahemmin kuin rajoitustoimet.  HS. 26.9.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/26092020/art-2000006648030.html

Lokakuu 1 – 10

Contact Tracing during Coronavirus Disease Outbreak, South Korea, 2020. We analyzed reports for 59,073 contacts of 5,706 coronavirus disease (COVID-19) index patients reported in South Korea during January 20–March 27, 2020. Of 10,592 household contacts, 11.8% had COVID-19. Of 48,481 nonhousehold contacts, 1.9% had COVID-19. Use of personal protective measures and social distancing reduces the likelihood of transmission. CDC EID Journal. 1.10.2020. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/10/20-1315_article

Selective and cross-reactive SARS-CoV-2 T cell epitopes in unexposed humans. Science 2.10.2020. https://science.sciencemag.org/content/370/6512/89

CDC says airborne transmission plays a role in coronavirus spread in a long-awaited update after a website error last month. Washington Post. 6.10.2020. https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/covid-vaccine-update-coronavirus/?itid=sn_coronavirus_5/

A former director of the Centers for Disease Control and Prevention [William Foege] and public health titan who led the eradication of smallpox asked the embattled, current CDC leader to expose the failed U.S. response to the coronavirus, calling on him to orchestrate his own firing to protest White House interference. USA Today. 6.10.2020. https://eu.usatoday.com/story/news/investigations/2020/10/06/expert-cdcs-redfield-should-expose-trump-covid-failures-leave-post/5899724002/

‘It’s been so, so surreal.’ Critics of Sweden’s lax pandemic policies face fierce backlash. Science. 6.10.2020. https://www.sciencemag.org/news/2020/10/it-s-been-so-so-surreal-critics-sweden-s-lax-pandemic-policies-face-fierce-backlash

Dying in a Leadership Vacuum. The Editors. New England Journal of Medicine. 8.10.2020. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2029812

Pääministeri Sanna Marin Ylellä: ”Opposition syytökset rapauttavat luottamusta asiantuntijoita ja terveysviranomaisia kohtaan ilman todisteita”: Pääministerin haastattelutunnilla toimittajien kysymyksiin vastannut Sanna Marin torjui kokoomuksen syytökset siitä, että THL:n pääjohtajaa Markku Tervahautaa olisi poliittisesti painostettu maskiasiassa. HS.10.10.2020. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006666399.html

Land of the mask-free: The real lessons from Sweden’s approach to covid-19. Sweden is held up as a champion of liberty. In fact it is the home of pragmatism. The Economist. 10.10.2020. https://www.economist.com/leaders/2020/10/10/the-real-lessons-from-swedens-approach-to-covid-19

Lokakuu 11 – 20.

COVID-19 and Excess All-Cause Mortality in the US and 18 Comparison Countries. Bilinski et al. JAMA. 12.10.2020. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2771841

THL:n pääjohtaja: Maskit poikkesivat keväällä muusta koronaviestinnästä, niistä ei haluttu ”sen enempää ääntä pitää”: Sosiaali- ja terveysministeriön viestintäjohtaja kummeksuu pääjohtajan käsitystä. Hänen mukaansa jo huhtikuun alussa ministeriön alainen Työterveyslaitos levitti maskitietoa. HS. 12.10.2020. https://www.hs.fi/paivanlehti/13102020/art-2000006667770.html

THL:n Salminen ei vahvistanut, millaista poliittista ohjausta THL on saanut: ”Keväällä oli valmiuslait voimassa, ja silloin STM johti koko toimintaa”: Asiantuntijat pohtivat A-studiossa keinoja koronavirusepidemian hillitsemiseksi. YLE-Uutiset. 12.10.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11591483

COVID-19 masks FAQs: How can cloth stop a tiny virus? What’s the best fabric? Do they protect the wearer? The Conversation. 12.10.2020.  https://theconversation.com/covid-19-masks-faqs-how-can-cloth-stop-a-tiny-virus-whats-the-best-fabric-do-they-protect-the-wearer-146822?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20October%2013%202020%20-%201756917021&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20October%2013%202020%20-%201756917021+CID_4db5155b226b063d4f36a395b1567067&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=COVID-19%20masks%20FAQs%20How%20can%20cloth%20stop%20a%20tiny%20virus%20Whats%20the%20best%20fabric%20Do%20they%20protect%20the%20wearer

Näkökulma: THL:n pääjohtajan kehotus käyttää naamamaskeja hermostutti ministeriön: ”Hänen asemassaan ei ole oikeutta yksityisajatteluun” 16.04.2020 klo 7:03 (muokattu eilen klo 7:49). Tommi Parkkonen, Sosiaali- ja terveysministeriö on joutunut selittelemään eduskuntaa myöten THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan suositusta käyttää kangasmaskia, kirjoittaa politiikan toimittaja Tommi Parkkonen. IL Uusinta. 13.10.2020. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/5f69d97f-3d68-40d8-8cc0-38bf0a113cca

Pääkirjoitus: Miksi STM pimitti kansalaisten terveyden kannalta oleellista tietoa? Hallinnon pitäisi olla läpinäkyvää: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan asiantuntijanäkemysten ohittaminen maskilinjauksissa oli vakava virhe. Iltasanomat. 13.10.2020. https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000006668676.html

Politiikan tutkija maskikiistasta: ”Tämän rinnalla Rinteen Posti-puheet näyttävät harmittomalta kompuroinnilta”. Tampereen yliopiston tutkijatohtori Johanna Vuorelma arvioi maskikiistaa Ilta-Sanomille. Iltasanomat. 13.10.2020. https://www.is.fi/politiikka/art-2000006668540.html

Hallituksen asettama tiedepaneeli oli maskeista eri mieltä kuin STM:n selvitys – mitä sanovat nyt? Toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa sosiaali- ja terveysministeriö sekä hallituksen asettama tiedepaneeli olivat täysin eri mieltä kasvomaskien hyödyistä. Tiedepaneelin vetäjä kertoo nyt miksi. Iltasanomat 13.10.2020. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006667966.html

Satoja ihmisiä joutui karanteeniin ja kymmenillä todettiin tartunta, vaikka uusi uskonnollinen yhteisö sanoo toimineensa ohjeistuksen mukaan – Näin jyväskyläläiset suhtautuvat kotikaupunkinsa tartuntapiikkiin: Noin 700 ihmistä on karanteenissa Jyväskylässä, kun koronavirustartunnat levisivät hengellisen yhteisön tilaisuudessa. “Ei inho, ei pettymys tai mikään muu, vaan pelko”, jyväskyläläinen Pentti Koski kommentoi tilannetta. HS. 13.10.2020. https://www.hs.fi/paivanlehti/13102020/art-2000006667747.html

Koronavirusturvallisuus ei synny vain vapaaehtoisesti, sillä ihmismieltä vaivaa optimismin harha: Koronaviruspandemian leviäminen saadaan hallintaan vain, jos kontaktien määrä vähenee. Pääkirjoitus, HS. 13.10.2020. https://www.hs.fi/paivanlehti/13102020/art-2000006667337.html

Koronaviruksen vasta-aineet ja mahdollinen immuniteetti säilyvät ainakin neljä kuukautta, kertoo THL:n ja Helsingin kaupungin uusi tutkimus: THL:n mukaan uudet tulokset ovat lupaavia myös rokotekehityksen kannalta. Tutkimuksessa selvitetään seuraavaksi, miten immuniteetti säilyy 6–7 kuukauden kuluttua tartunnasta. YLE-Uutiset. 13.10.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11591954

Tutkimus: Koronavirustartunnan voi saada toistamiseen ja oireet voivat olla voimakkaampia
Tutkimus seuraa Yhdysvaltain ensimmäisen varmistetun uudelleentartunnan saaneen miehen tapausta. YLE-Uutiset. 13.10.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11591880

Ministeriön maskigate syvenee päivä päivältä – tässä tapahtumien aikajana. Jocka Träskbäck. 13.10.2020. https://www.jocka.fi/?p=8075

Koronavirusepidemia kelpaa jo politiikan tekemisen välineeksi, ja nyt etsitään syyllistä:
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru saa hallituspuolueiden edustajien turvin eduskunnan enemmistön luottamuksen, mutta viime kevään poliittiseen yksituumaisuuteen ei enää ole paluuta.
HS. 14.10.2020. https://www.hs.fi/paivanlehti/14102020/art-2000006668645.html

Suomen maskikeskustelu on sisältänyt vähättelyä, pelottelua ja täyskäännöksen, nyt kokoomus haluaa sille ensimmäisen poliittisen uhrin: Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo, että ministeriö ei keväällä antanut laitoksen tiedottaa maskien oikeaoppisesta käytöstä. HS kävi läpi, miten Suomen maskilinjaa on kommentoitu julkisuudessa. HS. 14.10.2020. https://www.hs.fi/paivanlehti/14102020/art-2000006668793.html

Maskijupakassa on kyse luottamuksesta hallintoon – haluttomuudelle tunnustaa kasvosuojien hyödyt oli syynsä, joita ei tahdottu myöntää kansalaisille: Avainkysymys on, miksei kansalaisille voitu perustella tehtyjä valintoja sillä tiedolla, jolla ne on tehtykin, kirjoittaa HS:n päätoimittaja Antero Mukka. HS. 14.10.2020. https://www.hs.fi/paivanlehti/14102020/art-2000006668286.html

On selvää, että toinen aalto on alkanut, sanovat asiantuntijat – ”Tämä on uusi normaali vähintään ensi kesään asti”: Neljä asiantuntijaa kertoo Helsingin Sanomille, mitä toisesta aallosta tiedetään. HS. 14.10.2020. https://www.hs.fi/paivanlehti/14102020/art-2000006668177.html

EU-ministerit sopuun matkustuskriteereistä ja koronakartasta: Suomen hallitus pohtii omia toimia torstaina: Luxemburgissa kokoontuvat eurooppaministerit sopivat muun muassa yhteisestä riskialueiden luokittelusta. 14.10.2020. https://www.hs.fi/paivanlehti/14102020/art-2000006668194.html

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Krista Kiuru sai eduskunnan luottamuksen, Suomessa 204 uutta tartuntaa ja 4 kuolemaa, pääkaupunkiseudun työpaikoille kasvomaskisuositus. Päivitämme tähän juttuun uusimmat tiedot koronaviruksen tilanteesta. YLE-Uutiset 14.10.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11212596

The Swedish COVID-19 Response Is a Disaster. It Shouldn’t Be a Model for the Rest of the World. TIME. 14.10.2020. https://time.com/5899432/sweden-coronovirus-disaster/

Aerosols vs Droplets. Researchers model the spread of the SARS-CoV-2 virus in various temperatures and relative humidities in typical indoor situations. The Current. 14.10.2020.  https://www.news.ucsb.edu/2020/020063/aerosols-vs-droplets

THL ennätti tehdä ohjeita maskien käytöstä keväällä – ohjeita ei julkaistu ministeriön linjauksen vastaisina: Ohjeet olisivat ministeriön mukaan näyttäneet siltä, että Suomessa on yleinen maskisuositus. YLE-Uutiset. 16.10.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11599927

Lokakuu 21. – 31.

The Swedish Government’s Advice on Masks Is ‘’Fake News’’ in the Rest of the World. Medium. 21.10.2020. https://kellybjorklund.medium.com/the-swedish-governments-advice-on-masks-is-fake-news-in-the-rest-of-the-world-4ab3d524eac4

An epidemiologist explains the new CDC guidance on 15 minutes of exposure and what it means for you. The Conversation. 23.10.2020.  https://theconversation.com/an-epidemiologist-explains-the-new-cdc-guidance-on-15-minutes-of-exposure-and-what-it-means-for-you-148707

Experts criticise Australia’s aged care failings over COVID-19. The Lancet. 24.10.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32206-6/fulltext

Covid: Antibodies ’fall rapidly after infection’ [REACT-1 Study/Imperial College]. BBC. 27.10.2020.  https://www.bbc.com/news/health-54696873

Coronavirus: Antibodies fall rapidly after COVID infection, dashing hopes of herd immunity – study
Researchers find that the number of people with antibodies in their study fell by 26% since lockdown measures were relaxed [REACT-1 Study/Imperial College].  Sky News. 27.10.2020.  https://news.sky.com/story/coronavirus-herd-immunity-hopes-dashed-as-study-shows-covid-19-antibodies-fall-rapidly-after-recovery-12115510

Näkökulma: Pyysin taksikuskia pitämään maskia – etupenkiltä kuului jäätävä kuittaus:
Terveystoimittaja Heljä Salonen antoi palautetta maskittomasta taksinkuljettajasta. Se kannatti. Iltalehti. 27.10.2020. https://www.iltalehti.fi/elintavat/a/05de1416-d252-4976-867f-436ff8013e7d

Contagion Transmission Model: Estimating Risk of Airborne COVID-19 With Mask Usage, Social Distancing: American Institute Of Physics, Biomechanics, COVID-19, Fluid Mechanics, Infectious Diseases, Mathematics. Sci Tech Daily. 27.10.2020.  https://scitechdaily.com/contagion-transmission-model-estimating-risk-of-airborne-covid-19-with-mask-usage-social-distancing/

Koronaviruksen tarttuminen ja itämisaika. THL tiedote. 27.10.2020.  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/koronaviruksen-tarttuminen-ja-itamisaika

Bioinformatic characterization of angiotensin-converting enzyme 2, the entry receptor for SARS-CoV-2. PLOS ONE. 28.10.2020. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240647

Understanding ’aerosol transmission’ could be key to controlling coronavirus: We should still wash our hands, but growing evidence suggests one of the main ways Covid-19 spreads is through the air. The Guardian. 28.10.2020.  https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/28/understanding-aerosol-transmission-key-controlling-coronavirus-wash-hands

A room, a bar and a classroom: how the coronavirus is spread through the air:
The risk of contagion is highest in indoor spaces but can be reduced by applying all available measures to combat infection via aerosols. Here is an overview of the likelihood of infection in three everyday scenarios, based on the safety measures used and the length of exposure. El Pais 29.10.2020.  https://english.elpais.com/society/2020-10-28/a-room-a-bar-and-a-class-how-the-coronavirus-is-spread-through-the-air.html

The West has failed – US and Europe have made a mess of handling the crisis. The Irish Times. 31.10.2020.  https://www.irishtimes.com/opinion/the-west-has-failed-us-and-europe-have-made-a-mess-of-handling-the-crisis-1.4395473

 

Marraskuu 1. – 10.

Trump Suggests He Will Fire Anthony Fauci ‘A Little Bit After’ Election. “I appreciate the advice,” the president told a crowd in Miami that chanted “Fire Fauci!”. Huffpost. 2.11.2020. https://www.huffpost.com/entry/trump-fire-fauci_n_5f9f99bbc5b658b27c3c1319?ncid=engmodushpmg00000006

Koronaviruksen tarttuminen ja itämisaika: Uusi koronavirus (SARS-CoV-2) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen. Tarttuuko koronavirus ilman välityksellä, pienten aerosolien muodossa? THL. 3.11.2020.  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/koronaviruksen-tarttuminen-ja-itamisaika

Coronavirus: The Swiss Cheese Strategy:  How Any Country Can Learn to Dance and Stop the Coronavirus. 8.11.2020.  https://tomaspueyo.medium.com/coronavirus-the-swiss-cheese-strategy-d6332b5939de

PFIZER AND BIONTECH ANNOUNCE VACCINE CANDIDATE AGAINST COVID-19 ACHIEVED SUCCESS IN FIRST INTERIM ANALYSIS FROM PHASE 3 STUDY. Pfizer announcement. 9.11.2020.  https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-vaccine-candidate-against

Covid-19 vaccine from Pfizer and BioNTech is strongly effective, early data from large trial indicate. STAT. 9.10.2020.  https://www.statnews.com/2020/11/09/covid-19-vaccine-from-pfizer-and-biontech-is-strongly-effective-early-data-from-large-trial-indicate/

Covid-19 vaccine candidate is 90% effective, says manufacturer: Interim analysis of vaccine by Pfizer/BioNTech far exceeds expectations of most experts. The Guardian. 9.11.2020.  https://www.theguardian.com/world/2020/nov/09/covid-19-vaccine-candidate-effective-pfizer-biontech

Spanish scientific report concludes there is significant evidence on aerosol transmission of SARS-CoV-2. La Moncloa. 9.11.2020. https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2020/20201109covid-report.aspx

 

Marraskuu 11. – 20. 

Pienimmän riesan tie: Koronaepidemian tukahduttaminen turvaa terveyden ja talouden.  Eroon koronasta. 11.11.2020.  https://www.eroonkoronasta.fi/pienimmaen-riesan-tie-koronaepidemian-tukahduttaminen-turvaa-terveyden-ja-talouden/

Long-distance airborne dispersal of SARS-CoV-2 in COVID-19 wards. Scientific Reports. 11.11.2020.  https://www.nature.com/articles/s41598-020-76442-2

Characterization of pre-existing and induced SARS-CoV-2-specific CD8+ T cells.  Nature Medicine. 12.11.2020.  https://www.nature.com/articles/s41591-020-01143-2

Tartuntakäyrä repi rikki Anders Tegnellin arviot, ja kritiikki Ruotsissa yltyy – myös ennuste Suomesta meni pieleen. Ruotsissa valtionepidemiologi Anders Tegnell saa nyt kritiikkiä pieleen menneistä ennustuksistaan, kirjoittaa HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja Jussi Sippola kommentissaan. Helsingin Sanomat. 16.11.2020.  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007621431.html

THL:n Salminen: Päättäjiä ei ollut helppo herättää pandemian uhkaan, ja syynä oli Maailman terveys­järjestön linja.  WHO:n jähmeys tilanteen tunnustamisessa viivytti myös Suomen havahtumista. Kun toimiin viimein ruvettiin, järjestön johdolla tehty sopimus rajojen auki pitämisestä lensi romukoppaan. Helsingin Sanomat. 16.11.2020. https://www.hs.fi/tiede/art-2000007624751.html

THL:n Mika Salminen kirjoittaa korona­keväästä ja kertoo, mitä tekisi nyt toisin – ”Siitä olisi totisesti ollut apua”.  THL:n Salminen kertoo, että aika monta muistiota kirjoitettiin tammi–helmikuun vaihteessa ennen kuin alkoi tapahtua. Iltasanomat. 16.11.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007622635.html

Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months after infection. bioRxiv. 16.11.2020. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.15.383323v1

Andelen smitthärdar i skolan ökar: SPANIEN RIKS Skolorna har förvandlats till den tredje största smittkällan efter familj och vänner. Sydkusten, 17.11.2020.  https://www.sydkusten.es/sk/11/a/30505/andelen-smitthardar-i-skolan-okar/

Pfizerin ja Modernan uudet koronarokotteet ovat RNA:n vuoksi ainutlaatuisia, mutta pitoisuudessa on ratkaiseva ero – selvitimme, miksi ne on pidettävä syväjäässä. Tekniikka ja Talous. 17.11.2020. https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tt/194cf012-08a4-494d-8e81-0ea650e5942b?ref=newsletter:05a6&utm_source=Teta_Uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=Teta_Uutiskirje

Immunity to the Coronavirus May Last Years, New Data Hint. NYTimes. 17.11.2020. https://www.nytimes.com/2020/11/17/health/coronavirus-immunity.html?referringSource=articleShare

Jatkuvasti päivittyvät

General information and news. LitCov (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/docsum?filters=topics.General%20Info

Globaalit ja maakohtaiset koronatilastot (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.  https://www.worldometers.info/coronavirus/

WHO daily situation reports and corona statistics since 21.1.2020. (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Maps & Trends. Follow global cases and trends. Johns Hopkins coronavirus Resource Center. (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.  https://coronavirus.jhu.edu/data

Coronavirus Source Data. Hannah Ritchie. The data on the coronavirus pandemic is updated daily.  (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.    https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data

covid-19-data/public/data/owid-covid-data.xlsx. Global GitHub database. (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.   https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/owid-covid-data.xlsx

Korean CDC Press Releases. Public Health Weekly Reports (updated weekly) N.M.2020.  https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30501000000&bid=0031&cg_code=C04

Global research on coronavirus disease (COVID-19), WHO Database. (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

SSRN’s Coronavirus and Infectious Disease Research page provides a curated view into the early-stage research to help researchers, public health authorities, clinicians and the public understand, contain and manage this disease. (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/

I.Stat il tuo accesso diretto alla statistica italiana.  (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.istat.it/it/archivio/240401

All you need to Crush covid-19 (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.endcoronavirus.org/

See how your community is moving around differently due to COVID-19. Community Mobility Reports.  (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.google.com/covid19/mobility/

Tämä artikkeli käsittelee COVID-19-tautia. Sen aiheuttavaa virusta käsittelee artikkeli SARS-CoV-2 ja viruksen aiheuttamaa pandemiaa käsittelee artikkeli koronaviruspandemia 2019–2020. WIKIPEDIA. (Sisältää lukuisia täältä puuttuvia viitteitä ja linkkejä – Ajoittain päivittyvä). N.M.2020.     https://fi.wikipedia.org/wiki/COVID-19

COVID-19 (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/#activities

COVID-19: Latest news updates from around the world. Twitter (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://twitter.com/i/events/1219057585707315201

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Annals of Internal Medicine. (Jatkuvasti päivittyvä, 139 articles up to 9.7.2020.) N.M.2020.  https://www.acpjournals.org/topic/category/coronavirus

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). (Jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Jatkuvasti päivittyvä koronagrafiikkakooste.  N.M.2020. http://pitkaranta.blogspot.com/search/label/koronavirus

Morbidity and Mortalioty Weekly Report (MMWR). CDC. N.M. 2020.  https://www.cdc.gov/mmwr/index2020.html

Download data on the weekly subnational 14-day notification rate of new COVID-19 cases. ECDC. Weekly 2020.  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/weekly-subnational-14-day-notification-rate-covid-19

Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset. Valtioneuvosto.  https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

https://coronavirus-staging.data.gov.uk/

https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-annual-growth-rate

Daily COVID-19 tests per thousand people: Because not all countries report testing data on a daily basis, daily test figures are not available for some countries in our dataset. https://ourworldindata.org/grapher/full-list-daily-covid-19-tests-per-thousand?time=2020-02-18..latest&country=BEL~DNK~FIN~FRA~GRC~ISL~ITA~NOR~SWE~CHE~GBR

The Atlantic – Covid Tracking Project: https://covidtracking.com/data/charts/us-all-key-metrics

 

Toinen aalto ei ole pandemian vaan ihmisyhteisön ominaisuus

Meidän länsimaisten ihmisten maailmassa ainoastaan yksilöllä on merkitystä – väestö on vain joukko itsellisiä yksilöitä.  Pandemian maailmassa ainoastaan väestöllä on merkitystä – yksilöt ovat vain sen yhdentekeviä soluja.  Pandemia ei ole yksilön vaan väestön sairaus, jossa yksilön ottama riski kohdistuu koko väestöön, ja yksilön selviytyminen riippuu koko väestön selviytymisestä.  Itä-Aasian kulttuurit ovat länsimaisia yhteisöllisempiä ja tämän ansiosta pandemia on vaatinut siellä väestöön suhteutettuna vain sadasosan läntisen Euroopan ja Amerikan uhreista.

JOHDANNOKSI

The Lancet (vuodesta 1823) on yksi maailman viidestä arvovaltaisimmasta terveysalan tieteellisestä julkaisusarjasta.  Sen päätoimittaja, Richard Horton, suomii tuoreessa (18.6.2020) kirjassaan The Covid-19 Catastrophe: What’s Gone Wrong and How to Stop it Happening Again armotta ja kovin sanoin Englannin päättäjiä.  Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) toimet koronaviruksen suhteen ovat suurin tiedepoliittinen epäonnistuminen kokonaiseen sukupolveen.  Hän syyttää erityisesti Englannin hallituksen Tieteellistä hätätilaneuvontaryhmää (Scientific Advisory Group for Emergenciens, SAGE).  Siitä tuli kansalaiset pettäneen hallituksen PR-siipi, mikä on johtanut menetettyihin mahdollisuuksiin, kuvottaviin virhearviointeihin ja niiden kautta kymmenien tuhansien kansalaisten kuolemiin, jotka olisi voitu välttää.  Hallituksen vastaus kriisiin oli hidas, omahyväinen ja räikeän valmistautumaton.  SAGEn ja hallituksen välillä vallitsi rikkoutunut, nöyristelevä poliittis-tieteellinen rikoskumppanuus…  Yksittäin he ovat suurenmoisia ihmisiä, mutta systeemi epäonnistui katastrofaalisesti.  

Hortonin kritiikki osuu yhtä hyvin useimpien nk. Länsimaiden koronapolitiikkaan.  Hänen sanansa eivät ole jälkiviisautta.  Hänen toimittamansa The Lancet julkaisi jo tammi-helmikuun vaihteessa viisi artikkelia uudesta koronaviruksesta, sen kliinisistä piirteistä, tarttumisesta ihmisestä toiseen ja epidemiologiasta Wuhanissa ja Horton itse esitti lehdessään ”epätoivoisen vetoomuksen” epidemian tukahduttamiseksi ja ehdotti toimenpiteitä tätä varten.  WHO arvioi jo 13.2., että covid-19 taudin tapauskuolleisuus olisi 1..2%, minkä myöhemmät tutkimukset ovat osoittaneet jokseenkin oikeaksi [Huom. tapaus tarkoittaa tässä yhteydessä lääketieteellisesti todettua tartuntaa, tartunta sisältää myös toteamatta jääneet infektiot].  Lancetin seuraavissa artikkeleissa puhuttiin myös henkilökohtaisten suojavälineiden, testaamisen, massakokoontumisten välttämisen, koulujen sulkemisen ja yleisen lockdownin merkityksestä.  Jaettu tieto ja esitetyt vetoomukset jätettiin kuitenkin huomioimatta.  Horton ei vieläkään kykene ymmärtämään, miksi SAGEn jäsenet eivät konsultoineet kiinalaisia kollegoitaan.  Nämä ovat ihmisiä, joille voi lähettää sähköposteja tai soittaa puhelimella. ”Hei, luimme artikkelinne Lancetissa, voiko asia todella olla niin paha.  Mitä ihmettä Wuhanissa tapahtuu?”  Jos he olisivat ottaneet yhteyttä, heille olisi selvinnyt, että tilanne todella oli juuri niin paha.  Horton ei myöskään suostu ymmärtämään miksi SAGE yritti koko ajan olla ainakin yhtä herkkä taloudellisten kuin terveydellistenkin näkökohtien suuntaan. Tämä on vaarallinen lähtökohta, koska se vaarantaa SAGEn kyvyn suojella [kansalaisten] terveyttä.

 

MITEN TÄHÄN ON TULTU?

Suomen hallitus ja Suomi kokonaisuudessaan on menestynyt covid-19 epidemian torjunnassa ratkaisevasti Hortonin suomimaa Englantia paremmin.  Alkuasetelma oli kuitenkin samanlainen – välitulos 1.8.2020 onneksemme ei.  Pohjoismaissa, Englannissa ja Hollannissa valittiin epidemian alkuvaiheessa kausi-influenssapolitiikka, jossa taudin tartuntakuolleisuus oletettiin matalaksi, leviäminen väestössä nopeaksi, torjunta tarpeettomaksi sekä joka tapauksessa yhteensopimattomaksi länsimaisten kansalaisoikeuksien kanssa sekä kansantaloudelle aivan liian kalliiksi.  Niinpä tavoitteeksi asetettiin sairastumiskäyrän loiventaminen siten, että epidemian kulku läpi väestön ei ylikuormittaisi sairaanhoitoa, mutta tuottaisi syksyyn 2020 mennessä väestölle laumasuojan ilman rokottamista – rokotteestahan ei ollut tietoa.  Kiinan Hubein provinssin Wuhanin kohtalon ei arveltu koskevan Eurooppaa [mistähän syystä?], ja koska koko epidemian leviämistä Eurooppaan ei pidetty kovin todennäköisenä, vakavista varotoimista arveltiin olevan enemmän haittaa kuin hyötyä.  Tammikuun loppuun saakka THL piti covid-19 tartuntojen todennäköisyyttä Suomessa pienenä ja varoitteli ennen kaikkea ylireagoinneista.

Vielä maaliskuun alussa käsitys näkymättömiin jäävien covid-19 tartunnan saaneiden suuresta määrästä ja sairauden suhteellisesta vaarattomuudesta muille kuin joistakin perussairauksista kärsiville vanhuksille oli Euroopassa yleinen.  Harvalukuiset tukahduttamispolitiikan vaatijat leimattiin väestöä pelotteleviksi ”nojatuoliepidemiologeiksi”.  Suomessa väestön laumaimmuniteetin saavuttamiseen THL arveli 18.3. käyrän madaltamisesta riippuen kuluvan 95-188 päivää, jonka jälkeen 42 – 65 % olisi sairastanut taudin.

Aasiassa Taiwan, Hong Kong ja Mongolia saivat – epäilemättä keittiön kautta – tietoa vakavasta uudesta tartuntataudista suoraan Wuhanista jo ennen Kiinan virallisia tiedonantoja, ja ne olivat valinneet epidemiaan varustautumisen ja täysitehoisen torjunnan jo varhain tammikuussa.  Niinpä covid-19 tapaukset (= rekisteröidyt covid-19 sairaustapaukset, corona cases) jäivät niiden yhteen laskien 35 miljoonaisessa väestössä elokuulle tultaessa alle kolmeentuhanteen ja kuolemantapaukset alle kolmeenkymmeneen.

WHO teki tarkastusmatkan Wuhaniin 20.-21.1. ja viimeistään tuolloin WHO:lle selvisi, että uusi virus tarttuu ihmisestä ihmiseen.  Sen tarttuvuusluvuksi R0 arvioitiin 1,4 … 2,5.  Matkan jälkeen WHO  varoitti vakavasti covid-19 epidemian korkeasta tappavuudesta ja leviämisestä matkaraportissaan  23.1. ja siitä pitäen lähes päivittäin, vaatien valtioita seuraamaan ja aktiivisesti rajoittamaan epidemiaa, varhain havaitsemaan, eristämään ja hoitamaan tautitapaukset, jäljittämään näiden kontaktit ja [näin] estämään covid-10 tartuntojen leviäminen eteenpäin, ts. tukahduttamaan epidemia.

Wuhanin kaltaisia tukahduttamis/sulkutoimia [Cordon sanitaire/lockdown, käytän tässä artikkelissa anteeksi pyydellen väestöön yleisesti kohdistuvista ja sosiaalisia kontakteja olennaisesti rajoittavista toimista yleisnimitystä lockdown, koska suomen kielessä ei ole asialle riittävän yleistä/spesifistä termiä] ei edistyneempanä itseään pitävässä Euroopassa vielä tuolloin ajateltu tarvittavan.  Vasta Italian Bergamon provinssin sairaanhoidon luhistuminen maaliskuun alkupuolella ja kymmenien lääkäreiden kuolemat herättivät ensimmäiset Euroopan maiden hallitukset käsittämään, että covid-19 ei ole vain eriniminen kausi-influenssa.  Epidemian hidastamispolitiikan valinneelle Boris Johnsonillekin kirkastui äkkiä, ettei minkään maan sairaanhoitojärjestelmä, Englannin NHS mukaanluettuna, voisi kestää hidastamispolitiikan seurauksia!

Niin Italiassa, Ranskassa, Espanjassa, Saksassa, Sveitsissä kuin Englannissakin lockdown määrättiin vasta 10. – 23.3., kun päivittäin diagnostisoidut uudet covid-19 tapaukset (maasta riippuen vain puolet … neljäsosa kaikista tartunnoista) olivat kohonneet yli tuhanteen ja kuolemat useista kymmenistä yli sataan.  Pienemmissä Belgiassa ja Hollannissakin uudet päivittäiset sairaustapaukset ehtivät kohota lähelle kahtasataa.  Ruotsissa lockdown toimia ei käynnistetty lainkaan.  Belgia, Englanti, Espanja, Italia ja Ruotsi [sekä USA] kuuluvat jokainen tällä hetkellä väestöön suhteutettujen covid-19 kuolemien kärkikymmenikköön maailmassa (570 – 850 #/M = covid-19 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden).  Sairaanhoito kriisiytyi Lombardiassa, Englannissa, Madridissa, New Yorkissa ym..  Niihin verrattuna alun perin tukahduttamisstrategian valinneiden Itä Aasian ja Oseanian maiden (Mongolia, Vietnam, Taiwan, Kiina, Uusi Seelanti, Singapore, Hong Kong, Etelä-Korea ja Australia) covid-kuolleisuus on noin sadasosa (0…10 #/M).  Vertailun vuoksi, Suomen tähänastinen covid-19 kuolleisuus on 60 #/M.  Erot maiden välillä ovat siis muodostuneet todella suuriksi.

Saksa on mielenkiintoinen tapaus.  Covid-19 tapaukset lisääntyivät siellä yhtä nopeasti kuin mm. Ranskassa, mutta tehokkaan testaamisen ansiosta ne diagnostisoitiin Saksassa kattavammin ja nopeammin, hoitoon ohjattiin rivakasti, se oli tehokasta ja kapasiteetti riitti, ja rekisterien kattavuus muodostui näin paremmaksi.  Uudet sairaustapaukset käännettiin jyrkkään laskuun jo pari viikkoa lockdownin jälkeen.  Vaikka täysin vertailukelpoista tietoa eri maiden todellisista covid-19 tartuntojen ja kuolleiden määristä ei ole, on ilmeistä, että Saksa ensin taittoi epidemian kasvun ja on sittemmin tukahduttanut sitä [uusia päivittäisiä tapauksia on silti edelleen satoja] sekä hoitanut covid-19 potilaansa [kuolemia on viimeisen kahden kuukauden ajan ollut keskimäärin alle 10 #/vrk] muita suuria Euroopan maita paremmin.  Saksa valitsi tukahduttamisstrategian, mutta vasta maaliskuun lopussa, kun covid-19 tapauksia oli kertynyt jo 60 000.  Saksalaisen tehokkaan toteutuksen ansiosta asukaslukuun suhteutettu covid-19 kuolemien määrä jäänee Saksassa (110 #/M) alle viidesosaan Belgian, Englannin, Italian, Ranskan ja Hollannin tasosta.  Silti väestöön suhteutettu covid-19 kuolemien määrä on jo alun perin tukahduttamisen valinneessa Kreikassa (20 #/M) vain viidesosa Saksasta.

Kun Saksan menestyksestä alkoi näkyä merkkejä, käänsimme Saksan-exit-strategiadokumentit, 30-sivuisen Ifo-raportin (saksaksi, suomeksi) kokonaisuudessaan ja Leopoldinan (Saksan Tiedeakatemia) raportin yhteenveto-osan suomeksi kuuden tutkijan voimin tuoreeltaan huhtikuun alussa ja tarjosimme niitä STM:n, hallituksen ja kansanedustajien käyttöön.  Emme ole saaneet vähäisintäkään merkkiä kiinnostuksesta.  Kuukautta myöhemmin julkaistussa Valtioneuvoston tilaamassa suomalaisessa exit-suunnitelmassa, Hetemäen työryhmän raportissa 4.5. ei näy merkkiäkään tutustumisesta Saksan exit-strategioihin.  Tuoreen Helsingin Sanomien mukaan suomalaiset päättäjät ovat viimein – neljä kuukautta sen jälkeen kun tarjosimme raporttien käännöksiä heidän käyttöönsä – kiinnostuneita Saksan exit-strategian menestystekijöistä .

Vielä kiinnostavampi tapaus on Uusi Seelanti.  Vaikka se on kulttuurisesti Länsimaa, se valitsi aasialainen toimintalinjan.  Ensimmäinen covid-19 tapaus oli todettu 28.2. kuukausi Suomen jälkeen.  Alun perin suunniteltu ja asiantuntijoiden enemmistön kannattama reagointitapa oli samankaltainen kuin useimmissa Euroopan maissa – tiukennetaan vastatoimia tarvittaessa ja vaiheittain epidemian etenemisen mukaisesti.  Otagon yliopiston Michael Baker, joka oli juuri nimitetty hallituksen covid-19 paneeliin, oli kuitenkin lukenut huolella WHO:n raportin tarkastusmatkastaan ja hän ehdotti aivan päinvastaista lähestymistapaa, maksimaalisten epidemian tukahduttamistoimien käynnistämistä heti.  Useimmat uusseelantilaiset asiantuntijat vetosivat Ruotsin esimerkkiin, koska covid-19:n leviäminen olisi joka tapauksessa väistämätöntä, eliminointi ei voisi koskaan onnistua, koko maan lockdown aiheuttaisi massatyöttömyyttä, köyhtymistä, itsemurhia – haitat ylittäisivät monin verroin hyödyt.  Hallitus kuitenkin valitsi Bakerin politiikan.  Rajat suljettiin 19.3. ja 25.3., kun uusien tapausten määrä oli ylittänyt 100/vrk, toimeenpantiin ankara lockdown.  Niinpä covid-19 tapaukset tukahdutettiin pysyvästi alle 10/vrk tasolle vain 24 vrk:ssa, ja tässä väkiluvultaan Suomen kokoisessa maassa on ollut yhteensä vain 1569 covid-19 tapausta ja 22 kuolemaa – viimeiset 3 toukokuussa.  Viimeisestä maan sisäisestä covid-19 tartunnasta on jo 100 vrk ja kesäkuun 8. päivänä Uusi Seelanti purki kaikki koronarajoitukset ulkorajavalvontaa lukuun ottamatta.

Tämän artikkelin kirjoittamisen jälkeen on tullut ilmi, että yhdestä perheestä Aucklandista on lähtenyt liikkeelle uusi 30 tartunna epidemiapiikki. Virus on eri kantaa kuin aiemmin Uudesta Seelannista löytyneet, ja mahdollisesti kotoisin Australian Victorian osavaltion uudesta epidemia-aallosta.  Kuinka se on päässyt Uuteen Seelantiin kaikkien maahan tulijoiden pakollisen testaamisen ja karanteenien ohi oli vielä 14.8. tietymättömissä. 

 

SUOMI – RUOTSI – NORJA

Epidemia saapui Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan jokseenkin samanaikaisesti.  Toinen covid-19 tapaus havaittiin jokaisessa 27.2. ja sadas 7…13.3., ensimmäinen kuolema Ruotsissa 12.3., Norjassa 13.3. ja Suomessa 22.3., kymmenes vastaavasti 19.3, 25.3. ja 30.3..  Norjassa tartunnat nousivat alussa nopeimmin ja se määräsi lockdown-toimista ensimmäisenä 12.3., jolloin tapauksia oli kertynyt jo 800, ja ensimmäinen covid-19 kuolema oli jo tapahtunut.  Suomessa tapausten kasvu oli aluksi hitainta, mutta Suomi seurasi silti Norjaa varsin samankaltaisilla lockdown-toimilla 16.3., jolloin tapauksia oli ehtinyt kertyä vasta 278 ja ensimmäinen covid-19 kuolema odotutti vielä viikon verran.  Covid-19 tapausten määrässä Ruotsi ohitti Norjan vasta 1.4..  Norjassa lockdown käänsi tapaukset laskusuuntaan kahdessa, Suomessa kolmessa viikossa.  Huippu ohitettiin meillä 5.4., jonka jälkeen päivittäiset tartunnat ovat vähentyneet jonkin verran hitaammin kuin Norjassa, ja niinpä Suomen covid-19 kuolemien määrä ohitti Norjan 29.4..  Ruotsissa vastaavaa tartuntahuippupäivää ei voi erottaa.

Toisin kuin naapurinsa, Ruotsi pitäytyi valtakunnanepidemiologin, Anders Tegnellin, johdolla valitsemassaan laumasuojapolitiikassa, ts. taudin annettaisiin läpäistä hallitusti koko yhteiskunta, ja kun 65…75% olisi sairastanut COVID-19:n, tulokseksi arveltiin saatavan aikaan väestön laumaimmuniteetti.  Merkittäviä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloutta rasittavia rajoituksia ei tarvittaisi, ruotsalaiset voisivat pitää rajansa auki tulla ja mennä, ja vuoden loppuun mennessä Ruotsalaiset voisivat matkustaa turvallisesti maailmalla ja vierailijat turvallisesti Ruotsissa.  Politiikka perustui kuitenkin muutamaan epävarmaan oletuksiin, että (i) korona on vain flunssa, ts. covid-19 kuolleisuus olisi paljon alhaisempi kuin mitä tutkimustulokset ensin Wuhanista, sitten Diamond Princess alukselta ja Lombardiasta kertoivat, (ii) suuri valtaosa tartunnan saaneista jäisi täysin oireettomiksi tai hyvin vähäoireisiksi, niin että havaitut covid-19 tapaukset edustaisivat vain 3..5% osuutta kaikista covid-19 tartunnan ja sitä kautta immuniteetin saaneista, ja (iii) covid-19 sairastaminen toisi pitkäaikaisen immuniteetin, joka suojaisi myös sairauden seuraavaa aaltoa tai esiintymistä vastaan.  Kahta ensimmäistä oletusta tuki seuraavanlainen päätelmäketju: Wuhanissa on n. 11 miljoonaa asukasta.  Epidemia kasvoi ja hiipui siellä kahdessa kuukaudessa (tammi-helmikuu 2020) kun oireilevia covid-19 potilaita oli diagnostisoitu 26 000, tartuntojen määräksi oli arvioitu 105 000 – 152 000, ja heistä 2900 oli menehtynyt tautiin.  Tegnell (sekä monet muut tartuntatautiepidemiologit Euroopassa ja Suomessa, mm. THL:n Salminen) oletti että covid-19 oli Wuhanissa sammunut laumaimmuniteettiin [siis ei ankariin tukahduttamistoimenpiteisiin], mikä edellyttäisi, että n. 5 miljoonaa Wuhanin asukasta [30 kertaa yli kiinalaisten oman arvion] olisi saanut tartunnan, ts. covid-19 tartuntakuolleisuus (IFR) olisi 0,06 %.  Niinpä THL:ssa oletettiin, että myös Suomessa piiloon jäävien tartuntojen määrän olisi 20…30 kertaa havaittuja tapauksia suurempi, ja covid-19 taudin IFR = 0,04…0,1 %.  Palat näyttivät loksahtelevan paikoilleen.  Ja koska epidemia oli Wuhanissa hiipunut, vähintäänkin lyhytaikainen laumaimmuniteetti näytti ilmeisesti myös toteutuneen.

THL pitäytyi edelläkuvattussa päättelyketjussa ja laumaimmuniteetin tavoittelussa ainoana mahdollisena vaihtoehtona huhti-toukokuun vaihteeseen saakka.  Hetemäen työryhmän raporttiin (4.5.) laatimissaan epidemiamalleissa THL:n oletus oli, että Suomessa olisi toukokuun alussa 400 000 tartunnan jo saanutta, epidemian tukahduttaminen voisi kostautua vaarallisesti, sairauden eteneminen on liian hidasta (tarttuvuusluku Reff = 0,7…0,8 ) ja sitä pitäisi vauhdittaa nostamalla Reff tasolle 1,6…1,8, jotta laumaimmuniteetin vaatima 3 miljoonaa tartuntaa saataisiin kokoon 300…400 vuorokauden kuluessa.  Tämän oletettiin olevan hallittavissa niin, että sairaanhoidon ja erityisesti tehohoidon kapasiteetin rajat eivät tulisi vastaan.  Tämä oli myös Hetemäen työryhmän toimenpidesuositusten epidemiologinen perusta, ja edelleen ohjeistus hallituksen toimenpiteille.

Sekä käsitykseltä COVID-19 sairauden alhaisesta tartuntakuolleisuudesta, että väestössä laajalle levinneistä tartunnoista oli kuitenkin pudonnut pohja jo huhtikuussa.  Lombardian Bergamon ja sen lähellä olevien pikkukaupunkien koko väestön kuolleisuuden kohoaminen 0,5 – 1,5%:iin osoitti, että covid-19 sairauden tartuntakuolleisuus on 10 … 20 kertaa Ruotsin valtakunnanepidemiologin ja THL:n olettamaa korkeampi, ts. juuri niin korkea kuin mihin WHO oli päätynyt jo 13.2. sekä lukuisissa tutkimuksissa eri puolilta maailmaa oli päädytty maalis-huhtikuun aikana.  Enemmän ja vähemmän kattavien SARS-CoV-2 vasta-ainetestien tulokset osoittivat, että huhtikuun loppuun mennessä vain 7,3 % Tukholman asukkaista oli saanut covid-19 tartunnan.  Samanaikaiset tutkimukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueelta osoittavat, että hyvin harvalla on muodostunut vasta-aineita uudelle koronavirukselle.

 

NYT OLEMME TÄSSÄ

Pohjoismaiden covid-19 tapausten ja kuolemien tilannevertailu 5.8.2020 näyttää seuraavalta:

Suomi Ruotsi Norja
Uusia tapauksia(* edellisen 14 vrk aikana /100 000 2,8 32,2 3,6
Testattuja tapauksia yhteensä /100 000 136 803 172
Rekisteröityjä kuolemia yhteensä /100 000 6,0 56,9 4,7
Arvio kaikkien tartuntojen määrästä /100 000 600 6000 500

*) Suomen asettama lähtömaakohtainen raja vapaalle maahantulolle on 8 uutta tapausta 14 vrk:ssa 100 000 asukasta kohden – minkä Ruotsi ylittää nelinkertaisesti

Lopullisesti uskon merkittävien väestöosuuksien jo toteutuneesta immunisoitumisesta SARS-CoV-2 virukselle kaatoi toukokuun puolivälissä julkaistu koko Espanjan väestön edustavasti kattanut vasta-ainetutkimus, joka osoitti, että vaikka covid-19 oli jo tappanut 50 000 espanjalaista se oli tartuttanut vasta 5 % maan väestöstä.  Laumaimmuniteettia oli toukokuun puoliväliin mennessä tuskin saavuttu muualla kuin ehkä muutamassa pienessä Pohjois-Italian kaupungissa (Nembro, Alzano, Castigliano l’Adda) ja lähelle saattaisi päästä myös näitä suurempi Bergamo.  Serologiset tutkimukset näissä kaupungeissa osoittivat, että infektion oli niissä oireellisina tai oireettomina kokenut jo 50…70 % koko väestöstä, mikä upotti samalla myös teorian T-soluimmuniteetin tuottamasta laumasuojasta jollakin alhaisella infektoituneen väestön osuudella.

New Scientist keräsi yhteen vasta-ainetutkimusten tulokset maailmalta, ja laati niiden perusteella arviot 17 maan SARS-CoV-2 tartunnan saaneiden väestöosuuksista 15.6.2020.   Sen mukaan missään maassa ei olla lähelläkään laumaimmuniteettia, esim. Ruotsissa 90 % sellaiseen tarvittavista sairaustapauksista – ja vastaavasti kuolemantapauksista – oli kesäkuun puolivälissä vielä kokematta.  Tuon päivän jälkeen tartunnan saaneiden osuus on tietenkin noussut edelleen, listan maista eniten USA:ssa.

Mutta antaako vakava, lievä tai oireeton covid-19 tartunta ylipäätään immuniteetin uutta tartuntaa vastaan, miten vahvan immuniteetin, miten pitkäksi aikaa, entä rokotus?  Voiko covid-19 taudin sairastaa kaksi kertaa, tai onko mahdollista, että rokotettu ei tartunnan saatuaan itse sairastuisi, mutta voisi silti tartuttaa toisia?  SARS-CoV immuniteetin tutkimukseen ja rokotteiden kehittämiseen satsataan maailmalla tänä ja ensi vuonna miljardeja.  Silti 6 kuukautta epidemian alkamisen jälkeen käsissä on paljon enemmän kysymyksiä kuin vastauksia (New Scientist 1.7., Nature 3.7.).

Tilanne Suomessa oli heinäkuun alussa erinomainen, mutta miltä näyttää syksy, toinen aalto?  Toinen aalto ei kuitenkaan ole pandemian vaan ihmisyhteisön ominaisuus, seuraus yhteiskunnan päätöksistä, kansalaisten reagoinnista muutoksiin, pitkäjänteisyydestä tai sen puutteesta.

Suomen onnekkaimman ratkaisun maaliskuussa muodostivat hallituksen epidemiatilanteeseen nähden Euroopan varhaisimmat lockdown toimet, joiden ansiosta epidemia ei missään vaiheessa riistäytynyt hallitsemattomaksi eikä sairaanhoito kriisiytynyt.  Hyvin suuri ansio kuuluu myös kansalaisille, jotka ilman pakkoa noudattivat jokseenkin nurkumatta THL:n ja STM:n ohjeita.  Ohjeita noudatettiin jopa niin hyvin, että THL, joka vielä maalis-huhtikuussa oli orientoitunut laumasuojan tavoittelemiseen, samalla kun kiitteli kansalaisia tottelevaisuudesta huolestui epidemian liian hitaasta etenemisestä (1, 2).

THL:n huolestumisista ja Hetemäen raportista huolimatta viesti laumaimmuniteettiin tähtäävän epidemian hidastamispolitiikan [käyrän madaltamisen] mahdottomuudesta oli kuitenkin aivan ilmeisesti mennyt perille, kun ministeri Kiuru teki selväksi 11.5. että hallituksen tavoitteena on nimenomaisesti estää koronaviruksen leviämistä, Suomi ei tavoittele laumaimmuniteettia, ja pääministeri Marin linjasi hallituksen koronastrategiasta 15.5., että epidemia ei saa levitä Suomessa.  Puheet epidemian vauhdittamisen tarpeellisuudesta ja tukahduttamisen vaarallisuudesta hiipuivat toukokuun loppuun mennessä.

Hallitus päätti koronarajoitusten asteittaisesta purkamisesta 4.5.:

 • 14.5. avattiin päiväkodit, peruskoulut ja ulkoharrastuspaikat sekä sallittiin työmatkaliikenne Viroon.
 • 1.6. alkaen kokoontumisraja nostettiin 10 -> 50, erityisohjeita noudattaen 500 henkilöön, museoita, kirjastoja, ravintoloita ym. avattiin ja urheilukilpailut sallittiin. Ravintoloiden sisätiloissa asiakkaita sai olla enintään 50 % kapasiteetista.
 • 22.6. luovuttiin yli 70 v. ikäisiä koskevista yleisistä suosituksista, ravintoloiden anniskelu sallittiin klo yhteen yöllä ja asiakasmäärät sai nostaa 75 %:iin kapasiteetista.
 • 13.7. ravintoloiden rajoitukset poistuivat kokonaan, ja matkustaminen sallittiin useimpiin Schengen-maihin.
 • 23.7. rajavalvonta kohdennettiin EU- ja ei-EU-maihin, joissa uusia covid-19 tapauksia on rekisteröity edellisten 14 vrk aikana enemmän kuin 8 /100 000 asukasta.
 • 1.8. Etätyösuositus päättyi ja yli 500 henkilön kokoontumiset sallittiin ulko- ja sisätiloissa. lukien. Koulut alkoivat elokuussa normaalisti.

Rajoitusten höllentämisestä huolimatta päivittäiset uudet covid-19 tapaukset hiipuivat toukokuun puolivälin 50…90 #/vrk tasolta kesäkuun puolivälin 2…14 #/vrk tasolle – nollapäiviäkin kertyi – mutta heinäkuun puolivälissä tapausmäärät kääntyivät Suomessa monen muun maan tavoin uuteen kasvuun.

COVID-JULY

Uudenmaan nk. HUS-alue ei enää 14.8. täytä Suomeen rajoituksetta matkustamiseen ehtoa 8 #/14 vrk 100 000 asukasta kohden, ja muutaman viikon kuluttua sama koskee todennäköisesti koko Suomea, jossa tuo luku on nyt 5,1 #/14 vrk.  Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä millä tavoin 8,0 #/14 vrk ylitys vaikuttaa matkustajien koronavalvontaan Suomen rajoilla.

Pandemian globaalin kasvun toinen käynnistyminen jo kesäkuussa ja lisääntyvät esimerkit pandemian heinäkuussa alkaneesta uudelleen leimahtamisesta rajoituksiin tympääntyneessä Euroopassa, Australiassa ja erityisesti USA:ssa osoittavat, että sekä pandemian itsestään sammuminen että läntisten demokratioiden turnauskestävyys ovat toiveajattelua.  Pandemia roihahtaa heti kun rajoitustoimia puretaan lyhytjänteisten intressien tyydyttämiseksi, vaikka pandemia ei ole vielä hallinnassa.  Pandemiapolitiikalle näyttää jäävän kolme vaihtoehtoa, odottaa pandemian ylimenoa ja hyväksyä että se tappaa noin prosentin väestöstä ja mahdollisesti vammauttaa pitkäaikaisesti tai pysyvästi useamman prosentin, tukahduttaa pandemia, kuten mm. Uusi Seelanti ja Taiwan on tehnyt, tai koettaa säädellä pandemiaa turvallisen ja tehokkaan rokotteen toivossa ja odotuksessa, mikä näyttää olevan useimpien Länsimaiden valinta.

Saksan Tiedeakatemian, Leopoldinan, laatiman Saksan Koronaviruspandemian exit-strategian (13.4.2020) mukaan ”julkista elämää voidaan normalisoida asteittain seuraavilla edellytyksillä: a) uudet tartunnat vakiintuvat alhaisella tasolla(*, b) varmistetaan tarvittava kliininen reservikapasiteetti ja palautetaan muiden [kuin covid-19] potilaiden hoito säännönmukaiselle tasolle, c) tunnettuja suojatoimia (hygieniatoimenpiteet, suun ja nenän suojaaminen, etäisyyssäännöt, tartunnan saaneiden henkilöiden tunnistaminen) noudatetaan kurinalaisesti.”

*) tarkoittaa, että tarttuvuusluku Reff on kestävästi alle 1,0.

 

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

STM:n tiekartassa varustaudutaan STM:n Varhilan mukaan kolmeen skenaarioon, (i) rauhallinen tilanne jatkuu eli tulee yksittäisiä tautiryppäitä, mutta uusia rajoitustoimia ei tarvita, (ii) ilmaantuu alueellisia tautiryppäitä, joihin reagoidaan alueellisilla rajoituksilla, ja (iii) tautitilanne on samanlainen kuin keväällä eli tartuntaketjuja ei voida enää jäljittää ja virus leviää valtakunnallisesti. Tällöin tarvitaan valtakunnallisia rajoitustoimia.

Huolestumista tässä herättää hallituksen reaktiivinen suhtautuminen nousevaan toiseen aaltoon: Reaktiivinen politiikka reagoi siihen mitä on tapahtunut, proaktiivinen politiikka torjuu sitä, mitä ei haluta tapahtuvan.  Uusi Seelanti valitsi pandemian käynnistyttyä proaktiivisen koronapolitiikan, jolla se katkaisi jo ensimmäisen aallon lyhyeen ja covid-19 kuolemat 22:een [toistaiseksi!].  Taiwan valitsi proaktiivisen politiikan jo ennen pandemian käynnistymistä, ja niinpä sen väestöön suhteutetut covid-19 kuolemat jäivät Uuteen Seelantiinkin verrattuna kahdeskymmenesosaan.  Mikä Uuden Seelannin tai Taiwanin proaktiivisessa politiikassa tekee sellaisen niin mahdottomaksi muille liberaaleille demokratioille?!   

Suomessa toisen aallon ilmeinen käynnistyminen, lomien päättyminen ja koulujen alkaminen ovat ruuhkauttaneet testauksen.  Aikaviive altistumisesta ja tartunnasta testaukseen hakeutumisen on 1…3 viikkoa, testausajan ja testituloksen saamiseen muutamasta päivästä viikkoon lisää ja – sikäli kun uusien positiivisten testitulosten määrä ylittää jonkin ennalta-asetetun rajan – myös päätöksenteon viive näyttää olevan viikosta kahteen.  Tämän päivän päätökset perustuvat siis tietoihin noin kuukausi sitten vallinneesta tartuntatilanteesta, eivätkä siis tietenkään voi vaikuttaa sen jälkeen tapahtuneisiin tartuntoihin.  Tilanne ei olisi kriittinen, jos tuo kuukausi olisi ajauduttu edelleen STM:n edellä kuvatulla skenaariolla (i), koska tarttuvuusluku Reff olisi siinä tapauksessa 1,0 tai pienempi eikä uusien tartuntojen määrä olisi kasvanut.  Rekisteröidyt Covid-19 tapaukset ovat Suomessa kuitenkin lisääntyneet heinäkuun puolivälistä eteenpäin [tartunnat jo kesäkuun lopusta], ja HUS-alueella ne ovat lisääntyneet 6.7. alkaen 50 % joka viikko.  Hälytyskellojen pitää jo soida.

Tarttuvuusluku Reff on nyt 1,1…1,4.  Nuorten aikuisten riskikäyttäytyminen on selvästi yleistynyt.  Suuri osa uusista tartunnoista on alle 40 v. ikäisillä, rajoitusten purkamisen ansiosta usein ulkomailta saatu (esim. YLE 10.8.), joukkoaltistumisia on todettu useita (Iltalehti 7.8.), ja tartuntojen alkuperä on saatu selville vain 16…45 % tapauksia (HS. 27.7.).  Sen jälkeen kun yli 500 henkilön kokoontumiset sallittiin, uutiskuvat näistä tilaisuuksista vähintäänkin hämmentävät.  Järjestäjän edustaja selittää ihastuneelle toimittajalle, kuinka mm. tarjoilutilojen väljyys ja turvavälit on varmistettu ja kuinka hyvin festivaaliyleisö on annetut turvaohjeet huomioinut – samalla kun kuva kertoo aivan päinvastaista.

Sikäli kun uusien tapausten [ja tartuntojen] kasvu HUS-alueella on tuon pimeän kuukauden aikana ollut sama kuin sitä edeltävän kuukauden aikana – eikä ole mitään syytä uskoa, että se olisi ravintolarajoitusten täydellisen ja matkustusrajoitusten osittaisen poistamisen (13.7.) jälkeen ainakaan alentunut – elokuun ensimmäisellä viikolla uusien tartunnan saaneiden määrä ylittää 200 [minkä tiedämme vasta elokuun lopuilla] ja heistä valtaosa on tautia tehokkaasti jakavia oireettomia tai vähäoireisia nuoria aikuisia.  Elämme siis tällä hetkellä vähintäänkin STM:n skenaariossa (ii) ja viimeistään alkusyksyllä skenaariossa (iii).

Saksan Tiedeakatemian pandemiarajoitusten purkamiselle asettamat ehdot a…c eivät Suomessa nyt täyty, eivät ainakaan HUS-alueella, josta valtaosa uusistakin tapauksista löytyy.  Uusimaa ei enää täytä vapaan ulkomailta Suomeen matkustamisen ehtoa: < 8 uutta covid-19 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vrk aikana, ja muutaman viikon sisällä sama koskee todennäköisesti koko Suomea, jossa tuo luku on nyt 16.8. 5,1 #/14 vrk.  Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä millä tavoin 8,0 #/14 vrk valtakunnallinen ylitys vaikuttaa matkustajien koronavalvontaan Suomen rajoilla.

Uutiset matkustajien tuomista (1, 2, 3, 4, 5) yllättävän suurista tartuntamääristä herättivät viimein sekä ministeri Kiurun että paikalliset päättäjät vaatimaan kaikkien Suomeen muualta kuin tulopäivänä sallittujen maiden listaan kuuluvista maista saapuvien kansallisuudesta riippumatonta pakollista testaamista, pakollista 14 vrk karanteenia, ja todetun sairauden tapauksessa eristämistä.  Omaehtoinen karanteeni ei ole estänyt esim. työssä käyntiä ja sitä on usein rikottu.  Pakkokaranteenin rikkominen on rikos, josta seuraa rangaistus, ja se estää myös työpaikalle, kouluun ja päiväkotiin menemisen.  Toisaalta pakkokaranteeni oikeuttaa päivärahaan.  Erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentälle, Turun satamaan ja Tornion rajanylityspaikalle uusien testaus- ja karanteenimääräysten toimeenpano tuo valtavan uuden järjestely- ja työkuorman, jonka resurssointi ja organisointi eivät voine toteutua ihan muutamassa päivässä.

THL:ltä oli Tervahaudan ja Salmisen, hallitukselta ministeri Kiurun suulla elokuun ensimmäisellä viikolla luvassa maskinkäyttösuositus joukkoliikenteeseen ja julkisiin tiloihin, joissa turvaetäisyyksien pitäminen ei ole mahdollista sekä karanteeniohjeiden tiukennuksia ja matkustusrajoituksia.  Näitä kaikkia kuitenkin valmisteltiin elokuun toiselle viikolla tultaessa edelleen ja saadaan ehkä ennen koulujen alkamista [saatiin 14.8.].

Uudet tieteelliset näytöt maskien hyödyistä ja arvovaltaiset suositukset niiden käyttämiseksi tekevät STM:n verukkeet ja jarruttelun maskisuosituksen antamiseen julkisessa liikenteessä, kaupoissa ja muissa julkisissa sisätiloissa asioitaessa käsittämättömäksi.  Joka päivä uutiskuvista näkemämme esimerkit maailmalta osoittavat, että maskien yleinen käyttö on täysin mahdollista myös läntisissä demokratioissa ja myös Suomea paljon köyhemmissä maissa.  Pääkaupunkiseudun pormestarit haluaisivat maskimääräykset vähintäänkin julkiseen liikenteeseen pian, vaikka ovatkin haluttomia toimimaan ilman THL:n ohjeita.  Turun päättäjät sensijaan kyllästyivät valtion jahkailuun ja antoivat oman maskisuosituksensa.  Myös Etelä-Savo valmistautuu antamaan oman maskisuosituksensa ja Itä-Suomen yliopisto on jo antanut omansa.  Puolueet ja myös kansalaiset ovat kyselyjen mukaan hyvinkin valmiita uusiin rajoituksiin nyt, jotta ankarilta sulkutoimilta voitaisiin välttyä myöhemmin syksyllä.  Turhautuminen laajenee.  Päätöksenteon tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi EK:n yritysjohtajat kannattavat vahvaa maskisuositusta ja esittävät uuden koronaneuvoston perustamista.” Tavoitteena olisi minimoida inhimilliset ja taloudelliset menetykset.  Epidemiatilanne etenee nyt nopeasti, eikä Suomella ole varaa jahkailla torjuntatoimissa. Nyt on päätösten ja tekojen aika.”

Kevään lockdown maksoi Suomelle 20 Mrd €.  Syksyn lockdown maksaisi enemmän, ja sen lisäksi tappiota kasvattaa joka tapauksessa erityisesti vientiteollisuuden uusien tilausten romahdus.  Valtionvarainministeri Vanhanen totesi uutisissa, että valmisteltavana oleva budjetti ei tässä vaiheessa sisällä leikkauksia, mutta edellyttää, että syksyllä ei tule uutta COVID-aaltoa [ja sen vaatimaa lockdownia].  Jotta tämä ehto voisi toteutua, yleislinjan tulee olla vielä keväällä käytettyjen yhteiskuntaa ja taloutta lamauttaneiden massarajoitusten korvaaminen ajallisesti ja paikallisesti kohdennetuilla täsmärajoituksilla, ja kaikki sulkua pehmeämmät keinot tartunnan saamisen ja edelleen tartuttamisen ehkäisemiseen on otettava käyttöön nyt (vrt. HS. 25.7.).

 

EHDOTUS PANDEMIA-AALLON PROAKTIIVISEKSI TORJUMISEKSI

Mitä pandemian toisen aallon proaktiiviseen torjuntaan ilman lockdownia Suomessa tulisi sisältyä.  Asetetaan ensin mittarit torjunnan onnistumiselle.  Koska toinen aalto on jo alkanut …

 1. kotimaisten tartuntojen tarttuvuusluku Reff on painettava kestävästi alle 1,0:n
 2. kotoperäisten tartuntojen lähteistä yli 90 % on kyettävä selvittämään
 3. ulkomailta ohi testin/karanteenin läpäisseet tartunnat eivät saa ylittää 10 % kotoperäisistä
 4. torjuntatoimista merkittävästi kärsimään joutuvien menetykset on kompensoitava – huomioiden etenkin sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien lasten tarpeet

Alueellisen ja paikallisen motivaation varmistamiseksi sekä tartuntatautilain edellytysten mukaisesti torjuntatoimien laatu ja syvyys olisi mitoitettava alueellisen tilanteen ja ennusteen mukaisesti ja alueen omin päätöksin, tietenkin niin, että valtiovallalla olisi perimmäinen valvontavelvollisuus ja puuttumisoikeus.

Mittari (A) vastaa Saksan Tiedeakatemian esittämistä rajoitusten purkamisen edellytyksistä kohtaa (a) ja vaatii tartuttamista ehkäiseviä keinoja kuten yleistä käsi- ja yskimishygieniaa, 1…2 m fyysisistä etäisyyksistä huolehtimista,  kättelykieltoa ja kasvomaskien käyttöä kaikissa julkisissa tiloissa, joissa useampia ihmisiä on läsnä, kaiken tarpeettoman äänenkäytön välttämistä, etätyösuositusta, sekä kaikkien joukkotapahtumien ja yökerhojen yms. kieltämistä, joissa laskennallista 2 m ja minimissään 1 m turvaetäisyyttä ei ole varmistettu.

Mittari (B) vaatii edelleen kaikkien virustartuntojen mahdollisimman varhaista havaitsemista, niiden tartuntaketjujen nopeaa selvittämistä sekä taakse- että eteenpäin, jokaisen osapuolen ja altistuneen testaamista ja karanteeniin määräämistä siihen asti kunnes mahdollinen tartunta on suljettu pois.  Tartuntaketjujen jäljittäjiä on jo nyt työssä runsaasti ja noin tuhat uutta on koulutettu.  Reservin pitäisi riittää vähäksi aikaa, vaikka riskimaista tulijat otetaankin tarkempaan syyniin.  Erittäin tärkeä on myös kattavasti käyttöön otettava mobiilisovellus joka varottaa myös sellaisia mahdollisen tartunnan kohdetta, joka ei tartuntariskistään itse tiedä ja jota mahdollinen tartuttaja ei ole tunnistanut.

Sekä mittarit (A) että (B) edellyttävät kansalaiselle ennakkoehdoista vapaata, mutkatonta ja nopeaa testausta sekä testituloksen saamista muutaman tunnin sisällä.  Sikäli kun tulos on positiivinen, karanteenimääräys, -ohjeet ja tukiyhteystiedot tulisi toimittaa tartunnan saaneelle henkilökohtaisesti tämän kotiin, jossa karanteeniin määrätyn elämäntilanne ja fyysiset olosuhteet, yhteystiedot sekä karanteenin muut edellytykset parhaiten selviävät.  Näistä tavoitteista vallinnee yksimielisyys, mutta erityisesti HUS-alueella niiden toteutuminen on takkuillut aivan alusta saakka, testaamiseen päästy on aivan liian vaikeaa ja tukkeutunut erityisen pahasti juuri nyt.  Viikon viive testiin pyrkimisestä tuloksen saamiseen vie valtaosan koko testauksen mielekkyydestä uusien tartuntojen ehkäisemiseksi sekä maksaa menetettyinä työpäivinä yhteiskunnalle, työnantajille ja kansalaisille moninkertaisesti riittävän testauskapasiteetin järjestäminen tai ostaminen kustannukset.

Mittari (C) liittyy suoraan hallituksessa elokuun toisella viikolla tehtäviin päätöksiin Suomen rajojen koronavalvonnan olennaisesta vahvistamisesta.  Tavoitteena tulee olla jokaisen ulkomailta Suomeen rajan ylittävän henkilön virustestinäytteen otto maahantulopisteessä, suullinen ja kirjallinen informointi hänen ymmärtämällään kielellä, karanteenimääräyksen antaminen ja karanteeniin ohjaaminen, sekä yhteystietojen varmistaminen ainakin covid-19 tartunnan pois sulkemiseen saakka.

STM:n elokuussa 10.-11.8. tekemät ja ministeri Kiurun julkisuuteen kertomat päätökset ovat sinänsä oikeita ja välttämättömiä, mutta toistaiseksi vielä kaukana kattavasta toteuttamisesta.  Ongelmia noussee myös siitä, että osa hallituksen ministereistä sai ilmeisesti kuulla näistä varsin merkittävistä päätöksistä median kautta.

Mutta päätös on [vain] lause ja allekirjoitus paperilla, kuten ministeri Kiuru totesi hoitajamitoituksesta edellisten vaalien alla.  Rajojen koronavalvontapäätösten toimeenpano edellyttää huomattavia väline- ja henkilöresursseja, käytännön ohjeistusta, toteutumisen seurantasuunnitelmaa ja rahoitusta sekä kokonaisuuden organisointia, joita tällä hetkellä ei vielä ole.   Niistä nopeimmin ja helpoimmin löydettävissä on raha.  Suomeen koronariskimaista saapuvien lento-, laiva- ja automatkustajien määrä oli jo heinäkuussa yli 20 000/vrk.  Yksin näiden testaaminen ylittää Suomen nykyisen koronatestauskapasiteetin.  Näytteenotto- ja karanteeniohjauspisteisiin maahantulopaikoille tarvittaisiin suuruusluokkaa tuhat ammatti-ihmistä nykyisten lisäksi.  Tämän vuoksi on alettu puhua, että rajavalvontaa toteutettaisiin kuitenkin pistokoeluonteisesti.  Ehdotus on itsepetosta: jos Turkuun Skopjesta 8.8. saapuneelta lennolta olisi testattu yksi kymmenestä, tartuntoja olisi löydetty 2 tai 3, ja loput 23-24 olisivat jatkaneet matkaansa eri puolille Suomea [aivan samoin kuin lukuisat viruksia Suomeen tuoneet ja täällä levittäneet matkustajat ovat tehneet maaliskuun ensi päivistä lähtien].  Olisimme toki Skopjen lennon matkustajien 1/10 otoksen testituloksistakin arvanneet, että samalla lennolla olisi saapunut löydettyjen 2..3:n lisäksi useampiakin SARS-CoV-2 kantajia, mutta emme tietäisi ketkä ja missä.  Oireettoman viruksen kantajan ainoa merkki covid-19 infektiosta on testitulos.  Mittaria (C) ei voida seurata, ellei jokaista tulijaa testata.  Haasteellista.  Kyllä, mutta kattava testaaminen, karanteenimääräysten antaminen, valvonta ja parin viikon päivärahat tulevat silti määrättömästi halvemmaksi kuin testaamattomien ja omaehtoisesta karanteenistaan ilman rangaistusta piittaamattomien matkailijoiden aikaansaama uusi lockdown.  Edellinen maksoi 20 miljardia.

Koska toinen aalto on jo alkanut, sen pysäyttämisen vaikeusaste, kesto ja kustannukset kohoavat päivä päivältä eksponentiaalisesti.  On löydettävä keinot, joilla rajojen koronavalvontakapasiteetti saadaan nopeasti moninkertaistettua.  Keinoja on kaksi.  Testausta saadaan lisättyä nopeimmin ottamalla mukaan yksityinen laboratoriokapasiteetti.  Tämä näyttäisi 11.8. iltauutisten mukaan olevan jo toteutumassa.  Uusia henkilöresursseja, joilla on rajavalvontaan ja matkustajien ohjeistamiseen valmiuden tarjoavia koulutus- ja työtaustoja, voidaan valikoida ja saada nopeimmin käyttöön kutsumalla heitä reserviläisinä muutamaksi viikoksi kertausharjoitukseen.  Tämä voi tapahtua lyhyellä varotusajalla, ja se antaisi lisäaikaa aikaa rekrytoida ja kurssittaa uuttaa varsinaista henkilöstöä.  Olisiko tällaisessa kertausharjoituksessa kyse Suomen kansan ja maan rajojen puolustamisesta?  Kysytkö tosissasi!

Sitten vielä mittari (D). Pandemian torjuntatoimet eivät edes voi kohdella eri ammatteihin ja sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvia ihmisiä yhdenvertaisesti.  Niinpä ne vaativat eniten menettäviin ja kärsiviin kohdennettuja kompensaatioita.  Jotta torjunta ei johtaisi yksittäisiä sosiaalisia ryhmiä toisiaan vastaan sekä lisäisi sosiaalista eriarvoisuutta ja poliittisia polarisaatioita, torjuntatoimien aiheuttamat taloudellisesti ja sosiaalisesti kohtuuttomat menetykset on korvattava yhteisistä varoista.  Nyt elokuun puolivälissä, kun lapset ovat alkamassa koulun syyslukukauden, aivan erityisesti vaikutusten selvittämistä ja tukea on kohdennettava sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien lapsiin, koska heihin pandemian torjuntatoimet ja taloudellinen ahdinko uhkaavat jättää pisimmät jäljet.  Lisäksi vammaiset ja kroonisesti sairaat kuuluvat paitsi lääketieteelliseen myös psykososiaaliseen riskiryhmään covid-19:n yhteydessä.

 

LOPPUSANAT

Viime vuosikymmenten kansanterveyskeskustelua ovat hallinneet epäterveelliset elintavat, joiden haittoja yksilöä on rohkaistu ja opastettu torjumaan päihteettömyydellä, dieetillä, liikunnalla, ym., siis omilla yksilöllisillä valinnoillaan, jotka ovat jokseenkin riippumattomia toisten valinnoista.  Pandemian torjunta muistuttaa kuitenkin enemmän liikenneonnettomuuksien kuin kakkostyypin diabeteksen torjuntaa.  Yksilöllisen liikkumisvapauden rajoittamisen uhallakin nopeusrajoitukset, promillerajat, liikennevalot ja risteyssäännöt ovat samat kaikille, niiden rikkomisesta rangaistaan, eikä poliisi suvaitse vaihtoehtoisia alakulttuureja.  Näin siksi, että niin liikenteessä kuin pandemiassakin yksilön riskit ja mahdollisuudet riippuvat ratkaisevasti koko väestön kulttuurin ja käyttäytymisen yhdenmukaisuudesta.  Yksi humalainen hurjastelija kohottaa jokaisen lähellään olevan selvän ja varovaisen liikkujan onnettomuusriskiä.  Samoin jokainen tartunnan saanut lisää jokaisen lähimmäisensä tartunnan riskiä, ja talouden sulkeminen pandemiatilanteen kriisiytyessä kohdistuu jokaiseen.

Meidän länsimaisten ihmisten maailmassa ainoastaan yksilöllä on merkitystä – väestö on vain joukko itsellisiä yksilöitä.  Pandemian maailmassa ainoastaan väestöllä on merkitystä – yksilöt ovat vain sen yhdentekeviä soluja.  Pandemiaa ei  jokainen voi torjua omalla kohdallaan.  Vain koko väestö yhdessä voi torjua pandemian.

Toinen aalto ei ole pandemian vaan ihmisyhteisön ominaisuus

Meidän länsimaisten ihmisten maailmassa ainoastaan yksilöllä on merkitystä – väestö on vain joukko itsellisiä yksilöitä.  Pandemian maailmassa ainoastaan väestöllä on merkitystä – yksilöt ovat vain sen yhdentekeviä soluja.  Pandemia ei ole yksilön vaan väestön sairaus, jossa yksilön ottama riski kohdistuu koko väestöön, ja yksilön selviytyminen riippuu koko väestön selviytymisestä.  Itä-Aasian kulttuurit ovat länsimaisia yhteisöllisempiä ja tämän ansiosta pandemia on vaatinut siellä väestöön suhteutettuna vain sadasosan läntisen Euroopan ja Amerikan uhreista.

JOHDANNOKSI

The Lancet (vuodesta 1823) on yksi maailman viidestä arvovaltaisimmasta terveysalan tieteellisestä julkaisusarjasta.  Sen päätoimittaja, Richard Horton, suomii tuoreessa (18.6.2020) kirjassaan The Covid-19 Catastrophe: What’s Gone Wrong and How to Stop it Happening Again armotta ja kovin sanoin Englannin päättäjiä.  Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) toimet koronaviruksen suhteen ovat suurin tiedepoliittinen epäonnistuminen kokonaiseen sukupolveen.  Hän syyttää erityisesti Englannin hallituksen Tieteellistä hätätilaneuvontaryhmää (Scientific Advisory Group for Emergenciens, SAGE).  Siitä tuli kansalaiset pettäneen hallituksen PR-siipi, mikä on johtanut menetettyihin mahdollisuuksiin ja kuvottaviin virhearviointeihin ja niiden kautta kymmenien tuhansien kansalaisten kuolemiin, jotka olisi voitu välttää.  Hallituksen vastaus kriisiin oli hidas, omahyväinen ja räikeän valmistautumaton.  SAGEn ja hallituksen välillä vallitsi rikkoutunut, nöyristelevä poliittis-tieteellinen rikoskumppanuus…  Yksittäin he ovat suurenmoisia ihmisiä, mutta systeemi epäonnistui katastrofaalisesti.  

Hortonin kritiikki osuu yhtä hyvin useimpien nk. Länsimaiden koronapolitiikkaan.  Hänen sanansa eivät ole jälkiviisautta.  Hänen toimittamansa The Lancet julkaisi jo tammi-helmikuun vaihteessa viisi artikkelia uudesta koronaviruksesta, sen kliinisistä piirteistä, tarttumisesta ihmisestä toiseen ja epidemiologiasta Wuhanissa ja Horton itse esitti lehdessään ”epätoivoisen vetoomuksen” epidemian tukahduttamiseksi ja ehdotti toimenpiteitä tätä varten.  WHO arvioi jo 13.2., että covid-19 taudin tapauskuolleisuus olisi 1..2%, minkä myöhemmät tutkimukset ovat osoittaneet jokseenkin oikeaksi [Huom. Tapaus tarkoittaa tässä yhteydessä lääketieteellisesti todettua tartuntaa, tartunta sisältää myös toteamatta jääneet infektiot].  Lancetin seuraavissa artikkeleissa puhuttiin myös henkilökohtaisten suojavälineiden, testaamisen, massakokoontumisten välttämisen, koulujen sulkemisen harkitsemisen ja yleisen lockdownin merkityksestä.  Jaettu tieto ja esitetyt vetoomukset jätettiin huomioimatta.  Horton ei vieläkään kykene ymmärtämään, miksi hallituksen tieteelliset neuvonantajat (SAGE) eivät konsultoineet kiinalaisia kollegoitaan.  Nämä ovat ihmisiä, joille voi lähettää sähköposteja tai soittaa puhelimella. ”Hei, luimme artikkelinne Lancetissa, voiko asia todella olla niin paha.  Mitä ihmettä Wuhanissa tapahtuu?”  Jos he olisivat ottaneet yhteyttä, heille olisi selvinnyt, että tilanne todella oli juuri niin paha.  Horton ei myöskään suostu ymmärtämään miksi SAGE yritti koko ajan olla ainakin yhtä herkkä taloudellisten kuin terveydellistenkin näkökohtien suuntaan. Tämä on vaarallinen lähtökohta, koska se vaarantaa SAGEn kyvyn suojella [kansalaisten] terveyttä.

MITEN TÄHÄN ON TULTU?

Suomen hallitus ja Suomi kokonaisuudessaan on menestynyt covid-19 epidemian torjunnassa ratkaisevasti Hortonin suomimaa Englantia paremmin.  Alkuasetelma oli kuitenkin samanlainen – välitulos 1.8.2020 onneksemme ei.  Pohjoismaissa, Englannissa ja Hollannissa valittiin epidemian alkuvaiheessa kausi-influenssapolitiikka, jossa taudin tartuntakuolleisuus oletettiin matalaksi, leviäminen väestössä nopeaksi, torjunta tarpeettomaksi sekä joka tapauksessa yhteensopimattomaksi länsimaisten kansalaisoikeuksien kanssa sekä kansantaloudelle aivan liian kalliiksi.  Niinpä tavoitteeksi asetettiin sairastumiskäyrän loiventaminen siten, että epidemian kulku läpi väestön ei ylikuormittaisi sairaanhoitoa, mutta tuottaisi syksyyn 2020 mennessä väestölle laumasuojan ilman rokottamista – rokotteestahan ei ollut tietoa.  Kiinan Hubein provinssin Wuhanin kohtalon ei arveltu koskevan Eurooppaa [mistähän syystä?], ja koska koko epidemiankaan leviämistä Eurooppaan ei pidetty kovin todennäköisenä, vakavista varotoimista arveltiin olevan enemmän haittaa kuin hyötyä.  Tammikuun loppuun saakka THL piti covid-19 tartuntojen todennäköisyyttä Suomessa hyvin pienenä ja varoitteli ennen kaikkea ylireagoinneista.

Vielä maaliskuun alussa käsitys näkymättömiin jäävien covid-19 tartunnan saaneiden suuresta määrästä ja sairauden suhteellisesta vaarattomuudesta muille kuin joistakin perussairauksista kärsiville vanhuksille oli Euroopassa yleinen.  Harvalukuiset tukahduttamispolitiikan vaatijat leimattiin väestöä pelotteleviksi ”nojatuoliepidemiologeiksi”.  Suomessa väestön laumaimmuniteetin saavuttamiseen THL arveli 18.3. käyrän madaltamisesta riippuen kuluvan 95-188 päivää, jonka jälkeen 42 – 65 % olisi sairastanut taudin.

Aasiassa Taiwan, Hong Kong ja Mongolia saivat epäilemättä keittiön kautta tietoa vakavasta uudesta tartuntataudista suoraan Wuhanista jo ennen Kiinan virallisia tiedonantoja, ja ne olivat valinneet epidemiaan varustautumisen ja täysitehoisen torjunnan jo varhain tammikuussa.  Niinpä covid-19 tapaukset (= rekisteröidyt covid-19 sairaustapaukset, corona cases) jäivät niiden yhteen laskien 35 miljoonaisessa väestössä heinäkuun loppuun tultaessa alle kolmeentuhanteen ja kuolemantapaukset alle kolmeenkymmeneen.

WHO teki tarkastusmatkan Wuhaniin 20.-21.1. ja viimeistään tuolloin WHO:lle selvisi, että uusi virus tarttuu ihmisestä ihmiseen, ja sen tarttuvuusluvuksi R0 arvioitiin 1,4 … 2,5.  Matkan jälkeen WHO  varoitti vakavasti covid-19 epidemian korkeasta tappavuudesta ja leviämisestä matkaraportissaan  23.1. ja siitä pitäen lähes päivittäin, vaatien valtioita seuraamaan ja aktiivisesti rajoittamaan epidemiaa, varhain havaitsemaan, eristämään ja hoitamaan tautitapaukset, jäljittämään näiden kontaktit ja [näin] estämään covid-10 tartuntojen leviäminen eteenpäin, ts. tukahduttamaan epidemia.

Wuhanin kaltaisia tukahduttamis/sulkutoimia [(ordon sanitaire/lockdown, käytän tässä artikkelissa anteeksi pyydellen kaikista väestöön yleisesti kohdistuvista ja sosiaalisia kontakteja olennaisesti rajoittavista toimista nimitystä lockdown, koska suomen kielessä ei ole asialle riittävän yleistä/spesifistä termiä] ei kehittyneessä Euroopassa vielä tuolloin ajateltu tarvittavan.  Vasta Italian Bergamon provinssin sairaanhoidon luhistuminen maaliskuun alkupuolella ja kymmenien lääkäreiden kuolemat herättivät ensimmäiset Euroopan maiden hallitukset käsittämään, että covid-19 ei ole vain eriniminen kausi-influenssa.  Epidemian hidastamispolitiikan valinneelle Boris Johnsonillekin kirkastui äkkiä, ettei minkään maan sairaanhoitojärjestelmä, Englannin NHS mukaanluettuna, voisi kestää hidastamispolitiikan seurauksia!

Niin Italiassa, Ranskassa, Espanjassa, Saksassa, Sveitsissä kuin Englannissakin lockdown määrättiin vasta kun päivittäin diagnostisoidut uudet covid-19 tapaukset (maasta riippuen vain puolet … neljäsosa kaikista tartunnoista) olivat kohonneet yli tuhanteen ja kuolemat useista kymmenistä yli sataan, 10. – 23.3..  Pienemmissä Belgiassa ja Hollannissakin uudet päivittäiset sairaustapaukset ehtivät kohota lähelle kahtasataa.  Ruotsissa lockdown toimia ei käynnistetty lainkaan.  Belgia, Englanti, Espanja, Italia ja Ruotsi [sekä USA] kuuluvat tällä hetkellä väestöön suhteutettujen covid-19 kuolemien kärkikymmenikköön maailmassa (570 – 850/M = covid-19 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden).  Sairaanhoito kriisiytyi Lombardiassa, Englannissa, Madridissa, New Yorkissa ym..  Niihin verrattuna alun perin tukahduttamisstrategian valinneiden Itä Aasian ja Oseanian maiden (Mongolia, Vietnam, Taiwan, Kiina, Uusi Seelanti, Singapore, Hong Kong, Etelä-Korea ja Australia) covid-kuolleisuus on noin sadasosa (0…10/M).  Vertailun vuoksi, Suomen tähänastinen covid-19 kuolleisuus on 60/M.  Erot maiden välillä ovat siis muodostuneet todella suuriksi.

Saksa on mielenkiintoinen tapaus.  Covid-19 tapaukset nousivat siellä yhtä nopeasti kuin mm. Ranskassa, mutta tehokkaan testaamisen ansiosta covid-19 tapaukset diagnostisoitiin nopeammin, hoitoon ohjattiin rivakasti, se oli tehokasta ja kapasiteetti riitti, ja tapausrekisterin kattavuus oli parempi.  Uudet sairaustapaukset käännettiin jyrkkään laskuun jo pari viikkoa lockdownin jälkeen.  Vaikka täysin vertailukelpoista tietoa eri maiden todellisista covid-19 tartuntojen ja kuolleiden määristä ei ole, on ilmeistä, että Saksa ensin taittoi epidemian kasvun, on sittemmin tukahduttanut sitä [uusia päivittäisiä tapauksia on silti edelleen satoja] ja hoitanut covid-19 potilaansa [kuolemia on viimeisen kahden kuukauden ajan ollut keskimäärin alle 10/vrk] muita suuria Euroopan maita paremmin.  Saksa valitsi tukahduttamisstrategian, mutta vasta maaliskuun lopussa, kun covid-19 tapauksia oli kertynyt jo 60 000.  Saksalaisen tehokkaan toteutuksen ansiosta asukaslukuun suhteutettu covid-19 kuolemien määrä jäänee Saksassa (110/M) alle viidesosaan Belgian, Englannin, Italian, Ranskan ja Hollannin tasosta.  Silti väestöön suhteutettu covid-19 kuolemien määrä on jo alun perin tukahduttamisen valinneessa Kreikassa (20/M) vain viidesosa Saksasta.

Kun Saksan menestyksestä alkoi näkyä merkkejä, käänsimme kuuden tutkijan voimin Saksan-exit-strategiadokumentit, 30-sivuisen Ifo-raportin (saksaksi, suomeksi) kokonaisuudessaan ja Leopoldinan (Saksan Tiedeakatemia) raportin yhteenveto-osan suomeksi tuoreeltaan huhtikuun alussa ja tarjosimme niitä STM:n, hallituksen ja kansanedustajien käyttöön.  Emme ole saaneet vähäisintäkään merkkiä kiinnostuksesta.  Kuukautta myöhemmin julkaistussa Valtioneuvoston tilaamassa suomalaisessa exit-suunnitelmassa, Hetemäen työryhmän raportissa 4.5. ei näy merkkiäkään tutustumisesta Saksan exit-strategioihin.  Tuoreen Helsingin Sanomien mukaan suomalaiset päättäjät ovat viimein kiinnostuneita Saksan exit-strategian menestystekijöistä – neljä kuukautta sen jälkeen kun tarjosimme raporttien käännöksiä heidän käyttöönsä.

Vielä kiinnostavampi tapaus on Uusi Seelanti.  Vaikka se on kulttuurisesti Länsimaa, se valitsi aasialainen toimintalinjan.  Ensimmäinen covid-19 tapaus oli todettu 28.2. kuukausi Suomen jälkeen.  Alun perin suunniteltu ja asiantuntijoiden enemmistön kannattama reagointitapa oli samankaltainen kuin useimmissa Euroopan maissa – tiukennetaan vastatoimia tarvittaessa ja vaiheittain epidemian etenemisen mukaisesti.  Otagon yliopiston Michael Baker, joka oli juuri nimitetty hallituksen covid-19 paneeliin, oli kuitenkin lukenut huolella WHO:n raportin tarkastusmatkastaan ja hän ehdotti aivan päinvastaista lähestymistapaa, maksimaalisten epidemian tukahduttamistoimien käynnistämistä heti.  Useimmat uusseelantilaiset asiantuntijat vetosivat Ruotsin esimerkkiin, koska covid-19:n leviäminen olisi joka tapauksessa väistämätöntä, eliminointi ei voisi koskaan onnistua, koko maan lockdown aiheuttaisi massatyöttömyyttä, köyhtymistä, itsemurhia – haitat ylittäisivät monin verroin hyödyt.  Hallitus kuitenkin valitsi Bakerin politiikan.  Rajat suljettiin 19.3. ja 25.3., kun uusien tapausten määrä oli ylittänyt 100/vrk, toimeenpantiin ankara lockdown.  Niinpä covid-19 tapaukset tukahdutettiin pysyvästi alle 10/vrk tasolle vain 24 vrk:ssa, ja tässä väkiluvultaan Suomen kokoisessa maassa on ollut yhteensä vain 1569 covid-19 tapausta ja 22 kuolemaa – viimeiset 3 toukokuussa.  Viimeisestä maan sisäisestä covid-19 tartunnasta on jo 100 vrk ja kesäkuun 8. päivänä Uusi Seelanti purki kaikki koronarajoitukset ulkorajavalvontaa lukuun ottamatta.

 

SUOMI – RUOTSI – NORJA

Epidemia saapui Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan jokseenkin samanaikaisesti.  Toinen covid-19 tapaus havaittiin jokaisessa 27.2. ja sadas 7…13.3., ensimmäinen kuolema Ruotsissa 12.3., Norjassa 13.3. ja Suomessa 22.3., kymmenes vastaavasti 19.3, 25.3. ja 30.3..  Norjassa tartunnat nousivat alussa nopeimmin ja se määräsi lockdown-toimista ensimmäisenä 12.3., jolloin tapauksia oli kertynyt jo 800, ja ensimmäinen covid-19 kuolema oli jo tapahtunut.  Suomessa tapausten kasvu oli aluksi hitainta, mutta Suomi seurasi silti Norjaa varsin samankaltaisilla lockdown-toimilla 16.3., jolloin tapauksia oli ehtinyt kertyä vasta 278 ja ensimmäinen covid-19 kuolema odotti vielä viikon päässä.  Covid-19 tapausten määrässä Ruotsi ohitti Norjan vasta 1.4..  Norjassa lockdown käänsi tapaukset laskusuuntaan kahdessa, Suomessa kolmessa viikossa.  Huippu ohitettiin meillä 5.4., jonka jälkeen päivittäiset tartunnat ovat vähentyneet jonkin verran hitaammin kuin Norjassa, ja niinpä Suomen covid-19 kuolemien määrä ohitti Norjan 29.4..  Ruotsissa vastaavaa tartuntahuippupäivää ei voi erottaa.

Toisin kuin naapurinsa, Ruotsi valitsi valtakunnanepidemiologin, Anders Tegnellin, johdolla laumasuojapolitiikan, ts. taudin annettaisiin läpäistä hallitusti koko yhteiskunta, ja kun 65…75% olisi sairastanut COVID-19:n, tulokseksi arveltiin saatavan aikaan väestön laumaimmuniteetti.  Merkittäviä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloutta rasittavia rajoituksia ei tarvittaisi, ruotsalaiset voisivat pitää rajansa auki tulla ja mennä, ja vuoden loppuun mennessä Ruotsalaiset voisivat matkustaa turvallisesti maailmalla ja vierailijat turvallisesti Ruotsissa.  Politiikka perustui kuitenkin muutamaan epävarmaan oletuksiin, että (i) korona on vain flunssa, ts. covid-19 kuolleisuus olisi paljon alhaisempi kuin mitä tutkimustulokset ensin Wuhanista, sitten Diamond Princess alukselta ja Lombardiasta kertoivat, (ii) suuri valtaosa tartunnan saaneista jäisi täysin oireettomiksi tai hyvin vähäoireisiksi, niin että havaitut covid-19 tapaukset edustaisivat vain 3..5% osuutta kaikista covid-19 tartunnan ja sitä kautta immuniteetin saaneista, ja (iii) covid-19 sairastaminen toisi pitkäaikaisen immuniteetin, joka suojaisi myös sairauden seuraavaa aaltoa tai esiintymistä vastaan.  Kahta ensimmäistä oletusta tuki seuraavanlainen päätelmäketju: Wuhanissa on n. 11 miljoonaa asukasta.  Epidemia kasvoi ja hiipui siellä kahdessa kuukaudessa (tammi-helmikuu 2020) kun oireilevia covid-19 potilaita oli diagnostisoitu 26 000, tartuntojen määräksi oli arvioitu 105 000 – 152 000, ja heistä 2900 oli menehtynyt tautiin.  Tegnell (sekä monet muut tartuntatautiepidemiologit Euroopassa ja Suomessa, mm. THL:n Salminen) oletti että covid-19 oli Wuhanissa sammunut laumaimmuniteettiin [siis ei ankariin tukahduttamistoimenpiteisiin], mikä edellyttäisi, että n. 5 miljoonaa Wuhanin asukasta [30 kertaa yli kiinalaisten oman arvion] olisi saanut tartunnan, ts. covid-19 tartuntakuolleisuus (IFR) olisi 0,06 %.  Niinpä THL:ssa oletettiin myös Suomessa piiloon jäävien tartuntojen määrän olevan 20…30 kertaa havaittuja tapauksia suurempi, ja että covid-19 taudin IFR = 0,04…0,1 %.  Palat siis näyttivät loksahtelevan paikoilleen.  Ja koska epidemia oli Wuhanissa hiipunut, vähintäänkin lyhytaikainen laumaimmuniteetti näytti ilmeisesti myös toteutuneen.

THL oli sitonut itsensä edelläkuvattuun päättelyketjuun ja laumaimmuniteetin tavoitteluun ainoana mahdollisena vaihtoehtona vielä huhti-toukokuun vaihteessa.  Hetemäen työryhmän raporttiin (4.5.) laatimissaan epidemiamalleissa THL:n oletus oli, että Suomessa olisi toukokuun alussa 400 000 tartunnan jo saanutta, epidemian tukahduttaminen voisi kostautua vaarallisesti, sairauden eteneminen on liian hidasta (tarttuvuusluku Reff = 0,7…0,8 ) ja sitä pitäisi vauhdittaa nostamalla Reff tasolle 1,6…1,8, jotta laumaimmuniteetin vaatima 3 miljoonaa tartuntaa saataisiin kokoon 300…400 vuorokauden kuluessa.  Tämän oletettiin olevan hallittavissa niin, että sairaanhoidon ja erityisesti tehohoidon kapasiteetin rajat eivät tulisi vastaan.  Tämä oli myös Hetemäen työryhmän toimenpidesuositusten epidemiologinen perusta, ja edelleen ohjeistus hallituksen toimenpiteille.

Sekä käsitykseltä COVID-19 sairauden alhaisesta tartuntakuolleisuudesta, että väestössä laajalle levinneistä tartunnoista oli kuitenkin pudonnut pohja jo huhtikuussa.  Lombardian Bergamon ja sen lähellä olevien pikkukaupunkien koko väestön kuolleisuuden kohoaminen 0,5 – 1,5%:iin osoitti, että covid-19 sairauden tartuntakuolleisuus on 10 … 20 kertaa Ruotsin valtakunnanepidemiologin ja THL:n olettamaa korkeampi, ts. juuri niin korkea kuin mihin WHO oli päätynyt jo 13.2. sekä lukuisissa tutkimuksissa eri puolilta maailmaa oli päädytty maalis-huhtikuun aikana.  Enemmän ja vähemmän kattavien SARS-CoV-2 vasta-ainetestien tulokset osoittivat, että huhtikuun loppuun mennessä vain 7,3 % Tukholman asukkaista oli saanut covid-19 tartunnan.  Samanaikaiset tutkimukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueelta osoittavat, että hyvin harvalla on muodostunut vasta-aineita uudelle koronavirukselle.  Ei ihme että THL kieltäytyi kesäkuun alussa luovuttamasta lähdekoodeja vastauksissaan Antti Viitalalle (5.6.2020) ja OKF:lle (12.6.2020).  Päätös lähdekoodin salaamisesta oli kuitenkin suorassa ristiriidassa valtioneuvoston tuoreen avoimuuslinjauksen kanssa.

NYT OLEMME TÄSSÄ

Pohjoismaiden covid-19 tapausten ja kuolemien tilannevertailu 5.8.2020 näyttää seuraavalta:

Suomi Ruotsi Norja
Uusia tapauksia(* edellisen 14 vrk aikana /100 000 2,8 32,2 3,6
Testattuja tapauksia yhteensä /100 000 136 803 172
Rekisteröityjä kuolemia yhteensä /100 000 6,0 56,9 4,7
Arvio kaikkien tartuntojen määrästä /100 000 600 6000 500

*) Suomen asettama lähtömaakohtainen raja vapaalle maahantulolle on 8 uutta tapausta 14 vrk:ssa 100 000 asukasta kohden – minkä Ruotsi ylittää nelinkertaisesti

Lopullisesti uskon merkittävien väestöosuuksien immunisoitumisesta SARS-CoV-2 virukselle kaatoi toukokuun puolivälissä julkaistu koko Espanjan väestön edustavasti kattanut vasta-ainetutkimus, joka osoitti, että vaikka covid-19 oli jo tappanut 50 000 espanjalaista se oli tartuttanut vasta 5 % maan väestöstä.  Laumaimmuniteettia oli toukokuun puoliväliin mennessä tuskin saavuttu muualla kuin ehkä muutamassa pienessä Pohjois-Italian kaupungissa (Nembro, Alzano, Castigliano l’Adda) ja lähelle saattaisi päästä myös näitä suurempi Bergamo.  Serologiset tutkimukset näissä kaupungeissa osoittivat, että infektion oli niissä oireellisina tai oireettomina kokenut jo 50…70 % koko väestöstä, mikä upotti samalla myös teorian T-soluimmuniteetin tuottamasta laumasuojasta jollakin alhaisella infektoituneen väestön osuudella.

New Scientist keräsi yhteen vasta-ainetutkimusten tulokset maailmalta, ja laati niiden perusteella arviot 17 maan SARS-CoV-2 tartunnan saaneiden väestöosuuksista 15.6.2020.   Sen mukaan missään maassa ei olla lähelläkään laumaimmuniteettia, esim. Ruotsissa 90 % sellaiseen tarvittavista sairaustapauksista – ja vastaavasti kuolemantapauksista – oli kesäkuun puolivälissä vielä kokematta.  Tuon päivän jälkeen tartunnan saaneiden osuus on noussut edelleen, listan maista eniten USA:ssa.

Mutta antaako vakava, lievä tai oireeton covid-19 tartunta ylipäätään immuniteetin uutta tartuntaa vastaan, miten vahvan immuniteetin, miten pitkäksi aikaa, entä rokotus?  Voiko covid-19 taudin sairastaa kaksi kertaa, tai onko mahdollista, että rokotettu ei tartunnan saatuaan itse sairastuisi, mutta voisi silti tartuttaa toisia?  SARS-CoV immuniteetin tutkimukseen ja rokotteiden kehittämiseen satsataan maailmalla tänä ja ensi vuonna miljardeja.  Silti 6 kuukautta epidemian alkamisen jälkeen käsissä on paljon enemmän kysymyksiä kuin vastauksia (New Scientist 1.7., Nature 3.7.).

Tilanne Suomessa oli heinäkuun alussa erinomainen, mutta miltä näyttää syksy, toinen aalto?  Toinen aalto ei kuitenkaan ole pandemian vaan ihmisyhteisön ominaisuus, seuraus yhteiskunnan päätöksistä, kansalaisten reagoinnista muutoksiin, pitkäjänteisyydestä tai sen puutteesta.

Suomen onnekkain ratkaisu maaliskuussa olivat hallituksen epidemiatilanteeseen nähden Euroopan varhaisimmin aloittamat lockdown toimet, joiden ansiosta epidemia ei missään vaiheessa riistäytynyt hallitsemattomaksi eikä sairaanhoito kriisiytynyt.  Hyvin suuri ansio kuuluu myös kansalaisille, jotka ilman pakkoa noudattivat jokseenkin hyvin ja nurkumatta THL:n ja STM:n antamia ohjeita.  Ohjeita noudatettiin jopa niin hyvin, että THL, joka vielä maalis-huhtikuussa oli orientoitunut laumasuojan tavoittelemiseen, samalla kun kiitteli kansalaisia tottelevaisuudesta huolestui epidemian liian hitaasta etenemisestä (1, 2).

THL:n huolestumisista ja Hetemäen raportista huolimatta viesti laumaimmuniteettiin tähtäävän epidemian hidastamispolitiikan [käyrän madaltamisen] mahdottomuudesta oli kuitenkin aivan ilmeisesti mennyt perille, kun ministeri Kiuru teki selväksi 11.5. että hallituksen tavoitteena on nimenomaisesti estää koronaviruksen leviämistä, Suomi ei tavoittele laumaimmuniteettia, ja pääministeri Marin linjasi hallituksen koronastrategiasta 15.5., että epidemia ei saa levitä Suomessa.  Puheet epidemian vauhdittamisen tarpeellisuudesta ja tukahduttamisen vaarallisuudesta hiipuivat toukokuun loppuun mennessä.

Hallitus päätti koronarajoitusten asteittaisesta purkamisesta 4.5.:

 • 14.5. avattiin päiväkodit, peruskoulut ja ulkoharrastuspaikat sekä sallittiin työmatkaliikenne Viroon.
 • 1.6. alkaen kokoontumisraja nostettiin 10 -> 50, erityisohjeita noudattaen 500 henkilöön, museoita, kirjastoja, ravintoloita ym. avattiin ja urheilukilpailut sallittiin. Ravintoloiden sisätiloissa asiakkaita sai olla enintään 50 % kapasiteetista.
 • 22.6. luovuttiin yli 70 v. ikäisiä koskevista yleisistä suosituksista, ravintoloiden anniskelu sallittiin klo yhteen yöllä ja asiakasmäärät sai nostaa 75 %:iin kapasiteetista.
 • 13.7. ravintoloiden rajoitukset poistuvat kokonaan, ja matkustaminen sallittiin useimpiin Schengen-maihin.
 • 23.7. rajavalvonta kohdennettiin EU- ja ei-EU-maihin, joissa uusia covid-19 tapauksia on rekisteröity edellisten 14 vrk aikana enemmän kuin 8 /100 000 asukasta.
 • 1.8. Etätyösuositus päättyy ja yli 500 henkilön kokoontumiset sallitaan ulko- ja sisätiloissa. lukien. Koulut alkavat elokuussa normaalisti.

Rajoitusten höllentämisestä huolimatta päivittäiset uudet covid-19 tapaukset hiipuivat toukokuun puolivälin 50…90/vrk tasolta kesäkuun puolivälin 2…14/vrk tasolle – nollapäiviäkin kertyi – mutta heinäkuun puolivälissä tapausmäärät kääntyivät Suomessa monen muun maan tavoin uuteen kasvuun.

COVID-JULY

Pandemian globaalin kasvun toinen käynnistyminen jo kesäkuussa ja lisääntyvät esimerkit pandemian heinäkuussa alkaneesta uudelleen leimahtamisesta rajoituksiin tympääntyneessä Englannissa, Espanjassa, Ranskassa ja erityisesti USA:ssa osoittavat, että pandemian itsestään sammuminen on harhaista toiveajattelua.  Epidemia leimahti heinäkuussa myös Australiassa, mutta sen kasvu saatiin taitettua elokuun alussa [ja syyskuun loppuun mennessä uudet tartunnat oli jälleen painettu lähes nollatasolle].  Pandemia siis roihahtaa heti kun rajoitustoimia puretaan lyhytjänteisten vaatimusten tyydyttämiseksi, vaikka pandemia ei ole vielä hallinnassa.  Pandemiapolitiikalle näyttää jäävän kolme vaihtoehtoa, odottaa pandemian ylimenoa ja hyväksyä että se tappaa noin prosentin väestöstä ja mahdollisesti vammauttaa pitkäaikaisesti tai pysyvästi useamman prosentin, tukahduttaa pandemia, kuten mm. Uusi Seelanti ja Taiwan on tehnyt, tai koettaa säädellä pandemiaa turvallisen ja tehokkaan rokotteen toivossa ja odotuksessa, mikä näyttää olevan useimpien Länsimaiden valinta.

Saksan Tiedeakatemian, Leopoldinan, laatiman Saksan Koronaviruspandemian exit-strategian (13.4.2020) mukaan ”julkista elämää voidaan normalisoida asteittain seuraavilla edellytyksillä: a) uudet tartunnat vakiintuvat alhaisella tasolla(*, b) varmistetaan tarvittava kliininen reservikapasiteetti ja palautetaan muiden [kuin covid-19] potilaiden hoito säännönmukaiselle tasolle, c) tunnettuja suojatoimia (hygieniatoimenpiteet, suun ja nenän suojaaminen, etäisyyssäännöt, tartunnan saaneiden henkilöiden tunnistaminen) noudatetaan kurinalaisesti.”

*) tarkoittaa, että tarttuvuusluku Reff on pysyvästi alle 1,0.

 

ENTÄ TÄSTÄ ETEENPÄIN?

STM:n tiekartassa varustaudutaan STM:n Varhilan mukaan kolmeen skenaarioon, (i) rauhallinen tilanne jatkuu eli tulee yksittäisiä tautiryppäitä, mutta uusia rajoitustoimia ei tarvita, (ii) ilmaantuu alueellisia tautiryppäitä, joihin reagoidaan alueellisilla rajoituksilla, ja (iii) tautitilanne on samanlainen kuin keväällä eli tartuntaketjuja ei voida enää jäljittää ja virus leviää valtakunnallisesti. Tällöin tarvitaan valtakunnallisia rajoitustoimia.

Huolestumista tässä herättää hallituksen reaktiivinen suhtautuminen nousevaan toiseen aaltoon: Reaktiivinen politiikka reagoi siihen mitä on tapahtunut, proaktiivinen politiikka torjuu sitä, mitä ei haluta tapahtuvan.  Uusi Seelanti valitsi pandemian käynnistyttyä proaktiivisen koronapolitiikan, jolla se katkaisi jo ensimmäisen aallon lyhyeen ja covid-19 kuolemat 22:een.  Taiwan valitsi proaktiivisen politiikan jo ennen pandemian käynnistymistä, ja niinpä sen väestöön suhteutetut covid-19 kuolemat jäivät Uuteen Seelantiinkin verrattuna kahdeskymmenesosaan.  Mikä Uuden Seelannin tai Taiwanin proaktiivisessa politiikassa tekee sellaisen niin mahdottomaksi muille liberaaleille demokratioille?!   

Suomessa toisen aallon ilmeinen käynnistyminen, lomien päättyminen ja koulujen alkaminen ovat ruuhkauttaneet testauksen.  Aikaviive altistumisesta ja tartunnasta testaukseen hakeutumisen on 1…3 viikkoa, testausajan ja testituloksen saamiseen viikko lisää ja – sikäli kun uusien positiivisten testitulosten määrä ylittää jonkin ennalta-asetetun rajan – myös päätöksenteon viive näyttää olevan viikosta kahteen.  Tämän päivän päätökset perustuvat siis tietoihin noin kuukausi sitten vallinneesta tartuntatilanteesta, eivätkä voi vaikuttaa sen jälkeen tapahtuneisiin tartuntoihin.  Tilanne ei olisi kriittinen, jos tuo kuukausi [15.7. – 15.8] olisi ajauduttu edelleen STM:n edellä kuvatulla skenaariolla (i), koska tarttuvuusluku Reff olisi siinä tapauksessa 1,0 tai pienempi eikä uusien tartuntojen määrä olisi kasvanut.  Rekisteröidyt Covid-19 tapaukset ovat Suomessa kuitenkin lisääntyneet heinäkuun puolivälistä eteenpäin [tartunnat jo kesäkuun lopusta], ja HUS-alueella ne ovat lisääntyneet 6.7. alkaen 50 % joka viikko.  Hälytyskellojen pitää jo soida.

Tarttuvuusluku Reff on nyt 1,1…1,4.  Nuorten aikuisten riskikäyttäytyminen on selvästi yleistynyt.  Suuri osa uusista tartunnoista on alle 30 v. ikäisillä, rajoitusten purkamisen ansiosta usein ulkomailta saatu (esim. YLE 10.8.), joukkoaltistumisia on todettu useita (Iltalehti 7.8.), ja tartuntojen alkuperä on saatu selville vain 16…45 % tapauksia (HS. 27.7.).  Sen jälkeen kun yli 500 henkilön kokoontumiset sallittiin, uutiskuvat näistä tilaisuuksista vähintäänkin hämmentävät.  Järjestäjän edustaja selittää TV:n iltauutisissa ihastuneelle toimittajalle, kuinka tarjoilutilojen väljyys ja turvavälit on varmistettu ja kuinka hyvin yleisö on ne huomioinut – samalla kun kuva kertoo aivan päinvastaista.

Sikäli kun uusien tapausten [ja tartuntojen] kasvu HUS-alueella on tuon pimeän kuukauden aikana ollut sama kuin sitä edeltävän kuukauden aikana – eikä ole mitään syytä uskoa, että se olisi ravintolarajoitusten täydellisen ja matkustusrajoitusten osittaisen poistamisen (13.7.) jälkeen ainakaan alentunut – elokuun ensimmäisellä viikolla uusien tartunnan saaneiden määrä ylittää 200 [minkä tiedämme vasta elokuun lopulla] ja heistä valtaosa on tautia tehokkaasti jakavia oireettomia tai vähäoireisia nuoria aikuisia.  Elämme siis tällä hetkellä vähintäänkin STM:n skenaariossa (ii) ja viimeistään alkusyksyllä skenaariossa (iii)Uusimaa ei enää täytä vapaan ulkomailta Suomeen matkustamisen ehtoa: < 8 uutta covid-19 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vrk aikana! [Olin tuota kirjoittaessani aivan liian optimistinen.  Tilanne on nyt, 30.9., koko valtakunnan tasolla 25 uutta tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vrk aikana. ja vauhti kasbvaa koko ajan.

Saksan Tiedeakatemian pandemiarajoitusten purkamiselle asettamat ehdot a…c eivät Suomessa siis nyt täyty, keskustelu siitä onko pandemia meillä kiihtymisvaiheessa vai ei on syytä unohtaa – on, ja on ollut jo jonkin aikaa.]

Uutiset matkustajien tuomista (1, 2, 3, 4, 5) yllättävän suurista tartuntamääristä herättivät viimein sekä hallituksen että paikalliset päättäjät vaatimaan kaikkien Suomeen muualta kuin tulopäivänä sallittujen maiden listaan kuuluvista maista saapuvien kansallisuudesta riippumatonta pakollista testaamista, pakollista 14 vrk karanteenia, ja todetun sairauden tapauksessa eristämistä.  Omaehtoinen karanteeni ei ole estänyt esim. työssä käyntiä ja sitä on usein rikottu.  Pakkokaranteenin rikkominen on rikos, josta seuraa rangaistus, ja se estää myös työpaikalle, kouluun ja päiväkotiin menemisen.  Toisaalta pakkokaranteeni oikeuttaa päivärahaan.  Erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentälle, Turun satamaan ja Tornion rajanylityspaikalle uusien testaus- ja karanteenimääräysten toimeenpano tuo valtavan uuden järjestely- ja työkuorman, jonka resurssointi ja organisointi eivät voine toteutua ihan muutamassa päivässä.

THL:ltä oli Tervahaudan ja Salmisen, hallitukselta ministeri Kiurun suulla elokuun ensimmäisellä viikolla luvassa maskinkäyttösuositus joukkoliikenteeseen ja julkisiin tiloihin, joissa turvaetäisyyksien pitäminen ei ole mahdollista sekä karanteeniohjeiden tiukennuksia ja matkustusrajoituksia.  Näitä kaikkia kuitenkin valmisteltiin elokuun toiselle viikolla tultaessa edelleen ja saadaan ehkä ennen koulujen alkamista.

Uudet tieteelliset näytöt maskien hyödyistä ja arvovaltaiset suositukset niiden käyttämiseksi tekevät STM:n verukkeet ja jarruttelun maskisuosituksen antamiseen julkisessa liikenteessä, kaupoissa ja muissa julkisissa sisätiloissa asioitaessa käsittämättömäksi.  Joka päivä uutiskuvista näkemämme esimerkit maailmalta osoittavat, että maskien yleinen käyttö on täysin mahdollista myös läntisissä demokratioissa ja Suomea paljon köyhemmissä maissa.  Pääkaupunkiseudun pormestarit haluaisivat maskimääräykset vähintäänkin julkiseen liikenteeseen pian, vaikka ovatkin haluttomia toimimaan ilman THL:n ohjeita.  Turun päättäjät sensijaan kyllästyivät valtion jahkailuun ja antoivat oman maskisuosituksensa.  Myös Etelä-Savo valmistautuu antamaan oman maskisuosituksensa ja Itä-Suomen yliopisto on jo antanut omansa.  Puolueet ja myös kansalaiset ovat kyselyjen mukaan hyvinkin valmiita uusiin rajoituksiin nyt, jotta ankarilta sulkutoimilta voitaisiin välttyä myöhemmin syksyllä.  Turhautuminen laajenee.  Päätöksenteon tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi EK:n yritysjohtajat kannattavat vahvaa maskisuositusta ja esittävät uuden koronaneuvoston perustamista.” Tavoitteena olisi minimoida inhimilliset ja taloudelliset menetykset.  Epidemiatilanne etenee nyt nopeasti, eikä Suomella ole varaa jahkailla torjuntatoimissa. Nyt on päätösten ja tekojen aika.”

Kevään lockdown maksoi Suomelle 20 Mrd €.  Syksyn, joulun ajan ja talven lockdown maksaa enemmän, ja sen lisäksi tappiopuolelle tulevat joka tapauksessa teollisuustuotannon romahdus.  Valtionvarainministeri Vanhanen totesi uutisissa, että valmisteltavana oleva budjetti ei tässä vaiheessa sisällä leikkauksia, mutta edellyttää, että syksyllä ei tule uutta COVID-aaltoa [ja sen vaatimaa lockdownia].  Jotta tämä ehto voisi toteutua, yleislinjan tulee olla vielä keväällä käytettyjen yhteiskuntaa ja taloutta lamauttaneiden massarajoitusten korvaaminen ajallisesti ja paikallisesti kohdennetuilla täsmärajoituksilla, ja kaikki sulkua pehmeämmät keinot tartunnan saamisen ja edelleen tartuttamisen ehkäisemiseen on otettava käyttöön nyt (vrt. HS. 25.7.).

PROAKTIIVINEN PANDEMIA-AALLON TORJUNTAOHJELMAEHDOTUS

Mitä pandemian toisen aallon proaktiiviseen torjuntaan ilman lockdownia Suomessa tulisi kuulua. Asetetaan ensin mittarit torjunnan onnistumiselle.  Koska toinen aalto on jo alkanut …

 1. kotimaisten tartuntojen tarttuvuusluku Reff on painettava kestävästi alle 1,0:n
 2. kotoperäisten tartuntojen lähteistä yli 90 % on kyettävä selvittämään
 3. ulkomailta ohi testin/karanteenin läpäisseet tartunnat eivät saa ylittää 10 % kotoperäisistä
 4. torjuntatoimista merkittävästi kärsimään joutuvien menetykset on kompensoitava – huomioiden etenkin sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien lasten tarpeet

Alueellisten ja paikallisten motiivien varmistamiseksi sekä tartuntatautilain edellytysten mukaisesti torjuntatoimien laatu ja syvyys olisi mitoitettava alueellisen tilanteen ja ennusteen mukaisesti ja alueen omin päätöksin, tietenkin niin, että valtiovallalla olisi perimmäinen valvontavelvollisuus ja viimeinen sana.

Mittari (1.) vastaa Saksan Tiedeakatemian esittämistä rajoitusten purkamisen edellytyksistä kohtaa (a) ja vaatii tartuttamista ehkäiseviä keinoja kuten yleistä käsi- ja yskimishygieniaa, 1…2 m fyysisistä etäisyyksistä huolehtimista,  kättelykieltoa ja kasvomaskien käyttöä kaikissa julkisissa tiloissa, joissa useampia ihmisiä on läsnä, kaiken tarpeettoman äänenkäytön välttämistä, etätyösuositusta, sekä kaikkien joukkotapahtumien ja yökerhojen yms. kieltämistä, joissa laskennallisesti 2 m ja minimissään 1 m turvaetäisyyttä ei ole varmistettu.

Mittari (2.) vaatii edelleen kaikkien virustartuntojen mahdollisimman varhaista havaitsemista, niiden tartuntaketjujen nopeaa selvittämistä sekä taakse- että eteenpäin, jokaisen osapuolen ja altistuneen testaamista ja karanteeniin määräämistä siihen asti kunnes mahdollinen tartunta on suljettu pois.  Tartuntaketjujen jäljittäjiä on jo nyt työssä runsaasti ja noin tuhat uutta on koulutettu.  Reservin pitäisi riittää vähäksi aikaa, vaikka riskimaista tulijat otetaankin tarkempaan syyniin.  Erittäin tärkeä on myös kattavasti käyttöön otettava mobiilisovellus joka varottaa myös sellaisia mahdollisen tartunnan kohdetta, joka ei tartuntariskistään itse tiedä ja jota mahdollinen tartuttaja ei ole tunnistanut.

Sekä mittarit (1.) että (2.) edellyttävät kansalaiselle mutkatonta ja nopeaa testausta sekä testituloksen saamista muutaman tunnin sisällä.  Sikäli kun tulos on positiivinen, karanteenimääräys, -ohjeet ja tukiyhteystiedot tulisi toimittaa tartunnan saaneelle henkilökohtaisesti tämän kotiin, jossa karanteeniin määrätyn elämäntilanne ja fyysiset olosuhteet, yhteystiedot sekä karanteenin muut edellytykset myös selviävät.  Näistä tavoitteista vallinnee yksimielisyys, mutta erityisesti HUS-alueella niiden toteutuminen on takkuillut aivan alusta saakka, testaamiseen päästy on aivan liian vaikeaa ja tukkeutunut erityisen pahasti juuri nyt.  Viikon ja kauemminkin kestävän testiin hakeutumisen ja tuloksen saamisen välinen viive maksaa yhteiskunnalle moninkertaisesti riittävän testauskapasiteetin järjestäminen tai ostaminen kustannukset.

Mittari (3.) liittyy suoraan hallituksessa elokuun toisella viikolla tehtäviin päätöksiin Suomen rajojen koronavalvonnan olennaisesta vahvistamisesta.  Tavoitteena tulee olla jokaisen ulkomailta Suomeen rajan ylittävän henkilön virustestinäytteen otto maahantulopisteessä, suullinen ja kirjallinen informointi hänen ymmärtämällään kielellä, karanteenimääräyksen antaminen ja karanteeniin ohjaaminen sekä yhteystietojen varmistaminen ainakin covid-19 tartunnan pois sulkemiseen saakka.

STM:n elokuussa 10.-11.8. tekemät ja ministeri Kiurun julkisuuteen kertomat päätökset ovat oikeita ja välttämättömiä, mutta toistaiseksi vielä kaukana kattavasta toteuttamisesta.  Ongelmia noussee myös siitä, että osa hallituksen ministereistä sai ilmeisesti kuulla näistä varsin merkittävistä päätöksistä median kautta.

Mutta päätös on [vain] lause ja allekirjoitus paperilla, kuten ministeri Kiuru totesi hoitajamitoituksesta edellisten vaalien alla.  Rajojen koronavalvontapäätösten toimeenpano edellyttää huomattavia väline- ja henkilöresursseja, käytännön ohjeistusta, toteutumisen seurantasuunnitelmaa ja rahoitusta, kokonaisuuden organisointia, joita tällä hetkellä ei vielä ole.   Niistä nopeimmin ja helpoimmin löydettävissä on raha.  Suomeen koronariskimaista saapuvien lento-, laiva- ja automatkustajien määrä oli jo heinäkuussa n. 10 000/vrk, ja se kasvaa.  Yksin näiden testaaminen ylittää Suomen nykyisen koronatestauskapasiteetin.  Näytteenotto- ja karanteeniohjauspisteisiin maahantulopaikoille tarvittaisiin suuruusluokkaa tuhat ammatti-ihmistä nykyisten lisäksi.  Tämän vuoksi on alettu puhua, että rajavalvontaa toteutettaisiin kuitenkin pistokoeluonteisesti.  Ehdotus on itsepetosta: jos Turkuun Skopjesta 8.8. saapuneelta lennolta olisi testattu yksi kymmenestä, tartuntoja olisi löydetty 2 tai 3, ja loput 23-24 olisivat jatkaneet matkaansa eri puolille Suomea [aivan samoin kuin lukuisat viruksia Suomeen tuoneet ja täällä levittäneet matkustajat ovat tehneet maaliskuun ensi päivistä lähtien].  Olisimme toki Skopjen lennon matkustajien 1/10 otoksen testituloksistakin arvanneet, että samalla lennolla olisi saapunut löydettyjen 2..3:n lisäksi useampiakin SARS-CoV-2 kantajia, mutta emme tietäisi ketkä ja missä.  Oireettoman viruksen kantajan ainoa merkki COVID-infektiosta on testitulos.  Mittaria (3.) ei voida seurata, ellei jokaista testata.  Haasteellista, mutta kattava testaaminen, karanteenimääräysten antaminen, valvonta ja parin viikon päivärahat tulevat silti määrättömästi halvemmaksi kuin testaamattomien ja omaehtoisesta karanteenistaan ilman rangaistusta piittaamattomien matkailijoiden aikaansaama uusi lockdown.  Edellinen maksoi 20 miljardia.

Koska toinen aalto on jo alkanut, sen pysäyttämisen vaikeusaste, kesto ja kustannukset kohoavat päivä päivältä eksponentiaalisesti [Proaktiivinen pandemian torjunta on nyt, 30.9., enää toiveajattelua].  On löydettävä keinot, joilla rajojen koronavalvontakapasiteetti saadaan nopeasti moninkertaistettua.  Keinoja on kaksi.  Testausta saadaan lisättyä nopeimmin ottamalla mukaan yksityinen laboratoriokapasiteetti.  Tämä näyttää 11.8. iltauutisten mukaan olevan jo toteutumassa.  Tehtäviin valmiuden tarjoavan koulutus- ja työtaustan omaavia uusia henkilöresursseja taas voidaan valikoida ja saada nopeimmin käyttöön kutsumalla reserviläisiä muutamaksi viikoksi kertausharjoitukseen.  Tämä voi tapahtua lyhyellä varotusajalla, ja antaa lisäaikaa aikaa rekrytoida ja kurssittaa uuttaa varsinaista henkilöstöä.  Olisiko tällaisessa kertausharjoituksessa kyse Suomen kansan ja maan rajojen puolustamisesta?  Kysytkö tosissasi!

Sitten vielä mittari (4.). Pandemian torjuntatoimet eivät edes voi kohdella eri ammatteihin ja sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvia ihmisiä yhdenvertaisesti.  Niinpä ne vaativat oikein kohdennettua kompensaatioita.  Jotta torjunta ei johtaisi yksittäisiä sosiaalisia ryhmiä toisiaan vastaan sekä lisäisi sosiaalista eriarvoisuutta ja poliittisia polarisaatioita, torjuntatoimien aiheuttamat taloudellisesti ja sosiaalisesti kohtuuttomat menetykset on korvattava yhteisistä varoista.  Elokuun puolivälissä, kun lapset olivat alkamassa koulun syyslukukauden, aivan erityisesti vaikutusten selvittämistä ja tukea on kohdennettava sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien lapsiin, koska heihin pandemian torjuntatoimet ja taloudellinen ahdinko uhkaavat jättää pisimmät jäljet.  Lisäksi vammaiset ja kroonisesti sairaat kuuluvat paitsi lääketieteelliseen myös psykososiaaliseen riskiryhmään covid-19:n yhteydessä.

 

LOPPUSANAT

Viime vuosikymmenten kansanterveyskeskustelua ovat hallinneet epäterveelliset elintavat, joiden haittoja yksilöä on rohkaistu ja opastettu torjumaan omilla valinnoillaan, päihteettömyydellä, dieetillä, liikunnalla, ym., jotka ovat jokseenkin riippumattomia toisten valinnoista.  Pandemian torjunta muistuttaa kuitenkin enemmän liikenneonnettomuuksien kuin kakkostyypin diabeteksen torjuntaa.  Yksilön liikkumavapauden rajoittamisen uhallakin nopeusrajoitukset, promillerajat, liikennevalot ja risteyssäännöt ovat samat kaikille, niiden rikkomisesta rangaistaan, eikä poliisi suvaitse vaihtoehtoisia alakulttuureja.  Näin siksi, että niin liikenteessä kuin pandemiassakin yksilön riskit ja mahdollisuudet riippuvat ratkaisevasti koko väestön kulttuurin ja käyttäytymisen yhdenmukaisuudesta.  Yksi humalainen hurjastelija kohottaa jokaisen lähellään olevan selvän ja varovaisen liikkujan onnettomuusriskiä.  Samoin jokainen tartunta lisää jokaisen seuraavan tartunnan riskiä, ja talouden sulkeminen pandemiatilanteen kriisiytyessä kohdistuu jokaiseen.

Meidän länsimaisten ihmisten maailmassa ainoastaan yksilöllä on merkitystä – väestö on vain joukko itsellisiä yksilöitä.  Pandemian maailmassa ainoastaan väestöllä on merkitystä – yksilöt ovat vain sen yhdentekeviä soluja.  Vain koko väestö yhdessä voi torjua pandemian.

COVID-19: Kronologinen, päivittyvä linkkikokoelma

JOHDANTO

Olen ryhmitellyt allaolevat linkit yli 300 COVID-19 epidemiaan liittyvään tieteelliseen artikkeliin, raporttiin, mediatekstiin Suomesta ja maailmalta julkaisujärjestykseen. Mukaan otetut tekstit ja tiedostot eivät ole tasavertaisia tai suosituksia – en halunnut leimata niitä etsijän ja lukijan puolesta. Linkkikokoelma ei voi olla täydellinen, se kasvaa jatkuvasti ja toivoakseni paranee ajan myötä.  

Aivan loppupuolelta löydät linkin Global research on coronavirus disease (COVID-19), WHO Database.  Se sisältää – lisää iltalukemista kaipaavalle ja nimimerkille ’Koronasta tiedetään vasta hyvin vähän’  – kymmeniätuhansia SARS-CoV-2 viruksesta, COVID-19 sairaudesta ja epidemiasta kirjoitettuja ja haettavissa olevia tieteellisiä artikkeleita, käsikirjoituksia ja raportteja. Määrä lisääntyy sadoilla joka päivä.

Huomaat varmasti siitä puuttuvan itsellesi COVID epidemian ja politiikan ymmärtämiseksi ja suhteuttamiseksi käyttökelpoiseksi osoittautuneita linkkejä.  Jos haluat jakaa niitä myös tämän blogin toisten lukijoiden kanssa, liitä se/ne kommenttina tämän blogiartikkelin perään.  Tarkistan ne ASAP ja hyväksyn sitten kaikille nähtäväksi.

Koetetaan itsekukin selvitä terveenä tämän epidemian yli. Herkästi tarttuvasta epidemiasta kun on kyse, niin se on harvinaisen paljon meistä jokaisesta yhdessä kiinni, ja harvinaisen vähän jokaisen yksityisasia.

____________________________________________________

LINKIT JULKAISU/ILMESTYMISJÄRJESTYKSESSÄ

Ennen 1.1.2020

Immunology and Evolution of Infectious Disease.  Chapter 4  Specificity and Cross-Reactivity. Princeton University Press. 2002.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2394/

Epidemiology dictionary: English – Finnish. Duodecim. 26.11.2008. https://www.finepi.fi/epidemiologian-sanasto-englanti-suomi

Acute kidney injury: what’s the prognosis? Nat Rew Nephrol. 22.2.2011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3547642/

Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Review v. 2011.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6993921/pdf/CD006207.pdf

Ventilation in European dwellings: A review. Building and Environment. 15.7.2020. https://doi:10.1016/j.buildenv.2011.07.016

Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten. STM julkaisuja 2012:9.  https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90763/Pandemian%20varautumissuunnitelma%202012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Effectiveness of facemasks to reduce exposure hazards for airborne infections among general populations. Journal of the Royal Society Interface. 21.9.2011.  https://doi.org/10.1098/rsif.2011.0537

The role of facemasks and hand hygiene in the prevention of influenza transmission in households: results from a cluster randomised trial; Berlin, Germany, 2009-2011. BMC Infectious Diseases. 26.1.2012.  https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2334-12-26?fbclid=IwAR26FGz_twQmUMbmU62aXjfXXswoyyu_KP3otUDwA6SyP-70-ynv_8UbvTc

A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers. BMJ Open. 22.4.2015.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

Particle Size-Selective Assessment of Protection of European Standard FFP Respirators and Surgical Masks against Particles-Tested with Human Subjects. Journal of Healthcare Engineering. 7.5.2016.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5058571/

Interventions to prevent injuries in construction workers , Cochrane 5.2.2018.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6491133/#CD006251-bbs2-0026

Tammikuu 2020

THL:n asiantuntija Aasiassa leviävästä uudesta virustaudista: ”Ei tästä tarvitse Suomessa yöunia menettää”. Kiinassa havaittu uudentyyppinen koronavirus on herättänyt laajaa huomiota. THL:n mukaan vakavan epidemian riski on pieni. YLE. 16.1.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11160631

Novel Coronavirus (2019-nCoV) SITUATION REPORT–1. WHO. 21.1.2020.  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4

SARS-CoV-2 genome organisation (isolate Wuhan-Hu-1, GenBank Acc MN908947). Wikimedia Commons. 21.1.2020.                      https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86175627

Ohjeita matkailijoille: Miten Wuhan-koronavirukselta voi suojautua? Matkailuun Kiinassa tai Aasiassa ei liity merkittävää riskiä saada Wuhan-koronaviruksen tartunta. Sen sijaan Wuhanin kaupungin alueella matkustamiseen voi liittyä Wuhan-koronavirustartunnan riski. THL. 23.1.2020.                                                https://thl.fi/fi/-/ohjeita-matkailijoille-miten-wuhan-koronavirukselta-voi-suojautua-

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet 24.1.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. The Lancet. 24.1.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30154-9/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet. 30.1.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30211-7/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

EU mobilises €10 million for research on the new Coronavirus outbreak | EU Commission Press. 31.1.2020.   https://www.pubaffairsbruxelles.eu/eu-mobilises-e10-million-for-research-on-the-new-coronavirus-outbreak-eu-commission-press/

Helmikuu 

THL: Koronavirus ei uhkaa suomalaisten suosittuja talvilomakohteita kuten Thaimaata
Epidemian huippua ei pystytä vielä ennustamaan. Suomen toistaiseksi ainoa potilas voi hyvin, ja hänen kotiuttamisestaan saatetaan päättää keskiviikkona. HS. 4.2.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006395238.html

Offline: 2019-nCoV—“A desperate plea” (life under cordon sanitaire in China). The Lancet. 8.2.2020.                                        https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30299-3/fulltext

What to do next to control the 2019-nCoV epidemic? The Lancet. 8.2.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30300-7/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

COVID-19: what is next for public health? The Lancet. 13.2.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30374-3/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

Aerosol emission and superemission during human speech increase with voice loudness.  Scientific Reports. 20.2.2020.                    https://www.nature.com/articles/s41598-019-38808-z

THL:n johtaja pitää Italian rajoituksia koronan takia ylimitoitettuina: ”Luulen, että italialaiset tulivat tässä aika pahasti yllätetyiksi”. Tartuntatautilaki ei Suomessa mahdollista ulkonaliikkumiskieltoa. Sitä varten tarvittaisiin äärimmäisiä poikkeustilanteita varten laadittu valmiuslaki. YLE. 24.2.2020.            https://yle.fi/uutiset/3-11225142

Koronavirustilanne on muuttunut – THL on päivittänyt ohjeet. THL. 25.2.2020.   https://thl.fi/fi/-/koronavirustilanne-on-muuttunut-thl-on-paivittanyt-ohjeet-

THL:n asiantuntija Ylen aamussa: Todennäköisyys kasvaa, että uusia koronavirustapauksia leviää Suomeen. Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut kansanterveysuhkaan varautumista koordinoivan ryhmän. Ryhmä käy läpi Suomen varautumisen tilannetta kuntatasolla ja sairaaloissa sekä lääkevarautumisen osalta. YLE 26.2.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11227867

THL on päivittänyt korona-virusta koskevaa ohjeistustaan. Suur-Keuruu 26.2.2020.  https://www.suurkeuruu.fi/a/8c14f3e3-2180-40af-b8b0-9277825e3522

Lappeenrannan lentoasema otti eilen Bergamosta saapujat vastaan normaaliin tapaan – Hengityssuojia näkyi vain muutamalla matkustajalla. Kymen Sanomat 27.2.2020.   https://kymensanomat.fi/uutiset/kotimaa/deac35db-c7d5-4c2c-b60e-c50344cecb9e

Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). WHO 29.2.2020.  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

Updated WHO recommendations for international traffic in relation to COVID-19 outbreak. WHO.29.2.2020.   https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak

Maaliskuu 1 … 10

SPI-M-O: Consensus Statement on 2019 Novel Coronavirus (COVID-19). (UK Estimate IFR = 0,5 – 1,0%) 2.3.2020.  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/873713/01-spi-m-o-consensus-statement-on-2019-novel-coronavirus-_covid-19_.pdf

Evolving Epidemiology and Impact of Non-pharmaceutical Interventions on the Outbreak of Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China 3.3.2020.   https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.03.20030593v1

Response to COVID-19 in Taiwan. Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing. JAMA. 3.3.2020.  https://bit.ly/33AXNBx

Pääministeri Marin Ylellä: Tilanne Italiassa vaikuttaa erittäin vaikealta, Suomessa ei ole syytä rajoittaa liikkumista. Pääministeri Sanna Marin sanoi pääministerin haastattelutunnilla olevansa huolissaan koronaviruksen taloudellisista vaikutuksista. HS. 8.3.2020.   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006432319.html

Miksi en usko karanteeneihin viruksen torjunnassa. Soininvaara. 8.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/08/miksi-en-usko-karanteeneihin-viruksen-torjunnassa/

Minä ja koronavirus. Soininvaara. 10.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/10/mina-ja-koronavirus/

Maaliskuu 11 … 20

WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19. Declaration of Pandemic. 11.3.2020.
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020

Pääministeri Sanna Marin: Turhaa matkustamista ja suurten tilaisuuksien järjestämistä on syytä välttää.  Pääministeri Sanna Marin kertoi A-studiossa hallituksen linjaavan torstaina valtionhallinnon matkustamisesta ja tilaisuuksista.  YLE. 11.3.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11252204

STM: Yleisötilaisuuksien peruminen tehoaisi vain, jos samalla otettaisiin käyttöön muitakin rajuja rajoituksia [Varhila]. Yleisötapahtumien järjestäjät varpaillaan. YLE. 11.3.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11252252

Tutkijatohtori kritisoi hallituksen viestintää korona­viruksesta – pääministerin lausunto televisiossa herätti huolen. Tuomas Aivelo uskoo, että koronavirus etenee Suomessakin epidemiaksi.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006436396.html

Hallituksen viestintälinja nykyisellään herättää kansalaisissa enemmän huolia kuin luottamusta, Helsingin yliopiston tutkijatohtori Tuomas Aivelo katsoo. IS. 12.3.2020. 

Coronavirus in South Korea: How ’trace, test and treat’ may be saving lives. BBC. 12.3.2020. https://www.bbc.com/news/world-asia-51836898

WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19. Not testing alone. Not contact tracing alone. Not quarantine alone. Not social distancing alone. Do it all. 13.3.2020.   https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19—13-march-2020

Useimmat COVID-19 kuolemat eivät ole väistämättömiä. Matti Jantunen. 13.3.2020.  https://worldaccordingtomatti.blog/2020/03/13/covid-19-kuolemat-eivat-ole-vaistamattomia/

Miksi kouluja ei ole suljettu, milloin liikkumista rajoitetaan? Näin THL:n johtajat vastaavat suomalaisten arvosteluun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtajat perustelivat IS:lle Suomen koronaviruksen vastaisia toimia, jotka ovat joidenkin mielestä olleet liian hitaita. IS. 13.3.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006438109.html

Koronavirus leviää Yhdysvalloissa kuin epidemiologian oppikirjassa. Soininvaara. 13.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/13/koronavirus-leviaa-yhdysvalloissa-kuin-epidemiologian-oppikirjassa/

THL:n pääjohtaja vaikutti silminnähden nuhaiselta tiedotustilaisuudessa: pahoitteli Twitterissä esiintymistään. Minulla ei käsittääkseni ole ylähengitystieinfektiota, sanoi Markku Tervahauta. YLE. 13.3.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11255550

Ensin hillintä, sitten hallinta-ehdotuksia COVID-19 epidemian hallinnasta Suomessa.
Anna Rotkirch, Jussi Tapio, Medium. 13.3.2020.  https://medium.com/@JussiGhost/vakavia-ehdotuksia-covid-19-epidemian-lievent%C3%A4miseksi-suomessa-674e93804c17

Näin viesti koronaviruksen vaaroista on muuttunut – THL tammikuun lopulla: ”Pieni riski sille, että virus leviäisi Suomeen etenkin epidemiana”. IS 14.3.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006439416.html

Pitäisikö koulut sulkea? Soininvaara. 14.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/14/pitaisiko-koulut-sulkea/

Valtioneuvoston päätös VNK/2020/31. Poikkeusolojen toteaminen Valtioneuvoston yleisistunto. Valtioneuvoston kanslia. 16.3.2020 (kts. erityisesti liitemuistio) https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8068ec10

THL:n pääjohtaja: Sairastuneiden todellinen lukumäärä voi olla Suomessa 20–30 kertaa suurempi kuin on todettu. Suomessa testataan nyt vain vakavasti sairaita, riskiryhmään kuuluvia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä. YLE. 16.3.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11259147

Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. Ferguson et al. Imperial College. 16.3.2020.   https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-03-16-COVID19-Report-9.pdf

Koronavirustilanteeseen varautuminen suun terveyudenhuollossa. STM/THL. 17.3.2020. https://www.minnahaavisto.fi/files/2020/05/Koronavirustilanteeseen-varautuminen-suun-terveydenhuollossa-17.3.2020-final.pdf

SARS Pandemic: How the Virus Spread Around the World in 2003. History. 17.3.2020.  https://www.history.com/news/sars-outbreak-china-lessons

A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data. STAT. 17.3.2020.      https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/

COVID-19 testing. Wikipedia. March 2020.  https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing

Koronavirusepidemian mallinnusta. THL:n malleista ja käytetyistä parametreista 18.3.2020.  Katso kooste 11.5.2020

Scientists say mass tests in Italian town have halted Covid-19 there.  A study in Vò, which saw Italy’s first death, points to the danger of asymptomatic carriers. Guardian. 18.3.2020.  https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/scientists-say-mass-tests-in-italian-town-have-halted-covid-19

Mitä tehdään kuukauden kuluttua? Soininvaara. 18.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/18/mita-tehdaan-kuukauden-kuluttua/

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 30 (WHO estimate for IFR = 0,3…1,0%) WHO 19.3.2020.                                                      https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200219-sitrep-30-covid-19.pdf?sfvrsn=3346b04f_2

Coronavirus: The Hammer and the Dance: What the Next 18 Months Can Look Like, if Leaders Buy Us Time. Medium Coronavirus.19.3.2020.  https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56

Epidemic Calculator (SEIR).  http://gabgoh.github.io/COVID/index.html

Kuinka moni joutuu korona­viruksen vuoksi teho­hoitoon? THL:n luvut poikkeavat selvästi kansain­välisistä arvioista. THL:n arviot koronaviruksen vaarallisuudesta eroavat huomattavasti brittiläisen Imperial Collegen yliopiston tutkijoiden laskelmista. HS. 19.3.2020.  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006444716.html

Helsinki-Vantaalla ei ohjeisteta vieläkään ulkomailta palaavia menemään kahdeksi viikoksi kotiin – Finavia odottaa ohjeita THL:ltä. HS. 19.3.2020.  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006445058.html

Suomi lisää korona­viruksen testaus­kapasiteettia, mutta ei ota testeihin lievä­oireisia: ”Emme totta puhuen ymmärrä WHO:n linjausta”, sanoo THL:n Mika Salminen
Koronavirustesteihin on ollut Suomessa ruuhkaa, vaikka testauskriteerit ovat tiukat. ”Testi ei ole hoitokeino”, sanoo THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen. HS. 19.3.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006446009.html

Hallitus antaa tarkat ohjeet 70-vuotiaille, THL:n mukaan koronan takia tehohoidossa alle 10 suomalaista. Hallitus piti tilannekatsauksen koronatilanteesta Suomessa. YLE. 19.3.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11264816

Hallituksen luvuilla tehohoidossa paikka joka kuudennelle (arvioi hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen) Koronan arvioidaan voivan maksaa yksin terveydenhuollolle yli kaksi miljardia euroa. Verkkouutiset. 19.3.2020.  https://www.verkkouutiset.fi/hallituksen-luvuilla-tehohoidossa-paikkoja-joka-kuudennelle/#39f1aa50

Suomi täysin eri linjoilla koronatestauksesta maailman terveysjärjestön kanssa – THL HS:lle: ”Emme voi enää täysin poistaa tätä sairautta maailmasta”.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kyseenalaisten Maailman terveysjärjestön WHO:n ohjeet koronaviruksen testauksesta. WHO:n on suositellut, että koronavirustestejä tehtäisiin niin monta kuin mahdollista. MTV-Uutiset. 20.03.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomi-taysin-eri-linjoilla-koronatestauksesta-maailman-terveysjarjeston-kanssa-thl-hs-lle-emme-voi-enaa-taysin-poistaa-tata-sairautta-maailmasta/7767024#gs.9k17d4

Koronaviruksen kuolemat Suomessa Aasian luvuilla ja vaaditaan uutta strategiaa. Lauri Kauppila. ppt-esitys. 20.3.2020   https://www.dropbox.com/s/o23zrk1fner0x2w/kuolinluvut%20ja%20uusi%20suunnitelma.pdf?dl=0

Americans Rapidly Answering the Call to Isolate, Prepare. Gallup. 20.3.2020.  https://news.gallup.com/poll/297035/americans-rapidly-answering-call-isolate-prepare.aspx

The early phase of the COVID-19 outbreak in Lombardy, Italy. AirXiv. 20.3.2020. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2003/2003.09320.pdf

WHO officials warn health systems are ‘collapsing’ under coronavirus: ‘This isn’t just a bad flu season’. 20.3.2020.  https://www.cnbc.com/2020/03/20/coronavirus-who-says-health-systems-collapsing-this-isnt-just-a-bad-flu-season.html

Rational use of face masks in the COVID-19 pandemic, Lancet. 20.3.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30134-X/fulltext

Maaliskuu 21 … 31

How much ‘normal’ risk does Covid represent? University of Cambridge. 21.3.2020.  https://medium.com/wintoncentre/how-much-normal-risk-does-covid-represent-4539118e1196

Miksi WHO:n ja THL:n arviot koronakuolleisuudesta vaihtelevat yli kymmenkertaisesti?
Koronaviruksen aiheuttamien sairastapausten määrä kasvaa koko ajan ja samalla yhä enemmän ihmisiä sairastuu vakavasti. YLE 21.3.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11265797

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tulisi julkaista tieteellinen perusta, johon sen suositukset nojaavat. Juhana Vartiaisen Yhteisblogi Mikko Kiesiläisen kanssa. 23.3.2020. https://juhanavartiainen.fi/2020/yhteisblogi-mikko-kiesilaisen-kanssa-terveyden-ja-hyvinvoinnin-laitoksen-thln-tulisi-julkaista-tieteellinen-perusta-johon-sen-suositukset-nojaavat/

Fundamental principles of epidemic spread highlight the immediate need for large-scale serological surveys to assess the stage of the SARS-CoV-2 epidemic, 24.3.2020.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.24.20042291v1

Calibration to Wuhan Group, THL Corona Modelling Group. 24.3.2020.  https://www.dropbox.com/s/torqvmtdc0nmsm2/Calibration%20to%20Wuhan%20data.pdf?dl=0

How to calculate severity data in the Wuhan / Hubei hospitalisation data. THL Corona Modelling Group. 24.3.2020.  https://www.dropbox.com/s/n52t8tbvxi57e8d/How%20to%20calculate%20severity%20in%20the%20Wuhan%20Hubei%20hospitalization%20data.pdf?dl=0

Koronaviruskuolleisuus Bergamossa. Tässä ovat riskiprofiilit – Kaikki tiedot. Bergamon maakunnassa eniten kärsivät 70–79-vuotiaat miehet. Vain 26% on naisia. ”Naisen immuunijärjestelmä on vahvempi.” l’Eco di Bergamo. 25.3.2020.  https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/mortalita-per-coronavirus-a-bergamoecco-i-profili-piu-a-rischio-tutti-i-dati_1346505_11/

Koronaepidemian tämän hetken ennuste: Noin 11 300 ihmistä tarvitsee sairaalahoitoa ja heistä 3 600 tehohoitoa. THL. 25.3.2020.  https://thl.fi/fi/-/koronaepidemian-taman-hetken-ennuste-noin-11-300-ihmista-tarvitsee-sairaalahoitoa-ja-heista-3-600-tehohoitoa

THL julkaisi uudet laskelmat: Viruksen leviäminen näyttää odotettua pahemmalta, mutta arvio tehohoitoon joutuvista on madaltunut. Arvion mukaan epidemian huipun aikana sairaalahoidossa olisi yhtä aikaa hiukan yli 900 potilasta, joista tehohoidossa 280. HS. 25.3.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006452764.html

Ennuste: 11 300 ihmistä tarvitsee sairaalahoitoa ja heistä 3 600 tehohoitoa
Arvio perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Turun yliopiston yhdessä tekemään mallinnukseen. Lääkärilehti. 25.3.2020.  https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/ennuste-11-300-ihmista-tarvitsee-sairaalahoitoa-ja-heista-3-600-tehohoitoa/

Koronaepidemiaa ei pidä hidastaa – se pitää tukahduttaa. Matti Jantunen. 26.3.2020.  https://worldaccordingtomatti.blog/2020/03/26/koronaepidemiaa-ei-pida-hidastaa-se-pitaa-tukahduttaa/

Koronavirusepidemian mallinnusta. THL:n malleista ja käytetyistä parametreista 25.3.2020.  Katso kooste 11.5.2020

Suomen koronastrategiasta. Antti Viitala. 25.3.2020.  https://koronablogi.wordpress.com/2020/03/26/suomen-koronastrategiasta/

Lentokentille kritiikkiä karanteenitiedotuksesta. Näin Finavia vastaa: Suomen lentokenttiä operoiva Finavia katsoo, että viestintä ja toimet koronaviruksen leviämisen estämiseksi aloitettiin lentokentillä jo tammikuussa. Toimitusjohtaja Kimmo Mäen mukaan toimet ovat edenneet epidemiatilanteen mukaan. MTV-Uutiset. 26.03.2020. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lentokentille-kritiikkia-karanteenitiedotuksesta-nain-finavia-vastaa/7772478#gs.9jxsbj

Pääministeri Marin myöntää puutteet: Lentokentillä ei riittävää karanteeniohjeistusta – Suomeen palaavat saattoivat jatkaa matkaa jopa julkisessa liikenteessä. MTV-Uutiset. 26.3.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/paaministeri-marin-myontaa-puutteet-lentokentilla-ei-riittavaa-karanteeniohjeistusta-suomeen-palaavat-saattoivat-jatkaa-matkaa-jopa-julkisessa-liikenteessa/7772438#gs.823yqc

Haavisto sivaltaa lentoaseman johtajaa, sosiaali- ja terveysministeriötä ja THL:ää korona-alueilta palanneiden livahtamisesta karanteenin ohi – UM:n Tuominen: Vastuu ei ole ollut selkeä. Keskisuomalainen. 26.3.2020.  https://www.ksml.fi/kotimaa/Haavisto-sivaltaa-lentoaseman-johtajaa-sosiaali-ja-terveysministeri%C3%B6t%C3%A4-ja-THL%C3%A4%C3%A4-korona-alueilta-palanneiden-livahtamisesta-karanteenin-ohi-%E2%80%93-UMn-Tuominen-Vastuu-ei-ole-ollut-selke%C3%A4/1532617

Estimating the infection and case fatality ratio for coronavirus disease (COVID-19) using age-adjusted data from the outbreak on the Diamond Princess cruise ship, February 2020. Eurosurveillance. 26.3.2020.   https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.12.2000256

«The real death toll for Covid-19 is at least 4 times the official numbers». Nembro, one of the municipalities most affected by Covid-19, should have had – under normal conditions – about 35 deaths. 158 people were registered dead this year by the municipal offices. But the number of deaths officially attributed to Covid-19 is 31. Corriere della Sera. 26.3.2020.  https://www.corriere.it/politica/20_marzo_26/the-real-death-toll-for-covid-19-is-at-least-4-times-the-official-numbers-b5af0edc-6eeb-11ea-925b-a0c3cdbe1130.shtml

Nembro (Bg) -tutkimuksesta epidemiosta: ”Kuolleiden lukumäärä on vähintään 4 kertaa virallinen määrä” Il Primato Nazionale. 26.3.2020.  https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/nembro-studio-morti-4-volte-numero-ufficiale-151030/

Ferdinando Giugliano @FerdiGiugliano. Italy’s death toll from Covid-19 could be severely underestimated. 26.3.2020.  https://twitter.com/ferdigiugliano/status/1243128000121618432?lang=fi

Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions Do Not: Evidence from the 1918 Flu. SSRN. 26.3.2020.  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561560

Not wearing masks to protect against coronavirus is a ‘big mistake,’ top Chinese scientist says. Science. 27.3.2020.  https://www.sciencemag.org/news/2020/03/not-wearing-masks-protect-against-coronavirus-big-mistake-top-chinese-scientist-says?fbclid=IwAR3qe174nBS4TOsA9usxROjbmN3fyFcZcXKc0gbH___vZR9M6LRymExBrPA

Tilastotieteilijä ihmettelee koronatilastoja. Soininvaara. 27.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/27/tilastotieteilija-ihmettelee-koronatilastoja/

”Suomen tilannearvio on vieläkin liian lievä” – Eduskunnan sote-valiokunnan puheenjohtaja ihmettelee THL:n koronaennusteita ja vaatii uutta linjaa epidemian lopettamiseksi. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen (kesk) epäilee, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekuva koronaepidemiasta on ollut liian lievä ja saattaa olla sitä yhä. Vehviläinen muuttaisi Suomen linjaa koronataistelussa. US. 27.3.2020.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/suomen-tilannearvio-on-vielakin-liian-lieva-eduskunnan-sote-valiokunnan-puheenjohtaja-ihmettelee-thln-koronaennusteita-ja-vaatii-uutta-linjaa-epidemian-lopettamiseksi/3a9d1889-196c-47a3-9dd6-b522032696d6

Relationship between the ABO Blood Group and the COVID-19 Susceptibility. Preprints 27.3.2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.11.20031096v2.full.pdf

Lähestyykö koronaepidemia Italiassa huippuaan? Soininvaara. 28.3.2020.   https://www.soininvaara.fi/2020/03/28/lahestyyko-koronaepidemia-italiassa-huippuaan/

Would everyone wearing face masks help us slow the pandemic? Science. 28.3.2020.  https://www.sciencemag.org/news/2020/03/would-everyone-wearing-face-masks-help-us-slow-pandemic

Raha, terveys ja koronavirus. Soininvaara.29.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/29/raha-terveys-ja-koronavirus/

Elämän arvo. Soininvaara. 29.3.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/03/29/elaman-arvo/

STM: Tehohoitopaikkojen määrä kaksinkertaiseksi, tartuntaepäilyjen testausvalmiutta suuremmaksi. Lapista etelään palanneilla on todettu tartuntaketjuja, joissa koronalle altistuminen on tapahtunut hiihtokeskuksissa. YLE. 30.3.2020.            https://yle.fi/uutiset/3-11267149

We May Be Underestimating the Coronavirus Death Toll.  Many people believe we’re under-counting the Covid-19 infection rate, but Italian data suggest we may be getting the death numbers wrong too. Bloomberg. 31.3.2020.  https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-01/coronavirus-italy-shows-we-may-be-underestimating-death-toll

Covid-19: la situazione in Lombardia aggiornata a martedì 31 marzo. 31.3.2020.  https://www.samueleastuti.it/2020/03/

Suomi hidastelee koronatestien kanssa, sanovat Ylen lähteet – Turussa tehdas voisi valmistaa 100 000 testiä viikossa. Testatkaa, testatkaa, testatkaa, sanoo Maailman terveysjärjestö WHO. Islanti kääri hihat mutta Suomi ei. YLE. 31.3.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11284569

Huhtikuu 1 … 10

Yksi epidemiologi ja viisi matemaatikkoa tuottavat nyt Suomen tärkeintä tietoa – “Olemme saaneet risuja, että ennusteemme ovat liian ruusuisia”. Hallitus ja sairaalat nojaavat THL:n ryhmän koronaennusteisiin. Niitä on epäilty sairaalatarpeen ja kuolleisuuden aliarvioimisesta.  YLE.1.4.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11284232

COVID-19 – Usein esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia. Olli Seppäsen blogikirjoitus. 1.4.2020.  https://finvac.org/usein-esitettyja-kysymyksia-ja-vastauksia/

Kiinteistöjen hoito Korona-viruksen leviämisen torjunnassa. Olli Seppäsen blogikirjoitus. 1.4.2020.  https://finvac.org/kiinteistojen-hoito-korona-viruksen-leviamisen-torjunnassa/

Kaksi suomalaisprofessoria kannattaa kasvosuojainten laajaa käyttöä koronan torjumiseksi – ”Suojautuminen ei ole tärkeää oman, vaan yhteisen edun vuoksi”.
Kasvosuojainten käyttö puhuttaa nyt laajasti. Onko suojaimen käytöstä hyötyä tavalliselle kansalaiselle? Kolme Euroopan valtiota on ryhtynyt torjumaan koronaviruksen leviämistä määräyksillä kasvojen suojaamisesta julkisilla paikoilla. THL:n mukaan ei ole näyttöä siitä, että maskin laaja käyttö estäisi tartuntoja väestössä. Professori Petri Lehenkari ja emeritusprofessori Matti Jantunen ovat toista mieltä. Seura. 1.4.2020.  https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/kaksi-suomalaisprofessoria-kannattaa-kasvosuojainten-laajaa-kayttoa-koronan-torjumiseksi/

Die Bekämpfung der Coronavirus Pandemie tragfähig gestalten – Empfehlungen für eine flexible, risikoadaptierte Strategie. IFO-Institut. 2.4.2020.  https://www.ifo.de/publikationen/2020/monographie-autorenschaft/die-bekaempfung-der-coronavirus-pandemie-tragfaehig

Edellisen suomenkielinen käännös. Koronaviruspandemian torjunta kestävästi – Suosituksia joustavaksi riskisopeutetuksi strategiaksi.  https://docs.google.com/document/d/1MT8LD4XWGj-jykgn3N2ltR4oyGZTsy5K_HVjlYpKv0c/edit#heading=h.6vtgbowaldvx 

Calibrated Intervention and Containment of the COVID-19 Pandemic. 2.4.2020. https://arxiv.org/abs/2003.07353

Miksi Suomessa ei suositella kasvo­maskien käyttöä kaikille? ”Siitä voi tulla jopa virus­generaattori”, sanoo ylilääkäri.  Kasvomaskien käyttökehotuksia harkitaan jo Yhdysvalloissakin, sillä osa asiantuntijoista uskoo niiden suojaavan koronavirukselta. Suomen viranomaiset pitäytyvät WHO:n linjassa: maskit säästetään terveydenhuollon ammattilaisille ja sairastuneille. HS. 2.4.2020.                            https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006460956.html

THL:n päättelyvirheet sekä päätöksenteko epävarmuuden vallitessa. Pasi Malmin blogi. US. 2.4.2020.  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pasi-malmi/thln-paattelyvirheet-seka-paatoksenteko-epavarmuuden-vallitessa/

Suomi, Ruotsi ja korona. Soininvaara. 2.4.2020.   https://www.soininvaara.fi/2020/04/02/suomi-ruotsi-ja-korona/

Coronavirus: Why death and mortality rates differ. BBC Future. 2.4.2020.  https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ

Understanding coronavirus disease (COVID-19) risk perceptions among the public to enhance risk communication efforts: a practical approach for outbreaks, Finland, February 2020. Eurosurveilance. 2.4.2020.  https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.13.2000317

Coronavirus: Out of Many, One. What the US Federal Government and the States Should Do to Fight the Coronavirus. Medium Coronavirus. 2.4.2020.  https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-out-of-many-one-36b886af37e9

Viisi tutkijaa vaatii: Koronaepidemia pitää tukahduttaa Suomessa nyt – Aasia johtaa torjuntataistelussa Eurooppaa 6–0.  Potilaiden testaamiseen, jäljittämiseen, mobiiliseurantaan ja valvontaan tarvitaan nopeasti suuri joukko osaajia, ehdottavat tutkijat. SK. 3.4.2020.  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mielipide-kotimaa/viisi-tutkijaa-vaatii-koronaepidemia-pitaa-tukahduttaa-suomessa-nyt-aasia-johtaa-torjuntataistelussa-eurooppaa-6-0/

Itse tehty maski ei suojaa koronavirukseltya – hengityssuojainten pitää olla turvallisia ja taata riittävä suoja. TTL 3.4.2020.                                                                    https://www.ttl.fi/itse-tehty-maski-ei-suojaa-koronavirukselta/

Coronavirus: Wuhan begins to return to everyday life. BBC. 3.4.2020.  https://www.bbc.com/news/in-pictures-52153103

Koronakuolleisuus Italiassa ikäluokittain. Soininvaara.3.4.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/04/03/koronakuolleisuus-italiassa-ikaluokittain/

What’s the problem with Italy’s official coronavirus numbers? clare.speak@thelocal.com. 3.4.2020.  https://www.thelocal.it/20200403/whats-the-problem-with-italys-official-coronavirus-statistics

Why we still don’t know what the death rate is for covid-19. New Scientist. 3.4.2020.  https://www.newscientist.com/article/2239497-why-we-still-dont-know-what-the-death-rate-is-for-covid-19/#ixzz6Ohq2O81N

COVID-19 infection in Italian people with diabetes: Lessons learned for our future (an experience to be used). Diabetes Research and Clinical Practice. 4.4.2020. DOI:https://doi.org/10.1016/j.diabres.2020.108137

Testausharha ja koronaviruksen tappavuus. Soininvaara.4.4.2020.   https://www.soininvaara.fi/2020/04/04/testausharha-ja-koronaviruksen-tappavuus/

Itse tehty maski ei suojaa käyttäjää koronalta – Näin käytät kasvomaskia oikein.
Jos oikeanlaisesta hygieniasta ei pidetä huolta, pahimmillaan itse tehdyt suojaimet voivat olla jopa viruksenlevittäjiä. Hämeen Sanomat. 4.4.2020. (ym vastaavia artikkeleita m. Kalevassa ja APU-lehdessä).  https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/itse-tehty-maski-ei-suojaa-kayttajaa-koronalta-nain-kaytat-kasvomaskia-oikein-1139795/

Estimating the infection fatality rate of COVID 19 in South Korea by using time series correlations. 4.4.2020.  https://figshare.com/articles/Estimating_the_infection_fatality_rate_of_COVID_19_in_South_Korea_by_using_time_series_correlations/12083322

Yksityiset terveysjätit hermostuivat sosiaali- ja terveysministeriölle – ”Voisimme tehdä 4000 koronatestiä päivässä, mutta apu ei kelpaa”. Sosiaali-ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo Ylelle, että kyse ei ole siitä, että apu ei kelpaa. YLE. 7.4.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11295305

Valtio osti kiinalaiset hengityssuojat ulosotto­velkaiselta liikemieheltä – Tiina Jylhä sanoo miljoona­kaupan kuuluneen itselleen. Kauneusklinikkayrittäjän mukaan Huoltovarmuuskeskus maksoi miljoonia euroja väärälle tilille. SK. 8.4.2020.  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/valtio-osti-kiinalaiset-hengityssuojat-ulosottovelkaiselta-liikemiehelta-tiina-jylha-sanoo-miljoonakaupan-kuuluneen-itselleen/

Association of Public Health Interventions With the Epidemiology of the COVID-19 Outbreak in Wuhan, China. JAMA. 10.4.2020 (kts. myös medrxiv.3.3.2020).  https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764658

Coronavirus infection may cause lasting damage throughout the body, doctors fear
Doctors treat a coronavirus patient.  Los Angeles Times. 10.4.2020. https://www.latimes.com/science/story/2020-04-10/coronavirus-infection-can-do-lasting-damage-to-the-heart-liver

COVID-19 Cases in New York City, a Neighborhood-Level Analysis. NYU Furman Center Blog. 10.4.2020.  https://furmancenter.org/thestoop/entry/covid-19-cases-in-new-york-city-a-neighborhood-level-analysis

Huhtikuu 11 … 20

SCANVAC: Vetoomus toimenpiteistä ilmavälitteisten tartuntatautien leviämisen torjumiseksi. FINVAC. 11.4.2020.  https://finvac.org/vetoomus/

Coronavirus Death rate mystery. Knowing the true rate of death from covid-19 will help us fight the pandemic, but for the moment it eludes us, reports Michael Le Page. New Scientist 11.4.2020.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026240792030703X

STM:n Sillanaukee: Huoltovarmuuskeskuksen varastojen ei ollut tarkoituskaan riittää yksistään. Ministeriön ylijohtaja huomauttaa, että niin Huoltovarmuuskeskus kuin kaikki muutkin tekevät nyt hankintoja aivan poikkeuksellisissa olosuhteissa. YLE. 11.4.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11303467

COVID-19 eli miksi julkisorganisaatioilla on taipumus levittää julkisuuteen väärää tietoa kriisien aikana? Pasi Malmin blogi, US. 11.4.2020.                https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pasi-malmi/covid-19-eli-miksi-julkisorganisaatioilla-on-taipumus-levittaa-julkisuuteen-vaaraa-tietoa-kriisien-aikana/

Dritte Ad-hoc-Stellungnahme: Coronavirus-Pandemie – Die Krise nachhaltig überwinden. Leopoldina. 13.4.2020.  https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_04_13_Coronavirus-Pandemie-Die_Krise_nachhaltig_%C3%BCberwinden_final.pdf

Edellisen yhteenveto-osa suomeksi käänettynä.

Koronaviruksen kanssa on vain huonoja ja vielä huonompia vaihtoehtoja. Soininvaara.13.4.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/04/13/koronaviruksen-kanssa-on-vain-huonoja-ja-viela-huonompia-vaihtoehtoja/

What the world can learn from Kerala about how to fight covid-19. MIT Technology Review. 13.4.2020.  https://www.technologyreview.com/2020/04/13/999313/kerala-fight-covid-19-india-coronavirus/

Who Is Immune to the Coronavirus? Important decisions about this question are being made, as they must be, based on only glimmers of data. NYT. 13.4.2020.  https://www.nytimes.com/2020/04/13/opinion/coronavirus-immunity.html

What aerosol physics tells us about airborne pathogen transmission – Editorial. Aerosol Science and Technology. 13.4.2020.  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02786826.2020.1751055

THL:n pääjohtaja suosittelee kangasmaskien käyttöä julkisilla paikoilla.  THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan mukaan oireettomienkin ihmisten kannattaa alkaa käyttää kankaista maskia julkisilla paikoilla kanssaihmisten suojaamiseksi. ”Väestötasolla hyödyt ovat selvästi suurempia kuin haitat”, Tervahauta sanoo. HS. 14.4.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006474077.html

Koronavirustestausta lisätään edelleen. THL. 15.4.2020.  https://thl.fi/fi/-/koronavirustestausta-lisataan-edelleen

Koronapolitiikan kustannustehokkuus. Soininvaara.15.4.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/04/15/koronapolitiikan-kustannustehokkuus/

Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. NatureMedicine. 15.4.2020.  https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5

How did events unfold in Hubei, China? Johns Hopkins. Coronavirus Resource Center. 15.4.2020.  https://coronavirus.jhu.edu/data/hubei-timeline

Bergamo, +46 tapausta ja 27 kuolemaa. Lombardiassa potilaiden määrä vähenee. l’Eco di Bergamo. 15.4.2020.  https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/emergenza-covid-il-punto-in-lombardiaalle-1730-diretta-dalla-regione-qui_1349863_11

How deadly is COVID-19? A rigorous analysis of excess mortality and age-dependent fatality rates in Italy. MedRxiv. 15.4.2020.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.15.20067074v3.full.pdf+html

Valtioneuvoston asetus VNK/2020/52: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. 15.4.2020.  https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8069ff18

THL:n pääjohtajan kehotus käyttää naamamaskeja hermostutti ministeriön: ”Hänen asemassaan ei ole oikeutta yksityisajatteluun”.  Sosiaali- ja terveysministeriö on joutunut selittelemään eduskuntaa myöten THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan suositusta käyttää kangasmaskia, kirjoittaa politiikan toimittaja Tommi Parkkonen. Iltalehti. 16.4.2020.  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/5f69d97f-3d68-40d8-8cc0-38bf0a113cca

Moni Euroopan maa on muuttanut mieltään maskeista – Kokosimme kartalle, missä ne ovat pakollisia tai suositeltuja.  Itävallassa ja useissa itäisen Keski-Euroopan maissa maskin käyttö esimerkiksi kaupassa on pakollista. YLE. 16.4.2020.    https://yle.fi/uutiset/3-11308829

Oikeusoppineet Uudenmaan sulkemisen purkamisesta: Rajoitusten jatkaminenkin olisi voinut olla ihan laillista. Hallituksen perustelut ovat valikoivia, sanovat terveys- ja valmiuslakijuridiikan asiantuntijat. YLE. 16.4.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11306078

Combining Point-of-Care Diagnostics and Internet of Medical Things (IoMT) to Combat the COVID-19 Pandemic. MDPI. 16.4.2020. https://www.mdpi.com/2075-4418/10/4/224/htm

Wuhan aloitti testit, joilla tutkitaan immuniteettia koronavirukselle – Ensimmäiset tulokset kertovat sekä hyviä että huonoja uutisia. Tuhansia töihin palaavia ja oireettomia testataan Kiinan Wuhanista, jota pidetään koronavirusepidemian lähtöpisteenä. WSJ. 17.4.2020.  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006478006.html

Näin THL korjasi vähin äänin suositustaan kasvojen suojaamisesta koronatartuntojen estämiseksi: maskin hyödyttömyyttä ei enää korosteta. THL korosti pääsiäiseen asti, että esimerkiksi asiakaspalvelutyöntekijät eivät todennäköisesti hyödy suojaimesta. Nyt tämä maininta on poistunut THL:n nettisivulta.  Seura. 17.4.2020. https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/nain-thl-korjasi-vahin-aanin-suositustaan-kasvojen-suojaamisesta-koronatartuntojen-estamiseksi-maskin-hyodyttomyytta-ei-enaa-korosteta/

Koronaviruksen leviämisen torjunnasta. Olli Seppäsen blogiartikkeli. 17.4.2020.  https://finvac.org/koronaviruksen-leviamisen-torjunnasta/

THL:n pääjohtajaja Markku Tervahauta kohautti suomalaisia tiistaina. Hän kannusti, vastoin johtamansa viraston kantaa, kansalaisia suojaamaan kasvonsa julkisilla paikoilla koronaviruksen leviämisen torjumiseksi. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että myös THL:n virallista suositusta on rukattu aiempaa suopeammaksi kasvosuojainten laajaa käyttöä kohtaan.Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL eivät ohjeista kangasmaskien käytöstä julkisilla paikoilla liikuttaessa. STM. 18.4.2020.  https://stm.fi/-/sosiaali-ja-terveysministerio-ja-thl-eivat-ohjeista-kangasmaskien-kaytosta-julkisilla-paikoilla-liikuttaessa

Pienen kuolleisuusarvion riskit. 18.4.2020.  http://pitkaranta.blogspot.com/2020/04/pienen-kuolleisuusarvion-suuret-riskit.html

Pekonen kertoo IS:lle, ettei tiennyt vielä viime viikolla Suomen jääneen EU:n yhteishankintojen ulkopuolelle: ”Kommentoin asiaa silloiseen tietooni perustuen”.
Yhteishankintasopimukseen liittyminen tuotiin ministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan valtioneuvoston istuntoon viipymättä. IS. 19.4.2020.                https://www.is.fi/politiikka/art-2000006479976.html

Eduskunnan lääkäri­kansan­edustajat: Nyt pitää testata paljon ja purkaa rajoituksia hyvin varovasti. HS. 19.4.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/19042020/art-2000006479330.html

Automobiles Seeded the Massive Coronavirus Epidemic in New York City. Market Urbanism. 19.4.2020.  https://marketurbanism.com/2020/04/19/automobiles-seeded-the-massive-coronavirus-epidemic-in-new-york-city/

Total COVID-19 Mortality in Italy: Excess Mortality and Age Dependence through Time-Series Analysis. MedRxiv. 20.4.2020.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.15.20067074v2.full.pdf

Estimating the burden of SARS-CoV-2 in France. HAL Pasteur Archives. 20.4.2020.  https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-02548181/document

Koronavirusepidemian mallinnusta. THL:n malleista ja käytetyistä parametreista 20.4.2020.  Katso kooste 11.5.2020

Tutkijan synkkä laskelma: Väärä valinta koronan torjunnassa voi viedä Suomen taloudesta lähes 100 miljardia 2020-luvulla. Epidemian hidastamispolitiikka voi olla taloudelle erittäin tuhoisaa, laskee taloustieteilijä Juha Tervala. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta tilasi häneltä lausunnon koronaviruksen vaikutuksista. SK. 20.4.2020.  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/talous/tutkijan-karu-laskelma-suomen-taloudesta-jaa-uupumaan-koronan-takia-lahes-100-miljardia-2020-luvulla-jos-nyt-valitaan-vaarin/

Huhtikuu 21 … 30

Infectious disease expert (Michael Osterholm): We’re only in the second inning of the pandemic.  7-News, Boston. 21.4.2020.                                https://whdh.com/news/infectious-disease-expert-were-only-in-the-second-inning-of-the-pandemic/

Lääkintöneuvos Pälve koronasta: Laumaimmuniteettiin pyrkiminen tarkoittaa antautumista – ja on vastoin lääkärintyön perusarvoja. Kansalaisten sitoutuminen koronan torjuntaan edellyttää nyt koettua avoimempaa julkista tiedottamista ja aktiivista keskustelua ratkaisujen perusteista. SK. 21.4.2020.   https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mielipide-kotimaa/laakintoneuvos-palve-koronasta-laumaimmuniteettiin-pyrkiminen-tarkoittaa-antautumista-ja-on-vastoin-laakarintyon-perusarvoja/

WISE-politiikkasuositus: Kuinka koronaviruspandemian kuluessa tehtävillä päätöksillä voidaan rakentaa kriisit kestävää Suomea? WISE, 22.4.2020.  https://wiseproject.fi/wise-hankkeen-politiikkasuositus/

A small Italian town has lost at least 1.3% of its population to Covid-19. …while the experts are speculating whether the Covid-19 fatality rate is 0.1% or 1%. Antti Saarnio. 22.4.2020.  https://www.anttisaarnio.com/blog/italian-town-covid19

Modelling the COVID-19 epidemic and implementation of population-wide interventions in Italy. NatureMedicine.22.04.2020.  https://www.nature.com/articles/s41591-020-0883-7

Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period. Science. 22.4.2020.  https://science.sciencemag.org/content/368/6493/860

Covid-19 Arrived in Seattle. Where it Went from There Stunned the Scientists. Scientists traced the virus brought to the Seattle area in January. They were astonished to learn that the same branch of the virus traveled on through at least a dozen states and to other perts of the world. NYTimes. 22.4.2020.  https://www.nytimes.com/2020/04/22/us/coronavirus-sequencing.html

COVID-19 – exploring the implications of long-term condition type and extent of multimorbidity on years of life lost: a modelling study [version 1; peer review: awaiting peer review]. 23.4.2020.  https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-75

”Immunity passports” in the context of COVID-19. Scientific Brief. WHO. 24.4.2020.  https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19

Coronavirus: Study shows 4.3% of Belgians have developed antibodies. The Brussels Times. 25.4.2020.  https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/108088/coronavirus-study-shows-4-3-of-belgians-have-developed-antibodies/

Scientists fear the hunt for a coronavirus vaccine will fail and we will all have to live with the ’constant threat’ of COVID-19. Business Insider. 25.4.2020.   https://www.businessinsider.com/coronavirus-vaccine-may-be-impossible-to-produce-scientists-covid-2020-4?r=US&IR=T

Suomalaisnobelisti ja kolme muuta huippuasiantuntijaa törmäsivät koronatyössään yllättävään ongelmaan: Tietoa ja laskelmia on vaikea saada hallinnolta.  Koronakriisistä selviytymistä pohtiva talousviisaiden ryhmä on törmännyt yllättävään ongelmaan. Asiasta kertoi ryhmän jäsen, professori Roope Uusitalo MTV:n Uutisextrassa. Hallinto panttaa tietoa. MTV-Uutiset. 25.04.2020. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomalaisnobelisti-ja-kolme-muuta-huippuasiantuntijaa-tormasivat-koronatyossaan-yllattavaan-ongelmaan-tietoa-ja-laskelmia-on-vaikea-saada-hallinnolta/7801040#gs.4jn455

Hallituksen työryhmä ei saa hallituksen koronatietoja käyttöönsä: STM-päällikkö MTV:lle: Lainsäädännölliset perusteet puuttuvat, tilanne on valitettava.
Pääministeri Marin yllättyi MTV:n haastattelussa esiin nousseesta epäkohdasta – näin ministeriöstä vastataan kritiikkiin. Koronakriisin taloudellisia vaikutuksia ja niistä selviämistä selvittävän työryhmän jäsen Roope Uusitalo harmitteli eilisessä MTV Uutisextran haastattelussa tiedonsaannin ongelmia. Nyt Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo, että taustalla on kaksi lainsäädäntöön ja käytäntöön liittyvää ongelmaa. MTV-Uutiset. 26.04.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hallituksen-tyoryhma-ei-saa-hallituksen-koronatietoja-kayttoonsa-stm-paallikko-mtv-lle-lainsaadannolliset-perusteet-puuttuvat-tilanne-on-valitettava/7801968#gs.9kd9jo

Global coronavirus death toll could be 60% higher than reported. Mortality statistics show 122,000 deaths in excess of normal levels across 14 countries analysed by the FT, 26.4.2002.  https://www.ft.com/content/6bd88b7d-3386-4543-b2e9-0d5c6fac846c

Rajoitustoimien asettaminen on helpompaa kuin niiden poistaminen. Puheenvuoro. LasseLehtonen. US. 26.4.2020.  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lasselehtonen/rajoitustoimien-asettaminen-on-helpompaa-kuin-niiden-poistaminen/

Selvitys: EU-yhteishankintasopimukseen liittyminen viivästyi valmisteluvastuun epäselvyyden vuoksi. STM. 26.4.2020.                                                        https://stm.fi/-/selvitys-eu-yhteishankintasopimukseen-liittyminen-viivastyi-valmisteluvastuun-epaselvyyden-vuoksi

Maanantaimietteitä koronasta. Soininvaara. 27.4.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/04/27/maanantaimietteita-koronasta/

THL:n Mika Salminen HS:lle: Jos näin jatketaan, epidemia ei etene. Suomea on varoitettu myöhemmästä suuresta epidemiasta. Verkkouutiset. 28.4.2020.  https://www.verkkouutiset.fi/thln-mika-salminen-hslle-jos-nain-jatketaan-epidemia-ei-etene/#39f1aa50

Epidemiologinen arvio varhaiskasvatusta ja kouluja koskevien rajoitteiden poistamisesta. 28.4.2020.  https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/Muistio+THL+STM+280420.pdf

What Is The Infection-Fatality Rate Of COVID-19? Medium. 28.4.2020.  https://medium.com/@gidmk/what-is-the-infection-fatality-rate-of-covid-19-7f58f7c90410

The COVID-19 pandemic: a moment for exposure science. J Exposure Science and Environmental Epidemiology. 29.4.2020.                  https://www.nature.com/articles/s41370-020-0225-3

Koronaepidemian torjunta: ei rahat vai henki, vaan rahat ja henki. Matti Jantunen. 29.4.2020.  https://worldaccordingtomatti.blog/2020/04/29/covid-19-torjunta-ei-rahat-vai-henki-vaan-rahat-ja-henki/

Onko epidemia hidastunut jo liikaa? Pitäisikö koronavirus tukahduttaa nyt kokonaan? THL:n Mika Salminen vastaa seitsemään kysymykseen Suomen strategiasta. Suomi on onnistunut epidemian hidastamisessa hyvin, mutta nyt asiantuntijat liputtavat rajoitusten purkamisen puolesta. Miksi osan väestöstä on sairastuttava? HS 28-29.4.2020.   https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006490157.html

Kokoomus vaati selkeyttä hallituksen koronatavoitteesta – Mykkänen: Yritetäänkö tartuntoja lisätä vai vähentää? Marin: Hallituksen tavoite ei ole ollut, että mahdollisimman moni sairastuisi. Suomenmaa. 29.4.2020.  https://www.suomenmaa.fi/uutiset/kokoomus-vaati-selkeytta-hallituksen-koronatavoitteesta-mykkanen-yritetaanko-tartuntoja-lisata-vai-vahentaa/

Pitääkö koronavirus yrittää tukahduttaa vai ei? Tämä avainkysymys jakaa Suomen asiantuntijat kahteen leiriin. Osan asiantuntijoiden mielestä Suomella olisi nyt etsikkoaika viruksen tukahduttamiseen. YLE. 29.4.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11326831

Uudenmaan väestössä vain harvalla esiintyy uuden koronaviruksen vasta-aineita. THL.29.4.2020.   https://thl.fi/fi/-/uudenmaan-vaestossa-vain-harvalla-esiintyy-uuden-koronaviruksen-vasta-aineita

Early Herd Immunity against COVID-19: A Dangerous Misconception. Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. 29.4.2020.  https://coronavirus.jhu.edu/from-our-experts/early-herd-immunity-against-covid-19-a-dangerous-misconception

How many people have really died from covid-19 so far? Looking at how many more people are dying than usual gives an idea of the coronavirus pandemic’s true effect – and suggests a far higher death toll in many countries. New Scientist.- 29.4.2020. https://www.newscientist.com/article/mg24632804-100-how-many-people-have-really-died-from-covid-19-so-far/#ixzz6OhB8y47O

Miten Jacques Monod opetti minut ymmärtämään immuunipuolustusta. Soininvaara. 30.4.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/04/30/miten-jacques-monod-opetti-minut-ymmartamaan-immuunipuolustusta/

Bergamon serologiset testit, Nembron ja Alzanon tulokset saapuivat: 61% positiivisia. Corriere de la Sera. 30.4.2020.  https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_aprile_30/coronavirus-bergamo-primi-risultati-test-61percento-positivi-85e8e36c-8a6b-11ea-94d3-9879860c12b6.shtml

COVID-19 i Danmark. Epidemiologisk trend og focus: Dødelighed. Statens Serum Institut. 30.4.2020.   https://files.ssi.dk/COVID19-epi-trendogfokus-30042020-61ls

Toukokuu 1 … 10

SARS-CoV-2, COVID-19, Infection Fatality Rate (IFR) Implied by the Serology, Antibody, Testing in New York City. SSRN. 1.5.2020.   https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3590771

Maskisuositukset yleistyvät Euroopan maissa – STM: Suomessa maskisuositusta ei valmistella.  Suu-nenäsuojusten toimivuudella tartuntojen estämisessä on vahva tieteellinen perusta, sanoo professori Olli Vapalahti. HS. 1.4.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006494300.html

Would most covid-19 victims have died soon, without the virus?, The Economist, 2.5.2020.   https://www.economist.com/graphic-detail/2020/05/02/would-most-covid-19-victims-have-died-soon-without-the-virus

Covid–19:n outo käyttäytyminen. Soininvaara.3.5.2020.   https://www.soininvaara.fi/2020/05/03/covid-19n-outo-kayttaytyminen/

Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi : Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti, 4.5.2020.   http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162214

Hallitushan teki ihan fiksuja päätöksiä. Soininvaara. 4.5.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/05/04/hallitushan-teki-ihan-fiksuja-paatoksia/

1.8 million people in Germany could be infected with coronavirus, researchers find (Gangelt!). DW, 4.5.2020.  https://www.dw.com/en/18-million-people-in-germany-could-be-infected-with-coronavirus-researchers-find/a-53330608

Coronavirus: ’Biggest failure in a generation’: Where did Britain go wrong? stuff world. 4.5.2020.  https://www.stuff.co.nz/world/300003719/coronavirus-biggest-failure-in-a-generation-where-did-britain-go-wrong

Use of all cause mortality to quantify the consequences of covid-19 in Nembro, Lombardy: descriptive study. BMJ. 5.5.2020.   https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m1835.full.pdf

THL:n johtajaa ei kansa ole tehtävään äänestänyt, mutta silti hän ohjaa kansakunnan kohtaloa maamme ollessa yhdessä historiansa vakavimmista kriiseistä, kirjoittaa Tapio Sadeoja. IS. 5.5.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006497661.html

Patomäki: Hallitus nojaa laumasuojateoriaan ja antaa siksi epidemian laajentua. Osallisuus-Media.5.5.2020.  https://www.osallisuusmedia.fi/marinin-hallitus-nojaa-laumasuojateoriaan-ja-antaa-siksi-epidemian-laajentua/

Arvostamme rakentavaa keskustelua. Markku Tervahaudan blogi. THL. 6.5.2020  https://blogi.thl.fi/arvostamme-rakentavaa-keskustelua/

Czech study shows very low COVID-19 incidence in population. MedicalXpress.6.5.2020.  https://medicalxpress.com/news/2020-05-czech-covid-incidence-population.html

Koronavirusepidemian mallinnusta. THL:n malleista ja käytetyistä parametreista 7.5.2020.  Katso kooste 11.5.2020

Covid-19: Number of Germans infected could be 10 times higher than official estimates, BMJ, 7.5.2020.  https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1862

Cov-19-taudin ja influenssan tappavuus. Soininvaara. 7.5.2020.   https://www.soininvaara.fi/2020/05/07/cov-19-taudin-ja-influenssan-tappavuus/

57 tutkijaa ja asiantuntijaa: Koronaviruksen tukahduttaminen on mahdollista – ja se pitää tehdä nyt.  Eroon Koronasta. 7.5.2020. https://www.eroonkoronasta.fi/kirje/tukahdutus/

50 tutkijan ja asiantuntijan avoin kirje haastaa Suomen hallituksen linjan: Korona tukahdutettava. IS. 7.5.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006499445.html

‘COVID-19 Is a Delirium Factory’. In a new documentary from The Atlantic, coronavirus survivors describe frightening experiences in the intensive-care unit. Atlantic. 8.5.2020. https://www.theatlantic.com/video/archive/2020/05/icu-delirium/611155/

Koronaviruksen etenemisen estäminen on ensiarvoisen tärkeää. STM. 8.5.2020.   https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/koronaviruksen-etenemisen-hallinta-on-ensiarvoisen-tarkeaa

Suomalaisten kuuliaisuus yllätti THL:n johtajan – Suomi voi nyt lähteä Ruotsin linjalle, mutta sama uhriluku aiotaan välttää. Iltalehti.fi. 9.5.2020.  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/960c44af-9cdf-4c34-922b-e1ebd5913af4

Laatupainotettujen elinvuosien arvo. Soininvaara. 10.5.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/05/10/laatupainotettujen-elinvuosien-arvo/

Rethinking pandemic preparation: Global Health Security Index (GHSI) is predictive of COVID-19 burden, but in the opposite direction. Journal of infection, 10.5.2020. https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(20)30273-5/fulltext             DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.05.001

Voiko pelastetulle elämälle laskea hintaa? ”Ei ole oikeudenmukaista, että yhdelle ihmisryhmälle kohdistetaan nyt niin paljon resursseja”, sanoo tuotantotalouden professori [Paul Lillrank, Samuli Saarni]. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on ehkäisty poikkeuksellisen suurin kustannuksin, sanovat tuotantotalouden professori ja terveydenhuollon etiikan dosentti. Voiko taudilta pelastetulle ihmiselämälle asettaa hintaa? HS. 10.5.2020.  https://www.hs.fi/talous/art-2000006502496.html

Toukokuu 11 … 20

Koronavirusepidemian mallinnusta. Kooste THL:n malleista ja käytetyistä parametreista 8.3. … 11.5.2020.  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronavirusepidemian-mallinnusta

Taloustieteen professori [Roope Uusitalo]: Suomella ei ole varaa Ruotsin linjaan – ”Epidemian päästäminen vauhtiin olisi tuhoisaa myös talouden kannalta” Kauppalehti 11.5.2020.  https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kl/6244badb-9575-4868-ad36-176b23fc8c78?ref=twitter:57f3

Ministeri Kiuru: ”Tavoitteena on nimenomaisesti estää koronaviruksen leviämistä, Suomi ei tavoittele laumaimmuniteettia”. YLE.11.5.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11346599

SARS-CoV-2, COVID-19, Infection Fatality Rate (IFR) Implied by the Serology, Antibody, Testing in New York City. SSRN. 11.5.2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3590771

Infectious disease expert warns up to 560,000 Brits could die from COVID-19 if just half the population gets infected and the death rate is really 1.7% – which is what the government’s antibody surveillance scheme suggests. Daily Mail. 11.5.2020.  https://www.dailymail.co.uk/news/article-8308027/Around-140-000-people-England-currently-deadly-coronavirus.html

Coronavirus: WHO condemns idea of herd immunity for Covid-19 as ’dangerous’.
Health emergency director at World Health Organisation condemns idea nations with lax restrictions will ‘all of a sudden magically reach some herd immunity’. Independent. 12.5.2020.  https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-herd-immunity-who-uk-matt-hancock-a9510231.html

Good Science Is Good Science. For the sake of both science and action in the COVID-19 pandemic, we need collaboration among specialists, not sects. Boston Review. 12.5.2020.  http://bostonreview.net/science-nature/marc-lipsitch-good-science-good-science

Estimating excess 1-year mortality associated with the COVID-19 pandemic according to underlying conditions and age: a population-based cohort study.  The Lancet. 12.5.2020.  DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30854-0

Covid 19: näen yhä vain huonoja vaihtoehtoja. Soininvaara.12.5.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/05/12/covid-19-naen-yha-vain-huonoja-vaihtoehtoja/

South Korea Unemployment Rate. Trading Economics 12.5.2020.  https://tradingeconomics.com/south-korea/unemployment-rate

Estimating the burden of SARS-CoV-2 in France. Science 13.5.2020.  https://science.sciencemag.org/content/early/2020/06/24/science.abc3517.full

Suomen hallituksella ei ole antaa vastausta yksinkertaiseen kysymykseen: voiko koronaepidemia edetä liian hitaasti?. HS. 13.5.2020.  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006505761.html

Oikeuskanslerin selvityspyyntö covid-19 epidemian rajoittamiseksi annettujen määräysten ja ohjeiden tietoperusteista STM:lle. 13.5.2020.  https://www.okv.fi/media/filer_public/9a/f0/9af0004c-d25e-4a82-8f84-27e559ab6b0d/okv_19_50_2020_selvityspyynto_stmlle.pdf

Acute kidney injury in patients hospitalized with COVID-19. Kidney International. 13.5.2020.  https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(20)30532-9/fulltext?fbclid=IwAR1bc_qrBT1uBYF_VLAJcvVe1F9SBnnTAC813Cf8acudazSiE3ADYVCb7oc&mobileUi=0

Face Masks Against COVID-19: An Evidence Review. Preprints [submitted to PNAS], 13.5.2020.  https://www.preprints.org/manuscript/202004.0203/v1

Tanskan tartuntatautivirasto: Koronaepidemian toinen aalto epätodennäköinen – ”Osaamme jo hallita tätä tautia”.  Koronaviruksen testauskapasiteetti on kunnossa ja tauti tunnetaan jo hyvin, tanskalaisasiantuntija perustelee väitettä. US. 13.5.2020.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/tanskan-tartuntatautivirasto-koronaepidemian-toinen-aalto-epatodennakoinen-osaamme-jo-hallita-tata-tautia/db44f25f-9999-4adc-b62f-d417068e56d5

Tietopyyntö THL:n epidemialaskelmien lähdekoodeista. Open Knowledge Finland ry. 13.5.2020.  https://www.okf.fi/fi/2020/05/13/tietopyynto-thln-epidemialaskelmien-lahdekoodeista/

Fauci Says U.S. Death Toll Is Likely Higher. Other COVID-19 Stats Need Adjusting, Too. NPR. 13.5.2020.  https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/05/13/854873605/fauci-says-u-s-death-toll-is-likely-higher-other-covid-stats-need-adjusting-too

Kidney injury seen in more than a third of hospitalized COVID-19 patients: U.S. study, Reuters 14.5.2020. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-kidney/kidney-injury-seen-in-more-than-a-third-of-hospitalized-covid-19-patients-u-s-study-idUSKBN22Q0U7?fbclid=IwAR0-PUBSNeFVfpA9amGIybHCMPWNcM_m1DXxZNj1zhf_zxxxd6Zd1iW8IrM

Matkustaminen ja koronaviruspandemia. THL.14.5.2020.  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Antibody study shows just 5% of Spaniards have contracted the coronavirus, el Pais 14.5.2020.  https://english.elpais.com/society/2020-05-14/antibody-study-shows-just-5-of-spaniards-have-contracted-the-coronavirus.html

Tuoreet vasta-ainetutkimukset murskasivat Ruotsin haaveet laumaimmuniteetista.
Koronan kurittamassa Espanjassa vain viidellä prosentilla väestöstä on viruksen vasta-aineita. Iltalehti. 14.05.2020.                          https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/ced2c3c0-5fa0-48c2-8e9b-27c90d6e07b8

Uudet tutkimukset: Korona on levinnyt varsin suppeasti jopa pahimmilla tautialueilla – WHO tyrmää laumasuojastrategiat. SS, 14.5.2020.  https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Uudet-tutkimukset-Korona-on-levinnyt-varsin-suppeasti-jopa-pahimmilla-tautialueilla-–-WHO-tyrmää-laumasuojastrategiat/1554917?pwbi=b102a22dc21c769e1e38887a1d43cb38

The strengths of high-income countries are overstated when it comes to pandemic preparedness. The Telegraph. 14.5.2020.  https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/strengths-high-income-countries-overstated-comes-pandemic-preparedness/

Comorbidity and its impact on 1590 patients with COVID-19 in China: a nationwide analysis. Eur Respir J. 14.5.2020.  doi: 10.1183/13993003.00547-2020

Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals. Cell. 14.5.2020.  https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015

Pre-existing and de novo humoral immunity to SARS-CoV-2 in humans. bioXRiv. 14.5.2020.  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.14.095414v1 DOI: https://doi.org/10.1101/2020.05.14.095414

Analyysi: Onko koronavirus sittenkin vaarallisempi kuin Suomessa aluksi kuviteltiin?  Suomalaisten on yhä vaikea arvioida, onko hallitus mitoittanut toimensa oikein koronavirusta vastaan, pohtii maailman koronatilannetta tiiviisti seuraava toimittaja Mika Mäkeläinen. YLE. 14.5.2020.   https://yle.fi/uutiset/3-11352815

Annoksen suuruus ratkaisee. Olli Seppäsen blogiartikkeli. 14.5.2020.  https://finvac.org/annoksen-suuruus-ratkaisee/

Global, regional, and national estimates of the population at increased risk of severe COVID-19 due to underlying health conditions in 2020: a modelling study. The Lancet 15.6.2020. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30264-3 

Aerosolivälitteinen SARS-CoV-2-tartunta – aliarvioitu vaara. Lääkärilehti. 15.5.2020. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/nakokulmat/aerosolivalitteinen-sars-cov-2-tartunta-ndash-aliarvioitu-vaara/?public=e36d1c368026c3bbd74bbefc850d1641

Rahat vai henki, vai rahat ja henki. Valinta: Vastakkain oli rahat tai henki, kirjoitti sosiaalipolitiikan professori. Hän tarkoitti hallituksen asettamia rajoituksia koronaepidemian alkuvaiheessa. Säästyvätkö ihmishenget, romahtaako talous? SK. 15.5.2020.  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/koronaviruksen-torjunnan-hinta-jos-sanna-marin-olisi-ratikkakuski-saastaisiko-han-viiden-ihmisen-hengen-yhden-kustannuksella/

THL:n 1504 näytteessä vain neljällä koronan vasta-aineita. Verkkouutiset.15.5.2020.  https://www.verkkouutiset.fi/thln-1504-naytteessa-vain-neljalla-koronan-vasta-aineita/#39f1aa50

Marin hallituksen koronastrategiasta: Epidemia ei saa levitä Suomessa. Marinin mukaan Suomessa on varauduttava myös siihen, että koronavirusepidemia hiipuu kesällä ja palaa syksyllä uudestaan. YLE 15.5.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11352814

Politiikkaa maskeista ja maskien takaa, KAUPPAKAMARI. 15.5.2020.   https://verkkolehti.hamechamber.fi/jasenkentta/toimitusjohtajan-blogi/politiikkaa-maskeista-ja-maskien-takaa/

Eroon koronasta työryhmän avoin kirje 15.5.-3.6.2020.
https://www.eroonkoronasta.fi/.  Sitä tukevaa suomenkielistä aineistoa https://medium.com/brandin-kirjasto/kaikkien-pitäisi-käyttää-maskeja-9a4a8546f7f9 https://medium.com/brandin-kirjasto/maskien-k%C3%A4ytt%C3%B6vaatimus-julkisessa-liikenteess%C3%A4-ja-rajavalvonnassa-uuden-seelannin-nykyisen-9b335a21a340

Tukahduta tai lunasta – Suomen strategiset vaihtoehdot koronaviruksen leviämisen hallintaan. Antti Saarnio. 15.5.2020.   https://www.anttisaarnio.com/blog/tukahduta-tai-lunasta

Ten Questions for Those Opposed to Lockdowns.  Seriously, I’d like to know your answers. Medium. 15.5.2020.  https://medium.com/@timjwise/ten-questions-for-those-opposed-to-lockdowns-6979f0c15049

Sweden Stayed Open. A Deadly Month Shows the Risks. NYT. 15.5.2020.  https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/15/world/europe/sweden-coronavirus-deaths.html

THL:n pääjohtaja Ylen haastattelussa: Koronaepidemia pitäisi nyt pyrkiä tukahduttamaan – ”nolliin veto on hyvä strategia tässä vaiheessa”. Kasvomaskisuosituksiin voi liittyä poliittisia kysymyksiä, THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo Ylelle. YLE 15.5.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11351110

THL:n pääjohtaja Ylelle: Koronavirus pitää tukahduttaa Suomessa – tärkeä arvio on nyt muuttunut. Mediuutiset. 16.5.2020.  https://www.mediuutiset.fi/uutiset/thln-paajohtaja-ylelle-koronavirus-pitaa-tukahduttaa-suomessa-tarkea-arvio-on-nyt-muuttunut/f7db65e8-edc9-4de5-967d-ea82866cda76

Logaritmiasteikkoja ja kumulaatiokarttoja – tukahduttaa vai hillitä halliten.  Mika Hyytiäisen blogi. 16.5.2020. https://blogit.apu.fi/pimeydenprofessori/logaritmiasteikkoja-ja-kumulaatiokarttoja-tukahduttaa-vai-hillita-halliten/

THL:n pääjohtaja Tervahauta tarkentaa kantaansa: Tukahduttaminen on mahdollista lyhyellä aikavälillä, mutta ei pitkällä. Kysymys ei Tervahaudan mukaan ole ensisijaisesti epidemian tukahduttamisen tai jatkumisen välisestä valinnasta. HS. 16.5.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006510272.html

Koronaa on vaikeaa tukahduttaa kokonaan, mutta tuhoisa toinen aalto ei ole väistämätön mörkö. Atte Harjanne. 17.5.2020.   https://atteharjanne.fi/2020/05/17/toinen-aalto-vakavasti-otettava-riski-vaistamaton-morko/

Espanjan vasta-ainetestien tulos on todella huono asia. Soininvaara. 17.5.2020.   https://www.soininvaara.fi/2020/05/17/espanjan-vasta-ainetestien-tulos-on-todella-huono-asia/

Understanding COVID-19 through Italian excess deaths analysis. Alberto Danese. 17.7.2020.  https://bookdown.org/alberto_danese/covid19-istat-age-gender/Covid19-Istat-Age.html

Koronan lisävuodet luultua halvempia – Aiemmassa laskelmassa hehtaariluokan epävarmuus. 17.5.2020.                               http://pitkaranta.blogspot.com/2020/05/lillrankin-koronalaskelmassa.html

Tämä korona-arpa ei voita – kiitämme kannatuksesta. Matti Jantunen. 18.5.2020.  https://worldaccordingtomatti.blog/2020/05/18/tama-korona-arpa-ei-voita-kiitamme-kannatuksesta/

THL epidemiamallin ennustetarkkuus osoittautui todella heikoksi. Pitkäranta 18.5.2020.   http://pitkaranta.blogspot.com/2020/05/thl-epidemiamallin-ennustetarkkuus.html?m=1

Terveyden ja talouden ristivedosta ja optimaalisesta koronapolitiikasta. Topi Miettinen. Akateeminen talousblogi. 18.5.2020.  http://blog.hse-econ.fi/?p=9442

The Sage advice must be published now to find where Britain got coronavirus wrong.  The public deserves to know what happened in the secretive scientific debates that have informed government policy.  Guardian. 18.5.2020.  https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/18/sage-advice-britain-coronavirus-science-government-policy

First Tally of Virus Death Toll By Neighborhood Shows City Split in Suffering. The City. 18.5.2020.  https://www.thecity.nyc/coronavirus/2020/5/18/21270843/first-tally-of-virus-death-toll-by-neighborhood-shows-city-split-in-suffering

Ruotsin edellinen valtion epidemiologi arvostelee jyrkästi maan valitsemaa linjaa: ”Yhteiskunnan sulkeminen kuukaudeksi olisi antanut meille aikaa” Ruotsin hallitus saa Annika Lindeltä moitteet, ”mitään koordinaatiota valmiudesta ei ole ollut” HS. 19.5.2020.  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006513237.html?share=adf371a01b81e3e7ec593895c25aba00

Huoltovarmuus­keskuksen riippumattomasta maskiselvityksestä katosi lause ”painostuksesta” päivää ennen raportin valmistumista. SK. 19.5.2020.  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/politiikka/huoltovarmuuskeskuksen-riippumattomasta-maskiselvityksesta-katosi-lause-painostuksesta-paivaa-ennen-raportin-valmistumista/

COVID-19-associated cardiovascular morbidity in older adults: a position paper from the Italian Society of Cardiovascular Researches. Gero Science. 20.5.2020. https://link.springer.com/article/10.1007/s11357-020-00198-w?fbclid=IwAR0W_fN9d7dJoTfT2qN_2kbSM5q_LOp2OAZ0_NcB4rpSsAvXuS3Ao_teK6c

Första resultaten från pågående undersökning av antikroppar för covid-19-virus. Folkhälsomyndigheten. 20.5.2020.  https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/maj/forsta-resultaten-fran-pagaende-undersokning-av-antikroppar-for-covid-19-virus/

’My belief is that Norway won’t have a big second wave’.  Norway’s state epidemiologist Frode Forland has called for more humility from his Swedish counterparts.  At the start of March, Norway was ready to put into action a pandemic plan quite similar to the one Sweden has had run over the past two months. But on March 12, the country changed course and went into strict lockdown. The Local asked Norway’s state epidemiologist what happened. The Local. 20.5.2020.   https://www.thelocal.no/20200520/interview-my-belief-is-that-we-wont-have-a-big-second-wave/

1 in 5 in Stockholm have virus antibodies: Sweden. Medical X press. 20.5.2020.  https://medicalxpress.com/news/2020-05-stockholm-virus-antibodies-sweden.html

Toukokuu 21 … 31

Just 7.3% of Stockholm had Covid-19 antibodies by end of April, study shows. Guardian. 21.5.2020.  https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/just-7-per-cent-of-stockholm-had-covid-19-antibodies-by-end-of-april-study-sweden-coronavirus

Ruotsi nousi koronakuolemien kärkeen – eniten kuolleita asukaslukuun suhteutettuna koko maailmassa. Ruotsissa on kuollut yhden viikon aikana enemmän ihmisiä kuin missään muualla maailmassa, kun tarkasteluun otetaan kuolleiden määrä asukaslukuun suhteutettuna, kertoo brittiläinen the Telegraph. Ruotsissa on 6,08 kuolemaa miljoonaa asukasta kohti. Määrä on enemmän kuin Briteissä, Yhdysvalloissa, Italiassa ja Belgiassa. MTV. 21.05.2020.                                                            https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ruotsi-nousi-koronakuolemien-karkeen-eniten-kuolleita-asukaslukuun-suhteutettuna-koko-maailmassa/7826820#gs.9jmp22

Visualizing Speech-Generated Oral Fluid Droplets with Laser Light Scattering. NEJM. 21.5.2020.  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800?query=featured_home

Coronavirus : âge, sexe, département… la hausse de la mortalité française en sept graphiques.  Depuis le début de l’épidémie, à l’aide des données remontées par l’état civil, l’Insee observe une surmortalité, notamment dans les zones les plus touchées par le Covid-19 et parmi les plus âgés. Le Monde. 22.5.2020.  https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/22/coronavirus-age-sexe-departement-la-hausse-de-la-mortalite-francaise-en-sept-graphiques_6040465_4355770.html

South Korea just flexed its contact-tracing power: After partiers with the coronavirus went to nightclubs, it found and tested 46,000 exposed people. Business Insider, 22.5.2020.  https://www.businessinsider.com/south-korea-contact-tracing-helped-control-nightclub-outbreak-2020-5?r=US&IR=T

Harvard Researchers Find ’Inequality On Top Of Inequality’ In COVID-19 Deaths. NPR. 22.5.2020.                                                                      https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/05/22/861008750/harvard-researchers-find-inequality-on-top-of-inequality-in-covid-19-deaths?t=1594805022870

Pukekaamme keisareille kansalaisen vaatteet. Asiantuntijakäytännöistä koronakriisissä. Heikki Patomäki. 22.5.2020.  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/heikkipatomki/pukekaamme-keisareille-kansalaisen-vaatteet-asiantuntijakaytannoista-koronakriisissa/

Ruotsista ei löydetty laumasuojaa vasta-ainetutkimuksessa edes Tukholmasta – valtionepidemiologin arviot vesittyivät. T&T. 22.5.2020.  https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tt/1489238f-8d05-459b-af14-00e2c0780c8c?ref=newsletter:6dd2&utm_source=Teta_Aamukirje&utm_medium=email&utm_campaign=Teta_Aamukirje

Koronaepidemian tukahduttaminen on ihmisoikeusasia. Martin Scheinin. 22.5.2020.   https://www.eroonkoronasta.fi/koronaepidemian-tukahduttaminen-on-ihmisoikeusasia/

Useimmissa tapauksissa tartuttaja pystytään jäljittämään” – Tartuntajäljittäjät ovat Suomen koronastrategian avainhenkilöitä. MT, 23.5.2020.  https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/tilaajille-7.140698?aId=1.1100273

Laumasuoja vai yksilönsuoja – ruton ja koleran välissä. 23.5.2020.   https://blogit.apu.fi/pimeydenprofessori/laumasuoja-vai-yksilonsuoja-ruton-ja-koleran-valissa/

Pääministeri Marin kehottaa luovuttamaan korona­koordinaatio­ryhmän asiakirjoja – STT kertoi aiemmin, että suuri osa tiedoista oli salattu. Valtioneuvoston kanslia katsoi aiemmin, ettei koordinaatioryhmä ole julkisuuslain piirissä, mutta professori Olli Mäenpää tyrmää ajatuksen. HS. 23.5.2020.                              https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006516664.html

Miksi Marinin hallituksen on ollut vaikea viestiä koronalinjaansa? Yle etsi vastaukset 7 kiisteltyyn kysymykseen. YLE. 24.5.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11365166

Face coverings for the public: Laying straw men to rest. J Evaluation of Clinical Practice. 26.5.2020.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jep.13415

Saksan johtava virologi: Tuulettaminen tärkeämpää kuin käsien pesu. Virologin mukaan on olemassa kasvavaa näyttöä uuden koronaviruksen leviämisestä ilmassa.  Iltalehti. 25.05.2020.  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/b7e70e49-5967-4396-9ba2-77faf2b78548

Modelling aerosol transport and virus exposure with numerical simulations in relation to SARS-CoV-2 transmission by inhalation indoors. arcXiv. 26.5.2020. https://arxiv.org/pdf/2005.12612.pdf

Kysely paljasti: Koronatestiin pääsyssä merkittävät erot sairaanhoitopiirien välillä.
Kyselyn tehneen hyvinvointiala HALI ry:n mukaan tilanne on huolestuttava. Mediauutiset. 27.5.2020.  https://www.mediuutiset.fi/uutiset/kysely-paljasti-koronatestiin-paasyssa-merkittavat-erot-sairaanhoitopiirien-valilla/e0bdcb54-acbd-4338-ad42-5edbc7aa3fe8 

Uudet mallinnukset vahvistavat: Korona­virus leviää sisä­ilmassa jo pelkällä puhumisella.
Koronaa sairastavan yskäisy altistaa voimakkaasti jopa neljän metrin päässä yskäisijästä. IS. 27.5.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006520506.html

Some Countries Have Brought New Cases Down To Nearly Zero. How Did They Do It? NPR 27.5.2020.  https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/05/23/861577367/messaging-from-leaders-who-have-tamed-their-countrys-coronavirus-outbreaks

Reducing transmission of SARS-CoV-2, Science 27.5.2020.  https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2020/05/27/science.abc6197.full.pdf

Coronavirus: The human cost of virus misinformation. BBC, 27.5.2020.  https://www.bbc.com/news/stories-52731624

Koronavirus voi tulehduttaa keskushermoston ja osalla on oireita jopa kuukausia – Husin ylilääkäri [Asko Järvinen] kommentoi uusimpia koronatietoja.
Maailmalla on noussut epäilyjä siitä, että koronavirus voisi tulehduttaa myös keskushermoston. Sitä kautta se aiheuttaisi neurologisia ja neuropsykologisia oireita. Osa potilaista kärsii erilaisista oireista kuukausia. Suurin osa sairastaa kuitenkin taudin lievänä ja paranee suhteellisen nopeasti. MTV-Uutiset. 27.05.2020. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronavirus-voi-tulehduttaa-keskushermoston-osalla-oireita-jopa-kuukausia/7831594#gs.9js4b0

COVID-19: in the footsteps of Ernest Shackleton, Thoax, 27.5.2020.  https://thorax.bmj.com/content/early/2020/05/27/thoraxjnl-2020-215091

Koronavirusinfektion pitkittyneet oireet – mitä ne ovat? MTV. 27.5.2020.  https://www.mtv.fi/sarja/viiden-jalkeen-10000503/keskiviikko-27-5-klo-1700-1249681

Rekkaralli koronaviruksen runtelemalta Venäjältä herättää huolta itärajalla, länsirannikolla tuoreet tartunnat ovat peräisin Ruotsista. Tuhannet rekkakuskit ylittävät itärajan viikoittain. Koronavirusepidemia kurittaa Venäjää nyt rankalla kädellä, ja se herättää huolta Suomessakin. HS.27.5.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006520031.html

The CDC Released New Death Rate Estimates For The Coronavirus. Many Scientists Say They’re Too Low. Buzzfeed. 28.5.2020.  https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/coronavirus-cdc-infection-fatality-rate

Efficacy of face mask in preventing respiratory virus transmission: A systematic review and meta-analysis. Travel Medicine and Infectious Disease. 28.5.2020.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920302301

87,000 Missing Deaths: Tracking the True Toll of the Coronavirus Outbreak. NYT 28.5.2020 (update).  https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html

New tools aim to tame pandemic paper zunami. Science, 29.5.2020.   https://www.sciencemagazinedigital.org/sciencemagazine/29_may_2020_Main/MobilePagedReplica.action?u1=00170666&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=TXSCI2200528004&utm_content=gtxcel&pm=1&folio=925#pg17

Selvitys väestön kasvosuojusten käytöstä COVID-19-epidemian leviämisen ehkäisyssä, STM, 29.5.2020.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5421-2  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162266/STM_2020_21_R.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Koronakoordinaatioryhmän asiakirjoja ei ole vieläkään julkistettu, vaikka pääministeri Marin ohjeisti niin tekemään – Valtioneuvoston kanslia vetoaa työn määrään
”Asiakirjoja on paljon. Niitä on käyty läpi ja asia on käsittelyssä. Tieto julkisista asiakirjoista pyritään antamaan mahdollisimman pian”, sanoo hallitussihteeri Heidi Alajoki valtioneuvoston kansliasta. HS. 29.5.2020.                  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006523515.html

Koronatilanne on hyvä – miksi huolestua? Matti Jantunen. 31.5.2020.  https://worldaccordingtomatti.blog/2020/05/31/koronatilanne-on-hyva-miksi-olen-huolestunut/

Suomen koronatilastoissa todella ikävä käänne: ”Tähänkö päättyi monen viikon hyvä kehitys ja toiveet tukahtumisesta?” Suomen koronatartunnat ovat kääntyneet nousuun parin viikon laskun jälkeen. ”Selkääntaputteluun ei ole syytä”, apulaisprofessori Tuuli Lappalainen kommentoi. US. 31.5.2020.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/suomen-koronatilastoissa-todella-ikava-kaanne-tahanko-paattyi-monen-viikon-hyva-kehitys-ja-toiveet-tukahtumisesta/dac5192a-3559-48fa-b640-21f9ea9897da

THL:n ja STM:n uskottavuus koetuksella. Minna Haaviston blogi. Vihreät de Gröna. 31.5.2020.   https://www.minnahaavisto.fi/2020/05/31/thln-ja-stmn-uskottavuus-koetuksella/

Tartuntojen jäljityksen onnistuminen ratkaisee koronaepidemian kulun. LasseLehtosen blogi. US. 31.5.2020.  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lasselehtonen/tartuntojen-jaljityksen-onnistuminen-ratkaisee-koronaepidemian-kulun/

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Finlex. 31.5.2020.  https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200072

Kesäkuu 1 … 10

Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis, Lancet. 1.6.2020.  https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(20)31142-9

Valtioneuvoston COVID-19 tiedepaneelin raportti, 1.6.2020.  https://vnk.fi/documents/10616/21411573/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf/

Mitä ajattelen tänään koronasta. Soininvaara. 1.6.2020.   https://www.soininvaara.fi/2020/06/01/mita-ajattelen-tanaan-koronasta/

Covid-19 news: Estimated coronavirus infections have fallen in England. NS 2.6.2020. https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-estimated-coronavirus-infections-have-fallen-in-england/#ixzz6OauTjWCf

Iskettiinkö nyt viimeinen naula STM:n maskiselvityksen arkkuun? ”Ehdottomasti paras” analyysi aiheesta toteaa kasvomaskin hyödyllisiksi. Suomalaiset asiantuntijat ovat arvostelleet ministeriön maskiselvitystä. Sitä on pidetty kapea-alaisena ja johtopäätöksiä yliampuvina. Iltalehti. 02.06.2020.                          https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/b65c4713-9780-4640-82c9-2c11803adac9

Ministeri Kiuru: Hallitus ei anna yleistä suositusta kasvosuojusten käytöstä – ”Asiaan liittyy monenlaisia mielipiteitä”.  Hallituksen mukaan ensisijaista on noudattaa riittäviä fyysisiä etäisyyksiä sekä hyvää käsi- ja yskimishygieniaa tartuntojen ehkäisemiseksi. Iltalehti. 03.06.2020.                                              https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/9dbecadc-c336-48db-bf07-97f38a9f27d6

Maskien käyttö on hyödyllinen ja vaikuttava keino koronaepidemian tukahduttamiseksi. Eroon koronasta.3.6.2020.  https://www.eroonkoronasta.fi/kirje/maskit/

Coronavirus: Fallzahlen in der Region Rosenheim, Mühldorf, Chiemgau und in Bayern OVB Online, 3.6.2020.  https://www.ovb-online.de/weltspiegel/bayern/coronavirus-rosenheim-muehldorf-bayern-deutschland-ausbreitung-statistik-fallzahlen-pandemie-13632962.html

Percentage change on previous year in number of deaths in selected municipalities affected by the coronavirus (COVID-19) in Italy in March 2020. Statista. 3.6.2020.   https://www.statista.com/statistics/1110186/increase-in-the-number-of-deaths-in-selected-municipalities-in-italy/

COVID-19 pandemic in Kerala [India]. Wikipedia. 4.6.2020.   https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Kerala#COVID-19_daily_graph_by_test_samples_sent

South Korea’s Elderly Face Unique Challenges From COVID-19 The Diplomat, 4.6.2020.  https://thediplomat.com/2020/06/south-koreas-elderly-face-unique-challenges-from-covid-19/

Iran’s new corona peaking Guardian 4.6.2020.  https://www.theguardian.com/world/2020/jun/04/iran-faces-crisis-amid-record-number-of-daily-coronavirus-infections

Covid-19 news: Estimated coronavirus infections have fallen in England. New Scientist. 4.6.2020.  https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-estimated-coronavirus-infections-have-fallen-in-england/#ixzz6OgigGFU3

COVID-19 Can Last for Several Months. The disease’s “long-haulers” have endured relentless waves of debilitating symptoms—and disbelief from doctors and friends. Atlantic. 4.6.2020.   https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/06/covid-19-coronavirus-longterm-symptoms-months/612679/

Koronaepidemia hidastunut lisää, hoitovelka piinaa Suomea – Mökillä ei saa odotella oireisena.  STM ja THL kertoivat tiedotustilaisuudessa koronavirustilanteesta. Iltalehti. 04.06.2020.  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/a1f2a2c8-a743-4bea-adad-b39b4485055a

Professori oudoksuu hallituksen maskilinjaa ja sen perusteita – erityisessä vaarassa yli miljoona suomalaista. Professorista iso periaatteellinen kysymys on, halutaanko yhteisönä suojella riskiryhmiin kuuluvia. Iltalehti. 04.06.2020.  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/520a22d6-585a-4587-a81c-14790411a039

Koronavirus ja sisäilman turvallisuus. THL Ympäristöterveys. 5.6.2020. https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/koronavirus-ja-sisailman-turvallisuus

STM ja kasvomaskit – Ovatko kaikki muut todellakin väärässä? Matti Jantunen. 5.6.2020.   https://worldaccordingtomatti.blog/2020/06/05/stm-ja-kasvomaskit-ovatko-kaikki-muut-todellakin-vaarassa/

Koronavirus COVID-19. THL:n COVID-19 tietosivusto, päivitys. THL. 5.6.2020. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When and how to use masks. WHO, 5.6.2020.  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Mortality Risk of COVID-19. Data on COVID-19 (coronavirus) by Our World in Data. 6.6.2020.  https://ourworldindata.org/mortality-risk-covid

COVID-19 Projections Using Machine Learning. GITHUB 6.6.2020.                    https://covid19-projections.com/

Asiakirjat: Oikeuskansleri puuttui hallituksen päätöksentekotapaan. Tuomas Pöysti.  YLE. 6.6.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11388735

THL:n Laskelmat ja jatkuva salailu. Antti Viitala. 7.6.2020.   https://koronablogi.wordpress.com/2020/06/07/thln-laskelmat-ja-jatkuva-salailu/

Kova kilpa suoja­varusteista: Tämä juttu kertoo viranomaisten ja poliitikkojen kamppailusta suojata terveydenhuollon ammatilaiset ja potilaat koronavirukselta. YLE 7.6.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11387005

Ylibuukatussa junassa raikuvat kuulutukset turvavälien tärkeydestä – matkustaja ihmeissään: ”Ihan mahdottomuus estää koronan leviämistä”.  VR neuvoo ihmisiä välttämään ruuhkavuoroja. Iltalehti. 7.6.2020.  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9d9b2147-6941-4cf7-a900-680be61432fe

Professor claims only 10% of coronavirus patients develop antibodies meaning it may never be possible to measure true scale of pandemic. Professor Karol Sikora said the majority of people would not have antibodies.  They would have had the virus but their immune response was different. Some parts of the immune system remain a complete mystery. It means it may never be possible to measure the scale of the pandemic. An estimated 8.5% of people in England have had the virus, the Government says. But this is based on antibodies. Scientists believe the true figure is far higher.  Mail Online. 7.6.2020. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8396195/Professor-says-10-people-coronavirus-develop-antibodies.html

Castiglione d’Adda, serologiset testit kotimaassa. Il Giorno Cremona. 7.6.2020.  https://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/test-sierologici-1.5195296

New Zealand lifts all Covid restrictions, declaring the nation virus-free. BBC News. 8.6.2020.  https://www.bbc.com/news/world-asia-52961539

Coronavirus: Should We Aim for Herd Immunity Like Sweden? And What Can Countries like the US or Netherlands Learn from It? Medium. 9.6.2020.  https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-should-we-aim-for-herd-immunity-like-sweden-b1de3348e88b

Over half of people tested in Italian city of Bergamo have COVID-19 antibodies. CNA. 9.6.2020.   https://www.channelnewsasia.com/news/world/italian-city-bergamo-covid-19-coronavirus-antibodies-12817184

Koronaepidemia – entä jos? Osmo Soininvaara. 10.6.2020.  https://www.soininvaara.fi/2020/06/10/koronaepidemia-enta-jos/

Kesäkuu 11 … 20

Risk assessment on COVID-19, 11 June 2020. ECDC.11.6.2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation

Coronavirus Lombardiassa, kaikki päivitykset elävät. Regione Lombardia.11.6.2020.  https://www.lombardianotizie.online/coronavirus-casi-lombardia/

Immune response to SARS-CoV-2 involves both cell-mediated immunity and antibody production. ECDC. 11.6.2020.                                           https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/immune-responses

Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of COVID-19. PNAS. 11.6.2020.   https://www.pnas.org/content/early/2020/06/10/2009637117

How we analyzed the link between COVID-19 and crowded housing in California. Cal Matters. 12.6.2020.  https://calmatters.org/projects/california-coronavirus-overcrowded-housing-data-analysis/

5 grammaa: Joulukuun viimeisenä päivänä professori Olli Vapalahti sai sähköpostia. Kiinassa oli jotain outoa. Tammikuun lopussa hän mainitsi luennollaan ohimennen ”tämän wuhanilaisen”. Nyt Vapalahti ja koko tiedeyhteisö etsivät vastausta siihen, miksi uusi koronavirus on joillekin niin vaarallinen. SK. 12.6.2020. https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/5-grammaa-virusta-sai-maailman-polvilleen-professori-olli-vapalahti-etsii-vastausta-miksi-koronavirus-on-toisille-vaarallinen/

Mielipide|Kolumni. Kansalainen kaipaa suosituksia järjenkäytöstä. Järki voi tosin antaa vääränlaisen tunteen turvallisuudesta. Ari Kinnari. HS. 13.6.2020.  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006539557.html

The Lancet’s editor: ‘The UK response to coronavirus is the greatest science policy failure for a generation’. Richard Horton does not hold back in his criticism of the UK’s response to the pandemic and the medical establishment’s part in backing fatal government decisions. Guardian. 14.6.2020.                     https://www.theguardian.com/politics/2020/jun/14/the-lancets-editor-the-uk-response-to-coronavirus-is-the-greatest-science-policy-failure-for-a-generation?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZW5kLTIwMDYxNA%3D%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&CMP=GTUK_email&utm_campaign=GuardianTodayUK

Global, regional, and national estimates of the population at increased risk of severe COVID-19 due to underlying health conditions in 2020: a modelling study. The Lancet. 15.6.2020.  DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30264-3

THL:n päätös epidemialaskelmien salaamisesta vastoin valtioneuvoston avoimuuslinjausta. OKFI. 15.6.2020.  https://www.okf.fi/fi/2020/06/15/thln-paatos-epidemialaskelmien-salaamisesta-vastoin-valtioneuvoston-avoimuuslinjausta/

Predicted COVID-19 Fatality Rates Based on Age, Sex, Comorbidities, and Health System Capacity.  Center for Global Development.  mm.6.2020. https://www.cgdev.org/sites/default/files/predicted-covid-19-fatality-rates-based-age-sex-comorbidities-and-health-system-capacity.pdf

Use of Machine Learning to Rapidly Predict Positivity to Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Using Basic Clinical Data. nn.6.2020.  https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2120899809_Carlo_Federico_Perno https://orcid.org/0000-0002-9725-8520

Low-cost dexamethasone reduces death by up to one third in hospitalised patients with severe respiratory complications of COVID-19. University of Oxford. 16.6.2020.   http://www.ox.ac.uk/news/2020-06-16-low-cost-dexamethasone-reduces-death-one-third-hospitalised-patients-severe

Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure. NEJM. 17.6.2020.  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2020283?query=featured_coronavirus#article_references 

How many of us are likely to have caught the coronavirus so far? New Scientist 17.6.2020.  https://www.newscientist.com/article/mg24632873-000-how-many-of-us-are-likely-to-have-caught-the-coronavirus-so-far/?utm_campaign=onesignal&utm_medium=alert&utm_source=editorial

Does Density Aggravate the COVID-19 Pandemic? Early Findings and Lessons for Planners. Journal of the American Planning Association. 18.6.2020.  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01944363.2020.1777891

Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections. Nature Medicine. 18.6.2020.  https://www.nature.com/articles/s41591-020-0965-6

Reordering gender systems: can COVID-19 lead to improved gender equality and health? The Lancet. 19.6.2020.                https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31418-5/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

Kesäkuu 21 … 30

From Oxford to an Italian lab, one race for coronavirus vaccine is gaining backers. The Washington Post. 22.6.2020.   https://s2.washingtonpost.com/camp-rw/?trackId=5a720c989bbc0f1ce4134aa4&s=5ef02ba8fe1ff654c20216f9&linknum=4&linktot=50

Why New Zealand decided to go for full elimination of the coronavirus. Michael Baker, the doctor who devised New Zealand’s aggressive coronavirus response, explains what inspired his successful strategy. New Scientist. 23.6.2020.  https://www.newscientist.com/article/2246858-why-new-zealand-decided-to-go-for-full-elimination-of-the-coronavirus/?utm_campaign=onesignal&utm_medium=alert&utm_source=editorial

Read more: https://www.newscientist.com/article/2246858-why-new-zealand-decided-to-go-for-full-elimination-of-the-coronavirus/#ixzz6QCnyV3hd

Koronarokotteesta kova vääntö, mikä on Suomen osa? – ”Mielenkiintoista seurata, jaetaanko luvatulla tavalla”. Jos toimiva rokote kehitetään, sen kysyntä tulee olemaan tähtitieteellinen. Osastopäällikkö Päivi Sillanaukeen mukaan THL:n aiempi aktiivinen rooli on Suomen etu kisassa. SK. 27.6.2020.
Use of Cloth Face Coverings to Help Slow the Spread of COVID-19. CDC. 28.6.2020.  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
”Vaarallinen äkkikäännös” koronatartunnoissa Yhdysvalloissa – Varoitus: Edes rokote ei välttämättä luo laumasuojaa USA:han. Uusi Suomi. 29.6.2020.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/vaarallinen-akkikaannos-koronatartunnoissa-yhdysvalloissa-varoitus-edes-rokote-ei-valttamatta-luo-laumasuojaa-usahan/e96a7e67-5f84-4cdb-9460-0d20d8a0891d
Italian maakunnittaiset COVID-19 tapaustiedot – päivittyvät jatkuvasti. 30.6.2020

Reflecting on experiences of social distancing. The Lancet. 30.6.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31485-9/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

Synkkä arvio: Koronan sairastaneille ei voi luvata immuniteettia eikä ”immuniteettipassia” – Myös rokotus olisi otettava jopa monta kertaa vuodessa. Uusi Suomi. 30.7.2020.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/synkka-arvio-koronan-sairastaneille-ei-voi-luvata-immuniteettia-eika-immuniteettipassia-myos-rokotus-olisi-otettava-jopa-monta-kertaa-vuodessa/206df615-4e6a-4850-a389-9f9ed894d004

We just need some more optimism’: Rand Paul’s crusade against Anthony Fauci takes a curious turn. Wasahington Post. 30.6.2020.  https://www.washingtonpost.com/politics/2020/06/30/we-just-need-some-more-optimism-rand-pauls-crusade-against-anthony-fauci-take-curious-turn/

Heinäkuu 1 … 10

Can we become immune to the coronavirus? What the evidence says so far. New Scientist. 1.7.2020.  Read more: https://www.newscientist.com/article/mg24632893-700-can-we-become-immune-to-the-coronavirus-what-the-evidence-says-so-far/#ixzz6RmRyUwDu

Ei mikään maaottelu: Koronapandemia etenee kuin metsäpalo, sanoo epidemiologian professori Pekka Nuorti. Toista aaltoa ei välttämättä tule koskaan. SK. 1.7.2020.  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/tiede/epidemiologian-professori-arvostelee-ruotsalaisten-linjaa-toiveajattelu-ei-ole-kestava-kansanterveysstrategia/

COVID-19 – How the Black Death made the rich richer. When a third of Europe’s population was lost, wealth concentrated into tiny groups. Could Covid-19 trigger something similar? BBC. 2.7.2020.  https://www.bbc.com/worklife/article/20200701-how-the-black-death-make-the-rich-richer?ocid=ww.social.link.email 

Did a Mutation Turbocharge the Coronavirus? Not Likely, Scientists Say
A preliminary report posted online claimed that a mutation had made the virus more transmissible. Geneticists say the evidence isn’t there.  NYTimes. 2.7.2020.  https://www.nytimes.com/2020/05/06/health/coronavirus-mutation-transmission.html

Coronavirus: Immunity may be more widespread than tests suggest. BBC. 2.7.2020. https://www.bbc.com/news/health-53248660 

Six months of coronavirus: the mysteries scientists are still racing to solve.
From immunity to the role of genetics, Nature looks at five pressing questions about COVID-19 that researchers are tackling. Nature. 3.7.2020.  https://www.nature.com/articles/d41586-020-01989-z

239 Experts With 1 Big Claim: The Coronavirus Is Airborne.  The W.H.O. has resisted mounting evidence that viral particles floating indoors are infectious, some scientists say. The agency maintains the research is still inconclusive. NYTimes. 4.7.2020. https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-1-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html 

The pandemic depression is on Track. Paul Krugman, opinnion. NYT. 5.7.2020. https://messaging-custom-newsletters.nytimes.com/template/oakv2?campaign_id=116&emc=edit_pk_20200630&instance_id=19878&nl=paul-krugman&productCode=PK&regi_id=74842806&segment_id=32247&te=1&uri=nyt%3A%2F%2Fnewsletter%2F48270ea3-8a8c-4ecb-b5fa-294787ac4047&user_id=a17cd1eb8c5af95a4bae4296e7d40424 

Assessment of patients who tested positive for COVID-19 after recovery. The Lancet. 6.7.2020.                                        https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30433-3/fulltext

Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study. The Lancet. 6.7.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext

Airborne Coronavirus: What You Should Do Now. How to protect yourself from a virus that may be floating indoors? Better ventilation, for starters. And keep wearing those masks. NYTimes. 6.7.2020.              https://www.nytimes.com/2020/07/06/health/coronavirus-airborne-aerosols.html

It is Time to Address Airborne Transmission of COVID-19. Clinical Infectious Diseases. 6.7.2020. https://academic.oup.com/cid/article/doi/10.1093/cid/ciaa939/5867798 DOI:  https://doi.org/10.1093/cid/ciaa939

The coronavirus is airborne, 239 experts tell WHO. USNews.net. 6.7.2020.  https://www.usnews.net/news/265685879/the-coronavirus-is-airborne-239-experts-tell-who

Scientists urge WHO to address airborne spread of coronavirus. Washington Post. 6.7.2020.  https://www.washingtonpost.com/world/europe/coronavirus-airborne-spread-world-health-organization/2020/07/05/9de19c38-bed8-11ea-b4f6-cb39cd8940fb_story.html

Risk of airborne coronavirus spread being underplayed, say researchers. New Scientist. 7.7.2020. Read more: https://www.newscientist.com/article/2248243-risk-of-airborne-coronavirus-spread-being-underplayed-say-researchers/#ixzz6RmlTTuMm

A group of 239 scientists says there’s growing evidence covid-19 is airborne. MIT Technology Review. 7.7.2020.  https://www.technologyreview.com/2020/07/07/1004841/a-group-of-239-scientists-say-theres-growing-evidence-covid-19-is-airborne/

WHO acknowledges ’evidence emerging’ of airborne spread of Covid-19.  WHO has previously said COVID-19 respiratory disease spreads primarily through small droplets expelled from nose and mouth of an infected person that quickly sink to ground.  239 scientists in 32 countries outlined evidence that they say shows floating virus particles can infect people who breathe them in. LiveMint. 7.7.2020.  https://www.livemint.com/news/world/who-acknowledges-evidence-emerging-of-airborne-spread-of-covid-19-11594142505000.html

Australiassa ehdittiin jo huokaista helpotuksesta – nyt viisi miljoonaa asukasta on määrätty pysymään kotona: Toisen aallon pelätään räjähtävän käsiin. MTV-uutiset. 7.7.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kaikki-melbournen-asukkaat-maaratty-pysymaan-kotona-australiassa-huoli-toisesta-aallosta/7865908#gs.afn3xe

Koronakesän kummallisuuksia, mielikuvia ja maineenhallintaa. Minna Haaviston blogi. Vihreät de Gröna. 7.7.2020.  https://www.minnahaavisto.fi/2020/07/06/koronakesan-kummallisuuksia-mielikuvia-ja-maineenhallintaa/ 

Mistä voisi ensi viikolla matkustaa Suomeen ilman rajoituksia? Nämä maat täyttävät kriteerit nyt. Hallitus neuvottelee keskiviikkona matkustusrajoitusten purkamisesta. YLR. 7.7.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11437031

Australiassa ehdittiin jo huokaista helpotuksesta – nyt viisi miljoonaa asukasta on määrätty pysymään kotona: Toisen aallon pelätään räjähtävän käsiin. MTV Uutiset. 7.7.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kaikki-melbournen-asukkaat-maaratty-pysymaan-kotona-australiassa-huoli-toisesta-aallosta/7865908#gs.biilob

Crowding and Covid: The relationship between density and contagion is more complex than it first appears. City Journal. 7.7.2020.                                                        https://www.city-journal.org/understanding-crowding-and-covid

44 briefly commented references on the issues of … the precautionary principle, and what is it? … How does COVID-19 spread? …Can people without symptoms spread COVID-19?  … Are surgical masks – designed for droplet and contact precautions – adequate respiratory protection in light of what we are learning about COVID-19? CFNU research summary on COVID-19 – updated 8.7.2020.                                        https://nursesunions.ca/cfnu-research-summary-on-covid-19/

Grief over covid-19 deaths may be unusually severe and long-lasting. New Scientist. 8.7.2020. Read more: https://www.newscientist.com/article/2248095-grief-over-covid-19-deaths-may-be-unusually-severe-and-long-lasting/#ixzz6RmnE70Mv

Covid-19 pandemic is stoking extremist flames worldwide, analysts warn. Washington Post. 9.7.2020.   https://www.washingtonpost.com/national-security/covid-19-pandemic-is-stoking-extremist-flames-worldwide-analysts-warn/2020/07/09/5784af5e-bbd7-11ea-bdaf-a129f921026f_story.html

Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations.  Scientific brief.  First published on 29 March 2020, updated on 9 July based on updated scientific evidence. WHO. 9.7.2020.  https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations

Presentazione Studio SARS-CoV-2. Cosa è successo in Lombardia e quali vantaggi porterà alla recerca in futuro? [presentations streamed in english] Centro Congressi Fondazione Cariplo. 10.7.2020.  http://www.streamup.eu/fondazionecariplo/presentazioneStudioSARSCoV2/?lang=en

Heinäkuu. 11. – 20.

COVID-19: the worst may be yet to come (Editorial). The Lancet. 11.7.2020.  https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931517-8

SARS-CoV-2 seroprevalence in COVID-19 hotspots (Comment). The Lancet. 11.7.2020.  https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931482-3

Reordering gender systems: can COVID-19 lead to improved gender equality and health? The Lancet. 11.7.2020.                                            https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931418-5

Urheilu-, kulttuuri- ja ravintolapalveluiden käyttö palaa ennalleen. Suomalaisten käyttäytyminen ei muutu ainakaan pysyvästi verrattuna aikaan ennen koronakriisiä, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Asiat, joiden osalta vähintään kaksi kolmesta suomalaisesta palaa aiempaan, ovat etenkin sukujuhlat, urheilukilpailut, sisäliikuntapalvelut, kirjastot, elokuvat, teatterit ja ravintolat.  kaks.fi. 11.7.2020.                                                                                                https://kaks.fi/uutiset/urheilu-kulttuuri-ja-ravintolapalveluiden-kaytto-palaa-ennalleen/

Fauci is sidelined by the White House as he steps up blunt talk on pandemic.
Trump hasn’t consulted with the scientist since early June, telling Hannity ‘he’s ‘a nice man but he’s made a lot of mistakes.’ The Washington Post. 12.7.2020.  https://www.washingtonpost.com/politics/2020/07/11/fauci-trump-coronavirus/

Minskin kuuma kesä:  Valko-Venäjällä järjestetään elokuun alussa presidentinvaalit uudenlaisessa tilanteessa, kun aiemmin passiiviset ihmiset ovat kiinnostuneet politiikasta ja itsevaltainen presidentti on saanut varteenotettavia vastaehdokkaita. Vallanpitäjät ovat vastanneet voimakeinoin, ja tiistaina selvisi, että kaksi suosittua vastaehdokasta eivät pääse ehdolle. HS. 14.7.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/15072020/art-2000006570908.html

Over half of coronavirus patients in Spain have developed neurological problems, studies show. New research indicates that Covid-19 is causing a wide range of disorders in the nervous system and may be directly attacking the brain. El Pais. 17.7.2020.  https://english.elpais.com/science_tech/2020-07-17/over-half-of-coronavirus-hospital-patients-in-spain-have-developed-neurological-problems-studies-show.html

FULL INTERVIEW: Dr. Fauci on rising COVID-19 cases, a future vaccine and what the U.S. needs to do. PBS. 17.7.2020.  https://www.youtube.com/watch?v=8Su5C_YefBU&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&feature=push-fr&attr_tag=pRKjDjfLJKo_l25M%3A6

Koronaviruksen kourissa kärvistelevään Melbourneen maskipakko. MTV Uutiset. 19.7.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronaviruksen-kourissa-karvistelevaan-melbourneen-maskipakko/7875140#gs.biib2h

COVID-19 Antibodies Can Disappear After 2-3 Months, Study Shows. Medscape. 19.7.2020.  https://www.medscape.com/viewarticle/932671

Heinäkuu 21-31

Uutta koronasta. Olli Seppäsen blogikirjoitus. 22.7.2020.                    https://finvac.org/uutta-koronasta/

Experts discuss the most promising COVID-19 treatments and vaccines. Mobile twitter. 23.7.2020.   https://mobile.twitter.com/i/events/1285998114156011529

”Kukaan ei tiedä, mitä syksyllä tapahtuu” – Näin meidän tulisi toimia toisen korona-aallon välttämiseksi.  HS kysyi neljältä asiantuntijalta, ovatko he huolissaan koronaepidemian toisesta aallosta ja miten suomalaisten pitäisi syksyn lähestyessä käyttäytyä. HS. 25.7.2020.                                        https://www.hs.fi/paivanlehti/25072020/art-2000006581779.html

Nuhaa koskeva puhelu jäi sisarusten viimeiseksi – Suomessa syntyneillä on Ruotsin korkein koronakuolleisuus, mutta mistä se johtuu? Veteliläislähtöinen Lauri Pihlajamaa oli yksi koronaviruksen ensimmäisistä suomalaisuhreista Ruotsissa. Sisko Liisa Anjum miettii nyt, olisiko veli selvinnyt Suomessa. HS. 27.7.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/27072020/art-2000006582807.html

Australiassa raportoitiin maanantaina ainakin 549 uutta koronavirustartuntaa, mikä on maan vuorokausikohtainen tartuntaennätys. Kaikki osavaltiot eivät vielä ole ilmoittaneet tuoreimpia lukujaan.  MTV Uutiset. 27.7.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/australiassa-todettu-uusi-koronatartuntahuippu-paaministeri-jyrahti-tyontekijoille/7880300?mtv_ref=twb_uutiset_uusimmat#gs.bnodch

Aurinkomatkat peruu elokuun matkat Espanjaan, Kroatiaan ja Turkkiin – Pandemian toinen aalto vaikuttaa nousevan ympäri Eurooppaa. Uusien tartuntojen määrä kasvaa monessa Euroopan maassa. Espanja huolestui uusien rajoitusten seurauksista maan elintärkeälle turismisektorille. HS. 27.7.2020.    https://www.hs.fi/paivanlehti/28072020/art-2000006583611.html

Which covid-19 treatments work and how close are we to getting more? New Scientist. 28.7.2020. Read more: https://www.newscientist.com/article/2250176-which-covid-19-treatments-work-and-how-close-are-we-to-getting-more/#ixzz6TnsOEx00

Ovi on teipattu umpeen, ja ulosteetkin pitää desinfioida – HS:n kirjeenvaihtaja kertoo, miten elämä sujuu Shanghain karanteeni­hotellin huoneessa 312.  Jokainen Kiinaan saapuja joutuu karanteeniin. Siellä suojapukuihin pukeutuneet virkailijat tuovat ruoat oven taakse.  HS. 29.7.2020.                                          https://www.hs.fi/paivanlehti/29072020/art-2000006584649.html

Karu luku koronasta Suomessa: Yli 70-vuotiaista virukseen sairastuneista joka kolmas on kuollut. MTV-uutiset. 29.7.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/karu-luku-koronasta-suomessa-yli-70-vuotiaista-virukseen-sairastuneista-joka-kolmas-on-kuollut/7881214?mtv_ref=twb_uutiset_uusimmat#gs.bnmstp

Coronavirus: England highest level of excess deaths. BBC. 30.7.2020.  https://www.bbc.com/news/health-53592881

Pandemian toinen aalto olisi yrityksille ”märkä rätti naamaan”: ”Pidän tätä riskiä ihan merkittävänä”. Teollisuusyrityksien tilanne saattaa heikentyä ilman varsinaista toista aaltoakin. Sen sijaan kotimaisesta kulutuksesta elävät yhtiöt voivat parhaimmillaan törmätä loppuvuodesta jättipottiin.” HS. 30.7.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/30072020/art-2000006585755.html

On katsottava, että ilmanvaihto on jatkuvasti maksimiteholla” – Oikeanlainen ilmastointi suojaa tartunnoilta työpaikoilla ja kouluissa, neuvovat asiantuntijat
Huono ilmastointi on liitetty eri maissa koronaviruksen tartuntaryväksiin. Hyvä ilmanvaihto sen sijaan auttaa estämään tartuntoja. HS. 30.7.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/31072020/art-2000006586786.html 

What do we mean by droplet, contact and airborne transmission? CFNU. 31.7.2020.  https://nursesunions.ca/cfnu-research-summary-on-covid-19/

Symptom Duration and Risk Factors for Delayed Return to Usual Health Among Outpatients with COVID-19 in a Multistate Health Care Systems Network — United States, March–June 2020. CDC. 31.7.2020.  https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6930e1.htm?s_cid=mm6930e1_w

Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19). THL. 31.7.2020.  https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26

Maskinkäytön hyödyt näkyvät satunnaistetuissa kokeissa. Eroon Koronasta. 31.7.2020. https://www.eroonkoronasta.fi/suomalaistutkimus-kasvosuojusten-hyodyt-ovat-merkittavat/ Linkin lopusta on klikattavissa käsikirjoitus: HM Ollila et al. (2020) Face masks prevent transmission of respiratory diseases: a meta-analysis of randomized controlled trials.

Kasvosuojuksista on merkittävää hyötyä koronavirustartuntojen ehkäisemisessä
Tutkimuksemme mukaan kasvosuojukset vähentävät kolmanneksella käyttäjänsä riskiä sairastua hengitystieinfektioon. HS. 31.7.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/31072020/art-2000006586684.html

Elokuu 1-10

Koronavirus­epidemian kiihtymiseen on varauduttava myös uusin keinoin, kirjoittavat THL:n Markku Tervahauta ja Mika Salminen.  Älypuhelinsovelluksen käyttöönoton lisäksi on pohdittava testausmallin uudistamista ja suositusta kasvomaskien käytöstä. HS. 1.8.2020.  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006588134.html

Rooman keisari tiesi lähes 2000 vuotta sitten, miten suhtautua yhteiskunnan rampauttavaan pandemiaan.  Viime vuosina moni on hakenut mielenrauhaa antiikin roomalaisen keisarin Marcus Aureliuksen suosimasta stoalaisesta filosofiasta. Opetukset voivat olla vaikeita sisäistettäviä kontrollifriikille nykyihmiselle. HS. 1.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/01082020/art-2000006587516.html

Coronavirus: US has no cohesive plan to tackle massive second wave. New Scientist. 4.8.2020. Read more: https://www.newscientist.com/article/2250852-coronavirus-us-has-no-cohesive-plan-to-tackle-massive-second-wave/#ixzz6UN8LgU30

Asiantuntijat povasivat koronaepidemian synnyttävän 2000-luvun Nurmijärvi-ilmiön – Ensimmäiset tilastotiedot aiheesta ovat nyt julki, ja ne kertovat suunnan olevan ”poikkeuksellinen”.  Tutkija arvelee, että kriisi oli monelle kaupungista lähtijälle muuttopäätöksen viimeinen niitti. HS. 4.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590404.html

Hongkongissa on jo kolmas korona-aalto.  Iiris Fräntilä ja Jonna Seppänen elävät arkeaan Hongkongin tiukkojen koronarajoitusten keskellä. HS. 4.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590599.html

THL:n pääjohtajan mukaan kasvomaski­suosituksia voidaan tiukentaa myös alueellisesti: ”Nyt on aika toimia”. ”Nyt on aika toimia, kun rajoituksia puretaan ja purkautuu ja samaan aikaan on hieman enemmän tartuntoja ja liikahduksia huonompaan suuntaan”, sanoo THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta. Hallitus pohtii tällä viikolla matkustusrajoituksia. HS. 4.8.2020.                      https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590289.html

Korona­sovelluksen koe­käyttö alkaa tiistaina, yleinen käyttö elokuun lopussa – Näin sovellus toimii. Sovellus tulee ladattavaksi Googlen ja Applen sovelluskauppoihin elokuun lopussa, kun tartuntatautilain väliaikainen muutos astuu voimaan. HS.4.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590427.html

Heinäkuu oli korona­kuukausista julmin, tartuntojen määrä kaksinkertaistuu kuuden viikon välein – WHO julisti valokuvilla toteutettavan ”maskihaasteen”.
Maailman noin 18 miljoonasta covid-19-tartunnasta lähes puolet tapahtui heinäkuussa. HS. 4.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590484.html

Espanjasta löytyy vaarallinen koronavirus­pesäke, mutta myös yhtä rauhallisia tartunta-alueita kuin Suomi – HS:n kartta näyttää Euroopan maiden sisäiset alueelliset erot tautitilanteessa. Helsingin Sanomien datadeskin kokoama uusi kartta näyttää maiden sisäiset alueelliset erot covid-19-tautitilanteessa. HS. 4.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/04082020/art-2000006590666.html

Eroon koronasta -tutkijaryhmän muistio: Pandemian torjunnan toinen erä. Eroon Koronasta. 4.8.2020.                                          https://www.eroonkoronasta.fi/pandemian-torjunnan-toinen-era/

More Americans Cite COVID-19 as Most Important U.S. Problem. Gallup. 5.8.2020.  https://news.gallup.com/poll/316751/americans-cite-covid-important-problem.aspx

Ulkomaanmatkailu on tuonut uusia koronatartuntoja HUS-alueelle – etenkin nuorten aikuisten osuus korostuu tilastoissa. Yle-uutiset. 5.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11480795

Maskisuositus tulee, karanteenisuositusta tiukennetaan – ministerin mukaan riskimaissa vierailleet eivät voi palata ensi viikolla kouluun.  Koronarajoitusten valmistelusta vastaava Kiuru on nyt erityisen huolissaan siitä, että riskimaista tulevat eivät noudata omaehtoista karanteenia. Myös nuorten suuri osuus tartunnoista on hälytysmerkki. HS. 5.8.2020.  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006591726.html

”Ulkomailta tulleiden henkilöiden tartunnat ovat korostuneet” – Sairaan­hoito­piirit kertovat, mitä uusien korona­virus­tartuntojen lähteistä tiedetään. Koronavirustartuntojen määrä on ollut viime aikoina kasvussa muun muassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. THL:n Mika Salminen ei silti aivan vielä puhuisi epidemian kiihtymisestä. HS. 6.8.2020.                https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006593968.html

Tilannekatsaus koronaviruksesta. THL. 6.8.2020.              https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

”Maskisuositus varmasti tulee” – tartuttavuusluku jo yli yhden.  Parhaillaan harkinnassa on se, tulisiko maskisuosituksista alueellisia. Iltalehti. 6.8.2020.  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/e7f713fc-1fc1-4910-adaf-999be33f4898

Pääkaupunkiseudulla ei vielä linjauksia kasvomaskien käytöstä – Vapaavuori: ”Odotamme valtiovallan suositusta”. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) toivoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kiirehtivän kasvomaskien käytöstä annettavaa suositusta. HS. 6.8.2020.  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006593771.html

Koronaviruksen toinen aalto uhkaa Suomea, asian­tuntijat arvioivat, miten se voitaisiin torjua: ”Päätöksiä pitää tehdä kaksi viikkoa etu­ajassa”. Tartuntatapaukset ovat nousseet viime viikkoina. Keskiviikkona Suomessa todettiin jo 29 tartuntaa. HS. 6.8.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006592751.html

Saksa on ollut edellä­kävijä korona­viruksen torjunnassa, ja tältä näyttää sen strategia toista aaltoa varten. HS. 7.8.2020.                          https://www.hs.fi/paivanlehti/07082020/art-2000006593637.html

Testauskapasiteetista puhuminen on harhaanjohtavaa – testiin pääsy on liian vaikeaa. Eroon Koronasta. 7.8.2020.  https://www.eroonkoronasta.fi/testauskapasiteetista-puhuminen-on-harhaanjohtavaa-testiin-paasy-on-liian-vaikeaa/

Turun alueella useita koronavirus­tartuntoja Balkanilta palanneilla matkustajilla, korona­neuvontapiste avataan Turun lentoasemalle viikonloppuna.
Tartuntoihin on liittynyt myös perheen sisäisiä jatkotartuntoja. Aiemmin tänään Turun kaupunki antoi maski­suosituksen joukko­liikenteeseen koulujen alkaessa. HS. 7.8.2020.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006595019.html

Puolueet palauttaisivat etätyöt ja osa sulkisi yökerhot, jos koronatilanne pahenee – maskipakko epäilyttää: Puolueet luottavat siihen, että suositus kasvomaskin käytöstä riittää Suomessa, toisin kuin osassa Eurooppaa. YLE Uutiset. 7.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11483185

Rajoitusten höllentäminen on antanut nuorille aikuisille luvan mennä ja se näkyy nyt tartunnoissa. Yökerhot ovat erityinen riski tällä hetkellä, sanoo asiantuntija.  YLE Uutiset. 7.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11483998

Kaikille Skopjesta Turkuun saapuneille matkustajille tehtiin koronatesti. Turun Sanomat. 9.8.2020.  https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5030020/Kaikille+Skopjesta+Turkuun+saapuneille+matkustajille+tehtiin+koronatesti

Sata päivää ja nolla koronatartuntaa – Uusi-Seelanti on pystynyt palaamaan normaaliin arkielämään.  Viiden miljoonan asukkaan saarivaltiossa ainoastaan maahantulijoiden karanteenista pidetään yhä kiinni. YLE Uutiset. 9.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11485477

Simple New Experiment Reveals Which Face Masks Are Best at Blocking Droplets. Science Alert. 10.8.2020.  https://www.sciencealert.com/simple-low-cost-experiment-reveals-which-face-masks-are-best-at-blocking-droplets

Skopjen kone toi viikonloppuna Turkuun runsaasti koronavirustartuntoja – ministeriö tiedottaa aiheesta illalla.  Turun Sanomat. 10.8.2020.  https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5031212/Skopjen+kone+toi+viikonloppuna+Turkuun+runsaasti+koronavirustartuntoja+ministerio+tiedottaa+aiheesta+illalla

Valtavan testiruuhkan päälle tuli vielä laboratorion laitevika – sadan koronanäytteen tulokset keskiviikolta valmistuivat HUS-alueella vasta viime yönä.
Koronatestiin saattaa pian päästä myös ilman ajanvarausta saapumalla jonottamaan paikan päälle. YLE Uutiset. 10.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11486199

TS: Skopjen-lennolla Turkuun runsaasti koronaviruspositiivisia.
Lehden tietojen mukaan sairaanhoitopiirin ja aluehallintoviraston johto ovat keskustelleet Varsinais-Suomeen mahdollisesti kohdistuvista toimista. YLE Uutiset. 10.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11487047

Sisäministeri Ohisalo: Ulkomailta saapuvien koronatestaus voitaisiin tehdä pakolliseksi.  Ohisalo korosti tiedotustilaisuudessa, että vastuu asiassa on kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriöllä. YLE Uutiset. 10.8.2020.                  https://yle.fi/uutiset/3-11487200

Suomen pakko­karanteeni koskee isoa joukkoa myös Schengen-maita – Perusteena on laki­pykälä, jota ei ole käytetty koskaan aiemmin.  Tällä haavaa maailmassa on 25 maata, jotka Suomi luokittelee turvallisiksi. HS. 10.8.2020.                  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006597823.html

Elokuu 11. – 20.

Lasten ja nuorten koulunkäynti on turvattava ripein toimin – aikaa ei ole hukattavaksi. Eroon Koronasta. 11.8.2020.  https://www.eroonkoronasta.fi/lasten-ja-nuorten-koulunkaynti-on-turvattava-ripein-toimin-aikaa-ei-ole-hukattavaksi/

Pakkokaranteeni koskee myös laivamatkustajia, karanteenin rikkominen voi johtaa rangaistukseen – Nämä asiat päivän tiedotustilaisuudessa kerrottiin. Listasimme tähän juttuun uudet koronatoimenpiteet. YLE Uutiset 11.8.2020.                    https://yle.fi/uutiset/3-11487443

Etelä-Savossa on tehty oma alueellinen ohjeistus kasvomaskien käytöstä – se julkistetaan jos THL ei pian julkaise omaansa. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden suositus lähtee kasvomaskien käytöstä julkisissa tiloissa. YLE Uutiset. 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11486478 

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Kreikka alkaa vaatia koronatuloksia.  ruotsalaismatkailijoilta jo maahan tullessa, seuraava Skopjen-lento Turkuun tänään
Päivitämme tähän juttuun uusimmat tiedot koronaviruksen tilanteesta. YLE Uutiset. 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11212596

Ministeri Vanhanen ennen budjettineuvotteluita: ”Suomella ei varaa taas 20 miljardin alijäämään” – katso tiedotustilaisuus suorana kello 12:40.  Valtiovarainministeri Vanhasen mukaan epidemian hoitaminen on nyt myös talouspolitiikkaa. YLE Uutiset. 11.8.2020.   https://yle.fi/uutiset/3-11487946

Turun satama ja varustamot valmistautuvat koronatesteihin – vielä ei tiedetä ketkä testataan, mistä saadaan henkilökunta ja kuka vastaa mistäkin
Satama on jo varannut tiloja testauskäyttöön. Huolta aiheuttaa myös mahdollisten testattavien suuri määrä. YLE Uutiset. 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11487905

Karanteenimääräyksissä Torniossa valtavia haasteita – Ruotsista saapuvia testataan jatkossa satunnaisesti, keskeistä on pakkokaranteenit.  Infektioylilääkäri Markku Broas pitää ministeriön linjausta oikeana, koska tulevien karanteenimääräysten myötä terveysturvallisuus paranee.  YLE Uutiset. 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11487949

Koronavirus LUKUINA, VIIMEISIN PÄIVITYS 11.8.2020 KLO 10.03. Tilanne Suomessa. YLE Uutiset 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11300232

Katso täältä maakuntasi koronavirustilanne ja kuinka se vaikuttaa arkeesi.  Tästä artikkelissa voit lukea maakuntien päivittyvät tiedot alueiden koronavirustilanteesta. YLE Uutiset, 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11260055

STUDIE AUS FRANKFURT:  Wie schwer eine Corona-Infektion das Herz schädigen kann. (Koronatartunta, myös lievänä sairastettu aiheutta useille potilaille autoimmuniiperäisen sydänvaurion, joka voi johtaa sydämen vajaatoimintaan. MJ:n pikatulkinta artikkelista). Frankfurter allgemeine Zeitung. 11.8.2020.  https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurter-studie-herzschaeden-nach-corona-infektion-16899160.html

”Tartuntojen määrä on yllättänyt meidät kaikki” – Näin Suomi yrittää nyt hillitä korona­viruksen leviämistä ulko­mailta. Hallitus ja THL kertoivat maanantaina, että riskimaista Suomeen saapuvat asetetaan pakkokaranteeniin ja myös pakkotestaus on mahdollista. Ministeriö myös selvittää, voiko lentoja riskimaista kokonaan estää. Joillekin pakkokaranteeni voi tarkoittaa kahden viikon oleskelua hotellissa omalla kustannuksella, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila Ylen A-Studiossa. HS. 11.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/11082020/art-2000006597890.html

Tartunnat Uudellamaalla ylittivät hallituksen muille valtioille asettaman rajan – Husin johtajaylilääkäri kehottaa ryhtiliikkeeseen koronakurissa. Periaatteessa Suomi ei voisi sallia matkustamista Uudellemaalle, jos se olisi erillinen valtio. Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ei asettaisi tällä hetkellä uusia maakuntaa koskevia rajoituksia. HS. 11.8.2020. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006597834.html

Laivamatkustajien koronatestit aloitetaan Turussa mahdollisimman nopeasti – myös lentomatkustajien testaamista jatketaan.  Lauantaina Turkuun saapuneen lentokoneen matkustajista 26:lla todettiin koronatartunta. YLE Uutiset 11.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11488489

”Yhteiskunnan tasolla tästä aiheutuu valtavat tappiot” – Lähes 400 ihmistä vastasi kyselyyn, tällaisia ovat korona­virus­testauksen ruuhkautumisen seuraukset.
Koronavirustestin tulosta voi joutua odottamaan Husin alueella jopa viikon ensimmäisen soiton jälkeen. HS:n kyselyyn vastanneet ihmiset kuvaavat ruuhkan aiheuttamia ongelmia. HS. 12.8.2020.                  https://www.hs.fi/paivanlehti/12082020/art-2000006598970.html

Suomi ottaa käyttöön pakko­karanteenin – tätä se tarkoittaa. Karanteeni koskee myös maarajan yli Ruotsista Suomeen tulevia, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Yksityiskohdat täsmentyvät vielä, sillä koko hallitus ei ole vielä keskustellut asiasta. HS. 12.8.2020.  https://www.hs.fi/paivanlehti/12082020/art-2000006598149.html

Sadat koronaan sairastuneet vetoavat päättäjiin, sillä jälkioireet ovat vieneet työkyvyn kuukausiksi: ”Me tarvitsemme kiireellisesti tutkimusta”. Koronavirukseen sairastuneet vetoavat päättäjiä ottamaan huomioon pitkittyneesti oireilevien potilaiden odotettua suuremman lukumäärän. YLE Uutiset. 12.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11489088

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Itä-Suomen yliopisto antoi maskisuosituksen, tämän tiedämme pakkokaranteenista ja -testauksesta, Australian Victoriassa ennätysmäärä kuolemia. Päivitämme tähän juttuun uusimmat tiedot koronaviruksen tilanteesta. YLE Uutiset 12.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11212596

Koronakriisin hoito jäänyt omiin poteroihinsa? EK:n ideoima koronaneuvosto kokoaisi yhteen yritykset, työntekijät, tutkijat ja virkakoneiston.  EK haluaa koota voimat yhteen, mutta vaatii yrityksille vapauden päättää itse, miten kriisi hoidetaan käytännössä. YLE Uutiset 12.8.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11488721

Koronajäljittäjän pikakoulutuksen on saanut jo yli tuhat ihmistä – isoin osa verkkokurssin suorittajista on terveysalan ammattilaisia.  Kaikille avoimen kurssin voi edelleen suorittaa.  YLE Uutiset. 12.8.2020.  https://yle.fi/uutiset/3-11486565

Fauci finally loses his patience with Rand Paul. Washington Post. 23.9.2020.  https://www.washingtonpost.com/politics/2020/09/23/fauci-finally-loses-his-patience-with-rand-paul/

At least 201,000 people have died from coronavirus in the U.S. At least 6,898,000 cases have been reported.  Washington Post. 24.9.2020. https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/national/coronavirus-us-cases-deaths/

Jatkuvasti päivittyvät

General information and news. LitCov (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/docsum?filters=topics.General%20Info

Globaalit ja maakohtaiset koronatilastot (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.  https://www.worldometers.info/coronavirus/

WHO daily situation reports and corona statistics since 21.1.2020. (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Maps & Trends. Follow global cases and trends. Johns Hopkins coronavirus Resource Center. (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.  https://coronavirus.jhu.edu/data

Coronavirus Source Data. Hannah Ritchie. The data on the coronavirus pandemic is updated daily.  (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.    https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data

covid-19-data/public/data/owid-covid-data.xlsx. Global GitHub database. (jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.   https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/owid-covid-data.xlsx

Korean CDC Press Releases. Public Health Weekly Reports (updated weekly) N.M.2020.  https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30501000000&bid=0031&cg_code=C04

Global research on coronavirus disease (COVID-19), WHO Database. (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

SSRN’s Coronavirus and Infectious Disease Research page provides a curated view into the early-stage research to help researchers, public health authorities, clinicians and the public understand, contain and manage this disease. (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/

I.Stat il tuo accesso diretto alla statistica italiana.  (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.istat.it/it/archivio/240401

All you need to Crush covid-19 (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.endcoronavirus.org/

See how your community is moving around differently due to COVID-19. Community Mobility Reports.  (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://www.google.com/covid19/mobility/

Tämä artikkeli käsittelee COVID-19-tautia. Sen aiheuttavaa virusta käsittelee artikkeli SARS-CoV-2 ja viruksen aiheuttamaa pandemiaa käsittelee artikkeli koronaviruspandemia 2019–2020. WIKIPEDIA. (Sisältää lukuisia täältä puuttuvia viitteitä ja linkkejä – Ajoittain päivittyvä). N.M.2020.     https://fi.wikipedia.org/wiki/COVID-19

COVID-19 (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/#activities

COVID-19: Latest news updates from around the world. Twitter (Jatkuvasti päivittyvä). N.M.2020.  https://twitter.com/i/events/1219057585707315201

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Annals of Internal Medicine. (Jatkuvasti päivittyvä, 139 articles up to 9.7.2020.) N.M.2020.  https://www.acpjournals.org/topic/category/coronavirus

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). (Jatkuvasti päivittyvä) N.M.2020.  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Jatkuvasti päivittyvä koronagrafiikkakooste.  N.M.2020. http://pitkaranta.blogspot.com/search/label/koronavirus

Morbidity and Mortalioty Weekly Report (MMWR). CDC. N.M. 2020.  https://www.cdc.gov/mmwr/index2020.html

Download data on the weekly subnational 14-day notification rate of new COVID-19 cases. ECDC. Weekly 2020.  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/weekly-subnational-14-day-notification-rate-covid-19

Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset. Valtioneuvosto.  https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset