Long COVID ja muita SARS-CoV-2 pitkäaikaisvaikutuksia

Mikä ei tapa se vahvistaa?  Rohkaisevaksi tarkoitettu uskomus koskee monen mielestä myös vakavia sairauksia.  Niin, ja jos ei vahvista niin ainakin jalostaa.

 

Käsitys COVID-19:sta hengityselinsairautena laajenee koko kehon sairaudeksi

Jo huhtikuussa 2020 alkoi hahmottua että COVID-19 ei ole suinkaan vain hengityselinsairaus, joka tappaa tai menee ohi muutamassa viikossa, vaan sydämeen, maksaan, munuaisiin, aivoihin, sisäeritysrauhasiin ja verenkiertoon pitkävaikutteisesti, mahdollisesti elinikäisesti vaikuttava sairaus.

Reuters julkaisi toukokuussa 2020 yhteenvedon New Yorkin suurimman sairaanhoitoyhtymän hoitamissa COVID-19 potilaissa havaituista munuaisvaurioista.  Ensimmäisistä 5 499 sairaalaan otetuista COVID-19 potilaista 37%:lle kehittyi akuutti munuaisvaurio johon heistä 14% tarvitsi dialyysihoitoa.  Hengityskoneita tarvitsevista tehohoitopotilaista munuaisvaurio kehittyi 90 %:lle.  Heinäkuussa 2020 Espanjasta raportoitiin, että yli puolella COVID-19 potilaista havaittiin laaja kirjo neurologisia oireita, ja varoitettiin, että virus saattaa vaurioittaa aivoja.  Lokakuussa 2020 käsite Long COVID rantautui Suomeen, kun siitä kärsivät olivat perustaneet keskinäisen facebook-ryhmän, ja myös lääkärit alkoivat tutkia Long COVID:ia.  Kyseessä on lääketieteellisesti vaikeasti määriteltävä oireyhtymä, johon liittyy mm. hengästymistä, jäsenten puutumista, lihaskramppeja, kuivaa yskää ja yleistä uupumusta.  Kvalitatiivisesti kuva SARS-CoV-2 viruksesta laajeni siis akuutisti hengityselimistöön vaikuttavasta lähes kaikkiin sisäelimiin kohdistuvaan ja pitkäaikaisesti vaikuttavaan jo vuoden 2020 puolella.  Samalla alkoi näyttää mahdolliselta, että COVID-19:n pitkäaikaisten jälkisairauksien ja oireiden sairauskuoma (BoD menetettyinä terveinä elinvuosina = DALY) saattaa muodostua yhtä suureksi tai suuremmaksikin kuin akuutin vaiheen aiheuttamien koronakuolemien, sairaanhoitojaksojen ja sairauspoissaolojen sairauskuorma.

Syksyn 2020 jälkeen tutkimustieto COVID-19 tartunnan ja -sairauden pitkäaikaisvaikutuksista on lisääntynyt valtavasti.  Käyn seuraavassa läpi muutamia keskeisiä uusia tutkimustuloksia Long COVID:sta sekä COVID-19 vaikutuksista aivoihin, haimaan.

 

Harmaan aivokudoksen kato – aivojen vanheneminen (?)

Yli 40 v. ikäisten harmaa aivokudos supistuu keskimäärin n. 5% vuosikymmenessä ja korvautuu lisääntyvällä selkäydin-aivonesteellä.

Britannian [UK] Biopankki oli juuri koronapandemian alla MRI-skannannut 42 729 yli 45 v. ikäisen englantilaisen aivot osana laajaa väestötutkimusta.  Pandemia keskeytti toisen skannauskierroksen maaliskuussa 2020 kun 3 000 uusintaskannausta oli jo tehty.  Helmikuussa 2021 sadat kertaalleen skannatut kutsuttiin kuitenkin uuteen seurantaskannaukseen COVID-19 tartunnan aivokudosvaikutusten selvittämiseksi.  Heidän joukostaan poimittiin 394 COVID-19-diagnostisoitua, joista 15 oli ollut taudin vuoksi myös sairaalahoidossa.  Näille valittiin 388 uudelleen skannattua COVID-19 vapaata verrokkia, jotka vastasivat demografisilta ja terveystiedoiltaan jokseenkin tarkoin COVID-19 ryhmää.  Myös ryhmien ensimmäisen ja toisen skannauksen keskimääräinen aikaväli (3,1 ±1,6 v.) oli sama.

Skannausdatasta muodostettiin jokaisen aivoista 3-D mallit ennen ja jälkeen pandemian alkamisen, ja niistä analysoitiin jokaisen tutkimukseen vallitun aivoissa 3 vuoden aikana tapahtuneet muutokset COVID-19 tartunnan saaneiden ja tartunnasta vapaiden mahdollisten erojen selvittämiseksi.

Kaikkien tutkittujen aivoalueiden harmaan kudosten paksuus- ja tilavuusmittaukset osoittivat merkittävästi suurempaa kudoskatoa COVID-19:n sairastaneilla kuin tartunnan välttäneillä.  Ainoastaan aivo-selkäydinnesteen määrä ja sen täyttämän sivukammion tilavuus olivat lisääntyneet, mikä muistuttaa ikääntymisen vaikutusta.  Suurimmat erot löytyivät aivojen haju- ja makuaistiin sekä muistiin liittyviltä alueilta.  Näistä jälkimmäinen saattaa lisätä COVIDin sairastaneiden myöhempää dementiariskiä.  Sen tarkempi selvittäminen ovatko nämä epänormaalit muutokset merkki sairauden (tai itse viruksen) leviämisestä aivoissa ja ennakoivatko ne aivojen autonomisten toimintojen, motivaation ja tunteiden säätelyyn osallistuvan limbisen järjestelmän sekä muistin haavoittuvuutta, on vielä kesken.  Sairaalaan joutuneiden ja lievemmillä oireilla selvinneiden potilaiden tulokset eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkittävästi, minkä saattaa selittää sairaalaan joutuneiden tapausten pieni määrä.  UK Biopankin COVID-19 vaikutusten kuvantamistutkimus jatkuu edelleen.

Aivojen haju- ja makuaistialueiden kudoskato voisi selittää COVID-19 potilaiden haju- ja makuaistin katoamisen tai heikkenemisen, joka todettiin jo keväällä 2020.  Muutoin sairaus näyttäisi vaikuttava aivoihin samalla tavoin kuin ylimääräinen vanheneminen.  Huomio kannattaa kiinnittää myös siihen, että tutkimuksen COVID-19:n sairastaneessa ryhmässä vain 4% oli tarvinnut sairaalahoitoa – muut 96% olivat selviytyneet taudista lievin oirein.

 

Parkinsonin tauti

COVID-19 on kytketty myös spesifisiin aivosairauksiin.  Lancet/Neurology’ssa pohdittiin jo viime marraskuussa Parkinsonin taudin mahdollista kytkentää COVID-19 infektioon.  Sairastuneista 65%:lla hajuaisti heikkenee tai katoaa, mikä liittyy myös Parkinsonin tautiin, jota on todettu ilmestyneen myös COVID-19:n sairastaneille.  Toukokuussa bioRxiv:ssa esilulkaistussa artikkelissa kerrottiin makakiapinoille (4 tapausta 4 verrokkia) tartutetun SARS-CoV-2 viruksen aivovaikutuksista. Jokaiselle tartunnan saaneen apinan aivoihin muodostui Lewyn kappaleita [Lewy body], jotka johtavat ihmisellä Lewyn kappale -dementiaan [Alzheimerin jälkeen toiseksi yleisin] ja Parkinsonin tautiin.  Nyt, kesäkuussa Science Alertin artikkelissa todetaan että COVID-19 aiheuttama aivotulehdus muistuttaa pelottavasti Alzheimerin ja Parkinsonin taudin aiheuttamaa. Vertaillessaan geenejä, jotka ilmentyivät eri lailla COVID-19 potilaiden aivoissa kuin muiden neurologisten häiriötilojen yhteydessä, tutkijat löysivät useita päällekäisyyksiä mm. Alzheimerin, Huntingtonin ja Parkinsonin taudin, ja MS:n kanssa.

Parkinsonin taudin ja dementian kehittyminen on kuukausien – vuosien mittainen prosessi, joten epidemiologista näyttöä niiden liittymisestä COVID-19 infektioon saadaan vielä odottaa.  Tutkimuksen tuottamat varoitukset ovat kuitenkin jo nyt niin vahvat, että niiden huomiotta jättäminen ei voi tulla kysymykseen.

 

Neurologiset manifestaatiot COVID-19 vuoksi sairaalaan otetuilla lapsilla ja nuorilla (1-17 v.)

Heinäkuun puolivälissä Lancetissa julkaistiin raportti Englannissa COVID-19 vuoksi huhtikuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana sairaalaan otettujen 1-17 v. ikäisen lasten  neurologisten manifestaatioiden seurantatutkimuksesta.  Yhteensä 1334 potilaasta identifioitiin 63, joista 52 täytti SARS-CoV-2 infektioon liittyvän PIMS-TS syndrooman [= paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2] määritelmän sekä SARS-CoV-2 infektion, että neurologisten tutkimusten osalta.

Tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään: 27:llä oli ensisijainen COVID-19 tartuntaan liittyvä neurologinen häiriötila [COVID-19 neurology group], ja 25:llä PIMS-TS:aan liittyi neurologisia piirteitä [PIMS-TS neurology group].

Vaikka lasten ja nuorten COVID-19 vaatii sairaalahoitoa vain harvoin, sairaalaan joutuvien neurologiset ja psykiatriset manifestaatiot osoittautivat yleisiksi, 3,8% – neljä kertaa yleisemmiksi kuin aikuisilla potilailla!  Ne osuivat suhteettoman usein etnisiin väestöryhmiin – 69% osuus potilaista vs. 13% väestöstä.  COVID-19 neurology ryhmän jäsenenistä jokaisella oli erillisiä neurologisia ja psykiatrisia häiriötiloja; 20:lla se vaikutti keskushermostoon, viidellä periferaaliseen hermostoon ja kahdella oli psykooseja.  Vain yhdellä PIMS-TS neurology ryhmään kuuluvalla oli neuroimmunologinen häiriötila [ADEM].  Tässä ryhmässä taas 88%:lla oli aivosairaus.  Seuranta-aikana 65% potilaista toipui ilmeisen hyvin, 33%:lle jäi jonkintasoinen invaliditeetti ja 2% (yksi) menehtyi.

Psykiatrisista potilaista tutkimukseen päätyi vain neurologin kautta ilmoitettuja, joten heidän määränsä ja osuutensa ovat aliarvioita.

 

COVID-19 ja diabetes

Jo tammikuussa 2020 Wuhanin lääkärit huomasivat COVID-19 potilailla kohonneita verensokeritasoja.  Vuotta myöhemmin lääkärit Bethesdassa [Washington DC:n esikaupunki, jossa sijaitsee NIH, Yhdysvaltain kansallinen terveysinstituutti] kiinnittivät huomiota siihen, että päivittäisten uusien diabetestapausten määrä oli kasvanut pandemian aikana alle 20:sta noin 30:een.  Useilla uusista potilaista ei ollut aikaisempaa diabetekseen viittaavaa historiaa, mutta he olivat sairastaneet COVID-19:n.  Osalle sokeriaineenvaihdunta palautui normaaliksi, mutta toisille oli puhjennut täysi ykkös- tai kakkostyypin diabetes.

COVID-19 potilaissa ilmaantuvien uusien diabetes-tapausten määrästä oli julkaistu kahdeksan kiinalaisen, Italialaisen ja amerikkalaisen tutkimuksen meta-analyysi jo edellisenä syksynä.  Sen mukaan sairaalahoidossa olleista COVID-19 potilaista 14,4 (5,9-25,8)%, joilla ei ollut aikaisempaa diabeteshistoriaa sai sairaalassa ollessaan diabetesdiagnoosin.  Tämän meta-analyysin tuloksesta ei selviä diabetesdiagnoosien pysyvyys.

Kesäkuussa 2021 Cell Metabolism julkaisi kaksi artikkelia, jotka perustuvat COVID-19:n menehtyneiden potilaiden haimanäytteisiin.  Ne osoittavat, että SARS-CoV-2 virus infektoi haimassa ensisijaisesti insuliinia tuottavia betasoluja, tappaa niitä ja muuttaa betasoluja sisältävän haimakudoksen toimintaa.  SARS-CoV-2 infektio näyttää ohjelmoivan betasolut tuottamaan vähemmän insuliinia ja enemmän glukagonia, hormonia, joka lisää maksan glykogeenin hajoamista glukoosiksi.  Ilmeinen seuraus edellisistä on insuliinivajaus ja veren glukoosin kohoaminen, ts. diabetes.

Merkittävälle osuudelle sairaalahoitoon päätyneistä COVID-potilaista, joilla ei ole aiempaa diabetekseen viittavaa historiaa, näyttää siis kehittyvän diabetes, ja osalle heistä se jää pysyväksi. Kyseessä ei ole vain tilastollinen assosiaatio, koska myös SARS-CoV-2 viruksen aiheuttaman diabeteksen mekanismi haimassa on selvitetty. Jos muutokset havaitaan riittävän varhain, niitä voidaan ilmeisesti torjua lääkehoidolla.

 

Long COVID

Long COVID oireyhtymälle ei ollut tautiluokitusta ennen kuin WHO ehdotti viime syksynä COVID-19 tartunnan jälkitiloille ICD-koodeja ja THL otti marraskuussa käyttöön mm. ICD-koodit U08 = aiemmin sairastettu COVID-19-infektio, U09 = COVID-19-infektion jälkitila, U10 = virusinfektioon liittyvän usean elinjärjestelmän tulehduksellinen oireyhtymä.

Norjalaistutkimuksessa seurattiin 6 kk ajan 312 koronapotilasta (82% kaikista Bergenin ensimmäisen aallon potilaista), joista 65 oli ollut sairaalahoidossa, 247 vain kotieristyksessä.  Seuraavat tulokset eivät sisällä lainkaan sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden tuloksia.  Puolen vuoden kuluttua COVID-19 diagnoosista 55% kaikista 247:sta koronan sairastaneista oireili edelleen.  Oireita olivat uupumus (30%), häiriintynyt haju- ja makuaisti (27%), keskittymisvaikeudet (19%), muistiongelmat (18%), hengenahdistus (15%), päänsärky (11%), ”aivosumu” (10%), yskä, vatsakivut, sydämentykytys, sormien pistely ja kuume.  Alle 16 v. ikäisillä oireita havaittiin muita ikäryhmiä vähemmän – [ilmeisesti koska] yleisimpiä oireita, uupumusta, keskittymis- ja muistiongelmia ei heidän osaltaan selvitetty(?).  Heitä vanhemmat ikäryhmät 16 … >60 v. ikäisiin eivät juuri poikenneet toisistaan sen enempää keskeisten oireiden kuin niiden yleisyydenkään suhteen.

Tutkijat nostavat päällimmäisiksi kaksi johtopäätöstä: (i) [Myös] Kotieristetyt ja lieväoireiset 16-30 v. potilaat ovat vaarassa kärsiä pitkäaikaisesta hengenahdistuksesta ja kognitiivisista vaikeuksista.  (ii) Ajatellen niitä miljoonia nuoria jotka vielä saavat koronatartunnan tämä pandemian edetessä, tulokset antavat vahvan sysäyksen kattavalle tartuntojen kontrolloinnille ja koko väestön kattavalle joukkorokottamiselle.

Prof. Paul Elliotin johtaman Imperial Collegen REACT tutkimuksen kohteena oli 508 707 henkilön otos Englannin väestöstä.  Heistä n. 100 000 oli saanut epäillyn tai PCR-vahvistetun COVID-19 tartunnan ja 27 000 (27%) ilmoitti vielä viikon 12 jälkeen jatkuneista oireista.  COVID-19 diagnoosin jälkeen oireisten potilaiden osuus väheni nopeasti ensimmäisten 4 viikon aikana, sen jälkeen hieman lisää 12 viikolle mennessä, minkä jälkeen muutos seuraavan 2 kk aikana oli enää vähäinen.  Tutkijat päättelivät, että kesäkuuhun 2021 mennessä kaksi miljoonaa englantilaista aikuista on jo saanut Long COVIDin.  Neljännen aallon nyt paisuessa, heidän määränsä luonnollisesti kasvaa samaan tahtiin.

Kansainvälisen konsortion seurantatutkimus Bashlyaevan lastensairaalaan Moskovassa otettujen COVID-19 lapsipotilaiden (831) pitkäaikaisoireista antaa poikkeuksellisesti tietoa nuorimpien koronapotilaiden Long COVID oireista.  Potilaista 518, iältään 10,4 (1-18) v., saatiin mukaan seurantaan 223-271 vrk. sairaalasta poistamisen jälkeen.  Seurantahaastattelun aikaan, n. 6 kk sairaalasta poistamisen jälkeen, 24,3% lapsista kärsi vähintään yhdestä oireesta, joista yleisimmät olivat väsymys (10,7%), univaikeudet (6.9%) ja aistiongelmat (5,6%).  Useasta eri oireesta kärsi 8,4% lapsista.  Useimmat oireet vähenivät ensimmäisten 2..3 kuukauden aikana, mutta sen jälkeen erityisesti väsymis-, uni-, päänsärky-, maku/hajuongelmien väheneminen jokseenkin pysähtyi.  Alle 6 v. ikäisillä Long COVID oireita oli hyvin vähän tai ei lainkaan, mutta 6-11 v. ja 12-18 v. välillä ei ollut eroa.  Allergisten lasten pitkäaikaisten oireiden riski oli merkittävästi muita lapsia korkeampi.

Englantilainen tiedejulkaisu Nature haki kesäkuussa 2021 vastausta neljään keskeiseen kysymykseen Long COVIDista.

 1. Kuinka moni saa Long COVIDin ja keiden riski on suurin? Yhdeksän sairaalahoidossa olleista COVID-19 potilaista kuudessa maassa tehdyn varsin erilaisen seurantatutkimuksen yhteenvetona Long COVID oireita oli 2…6 kk ensimmäisten oireiden jälkeen 32,6 – 87,4%:lla tutkituista.  Sairaalahoitoon joutuneet ovat kuitenkin vain COVID-19 tartunnan saaneiden jäävuoren huippu.  Britannian kansallinen tilastotoimisto [UK/ONS] selvitti 20 000 positiivisen COVID-19 testituloksen saaneen oiretilanteen 4…18 viikkoa myöhemmin.  Viikolla 5 heistä oli oireili edelleen 21% (naisista 23%, miehistä 19%, 35-49 v iläisistä 25,6%., 2-11 v. ikäisistä 9,8%).  Viikolla 18 koko ryhmästä oireili edelleen 12%, mikä lienee edustavin saatavilla oleva väestötason arvio Long COVIDin yleisyydestä kaikkien tartunnan saaneiden joukossa.
 2. Mikä on Long COVIDin biologinen mekanismi? Long COVID on moniin elimiin vaikuttava tila, silti 4…18 viikkoa tartunnan jälkeen oireita tuskin voi aiheuttaa elimistöön jäänyt virus.  Viruksen elimistöön jääneillä fragmenteilla voi olla jokin rooli.  On myös mahdollista, että Long COVID on autoimmuunisairaus.  Luonteva oletus olisi, että potilaat, jotka ovat läpikäyneet akuutin COVID-19 sairauden vaikeimmassa muodossaan, kärsisivät myös vaikeimmasta Long COVIDista. Tutkimus ei kuitenkaan ole osoittanut mainittavaa yhteyttä akuutin COVID-19:n vaikeusasteen ja Long COVIDin vaikeusasteiden välille.  Sensijaan löydettiin neljä Long COVID klusteria.  Kolmeen liittyi eri asteisia mielenterveydellisiä ja fyysisiä, mutta ei kognitiivisia vaikeuksia.  Neljännessä mielenterveydelliset ja fyysiset vaikeudet olivat vähäisempiä, mutta kognitiiviset ongelmat merkittäviä.  Eri klustereita saattavat määrittää hyvinkin erilaiset mekanismit.
 3. Miten Long COVID suhteutuu muiden tartuntojen jättämiin syndroomiin? Long COVID ei ole sittenkään niin erilainen kuin eräiden muiden tartuntojen jättämät jälkioireet, esim. krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS).  Hengenahdistus liittyy kuitenkin leimallisemmin Long COVIDiin kuin CFS:aan.
 4. Miten Long COVIDista kärsiviä voidaan auttaa?  Saksassa avataan yksityisiä ja Englannissa NHS:n klinikoita (toistaiseksi 69 kpl) Long COVID potilaille.  Tehtävä ei Long COVIDin laajan oirespektrin vuoksi ole helppo.  Joitakin uusia lääkkeitä kehitellään (PureTech/deupirfenidone), toisia olemassaolevia (apixaban, atorvastatin) kokeillaan.  Kriittinen kysymys on COVID-19 rokotusten rooli.   Ne estävät vaikeita oireita ja kuolemia, mutta estävätkö ne Long COVIDia silloinkin, kun ne eivät kykene estämään itse tartuntaa?  Toistaiseksi julkaisemattoman tutkimuksen alustavien tulosten mukaan ensimmäinen rokoteannos helpotti COVID-19 aikaisemmin sairastaneiden Long COVIDin oireita 57%:lla, ei vaikuttanut niihin 24%:lla ja pahensi oireita 19%:lla.  Kyse saattaa olla myös siitä, että nämä ryhmät eivät sairastaneet ’samaa’ Long COVIDia.  Iso osa Long COVIDin haasteesta on sosiaalista ja poliittista laatua, koska Long COVIDia potevat tarvitsevat paljon lepoa, usein kuukausia kerrallaan ja he tarvitsevat siihen [taloudellista, sosiaalista ja fyysistä] tukea.  Heidän tilansa täytyy tunnistaa ja tunnustaa työkyvyttömyyttä aiheuttavaksi vammaksi.

Päällisin puolin tarkasteltuna monet Long COVIDin oireet näyttäisivät sopivan yhteen COVID-19 aivoissa aiheuttamien vaurioiden kanssa.

Lancet/EClinical Medicine julkaisi heinäkuun puolivälissä laajan Long COVIDin oireiden laatua ja kestoa koskevan kansainvälisen kyselytutkimuksen tulokset.

Koska tutkimuksen alkaessa ei vielä ollut määritelmää Long COVIDille, tutkijat määrittelivät sen kokoelmaksi oireita, jotka kehittyvät varmistetun tai epäillyn COVID-19 tapauksen aikana ja jälkeen selä jatkuvat kauemmin kuin 28 vrk..

COVID-19 sairastaneiden oirekyselyyn (kielet: englanti, espanja, ranska, portugali, italia, hollanti, venäjä, bahasa-indonesia ja arabia) vastasi 56 maasta 7285 yli 18 v. ikäistä henkilöä, joilla oli ollut epäilty tai RT-PCR ja/tai antigeenitesteillä varmistettu COVID-19 ja joiden oireet olivat jatkuneet vähintään viikon ajan.  Heistä lopulliseen analyysiin valittiin ne 3872, joiden oireet olivat jatkuneet vielä 28 vrk kuluttua niiden alkamisesta, ja jotka pysyivät mukana tutkimuksessa koko 7 kk seurannan ajan.   Heistä 1020:n COVID-19 oli testaamalla varmistettu, 1819:a ei oltu testattu ja 923:n testitulos oli ollut negatiivinen [huom: keväällä 2020 valtaosaa etenkään lievistä COVID-19 tapauksista ei testattu].

Osallistujien valikoitumisesta ja valikoinnista johtuen tutkimuksen tuloksista ei voida päätellä kuinka suurelle osuudelle COVID-19 sairastaneista oireet jäävät pitkäkestoisiksi.  Sensijaan niistä voidaan päätellä minkälaisia, kuinka yleisiä ja pitkään jatkuvia yli 28 vrk. jatkuneet oireet seuraavien 150 vrk. kuluessa ovat.

Kyselykaavake sisälsi 257 kysymystä, joista 203 koski oletettuja/mahdollisia Long COVID oireita.

Tutkimukseen osallistuneista oli 79% naisia, 97% 30-60 v. ikäisiä, 18% sairaanhoidon työntekijöitä ja 8,4% ollut sairaalahoidossa.  Oireiden toteamispäivästä/diagnoosista lukien 28 päivän kohdalla edelleen oireilevista 6,8 % oli oireettomia mutta 93 % oireili edelleen tutkimuksen päättyessä.

Oireista hyvin vaikeat vähenivät nopeimmin, mutta 4…6% kärsi niistä edelleen 90…180 vrk. kohdalla.  Vaikeat oireet vähenivät koko ajan mutta vielä tutkimuksen päättyessä (180 vrk) niistä kärsi 13%.  Keskivaikeat oireet saavuttivat huipputason 43% 120 vrkn kohdalla ja 38% poti niitä edelleen tutkimuksen päättyessä.  Lievät oireet lisääntyivät (vaikeiden oireiden lieventyessä) lähes koko seuranta-ajan ja 27% ilmoitti niitä tutkimuksen päättyessä.  Samat henkilöt kärsivät useimmiten monista eri vaikeusasteiden oireista.

Oireet jakautuivat tilastollisesti kolmeen klusteriin.  Ensimmäistä karakterisoivat vatsa- ja hengitystieoireet ja kuumeilu. Ne vähenivät ensin 28 vrk jyrkästi, sitten 130 vrk ajan loiventuen, eivätkä sen jälkeen vähentyneet tutkimuksen loppuun mennessä.  Toista karakterisoivat sydän-, lihas-, hengitystie-, neuropsykiatriset ja väsymysoireet, paleleminen ja hikoilu.  Oireet lisääntyivät ensin 50 vrk ajan ja vähenivät sen jälkeen tutkimuksen loppuun mennessä noin neljäsosalla.  Kolmatta karakterisoivat sydän-, iho-, vatsa-, aisti-, liha- ja nivel-, neuropsykiatriset, virtsatie- ja kuukautis-, fyysisen kuormituksen jälkeiset pahoinvoiti- sekä immunologiset oireet. Ne lisääntyivät ensin 50 vrkn ajan jyrkästi, sitten loivemmin toiset 50 vrk ja vähenivät sen jälkeen tutkimuksen loppuun mennessä n. kymmenesosalla.

Tutkimusraportti esittelee valtavan määrän tilastollisia tuloksia eri oireiden yleisyydestä, aikasarjoista ja keskinäisistä suhteista, joiden kattaminen ei tässä postauksessa ole mahdollista, mutta raportti on avattavissa tästä.

Keskeisimmät tulokset ovat nämä:

 • 91%:lle toipumisaika ylitti tutkimuksen keston 180 vrk.
 • Kaikkein yleisimmät vielä tutkimuksen päättyessä jatkuneet oireet olivat väsymys, rasitusta seuraava pahoinvointi ja kognitiiviset toimintahäiriöt.
 • Tutkimuksen päättyessä edelleen oireilevista
  • 86% koki fyysisen tai henkisen toiminnan ja stressin jälkeen oireita pahentavia takaiskuja,
  • 87% koki väsymystä/voimattomuutta [vrt. 45% sairaudestaan toipuneista]
  • 45% teki kevennettyä työpäivää ja toiset 22% eivät sairauden vuoksi olleet työelämässä.
  • Kognitiiviset toimintahäiriöt ja muistiongelmat olivat yleisiä (n. 88%) kaikissa ikäryhmissä.  Haju- ja makuongelmia lukuunottamatta kaikkien muiden oireiden yleisyys ja aikaprofiilit olivat samankaltaiset varmistettujen ja epäiltyjen COVID-19 tapausten ryhmissä

Viimeistä havaitoa saattaa selittää 923 negatiivisen testitulosten saaneen COVID-19 epäillyn pitäminen tutkimuksessa mukana.  Näin en olisi itse menetellyt.  Vielä kesällä 2020 haju- ja makuaistin menetys oli varsin vahvasti COVID-19 tartunnalle spesifinen oire.  Tänään, Dealta- ym varianttien kohdalla, näin ei välttämättä enää ole.

 

COVID-19 ei ole ensimmäinen koronapandemia

SARS-CoV-2 on kolmas yleisvaarallista tautia aiheuttava koronavirus.  Sitä edelsivät SARS v. 2003 johon sairastui 8 098 ja kuoli 774 ihmistä sekä sitäkin tappavampi MERS v. 2012, jota ei ole saatu SARSin tavoin tukahdutettua [koko maailmassa 20 tapausta v. 2020].  SARS:n sairastaneiden ja siitä hengissä selviytyneiden terveydentilaa tutkittiin 10 v. myöhemmin, v. 2013.  Heidän oirekuvassaan oli 10 vuoden kuluttua tartunnasta paljon samaa kuin Long COVID potilaissa 2..7 kk tartunnan jälkeen: Ylivoimaista väsymystä, lihas- ja nivelkipuja, hengästymistä, neuropatiaa, käsien ja jalkojen puutumista.  Heistä 41% poti depressiota ja traumanjälkeistä stressihäiriötä (PTSD), eikä 40 – 50% ollut kyennyt palaamaan työhön.  Monelle 20 minuuttia on pisin aika minkä he pystyvät yhtäjaksoisesti tekemään mitään fyysistä tai henkistä työtä.

——————————————————————–

COVID-19:n haasteet eivät todellakaan rajoitu ikäihmisten kuolemiin, sairaalahoitokapasiteetin riittävyyteen, matkustus- ja kokoontumisrajoitusten aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin ja maskien käyttöön kohdistuvaan vastenmielisyyteen.  COVID-19 tartuntojen aiheuttamat pitkäaikaiset ja pysyvät vauriot aivoissa sekä sisäelimissä – ei vain edellä kuvatussa haimassa, vaan myös keuhkoissa, sydämessä, munuaisissa, jne. – kohdistuvat pitkävaikutteisimmin lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin, joilla on edessään elämä, taudin seurausten kanssa tai ilman niitä.   Lasten ja nuorten rokottamista sekä suojaamista tartunnoilta ainakin siihen saakka on tarkasteltava nimenomaan näitä seuraamuksia, ei lasten alhaista akuuttiin COVID-19 tautiin kuolemisen vaaraa vasten.  

Pisteeksi Iin päälle, lue ihmeessä myös Turun yliopiston emeritusprofessorin, Risto O Roineen blogipostaus Korona on myös merkittävä aivosairaus.

Didymos Sokea – de Spiritu Sancto

Pyhästä Hengestäde Spiritu Sancto

Didymos Sokea, Aleksandria (313-398)

Käännös latinasta, emerituspiispa Juha Pihkala

 

Viime sunnuntai oli helluntai, Pyhän Hengen antamisen ja kristillisen kirkon syntymisen pyhäpäivä.  Aloitan siitä, ensimmäisestä helluntaista Jerusalemissa, kymmenen sukupolvea ennen Didymos Sokean syntymistä Aleksandriassa.

Viisikymmentä päivää ennen helluntaita entisten opetuslastensa ja tulevien apostolien parin kolmen vuoden ajan seuraama opettaja, Jeesus Nasaretilainen, oli otettu kiinni ja jumalanpilkasta syytettynä teloitettu roomalaisten viranomaisten toimesta.  Kuolemantuomiot olivat tavanomaisia ja Jeesuksesta hetkeksi innostunut kansa alkoi jo unohtaa.  Juutalaisia vallanpitäjiä, jotka olivat voittonsa jo saaneet, tuskin enää kiinnostivat pieniin ryhmiin hajautuneet pelokkaat opetuslapset.  Nämä olivat lähteneet Jerusalemista pettyneinä ja surullisina tutkailemaan mahdollisuuksiaan palata kotiseudulleen, aikaisempaan elämäänsä tai aloittamaan mahdollisimman tuntemattomana uutta.  Mutta sitten Jeesuksen taivaaseen astuminen ja kymmenen päivää myöhemmin juutalaisen helluntaijuhlan tapahtumat muuttivat kaiken.

Apostolien tekojen kirjoittajan, Luukkaan, kertomusta Pyhän Hengen laskeutumisesta tulisina kielinä apostolien päälle (Ap.t. 2:1-13) voi toki ihmetellä ja kyseenalaistaa.

Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla.  Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat.  He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle.  He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.
Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on.  Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään.  He kysyivät ihmeissään: ”Eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä?  Meitä on täällä partilaisia, meedialaisia ja elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä on kreetalaisia ja arabialaisia – ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.”
He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan: ”Mitä tämä oikein on?”  Mutta jotkut pilkkasivat: ”He ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä.”

Tämä on kuitenkin ainoa selostus tapahtumasta, jonka on täytynyt olla jokseenkin järisyttävä.  Ensin se voimaannutti tämän pienen joukon piilottelevia kalastajamiehiä ja kylien naisia, ja sitten lähetti heidät ulos helluntaijuhlaa viettämään kokoontuneen kansanjoukon keskelle kertomaan mitä heidän tuntemansa Jeesus oli sanonut ja tehnyt, vaatinut ja luvannut.  Viesti alkoi tarttua heistä sekä myöhemmin heidän seuraajistaan eteenpäin, ehtymättä kuin pandemia.  Helluntai oli kirkon Big Bang.  Mitä siitä seurasi ei enää ole mielipidekysymys tai ’uskon asia’, vaan länsimaiden historian keskeinen johtoteema.  Me tiedämme ihan tieteellisessäkin mielessä mitä alkuräjähdyksestä ja mitä ensimmäisestä helluntaista seurasi, vaikka kummastakaan me emme osaa selittää mistä ja miten ne tulivat.

Kristillisen kirkon syntymisen, kasvamisen läpi kymmenen vainotun sukupolven ennen kuin kristinuskosta tuli Rooman valtakunnanuskonto, Raamatun kaanonin ja sitä myöten kristillisen kirkon opin sekä uskontunnustuksen muotoutumisen avain ja samalla mysteeri on kolminaisuusoppi ja sen vaikeimmin ymmärrettävä osa, Pyhä Henki.  Ilman helluntaita ei olisi kirkkoa ja ilman Pyhää Henkeä ei olisi helluntaita.

Siihen, miten kirkko ymmärtää ja mitä se on v. 381 Nikean-Konstantinopolin uskontunnustukseen kirjannut Pyhästä Hengestä, on vaikuttanut keskeisesti Didymos Sokean 300 luvulla sanelema kirja, Pyhästä Hengestäde Spiritu Sancto, jonka emerituspiispa Juha Pihkala käänsi latinasta suomeksi sekä varusti 15 sivuisella johdannolla ja jonka Studia Patristica Fennica julkaisi v. 2019.

Esitykseni nojaa siinä määrin keskeisesti tähän kirjaan, että olen pyytänyt ja saanut Juha Pihkalalta hyväksymisen tämän blogikirjoitukseni julkaisemiseen.  Kaikki virheet ja väärintulkinnat ovat minun.

 

Didymos Sokea, Aleksandria (313-398)

Didymos Aleksandrialainen, tunnettu myöhemmin nimellä Didymos Sokea, oli menettänyt näkönsä 4-vuotiaana.  Hän oli kuitenkin luettanut teologisten ja filosofisten auktoriteettien tekstejä, kunnes oli oppinut ne ulkoa, Raamattu mukaan lukien.  Hän oli omaksunut Origeneen traditiosta kumpuavan teologian ja Raamatun hermeneutiikan, mutta perehtynyt myös filosofiaan ja astronomiaan.  Hänet henkilökohtaisesti tunteneiden aikalaisten, mm. Rufinuksen, Palladiuksen ja Hieronymoksen (”Kirkkoisä”,347-420. Hän mm. käänsi Raamatun latinaksi: Versio Vulgata) arvio Didymoksesta oli myönteinen ja kunnioittava.  Vaikka Didymos oli sokea, hänen kerrottiin näkevän paremmin kuin näkevät.

De Spiritu Sancton alkuperäiset kreikankieliset julkaisut ovat vähitellen hävinneet 500-luvulta lähtien, koska niitä – kuten muitakaan hänen kirjoituksiaan – ei enää kopioitu.  Hänen opetuksensa oli nimittäin tuomittu Konstantinopolin toisessa kirkolliskokouksessa v. 553 harhaoppisina koska niissä oli nähty Origeneen vaikutuksia.  Origenes oli esittänyt, että ihmisten sielut olivat ennalta luotuja – pre-eksistenttisiä – ja että kaikki lopulta pelastuvat – apokatastasis-oppi.  Hieronymoksen säilyneessä latinankielisessä Didymos-käännöksessä kirkon tuomitsemia tulkintoja ei kuitenkaan esiinny.

Didymoksen kadoksiin joutuneen kirjallisen tuotannon pääpaino on ollut Raamatun tekstien kommentaareissa, mutta hän on kirjoittanut – siis sanellut – myös useita teoksia systemaattisesta teologiasta.  Ainoastaan kolminaisuutta käsitelleen de Spiritu Sancton uskottiin säilyneen.  V. 1941 Kairon lähistöltä kuitenkin löytyi papyruskoodekseja, joihin sisältyy Didymoksen kommentaarit Sakariaan kirjaan, Genesiksen lukuihin 1-17, osaan Jobin kirjasta sekä joitakin muitakin hänen nimiinsä pantuja tekstejä.

 

Isä – Poika – Pyhä Henki

Ennen 300-lukua käydyt keskustelut ja kiistat olivat kohdentuneet Isän ja Pojan keskinäiseen suhteeseen; Pyhä Henki oli jäänyt jumalakuvan kokonaisuutta hahmotettaessa katveeseen.  Myös se oli tietysti kuulunut Raamatun ja apostolien todistuksen mukaan itsestään selvästi kirkon opetuksen, julistuksen ja liturgisen elämän ydinalueille, mutta siitä ei ollut juuri keskusteltu.

Kristillinen kolminaisuususko on paradoksaalinen pitäytyessään tiukasti monoteismissa, mutta samalla siinä, että Jumala Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä on myös reaalisesti eriytynyt.  Tämä johti nk. monarkistisiin kiistoihin.  Filosofiseen logiikkaan perehtyneiden kristittyjen ongelma oli se, miten säilyttää Jumalan monarkia, siis yksinvalta tilanteessa, jossa kristillinen traditio tuntui edustavan vallan kolmijakoa.

Vaihtoehtoja oli kaksi:

Ensimmäisessä Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat absoluuttisesti yhden Jumalan moduksia hänen kääntyessään luotujensa puoleen näissä kolmessa roolissa eli persoonassa.  Kolmannen vuosisadan alussa Tertullianus esitti tähän modalistiseen versioon paradoksin säilyttävän teologisen ratkaisun teoksessaan Adversus Praxean, Prakseasta vastaan.

Toinen vaihtoehto on dynamistinen monarkismi, Isä on ehdoton monarkki, joka adoptoi täydellisen ihmisen, Jeesus Nasaretilaisen, Pojakseen.  Tämän oli määrä korjata kuuliaisuudellaan, kärsimyksellään ja kuolemallaan vanhan Aatamin synnin seuraukset.  Kun tämä oli täytetty, Isä herätti Pojan kuolleista ja korotti hänet rinnalleen.  Myös tämän vaihtoehdon kirkko torjui.

Kumpaankin malliin vaikutti platonilainen filosofia, jossa kosmoksella saattoi olla vain yksi, aineellisen ja luodun maailman ulkopuolinen, transsendenttinen prinsiippi.

Ongelma oli leimahtanut liekkiin, kun Didymosta edeltänyt aleksandrialainen, Areios (256-336) oli sovittanut kristillisen kolminaisuusjulistuksen platonilaiseen malliin: vain Isä on transsendenttinen ja varsinaisessa mielessä Jumala, Poika on Isän luomus (ktisma), aineelliseen maailmaan kuuluva ”toinen Jumala” (deuteros theos).  Hänessä ei ollut olemuksen (ousia) yhteyttä Isään.  Myös Pyhä Henki kuuluu Jumalan luomiin, luodussa maailmassa toimiviin jumalallisiin vaikutuksiin.  Hänkään ei ollut osallinen Isän luonnosta (homooustasios).  Monarkia oli turvattu, samoin filosofian logiikka.  Areioksen propagandan menestys sai aikaan vakavan kirkollisen kriisin, ja keisari Kostantinus kutsui piispat v. 325 Nikeaan, jossa – ensimmäisessä ekumeenisessa kirkolliskokouksessa – muotoiltiin Isän ja Pojan suhde oikeaoppisella, kirkon traditiota vastaavalla tavalla ja Areioksen platonilainen malli torjuttiin.

Oikeaoppisuus määriteltiin ottamalla raamatullisen kielenkäytön ulkopuolelta avuksi filosofian termit ”olemus” (ousia) ja ”samaa olemusta oleva” (homoousios).  Termiä käytettiin kuitenkin platonilaisen filosofian sääntöjä rikkoen: täysin transsendenttinen Isä ja inkarnoituneena maailmassa läsnä ollut Poika ovat substanssiltaan yhtä, samaa olemusta.(1

1) Ajan ja avaruuden lainalaisuuksien ylä- ja ulkopuolella olevan Pyhän Kolminaisuuden mysteeriä koetettiin siis jo 300-luvulla sovittaa tuon ajan korkeimman sekulaarisen ymmärryksen, platonilaisen filosofian muottiin. Tänään, 1700 vuotta myöhemmin asetelma on yllättävän samanlainen: nyt samaa ajan ja avaruuden lainalaisuuksien ulkopuolista mysteeriä yritetään sovittaa tämän ajan korkeimman sekulaarisen ymmärryksen kvanttimekaniikan, molekyylibiologian ja alkeishiukkasfysiikan muottiin.

Nikean lausuma (19.6.325) keskittyy Isän ja Pojan suhteeseen, Pyhästä Hengestä on vain maininta sen lopussa.

Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen
kaikkien näkyvien ja näkymättömien Luojaan.

Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan,
joka on Isästä syntynyt ainosyntyinen, se on Isän olemuksesta,
Jumala Jumalasta, valo valosta,
tosi Jumala tosi Jumalasta,
syntynyt, eikä tehty;
joka on Isän kanssa yhtä olemusta (homoustasios tõ patri)
jonka kautta kaikki ovat tehdyt, jotka ova taivaassa ja maan päällä;
joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden
astui alas ja tuli lihaan ja syntyi ihmiseksi;
kärsi ja nousi ylös kolmantena päivänä,
astui ylös taivaisiin,
on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet.

Ja Pyhään Henkeen

Poika ei ole Isää alempi eikä erillinen jumalallinen sanansaattaja, vaan he täysin yhdessä ja samalla reaalisesti erillään edustavat yhden Jumalan yhtäaikaista tuonpuoleisuutta ja tämänpuoleisuutta.

Nikean perinnöstä kamppailtiin yli 50 vuotta eikä prosessia lainkaan helpottanut valtiovallan sekaantuminen.  Konstantinus ei muuttanut roomalaista uskontolainsäädäntöä, mutta keisarin persoonan sijaan tuli nyt keisarin uskonto – cuius regio, eius religio (2 – ja toinen Konstantinuksen pojista valitsi religiokseen areiolaisuuden.

2) Kenen valta, sen uskonto. Tähän prinsiippiin vetosi myös Martin Luther Augsburgissa v. 1555.

Nikean jälkeisissä kiistoissa nousi keskeiseksi lopulta Pyhän Hengen asema jumalakuvassa.  Jyrkimmät areiolaiset torjuivat koko kolminaisuusopin.  Maltilliset areiolaiset olivat valmiita Isän ja Pojan suhteen Nikaian lausuman mukaisena, mutta he eivät hyväksyneet Pyhän Hengen jumaluutta.  Heitä, Pyhän Hengen tappajia, pneumatomakheja, vastaan Didymoksen kirja oli suunnattu.

Kaikille niille suuntauksille, joita Didymos vastusti, on yhteistä se, että Pyhä Henki kuuluu niiden mukaan luodun ja ajallisen maailman piiriin, eikä siksi voi olla samaa olemusta kuin keskenään ikuiset Isä ja Poika.  Kun Raamattu puhuu siitä, että Henki ”täyttää” ihmisen, heidän tulkintansa mukaan vaikutus on luotua pyhyyttä.

Didymos edustaa kirjassaan nikealaista ortodoksiaa vielä vahvemmassa muodossa kuin Konstantinopolin ensimmäisessä kirkolliskokouksessa  v. 381 hyväksytty Nikean-Konstantinopolin uskontunnustus, jonka Pyhää Henkeä koskeva jakso laajentui kuulumaan näin:

… ja Pyhään Henkeen,
Herraan ja eläväksi tekijään,
joka lähtee Isästä ja Pojasta,
ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan
ja joka on puhunut profeettojen kautta.

Se ei nimittäin Pyhän Hengen kohdalla käytä sanontaa ”samaa olemusta oleva” eikä suoraan mainitse sitä, että hän on Jumala.  Sen minkä tunnustus lausuu ikään kuin pidätellen, Didymos lausuu kerta toisensa jälkeen vahvasti ja suoraan.  Hänen tulkintansa kolminaisuudesta ei noudata selvästi idän traditiossa usein havaittavaa hierarkista ajatusta, jossa Isä on triniteetin alku (archē) ja josta Poika syntyy ja Pyhä Henki lähtee.  Didymokselle Jumalan kolminaisuus muodostaa kehän, ilman alkua tai loppua.

Pyhä Henki on siis Didymoksen mukaan luomaton ja ikuinen, yhtä luomaton ja ikuinen kuin Isä ja Poika.  Hän on heidän kanssaan yhtä ja samaa olemusta, substanssia, joka poikkeaa kaikista luoduista [niin näkyvistä kuin näkymättömistäkin, aineellisista kuin aineettomistakin, taivaallisista kuin maallisistakin] substansseista.  Luomattomana tämä yksi, yhteinen substanssi on samalla ikuinen ja muuttumaton.  Luodut substanssit taas ovat ajallisia ja muuttuvia, myös turmeltuvia.  Niiden joukossa on näkyvien lisäksi myös näkymättömiä.  Viimeksi mainittuihin kuuluvat enkelit ja demonit, mutta kaikille niille on ominaista, että ne eivät voi olemuksellisesti tunkeutua toisiin substansseihin eivätkä myöskään täyttää niitä.  Sen sijaan ne voivat vaikuttaa muihin luotuihin substansseihin aksidentiaalisesti eli saada niissä itsessään aikaan joko hyviä (enkelit) tai pahoja (demonit) mielenliikkeitä.  Ne eivät myöskään voi olla monessa paikassa yhtä aikaa, vaan ovat aina jollain tavoin paikallisesti ja ajallisesti rajattuja.

Ikuinen, muuttumaton, turmeltumaton jumalallinen substanssi, josta Pyhä Henki on osallinen, voi sen sijaan täysin aineettomana olla samanaikaisesti kaikkialla ja täyttää lahjoineen sen, jonka on katsonut ne ansaitsevan.  Jumalallinen substanssi absoluuttisen täydellisenä ei itse ota mitään vastaan, koska siltä ei puutu mitään.  Se ei itse omaksu mitään, mutta luotu voi omaksua sen, tulla siitä osalliseksi.  Jumalallinen olemus ei siis ole vastaan ottava vaan vastaan otettava.

Vain näistä näkökulmista käsin voidaan Didymoksen mukaan Raamatun puhe Jumalan Hengestä ja Pyhästä Hengestä ymmärtää oikein ja Jumalan arvon mukaisesti.

Didymos käyttää myös stoalaisen kielifilosofian ymmärrystään siitä, miten sanojen merkitystä määritettäessä on aina huomioitava asiayhteys.  Sama sana pneuma, henki, voi merkitä Raamatussa myös hengitystä, elämää, joskus tuulta, joskus ihmisen korkeinta sielunkykyä – kaikki luotuja ominaisuuksia.  Jos kaikkiin niistä sijoitettaan kontekstia ymmärtämättä Pyhä Henki ja sanotaan että ne todistavat vastapuolen väitteen, jonka mukaan Pyhä Henki on luotu, syyllistytään kohtalokkaaseen virheeseen, vaikka vastaava taitamattomuus muita tekstejä tulkittaessa tuottaa tekijän kasvoille vain häpeän punaa.

 

Didymoksen de Spirito Sancto sisältää kaikkiaan 277 lausumaa luokiteltuna 63 ryhmään.  Olen valinnut tähän niistä joitakin ja ryhmitellyt omalla ymmärrykselläni Didymoksen teemoihin:   

 1. Vaikka kaikkiin jumalallisiin asioihin on suhtauduttava kunnioituksella ja syvällä huolella, eniten tämä kuitenkin koskee sitä, mitä kerrotaan Pyhän Hengen jumalallisuudesta. Tämä johtuu erityisesti siitä, että häneen kohdistuvaa pilkkaa ei anneta anteeksi ja että pilkkaajan saama rangaistus ei siten kata vain koko tätä nykyistä maailmanaikaa, vaan myös tulevan. Pelastajahan sanoo, ettei Pyhän Hengen pilkkaajalla ole anteeksiantoa ”tässä eikä tulevassa maailmanajassa.”  Yhä enemmän ja enemmän on siksi suuntauduttava siihen, mitä Raamattu asiasta kertoo, ettei joku vain silkaa tietämättömyyttään harhautuisi pilkan syntiin.

ei vastaan ottava vaan vastaan otettava

 1. Mutta hän, joka itse on olemukseltaan hyvä, ei voi ottaa vastaan ulkoapäin tulevaa hyvää, vaan jakaa muille omaa hyvyyttään. On siis selvää, että Pyhä Henki ei ole vain ruumiillisten vaan myös ruumiittomien luotujen ulkopuolella, koska muut substanssit ottavat tämän pyhittävän substanssin vastaan. Hän itse puolestaan ei ole pelkästään kykenemätön ottamaan vastaan vierasta pyhyyttä, vaan on sellaisen ylhäinen lahjoittaja ja luoja.
 2. Mutta koska Jumala on hyvä, hän on kaikkien hyvien asioiden lähde ja alkuperä. Hän, jota ei jokin muu ole tehnyt hyväksi, vaan jonka olemus on hyvyys itse, tekee siis hyviksi ne, joille jakaa itseään. Siksi hän on vastaan otettava mutta ei vastaan ottava.  Myös hänen ainoa Poikansa, Viisaus ja Pyhitys, ei itse tule viisaaksi vaan tekee viisaaksi, ei tule pyhitetyksi vaan pyhittää. Siksi myös hän on omaksuttava, mutta ei omaksuva.
 3. Myös pyhä apostoli sanoo efesolaisille kirjoittaessaan näin; ”Häneen uskoessanne te olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetin, joka on meidän perintöosamme vakuutena.” Jos nimittäin jotkut leimataan Pyhän Hengen sinetillä, he saavat itseensä sen muodon ja tunnusmerkin. Pyhä Henki on tässä hän, joka omistetaan ja joka ei omista, ja kun leima painetaan, leimattavat saavat hänet omakseen… 

poiketen kaikista luoduista, näkyvästä ja näkymättömästä, ruumiillisista ja ruumiittomista, taivaallisista ja maallisista, jotka ovat luotuja …

 1. Sanonta ”Pyhä Henki” ei siis ole tyhjä nimitys vaan viittaa nimen alla olevaan olemukseen, joka on Isän ja Pojan yhteydessä ja täysin toisenlainen kuin mikään luoduista olennoista. Luodut nimittäin voidaan jakaa näkymättömiin ja näkyviin, siis ruumiittomiin ja ruumiillisiin, mutta Pyhällä Hengellä ei ole ruumiillista olemusta, ei sielun ja aistien asukasta, sanojen, viisauden ja tiedon tuottajaa, mutta ei myöskään näkymättömien luotujen olemusta, sillä kaikki nämä kykenevät ottamaan vastaan viisautta ja muita hyveitä sekä pyhitystä.

… jotka ovat luotuja ja sidottuja aikaan ja paikkaan

 1. … Mutta eivät kaikki apostolit menneet yhtenä joukkona kaikkien kansojen pariin, vaan jotkut heistä menivät Aasiaan, jotkut Skyytiaan, muut kaikkien kansojen joukkoon aina siitä riippuen, minkä tehtävän heille antoi heidän kanssaan oleva Pyhä Henki …
 2. Jos he siis Herrasta todistaessaan olivat hajaantuneet maan ääriin asti, hyvin pitkän matkan päähän toisistaan, mutta heissä asuva Pyhä Henki oli silti koko ajan heidän kanssaan, tämä kertoo, että substanssi, joka heissä asui, oli rajaton. Enkelten kyvyt poikkeavat tästä täysin. Enkeli, joka oli läsnä vaikkapa Aasiassa apostolin siellä rukoillessa, ei voinut olla samalla hetkellä joidenkin muiden luona, jotka juuri sillä hetkellä olivat joissakin muissa maanosissa.

täyttäjä, voiman ja lahjojen antaja, puolustaja

 1. Mutta vaikka Pyhästä Hengestä voidaan tulla osalliseksi tavalla, jota voidaan verrata siihen, miten tullaan osalliseksi viisaudesta ja tiedosta, hänen olemuksensa ei muodostu tyhjistä tiedon nimityksistä. Hän itse näet on kaiken pyhittävä ja kaiken hyvyydellä täyttävä hyvyys. Juuri siitä on kirjoitettu Apostolien teoissa: ” Ja he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat luottavaisesti Jumalan sanaa”.
 2. … Näinhän Raamattu sanoo: ”He valitsivat Stefanoksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä” …
 3. … Sama Henki oli varustanut hänet runsaasti myös niillä lahjoilla, joitta kutsutaan parantamiseksi ja voimavaikutuksiksi. Myös näitä Jumalan Hengen mukaisia, Henkeä seuraavia lahjoja on lueteltu kootusti Paavalin ensimmäisessä kirjeessä korintolaisille.
 4. … Hänen viisautensa oli nimittäin Herran ja Pyhän Hengen puolella. Näinhän myös Jeesus julisti opetuslapsilleen selkein sanoin: ”Kun teidät viedään viranomaisten ja esivallan, kansankokousten ja synagogien eteen, älkää kantako huolta siitä, mitä teidän silloin olisi sanottava ja puhuttava. Pyhä henki näet antaa teille viisaat sanat, joita he eivät kykene vastustamaan, eivät edes kaikkein viisaimmat kiistelijät, joita he kutsuvat avukseen.”

luomaton, ikuinen ja muuttumaton, samaa olemusta kuin Isä ja Poika

 1. Se mikä voidaan ottaa vastaan, on siis muuttumaton ja muuttumattomana johdonmukaisesti ikuinen: vastaanottavuudesta sitä vastoin seuraa muuttuvuus ja muuttuvuudesta luotuisuus. Mikään luotu ei siis ole muuttumaton, eikä näin olleen myöskään ikuinen.
 2. … jokainen, joka on yhteydessä Pyhään Henkeen, on yhteydessä myös Isään ja Poikaan, ja jolla on Isän rakkaus, sen on hänelle antanut Poika Pyhän Hengen välityksellä. Jeesuksen Kristuksen armosta osallinen on siis saanut saman armon, kuin minkä Isä antaa Pyhän Hengen välityksellä.
 3. Kaikesta tästä käy toteen, että Isän, Pojan ja Pyhän Hengen toiminnat ovat yksi ja sama. Mutta niillä, joiden toiminta on yksi, on myös yksi substanssi, koska samaa substanssia (homoousia) olevien toiminnat ovat yhtä ja samaa, ja eri substanssia (heteroousia) olevien toiminnot erilaisia ja toisistaan poikkeavia.
 4. Koska viisauden ja totuuden Henki on erottamattomassa yhteydessä Poikaan, hänkin on olemukseltaan viisaus ja totuus. Sillä jos hän olisi viisauden ja totuuden vastaanottaja, häneen laskeutuisi jostain muualta tulevaa, sellaista, mitä hän kaipaisi omistukseensa, siis viisautta ja totuutta. Mutta Poikaa, joka on itse olemukseltaan totuus ja viisaus, ei voi erottaa Isästä, joka Raamatun sanojen mukaan yksin on viisaus ja totuus.

Pyhä Henki kuuluu siis tähän samaan ykseyden ja olemuksen kehään: huomaamme, että hän, joka on viisauden ja totuuden Henki, on Pojan yhteydessä, ja Pojan substanssia puolestaan ei voi erottaa Isän substanssista.  

 1. Koska pyhä Raamattu ei siis puhu Kolminaisuudesta sen laajemmin kuin sanoen, että Jumala on Pelastajan Isä ja että Poika on syntynyt Isästä, asiasta on ajateltava sillä tavalla kuin siitä on kirjoitettu, ja kun on osoitettu, että Pyhä Henki on luomaton, on johdonmukaisesta ymmärtää oikeaksi se, että hän, jolla ei ole luotua substanssia, on Isän ja Pojan kanssa yhtä.

 

Nikean uskontunnustuksen sanamuoto Suomen ev.lut. kirkon nykyisessä kirkkokäsikirjassa

Me uskomme yhteen Jumalaan,
Kaikkivaltiaaseen Isään,
taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.

Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan,
joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua,
Jumala Jumalasta,
valo valosta,
tosi Jumala tosi Jumalasta,
syntynyt, ei luotu,
joka on samaa olemusta kuin Isä
ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä,
joka meidän ihmisten
ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista,
tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta
ja syntyi ihmiseksi,
ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana,
kärsi kuoleman ja haudattiin,
nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu,
astui ylös taivaisiin,
istuu Isän oikealla puolella
ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.

Me uskomme Pyhään Henkeen,
Herraan ja eläväksi tekijään,
joka lähtee Isästä ja Pojasta,
jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan
ja joka on puhunut profeettojen kautta.
Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon.
Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi,
odotamme kuolleiden ylösnousemusta
ja tulevan maailman elämää.

COVID rokotteiden suoja virusvariantteja vastaan – taudin ja rokottamisen tulevaisuus

Korona on aerosolin välittämä hengitystieinfektio

Hengitystieinfektioita aiheuttavat virukset kulkeutuvat infektoituneen ihmisen uloshengitysilman aerosolihiukkasissa tartunnan saajan sisäänhengitysilmaan ja hengitysteiden limakalvoille.  Kevyesti ja puhumatta hengitettäessä aerosolia muodostuu vähän, kun lisätään puhetta, raskaampaa hengitystä, laulamista, huutamista, yskää tai aivastelua määrä kymmen-… monisatakertaistuu.  Tartunta voi välittyä myös pintojen ja käsikontaktien kautta, mutta riski on pienempi.  Tartunnat leviävät valtaosin lähikontakteissa ja sisätiloissa, mutta kontaktiajan piteneminen heikentää etäisyyden ja myös maskien antamaa suojaa.  Infektoitunut voi jäädä oireettomaksi tai sairastua, immunisoitua ja toipua tai menehtyä.

 

Epidemia – laumaimmuniteetti

Kun yksi infektoitunut tartuttaa useampia uusia, tartunnat kertautuvat ja lisääntyvät eksponentiaalisesti => epidemia.  Seurauksena immunisoituneiden osuus väestössä lisääntyy.  Ennen pitkää epidemian kasvu pysähtyy ja kääntyy laskevaksi. Kun yksi infektoitunut ei enää löydä tartutettavakseen vähintään yhtä ei-immunisoitunutta epidemia hiipuu laumaimmuniteettiin.

 

Rokottaminen – laumasuoja

Yksilön rokottamisen tarkoitus on suojata hänet vakavalta sairaudelta [esim. tetanus, puutiaisaivokuume].  Väestön rokottamisen tavoite on tuottaa laumaimmuniteetti ilman epidemiaa.  Rokotteen hyvyyden määrää sen kyky, (i) estää altistuvan sairastuminen, (ii) estää häntä tartuttamasta tautia edelleen, ja (iii) tuottaa pitkäaikainen immuniteetti.

Rokotetulle itselleen ensimmäinen ominaisuus on tärkein, rokotettavalle väestölle taas toinen, koska laumasuoja perustuu nimenomaan siihen.  Laumasuoja hävittää taudin, kun yksilön altistumisen todennäköisyyden ja altistuneen infektoitumisen todennäköisyyden matemaattinen tulo pienenee nollaan [esim. isorokko 1979, SARS 2003].

Laumasuoja ei edellytä viruksen 100% eliminointia eikä se aina johda taudin katoamiseen.  Yhteensattuma voi luoda kontaktin yksittäisen infektoituneen ja tartunnalle alttiin välille ja aiheuttaa uuden tartunnan. Rokotusten paikallinen laiminlyönti voi johtaa paikalliseen laumasuojan menettämiseen ja paikallisen epidemian puhkeamiseen [esim. tuhkarokko, hinkuyskä].

Rokotuksen yksilölle antama immuunisuoja voi olla elinikäinen, mutta rokotuskampanjan väestölle antama laumasuoja ei ole ikuinen.  Niin kauan kuin virus on olemassa ja sen aiheuttamaa tautia esiintyy endeemisenä, jokainen uusi sukupolvi tarvitsee oman rokotuksensa.  Esimerkiksi äidin lapsuudessaan sairastama tuhkarokko tai saama rokotus ei kohdussa saadun eväsimmuniteetin jälkeen estä lapsen tuhkarokkotartuntaa.

Monet rokotukset on kuitenkin uusittava useita kertoja.  Joko rokotteen tuottama immuniteetti ei säily loputtomiin, esim. puutiaisaivokuumerokotus annetaan 5 v., tetanusrokote 10 v. välein, tai itse virus muuttuu minkä vuoksi influenssarokotus tarvitaan joka vuosi.

 

Immuunijärjestelmä

Rokottamisen vaikutuksen ymmärtämiseksi olisi hyvä tietää immunologiasta edes se vähä, minkä minä itse tiedän.

Ihmisen immuunijärjestelmä on planeettamme elämän historian pituisen kehityksen tulos. Se tekee ihmiselle [ja kaikille koskaan eläneille organismeille] mahdolliseksi elää kontakteissa toisiin organismeihin ja käyttää niitä ravinnoksi.  Immuunijärjestelmällä on häkellyttävä kyky oppia ja sopeutua.  Sillä on kaksi kättä ja aivot.  Ensimmäinen käsi [humoraalinen immuniteetti], B-solu, tunnistaa infektion kautta kokemansa tai sille rokotteen avulla opetetun viruksen [tms. mikro-organismin] antigeenin, tuottaa sille spesifisen vasta-aineen, ikään kuin avaimen lukkoon, ja lukitsee sillä antigeenin toimintakyvyttömiksi – neutralisoi viruksen.  B-solut jakautuvat nopeasti ja kuolevat työnsä tehtyään.

Toinen käsi [soluvälitteinen immuniteetti] on T-solu – itse asiassa monta erikoistunutta ja vuorovaikutteista T-solua.  Tähän esitykseen riittää niistä kaksi.  Tappaja-T-solu on koodattu tunnistamaan viruksen monistuskoneekseen valtaama ja vahingoittama solu, jonka solukalvon rikkomalla se tuhoaa solun.  Myös tappaja-T-solu jakautuu nopeasti ja on lyhytikäinen.  Muisti-T-solu sensijaan jakautuu vain noin kerran vuodessa, sen keskimääräinen puoliintumisaika on puolitoista vuotta ja pieni osa elää jopa 7…10 vuotta.  Pitkäikäiset muisti-T-solut ovat immuunijärjestelmän aivot, ne tallettavat ja kantavat sekä infektioista että rokotuksista opitut virusten tunnistuskoodit vuosien jopa vuosikymmenien yli sekä tarvittaessa herättävät ja opastavat tappaja-T-solut toimintaan.

Vuoden 2003 SARS epidemiassa sairastuneista vain puolella oli kolmen vuoden kuluttua havaittavia määriä [B-solujen tuottamia] vasta-aineita, kuuden vuoden kuluttua ei kenelläkään.  SARS:in indusoimia T-soluja heiltä löytyy edelleen, 17 vuoden kuluttua.  Tartunnan käynnistämä B-solujen vasta-ainetuotanto riippuu sairauden vaikeusasteesta, oireettoman infektion vaikutus B-soluihin jää lyhytaikaiseksi.  Muisti-T-solujen säilyttämät ja tarvittaessa jakamat tunnistamiskoodit eivät riipu sairauden vaikeudesta. Vuosienkin kuluttua ne ohjaavat tappaja-T-solut tuhoamaan viruksia tuottavat solut, tauti jää lyhyeksi ja lieväksi.

 

Koronarokotteet

… ryhmitellään seuraavasti:

 • Uusinta tekniikkaa edustavat mRNA rokotteet sisältävät synteettisiin nanopartikkeleihin suljettuja lähetti-RNA molekyylejä. Ne vievät soluihin geneettiset ohjeet SARS-CoV-2 viruksen piikkiproteiinin tuottamiseen.  Elimistöön levitessään sen omien solujen tuottamat piikkiproteiinit virittävät immuunijärjestelmän tunnistamaan ja kohdattaessa tuhoamaan samanlaisen piikkiproteiinin kuorruttamat SARS-CoV-2 virukset.
 • Myös adenovirusvektorirokotteet edustavat verraten uutta teknologiaa. Synteettisten nanopartikkeleiden sijaan ne käyttävät samanlaisten geneettisten ohjeiden perille toimittamiseen jakautumiskyvyttömäksi tehtyjä tavallisen flunssan adenoviruksia.  AstraZenecan adenovirusvektorirokotetta tarvitaan kaksi annosta ja tähän sisältyy ongelma.  Immuunijärjestelmä oppii ensimmäisen annoksen jälkeen tunnistamaan SARS-CoV-2 viruksen piikkiproteiinin lisäksi myös käytetyn adenoviruksen.  Johnson&Johnson rokotteessa ongelma ratkaistiin käyttämällä vain yhtä annosta.  Venäläisen Sputnik V rokotteen ratkaisu on innovatiivinen, kakkosannokseen vaihdettiin toinen adenovirus.  Siinä todennäköisessä tulevaisuudessa, jossa koronarokotus on uusittava määräajoin immuniteetin vaimenemisen ja/tai viruksen muuntumisen vuoksi, immuunijärjestelmä oppii joka tapauksessa tunnistamaan ja torjumaan vektorina käytetyt adenovirukset, joten niin Johnson&Johnsonin yhden annoksen kuin Sputnik V:n kahden eri adenoviruksen hyödyt menetetään.  Adenovirusvektorirokote tullee silloin tiensä päähän.
 • Proteiinipohjaiset rokotteet perustuvat vanhempaan teknologiaan. Siinä rokotetun omia soluja ei ohjeisteta tuottamaan SARS-CoV-2 piikkiproteiinia, vaan piikkiproteiinia injektoidaan suoraan elimistöön nk. adjuvantin kanssa. Esim. Novavax on tällainen rokote.

Rokotteen vaikutusaika pitenee, jos sen koodi tallentuu muisti-T-soluun ja säilyttää ajankohtaisuutensa uuteen tartuntaan, ts. virus ei ole muuntunut muisti-T-solulle tunnistamattomaksi.  Muutoin rokotuksen tuottama immuniteetti jää lyhyeksi, kuukausien, vuoden…parin mittaiseksi.

Adenovirusvektorirokotteiden ja mRNA rokotteiden kyvyissä tuottaa spesifisiä T-soluja SARS-CoV-2 virusta vastaan on eroja, jotka voivat vaikuttaa myös rokotteiden vaikutusajan pituuteen. Pfizer-BioNTech on jo ilmoittanut, että sen mRNA rokotteen ottaneiden olisi saatava vuoden sisällä kolmas vahvistusrokotus ja sen jälkeen ehkä päivitysannos vuosittain.  ImmunityBio on aloittanut 1. vaiheen kokeet uudenlaisella virusvektorirokotteella, joka tähtää nimenomaan T-soluvasteen vahvistamiseen.  Se stimuloi elimistön tuottamaan T-soluja jotka reagoivat sekä rokotteen sisältämiin SARS-CoV-2 viruksen piikkiproteiinin että nukleokapsidiproteiinin antigeeniin.  Tämä avaisi mahdollisuuden [S + N T solu-] rokotteelle, joka yleisesti vahvistaisi T-soluimmuniteettia sekä nykyisiä rokotteita vastaanottaneilla että tartunnan saaneilla.

Vuonna 2017 kolme johtavaa rokotetutkijaa lähetti NIAID:lle apuraha-anomuksen yleisen koronavirusrokotteen kehittämiseksi edellisen kaltaisen mutta paljon laajavaikutteisemman T-soluvasteen kautta.  Hankkeen silloiset arvioijat pitivät sitä tieteellisesti erinomaisena, mutta prioriteetiltaan alhaisena koska ”koronavirusten vastaisella yleisrokotteella olisi tuskin suurta merkitystä”.  [… eikä Titanic edes VOI upota]

 

Koronarokotteiden esiinmarssi syksyllä 2020

Rohkaisevia tietoja koronarokotteiden kehittämisestä, vaikutusmekanismeista, laboratorio- ja kenttätutkimusten tuloksista julkaistiin läpi viime syksyn kiihtyvään tahtiin.  Ne levisivät tietenkin välittömästi myös joukkotiedotukseen ja sosiaaliseen mediaan.  Marraskuun loppupuolelta lähtien saatiin hyvää – itse asiassa ihmettä – lupaavia tietoja rokotteiden 3. vaiheen tutkimusten tuloksista.  Asian huono puoli oli, että rokoteuutiset saivat monen uskomaan pandemian alkavan olla nähty ja pian ohi – valtaosa pandemiakuolemista oli kuitenkin vielä edessäpäin.

Rokotteille myönnettiin ensin hätä- ja sitten yleiskäyttölupia Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja muuallekin.  Uutisiin otettiin kantaa kadulla, mediassa ja perhepiireissä.  Kun omakin rokotusaika alkoi kevättalvella lähestyä, halusin selvittää, ensin itselleni, kuinka hyvin nyt käytössä olevat erityyppiset koronarokotteet voisivat suojata läheisiäni ja itseäni SARS-CoV-2 virustartunnalta sekä sen aiheuttamalta oireiselta tai vaikealta covid-19 sairaudelta.

 

Varianttien esiinmarssi talvella 2020

Vielä viime syksynä, kun koronarokotteiden 3. vaiheen kenttätutkimusten tuloksia alkoi tihkua julkisuuteen, kyse oli rokotteen tehosta suojata SARS-CoV-2 virusinfektiolta ja sen vakavimmilta seurauksilta.  Vuoden loppua kohden alkoi selvitä, että viruksesta oli kehittynyt useita variantteja, jotka leviävät nk. villivariantteja [Wuhan-Hu-1, B.1.177] nopeammin ja ovat sitä tappavampia [Britannian B.1.1.7, Brasilian P.1 ja Etelä-Afrikan B.1.351], tai kiertävät aikaisemman covid-19 infektion antamaa immuniteettia [P.1 ja B.1.351] ja siten mahdollisesti myös rokotteen antamaa suojaa.  Eikä villivarianttitartunnan tuottama immuniteetti sitten suojannutkaan 6…9 kk myöhemmin iskeneeltä P.1 tai B.1.351 tartunnalta, eikä väestöä suojaavaa laumaimmuniteettia muodostunut edes siellä, missä ¾ ihmisistä oli covidinsa jo sairastanut.  Syy saattoi olla aiemman tartunnan tuottamien SARS-CoV-2 spesifisten T-solujen kyvyttömyys tunnistaa muuntuneita viruksia.

Monen muun uuden variantin joukkoon ilmestyi myös Helsingin Yliopiston Biotekniikan Instituutissa löydetty Fin-796H, jota taas PCR testi ei välttämättä paljasta.

 

Eri rokotteiden suoja eri virusvarianttien tartuntoja, covid-19 oireita ja vakavia seurauksia vastaan

Ei siis riitä enää sen selvittäminen, kuinka hyvin eri rokotteet suojaavat villin SARS-CoV-2 viruksen aiheuttamalta covid-sairaudelta.  Nyt pitääkin selvittää miten ne suojaavat ainakin B.1.1.7, P.1 ja B.1.351 varianteilta [näin aluksi, variantithan eivät pääty tähän].  Kun nykyisten rokotusten arvo tulevan syksyn, talven ja kevään aikana pannaan koetukselle, valtaosa covidtartunnan, -sairastumisen ja -kuoleman uhasta aiheuttava uudet variantit, ja suuri osa niistä rokotteiden tehokkuustiedoista tartuntaa ja sairastumista vastaan mitä meillä on nyt, huhtikuussa 2021, on enää suuntaa antavia.

Olen kuitenkin koonnut tämän päivän tiedot oheiseen taulukkoon, josta voi myös klikata auki kunkin tiedon lähteen.  Taulukon numeroita vertailtaessa on syytä pitää mielessä muutamia seikkoja:

 • Numeroarvot ovat peräisin suuruudeltaan ja laadultaan erilaisista tutkimuksista alkaen satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista (RCT) ja päätyen rokotus- ja sairaanhoitorekistereiden tilastollisiin analyyseihin.
 • Katso myös numeroiden perässä olevat 95% todennäköisyysrajat. Numeroarvoja verrattaessa 25% on toki vähemmän kuin 85%, mutta 79% ja 91% voivat kumpikin olla enemmän tai vähemmän kuin 85%.
 • Suuremmat havaintoaineistot rokotteiden varianttikohtaisesta tehokkuudesta eivät yleensä perustu jokaisen tartunnan virussekvensointiin, vaan ko. alueella aineiston kattamana ajanjaksona selkeästi vallitsevaan virusvarianttiin.
 • Eri tutkimuksissa käytetyt jaot oireettomiin SARS-CoV-2 virustartuntoihin, oireisiin ja vakavaoireisiin covid-19 sairauksiin ei ole yhtenäisiä.
 • Uutta, rokotteita keskenään uudelleen asemoivaa tietoa tulee joka päivä.

Taulukosta kannattaa yksityiskohtien vertailua enemmän hakea yleiskuvaa:

Tehokkuus SARS-CoV-2 tartuntaa vastaan on pandemian torjunnan kannalta vakavan taudin estämistehokkuutta tärkeämpi tieto.  Rokote, joka alentaa rokotetun tartunnan riskiä 80% ja vakavan sairauden riskiä 85% voi vähentää väestössä kuolemia enemmän kuin toinen rokote joka alentaa tartunnan riskiä 50% ja vakavan sairauden riskiä 95%.

 • Brittivariantti B.1.1.7 tarttuu ja tappaa villivarianttia herkemmin, mutta rokotteiden antama suoja sitä vastaan tunnetaan kohtuullisesti. Oli onni onnettomuudessa että B.1.1.7 levisi ensin paljon tutkitussa Britanniassa rokotteiden tehokkuustutkimusten ollessa jo käynnissä ja tuli siellä vallitsevaksi vuodenvaihteesta lähtien.  B.1.1.7 ei näyttäisi haastavan eri rokotteita olennaisesti villivarianttia pahemmin.
 • Brasilian P.1 variantti kiertää villivarianttitartuntojen antamaa immuunisuojaa ja tällä perusteella on syytä epäillä myös olemassa olevien rokotteiden tehoa sitä vastaan. Tietoa rokotteiden antamasta suojasta P.1:a vastaan on minimaalisesti. Suojasta rokottamattomaan verrattuna tietoa on vain Johnson&Johnson rokotteesta, eikä senkään osalta tartuntasuojasta.  mRNA ja Astra-Zeneca rokotteiden tehoista on ainoastaan laboratoriotuloksia.
 • Myös Etelä-Afrikan B.1.351 variantti kiertää villivariantin antamaa immuunisuojaa. Rokotteiden antamasta suojasta on hieman enemmän tietoa kuin P.1 kohdalla. Johnson&Johnson rokote näyttää suojaavan oireiselta sairaudelta kohtalaisesti ja vakavalta hyvin, mutta sen antamasta tartuntasuojasta ei ole tietoa.  Myös Novavax suojaa kohtalaisesti oireiselta sairaudelta.  AstraZenecan rokotteesta tiedetään vain, että sen antama suoja B.1.351 tartunnalta on vähäinen.  mRNA rokotteiden antamasta suojasta tiedetään vielä vähemmän.

 

Johtopäätöksiä kuluvan vuoden suomalaiseen tarpeeseen  

B.1.351 ja P.1 varianttien tunnistamiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi olisi välittömästi ryhdyttävä tehostettuihin ja kohdennettuihin toimiin.  Näiden varianttien pääseminen vallitseviksi saattaa uhata nykyisen rokotuskampanjan mahdollisuutta padota tartuntojen leviämistä, vaikka kuolleisuutta ja vakavia sairausoireita kyettäisiin vähentämään paljonkin.

AstraZenecan rokotteen maineen palauttaminen olisi sekä perusteltua että tarpeen.  mRNA rokotteisiin verrattuna sen tehokkuus oireisen tai vakavan covid-19 sairauden torjunnassa on samaa luokkaa.  Ilmeisesti se suojaa tartunnalta jonkin verran mRNA rokotteita heikommin, mutta toisaalta on merkkejä, että se saattaa antaa  ikääntyneille mRNA rokotteita paremman suojan covidin oireita vastaan.  Mutta entä AstraZenecan verihyytymäriski!?

Kun julkisuuteen tuli tieto AstraZenecan rokotteen mahdollisesta yhteydestä harvinaisiin aivojen verihyytymiin nuorilla ja keski-ikäisillä rokotetuilla, sen käyttö Suomessa rajoitettiin yli 65 v. ikäisiin.  Useissa maissa AstraZenecan rokotteen käyttö keskeytettiin ja mm. Saksassa harkitaan jopa toisen AstraZeneca rokoteannoksen korvaamista jollakin muulla rokotteella.  AstraZenecan rokotteeseen liittyvän aivoverihyytymän riskinarvio on 5 tapausta miljoonaa rokotettua kohden.  Sittemmin verihyytymäriskin arviointi laajennettiin myös mRNA rokotteisiin ja osoittautui että BioNTech-Pfizerin rokotteen saaneiden riski on vain hieman AstraZenecan rokotteen saaneiden riskiä pienempi, 4 tapausta miljoonaa rokotettua kohden.  Rokotteiden käytön jatkamista puoltaa vahvasti se, että vaikka  Covid-19 infektion aiheuttama aivoverihyytymäriski on AstraZenecan rokotteeseen verrattuna  8 ja mRNA rokotteeseen verrattuna 10 kertainen, verihyytymät eivät ole covid-19 sairauden ongelmista suurimpia.  Äskettäin aivoverihyytymäriski on liitetty myös Johnson&Johnson rokotteeseen.  Tälläkin kertaa enemmistö aivoverihyytymistä kärsineistä on ollut alle 60 v. ikäisiä naisia.  Rokotteiden turvallisuuden vertailun näkökulmasta aivoverihyytymät menettävät merkityksensä, koska ongelma näyttää olevan samaa suuruusluokkaa kaikkia rokotteita saaneiden keskuudessa.  Rokotteisiin ja covid-19-sairauteen liittyvien verihyytymien välillä on mahdollisesti mekanistinen yhteys.  Yhdistyneen Kuningaskunnan Expert Haematology Panel (EHP) on laatinut ohjeet tämän verihyytymäsyndrooman kliiniseen diagnostiikkaan ja hoitoon.

Ylläolevan kappaleen kirjoittamisen jälkeen on ilmennyt syitä suhtautua tietoon eri rokotteiden aiheuttaman verihyytymäriskin yhtäläisyydestä varauksella.  Ensiksi, siinä esitetty rokotteiden verihyytymäriskien vertailu perustuu nimenomaan mRNA  osalta erittäin pieniin lukumääriin [A ja B] ja on siksi tilastollisest erittäin epävarma.  Toiseksi, Euroopan Lääkeviraston (EMA) mukaan Covid-rokotuksieen liittyvistä maailmanlaajuisesti tietoon tulleista harvinaisista verihyytymätapauksista 287 liittyy AstraZenecan, 8 Johnson&Johnsonin, 25 Pfizerin ja 5 Modernan rokotteeseen.  Koska Pfizerin (+Modernan) osuus kaikista rokotesannoksista on 3/4 tai enemmän, sen verihyytymäriski olisi EMA:n lukujen perusteella [merkittävästi] vähemmän kuin 1/10 AstraZenecan rokotteen riskistä.

Ensimmäisen koronarokoteannoksen oli Suomessa 21.4. saanut 24,6% väestöstä.  Luku on Euroopan korkeimpia ja sen takana oli KRAR:n suositus helmikuun alussa viivästyttää toisen rokoteannoksen antaminen valmistajien suosituksen mukaisesta 3…4 viikosta 12 viikkoon [tavoitteena mahdollisimman pian mahdollisimman suuri ensimmäisen annoksen kattavuus].  Kun rokotemäärä ei tästä muuttunut, täyden kahden rokotuksen suojan on saanut vain 2,3% suomalaisista.  AstraZenecan kohdalla rokotevälin pidentäminen alle 6 viikosta yli 12 viikkoon näyttää itse asiassa tehostavan rokotteen antamaa suojaa [siis toisen rokoteannoksen jälkeen].  BioNTech-Pfizer rokotteen annosvälin pidentämistä arvioinut WHO kehottaa antamaan toisen rokotteen 3…4, enintään 6 viikon kuluessa ensimmäisen annoksen antamisesta.  Pfizer ei tue toisen rokoteannoksen siirtämistä 3…4 viikkoa kauemmaksi. Erityisesti yli 70 ja 80 v. ikäisten vasta-ainepositiivisuus alenee merkittävästi jo kolmen viikon aikana ensimmäisen annoksen jälkeen, mutta kohoaa jälleen korkeaksi toisen annoksen jälkeen.  Tästä voisi ekstrapoloida – koska julkaistuja tuloksia ei ole – että mRNA rokotteen saaneiden yli 70 v. ikäisten vasta-ainetasot alenevat viikosta 5 viikolle 12 hyvinkin alhaisiksi.  Rokotetun immuunisuoja ei siinä tapauksessa näiden viikkojen aikana vastaa hänen saamaansa mielikuvaa – tartunta ja sairastumisriski voi olla paljon hänen olettamaansa suurempi.

Lasten rokottaminen on laumasuojan välttämätön edellytys.  Tilanteessa, jossa rokotteiden antama suoja tartunnalta on 60…90%, 14% kieltäytyy ottamasta rokotetta ja lapset jätetään rokottamatta, laumasuojaa ei voi muodostua, eikä epidemia sammua.  Jokainen uusi herkemmin leviävä tai rokotusten antamaa immuniteettia kiertävä virusvariantti heikentää laumasuojan mahdollisuutta edelleen.

Vahvaa tunnistautumista edellyttävä koronarokotuspassi saattaa olla hyödyllinen monelle, joka joutuu työkseen tai työssä käydäkseen kulkemaan usein rajojen yli tai vaikkapa kohtaamaan ja hoitamaan riskiryhmiä.  WHO:n suhtautuminen rokotuspassiin on sekä ymmärtävä että kriittinen.  Sellaisen vaatiminen kansalaisilta tavanomaisten julkisten tai yksityisten palvelujen käytön edellytyksenä on yleisesti syrjivää, mutta kyseenalaista myös sen vuoksi, että oireeton covid-19:n sairastanut tai rokotettu saattaa silti tartuttaa muita tai saada itse tartunnan.  Silloin ei saavuteta suojaa, jota väitetään tavoiteltavan, vaan luodaan syrjivä erottelu niiden välillä, joilla on tämä todistus ja joilla sitä ei ole (Scheinin 14.4.).  Siihen saakka, kunnes lapset on rokotettu, lapsiperheet, joiden vanhemmat on rokotettu, joutuisivat elämään hankalassa välitilassa. Vanhempien ja lasten yhteinen ravintola-ateria, konsertissa, teatterissa, elokuvissa tai vaikkapa taidenäyttelyssä käynti voisi tulla joko mahdottomaksi tai hyvin kalliiksi.  Jos rokotuspassi vaaditaan myös lapsilta, tilaisuus on de facto suljettu perheiltä.  Jos rokotuspassin voi korvata tuoreella koronatestillä, tämä moninkertaistaa perheen osallistumiskustannuksen.  Jos taas lapset vapautetaan rokotuspassivaatimuksesta, rokotuspassi kadottaa merkityksensä.  Tila, jossa toisilta vaaditaan todistus immuniteetista ja toisilta ei vaadita, ei ole enää tila, jossa riski saada koronatartunta tai tartuttaa sellainen toiselle on minimoitu.

 

Koronapandemian tulevaisuus Suomessa

Minkälainen olisi SARS-CoV-2 viruksen ja covid-19 taudin todennäköisin tulevaisuus Suomessa.  Professorit Julkunen ja Vapalahti vastasivat Ilta-Sanomissa 19.4. kysymykseen ”päästäänkö koronaviruksesta koskaan täysin eroon?” niin hyvin, että siteeraan heitä vain hieman tiivistäen.

Ainakin epidemian henkilökohtaisia välttämistoimia (käsi- ja yskimishygienia, kasvomaskit, etäisyydet, kotona sairastaminen pienimmissäkin oireissa ja koronavirustestit) tarvitaan vielä pitkään, ehkä yhteiskunnan asettamia rajoitustoimiakin ainakin jossain määrin.

On aika todennäköistä, että koronavirus jää influenssan tavoin kiertämään talviajan riesaksi. Eri vuosina epidemian voimakkuus on erilainen, joinakin vuosina epidemia on paha, joinakin vuosina lievempi. Muut koronavirukset (4 eri tyyppiä) ovat jääneet pyörimään väestön keskuuteen ja aiheuttaneet jonkun verran tauteja, eivät kuitenkaan isoja ongelmia. Covid-19 on ollut poikkeuksellisen hankala. … koska se leviää herkästi, ihmisillä ei ole ollut aikaisempaa immuniteettisuojaa, osa sairastaa tietämättään ja tautia voi myös levittää eteenpäin ennen kuin oireet ovat edes alkaneet.

… akuutti pandemiavaihe loppuu, mutta todennäköisimmin virus jää pyörimään jonnekin päin maapalloa. Uusia ihmisiä syntyy, jotka äidiltä tulevan eväsimmuniteetin loputtua ovat lopulta alttiita samaan infektion ilman kattavaa rokottamista. Siinä ikävaiheessa oireet ovat vähäisiä. Yllätykset ovat aina mahdollisia, mutta virus muuntunee lopulta todennäköisimmin hitaahkosti kuten muut ihmisen flunssakoronavirukset – ja ottaa vähitellen paikkansa niiden melko harmittomassa joukossa.

SARS-CoV-2 variantteja ei saada hävitettyä ja covid-19 jää kiertämään endeemisenä. Se vaatii rokotteiden jatkuvaa päivittämistä ja rokotusten ajoittaista uusimista. Myös toisenlaiset vaihtoehdot ovat mahdollisia alkaen viruksen hävittämisestä esim. maailmanlaajuisen yleisellä koronavirusrokotteella toteutettavan rokotuskampanjan avulla ja päätyen nykyisenkaltaisen pandemian jatkumiseen uusien aiemmista tartunnoista tai rokotuksista piittaamattomien ja matkailuelinkeinon siivittämien varianttien voimin.

Entisenä ahkerana Euroopan- ja maailmanmatkaajana lisäisin Julkusen ja Vapalahden arvioon, että erityisesti lyhytaikaset ulkomaan- ja valtamerentakaiset matkat todennäköisesti vähenevät pitkälle tulevaisuuteen, että pysyvästi vapaasti ylitettävät rajat vähenevät, matkoille vaaditaan aiempaa useammin tilanne- ja maakohtaisia rokotteita ja/tai estolääkityksiä ja että matkalle lähteneen on varauduttava infektiotilanteen muutoksista mahdollisesti äkillisestikin nouseviin karanteenimääräyksiin.  Erityisesti matkan päällä oltaessa kasvomaskien käytöstä tullee käyttäytymisnormi [kuten se on ollut aasialaisilla jo 2003 SARS pandemiasta lähtien] sekä tilanteesta, ajasta ja paikasta riippuen myös ehdoton vaatimus.

 

Koronapandemian globaali tulevaisuus

SARS-CoV-2 variantteja tuskin saadaan hävitettyä, joten covid-19 jäänee kiertämään maailmaa endeemisenä ja luo uusia variantteja.  Tämä vaatii rokotteiden jatkuvaa päivittämistä ja rokotusten ajoittaista uusimista.  Uusien SARS-CoV-2 varianttien leviämisen torjuminen globaalin väestön kattavin rokotuksin on haaste, mutta ei periaatteessa mahdottomuus.  Kun reunaehtoina otetaan huomioon, että uusi variantti yleistyy nykyisin maailmanlaajuiseksi puolessa vuodessa ja liikkumisrajoitusten keventyessä ehkä 3 kk:ssa, aikaa uuden variantin torjunnan välttämättömyyden tajuamisesta uuden rokotteen kehittämiseen, testaamiseen ja hyväksymiseen, 10…20 miljardin rokoteannoksen tuottamiseen, jakeluun ja globaalin väestön rokottamiseen on muutama kuukausi.  Haasteen hahmottamista auttaa se, että jo nykyisten koronarokotteiden kehittämistä, testaamista, tuottamista ja 900 miljoonan ihmisen rokottamista 14 kuukaudessa aloittamisesta on ihme, jota vielä pari vuotta sitten olisi pidetty utopistisena. Tästä aikataulusta olisi siis tingittävä ehkä 4/5 ja rokotusten määrä samalla kymmenkertaistettava! Toisaalta rutiiniksi muodostunutta vuosittain päivitettyä kausi-influenssarokotteita tuotetaan maailmassa 1,5 miljardia annosta, ja sen maksimikapasiteetti on 6…8 miljardia annosta vuodessa.

Yksi kansanterveystyön perusviisaus on, että koko väestön tai sen parhaassa asemassa olevan osan terveyden yhteyttä heikoimmassa asemassa olevien terveyteen ei ole mahdollista katkaista.  Tunnetusta esimerkistä käy tuberkuloosi.  Kaupungissa, jonka köyhälistössä leviää hoitamaton antibioottiresistentti tuberkuloosi, tartunnan vaara kohdistuu jokaiseen.  SARS-CoV-2 virusvarianttien leviäminen osoittaa, että [sisä]ilman kautta hengitysteistä hengitysteihin tarttuvan viruksen kohdalla edellä kuvattu koskee koko maailmaa.  Suojataksemme itsemme covid-19 sairaudelta, yhteisömme sen sosiaalisilta, yhteiskuntamme poliittisilta ja yrityksemme taloudellisilta seurauksilta meidän on suojattava niitä kaikkia maailman laajuisesti.  On huolehdittava, että koronarokotteet saadaan mahdollisimman nopeasti kaikkialle ja kaikille.  Tätä varten WHO käynnisti huhtikuussa 2020 globaalin COVAX aloitteen covid-19 testien, hoitotarvikkeiden ja rokotteiden ohjaamiseksi matala- ja keskituloisten maiden käyttöön.  Tähän mennessä COVAX on toimittanut 40,5 miljoonaa rokotetta 118 kohteeseen.  Määrä tulisi satakertaistaa!   Ensimmäisen rokotteen on nyt saanut vasta kymmenesosa maailman väestöstä ja tällä vauhdilla sen rokottaminen vie 4,6 vuotta.

 

Pandemian tukahduttaminen on edelleen nopein ja varmin tie vapaaseen kesään

Ettei totuus unohtuisi, nopeampia ja helpompiakin vaihtoehtoja on. SARS-CoV-2 viruksen alueellisesti rajattu eliminaatio tavoitetietoisin tukahduttamistoimin on edelleen täysin mahdollista ja toteutettavissa 6…8 viikossa kuten on jo tehty kahden miljardin ihmisen asumilta alueilta Itä-Aasiassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa.  Valtakunnalliset rajoitustoimet on niissä ulkomailta matkustamista lukuun ottamatta poistettu jo viime keväänä tai alkusyksyllä, minkä jälkeen rajoitukset ovat olleet tilanteenmukaisia, paikallisia ja lyhytaikaisia.  Näistä ensimmäisinä Australia ja Uusi Seelanti avasivat 18.4.2021 rajansa toistensa kansalaisille.

Jouni Tuomiston mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 20.4. osoittaa kuinka yksinkertaisesta asiasta tämän viruksen eliminoimisessa Suomesta on teoriassa kyse.  Skenaario on niin äärimmäisen houkutteleva, että sen toteuttamiseen kannattaisi todellakin valjastaa parhaat aivot.  Niinpä haastankin lukijani pohtimaan, vaikkapa Open Knowledge Finlandin puitteissa miten, kuinka lyhyessä ajassa ja kuinka lähelle sitä olisi mahdollista elävässä elämässä päästä.

 


 

Täytän lähipäivinä 75 vuotta, mikä sisälläni asuvan penikan on pakko myöntää objektiivisesti todeksi, vaikka se ei kykenekään asiaa mitenkään käsittämään.  Olen vuosikymmeniä tukenut Suomen suurinta kansainvälisen avun järjestöä, Kirkon Ulkomaanapua, jolle toivon kaikki muistamiset osoittamaan.  Tällä kertaa Facebook ponkaisi tämän kampanjan pystyyn yhdellä klikkauksella ”avaimet käteen menetelmällä” ennen kuin ehdin edes huomata, että päivä lähestyy koronasta huolimatta.  Jos haluat lahjoittaa Kirkon ulkomaanavulle ilman välikättä, voit tehdä sen myös suoraan Kirkon Ulkomaanavun pankkitilille Nordea IBAN: FI33 1572 3000 5005 04 ja kirjoittaa viestikenttään ”Matti Jantusen 75 v. päivän lahja Kirkon Ulkomaanavulle”.

 

Covid-19, herd immunity and harvesting effect?

Conclusions in short

Herd immunity from covid-19 infections significantly reduced further covid-19 deaths.  Where 45 – 60 % of the population had been infected the reduction exceeded 90%.  This result, however, applies in conditions where physical contacts are restricted, like they were in Italy in October – December 2020, and no new resistant variants played a role.

Signs of the decay in herd immunity could be seen at 10 – 12 months.

Herd immunity via infecting 60 % of the population would cause 600 – 800 excess deaths per 100 000, plus a severe burden of disease for the population and society.  No democratic society would tolerate nor could its existing health care service manage the consequences.  Luckily, this is a theoretical scenario only, because vaccination will provide a more reliable, affordable and acceptable path to herd immunity.

Harvesting effect, assumption that covid-19 mostly kills old and frail individuals, who would otherwise die only weeks or months later, gets zero support from the Italian mortality statistics.  The 50…500 % excess deaths in March – May were not followed by any mortality dip in the summer, when the covid-19 cases and deaths remained low.

 

Prelude – How did we get here

A year ago evidence had already spread from Wuhan, China, that covid-19 is a deadly disease [albeit with two orders of magnitude disagreement about how lethal] and that its unrestricted expansion into a pandemic would exert worldwide health, social and economic disruption beyond anything experienced in the recent decades.  The virus, SARS-CoV-2 had already made inroads to dozens of countries in all continents, and the first European city to feel its wrath was Bergamo in Lombardy, Italy.

Many countries in East-Asia decided to suppress the epidemic with the aim of eliminating it like SARS in 2002 – 3 [East-Asian approach].  In contrast the default policy in the most lax or self-confident Western countries was to prep up the annual flu epidemic practices, reserve capacity in the hospitals and in the absence of any vaccine essentially let the epidemic happen without too much control.  In the more stringent European countries the plan was to flatten the curve, i.e., manage the spread of the virus within the population and to channel it around the more vulnerable populations so that the health care facilities could tackle the inevitable load and the epidemic would generate herd immunity within the population before autumn or winter [European approach].

Critical voices were sounded not only about the probability of success in managing an infection that had already shown >10 % lethality for large segments of the population, but also about the very ethics of it.  Instead, application of the East-Asian suppression/elimination approach, already in effect in China, South-Korea, Taiwan and Singapore, were demanded.  Those policies, again, were criticized as being impossible to maintain, inevitably leading to closed countries and regions – large prison camps with no exit in sight – because SARS-CoV-2 had already spread too far to be eliminated from the face of the Earth like SARS-CoV-1.  Before last Autumn little promise existed for capabilities to suppress/eliminate the covid-19 pandemic by effective vaccination within the next few years, or to treat it affordably and with a comforting degree of success.

Although much new knowledge, social and individual experience has accumulated in the past 12 months, only one true game changer has emerged, the vaccines.  The human and social cost of not preventing the virus from spreading through the population turned intolerable and has led to humanitarian disasters in, e.g., Bergamo/Italy, New York/USA, Manaus in Amazonas and now all of Brazil, Peru, and countless smaller and less publicized epicentres.  The pandemic has already taken and will take much longer to get under control than assumed – not too different from the Spanish flu pandemic of 1918-19.

The East-Asian approach was adopted also in Australia and New Zealand and compared to the European and American approaches it has resulted in only 1/100 of the death and 1/10 of the economic consequences.  These countries have on one hand isolated themselves with strict border controls and mandatory quarantines for all immigrating individuals.  On the other hand, within their borders they have enjoyed much shorter, more localised lockdowns and fewer, if any social and business restrictions for most of the time since March 2020.  In a way these countries have developed into the predicted “prison camps”.  Note, however, that (i) getting into, not out of them is restricted, (ii) the restrictions concerning personal freedoms, social and business life in Taiwan, New Zealand etc. are minimal in comparison to most European countries, which are merely speculating the possibilities of lifting or strenghening some of their current lockdown measures, and (iii) the vaccines will help out the East-Asian, European and American countries just the same.  New Zealand and Australia have now agreed to start on 19 April a Trans-Tasman travel bubble between the two countries.

The Fifth Amendment of the US Constitution defines life, liberty and property as unalienable human rights.  This is a well prioritised list and hard to disagree with.  From what we know today, the East-Asian approach to the pandemic has protected each of these three human rights incredibly much better than the European approach, or American for that matter.

In many European countries the lockdowns and travel restrictions of March … June 2020, aided by the seasonality of the virus itself, achieved low or near zero covid-19 transmission levels in June – August.  Experts warned about the second wave awaiting in the autumn, but large segments of the population felt that the pandemic is all but over, political leaders did not want to spoil the mood kept on  lifting remaining restrictions, and much of the vacationing and holiday travel resumed.  The pandemic began to grow already in August and when the vacationers went back to work and children back to school the second wave was raising and it grew in many countries bigger than the first one.  The golden opportunity that had been provided by almost choking the pandemic in July, was lost by short sighted and wishful European decision makers and impatient populations.  Few were willing to face the reality.  Decision makers dragged their feet, wishing and promising “It’s going to disappear It is disappearing” without the  unpopular restrictions.  Outspoken citizens were tired of being told what to do and not do, let alone being prevented from moving about and entertaining themselves as they pleased and they began to gather for demonstrations about their assumed rights on the streets.  Alternative realities and conspiracy theories fuelled denialism.  Finally, promising news about the relief waiting just around the corner in the form of new vaccines were all too eagerly absorbed by the more facts oriented individuals.

Before Christmas, just when the autumn wave of the pandemic was getting under control, new, more contagious and lethal virus variants, led by the British B.1.1.7, emerged.  The new circumstances forced more responsible decision makers to accept that no realistic vaccine availability schedule could flatten the present third wave much, at best it might reduce its mortality to some extent.  The B.1.1.7 variant led to incredibly fast covid-19 infection growth rates, first in the UK (8.12.20 – 8.1.21) and Ireland (16.12.20 – 8.1.21), then in Portugal (27.12.20 – 28.1.21), Finland (3.1. – 20.3.), Czechia (30.1. – 3.3.), Estonia (8.2. – ), Hungary (15.2. – 20.3.), etc. and forced new lockdowns before and after Christmas.  The Brazilian P.1 variant apparently bypasses the immunity from earlier SARS-CoV-2 infection, and the Pfizer-BioNTech, Moderna and Astra-Zeneca vaccines are less effective for the South African B.1.351 and the Californian B.1.427/B.1.429 variants.

Now, after thousands of virological, clinical and epidemiological studies and dozens of global and detailed daily accumulating databases on SARS-CoV-2 and covid-19 – all available in the internet – we know much more and have immense amounts of data to deepen our knowledge further.  My aim here is to extract from these data (i) indications for herd immunity vs. the percentage of population infected, (ii) estimation of the covid-19 mortality that precedes via-infection-achieved herd immunity, and (iii) evidence about the suggested harvesting effect.

 

What is meant by herd immunity

The human immune system has evolved for as long as different living organisms have lived in close contact, consuming and infecting each other, defending and clearing space for themselves, forming symbiotic relations, etc.  The immune system has become extremely complex, self-learning at both population and individual level.  It is trying to maximise/optimise between two opposite demands, to safely contact/utilize/consume as many other organisms and species as possible, and to rapidly identify, react to, sustain and eliminate the infinite forms of biohazards that these other organisms may present.  Facing a new challenge the immune system of an individual is not always prepared and successful, and may overreact with harmful, even lethal allergic reactions or, as in the case of SARS-CoV-2, cytokine storm.

Once the human immune system has been challenged by a new micro-organism it develops capability to identify it and defend itself.  Within the social practices of a given community the infection of an average individual results in R0 [= reproduction number] new infections among the other individuals.  If R0 < 1.0, the virus and infections may remain endemic in a population, but there is no epidemic.  Increasing social distances and reducing contacts decrease R0 to Rn.  R0 is also reduced when the proportion of the contacted individuals, who are already immune from previous infection or vaccination, increases.  The infections increase when Rn > 1.0, decrease when Rn < 1.0.  A population has acquired herd immunity when the value of Rn stays below 1.0 in its unrestricted physical and social setting.  Herd immunity prevents the expansion of occasional new cases into an epidemic but it does not zero the possibility of new infections.  By diminishing the frequency of infected contacts herd immunity protects also non-immune individuals.

For many viruses, including the common cold, influenza and corona, immunity and thus herd immunity is not absolute or permanent.  This is the likely outcome for SARS-CoV-2 as well, i.e., once acquired herd immunity fades away as individual immunities grow weaker or new virus variants bypass the immune responses of too many individuals and R0 within the population exceeds 1.0 again.

Therefore the questions concerning SARS-CoV-2 herd immunity are: How high proportion of the population needs to have acquired immunity for Rn<1.0 and what is the decay rate of the herd immunity.  I will also try to answer the question, how many lives would be sacrificed in achieving herd immunity via infections.  The answer is relevant for the discussion about the risks herd immunity via vaccination, because presently its only alternative is immunity via infection.

 

What is meant by harvesting effect

Its scientific synonym is temporary mortality displacement.  The harvesting effect begins with the fact that each individual will die and only die once – no disagreement about that.  The relevance of harvesting effect depends on a value judgement: a death that occurs weeks before one’s time carries less weight than a death that is years or decades premature.  This is not universally agreed upon.  In a murder trial it makes no difference, in public health care management it should and does.  Preventable, environmentally transmitted diseases and deaths [e.g., from environmental tobacco smoke, urban air pollution, contaminated consumer products, manageable or preventable epidemics, etc.] are usually considered to fall in between.

Harvesting effect is often suggested as an explanation for high death counts associated with, e.g., ambient air pollution, heat wave, or flu epidemic, when most of the individuals who die are, indeed, old, sick and frail, and it is assumed that they would otherwise have died within the next weeks or months at the most.  If that assumption is correct the peak that is attributed to harvesting should be followed by a respective dent during the following weeks or months.

The question is, do the available 2020 mortality statistics give support for the presence or absence of harvesting effect in the case for the covid-19 pandemic.

 

The ISTAT Database

I try to answer these questions utilizing the Italian Instituto Nationale di Statistica (ISTAT) total, excess and covid-19 deaths database.  What makes this database particularly useful is its (i) size, [746 thousand deaths in 2020 / 101 thousand excess deaths compared to 2015 – 19 / 76 thousand official covid-19 deaths / population of 60 million], (ii) level of spatial and temporal detail [107 provinces, 12 months], and (iii) quantitatively wide range of impact.

In the first overbearing covid-months the limited understanding of the disease, its attack and fatality rate, the level asymptomatic but contagious infections and lacking capacity of large scale virus testing led to large and regionally varying underestimations of the actual infection counts [in the worst weeks and locations less than 10% of the cases were tested].  From March to May the daily numbers of reported cases per region, province and city, therefore, are of little value for comparison in time or space.  This was understood already in April and the speculations about the true infection numbers both over- and underestimated reality.  In May serological SARS-CoV-2 antigen analyses of the first population samples began to provide more accurate and often surprising [much below the presumed] estimates of the percentages of the infected in populations.  But representative serological data remain still few and far between, provide little spatial and no temporal resolution.

Therefore, most of my analyses in his presentation are based on the more reliable mortality data.  Still, also the reported covid-deaths are almost always under-estimates.  These data, however, are given reliable calibration plus spatiotemporal resolution via comparison to weekly … monthly, local … national mortality statistics.  The total annual 2020 (ref. 2015 – 19) excess mortality in Italy was 25 % or 100 500, in March it was 48 % in the whole Italy and 580 % (!) in Bergamo.  For the whole of Italy the number of excess deaths in 2020 exceeded the official covid death count by 32 % or 24 600 [a rather typical exceedance level in much of Europe].  Except for the least infected provinces and the months of lowest covid-19 incidence, the excess deaths exceeded the reported covid-19 deaths.  For monthly covid-19 deaths in each province I am using the higher of the two values.  Using excess deaths only would reduce the total death count by only 1.1 % but result in some negative covid-19 death estimates, when more realistic values are found in the covid-19 deaths table.

 

Herd immunity from covid-19

The covid-waves of 2020 treated the 107 Italian provinces very differently.  The total excess death rate varied from < 30#/100 000 [provinces of Catanzaro, Siena, Vibo Valentia and Salerno, population 1,9 million] to 179#/100 000 [Italy, population 60 million] and > 500#/100 000 [provinces of Piacenza, Bergamo and Cremona, population 1,8 million].

The covid-19 spring wave, March-May 2020, left the 107 Italian provinces with the infected, seropositive populations that ranged from below 1% to 57%.  The highest percentages were observed in two surveys conducted in Bergamo, 38.5% of 133 workers who returned to the workplace in two companies after the end of the lockdown on May 5. 2020, and 57% of the 9 965 residents who had blood tests between April 23. and June 3.  I use the latter value, because most of its samples were collected later and its base was larger and broader.

For the whole of Italy the two waves of the pandemic, March – May and October – December, resulted in equal, 32%, excess mortality impacts.  Between the provinces the two waves differed considerably, however.  Herd immunity should be observable by comparing the Spring and Autumn waves: a high level of seropositivity generated by a high Spring wave should lower the respective Autumn wave.

In the first figure, therefore, I plotted the excess mortality of October – December against the excess mortality of March – May for the 107 provinces.  Most of the provinces appear in the left of the figure where the Autumn wave was broadly similar to the Spring wave.  In the provinces that experienced the highest Spring wave, Cremona and Bergamo the Autumn wave was much lower, i.e., a significant level of herd immunity had obviously developed.  In these provinces 45-60 % of the population had been infected in the Spring wave, and new deaths 6…10 months later in the Autumn wave appear to have been quenched by 90 % or more.  Keep in mind, though, that these results apply in conditions where contacts within the population remained restricted, i.e., Italy in October – December 2020, and no new resistant SARS-CoV-2 variants played a role.  In the absence of contact restrictions higher percentages of the infected would obviously be needed to have the same protective effect.

In the second figure I have plotted the March – May excess deaths per 100 000 people against the estimated percentage of the infected by June 2020 in the populations of the 107 provinces.  From the figure you can see that the human cost of achieving herd immunity via infecting 60 % of the population would be extremely high, in the order of 600 … 800 deaths per 100 000 plus a heavy and in part long term burden of disease for the population, society and health care [For comparison: 5 cases of narcolepsy per 100 000 from the 2009-2010 swine flu vaccinations were considered unacceptable].  The death count and burden of disease could be reduced to some extent via improved medication and care methodologies and by targeting a higher proportion of the infections to less vulnerable subpopulations.  Yet, the required social engineering for targeting the infections would be unthinkable and, besides, it is questionable that any society would tolerate, or its existing health care service could survive the consequences.

Note, however, that this is the most indirect and weakest of the analyses in this article, but this does not affect its general message.

Luckily this is presently a theoretical scenario only.  There is every likelihood that vaccination, improved and updated as necessary, will provide a more reliable, infinitely more affordable and socially acceptable path to herd immunity.

In the third figure I have plotted the month-by-month excess mortality in Bergamo, in the 11 worst hit provinces combined, and in the whole of Italy.  It supports the finding from the first figure that Bergamo, which was hit the worst in the Spring, was best protected in the Autumn vs. the 11 worst hit provinces, and also that the 11 worst hit provinces combined were better protected than the whole of Italy.

Nine to twelve months after the Spring wave also the first signs of decay in the herd immunity in Bergamo begin to appear in the covid-19 deaths of Bergamo from December 2020 to March 2021 [prediction] which are, again, increasing relative to the whole of Italy.

Harvesting effect in covid-19

As explained earlier, harvesting effect means that, e.g., covid-19 mostly kills old, sick and frail individuals, who would otherwise have died only weeks or a few months later.  If harvesting effect would be real in Bergamo, the 576 % excess mortality in March and 129 % in April [6240 excess deaths in March – May] should have been followed by a considerable dent in the mortality of June – September, when only 44 covid-19 deaths occurred.  The absence of harvesting is obvious in the third figure.  There was an overall mortality dip in June – September, but it was only 85 deaths, too small to stand out in the figure and two orders of magnituge below the level that would support harvesting.  Relative to 2015-19 the mortality statistics of 2020 for the whole of Italy show 51 000 excess deaths in March – May, and a dip of 390 deaths in July [none in the other summer months].

Plotting the Summer (y) excess mortality percentages of all 107 provinces against the respective Spring (x) percentages should, in the case of harvesting, produce a clear correlation; heavy harvesting, i.e., high excess mortality in March – April, should result in respective negative excess mortality in June – July, while low excess mortality in the Spring should have minimal or no impact on the Summer mortality.  The fourth figure presents the result.  The excess mortality of June – July is totally unaffected by the excess mortality of March – April, the correlation between them R2 = 10-7.  There is zero harvesting effect. Q.E.D.

The Italian mortality statistics provide zero support for the harvesting effect – mortality displacement – for covid-19.  The death counts of June – July were completely unaffected by the death counts of March – April, i.e., no mortality had been displaced by 1 … 5 months from the Summer to the Spring. 

This finding agrees with the British-Italian study which concluded that a man dying from covid-19 in Italy loses in average 13 years and woman 12 years of life.

While harvesting of the old, sick and frail is often given as the ovious, self-evident explanation – needing no further proof – for the observed mortality impacts from air pollution, heat waves, epidemics, etc., any supporting evidence is rarely given.  Studies on, e.g., the infamous smog episode in London 1951, urban ambient air pollution in European Cities 2021, and the West European heat episode of 2003, have specifically ruled out any significant role of harvesting in the observed excess mortality.

Covid-19: Kronologinen päivittyvä linkkikokoelma. Vol 5. 2021

Vol 5 linkit, täydellinen täydentäminen tehty 23.2.2021, esitetään uusimmat ylimpänä. Tämä nopeuttaa kiinnostavimpien, käyttää uusimpien linkkien löytämistä. Jatkuvasti päivittyvät löytyvät edelleen alimpana. 

Vastuuvapauslauseke:  Tästä syystä ja miksi näistä kolmesta linkkikokoelmasta löytyvät artikkelit eivät muodosta täydellistä, edustavaa, suositeltua eikä luotettavaa varmennettua koostumusta eri medioissa julkaistusta SARS-CoV-2-viruksesta, Covid-19 sairaanhoitopalvelusta, sen hoidosta tai sen tekemisestä.


Multizonal modeling of SARS-CoV-2 aerosol dispersion in a virtual office building.  Building and Environment. NN.12.2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132321007447

 

Joulukuu 

 

Marraskuu 21 – 30

 

Marraskuu 11 – 20

 

Marraskuu 1 – 10

 

Lokakuu 21 – 30

Koronarajoituksia puretaan – varsinkin riskiryhmien ja ikääntyneiden syytä olla edelleen tarkkana. Asiantuntija korostaa, että koronavirus on vielä keskuudessamme eikä kenenkään ole syytä luopua suojautumistoimista. Toimet suojaavat myös syksyn muilta virustaudeilta. YLE Uutiset. 16.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12142338

Kun sairaala­hoidon tarve kasvoi keväällä tällaiseksi, hallitus julisti ”sulkutilan” – Voiko Marin vielä perääntyä yhteis­kunnan avaamisesta?
Pahenevasta tautitilanteesta huolimatta hallituksella on korkea kynnys ajaa kireämpiä rajoituksia. Koronapassi voi tulla laajasti käyttöön vain, jos rajoituksia kiristetään. Helsingin Sanomat. 12.10.2021. Kun sairaalahoidon tarve kasvoi keväällä tällaiseksi, hallitus julisti ”sulkutilan” – Voiko Marin vielä perääntyä yhteiskunnan avaamisesta? – Politiikka | HS.fi

FDA scientists neutral on Moderna Covid-19 vaccine booster ahead of key meeting. Statnews. 12.10.2021. https://www.statnews.com/2021/10/12/fda-scientists-moderna-covid-vaccine-booster/#:~:text=Pharmalot-,FDA%20scientists%20neutral%20on%20Moderna%20Covid%2D19,booster%20ahead%20of%20key%20meeting&text=Food%20and%20Drug%20Administration,vaccine%20in%20documents%20released%20Tuesday.

Kouvolan koululaisille tuli helpotuksen päivä, kun maskeja ei enää tarvitse käyttää – suurin askel kuitenkin vielä odottaa. Kouvolassa on tänään maanantaina luovuttu koulujen ja päiväkotien maskisuosituksesta. Ainakin ensimmäisenä päivänä kasvomaski vielä oli monen yllä. YLE Uutiset. 11.10.2021. Kouvolan koululaisille tuli helpotuksen päivä, kun maskeja ei enää tarvitse käyttää – suurin askel kuitenkin vielä odottaa | Yle Uutiset | yle.fi

Lokakuu 11 – 20

Kraftig ökning av psykisk ohälsa under pandemin. örekomsten av både ångest och depression har ökat kraftigt världen över till följd av pandemin, visar forskning. Dagens Nyheter. 10.10.2021. Kraftig ökning av psykisk ohälsa under pandemin – DN.SE

Korona vie yhä enemmän sairaalaan: Satakunnassa joudutaan erityisjärjestelyihin. Hoitoon joutuvat ovat valtaosin rokottamattomia. Alle 60-vuotiaita lähes puolet. Kokemäenjokilaakso. 10.10.2021.  Korona vie yhä enemmän sairaalaan: Satakunnassa joudutaan erityisjärjestelyihin – Kokemäenjokilaakson Uutiset (kokemaenjokilaakso.fi)

Sanna Marin otti riskin, joka näyttää toteutuneen – Tehohoidon ”kriittinen piste” alkaa lähestyä. Sanna Marinin hallitus purki viikko sitten isosti koronarajoituksia ja sen jälkeen tautiluvut kohosivat. Riski näyttää realisoituneen, mutta seuraako tästä rajoitusten palauttamisia, mistä STM jo vihjaisi? Viranomaiset ja pääministeri antavat nyt varsin erilaista viestiä tilanteesta. Mediuutiset. 9.10.2021. Sanna Marin otti riskin, joka näyttää toteutuneen – Tehohoidon ”kriittinen piste” alkaa lähestyä | Mediuutiset

Meilahden koronapotilaiden tehohoitopaikat ovat loppumassa – rokottamattomien asenne herättää tuskaa linjajohtajassa: ”En enää keksi, miten voisi vaikuttaa”. Korona: Hus tehohoidon linjajohtaja Minna Bäcklund sanoo olevansa huolissaan rokottamattomien asenteesta. Leikkaukset siirtyvät, kun koronapotilaiden hoito vie paikat. Helsingin Uutiset. 9.10.2021. Meilahden koronapotilaiden tehohoitopaikat ovat loppumassa – rokottamattomien asenne herättää tuskaa linjajohtajassa: ”En enää keksi, miten voisi vaikuttaa” | Paikalliset | Helsingin Uutiset

Latviassa julistettiin kolmen kuukauden poikkeustila koronan takia
Kyseessä on kolmas kerta, kun Latviassa otetaan käyttöön poikkeustila koronapandemian takia. Poikkeustila koskee erityisesti rokottamattomia. Helsingin Sanomat. 9.10.2021. Latviassa julistettiin kolmen kuukauden poikkeustila koronan takia – Ulkomaat | HS.fi

Pfizer Asks F.D.A. to Authorize Its Covid-19 Vaccine for Children 5 to 11
The agency has promised to move quickly on the request and tentatively plans to meet on Oct. 26 to consider it. A decision could come soon after Halloween. The New York Times. 7.10.2021. Pfizer Asks F.D.A. to Authorize Its Covid-19 Vaccine for Children 5 to 11 – The New York Times (nytimes.com)

Protection of BNT162b2 Vaccine Booster against Covid-19 in Israel. NEJM. 7.10.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114255

ECDC:n raportti: Suomi kuuluu maihin, joissa alhainen rokotustaso voi aiheuttaa tartuntojen lisääntymistä ja sairaaloiden kuormittumista
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo, ettei Suomen jääminen EU- ja ETA-maiden keskiarvon alle ollut yllätys. Helsingin Sanomat. 6.10.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008312773.html?share=20625478db85708dd292fc597ff19233

One-year Risks and Burdens of Incident Cardiovascular Disease in COVID-19: Cardiovascular Manifestations of Long COVID. Research Square. 5.10.2021. One-year Risks and Burdens of Incident Cardiovascular Disease in COVID-19: Cardiovascular Manifestations of Long COVID | Research Square

Pääkaupunkiseudulle oma suositus: Käytä maskia julkisissa liikennevälineissä, ihmispaljoudessa ja sairaana. Helsinki, Espoo ja Vantaa luopuvat samalla päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten altistumistietojen raportoinnista. YLE Uutiset. 5.10.2021. Pääkaupunkiseudulle oma suositus: Käytä maskia julkisissa liikennevälineissä, ihmispaljoudessa ja sairaana | Yle Uutiset | yle.fi

Emeritusprofessori kyseenalaistaa jatkuvastian käsidesillä lotraamisen: ”Enemmän haittaa kuin hyötyä”. Professori Olli Ruuskanen pitää käsidesin käyttöä koronaviruksen torjuntaan turhana. THL: n Carita Savolainen-Kopra onnistui käyttämään parhaiten käsidesiä varsinkin suhteessa, jossa kohtaa paljon tietoa. Ilta = Sanomat. 5.10.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008308706.html

Kun koronavirus odottaa levitä, suomalainen ylilääkäri kirjoitti muistiin pahaenteiset sanat – Sitten hän otti yhteyttä tutkittavaksi, joka voi olla oivallus mullisti ymmärtääryksen tautien torjunnasta. Näin suomalaistutkijat pääsivät koronaviruksen tartuntamekanismin jäljille ensimmäisenisten joukossa. Helsingin Sanomat. 5.10.2021. https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000008293224.html?share=c7a1e7ddd43fc44810c98e6b0ed4b272

Kannattaisiko rokotetun nyt altistaa itsensä koronalle? -”Tämä on mietitty”, toteaa ylilääkäri. -4a5f-812c-f8b7f018cd88

Specific UV light wavelength could offer low-cost, safe way to curb COVID-19 spread. Phys.org. 4.10.2021.  https://phys.org/news/2021-10-specific-uv-wavelength-low-cost-safe.html

THL-johtajan ja pääministerin ulostulot puhuttavat lääkäreitä: ”Viranomaisellakin on jo vähän hätä kädessä”. ”Tämä on marinilainen Suomi: arvoiltaan kova, lapsia, rokottamattomia ja sairaita sortava yhteiskunta. Rokotetuilla vain oikeuksia, ei mitään velvollisuuksia”, ylilääkäri Harri Tohmo kuvailee. Mediuutiset. 4.10.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/6709c919-39be-4291-9aab-17f2ea72cf0a?ref=newsletter:d73a&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Koronaepidemia voi poikia syöpärokotteen – ”Näitä ei olisi ikinä muuten syöpätutkimuksessa havaittu”, sanoo Docrateen ylilääkäri. Mediuutiset. 4.10.2021.  https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/afa6a794-391d-4005-8081-87aa9d4a5ed2?ref=newsletter:8802&utm

Deltaa taisteleva Uusi-Seelanti hylkää nolla-Covid-tavoitteensa. Maa muuttaa kurssiaan seitsemän viikon ajaksi lukkoon, joka ei ole onnistunut lopettamaan taudinpurkausta ja koetellut monien asukkaiden kärsivällisyyttä. The New York Times. 4.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/04/world/australia/new-zealand-covid-zero.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur

Israel kiristää COVID -vihreän passin sääntöjä ja herättää mielenosoituksia. Israel on rajoittanut COVID Green Pass -palvelunsa salliakseen vain ne, jotka ovat saaneet rokotteen tehosteannoksen tai äskettäin toipuneet koronaviruksesta, pääsemään sisätiloihin. USUutiset. 3.10.2021. https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2021-10-03/israel-tightens-covid-green-pass-rules-sparking-protest

COVID-19 Albertan tilastot. Interaktiivinen yhdistetty data COVID-19-tapauksista Albertassa. Alberta. 3.10.2021. https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm

Hengenpelastus: Vahvistimet vähentävät vanhusten COVID-kuoleman riskiä 50: een vakioimattomasta korosta. Israelin ajat. 3.10.2021. https://www.timesofisrael.com/life-saver-boosters-cut-elderlys-risk-of-covid-death-to-50th-of-unvaxxed-rate/

Suurin osa suomalaisista ei hyväksy koronarokotteesta kieltäytynyt tavoitteteen vuoksi.
Reilu kolmannes odottaa pakollista koronarokotetta kaikille yli 12-vuotiaille, joille rokotteen ottaminen on mahdollista. Helsingin Sanomat. 3.10.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008303018.html

Koronarokotteen ottajille jaettiin ilmaisia ​​ämpäreitä – näin paljon rokotemäärät kasvaaivat. Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari pitää lukuja hyvin rohkaisevina. Ilta = Sanomat. 3.10.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000008302523.html

Koronapassi jo 12-vuotiaille? Sairaanhoitopiireiltä ymmärrystä, mutta myös kovaa kritiikkiä: Se olisi rokottamattomien lasten syrjintää. Osa sairaanhoitopiireistä kritisoi suorituksia hallitus esitetään ottaa koronapassi käyttöön jo 12–16-vuotiasilla. Lääkärit pelkäävät, että koronapassi pudottaisi lopullisesti muutenkin syrjäytymisvaraassa olevat nuoret pois harrastuksista. YLE-Uutiset. 3.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12126202

Yhteiskunnan on aika palata normaaliin, mutta rokottamattomilla vaara ei ole ohi
Tartuntoja saa myös rokotetut, mutta heillä vakavan taudin riskit pienellä. Helsingin Sanomat. 2.10.2021. https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000008303359.html

2000 vuotta vanha ilmatieteen teoria, joka sokaisi Covid-asiantuntijat. Tämän seurauksena varotoimenpiteet, kuten naamioiden käyttö ja parempi ilmanvaihto julkisilla alueilla, viivästyivät traagisesti, sanoo uusi raportti. The Telegraph. 2.10.2021. https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/every-medical-authority-failed-realise-covid-airborne-late/

Ihmisen ja ympäristön viruskuormasuhteiden määrittäminen lieventämisstrategioiden keskellä valvotussa kammiossa osallistujien kanssa, joilla on COVID-19. Tutkimusaukio. 2.10.2021. https://www.researchsquare.com/article/rs-940891/v1

Tyksissä jouduttiin perumaan leikkauksia, tässä teholla oli rokottamattomia koronapotilaita. Turun Sanomat. 1.10.2021. https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5440236/Tyksissa+jouduttiin+perumaan+leikkauksia+silla+teholla+oli+rokottamattomia+koronapotilaita

THL vastusti hallituksen vapaaseen avata tavoitteita – Mika Salminen: ”Rajoituksia on lähdetty purkamaan ennenaikaisesti”. STM: n Taneli Puumalaisen mukaan koronarajoitukset on Suomessa hyvin pitkälle purettu: ”Tilanne tuskin muuttuu, kun 80 prosenttiain rajapyykki saavuttaa”. Ilta = Sanomat. 1.10. 2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000008302523.html

Vaccinating against covid and flu at same time is safe, study shows. The BMJ. 1.10.2021.  https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2411?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

Covid-19: Lancet investigation into origin of pandemic shuts down over bias risk. The BMJ. 1.10.2021.  https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2414?=&utm

U.S. Coronavirus Death Toll Surpasses 700,000 Despite Wide Availability of Vaccines. The latest Covid-19 deaths were concentrated in the South, and included more younger people than before. Every age group under 55 saw its highest death toll of the pandemic this August. The New York Times. 1.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/01/us/us-covid-deaths-700k.html

Arvio tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyvästä riskistä.
THL on valmistellut riskipotentiaalin arviointitaulukon, jota alueellisten viranomaisten on mahdollista käyttää tukena arvioitaessa eri tilaisuuksiin liittyvää tartuntariskiä ja leviämispotentiaalia. Taulukossa on pyritty yleisin riskien arvioinnin menetelmin arvioimaan tartuntariskin suuruutta ja vaikutuksia erilaisissa tilanteissa, joissa ihmisiä kokoontuu yhteen ja joukkoon sattuu tartuttavassa vaiheessa oleva henkilö. THL. 1.10.2021. https://thl.fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/arvio-tapahtumien-ja-kokoontumisten-koronavirukseen-liittyvasta-riskista

Merck and Ridgeback’s Investigational Oral Antiviral Molnupiravir Reduced the Risk of Hospitalization or Death by Approximately 50 Percent Compared to Placebo for Patients with Mild or Moderate COVID-19 in Positive Interim Analysis of Phase 3 Study. MERCK. 1.10.2021. https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-investigational-oral-antiviral-molnupiravir-reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50-percent-compared-to-placebo-for-patients-with-mild-or-moderat/

In Portugal, There Is Virtually No One Left to Vaccinate. Portugal is among the most highly vaccinated countries in the world. Vice Adm. Henrique Gouveia e Melo, who led the campaign, said there was a key to his success: Keep politics out of it. The New York Times. 1.10.2021.  In Portugal, There Is Virtually No One Left to Vaccinate – The New York Times (nytimes.com)

Lokakuu 1-10

Assessment of Communication Strategies for Mitigating COVID-19 Vaccine-Specific Hesitancy in Canada. JAMA. 30.9.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2784015?utm

Covid-19 tutkimuskatsaus 11/2021. Valtioneuvoston kanslia. 30.9.2021. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163530/COVID-19-tutkimuskatsaus%2011-2021.pdf?sequence=1

SARS-CoV-2-infektiot aiheuttavat korkeampia alkuperäisiä antigeenisiä synti-vasta-aineita verrattuna SARS-CoV-2-mRNA-rokotuksiin. medRxiv. 30.09.2021. SARS-CoV-2-infektiot aiheuttavat korkeampia alkuperäisiä antigeenisiä synti-vasta-aineita kuin SARS-CoV-2-mRNA-rokotukset | medRxiv

BNT162b2 -mRNA -rokotteen immuunivasteiden kestävyys. BiorXiv. 30.9.2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.30.462488v1

Maskia sopii nyt käyttää oman harkinnan mukaan – näin THL: n uusi suositus otetaan vastaan ​​Helsingissä. THL on uudistanut maskinkäyttösuositustaan. Jatkossa maskin käytössä korostuu oma harkinta. YLE-Uutiset. 30.9.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12121899

Monitoraggio Fase 2. Report settimanale. Report 72. Sintesi nazionale. Dati relativi alla settimana
20/9/2021-26/9/2021 (aggiornati al 29/9/2021). Ministero della Salute. ISS. 29.9.2021. https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_monitoraggi_81_0_fileNazionale.pdf

Koronapotilaat pyytävät rokotusta jopa sairaalavuoteella – lääkäri: ”Moni ei tiennyt, how vakava sairaus korona on”. Lääkäri Ibrahim Ahmedin useita lisää sairaalahoitoon joutuvista koronapotilaista päätyy sinne nyt aivan turhaan, koska suojaavia rokotteita on olemassa. Iltalehti. 28.9.2021. https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/7f3511ea-9da9-4625-a9f1-8815eabeae14

Quantifying impacts of the COVID-19 pandemic through life-expectancy losses: a population-level study of 29 countries. International Journal of Epidemiology. 26.9.2021. https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyab207/6375510

Preliminary Analysis of Excess Mortality in India During the Covid-19 Pandemic (Update September 26, 2021). medRxiv. 26.9.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.04.21261604v2

Norja juhli rankasti koronarajoitusten purkamista – Oslon kaduilla valtava tungos, Trondheimin ravintolajonoissa ihmisiä pyörtyi. Pääministeri Erna Solberg ilmoitti perjantaina, että Norja purkaa lähes kaikki koronaviruksen vuoksi asetetut rajoitukset ja palaa lähes normaaliin elämään lauantaina kello 16. Helsingin Sanomat. 26.9.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008290608.html

Half of unvaccinated workers say they’d rather quit than get a shot – but real-world data suggest few are following through. The Conversation. 24.9.2021.  https://theconversation.com/half-of-unvaccinated-workers-say-theyd-rather-quit-than-get-a-shot-but-real-world-data-suggest-few-are-following-through-168447?utm

Preliminary research finds that even mild cases of COVID-19 leave a mark on the brain – but it’s not yet clear how long it lasts. The Conversation. 24.9.2021.
https://theconversation.com/preliminary-research-finds-that-even-mild-cases-of-covid-19-leave-a-mark-on-the-brain-but-its-not-yet-clear-how-long-it-lasts-166145?utm

Editorials: Covid-19 vaccination: evidence of waning immunity is overstated. The BMJ. 23.9.2021. https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2320?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

New preliminary evidence suggests coronavirus jumped from animals to humans multiple times. The Conversation. 23.9.2021.   https://theconversation.com/new-preliminary-evidence-suggests-coronavirus-jumped-from-animals-to-humans-multiple-times-168473?utm_medium=email&utm

Epidemia COVID-19 Aggiornamento nazionale. 22 settembre 2021 – ore 12:00. ISS, 22.9.2021,Epidemia COVID-19 (iss.it)

Kraftig nedgång i antikroppsnivåer efter sju månader för dubbelvaccinerade. SVT Nyheter. 21.9.2021. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kraftig-nedgang-i-antikroppsnivaer-efter-sju-manader-for-dubbelvaccinerade

 

Syyskuu 21-30

New treatments for COVID-19 may stave off the worst effects of the virus. The Conversation. 20.9.2021.  https://theconversation.com/new-treatments-for-covid-19-may-stave-off-the-worst-effects-of-the-virus-166540?utm

TARTUNTATAUDIT: Jätevesissä voi piillä tieto uudesta pandemiasta – ”Oikea aarreaitta”, sanoo varoitusjärjestelmää kehittävä asiantuntija. Korona avasi tutkijoiden silmät jätevesiseurannan mahdollisuuksille. Jätevesien sisältämistä mikrobeista saadut tiedot voisivat tulevaisuudessa auttaa terveysviranomaisia ennakoimaan paremmin erilaisia tartuntatautiuhkia. YLE Uutiset. 19.9.2021. Jätevesissä voi piillä tieto uudesta pandemiasta – ”Oikea aarreaitta”, sanoo varoitusjärjestelmää kehittävä asiantuntija | Yle Uutiset | yle.fi

Coronaviruses with a SARS-CoV-2-like receptor-binding domain allowing ACE2-mediated entry into human cells isolated from bats of Indochinese peninsula. Research Square. 17.9.2021. Coronaviruses with a SARS-CoV-2-like receptor-binding domain allowing ACE2-mediated entry into human cells isolated from bats of Indochinese peninsula | Research Square

Covid-19: Booster dose reduces infections and severe illness in over 60s, Israeli study reports. The BMJ. 17.9.2021. https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2297?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

The Independent SAGE Report 50. Nine-point Covid Winter Protection Plan: A vaccine-plus approach. SAGE. 17.9.2021. https://www.independentsage.org/wp-content/uploads/2021/09/Winter-Plan-final.pdf

WHO keskeyttänyt venäläisen Sputnik-rokotteen lupaprosessin. WHO:n edustaja kertoo, että tuotantotarkastuksissa havaittiin valmistusrikkomuksia. Helsingin Sanomat. 17.9.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008270048.html?share=5af6d96f7e8775dac42220096568b1b2

Covid-19 -laskuri ennustaa: näin todennäköisesti saat koronatartunnan. Laskuri ottaa huomioon myös deltavariantin. Mediuutiset. 16.9.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/fcaf092a-0496-4d93-ba98-1b33b48c031f?ref=newsletter:bb3e&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Kukaan ei tiedä, monellako hoivatyöntekijällä on koronarokote – nyt THL:n pääjohtaja ajaa heille rokotevaatimusta, lähihoitajat kavahtavat
Terveysviranomainen ja hoitajaliitto ovat eri mieltä siitä, pitäisikö vanhusten tai syöpäsairaiden kanssa työskenteleviltä hoitajilta edellyttää koronarokotetta. Nyt kukaan ei tiedä, kuinka moni hoitajista on ilman suojaa. YLE Uutiset. 16.9.2021. Kukaan ei tiedä, monellako hoivatyöntekijällä on koronarokote – nyt THL:n pääjohtaja ajaa heille rokotevaatimusta, lähihoitajat kavahtavat | Yle Uutiset | yle.fi

Coronavirus (COVID-19) Infection Survey, antibody and vaccination data, UK: 16 September 2021. Antibody and vaccination data by UK country and regions in England from the Coronavirus (COVID-19) Infection Survey. This analysis has been produced in partnership with the University of Oxford, University of Manchester, Public Health England, and Wellcome Trust. This study is jointly led by the ONS and the Department for Health and Social Care (DHSC) working with the University of Oxford and Lighthouse Laboratory to collect and test samples.  Office of National Statistics. 16.9.2021. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveyantibodyandvaccinationdatafortheuk/21july2021

Singapore reports worst daily Covid case tally in more than a year. Government pauses reopening plans after 837 new daily infections, despite just four deaths in a month among 80% vaccinated population.  The Guardian. 15.9.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/sep/15/singapore-reports-biggest-spike-in-covid-cases-in-a-year-despite-81-vaccination-rate

THE 100 MOST INFLUENTIAL PEOPLE OF 2021. Lidia Morawska. Time. 15.9.2021.  Lidia Morawska Is on the 2021 TIME100 List | TIME

Harjavallassa akkumateriaalitehtaalla varmistettu 30 uutta koronatartuntaa – tehdasalueelle perustetaan tilannekeskus. Länsi Suomi. 15.9.2021. Harjavallassa akkumateriaalitehtaalla varmistettu 30 uutta koronatartuntaa – tehdasalueelle perustetaan tilannekeskus (ls24.fi)

Kolmas rokotus­kierros käyntiin näillä ryhmillä jo loka­kuussa? STM valmistelee asiaa ”pikaisella aika­taululla”. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek toivoo, että annoksia päästäisiin jakamaan jo ensi kuussa. Ilta=Sanomat. 15.9.2021. Kolmatta rokotuskierrosta valmistellaan pikavauhtia – Kotimaa – Ilta-Sanomat

Drawing light from the pandemic A NEW STRATEGY FOR HEALTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. REPORT of the Pan-European Commission on Health and Sustainable Development. NN.9.2021. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/511701/Pan-European-Commission-health-sustainable-development-eng.pdf

3D analysis of SARS-CoV-2 reveals clues on virus tactics. Phys.org. 14.9.2021. https://phys.org/news/2021-09-3d-analysis-sars-cov-reveals-clues.html

Infectious SARS-CoV-2 in Exhaled Aerosols and Efficacy of Masks During Early Mild Infection. Clinical Infectious Diseases. 14.9.2021. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab797/6370149

Koronakuolemien määrä lähti kasvuun USA:ssa nuorempien keskuudessa
The Wall Street Journal -lehden mukaan rokotukset ovat suojanneet vanhempia ihmisiä, mutta nuoremmat, joilla ei ole vielä yhtä paljon rokotuksia, ovat riskissä saada vakavan tautimuodon. Iltalehti. 14.9.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/1c45eee3-88d1-487d-9415-b981ba5d97fd

 

Kansallinen COVID-19 -testaus- ja jäljitysstrategia. STM. 14.9.2021.  https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Testausstrategia_14092021_julkaisuvalmis+(1).pdf/35fa54b0-8ad5-3c9d-ad2c-e82ebd412563/Testausstrategia_14092021_julkaisuvalmis+(1).pdf?t=1631615916693

Vaccinating teenagers against Covid is priority, says UK epidemiologist.
Neil Ferguson says immunity levels falling behind other countries that have jabbed 12- to 15-year-olds.  The Guardian. 13.9.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/sep/13/vaccinating-teenagers-against-covid-is-priority-says-uk-epidemiologist

Suun kautta hengittäminen tuplaa riskin – tamperelainen tutkijaryhmä teki uusia havaintoja koronan tarttumisesta. Äänen voimakkuus ja korkeus lisäävät ilmaan pääsevien partikkelien määrää. Ilta=Sanomat.13.9.2021. Suun kautta hengittäminen tuplaa riskin – tamperelainen tutkijaryhmä teki uusia havaintoja koronan tarttumisesta – Kotimaa – Ilta-Sanomat

Näihin materiaaleihin koronavirus tarttuu tiukimmin – Siivous poistaa koronavirusta pinnoilta ravintoloissa ja sairaaloissa, mutta ei kokonaan.
Korkeapainelaminaatista löytyi tuhansia partikkeleita. Jauhemaalatun pinnan puhdistuvuus oli heikointa. Mediuutiset. 13.9.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/naihin-materiaaleihin-koronavirus-tarttuu-tiukimmin-siivous-poistaa-koronavirusta-pinnoilta-ravintoloissa-ja-sairaaloissa-mutta-ei-kokonaan/e366850f-8904-4fb7-9d47-c2dbb3a45d61

Tupla­rokotettu perheen­isä vältti korona­tartunnan, vaikka koko muu perhe sairastui – ”Lääkärikin ihmetteli”. Mika Baggströmin, 52, perhe altistui koronavirukselle pienen piirin syntymäpäiväjuhlissa. Koko muu perhe sairastui, mutta riskiryhmään kuuluva ja kahdesti rokotettu Baggström ei saanut tartuntaa. Ilta=Sanomat. 13.9.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008261190.html

Considerations in boosting COVID-19 vaccine immune responses. The Lancet. 13.9.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02046-8/fulltext

Raportti: Suurin osa väestöstä ei tarvitse kolmatta rokoteannosta. Tutkijaryhmän mukaan rokotteita pitäisi kohdentaa köyhiin maihin, jotta uusien variaatioiden kehittyminen estetään. Iltalehti. 13.9.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/88977c82-ea78-4ab6-ac2f-774be2da3f4e

COVID-19: Freedom Day was ’gamble’ and has contributed to 40,000 hospital admissions, BMA says. More than 130,000 people in the UK have died with COVID-19 since the pandemic began last year. The British Medical Association says the loosening of restrictions, notably England’s so-called Freedom Day, was a ”gamble” – contributing to more than 40,000 hospital admissions. Sky News. 13.9.2021. https://news.sky.com/story/covid-19-unprepared-nhs-and-flawed-government-policy-contributed-to-coronavirus-crisis-says-bma-12406796

 

Syyskuu 11-20

Ylilääkäri kritisoi kollegoidensa viestiä: ”Voi aiheuttaa sekaannusta ja epäuskoa”. Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas hämmästelee lääkäriryhmän julkisuudessa STM:ää kohtaan esittämää arvostelua. Ilta=Sanomaty. 9.9.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008252829.html

Ylilääkärit lähettivät STM:lle 7 kohdan kirjeen – rajua kritiikkiä korona­toimista. Ilta-Sanomien näkemässä kirjelmässä esitetään seitsemän kohdan lista toimista, joilla koronan torjuntaa pitää uudistaa. Ilta=Sanomat. 9.9.2021. Ylilääkärit lähettivät sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) 7 kohdan kirjeen – rajua kritiikkiä koronatoimista – Kotimaa – Ilta-Sanomat

Massive numbers of new COVID–19 infections, not vaccines, are the main driver of new coronavirus variants. The Conversation. 9.9.2021. https://theconversation.com/massive-numbers-of-new-covid-19-infections-not-vaccines-are-the-main-driver-of-new-coronavirus-variants-166882

Effect of Vaccination on Transmission of SARS-CoV-2. NEJM. 8.9.2021. Effect of Vaccination on Transmission of SARS-CoV-2 | NEJM

Vuosi sitten influenssa jäi saapumatta – tänä vuonna influenssakausi voi olla tavanomaista rajumpi. Viime syksyn ja talven aikana influenssa-aalto jäi saapumatta, eikä epidemiaa esiintynyt. Tänä vuonna influenssakauden alku ja kesto ovat arvoitus. Rajoitusten purkaminen ja ihmisten matkustamisen lisääntyminen saavat virukset jälleen liikkeelle, sanoo asiantuntija. YLE Uutiset. 8.9.2021. Vuosi sitten influenssa jäi saapumatta – tänä vuonna influenssakausi voi olla tavanomaista rajumpi | Yle Uutiset | yle.fi

Asiantuntijat luottavaisia: pian pääsee täyteen baariin ja siellä saa tanssia aamuun asti. Suomeen ei ole nimetty tarkkaa purkupäivää rajoituksille, mutta kaukana se ei ole.Iltalehti. 8.9.2021. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/75a8c7b4-84d3-496f-8627-05d2a66dff67

HUS-pomo huolissaan koronatestauksesta – miten tiedämme rokotesuojan pitävyyden, jos massatestejä ei jatketa? ”Se on tässä iso riski” MTV Uutiset. 8.9.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hus-pomo-huolissaan-koronatestauksesta-miten-tiedamme-rokotesuojan-pitavyyden-jos-massatesteja-ei-jatketa-se-on-tassa-iso-riski/8230170

WHO sanoo, että voimakkaasti rokotetuilla mailla on ”väärät ajatukset” COVID -varianttien turvallisuudesta. Newsweek. 8.9.2021. https://www.newsweek.com/who-says-highly-vaccinated-countries-have-false-sense-safety-covid-variants-1627167

New Studies Find Evidence Of ’Superhuman’ Immunity To COVID-19 In Some Individuals. NPR. 7.9.2021. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/09/07/1033677208/new-studies-find-evidence-of-superhuman-immunity-to-covid-19-in-some-individuals?t=1632819924556&utm

Toimintasuunnitelma COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseksi 2021-22. STM Luonnos. 6.9.2021.  https://vnk.fi/documents/10616/25232448/Hybridistrategian+toimintasuunnitelma+4.0.+luonnos+6.9.2021.pdf/446884d4-13d4-68c4-fa25-9b684940aa04/Hybridistrategian+toimintasuunnitelma+4.0.+luonnos+6.9.2021.pdf?t=1630944929454

THL:n riskiarviot: Kirjastot ja koulut todetaan uudessa taulukossa turvallisimmiksi – korkein riskiarvio anniskeluravintoloille ja massatapahtumille. Koulujen lähiopetus perustasolla, toisella asteella ja yliopistoissa on todettu riskiltään vähäiseksi uudessa riskipotentiaalin arviointitaulukossa. Taulukko on työkalu, jonka avulla alueelliset viranomaiset voivat määritellä tilaisuuksiin liittyvää riskiä. YLE Uutiset. 6.9.2021. THL:n riskiarviot: Kirjastot ja koulut todetaan uudessa taulukossa turvallisimmiksi – korkein riskiarvio anniskeluravintoloille ja massatapahtumille | Yle Uutiset | yle.fi

Koronan torjunnan yllä häilyy tuntu sekavuudesta. Hallituksen uudelta koronastrategialta odotetaan paljon. Lääkärilehti. 6.9.2021. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/koronan-torjunnan-ylla-hailyy-tuntu-sekavuudesta/?public=6344dd7c15e0b8b21a0774e34fe6acee

Surveillance for Adverse Events After COVID-19 mRNA Vaccination. JAMA. 3.9.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2784015?utm

Outbreak Associated with SARS-CoV-2 B.1.617.2 (Delta) Variant in an Elementary School — Marin County, California, May–June 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70:1214–1219. 3.9.2021.  DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7035e2

Being fully vaccinated reduces odds of long-term Covid-19 symptoms by half, UK study suggests. CNN Health. 2.9.2021.  https://www.cnn.com/2021/09/02/health/covid-19-vaccine-reduces-long-covid-uk-study-wellness/index.html

The debate over Covid-19 vaccine boosters, what to call them, and whether they’re needed. STAT. 2.9.2021. The debate over Covid-19 vaccine boosters and what to call them (statnews.com)

Vaccine effectiveness against infection with the Delta (B.1.617.2) variant, Norway, April to August 2021. Eurosurveillance. 2.9.2021. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.35.2100793

Scientists warn that Covid will accelerate ‘dementia pandemic’
Experts point to mounting evidence that the virus can cause long-term brain damage in some patients. Financial Times. 1.9.2021. https://www.ft.com/content/c785842f-2239-40b1-8fe3-d5fdba06dc5e

Massiivinen satunnaistettu tutkimus on todiste siitä, että kirurgiset naamarit rajoittavat koronaviruksen leviämistä, kirjoittajat sanovat. Washington Post. 1.9.2021. https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/01/masks-study-covid-bangladesh/

Long covid: One in seven children may still have symptoms 15 weeks after infection, data show. The BMJ. 1.9.2021. https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2157

Risk factors and disease profile of post-vaccination SARS-CoV-2 infection in UK users of the COVID Symptom Study app: a prospective, community-based, nested, case-control study. The Lancet. 1.9.2021.   https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00460-6/fulltext?fbclid=IwAR0gVX39kSVfl8o9xZZqh25j3Lvw1b9vgOogG3w_tCXUmWLAFArGIjNH5I8

Norjassa uusi korona­ennätys, yhteis­kunnan avaaminen toistaiseksi jäihin. Ilta=Sanomat. 1.9.2021. Norjassa uusi koronaennätys, yhteiskunnan avaaminen toistaiseksi jäihin – Ulkomaat – Ilta-Sanomat

Husin infektio­yli­lääkäri: Rajoitus­toimia pitäisi purkaa pian – ”Pohja ja peruste putoaa pois”. Järvinen uskoo, että ennen pitkää kolmas rokoteannos tullaan antamaan kaikille kansalaisille. Siihen kuitenkin kuluu vielä aikaa. Illta=Sanomat. 1.9.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008229523.html

Influenssa lähes katosi kartalta: Vielä ei tiedetä, ovatko virukset oppineet kiertämään immuniteettia. Maailmaa kiertää tällä hetkellä kaksi influenssan A-virusta ja kaksi B-virusta. Suomen Kuvalehti. 1.9.2021. Influenssa lähes katosi kartalta: Vielä ei tiedetä, ovatko virukset oppineet kiertämään immuniteettia – Suomenkuvalehti.fi

STM:n Varhila: ”Jos emme testaa ja jäljitä, tilanne on menetetty”
Koronatestaus ja -jäljitys kuormittavat perusterveydenhoitoa. STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila ei lupaa nopeaa luopumista testauksesta ja jäljityksestä. Sen sijaan ministeriö haluaa THL:ltä selvityksen, onko sen ohjeistus lain kirjaimen mukainen. THL haluaisi nostaa kynnystä testeihin hakeutumiseen. YLE Uutiset. 1.9.2021. STM:n Varhila: ”Jos emme testaa ja jäljitä, tilanne on menetetty” | Yle Uutiset | yle.fi

Tieto Ruotsin rajakuntien vapaasta matkustuksesta yllätti Suomen terveysviranomaiset ja rajavartijat – ministeriöstä ei herunut mitään ennakkotietoa. Tornion johtavan lääkärin Jukka Ronkaisen mukaan ministeriö ei kertonut etukäteen suunnitelmistaan vapauttaa Ruotsin rajakunnista tulevia koronatodistus- ja testivaatimuksista. Myös tarkennuksia asetuksen sisältöön on ollut vaikea ministeriöstä saada.  YLE Uutiset. 1.9.2021.  https://yle.fi/uutiset/3-12080688

New COVID variant detected in South Africa, most mutated variant so far. The Jerusalem Post. 1.9.2021. https://m.jpost.com/health-science/new-covid-variant-detected-in-south-africa-most-mutated-variant-so-far-678011/amp?

COVID-19: US intelligence rules out biological weapon origin. Medical News Today. 1.9.2021. US intelligence report assesses COVID-19 origins (medicalnewstoday.com)

Syyskuu 1-10

Evidence mounts that MMR and Tdap vaccines strengthen protection against severe COVID-19. Science Daily. 31.8.2021. https://www.sciencedaily.com/releases/2021/08/210831142423.htm

Covid could trigger a spike in dementia cases, say Alzheimer’s experts. The ongoing Covid-19 pandemic could cause a significant rise in the number of dementia patients in the long term, said the Alzheimer’s Disease International. Some research has shown that Covid infections can increase a person’s likelihood of developing dementia and cause dementia symptoms to show up earlier, the group said. The group’s Medical and Scientific Advisory Panel, made up of global experts on dementia, has set up a working group to study the link between Covid and dementia.CNBC. 31.08.2021. https://www.cnbc.com/2021/08/31/covid-could-cause-significant-rise-in-dementia-cases-alzheimers-group.html

COVID-19: tapausten demografiset tiedot. Kaikki tiedot vahvistetuista ja todennäköisistä COVID-19-tapauksista Uudessa-Seelannissa. Terveysministeriö. 31.8.2021. https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-data-and-statistics/covid-19-case-demographics

Boardmasters festival: New Delta strain believed to have emerged among 53,000 revellers at Cornwall event. Almost 5,000 infections have been linked to the Boardmasters festival in Cornwall, and with half a million music lovers at even larger events over the Bank Holiday, officials fear revellers are being hit by a new strain of the Delta variant. iNews. 29.8.2021. https://inews.co.uk/news/health/boardmasters-festival-new-delta-strain-cornwall-event-1172393

Deltavariantti toi perheenisälle vaikean tautimuodon – Nyt hän ja toinen kainuulainen kertovat, miksi halusivat avoimesti puhua tartunnoistaan
Sotkamolainen perhe sai deltatartunnan päiväkodista. Kajaanilainen mies taas sai tartunnan juuri ennen rokotusta. Nyt he kertovat, mitä kävi ja miksi he halusivat kertoa asiasta julkisesti. Tartuntaa ei tarvitse hävetä. Kainuun Sanomat. 28.8.2021. Deltavariantti toi perheenisälle vaikean tautimuodon – Nyt hän ja toinen kainuulainen kertovat, miksi halusivat avoimesti puhua tartunnoistaan | Kainuun Sanomat

Yhden vuoden tulokset sairaalassa selviytyneiltä COVID-19-potilailla: pitkittäinen kohorttitutkimus. Lancet. 28.8.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01755-4/fulltext

Etelä-Suomen avin johtajat kertovat, miksi he toimivat kuten toimivat: ”Meidän on tehtävä päätökset riippumatta siitä, onko tilanne kohtuuton”
Etelä-Suomen avissa on töissä 550 ihmistä, joista koronakriisiä hoitaa päätoimisesti vain 4–5 työntekijää. Helsingin Sanomat. 27.8.2021. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008212272.html?share=99e1cb18d7dc64c1f6cf80e0ac13586d

Airborne transmission of respiratory viruses. Science. 27.8.2021. Airborne transmission of respiratory viruses (science.org)

BNT162b2 -rokotteen tehosteannoksen suoja: Israelin valtakunnallinen tutkimus. 27.8.2021. https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-effinity-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_booster-27082021.pdf

COVID-19 Case Rates in Transitional Kindergarten Through Grade 12 Schools and in the Community — Los Angeles County, California, September 2020–March 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70:1220–1222. 27.8.2021.  DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7035e3external icon

New Zealand police break up one-person anti-lockdown protest in Auckland. An Instagram account had called on people to get involved in the Queen Street demonstration. The Guardian. 27.8.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/27/new-zealand-police-break-up-one-person-anti-lockdown-protest-in-auckland

Hengityselinten virusten leviäminen ilmassa. Tiede. 27.8.2021. https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.abd9149

Israelissa on rokotettu lähes kaikki aikuiset, mutta koronatilanne on nyt yksi maailman pahimmista. Israel on ollut rokotusten ”tosielämän laboratorio”. Iltalehti. 27.8.2021. Israelin koronatilanne on nyt yksi maailman pahimmista (iltalehti.fi)

Judge rules against Florida Gov. DeSantis’ ban on mask mandates in schools. CNN US. 27.8.2021. https://www.cnn.com/2021/08/27/us/florida-school-mask-ban-governor-desantis/index.html

BNT162b2 -rokotteen immuniteetin heikkeneminen: valtakunnallinen tutkimus Israelista. Technion. nn.8.2021. https://technionmail-my.sharepoint.com/personal/yairgo_technion_ac_il/Documents/Corona/waning_immunity/Waning%20immunity%20of%20the%20BNT162b2%20vaccine%20A%20nationwide%20study%20from.20fra

Delta infection: Unvaccinated and vaccinated people have similar levels of virus. Medical News Today. 26.8.2021. Delta: Virus levels as high in vaccinated as in unvaccinated adults (medicalnewstoday.com)

Tällaisia ovat koronasyksyn skenaariot – THL:n erikoistutkijalta tiukka viesti: ”Ota rokote!” Skenaarioiden perusteella rokottamisen eteneminen alensi tehollista tartuttavuuslukua vaikka kontaktit eivät vähentyisi. Mille tasolle rokotekattavuuden tulisi nousta, jotta voidaan palata normaaliin? THL:n Salminen: ”Hyvin lähelle normaalia päästään varmaan erittäin nopeasti”. Iltalehti. 26.8.2021. THL esitteli koronasyksyn 2021 skenaarioita (iltalehti.fi)

SARS-CoV-2: n saaminen antaa kerran paljon paremman immuniteetin kuin rokote-mutta ei tartuntatapahtumia. Tiede. 26.8.2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/08/having-sars-cov-2-once-confers-much-greater-immunity-vaccine-no-infection-parties

Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity:
reinfections versus breakthrough infections. medRxiv. 25.8.2021,  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full.pdf

Taiwan hits zero Covid cases for first time since outbreak in May.
Acceleration of vaccine rollout and test-and-trace improvements. The Guardian. 25.8.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/aug/25/taiwan-zero-covid-cases-outbreak-vaccine-test-trace

BNT162b2 mRNA Covid-19 -rokotteen turvallisuus valtakunnallisessa ympäristössä. New England Journal of Medicine. 25.8.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475?query=featured_home

Kooste koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista. FIMEA. Päivitetty 25.8.2021. Kooste koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista – Fimea

Younger children may be more likely to transmit SARS-CoV-2 than adolescents. Medical News Today. 25.8.2021. Young children may be more likely to transmit the new coronavirus (medicalnewstoday.com)

Mitä tietää tehosteista, jos saat Johnson & Johnsonin rokotteen? Toinen rokoteannos näyttää tarjoavan lisäsuojaa, ja terveysasiantuntijat sanovat, että tehosteita suositellaan. The New York Times. 25.8.2021. Mitä tietää tehosteista, jos sinulla on Johnson & Johnsonin rokote – The New York Times (nytimes.com)

Britanniassa yhden tapahtuman epäillään aiheuttaneen saavutettu 5000 koronavirustartuntaa. Boardmasters-festivaalipaikan naapurustot ovat nousseet ilmaantuvuudessa maan kärkeen, mutta ei ole pakko saada haluttuaan seurattavaa ja nostavat esiin tapahtumia. Helsingin Sanomat. 24.8.2021. Britanniassa yhden tapahtuman epäillään aiheuttaneen saavutettu 5000 koronavirustartuntaa – Ulkomaat | HS.fi

ASPHER Statement: Déjà vu? Planning for the Covid-19 Third Wave and Planning for the Winter 2021–22. IJHP. 23.8.2021. https://www.ssph-journal.org/articles/10.3389/ijph.2021.1604361/full

Koulut tarvitsevat enemmän kuin raitista ilmaa lopettaakseen COVID-19: MIT-tutkimuksen. [Maskit, suurin takeaway]. Lääketieteelliset uutiset tänään. 23.8.2021. Tutkimus osoittaa, miksi ikkunoiden avaaminen luokassa ei lopeta COVID-19: tä (medicalnewstoday.com)

Muoviset tilanjakajista haetaan suojaa koronaa vastaan ​​- Kannattaako käyttää? Suomesta ja maailmalta kertyy tutkimustietoa siitä, mikä rooli muovisuojilla ja tilanjakajilla voi olla koronatartuntojen torjunnassa. Mediuutiset. 23.8.2021. Muoviset tilanjakajista haetaan suojaa koronaa vastaan ​​- Kannattaako käyttää? | Mediuutiset

Sairaalahoitoon joutuneiden koronapotilaiden piina jatkuu – 90% oirehtii vielä puoli vuotta sairastumisen jälkeen. Filha ry: n kyselytutkimukseen osallistuneilla sairaalassa hoidetuilla koronapotilailla on karua kerrottavaa. Mediuutiset. 23.8.2021. Sairaalahoitoon joutuneiden koronapotilaiden piina jatkuu – 90% oireita vielä puoli vuotta sairastumisen jälkeen | Mediuutiset

Hallitus rikkoo omaa koronastrategiaansa – 5 syytä, miksi ohjauskirjeet aiheuttavat ongelmia. Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää tällä viikolla kaksi ohjausjärjestelmää, jotka haluavat koronarajoitusten säästäminen aikaisemmin vaikeampaa. Moni asia selviäisi, jos hallitus säätäisi lakeja kirjeiden lähettämisen kohteena. Ohjauskirjeet myös rikkovat hallituksen omaa hybridistrategiaa, sanoo dosentti Pauli Rautiainen. Hallitus myös salaa korona-asiakirjoja, mahdollista se lupasi julkistaa tuloksia.Iltalehti. 21.8.2021. 5 syytä, miksi valtioneuvoston ohjauskirjeet ovat ongelma (iltalehti.fi)

Elokuu 21-31

Cancer and organ transplant patients, people with untreated HIV and people with other immunodeficiencies are at high risk of severe COVID-19 infection. Immunocompromised people make up nearly half of COVID-19 breakthrough hospitalizations – an extra vaccine dose may help. Thew Conversation. 20.8.2021. https://theconversation.com/immunocompromised-people-make-up-nearly-half-of-covid-19-breakthrough-hospitalizations-an-extra-vaccine-dose-may-help-166241

Assessing short-term economic developments in times of COVID-19. European Central Bank. NN.08.2021. https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202008_03~86b986a4f0.en.html

Aluehallintoviranomaiset vähät välittävät jo toisesta hallituksen ohjauskirjeestä lyhyen ajan kuluessa – mitä tämä on oikein ajatella? Ohjauskirjeillä hallituksen ministerit käyttävät ilmaista huolensa lapsista ja nuorista. Toivottuja poliittisia irtopisteitä etsivät tuskin heruu, jossa kirjeiden painoarvo näkyy jäävän nollaan. YLE-Uutiset. 20.8.2021. Aluehallintoviranomaiset vähät välittävät jo toisesta hallituksen ohjauskirjeestä lyhyen ajan kuluessa – mitä tämä on oikein ajatella? | Yle Uutiset | yle.fi

Tutkijat löytävät piilotetun SARS-CoV-2-portin, joka avautuu COVID-tartunnan mahdollistamiseksi. Phys.org. 19.8.2021. Tutkijat löytävät piilotetun SARS-CoV-2-portin, joka avautuu COVID-tartunnan sallimiseksi (phys.org)

Kasvomaski paljastaa koronatartunnan käytössä hengityksestä – Analyytikko: ”Tästä voi tulla koronatestin uusi standardi”. Harvardin yliopisto ja MIT: n tutkijat keksivät kasvomaskin, joka paljastaa etsivät koronatartunnan.Mediuutioset. 19.8.2021. Kasvomaski paljastaa koronatartunnan käytössä hengityksestä – Analyytikko: ”Tästä voi tulla koronatestin uusi standardi” | Mediuutiset

PPE-pandemia: sukupuoleen liittyvät erot N95-maskin istuvuudessa. EMJ. 19.8.2021. The-PPE-Pandemic-Sex-Related-Disrepancies-of-N95-Mask-Fit.pdf (emg-health.com)

Nuo COVID-muoviset esteet eivät todennäköisesti auta ja voivat pahentaa asioita. Ravintoloihin, kynsisalonkeihin ja koululuokkiin on noussut selkeitä esteitä, mutta useimmiten ne eivät juurikaan estä koronaviruksen leviämistä. The New York Times. 19.8.2021. Miksi koronaviruksen vastaiset muoviesteet voivat pahentaa asioita – The New York Times (nytimes.com)

Ovatko rokotteet tehottomampia ehkäisemään Covid -tartuntaa? Tutkijat ihmettelevät ehdotuksia, joiden mukaan paukut eivät pysäytä siirtoa yhtä hyvin kuin ensimmäinen ajatus. Financial Times. 19.8.2021. Ovatko rokotteet tehottomampia ehkäisemään Covid -tartuntaa? | Financial Times (ft.com)

Uudet SARS-CoV-2-muunnelmat ovat muuttaneet pandemiaa. Mitä virus tekee seuraavaksi? Tiede. 19.8.2021. Uudet SARS-CoV-2-muunnelmat ovat muuttaneet pandemiaa. Mitä virus tekee seuraavaksi? | Tiede | AAAS (sciencemag.org)

Fauci Warns of ”Troublesome” Long-Term Effects of COVID-19 in Young People. The New York Times. 18.8.2021. https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs/health/2020/08/18/fauci-warns-of–troublesome–long-term-effects-of-covid-19-in-young-people

Uudet tutkimukset viittaavat siihen, että koronavirus saattaa kehittyä ilmassa leviäväksi. Virus näyttää leviävän ilmassa, mutta naamarit vähentävät tarttuvan viruksen määrää. ScienceNews. 17.8.2021. Koronavirus saattaa kehittyä ilmassa leviävämmäksi, uudet tutkimukset viittaavat | Tiedeuutiset

Mitä on turvallista tehdä kesän Covid -aallon aikana? STAT kysyi kansanterveysasiantuntijoilta heidän suunnitelmistaan. StatNews. 17.8.2021. Mitä on turvallista tehdä kesän Covid -aallon aikana? STAT kysyi asiantuntijoilta (statnews.com)

SARS-CoV-2: n eläinperäinen alkuperä. Tiede. 17.8.2021. Eläinperäinen SARS-CoV-2 | Tiede (sciencemag.org)

Covid-kuolleiden määrä kasvaa, kun kuolleisuus ylittää viiden vuoden keskiarvon. Ajat. 17.8.20212. Covid-kuolleiden määrä kasvaa, kun kuolleisuus ylittää viiden vuoden keskiarvon | Uutiset | Ajat

Ruotsalaistutkimus: koronavirustartunta suurentaa sydän- ja aivoinfarktin vaaraa. Duodecim Terveysportti. 17.8.2021. Ruotsalaistutkimus: koronavirustartunta suurentaa sydän- ja aivoinfarktin vaaraa (terveysportti.fi)

Tutkija arvostelee ankarasti Suomen koronatoimia: ”Elämme vaarallisia aikoja”. ”Kun tartuntoja on liikaa ja jäljitys pettää, tulvapato on auki, ja yleiset rajoitukset on ainoa keino hidastaa leviämistä. Vapaata leviämistä ei saaraalat kestävä ”, Tuuli Lappalainen kommentoi. Mediuutiset. 16.8.2021. Tutkija arvostelee ankarasti Suomen koronatoimia: ”Elämme vaarallisia aikoja” | Mediuutiset

A grim warning from Israel: Vaccination blunts, but does not defeat Delta
With early vaccination and outstanding data, country is the world’s real-life COVID-19 lab. Science. 16.8.2021.  https://www.sciencemag.org/news/2021/08/grim-warning-israel-vaccination-blunts-does-not-defeat-delta

Association of Age and Pediatric Household Transmission of SARS-CoV-2 Infection. JAMA.16.8.2021.   https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2783022

Miksi kaipasimme halauksia. Keskustelu. 16.8.2021. Miksi kaipasimme halauksia (theconversation.com)

Yhdysvallat neuvoo vahvistimia useimmille amerikkalaisille 8 kuukautta rokotuksen jälkeen. Hoitokodin asukkaat ja terveydenhuollon työntekijät saavat todennäköisesti ensimmäisenä tehosteita heti syyskuussa, minkä jälkeen tulevat muut viime talvena rokotetut vanhukset. The New York Times. 16.8.2021. Yhdysvallat neuvoo tehosteita useimmille amerikkalaisille 8 kuukautta rokotuksen jälkeen – The New York Times (nytimes.com)

Lapset sairaalahoitoon COVID-19: n takia Yhdysvalloissa saavuttivat ennätysmäärän. Reuters. 16.8.2021. Lapset sairaalahoitoon COVID-19: n takia Yhdysvalloissa saavuttivat ennätysmäärän | Reuters

Protective heterologous T cell immunity in COVID-19 induced by the trivalent MMR and Tdap vaccine antigens. Elsevierr Public Health Emergency Colection. 14.8.2021. Protective heterologous T cell immunity in COVID-19 induced by the trivalent MMR and Tdap vaccine antigens (nih.gov)

HUS: in ja Tradekan uusi miljoonayhtiö kanavoi verovaroja vasemmistolle. Helsingin – Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) alkaa vuokrata diagnostiikkalaitteita vasemmistotaustaisen Tradekan kanssa perustettavalta yhtiöille jopa 20 miljoonan eurolla vuodessa. Syyksi kerrotaan halu kiertää sote-laindäntöä. Iltalehti. 14.8.2021. HUS: in ja Tradekan uusi miljoonayhtiö kanavoi verovaroja vasemmistolle (iltalehti.fi)

Tarttuva SARS-CoV-2 uloshengitetyissä aerosoleissa ja maskien tehokkuus varhaisen lievän infektion aikana. medRxiv. 13.8.2021. 2021.08.13.21261989v1.full.pdf (medrxiv.org)

Covid-19: Kiina painosti WHO: n tiimiä hylkäämään laboratoriovuototeorian, väittää tutkija. BMJ. 13.8.2021. Covid-19: Kiina painosti WHO: n tiimiä hylkäämään laboratoriovuototeorian, väittää tutkija | BMJ

Koko maailman rokottaminen olisi halpaa – ”Samalla eiisiin hoitaa pois tuhkarokko”. Pandemian pidentyminen on kallista ja kasvattaa koronaan kuolleiden määrä. Mediuutiset. 12.8.2021. Koko maailman rokottaminen olisi halpaa – ”Samalla ei voida hoitaa pois tuhkarokko” | Mediuutiset

Full vaccination suppresses SARS-CoV-2 delta variant mutation frequency. medRxiv. 11.8.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.08.21261768v1

Miten rokotetut levittävät Deltaa? Mitä tiede sanoo. Kehittyvät tiedot viittaavat siihen, että Delta voisi levitä muita koronavirusvaihtoehtoja helpommin COVID-19-rokotetta vastaan ​​rokotettujen keskuudessa. Mutta keskeiset kysymykset jäävät. Luonto. 12.8.2021. Miten rokotetut levittävät Deltaa? Mitä tiede sanoo (nature.com)

Elokuu 11-20

Long COVID – the physical and mental health of children and non-hospitalised young people 3 months after SARS-CoV-2 infection; a national matched cohort study (The CLoCk) Study. Research Square. 10.8.2021. Long COVID – the physical and mental health of children and non-hospitalised young people 3 months after SARS-CoV-2 infection; a national matched cohort study (The CLoCk) Study. | Research Square

’Kultakutri -virus’: Delta voittaa kaikki muunnelman kilpailijat, kun tutkijat kilpailevat ymmärtääkseen temppujaan. Washington Post. 8.8.2021. Delta voittaa muita vaihtoehtoja, kun tutkijat kilpailevat ymmärtääkseen temppujaan – The Washington Post

Viral Load of SARS-CoV-2 in Respiratory Aerosols Emitted by COVID-19 Patients while Breathing, Talking, and Singing. Clin. Infect.Dis. 6.8.2021. Viral Load of SARS-CoV-2 in Respiratory Aerosols Emitted by COVID-19 Patients while Breathing, Talking, and Singing – PubMed (nih.gov)

Minimalisoitu SHERLOCK (miSHERLOCK) CRISPR-pohjaiseen SARS-CoV-2: n ja uusien varianttien hoitoon. Tiede etenee. 6.8.2021.  Vähäinstrumenttinen SHERLOCK (miSHERLOCK) CRISPR-pohjaiseen SARS-CoV-2: n ja uusien varianttien hoitoon | Tieteen edistysaskeleet (sciencemag.org)

Ensimmäiset tiedot COVID-19-aerosolirokotteesta. Univadis. 4.8.2021. https://www.univadis.com/viewarticle/first-data-about-covid-19-aerosolised-vaccine-10c82385

Text-message nudges encourage COVID vaccination
A field trial shows that text-message ‘nudges’ encourage people to get vaccinated against COVID-19. To be effective, nudge approaches such as this must combine three aspects: they must prompt, enable and motivate behaviour. Nature. 2.8.2021. Text-message nudges encourage COVID vaccination (nature.com)

Tutkimus: Pitkät koronaoireet helposti heikentyneet älykkäät toiminnot – ystävät pahimmillaan autolla ajamisen. Pitkä koronatauti voi vaikuttaa älyllisiin taitoihin, paljastaa uusi brittitutkimus. Ilta = Sanomat. 1.8.2021. Tutkimus: Pitkät koronaoireet heikentynyt älykkäästi älykästä toimintaa – ystäviä pahimmillaan autolla ajamisen – Kotimaa – Ilta -Sanomat

Elokuu 1-10

Miksi korona ei ryöpsähdä Afrikassa? Viisi koronamysteeriä, jotka ovat vailla vastauksia. Tartuntatautien tutkimuskeskuksen johtajan mukaan virus ei ole levinnyt odotetusti. Iltalehti. 31.7.2021. Viisi mysteeriä koronan leviäminen – epidemiologi kommentoi (iltalehti.fi)

Covid-19: Pfizer-rokotteen teho laski 96%: sta 84%: iin neljä kuukautta toisen annoksen jälkeen, yritys raportoi. BMJ. 30.7.2021. Covid-19: Pfizer-rokotteen teho laski 96%: sta 84%: iin neljä kuukautta toisen annoksen jälkeen, yritys raportoi | BMJ

”Sota on muuttunut”: CDC: n sisäinen asiakirja kehottaa uusia viestejä, varoittaa delta -infektioista todennäköisesti vakavampia. Sisäinen esitys osoittaa, että viraston mielestä sen on vaikea kommunikoida rokotteen tehokkuudesta lisääntyvien läpimurtotulehdusten keskellä. Washington Post. 29.7.2021. Sisäinen CDC -asiakirja kehottaa uusia viestejä, varoittaa delta -infektioista todennäköisesti vakavampia – The Washington Post

Virological and serological kinetics of SARS-CoV-2 Delta variant vaccine-breakthrough infections: a multi-center cohort study. medRxiv. 28.07.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261295v1

Husin apulaisylilääkäri HS: lle: Deltavariantti vie sairaalahoitoon nuoria ja keski-ikäisiä, mutta voit olla vastaavalla tavalla, mikä voi olla vastaavaa, kun kyseessä on vaarallinen muunnoksille-Näin voit nyt toimia. Helsingin Uutiset. 27.7.2021. Husin apulaisylilääkäri HS: lle: Deltavariantti vie sairaalahoitoon nuoria ja keski-ikäisiä, mutta voit olla vastaavalla tavalla, mikä voi olla vastaavaa, koska sitä ei voida tehdä | Paikalliset | Helsingin Uutiset

Kuinka Delta -variantti tukee oletuksia koronaviruksesta. Reuters. 26.7.2021. Kuinka Delta -variantti tukee oletuksia koronaviruksesta | Reuters

Kidney Outcomes in Long COVID. JASN. 25.7.2021. https://jasn.asnjournals.org/content/jnephrol/early/2021/08/25/ASN.2021060734.full.pdf?with-ds=yes

Asiantuntija: Laumasuoja menetetty tältä vuodelta, koronaepidemia ei sammu enää millään rajoituksilla – jäljellä on nyt 2 keinoa
Deltamuunnos saattaa vaatia yli 90 prosentin rokotekattavuuden. Rokotetutkimuskeskuksen johtajan Mika Rämetin mukaan siihen ei ole mahdollista päästä tänä vuonna. Iltalehti. 24.7.2021. Suomen rokotekattavuus ei riitä deltaa vastaan (iltalehti.fi)

Tämän listan 5 oiretta enteilevät pitkää koronaa – asiantuntija: ”Pahimmassa tapauksessa meillä on uusi kansantauti”
Jopa 20 prosenttia koronaan sairastuneista suomalaisista kärsii pitkän koronan oireista. Ilta-Sanomat selvitti, mitä pitkäkestoisesta koronasta tiedetään nyt. Ilta=Sanomat. 24.7.2021. Tämän listan 5 oiretta enteilevät pitkää koronaa – asiantuntija: ”Pahimmassa tapauksessa meillä on uusi kansantauti” – Kotimaa – Ilta-Sanomat

Sage adviser claims ministers trying to get as many as possible infected with Covid. Exclusive: Prof Robert West says rhetoric about caution is ‘a way of putting blame on public’.  The Guardian. 23.7.2021. Sage adviser claims ministers trying to get as many as possible infected with Covid | Coronavirus | The Guardian

Ennuste: Pfizer -laukaus pysäyttää vakavan sairauden, sallii tartunnan Israelissa. Rokote suojaa sairaalahoitoa vastaan ​​delta -rasitusta vastaan. Variantti on tartuttanut rokotettuja ihmisiä ympäri maailmaa. Bloomberg. 23.7.2021. Pfizer -laukaus pysäyttää vakavan sairauden, sallii tartunnan Israelissa – Bloomberg

THL:n Salminen: Epidemiatilanteen luokitteluun uusi mittaristo lähikuukausina: ”Sairaalatapausten osuus merkitsevänä tekijänä nousee”
Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla Suomen epidemialuokitteluun ollaan tekemässä muutoksia vielä lähikuukausien aikana. YLE-Uutiset. 22.7.2021. THL:n Salminen: Epidemiatilanteen luokitteluun uusi mittaristo lähikuukausina: ”Sairaalatapausten osuus merkitsevänä tekijänä nousee” | Yle Uutiset | yle.fi

Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19. EClinicalMedicine. 22.7.2021. Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19 – EClinicalMedicine (thelancet.com)

Yhdysvallat on jaettu rokotettujen ja rokottamattomien kesken – ja kuolemat ja sairaalahoidot heijastavat tätä eroa. Keskustelu. 22.7.2021. Yhdysvallat on jaettu rokotettujen ja rokottamattomien kesken – ja kuolemat ja sairaalahoidot heijastavat tätä jakoa (theconversation.com)

Pitäisikö täysin immunisoitujen käyttää maskeja sisätiloissa? Tartuntatautilääkäri painaa. Keskustelu. 22.7.2021. Pitäisikö täysin immunisoitujen käyttää maskeja sisätiloissa? Tartuntatautilääkäri painaa (theconversation.com)

Pitkä COVID: Oireiden lukumäärä ensimmäisen viikon aikana voi ennustaa riskin. Uusi tutkimus löytää yhteyden ensimmäisen viikon COVID-19-oireiden määrän ja pitkän COVID-riskin välillä.
Uusi järjestelmällinen katsaus raportoi, että henkilöillä, joilla oli yli viisi oireita SARS-CoV-2-infektion ensimmäisen viikon aikana, oli suurempi riski saada pysyviä oireita tai pitkä COVID.

Ikä, sukupuoli, muut sairaudet ja sairaalahoito sairauden alkuvaiheessa ennustivat myös tämän taudin muodon kehittymistä.
Henkilöillä, joilla oli pitkä COVID, oli suurempi sydän- ja verisuonitautien ja hengityshäiriöiden riski.
Monitieteinen hoito, mukaan lukien fyysinen kuntoutus, sosiaalinen tuki ja mielenterveyspalvelut, voi olla tarpeen tämän tilan hoitamiseksi.

Lääketieteelliset uutiset tänään. 21.7.2021. Pitkä COVID: Yli viisi oireita ensimmäisen viikon aikana voi ennustaa riskin (medicalnewstoday.com)

Olemme nollassa COVID-19-immuniteetin ”pyhässä maljassa”. Ei ole vielä hyvä tapa mitata, toimiiko rokote – vielä. Atlantti. 21.7.2021. COVID -19 -rokotteen menestystä voitaisiin mitata yhdellä numerolla – Atlantilla

GSK ja Vir Biotechnology ilmoittavat sotrovimabin COMET -kliinisen kehittämisohjelman jatkuvasta edistymisestä. GSK. 21.7.2021. https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-and-vir-biotechnology-announce-continuing-progress-of-the-comet-clinical-development-programme-for-sotrovimab/

Onko Bruce Patterson murtanut pitkän COVID -taudin? Terveyden nousu. 21.7.2021. Onko Bruce Patterson murtanut pitkän COVID -taudin? – Terveyden nousu

Tiistaina raportoitiin suurin päiväkohtainen korona­tartuntojen määrä sitten huhtikuun – THL:n Mika Salminen ja Husin Asko Järvinen kertovat, mitä Suomessa pitäisi nyt tehdä. Sekä THL:n Mika Salminen että Husin Asko Järvinen toivovat, että ihmiset rajaisivat kontaktejaan nyt tavallista tarkemmin. Helsingin Sanomat. 20.7.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008138260.html

Heinäkuu 21-31

Verisolujen fyysinen fenotyyppi muuttuu COVID-19: ssä. Biofyysinen lehti. 20.7.2021. Verisolujen fyysinen fenotyyppi muuttuu COVID-19: ssä

Pääkirjoitus: Suomenkin on kaikin keinoin kiristettävä rokotustahtia
Rokotuskattavuuden tavoitetta on kenties korotettava kanssa virusmuunnosten syy. Ilta=Sanomat. 18.7.2021. https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000008133753.html

Los Angelesin piirikunnan naamio -toimeksianto on voimassa, koska virkamiehet pyrkivät tylsentämään terävän tapauspiikin. The New York Times. 18.7.2021. https://www.nytimes.com/2021/07/18/world/los-angeles-mask-sheriff.html

Pääkirjoitus. Koronakäyrät kääntyivät ylös etuajassa. Rokotukset on nyt viisasta otettu niin pian kuin ne suinkin saa. Helsingin Sanomat. 17.7.2021. Koronakäyrät kääntyivät ylös etuajassa – Pääkirjoitus | HS.fi

Daily contact testing trials in schools are unethical and extending them to include the delta variant puts everyone at risk. The BMJ. 17.7.2021. Daily contact testing trials in schools are unethical and extending them to include the delta variant puts everyone at risk – The BMJ

Miksi Suomi miksi sivuuttaa pitkä covidin? – Apulaisprofessori: ”Nyt mennään ihan mutulla, ja se on THL: n vika”. Tuuli Lappalaisen mukaan Suomessa nojataan edelleen pitkälti syksyn 2020 rokotestrategiaan. ”Mutta aivan ei ei tiedetty rokotteista ei long covidista. 10 kuukaudessa vanhentunut strategia on heikko perustelu. EU: n 4/2021 strategia kansallisille viranomaisille on paljon parempi ”, hän huomauttaa. Talouselämä. 17.7.2021. Miksi Suomi miksi sivuuttaa pitkä covidin? – Apulaisprofessori: ”Nyt mennään ihan mutulla, ja se THL: n vika” | Talouselämä (talouselama.fi)

Apulaisprofessori [Tuuli Lappalainen, Columbia/NYC] arvostelee Nohynekia – ”long covidin” oirekuvaa ei ole toivottavaa. MTV Uutiset. 17.7.2021. Apulaisprofessori arvostelee Nohynekia – ”pitkä covidin” oirekuvaa ei olla huomioitu haluttu – MTVuutiset.fi

THL alkaa tutkia long covid -oireyhtymän yleistä -myös rokotteen vaikutuksia pitkittyneen koronataudin oireisiin selvittää. MTV Uutiset. 17.7.2021. THL -tutkimukset long covid -oireyhtynyt saatavilla – MTVuutiset.fi

Delar av nödläget annulleras retroaktivt. SPANIEN RIKS En oenig författningsdomstol har förklarat de hårdaste restriktionerna under det första nationella nödläget våren 2020 som författningsvidriga. Det gäller framför allt hemkarantänen, som tvingade miljontals spanjorer att stanna hemma under flera månader. Beslutet innebär att sanktionerna mot de som bröt mot hemkarantänen, ogiltigförklaras. Sydkusten. 16.7.2021. Delar av nödläget annulleras retroaktivt – Sydkusten.es

Covid: Nuoremmat aikuiset ovat edelleen vaarassa saada vakavia elinvaurioita – tutkimus. BBC uutiset. 16.7.2021. Covid: Nuoremmat aikuiset ovat edelleen vaarassa saada vakavia elinvaurioita – tutkimus – BBC News

Delta ajaa kiilaa Missourin halki. Koko Amerikalle pandemia saattaa olla hiipumassa. Joillekin yhteisöille tämä vuosi on huonompi kuin edellinen. Atlantti. 16.7.2021. Delta -muunnelma leviää Missourissa – Atlantilla

HUS: Koronatartunnat leviävät nyt yhdessä ikäluokassa – ”Rajoitukset ei näihin vaikuta”. Koronavirustartunnat ovat HUS-alueella kasvussa neljättä seura peräkkäin. Erityisesti tartunta leviää nuorten aikuisten keskuudessa. ”Yksityisjuhlat ja baari-illat ovat edelleen ne paikat, joissa virus leviää. Alue suuren tartuntatautilain mahdollistamat rajoitukset eivät näytä päättäväisiä tartuntatapoihin juurikaan vaikuta ”, sanoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen. Uusi Suomi.16.7.2021. HUS: Koronatartunnat leviävät nyt yhdessä ikäluokassa – ”Rajoitukset ei näihin vaikuta” | Uusi Suomi

Toimitukset: Covid-19: n poistamisen määrittäminen BMJ. 15.7.2021. Covid-19-eliminaation määrittäminen | BMJ

COVID-19: valmistautuminen tulevaisuuteen. Katse talveen 2021/22 ja sen jälkeen. Lääketieteellinen akatemia. 15.7.2021. 4747802 (acmedsci.ac.uk)

Chris Whitty varoittaa, että Englanti voi joutua takaisin sulkurajoille vain viiden viikon kuluttua. Puhuessaan ennen ”vapauspäivää” ylilääkäri sanoi, että sairaalahoitojen piikki saattaa jättää NHS: n ”jälleen vaikeuksiin, yllättävän nopeasti”. Peili. 15.7.2021. Chris Whitty varoittaa, että Englanti voi joutua takaisin sulkurajoille vain viiden viikon kuluttua – Mirror Online

Hallituksen suunnitelma altistaa holtittomasti miljoonat Yhdistyneessä kuningaskunnassa infektioille, kun heidät voidaan rokottaa. thebmjopinnion. 15.7.2021. Hallituksen suunnitelma altistaa huolettomasti miljoonat Yhdistyneessä kuningaskunnassa tulehdukselle, kun heidät voidaan rokottaa – BMJ

”Akuutti koronavirus” leviää nuorissa voi ”repiä elimet”, asiantuntija varoittaa. Professori Calum Semple on varoittanut, että vaikka he eivät ehkä ole vaarassa kuolla, nuoret voivat ”vahingoittua” akuutin Covidin tuhoisista vaikutuksista elimiinsä. Peili. 15.7.2021. ”Akuutti koronavirus” leviää nuorissa voi ”repiä elimet”, asiantuntija varoittaa – Mirror Online

Pitkän COVIDin luonnehtiminen kansainvälisessä kohortissa: 7 kuukauden oireet ja niiden vaikutus. EClinic Medline/LANCET. 15.7.2021. https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00299-6/fulltext#%20

Covid-19: ”Vapaudenpäivä” Englannissa voi johtaa ”merkittävään kolmanteen sairaalahoitojen ja kuolemien aaltoon”, mallinnus ennustaa. BMJ. 14.7.2021. Covid-19: ”Vapaudenpäivä” Englannissa voi johtaa ”merkittävään kolmanteen sairaalahoitojen ja kuolemien aaltoon”, mallinnus ennustaa | BMJ

SARS-CoV-2 -infektion neurologiset ilmenemismuodot sairaalahoidossa olevilla lapsilla ja nuorilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa: mahdollinen kansallinen kohorttitutkimus. Lancet. 14.7.2021. https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00193-0/fulltext

Sadat lääkärit ja tutkijat hyökkäävät Boris Johnsonin kimppuun ”rikollisesta” suunnitelmasta ”Vapaudenpäivänä”. ”En voi ymmärtää, miksi hallitus päättäisi tehdä lauman immuniteetin virusinfektion, kun he voisivat saada lauman immuniteetin rokotuksella. Minusta se on rikollista. ’ Riippumaton. 14.7.2021. https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/doctors-johnson-covid-freedom-day-b1883522.html

Trumpin aikana republikaanit mainostivat koronavirusrokotteita. Nyt Bidenin aikana he kyseenalaistavat heidät. Washington Post. 14.7.2021. Trumpin aikana republikaanit mainostivat koronavirusrokotteita. Nyt Bidenin aikana he kyseenalaistavat heidät. – Washington Post

12-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten rokottaminen COVID-19 tautia vastaan ​​Suomessa. THL Työpaperi 19/2021. 14.7.2021. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142846/URN_ISBN_978-952-343-696-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

”Olemme hukkumassa”: Argentiinat kamppailevat COVID-19-tilanteessa, kun kuolonuhrien määrä lähestyy 100 000. Reuters. 14.7.2021. https://www.reuters.com/world/americas/were-drowning-argentines-struggle-under-covid-19-death-toll-nears-100000-2021-07-14/

Vähemmän COVID-19-tapauksia kouluissa, joissa on naamarit ja parempi ilmanvaihto. JAMA -verkko. 13.7.2021. Vähemmän COVID-19-tapauksia kouluissa, joissa on naamarit ja parempi ilmanvaihto | Kansanterveys | JAMA | JAMA -verkko

Vapaus loppui lyhyeen: Israelissa luovuttiin neljä viimeisintä maskeista ja turvaväleistä, nyt osa rajoituksista palautetaan. Israelin new strategiaa on verrattu Britannian varauskohtaisesti kaikki rajoitukset heinäkuun aikana. Helsingin Sanomat. 13.7.2021. Vapaus loppui lyhyeen: Israelissa luovuttiin neljä viimeisintä maskeista ja turvaväleistä, nyt osa rajoituksista palautetaan – Ulkomaat | HS.fi

Norwegian Cruise Line Holdings haastaa Floridan oikeuteen rokotusvaatimusten kieltämisestä. New Yorkin ajat. 13.7.2021. https://www.nytimes.com/2021/07/13/business/norwegian-cruise-florida-vaccine-requirement.html

Kuinka Delta -vaihtoehdon pitäisi muuttaa vanhempien suunnitelmia tänä kesänä? Otsikot ovat pelottavia, mutta sinun ei ehkä tarvitse menettää leirin talletuksia. LIUSKEKIVI. 13.7.2021. https://slate.com/technology/2021/07/delta-variant-kids-parents-emily-oster.html

Ranska kiristää koronatoimiaan: rokottamattomille hoitotyöntekijöille ei palkkaa, koronatestauksesta maksullinen. Koronasäännöt kiristyvät uudelleen Ranskassa. Iltalehti. 13.7.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/0be2666b-5d9e-4dbd-95e4-e6b9a019432e?fbclid=IwAR04prSLU8KDSe1p4uvDNKStNo2YrA77afdJobQqTbFZI5NYbl3T

Bijna 1000 bezoekers festival Verknipt besmet, teller loopt op: ’Meer besmettingen niet uit te sluiten’. Bijna duizend bezoekers van het tweedaagse muziekfestival Verknipt in Utrecht zijn besmet geraakt met het coronavirus. Het Evenement in de Lucht Trok 20.000 miestä. AD/Utrecht. 13.7.2021. https://www.ad.nl/utrecht/bijna-1000-bezoekers-festival-verknipt-besmet-teller-loopt-op-meer-besmettingen-niet-uit-te-sluiten~a67ae08f/?referrer=https%3A %2F%2Ft.co%2F

Seitsemän Mississippin lasta sairaalaan delta -varianttien nousun vuoksi. Mäki. 13.7.2021. https://thehill.com/homenews/state-watch/562890-seven-mississippi-children-hospitalized-as-delta-variant-surges-two-on?amp

Pitkä Covid? Pian voi tulla testi, joka osoittaa, onko sinulla sitä. AVAINPISTEET: ”Pitkä covid” on nimi jatkuville oireille, joista miljoonat ovat ilmoittaneet kärsivänsä Covid-19-tartunnan jälkeen.
On toivoa, että diagnostinen testi voitaisiin pian kehittää kertomaan ihmisille, onko heillä sairaus. Pitkän Covidin oireita voivat olla jatkuva väsymys, hengenahdistus, muistin menetys tai keskittymisvaikeudet, unettomuus, rintakipu tai huimaus. CNBC. 13.7.2021. https://www.cnbc.com/2021/07/13/long-covid-test-could-soon-be-available-researchers-hope.html

Kognitiiviset puutteet COVID-19-tautista toipuneissa ihmisissä. EClinicalLääketiede. 12.7.2021. Kognitiiviset vajavaisuudet COVID-19: stä toipuneissa ihmisissä (thelancet.com)

Pois pandemiasta – testauksella ja seurannalla myös muita hengitystieviruksia vastaan. THL Blogi. 12.7.2021. Pois pandemiasta – testaus ja seurannalla myös muita hengitystieviruksia vastaan ​​- THL -blogi

Uusi -Seelanti tarjoaa hätälentoja Australiassa jumissa oleville kansalaisille. Lentokoneen istuimet myydään loppuun muutamassa minuutissa, kun Sydney tarttuu pahimpaan Covid-19-epidemiaan yli vuoteen. FT. 12.7.2021. https://www.ft.com/content/ab384f52-4efa-4204-a905-224637822569

Heinäkuu 11-20

Neljä kiireellisintä kysymystä pitkästä COVIDista. Tiedemiehet ovat alkaneet saada tietoa viipyvästä häiriöstä, joka vaikuttaa joihinkin SARS-CoV-2-tartunnan saaneisiin ihmisiin-mutta monet mysteerit ovat edelleen ratkaisematta. Luonto. 9.6.2021. Neljä kiireellisintä kysymystä pitkästä COVIDista (nature.com)

Alustava tutkimustulos: neurokognitiiviset long Covid -oireet voidaan käyttää vuosittain -yllättävä ero sukupuolten välillä. Mediuutiset. 10.7.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/alustava-tutkimustulos-neurokognitiiviset-long-covid-oireet-voivat-kestaa-ainakin-vuoden-ajan-yllattava-ero-sukupuolten-valilla/086c2004-c6a1-4269-829b- 04c7ee7fd4dd

Onko Suomen koronarajoituksilla enää mitään väliä? THL: n Mika Salminen: ”Melko merkityksettömiä”. IL kysyi asiantuntijalta, mitä haluaa, jos loputkin koronarajoitukset purettaisiin Suomessa viikossa. Iltalehti. 9.7.2021. Mitä tuloksiaisi, jos Suomi purkaisi koronanrajoitukset nyt? (iltalehti.fi)

Pfizerin rokotesuoja uhkaa hiipua puolen vuoden jälkeen, onko mitään huoleen? Näin THL vastaa. THL: n mukaan Pfizerin koronarokote edelleen Suomen koronastrategian tavoitteet prikulleen. Ilta = Sanomat. 9.7.2021. Pfizerin rokotesuoja uhkaa hiipua puolen vuoden jälkeen, onko mitään huoleen? Näin THL vastaa – Kotimaa – Ilta -Sanomat (is.fi)

Kannettavien ilmanpuhdistimien ja peittojen tehokkuus sisäilman vähentämisessä simuloiduille uloshengitetyille SARS-CoV-2-aerosoleille-Yhdysvallat, 2021. CDC. 9.7.2021. Kannettavien ilmanpuhdistimien ja peittojen tehokkuus sisäilman vähentämisessä simuloiduille uloshengitetyille SARS-CoV-2-aerosoleille-Yhdysvallat, 2021 | MMWR (cdc.gov)

‘Extremely low’ risk of hospitalisation and death from Covid in children, large study shows. Some 5,830 children have been admitted to hospital with the disease, out of an estimated four million infections. Independent. 9.7.2021. https://www.independent.co.uk/news/science/covid-children-hospital-death-rates-b1880583.html?amp

KORONAVIRUS MISSISSIPPISSA. ”Ihmiset kuolevat tarpeettomasti”: MSDH julkaisee uudet ohjeet vast. auksena Delta -variantti -infektioiden piikkiin. Mississippi tänään. 9.7.2021. https://mississippitoday.org/2021/07/09/msdh-releases-new-guidelines-in-response-to-delta-variant/

Pfizer ja BioNTech tarjoavat päivityksen tehostusohjelmaan Delta-muunnelman valossa. BioNTech. 8.7.2021. Pfizer ja BioNTech tarjoavat päivityksen tehostusohjelmaan Delta-muunnelman valossa | BioNTech

Uudesta rokotusteknologiasta pian hyötyä muille sairauksia vastaanottaa? -Moderna aloitti testit ihmisillä mRNA-influenssarokotteella. Uudella teknologialla tehdyt koronarokotteet ovat osoittautuneet tärkeiksi pandemian hillitsemisessä. Nyt teknologian käyttöä testataan myös kausi-infenssalta suojautumiseen. Mediuutiset. 8.7.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/98e09b3e-dbcc-4afc-ac59-78781860ac5d?ref=newsletter:fb6f&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uut

Näkökulma: Puheet ”Kiurun kostosta” ovat yliampuvia – näin iso uhka deltamuunnos on Suomelle. Hanna GråstenKukaan ei halua halutessaan olla korona-aaltoa juuri ennen kuin kansalaiset ovat saaneet täyden rokotesuojan, kirja Iltalehden politiikan toimittaja Hanna Gråsten. Iltalehti. 8.7.2021. Näkökulma: Puheet ”Kiurun kostosta” ovat yliampuvia – tämä rajalauseke on oikeasti kyseinen (iltalehti.fi)

Tuore tutkimus selvitti vakavalle koronataudille altistavia geen alueita – joka viidennellä suomalaisella geneettinen riskitekijä. Tutkimus osoitti, että veriryhmä ei vaikuta mukana, kuka sairastuu koronaan vakavasti. Ilta = Sanomat. 8.7.2021. Tuore tutkimus selvitti vakavalle koronataudille altistavia geen alueita – joka viidennellä suomalaisella geneettinen riskitekijä – Tiede – Ilta -Sanomat

Uuden -Seelannin lapsia sairastuu paljon Covidin ”koskemattomuusvelan” vuoksi. Lääkärit sanovat, että lapset eivät ole altistuneet monille bugeille lukkojen, etäisyyden ja desinfiointiaineen vuoksi, ja heidän immuunijärjestelmänsä kärsivät. Huoltaja. 8.7.2021. Uuden -Seelannin lapsia sairastuu paljon Covidin ”koskemattomuusvelan” vuoksi | Uusi -Seelanti | Huoltaja

Koko Varsinais-Suomi on nyt koronan kiihtymisvaiheessa-rajoituksia halutaan tehdä mahdollisimman vähän. Muutoksen halu Varsinais-Suomessa siirrytään kiihtymisvaiheen suosituksia, jotka haluavat viimeksi voimassa toukokuussa. YLE Uutiset. 8.7.2021. Koko Varsinais-Suomi on nyt koronan kiihtymisvaiheessa-rajoituksia halutaan tehdä mahdollisimman vähän | Yle Uutiset | yle.fi

Virustartunta ja tartunta suuressa, hyvin jäljitetyssä Delta SARS-CoV-2 -muunnoksen aiheuttamassa taudinpurkauksessa. 7.7.2021. Virusinfektio ja tartunta suuressa, hyvin jäljitetyssä Delta SARS-CoV-2 -muunnoksen aiheuttamassa taudinpurkauksessa-SARS-CoV-2-koronavirus / nCoV-2019 Genominen epidemiologia-Virologinen

Kyselytietojen rajoitukset, jotta ymmärretään julkinen tuki COVID-19-lukituskäytännöille. Kuninkaallinen seura. 7.7.2021. Kyselytietojen rajoitukset, jotta ymmärretään julkinen tuki COVID-19-lukituskäytännöille | Royal Society Open Science (royalsocietypublishing.org)

Suomalaiselle nenäsumuterokotteelle 9 miljoonan rahoituksen – auttaa vastaamaan virusmuunnoksiin. Rahoituksen perusteella on mahdollista katsella läpi ihmisille tehtävän testauksen ensimmäinen ja toinen vaihe. Mediuutiset. 7.7.2021. ttps: //www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/ef32b0f5-3f65-4ae3-8b42-f84ac96476e6? ref = uutiskirje: cc3f & utm_source = uutiskirje%40mediuutiset.fi & utm_medium = email & utm_campaign = MU-Uutiskirje-

The Origins of SARS-CoV-2: A Critical Review. Zenodo. 7.7.2021. SARS-CoV-2: alkuperä: kriittinen katsaus | Zenodo

Kalifornian kongressitalo palauttaa maskin mandaatin COVID -epidemian jälkeen. San Francisco Chronicle. 7.7.2021. Kalifornian Capitol palauttaa maskin mandaatin COVID -epidemian jälkeen (sfchronicle.com)

Joukkotartunta ei ole vaihtoehto: meidän on tehtävä enemmän suojellaksemme nuoria. Lancet. 7.7.2021. Joukkotartunta ei ole vaihtoehto: meidän on tehtävä enemmän suojellaksemme nuoria – The Lancet

Uusi-Seelanti ei ole valmis ottamaan riskiä brittityylisestä ”live with Covid” -politiikasta, sanoo Jacinda Ardern. Maa voi lisätä Yhdistyneen kuningaskunnan lentokieltoon, jos tapaukset räjähtävät, kuten pääministeri sanoo, että maat tekevät ”erilaisia ​​valintoja” koronaviruksen aiheuttamien kuolemien suhteen. Vartija. 7.7.2021. Uusi-Seelanti ei ole valmis ottamaan riskiä brittityylisestä ”live with Covid” -politiikasta, sanoo Jacinda Ardern | Uusi -Seelanti | Huoltaja

SARS-CoV-2: n huolenaiheiden kliiniset ja virologiset ominaisuudet: Retrospektiivinen kohorttitutkimus, jossa verrataan B.1.1.7 (alfa), B.1.315 (beeta) ja B.1.617.2 (delta). Eurooppa PMC, 7.7.2021. https://europepmc.org/article/ppr/ppr356279

Toista päivää peräkkäin uusien virustapausten 500 parhaan joukossa vakavasti sairaiden määrä kasvaa hitaasti. Terveysministeriö raportoi 521 äskettäin diagnosoidusta ihmisestä; 40 vakavassa kunnossa; terveysviranomaisten ja ministerien välinen erimielisyys epidemian vakavuuden arvioinnista. Israelin Toimes. 7.7.2021. Toista päivää peräkkäin uusien virustapausten 500 parhaan joukossa vakavasti sairaiden määrä kasvaa hitaasti | Israelin ajat

”Sillä ei ole myyntilupaa ja se aiheuttaa lapsettomuutta” – tarkistimme kahdeksan väitettä koronarokotteista. Listasimme kahdeksan väittämää, haluat käyttää ihmisiä, jotka haluavat koronarokotteen ottamatta. Suurin osa haluaa on virheellisiä ja osan merkitystä liioitellaan. YLE Uutiset. 7.7.2021. ”Sillä ei ole myyntilupaa ja se aiheuttaa lapsettomuutta” – tarkistimme kahdeksan väitettä koronarokotteista | Yle Uutiset | yle.fi

Covid-19: Rokotteet-lehti vetää kiistanalaisen paperin sen jälkeen, kun toimituskunnan jäsenet lopettivat. BMJ. 7.7.2021. Covid-19: Rokotteet-lehti vetää kiistanalaista paperia sen jälkeen, kun toimituskunnan jäsenet lopettivat | BMJ

Tiedot ennustavat 2 miljoonaa Ison -Britannian kesän Covid -tapausta 10 miljoonan eristyksen kanssa. Guardian -analyysi kehottaa terveysvaroituksiin, kun Javid sanoo, että Englanti tulee ”kartoittamattomalle alueelle”. Huoltaja. 6.7.2021. Tiedot ennustavat 2 miljoonaa Ison -Britannian kesän Covid -tapausta 10 miljoonan eristyksellä | Koronaviirus | Huoltaja

”Taudin kanssa on saatavissa elämään” – Puolueet varautuvat Suomen avaamiseen syksyllä, mutta tulivatko maskit jäädäkseen? Prioriteetit ovat selvät, kun puolueet harkitsevat rajoitustoimista luopumista ja normaalimpaa elämää rokotuskattavuuden noustessa Suomessa syksyä kohden: lapsia halutaan rajoittaa vielä vain viimesijaisena toimena. Kaksi hallituspuoluetta, keskusta ja vihreät, sekä oppositio perussuomalaiset avaavat jutussa suhtautumistaan ​​yhteiskunnan avaamiseen, jota valmistellaan jo kiivaasti. Uusi Suomi. 6.7.2021. ”Taudin kanssa on saatavissa elämään” – Puolueet varautuvat Suomen avaamiseen syksyllä, mutta tulivatko maskit jäädäkseen? | Uusi Suomi

Karjan immuniteettistrategia on palannut: ministerit toivovat sen auttavan hidastaa Covid -infektioiden leviämistä nuorten keskuudessa, lähteet sanovat. Ministerit toivovat, että osa karjan immuniteetista hidastaa viruksen leviämistä nuorten keskuudessa. Ministerit eivät koskaan tunnustaneet politiikkaa immuniteetin rakentamiseksi. Konseptista tuli niin myrkyllinen viime vuonna Downing Street kielsi sen käytön keskusteluissa. Päivittäinen posti. 6.7.2021. https://www.dailymail.co.uk/news/article-9762445/Herd-immunity-strategy-back.html

SARS-CoV-2-neutraloivat vasta-aineet: Pitkäikäisyys, leveys ja kiertäminen uusilla virusmuunnelmilla. PLOS Lääketiede. 6.7.2021. SARS-CoV-2-neutraloivat vasta-aineet: pitkäikäisyys, leveys ja kiertäminen uusilla virusmuunnelmilla (plos.org)

Koronaviruksen seuranta: viimeisimmät luvut, kun maat taistelevat Covid-19-elpymistä vastaan. FT analysoi epidemioiden laajuutta ja seuraa rokotteiden käyttöönottoa ympäri maailmaa. FT. 6.7.2021. https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938

Pop-up ’coronabikes’ testaa saksalaista rakkautta järjestykseen. Huoltaja. 5.7.2021. Pop-up ’coronabikes’ -testi saksalaista rakkautta järjestykseen | Koronaviirus | Huoltaja

Pysyvät oireet aikuispotilailla vuoden kuluttua COVID-19: stä: prospektiivinen kohorttitutkimus. OXFORD -kliiniset tartuntataudit. 5.7.2021.  Pysyvät oireet aikuispotilailla vuoden kuluttua COVID-19: stä: tuleva kohorttitutkimus | Kliiniset tartuntataudit | Oxford Academic (oup.com)

Ministeriön tietojen mukaan Pfizer -laukaus estää useimmat vakavat Delta -tapaukset. Luvut osoittavat, että rokote on vähemmän tehokas muunnelman tartuntaa vastaan, mutta sairaalahoidot ovat edelleen vähäisiä; virkamiehet sanoivat, että Modernan punnitseminen toisen annoksen aikana yli 18 -vuotiaille. Israelin ajat. 5.7.2021. Ministeriön tietojen mukaan Pfizer -laukaus estää useimmat vakavat Delta -tapaukset | Israelin ajat

Suomalaistutkimus: Näin mahdollista ero on saatavilla ja toinen koronarokotteen luomalla suojalla. MTV Uutiset. 5.7.2021. Suomalaistutkimus: Näin nopeasti koronarokotteet luovat suojaa koronalle – MTVuutiset.fi

Laaja joukko infektiotauteja lisää dementian riskiä – Pöpöt käytössä aiheutt tulehdustilan, joka vaurioittaa aivojen suojamuuria. Veri-aivoeste valikoi, mitä aineita verenkierrosta mahdollista aivoihin. Vakava infektiotauti voi vahingoittaa tämä suoja suojamuuria. Helsingin Sanomat. 5.7.2021. Laaja joukko infektiotauteja lisää dementian riskiä – Pöpöt käytössä aiheutt tulehdustilan, joka vaurioittaa aivojen suojamuuria – Tiede | HS.fi

COVID-19: n sukulaistauti jylläsi ihmisissä tuhansia vuosia sitten-epidemian arpi näkyy perimässä edelleen. Ehkä muinaisten epidemioiden aiheuttamia ihmisgenomin muutoksista tehty hälytysjärjestelmä, joka varoittaa tulevista uhkista hyvissä ajoin, kertoo tutkimukset johtanut apulaisprofessori David Enard. YLE Uutiset. 4.7.2021. COVID-19: n sukulaistauti jylläsi ihmisissä tuhansia vuosia sitten-epidemian arpi näkyy perimässä edelleen | Yle Uutiset | yle.fi

Virologin Brinkmann: ”Die Delta-Variante wird nach den Sommerferien sehr schnell durch die Schulen rauschen”. Weil die Delta-Variante bei vollbesetzten Klassen vor allem Kinder und Jugendliche trifft, brauche es bessere Testsysteme, fordert Melanie Brinkmann. Im RND-Haastattelu erklärt die Virologin, wie sich Schulen auf steigende Infektionszahlen vorbereiten sollten. Eine Verschnaufpause gebe es im Sommer nicht – und Maske und Abstand blieben auch 2022 eine gute Idee. RND. 4.7.2021. Delta-Variante: Melanie Brinkmann fordert bessere Testsysteme für Schulen nach Sommerferien (rnd.de)

Koronan delta-variantti kylvää kauhua Euroopassa-Virologi: ”Virus ei ole enää se, missä tunnemme, siitä on paljon paljon tietoaisempi”. ”Emme voi mitenkään sanoa, että pandemia on hallinnassa”, portugalilaisministeri sanoo. Talouselämä. 4.7.2021. Koronan delta-variantti kylvää kauhua Euroopassa-Virologi: ”Virus ei ole enää se, mikä tunnemme, josta on paljon paljon tietoa” | Talouselämä (talouselama.fi)

Emeritusprofessorilta suoraa puhetta koronatilanteesta: ”Päättäjien arvostelukykyyn luottavat kansalaiset elävät nyt fantasia-Suomessa”. ”Meitä suomalaisia ​​monin verroin kattavammin rokotetut britit ja israelilaiset ovat jo heränneet karuun todellisuuteen: laumasuoja on vielä kaukana”, Matti Jantunen korostaa.4.7.2021. Uusi Suomi. 4.7.2021. Emeritusprofessorilta suoraa puhetta koronatilanteesta: ”Päättäjien arvostelukykyyn luottavat kansalaiset elävät nyt fantasia-Suomessa” | Uusi Suomi

Ystävällisin terveisin Anders Tegnell. HS kävi läpi sähköpostiviestit, käyttää Anders Tegnell ja Mika Salminen lähettivät toisille vuonna 2020. Viesteissä näkyy, että naapurit pohtivat rajoituspäätöksiä yhdessä – mutta päätyivät eri eri johtopäätöksiin. Helsingin Sanomat. 4.7.2021. ”Ajan mittaan lapset levittäisivät infektiota vielä” – Näin Suomen ja Ruotsin johtavat epidemiologit viestittelivät rajoituspäätöksistä koronavuoden ratkaisevina hetkinä – Ulkomaat | HS.fi

Tappavan uuden Covid-kannan ”epätavalliset mutaatiot” voivat tehdä siitä rokotekestävän-varoitus. Ilmaista. 4.7.2021. Covid -viimeisin: Uusi lambda -kanta voi olla rokotekestävä ”epätavallisten mutaatioiden” vuoksi | Maailma | Uutiset | Express.co.uk

Rokottamattomat ihmiset ovat ”varianttitehtaita”, tartuntatautien asiantuntija sanoo. CNN Health. 4.7.2021. Rokottamattomat ihmiset ovat ”varianttitehtaita”, tartuntatautiasiantuntija sanoo – CNN

Pfizer -rokote 70% tehokas Delta -varianttia vastaan, väitetutkimus. Israelin ajat. 4.7.2021. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/pfizer-vaccine-70-effective-against-delta-variant-claims-study/

Milloin maskeista päästään eroon? Näin vastaavat sairaanhoitopiirit. Iltalehti kysyi sairaanhoitopiireiltä, ​​milloin maskisuosituksesta ei voida luopua. Iltalehti. 3.7.2021. IL selvitti, milloin kasvomaskeista luovutaan (iltalehti.fi)

”Nyt on tosi tietoa” – Lääkärit varoittavat Suomen koronatartunnoista. Uusi Suomi. 3.7.2021. ”Nyt on tosi tietoa” – Lääkärit varoittavat Suomen koronatartunnoista | Uusi Suomi

Mikä on Delta plus -versio? Ja voiko se paeta rokotteita? Asiantuntija selittää. Keskustelu. 2.7.2021. Mikä on Delta plus -versio? Ja voiko se paeta rokotteita? Asiantuntija selittää (theconversation.com)

Maskisuositus haluttu jatkua loppukesään – kevennystä lykättiin Pietarista tuodun tartuntaryppään vuoksi. Tartunnat ovat lähteneet kasvuun tällä viikolla. Pääosa tartunnoista näyttäisi saatavilla deltamuunnosta ja yli 40 prosenttia tartunnoista lähtevästä kisaturisteilta. Pietarista palanneiden turistien koronatartuntojen tähän maskisuosituksen kevennys viivästyy. YLE-Uutiset. 2.7.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12005922

Portugali palauttaa ulkonaliikkumiskielliset ja Skotlannissa syntyi ennätys -vaihtoehdot – näin muunnos ja kisakatsomot kiihdyttävät pandemiaa Euroopassa. Eurooppa helteinen heinäkuun alussa aloitti vilkkaan kesälomakauden, mutta myös myös hyvin herkästi tarttuva koronaviruksen deltamuunnos näyttää herättelevän koronapandemiaa uuteen nousuun. Kisatartuntoja on havaittu Suomen ohella myös käytössä Skotlannissa. YLE-Uutiset. 2.7.2021. Portugali palauttaa ulkonaliikkumiskielliset ja Skotlannissa syntyi ennätys -vaihtoehdot – näin muunnos ja kisakatsomot kiihdyttävät pandemiaa Euroopassa | Yle Uutiset | yle.fi

Koronanpelon lietsonnan on jo korkea aika loppua – Rokotusohjelma on painanut vanhojen ikäluokkien kuolleisuuden saatavilla nollaan. Koronapandemiaan saatavilla lääketieteellisiä faktoja lisäksi joukkopsykologinen puoli. Kun vakavat sairastumiset saatavilla kuriin, on aika rauhoittaa tilanne. Kauppalehti. 2.7.2021. Koronanpelon lietsonnan on jo korkea aika loppua – Rokotusohjelma on painanut vanhojen ikäluokkien kuolleisuuden paras nollaan | Kauppalehti

Santa Claran lääni tarkisti COVID-19: n virallista kuolemantapausta 22 prosentilla. 2.7.2021. Santa Claran piirikunta tarkisti COVID-19: n virallisen kuolemanrangaistuksen 22 prosentilla-CBS San Francisco (cbslocal.com)

Nyt yritämme selvittää, kuinka elää sen kanssa: Bidenin sisäinen pyrkimys murskata covid. Washington Post. 2.7.2021. https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/biden-covid-response-vaccination-push/2021/07/01/dbd8e206-d9c3-11eb-bb9e-70fda8c37057_story.html

Tutkijat tuomitsevat ”vaaralliset” väitteet, että lapset saavat paremmin Covid -tartunnan luonnollisesti kuin rokotteen. iNews. 1.7.2021. Tutkijat tuomitsevat ”vaaralliset” väitteet, että lapset saavat paremmin Covid -tartunnan luonnollisesti kuin rokotteen (inews.co.uk)

Tiedemiehet lopettivat aikakauslehtihallituksen protestoimalla ”äärimmäisen vastuutonta” tutkimusta, jonka mukaan COVID-19-rokotteet tappavat. Tiede. 1.7.2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/07/scientists-quit-journal-board-protesting-grossly-irresponsible-study-claiming-covid-19

Emeritusprofessori: Tästä syystä ei puhuta viruksen ilman kautta leviämistä. Käsidesi ja turvavälit ovat vain pieni osa yhteensä, Matti Jantunen sanoo. Verkkouutiset. 1.7.2021. Emeritusprofessori: Tästä syystä ei puhuta viruksen ilman leviämistä – verkkouutiset.fi

Tartuntoja myös ulkoilmatapahtumissa – deltavarianttia epäillään Porvoon huonontuneesta koronatilanteesta. Porvoon kaupungin johtavan lääkärin mukaan koronaviruksen deltavariantti tarttuu erittäin herkästi jopa mahdollista. Ilta = Sanomat. 1.7.2021. Tartuntoja myös ulkoilmatapahtumissa – deltavarianttia epäillään Porvoon huonontuneesta koronatilanteesta – Kotimaa – Ilta -Sanomat

Vapaavuori: Yli 70 prosenttia helsinkiläisten koronavirustartunnoista ulkomailta – ”Kokonaistilanne on muuttunut lyhyessä ajassa”. Huolta ovat syyllisiä EM-kisamatkailijoiden Venäjäjältä tuomat koronavirustartunnat. Helsingin Sanomat. 1.7.2021. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008096233.html?share=6145d3830e725e217185e40cd78a4146

WHO varoittaa koronan uusia aallosta Euroopassa. Euroopan koronatartunnat ovat uudelleen nousussa 10 viikon laskun jälkeen. Helsingin Sanomat. 1.7.2021. WHO varoittaa koronan uusia aallosta Euroopassa – Ulkomaat | HS.fi

Keinotekoisista proteiineista, joita ei ole koskaan nähty luonnossa, on tulossa uusia COVID -rokotteita ja -lääkkeitä. Tutkijat ovat alkaneet murtaa proteiinirakenteen koodin, jolloin he voivat tehdä kaiken uudelleen. Tieteellinen amerikkalainen. 1.7.2021. Keinotekoisista proteiineista, joita ei ole koskaan nähty luonnossa, on tulossa uusia COVID -rokotteita ja lääkkeitä – Scientific American

COVID-19-infektioon liittyvä lasten hyperinflammatorinen oireyhtymä. Duodecim 135 (1) .2021.  COVID-19-infektioon liittyvä lasten hyperinflammatorinen oireyhtymä (duodecimlehti.fi)

Heinäkuu 1-10

Stadin derbyn katsomossa lipsuttiin – pelaajat nauttivat karnevaalitunnelmasta: ”Näistä ei pelit parane”. HJK otti kauden yleensä voittonsa HIFK: sta lukemin 1–0. Iltalehti. 303.6.2021. Stadin derbyn katsomossa lipsuttiin (iltalehti.fi)

Kun korona hellittää otteensa meistä, edessä voi olla uusi haaste: uskallammeko me hellittää siitä? Kun korona väistyy, astumme uudenlaiseen arkeen ja syksyyn. Jos maailman tarkasti rokotusten jälkeen voidaan halutessaan käyttää paljon tarvikkeita, on hyvä opetella tulemaan toimeen tuomioista riskin kanssa, valmista Maaret Kallio. Helsingin Sanomat. 30.6.2021. Kun korona hellittää otteensa meistä, edessä voi olla uusi haaste: uskallammeko me hellittää siitä? – Lujasti lempeä | HS.fi

https:/Terveys ja vauraus pandemia-aikoina: ei nollasummapeli/www.telegraph.co.uk/news/2021/06/30/lettting-children-catch-covid-may-safer-altistavat-rokote-riski /

SARS-CoV-2: n tartunta ja leviäminen. Duodecim. 30.6.2021. SARS-CoV-2: n tartunta ja leviäminen (duodecimlehti.fi)

Diagnostiikkatestin pitkittäisarviointi akuutin SARS-CoV-2-infektion aikana. Lehti tartuntataudeista. 30.6.2021. https://academic.oup.com/jid/article/224/6/976/6311835

Mielenterveys lapsilla ja nuorilla, joilla on pitkä covid. University College London. 30.6.2021. https://www.ucl.ac.uk/child-health/study/funding-and-studentships/phd-studentships/mental-health-children-and-young-people-long-covid

Kohdataan seuraava kansallinen terveysonnettomuus-pitkän matkan COVID. Näkökulma. NEJM. 30.6.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2109285

Koronavirus LUKUINA Tilanne Suomessa. YLE-Uutiset. 30.6.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11300232

Covid-19: Tutkimus toteaa, että päivittäminen FFP3-hengityssuojaimiin vähentää infektioriskiä. BMJ. 29.6.2021. Covid-19: Päivittäminen FFP3-hengityssuojaimiin vähentää infektioriskiä, ​​tutkimus havaitsee | BMJ

Covid: Kuinka Delta paljasti Australian pandemian heikkoudet. BBC uutiset. 29.6.2021. https://www.bbc.com/news/world-australia-57647413

Covid: Maskin päivitys vähentää infektioriskiä, ​​tutkimus toteaa. BBC uutiset. 29.6.2021. Covid: Maskin päivitys vähentää infektioriskiä, ​​tutkimus löytää – BBC News

Tutkimus: FFP3-maski esti koronatartunnat jopa 100-prosenttisesti. Kirurginmaskien vaihtaminen FFP3-suojaimiin romahdutti nopeasti henkilöstö saamien tartuntojen määrä koronapotilaita hoitavilla osastoilla. Ilta = Sanomat. 29.6.2021. FFP3-suojain voi suojata koronalta jopa 100-prosenttisesti-Ulkomaat-Ilta-Sanomat

Venäjän mediassa leviää ihmettely suomalaisten sairastumisesta: Syyttäkööt omaa tyhmää päätään, ei Pietaria. Venäjän kansantaiteilijan arvonimellä palkittu Mihail Bojarski, 71, avasi sanaisen sivunsa, kun hän kuuli suomalaisten jalkapallofanien koronatartunnoista. Ilta = Sanomat. 29.6.2021. Venäjän mediassa leviää ihmettely suomalaisten sairastumisesta: Syyttäkööt omaa tyhmää päätään, ei Pietaria – Ulkomaat – Ilta -Sanomat

Lääkäri varoittaa globaalista ongelmiamasta: Krooninen Covid piinaa nuoria. Tutkimuksen mukaan kuusi kuukautta tartunnan jälkeen yli 50 prosenttia 16–30-vuotiaille oli edelleen oireita. Verkkouutiset. 29.6.2021. https://www.verkkouutiset.fi/laakari-varoittaa-globaalista-ongelmasta-krooninen-covid-piinaa-nuoria/

THL: n Salminen: Jos kisaturistien tuomat tartunnat eivät rajoitu lähipiiriin, edessä on rajoitusten kiristäminen – ”Ei voida riitä mitkään muodon vuoksi tehdyt sulut”. Mahdolliset rajoitustoimien kiristykset tavoitteuvat THL: n Salmisen mukaan saada baareihin ja terasseihin. Hän painottaa, että EM-kisaturistien on nyt saatavissa karanteen tarpeisiin. Helsingin Sanomat. 29.6.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008089840.html?share=d9c087d8b2758b96ae08d78856118eb9

”Valta ei kuulu yhdelle ministerille” – Krista Kiurua kaivattiin eduskunnassa. Kansanedustaja haluaisi selvittää miksi, mitä itärajalla näkyy ja miksi.Verkkouutiset. 29.6.2021. https://www.verkkouutiset.fi/valta-ei-kuulu-yhdelle-ministerille-krista-kiurua-kaivattiin-eduskunnassa/

Norjalaistutkimus: Yli muu koronan lievästi sairastaneilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla todettu long covid -oireita. Mediuutiset. 29.6.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/norjalaistutkimus-yli-p muita-koronan-lievasti-sairastaneilla-nuorilla-ja-nuorilla-aikuisilla-todettu-long-covid-oireita/bb7c5355-5d51-47ce-8158-4275df97a

Kahden rokotteen yhdistelmä voi antaa parhaan suojan. Riskiryhmille annetaan kolmas rokote ennen talvea, esittää brittitutkimus. Verkkouutiset. 29.06.2021. https://www.verkkouutiset.fi/kahden-rokotteen-yhdistelma-voi-antaa-parhaan-suojan/

Trombosytopenia ja pernan verihiutaleiden suunnatut immuunivasteet laskimonsisäisen ChAdOx1 nCov-19 -annoksen jälkeen. bioRxiv. 29.6.2021. Trombosytopenia ja pernan verihiutaleiden suunnatut immuunivasteet laskimonsisäisen ChAdOx1 nCov-19 -annoksen jälkeen | bioRxiv

Influenssapandemioiden ehkäisy. Nykypäivän influenssarokotteet eivät voi estää tuhoisaa vuoden 1918 tyylistä pandemiaa. Uudet edistysaskeleet kannustavat pitkäkestoiseen, laajasti suojaavaan rokotteeseen. Luonto Portfolio. Kesäkuuta. 2021. https://www.nature.com/articles/d42473-020-00443-y

COVID-19-TUNNIT: UNIVERSAALISTEN INFLUENZA-ROKOTTEIDEN EDISTYVÄ KEHITTÄMINEN. Dokumenttisarja. Influenzer Initiativen videosarja tuo esiin kriittisiä oivalluksia keskusteluista johtavien tartuntatautitutkijoiden, rahoittajien ja päätöksentekijöiden kanssa, jotka tutkivat, kuinka viimeaikaisia ​​rokotteiden läpimurtoja voitaisiin soveltaa toisen – mahdollisesti pahemman – pandemiauhan – influenssan – estämiseen. Influenssialoite. Kesäkuuta. 2021. https://www.influenzer.org/covid-19-series/documentary-series

COVID liittyy aivokudoksen menetykseen, mutta korrelaatio ei osoita syy -yhteyttä. Keskustelu. 28.6.2021. COVID liittyy aivokudoksen menetykseen: mutta korrelaatio ei osoita syy -yhteyttä (theconversation.com)

Trendit hengitystieinfektioissa COVID-19-pandemian aikana Singaporessa, 2020. JAMA. 28.6.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781461 

Koronaviruksen deltamuunnos uhkaa kiristää rajoituksia Euroopassa – miten muunnosta yritetään saada kuriin? Osassa Eurooppaa on asetettu uusia matkustusrajoituksia ja karanteenipakkoja Britanniasta, Portugalista ja Venäjäjältä tuleville. Saksa ja Ranska vaativat jo EU: n laajuisia toimia. YLE Uutiset. 28.6.2021. Koronaviruksen deltamuunnos uhkaa kiristää rajoituksia Euroopassa – miten muunnosta yritetään saada kuriin? | Yle Uutiset | yle.fi

Pfizer ja Moderna -rokotteet tuottavat todennäköisesti kestävää immuniteettia, tutkimustulokset. Immuunisolut organisoivat edelleen taistelua koronavirusta vastaan ​​kuukausia rokotuksen jälkeen, tutkijat raportoivat. The New York Times. 28.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/28/health/coronavirus-vaccines-immunity.html

SARS-CoV-2-mRNA-rokotteet aiheuttavat pysyviä ihmisen sukusoluvasteita. Luonto. 28.6.2021. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03738-2

Kolme tutkimusta, yksi tulos: Rokotteet osoittavat tien ulos pandemiasta. Uusi tieteellinen tutkimus korostaa rokotteiden tehokkuutta ja monipuolisuutta taistelussa koronavirusta vastaan. The New York Times. 28.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/28/health/coronavirus-vaccine-immunity.html

Neurotiede taustalla, miksi aivosi saattavat tarvita aikaa sopeutua ”epäsosiaaliseen etäisyyteen”. Keskustelu. 28.6.2021. https://theconversation.com/the-neuroscience-behind-why-your-brain-may-need-time-to-adjust-to-un-social-distancing-162075?

”Vihreistä” maista vapaasti Suomeen, yhden rokotuksen saaneet välttyisivät kahdelta testiltä- Sosiaali- ja terveelliseniokunta esittää lievennykset hallituksen maahantulomalliin. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai maanantaina valmiiksi mietintönsä hallituksen maahantulomallista. Valiokunnan sosiaalidemokraatit ei tukeneet lievennyksiä. Helsingin Sanomat. 28.6.2021. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008086885.html?share=62fd7d26b6a4de8b769af2e12037d8d7

THL: n Salmiselta suorat sanat hallituksen kaavailemasta maahantulomallista: ”Tässähän tuli meidän rajamallimme testattua”. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen pitää hallituksen kaavailemaa maahantulomallia epärealistisena. MTV Uutiset. 28.6.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-n-salmiselta-suorat-sanat-hallituksen-kaavailemasta-maahantulomallista-tassahan-tuli-meidan-rajamallimme-testattua/8180144#gs.4kixaw

Suomalaistutkimus: Biontech-Pfizerin koronarokote antaa hyvän suojan sekä alfa- että beetamuunnokselle. Alfamuunnosta vastaan ​​suoja on voimakas ja beetamuunnosta vastaanotetaan vähän heikompi, mutta silti suhteellisen hyvä. Helsingin Sanomat. 28.6.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008087610.html?share=89a025a8e358b1bd7f37fabf373929f9

Tehostinta saatetaan tarvita J&J -laukauksille, kun Delta -muunnelma leviää, jotkut asiantuntijat ottavat ne jo. Reuters. 28.6.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/booster-may-be-needed-jj-shot-delta-variant-spreads-some-experts-already-taking-2021-06-25/

Koronavirus: Miksi Delta -variantti on jättänyt karjan immuniteetin pelkästään rokotteista matemaattisesti mahdottomaksi. Herald. 27.6.2021. Koronavirus: Miksi Delta -variantti on jättänyt karjan immuniteetin pelkästään rokotteista matemaattisesti mahdottomaksi | HeraldScotland

Kanadalaiset perustivat tukiryhmän lapsille, joilla on pitkä matka COVID-19, pyydä lisätietoja. CTV -uutiset. 27.6.2021. https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canadians-set-up-support-group-for-kids-with-long-haul-covid-19-ask-for-more-research-1.5487808

Koulukaaos koronavirustapauksissa kasvaa 70% viikossa. Opettajat sanovat, että luokkahuoneista on tulossa Delta -variantin hautomokeskuksia ja tuhannet oppilaat puuttuvat oppitunneista. Ajat. 27.6.2021. https://www.thetimes.co.uk/article/school-chaos-as-coronavirus-cases-up-70-in-week-8nrl6k8h5

Näkökulma: Pietarin koronalinko asteyttää – päättäjien on pakko kertoa, kuinka monta tartuntaa Suomi maksaa. Suomen rajoituspolitiikan suunta ratkaistaan ​​nyt, ohjelmisto Iltalehden Mari Julku. Iltalehti. 27.6.2021. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/a26351f7-1044-4838-930c-edc75aa179c3

Koronavirus: Moderna- ja Pfizer -rokotteet voivat tarjota pitkäaikaisen immuniteetin, tutkimus – kuten tapahtui. Financial Times. 27.6.2021. https://on.ft.com/3wZGaJu

Oikeusoppinut: Kaikkia Pietariin matkustaneita ei voi määrätä suoraan karanteeniin – Kritisoi kisaturistien kysyä rajan yli ilman todistusta
Sosiaalioikeuden yliopistonlehtori Pauli Rautiainen kritisoi valvisia about, that osa kisaturisteista jätetään rajalla testaamatta. Helsingin Sanomat. 27.6.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008085845.html

Anders Tegnell käyttää Suomea varoittavana esimerkkinä Pietarin EM-kisaturistien koronatartunnoista-Ruotsin palaavat joutuvat viikon karanteeniin
Lauantaihin tiedot Pietarista Suomeen matkustaneilla EM-kisaturisteilla oli todettu yli 120 koronavirustartuntaa. Helsingin Sanomat. 27.6.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008085725.html

SARS-CoV-2 -muunnokset ja tutkittavat variantit. XX.6.2021. https://twitter.com/quuquu/status/1408840699936714755/photo/1

SARS-CoV-2 Delta VOC Skotlannissa: väestötiedot, sairaalaan pääsyn riski ja rokotteen tehokkuus. Lancet. 26.6.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01358-1/fulltext

Kun vanhemmat kieltävät Covid -laukaukset, uhmaavat teini -ikäiset etsivät tapoja saada heidät. Useimmat lääketieteellistä suostumusta koskevat lait edellyttävät vanhempien lupaa alaikäisille rokotteen saamiseksi. Jotkut paikat lieventävät Covid -laukausten rajoituksia, kun taas toiset ehdottavat uusia. The New York Times. 26.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/26/health/covid-vaccine-teens-consent.html

Sydney meni yllättäen rajuun koronasulkuun – limusiinikuskin epäillään aloittaneen tartuntaryppään. Sydneyssä ja lähialueilla kotoa saa poistua vain hyötmättömien syiden vuoksi. Iltalehti. 26.6.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/6e6efae8-efc4-4dfe-9a4f-42ccdc5fcda5

Viron pääministeri varoittaa länteen Covidin aiheuttamasta autoritaarisuudesta. Financial Times. 26.6.2021. https://www.ft.com/content/49b922a5-78cd-4d00-9ffd-e1ba26a4f061

Covid-19 Delta-variantti pakottaa Australian ja Israelin ryhtymään kiertäviin toimiin. Maat, jotka ovat menestyneet hyvin Covid-19-taistelussa, harkitsevat nyt strategioita uudelleen. N-maailma. 26.6.2021. https://www.thenationalnews.com/world/covid-19-delta-variant-forces-australia-and-israel-to-take-evasive-action-1.1248935

Koronaviruksen leviäminen kiihtyy Suomessa uudelleen-”Tässä vauhdilla tartuntojen määrä 4,3-kertaistuu kuukaudessa”. Kauppalehti. 26.6.2021. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/koronaviruksen-leviaminen-kiihtyy-suomessa-jalleen-talla-vauhdilla-tartuntojen-maara-4-3-kertaistuu-kuukaudessa/566e75aa-e5b9-42d1-b4e4-5b83c8477772

Nyt puhuu Pietarista palannut kisaturisti, joka juhlii juhannusta Himoksen Massafestareilla. Iltalehden haastattelema mies tietää, että Pietarista tuli paljon koronatartuntoja Suomeen. Silti hän lähti juhannusfestareille. Iltalehti. 26.6.2021. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/2f1cf278-59f9-45ec-b801-e6e3a2aa3791

Voiko siitepöly levittää SARS-CoV-2: tä? Uusi tutkimus tutkii ilmassa siitepölyn roolia uuden koronaviruksen leviämisessä. Ilmakehän siitepölyn korkeiden pitoisuuksien ja COVID-19: n aiheuttavan viruksen SARS-CoV-2-tartuntojen välillä näyttää olevan korrelaatio.
– Uusi tietokonemalli viittaa siihen, että puun siitepöly voisi helpottaa viruksen leviämistä ulkona kerääntyneiden ihmisten joukossa.
– Malli olettaa, että virus voi pysäyttää siitepölyjyvät, vaikka tällä hetkellä ei ole suoraa näyttöä siitä, että näin voi tapahtua.
– Vaihtoehtoinen selitys siitepölytasojen ja COVID-19: n väliselle korrelaatiolle on, että siitepölyyn kohdistuvat immuunireaktiot voivat tehdä yksilöistä alttiimpia infektioille. Lääketieteelliset uutiset tänään. 25.6.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/can-airborne-pollen-help-spread-sars-cov-2?

WHO kehottaa täysin rokotettuja ihmisiä jatkamaan maskien käyttöä Delta -muunnelmina – mutta ei sanaa CDC: ltä. Forbes. 25.6.2021. https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2021/06/25/who-urges-fully-vaccinated-people-to-continue-wearing-masks-as-delta-variant-spreads-but-no- word-from-cdc/

EM-matkalta palannut kävi baarissa, ajeli taksilla ja osallistuva yleisötapahtumaan ennen positiivista koronatulosta-Kymsote: ”Kisaturistien tartuntojen määrä erityisen huolestuttava”. Kymsoten ja Eksoten tiedossa on tapauksia, joissa ohjeistettu karanteenia ei ole palautettu. Ilta = Sanomat. 25.6.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008082468.html

Norjalainen tutkimus: Yli puolet nuorista, joilla on lievä Covid-19-infektio, kokivat Long Covidin. Kuusi kuukautta tartunnan jälkeen yli 50 prosentilla 16-30-vuotiaista nuorista oli edelleen oireita, kuten väsymystä, hengenahdistusta ja keskittymisvaikeuksia. Tiede Norja. 25.6.2021. https://sciencenorway.no/covid19/norwegian-study-more-than-half-of-young-people-with-mild-covid-19-infections-experienced-long-covid/1880560

SARS-CoV-2 -muunnelmat ja tutkittavat variantit Englannissa. Tekninen tiedotus 17. Kansanterveys Englanti. 25.6.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997418/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf

Koronavirus: Israel ottaa maskit uudelleen käyttöön uusien virusten pelkojen keskellä. BBC uutiset. 25.6.2021. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57594155

Nyt on todellinen riski, että rajoituksia joudutaan tiukentamaan EM -tartuntojen vuoksi – professori: ”Tilanne oli tiedossa”. Delta-variantin lisääntyminen Pietarissa oli tiedossa jo ennen EM-jalkapallo-otteluita. Iltalehti. 25.6.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/b7ad84fc-9765-436a-ba05-e6bb9eed8e2f

Sylissä voi olla juhannuspommi: Kymsoten ylilääkäri löi tiskiin karun tiedon EM-turistien koronatuliaisista. Rajatesteissä yli 7 prosenttia tilistaina Suomeen saapuneista kisaturisteista on löydetty koronatartunta. Kymsoten ylilääkäri on huolissaan, joka luku voi vielä kertaantua. Ilta = Sanomat. 25.6.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008082614.html

Yli 2 miljoonalla aikuisella Englannissa on saattanut olla pitkä COVID – Imperial REACT. Imperial College. 24.7.2021. https://www.imperial.ac.uk/news/224853/over-million-adults-england-have-long/

Treffit ensimmäiset tapaukset COVID-19. PLOS Patogeenit. 24.6.2021. https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009620

Poistetut koronaviruksen genomisekvenssit laukaisevat tieteellistä juonittelua. Tallentaneet tiedemiehet poistivat osittaiset SARS-CoV-2-sekvenssit Wuhanin varhaisista epidemioista Yhdysvaltain hallituksen tietokannasta. Luonto. 24.6.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-01731-3?fbclid=IwAR0J3cHSqIna4k6WHJ7p95tR1MPr7-vwsdISOQ-fmxZT5uwQCqZFn_bAokQ

Aivotulehdus COVID-19: stä näyttää hirvittävän samanlaiselta kuin Alzheimerin tauti. SARS-CoV-2-virus ei vain aiheuta pysyviä vaurioita keuhkoille ja sydämelle. Suuri osa COVID-19-tartunnan saaneista potilaista raportoi myös pitkäaikaisista neurologisista ongelmista, kuten aivosumusta, muistin heikkenemisestä, keskittymisvaikeuksista, aistiharhoista, päänsärkyistä ja haju- tai makuhäiriöstä. Tiedehälytys. 24.6.2021. https://www.sciencealert.com/brain-changes-from-covid-19-look-eerily-similar-to-alzheimers-and-parkinsons-disease

”Karjan immuniteetin” aave kummittelee edelleen Boris Johnsonin ”ROADMAP” -LUKITUKSESTA. Vaikka muut maat ovat keskittyneet rokotteeseen, Nafeez Ahmed paljastaa, kuinka Yhdistyneen kuningaskunnan kabinetitoimisto pyysi SAGEa mallintamaan ”karjan immuniteetin” nuorten tartunnan ”uusiutumisen” kautta. Byline Times. 24.6.2021. https://bylinetimes.com/2021/06/24/the-ghost-of-herd-immunity-still-haunts-boris-johnsons-roadmap-out-of-lockdown/

Yle: Suomessa jo 80 varmistunutta koronatapausta EM-kisoista-ylilääkäri pelkää testaamattomien 800 ihmisen takia. Vaalimaan raja-aseman ylitti tiistai-iltana 800 jalkapalloturistia, joilta ei ehditty ottaa koronatestiä. STM: n strategiajohtajan mukaan tehty oli arviovirhe. Ilta = Sanomat. 24.6.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008081927.html

Husin Lehtoselta karu havainto koronatilanteesta: ”En olisi uskonut”. Pietarista palanneilta EM-kisaturisteilta on löytynyt paljon koronatartuntoja. Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan uusi epidemia-aallon vaara on olemassa. Ilta = Sanomat. 24.6.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008083709.html

Tutkimus: Maskien käyttö sisätiloissa hidastaa tehokkaasti koronaviruksen leviämistä. Virologian professori Olli Vapalahti muistuttaa, että maskin suojateho aina aina tavoitteesta. 24.6.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008078144.html

Venäjäjältä saapuneiden EM-kisaturistien karanteeni petti heti-yksi meni baariin ja yleisötapahtumaan, sitten selvisi koronatartunta. Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemilla otetuissa koronavirustesteissä on todettu viime päivinä noin 80 tartuntaa. Kaikkien testien tulokset eivät ole vielä valmistuneet. Kymsote muistuttaa, että jokaisen Pietarista saapunut tulee pysyä karanteenissa. YLE-Uutiset. 24.6.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11997255

Useita koronatartuntoja Turun ja Tukholman välisellä laivareitillä, Baltic Princessillä. Viimeinen perjantaina ja lauantaina Tallink Siljan Baltic Princessillä matkustaneita kehotetaan seuraamaan vointiaan. Torstaihin ajan on todettu seitsemän tartuntaa. Yllä-Uutiset. 24.6.2021. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/bec36dd8-f8c8-461f-8f2c-9dbbe21f8047

LASTEMME TERVEYDEN JA ELÄMÄN PUOLESTA. Lääkäreiden vetoomus lasten ja nuorten koronarokotusten estäminen. 23.6.2021. Pelastetaan lapset – Lääkärien vetoomus lasten koronarokotusten estäminen

Pitkä COVID tai COVID-19: n jälkeiset jälkiseuraamukset (PASC): Katsaus biologisiin tekijöihin, jotka voivat edistää pysyviä oireita. Mikrobiologian rajat. 23.6.2021. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.698169/full

Pitkä COVID mahdollisessa kotieristettyjen potilaiden ryhmässä. Luonnon lääketiede. 23.6.2021. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01433-3

COVID -rokotteet ja imetys: mitä tiedot sanovat. Rokotteet eivät läpäise rintamaitoa, mutta vasta -aineet kulkevat – toivoen, että imetettävillä vauvoilla voi olla jonkinlainen suoja. Luonto. 23.6.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-01680-x?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=organic&utm_campaign=NGMT_USG_JC01_GL_Nature

Päijäthämäläisten kisamatkat Pietariin näkyvät jo koronatilastoissa – Johtajaylilääkäri muistuttaa, että sillä kierroksella vieläkin herkästi tarttuvaa virusta, varsinkin Lahdessa tilanteen huonontunut. Etelä-Suomen Sanomat. 23.6.2021. https://www.ess.fi/paikalliset/4198754

Vaalimaan rajanäytteissä jo 34 koronatartuntaa – ”On riskit, että leviävät juhannuksen aikana”. Vaalimaalla otetuissa rajanäytteissä on todettu jo 34 koronatartuntaa Husin alueen asukkailla. Iltalehti. 23.6.2021. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/bec36dd8-f8c8-461f-8f2c-9dbbe21f8047

Deltamuunnoksen ”plusversio” leviää vauhdilla – löydetty jo useista maista. Intiasta alun perin löytyneestä koronaviruksen deltamuunnoksessa on havaittu uusi, haluat tietääkin tarttuvampi version. Ilta = Sanomat. 23.6.2021. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008077452.html

Miten COVID-19-rokotteista syntyvä immuniteetti eroaa infektiosta. NIH: n johtajan blogi. 22.6.2021. https://directorsblog.nih.gov/2021/06/22/how-immunity-generated-from-covid-19-vaccines-differs-from-an-infection/

Indonesia kiristää rajoituksia, koska se vahvistaa ennätykselliset uudet koronavirustartunnat. Maan Kaakkois-Aasian pahimmat tartunnat ovat ylittäneet kaksi miljoonaa. Huoltaja. 22.6.2021. https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/22/indonesia-tightens-restrictions-as-it-confirms-record-new-coronavirus-infections

Voisiko vuorovaikutus muiden virusten kanssa pysäyttää SARS-CoV-2: n replikaation? In vitro -tutkimukset viittaavat siihen, että muiden virusten, kuten kylmien virusten, esitartunta voi haitata SARS-CoV-2-infektiota.
-Uudessa tutkimuksessa arvioitiin uuden koronaviruksen, SARS-CoV-2, lisääntymisen dynamiikkaa ylähengitysteissä ja kehon varhaista immuunivastetta.
-Tutkimuksessa kerrotaan, että SARS-CoV-2 lisääntyy eksponentiaalisesti välittömästi tartunnan jälkeen ja johtaa immuunivasteeseen, joka viivästyy muutaman päivän.
– Tulokset viittaavat siihen, että varhainen ja vahva immuunivaste voi estää viruksen replikaation.
-Esitartunta eri hengitysteiden viruksella-kuten kylmäviruksella-esti SARS-CoV-2: n replikaation, mikä viittaa siihen, että virusten väliset vuorovaikutukset voivat vaikuttaa niiden leviämiseen. Lääketieteelliset uutiset tänään. 22.6.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/could-interaction-with-other-viruses-stop-sars-cov-2-replication?

Uusien tutkimusten mukaan COVID-19-virus voi aiheuttaa diabetesta. ”Virus itse asiassa tuhoaa haiman solut, jotka tuottavat insuliinia.” ABC Uutiset. 21.6.2021. https://abcnews.go.com/Health/covid-19-virus-diabetes-studies-find/story?id=78168634

Aivojen ja suonikalvon plexus-solutyyppien toimintahäiriö vaikeassa COVID-19-taudissa. Luonto. 21.6.2021. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03710-0

Kymmenen rokotettua israelilaista sai koronaviruksen COVID -epidemioiksi. COVID -tsaarin silmät avaavat testauskeskuksia eri puolilla Israelia taudinpurkausten vuoksi. Haaretz. 21.6.2021. https://www.haaretz.com/israel-news/ten-vaccinated-israelis-contract-covid-as-country-faces-local-outbreaks-1.9925197

Venäjäjältä kotiin palanneilta EM-kisaturisteilta on löytynyt useita koronatartuntoja-johtajaylilääkäri: ”valittu busseissa on kunnossa kunnossa”. YLE Uutiset. 21.6.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11992083

Lasten pitäisi saada COVID-19-laukauksia-ja mitä nopeammin, sitä parempi. Maapallo ja posti. 21.6.2021. https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-kids-should-get-covid-19-shots-and-the-sooner-the-better/

Onko SARS-CoV-2 saavuttanut huippukuntonsa? Toimittajalle – Ensimmäistä kertaa lääketieteen historiassa viruksen kehittyminen voidaan havaita ”tapahtuessaan”. Kaiken tämän aikana myös ennennäkemättömän tarkat molekyylityökalut auttavat tarjoamalla poikkeuksellisen yksityiskohtaisen kuvan viruksen ja sen isännän immuunijärjestelmän välisistä vuorovaikutuksista. Luonto. 21.6.2021. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01421-7

Kesäkuu 21-30

Varoitukset koronan delta-variantista yltyvät Euroopassa: ”Tämä ei ole ohi”-Tutkijat ihmettelevät yhtä asiaa.
”Haluamme juuri nujertamassa virusta ja pandemiaa, joten meidän ei tule sallia delta-variantille hallitsevaa otetta. Meidän lukumme ovat nyt samanlaisia ​​kuin Britanniassa muutama viikko sitten ”, Ranskan terveysministeri Olivier Véran kommentoi medialle tällä viikolla. Uusi Suomi. 20.6.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/varoitukset-koronan-delta-variantista-yltyvat-euroopassa-tama-ei-ole-ohi-tutkijat-ihmettelevat-yhta-asiaa-ftssa/cc1305c3-b338-486e-a459- b48769c73efc

Uudet tutkimukset: Koronavirus voi saada jopa tyypin 1 diabetesta. Abc News kertoo tutkimuksista, jotka vahvistavat yhteyden koronaviruksen ja diabeteksen välillä. Uusi Suomi. 20.6.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/uudet-tutkimukset-koronavirus-voi-aiheuttaa-jopa-tyypin-1-diabetesta/a21fb8db-c096-4b98-b211-eb0dbe319bb2

Ruotsissa paljastui laaja koronahuijaus – Sellainen olisi saatavillainen Suomessakin, mutta THL: n Mika Salmisen mukaan se paljastuisi ennen pitkää. Aftonbladetin mukaan jopa 100 000 ruotsalaista on saatavilla saada virheellisen koronavirustestituloksen. Helsingin Sanomat. 20.6.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008070488.html

Suomessa 46 ihmistä on saatavilla vakavan allergisen reaktion koronavirusrokotteesta – riskiryhmään kuuluva Iida Pappinen kertoo, miltä siedätyshoidossa saada anafylaksia vaikuttaa. YLE-Uutiset. 20.6.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11987414

Vähintään 176,7 miljoonaa ihmistä on saanut yhden tai molemmat rokoteannokset Yhdysvalloissa. Tämä sisältää yli 149,1 miljoonaa täysin rokotettua ihmistä. 379 miljoonaa annosta on jaettu. Washington Post. 20.6.2021. https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/covid-vaccine-states-distribution-doses/

Yli 601 000 ihmistä on kuollut koronavirukseen Yhdysvalloissa. Yli 33 524 000 tapausta on raportoitu. 20.6.2021. https://www.washingtonpost.com/nation/2020/03/27/us-coronavirus-cases-tracking-deaths-confailed-cases-by-state/

Delta -muunnelma alkaa levitä ja uhkaa EU: n koronaviruksen etenemistä. Kanta, joka pyyhkäisi Yhdistyneen kuningaskunnan, on tullut hallitsevaksi Portugalissa ja ilmestynyt klustereiksi kaikkialla Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa. Financial Times. 20.6.2021. https://on.ft.com/3xueH2k

Covid-19: Valmistaudu kolmanteen aaltoon, varoittaa Englannin ylilääkäri. BMJ. 19.6.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1577?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

Toisen koulun puhkeamisen aikana 44 lasta saa COVID -tartunnan – ilmeisesti Delta -variantti. Pohjois-Binyamina-Giv’at Ada -kaupungin mukaan tartunta näytti tulevan ulkomailta saapuneilta ihmisiltä; koulu ei ole auki sunnuntaina, viimeisenä luentopäivänä ennen kesää. Israelin ajat. 19.6.2021. https://www.timesofisrael.com/in-2nd-israeli-school-outbreak-in-a-week-44-kids-diagnosed-with-coronavirus/

Hallituksen esitys HE 105/2021 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle kello tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta [matkustusrajoitusten päivitys]. Valtioneuvosto. 18.6.2021. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_105+2021.aspx

Suomeen tulee ennakoitua haluamaansa koronarokotteita: Peruutukset voidaan olla mahdollistaia. Suomeen suunniteltu kesän aikana ennakoitua haluamasi koronarokoteannoksia. Uusi Suomi. 18.6.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/suomeen-tulee-ennakoitua-vahemman-koronarokotteita-peruutukset-voivat-olla-mahdollisia/759b5831-6f5b-464b-8bf7-4e54e5424d70

Mielipide: Aspiroinnin ohittaminen on covid-19-rokotustekniikan virhe. Perusoikeuksia kuuluu saada rokotus oikealla, turvallisella ja tehokkaalla rokotustekniikalla, jolla on varmistettu rokotekomplikaatioiden minimointi ja immuunivasteen maksimointi, tehty FT, MBA Helena Torkkeli. Mediuutiset. 18.6.2021. https://www.mediuutiset.fi/debatti/mielipide-aspiroinnin-ohutamine-on-covid-19-rokotustekniikan-virhe/652c846c-a1d0-4bd6-8c06-e8dd771c00f1

Hallitus esittää matkailun avaamista rokotetuille myös EU- ja Schengen-alueen ulkopuolisia. Suomeen saapuva rokottamaton voi joutua tehdä kaksi koronatestiä. Lakiesityksessä ei mainita omaehtoisesta karanteenista testien välillä. Helsingin Sanomat. 18.6.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008068457.html?share=a2c1bc45aff1c85acdac1fc713c7f56e

What’s gone wrong with Australia’s vaccine rollout? BBC News. 17.6.2021. https://www.bbc.com/news/world-australia-56825920

Lisääntynyt tarttuvuus ja levinnyt maailmanlaajuinen levinneisyys SARS-CoV-2 -muunnelmista kesäkuussa 2021. Eurosurveilance. 17.6.2021. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.24.2100509

Nuoriso, Delta -variantti Yhdistyneen kuningaskunnan COVID -nousun takana. CIDRAP. 17.6.2021. https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/06/youth-delta-variant-behind-uk-covid-surge

Kirurginen toiminta Englannissa ja Walesissa COVID-19-pandemian aikana: valtakunnallinen havainnointikohorttitutkimus. Lancet. 17.6.2021. https://bjanaesthesia.org/article/S0007-0912(21)00273-7/fulltext

Massamaskin käyttö vähentää merkittävästi COVID-19-tartuntaa. MedRxiv. 16.6.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.16.21258817v1

Delta -variantti on vakava. Tästä syystä se on nousussa. Virusmuunnelma, joka aiheutti infektioiden nousun Yhdistyneessä kuningaskunnassa, leviää nyt Yhdysvalloissa, ja asiantuntijat ovat erittäin huolissaan. National Geographic. 16.6.2021. https://www.nationalgeographic.com/science/article/the-delta-variant-is-serious-heres-why-its-on-the-rise

Miksei kukaan koskaan ole samaa mieltä siitä, olivatko COVID -lukitukset sen arvoisia. Keskustelu. 16.6.2021. https://theconversation.com/why-nobody-will-ever-agree-on-w- onko-covid-lockdowns-were-worth-it-161154?

Rokotteentekijä ansaitsi ennätykselliset voitot, mutta tuotti pettymyksen vastineeksi. Emergent BioSolutions sai 628 miljoonan dollarin liittovaltion sopimuksen ilman kilpailutusta. Johtajat saivat suuria bonuksia, kun taas tehtaat istuivat enimmäkseen käyttämättöminä ja kymmeniä miljoonia Covid-19-annoksia heitettiin pois. The New York Times. 16.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/16/us/emergent-biosolutions-covid-vaccine.html?referringSource=articleShare

25 COVID -varianttia seurataan – ja ilman rajoituksia Delta voi nostaa R: n arvoon 7, PHE -päällikkö sanoo. Tohtori Hopkins sanoi, että jos Delta jätetään leviämään ilman rajoituksia, R -luku voi nousta jopa seitsemään. Sky News. 16.6.2021. https://news.sky.com/story/25-covid-variants-being-monitored-and- ilman rajoituksia- delta-variant-could-push-r-to-7-phe-chief-says-12333869

Monoclonal antibodies cut risk of dying from COVID-19—but only in some patients.  Science. 16.6.2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/06/monoclonal-antibodies-cut-risk-dying-covid-19-only-some-patients

Almost 25% of COVID-19 Patients Develop Long-Lasting Symptoms, According to a New Report. TIME. 15.6.2021. Almost 25% of COVID-19 Patients Develop Long-Term Symptoms | Time

Scientists Report Earliest Known Coronavirus Infections in Five U.S. States. Blood drawn from nine people in the earliest days of the pandemic tested positive for the infection. But some experts questioned the results. The New York Times. 15.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/15/health/coronavirus-usa-cases.html?referringSource=articleShare

Melbourne units locked down after two more Covid cases as NSW investigates possible hotel spread. NSW authorities are examineing how a returned traveller in a Sydney quarantine hotel contracted Covid from a couple in an adjacent room. The Guardian. 15.6.2021. https://www.theguardian.com/australia-news/2021/jun/15/victoria-halts-pfizer-vaccine-bookings-and-locks-down-melbourne-unit-block-after-two-more-covid-cases

Zero-covid countries have done best and it’s not too late to switch. New Scientist. 14.6.2021. https://www.newscientist.com/article/2280607-zero-covid-countries-have-done-best-and-its-not-too-late-to-switch/#ixzz70cIRoJL3

SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of hospital admission, and vaccine effectiveness. The Lancet. 14.6.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01358-1/fulltext

Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination. CDC. 14.6.2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html

Call to help teachers suffering with long Covid. ‘High incidence’ of long Covid among teachers ‘deeply alarming’, says union calling for it to be seen as ’a disability’. TES. 14.6.2021. https://www.tes.com/news/call-help-teachers-suffering-long-covid

Scientist Opens Up About His Early Email to Fauci on Virus Origins. In early 2020, Kristian Andersen wrote to Anthony Fauci about the possibility of an engineered coronavirus. His research has since dispelled those suspicions. The New York Times. 14.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/14/science/covid-lab-leak-fauci-kristian-andersen.html

Delta variant of Covid spreading rapidly and detected in 74 countries. Concerns over impact on poorer countries, while richer governments try different containment measures. The Guardian. 14.6.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jun/14/delta-variant-of-covid-spreading-rapidly-and-detected-in-74-countries

Yhdysvaltalaismedia: Koronavirus voi aiheuttaa tyypin 1 diabetesta. Abc News kertoo tutkimuksista, jotka vahvistivat yhteyden koronaviruksen ja diabeteksen välillä. Mediuutiset. 14.6.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/yhdysvaltalaismedia-koronavirus-voi-aiheuttaa-tyypin-1-diabetesta/82aa56d2-ed8f-403f-9822-919283c0e099

A Top Virologist in China, at Center of a Pandemic Storm, Speaks Out. The virologist, Shi Zhengli, said in a rare interview that speculation about her lab in Wuhan was baseless. But China’s habitual secrecy makes her claims hard to validate.  The New York Times. 14.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/14/world/asia/china-wuhan-lab-leak.html?referringSource=articleShare

Boris Johnson: Korona­rajoitusten purku keskeytetään. Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi, ettei tällä hetkellä ole edellytyksiä jatkaa koronarajoitusten purkamista. Ilta=Sanomat. 14.6.2021. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008056114.html

Britannia lykkäämässä luvattua ”vapauden päivää” – koronatartunnat tuplaantuvat joka yhdeksäs vuorokausi.
Pääministerin mukaan tilanne on erittäin huolestuttava. Iltalehti. 14.6.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/214a19f9-d45a-4ca4-9476-bffbe5e6addf

Russia scrambles to contain a new surge, as most of its people appear to be avoiding the Sputnik vaccine. The New York Times. 12.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/12/world/russia-covid-surge.html

Hyytävä varoitus Ruotsista: Koronan deltavariantti voi nousta dominoivaksi – Rajoituksia tiukennetaan paikallisesti. Ruotsin viranomaisten mukaan ensimmäinen rokote ei välttämättä anna yhtä tehokasta suojaa deltavarianttia vastaan kuin muita virusvariantteja. Folkhälsomyndigheten arvioi, että kaksi annosta antaa hyvän suojan. Uusi Suomi. 12.6.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/hyytava-varoitus-ruotsista-koronan-deltavariantti-voi-nousta-dominoivaksi-rajoituksia-tiukennetaan-paikallisesti/a930631c-90d8-42ae-8e88-140ac95fa1f6

Brain imaging before and after COVID-19 in UK Biobank. MedRxiv. 11.6.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.11.21258690v1

Työikäisten terveydelle paljastunut iso uusi uhka – Pitkää koronaa poteva SAA USEIN aivoterveyteen liittyvän sai-Rau-den
Pitkittynyt Korona on paljastunut uhaksi MYÖS aivoterveydelle. Long covidiin, haluttu koronaan sairastuu noin joka kymmenen positiivinen testituloksen mies. Potilailla ilmenee poikkeavaa väsymystä ja suoritymiskyvyn puutetta. Aivotyö vie nopeasti voimat niin, tehdä säännöllisesti normaaliin työuoritukseen, ei oikein pärjää arjessakaan. Kaleva. 11.6.2021. https://www.kaleva.fi/tyoikaisten-terveydelle-paljastunut-iso-uusi-uhka/3685574

Oireiden ja RNA-tasojen vertailu lapsilla ja aikuisilla, joilla on SARS-CoV-2-infektio yhteisössä. JAMA. 11.6.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2780963

Koronaviruksen usein kysytyt kysymykset: Opas (jatkuvasti muuttuviin) maailmanlaajuisen lentomatkustuksen sääntöihin pandemiassa. NPR. 11.6.2021. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/

SARS-CoV-2-varianttitietojen päivitys, Englanti, versio 5. Public Health England. 11.6.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/992986/Variants_of_Concern_Variant_Data_Update_5.pdf

SARS-CoV-2 -muunnokset ja tutkittavat variantit Englannissa. Tekninen tiedotus 15. Kansanterveys Englanti. 11.6.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993198/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing.pdf

Hanna Nohynek Tehy-lehdessä: Maskin käytöstä tulossa uusi normaali. THL: n ylilääkäriin tarvittava pohtimaan, millaisella yhteistyöllä Suomi valittu rokotteiden saatavuuden. Verkkouutiset. 11.06.2021. https://www.verkkouutiset.fi/hanna-nohynek-tehy-lehdessa-maskin-kaytosta-tulossa-uusi-normaali/

Pandemiavalmius: Ison -Britannian hallitus piti koronaviruksen mallintamisen salassa. BMJ. 11.6.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1501?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

COVID-19-rokotteiden tehokkuus sairaalahoitoa vastaan ​​Delta (B.1.617.2) -muunnelman kanssa. 6.2021. https://media.tghn.org/articles/Effectiveness_of_COVID-19_vaccines_against_hospital_admission_with_the_Delta_B._G6gnnqJ.pdf

Kesäkuu 11-20

Riskitekijät pitkään covidiin aiemmin sairaalassa olevilla lapsilla, jotka käyttävät ISARIC Global -seurantaprotokollaa: Prospektiivinen kohorttitutkimus. European Respiratory Journal. 10.6.2021. https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/06/10/13993003.01341-2021

Uusien tutkimusten mukaan COVID-19-virus voi aiheuttaa diabetesta. ”Virus itse asiassa tuhoaa haiman solut, jotka tuottavat insuliinia.” ABC-uutiset. 10.6.2021. https://abcnews.go.com/Health/covid-19-virus-diabetes-studies-find/story?id=78168634

KLIININEN YHTEENVETO: COVID-19: Vaxin jälkeiset tromboottiset reaktiot liittyvät anti-PF4-vasta-ainevasteeseen. Univadis. 10.6.2021. https://www.univadis.com/viewarticle/covid-19-post-vax-thrombotic-reactions-are-linked-to-anti-pf4-antibody-response

Intianmuunnos tarttui kirurginmaskin kautta-Kanta-Hämeen sairaalaepidemia selätetty. Kanta-Hämeessä sairaalaepidemioihin liittyvässä tartuntaketjussa tartunnan saaneita on ollut 110 ja kuolemantapauksia 18. Ilta = Sanomat. 10.6.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008042840.html

Riskinarviointi SARS-CoV-2-variantille: Delta (VOC-21APR-02, B.1.617.2). Kansanterveys Englanti. 10.6.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/992981/10_June_2021_Risk_assessment_for_SARS-CoV-2_variant_DELTA.pdf

Kun yhä useammat lapset menevät pitkän Covidin ”syvään, pimeään tunneliin”, lääkärit eivät vieläkään voi ennustaa, kuka on vaarassa. TILA. 10.6.2021. https://www.statnews.com/2021/06/10/as-more-kids-get-long-covid-doctors-still-cant-predict-who-is-at-risk/

Erittäin tarttuva delta -variantti muodostaa nyt 91% Yhdistyneen kuningaskunnan uusista koronavirustapauksista – ja se on valmis tarttumaan Euroopassa, WHO varoittaa. Forbes. 10.6.2021. https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2021/06/10/highly-contagious-delta-variant-now-makes-up-91-of-uks-new-covid-cases-and-is- valmiina ottamaan kiinni Euroopassa-kuka varoittaa/

Neljä kiireellisintä kysymystä pitkästä COVIDista. Tiedemiehet ovat alkaneet saada tietoa viipyvästä häiriöstä, joka vaikuttaa joihinkin SARS-CoV-2-tartunnan saaneisiin ihmisiin-mutta monet mysteerit ovat edelleen ratkaisematta. Luonto. 9.6.2021. Neljä kiireellisintä kysymystä pitkästä COVIDista (nature.com)

Pfizer testaa COVID-19-rokotetta suuremmalla alle 12-vuotiaiden lasten ryhmällä. Reuters. 9.6.2021.  Pfizer COVID-19-rokotteen testaamiseen suuremmalla alle 12-vuotiaiden lasten ryhmällä Reuters (archive.org)

Ilman maskia puhuminen sisätiloissa muita muita suurimpia koronavaaraan, tutkimus sanoo – Aerosolit leijuvat ilmassa minuuttiateja ”savun tapa”. Tekniikan Maailma. 9.6.2021. https://tekniikanmaailma.fi/ilman-maskia-puhuminen-sisatiloissa-asettaa-muita-ihmisia-suurimpaan-koronavaaraan-tutkimus-sanoo-aerosolit-leijuvat-ilmassa-minuutteja-savun-tavoin/

COVID-19 haluaa odottamalta saada lahjan influenssarokotteiden osumatarkkuudelle-kaksi influenssavirusta on kadonnut jäljettömiin. Koronantoimet ovat osoittautuneet huipputehokkaaksi influensssantorjunnaksi. Käsienpesu, välimatkat ja maskit olisivat erittäin pätevä tapa riskiryhmhmien hengen suojelemiseksi tulevilla influenssakausilla, sanoo tutkija. YLE Uutiset. 9.6.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11971715?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2021-06-11

erilaistuminen. Kuinka COVID-19 voi johtaa diabetekseen. NUH: n johtajan blogi .https: //directorsblog.nih.gov/tag/transdifferentiation/ 8.6.2021.

Hengitys, puhuminen, yskä tai aivastelu: Mikä saa aikaan SARS-CoV-2-tartunnan? Journal of Internal Medicine. 8.6.2021. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.13326

COVID-19-kuolleisuus vs. väestötiheys 8. kesäkuuta 2021. Kuolleisuusluku on COVID-19-viruksen aiheuttamien kuolleiden kokonaismäärä miljoonaa ihmistä kohden. Maailmamme datassa. 8.6.2021. https://ourworldindata.org/grapher/covid-19-death-rate-vs-population-density?

EBM -analyysi: ” Diagnostic downshift ”: toissijaisen hoidon testaustekniikan ekstrapoloinnin perusterveydenhuoltoon kliiniset ja systeemiset seuraukset. BMJ. 7.6.2021. https://ebm.bmj.com/content/early/2021/06/07/bmjebm-2020-111629

Pysyvät oireet aikuispotilailla vuoden kuluttua COVID-19: stä: prospektiivinen kohorttitutkimus. OXFORD -kliininen tartuntatauti. 5.6.2021. Pysyvät oireet aikuispotilailla vuoden kuluttua COVID-19: stä: tuleva kohorttitutkimus | Kliiniset tartuntataudit | Oxford Academic (oup.com)

COVID-19 Virus Linked to Pancreatic Cell Identity Shift. Weill Cornell Medicine. 8.6.2021. https://news.weill.cornell.edu/news/2021/06/covid-19-virus-linked-to-pancreatic-cell-identity-shift

Teens Are Rarely Hospitalized With Covid, but Cases Can Be Severe. Adolescents were hospitalized with Covid three times as often as with flu, researchers reported. Nearly one-third wound up in I.C.U.s. New York Times. 4.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/04/health/coronavirus-teenagers-hospitalizations.html?referringSource=articleShare

Intian virus­muunnos näyttää vievän herkemmin sairaalaan – professori: ”Kahden rokote­annoksen saaminen on tärkeää”.  Rokotteiden välisen ajan lyhentämistä voidaan joutua pohtimaan uudestaan Intian-muunnoksen leviämisen takia, sanoo professori Olli Vapalahti. Aamulehti. 4.6.2021. https://www.aamulehti.fi/koronavirus/art-2000008029794.html

Koronatartunnoista ei ehkä päästä koskaan eroon – millaisen korona­tilanteen kanssa Suomi voi elää? Mikä määrä uusia päivittäisiä koronatartuntoja tai koronapotilaita sairaalassa on sellainen, että se on hyväksyttävää ja sen kanssa pärjätään? Asiantuntijat ovat arvioissaan hyvin varovaisia. Ilta=Sanomat. 4.6.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008022804.html

Yle selvitti: Suomen tiukkoina pidetyt matkustusrajoitukset ovatkin keskikastia – näin rajan ylittäjiä valvotaan muualla. Vertailimme Suomen matkustusvaatimuksia muutamiin suomalaisten suosimiin kohdemaihin. Suomi on tiukkuudessaan keskikastia. Esimerkiksi Viro ei vaadi pakollista koronatestiä, kun taas Britanniassa testeissä pitää käydä saapumisen jälkeenkin. YLE Uutiset. 4.6.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11965695

Household COVID-19 risk and in-person schooling. Science. 4.6.2021. Household COVID-19 risk and in-person schooling | Science (sciencemag.org)

The pandemic isn’t over yet. Covid Action Group. 4.6.2021. https://covidactiongroup.net/the-pandemic-isnt-over-yet

How virus detectives trace the origins of an outbreak – and why it’s so tricky. The Conversation. 3.6.2021. https://theconversation.com/how-virus-detectives-trace-the-origins-of-an-outbreak-and-why-its-so-tricky-161387?utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter%20%20June%207%202021%20-%201967519293&utm_content=Daily%20Newsletter%20%20June%207%202021%20-%201967519293+Version+B+CID_de41db5c5d44abb588ab237d4161cc26&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=How%20virus%20detectives%20trace%20the%20origins%20of%20an%20outbreak%20%20and%20why%20its%20so%20tricky

Risk assessment for SARS-CoV-2 variant: Delta (VOC-21APR-02, B.1.617.2). Public Health England. 3.6.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/991135/3_June_2021_Risk_assessment_for_SARS-CoV-2_variant_DELTA.pdf

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing 14.. Public Health England. 3.6.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/991343/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_14.pdf

How COVID-19 Is Revolutionizing Health Care Around the World. TIME. 3.6.2021. https://time.com/6052677/covid-19-health-care-innovations/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=social-share-article&utm-term=ideas_covid-19&fbclid=IwAR1APzFmAf8fQdQqLgjvqIDB7qgwmlxX5jSXtLxIdZGnJ3Hz3LIZntpDSFk

Tämä tiedetään Intian-variantin aiheuttamasta epidemiasta Kanta-Hämeessä: 17 yli 60-vuotiasta kuollut, ketju lähti ulkomaan matkasta, moni sairastuneista oli rokotettu. Tartunnan saaneesta hoitohenkilökunnasta lähes puolet oli rokotettu kahdesti. ”Tilanne on nyt rauhoittumassa”, sanoo johtaja­ylilääkäri Sally Leskinen. Helsingin Sanomat. 3.6.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008023464.html?share=738d5efd9f58e03cb261934e374c0ff1

Ventilation in Buildings: Summary of Recent Changes. CDC. 2.6.2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html

Covid-19: PPE guidance is upgraded as evidence of airborne transmission grows. The BMJ. 2.6.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1422

Epidemiologic Evidence for Airborne Transmission of SARS-CoV-2 during Church Singing, Australia, 2020. CDC Emergiong Infectious Diseases. 1.6.2021.  https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/6/21-0465_article

The Global Liveability Index 2021. How the Covid-19 pandemic affected liveability worldwide. The Economist Intelligence Unit. 1.6.2021. https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/global-liveability-index-2021-free-report.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAF9k8tAGFrADECm82NcuIe5bP-moq6U-wnyQqbhEMsw7JBLxQp6R_p2BJWTz1YSwdZFM0PFocw6iELwoP8WEKpeP1hiWHOegIwflkXoApy2GXQ

Australia locks down 2nd most populous state over ‘highly infectious’ COVID-19 outbreak. Global News. 1.6.2021. http://globalnews.ca/news/7897419/australia-victoria-covid-lockdown/

Kesäkuuu 1 – 10

Bacterial and fungal co-infections among COVID-19 patients in intensive care unit. Microbes and Infection. May-June. 2021. Bacterial and fungal co-infections among COVID-19 patients in intensive care unit – ScienceDirect

Vietnam detects hybrid of Covid-19 variants identified in India and Britain. Straits Times. 31.5.2021. https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/vietnam-detects-hybrid-of-covid-19-variant-identified-in-india-and-uk

Mask Use and Ventilation Improvements to Reduce COVID-19 Incidence in Elementary Schools — Georgia, November 16–December 11, 2020. CDC. 28.5.2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7021e1.htm?s_cid=mm7021e1_e

Nyt tuli tutkittua tietoa rokotusten kohdentamisesta: ”hieman yllättävä” havainto.
Rokotusten kohdentaminen aiheutti kiivasta keskustelua keväällä Suomessa. Nyt asiasta tuli tutkittua tietoa: kohdentamisella voi olla mahdollista välttää tuhansia uusia tartuntatapauksia. Mediuutiset. 28.5.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/4298da35-254f-4efd-b317-07672985b121?ref=newsletter:6d57&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Jos pelkäät koronatartuntaa, kannattaisi muuttaa lentokoneeseen – näin lentokoneiden erittäin tehokas ilmanvaihto toimii. Parin sadan ihmisen sullominen lähellä toisiaan metalliputken sisälle ei kuulosta hyvältä näin korona-aikaan. Lentokoneen sisällä riski saada tauti on kuitenkin erittäin pieni: matkustamon ilma vaihtuu täysin 2–3 minuutissa. YLE Uutiset. 28.5.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11951130?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2021-05-28

GRAFIIKKA: NÄIN TOIMII NENÄÄN SUMUTETTAVA KORONAROKOTE. Virukset tunkeutuvat soluun ja siirtävät siihen perintöainestaan. Näin solu alkaa monistaa virusta. Samaa mekanismia hyödyntää virusvektorirokote.Suomen Kuvalehti 28.5.2021. https://suomenkuvalehti.fi/jutut/extra/tiede/rokote-suihkutetaan-nenaan-professorit-paattivat-jo-alkuvaiheessa-grafiikka-nayttaa-miten-suomalainen-koronarokote-toimisi/?shared=1184129-c6fb2da6-500&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Sahkolentokoneet%20tulevat*%20nukkuuko%20Suomi?%20*%20Jyrkkaa%20ekoajattelua%20PS*n%20ulkokehalla%20*%20Peter%20Vesterbacka%20haluaa%20tuoda%20tuhansia%20ulkomaisia%20Suomen%20lukioihin&utm_term=Rokote%20suihkutetaan%20nenaan*%20professorit%20paattivat%20jo%20alkuvaiheessa%20-%20grafiikka%20nayttaa*%20miten%20suomalainen%20koronarokote%20toimisi*%20*Lue%20lisaa*&utm_content=u-3942286-71398088-2201849-0

Koronan pitkäaikaisoireista kärsii jopa 20 prosenttia sairastuneista Suomessa – nämä ovat tyypillisimmät vaivat. MTV Uutiset. 28.5.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronan-pitkaaikaisoireista-karsii-jopa-20-prosenttia-sairastuneista-nama-ovat-tyypillisimmat-vaivat/8153708?mtv_ref=twb_uutiset_uusimmat#gs.1xiha4

Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents. The New England Journal of Medicine. 27.5.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456

 

FT: Saksalaistutkijat uskovat selvittäneensä Aztra Zenecan ja Johnson & Johnsonin koronavirusrokotteisiin yhdistettyjen verihyytymien syyn. Tutkimusjohtajan mukaan rokotteita voitaisiin muokata niin, ettei harvinaista reaktiota syntyisi lainkaan. Mediuutiset. 27.5.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/f9bac047-8199-495a-b8cd-25e3330fcb11?ref=newsletter:36ba&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents. NEJM. 27.5.2021. Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents – PubMed (nih.gov)

Lähiviikkoina otetaan rohkeita askelia – pääministeri Marin kertoo, miksi Suomi on siihen valmis. Sanna Marin (sd) toivoo, että valmiuslain pykäliä ei tarvittaisi enää kesäkuun jälkeen. Helsingin mSanomat. 26.5.2021. Lähiviikkoina otetaan rohkeita askelia – pääministeri Marin kertoo, miksi Suomi on siihen valmis – Politiikka | HS.fi

Vaccination may ease symptoms of long COVID. Medical News Today. 26.5.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/vaccination-may-ease-symptoms-of-long-covid?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-05-27&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7#Online-survey

Kanta-Hämeen sairaala­epidemiassa koronan saaneista yli puolet saaneet ensimmäisen rokotteen – näin THL:n Nohynek kommentoi. THL ilmoitti viime viikolla, että se kohdentaa noin 14 000 rokoteannosta epidemiasta tällä hetkellä eniten kärsiville alueille. Ilta=Sanomat. 26.5.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008002357.html

Immunity to the Coronavirus May Persist for Years, Scientists Find. Important immune cells survive in the bone marrow of people who were infected with the virus or were inoculated against it, new research suggests. The New York Times. 26.5.2021. https://www.nytimes.com/2021/05/26/health/coronavirus-immunity-vaccines.html

Wienissä matkustaja voi mennä lennon jälkeen maksulliseen koronatestiin ja välttää 14 päivän karanteenin – Helsinki-Vantaalle vastaavanlaista systeemiä ei ole luvassa. Lähtevien ja saapuvien matkustajien testaamista pidetään tehottomana keinona estää koronaviruksen leviäminen. YLE-Uutiset. 25.5.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11359058

Covid-19: Researchers find higher than expected reinfections with P.1 variant among the Brazilian Amazon. The BMJ. 25.5.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1353?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

Just 2% of SARS-CoV-2−positive individuals carry 90% of the virus circulating in communities. PNAS. 25.5.2021. https://www.pnas.org/content/118/21/e2104547118

Covid hospitalisations triple in UK Indian variant hotspot as area battles outbreak. It is understood that there are now 43 patients being treated for the virus at the Royal Bolton Hospital, with ten more people admitted since Sunday. Mirror. 25.5.2021. https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/covid-hospitalisations-triple-uk-indian-24177131

Intiassa leviää uusi epidemia, joka iskee koronasta toipuneisiin – ”Yhdelläkään ei ole normaali verensokeri”. Epidemiaksi Intiassa julistettuun infektioon on sairastunut lähes 9 000 ihmistä. Intialaislääkäreiden mukaan ”mustaksi sieneksi” kutsuttu infektio iskee tyypillisesti 12-18 päivää koronasta toipumisen jälkeen. Mediuutiset. 24.5.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/intiassa-leviaa-uusi-epidemia-joka-iskee-koronasta-toipuneisiin-yhdellakaan-ei-ole-normaali-verensokeri/c6e6ef88-5d55-4b3f-a377-c96256d7db1a

WHO Quietly Corrects Its Own Misinformation. Dissident scientists spent a year convincing the World Health Organization that the virus that causes COVID-19 spreads through the air. BicPicNews.com 24.5.2021.  https://nofrakkingconsensus.com/2021/05/24/who-quietly-corrects-its-own-misinformation/

WSJ: Yhdysvaltain tiedustelutiedot paljastavat: kolme tutkijaa hakeutui sairaalahoitoon Wuhanissa jo marraskuussa 2019 – oireet vastaavia kuin koronaviruksessa. Kiina kiistää, että koronavirus olisi peräisin Wuhanin laboratorioista. Iltalehti. 24.05.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/fd5ebed7-588c-457c-9d18-24ca3d31e9bf

Intelligence on Sick Staff at Wuhan Lab Fuels Debate on Covid-19 Origin. Report says researchers went to hospital in November 2019, shortly before confirmed outbreak; adds to calls for probe of whether virus escaped lab. Wall Street Journal. 23.5.2021. https://www.wsj.com/articles/intelligence-on-sick-staff-at-wuhan-lab-fuels-debate-on-covid-19-origin-11621796228

Dåligt underlag ledde till felaktiga beslut. SPANIEN RIKS En ny rapport anger pandemin som det i dagsläget största hotet mot landets säkerhet. Utvärderingen pekar ut bristen på fullständig och korrekt information som orsaken till felaktiga beslut i början av pandemin. SydKusten.es. 23.5.2016. https://www.sydkusten.es/engine.php?sectionId=11&articleId=32552

Covid: Pfizer and AstraZeneca jabs work against Indian variant – study. BBC News. 23.5.2021. https://www.bbc.com/news/uk-57214596

Data discrepancies and substandard reporting of interim data of Sputnik V phase 3 trial. The Lancet. 22.5.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00899-0/fulltext#%20

Sakari Alhopuron säätiöltä rahoitusta lääketieteen tutkimukseen. Rahoitusta myönnettiin muun muassa tutkimukselle, joka selvittää äänenmuodostuksessa syntyvän aerosolin yhteyttä koronaviruksen leviämiseen. Lääkärilehti. 21.5.2021. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/sakari-alhopuron-saatiolta-rahoitusta-laaketieteen-tutkimukseen/?utm_medium=newsletter&utm_source=uk&utm_campaign=uk21ma-2021&m=NDA3NDYsZjg0YjM5MTczMzZhYWI4MDQ1YWIyMzMxOGU3YTcwNmM%3D

SARS-CoV-2 spike protein interactions with amyloidogenic proteins: Potential clues to neurodegeneration. Biochem Biophys Gen Community. 21.5.2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33789211/

How COVID broke the evidence pipeline. The pandemic stress-tested the way the world produces evidence — and revealed all the flaws. Nature. 21.5.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-01246-x

Billionaire makes deal to manufacture Covid-19 vaccines in South Africa. Businesstech. 21.5.2021. https://businesstech.co.za/news/business/492591/billionaire-makes-deal-to-manufacture-covid-19-vaccines-in-south-africa/

Toukokuu 21 – 31

IS:n tiedot: Hallitus höllentämässä koronarajoituksia – perustasolla ei enää maskisuositusta, isoja tapahtumia voitaisiin pitää myös leviämisvaiheen alueella. Useat ministerit ovat arvostelleet voimassa olevia koronarajoituksia julkisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön koetaan sanelevan päätöksentekoa ja jarruttavan rajoitusten purkua. Hybridistrategian päivitykset on tarkoitus hyväksyä ensi viikolla. Ilta=Sanomat. 20.5.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000007990501.html

‘People die in less than a week’: Covid wave catches Argentina off-guard. Cases have risen from a daily total of about 5,000 in early March to a record 35,000 this week amid relaxed restrictions and a low vaccination rate. The Guardian. 20.5.2021. https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/20/argentina-covid-coronavirus-cases-deaths-hospitals?CMP=Share_iOSApp_Other

Matt Hancock’s ‘protective ring’ around care homes does not exist
The trouble with claiming you’ve safeguarded these facilities from the start is that 20,000 people have now died inside them. Independent. 19.5.2021. https://www.independent.co.uk/voices/coronavirus-uk-care-home-crisis-ring-matt-hancock-commons-a9522561.html

Excess deaths associated with covid-19 pandemic in 2020: age and sex disaggregated time series analysis in 29 high income countries. The BMJ. 19.5.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1137

Measuring the impact of covid-19. The BMJ. 19.5.2021.  https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1239

Matkustajien ennakkotestausmalli on yhä pahasti levällään ministeriössä – THL liputtaa kahden testin ja karanteenin puolesta. Matkustajamäärien kasvaessa rajoille tarvitaan uusi maahantulomalli. Hallituspuolueet ovat olleet eri mieltä siitä, millä ehdoilla matkustamista tulisi avata. Keskusta katsoo karanteenien haittaavan matkailua. YLE Uutiset. 19.5.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11935929

Muistio paljastaa, miten koronatuesta tuli kunnille kultakaivos – VM ehdotti porrastamista, hallitus jakoi 1,4 miljardia euroa liikaa. Talouselämä. 19.5.2021. https://www.talouselama.fi/uutiset/muistio-paljastaa-miten-koronatuesta-tuli-kunnille-kultakaivos-vm-ehdotti-porrastamista-hallitus-jakoi-1-4-miljardia-euroa-liikaa/

Long-term symptoms after SARS-CoV-2 infection in school children: population-based cohort with 6-months follow-up. MedRxiv. 18.5.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.16.21257255v1

”Viranomaiset eivät viesti selvästi koronan ilmavälitteisyydestä”. Apulaisprofessorin [Ville Vuorinen] mielestä myös THL:n pitäisi todeta ilman olevan viruksen pääleviämisreitti. Verkkouutiset. 18.5.2021. https://www.verkkouutiset.fi/viranomaiset-eivat-viesti-selvasti-koronan-ilmavalitteisyydesta/#4be8994f

Tappava ”musta sieni” iskenyt Venäjänkin koronapotilaisiin. Venäläisiltä koronapotilailta on löytynyt harvinaista ja tappavaa sieni-infektiota. Iltalehti. 18.5.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/6aca2b69-b48d-4add-88b4-f513a7f86578

Matkustajien ennakkotestausmalli on yhä pahasti levällään ministeriössä – THL liputtaa kahden testin ja karanteenin puolesta. Matkustajamäärien kasvaessa rajoille tarvitaan uusi maahantulomalli. Hallituspuolueet ovat olleet eri mieltä siitä, millä ehdoilla matkustamista tulisi avata. Keskusta katsoo karanteenien haittaavan matkailua. YLE-Uutiset. 18.5.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11935929

Development of Electrospun Nanofibrous Filters for Controlling Coronavirus Aerosols. Environmental Science & Technology. 17.5.2021. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.1c00337#

”Tämä on mennyt liian pitkälle” – En pidä ikäihmisten eristämisestä, sanoo THL:n Mika Salminen. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen on noussut Suomessa koronavirusepidemian keulakuvaksi. Helsingin Sanomat. 16.5.2021. ”Tämä on mennyt liian pitkälle” – En pidä ikäihmisten eristämisestä, sanoo THL:n Mika Salminen – Kotimaa | HS.fi

Fauci: Pandemic showed ’undeniable effects of racism’ in society. The Hill. 16.5.2021. https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/553790-fauci-coronavirus-pandemic-showed-undeniable-effects-of-racism

There have been 7m-13m excess deaths worldwide during the pandemic. The rich world suffered relatively badly, but most of the dying has been elsewhere. The Economist. 15.5.2021. https://www.economist.com/briefing/2021/05/15/there-have-been-7m-13m-excess-deaths-worldwide-during-the-pandemic

A Top Virologist in China, at Center of a Pandemic Storm, Speaks Out. The virologist, Shi Zhengli, said in a rare interview that speculation about her lab in Wuhan was baseless. But China’s habitual secrecy makes her claims hard to validate. The New York Times. 14.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/14/world/asia/china-covid-wuhan-lab-leak.html

A paradigm shift to combat indoor respiratory infection [Lidia Morawska!]. Science. 14.5.2021. https://science.sciencemag.org/content/372/6543/689.full

Expert reaction to preprint looking at the immune response in older people after vaccination the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine with either a 3-week or a 12-week dosing schedule. Science Media Centre. 14.5.2021. https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-preprint-looking-at-the-immune-response-in-older-people-after-vaccination-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-with-either-a-3-week-or-a-12-week-dosing-schedule/?cli_action=1621166477.193

Päijät-Hämeessä 19 koronapotilasta sairaalahoidossa – Heistä puolet oli jo rokotettu koronaa vastaan. Mediuutiset. 14.5.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/paijat-hameessa-19-koronapotilasta-sairaalahoidossa-heista-puolet-oli-jo-rokotettu-koronaa-vastaan/19f1d72f-a0b1-40e6-827f-142c2b43d823

Toisen Pfizer -rokotteen lykkääminen 12 viikkoon lisää merkittävästi vasta -ainevasteita iäkkäillä ihmisillä, toteaa tutkimus. Birminghamin yliopisto. 14.5.2021. https://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2021/05/covid-pfizer-vaccination-interval-antibody-response.aspx

Pisarat vs. aerosolit: Mikä on tärkeämpää COVID-19-leviämisessä? – CDC tunnusti lopulta aerosolien siirron, mutta vaikutus tapausten määrään on edelleen epäselvä. MedPageToday. 13.5.2021. https://www.medpagetoday.com/special-reports/exclusives/92564

Kuinka koronavirus leviää: suurimmat uhat ovat ilmassa, eivät pinnoilla. CDC sitoo suurimman COVID-19-riskin ilmassa oleviin hiukkasiin, yskän ja aivastelun pisaroihin. AARP. 13.5.2021. https://feeds.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2021/cdc-rules-on-aerosol-coronavirus.html?_amp=true

Vääriä tietoa viranomaisille, karanteenin rikkomista – IL: n tiedot: Tällaisia ​​rajamalleja hallituksen valmistelee. Nyt ongelmana on ollut se, ennakoitavat viranomaiset saa kiinni henkilöitä, jotka haluavat mennä toiseen todistukseen. Siksi hallitus pohtii sanktioita. Iltalehti. 13.05.2021. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/a3f9504f-0196-4947-a31b-37bf24f0a634?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

60 vuotta vanha tieteellinen kokoelma, joka auttoi Covidin tappamaan Koko pandemian ajan tutkijat riitelivät viruksen leviämisestä. Pisarat! Ei, aerosolit! Taistelun ytimessä oli teinivirhe, jolla oli valtavia seurauksia. Langallinen. 13.5.2021. https://www.wired.com/story/the-teeny-tiny-scientific-screwup-that-helped-covid-kill

The 60-Year-Old Scientific Screwup That Helped Covid Kill.
All pandemic long, scientists brawled over how the virus spreads. Droplets! No, aerosols! At the heart of the fight was a teensy error with huge consequences. WIRED. 13.5.2021. https://www.wired.com/story/the-teeny-tiny-scientific-screwup-that-helped-covid-kill/?utm_source=onsite-share&utm_medium=email&utm_campaign=onsite-share&utm_brand=wired

Usko numeroihin: liittyykö kirkossa käyminen koronaviruksen lisääntymiseen? Keskustelu. 13.5.2021. https://theconversation.com/faith-in-numbers-is-church-attendance-linked-to-higher-rates-of-coronavirus-160527?

Virolage Drosten zur Corona-Lage. -Wer sich nicht impfen lässt, infiziert sich. Der Virologe Christian Drosten glaubt ja einen ”ganz” guten Sommer. Toimi näin: Wer sich aktiv gegen eine Corona-Impfung entscheidet, der werde sich undeigerlich infizieren. ZDF Heute. 12.05.2021. https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-drosten-immun-impfung-100.html

Genominen sekvensointi vahvistaa Victorian COVID-19 -tapauksen tartunnan hotellikaranteenissa Etelä-Australiassa. 7 uutisia. 12.5.2021. https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/genomic-sequencing-confirms-victorias-covid-19-case-was-infected-in-hotel-quarantine-in-south-australia-c-2822512

Kuinka COVID rikkoi todisteputken. Pandemia testasi stressiä tavalla, jolla maailma tuottaa todisteita-ja paljasti kaikki puutteet. Luonto. 12.5.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-01246-x

”Myrkyllinen cocktail:” Paneeli antaa ankaran tuomion maailman epäonnistumisesta valmistautua pandemiaan. Tiede. 12.4.2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/05/toxic-cocktail-panel-delivers-harsh-verdict-world-s-failure-prepare-pandemic

Intialaista virusmuunnosta epäillään löytyneen Vuosaareen Pietarista saapuneelta laivalta – 15 koronatartuntaa, sairastuneet eristyksessä. YLE Uutiset. 12.5.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11927467

Sputnik V: n vaiheen 3 kokeilun välitiedot ja huonompi raportointi. Lancet. 12.5.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00899-0/fulltext#%20

 

Toukokuu 11-20

BNT162b2 aiheutti B.1.617: n ja muiden SARS-CoV-2-varianttien neutraloinnin. Luonto. 10.6.2021. BNT162b2: n aiheuttama B.1.617: n ja muiden SARS-CoV-2-varianttien neutralointi | Luonto

Tutkijat pelkäävät, että pitkäaikainen Covid voi vaikuttaa suhteettomasti värillisiin ihmisiin. TILA. 10.5.2021. https://www.statnews.com/2021/05/10/with-long-covid-history-may-be-repeating-itself-among-people-of-color/

Regenergens nya vaccinmatematik lovar ingen flockimmunitet – ”vi måste diskutera hur vi lever med viruset”. Hufvudstadsbladet. 10.5.2021. https://www.hbl.fi/artikel/regeringens-nya-vaccinmatematik-lovar-ingen-flockimmunitet-vi-maste-diskutera-hur-vi-lever-med-vi/

Rokotus lisää luonnollisesti tehostettua SARS-CoV-2: n neutraloivaa leveyttä vuoden kuluttua tartunnasta. BioRxiv. 9.5.2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.07.443175v1

Tieteellinen lyhyt: SARS-CoV-2-lähetys. Yhteenveto viimeaikaisista muutoksista
Tämä tieteellinen lyhenne on päivitetty vastaamaan nykyistä tietoa SARS-CoV-2 -siirrosta ja muotoiltu uudelleen ytimekkäämmäksi.
-SARS-CoV-2-tartuntatavat luokitellaan nyt viruksen hengittämiseen, viruksen kerrostumiseen altistuneille limakalvoille ja limakalvojen koskettamiseen likaisilla käsillä, jotka ovat saastuttaneet viruksen.
– Vaikka ymmärryksemme tartunnasta on muuttunut, keinot estää tämän viruksen tarttuminen eivät ole muuttuneet. Kaikki CDC: n suosittelemat ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat edelleen tehokkaita näille siirtomuodoille. CDC. 7.5.2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html

Koronarokotus voi odottaa yllättäviäkin haittavaikutuksia. Koronarokotteesta saatavillauvat yleisoireet ovat yleensä lieviä ja lyhytaikaisia. Mutta millaisia ​​ovat sivuoireet? Helsingin Sanomat. 7.5.2021. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007961808.html

Miksi kesti niin kauan hyväksyä tosiasiat Covidista? The New York Times. 7.5.2021. https://www.nytimes.com/2021/05/07/opinion/coronavirus-airborne-transmission.html

Professori lyttää painovoimaisen ilmanvaihdon – ”Kannattaisi tutkia ennen kuin mennään rakennettu siitä”. Tekniikka & Talous. 7.5.2021. https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/professori-lyttaa-painovoimaisen-ilmanvaihdon-kannattaisi-tutkia-ennen-kuin-mennaan-rakentamaan-niita/65e6f7d8-b2bc-4613-b092-5f25f1a888d0

Nyt saatiin todella tarkkaa tietoa viruksen leviämisestä sisätiloissa – Siihen tarvittavat tarvittavat supertietokone.
Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden tekemä tarkka mallinnus viruksen kulkeutumisesta sisätilan ilmassa osoitettu, jotta ilmahygieniaa parantavat säädökset ovat vielä lisämpiä kuin aikaisemmin arvioinnissa. Mediuutiset. 6.5.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/29eeaa06-51cc-42f0-9571-f1a21c915baa?ref=newsletter:d539&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-laututirje

Hus-johtaja maskeista: ”Juhannukseen asti aion itse käyttää”. Professori Lasse Lehtonen pitää selvitystä, jotta molemmat koronarokotuksen jälkeen tulevat ikäihmisetkin alkavat elää normaalisti / Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen uskoo, että kesälomakauden aikana maskit ja turvavälit jäävät sivuun. / Lehtonen toteaa myös, että kasvomaskit kaikkia jäädä jollain tavalla pysyvästi käyttöön Suomessa. / Virusmuunnoksista asiantuntija on noin huolissaan koronaviruksen brasilialaisesta versiosta. Iltalehti. 6.5.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/8dfb66d9-e4be-487c-968e-ae07a936423f?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

SARS-CoV-2 aiheuttaa aivotulehdusta ja indusoi Lewyn kehon muodostumista makakeissa. bioRxiv. 5.5.2021. SARS-CoV-2 aiheuttaa aivotulehdusta ja indusoi Lewyn kehon muodostumista makakeilla (biorxiv.org)

COVIDin alkuperä: Avasivatko ihmiset tai luonto Pandoran laatikon Wuhanissa? Luettelo atomitieteilijöistä. 5.5.2021. https://thebulletin.org/2021/05/the-origin-of-covid-did-people-or-nature-open-pandoras-box-at-wuhan/#.YKLUpNyS_ZY.twitter

Tutkijat analysoivat SARS-CoV-2: n ja muiden koronavirusten isännän alkuperää. Fyysinen. 5.5.2021. https://phys.org/news/2021-05-host-sars-cov-coronaviruses.html

Koronavirus: Kuinka kauan henkilö on tarttuva? Kuinka kauan ihmiset tarttuvat? Milloin olla toisten ympärillä / Suojele muita / Huolehdi COVID-19-oireista kärsivistä / Palautumisajat / Yhteenveto. Lääketieteelliset uutiset tänään. 5.5.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/how-long-is-a-person-contagious-with-coronavirus?

Seychellit on rokottanut väestö saatavilla 70 prosenttia – Nyt pientä saarivaltiota koettelee uusi tartuntapiikki, kolmannes tapauksista rokotetuilla. Saarivaltiossa kirjattiin kuun vaihteessa useita päiviä yli 500 uutta tartuntaa. Helssingin Sanomat. 5.5.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007960408.html?share=d30d02441bed7455ab427d4e4b654299

Virossa tuli myyntiin koronalta suojaava nenäsuihke – näin se toimii. Koronalta suojaava nenäsuihke tuli myyntiin Virossa jo maanantaina. Myös Israelissa on kehitelty koronan tappava ymmärre. Iltalehti. 4.5.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/cf3724e6-96c5-4a5b-a54b-ee5faf0e7ee7

Suojaava heterologinen T-solun immuniteetti COVID-19: ssä MMR- ja Tdap-rokotteen antigeenien indusoima. bioRxiv. 3.5.2021. Suojaava heterologinen T-solujen immuniteetti COVID-19: ssä MMR- ja Tdap-rokotteen antigeenien indusoima | bioRxiv

Intialaislääkärin karu havainto: Nuoret koronapotilaat ovat valmiita vakaita, sitten yhtäkkiä happitasot romahtavat – ”Seuraavat kaksi kertaa ovat parhaita helvettejä”. Delhiläislääkärin mukaan koronavirusepidemian toinen aalto eroaa ensimmäisestä kahdesta syystä: potilaiden kliiniset oireet ovat erilaiset ja lisähapesta on kova pula. Ilta-Sanomat. 3.5.2021. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007954394.html

SARS-CoV-2-vasta-aineet pysyvät havaittavissa 12 kuukautta infektion jälkeen ja vasta-aineiden suuruus liittyy ikään ja COVID-19-vakavuuteen. medRxiv. 2.5.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.27.21256207v1

Pandemiaa edeltävä SARS-CoV-2 mahdollinen luonnollinen immuniteetti Kongon demokraattisen tasavallan väestössä. medRxiv. 1.5.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.28.21256243v1

Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2. The Lancet. 1.5.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00869-2/fulltext

Toukokuu 1 – 10

Sources of healthcare workers’ COVID‑19 infections and related safety guidelines. IJOMEH. NN.MM.2021. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01741

Lidl tuo koronan kotitestin myyntiin huomenna, nyt hintakin on selvillä – Fimealta tärkeä muistutus. Iltalehti. 30.4.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/e72a4f28-b1f6-45e6-85d0-f0b4b607b677

Prior SARS-CoV-2 infection boosts response to variants after first vaccine dose. Imperial College London . 30.4.2021. https://www.imperial.ac.uk/news/220613/prior-sars-cov-2-infection-boosts-response-variants/

Prior SARS-CoV-2 infection rescues B and T cell responses to variants after first vaccine dose. Science 30.4.2021. https://science.sciencemag.org/content/early/2021/04/29/science.abh1282.full

Risk from virus variants remains after first Pfizer COVID-19 vaccine, UK study finds. Reuters. 30.4.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/risk-virus-variants-remains-after-first-pfizer-covid-19-vaccine-uk-study-finds-2021-04-30/

Post-covid syndrome. Researchers are closing in on long covid. The results are alarming. The Economist. 29.4.2021. Researchers are closing in on long covid | The Economist

Biontech-Pfizerin rokotteen kehittäjä on turkkilainen maahan­muuttaja, jolle tulvii kiitos­viestejä – Nyt hän kertoo, millaista elämä on syksyllä
Rokotekehittäjän mielestä eurooppalaisten pitäisi olla ylpeitä siitä, että rokotteita viedään täältä muualle ja rokotusten alkupäivää 27. joulukuuta pitäisi juhlia. Helsingin Sanomat. 29.4.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007948309.html?share=2270bb795e23d4fdef31705d139a2dbf

Pre-pandemic SARS-CoV-2 potential natural immunity among population of the Democratic Republic of Congo. MedRxiv. 28.4.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.28.21256243v1

How Did We Get Here: What Are Droplets and Aerosols and How Far Do They Go? A Historical Perspective on the Transmission of Respiratory Infectious Diseases. SSRN. 28.4.2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3829873

SARS-CoV-2 elimination, not mitigation, creates best outcomes for health, the economy, and civil liberties. The Lancet. 28.4.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00978-8/fulltext

COVID-19 vaccines: Live updates. Medical News Today. 28.4.2021.  https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-vaccine-live-updates?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-04-28&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7#1

Koronavirus viimeisin: pääministeri esittelee poistumisstrategian, Suomi luopuu hätävaltuuksista, 244 tapausta. Tämä artikkeli tuo sinulle viimeisimmät päivitykset Suomen koronaviruspandemiasta. YLE-Uutiset. 28.4.2021. https://yle.fi/uutiset/osasto/news/coronavirus_latest_197_new_cases_johnson__johnson_vaccine_arriving_soon_no_decision_on_possible_astrazeneca_surplus/11249610

Ei merkkejä infektiosta testikonsertin jälkeen Espanjassa, tutkijat sanovat. BBC uutiset. 27.4.2021. Ei merkkejä infektiosta testikonsertin jälkeen Espanjassa, tutkijat sanovat – BBC News

Ohje rajoittaa COVID-19-tartunnan leviämistä sisällä ilmassa. PNAS. 27.4.2021. https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118

SARS-CoV-2-vasta-aineet pysyvät havaittavissa 12 kuukautta infektion jälkeen ja vasta-aineiden suuruus liittyy ikään ja COVID-19-vakavuuteen. MedRxiv. 27.4.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.27.21256207v1

Avaa ikkuna! Ilmanvaihdolla on luultua isompi merkitys tartuntojen leviämisen estämisessä. Katso, miten koronavirus leviää bussissa, kotona tai kaverin luona. YLE-Uutiset. 27.4.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11864261

Suomalaiset kehittivät koronan vasta-aineiden mittauksen rokotuksen jälkeen-testi kertoo suojan tehon. Koronarokotuksen antaman suojan voi nyt selvittää laboratoriokokeella. Iltalehti. 27.4.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/d0577f98-19a5-4654-b86d-6a41686fac30?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

Miljoonat jättävät toisen annoksen Covid -rokotteita väliin. Lähes 8 prosenttia niistä, jotka saivat ensimmäiset Pfizer- tai Moderna -laukaukset, unohtivat toisen annoksen. Valtion virkamiehet haluavat estää lukumäärän nousun. The New York Times. 25.4.2021. https://www.nytimes.com/2021/04/25/business/covid-vaccines-second-doses.html

CDC suosittelee Johnson & Johnsonin Janssenin COVID-19-rokoteohjelman käyttöä. CDC. 25.4.2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/jjupdate.html

Six60 Eden Parkissa: 50000 fania kerääntyy Aucklandin stadionille avajaiskonserttiin. Tavarat. 24.4.2021. https://www.stuff.co.nz/entertainment/music/300285459/six60-at-eden-park-50000-fans-flock-to-auckland-stadium-for-inaugural-concert

Suomalainen koronarokoteyhtiö on pian hankalassa vertailu: ”Jos valtio ei auta avaamaan tätä solmua, se ei tarvitse avaudu”. Tutkimusta on tähän asti tehty yliopistoissa, mutta sillä resurssit ovat loppumassa. Ilta-Sanomat/Taloussanomat. 23.4.2021. https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007936179.html

Ovatko verihyytymät huolestuttavia mRNA -rokotteiden kanssa? Tutkimus Australian ensimmäisestä veren hyytymistapauksesta Pfizer -rokotteen jälkeen ei ole vielä vahvistanut yhteyttä. Uutiset GP. 23.4.2021. https://www1.racgp.org.au/newsgp/clinical/are-blood-clots-a-concern-with-mrna-vaccines

Aivojen laskimotukoksen tromboosi (CVST) ei liity merkittävästi COVID-19-rokotteisiin tai ei-COVID-rokotteisiin suuressa monivaltiollisessa Yhdysvaltain terveysjärjestelmässä. OSF -esipainot. 23.4.2021. https://osf.io/czn7j/

COVID-19-rokotekokeet nuorille lapsille etenevät Yalessa. Yalen lääketieteellinen korkeakoulu. 23.4.2021. https://medicine.yale.edu/news-article/covid-19-vaccine-trials-for-young-children-proceed-at-yale/

Nopea vastaus: Covid-19 on määrittänyt uudelleen ilmassa tapahtuvan lähetyksen. BMJ. 23.4.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n913/rr-7

Covid-19: Tietojen mukaan infektiot vähenivät 65% AstraZeneca- tai Pfizer-rokotteen ensimmäisen annoksen jälkeen. BMJ. 23.4.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1068#:~:text=Infections%20of%20SARS%2DCoV%2D2,Covid%2D19%20Infection%20Survey%20show.

Tutkimus: Johnson & Johnsonin koronarokote tehoaa myös virusmuunnoksiin. Johnson & Johnsonin rokote haluaa 85-prosenttisesti vakavia tautimuotoja. Helsingin Sanomat. 23.4.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007938207.html?share=79f74a7a762011aca1fe2d06253265d4

STM: n strategiajohtaja kertoo, kuinka Suomessa ollaan koronatilanteessa aivan veitsenterällä – tilanne voi ryöpsähtää käsistä ”yhdestä hipaisusta”. Kaikki kaikki keskeiset mittarit kertovat koronaepidemian helpottaneen, STM korostaa tätä voivan heikentyä ”yhdestä hipaisusta”. Ilta-Sanomat. 22.4.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007934821.html

Covid-19: Mitä tiedämme SARS-CoV-2: n leviämisestä ilmassa? BMJ. 22.4.2021. doi:  https://doi.org/10.1136/bmj.n1030

Projekti paljastaa oireettoman COVID-19-leviämisen kouluissa. UNMC Newsroom. 21.4.2021. https://www.unmc.edu/news.cfm?match=27235

Rokotteet toimivat: kaaviot, jotka osoittavat Covid -loppupelin. Vaikka tartunnat ovat ennätyksellisen korkealla, ihmishenkiä pelastetaan maissa, joissa on tehokkaita rokotusohjelmia. Financial Times. 21.4.2021. https://www.ft.com/content/d71729a3-72e8-490c-bd7e-757027f9b226

Kerta-annoksen 26 COV2.S-rokotteen turvallisuus ja tehokkuus Covid-19-tautia vastaan. NEJM. 21.4.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101544

Huhtikuu 21-30

Euroopan lääkevirasto: Yli 300 tapausta harvinaisista verihyytymistapauksista maailmanlaajuisesti. Reuters. 20.4.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/european-medicines-agency-more-than-300-cases-rare-blood-clot-events-worldwide-2021-04-20/

BNT162b2-rokotteen tehokkuus COVID-19: n ehkäisemisessä työikäisessä väestössä-ensimmäiset tulokset Etelä-Ruotsissa tehdystä kohorttitutkimuksesta. MedRxiv. 20.4.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.20.21254636v1

Koronan salakavalaa leviämistapaa ei oteta vastaan ​​- tutkijat huolestuivat. Koronavirus voi levitä ilmateitse paljon tehokkaammin kuin on ajateltu. Iltalehti 20.4.2021. https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/1eeabadd-dc08-41d2-a6fe-99fa4e3f3c33

COVID-19-rokote Janssen: EMA löytää mahdollisen yhteyden erittäin harvinaisiin tapauksiin, joissa esiintyy epätavallisia verihyytymiä ja alhaisia ​​verihiutaleita. EMA. 20.4.2021. https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood

HUS suunnittelee poliklinikkaa koronan pitkäaikaisoireista kärsiville potilaille.
Pitkäaikaisoireista kärsivät potilaat kuvaavat muun lisäksi uupumusta, hengenahdistusta, sydämentykytyksiä, rintakipua, lihaskipua, aivosumua, ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. MediUutiset. 20.4.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/hus-suunnittelee-poliklinikkaa-koronan-pitkaaikaisoireista-karsiville-potilaille/95647d65-2023-48d3-b623-eafcf362b216

Ei, rokotteen sivuvaikutukset eivät kerro, kuinka hyvin immuunijärjestelmäsi suojaa sinua COVID-19: ltä. Keskustelu. 19.4.2021. https://theconversation.com/no-vaccine-side-effects-dont-tell-you-how-well-your-immune-system-will-protect-you-from-covid-19-158728?

3 doses, then 1 each year: why Pfizer, not AstraZeneca, is the best bet for the long haul. The Conversation. 19.4.2021. https://theconversation.com/3-doses-then-1-each-year-why-pfizer-not-astrazeneca-is-the-best-bet-for-the-long-haul-159137

Miten korona­pandemia päättyy? Asiantuntijat arvioivat neljä vaihtoehtoa – yksi nousee ylitse muiden. On vielä epäselvää, miten koronavirukselle käy sen jälkeen, kun pandemia on saatu hallintaan. Ilta-Sanomat. 19.4.2021.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007927513.html

Israel lifts outdoor face mask rule after vaccination drive. The easing of restrictions comes as coronavirus cases drop significantly in Israel, following a world-leading vaccination campaign. Independent 19.4.2021. https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-reopen-education-face-mask-b1833330.html

Coronavirus | Israel lifts public mask mandate, opens schools. The Hindu. 18.4.2021. https://www.thehindu.com/news/international/coronavirus-israel-lifts-public-mask-mandate-opens-schools/article34349759.ece

Evidence of COVID-19 airborne transmission “overwhelming” say experts. New Atlas. 18.4.2021. https://newatlas.com/health-wellbeing/covid19-sars-cov-2-airborne-transmission-aerosol-evidence-study/

South African variant may ’break through’ Pfizer vaccine protection, but vaccine highly effective, Israeli study says. Reuters. 18.4.2021. https://www.reuters.com/world/middle-east/south-african-variant-may-break-through-pfizer-vaccine-protection-vaccine-highly-2021-04-18/

NSW Covid quarantine: viral sequence suggests coronavirus jumped between hotel rooms. Seven cases of returned travellers arriving from different countries at different times have the same viral sequence. The Guardian. 17.4.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/apr/17/nsw-covid-quarantine-viral-sequence-suggests-coronavirus-jumped-between-hotel-rooms

Terassilla puoleen yöhön asti? THL:n skenaariossa se ei pahentaisi koronatilannetta enää kesäkuussa. THL:n skenaarioiden mukaan rajoituksia on avattava asteittain, koska muuten tartunnat hyppäävät ylöspäin. Iltalehti. 16.4.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/c6ff33a7-9c77-45d4-9dc3-a67048961dea

From hero to zero: Uruguay’s coronavirus boomerang. The Uruguayan government is placing its hopes for beating a world-record coronavirus infection rate on its vaccine campaign.  Yahoo News. 16.4.2021.  https://news.yahoo.com/hero-zero-uruguays-coronavirus-boomerang-190842624.html?guccounter=1

Will You Need a Booster Shot of the COVID-19 Vaccine? TIME Health. 16.4.2021. https://time.com/5955500/covid-19-vaccine-booster-shot/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=email-share-article&utm-term=health_covid-19

How well Covid-19 vaccines work against variants, according to the latest research. Advisory Board. 16.4.2021. https://www.advisory.com/en/daily-briefing/2021/04/16/variants-vaccines

Indoor Air Changes and Potential Implications for SARS-CoV-2 Transmission. JAMA. 16.4.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779062?guestAccessKey=fe95af75-5d27-4f8c-93ec-be2ccbb662c1&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=041621

Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2. The Lancet. 15.4.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00869-2/fulltext#

Vaccines that can protect against many coronaviruses could prevent another pandemic. Science. 15.4.2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/04/vaccines-can-protect-against-many-coronaviruses-could-prevent-another-pandemic

Seerumin neutraloiva aktiivisuus mRNA-1273-rokotteen aiheuttama. NEJM. 15.4.2021. https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2102179?query=pfw&jwd=000020100690&jspc=

Covid aiheuttaa kahdeksan kertaa todennäköisemmin harvinaisen aivoveritulpan kuin AstraZeneca -rokote, tutkimus toteaa. Itsenäinen. 15.4.2021. https://www.independent.co.uk/news/science/covid-brain-clot-astrazeneca-vaccine-b1831876.html

Harvinaisen veren hyytymisriski on korkeampi COVID-19: llä kuin rokotteilla. Oxfordin yliopisto. 15.4.2021. https://www.ox.ac.uk/news/2021-04-15-risk-rare-blood-clotting-higher-covid-19-roccines

BNT162b2 mRNA Covid-19 -rokote valtakunnallisessa massarokotusasetuksessa. NEJM. 15.4.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765

Covid-19 on määrittänyt ilmassa tapahtuvan lähetyksen uudelleen. BMJ. 14.4.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n913/rr-7

Älä ala epäillä Pfizer- tai Moderna -rokotteita – 185 miljoonan annoksen jälkeen veritulppia ei ole punaisia. Sisäpiiri. 14.4.2021. https://www.businessinsider.com/covid-vaccine-blood-clot-risk-pfizer-moderna-johnson-and-johnson-2021-4?r=US&IR=T

Kuinka saada COVID-19-rokotteet köyhiin maihin-ja säilyttää edelleen patenttietuudet lääkkeiden valmistajille. Keskustelu. 14.4.2021. https://theconversation.com/how-to-get-covid-19-vaccines-to-poor-countries-and-still-keep-patent-benefits-for-drugmakers-158384?utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter% 20%20April%2015%202021%20-%201918118755 & utm_content = Daily%20Uutiskirje%20%20April%2015%202021%20-%201918118755+CID_a4fd7b81ad3f852964cf915e02d1bd08 & utm_source 20%%20% 20 maata%20%20ja%20still%20keep%20patent%20hyödyt%20%20lääkkeiden valmistajille

Oikeustieteilijät vaativat rokotuspassilta mahdottomia. Uusi Suomi. 14.4.2021. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lokari/oikeustieteilijat-vaativat-rokotuspassilta-mahdottomia/

Genomics and epidemiology of the P.1 SARS-CoV-2 lineage in Manaus, Brasilia. Tiede. 14.4.2021. https://science.sciencemag.org/content/early/2021/04/13/science.abh2644.full

AstraZeneca-rokote saa vanhemmat T-soluvasteen voimakkaammin kuin Pfizer. Tutkimus lisää todisteita annosten jakamisen puolesta Covid -tautia vastaan. Financial Times. 14.4.2021. https://www.ft.com/content/4492746e-6a14-4993-9c21-cd9c9f37eca4

Aivojen laskimotukos: retrospektiivinen kohorttitutkimus 513 284 vahvistetusta COVID-19-tapauksesta ja vertailu 489 871 ihmisen kanssa, jotka saivat COVID-19-mRNA-rokotteen. OSFKoti. 14.4.2021. https://osf.io/a9jdq/

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää COVID-19-rokotteista. Olennaista tietoa Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen tukemista COVID-19-rokotteiden tehosta ja niiden vaikutuksesta tautien leviämiseen ja uusiin muunnelmiin. Pharmaceutical Journal. 14.4.2021. https://pharmaceutical-journal.com/article/feature/everything-you-need-to-know-about-covid-19-vaccines#h-mrna-vaccines

Covid-19 on määrittänyt ilmassa tapahtuvan lähetyksen uudelleen. BMJ. 14.4.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n913

Koronan jatkotartunnan riski on koul pieni. Tartuntariski -koulu on altistumisen jälkeen edelleen käytettävissä pienempi kuin tartuntariski muissa altistumistilanteissa. Lääkärilehti. 14.4.2021. https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/koronan-jatkotartunnan-riski-on-koulussa-pieni/

Yhdistyneen kuningaskunnan kokeilu COVID-19-rokotteiden vaihtamisesta lisää Moderna- ja Novavax-laukauksia. Reuters. 14.4..2021. https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-vaccines-int-idUSKBN2BL2UW

Marin ajoi liikkumisrajoituksia sanoen THL: n pitävän tarpeellisten mättöminä, THL: n Salminen kertoi muuttaa perustuslakivaliokunnalle. Myös oikeusministeriö ehdotukset valtioneuvoston kanslialle kontaktien mahdollinen, nyt ministeriöillä erimielisyyttä ehdotelman merkityksestä. Helsingin Sanomat. 14.4.2021. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007918040.html

SARS-CoV-2: n esiintyvyys ja rokotteen paeta. Lancet. 13.4.2021. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00202-4/fulltext

COVID-19: n paikkatietoinen malli levisi Brasiliassa. Tiede 13.4.2021. https://science.sciencemag.org/content/early/2021/04/13/science.abh2644.full

FDA ja CDC suosittelevat COVID-19-rokotuksen keskeyttämistä J & J-Janssen-laukauksella, kun he tutkivat verihyytymien riskiä. AIKA Terveys. 13.4.2021. https://time.com/5954454/jj-janssen-vaccine-pause-blood-clots/

Kuinka koronavirusvaihtoehdot leviävät New Yorkissa. Uudet, haettavissa olevat postinumerotiedot antavat tarkan kuvan siitä, kuinka tarttuvat variantit ovat pitäneet New Yorkin tapaustason hälyttävän korkealla. The New York Times. 13.4.2021. https://www.nytimes.com/2021/04/13/nyregion/coronavirus-variants.html?referringSource=articleShare

Moderna sanoo, että suoja COVID-19-rokotetta vastaan ​​on edelleen vahva kuusi kuukautta. Reuters.13.4.2021. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-moderna/moderna-says-protection-from-its-covid-19-vaccine-still-strong-six-months-on-idUKKBN2C02TL?edition- uudelleenohjaus = Iso -Britannia

Suurin osa brasilialaisista COVID -19 -tehohoitopotilaista, jotka ovat 40 -vuotiaita tai nuorempia – raportti. Reuters.13.4.2021. https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-brazil-idUSL1N2M62BE

Kaksi uutta tutkimusta osoittavat, että Yhdistyneen kuningaskunnan COVID-19-virusvariantti ei liity vakavaan tautiin-mutta kysymyksiä on edelleen. AIKA Terveys. 12.4.2021. https://time.com/5954287/latest-studies-show-uk-covid-19-virus-variant-is-not-linked-to-severe-disease-but-questions-remain/

”Talouskasvu on nyt tavallisesti, jotka ottivat karanteenit tylysti käyttöön”, Bangkokissa asuva salkunhoitaja Petri Deryng sanoo. Kauppalehti. 11.4.2021. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/talouskasvu-on-nyt-parasta-maissa-jotka-ottivat-karanteenit-tylysti-kayttoon-bangkokissa-asuva-salkunhoitaja-petri-deryng-sanoo/6f503c12-6446-4758- 9e24-52d2f3063a19

Die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, tohtori Angela Merkel, Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder, Den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Die Gesundheitsminister und Gesundheitsministerinnen der Länder. Ansteckungsgefahren aus Aerosolwissenschaftlicher Perspektive. Tarjoajan lyhyt. 11.4.2021. https://ae00780f-bbdd-47b2-aa10-e1dc2cdeb6dd.filesusr.com/ugd/fab12b_2351153712d045088f336256cf7b1b5e.pdf

Etelä -Afrikkalainen variantti voi välttää suojan Pfizer -rokotteelta, Israelin tutkimus sanoo. Reuters. 11.4.2021. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-israel-study-idUSKBN2BX0JZ

Professori varoittaa: Korona on myös tieto aivosairaus – näistäisia ovat viruksen vaikutukset aivoihimme. MTV-Uutiset. 11.4.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/professori-varoittaa-korona-on-myos-merkittava-aivosairaus-tallaisia-ovat-viruksen-vaikutukset-aivoihimme/8112060

ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) -rokotteen teho huolestuttavaa SARS-CoV-2-varianttia vastaan ​​202012/01 (B.1.1.7): satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen tutkimusanalyysi. Lancet. 11.4.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00628-0/fulltext

Huhtikuu 11-20

Ylimpi virkamies on myöntänyt, että kiinalaisten rokotteiden teho on heikko. AIKA Terveys. 10.4.2021. https://time.com/5954051/chinese-covid19-vaccines-effectiveness/

Asiantuntijoiden mukaan COVID-19-tartunnan riski ulkona on pieni, mutta turvatoimia on noudatettava. COVID-19-tapausten kasvaessa asiantuntijat selittävät, kuinka nauttia ulkoilusta turvallisesti. CBC News. 10.4.2021. https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/risk-of-covid-19-transmission-outdoors-explained-1.5981935

COVID-19-diagnoosin saaneiden Yhdysvaltain lasten ja nuorten ominaisuudet ja sairauksien vakavuus. JAMA -verkko. 9.4.2021. COVID-19-diagnoosin saaneiden yhdysvaltalaisten lasten ja nuorten ominaisuudet ja sairauksien vakavuus | Nuorten lääketiede | JAMA -verkko auki | JAMA -verkko

Covid-19 myös myös aivosairaus. Turun Yliopisto. 9.4.2021. Covid-19 myös myös aivosairaus | Turun yliopisto (utu.fi)

Lauman immuniteetti voi kestää 4,6 vuotta rokotekansallisuuden vuoksi. Lääketieteelliset uutiset tänään. 9.4.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/herd-immunity-may-take-4-6-years-due-to-vaccine-nationalism?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&ut 12 & apid = 35182891 & rvid = 36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

Vaihtoehtoinen rajoitus mRNA -rokotteille. Luontoarvostelut, Immunobiologia. 9.4.2021. https://www.nature.com/articles/s41577-021-00548-5

ImmunityBion Covid-19-rokote aiheuttaa vankan T-soluvasteen kokeessa. ImmunityBio on raportoinut alustavat tiedot vaiheen I kliinisestä tutkimuksesta sen hAd5-Covid-19-rokotekandidaatista, joka stimuloi rokotteen toimittaman piikin (S) ja nukleokapsidi (N) -proteiiniantigeenien reaktiivisten T-solujen muodostumista terveillä koehenkilöillä. Clinical Trials Arena. 9.4.2021. https://www.clinicaltrialsarena.com/news/immunitybio-vaccine-t-cell/

Todisteita huolestuttavien SARS-CoV-2-varianttien läpimurtojen lisääntymisestä BNT162b2 mRNA -rokotetuilla henkilöillä. MedRxiv. 9.4.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.21254882v1.full

Moderna -rokotteen vasta -aineet kestävät vähintään 6 kuukautta; keuhkosiirto voi pelastaa joitakin COVID-19-selviytyjiä. Reuters. 9.4.2021. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-science-idUSKBN2BW24Q

Zero Covid Day – Katse tulevaisuuteen. youtube. 9.4.2021. https://youtu.be/nzq0zgx5Vb8

Covid-19 Mumbaissa: Toisessa aallossa lapset ovat oireellisempia. Mumbai: Covid-19-potilaita hoitavat lääkärit ovat havainneet selvän trendin meneillään olevan toisen pandemiaallon aikana-virus näyttää nyt vaikuttavan lapsiin vakavammin. Hindustan Times. 8.4.2021. https://www.hindustantimes.com/india-news/in-second-wave-kids-more-symptomatic-101617821189124.html

Kansainvälinen tutkimus: suomalaiset sitoutuneet koronarajoitusten suorittamiseen muut tutkittuja maita parempi. Muun tutkimustiedot vastanneiden ikä, koulutus ja sukupuoli vaikuttavat mahdolliset lyhytkestoiset koronarajoitukset. YLE Uutiset. 8.4.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11874362?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ylefi&utm_content=2021-04-08

Meksikon koronatilastoihin ilmestyi kerralla 100 000 kuollutta lisää – Monien neidon lukuja ei voi luottaa, sanoo THL: n Salminen. Erityisesti kehittyvien neitsyt tilastot mahdollistavat pandemiatilanteesta tehty virheellisen kuvan. Helsingin Sanomat. 8.4.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007908272.html?share=8b0a34ee2a805f56042e60efe4403786

Rankka Brasilian virusmuunnos leviää jo Ruotsissa. Verkkouutiset 7.4.2021. https://www.verkkouutiset.fi/brasilian-virusmuunnos-leviaa-jo-ruotsissa/#fc8484d1

Pre-infektio 25-hydroksivitamiini D3 -tasot ja yhteys vakavuuteen. Covid19-sairaus. MedRxiv. 6.4.2021. Pre-infektio 25-hydroksivitamiini D3 -tasot ja yhteys COVID-19-sairauden vakavuuteen (medrxiv.org)

Ruotsin pandemiakokeilu. Kun koronavirus saapui, maa päätti olla ottamatta käyttöön sulkemisia tai suositella maskeja. Miten on käynyt? New Yorker. 6.4.2021. Ruotsin pandemiakokeilu | New Yorker

Salkunhoitaja Petri Deryng: ”Talouskasvu on nyt tavallisesti, jotka ottivat karanteenit tylysti käyttöön”. Talouselämä. 6.4.2021. Salkunhoitaja Petri Deryng: ”Talouskasvu on nyt tavallisesti, jotka ottivat karanteenit tylysti käyttöön” | Talouselämä (talouselama.fi)

Tapauspohjaisten ja väestöpohjaisten interventioiden arvioidun tehokkuuden vertailu COVID-19-estämiseen Taiwanissa. JAMA -verkko. 6.4.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2778395

Koettu tehokkuus, rajoittavuus ja suojatoimenpiteiden noudattaminen Covid-19-pandemiaa vastaan: kansainvälinen vertaileva tutkimus 11 maassa. MDPI 6.4.2021. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/7/3806

Vasta-aineen pysyvyys 6 kuukauden ajan mRNA-1273-rokotteen toisen annoksen jälkeen Covid-19-tautia vastaan. NEJM. 6.4.2021. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2103916

Kuuden kuukauden neurologiset ja psykiatriset tulokset 236 379 COVID-19-eloonjääneestä: retrospektiivinen kohorttitutkimus, jossa käytetään sähköisiä terveystietoja. Lancet. 6.4.2021. https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00084-5/fulltext#.YG093eDh_QI.twitter

Emeritusprofessori: Vain hotellikaranteenit estääisivät Brasilian variantin tulon. Matti Jantusen mukaan virusmuunnokset mahdollistavat pahimmillaan palauttaa rokotussuojauksen lähtviivalle. Verkkouutiset. 06.04.2021. https://www.verkkouutiset.fi/professori-emeritus-vain-hotellikaranteenit-esta parhaiten-brasilian-variantin- tulon/ <https://www.verkkouutiset.fi/professori-emeritus-vain-hotellikaranteenit-esta näkyy- brasilian-variantin -tulon/>

Ulkoisen tartunnan osuus on 0,1% valtion Covid-19-tapauksista. Viralliset luvut paljastavat, että vain 262 tapausta on seurannut ulkoilua pandemian alkamisen jälkeen. The Irish Times. 5.4.2021. https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/outdoor-transmission-accounts-for-0-1-of-state-s-covid-19-cases-1.4529036?mode=amp

Diane Francis: Kanada jättää huomiotta toisen annoksen tieteen. Maailman terveysjärjestö punnitsee Britannian ja Kanadan annosteluviivästysstrategiaa. 5.4.2021. Talousposti. https://financialpost.com/diane-francis/diane-francis-canada-is-ignoring-the-science-on-second-doses

Huhtikuun 2021 päivitys TIGERiin: Maailmantalous kompastuu kohti kaksisuuntaista elpymistä. Brookings. 4.4.2021. https://www.brookings.edu/research/april-2021-update-to-tiger-the-world-economy-stumbles-toward-a-two-track-recovery/

Impfkommission rät Astrazeneca-Geimpften zu anderem Wirkstoff für zweite Dosis. Ärtzteblatt. 3.4.2021. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/122646/Impfkommission-raet-Astrazeneca-Geimpften-zu-anderem-Wirkstoff-fuer-zweite-Dosis#:~:text=Samstag%2C%203.%20April%202021&text Berliini%20%2D%20Mit%20einer%20ersten%20Astrazeneca, Donnerstag%20ver%C3%B6ffentlichten%20Beschlussentwurf%20der%20STIKO.

BNT162b2: n ja mRNA-1273: n rokotteen tehokkuuden väliarvio. COVID-19-rokotteet SARS-CoV-2-tartunnan ehkäisemisessä terveydenhuollon henkilöstön, ensiavun antajien ja muiden keskeisten ja eturintamassa työskentelevien keskuudessa-kahdeksan Yhdysvaltain toimipaikkaa, joulukuu 2020-maaliskuu 2021. CDC 2.4.2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7013e3-H.pdf

Ylimääräiset kuolemat COVID-19: stä ja muista syistä Yhdysvalloissa 1.3.2020-2.1.2021. JAMA. 2.4.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2778361 doi: 10.1001/jama.2021.5199

Voivatko rokotetut levittää virusta? Emme tiedä, tiedemiehet sanovat. Tutkijat vetäytyivät CDC: n johtajan mukaan, että rokotetut ihmiset eivät kanna virusta. The New York Times. 1.4.2021. https://www.nytimes.com/2021/04/01/health/coronavirus-vaccine-walensky.html

Pfizer/BioNTech COVID-19 laukaisi 91% tehokkaasti päivitetyissä tiedoissa, suojaten Etelä-Afrikkalaista varianttia vastaan. Reuters. 1.4.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizerbiontech-covid-19-shot-91-effective-updated-data-protective-against-south-2021-04-01/

Zero Covid -strategia suojaa ihmisiä ja taloutta tehokkaammin. Institut Economique Molinari. 1.4.2021. https://www.institutmolinari.org/wp-content/uploads/sites/17/2021/03/etude-zero-covid2021_en.pdf

Asiantuntija hematologisen paneelin (EHP) laatima opas keskittyi
koronavirusrokotuksen jälkeen esiintyvään tromboosin ja trombosytopenian oireyhtymään . 1.4.2021. https://bsh.org.uk/media/19512/guidance-version-10-on-mngmt-of-thrombosis-with-thrombocytopenia-occurring-after-c-19-vaccine_20210401.pdf

Versio, joka pakotti BC -hiihtokeskuksen sulkeutumaan, leviää nopeasti ja lähettää enemmän nuoria sairaalaan. Maapallo ja posti. Kanada. 1.4.2021. https://www.theglobeandmail.com/canada/article-covid-19-variant-spreading-rapidly-in-bc/

Koronarokotteesta nuorilla erinomaisilla tuloksilla, mutta Suomi ei ole ehkäistä rokota lapsia – Krarin puheenjohtaja: ”Lasten tautitaakka on tehty epäselvä”. Lapset saa Suomessa koronarokotteen vain, jos siitä on tehty sen saatavissa oleva hyöty, eli välttämätön tautitaakka on määrä painava.MediUutiset. 1.4.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/koronarokotteesta-nuorilla-erinomainen-tulos-mutta-suomi-ei-silti-ehka-rokota-lapsia-krarin-puheenjohtaja-lasten-tautitaakka-on-yha-epaselva/

Huhtikuu 1-10

Tavoitteena nolla Covid-19 talouskasvun varmistamiseksi. VOX EU /CEPR. 31.3.2021. https://voxeu.org/article/aiming-zero-covid-19-ensure-economic-growth

Vasta -ainetasot laskevat jyrkästi kolmen kuukauden rokotuksen jälkeen: Israelin tutkimus. i24news. 31.3.2021. https://www.i24news.tv/en/news/coronavirus/1617185858-antibody-levels-drop-sharply-after-3-months-of-second-vaccine-jab-israeli-study

Johtavat kuolinsyyt Yhdysvalloissa vuonna 2020, JAMA. 31.3.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2778234

WHO: n ”jännittävä seikkailu” löytääkseen COVID-19: n alkuperän joutuu vaikeuksiin. Tiedote atomitieteilijöistä. 30.3.2021. https://thebulletin.org/2021/03/whos-exciting-adventure-to-find-the-origins-of-covid-19-runs-into-trouble/

T-solut tunnistavat viimeisimmät SARS-CoV-2-variantit. NIH. 30.3.2021. https://www.nih.gov/news-events/news-releases/t-cells-recognize-recent-sars-cov-2-variants

Pfizer, Moderna COVID-19 -rokotteet ovat erittäin tehokkaita ensimmäisen rokotuksen jälkeen todellisessa käytössä, Yhdysvaltain tutkimus osoittaa. Reuters. 30.3.2021. https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-vaccines-int-idUSKBN2BL2UW

Muistoja menneisyyden bakteereista. Miten immuunisolumme muistavat hyökkääjät niin kauan, ja mitä tämä kyky voi tarkoittaa COVID-19-rokotteille? Amerikkalainen tiedemies. 30.3.2021. https://www.americanscientist.org/article/remembrance-of-germs-past

Uuden -Seelannin julkiset sairaalat kärsivät kriisin pahenemisesta. Maailman sosialistinen verkkosivusto. 29.3.2021. Uuden -Seelannin julkiset sairaalat kärsivät kriisin pahenemisesta – Maailman sosialistinen verkkosivusto (wsws.org)

Emme voi lopettaa pandemiaa ilman lasten rokottamista. Toistaiseksi lapset ovat enimmäkseen säästyneet Covid-19: n pahimilta puolilta. Pidetään se näin. The New York Times. 29.3.2021. https://www.nytimes.com/2021/03/29/opinion/covid-vaccines-kids.html?referringSource=articleShare

WHO: n kommentit Covid-19: n alkuperästä ovat ristiriidassa Redfieldin väitteiden kanssa, jotka se alkoi Kiinan laboratoriossa. CNN. 29.3.2021. https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-vaccine-updates-03-26-21/h_4018699a962ffd51b2d236cda55a72d8

Saksan beschliesst harten ”Oster-Lockdown”. In einer dramatischen Nachtsitzung haben Kanzlerin und Ministerpräsidenten harte Massnahmen beschlossen. Erst eine Drohung von Angela Merkel ermöglicht einen Beschluss. BaZ. 29.3.2021. https://www.bazonline.ch/deutschland-nimmt-lockerungen-zurueck-169036560807

BNT162b2: n ja mRNA-1273: n rokotteen tehokkuuden väliarvio. COVID-19-rokotteet SARS-CoV-2-tartunnan ehkäisemisessä terveydenhuollon henkilöstön, ensiavun antajien ja muiden keskeisten ja eturintamassa työskentelevien keskuudessa-kahdeksan Yhdysvaltain toimipaikkaa, joulukuu 2020-maaliskuu 2021. CDC MMWR. 29.3.2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7013e3-H.pdf

Lontoossa kirjattiin nolla Covid-19-kuolemantapausta päivittäin ensimmäistä kertaa kuuteen kuukauteen, kun tapaukset lisääntyvät muualla Euroopassa. CNN World. 29.3.2021. https://edition.cnn.com/2021/03/29/europe/europe-coronavirus-wrap-third-wave-gbr-intl/index.html

Asiantuntijoilta tyly purkaus Suomen koronatoimista-Neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäki: ”Eliminaatio on mahdollista mahdollista vuotta, ja vieläkin se on”. ”Sairaaloissa on oikeasti vaarallinen tilanne. Kaikista kalleimmaksi tulee kuukausikaupalla löyhässä hirror roikkuminen, jossa tehdään viilaillaan asteittain ”, biolääketieteen tutkija Tuuli Lappalainen sanoo. Mediuutiset. 29.3.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/9a1f892d-bdd3-41b8-8a8c-c3cc253c1a47?ref=newsletter:b2d9&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_akpaign=MU

Etelä-Afrikan virusmuunnos yleistyy Suomessakin-Mitä se tarkoittaa rokotusten tietoja ?. Jo nyt eteläafrikkalainen, immuniteettia osittain välttävä muunnos leviää Suomessa huolestuttavaa vauhtia. Helsingin Sanomat. 29.3.2021. https://www.hs.fi/tiede/art-2000007887309.html?share=7b215a847ffdd45ea24cb90d89b89bc5

Jos luottamus THL: n puolueettomaan asiantuntemukseen horjuu, hallitus menettää tuulensuojansa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta on pidetty asiantuntijaorganisaationa, joka kertoo lääketieteellisistä fakteista niin kuin ne ovat. Mutta nyt on herännyt epäilyjä, että THL tulkitsee tutkimustuloksia poliittisen prisman läpi. Helsingin Sanomat. 29.3.2021. https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000007889352.html

Så lätt är det att smittas i ett rum – även om du håller avstånd. Hur farligt är det att vara i samma rum som en smittad person, även om du håller avstånd? Aftonbladet. 28.3.2021. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/x32Xdl/den-okanda-smittorisken/salesposter?useFlexbox=true&shared=false&reason=denied

Koronaluvut kääntyivät laskuun-pahimmalla epidemia-joukko yhden toivoa herättävä esimerkki
Husin diagnostiikkapäätös, jonka jälkeen kouluissa tehdyillä säädöillä on suuria merkitys tartuntalukoja. Ilta-Sanomat. 28.3.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007887120.html

Ylen kysely: Liikkumisrajoituksia tarvitaan suomalaisia ​​ylivoimainen enemmistö – miehet aikovat rikkoa rajoituksia muita useammin kuin naiset. Perussuomalaisten äänestäjät vastustavat liikkumisrajoituksia eniten. Suopeimpia ovat hallituksenpuolueiden äänestäjät. 28.3.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11860602

Hurja nousu lasten koronatartunnoissa huolestuttaa: ”Eivätkö vanhemmat tai viranomaiset usko?”
Alle 10-vuotiaiden tartunnat ovat saatavilla viisinkertaistiset Suomessa jaksolla 17.1.-23.3. Uusi Suomi. 28.3.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/hurja-nousu-lasten-koronatartunnoissa-huolestuttaa-eivatko-vanhemmat-tai-viranomaiset-usko/e94accfb-546d-411d-a880-32321e99be04?ref=twitter:4807

Ministerit ovat tulipalossa uusien englantilaisten Covid -testaussääntöjen vuoksi rahdinkuljettajille. Kuljettajien on suoritettava säännölliset sivuttaisvirtaustestit, jos he ovat Englannissa yli 48 tuntia. Huoltaja. 28.3.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/28/lorry-drivers-arriving-in-england-must-take-covid-tests-from-6-april-says-minister

Sanna Marin haastattelutunnilla: Hallitus on sopinut rokotusjärjestyksen muuttamisesta – ”Ei tule tämänhetkisen tehty avuksi”. Pääministeri korostaa, haluat rokotusjärjestyksen muutos toimii niin nopeasti, että sillä ei ole toivottavaa lopettaa suunnitellun liikkumisrajoituksia. Sanna Marinin mukaan Suomen tiekartta ulos koronakriisistä eli niin sanottu exit-strategia on tulossa hallituksen käsittelyyn ensi viikolla ja laajempaan keskusteluun pääsiäisen jälkeen. Uusi Suomi. 28.3.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/sanna-marin-haastattelutunnilla-hallitus-on-sopinut-rokotusjarjestyksen-muuttamisesta-ei-tule-tamanhetkisen-tilanteen-avuksi/ffc4ef27-b874-4532-b90d-67957d22e52f

Aikaisemman SARS-CoV-2-infektion vaikutus humoraalisiin ja T-soluvasteisiin kerta-annos BNT162b2-rokotteelle. Lancet. 27.3.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00502-X/fulltext

THL: n asiantuntija suhtautuu varauksella suoritettavaan karanteenihotelliin: ”Jos laitetaan paljon tietoja samaan tilaan, se voi myös tehdä riskejä”. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) Kertoi A-studiossa torstaina hallituksen selvittävän Espanjasta kotiutuville karanteenitilaa Suomen etäisyys. YLE-Uutiset. 27.3.2021. THL: n asiantuntija suhtautuu varauksella suoritettavaan karanteenihotelliin: ”Jos laitetaan paljon tietoa samaan tilaan, voit myös tehdä riskejä” | Yle Uutiset | yle.fi

Ennuste. Meksikon ylimääräiset kuolemat ylittävät selvästi viralliset koronavirustiedot. Bloomberg. 27.3.2021. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-27/mexico-says-excess-deaths-in-2020-21-have-exceeded-417-000

Brasilia. CNN. 26.3.2021. https://edition.cnn.com/videos/world/2021/03/26/coronavirus-brazil-record-hospitals-shortages-rivers-ctw-intl-ldn-vpx.cnn/video/playlists/coronavirus-intl/

SARS-CoV-2 -optiikan optimointi Variant of seulontatutkimus: Kokemusta Brittiläisestä Kolumbiasta, Kanadasta, vuoden 2021 alkupuolelta. MedRxiv. 26.3.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.23.21253520v1

COVID -rokote viikoittain: AstraZenecan tarvikkeet ja teho mikroskoopin alla jälleen. Keskustelu. 26.3.2021. https://theconversation.com/covid-vaccine-weekly-astrazeneca-supplies-and-effinity-under-the-microscope-again-157902

Martin Scheinin: Pandemics and Human Rights: Three Perspectives on Human Rights Assessment of Strategies Against Covid-19. EUI Department of Law Research Paper No. 01. SSRN. 25.3.2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3811255

Mitä tarvitaan maailman rokottamiseen COVID-19-tautia vastaan. Erityiskertomuksessa hahmotellaan haasteita-mRNA-rokotteiden voiman vapauttamisesta taisteluun henkisen omaisuuden oikeuksien väliaikaisesta helpottamisesta. Luonto. 25.3.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00727-3

mRNA-rokotus tehostaa SARS-CoV-2-infektion aiheuttamia ristivaihtoehtoisia neutraloivia vasta-aineita. Tiede. 25.3.2021. https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2021/03/24/science.abg9175.full.pdf

AstraZeneca laskee hieman väitettä COVID-19-rokotteen tehokkuudesta hieman hallituksen huomautuksen jälkeen. Tiede. 25.3.2025. https://www.sciencemag.org/news/2021/03/astrazeneca-lowers-effinity-claim-covid-19-vaccine-bit-after-boards-rebuke

Viimeisimmät tulokset asettivat Oxford – AstraZeneca COVID -rokotteen takaisin raiteilleen. Tutkijat toivovat, että lähes lopulliset kliiniset tutkimustulokset, jotka osoittavat 76%: n tehon, poistavat epäilyt rokotteesta myrskyisän viikon jälkeen. Luonto. 25.3.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00836-z

WHO suosittelee olemaan rokottamatta passeja EU: n vihreänä passina. Euronews. 24.3.2021. https://www.euronews.com/2021/03/18/who-advises-against-vaccine-passports-as-eu-debates-green-pass?fbclid=IwAR3g5kB4uA71t-RKK1uzRD1CaJ5YShB-1TeegHf_1mPJZ_

Uudet SARS-CoV-2 -muunnelmat-kliiniset, kansanterveys- ja rokotusvaikutukset. New England Journal of Medicine. 24.3.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2100362

Suomesta löydetty uusi virusmuunnos. Uusi koronavirusmuunnos muistuttaa Etelä-Afrikan virusta. Se löytyi turkulaisopiskelijoiden ryppäästä. Iltalehti. 24.03.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/48e7639a-0651-4a28-b0b9-ed48bcbd8675?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

AZD1222 Yhdysvaltain vaiheen III ensisijainen analyysi vahvistaa turvallisuuden ja tehokkuuden: 76% rokotteen tehokkuudesta oireista COVID-19-tautia vastaan, 100% tehoa vakavia tai kriittisiä sairauksia ja sairaalahoitoa vastaan, 85% tehoa oireista COVID-19-tautia vastaan ​​65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla osallistujilla. BusinessWire. 24.3.2021. https://www.businesswire.com/news/home/20210324006015/en/AZD1222-US-Phase-III-Primary-Analysis-Confirms-Safety-and-Effinity

Voivatko mRNA-rokotteet kääntää pöydät COVID-19-pandemian aikana? Nykyinen tila ja haasteet. Kliininen huumeiden tutkimus. 23.3.2021. https://link.springer.com/article/10.1007/s40261-021-01022-9

Saksan beschliesst harten ”Oster-Lockdown”. In einer dramatischen Nachtsitzung haben Kanzlerin und Ministerpräsidenten harte Massnahmen beschlossen. Erst eine Drohung von Angela Merkel ermöglicht einen Beschluss.BaZ. 23.3.2021. https://www.bazonline.ch/deutschland-nimmt-lockerungen-zurueck-169036560807

Covid-19: variantit ja rokotus. BMJ. 23.3.2021. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n771

Marin olisi valmis liikkumisrajoitusten säätämiseen, Henriksson ja Ohisalo varauksellisia – THL: Suomessa todettu 430 uutta koronavirustartuntaa. HS kokoaa tästä jutusta tärkeimmät uutiset koronaviruksesta maailmalta ja Suomesta. 22.3.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007834634.html

AZD1222 USA: n vaiheen III tutkimus saavutti ensisijaisen tehokkuuden päätepisteen COVID-19: n estämisessä välianalyysissä. AstraZeneca. 22.3.2021. https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/astrazeneca-us-vaccine-trial-met-primary-endpoint.html

Lähentymiseen perustuva arvio suhteellisista eroista ikäjakautuneessa herkkyydessä ja tarttuvuudessa B.1.1.7-linjan SARS-CoV-2-muunnelmissa. MedRxiv. 21.3.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.18.21253931v1

 

Ensimmäinen rokoteannos ei ole vapaalippu normaaliin elämään: Koronatartunnat kasvavat ja asiantuntijat muistuttavat suojan kasvavan vähitellen. Rokotetut keskuudessa on nähty nousua koronatartunnoissa joissa Britanniassa. Tutkijat muistuttavat, että rokotteen antama suoja ei ole kattava viikoittain vuosikokouksen jälkeen ja että rajoituksia on saatavissa. MTV Uutiset. 21.3.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ensimmainen-rokoteannos-ei-ole-vapaalippu-normaaliin-elamaan-koronatartunnat-kasvavat-ja-asiantuntijat-muistuttavat-suojan-kasvavan-vahitellen/8096566#gs.w9t85t

Maaliskuu 21-31

Lähentymiseen perustuva arvio suhteellisista eroista ikäjakautuneessa herkkyydessä ja tarttuvuudessa B.1.1.7-linjan SARS-CoV-2-muunnelmissa. MedRxiv. 20.3.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.18.21253931v1

Talousnobelistilta kovaa kritiikkiä EU: lle rokotesekoilusta – ”Tulee syyamaan tuhansia turhia kuolemia”. Taloustieteilijä näkee taustalla syviä vikoja asenteissa ja eurooppalaisissa instituutioissa. Hän käyttää EU: n rokotehankinnoista sanaa katastrofi. MTV-Uutiset. 20.3.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/talousnobelistilta-kovaa-kritiikkia-eu-lle-rokotesekoilusta-tulee-aiheuttamaan-tuhansia-turhia-kuolemia/8096168?mtv_ref=twb_uutiset_talous#gs.w9v2l

Tutkimus: Yli 65-vuotiailla onnistunut riskejä sairastua koronaan uusia. Tanskassa analysoidut miljoonat koronavirustestit osoittavat, että luonnollinen koronavirustartunta suojaa hyvin uudelta tartunnalta. MTV Uutiset. 20.3.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkimus-yli-65-vuotiailla-merkittavasti-suurempi-riski-sairastua-koronaan-uudestaan/8096108

Hallituksen ”kaikki testataan” -linja ei käytännössä toimi -itärajan ylittäjistä jopa 90 % ei käy koronatestissä. Hallituksen ja aluehallintoviraston linjaus rajojen pakkotestauksista ei koske tietoja Venäjäjältä tulevia rekkakuskeja. Kaakkois-Suomen lukuisten rajanylityspaikan kautta Suomeen tulee riskimaa Venäjäjältä päivittäin yli 500 kuorma- ja rekka-autoa, joka suorittaa kuljettajille ei tehdä koronatestiä tai vaaditaan negatiivista testitodistusta. Etelä-Karjalanin maakuntahallituksen puheenjohtajan toivomus rajan yli tuleville ammattikunnallisille naamioille. Iltalehti. 20.3.2021. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/f9cf09ab-e692-4fd5-b56c-f8a97fed3ef4

Covid-19 kolmas aalto ”väistämätön” Isossa-Britanniassa, varoittaa epidemiologi. Tämän epidemiologin mukaan koulujen massiivinen avaaminen on asettanut Yhdistyneen kuningaskunnan raiteille kolmannelle koronavirusaallolle. LBC. 20.3.2021. lbc.co.uk/radio/presenters/andrew-castle/uk-coronavirus-third-wave-is-inevitable-amid-school-reopening/

COVID-19-pandemian suunnitteluskenaariot [päivitetyt IFR-arvot]. CDC. 19.3.2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html

SARS-CoV-2 -siirto ilman oireita. Tiede 19.3.2021. https://science.sciencemag.org/content/371/6535/1206.full

Brasilian P.1-SARS-CoV-2 -kannan aiheuttama vasta-aineiden kiertäminen. BioRxiv. 19.3.2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.12.435194v2.full

Neutraloivat vasta-aineet SARS-CoV-2-variantteja vastaan ​​infektion ja rokotuksen jälkeen. JAMA. 19.3.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777898

Olen rokotettu COVID-19: ää vastaan, mutta lapseni eivät. Mikä on turvallista meille? Aika Terveys. 19.3.2021. https://time.com/5946846/unvaccinated-kids-covid-19/

Vaikean akuutin hengitystieoireyhtymän koronavirus 2 leviäminen rajakaranteenin ja lentomatkojen aikana, Uusi -Seelanti (Aotearoa). CDC: n kehittyvät tartuntataudit. 18.3.2021. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/5/21-0514_article

Covid-19-rokotteiden toisen annoksen lykkääminen. BMJ. 18.3.2021. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n710

Covid-19: EU varoittaa Britanniaa rokotteiden viennistä. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on sanonut, että jos Covid -rokotetarjonta Euroopassa ei parane, EU ”pohtii, onko vienti maihin, joissa rokotusaste on korkeampi kuin meillä, edelleen suhteellista”. BBC uutiset. 18.3.2021. https://www.bbc.com/news/45877605

SARS-CoV-2-vasta-aineiden yleisyys ja immuunikestävyys Wuhanissa, Kiinassa. Lancet. 18.3.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00238-5/fulltext

WHO: n tutkija uskoo koronaviruksen alkuperän ratkenneen – johtolanka löytyi Kiinan viranomaisten käytössä. WHO: n tutkijaryhmän lopullinen raportti tutkimukset Wuhanissa on määrä julkaista kahden viikon sisällä. Ilta-Sanomat. 18.3.2021. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007866719.html?cs=email

Lasten koronatapaukset nousussa – professori kertoo tälle kaksi mahdollista tietoa. Lasten koronavirustartunnat ovat lisääntyneet, mutta myös koko väestön koronatestimäärät ovat enemmänntyneet. Lapsipotilaiden määrä ei ole noussut Husin alueella. Iltalehti. 18.3.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/49395e8a-0b6d-4ed8-8b13-62ae7b6c8158

Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible
Even with vaccination efforts in full force, the theoretical threshold for vanquishing COVID-19 looks to be out of reach. Nature. 18.3.2021. Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible (nature.com)

Videot osoittavat Brasilian terveysjärjestelmän vakavia olosuhteita. Brasiliaa tartuttaa uusi tuhoisa tapausten määrä, ja tuhansia ihmisiä kuolee päivittäin. Sairaaloiden tehohoitoyksiköt eri puolilla maata ovat ylikuormitettuja, ja jotkut valtiot ovat varoittaneet, että ne ovat loppumassa lääkkeistä, jotka ovat välttämättömiä intuboimaan vakavia tapauksia. CNN. 17.3.2021. https://edition.cnn.com/videos/world/2021/03/26/coronavirus-brazil-record-hospitals-shortages-rivers-ctw-intl-ldn-vpx.cnn/video/playlists/coronavirus-intl/

Arvio suojauksesta SARS-CoV-2-infektiota vastaan ​​4 miljoonalla PCR-testatulla yksilöllä Tanskassa vuonna 2020: väestötason havaintotutkimus. Lancet. 17.3.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00575-4/fulltext

Public Health England -rokotteen tehokkuusraportti maaliskuussa 2021. Public Health England. 17.3.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/971017/SP_PH__VE_report_20210317_CC_JLB.pdf

Sinun pitäisi silti rokottaa, vaikka sinulla on jo ollut COVID-19, tutkimukset. AIKA Terveys. 17.3.2021. https://time.com/5947476/covid-19-vaccine-infection/

Neljän kuukauden kliininen tila potilasryhmässä COVID-19-sairaalahoidon jälkeen. JAMA. 17.3.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777787

Myös kaikkia rokotuksia saa voi sairastua koronaan, Suomessa noin 200 tapausta – THL tutkii tartuntojen syitä. MTV-Uutiset. 16.3.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/myos-molemmat-rokotukset-saanut-voi-sairastua-koronaan-suomessa-noin-200-tapausta-thl-tutkii-tartuntojen-syita/8091858#gs.15rcni

ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 -rokotteen teho B.1.351-versiota vastaan. New England Journal of Medicine. 16.3.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102214

Covid-19: Suurin osa Italiasta on jälleen suljettu, koska maa taistelee uutta tartunta-aaltoa vastaan. Paikallinen. 15.3.2021. https://www.thelocal.it/20210311/covid-19-italy-braces-for-fyond-restrictions-as-infection-rate-rises-again/

Rokotuksen vaikutus COVI-19-tartuntaan: havainnointitutkimus terveydenhuollon työntekijöistä ja heidän kotitalouksistaan. 15.3.2021. https://github.com/ChronicDiseaseEpi/hcw/blob/master/vaccine_manuscript.pdf

Miksi Kainuun hoivakotien vanhukset joutuivat odottamaan koronarokotuksia pidempään kuin muut? – Sairaanhoitopiirin pandemiapäällikön selitys ei kestä faktantarkistusta. Seura. 15.3.2021. https://seura.fi/asiat/tutkivat/miksi-kainuun-hoivakotien-vanhukset-joutuivat-odottamaan-koronarokotuksia-pidempaan-kuin-muut-sairaanhoitopiirin-pandemiapaallikon-selitys-ei-kesta-faktantarkistusta/

Australian komissio vaatii vanhustenhoidon uudistamista. Lancet. 13.3.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00619-X/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email.

Vuosi pandemian jälkeen pitkä COVID rasittaa edelleen potilaita ja heidän hoitajiaan. AIKA Terveys. https://time.com/5946101/long-covid-caregivers/

COVID-19: n ihmisen geneettisen arkkitehtuurin kartoittaminen maailmanlaajuisella meta-analyysillä. Mediuutiset. 12.3.2021. COVID-19: n ihmisen geneettisen arkkitehtuurin kartoittaminen maailmanlaajuisella meta-analyysillä | medRxiv

Kolkisiini korona- ja koronaaritaudissa. Lääkärilehti 12.3.2021. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/kolkisiini-korona-ja-koronaaritaudissa/

Koronakuolleisuuden nopea väheneminen. Soininvaara. 12.3.2021. https://www.soininvaara.fi/2021/03/12/koronakuolleisuuden-nopea-vaheneminen/

Novavax vahvistaa korkean tason alkuperäisiä ja muunnettuja COVID-19-kantoja vastaan ​​Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Etelä-Afrikassa. CISION. 11.3.2021. https://www.prnewswire.com/news-releases/novavax-confirms-high-levels-of-effinity-against-original-and-variant-covid-19-strains-in-united-kingdom-and-south- africa-trial-301246019.html

Todelliset todisteet vahvistavat Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteen tehokkuuden ja syvän rokotteen vaikutuksen kansanterveyteen vuoden kuluttua pandemian julistamisesta. BusinessWire. 11.3.2021. https://www.businesswire.com/news/home/20210311005482/en/

Ad26.COV2.S-rokotteen immunogeenisyys COVID-19-tautia vastaan. JAMA. 11.3.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777598?widget=personalizedcontent&previousarticle=2779062

Me kaikki menetimme jotain. ’ Presidentti Biden suri kansakunnan kanssa ohjaamalla valtioita tarjoamaan COVID-19-rokotteita kaikille 1. toukokuuta mennessä. TIME Health. 11.3.2021. https://time.com/5946271/biden-covid-19-anniversary-speech/

TODELLISEN MAAILMAN TODISTEET VAHVISTAVAT PFIZER-BIONTECH COVID-19 -ROKOTTEEN JA TUNNISTETUN ROKOTUKSEN JULKISEN TERVEYDEN VAIKUTUKSEN KORKEAN TEHOKKUUDEN VUODEN PANDEMIAN JULISTETUN JÄLKEEN. Pfizer. 11.3.2021. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/real-world-evidence-confirms-high-effectiveness-pfizer

Peru antaa taloudellista tukea ”Covid -orpoille”. Brasilian raportti. 11.3.2021. https://brazilian.report/liveblog/coronavirus-brazil-live-blog/2021/03/11/peru-gives-financial-aid-to-covid-orphans/

Maaliskuu 11-20

COVID-19: n ihmisen geneettisen arkkitehtuurin kartoittaminen maailmanlaajuisella meta-analyysillä. MedRxiv. 10.3.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.10.21252820v1.

Turun yliopisto: Siitepölypitoisuudella yhteys koronatartuntoihin – Siitepölylle altistumista vältettävä. Ilmiö ei ole nähtävissä siitepölyallergiaan, vaan siitepölyaltistus itsensä voi heikentyä kehon kykyä torjua viruksia. Mediuutiset. 9.3.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/de434414-700f-4f62-a9d8-31418022fadf?ref=newsletter:eaf0&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje

Pfizer/BioNTech COVID-19 -rokote neutraloi Brasilian variantin laboratoriotutkimuksessa. Reuters. 9.3.2021. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-pfizer-brazil-idUSKBN2B02JC

African Variant Challenges Pfizer, Moderna Rokotteet. WebMD. 9.3.2021. https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20210309/s-african-variant-challenges-pfizer-moderna-vaccines

Ruotsalaistutkijat laskivat: Koronarajoituksista on seurannut jopa 2,5 kuolemaan, enimmäkseen köyhissä edelleen Noin 90 vähimmäismäärästä johtuvista kuolemista kaikista köyhissä tiedoissa, tutkijat laskivat. Helsingin Sanomat. 9.3.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007850032.html

Lääkäriliitto vetoaa kansalaisiin: Jokaisen on tunnettava vastuunsa. COVID-19-epidemia on pahimmillaan karkaamassa hallinnasta. Rajoituksia kiristetään nyt lakien ja asetusten voimalla, mutta teho-osastojen ja sairaaloiden toiminnan ylärajat saatetaan pian saavuttaa. Lääkärilehti. 8.3.2021. https://www.laakarilehti.fi/liitossa/liitto-toimii/laakariliitto-vetoaa-kansalaisiin-jokaisen-on-tunnettava-vastuunsa/

Vuonna 2018 diplomaatit varoittivat riskialttiista koronaviruskokeista Wuhanin laboratoriossa. Kukaan ei kuunnellut. Nähtyään vaarallisen laboratorion he kirjoittivat kaapelivaroituksen Washingtonille. Mutta se jätettiin huomiotta. Poliittis. 8.3.3031. https://www.politico.com/news/magazine/2021/03/08/josh-rogin-chaos-under-heaven-wuhan-lab-book-excerpt-474322

Kaikki kotitaloudessani ovat rokotettuja – paitsi minä. Mikä on turvallista meille? AIKA Terveys. 8.3.2021. https://time.com/5943774/covid-19-vaccination-family-cdc-guidelines/

Asiantuntija THL: n ennustekohusta: ”Yllätetty tässä isossa haloossa on ollut se, että tässä ei ole mitään yllättävää”. THL: n käyrät ovat puhtaasti matemaattisia malleja, jotka haluavat kertovat, kuinka nopeasti tautitilanne voidaan pahentua, tutkijat muistuttavat. YLE Uutiset. 8.3.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11826524?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2021-03-09

Tieto brittivariantin suuremasta tappavuudesta vahvistuu. Sairaalaan joudutaan useammin, mutta rokotteen kautta tai sairastamalla saatua immuniteettia brittivariantti ei väistä. Lääkärilehti. 8.3.2021. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/tieto-brittivariantin-suuremmasta-tappavuudesta-vahvistuu/?public=2395ae304c0ebf6e1e6fdb7044e2af18

Olli Vapalahti: THL halusi kauhulaskelmillaan nostaa kansalaisten kriisitietoisuutta – ”Tärkeintä on, jotta saadaan tarvittavia töitä ajoissa”. MTV Uutiset. 7.3.2020. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/olli-vapalahti-thl-halusi-kauhulaskelmilla-nostaa-kansalaisten-kriisitietoisuutta-tarkeinta-on-etta-tehdaan-valttamattomia-toimia-ajoissa/8084340#gs.v7qrrg

Varhainen SARS-CoV-2-infektion ja COVID-19: n väheneminen BNT162b2-rokotteen saaneilla. Lancet. 6.3.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00448-7/fulltext

Tällainen on THL: n raportti, joka vaikutti vaalien siirtoon – Tervahauta HS: lle: Kyse on mallinnuksista, jotka eivät tarvitse mitään toteudu. THL: n oikeusministeriölle toimittamassa korona-arviossa muistutetaan, jotta ”päätös on yhteiskunnallinen ja josta on punnittava muutta seikkoja kuin pelkästään epidemiologisia”. Ilta-Sanomat. 6.3.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007845518.html

THL Mallinnuspaperi 5.3.2020. https://twitter.com/TeeHool1/status/1368308870721007631

IMPATTO DELL’EPIDEMIA COVID-19 SULLA MORTALITÀ TOTALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ANNO 2020. ISTAT. 5.3.2021. https://www.istat.it/it/files//2021/03/Report_ISS_Istat_2020_5_marzo.pdf

DECESSI E SYY DI MORTE: COSA PRODUCE L’ISTAT. Kansallinen instituutti. 5.3.2021. https://www.istat.it/it/archivio/240401

Paperitiedot ruotsalaisista koululaisista joutuvat tulen alle. Tiede 5.3.2021. https://science.sciencemag.org/content/371/6533/973

Coronapod: COVIDin alkuperä ja ”laboratorion vuoto” -teoria. Mistä koronavirus tuli? Luonto. 5.3.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00599-7

EU-neidon rivit rokotehankinnoissa ovat alkaneet rakoilla-”Suomi seuraa, mistä tästä oikeastaan ​​on kysymys”. Itävalta ja Tanska yhteistyössä Israelin kanssa, myös venäläisille ja kiinalaisille rokotteille on kysyä. Helsingin Sanomat. 4.3.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007839079.html?share=bb2055255c04b6b8e1f529225da5afee

NAISET JA PANDEMIIKKA. COVID-19 on tehnyt mahdottomaksi kieltää sen, miten rikkoutuneet järjestelmät vahingoittavat naisia. TIME puhui naisten kanssa, jotka ovat löytäneet voimaa työskennellä kohti parempaa tulevaisuutta. TIME Health 4.3.2021. https://time.com/collection/women-covid19-pandemic/

Arvioitu tartunta ja SARS-CoV-2-linjan B.1.1.7 vaikutus Englannissa. CCMID -arkisto. 13.3.2021. https://cmmid.github.io/topics/covid19/uk-novel-variant.html

Brasilian COVID -hätätilanne – koko Brasilian lippu on nyt Manaus. Yli 1700 kuolemaa 24 tunnissa, tehohoidot kriittisiä. Viserrys. 3.3.2021. https://twitter.com/DrEricDing/status/1367148840596475920

Eurooppa harkitsee COVID-19-rokotepasseja. Pitäisikö muun maailman tarttua kiinni? AIKA Terveys. 3.3.2021. https://time.com/5944165/vaccine-passports-europe/

Virossa yli tuhat tartuntaa vain, mutta Helsingin tulkinnan mukaan ketään ei voida pakottaa todistusta. Pienten matkustajamäärien vuoksi tilan Helsingin mukaan hallinnassa. Helsingin Sanomat. 3.3.2021. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007838390.html?share=244385c2d838bbb799735d1ffb513394

Nel 2020, Varese la mortalità è cresciuta del 27%. Virallisten Istat-tiedot mukaan 2473 ihmistä kuoli enemmän kuin viimeinen viiden vuoden keskiarvo. Näistä 1868-luvulla Covid19-taudin haluttavaa vaikutuksesta. Varese News. 3.3.2021. https://www.varesenews.it/2021/03/nel-2020-provincia-varese-la-mortalita-cresciuta-del-27/1314191/

Maiden kuolinlukujen vertailu ei ole mielekästä, sanoo virustutkija Ville Pimenoff: Samasta syystä Suomen synkät itsemurhaluvut mahdollisesti olla silkka myytti. Helsingin Sanomat. 3.3.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007836737.html?share=5a8bbad4d3074e9215b18073535cbc84

Covid-19: Missä olemme rokotteissa ja muunnelmissa? BMJ. 2.3.2021. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n597

Tarttuvampi ja vältettävä SARS-CoV-2-variantti kasvaa nopeasti Brasiliassa. Imperial College -uutisia. 2.3.2021. https://www.imperial.ac.uk/news/216053/more-transmissible-evasive-sarscov2-variant-growing/

Tshekki näytti selviävän koronasta helpolla, mutta sitten iski katastrofi – näin maahan syntyi pandemiapainajainen. Vaalit lähestyivät, hallitus epäröi, korona riehui. Ilta-Sanomat. 2.3.2021. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007834592.html

Kun Texasin lääni yritti varmistaa rodun tasa-arvon COVID-19-rokotuksissa, se ei mennyt suunnitellusti. YIME Health. 2.3.2021. https://time.com/5942884/covid-19-vaccine-racial-inequity-dallas/

SARS-CoV-2 501Y.V2 välttää Etelä-Afrikan COVID-19-luovuttajaplasman neutraloinnin. Luonnon lääketiede. 2.3.2021. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01285-x

Lisääntynyt sairastumisriski, joka liittyy tartuntaan SARS-CoV-2-linjalla B.1.1.7 Tanskassa. Lancet. 2.3.2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3792894

Covid-19: nota técnica aponta agravamento da pandemia. AFN Notícias  »  Notícias  »  Covid-19. 2.3.2021. https://agencia.fiocruz.br/covid-19-nota-tecnica-aponta-agravamento-da-pandemia

Todelliset todisteet vahvistavat Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteen tehokkuuden ja syvän rokotteen vaikutuksen kansanterveyteen vuoden kuluttua pandemian julistamisesta. Businesswire.1.3.2021. https://www.businesswire.com/news/home/20210311005482/en/

BNT162b2-mRNA-rokotteen ja ChAdOx1-adenovirusvektorirokotteen COVID-19-rokotuksen tehokkuus varhaisessa vaiheessa oireisiin sairauksiin, sairaalahoitoihin ja kuolleisuuteen iäkkäillä aikuisilla Englannissa. MedRxiv. 1.3.2021. https://khub.net/documents/135939561/430986542/Early+effectiveness+of+COVID+vaccines.pdf/ffd7161c-b255-8e88-c2dc-88979fc2cc1b?t=1614617945615

SARS-CoV-2 -infektio ja -siirto oppilaitoksissa: tulehduksellinen, poikkileikkausanalyysi infektioryhmistä ja taudinpurkauksista Englannissa. Lancetin tartuntataudit. 1.3.2021. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30882-3/fulltext

Suuri osa maailmasta näkee koronavirustartuntojen vähenevän. Mutta Brasilian puhkeaminen on pahempi kuin koskaan. Washington Post. 1.3.2021. https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/coronavirus-brazil-vaccine-variant-bolsonaro/2021/03/01/1a03d52a-7a12-11eb-a976-c028a4215c78_story.html

Sitovat ja neutraloivat vasta-ainetiitterit yhden rokoteannoksen jälkeen terveydenhuollon työntekijöillä, jotka ovat aiemmin saaneet SARS-CoV-2-tartunnan. JAMA -verkko. 1.3.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777171?guestAccessKey=4ef53dc2-11ca-4f74-8ad0-491b1af5b290&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-ma=ut

Ei ole väliä, jos voimme rokottaa USA: n, jota tarvitsemme rokottamaan maailman. Ensimmäiset COVAX-rokotteet toimitettiin Norsunluurannikolla. TIME Health 1.3.2021. https://time.com/5942715/ivory-coast-covax-first-shots/

Covid Brasilia -versio ”voi levitä helpommin”. BBC uutiset. 1.3.2021. https://www.bbc.com/news/health-56252779

CDC: n päällikkö varoittaa ”mahdollisesta neljännestä noususta” ja kehottaa Yhdysvaltoja pitämään Covid -säännöt. Rochelle Walensky: ”Nyt ei ole aika rentoutua turvavalvonnassa”. Huoltaja. 1.3.2021. heguardian.com/world/2021/mar/01/cdc-chief-covid-us-coronavirus-cases-potential-fourth-surge

Avoimet koulut, Covid-19 ja lasten ja opettajien sairastuvuus Ruotsissa. NEJM. 1.3.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2101280

Martin Scheinin: Valmiuslaki otettiin käyttöön sovellavaksi lainvastaisesti. Perustuslakiblogi. 1.3.2021. https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2021/03/01/martin-scheinin-valmiuslaki-otetti-sovellettavaksi-lainvastaisesti/

”Kaikki ovat vihaisia”: Ardern on paineen alla viimeisimmän Aucklandin koronaviruksen sulkemisen takia
Uuden -Seelannin pääministeri sanoo ymmärtävänsä turhautumista ihmisiin, jotka eivät ole noudattaneet Covid -sääntöjä, mutta vastustaa rangaistusta. Huoltaja. 1.3.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/01/ardern-covid-lockdown-pressure-auckland-new-zealand?CMP=Share_iOSApp_Other

Maaliskuu 1-10

Ricciardi, tässä on Covidia vastaanottamassa strategiaa: joissain tapauksissa myös lukituksesta. Terveysministerin neuvonantaja: ”Riittää jo-jo osittaisten sulkemisten ja uudelleen avaamisen välillä”. L’Unione Sarda. 28.2.2021. https://www.unionesarda.it/news/italia/ricciardi-ecco-la-strategia-vincente-contro-il-covid-prevede-anche-il-lockdown-xdtsv38g

Oireettomien kantajien SARS-CoV-2 -siirtoriski: Tulokset Luxemburgin joukkotarkastusohjelmasta. Lancet. 27.2.2021.

Covid -19: Ensimmäisen aallon vasta -aineet paljon vähemmän tehokkaita 501Y.V2: ta vastaan ​​- professori. Uutiset24. 26.2.2021. https://www.news24.com/news24/southafrica/news/covid-19-first-wave-antibodies-much-less-effective-against-501yv2-professor-20210226

Tieteellisessä tutkimuksessa risteilyaluksen lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmässä olevista aerosolipartikkeleista ei havaittu havaittavaa siirtoa pinnoilla tai ilmassa. Seatrade Cruise News. 26.2.2021. https://www.seatrade-cruise.com/environmental-health/study-finds-transmission-aerosol-particles-cruise-hvac-system-undetectable

Olemme pandemian kolmannella neljänneksellä. Etelämantereen tutkijat, Marsin simulaatiotutkijat ja laivaston sukellusveneupseerit antavat neuvoja siitä selviämiseksi. AIKA Terveys. 26.2.2021. https://time.com/5942577/third-quarter-covid-19-pandemic-advice/

Tutkimus osoittaa, miksi SARS-CoV-2 on tarttuvampi kuin SARS-CoV-1. 26.2.2021. https://www.news-medical.net/news/20210226/Study-shows-why-SARS-CoV-2-is-more-infectious-than-SARS-CoV-1.aspx

Kolmen viikon lukko ei riitä, sanoo emeritusprofessori – etsii koronan kitkemistä Suomen rajoilla: ”Nyt on korkea aikaisemmin, kun rajan yli pääsee testaamattomia tai rokottamattomia ihmisiä”. Emeritusprofessori Matti Jantunen ottaisi Suomeen mallia tietoja Uudesta-Seelannista. Saarivaltion rajoilla on tiukka koronakuri. Maaseudun Tulevaisuus. 26.02.2021. https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/kotimaa/artikkeli-1.1329122

JANSSEN BIOTECH, INC. (JOHNSONIN JA JOHNSONIN LÄÄKETIETOYHTIÖ) COVID-19-rokote Ad26.COV2.S VAC31518 (JNJ-78436735) SPONSOR BRIEFING DOCUMENT Rokotteet ja niihin liittyvät biologiset tuotteet. FDA. 26.2.2021. https://www.fda.gov/media/146219/download

Emeritusprofessori arvioi Suomen koronatilannetta: ”Puheet on pidetty – THL: llä, STM: llä ja ministeri Kiurulla on painavat syyt huolestumiseen”. Matti Jantunen varoittaa, jotta se koronavarianttien tukahduttamaton leviäminen veisi Suomen lähimpänä kaksi kertaa samankaltaisessa katastrofaalisessa mittauksessa, jossa Italian Bergamo oli viime vuoden keväällä. Mediuutiset. 25.2.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/emeritusprofessori-arvioi-suomen-koronatilannetta-puheet-on-pidetty-thllla-stmlla-ja-ministeri-kiurulla-on-painavat-syyt-huolestumiseen/6a36f087-c6da-4de5- ad74-4fa4227e2ac5

Emeritusprofessori arvioi Suomen koronatilannetta: ”Puheet on pidetty – THL: llä, STM: llä ja ministeri Kiurulla on painavat syyt huolestumiseen”. Matti Jantunen varoittaa, jotta voitaisiin koronavarianttien tukahduttamaton leviäminen yli väestön veisi Suomen lähimmän kahden kuukauden aikana samankaltaisia ​​katastrofaalisia mittauksia, jossa Italian Bergamo oli viime vuoden keväällä. ”Väestöltään viisikertaiseen Suomeen tuotuina numeroina se tarkittaisi muun muun 25 000 kuollutta ja sairaanhoidon luhistumista”, hän sanoo. Uusi Suomi. 24.2.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/emeritusprofessori-arvioi-suomen-koronatilannetta-puheet-on-pidetty-thllla-stmlla-ja-ministeri-kiurulla-on-painavat-syyt-huolestumiseen/ded5b05d-bfb7-44cd- b6ea-145a9edbdc61

Koronavirusepidemian vaiheet ja torjuntatoimien tasot 1-3. Tartuntatautien torjunnan, suositukset ja rajoitukset tarkoituksena on saada viruksen leviämistä, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojelun kannalta riskiryhmiin kuuluvia tietoja. Valtioneuvosto. Päivitys 25.2.2021. https://stm.fi/koronavirusepidemian-tasot

Emme luultavasti koskaan poista COVID-19: ää Yhdysvalloista, se on silti kokeilemisen arvoista. AIKA. 25.2.2021. https://time.com/5942246/eliminate-covid-19-us/?utm_medium=email&utm_source=sfmc&utm_campaign=newsletter+coronavirus+default+ac&utm_content=+++20210225+++body&et_rid=14917960

”Stoppa coronan – minimera prat inomhus” Nya Östis 25.2.2021.

Tutkijat inaktivoivat SARS-CoV-2: n ”huijaamalla” sen peptideillä. Lääketieteelliset uutiset tänään. 25.2.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/scientists-inactivate-sars-cov-2-by-tricking-it-with-peptides

Maskitutkimusten paljastaminen: miksi kirurgisten maskien tehokkuus hengitystieinfektioiden ehkäisyssä on aliarvioitu. arXiv. 24.2.2021. 2102.04882.pdf (arxiv.org)

Kerta-annos BNT162b2-rokote suojaa oireettomalta SARS-CoV-2-infektiolta. 24.2.2021.

Tämä on uusi Varesotto sono cresciuti del 117% -raportti, joka sisältää toiset tiedot Covid
Basta questo dato, incontrovertibile e certificateato, a fugare ogni dubbio sul fatto che gli effetti della pandemia sul nostro territorio siano stati devastanti. Varese News. 24.2.2021. https://www.varesenews.it/2021/02/novembre-decessi-nel-varesotto-cresciuti-del-117-la-seconda-ondata-del-covid/1303554/

Karanteenin unohtava keskustelu perusoikeuksia koronanhallinnassa on nurinkurista. Thomas Brand. 24.2.2021. https://thomasbrand.me/korona/karanteenin-unohtava-keskustelu-perusoikeuksista-koronanhallinnassa-on-nurinkurista

Valtiovarainministeri Vanhanen: Ihmisten kohtaamiset pitää saada vähemmän mäksi kuin viime keväänä
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) sanoo, että jokainen kohtaamiset saa saada viimeiset tiedot vähemmän. Ilta-Sanomat. 24.2.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000007823761.html

Levittäminen johtaa COVID -pandemiaan – ja se voi auttaa sen kesyttämisessä. SARS-CoV-2-koronaviruksen epätasaisella leviämisellä on ollut traagisia seurauksia-mutta se tarjoaa myös vihjeitä siitä, miten torjuntatoimenpiteet voidaan kohdistaa parhaiten. Luonto 23.2.2021. doi:  https://doi.org/10.1038/d41586-021-00460-x

Tukahduta nyt – rokota niin pian ja paljon kuin voit. Matti Jantunen. 23.2.2021. https://worldaccordingtomatti.blog/2021/02/23/tukahduta-nyt-rokota-niin-pian-ja-paljon-kuin-voit/

Kalifornian koronaviruskanta näyttää yhä vaarallisemmalta: ”Paholainen on jo täällä”. Lios Angeles Times. 23.2.2021. https://www.latimes.com/science/story/2021-02-23/california-homegrown-coronavirus-strain-looks-increasingly-transmissible-and-dangerous

Covid-19: Italia jatkaa alueellista matkustuskieltoa maaliskuun loppuun asti. Paikallinen. 23.2.2021. https://www.thelocal.it/20210222/latest-italy-extends-regional-travel-ban-until-end-of-march/

BNT162b2-mRNA-rokotteen tehokkuus infektiota vastaan ​​ja COVID-19-rokotteen kattavuus terveydenhuollon työntekijöillä Englannissa, monikeskuksen mahdollinen kohorttitutkimus (SIREN-tutkimus). SSRN (LaNCET). 22.02.2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399

Pääkirjoitus: Koronakriisi etsii johtajuutta – keskinäinen syyttely turhaa. Juha Keskinen Ilytalehti. 22.02.2021. https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/553bd7aa-6349-4955-9933-519ffcde9a36

COVIDin tarttuminen pinnoilta on hyvin epätodennäköistä. Joten ehkä voimme helpottaa desinfiointia. Rukoilu. 22.2.2021. https://theconversation.com/catching-covid-from-surfaces-is-very-unlikely-so-perhaps-we-can-ease-up-up-on-the-disinfecting-155359?

”Hyviä vaihtoehtoja ei ole” – Virusmuunnosten vuoksi epidemia on nyt uudessa tiedossa, sanoo professori Vapalahti. Tuoreet luvut ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkakeskuksesta, joka tutkii alueen potilasnäytteet. Helsingin Sanomat. 22.2.2021. https://www.hs.fi/tiede/art-2000007819625.html?share=3ba7272ee8ff5a7af5791b3b99fb9428

Covid-19: Italia jatkaa alueellista matkustuskieltoa maaliskuun loppuun asti. Paikallinen. 21.2.2021. https://www.thelocal.it/20210222/latest-italy-extends-regional-travel-ban-until-end-of-march/

Covid -rokotteet vähentävät Yhdistyneessä kuningaskunnassa kuolleiden määrää, mutta sulkeminen on edelleen avainasemassa infektioiden vähentämisessä. Tiedot viittaavat siihen, että Boris Johnsonin on löydettävä tasapaino ilmoittaessaan etenemissuunnitelman rajoituksista. Financial Times. 21.2.2021. https://www.ft.com/content/6d4ff17b-b3a2-4f9a-bb73-84e50ba614b6

MTV Uutiset testasi VTT: n puhdasilmalaboratoriossa, miten virus leviää ilmaan yskiessä. MTV Uutiset. 21.2.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kuinka-hyvin-erilaiset-kasvomaskit-todella-suojaavat-yskiva-robottipaa-paljastaa-suojaimien-heikkoudet-katso-testi/8068498#gs.v7uhgq

Virusmuunnos sai Kanadan sulkemaan rajansa – Atlantin provinssit tekivät sen aikoja sitten ja nauttivat enemmän tavallisesta elämästä. Myös turismi romahti Atlantin kuplassa, sekä terveys että talous päättivät paremmin kuin muualla. YLE Uutiset. 21.2.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11784452?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp

Biontech-Impfstoff pysäytti Virusübertragung zu 89,4 Prozent. Überraschender Lichtblick im Kampf gegen Corona: Der Biontech-Impfstoff whats nicht nur gegen die Erkrankung, sondern verhindert auch die Infektion. Oli das für den Pandemieverlauf bedeutet. Der Spiegel Wissenschaft. 21.2.2921. https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-biontech-impfstoff-stoppt-virus-uebertragung-zu-89-4-prozent-a-f02ef45b-00b2-412d-b2ad-260ad8d2ddca

Helmikuu 21-28

Miksi kasvonaamarit voivat vähentää COVID-19-vakavuutta? Kasvomaskit vähentävät uuden koronaviruksen leviämistä ja voivat myös vähentää COVID-19: n vakavuutta. Tässä tutkimuksessa havaitaan, että naamarit lisäävät ihmisen hengittämän ilman kosteutta. Tutkijat ehdottavat syitä, jotka selittävät, miksi lisääntynyt kosteus voi vähentää COVID-19-tapausten vakavuutta. 20.2.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/why-might-face-masks-reduce-covid-19-severity?utm

Miten Google-hakutiedot voivat ennustaa COVID-19-epidemian? Uuden tutkimuksen mukaan verkkohaut voivat ennakoida tarkasti alueellisen nousun ja vähenemisen COVID-19-tapauksissa.
Tietyt hakutyypit paljastavat toiminnan, johon ihmiset aikovat osallistua.
Koti- ja kotona -toimintojen hakutulokset ennustavat COVID-19-diagnoosien määrää 10–14 päivää myöhemmin. Lääketieteelliset uutiset tänään. 20.2.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/how-google-search-data-can-predict-covid-19-outbreaks?utm

Pfizerin ja Biontechin rokote 85-prosenttisen kahden viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta, kertoo tutkimus. Tuore tutkimus ei ota ota kantaa lisää, käyttääko täyden rokotesuojan saaneet ihmiset vielä tartuttaa muita, jos ei ole enää ole vaarassa. Helsingin Sanomat. 20.2.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007815437.html?share=79095e48136f53ee2d8fbed47abd7830

Yksi kymmenestä Covid -potilaasta kuolee kuukausien kuluessa sairaalasta lähtemisestä, tutkimus paljastaa. Yli puolet Covid -potilaista kärsi komplikaatioista sairaalassa, joista pahiten kärsivät nuoret. Itsenäinen. 19.2.2021. https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-hospitals-death-long-covid-b1804704.html

Seuraukset aikuisilla 6 kuukauden kuluttua COVID-19-tartunnasta. JAMA -verkko. 19.2.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2776560/

Bergamon tiedote 17/02: +121 uutta tapausta ja yksi kuolema 24 tunnissa. 18.2.2021. https://www.tuttoatalanta.com/coronavirus/il-bollettino-di-bergamo-al-17-02-121-nuovi-casi-e-1-morto-in-24h-58801

Koronavirus: Yhdysvaltojen elinajanodote lyhenee vuoden pandemian keskellä. BBC uutiset. 18.2.2021. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56110005

Kuinka karjan immuniteetti toimii – ja mikä estää sen. NPR. 18.2.2021. https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/02/18/967462483/how-herd-immunity-works-and-what-stands-in-its-way?

Avoimet koulut, Covid-19 ja lasten ja opettajien sairastuvuus Ruotsissa. NEJM. 18.2.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2026670

Covid leviää eniten lapsilla, koska yleiset infektiot osoittavat suurta laskua. Huoltaja 18.2.2021. https://twitter.com/guardian/status/1362159891306016769/photo/1

Maailman ensimmäinen koronavirus Human Challenge -tutkimus sai eettisen hyväksynnän Isossa -Britanniassa. Yhdistynyt kuningaskunta on ensimmäinen maa maailmassa, joka suorittaa Covid-19-ihmishaastetutkimuksen Yhdistyneen kuningaskunnan kliinisten tutkimusten etiikkaelimen hyväksynnän jälkeen. Gov.UK. 17.2.2021. https://www.gov.uk/government/news/worlds-first-coronavirus-human-challenge-study-receives-ethics-approval-in-the-uk

COVID-19-tapaukset vähenevät nopeasti. Miksi? Neljä syytä: sosiaalinen etäisyys, kausiluonteisuus, yleisyys ja laukaukset. Atlantti. 17.2.2021. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/02/why-covid-19-cases-are-falling-so-fast/618041/

Covid-19-uutiset: Koti- ja työtestaus laajenee Englannissa ensi kuussa. Viimeisimmät koronavirusuutiset päivitetään päivittäin, mukaan lukien koronavirustapaukset, viimeisimmät uutiset, ominaisuudet ja haastattelut New Scientistilta sekä olennaista tietoa covid-19-pandemiasta. Uusi tutkija 17.2.2021. https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-home-and-work-testing-to-expand-in-england-next-month/

Lue lisää:  https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-home-and-work-testing-to-expand-in-england-next-month/#ixzz6ml7OlWb2

Toimittajat soluttautuivat rokotevastaiseen liikkeeseen, ja hätkähdyttävä dokumentti siitä nyt Ylellä – Tunnettu suomalainen ”rokotekriitikko” kutsuu holokaustia valheeksi. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT: n toimittajat soluttautuivat kokeiseen rokotevastaiseen liikkeeseen yli puoleksitoista vuodeksi. Siitä syntyi dokumenttisarja Vaccinkrigarna – rokotevastaisuuden soturit. Helsingin Sanomat. 16.2.2021. Toimittajat soluttautuivat rokotevastaiseen liikkeeseen, ja hätkähdyttävä dokumentti siitä nyt Ylellä – Tunnettu suomalainen ”rokotekriitikko” kutsuu holokaustia valheeksi – Kulttuuri | HS.fi

Ivermektiinin rooli SARS-CoV-2-infektion ehkäisyssä Intian terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa: Vastaava tapaustutkimus. Plos One. 16.2.2021. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0247163

Tulevia skenaarioita COVID-19-pandemialle. Lancet. 16.2.2021.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00424-4/fulltext

Australian Covid -rokotteen käyttöönotto: miten se tapahtuu ja milloin voit saada sen? Tämän viikon ensimmäisten Pfizer -annosten saapuessa ja AstraZeneca -rokotteen TGA -hyväksynnän myötä kaikki aikuiset voivat odottaa saavansa hyökkäyksen lokakuuhun mennessä. Huoltaja. 16.2.2021. https://www.theguardian.com/australia-news/2021/feb/16/australias-covid-vaccine-rollout-how-will-it-happen-and-when-can-you-get-it

Saadakseen elämänsä takaisin teini -ikäiset vapaaehtoiset rokotekokeisiin. Teini -ikäisten rokottaminen on kriittinen osa pandemian hidastamisessa ja karjan immuniteetin saavuttamisessa. Mutta heidän osallistuminen kliinisiin tutkimuksiin asettaa haasteita, jotka ovat hyvin erilaisia ​​kuin kilpailevat aikuiset. The New York Times. 16.2.2021. https://www.nytimes.com/2021/02/16/health/covid-vaccine-teens.html?referringSource=articleShare

Berliner Studie zu Corona-Infektionen. Lüftungsxperte Martin Kriegel: ”Sich in Bürooder Klassenräumen aufzuhalten, is keine gute Idee”. 15.2.2021. https://www.berliner-kurier.de/berlin/lueftungsxperte-martin-kriegel-sich-in-buero-oder-klassenraeumen-aufzuhalten-ist-keine-gute-idee-li.140032

Tästä syystä jotkut Covid-19-numerot paranevat jatkuvasti. (Vinkki: rokotukset eivät ole laajoja). CNN Health. 15.2.2021. https://edition.cnn.com/2021/02/15/health/us-coronavirus-monday/index.html

Australian uutiset suorana: Australiasta löydettiin uusi Covid -muunnelma; vammaisten kuninkaallinen komissio kokoontuu uudelleen. B1525 -tapauksia, joissa on huolestuttavia mutaatioita, löydettiin kymmenestä maasta, rokotteiden käyttöönotto valmisteilla ja hotellin karanteeni takaisin valokeilaan. Seuraa kaikkia tämän päivän uutisia ja päivityksiä suorana. Huoltaja. 15.2.2021. https://www.theguardian.com/australia-news/live/2021/feb/16/australia-news-live-new-covid-variant-australia-disability-scott-morrison-victoria-pfizer-vaccine?utm_term= Automaattinen syöttö & CMP = twt_gu & utm_medium & utm_source = Twitter#Echobox = 1613422131

Monissa pandemian koettelemissa etsimään koronavirustartuntojen määrä on kääntynyt laskuun – Mistä se haluaa? Vain 40 prosentin laumasuojastakin voi olla apua pandemian nujertamisessa, mutta kyse on paljon muustakin kuin immuuni ihmisten määrästä väestössä. 15.2.2021.  https://www.hs.fi/tiede/art-2000007802936.html

Muistiot paljastavat: Näin hallitusta piti herätellä koronan uhkaan – Niinistö ehdotus kulisseissa kovempia ratkaisuja. Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamista asiakirjoista käy ilmi, että ministeriön julkisen viestinnän kuva koronatilanteesta poikkesi vuoden 2020 aikana päätetään terveysviranomaisten tilannekuvasta. Ilta-Sanomat. 15.2.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000007803415.html

Covid-19: Yhdistynyt kuningaskunta ei ottanut huomioon virushälytyksiä, rokotteen luoja sanoo. Kyselyiden tuki kasvaa hallituksen toimille, kun Johnson ilmoittaa, että Britannia on saavuttamassa 15 miljoonan rokotustavoitteen. Huoltaja. 14.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/13/covid-uk-failed-to-heed-the-virus-alerts-says-vaccine-creator?utm_term=38911199eb86c15f8ff4aa9af7ce5ab7&utm_campaign=GUardianTod

Onnistuisiko ”Uuden-Seelannin ihme” Suomessa? Näin normaaliin elämään eiisiin myös täällä. Uusi-Seelanti on useinalla epidemian tukahduttamisella painanut tartuntaluvut lähelle nollaa-suosissa juhlitaan normaalisti, ja maassa järjestetään jo kymmenientuhansien henkien yleisötilaisuuksiakin. Ilta-Sanomat. 14.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007802368.html

Uuden-Seelannin koronavirusepidemia: Ardern asettaa Aucklandin kolmen päivän lukkoon,
ja Etelä-Aucklandin perheen kolme jäsentä saivat positiivisen testin , mikä sai Jacinda Ardernin asettamaan alueen tason 3 toimenpiteisiin. Huoltaja. 14.2.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/14/new-zealand-covid-outbreak-race-to-trace-three-local-cases-in-auckland

Kysymyksiä ja vastauksia: Estääkö käsienpesu Covid-19-tartunnan? Ilmassa olevat pisarat levittävät todennäköisemmin koronavirusta kuin kosketusta, tutkijat uskovat. Huoltaja. 14.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/14/qa-does-handwashing-stem-the-transmission-of-covid-19

Lääkärit tyrmäävät ministerin: Puhuu kautta pääpäähänsä. Ministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan rajat ylittävän liikenteen rajoittaminen on hankalaa. Verkkouutiset. 13.2.2021. https://www.verkkouutiset.fi/laakarit-tyrmaavat-ministerin-puhuu-lapia-paahansa/#3bc885ae

Jopa 63% eteläafrikkalaisista on kokenut Covid-19, verenluovutustestit viittaavat. The Sunday Times. 13.2.2021. https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2021-02-13-up-to-63-of-south-africans-have-had-covid-19-blood-donor-tests- ehdottaa/

Ruotsalaisen akkutehtaan viruslinko pärskii ympäri Suomen – tartuntoja nyt yhteensä 42, joukko 15 brittivarianttia. Northvoltin akkutehtaan tartuntaketjussa on todettu lisää tartuntoja. Iltalehti. 13.2.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/150a696c-ed40-4de8-b0b7-71400c077b65

Rokotteen teho. Kun covid-19-rokotteet täyttävät viruksen uudet variantit, riippuu paljon tartunnan estämisestä, ei vain taudista. Taloustieteilijä. 13.2.2021. https://www.economist.com/briefing/2021/02/13/when-covid-19-vaccines-meet-the-new-variants-of-the-virus?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source= salesforce-marketing-cloud

Rokotusten epäröinti asettaa covid-19-taudin etenemisen vaaraan. Jos maailma haluaa kesyttää viruksen, epäilykset on taisteltava. Taloustieteilijä. 13.2.2021. https://www.economist.com/briefing/2021/02/13/vaccine-hesitancy-is-putting-progress-against-covid-19-at-risk?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce- markkinointi-pilvi

Kuinka hyvin rokotteet toimivat? Covid-19 voi tulla endeemiseksi. Hallitusten on alettava miettiä, miten selviytyä. Taloustieteilijä. 13.2.2021. https://www.economist.com/leaders/2021/02/13/how-well-will-vaccines-work?utm_campaign=the-economist-this-week&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Miltä matka näyttää pandemian jälkeen? Covid-19 on pysäyttänyt kansainvälisen matkustamisen. Mutta se toipuu ja siitä voi tulla jopa parempi kokemus, sanoo Simon Wright. Taloustieteilijä. 13.2.2021.  https://www.economist.com/special-report/2021/02/11/what-will-travel-look-like-after-the-pandemic?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing- pilvi

Jopa 63% eteläafrikkalaisista on kokenut Covid-19, verenluovutustestit viittaavat. Sunday Times. 13.2.2021. https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2021-02-13-up-to-63-of-south-africans-have-had-covid-19-blood-donor-tests- ehdottaa/

Kuinka tappaja -T -solut voisivat parantaa COVID -immuniteettia uusien varianttien edessä. Kilpailussa uusia koronaviruksen variantteja vastaan ​​tutkijat etsivät vasta-aineiden ulkopuolelta vihjeitä pysyvään suojaan COVID-19: ltä. Luonto. 12.2.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00367-7

Anti-SARS-CoV-2-vasta-aineiden esiintyvyys verenluovuttajien keskuudessa Pohjois-Kapissa, KwaZulu-Natalissa, Itä-Kapissa ja Etelä-Afrikan vapaavaltioiden maakunnissa tammikuussa 2021. 12.2.2021. https://assets.researchsquare.com/files/rs-233375/v1_stamped.pdf/DOI: 10.21203/rs.3.rs-233375/v1

Britannian tutkijat vaativat keskustelua ”suuren tartunta -aallon” sallimisesta. Hallituksen neuvonantajat varoittavat kansallisesta keskustelusta sen jälkeen, kun heikoimmassa asemassa olevat on rokotettu. Financial Times. 12.2.2021. https://on.ft.com/3tUVAO4

Koronataudin riski 2019 (COVID-19) silmälaseja käyttävän Pohjois-Intian väestön keskuudessa. MedRxiv. 12.2.2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.12.21249710v1

Marja Sannikka: Suomi ei ole koronan mallimaa. YLE 1. 12.2.2021. klo 20:00. https://areena.yle.fi/1-50667811#autoplay=true

Talvi COVID-19: Ilmasto on vähemmän tärkeä kuin torjuntatoimenpiteet. Monet virukset ovat aktiivisempia talvella.
COVID-19-määrä on noussut talvikuukausina pohjoisella pallonpuoliskolla ja kesäkuukausina eteläisellä pallonpuoliskolla. Uusi tutkimus viittaa siihen, että nykyiset talvipiikit johtuvat rentouttavista torjuntatoimenpiteistä – eivät muuttuvista ilmasto -olosuhteista. Lääketieteelliset uutiset tänään. 12.2.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/winter-covid-19-climate-less-important-than-control-measures

Naamioiden tulisi istua paremmin tai kaksinkertaistaa koronaviruksen muunnelmia vastaan, CDC sanoo. Tiivisteiden kiristäminen ilmavuotojen estämiseksi voi vähentää ihmisten altistumista yli 95 prosenttia laboratoriokokeissa. Washington Post. 11.2.2021. https://www.washingtonpost.com/health/2021/02/10/cdc-double-masks-covid/

Uuden SARS-CoV-2-muunnelman syntyminen Etelä-Kaliforniassa. JAMA. 11.2.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776543#:~:text=A%20novel%20variant%20of%20SARS,as%20a%20subclade%20of%2020C.

Varaus ja yöpyminen karanteenihotellissa saapuessasi Englantiin. Kuinka varata paikka karanteenihotelliin ja järjestää koronavirus (COVID-19) -testit, jos matkustat Englantiin kiellettyjen matkojen luettelossa olevasta maasta. Gov.UK. 11.2.2021.  https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england

COVID -tapausten ja kuolemien määrä vähenee maailmanlaajuisesti. WebMD. 11.2.2021. https://www.webmd.com/lung/news/20210210/rate-of-covid-cases-and-death-declining-worldwide#:~:text=In%20its%20weekly%20update%2C%20the,the %20viikko%20of%20Oct.%2026 .

Tässä raportoimme päivitetyistä ja lisäanalyyseistä, jotka yhdessä vahvistavat aiempaa havaintoa sairauden vakavuuden lisääntymisestä VOC B.1.1.7 -infektiota sairastavilla ihmisillä verrattuna muihin virusmuunnelmiin. 11.2.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961042/S1095_NERVTAG_update_note_on_B.1.1.7_severity_20210211.pdf

Tutkijat kehittivät mallin, jolla arvioidaan virusten ilmanvaraista leviämistä sisätiloissa. Uusi tutkimus kertoo, miten vaaraton mallivirus leviää ilmavälitteisesti sisätilassa. Virus levisi suurehkon tilaa päädystä päätyyn noin 15 minuuttia. Hyvä ilmahygienia, eli ilman ilmanvaihtoa, ilman puhdistusta ja seuraamista laskevat viruspitoisuuksia. Ilmatieteen laitos, Tiedote. 11.2.2021.  https://www.ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/1UXUvGZlHCu9pu7Lv5fVcv

”Rintaliivit luftväxling minimerar smittrisken”. Krögaren Henri Alén esppnade sin restaurang för aerosolforskning i höstas. Ennakkotuloksesta saatiin visar att vädring minskar risken för smitta. Hufvudstadsbladet. 11.2.2021. https://www.hbl.fi/artikel/forskare-blaste-in-virus-hos-kandiskrogaren-henri-alen-och-matte-resultatet-det-visar-bland-annat/

Wie kann ein weiterer landesweiter Lockdown trotz Virus-Mutationen verhindert werden? Die No-Covid-Gruppe präsentiert erstmals konkrete Handlungsempfehlungen. Zuerst eine rigorose Eindämmung, dann Testungen. Doch eine Strategie für Letzteres fehlt noch. Zudem würden den Menschen unter Umständen lang anhaltende Mobilitätsbeschränkungen zugemutet. Neue Zürcher Zeitung. 11.2.2021.  https://www.nzz.ch/wissenschaft/coronavirus-wie-die-nocovid-gruppe-weitere-lockdowns-verhindern-will

Färre virusutbrott på äldreboenden. SPANIEN RIKS Vaccinationseffekten börjar märkas allt mer på äldreboendena, där smitthärdarna minskat med 38 % sedan mitten av January. Sydkusten. 11.2.2021. https://www.sydkusten.es/engine.php?sectionId=11&articleId=31467

Rokotteet herättävät toivoa, mutta karu totuus häämöttää: covid-19 on luultavasti tullut jäädäkseen. Tartuntojen leviämisen helpous, uudet virusmuunnokset ja rokottamiseen liittyvät rajoitukset on tarkoitettu, jotta covid-19 tulee olemaan keskuudessamme vuosia-ja jotta se merkitsee isoa bisnestä. Helsingin Sanomat. 11.2.2021. https://www.hs.fi/talous/art-2000007797512.html

Covid: Britannian koronavirustapaukset, kuolemat ja rokotukset tänään. Kasvavatko koronavirustapaukset lähialueellasi ja valtakunnallisesti? Tarkista viikottaiset muutokset Englannissa, Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa sekä kansanterveysviranomaisten uusimmat luvut. Huoltaja. 11.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/11/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today

Kuolleisuustilasto kertoo koronan kurittaneen Venäjänjää ankarasti – Taloustieteilijä: Epidemia näytti, etteivät ihmisethenki tai totuus ole Kremlin prioriteetteja. Venäläisiä kuoli viime vuonna 18 enemmän enemmän kuin saavutisvuotena. YLE Uutiset. 11.2.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11780851

Helmikuu 11-20

Edessä voi olla kova kevät – THL esitteli eri skenaarioita, miten virusmuunnos leviää Suomessa.
Koronavirusmuunnoksista odotetaan tulevan Suomessakin vallitseva virustyyppi – ja miten pelätään kääntävän tartuntojen suhteen kovaan nousuun. Il, ta-Sanomat. 9.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007793346.html

IL: n tiedot: STM kyllästynyt avien ”nihkeyteen” – lakiesitys rajojen ”pakkotestauksesta” jumittaa mahdollista.
Hallituksen lakiesitys koronan tarjonta Suomen rajoilla ei tarvita valmistusta vielä tällä viikolla, koska juridisia tietojahtia hiotaan edelleen. Iltalehti. 8.2.2021. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/a78d1d37-5ae9-4769-9030-89b1736ac386

Oxford/AstraZeneca -jyrä ei pysty estämään S -afrikkalaisen kannan lievää ja kohtalaista Covid -infektiota, tutkimus osoittaa
vaikutuksen sairaalahoitoihin ja kuolemista, jotka johtuvat muunnelmasta, jota ei ole vielä määritetty alustavien havaintojen mukaan. Financial Times. 7.2.2021. https://www.ft.com/content/e9bbd4fe-e6bf-4383-bfd3-be64140a3f36

Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 6.2.2021. https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(21)00183-5/fulltext

Jopa 63% eteläafrikkalaisista on kokenut Covid-19, verenluovutustestit viittaavat. Taloustieteilijä. 6.2.2021. https://www.economist.com/science-and-technology/2021/02/06/will-variants-of-sars-cov-2-make-vaccination-harder?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source= salesforce-marketing-cloud

Covid-19: Aerosolien siirtymisen riski tehohoidon ulkopuoliselle henkilökunnalle on todennäköisesti ennakoitua suurempi. BMJ. 5.2.2021. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n354

Maskien käyttö ja ilman vaihtamista parantavat joukkoliikenteen terveysturvallisuutta. HSL: n VTT: ltä tilaaman selvitykseen osallistuvien joukkopoliittisen tartuntariski -näyttelyn hyvin hyvin pieni, jos joukkoliikenteessä ei ole annettu turvaohjeita. VTT. HSL Helsingin seudun liikenne. 4.2.2021. https://www.sttinfo.fi/tiedote/maskien-kaytto-ja-ilman-vaihtuminen-parantavat-joukkoliikenteen-terveysturvallisuutta?publisherId=4396&releaseId=69900056

Yhdysvaltojen elinajanodotteen lyheneminen vuonna 2020 COVID-19: n ja suhteettoman vaikutuksen vuoksi mustavalkoisiin ja latinoihin. PNAS 2.2.2021. https://www.pnas.org/content/118/5/e2014746118

MMR-rokote ja COVID-19: tuhkarokkoproteiinin homologia voi vaikuttaa ristireaktiivisuuteen tai täydentää aktivointisuojaa. American Society of Microbiology. 2.2.2021. https://mbio.asm.org/content/12/1/e03447-20

Tutkijat kummissaan-Poikiiko vakava covid-19-infektio potilaille diabeteksen? Washington Post kertoo tutkimuksista, mukaan lukien 14 prosenttia koronan vakavaa muotoa sairastaneista sai myös diabeteksen. Mediuutiset. 2.2.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/tutkijat-kummissaan-poikiiko-vakava-covid-19-infektio-potilaille-diabeteksen/816317c0-da8e-4cbc-a62f-b44b1a358a76?_ga=2.99671390.1915285049124

Väestön koko välittää nopeiden ja suurten hyötyjen mutaatioiden vaikutuksen rinnakkaiseen evoluutioon. BioRxiv. 2.2.2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.02.429281v1

Covid-19-tautiin liittyvät uudet diabetestapaukset. Tutkijat eivät ymmärrä tarkalleen, miten tauti voi laukaista tyypin 1 tai tyypin 2 diabeteksen tai ovatko tapaukset tilapäisiä tai pysyviä. Mutta 14 prosenttia vakavista covid-19-potilaista kehitti sairauden muodon, yksi analyysi havaitsi. Washington Post. 1.2.2021. https://www.washingtonpost.com/health/2021/02/01/covid-new-onset-diabetes/

Miksi maat, joissa on ”löysä”, sääntöjä rikkova kulttuuri, ovat kärsineet kovemmin Covidista. Tutkimuksemme osoittaa, kuinka tiukemmat yhteiskunnat voivat paremmin – ja miten muiden on opittava sopeutumaan pandemian voittamiseksi. The Guardian Weekly. 1.2.2021. https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/feb/01/loose-rule-breaking-culture-covid-deaths-societies-pandemic

Iän vaikutuksesta SARS-CoV-2: n leviämiseen kotitalouksissa, kouluissa ja yhteisössä. J Tartuntataudit. 1.2.2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7665686/

Will coronavirus really evolve to become less deadly? The Conversation. 1.2.2021. https://theconversation.com/will-coronavirus-really-evolve-to-become-less-deadly-153817

Helmikuu 1-10

Kulttuuritiiviyden ja löysyyden sekä COVID-19-tapausten ja kuolemien välinen suhde: maailmanlaajuinen analyysi. Lancet Planetary Health. 29.1.2021. DOI: https: //doi.org/10.1016/S2542-5196 (20) 30301-6

Kaikkien maiden tulisi noudattaa Covid-19-poistostrategiaa: tähän on 16 syytä. Maat, jotka yrittävät poistaa viruksen, ovat menestyneet paljon paremmin ja taloudellisesti paremmin kuin maat, jotka ovat yrittäneet tukahduttaa sen. Huoltaja. 28.1.2021. https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/jan/28/all-countries-should-pursue-a-covid-19-elimination-strategy-here-are-16-reasons-why

Jos ihmiset puhuisivat takkeista samalla tavalla kuin rokotteista. 27.1.2021. https://twitter.com/waltermasterson/status/1354438595885588481

Brasilian variantin siivittämä Amazonin kaupunki on murskannut sen. Washington Post. 27.1.2021. https://www.washingtonpost.com/world/2021/01/27/coronavirus-brazil-variant-manaus/

NERVTAG-paperi huolestuttavasta COVID-19-variantista B.1.1.7. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus. 22.1.2021. https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117

Vertaa N95-, KN95-, kirurgisten ja kangaskasvojen sopivuutta ja arvioi istuvuuden tarkistamisen tarkkuutta. PLOS ONE. 21.1.2021. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0245688

Furiinin katkaisukohdat esiintyvät luonnollisesti koronaviruksissa. Kantasolututkimus. 21.1.2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1873506120304165

Sosiaalisella vaikuttamisella on merkitystä: Noudatamme pandemiaohjeita eniten silloin, kun lähipiirimme tekee niin. British Journal of Psychology. 20.1.2021. Sosiaalinen vaikutus: Seuraamme pandemian suuntaviivoja eniten silloin, kun lähipiirimme tekee niin – Tunçgenç – 2021 – British Journal of Psychology – Wiley Online Library

Rogue-vasta-aineet voivat aiheuttaa vakavaa COVID-19-tautia. Todisteet lisääntyvät siitä, että itsehyökkäävät ”auto-vasta-aineet” voivat olla avain joidenkin pahimpien SARS-CoV-2 -infektioiden tapausten ymmärtämiseen. Luonto. 19.1.2021. Konnat vasta-aineet voivat ajaa vakavaa COVID-19: ää (nature.com)

Kotitalouksien SARS-CoV-2-tartunta ja alttiuden ja tarttuvuuden riskitekijät Wuhanissa: retrospektiivinen havaintotutkimus. Lancet. 18.1.2021. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30981-6/fulltext

Eine neue proaktive Zielsetzung für Deutschland zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 (Stand 18. tammikuuta 2021, versio 1.0). Die Zeit. 18.1.2021. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-01/no-covid-strategie.pdf?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Relapse and recovery. What is the economic impact of the latest round of lockdowns? The rich world has become better at mitigating their economic cost. The Economist. 16.1.2021. https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/01/13/what-is-the-economic-impact-of-the-latest-round-of-lockdowns

”Verinen sotku”: Sekaannusta vallitsee uusien COVID -varianttien nimeäminen. Kun sukulinjoja tulee lisää, tutkijat kamppailevat nimikkeistön hajanaisuuden kanssa. Luonto. 15.1.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00097-w

SARS-CoV-2: n lähetyksen heterogeenisyys, kinetiikka ja hallittavuus. Tiede. 15.1.2021. https://science.sciencemag.org/content/371/6526/eabe2424

Purkamaan myyttejä vakavan akuutin hengitystieoireyhtymän koronavirus-2 (SARS-CoV-2) leviämisestä ilmassa. Journal of Hospital Infection. 12.1.2021. https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(21)00007-4/fulltext

Arviot uuden SARS-CoV-2-variantin 501Y.V2 vakavuudesta ja tarttuvuudesta Etelä-Afrikassa. CCMID -arkisto. 11.1.2021. https://cmmid.github.io/topics/covid19/sa-novel-variant.html

Martin Scheinin: Suomi tarvitsee nyt rytminvaihd amatööri kilpailussa koronavirusta vastaanottaa. Perustuslakiblogi. 7.1.2021. https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2021/01/07/martin-scheinin-suomi-tarvitsee-nyt-rytminvaihd amatööri-kilpailussa-koronavirusta-vastaan/

COVID-19-rokotuskynnys (t): analyysi. medRxiv. 5.1.2021. COVID-19-rokotuskynnys (t): analyysi | medRxiv

WHO: n asiantuntijat ottavat huomioon COVID-19-rokotteen annosvälin. Minnesotan yliopisto. 5.1.2021. https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/01/who-experts-weigh-covid-19-vaccine-dose-interval

Lab-vuotohypoteesi Tiedemiehet ovat olleet vuosikymmenien ajan virransyöttöisiä viruksia toivoen estääkseen pandemian, ei aiheuttaen sitä. Mutta entä jos…? Älykkyys. 4.1.2021. https://nymag.com/intelligencer/article/coronavirus-lab-escape-theory.html

Lukitus Nigeriassa 2021 sopii onnettomuuteen koronavirustapausten lisääntyessä? Katso märkiä me tiedämme. BBC News, Pidginissä. 5.1.2021. https://www.bbc.com/pidgin/tori-55541814Lab-vuotohypoteesi Tiedemiehet ovat olleet vuosikymmenien ajan virransyöttöisiä viruksia toivoen ehkäisevänsä pandemian, ei aiheuttaen sitä. Mutta entä jos…? New York -lehti. 4.1.2021. https://nymag.com/intelligencer/article/coronavirus-lab-escape-theory.html

Tammikuu 2021

TFC: Lapset ja lähetys – päivityspaperi, 17. joulukuuta 2020. Lasten työ- ja maaliryhmän (TFC) laatima päivityspaperi lapsista, kouluista ja lähetyksistä. Tieteellinen neuvoa -antava ryhmä hätätilanteita varten. 31.12.2020. https://www.gov.uk/government/publications/tfc-children-and-transmission-update-paper-17-december-2020

Irlanti asetti COVID -19 -elämissuunnitelman tason 5 rajoitukset – muutamilla erityismuutoksilla.  Taoiseachin osasto . 22.12.2020. https://www.gov.ie/en/press-release/a1f21-ireland-placed-on-level-5-restrictions-of-the-plan-for-living-with-covid-19-with-a- mukautusten lukumäärä/

Gesellschaft für Aerosolforschungin kannanotto aerosolihiukkasten roolin ymmärtämisestä SARS-CoV-2-infektiossa. Zenodo. 18.12.2020. https://zenodo.org/record/4350494#.YHan0-gzZhE

Covid-19-rokotteet: suojaavan immuniteetin tuottaminen (B- ja T-soluvaste). BMJ. 17.12.2020. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4838

T-solu- ja vasta-ainevasteet, jotka indusoivat yksi annos ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) -rokotetta vaiheen 1/2 kliinisessä tutkimuksessa. Luonnon lääketiede. 17.12.2020. https://www.nature.com/articles/s41591-020-01194-5

Mikä on aerosolinmuodostusmenetelmä? JAMA. 15.12.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2774161

Kotitalouksien SARS-CoV-2 -siirto. Järjestelmällinen tarkastelu ja meta-analyysi. JAMA. 14.12.2020. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774102

Onko Florida parempi kuin Kalifornia hillitsemään koronavirusta? Vertailu COVID-19-tapauksiin, kuolemiin ja sairaalahoitoihin. Tampa Bay Times. 12.12.2020. https://www.tampabay.com/opinion/2020/12/12/is-florida-better-than-california-at-conasing-the-coronavirus-analysis/

Yleisön käyttämien kasvonaamioiden suodatustehokkuus COVID-19-pandemian aikana. JAMA -verkko. 10.12.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2774265

Ainutlaatuinen: Lapset tarttuvat ja levittävät koronavirusta puolet enemmän kuin aikuiset, Islannin tutkimus vahvistaa
suuret päätökset COVID-19: n suhteen ja lapset ovat olleet raskaita politiikassa ja niukasti tieteessä. Uudet laajamittaiset tutkimukset muuttavat sen. National Geographic. 10.12.2020. https://www.nationalgeographic.com/science/article/we-now-know-how-much-children-spread-coronavirus

Pitkän covidin patofysiologian kohtaaminen. BMJ: n mielipide. 9.12.2020. https://blogs.bmj.com/bmj/2020/12/09/confronting-the-pathophysiology-of-long-covid/

SARS-CoV-2 -infektio ja -siirto oppilaitoksissa: tulehduksellinen, poikkileikkausanalyysi infektioryhmistä ja taudinpurkauksista Englannissa. Lancet. 8.12.2020. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30882-3/fulltext

Joulukuu 2020

SARS-CoV-2 ja Parkinsonin taudin riski: tosiasiat ja fantasia. Lancet. 27.11.2020. https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(20)30442-7/fulltext

Odottamaton SARS-CoV-2-vasta-aineiden havaitseminen Italiassa ennen pandemiaa. NIH: n kansallinen lääketieteen kirjasto. 20.11.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33176598/

Maailmanlaajuisten COVID-19-valtion toimenpiteiden tehokkuuden arviointi. Luonto. 16.11.2020. https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0

How people respond to rare events. VOX-EU/CEPR. 14.11.2021. https://voxeu.org/article/how-people-respond-rare-events

Joka viides COVID -19 -potilas kehittää mielisairauden 90 päivän kuluessa – tutkimus. Reuters. 10.11.2020. Joka viides COVID -19 -potilas kehittää mielisairauden 90 päivän kuluessa – tutkimus | Reuters

COVID-19-tutkitaan pitkän aikavälin sairaustyypin ja monisairauden vaikutuksia menetettyihin elinvuosiin: mallinnustutkimus. Tervetuloa avoimeen tutkimukseen. 1.11.2020. https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-75

Marraskuu

Iän vaikutuksesta SARS-CoV-2: n leviämiseen kotitalouksissa, kouluissa ja yhteisössä. J Tartuntataudit. 29.10.2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7665686/

Hulluksi leimaamista, vähättelyä, tukien menetyksiä: pitkä korona voi viedä työkyvyn perusterveeltä ja potilaat vaativat nyt tiedotusta. Suomessa voi olla jo tuhansia potilaita, tietoja kuukausien oireilu muista koronasta. Toisen aallon sairastajia ei ole laskettu lukuun. YLE Uutiset. 28.10 2020. Hulluksi leimaamista, vähättelyä, tukien menetyksiä: pitkä korona voi viedä työkyvyn perusterveeltä ja potilaat vaativat nyt tiedotusta | Yle Uutiset | yle.fi

Vasta diagnosoidun diabeteksen osuus COVID-19-potilailla: järjestelmällinen tarkastelu ja meta-analyysi. Diabetes, lihavuus ja aineenvaihdunta. 27.10.20210. https://dom-pubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dom.14269

”Se on vuoristorata” – Long Covid -potilaat saavat tukea yhteisöstä. Pitkän koronaviruksen sairastuneiden kääntyessä toistensa puoleen saadakseen lohtua tutkijat yrittävät ymmärtää heidän tilansa juuret. YLE Uutiset. 23.10.2021. ”Se on vuoristorata” – Long Covid -potilaat saavat tukea yhteisöstä | Yle Uutiset | yle.fi

COVID-19 ja lombardia: TESTAA pandemian ensimmäisen aallon vaikutuksia. EBioMedicin/Lancet. 22.10.2020. https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(20)30445-X/fulltext

369 sairauden ja vamman maailmanlaajuinen taakka 204 maassa ja alueella 1990–2019: systemaattinen analyysi Global Burden of Disease Study 2019: lle. Lancet. 17.10.2021. 369 sairauden ja vamman maailmanlaajuinen taakka 204 maassa ja alueella, 1990–2019: järjestelmällinen analyysi Global Burden of Disease Study 2019 – The Lancet

Covid-19-eliminointikeskustelu tarvitsee oikeaa tietoa. BMJ. 6.10.2020. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3883/rr

Suuri Barringtonin julistus. Tartuntatautiepidemiologeina ja kansanterveystutkijoina olemme vakavasti huolissamme vallitsevien COVID-19-politiikkojen vahingollisista fyysisistä ja mielenterveydellisistä vaikutuksista, ja suosittelemme lähestymistapaa, jota kutsumme kohdennetuksi suojaksi. 4.10.2021. https://gbdeclaration.org/

Lokakuu

Koronavirus on ilmassa. Näin saat sen pois. Kuinka tehdä sisäilmasta turvallisempaa (mutta ei välttämättä turvallista) pandemian aikana. Vox. 28.9.2021. Voivatko ilmanpuhdistimet estää koronaviruksen leviämisen sisätiloissa? – Vox

Koronaviruksen kaukokuljettajien kestävä kurjuus. Kuukausia SARS-CoV-2-tartunnan jälkeen jotkut ihmiset kamppailevat edelleen murskaavan väsymyksen, keuhkovaurion ja muiden ”pitkän COVID” -oireiden kanssa. Luonto. 14.9.2021. Koronaviruksen kaukokuljettajien kestävä kurjuus (nature.com)

Syyskuu

”Hirveää!”: Koronavirustutkija suljettiin Wuhan-lab-linkin takia ja lyö uusia rahoitusrajoituksia. EcoHealth Alliancen tutkimusorganisaation puheenjohtaja Peter Daszak kuvailee, kuinka hänet on joutunut poliittisiin ristiinnaulitsemiseen kumppanuudensa kanssa Kiinan virologian laboratorion kanssa. Luonto. 21.8.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-020-02473-4

Vaikea akuutti lasten hengitystieoireyhtymä Koronavirus 2 (SARS-CoV-2): kliininen esitys, tarttuvuus ja immuunivaste. Journal of Pediatrics. 19.8.2020. Pediatrinen vakava akuutti hengitystieoireyhtymä Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): kliininen esitys, tarttuvuus ja immuunivaste-The Journal of Pediatrics (jpeds.com)

Expressen paljastaa: THL: n Salminen keskusteli Ruotsin Tegnellin kanssa laumasuojasta. Expressen paljasti Ruotsin valtionepidemiologin Anders Tegnellin ja THL: n johtajan Mika Salmisen sähköposteja. Ilta-Sanomat. 13.8.2020. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006600327.html

”Det låter som om man är villig att accepttera sjukdom och död”. Expressen. 12.8.2020. https://www.expressen.se/nyheter/qs/interna-radslaget-om-flockimmunitet/

Oikeusoppinut: Poliittiset päättäjät ei voi määrätä kaikille riskimaista tuleville pakollisia koronatestejä tai tarkistaa näitä pakolliseen karanteeniin. Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen Tampereen yliopiston tietoja, jotta sosiaali- ja terveysministeriön viestintäpakollisista koronatestauksista ja pakollisista karanteeneista on harhaanjohtavaa. MTV Uutiset. 12.8.2020. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/oikeusoppinut-poliittiset-paattajat-eivat-voi-maarata-kaikille-riskimaista-tuleville-pakollisia-koronatesteja-tai-asettaa-heita-pakolliseen-karanteeniin/7894408#gs.tz6uqi

Sairaalakasvomaskin suodatustehokkuus vaihtoehtoja käytettävissä COVID-19-pandemian aikana. JAMA. 11.8.2020. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2769443

Vähän todisteita koronaviruksen leviämisestä kouluissa, sanoo Gavin Williamson. Opetussihteerin mukaan tutkimus ”tekee selväksi, että viruksen leviämisestä on vain vähän todisteita” luokkahuoneissa. Huoltaja. 10.8.2021. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/10/little-evidence-covid-spreads-in-schools-says-gavin-williamson

Elokuu

Mikrobilääkeresistenssin torjuminen COVID-19-pandemiassa. WHO: n tiedote. 7.2020. https://www.who.int/bulletin/volumes/98/7/20-268573/en/

Melbournessa yli tapaa saada asukasta on määrä pysyvästi kotona mahdollista kuuden viikon ajan
Suurkaupungin asukkaat joutuvat tarpeellisen liikkuvan koronaviruksen vuoksi. Maaseudun Tulevaisuus. 07.07.2020. https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ulkomaat/artikkeli-1.1136523

Heinäkuu

Kesäkuu

Martin Scheinin: Koronaepidemian tukahduttaminen on ihmisoikeusasia. 23.5.2020. https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2020/05/23/martin-scheinin-koronaepidemian-tukahduttaminen-on-ihmisoikeusasia/

Lapset eivät todennäköisesti ole COVID-19-pandemian tärkeimmät kuljettajat. Karolinska Institutetin uutiset. 20.5.2020. https://news.ki.se/lapset-unlikely-to-be-the-main-drivers-of-the-covid-19-pandemic

Aerosolivälitteinen SARS-CoV-2-tartunta – aliarvioitu vaara. Koronatartunnan tiedetään levinneen ihmisten kokoontumisissa, vaikkei kenelläkään ole ollut oireita, kuten yskää. Aerosolivälitteinen tartuntavaara syntyy lähekkäin puhuessakin – tai kirkkokuoron harjoituksissa. Lääkärilehti. 15.5.2021. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/nakokulmat/aerosolivalitteinen-sars-cov-2-tartunta-ndash-aliarvioitu-vaara/?public=e36d1c368026c3bbd74bbefc850d1641

Onko virus vaatteissani? Kenkäni? Hiukseni? Oma sanomalehti? Pyysimme asiantuntijoita vastaamaan kysymyksiin kaikista paikoista, joissa koronavirus piilee (tai ei). Tunnet olosi paremmaksi tämän lukemisen jälkeen. The New York Times. 13.5.2020. https://www.nytimes.com/2020/04/17/well/live/coronavirus-contagion-spead-clothes-shoes-hair-newspaper-packages-mail-infectious.html

Toukokuu 

Hallituksen julkaisemat asiantuntija-arviot suositut koronaepidemian kiihdyttämistä nykyisestä. Savon Sanomat. 30.4.2020. Hallituksen julkaisemat asiantuntija-arviot suositut koronaepidemian kiihdyttämistä nykyisestä | Savo | Savon Sanomat (archive.org)

SARS-CoV-2-genomien filogeeninen verkkoanalyysi. PNAS. 28.4.2020. https://www.pnas.org/content/117/17/9241

Lukitus ja sosiaaliset normit: miksi Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa suostumusta eikä pakkoa. LSE BPP. 27.4.2020. Lukitus ja sosiaaliset normit: miksi Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa suostumusta eikä pakkoa | Britannian politiikka ja politiikka LSE: ssä

Covid-19: n järjestelmällinen tarkastelu lapsilla osoittaa lievempiä tapauksia ja paremman ennusteen kuin aikuiset. Acta Pediatr. 24.4.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32202343/

Aktualisierte Empfehlungen zur Thromboseprophylaxe bei SARS-CoV-2 (COVID-19). GTH. 21.4.2020. https://gth-online.org/wp-content/uploads/2020/04/Aktualisierte-GTH-Empfehlungen-COVID-19-1.pdf

COVID-19-pandemian torjunnassa toteutettujen maailmanlaajuisten riskinhallintatoimenpiteiden ensimmäiset vaikutukset. Turvallisuustiede. 15.4.2020. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753520301703?via%3Dihub

THL: n pääjohtaja suositteli kangasmaskin käyttää kaikille-STM: n Varhila tyrmäsi A-studiossa suosittelun tykkänään ”Tervahaudan omana ajatteluna”. Sosiaali- ja terveysministeriö ei anna suosituksia, jotta tavallisella kansalaisella voi olla maski kasvatetaan julkisesti halutessaan lähdettäessä. Ilta = Sanomat. 14.4.2020. THL: n pääjohtaja suositteli kangasmaskin käyttää kaikille – STM: n Varhila tyrmäsi A -studiossa suosittelun tykkänään ”Tervahaudan omana ajatteluna” – Kotimaa – Ilta -Sanomat (is.fi)

N95 HENGITYSPUHDISTUS- JA UUDELLEENKÄYTTÖMENETELMÄT
, JOTKA N95 -MASKIMATERIAALIN KEHITTÄJÄ EHDOTTAA. Journal of Emergency Medicine. 10.4.2021. N95 -hengityssuojainten puhdistus- ja uudelleenkäyttömenetelmät, joita N95 -naamarimateriaalin keksijä ehdotti – Journal of Emergency Medicine (jem-journal.com)

Huhtikuu

Veren hyytyminen on merkittävä kuolinsyy COVID-19-potilailla. Science Daily. 30.4.2020. https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200430113015.htm

Forskjellene mellom regjeringens nye and gamle corona-strategi. ABC Nyheter, 25.3.2020. Forskjellene mellom regjeringens nye and gamle corona-strategi | ABC Nyheter

Miksi koronaviruksen hälytyksen nostaminen oli niin vaikeaa? New Yorkin tiedustelija. 26.3.2020. https://nymag.com/intelligencer/2020/03/why-was-it-so-hard-to-raise-the-alarm-on-coronavirus.html

Maaliskuu

2020

Sairaalat reunalla. Palkattujen lääkärien liiton raportti Uuden -Seelannin julkisten sairaalapalvelujen epävarmasta tilasta ja suositelluista toimista. ASMS. 11.2019. (2015). https://www.asms.org.nz/wp-content/uploads/2019/11/12671-Hospitals-on-the-Edge-WEB.pdf

Maailmanlaajuisen terveyden palomies: WHO: n hätätilanteiden päällikkö testataan (WHO, Mike Ryan). TILA. 30.10.2019. https://www.statnews.com/2019/10/30/the-fireman-of-global-health-the-whos-emergencies-chief-is-put-to-the-test/

Tutkitaan influenssan vaikutusta liialliseen kuolleisuuteen kaikissa ikäryhmissä Italiassa viime kausina (2013/14–2016/17 vuodenaikaa). Int. Lehti tartuntataudeista. 8.8.2019.  DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2019.08.003

Tappavat bakteeritutkimukset lopetetaan armeijan laboratoriossa turvallisuussyistä. Vaarallisten materiaalien hävittämisongelmat johtivat hallitukseen keskeyttämään tutkimuksen armeijan johtavassa bioturvallisuuskeskuksessa. New York Times. 5.8.2019. https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html?referringSource=articleShare

Facilitating Collective Psychosocial Resilience in the Public in Emergencies: Twelve Recommendations Based on the Social Identity Approach. Frontiers in Public Health. 14.6.2019. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00141/full#B39

Euroopan yleinen syy ja influenssan aiheuttama kuolleisuus kaudella 2017/18: pitäisikö B-influenssan taakkaa harkita uudelleen? CMI. 18.2.2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.02.011

Influenssa A: n kuolemantapaus (H1N1pdm09): järjestelmällinen katsaus. Epidemiologia. 1.11.2014. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3809029/

SARS 10 vuotta myöhemmin: Kuinka selviytyjät voivat nyt? Global News. 6.3.2013. https://globalnews.ca/news/404562/sars-10-years-later-how-are-survivors-faring-now/

HIPPOKRATES COS, Ihmisen luonne. Loebin klassinen kirjasto. 500 eaa. https://www.loebclassics.com/view/hippocrates_cos-nature_man/1931/pb_LCL150.25.xml

500 e.Kr. – 2019 j.Kr.


Jatkuvasti päivittyvät

COVID-19 vaccine distribution. Explore the rollout of COVID-19 vaccinations in comparison to the impact of cases. McKinsey & Company COVID Response Center. https://covid-tracker.mckinsey.com/vaccination-map?twclid=11438397894718070786&cid=other-pso-twi-mip-mck-tsp-2108-i3a&sid=6109df0d6eafa07cdc51f9d2&geo=IQ

[Uusi -Seelanti] Varoitustaso 4: Tietoja siitä, mitä hälytystaso 4 tarkoittaa sinulle. Varoitustaso 4 | Yhdistä COVID-19: ää vastaan ​​(covid19.govt.nz)

COVID Data Tracker. CDC. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions

COVID-19 Albertan tilastot. Interaktiivinen yhdistetty data COVID-19-tapauksista Albertassa. https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#severe-outcomes

Koronaviruksen seuranta: katso, miten maasi vertautuu. Financial Times. https://ig.ft.com/coronavirus-chart/

Yli 2,3 miljardia laukausta: Covid-19-seuranta. Yhdysvalloissa on annettu 307 miljoonaa annosta. https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/?cmpid=BBD052721_CORONAVIRUS&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=210527&utm_campaign=coronavirus

Yhteenveto Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen virallinen verkkosivusto, jossa on tietoja ja näkemyksiä koronaviruksesta (COVID-19). https://coronavirus.data.gov.uk/

Turvallisemman toiminnan valitseminen. Rokotettu – ei rokotettu. CDC. 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf

Globaali raportti, joka tutkii uusia koronaviruksen haplotyyppejä. Näitä linjoja seurataan, koska niillä on kiinnostavia mutaatioita ja todisteita kansainvälisestä leviämisestä. Globaali raportti, joka tutkii uusia koronaviruksen haplotyyppejä. 2021. https://cov-lineages.org/global_report.html .

KUOLEMAT JA KUOLINSYYT: MITÄ ISTAT TUOTTAA. Kansallinen instituutti. https://www.istat.it/it/archivio/240401

Päivittyvä koronaseuranta. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007780238.html

Liiallinen kuolleisuus COVID-19-pandemian aikana. https://github.com/dkobak/excess-mortality

Italia, tarkiset Covid-19 tiedot alueittain: https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/dati-province/dpc-covid19-ita-province-20201231.csv

Altistumiset, tietokanta. https: //altistumiset.fi/ords/f? p = 102: 17: 504074001699701 :::::

Covid-19-kuolemien seuranta eri maissa. Monissa osissa maailmaa viralliset kuolonuhrit alittavat kuolleiden kokonaismäärän. Taloustieteilijä. https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker

COVID-NET Viikoittainen yhteenveto Yhdysvaltain COVID-19-sairaalahoidoista. CDC. https://gis.cdc.gov/grasp/covidnet/COVID19_3.html

Väestö, joka saa vähintään yhden annoksen covid-19-rokotetta, % kaikista. Taloustieteilijä. https://www.economist.com/graphic-detail/tracking-coronavirus-across-the-world

Kattavuutemme koronaviruksesta. Valikoima tarinoitamme covid-19: stä ja sen seurauksista. Taloustieteilijä. https://www.economist.com/coronavirus-pandemic

Hallituksen tiedotustilaisuudet sekä tilannekatsaukset koronavirusepidemiasta. Valtioneuvosto Statsrådet. https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/tilannekatsaukset

Yleistä tietoa ja uutisia. LitCov.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/docsum?filters=topics.General%20Info

Globaalit ja maakohtaiset koronatilastot.  https://www.worldometers.info/coronavirus/

WHO: n päivittäiset tilannekatsaukset ja koronatilasto 21.1.2020 lähtien.   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Kartat ja trendit. Seuraa maailmanlaajuisia tapauksia ja suuntauksia. Johns Hopkinsin koronaviruksen resurssikeskus.   https://coronavirus.jhu.edu/data

Koronaviruksen lähdetiedot. Hannah Ritchie. Tiedot koronaviruspandemiasta päivitetään päivittäin.    https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data

covid-19-data/public/data/owid-covid-data.xlsx. Globaali GitHub -tietokanta.   https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/owid-covid-data.xlsx

Korean CDC -lehdistötiedotteet Kansanterveysviikkoraportit. https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30501000000&bid=0031&cg_code=C04

Maailmanlaajuinen tutkimus koronavirustaudista (COVID-19), WHO: n tietokanta.    https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

SSRN: n Coronavirus and Infectious Disease Research -sivu tarjoaa kuratoidun kuvan varhaisen vaiheen tutkimuksesta, joka auttaa tutkijoita, kansanterveysviranomaisia, lääkäreitä ja yleisöä ymmärtämään, hillitsemään ja hallitsemaan tätä tautia. https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/

I.Stat il tuo accesso directtto alla tilastollinen italiana.  https://www.istat.it/it/archivio/240401

Kaikki mitä tarvitset Covid-19: n murskaamiseen.  https://www.endcoronavirus.org/

See how your community is moving around differently due to COVID-19. Community Mobility Reports.  https://www.google.com/covid19/mobility/

Tämä artikkeli käsittelee COVID-19-tautia. Sen aiheuttavaa virusta käsittelee artikkeli SARS-CoV-2 ja viruksen aiheuttamaa pandemiaa käsittelee artikkeli koronaviruspandemia 2019–2020. WIKIPEDIA. (Sisältää lukuisia täältä puuttuvia viitteitä ja linkkejä – Ajoittain päivittyvä).    https://fi.wikipedia.org/wiki/COVID-19

COVID-19  https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/#activities

COVID-19: Latest news updates from around the world. Twitter  https://twitter.com/i/events/1219057585707315201

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Annals of Internal Medicine. (139 articles up to 9.7.2020.) https://www.acpjournals.org/topic/category/coronavirus

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU).  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Jatkuvasti päivittyvä koronagrafiikkakooste.  N.M.2020. http://pitkaranta.blogspot.com/search/label/koronavirus

Morbidity and Mortalioty Weekly Report (MMWR). CDC. N.M.  https://www.cdc.gov/mmwr/index2020.html

Download data on the weekly subnational 14-day notification rate of new COVID-19 cases. ECDC. Weekly.  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/weekly-subnational-14-day-notification-rate-covid-19

Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset. Valtioneuvosto.  https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

https://coronavirus-staging.data.gov.uk/

https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-annual-growth-rate

Daily COVID-19 tests per thousand people: Because not all countries report testing data on a daily basis, daily test figures are not available for some countries in our dataset. https://ourworldindata.org/grapher/full-list-daily-covid-19-tests-per-thousand?time=2020-02-18..latest&country=BEL~DNK~FIN~FRA~GRC~ISL~ITA~NOR~SWE~CHE~GBR

The Atlantic – Covid Tracking Project: https://covidtracking.com/data/charts/us-all-key-metrics

Covid in the U.S.: Latest Map and Case Count. New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html

Sonderseite, Coronavirus. Frankfurter Allegemenine Zeitung. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/

COVID-19: Current cases.  Information about confirmed and probable cases of COVID-19 in New Zealand. Ministry of Health. https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-data-and-statistics/covid-19-current-cases

COVID-19 Projections. IHME. https://covid19.healthdata.org/global?view=total-deaths&tab=trend

COVID-19 Information Hub. Astra Zeneca. https://www.astrazeneca.com/covid-19.html

RECOVERY Trial: This national clinical trial aims to identify treatments that may be beneficial for people hospitalised with suspected or confirmed COVID-19.  University of Oxford. https://www.recoverytrial.net/

Covid-19 updates. New Scientist. https://www.newscientist.com/article-topic/covid-19/#top

Template:COVID-19 pandemic data. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data

COVID-19 lockdowns. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns#Canada

Statistics and Research. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. Our World in Data. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Osuus positiivisista COVID-19-testeistä. Vahvistettujen tapausten kokonaismäärä osuutena testattujen ihmisten kokonaismäärästä tai suoritettujen testien määrästä – sen mukaan, miten maa raportoi testitiedot. Luvut esitetään ajan mittaan viidennen vahvistetun kuoleman jälkeen kuluneiden päivien mukaan.  https://ourworldindata.org/grapher/covid19-positive-rate-since-5th-death?time=2020-02-23 .. viimeisin

GOV.UK-koronavirus (COVID-19) Isossa-Britanniassa. https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths

Tukahduta nyt – rokota niin pian ja paljon kuin voit

Väestön laumaimmuniteetti tartuntojen kautta

Tämä oli pandemian ensimmäisten kuukausien aikana useimpien länsimaiden pandemiapolitiikan tavoite, sikäli kun tavoitetta oli ylipäätään esitetty.  Nyt se on, yllättäen, jälleen nostamassa päätään, tällä kertaa Britanniassa.

Alun perin ajatus lähti kahdesta oletuksesta, covid-19 sairauden alhaisesta tartuntakuolleisuudesta, sekä tartunnan tuottamasta pitkäkestoisesta immuunisuojasta.  Ensimmäinen oletus kaatui maalis-huhtikuussa Bergamossa, kun osoittautui että tartuntakuolleisuus on 1% suuruusluokkaa.  Tuloksen on sittemmin vahvistanut mm. Lontoon Imperial Collegen raportti.  Jälkimmäistä oletusta ravisteli toinen Lontoon Imperial Collegen raportti, jonka mukaan SARS-CoV-2 vasta-aineiden yleisyys Englannin väestössä aleni 20.6. – 28.9. 26.5% [siitä huolimatta että tartunnan saaneiden osuus samanaikaisesti kasvoi!].  Monet asiantuntijat kuitenkin kyseenalaistavat yksin vasta-ainetestien merkityksen immuunisuojan arviouinnissa, ja korostavat muiden, esim. T-soluvälitteisten mekanismien osuutta.

Kuinka suuren osan väestöstä tulisi saada covid-tartunta, että laumasuoja voisi toteutua sairastamalla?  Optimistisimpien teoreettisten laskelmien – esim. 40% tartuntamäärän riittävyyden – varaan ei kannata laskea.  Italian Bergamon provinssin asukkaista 57% oli saanut tartunnan jo kesäkuun alkuun mennessä.  Tämä hillitsi tartuntojen määrää syksyllä, mutta silti Bergamon provinssin väestöstä on tähän päivään mennessä ⅔ – ¾ jo saanut tartunnan.  Laumasuojan pitäisi siis olla jokseenkin täydellinen, ja kuitenkin uusia tartuntoja ilmaantui Bergamon 1,1 miljoonaisessa väestössä 1000 viikolla 10-16.2. (14 vrk:ssa 100 000 asukasta kohden Bergamossa 91, Suomessa 104), ts. laumasuoja ei ole ainakaan vielä toteutunut.

Brasiliassa, Amazonin varrella sijaitsevassa 2 miljoonan asukkaan Manauksessa, SARS-CoV-2 tartuntojen osuus väestöstä saavutti kesäkuussa 66%, uusien tartuntojen määrä väheni jo merkittävästi, ja laumasuojan oletettiin toteutuneen.  Lokakuussa alkoi käydä ilmeiseksi, että uudet tartunnat lisääntyivät edelleen ja laumasuojalupaus oli pettänyt.  Joulukuun alussa ¾ asukkaista oli saanut tartunnan, eikä pandemian kasvu pysähtynyt – itse asiassa se kiihtyi.  Tammikuussa uusia tartuntoja oli enemmän kuin koskaan.  Ilmeinen syyllinen laumasuojan katoamiseen on SARS-CoV-2 viruksen uusi P.1 variantti, joka ei kunnioita aiemman tartunnan antamaa immuniteettia.

 

Laumaimmuniteetti-idean uusi versio

Britanniassa [ja toki muuallakin] on käynnistelty kansallista keskustelua siitä, olisiko SARS-CoV-2 tartunta-aallon annettava levitä sen jälkeen kun kaikki yli 50-vuoden ikäiset olisi rokotettu.  Kyseessä olisi eräänlainen paluu laumasuojaan tartuntojen kautta, tosin muunnetussa muodossa.  Jos tartuntojen antama laumaimmuniteetti oletetaan luotettavaksi ja alle 50 v. ikäisten tartunnat [riittävän] vaarattomiksi, tämä olisi monen mielestä nopea ja edullinen tapa päästä pandemian yli.  Britannian hallituksen neuvonantajat ovat vaatineet julkista keskustelua siitä minkä tasoisen viruksen aiheuttaman riskin ihmiset ovat valmiit hyväksymään.  Arvioin itse tämän vaihtoehdon, olettaen että (i) riskit eivät kohdistu yli 50 v. ikäisiin [rokotussuoja olisi 100%], (ii) 80% alle 50 v. ikäisistä aikuisista ja 40% lapsista saisi tartunnan, (iii) sairaalahoidon ja tehohoidon tarve sekä kuolleisuus eri ikäryhmissä vastaavat Imperial Collegen viime keväänä esittämiä arvioita.  Näin laskettujen riskien numerotarkkuuksista on turhaa puhua, mutta suuruusluokat oikeita.  Seuraukset olisivat kaikkea muuta kuin marginaalisia: Suomen väestöön sovitettuna edellä kuvattu vapaa levitys aiheuttaisi n. 2 300 000 SARS-CoV-2 tartuntaa, 52 000 sairaala- ja 3000 tehohoitojaksoa, sekä 1400 kuolemaa.  Ikärajan nostaminen 50 => 60 v. kasvattaisi kuolemat 4900:aan, ja => 70 v. 18 000:een.  Voidaan tietenkin keskustella siitä, kuinka [ei-]hyväksyttäviä tällaiset lukemat olisivat [Vrt.  tieliikenteessä kuoli viime vuonna 220 ja loukkaantui 4400, joista vakavasti 390].  Laumaimmuniteetin tietoista hakemista tartuntojen kautta on kuitenkin verrattava sen vaihtoehtoon, rokottamalla haettavaan laumaimmuniteettiin.  Rokotusten aiheuttamina edellä laskettujen suuruisia riskejä ei hyväksyttäisi missään olosuhteissa!

Maailman kaksi arvovaltaisinta tiedejulkaisua on [jälleen] varottanut laumasuojan tavoittelusta tartuntojen kautta, Sciencen mukaan sairastamalla hankittu laumasuoja ei ole vaihtoehto, ja Naturen mukaan se on valheellinen lupaus.  WHO:n kanta on, että ”yritys saavuttaa laumaimmuniteetti altistamalla ihmiset virukselle on tieteellisestikyseenalainen ja epäeettinen. Antamalla covid-19 levitä läpi ikä ja terveysstatukseltaan minkälaisten väestöjen tahansa, aiheuttaa tarpeetonta sairautta, kärsimystä ja kuolemaa.”

Kun väestön tarkoituksellinen tartuttaminen SARS-CoV-2 viruksella toivottavasti lopullisesti hylätään, jäljelle jäävät taudin tukahduttaminen Itä-Aasian, Australian ja Uuden Seelannin malliin, lääkehoito ja rokotteet.

 

Covid-19:n tukahduttaminen (eliminaatio) on tähän mennessä ylivoimaisesti laajimmin ja menestyksellisimmin käytetty pandemian hallinnan menetelmä, mutta olen vuoden aikana kirjoittanut siitä niin paljon, että sivuutan sen tällä kertaa viitteillä: Rokottaminen ei korvaa tukahduttamista – ei ainakaan vielä 2021.  Oliko Kiinan pandemiamenestys vain kaunisteltuja tilastoja?  Talous ja terveys eivät ole vaihtoehtoja.  Koronaepidemian torjunta: ei rahat vai henki, vaan rahat ja henki.  Koronaepidemiaa ei pidä hidastaa – se pitää tukahduttaa.

 

Tehokasta hoitavaa lääkettä koronaviruksen nujertamiseen ei toistaiseksi ole.  Oireenmukainen lääke, joka tehoaisi muutamalle prosentille SARS-CoV-2 tartunnan saaneista kehittyviin hengenvaarallisiin covid-19 -oireisiin, olisi sekin erittäin arvokas lisä torjuttaessa viruksen aiheuttamaa sairautta ja sairauden välillisiä haittoja.  Covid-oireiden lääkinnässä ja muussa hoidossa on vuoden 2020 aikana toki edistytty.  Uusi kokeilukäytössä oleva israelilainen lääke, joka vaimentaa elimistön immuunireaktion tuottamaa tappavaa sytokiinimyrskyä on osoittautunut I vaiheen kliinisissä kokeissa vähintäänkin lupaavaksi.

Sikäli kun lupaus pitää, tällaisen lääkkeen merkitys koko yhteiskuntaan ulottuvien haittojen vähentämisessä olisi erittäin suuri.  Koska sitä annettaisiin vain vakavasti sairastuneille, sitä tarvittaisiin paljon pienempiä määriä, eikä siltä edellytettäisi samanlaisia turvallisuus-, tehokkuus- ja sivuvaikutusselvityksiä kuin rokotteelta, jota annetaan miljardeille vauvasta vaariin.  Oireenmukaisena lääkkeenä sen voisi odottaa tehoavan kaikkiin vaikutuksiltaan nykyisen kaltaisiin SARS-Cov-2 viruksiin, ja ehkä laajemmallekin.  Ja lopulta, myös kansalaisten luottamuksella omaan turvallisuuteensa on suuri psykologinen, sosiaalinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen arvo.

 

Uudet virusvariantit ja rokotukset

Erityisesti Länsimaat ovat asettaneet toivonsa pandemian kukistamisessa jokseenkin yksinomaan rokottamisen varaan.  Tehokkaat rokotteet saatiinkin kehitettyä ja tuotua massatuotantoon uskomattoman lyhyessä ajassa, ja ne ovat jo laajassa käytössä.  Tarvittavat rokotemäärät ovat kuitenkin niin valtavia, että ainoastaan muutamassa maassa voi olla mahdollista rokottamalla saavuttaa väestön laumaimmuniteetti kesään mennessä tai edes kesän aikana.  Laajamittainen rokottaminen on jo aloitettu ja muutamissa maissa – erityisesti Israelissa – se kattaa jo niin suuren osan väestöstä, että tulokset alkavat näkyä.  Useimmissa EU-maissa rokotekattavuus on kuitenkin vasta muutama prosentti väestöstä ja se kasvaa tuskallisen hitaasti.  Laumaimmuniteetin saavuttaminen rokottamalla kuitenkin edellyttää sitä, että mikään uusi virusvariantti ei kykene ohittamaan nyt käytössä olevien rokotteiden antamaa immuunisuojaa.  Covidin sairastamisen antaman immuunisuojan ainakin jotkin niistä näyttävät kykenevän ohittamaan.

Edellisistä riippumatta covid-tapausten määrä on nyt laskenut 7.1.2021 alkaen maailmanlaajuisesti sekä myös useimmissa EU-maissa ja on nyt alimmillaan 26.10.2020 jälkeen.  Globaalit covid-kuolemat alkoivat – uusien varianttien esiinmarssista huolimatta – vähentyä 28.1. lähtien, ja ovat nyt suurin piirtein joulukuun puolivälin tasolla.  Syyksi on tarjottu sekä kertyneiden tartuntamäärien tuomaa laumaimmuniteettia että rokotuksia, jotka tietenkin tukisivat toisiaan.  Muita syitä voisivat olla uusien virusvarianttien herättämästä huolestumisesta kumpuavat käyttäytymismuutokset sekä viranomaisten määräämät lisärajoitukset.  Etenkin matkustamista rajojen, myös Schengen maiden välisten rajojen yli on uusien varianttien pelossa kiristetty huomattavasti, alkaen tuoreiden virustestitulosten vaatimisesta jo rajalla maahan tultaessa ja päätyen pakollisiin 10-14 vrk. hotellikaranteeneihin saakka.

Halusin selvittää itselleni, missä vaiheessa rokotusohjelmilla on mahdollista alkaa vaikuttaa covid-tartuntoihin ja -kuolemiin niin paljon, että rajoituksia voidaan tosiaan alkaa purkaa – mitä varmasti jokainen toivoo.  Samalla halusin selvittää laajemmin mistä seikoista alkuvuoden covid-tapausten ja -kuolemien aleneminen voisi aiheutua, ja/tai kuinka suuri voisi olla kunkin osuus nyt helmikuun lopppupuolella.  Tämä auttaisi myös päättelemään mitä lähikuukausilta olisi odotettavissa.  Materiaaliksi latasin 21.2. päivityksen Global GitHub Owid Covid-19 tietokannasta, joka sisältää useimpien maailman maiden covid-tilastot koko pandemian ajalta – tapaukset, kuolemat, testaukset, rokotukset, ym. yhteensä 57 palstaa jokaisesta maasta ja jokaiselta pandemiapäivältä.

Millä mittarilla rokotustulosten voisi odottaa näkyvän ensimmäisenä?  Covidin tappavuus riippuu erittäin voimakkaasti tartunnan saaneen iästä.  Yli 80 v. ikäisen riski on satakertainen 50-60 v., tuhatkertainen 30-40 v. ja kymmentuhatkertainen 20 v. ikäiseen verrattuna.  Tietoisuus näin suurista eroista vaikuttaa kuonnollisesti eri ikäisten käyttäytymiseen.  Vaikka covid-tartunnat painottuvat voimakkaasti nuoriin ja keski-ikäisiin, covid-kuolemat kasautuvat vanhuksille.  Tämän vuoksi rokotukset kohdistetaan – sairaan- ja vanhustenhoitohenkilöstön jälkeen/ohella – ensin vanhimpiin ja sitten vaiheittain nuorempiin ikäluokkiin.  Paras rokotusten vaikuttavuuden mittari olisi vanhusten covid-kuolemien ja -tapausten suhde, mutta käyttämäni tietokanta ei sisällä ikäluokiteltua dataa.  Lähes yhtä hyvä mittari on kuitenkin koko väestön covid-kuolemien ja -tapausmäärien suhde, tapauskuolleisuus, CFR (case fatality rate), koska rokotusvasteen odottaisi näkyvän paljon voimakkaammin covid-kuolleisuudessa (osoittajassa, jossa vanhusten osuus on korkea) kuin tapausmäärässä (nimittäjässä, jossa vanhusten osuus on pieni).  Rokotusten tulisi siis alentaa CFR:a ja tämän voi tietokannasta laskea.

Valitsin vertailumaiksi Israelin, jossa rokotukset ovat ylivoimaisesti pisimmällä ja tuloksia pitäisi jo näkyä, Britannian ja USA:n joissa rokotukset ovat selvästi EU maita pitemmällä ja tuloksia voisi jo näkyä, sekä EU-alueelta Suomen ja Saksan joissa vasta muutama prosentti väestöstä on rokotettu edes kertaalleen.  Jokaisesta maasta laadin kuvan, joka esittää aikajaksolle 1.12.-21.2. päivittäin raportoidut SARS-CoV-2 rokotukset, rekisteröidyt covid-tapaukset ja covid kuolemat [tilastollisesti vaimennettuina, jotta yksittäisten päivien vaihtelu ja raportoinnin viikkorytmi eivät peittäisi trendejä], sekä tapauskuolleisuuden, CFR:n [kunkin päivän covid-kuolleiden ja 16 vrk aikaisemmin rekisteröityjen tartuntojen suhde – viive vaihtelee 12 – 21 vrk].  Itse kunkin kuvan y-akseli on skaalattu niin, että jokaisen neljän muuttujan olennainen tieto näkyy samassa graafissa [eikä esim. makaa pitkin x-akselia].  Olennaista on kunkin muuttujan ajallinen muutos suhteessa muihin muuttujiin, ei taso.

 

Israel – Britannia – USA – Saksa – Suomi

Israel (kuva 1)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [62.51 KB]

Israelissa oli 21.2. mennessä 50% väestöstä rokotettu kertaalleen, 35% kaksi kertaa ja CFR kääntyi laskusuuntaan 8.1..  Uusien rekisteröityjen covid-tapausten määrä alkoi vähentyä noin viikko CFR:n käännöksen jälkeen, ja -kuolemien määrä noin kaksi viikkoa myöhemmin, ja oli 21.2. enää 42% lähtötasosta.  Tartunnan kautta immunisoituneiden osuus väestössä on suuruusluokkaa 10%.  CFR:n aleneminen alkoi näkyä kun 20% väestöstä oli rokotettu kertaalleen [ja koko covid-kuolleisuuden aleneminen vasta kun 31% väestöstä oli rokotettu yhden, 15% kaksi kertaa] ja 21.2. mennessä CFR oli alentunut jo 65%.  Israelin terveysministeriö kertoi 20.2. että molemmat Pfizer-Biontechin rokoteannokset saaneiden keskuudessa tartunnat ovat vähentyneet yli 95%, ja vakavimmat oireet vieläkin enemmän.  Israelissa on edelleen voimassa tiukat sulkutoimet, joita kuitenkin on alettu hellittää.

 

Britannia (Kuva 2)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [62.48 KB]

Britannian tilanteen käyn läpi muita tarkemmin välttyäkseni samojen asioiden toistamiselta muiden kohdalla.  Rekisteröidyt covid-tapaukset ensin nelinkertaistuivat joulukuussa, taittuivat 8.-10.1. jyrkkään laskuun ja ovat sen jälkeen vähentyneet 21.2. mennessä alle viidesosaan.  Kuolemat ensin kolminkertaistuivat, kääntyivät laskusuuntaan kaksi viikkoa tartuntoja myöhemmin ja vähenivät 21.2. mennessä 61% huipputasosta.

Väestön vajaan neljäsosan rokottaminen ei voisi edes teoriassa selittää covid-tapausten samanaikaista 81% vähenemistä.  Rokotusvasteesta kertova CFR näytti Britanniassa myös kääntyvän alenevaksi jo aivan rokottamisen alkuvaiheessa.  Suunta kuitenkin kääntyi ja 26.1 jälkeen tapauskuolleisuus on kohonnut.  Rokotuskattavuus Britanniassa oli 21.2. 23%, ja tasolla, jolla vaikutus Israelissa alkoi näkyä, mutta silti CFR kohoaa?  Ilmeisin selitys on nopeammin tarttuvan ja tappavamman B.1.1.7 virusvariantin yleistyminen vallitsevaksi.  Ennen kuin rokotusten covid-tartunnoista aiheutuvia kuolemia vähentävä vaikutus alkaa näkyä, sen täytyy voittaa B.1.1.7 sekä muiden uusien varianttien korkeamman tappavuuden ja/tai mahdollisen rokotusvasteen heikkenemisen vaikutus.  Rokotteet saaneiden keskuudessa tartuntariski on epäilemättä jo pudonnut murto-osaan lähtötilanteesta, mutta kestää vielä jonkin aikaa, ennen kuin tämä alkaa Britanniassa näkyä?

Covid-tartunnat ja -kuolemat ovat kuitenkin Britanniassa vähentyneet jo huomattavasti.  Selitys löytyy viruksen ihmisestä toiseen leviämistä tukahduttavista toimista: Tauti- ja kuolemantapausten voimakkaan kasvun vuoksi Britanniassa määrättiin 19.12. voimaan ennenkokemattoman tiukat tukahduttamistoimet.  Boris Johnson julisti, että Christmas is cancelled, Lontoo ja Englannin kaakkoisosat määrättiin lockdowniin, perhepiirin ulkopuoliset tapaamiset kiellettiin, kotoa saa poistua vain välttämättömiä päivittäisostoksia, työtä ja sairaudenhoitokäyntiä, ulkoliikuntaa  lähiympäristössä enintään yhden toisen henkilön kanssa, sekä kouluun tai päivähoitoon osallistumista varten.  Kaikki yleisötilaisuudet ja yleisölle avoinna olevat julkiset tilat, sekä ruokakauppoja lukuun ottamatta kaikki myymälät sekä ravintolat ja pubit suljettiin ja muuallakin Britanniassa sallittiin vain kolmen perheen keskeinen tapaaminen yhtenä joulunajan päivänä.  Ulkomaat, Suomi mukaanlukien, kielsivät lennot Britanniasta ja 15.2. astui voimaan uusia määräyksiä Britanniaan saapuvien karanteenihotelleista, pakollisista testeistä ja 10 päivän karanteeneista, josta pääsee vasta toisen negatiivisen testituloksen jälkeen.

Somessa, mediassa ja politiikassa moni epäilee edelleen tukahduttamistoimien vaikutusta covid-tartuntojen leviämiseen tai vähenemiseen.  Voisiko selitys tartuntojen viimeaikaiselle vähenemiselle Englannissa [ja maailmanlaajuisiesti] sittenkin olla väestössä kertyneiden tartuntojen tuottama laumasuoja.  Tartunnan saaneiden todellinen määrä Britanniassa ylittää huomattavasti tilastoidut 4 miljoonaa.  Kuolemantapauksista sekä raportoiduista seroprevalensseista (PHE, Independent) voidaan arvioida heitä nyt olevan 6 … enintään 11 miljoonaa, 9..16% koko väestöstä.  Laskettuna yhteen rokotettujen kanssa, 32..39% väestöstä voisi olla immuunisuojassa, mutta tämä jää optisimmankin laumasuojan vaatimuksen alapuolelle.  Bergamosta ja Manauksesta nähdään että laumasuojaa ei tarjoa edes kaksi kertaa suurempi tartunnan saaneiden osuus väestöstä.

Spesifisiä merkkejä rokotusten vaikutuksista alkaa kuitenkin jo näkyä.  Skotlannissa rokotettujen yli 80 v. ikäisten joutuminen covidin vuoksi sairaalaan on jo vähentynyt 85% (Pfizer-Biontech) ja 94% (Astra-Zeneca).  Koko Britanniassa yli 80 v. ikäisten jo rokotettujen covid-kuolleisuus alenee nyt nopeammin kuin alle 80 v. ikäisten.  Samat tilastot kuitenkin osoittavat myös, että suuri valtaosa alkuvuoden terveystilanteen paranemisesta on seurausta lockdownista, ei rokotuksista, koska niin covid-tapaukset, sairaalaan otot kuin kuolematkin ovat vähentyneet lähes yhtä nopeasti rokottamattomassa kuin rokotetussakin väestössä.  Ne myös osoittavat, että riittävillä lockdown rajoituksilla kyetään tukahduttamaan myös uusien virusvarianttien leviäminen.

 

USA (kuva 3)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [54.19 KB]

Yhdysvallat on niin laaja ja heterogeeninen maa, että siellä harjoitetaan samanaikaisesti monia eri koronapolitiikkoja monissa eri ilmastollisissa ja kulttuuriympäristöissä.  Niiden yhteisvaikutus ei ole helposti selitettävissä yksittäisten toimien kautta – vaikka juuri tällä hetkellä houkutus tällaiseen selitykseen saattaisi olla suuri.  Selkein yleispiirre on nimittäin rekisteröityjen covid-tapausten kääntyminen jyrkkään laskuun heti uuden presidentin valinnan vahvistamisen jälkeen, 11.1. sekä nopea väheneminen 72%:a 21.2. mennessä.

Tämä käänne ei voi johtua uuden hallinnon uusista poliittisista ratkaisuista, sellaisten vaikutusten aikaviive on kaupunkimittakaavassakin viikkoja.  Ei se myöskään johdu rokottamisesta, jonka oli 21.2. mennessä saanut vasta 14% väestöstä.  Tartunnan saaneiden osuus USA:n koko väestöstä on länsimaiden korkeimpia, ehkä korkein, 23…33%, ja rokotusten kanssa tällä saattaisi jo olla yhteisvaikutusta. Covid-kuolemat ovat 26.1. – 21.2. vähentyneet 44%, selvästi vähemmän kuin tartunnat.  Tämä saattaa johtua toisaalta uusien varianttien korkeammasta tappavuudesta, toisaalta tartunnan rekisteröimisen ja sen aiheuttaman kuoleman välisestä viiveestä, mihin sopii CFR:n, joka ottaa viiveen huomioon, pysyminen suurinpiirtein ennallaan.  Rokotusten vaikutusta ei ainakaan väestötasolla toistaiseksi vielä ole nähtävissä.

CNN:n 15.2. haastattelemat asiantuntijat selittivät covid-19 tapausten ja kuolemien vähenemisen USA:ssa joulunvieton aiheuttamalla erittäin korkealla lähtötasolla [mm. opiskelutoverini ja hänen vaimonsa saivat 9 kk huolellisen eristäytymisen jälkeen tartunnat lapsenlapseltaan San Diegossa perheen yhteisestä joulunvieton seurauksena].  Osittain tästäkin johtuen ihmiset ovat sisäistäneet turvaohjeet etäisyyksistä ja maskien käytöstä aiempaa paremmin.  Presidentin vaihtumisen jälkeen julkinen tiedottaminen pandemiasta on selkiintynyt ja maskin käytöstä kieltäytyminen on menettänyt manifestiarvoaan.  Monilla paikkakunnilla tartunnan saaneiden osuus on jo niin korkea, että yhdessä yli 10% rokotuskattavuuden kanssa myös se saattaa  myötävaikuttaa kokonaistartuntojen alenemiseen.  Yhtäkaikki, vähenemisen syy ei [toistaiseksi] ole rokotuskattavuus!

 

Saksa (Kuva 4)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [64.34 KB]

Saksassa päivittäin tilastoidut covid-tapaukset ovat vähentyneet jouluaatosta lähtien pois lukien joulupyhien aikana kertyneiden tartuntojen purkautumisen tilastoihin viikolla 7-14.1.  Kuukauden pituisena aikana, 14.1. – 15.2., pudotus oli 60%, mutta pysähtyi sitten.  Päivittäiset kuolemat kääntyivät laskusuuntaan 25.1. ja ovat sen jälkeen vähentyneet 52%.  Tartuntakuolleisuuden trendi oli loivasti nouseva läpi joulukuun aina tammikuun viimeisen viikon alkuun saakka, ja CFR:n taso pysynyt sen jälkeen jotakuinkin muuttumattomana.

Tartunnan saaneiden osuus on Saksan väestöstä on manner-Euroopan alhaisimpia, 10-13%, ja rokotuksen on saanut vasta 4% väestöstä, joten väestöön kummankaan kautta kertynyt immuunisuoja ei tartuntojen vähenemistä selitä.

Saksassa astui 18.12. voimaan uudet, erityisesti SARS-CoV-2 viruksen uusien varianttien leviämistä torjuvat rajoitukset: hyväksytyn FFP2-N95 tai kirurgimaskin pakollisuus julkisessa liikenteessä ja kaupoissa, vahva etätyösuositus, kaiken ei-välttämättömän yksityisen matkustamisen ja vierailujen välttäminen.  Omassa kodissaankin saa tavata vain yhden oman talouden ulkopuolisen henkilön kerrallaan.  Uusien 17.2. voimaan tulleiden  matkustusmääräysten mukaa Saksaan saapumista maista, joissa on ollut 7 vrk:ssa enemmän kuin 35/100 000 asukasta (Suomessa nyt 62!) kontrolloidaan ja riskiluokitellussa maassa – mm. Tsekki, Slovakia ja Itävalta –  käynnin jälkeen Saksaan saapuminen edellyttää matkaselvitystä, ennakkotestausta ja 14 vrk karanteenia.  Lasten kouluja ja päiväkoteja pyritään avaamaan lähiviikkojen aikana.  Muut avaussuunnitelmat koskevat kauppaliikkeiden avaamista niin, että asiakkaita saa olla yhtä aikaa enintään yksi per 20 m2.

Saksan nykyiset covid-rajoitukset lienevät manner-Euroopan tiukimmat.  Uuden covid-politiikan erityispiirre on 7 vrk tartunnoille asetettu tavoitetaso, alle 50/100 000 asukasta kohden, jonka saavuttamisesta ja säilyttämisestä on tarkoitus tehdä paikallisten, alueellisten ja osavaltiotason rajoitusten vapauttamisen tai uudelleen voimaan saattamisen ehto.  Suomen sairaanhopitopiireistä HUS, Satakunta, Vaasa ja Varsinais-Suomi eivät tähän tavoitetasoon tänään pääse.

Vielä tällä hetkellä Saksassa on hieman Suomea enemmän tartuntoja asukasmäärään suhteutettuna kuin Suomessa, mutta koska tartunnat Saksassa vähenevät ja Suomessa lisääntyvät, Suomi ohittanee Saksan ennen maaliskuuta.

 

Suomi (Kuva 5)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [54.55 KB]

Suomessa rekisteröidyt covid-tapaukset vähenivät koko joulukuun ajan, tasaantuivat vuodenvaihteen aikoihin ja alkoivat kohota 19.1. Sunnuntaina 21.2. päättyneen viikon aikana kasvu on kiihtynyt ja ilmeisin syy on SARS-CoV-2 viruksen brittivariantti B.1.1.7.  Suomen päivittäisissä covid-kuolemissa tartuntojen kasvu ei toistaiseksi näy.  Tapauskuolleisuus, CFR, on jopa alentunut 25.1. jälkeen, viime viikolla alle joulukuun alkupuolen tason.  Sekä tartunnan saaneiden, 2..3%, että rokotettujen, 5%, määrät ovat toistaiseksi aivan liian alhaisia vaikuttaakseen sen enempää tartuntoja hillitsevästi kuin CFR:aa alentavasti.  Uuden variantin leviämisen estämisen tärkeydestä on puhuttu paljon, mutta todellisuudessa sitä on ainoastaan seurattu – teknisistä syistä viikkojen viiveellä.  Kiirte meni jo ohi, koska B.1.1.7 on jo HUS alueella vallitseva variantti, ja näin tulee epäilemättä käymään koko maassa – nopeutettuna – viimeistään Etelä-Suomen hiihtolomalaisten levittäydyttyä läpi Suomen Lappia myöten.  Pandemian leviämisen hillitsemisen vaikeusaste on siis olennaisesti noussut – samaan tulokseen tarvitaan nyt paljon aiempia tiukempia tukahduttamistoimia.  Monet Euroopan maat, esimerkkeinä Britannia, Irlanti ja Portugali, ovat osoittaneet, että se on kuitenkin mahdollista.

Koronatilanteen suhteen Eurooppa on jakautunut alkuvuoden aikana kahteen.  Useimmissa maissa asetettiin jo joulukuussa uusia aiempaa tiukempia rajoituksia uusien virusvarianttien tukahduttamiseksi ja ajan voittamiseksi rokotuksille.  Niissä uusien tartuntojen kasvu on saatu käännettyä jyrkkäänkin laskuun.  Tammikuun kahden ensimmäisen viikon jaksosta 21. helmikuuta päättyneeseen kahden viikon jaksoon covid-tapausmäärät alenivat uusien virusvarianttien esiinmarssista huolimatta koko maailmassa, ja myös Euroopassa (45%) sekä erikseen mm. Belgiassa, Britanniassa, Bulgariassa. Espanjassa, Hollannissa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Latviassa, Liettuassa, Norjassa, Portugalissa, Puolassa, Romaniassa, Ruotsissa, Saksassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Sveitsissä, Tanskassa ja Tsekissä, useimmissa merkittävästi.  Kuudessa maassa uusien covid-tapausten määrä samaan aikaan kuitenkin kohosi: Bulgariassa 44%, Kreikassa 88%, Ranskassa 15%, Suomessa 75%, Unkarissa 16% ja Virossa 26%.  Pandemian v. 2021 kasvukilpailussa Kreikka ja Suomi muodostavat nyt EU:n ylivoimaisen kärkikaksikon!  THL:llä, STM:llä ja ministeri Kiurulla on painavat syyt huolestumiseen.  Puheet on pidetty, aluehallintovirastojen ja kaupunkien on nyt tartuttava määrätietoisiin toimiin …

… joihin Suomessa 22.2. voimaan astunut tartuntatautilain muutos antaa aiempaa laajemmat mahdollisuudet.  Ratkaisut voidaan nyt tehdä nopeammin, myös ennakoivasti, velvoittavina, ei suosituksia.  Ne mahdollistavat myös elinkeinoelämään, kuten ravintoloihin, kuntosaleihin, liikennevälineiden matkustajamääriin, ja esim. kauppakeskusten yleistiloissa oleskeluun kohdistuvia rajoituksia.  Ainakin aluksi näyttää siltä, että kaupungit ovat edelleen haluttomia ryhtymään riittävän tehokkaisiin toimiin pandemian paisumisen hillitsemiseksi, mutta alkanut viikko näyttää toivottavasti parempaa.

Kestävät tulokset kuitenkin edellyttävät viruksen pysäyttämisen valtakunnan ulkorajoilla.  Se on mahdollista ainoastaan pakollisen testauksen ja karanteenihotellien avulla.  On tavattoman työlästä yrittää ymmärtää monien eri tahojen jyrkän periaatteellista kielteistä suhtautumista Suomeen saapuvan pakolliseen koronatestiin, jota he pitävät Suomen [ja kaikkien muidenkin maiden] kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien vastaisena.  Samalla kun he kuitenkin hyväksyvät silmää räpäyttämättä, että poliisi pysäyttää tien päällä vuosittain – ilman yksilöityä ja perusteltua rikosepäilyä – 1,2…1,8 miljoonaa autoilijaa, de facto pakollista alkoholi- ja/tai huumetestausta varten.

Vaikka nk. rokotuspasseihin liittyykin hankalia eettisiä ja käytännöllisiä kysymyksiä, vähintään 2 vko vanhan rokotustodistuksen vaatiminen rajojen yli pendelöiviltä työntekijöiltä olisi varmasti kaikille osapuolille edullisempi vaihtoehto kuin joko pendelöinnin kieltäminen tai toistuvien Rauman telakan ja Skellefteån akkutehtaan kaltaisten ja pienempien covid-purkausten seurausten selvittäminen ja korjaaminen.

Rokottaminen tuo meillä Suomessa ratkaisevan helpotuksen pandemian sairauskuormaan ja sen aiheuttamiin rajoituksiin aikaisintaan syksyllä.  Sensijaan uusien varianttien tukahduttamaton leviäminen yli väestön veisi meidät jo lähimpien kahden kuukauden aikana läpi Bergamon kohtalon.  Väestöltään viisikertaiseen Suomeen tuotuina numeroina se tarkoittaisi mm. 25 000 kuollutta ja sairaanhoidon luhistumista.  Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan rokottaminen pelastaisi sentään heidät Bergamon joukkokuolemalta, mutta virus on muuntunut viime kevään jälkeen vain pahemmaksi, eikä meitä suomalaisia ole Bergamon asukkaiden kohtalolta suojaamassa sen enempää erityisiä geenejä kuin uusia ihmelääkkeitäkään.  Tällainen pandemiaskenaario tekisi kuntavaalit huhtikuussa mahdottomaksi riippumatta tämän päivän poliittisista päätöksistä .

 

Laumasuoja – tukahduttaminen – rokottaminen. Muuta meillä ei ole.

Näistä kolmesta haave tartuntojen kautta hankittavasta laumasuojasta on kaatunut sietämättömään kuolleisuus- ja sairauskuormaan, tartuntojen antaman immuniteetin tason ja keston epätasaisuuteen sekä viimeistään uusiin virusvariantteihin.  Tukahduttaminen on tuottanut tähän mennessä ylivoimaisesti parhaat tulokset ja tukahduttamalla hankitun suojan piirissä elää maailmalla jo kaksi miljardia ihmistä jokseenkin normaalia elämää – viimeksi Kanadan Atlantin provinsseissa, Nova Scotiassa, New Brusnwickissa ja Newfoundlandissa.  Sikäli kun viruspandemian kohdalla voidaan puhua lopullisesta ratkaisusta – ja eräissä tapauksissa on voitu – covid-19 kohdalla se on epäilemättä rokottaminen.  Olen itsekin ylistänyt useaan otteeseen covid-rokotteiden kehityksen, valmistuksen ja tulosten menestystarinaa, joka hakee vertaistaan lääketieteen historiassa.  Rokottaminen ei kuitenkaan pysäytä virusta juuri nyt, kriittisten lähiviikkojen aikana, jolloin sitä eniten tarvittaisiin.

Vaikka Israelissa on rokotettu yli puolet koko väestöstä – paljon suurempi osa kuin missään muualla – ja vaikka rokotukset ovat siellä jo kuuden viikon ajan tuntuvasti alentaneet sekä covid-tartuntojen että kuolemien määrää, Israelissa ilmenee edelleen väestöön suhteutettuna lähes 10 kertaa enemmän sekä uusia covid-tartuntoja että -kuolemia kuin Suomessa.

Rokottaminen ei korvaa tukahduttamista – ei ainakaan vielä 2021

Loppusyksyn uutisissa iloittiin lääketehtaiden onnistumisesta uusien koronavirusrokotteiden kehittämisessä. Pandemiarajoitusten loppu alkoi häämöttää ja mielialat kohosivat.  Britannian terveysministeri lupaili jo ”suurenmoista kesää”.

Niinpä mekin odotamme kiihkeästi ja malttamattomina lopullista pelastusta rokotteista, joiden vaikutus covid-tartunnoissa ja kuolemissa voi kuitenkin alkaa näkyä vasta kesällä, kun riskiryhmät ovat – toivon mukaan – saaneet ensimmäisen rokoteannoksensa, eikä mikään uusi variantti ole tehnyt rokotteen vaikutusta tyhjäksi.  Odottaessamme kipuilemme juuri näiden uusien varianttien vuoksi, koska niiden vaikutukset tartunnoissa ja kuolemissa alkavat näkyä jo kuukausia aikaisemmin kuin rokotteet voivat alkaa vaikuttaa, ja vaatisivat sen vuoksi pian entistä paljon tiukempia rajoituksia, kaikkein ensimmäiseksi rajoille.  Ja samaan aikaan ”kaikki” kertovat saaneensa rajoituksista jo tarpeekseen.

B.1.1.7 variantin levitessä Britanniassa kuolemantapaukset/14 vrk kolminkertaistuivat joulukuun alusta tammikuun loppuun tultaessa.  Suomeen suhteutettuna tammikuun viimeiset viikot Britanniassa vastasivat 1365 covid-kuolemaa/14 vrk – lähes kaksi kertaa enemmän kahdessa viikossa kuin Suomessa kymmenessä kuukaudessa!  On päivänselvää, että sosiaalinen, kulttuuri-, koulu- ja työelämä eivät tällaisessa tilanteessa voisi normalisoitua – aivan täysin rajoituksista tai niiden puuttumisesta riippumatta.  Vaihtoehtoa ’paluu normaaliin rajoitukset purkamalla’ ei siis todellisuudessa ole olemassa.


Helmi-maaliskuussa 2020 maailma jakautui päälle vyöryvän pandemian hallitsemisessa kahteen leiriin: ensimmäisessä tavoiteltiin taudin tukahduttamista SARSin, MERSin ja Ebolan tavoin, ja siihen liittyi valtaosa Itä-Aasian maista sekä Australia ja Uusi Seelanti; toisessa tavoiteltiin tartuntoja sopivasti hidastamalla laumasuojaa, ja siihen kuuluivat Euroopan maat ja Pohjois-Amerikka.  Suomi liittyi muun Euroopan mukana tähän jälkimmäiseen ryhmään.

Seuraavat kaksi kuukautta osoittivat, että (i) Suomessa hallituksen maalis- ja huhtikuussa määräämät ja kansalaisten hyvin noudattamat rajoitustoimenpiteet onnistuivat parhaiden joukossa Euroopassa, (ii) covidin tartuntakuolleisuus (IFR=1,15%) jäi kolmasosaan Wuhanin silloisesta datasta mutta on silti yli kymmenkertainen THL:n käyttämään arvioon verrattuna, ja (iii) tartuntojen määrät jäivät muutamaan prosenttiin THL:n skenaarioista, mutta samalla myös [oletetun] laumasuojan edellyttämästä 60…70 % tasosta.

Maaliskuussa Bergamossa väeston kokonaiskuolleisuus viisinkertaistui (!), sairaanhoito luhistui, yli sata lääkäriä ja kymmeniä hoitajia menehtyi covidiin työssään.  Maailmanlaajuisesti oli 8/5 mennessä raportoitu 1423 sairaanhoitoammattilaisen covid-kuolemasta, puolet niistä Italiasta, USA:sta, Britanniasta ja Venäjältä.  

Laumasuojavaihtoehdon inhimillinen hinta alkoi osoittautua sietämättömäksi.

Britanniasta yliotteen saanut viruksen aiempia variantteja 60 % herkemmin tarttuva B.1.1.7 käänsi joulukuussa tartunnat uuteen nousuun ja kaksin-kolminkertaisti päivittäiset covid-kuolemat.  Se leviää jo kymmenissä maissa, myös Suomessa – Ilomantsissa löytyi 21 tartuntaa.  Muita uusia ja entistä ärhäkämpiä variantteja on löytynyt Etelä Afrikasta (501.V2 tai B.1.351), Brasiliasta (P.1) ja Kaliforniasta (CAL.20C), ja löytyy vastaisuudessakin, koska ne voivat kiertää immuunisuojaa.  Viruksille me ihmiset olemme laboratorioita, ja mitä useammassa laboratoriossa virukset ovat töissä, sitä useampia uusia variantteja ne saavat kehitettyä.  Manauksessa, Brasiliassa, 76 % asukkaista oli joulukuuhun mennessä saanut Covid-tartunnan ja laumasuojan piti jo vallita, kun covid-kuolemat kääntyivät rajuun kasvuun.  Viime vuoden korkein covid-kuolleisuus, 348, osui toukokuuhun. Nyt, tammikuun kolmen ensimmäisen viikon aikana, covidiin kuoli 1333.  Todennäköisin syy on, että aikaisemman tartunnan antama immuniteetti ei pure P.1 varianttiin.

Toivottu ja odotettu laumasuoja alkaa osoittautua pettäväksi.

 

LAUMASUOJAN SIJAAN – ROKOTTAMINEN

Hakemattakin mieleen nousee koko väestön rokottamisella hankittu laumaimmuniteetti [vrt. tuhkarokko, polio, isorokko] taudin leviämisen katkaisevilla rokotteilla tai vaihtoehtoisesti tehokas ja turvallinen antiviruslääke.  Molemmat näyttivät pandemian alkukuukausina toivottoman kaukaisilta haaveilta.  Rokotteiden kehittämisnopeus on kuitenkin ylittänyt hurjimmatkin odotukset.  Optimaalisimmassa skenaariossa rokottamistavoite voisi toteutua Suomessa kuluvan vuoden loppuun, maailmalla ehkä vuoteen 2025 mennessä.  Antiviruslääke sensijaan pysyttelee toistaiseksi horisontin tuolla puolen.

Financial Timesin artikkeli 26/1 Rokotteiden merkitys pandemian exit-strategiana on ylimainostettu. Covid pysyy kuvassa vielä kauan – oikea politiikka on viruksen tukahduttaminen vähintäänkin haalistaa rokoteoptimismia pandemian ja rajoitusten nopeasta päättymisestä.

Tieto ja kokemukset rokotteista lisääntyvät hämmentävällä nopeudella. Pfizer-Biontechin ja Modernan mRNA-rokotteet vähentävät osoitetusti vakavan covid-taudin riskiä n. 95 % sekä eläinkoenäytön perusteella tehokkaasti myös virusta edelleen levittävän oireettoman covidin riskiä.  Myös Astra-Zenecan adenoviruspohjainen rokote torjuu vakavaa sairautta, mutta selvästi heikommin, sen teho viruksen leviämisen torjunnassa näyttää vähäiseltä, eikä tehosta yli 65 v. ikäisille ole näyttöä.  Niinpä useat maat ovat rajoittamassa Astra-Zenecan rokotteen vain alle 55…70 vuoden ikäisille.  Positiivisena yllätyksenä voidaan pitää venäläistä Sputnik (Gam-COVID-Vac) rokotetta, joka käyttää eri adenovirusta ensimmäisessä ja toisessa annoksessa. Tämä selittänee sen kolmannen vaiheen kenttätutkimusten erinomaisiatuloksia, jotka The Lancet on juuri julkaissut.  SARS-CoV-2 viruksen proteiiniin perustuvan Novavax rokotteen juuri julkaistu menestys kolmannen vaiheen kenttätutkimuksissa on myös erinomainen.

Ensimmäistäkään rokotetta ei ole vielä testattu [julkaistu?] lapsilla.  Laumaimmuniteetti kuitenkin edellyttää, että lapsetkin rokotetaan.  Vaikka he saavan aniharvoin vakavan Covid sairauden, kaikista ikäryhmistä 2–19 v. lasten tartuntaherkkyys oli pienin, mutta eteenpäin tartuttamisen riski suurin.

Rokottaminen suojaa yksilöä vakavaa Covid-19 sairautta vastaan, mutta väestön globaali ja kestävä laumaimmuniteetti SARS-CoV-2 virusta ja sen muunnoksia vastaan edellyttää myös tartuntojen katkaisemista, ts. oireettomien infektioiden estämistä.  Laskennallisesti laumaimmuniteetti B.1.1.7 varianttia vastaan olisi esim. Pfizerin mRNA rokotteella saavutettavissa kun yli 80 % väestöstä on rokotettu.  Mm. Astra-Zenecan rokotteella edes 100 % rokottaminen ei riittäisi.

Globaalisti Pandemia on tuskin enää pysäytettävissä rokottamalla.  Alueellisesti ja väliaikaisesti tulos voi olla erinomainen, mutta tartuntojen ja uusien varianttien leviäminen edellyttänee vähintään rokotusten päivittämistä vuosittaisten influenssarokotusten tapaan.

EU:n tarvitsemien yli miljardin uudentyyppisen laatuvarmennetun rokoteannoksen tuottaminen ja jakelu ei toteudu ”suurenmoiseen kesään”, eikä välttämättä edes vuoden loppuun mennessä.

Ettei näkemyksestäni jäisi epätietoisuutta, on sanottava, että kuluneen vuoden rokotekehitys on ollut häikäisevä tieteellis-teknologisten saavutusten sarja – jonkalaista tuskin kukaan – ehkä Mainzissa asuvaa turkkilaissyntyistä avioparia Özlem Türeci & Uğur Şahin lukuun ottamatta – kuvitteli mahdolliseksi. Rokotteiden rooli SARS-CoV-2 viruksen ja sen tulevien varianttien kurissa pitämisessä tulevina vuosina on epäilemättä ratkaiseva, mutta lähikuukausina rokotteet eivät pandemiaa pysäytä.  Väestöstään jo 41 % ensimmäisen kerran ja 25 % kahdesti rokottaneessa Israelissa rokotteiden vaikutusta alkaa jo näkyä, mutta tammikuun tartunnat ja kuolemat olivat silti korkeimmat tähän mennessä.  Suomessa vastaavaan rokotusasteeseen tuskin päästään ennen syksyä.

 

NOPEIN JA VARMIN TIE VAPAUTEEN ON EDELLEEN TUKAHDUTTAMINEN

Useimmille eurooppalaisille päättäjille ja myös asiantuntijoille ajatus, että pandemian voisi tukahduttaa ei-lääketieteellisin keinoin, on vahvoista esimerkeistä huolimatta osoittautunut ylivoimaiseksi käsittää.

Tukahduttaminen ei ole Wuhanista esitetty väite eikä Tomas Pueyon tai Suomen eroon koronasta ryhmän keksintö.  Tukahduttamisstrategian valinneet 10 Itä-Aasian maata, Australia ja Uusi Seelanti, yhteensä 1900 miljoonaa ihmistä, vallitsivat meitä eurooppalaisia paremmin.  He ovat sekä painaneet koronakuolleisuuden 1/150 osaan EU:n tasosta, että vapautuneet aikoja sitten useimmista meitä riivaavista rajoituksista.

Meihin lähimmin vertautuvan Uuden Seelannin koronakuolleisuus on 1/80 osa pohjoismaiden tasosta.  Uutta Seelantia johtaa Suomen tavoin nuori vasemmistolainen naispääministeri Jacinda Ardern, joka vastoin useimpien asiantuntijoiden varoituksia valitsi neuvonantajakseen epidemiologi Michael Bakerin ja toteutettavaksi tämän esittämän tukahduttamisstrategian – kaikki keinot käyttöön ja heti.  Maan ulkorajat suljettiin (cordon sanitaire, maan/alueen eristäminen) ja maa asetettiin lockdowniin (ts. ihmiset suljettiin koteihinsa) 23/3.  Rajoitustasoa kuvaa mm. viikottaisten kansainvälisten lentovuorojen vähennys 6600:sta yhteentoista ja vuosittain yli 300 000 turistia tuovan risteilylaivaliikenteen kieltäminen kokonaan.  Vain 2½ kuukautta lockdownin aloittamisen jälkeen, 8/6, kaikki koronarajoitukset voitiin purkaa – lukuunottamatta ulkomailta Uuteen Seelantiin matkustamista.  Viiden miljoonan väestöstä covidiin on sairastunut yhteensä 2290 ja kuollut 25 ihmistä.  Lokakuussa supersuosittu Ardern johti työväenpuolueen historialliseen vaalivoittoon.

Uusi Seelanti on loistava esimerkki, mutta saarivaltiona monia muita myös helpompi.  Tukahduttamisen keinot on kuitenkin koeteltu, säädetty ja toimiviksi osoitettu hyvinkin erilaisissa yhteiskunnallisissa ja maantieteellisissä oloissa, kuten Tyynen Valtameren saarivaltioiden lisäksi maailman suurimmassa teollisuusmahdissa, Kiinassa, sekä kansainvälisen kaupan solmukohdissa, Hongkongissa ja Singaporessa.  Lockdown  ja cordon sanitaire päätöksen tekemisestä lockdownin purkamiseen tukahduttaminen toteutettiin Wuhanissa 74 vuorokaudessa (23/1–8/4), Uudessa Seelannissa 81 vuorokaudessa (19/3–8/6) ja Victorian osavaltiossa, Australiassa, 112 vuorokaudessa (6/7–26/10).  Australia oli tukahduttanut pandemian kertaalleen jo huhtikuussa, mutta tästä Victorian Melbournessa karanteenihotellista heinäkuussa vuotaneesta epidemiapurkauksesta kertyi lopulta 20 449 tautitapausta ja 820 kuolemaa.  Melbournen lockdownin päättymisen, 26/10, jälkeen on koko Australiassa rekisteröity vain 4 covid-kuolemaa.  Uudessa Seelannissa toistaiseksi viimeinen covid-kuolema tapahtui 25/9, ja Kiina raportoi 14/1 2021 ensimmäisen covid-kuoleman toukokuun jälkeen.

Tiedot kuvaavat tasoa, mihin tukahduttamisella on pyrittävä – ei 100,0 % vaan 99,9+ %.  On todennäköistä, että näissäkin maissa on mainittujen päivien jälkeen diagnostisoimattomaan covidiin kuollut yksittäisiä ihmisiä.  Samanaikaisesti tautiin on muualla maailmassa kuitenkin kuollut 1…2 miljoonaa ihmistä, ja myös nämä tiedot aliarvioivat todellisten covid-kuolemien määriä.

Rajoituksista voitiin niin keskusjohtoisen Kiinan Wuhanissa kuin demokraattisessa Uudessa-Seelannissa ja Australiassakin luopua 2½ – 3½ kuukautta niiden aloittamisen jälkeen.  Euroopassa takana on 11 kuukautta, tähänastista pandemiapolitiikkaa jatkamalla edessä toiset 11 kuukautta ja rajoitusten loppu vasta häämöttää.  Rokotuksiin olemme matkalla kaikki, mutta idässä ruumissaatot jäävät hyvin paljon lyhyemmiksi.

Suomessa päättiin viime maaliskuussa erinomaisen oikea-aikaisesti varsin samankaltaisista toimista kuin Uudessa-Seelannissa muutama päivä myöhemmin.  Suomen hallitus sanoutui 15.5. irti tartuntojen kautta saavutettavan laumasuojan tavoittelemisesta, ja THL:n johtajan Markku Tervahauta sanoi samana päivänä YLE:n haastattelussa, että koronaepidemia pitäisi nyt tukahduttaa kokonaan. Ja myös me, itse asiassa, tukahdutimme pandemian, 91 vuorokaudessa (16/3–15/6)!  Sen ansiosta Suomessa rekisteröitiin 15/6–3/8 vain 3 covid-kuolemaa.

Tukahduttamisen etu kuitenkin menetetään, jos kertaponnistuksella saavutettuja etuja ei kyetä säilyttämään, eikä THL ainakaan vielä loppukeväällä pitänyt tätä mahdollisena (HS 28/4 sekä 16/5): jos jatketaan näin, epidemia ei käytännössä etene. Kun sitten jossain vaiheessa rajoituksista on pakko luopua, edessä on jyrkkä tartuntahuippu. Jos esimerkiksi kesän pidämme kiinni kaikista rajoituksista, syksyllä tulee ennusteiden mukaan vaikea paikka.

Mutta eihän niistä ole pakko luopua sen enempää kuin turvavyöpakosta, nopeus- ja alkoholirajoituksista liikennekuolemien torjunnassa. Niin covidin, kuin liikennekuolemienkin tukahduttamisella [kymmenesosaan ajokilometriä kohti 1972 – 2019] saavutetun hyödyn ylläpitäminen edellyttää rajoituksia.

Hallitus purki pandemiarajoitukset kesäkuun alusta alkaen kuitenkin nopeaan tahtiin: rajat ulkomaille ja ulkomailta, ravintoloiden ja yökerhojen aukioloajat, yleisötilaisuuksien osallistujamäärät, jne.  Entä maskien käyttö – sitä ei suorastaan kielletty (!).  Syksyllä vaikea paikka alkoi kehittyä.  Syys-talvikauden covid-kuolemien määrä ylittää jo kevään epidemiahuipun.  Läpi joulu-tammikuun ne ovat nousseet keskimäärin 31 kuoleman viikkovauhdilla.

Vaikka Suomi on tähän mennessä selviytynyt pandemiasta EU:n parhaiden joukossa, ero Uuteen Seelantiin oli uuteen vuoteen tullessa kasvanut sairastuneissa 19-kertaiseksi ja kuolleissa 26-kertaiseksi.  Ero johtuu siitä, että syksyn uusien rajoitustenkin jälkeenkin

 • Uudessa-Seelannissa määräykset ja tavoitteet ovat velvoittavia, Suomessa niitä on katsottu läpi sormien.
 • Uuteen-Seelantiin voi saapua vain testien ja 14 vuorokauden valvotun karanteenihotellin kautta.  Norjassa on siirrytty vastaavaan järjestelyyn.  Suomessa rajat ovat vuotaneet läpi pandemian.
 • Uudessa Seelannissa etsi–testaa–eristä–jäljitä-strategia on toiminut, koska tartuntatapaukset on pidetty hyvin alhaisena.  Suomessa valtuudet, velvoitteet ja resurssointi takertelevat.

Tänään me toivomme ja odotamme pikaista ihmettä rokotteista, joiden vaikutuksia – kaiken mennessä hyvin – voi kuitenkin alkaa näkyä covid-tartunnoissa ja kuolemissa aikaisintaan kesällä.  Samalla me kipuilemme uusien virusvarianttien vuoksi koska ne näkyvät tartunnoissa ja kuolemissa jo kuukausia aikaisemmin ja vaativat siksi yhä kiireellisempiä rajoituksia, juuri niitä joista ”kaikki” kertovat saaneensa jo tarpeekseen.

Uusien varianttien kasvusysäystä covid-kuolemiin ei voida pysäyttää ilman tehokkaita pandemian tukahduttamistoimia – NYT!

 

MIHIN ME OIKEIN PYRIMME – MIKÄ ON MEIDÄN TAVOITTEEMME?

Jokainen politiikka ei vie sille asetettuun tavoitteiseen, mutta mikään politiikka ei vie tavoitteeseen, jota ei ole edes asetettu.

Sen jälkeen, kun tavoite laumasuojasta hallittujen tartuntojen kautta osoittautui mahdottomaksi, EU tai Euroopan maiden hallitukset eivät ole asettaneet itselleen de jure pandemiatavoitetta.

De facto tavoitteeksi on ilman eri suunnitelmaa tai päätöksentekoa hahmottunut reagointi pandemian etenemiseen riittävästi ja oikea-aikaisesti, jotta sairaustapaukset ja kuolemat eivät kasvaisi liikaa ja sairaalat ylikuormittuisi ennen kuin rokotteet ovat nujertaneet taudin.  Tämä tavoite voi hyvinkin toteutua, mutta tuskin alkaneen vuoden puolella ja ilman kymmenien miljoonien sairastumista ja satojen tuhansien kuolemaa.

Tukahduttamistavoite on nopein tie normaaliin elämään, ja se toteutuu painamalla uudet tartunnat tavoitetason alle ja katkomalla uudet tartuntaketjut alkuunsa.  Tukahduttaminen voidaan toteuttaa muutamassa kuukaudessa ja murto-osalla reagointipolitiikan inhimillisistä ja taloudellisista tappioista.  Rokottamisen eteneminen helpottaa vuoden loppua kohden tultaessa olennaisesti tavoitetasosta kiinni pitämistä ja voi muutaman vuoden kuluessa tehdä tukahduttamisorganisaation ylläpidon tarpeettomaksi.

Virus voi menestyä yhdessä isännässä vain muutaman viikon, joiden aikana sen on selviytyäkseen hypättävä uuteen. Tukahduttaminen tarkoittaa tämän hypyn estämistä.

Mikä olisi tukahduttamisen aikataulu, jos aloitamme nyt, helmikuun puolivälissä

Tukahduttamisvaiheessa

– Viruksen hyppääminen Suomen valtakunnanrajan yli estetään cordon sanitairella, vaatimalla jokaiselta tulijalta kansallisuudesta, asemasta ja matkan syystä riippumatta tuore dokumentti virustestistä ennen Suomeen lähtevään laivaan tai lentokoneeseen nousemista [vastuu kuljettavalla yhtiöllä], siirtämällä ja eristämällä jokainen tulija  suoraan maahantulosatamasta tai -lentokentältä kahdeksi viikoksi vakiohinnoiteltuun karanteenihotelliin, sekä testaamalla hänet uudestaan ennen pääsyä ulos karanteenista.

– Viruksen hypyt ihmisestä toiseen Suomen sisällä minimoidaan lockdownilla, joka koskee kaikkia paitsi elintärkeästä huollosta ja hoidosta vastaamaan määrättyjä.  Vain välttämätön minimiliikkuminen kauppa-, terveys-, viranomais- ja työasioissa on sallittu ja silloin tulee käyttää FFP2 maskia kotiovelta kotiovelle.  Muu liikkuminen kodin ulkopuolella ja kaikki tapaamiset muiden kuin samassa taloudessa asuvien kanssa keskeytetään.  Tartunnan saaneet sekä altistuneet, jotka eivät asu yksin, eristetään sairaaloihincovid-potilaille varattuihin osastoihin tai karanteenihotelleihin.  Samalla koulutetaan koko maahan enemmän kuin riittävästi lisää etsi-testaa-eristä-jäljitä-hoida -tiimejä.

Näitä rajoituksia ja toimenpiteitä jatketaan, kunnes 14 vrk uudet tartunnat on saatu painettua alle 1/100 000, [Huom! 15/6…15/7/2020 se oli Suomessa 1,2/14vrk/100 000].  Uudessa Seelannissa tälle tasolle päästiin seitsemässä viikossa.

Tukahduttamisvaihe olisi tässä aikataulussa suoritettu 5/4.

Vapautumisvaiheessa

Lockdown puretaan vaiheittain tilannetta jatkuvasti arvioiden ja tarpeen mukaan reagoiden.  Viruksen uusien hyppyjen katkaisemisvastuu siirretään alueellisille ja paikallisilla etsi-testaa-eristä-jäljitä-hoida -tiimeille.  Uudessa Seelannissa tämä vaihe päättyi ja rajoitukset purettiin kuukausi 1/14vrk/100 000 tason saavuttamisen jälkeen.

Lockdown rajoitusten purkuvaihe olisi Uuden Seelannin aikataulussa suoritettu toukokuun alkupuolelle, viimeistään alkukesään mennessä.  Cordon sanitaire valtakunnan rajoilla on testauksineen ja karanteeneineen on pidettävä toistaiseksi ennallaan.

Jotta tukahduttamalla saavutetut edut voidaan tämän jälkeen säilyttää – toisin kuin viime elo-lokakuussa – uudet tartunnat on löydettävä, jäljitettävä ja eristettävä nopeasti.  Sikäli kun yhden 14 vrk jakson tartuntamäärä jollakin vastuualueella (Esim SoTe-alue) ylittäisi 3/14vrk/100 000, kahdella perättäisellä jaksolla tartunnat ylittäisivät 2/14vrk/100 000, testipositiivisten osuus nousisi yli 2,5 %, tai tartuntojen jäljitettävyys laskisi alle 90 %, ko. alueen/alueiden lockdown tulee palauttaa välittömästi täysimääräisenä ja pitää voimassa, kunnes tavoitetaso on palautettu.

Samoin tulee estää uusien tartuntojen pääseminen cordon sanitairen ohi [mikä tapahtui Uudessa Seelannissa elokuun alussa, aiheutti Aucklandin lockdownin 11/8 – 8/10, 179 tartuntaa ja kolme kuolemaa], tai ulos karanteenihotelleista, [kuten aiemmin kuvatussa Melbournen epidemiapurkauksessa].  Tämän epäonnistuessa tartunnan saaneet tulee nopeasti tavoittaa, jäljittää ja eristää ja tämänkin epäonnistuessa palauttaa ko. alueen cordon sanitaire ja alueen sisäinen lockdown.

Siihen saakka, kunnes pandemia on tukahdutettu myös maissa, joista Suomeen halutaan matkustaa, mahdollisuus normaaliin elämään Suomessa ja esteetön pääsy Suomeen eivät ole yhteensovitettavissa.  Matkustamista pois Suomesta ei sensijaan tarvitse kahlita.

Vaikka maahantulorajoitukset koskevat vain henkilöliikennettä, myös tavaraliikenne kumipyörillä tarvitsee logistista järjestelyä, ei kuitenkaan mitään olennaisesti uutta.  Suuri osa Suomeen tulevista rekkalasteista kuormataan tänäänkin laivaan perävaunuissa, jonka vetoauto irrotetaan lähtösatamassa ja kuski poimii sen perään toisen, laivasta puretun perävaunun.  Sama on mahdollista maarajoilla, kuten vaihtoehtoisesti myös kuskin vaihtaminen.

 

Tästä eteenpäin tekstini on enenevästi spekulaatiota, oman käsitykseni mukaan mahdollisen tulevaisuuden pohdiskelua.

Ennen pitkää ihmisten liikkuminen niiden maiden ja alueiden välillä, joissa pandemia on yhteisen määritelmän mukaisesti tukahdutettu, vapautuu askel askelelta.  Tätä yritettiin jo viime syksynä, mutta yritys kompastui jo ensiaskelissaan löysien määritelmien ja pandemian karkaamisen vuoksi.  Mm. Suomessa vapaan maahan saapumisen edellyttämäksi uusien tartuntojen rajaksi asetettiin 25/14vrk/100 000.  Toisaalta taso oli aivan liian korkea, toisaalta sitäkään ei hyvin pian täyttänyt enää yksikään Euroopan maa, Suomi mukaan lukien.

Uusi yritys onnistunee paremmin, koska jotakin on varmasti opittu.  Tiukankin tartuntarajan saavuttaminen ja tavoitetason ylläpitäminen helpottuu viimeistään v. 2022 myös rokotuskattavuuden ansiosta.   Matkustusrajoitusten kannalta rokotteen tartuntoja vähentävä vaikutus on olennaisempi kuin sen oireita lieventävä vaikutus.  Vastaanottavalle maalle on ratkaisevasti tärkeämpää, että turisti ei levitä maahan tartuntoja, kuin se, että hän itse selviäisi sellaisesta vähin oirein.

 

Todennäköisesti kahteen vuoteen venyvä poikkeustila on niin pitkä, että paluuta entiseen normaaliin ei ole.  Pandemian vaikutus on ollut hyvin erilainen eri väestöryhmille.  Erityisesti siirtymisvaiheessa viimeisistä kotona vietetyistä kouluvuosista ensimmäisiin opiskeluvuosiin ja itsenäiseen asumiseen kaksi vuotta pandemiarajoituksia on leimaava sukupolvikokemus.  Siitä lankeaa pitkät varjot asenteisiin, ihmissuhteisiin ja elämään.  Toisaalta Ihmiset ja yritykset oppivat myös tekemään töitään, pitämään keskenään yhteyttä sekä viihdyttämään itseään ja toisiaan uusilla tavoilla, joihin totutaan, joista kaikista ei viitsitä tai edes haluta palata entiseen.  Tuskin työ- ja lomamatkailunkaan uusi normaali on sama kuin entinen.  Tartuntatautien leviämisen hallinnan näkökulmasta lentoliikenteen valvonta on olennaisesti maaliikenteen valvontaa helpompaa, joten sen osuus maiden ja mantereiden välisistä matkoista ei ainakaan vähene.  En silti uskoisi sen volyymin palaamiseen lähivuosina.  Terveys- ja rokotustodistusten sekä esim. malarian estolääkityksen vaatiminen matkaajalta eivät ole mitään uutta – olen itse tarvinnut sellaisia useilla matkoilla – mutta lähivuosina ja ehkä kauemminkin sellaisia tarvitaan enemmän ja niitä on esitettävä useammilla rajoilla.

Pandemia 2020-21 ei todellakaan ole EU:n eikä Euroopan maiden menestystarina.  Vaikka Schengenin tuoma ihmisten rajoittamaton liikkumisvapaus on ollut yksi EU:n keskeisimmistä menestystekijöistä, sen palauttaminen ennalleen koronapandemian jälkeen vaatii vuosien määrätietoisen yhteisponnistuksen.  Tämä edellyttää EU:lta paljon tähänastista aktiivisempaa otetta, suurempaa päätösvaltaa ja valvontaoikeutta jäsenmaiden ehkäisevän kansanterveystyön laadun suhteen.  EU:n täytyy kyetä oikeuttamaan valtansa lisääminen, ja jäsenmaiden kyetä suostumaan siihen.  Ei ole vähän pyydetty!

Covid-19: Kronologinen päivittyvä linkkikokoelma. Vol 4. 2021

Kiitos hyvästä palautteesta, jonka johdosta tämän linkkikokoelman Vol 4 linkit, joiden täydentäminen alkoi 1.1.2021, esitetään aikaisempaan verrattuna käänteisessä järjestyksessä, uusimmat ylimpänä. Tämä nopeuttaa kiinnostavimpien, usein uusimpien linkkien löytämistä. Jatkuvasti päivittyvät löytyvät edelleen alimpana. 

Disclaimer: Tästä ja edellisistä kolmesta linkkikokoelmasta löytyvät artikkelit eivät muodosta täydellistä, edustavaa, suositeltua eikä luotettavaksi varmennettua koostetta eri medioissa julkaistuista SARS-CoV-2 virukseen, Covid-19 sairauteen, sen hoitoon tai estämiseen liittyvistä artikkeleista.


”Hyviä vaihtoehtoja ei ole” – Virus­muunnosten takia epidemia on nyt uudessa vaiheessa, sanoo professori Vapa­lahti
Tuoreet luvut ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkakeskuksesta, joka tutkii alueen potilasnäytteet. Helsingin Sanomat. 22.2.2021. https://www.hs.fi/tiede/art-2000007819625.html?share=3ba7272ee8ff5a7af5791b3b99fb9428

Bergamon tiedote 17/02: +121 uutta tapausta ja yksi kuolema 24 tunnissa. 18.2.2021. https://www.tuttoatalanta.com/coronavirus/il-bollettino-di-bergamo-al-17-02-121-nuovi-casi-e-1-morto-in-24h-58801

Covid-19 news: Home and work testing to expand in England next month. The latest coronavirus news updated every day including coronavirus cases, the latest news, features and interviews from New Scientist and essential information about the covid-19 pandemic. New Scientist 17.2.2021. https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-home-and-work-testing-to-expand-in-england-next-month/

Read more: https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-home-and-work-testing-to-expand-in-england-next-month/#ixzz6ml7OlWb2

Future scenarios for the COVID-19 pandemic. The Lancet. 16.2.2021.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00424-4/fulltext

Here’s why some Covid-19 numbers keep improving. (Hint: It’s not widespread vaccinations). CNN Health. 15.2.2021. https://edition.cnn.com/2021/02/15/health/us-coronavirus-monday/index.html

Australia news live: new Covid variant found in Australia; disability royal commission reconvenes. Cases of B1525 with worrying mutations found in 10 countries, with vaccine rollout preparations under way and hotel quarantine back in the spotlight. Follow all today’s news and updates, live. The Guardian. 15.2.2021. https://www.theguardian.com/australia-news/live/2021/feb/16/australia-news-live-new-covid-variant-australia-disability-scott-morrison-victoria-pfizer-vaccine?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1613422131

Monissa pandemian koettelemissa maissa uusien korona­virus­tartuntojen määrä on kääntynyt laskuun – Mistä se johtuu? Vain 40 prosentin laumasuojastakin voi olla apua pandemian nujertamisessa, mutta kyse on paljon muustakin kuin immuunien ihmisten määrästä väestössä. 15.2.2021.  https://www.hs.fi/tiede/art-2000007802936.html

Muistiot paljastavat: Näin hallitusta piti herätellä koronan uhkaan – Niinistö ehdotti kulisseissa kovempia ratkaisuja.  Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamista asiakirjoista käy ilmi, että ministerien julkisuuteen viestittämä kuva koronatilanteesta poikkesi vuoden 2020 alussa merkittävästi terveysviranomaisten tilannekuvasta.  Ilta-Sanomat. 15.2.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000007803415.html

Covid-19: UK failed to heed the virus alerts, says vaccine creator. Poll support grows for government’s action as Johnson to announce that Britain is on course to hit 15 million inoculation target. The Guardian. 14.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/13/covid-uk-failed-to-heed-the-virus-alerts-says-vaccine-creator?utm_term=38911199eb86c15f8ff4aa9af7ce5ab7&utm_campaign=GuardianTodayUK

Onnistuisiko ”Uuden-Seelannin ihme” Suomessa? Näin normaaliin elämään voitaisiin päästä myös täällä. Uusi-Seelanti on voimakkaalla epidemian tukahduttamisella painanut tartuntaluvut lähelle nollaa – ravintoloissa juhlitaan normaalisti, ja maassa järjestetään jo kymmenientuhansien henkien yleisötilaisuuksiakin. Ilta-Sanomat.14.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007802368.html

New Zealand Covid outbreak: Ardern puts Auckland into three-day lockdown
Three members of South Auckland family tested positive, prompting Jacinda Ardern to place region into level 3 measures. The Guardian. 14.2.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/14/new-zealand-covid-outbreak-race-to-trace-three-local-cases-in-auckland

Q&A: Does handwashing stem the transmission of Covid-19? Airborne droplets are more likely to spread coronavirus than touch, scientists believe. The Guardian. 14.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/14/qa-does-handwashing-stem-the-transmission-of-covid-19

Lääkärit tyrmäävät ministerin: Puhuu läpiä päähänsä. Ministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan rajat ylittävän liikenteen rajoittaminen on hankalaa. Verkkouutiset. 13.2.2021. https://www.verkkouutiset.fi/laakarit-tyrmaavat-ministerin-puhuu-lapia-paahansa/#3bc885ae

Up to 63% of South Africans have had Covid-19, blood donor tests suggest. The Sunday Times. 13.2.2021. https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2021-02-13-up-to-63-of-south-africans-have-had-covid-19-blood-donor-tests-suggest/

Ruotsalaisen akkutehtaan viruslinko pärskii ympäri Suomen – tartuntoja nyt yhteensä 42, joukossa 15 brittivarianttia.  Northvoltin akkutehtaan tartuntaketjussa on todettu lisää tartuntoja. Iltalehti. 13.2.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/150a696c-ed40-4de8-b0b7-71400c077b65

Vaccine hesitancy is putting progress against covid-19 at risk. If the world is to tame the virus, the doubts will need to be fought. The Economist. 13.2.2021. https://www.economist.com/briefing/2021/02/13/vaccine-hesitancy-is-putting-progress-against-covid-19-at-risk?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

How well will vaccines work? Covid-19 may become endemic. Governments need to start thinking about how to cope. The Economist. 13.2.2021. https://www.economist.com/leaders/2021/02/13/how-well-will-vaccines-work?utm_campaign=the-economist-this-week&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

What will travel look like after the pandemic? Covid-19 has brought international travel to a standstill. But it will recover and may even become a better experience, says Simon Wright. The Economist. 13.2.2021.  https://www.economist.com/special-report/2021/02/11/what-will-travel-look-like-after-the-pandemic?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Is Florida better than California at containing the coronavirus? A comparison of COVID-19 cases, deaths and hospitalizations. Tampa Bay Times. 12.12.2020. https://www.tampabay.com/opinion/2020/12/12/is-florida-better-than-california-at-containing-the-coronavirus-analysis/

UK scientists call for debate on allowing ‘big wave of infection’. Advisers to government warn of national discussion after most vulnerable are vaccinated. Financial Times. 12.2.2021. https://on.ft.com/3tUVAO4

https://www.ft.com/content/100df7f6-d79c-4382-9e39-d7f3e859bae5?accessToken=zwAAAXemBZ4Qkc8QDff215xDgtOeOdfz6Fm65Q.MEQCIHTtXn_OSFZHzsuNYxFKUSWN6nhqw1vMnU2eYRMzeNWwAiBOxlxTgP7vRVOKdY86NACzo8U4JbpQRmQr7OwRzonlfg&sharetype=gift?token=bbce5103-189c-48af-988e-8bf2e1caeb05

Marja Sannikka: Suomi ei ole koronan mallimaa. YLE 1. 12.2.2021. klo 20:00. https://areena.yle.fi/1-50667811#autoplay=true

Booking and staying in a quarantine hotel when you arrive in England. How to book a place in a quarantine hotel and arrange coronavirus (COVID-19) tests if you’re travelling to England from a country on the banned travel list.  Gov.UK. 11.2.2021.  https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england

Rate of COVID Cases and Death Declining Worldwide. WebMD. 11.2.2021. https://www.webmd.com/lung/news/20210210/rate-of-covid-cases-and-death-declining-worldwide#:~:text=In%20its%20weekly%20update%2C%20the,the%20week%20of%20Oct.%2026.

Here we report updated and additional analyses, which together strengthen the earlier finding of increased disease severity in people infected with VOC B.1.1.7 compared to other virus variants. 11.2.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961042/S1095_NERVTAG_update_note_on_B.1.1.7_severity_20210211.pdf

Tutkijat kehittivät mallin, jolla voidaan arvioida virusten ilmanvaraista leviämistä sisätiloissa. Uusi tutkimus kertoo, miten vaaraton mallivirus leviää ilmavälitteisesti sisätilassa. Virus levisi suurehkon tilan päädystä päätyyn noin 15 minuutissa. Hyvä ilmahygienia, eli tehokas ilmanvaihto, ilman puhdistaminen ja sekoittaminen laskevat viruspitoisuuksia. Ilmatieteen laitos, Tiedote. 11.2.2021.  https://www.ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/1UXUvGZlHCu9pu7Lv5fVcv

”Bra luftväxling minimerar smittrisken”. Krögaren Henri Alén öppnade sin restaurang för aerosolforskning i höstas. De preliminära resultaten visar att vädring minskar risken för smitta. Hufvudstadsbladet. 11.2.2021. https://www.hbl.fi/artikel/forskare-blaste-in-virus-hos-kandiskrogaren-henri-alen-och-matte-resultatet-det-visar-bland-annat/

Blåser man in viruspartiklar som påminner om coronaviruset i ett rum på 60 kvadratmeter kommer man att hitta virus i rummets alla fyra hörn femton minuter senare. Det här gjorde ett forskarlag som söker svar på hur man effektivast kontrollerar virusspridningen i rum.

Wie kann ein weiterer landesweiter Lockdown trotz Virus-Mutationen verhindert werden? Die No-Covid-Gruppe präsentiert erstmals konkrete Handlungsempfehlungen. Zuerst eine rigorose Eindämmung, dann Testungen. Doch eine Strategie für Letzteres fehlt noch. Zudem würden den Menschen unter Umständen lang anhaltende Mobilitätsbeschränkungen zugemutet. Neue Zürcher Zeitung. 11.2.2021.  https://www.nzz.ch/wissenschaft/coronavirus-wie-die-nocovid-gruppe-weitere-lockdowns-verhindern-will

Färre virusutbrott på äldreboenden. SPANIEN RIKS Vaccinationseffekten börjar märkas allt mer på äldreboendena, där smitthärdarna minskat med 38 procent sedan mitten av januari. Sydkusten. 11.2.2021. https://www.sydkusten.es/engine.php?sectionId=11&articleId=31467

Rokotteet herättävät toivoa, mutta karu totuus häämöttää: covid-19 on luultavasti tullut jäädäkseen. Tartuntojen leviämisen helppous, uudet virusmuunnokset ja rokottamiseen liittyvät rajoitteet tarkoittavat sitä, että covid-19 tulee olemaan keskuudessamme vuosia – ja että se merkitsee isoa bisnestä. Helsingin Sanomat. 11.2.2021. https://www.hs.fi/talous/art-2000007797512.html

Covid: UK Coronavirus cases, deaths and vaccinations today. Are coronavirus cases rising in your local area and nationally? Check week-on-week changes across England, Scotland, Wales and Northern Ireland and the latest figures from public health authorities. The Guardian. 11.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/11/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today

Kuolleisuustilasto kertoo koronan kurittaneen Venäjää ankarasti – Taloustieteilijä: Epidemia näytti, etteivät ihmishenki tai totuus ole Kremlin prioriteetteja. Venäläisiä kuoli viime vuonna 18 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena. YLE Uutiset. 11.2.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11780851

Helmikuu 11 – 20

Effectiveness of Mask Wearing to Control Community Spread of SARS-CoV-2. JAMA. 10.2.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776536

THL:n laskelma näyttää, miten iäkkäiden ripeä rokottaminen alkaa alentaa kuolleisuutta – ”Kyllä tunnelin päässä on valoa”, asiantuntija sanoo. THL:n asiantuntijaryhmän skenaarioissa iäkkäiden korkea kuolleisuus on saatu rokottamisella laskemaan ja sairaalahoidon kuormitus vähenemään. Helsingin Sanomat. 10.2.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007795450.html

Len Seymour. Twitter 10.2.2021. https://twitter.com/PetriTommila/status/1359290708478349313/photo/2

The Pandemic’s Hidden Toll: Half a Million Deaths [covid excess deaths]. The New York Times. 9.2.2021. https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html

Spain sees highest daily death toll of third wave as cases pass 3m – as it happened. Spain records 766 deaths; Germany plans to spend €9bn buying vaccines; Wuhan lab leak hypothesis ‘extremely unlikely’, WHO official says. The Guardian. 9.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/live/2021/feb/09/coronavirus-live-news-who-says-it-is-too-early-to-dismiss-astrazeneca-vaccine

A colorblind vaccine approach isn’t good enough. The US needs racial equity. Without a focus on racial equity, vaccine allocation will further divide the country and perpetuate health inequalities. The Guardian. 9.2.2021. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/09/vaccine-gerrymandering-coronavirus-racial-equity

How a sluggish vaccination program could delay a return to normal and invite vaccine-resistant variants to emerge Experts warn that the current pace of vaccinations won’t just prolong coronavirus restrictions. It could also make it more likely that new variants will infect the previously immune. Washington Post. 9.2.2021.  https://www.washingtonpost.com/nation/interactive/2021/vaccination-pace-herd-immunity/

THL:n emeritus­professorilta tyly näkymä koronasta – esittää kovia muutoksia Suomeen. THL:n emeritusprofessorin Matti Jantusen mielestä tarvitaan tiukkoja rajoituksia Suomen ulkorajoille ja maan sisälle. Ilta-Sanomat. 9.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007793218.html

Edessä voi olla kova kevät – THL esitteli eri skenaarioita, miten virusmuunnos leviää Suomessa
Koronavirusmuunnoksista odotetaan tulevan Suomessakin vallitseva virustyyppi – ja niiden pelätään kääntävän tartuntojen määrän kovaan nousuun. Ilta-Sanomat. 9.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007793346.html

Lääkäri haluaisi asua maassa, jonne virus ei ole tervetullut.  Estetäänkö taudin leviämistä Suomessa riittävästi? Verkkouutiset. 09.02.2021.  https://www.verkkouutiset.fi/laakari-haluaisi-asua-maassa-jonne-virus-ei-ole-tervetullut/#5261122e

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007792987.htm

Edessä voi olla kova kevät – THL esitteli eri skenaarioita, miten virusmuunnos leviää Suomessa
Koronavirusmuunnoksista odotetaan tulevan Suomessakin vallitseva virustyyppi – ja niiden pelätään kääntävän tartuntojen määrän kovaan nousuun. Ilta-Sanomat. 9.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007793346.html

Coronavirus vaccine strategy needs rethink after resistant variants emerge, say scientists. Oxford vaccine shown to have only limited effect against South African variant of coronavirus. The Guardian. 8.2.2021.  https://www.theguardian.com/society/2021/feb/07/scientists-call-for-rethink-as-doubts-grow-about-achieving-herd-immunity

Calls for sweeping border curbs to protect UK against new Covid variants. Boris Johnson to announce new restrictions on UK arrivals to protect vaccine rollout. The Guardian. 8.2.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/08/calls-for-sweeping-border-curbs

Before you compare the Covid vaccines, here are five things to know. Trial data can’t tell us everything about how effective vaccines are: we need to wait to see the real world impact. The Guardian. 8.2.2021. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/08/compare-vaccines-effective-trial-data

Etelä-Afrikka perui suunnitelmansa AstraZenecan rokotteen jakamisesta – nyt maassa mietitään, mitä miljoonalla rokote­annoksella tehdään. Koronarokottamisen aloittaminen Etelä-Afrikassa pitkittyy entisestään. Ilta-Sanomat. 8.2.2021. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007789341.html

Matt Hancock almost blows it with a mention of borders and quarantine. The health secretary tries to stay upbeat despite the bad news about the South African variant. The Guardian. 8.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/08/matt-hancock-almost-blows-it-with-a-mention-of-borders-and-quarantine

Toimittaja suostui koekaniiniksi Sputnik-rokotteelle – iltayhdeksältä alkoivat oireet. Toimittaja Ilja Kazakov otti Sputnik V -rokotteen ensimmäisten joukossa, jotta hänen omista kokemuksistaan voisi olla sen jälkeen apua hänen lukijoilleen rokotepäätöksen teossa. Ilta-Sanomat. 8.2.2021. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007790335.html

COVID-19: Source of cases. What we know about how COVID-19 has spread since the virus arrived in New Zealand. Ministry of Heraltgh. 7.2.2021.  https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-data-and-statistics/covid-19-source-cases

THL:n emeritusprofessorin karu viesti: Poikkeustila venyy. Matti Jantusen mukaan rokotteet eivät pysäytä pandemiaa lähikuukausina. Verkkouutiset. 7.2.2021. https://www.verkkouutiset.fi/thln-emeritusprofessorin-karu-viesti-poikkeustila-venyy/#5261122e

Tutkimusprofessorilta karu analyysi koronatilanteesta: ”Vaihtoehtoa ei todellisuudessa ole olemassa” – Poikkeustila venymässä kahteen vuoteen? Emeritusprofessori Matti Jantunen sanoo suoraan, että tukahduttamisstrategian valinneet maat valitsivat esimerkiksi Suomea paremmin. Samalla hän varoittaa, ettei rokotuksista ole tulossa nopeaa ratkaisua tilanteeseen. Uusi Suomi. 7.2.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/tutkimusprofessorilta-karu-analyysi-koronatilanteesta-vaihtoehtoa-ei-todellisuudessa-ole-olemassa-poikkeustila-venymassa-kahteen-vuoteen/

Asiantuntija koronarokotteiden tehosta: ”Henkilö, joka rokotteesta huolimatta saa taudin, on saattanut hyötyä siitä kaikkein eniten”. Kysyimme Rokotetutkimuskeskuksen johtajalta Mika Rämetiltä seitsemän kysymystä koronarokotteista. YLE Uutiset. 7.2.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11770311?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp

Työntekijät palaavat Suomeen keskeltä Ruotsin pahinta virusmuunnosryvästä – infektioylilääkäri: Ilman toimia virus voi levitä holtittomasti koko maahan. Northvoltin akkutehtaalla Skellefteåssa on todettu 150 koronapositiivista. Tehtaalla työskentelee noin 200 suomalaista. YLE Uutiset. 7.2.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11777514

Rokottaminen ei korvaa tukahduttamista – ei ainakaan vielä 2021

Viral variants and vaccination. Will variants of SARS-CoV-2 make vaccination harder? They may do, but there are plans to deal with that. The Economist. 6.2.2021. https://www.economist.com/science-and-technology/2021/02/06/will-variants-of-sars-cov-2-make-vaccination-harder?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Vaccine manufacture. How vaccines are made, and why it is hard. Doing the do. The Economist. 6.2.2021. . https://www.economist.com/science-and-technology/2021/02/06/how-vaccines-are-made-and-why-it-is-hard?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

America’s two largest states are fighting covid-19 differently. The results are not as different as might be expected. The Economist. 6.2.2021.   https://www.economist.com/united-states/2021/02/06/americas-two-largest-states-are-fighting-covid-19-differently?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

The toll on growth. The pandemic could undercut Africa’s precarious progress. Africans need jabs and loans, sharpish. The Economist. 6.2.2021. https://www.economist.com/leaders/2021/02/06/the-pandemic-could-undercut-africas-precarious-progress?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Covid: Vaccine tensions stoke German criticism of EU’s von der Leyen.  BBC News. 6.2.2021.  https://www.bbc.com/news/world-europe-55948360

Oxford Covid jab less effective against South African variant, study finds. University of the Witwatersrand and Oxford University research shows vaccine has reduced efficacy against mutation. The Guardian. 6.2.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/07/oxford-covid-jab-less-effective-against-south-african-variant-study-finds

Coronavirus: Can you still test positive for COVID-19 after getting vaccinated? Who can transmit the infection? E Times. 6.2.2021. https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/coronavirus-can-you-still-test-positive-for-covid-19-after-getting-vaccinated-who-can-transmit-the-infection/photostory/80709598.cms

TEL AVIV HOSPITAL HAILS ’A HUGE BREAKTHROUGH’ New Israeli drug cured 29 of 30 moderate/serious COVID cases in days — hospital
Medicine developed at Ichilov moderates immune response, helps prevent deadly cytokine storm, researchers say; 29 of 30 phase 1 trial patients left hospital within 3-5 days. The Times of Israel. 5.2.2021. https://www.timesofisrael.com/new-israeli-drug-cured-moderate-to-serious-covid-cases-within-days-hospital/

Editorial: COVID-19 vaccines: acting on the evidence. Diverging from tested vaccination regimens without scientific evidence could undermine public confidence in vaccines against COVID-19 and the success of a global vaccination strategy to curtail the pandemic. Nature Medicine. 4.2.2021.  https://www.nature.com/articles/s41591-021-01261-5

Kuparimaskit ovat suosittuja, mutta mitkä ovat sen hyödyt? Asiantuntija arvioi. VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin kertoo myös, millaista maskia hän itse käyttää.  Kuparia sisältävät hengityssuojaimet ovat nyt pinnalla, mutta onko niistä hyötyä?
Voiko kupari aiheuttaa terveydellisiä ongelmia? Entä mitä riskejä liittyy siihen, että kuparin kerrotaan puhdistavan maskia? Iltalehti. 4.2.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/7dae3f31-ea46-4255-9528-52490e693653

Totuus rajojen koronatesteistä paljastui: Avit eivät ole tehneet ensimmäistäkään testauspäätöstä vuosina 2020 ja 2021 – eikä STM ole niitä ohjeistanut.  Jos hallitus ja STM olisivat pitäneet asiaa tärkeänä, ne olisivat voineet ohjeistaa paikallisviranomaisia käyttämään tartuntatautilain pykäliä, arvioi oikeustieteilijä Matti Muukkonen. Iltalehti. 4.2.20201. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/dbff7a06-3128-49c5-b495-b3f6ece3e445

NIH Director Francis Collins Is Fighting This Coronavirus While Preparing for the Next One. Time. 4.2.2021. https://time.com/5935658/nih-director-francis-collins-interview/

Covid-19: Social murder, they wrote—elected, unaccountable, and unrepentant. BMJ. 4.2.2021. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n314

What went wrong in the global governance of covid-19? BMJ. 4.2.2021. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n303

Exclusive: indigenous Americans dying from Covid at twice the rate of white Americans. The Guardian. 4.2.2020.  https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/04/native-americans-coronavirus-covid-death-rate

Covid, a Corzano 100 contagi in pochi giorni: focolaio per la variante inglese. Nel paese di 1.400 abitanti si conferma l’alta trasmissibilità del virus. Il sindaco: «Il focolaio è iniziato a scuola, molte le famiglie in isolamento. C’è tanta collaborazione, ma è difficile controllare quando i bimbi sono tutti asintomatici». Brescia/Corona. Corriere della Sera. 4.2.2021. https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/21_febbraio_03/corzano-10o-contagi-pochi-giorni-variante-inglese-scuole-chiuse

Concerning coronavirus mutation now found in UK variant (P1 and B1351) – here’s what you need to know. The Conversation. 3.2.2021.  https://theconversation.com/concerning-coronavirus-mutation-now-found-in-uk-variant-heres-what-you-need-to-know-153248

Nuvarande munskydd ifrågasätts. SPANIEN RIKS I början av pandemin rådde stor brist på munskydd, vilket banade väg för ett brett utbud av olika tillverkare och varierande kvalitet. Nu höjs röster för krav på munskydd av typen FFP2. Men precis som i våras finns de inte så de räcker till alla, om de skulle göras obligatoriska. Sydkusten. 3.2.2021. https://www.sydkusten.es/engine.php?sectionId=11&articleId=31299

Covid coughing study suggests NHS staff at far greater risk than thought. Exclusive: Health service urged to rethink safety for frontline staff and provide better PPE and ventilation. The Gu ardian. 3.2.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/03/covid-coughing-study-suggests-nhs-staff-at-far-greater-risk-than-thought

Sputnik V -rokote 91,6-prosenttisesti tehokas. Helsingin Sanomat. 3.2.2021. https://www.hs.fi/paivanlehti/03022021/art-2000007779239.html

Belgia antaa Astra Zenecan rokotetta vain alle 55-vuotiaille aikuisille. Helsingin Sanomat. 3.2.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007759719.html

Ruotsi ei suosittele Astra Zenecaa yli 65-vuotiaille. TERVEYSVIRANOMAISET eivät Ruotsissa suosittele lääkeyhtiö Astra Zenecan ja Oxfordin yli­opiston koronavirusrokotetta iäkkäille. Viranomaiset linjasivat, että rokote soveltuu 18–65-vuo­tiaille, mutta ei sitä vanhemmille. Helsingin Sanomat. 3.2.2021. https://www.hs.fi/paivanlehti/03022021/art-2000007779241.html

Tracking covid-19 excess deaths across countries. In many parts of the world, official death tolls undercount the total number of fatalities. The Economist. 2.2.2021. https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker

Asiantuntija maalasi inhorealistisen kuvan siitä mitä voi tapahtua, jos virusvariantit alkavat levitä Suomessa: ”Se johtaisi huomattavasti laajempaan sulkuun”. Jos koronamuunnokset pääsevät valloilleen, yhteiskuntaa uhkaa laajempi sulkeminen ja terveydenhoitojärjestelmää ylikuormittuminen. Ilta-Sanomat. 2.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007777974.html

Israel on rokottanut jo kolmas­osan kansalaisistaan: Rivakka ohjelma vaikuttaa vähentäneen tartuntoja ja vakavia sairastumisia. Tammikuu oli silti synkin kuukausi pandemian aikana Israelissa. Helsinmgin Sanomat. 2.2.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007777929.html

Ensin puolet Venäjän rajan ylittäjistä ei halunnut koronatestiin – nyt raja pyritään ylittämään silloin, kun testaajat eivät ole paikalla. Koronatestaaminen laajenee Vaalimaan raja-asemalla ensi viikolla. YLE Uutiset. 2.2.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11768231

Sputnik V COVID-19 vaccine candidate appears safe and effective. The Lancet. 2.2.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00191-4/fulltext

BEHIND THE CURVE: THE LOST DAYS THAT MADE BERGAMO A CORONAVIRUS TRAGEDY. The New York Times. 2.2.2021.  https://www.nytimes.com/2020/11/29/world/europe/coronavirus-bergamo-italy.html

THL:n Mika Salminen tyrmää ehdotuksen kahdesta päällekkäisestä maskista: ”Lisää riskiä saada tartunta”. MTV Uutiset. 2.2.2021.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-n-mika-salminen-tyrmaa-ehdotuksen-kahdesta-paallekkaisesta-maskista-lisaa-riskia-saada-tartunta/

Vantaalla todettiin muuntovirusta – yli 700 koronakaranteenissa kouluista ja päiväkodeista. Vantaalaiskoulussa todetussa koronatartunnassa epäillään myös muuntovirusta. Iltalehti. 2.2.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/d846ed06-049d-4e49-8d34-90241124806f

Analyysi: Pääministeri Marinin väite tv-tentissä ei pidä paikkaansa – hallituksen esitys kaatui eduskunnassa siksi, että se oli sutta ja sekundaa. Pääministerin spontaanissa väittelyssä esittämä väite, että pakollisen negatiivisen testituloksen vaatiminen ei olisi käynyt eduskunnalle, ei ole alkuunkaan totta, kirjoittaa Iltalehden Lauri Nurmi. Iltalehti. 01.02.2021.  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/3cd6ca40-6b50-4b31-abec-d657deb2781b

Jyväskylässä löytyi uusia koronatartuntoja – kuntosalin tartuntaketju hämmästyttää edelleen: ”Monen tunnin väli”.  Viikon aikana kaupungissa todettujen koronavirustartuntojen määrä lähentelee 250:tä. Ilta-Sanomat. 1.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007775489.html

1 SARS-CoV-2 B.1.1.7 escape from mRNA vaccine-elicited neutralizing antibodies. 1.2.2021. https://www.citiid.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2021/02/POST-SUBMISSION_vaccine-DCv2-2.pdf

VARESE A novembre i decessi nel Varesotto sono cresciuti del 117% durante la seconda ondata del Covid. Basta questo dato, incontrovertibile e certificato, a fugare ogni dubbio sul fatto che gli effetti della pandemia sul nostro territorio siano stati devastanti. Varese News. 1.2.2021.  https://www.varesenews.it/2021/02/novembre-decessi-nel-varesotto-cresciuti-del-117-la-seconda-ondata-del-covid/1303554/

 

Helmikuu 1 – 10.

Johtopäätöksiä mallin rakenteesta. Sivonen blog. 31.1.2021. https://hsivonen.fi/mallin-rakenteesta/

COVID-19: ’People in their 30s are dying’ – ITU staff reveal brutal truth of being on the coronavirus frontline. Sky News. 31.1.2021. https://youtu.be/1qeuGILIOA4

How the Search for Covid-19 Treatments Faltered While Vaccines Sped Ahead.  Vaccine development exceeded everyone’s expectations. But the next few months will still bring many sick people — and doctors have woefully few drugs with which to treat them. The New York Times. 30.1.2021.  https://www.nytimes.com/2021/01/30/health/covid-drugs-antivirals.html

Neurokirurgilta suorat sanat Suomen koronatoimista: ”Kulkutaudin nujertamiseksi tarvitaan Lahtista ja konekivääriä”. ”Ongelmaan on olemassa ratkaisu, kun se päättäväisesti, vanhan liiton malliin tehdään: ryhdytään kansakuntana – ja lopulta ihmiskuntana – toimeen. Reippaus ei maksa mitään. Eliminoidaan kulkutauti Suomesta nyt, annetaan kesän ja rokotteen hoitaa asia maaliin”, neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäki sanoo. Uusi Suomi. 30.1.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/neurokirurgilta-suorat-sanat-suomen-koronatoimista-kulkutaudin-nujertamiseksi-tarvitaan-lahtista-ja-konekivaaria/

Typeryyden partaveitsi

Tutkijat uskovat: Koronasta tulee lasten sairaus, ja se kesyttää viruksen. Jos ennuste toteutuu, rokottamista ei tulevaisuudessa tarvita. Helsingin Sanomat. 30.1.2021. https://www.hs.fi/paivanlehti/30012021/art-2000007772380.html

Uutissuomalaisen debatti: THL:n entinen tutkimusprofessori: Suomeen tarvitaan koronasulku ja pakollinen karanteeni ulkomailta tuleville – sääntörikkomuksia on katsottu läpi sormien. Suomi on EU:n paras koronatoimissa, mutta jää jälkeen huippumaa Uudesta-Seelannista. Matti Jantusen mukaan ero johtuu siitä, että Uudessa-Seelannissa koronamääräykset ja -tavoitteet ovat velvoittavia… Uutissuomalainen. 30.1.2021. https://www.uutissuomalainen.fi/uutissuomalainen/3498210. https://www.savonsanomat.fi/uutissuomalainen/3498210

Offline: The case for No-COVID. The Lancet. 30.1.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00186-0/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

Coronavirus Vaccine Tracker. The New York Times. 30.1.2021. https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html

Johnson & Johnson’s Vaccine Offers Strong Protection but Fuels Concern About Variants. The vaccine’s efficacy rate dropped from 72 percent in the United States to just 57 percent in South Africa, where a highly contagious variant is driving most cases. New York Times. 29..1.2021.  https://www.nytimes.com/2021/01/29/health/covid-vaccine-johnson-and-johnson-variants.html

Johnson & Johnson Covid-19 vaccine is 66% effective in global trial, but 85% effective against severe disease, company says. CNN. 29.1.2021. https://edition.cnn.com/2021/01/29/health/johnson-coronavirus-vaccine-results/index.html

Medical myths: 13 COVID-19 vaccine myths. Of all the modern medical interventions we have at our disposal, few have been victim to as much falsehood as vaccines. As the world battles a pandemic, stripping the truth from the lies is more urgent than ever. Medical News Today. 26.1.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/medical-myths-13-covid-19-vaccine-myths

Death detective. A veterinarian traces how animals die, finding new threats to people and wildlife. Science. 29.1.2021. https://science.sciencemag.org/content/371/6528/454.summary

Everyday Covid mistakes we are all still making. People may relax because they know their friends are not at high risk. Then they’ll go and see their grandparents. Can we do more as individuals to help slow the spread of coronavirus? We ask the experts. The Guardian. 29.1.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/29/everyday-covid-mistakes-we-are-all-still-making?

IHP News #606; Done with Davos Highlights this week. Covid key news. YOUR WEEKLY UPDATE ON INTERNATIONAL HEALTH POLICIES. 28.1.2021. https://www.internationalhealthpolicies.org/newsletter/

SARS-CoV-2 variants of concern. In recent months variants of SARS-CoV-2 have been detected that are unusual in that they have many more genome mutations than previously found. These have been called ‘variants of concern’ (VOC) as it has been suggested that the genome mutations might impact transmission, immune control, and virulence. Below I cover each of these issues separately. Virology Blog. 28.1.2021. https://www.virology.ws/2021/01/28/sars-cov-2-variants-of-concern/

Research finds singing in some languages could spread COVID-19 more easily than others. CBS News. 28.1.2021. https://www.cbsnews.com/news/japan-covid-19-singing-choir-research-languages-super-spreader-coronavirus/#app

Nyt tuli selvä käänne Suomen tilanteeseen: 106 havaintoa koronamuunnoksesta – Mika Salminen varoittaa talvesta. Talvi on riskitekijä sille, että virukset pääsevät leviämään. Valtakunnallisella tasolla koronatilanne on nyt epävakaa Suomessa. Epidemian kiihtymisen riski vallitsee nyt koko maassa. Uusi Suomi. 28.1.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/nyt-tuli-selva-kaanne-suomen-tilanteeseen-106-havaintoa-koronamuunnoksesta-mika-salminen-varoittaa-talvesta/

How to protect yourself from the new coronavirus strains. PBS. 28.1.2021. https://www.pbs.org/newshour/show/how-to-protect-yourself-from-the-new-coronavirus-strains

Novavax COVID-19 Vaccine Demonstrates 89.3% Efficacy in UK Phase 3 Trial. Novanax. 28.1.2021.  https://ir.novavax.com/news-releases/news-release-details/novavax-covid-19-vaccine-demonstrates-893-efficacy-uk-phase-3

All countries should pursue a Covid-19 elimination strategy: here are 16 reasons why.  Michael Baker.  Countries trying to eliminate the virus have been far more successful and economically better off than those that have tried to suppress it.  The Guardian. 28.1.2021. https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/jan/28/all-countries-should-pursue-a-covid-19-elimination-strategy-here-are-16-reasons-why

Eine neue proaktive Zielsetzung für Deutschland zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 [Das NO-COVID-Ziel und die Green-Zone-Strategie]. Die Zeit. 28.1.2021.  https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-01/no-covid-strategie.pdf?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Coronavirus Drug and Treatment Tracker. The New York Times. 28.1.2021. https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-drugs-treatments.html

Manaus is collapsing again. Is a new coronavirus variant to blame? CNN. 28.1.2021. https://edition.cnn.com/2021/01/27/americas/manaus-brazil-covid-19-new-variant-intl/index.html

Coronavirus: The failings behind the UK’s abysmal death toll. The Guardian. 27.1.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/jan/27/the-failings-behind-the-uks-abysmal-death-toll

”Kaupungit päättivät”, sanoo Vapaavuori – Lasten harrastus­toimintaa avataan pääkaupunki­seudulla Husin vastustuksesta ja hallituksen linjauksesta huolimatta. Hus olisi pitänyt nykyiset rajoitukset voimassa. Helsingin Sanomat. 27.1.2021. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007766859.html?share=cddc12e45774bfb81523c8ddad245d70

Coronavirus variants: are they really more deadly? Here’s what scientists know so far. The Conversation. 27.1.2021. https://theconversation.com/coronavirus-variants-are-they-really-more-deadly-heres-what-scientists-know-so-far-153921

Tehtävänmäärittelyä kirjoittamatta ja kuolemia laskematta laumasuojamallinnettu. Henri Sivonen. 27.1.2021. https://hsivonen.fi/laumasuojamallinnus/

Vapaavuori ja pääkaupunkiseutu kapinoivat Sanna Marinin hallituksen linjaa vastaan – STM: lasten harrastustoiminnan avaaminen vastoin valtiovallan suositusta.  Pääkaupunkiseudun kuntien päätös avata lasten harrastustoiminnan rajoituksia on valtiovallan suositusten vastainen, vahvistetaan Talouselämälle myös sosiaali- ja terveysministeriöstä. Talouselämä. 27.1.2021.  https://www.talouselama.fi/uutiset/vapaavuori-ja-paakaupunkiseutu-kapinoivat-sanna-marinin-hallituksen-linjaa-vastaan-stm-lasten-harrastustoiminnan-avaaminen-vastoin-valtiovallan-suositusta/

Hallitus linjasi: karanteenin rikkomisesta voi tulla poliisiasia – Näin koronavalvontaa tehostetaan. Karanteenin noudattamatta jättäminen voi antaa aiheen pyytää poliisilta virka-apua. Lakiin sisältyy myös noudattamatta jättämistä koskeva kriminalisointi. Talouselämä. 27.1.2021.  https://www.talouselama.fi/uutiset/hallitus-linjasi-karanteenin-rikkomisesta-voi-tulla-poliisiasia-nain-koronavalvontaa-tehostetaan/

Vaccine 2.0: Moderna and other companies plan tweaks that would protect against new coronavirus mutations. Science. 26.1.2021.  https://www.sciencemag.org/news/2021/01/vaccine-20-moderna-and-other-companies-plan-tweaks-would-protect-against-new

On airborne virus transmission in elevators and confined spaces. Physics of Fluids 33, 26.1. 2021. https://doi.org/10.1063/5.0038180

”Vakavaa epidemiaa lykätään mahdollisimman pitkälle kevääseen”, sanoo STM – Näin rajoitustoimia yhtenäistetään valtakunnallisesti.
Hallitus antaa uuden lakiesityksen ravintoloita koskevien rajoitusten jatkosta lähiviikkoina. Talouuselämä. 26.1.2021. https://www.talouselama.fi/uutiset/vakavaa-epidemiaa-lykataan-mahdollisimman-pitkalle-kevaaseen-sanoo-stm-nain-rajoitustoimia-yhtenaistetaan-valtakunnallisesti/

Covid-19: New UK variant may be linked to increased death rate, early data indicate
BMJ 26.1.2021. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n230

Vaccines have been oversold as the pandemic exit strategy. Covid will be around for a long time — virus suppression is the right policy. Financial Times. 26.1.2021.  https://www.ft.com/content/17c44c96-39f2-4ada-badd-d65815b0a521

Hallituksen tiistainen periaatepäätös avaa maanantaina kerrottuja uusia koronalinjauksia ja niiden taustoja.  Helsingin Sanomat. 26.1.2021. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007764020.html

Hallituksen periaatepäätös: Liian aikainen koronasulku ei olisi perusteltua epidemian kiihtymisen estämiseksi. Hallituksen tiistainen periaatepäätös avaa maanantaina kerrottuja uusia koronalinjauksia ja niiden taustoja. Helsingin Sanomat. 26.1.2021.  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007764020.html

Espoon Nihtisillan kierrätys­keskuksessa 50 työntekijää saanut korona­tartunnan, viikko sitten käyneitä asiakkaita kehotetaan tarkkailemaan oloaan. Koronavirus todettiin 50 Nihtisillan kierrätyskeskuksen työntekijällä. Helsingin Sanomat. 26.1.2021. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007764076.html

Asiantuntijat ihmettelevät saksalaismedian tietoja Astra Zenecan rokotteesta – ”Tuntuu oudolta, miksi teho olisi yhtäkkiä noin huono”, sanoo THL:n ylilääkäri. Astra Zenecan koronavirusrokote on saatavilla olevan tutkimustiedon mukaan synnyttänyt viruksen vasta-aineita hyvin myös ikäihmisissä. Tämän takia odotuksena on, että rokote on heidänkin kohdalla tehokas. Helsingin Sanomat. 26.1.2021.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007763826.html

Hallituksen muistio: Virusmuunnokset kääntävät nykyisillä rajoituksilla tartunnat nousuun maaliskuussa – ”uusi lockdown ehkä tarpeen”. Mallinnuksen mukaan kesäkuussa voitaisiin todeta jopa noin 5000 tartuntaa päivässä, kun mukaan lasketaan kaikki oireettomat ja vähäoireiset. Iltasanomat. 26.1.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000007764875.html

Moderna develops new vaccine to tackle mutant Covid strain. US drugmaker warns current jab is less effective against South Africa variant. Financial Times. 25.1.2021. https://www.ft.com/content/c0c8f72c-e58e-4319-80c4-0db153ad85db

’THL: ”Sen voi unohtaa, että kesään mennessä kaikki halukkaat saisivat rokotuksen” – massarokotusten aloittaminen viivästyy ainakin kuukaudella. MTV Uutiset. 25.1.2021.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-sen-voi-unohtaa-etta-kesaan-mennessa-kaikki-halukkaat-saisivat-rokotuksen-massarokotusten-aloittaminen-viivastyy-ainakin-kuukaudella/8046538#gs.royadp

Rückschlag bei Corona-Impfstoff: Astra-Zeneca-Vakzin wirkt bei Senioren wohl kaum. Der deutschen Impfstrategie droht ein Fiasko: Bei älteren Menschen soll das Mittel des britisch-schwedischen Konzerns eine Wirksamkeit von nur acht Prozent haben. Handelsblatt. 25.1.2021.  https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/pandemie-bekaempfung-rueckschlag-bei-corona-impfstoff-astra-zeneca-vakzin-wirkt-bei-senioren-offenbar-kaum/26849788.html

What a recent Covid-19 flight outbreak tells us about spread on planes
“Is flying safe?” is the wrong question. VOX. 25.1.2021. https://www.vox.com/22248738/test-covid-flying-mandatory-safe-flights

Saksalaismedia: Astra Zenecan rokote olisi saamassa EU:lta luvan vain alle 65-vuotiaille, koska teho on heikko sitä vanhemmilla. Helsingin Sanomat. 25.1.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007759719.html

Why are people still flying into the UK despite Covid rules? Crowded scenes at Heathrow airport has prompted concerns about reasons permitted for foreign travel. The Guardian. 25.1.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/25/why-are-people-still-flying-into-the-uk-despite-covid-rules

Presidenttien pandemia-asiantuntija Fauci avautui The New York Timesille Trumpin kaudesta: ”Olin kuin haisunäätä eväsretkellä”. Anthony Fauci kertoo perheensäkin saaneen tappouhkauksia hänen kiistettyä Trumpin ylioptimistisia puheita koronaviruksesta. Helsingin Sanomat. 25.1.2021.

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Ilomantsissa iso määrä virusmuunnosta, hallitus kertoi uusista torjuntatoimista, Suomessa 11 kuollutta ja 192 tartuntaa. Päivitämme tähän juttuun uusimmat tiedot koronaviruksen tilanteesta. YLE-Uutiset 25.1.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11212596

Hallitus kertoi suunnitelmansa virusmuunnoksen pysäyttämiseksi: Nykyiset rajoitukset jatkuvat toistaiseksi – alueellisista toimista valtakunnalliseen epidemian torjuntaan. Hallitus varautuu virusmuunnoksen leviämiseen kolmen portaan torjuntatoimilla. YLE-Uutiset. 25.1.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11754271

THL: Ikäihmisten rokottamisen aikataulu täysin auki – rokottaminen jouduttu keskeyttämään monissa kunnissa. MTV-Uutiset. 25.1.2021.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-ikaihmisten-rokottamisen-aikataulu-taysin-auki-rokottaminen-jouduttu-keskeyttamaan-monissa-kunnissa/8044670?mtv_ref=twb_uutiset_uusimmat#gs.ro8jq0

Suomi saattaa olla koronan jälkeen pysyvästi erilainen maa – professori Heikki Hiilamo uskoo, että pian alkaa konkurssien aalto. Koronaepidemia on kuin hidastettu tsunami. ”Vasta kun hyökyaalto laskee ja vetäytyy, päästään katsomaan, mitkä ovat todelliset vauriot”, Heikki Hiilamo sanoo. Helsingin Sanomat. 25.1.2021.  https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000007760978.html

Espoolaisessa hoivakodissa koronatartunta 20 asukkaalla, joista viisi on kuollut. HS kokoaa tähän juttuun tärkeimmät uutiset koronaviruksesta maailmalta ja Suomesta. Helsingin Sanomat. 24.1.2021.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007759719.html

U.S. Passes 25 Million Confirmed Cases Of COVID-19. The country’s first case of the infection was diagnosed almost exactly a year ago. Huffpost. 24.1.2021. https://www.huffpost.com/entry/us-25-million-covid-19-cases_n_600da3dec5b6f401aea55dc5?ncid=engmodushpmg00000006&guccounter=1

The coronavirus in winter may be worse than scientists thought. Quartz. 24.1.2021.  https://qz.com/1961313/the-coronavirus-in-winter-may-be-worse-than-scientists-thought/

THL:n ylilääkäri koronarokotteiden viivästyksistä: ”Tässä täytyy nyt vain kärvistellä ja odotella”. Tärkeintä olisi saada ikäihmiset rokotettua mahdollisimman nopeasti, asiantuntijat sanovat. YLE Uutiset. 24.1.2021.  https://yle.fi/uutiset/3-11753777

Suomi ryhtyi tutkimaan koronamuunnoksia, jotta rajoitukset voisi kohdistaa tarkemmin – koneisto voi tutkia tuhansia virusnäytteitä kerralla. Uusilla tutkimuksilla selvitetään, mistä virusvariantit ovat peräisin ja kuinka laajasti ne ovat levinneet. YLE Uutiset. 24.1.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11752337

Lähetti-rna ponnahti maineeseen koronarokotteissa, ja pian sillä voidaan parantaa myös syöpää ja ms-tautia. Menetelmän mahdollistajat ansaitsevat nobelin, sanoo lääkeyhtiö Modernan perustaja. Helsingin Sanomat. 24.1.2021.  https://www.hs.fi/paivanlehti/24012021/art-2000007759261.html

Joukko­rokotusten aloittaminen uhkaa lykkääntyä Suomessa lääke­yhtiö Astra Zenecan ongelmien takia: ”Onhan tämä suuri pettymys”. Alun perin rokotteita odotettiin Suomeen suuria määriä helmikuun puolivälistä lähtien. Alustavan tiedon mukaan ensimmäinen lähetys jää alle sadantuhannen rokotteen. Helsingin Sanomat. 24.1.2021. https://www.hs.fi/paivanlehti/24012021/art-2000007758507.html

Suositus: Ei rokotuksia saattohoidossa oleville. Koronarokotteesta johtuvat haitat suhteutettava sen tuomaan hyötyyn, kun rokotteen antamista harkitaan iäkkäille heikkokuntoisille. Helsingin Sanomat. 24.1.2021.  https://www.hs.fi/paivanlehti/24012021/art-2000007759538.html

Viro voisi testata Suomeen matkaavat työn­tekijät, sanoo Viron ulkoministeri HS:lle – Haavisto: Suomi toden­näköisesti sulkee rajansa keskiviikkona ehdotuksesta huolimatta. Viron hallitus toivoo Suomen harkitsevan vielä keskiviikkona voimaan tulevia ankaria matkustusrajoituksia. Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu kertoo HS:lle, että Viro on ehdottanut Suomelle mallia, joka helpottaisi Suomen vastuuta työntekijöiden testaamisesta. Helsingin Sanomat. 24.1.2021.  https://www.hs.fi/paivanlehti/24012021/art-2000007759067.html

Tornion ja Ylitornion johtajat: Hallituksen rajatiukennukset jättivät tulkinnanvaraa – ”Kuuluuko päiväkodin hoitajan työ huoltovarmuuden kannalta välttämättömiin tehtäviin?”
Lisää ohjeita kaivataan esimerkiksi siitä, mikä on välttämätön työtehtävä. Helsingin Sanomat. 24.1.2021. https://www.hs.fi/paivanlehti/24012021/art-2000007758607.html

Coronavirus live: UK lockdown ’long way’ from lifting, says Hancock; Israel still seeing cases after first Pfizer jab administered. The Guardian. 24.1.2021. https://www.theguardian.com/world/live/2021/jan/24/coronavirus-live-news-us-nears-25m-cases-as-three-infections-linked-to-australian-open-confirmed-as-uk-strain

‘A complete massacre, a horror film’: inside Brazil’s Covid disaster. Hospitals in Amazonas state overwhelmed after surge in infections linked to new variant, leaving many without even the most basic supplies [Manaus]. The Guardian. 24.1.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/24/brazil-covid-coronavirus-deaths-cases-amazonas-state

New Zealand records first Covid community case in two months. Woman was released from managed isolation on 13 January following two negative tests and visited 30 locations in Northland. 24.1.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/24/new-zealand-records-first-covid-community-case-intwo-months

Jeremy Hunt: ‘This lockdown just isn’t working quickly enough’.  The Guardia. 24.1.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/jan/24/jeremy-hunt-this-lockdown-just-isnt-working-fast-enough-covid

Britanniasta on löytynyt myös toista, vielä tarttuvampaa virusmuotoa – Britannia rajoittaa matkustusta Etelä-Afrikasta. Ainakin Hollanti, Saksa, Sveitsi ja Turkki ovat jo aiemmin pysäyttäneet lennot Etelä-Afrikasta toisen uuden virusmuunnoksen takia. YLE Uutiset. 24.1.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11714374

Interview: Rachel Clarke: ‘NHS staff are burning with frustration and grief at this second wave’. The Guardian. 24.1.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/24/rachel-clarke-nhs-staff-are-burning-with-frustration-and-grief-at-this-second-wave

Vuotavatko karanteenit, testataanko rajoilla todella kaikki? – Hallituksen toimet herättävät kysymyksiä, lisää päätöksiä luvassa maanantaina. Matkustamista tiukennetaan, mutta samalla lennot riskimaista alkavat uudelleen. Tiukan testaamisen ja karanteenien pitäisi torjua uudet virusriskit. Talouselämä. 23.1.2021.  https://www.talouselama.fi/uutiset/vuotavatko-karanteenit-testataanko-rajoilla-todella-kaikki-hallituksen-toimet-herattavat-kysymyksia-lisaa-paatoksia-luvassa-maanantaina/

China: Wuhan returns to normal as world still battling Covid-19 pandemic. Early Saturday morning, residents in the central Chinese city where the virus was first detected were jogging and practicing tai chi in a fog-shrouded park beside the mighty Yangtze River. Business Standard. 23.1.2021.  https://www.business-standard.com/article/current-affairs/china-wuhan-returns-to-normal-as-world-still-battling-covid-19-pandemic-121012300375_1.html

Covid: ’More deadly’ UK variant claim played down by scientists. Scientists say signs a new coronavirus variant is more deadly than the earlier version should not be a ”game changer” in the UK’s response to the pandemic. BBC News. 23.1.2021. https://www.bbc.com/news/uk-55779171

Covid: Gap between Pfizer vaccine doses should be halved, say doctors. Senior doctors are calling on England’s chief medical officer to cut the gap between the first and second doses of the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine. BBC News. 23.1.2021. https://www.bbc.com/news/uk-55777084

Grant Shapps faces fury over mass Covid outbreak at DVLA. Minister under fire for ‘shameful’ virus spread as staff told to work on with more than 500 cases at agency in Swansea. The Guardian. 23.1.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/23/minister-faces-fury-over-mass-covid-outbreak-at-top-government-agency.

Covid-19: A successful vaccination drive is crucial to Boris Johnson’s government. It would restore faith in his premiership and deflate the Conservative Party’s lockdown rebels. 23.1.2021.  https://www.economist.com/britain/2021/01/23/a-successful-vaccination-drive-is-crucial-to-boris-johnsons-government?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Infections v injections: The marathon of covid-19 vaccination. Even as governments sprint to get inoculate programmes going, they need to keep an eye on what comes next. The Econmomist. 23.1.2021. https://www.economist.com/leaders/2021/01/20/the-marathon-of-covid-19-vaccination?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

A call for arms: Asian governments are needlessly hampering vaccination drives. Nationalism and geopolitics, among other things, are slowing inoculations. The Economist 23.1.2021.  https://www.economist.com/asia/2021/01/23/asian-governments-are-needlessly-hampering-vaccination-drives?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Chinese covid vaccines. China’s jabs may have an important role But there is uncertainty over their efficacy. The Economist. 23.1.2021. https://www.economist.com/science-and-technology/2021/01/23/chinas-jabs-may-have-an-important-role?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

How fast can vaccination against covid-19 make a difference? Israel has some answers. The Economist. 23.1.2021. https://www.economist.com/science-and-technology/2021/01/23/how-fast-can-vaccination-against-covid-19-make-a-difference?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Britanniasta on löytynyt myös toista, vielä tarttuvampaa virusmuotoa – Britannia rajoittaa matkustusta Etelä-Afrikasta. Ainakin Hollanti, Saksa, Sveitsi ja Turkki ovat jo aiemmin pysäyttäneet lennot Etelä-Afrikasta toisen uuden virusmuunnoksen takia. YLE Uutiset. 24.1.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11714374

Hallitus päätti uusista rajoituksista: Vain välttämätön työmatka­liikenne rajoilla sallitaan, rajoitukset voimaan keskiviikkona 30 päiväksi. Ensi viikosta lähtien sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne. Kaikki maahan tulevat on määrä testata ja ohjata tarvittaessa karanteeniin. Ensi viikon alussa hallitus pohtii myös muita rajoituksia Suomen sisällä. Helsingin Sanomat. 22.1.2021. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007758174.html

Prevalence of SARS-CoV-2 Infection in Children and Their Parents in Southwest Germany. JAMA Network. 22.1.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2775656

Covid-19 news: UK variant may be 30 per cent more deadly. The latest coronavirus news updated every day including coronavirus cases, the latest news, features and interviews from New Scientist and essential information about the covid-19 pandemic. New Scientist. 22.1.2021. Read more: https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-uk-variant-may-be-30-per-cent-more-deadly/#ixzz6kJ02q5NJ

DEADLY STRAIN New Covid strain is between 30-90% more deadly, say scientists – but vaccine still works. The SUN. 22.1.2021.  https://www.thesun.co.uk/news/politics/13821631/new-covid-19-variant-more-deadly/510

In U.K. Hospitals, a Desperate Battle Against a Threat Many Saw Coming. Hospitals are straining to cope with a new coronavirus variant, despite warnings last year that more preparations were needed for an expected surge of cases in the winter. The New York Times. 22.1.2021.  https://www.nytimes.com/2021/01/21/world/europe/uk-hospitals-covid-variant.html

New mutations raise specter of ‘immune escape’. Science 22.1.2021.  https://science.sciencemag.org/content/371/6527/329

Suomeen saapuvien matkustajalentojen rajoitukset Ison-Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta päättyvät 25.1.2021.  Traficom. 22.1.2021. https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/suomeen-saapuvien-matkustajalentojen-rajoitukset-ison-britanniasta-irlannista-ja

Sharing a car? Here’s which windows to open to lower the risk of coronavirus transmission. Cars’ small, sealed interiors rule out social distancing and can trap coronavirus particles. The Irish Times. 22.1.2021. https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/sharing-a-car-here-s-which-windows-to-open-to-lower-the-risk-of-coronavirus-transmission-1.4461137

Entry restrictions and health measures in place in Finland. The Government will reassess the need for and extent of the restrictions on entry  based on the epidemiological situation.  Valtioneuvosto Stadsrådet. 22.1.2021. https://valtioneuvosto.fi/maahantulon-rajoitukset

The vaccine rollout may not signal an immediate end to the Covid-19 epidemic, according to latest modeling from Imperial’s Covid-19 Response Team. Imperial College. 21.1.2021. https://www.imperial.ac.uk/news/212993/vaccines-signal-immediate-epidemic-researchers/

COVID-19 Vaccine: What You Need to Know. Johns Hopkins. updated 21.1.2021. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid-19-vaccine-what-you-need-to-know

Tracking covid-19 across the world. Follow the global path of the coronavirus with our interactive guide. The Economist. 21.1.2021. https://www.economist.com/graphic-detail/tracking-covid-19-across-the-world?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Updated estimates of the prevalence of long COVID symptoms. Office of National Statistics. 21.1.2021. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/adhocs/127

Wear medical-grade masks if you can’t socially distance, Britons told. As new Covid variants emerge, scientists advise use of FFP masks that filter inflow and outflow of air. The Guardian. 21.1.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/jan/21/wear-medical-grade-masks-if-you-cant-self-isolate-britons-told

NERVTAG note on B.1.1.7 severity. SAGE Meeting Paper. 21.1.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/955239/NERVTAG_paper_on_variant_of_concern__VOC__B.1.1.7.pdf

Tammikuu 21 – 31

Immunisation (vaccination), asymptomatic infection, herd immunity and the new variants of COVID 19. MedRxiv. 20.1.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.16.21249946v1.full.pdf

Tutkimus: Puhuminen levittää koronaa tehokkaammin kuin yskäisy – pienennä riskiä näin. MTV Uutiset Live selvitti, miten eri kasvomaskit estävät viruksen leviämisen yskän iskiessä.
Brittitutkijat esittävät Proceeding of the Royal Society A -tiedelehdessä, että puhuminen levittää koronaa yhtä tehokkaasti kuin lyhyt yskäisy. MTV-Uutiset. 20.1.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkimus-puhuminen-levittaa-koronaa-tehokkaammin-kuin-yskaisy-pienenna-riskia-nain/8042056

Talking can spread Covid as much as coughing, says research. Tiny aerosols of the virus emitted when speaking linger in air for longer than larger drolets from a cough. The Guardian. 20.1.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/20/talking-can-spread-covid-as-much-as-coughing-says-research

Could talking spread Covid-19 as much as coughing does? Viral aerosols emitted when speaking linger in air longer than larger droplets, study says. The Irish Times. 20.1.2021.  https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/could-talking-spread-covid-19-as-much-as-coughing-does-1.4463095

Evolution of spray and aerosol from respiratory releases: theoretical estimates for insight on viral transmission. Proceedings of the Royal Society. 20.1.2021.  https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2020.0584

EXPLAINED: Why is Austria making FFP2 masks mandatory?. The Local/Austria. 20.1.2021.  https://www.thelocal.at/20210120/explained-why-is-austria-making-ffp2-masks-mandatory

“What We’re Dealing with Now Is a New Pandemic”. Can We Stop a Super Coronavirus? The new variants of the coronavirus are even more dangerous than those known so far. Researchers and politicians fear a sharp increase in the number of infections, with dramatic consequences like those seen in Britain. Can Germany still stop the new killers?. Spiegel International. 19.1.2021. https://www.spiegel.de/international/world/can-germany-stop-the-new-supervirus-a-e9ffc207-0015-4330-8361-b306f6053e15

Tukahduttaminen ja rokottaminen eivät ole vaihtoehtoja

The virus death toll in the U.S. has passed 400,000. The New York Times. 19.1.2021.  https://www.nytimes.com/2021/01/19/us/coronavirus-deaths-usa-400000.html

Smittspridningen främst mellan bekanta. SPANIEN RIKS Andelen utbrott av Covid-19 inom familjer och mellan vänner har ökat från 60 till 80 procent på knappt en månad. Sydkusten 19.1.2021.  https://www.sydkusten.es/engine.php?sectionId=11&articleId=31147

Can vaccines stop the spread of coronavirus? Some scientists say the fixation with stopping transmission of the virus is wide off the mark. Politico. 19.1.2021. https://www.politico.eu/article/can-vaccines-stop-the-spread-of-coronavirus/

Manaus volta a registrar mais de 200 enterros neste sábado. Mais da metade destes óbitos foram ocasionados pela covid-19, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus. Am1 Online. 19.1.2021. https://amazonas1.com.br/manaus/manaus-volta-a-registrar-mais-de-200-enterros-neste-sabado/

Can coronavirus variants reinfect people and evade the vaccines? New Scientist. 19.1.2020.  Read more: https://www.newscientist.com/article/2265221-can-coronavirus-variants-reinfect-people-and-evade-the-vaccines/#ixzz6k7eKbe2k

Entry quarantine upon arrival in Norway from red and yellow countries/regions. The quarantine regulations will be updated as new information becomes available and can change quickly. Familiarise yourself with which regulations apply when you return to Norway. Below you will find the maps of red and yellow countries in Europe.  Norwegian Institute of Public Health. Published 11.02.2020 Updated 19.01.2021.  https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen: Koronarajoitusten kanssa on jaksettava sinnitellä. Valtionvarainministeriö. 19.1.2021.  https://vm.fi/-/koronaepidemian-kokonaiskuvan-tarkastelua

SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. BioRxiv. 19.1.2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.427166v1

Escape of SARS-CoV-2 501Y.V2 variants from neutralization by convalescent plasma. https://www.ahri.org/wp-content/uploads/2021/01/MEDRXIV-2021-250224v1-Sigal.pdf

Emergence of a novel SARS-CoV-2 strain in Southern California, USA. MedRxiv. 18.1.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.21249786v1

Covid Response Was a Global Series of Failures, W.H.O.-Established Panel Says. An interim report is both a bleak recounting of deadly missteps and an early blueprint for repairs: “We have failed in our collective capacity.” the New York Times. 18.1.2021. https://www.nytimes.com/2021/01/18/world/europe/virus-WHO-report-failures.html

Vaccines Need Not Completely Stop COVID Transmission to Curb the Pandemic. Lessons from other viruses show that even if vaccines don’t completely stop disease spread, they can still successfully contain it. Scientific American. 18.1.2021.  https://www.scientificamerican.com/article/vaccines-need-not-completely-stop-covid-transmission-to-curb-the-pandemic1/

How the pandemic wiped the smile off our faces (literally). Put a mask on and you lose the subtlest form of communication. Long reads and life 1843 magazine. 18.1.2021. https://www.economist.com/1843/2021/01/18/how-the-pandemic-wiped-the-smile-off-our-faces-literally?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Germany weighs up mandatory FFP2 masks in shops and on transport. Respiratory masks already compulsory in Bavaria over fears of coronavirus mutations. The Guardian. 18.1.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/jan/18/germany-weighs-up-mandatory-ffp2-masks-in-shops-and-on-transport

Household transmission of SARS-CoV-2 and risk factors for susceptibility and infectivity in Wuhan: a retrospective observational study. The Lancet. 18.1.2020.  https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30981-6/fulltext

Nyt puhuu riskien todellinen asiantuntija: ”Pandemian ongelma ei ole pandemia” – Länsimaat maksavat kovaa hintaa kohtalokkaasta virheestä. Pandemian jo vuonna 2007 ennustanut Nassim Nicholas Taleb varoittaa kohtalokkaista virheistä koronaviruksen kanssa. ”Katsokaa Kiinaa nyt”, hän kommentoi. Uusi Suomi. 17.1.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/nyt-puhuu-riskien-todellinen-asiantuntija-pandemian-ongelma-ei-ole-pandemia-lansimaat-maksavat-kovaa-hintaa-kohtalokkaasta-virheesta/

Immunisation, asymptomatic infection, herd immunity and the new variants of COVID 19. MedRxiv.16.1.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.16.21249946v1.full.pdf

Herd immunity by infection is not an option. Science. 15.1.2021. https://science.sciencemag.org/content/371/6526/230#BIBL

Second report on progress. Prepared by the Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response for the WHO Executive Board, January 2021. 15.1.2021. https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/01/Independent-Panel_Second-Report-on-Progress_Final-15-Jan-2021.pdf

Three-quarters attack rate of SARS-CoV-2 in the Brazilian Amazon during a largely unmitigated epidemic [Manaus]. Science 15.1.2021.  https://science.sciencemag.org/content/371/6526/288.full

Coronavirus updates: Biden announces $1.9 trillion economic and health-care rescue plan; daily death toll again exceeds 4,000. The Washington Post. 15.1.2021. https://www.washingtonpost.com/nation/2021/01/14/coronavirus-covid-updates/

At least 11.1 million people have have received one dose of the vaccine in the U.S. More than 1.2 million people have been fully vaccinated in states reporting. 30.6 million doses have been distributed. The Washington Post. 15.1.2021. https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/covid-vaccine-states-distribution-doses/

More than 387,000 people have died from coronavirus in the U.S. More than 23,256,000 cases have been reported. The Washington Post. 15.1.2021.  https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/national/coronavirus-us-cases-deaths/

China records first Covid death since May as WHO team arrives in Wuhan. Delegation arrives as China suffers growing outbreak of coronavirus in Hebei province. The Guardian. 14.1.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/jan/14/china-records-first-covid-death-since-may-as-who-team-arrives-in-wuhan

Length of Stay in ICU of Covid-19 Patients in England, March – May 2020. 13.1.2021. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/length-of-stay-in-icu-of-covid19-patients-in-england-march–may-2020(af2643b9-c8b7-4951-a9f2-32a54d461072).html

We’ve got intelligence all wrong – and that’s endangering our future. A narrow focus on IQ to determine success is depriving us of key decision-making smarts, as our faltering response to problems such as covid-19 and climate change shows. New  Scientist. 13.1.2021. https://www.newscientist.com/article/mg24933174-700-weve-got-intelligence-all-wrong-and-thats-endangering-our-future/

Read more: https://www.newscientist.com/article/mg24933174-700-weve-got-intelligence-all-wrong-and-thats-endangering-our-future/#ixzz6jd35Qkhu

Immunological characteristics govern the transition of COVID-19 to endemicity. Science. 12.1.2021. https://science.sciencemag.org/content/early/2021/01/11/science.abe6522

Onko Suomi valmis, jos uusi virusmuunnos leviää? ”Ei ole varmaa tietoa siitä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei”, myöntää THL:n Mika Salminen.  Irlannissa brittimuunnoksen osuus tartunnoista nousi muutamassa viikossa neljännekseen. Helsingin Sanomat 12.1.2021. https://www.hs.fi/paivanlehti/12012021/art-2000007733476.html

Helsinki aikoo järjestää testausta Viron-laivoilla jo loppuviikosta, Turussa vielä selvitellään Ruotsin-laivamatkustajien testausta.  Helsinki-Vantaan lentoasemalla testataan jo lähes kaikki riskimaista tulijat. THL suosittelee, että testaus laajennetaan kaikille raja-asemille, jotta virusmuunnosten leviämistä Suomeen voidaan ehkäistä ja hidastaa. Helsingin Sanomat 12.1.2021.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007735419.html

”Rokotteita on tulossa yli kansallisen tarpeen”, ”Suhtaudutaan hyvin naiivisti eurooppalaiseen yhteistyöhön” – näin Marin, Orpo ja Halla-aho sanoivat korona­rokotuksista.  Koronarokotukset puhuttivat IS:n puheen­johtajatentissä maanantaina. Iltasanomat. 12.1.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000007735421.html

Tutkijat: Italian ensimmäinen korona­potilas sai ehkä tartunnan jo marraskuussa 2019 – hakeutui lääkäriin ihottuman vuoksi. Milanolaisen 25-vuotiaan naisen näytteestä löytyi yllättäen jälkiä koronaviruksesta. Iltasanomat.12.1.2021. https://www.is.fi/tiede/art-2000007735423.html

Current #COVID19 aerosol study: at least 50% of seats in the Concert Hall can be occupied. Orchestramanagement. 11.1.2021.  https://orchestramanagement.wordpress.com/2021/01/11/current-covid19-aerosol-study-at-least-50-of-seats-in-the-concert-hall-can-be-occupied/

Can You Still Spread Covid-19 After You Get Vaccinated? Scientists say even vaccinated people need to take Covid precautions.  Wall Street Journal. 11.1.2021.  https://www.wsj.com/articles/can-you-still-spread-covid-19-after-you-get-vaccinated-11610379107

Andamento della mortalità giornaliera (SiSMG) nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19 – 1 settembre – 29 dicembre 2020. Ministero della Salute, Nuovo Coronavirus. 11.1.2021.  http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioPubblicazioniNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=2996

Tammikuu 11 – 20.

We’re going to have a great summer’: an interview with Matt Hancock. The Spectator. 9.1.2021.  https://www.spectator.co.uk/article/were-going-to-have-a-great-summer-an-interview-with-matt-hancock

D-vitamiinia suositellaan nyt monille, mutta voiko se todella suojata covid-19-taudilta? Asian­tuntijat vastaavat neljään kysymykseen D-vitamiinista. D-vitamiinia saa tähän vuodenaikaan kalasta, maidosta, kasvirasvalevitteistä ja ravintolisistä. Perusterveen aikuisenkin kannattaa käyttää D-vitamiinilisää ainakin suositusten verran, vaikka vitamiinin hyödyistä koronavirustautiin ei ole vahvaa näyttöä. 9.1.2021. https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000007727860.html

Martin Scheinin: Suomi tarvitsee nyt rytminvaihdoksen kilpailussa koronavirusta vastaan. Perustuslakiblogi. 7.1.2021. https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2021/01/07/martin-scheinin-suomi-tarvitsee-nyt-rytminvaihdoksen-kilpailussa-koronavirusta-vastaan/

Nyt tarvitaan poikkeusolot mutta ei valmiuslakia – painamalla tartunnat nollaan Suomi voi säästää lukuisia ihmishenkiä. Sisä- ja ulkorajojen yli liikkumista tulisi rajoittaa tiukasti. Helsingin Sanomat. 7.1.2021. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007725020.html

SARS-CoV-2 Transmission From People Without COVID-19 Symptoms. JAMA. 7.1.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707

New York reports first case of new coronavirus variant as U.K. orders third national lockdown. See  also ”Health experts consider delaying second vaccine dose to stretch limited supply to more patients” etc.  The Washington Post. 5.1.2021.  https://www.washingtonpost.com/nation/2021/01/04/coronavirus-covid-live-updates-us/

Viral mutations may cause another ‘very, very bad’ COVID-19 wave, scientists warn. Science. 5.1.2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/01/viral-mutations-may-cause-another-very-very-bad-covid-19-wave-scientists-warn

Eine Frage der Würde: Die Corona-Krise hat Missstände in Pflegeheimen besonders deutlich gemacht. Wir müssen uns fragen, wie wir in Zukunft mit den Schwächsten und Ältesten umgehen wollen. Frankfurter Allgemenine Zeitung. 5.1.2021.  https://zeitung.faz.net/faz/rhein-main/2021-01-05/eine-frage-der-wuerde/554435.html

Unraveling the flaws of estimates of the infection fatality rate for COVID-19. Journal of Travel Medicine. 4.1.2021. https://academic.oup.com/jtm/advance-article/doi/10.1093/jtm/taaa239/6062388

Montreal: Scientists urge provinces to take action to curb aerosol spread of COVID-19. CBC. 4.1.2021.  https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/experts-ask-provinces-update-health-guidelines-covid-aerosol-airborne-transmission-1.5860809

Airflows inside passenger cars and implications for airborne disease transmission. Science Advances.1.1.2021.  https://advances.sciencemag.org/content/7/1/eabe0166.full

How Victoria’s coronavirus outbreak spread from a Melbourne restaurant to Leongatha. ABC Net. 1.1.2021. https://www.abc.net.au/news/2021-01-01/heres-what-we-know-about-victorias-coronavirus-outbreak/13026068

Tammikuu 1 – 10.

Coronavirus disease (COVID-19): Herd immunity, lockdowns and COVID-19. WHO. 31.1.2020. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19

Build Back Fairer: The COVID-19 Marmot Review. The Institute for Health and Equity. 31.12.2020.  http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review

Ratio of COVID-19 fatalities to inf. 2020. Metaculus. 31.12.2020. https://www.metaculus.com/questions/3755/what-will-be-the-ratio-of-fatalities-to-total-estimated-infections-for-covid-19-by-the-end-of-2020/

Wuhan: nearly 490,000 people could have had Covid, study finds. Official tests for antibody prevalence suggest an infection rate 10 times higher than official number. Guardian. 30.12.2020. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/30/wuhan-nearly-490000-people-could-have-had-covid-study-finds

Tartuntoja tutkiva professori: ”Jos jokainen lopettaisi puhumisen, pandemia kuolisi pois”
Hiljainen puhe tai vaikeneminen tyystin vähentää merkittävästi pisaroiden erittymistä. Siksi hiljaisuusääntö julkisissa tiloissa voisi auttaa koronatartuntojen hillinnässä. Jos kaikki lopettaisivat puhumisen pariksi kuukaudeksi, pandemia kuolisi pois, väittää professori. Uusi Suomi. 25.12.2020. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/tartuntoja-tutkiva-professori-jos-jokainen-lopettaisi-puhumisen-pandemia-kuolisi-pois/

Seropositivity in blood donors and pregnant women during 9-months of SARS-CoV-2 transmission in Stockholm, Sweden. MedRxiv (BMJ). 24.12.2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.24.20248821v1

U.K. variant puts spotlight on immunocompromised patients’ role in the COVID-19 pandemic. Science.  23.12.2020.  https://www.sciencemag.org/news/2020/12/uk-variant-puts-spotlight-immunocompromised-patients-role-covid-19-pandemic

Video: Näin koronavirus leviää aerosolien välityksellä – kulkeutuvat jopa huoneen toiselle puolelle. Aalto-yliopiston apulaisprofessori kehottaa noudattamaan suosituksia ja välttämään ison porukan jouluillallisia. Ilta-Sanomat. 23.12.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007700597.html?cs

Elimination could be the optimal response strategy for covid-19 and other emerging pandemic diseases. BMJ. 22.12.2020. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4907

Ilmateitse välittyvät pisarat ja korona – Ville Vuorinen. YouTube. 22.12.2021. https://www.youtube.com/watch?v=YrBQCkHAtlk&feature=youtu.be

SARS-CoV-2 antibody seroprevalence in the general population and high-risk occupational groups across 18 cities in Iran: a population-based cross-sectional study. The Lancet / Infectious Diseases. 21.12.2020. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30858-6

Koronavirus Bergamossa, kuolleisuustiedot: traagiset kaksi kuukautta painavat 78% enemmän kuin 2020. Istat-luvut syyskuuhun ja normalisoitu käyrä. Mutta joissakin keskuksissa nousu jatkui loppukesällä. Corriere della Sera / Bergamo. 20.12.2020.  https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_dicembre_09/02-bergamo-testcorriere-web-bergamo-fb1dc8e4-39ef-11eb-bd0f-1c432ae6dd98.shtml

Length of Covid hospital stays exceed first wave average as NHS capacity nears brink
Doctors are keeping patients in hospital longer to prevent a repeat of the first wave, where rapid discharges seeded Covid in care homes. The Telegraph. 19.12.2020. https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/length-covid-hospital-stays-exceed-first-wave-average-nhs-capacity/

Comparative evaluation of clinical manifestations and risk of death in patients admitted to hospital with covid-19 and seasonal influenza: cohort study. BMJ. 15.12.2020.  https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4677

Coronavirus: 1 in 11 Britons have developed antibodies against Covid, new estimates show. ‘Substantial variation’ in antibody positivity between different regions of England, says Office for National Statistics. Independent. 14.12.2020. https://www.independent.co.uk/news/health/covid-cases-antibodies-uk-london-b1773283.html

Facing up to long COVID. The Lancet. 12.12.2020. https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS0140-6736(20)32662-3/fulltext

Weekly national Influenza and COVID19 surveillance report. Week 50 report (up to week 49 data). Public Health England. 10.12.2020.  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/942969/Weekly_Flu_and_COVID-19_report_w50_FINAL.PDF

Uudessa-Seelannissa saa jo kokoontua juhlimaan vapaasti – Saarivaltio pysäytti viruksen ”suureen vallihautaan”. Uusi-Seelanti on rankattu koronakriisin hoidossa maailman parhaaksi maaksi. Mitä siellä on tehty toisin kuin Suomessa? YLE Uutiset. 5.12.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11676950

Infection and mortality of healthcare workers worldwide from COVID-19: a systematic review. BMJ Global Health. 4.12.2020. https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/12/e003097.full.pdf

 

Joulukuu 1 – 31

Dr. Fauci Warns – Avoid These 4 Places at All Costs If You Don’t Want to Catch the Coronavirus [Restaurant, Bar, Public Transport, Gym] (Especially #3). Napa County Mag. 29.11.2020. https://napacountymag.com/dr-fauci-warns-avoid-these-4-places-at-all-costs-if-you-dont-want-to-catch-the-coronavirus-especially-3/

Ratio of COVID-19 fatalities to inf. 2020. Metaculus. 28.11.2020. https://www.metaculus.com/questions/3755/what-will-be-the-ratio-of-fatalities-to-total-estimated-infections-for-covid-19-by-the-end-of-2020/

So schnell verbreitet sich das Coronavirus in Innenräumen. Unser Rechner zeigt, wann sich Menschen in geschlossenen Räumen infizieren können. Testen Sie, wie sicher Ihre Umgebung ist. Die Zeit. 26.11.2021. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume

Ministeri Krista Kiuru: Koronan torjuntaa ei ole varaa jatkaa niin, että Uudellamaalla tulee yli tuhat tartuntaa viikossa. Kiurun mukaan toimien on oltava niin vahvoja, että tulosta tulee. Valmiuslain käyttöönotto ei ole hänen mukaansa ajankohtaista. YLE Uutiset. 21.11.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11659709

Scientific Brief: Community Use of Cloth Masks to Control the Spread of SARS-CoV-2. CDC/COVID-19. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html

Suomalaisprofessori: 60 prosenttia koronatartunnoista tulee kotona – tämän vuoksi koti on Suomessa riskipaikka. Asunto olisi hyvä tuulettaa kunnolla pari kertaa illassa, Aalto-yliopiston professori neuvoo. Ilta-Sanomat. 14.11.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007617855.html?cs

Comparative evaluation of clinical manifestations and risk of death in patients admitted to hospital with covid-19 and seasonal influenza: cohort study. British Medical Journal. 6.11.2021. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4677

 

Marraskuu 1 – 30

COVID-19 deaths: Infection fatality ratio is about 1% says new report. MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis. Imperial College. 29.10.2021. https://www.imperial.ac.uk/news/207273/covid-19-deaths-infection-fatality-ratio-about/

Covid-19: Antibody prevalence in England fell from 6.0% to 4.4% over three months, study finds. BMJ. 28.10.2020. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m4163

Covid-19 herd immunity theory dealt blow by UK research. Testing of more than 350,000 people shows that antibodies fade within few months. Financial Times. 27.10.2021.  https://www.ft.com/content/f75418a9-9ef5-4684-9222-758635e906b1

Covid: Melbourne’s hard-won success after a marathon lockdown. BBC News. 26.10.2020. https://www.bbc.com/news/world-australia-54654646

Prevalence of SARS-CoV-2 antibodies in France: results from nationwide serological surveillance. MedRxiv. 21.10.2020.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.20.20213116v1.full

The false promise of herd immunity for COVID-19. Why proposals to largely let the virus run its course — embraced by Donald Trump’s administration and others — could bring “untold death and suffering”. Nature. 21.10.2020.  https://www.nature.com/articles/d41586-020-02948-4

Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act now. The Lancet. 15.10.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32153-X/fulltext

Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data. Publication: Bulletin of the World Health Organization. 14.10.2020. https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

COVID-19 and Excess All-Cause Mortality in the US and 18 Comparison Countries. JAMA. 12.10.2020. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2771841?alert=article#

Infection and mortality of healthcare workers worldwide from COVID-19: a systematic review. BMJ Global Health. 9.10.2020. https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/12/e003097.full.pdf

COVID-19 curtails cruise ship visits and spending. Stats NZ. 8.10.2020. https://www.stats.govt.nz/news/covid-19-curtails-cruise-ship-visits-and-spending#

New Zealand Declares Victory Over Coronavirus Again, Lifts Auckland Restrictions. National Public Radio. 7.10.2020.  https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/10/07/921171807/new-zealand-declares-victory-over-coronavirus-again-lifts-auckland-restrictions

Study: Less Than 10% of U.S. Population Had COVID-19 Antibodies — Large sample of dialysis population shows ”we haven’t come close to achieving herd immunity”. MedPage Today. 25.9.2020.  https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/88827

COVID-19 herd immunity in the Brazilian Amazon [Manaus]. MedRxiv. 21.9.2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.16.20194787v1.full.pdf

Tehokas keino koronaa vastaan: ole hiljaa. Hiljainen puhe tai vaikeneminen tyystin vähentää merkittävästi pisaroiden erittymistä. Siksi hiljaisuussääntö julkisissa tiloissa voisi auttaa koronatartuntojen hillinnässä. Teksniikka&Talous. 10.9.2020. https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tehokas-keino-koronaa-vastaan-ole-hiljaa/

Government’s Covid-19 decision making hindered by lack of strategy and planning. The government’s initial response to the Covid-19 crisis was hampered by the absence of a long-term strategy, lack of clarity about who was responsible for what and its poor use of evidence, according to a new Institute for Government report. Institute for Government. 1.9.2020.  https://www.instituteforgovernment.org.uk/news/latest/government-covid-19-decision-making

The graphs showing how coronavirus spread from hotels through Victoria. The Age. 18.8.2020. https://www.theage.com.au/national/victoria/the-graphs-showing-how-coronavirus-spread-from-hotels-through-victoria-20200818-p55mse.html

A mathematical model reveals the influence of population heterogeneity on herd immunity to SARS-CoV-2. Science. 14.8.2020. https://science.sciencemag.org/content/369/6505/846

The IFR of the Diamond Princess has been Misreported, Best Current Value is 2.0%. 5.8.2020. https://static1.squarespace.com/static/5b68a4e4a2772c2a206180a1/t/5f2c06ec9ca5626aa1803ab4/1596720877254/DiamondPrincessIFR.pdf

COVID-19 spread in the UK: the end of the beginning? The Lancet. 3.8.2020. DOI:10.1016/S0140-6736(20)31689-5

T-cells: the missing link in coronavirus immunity? Evidence emerges that hard-to-measure cells are as vital as antibodies for conquering Covid-19. Financial Times. 18.7. 2020. https://www.ft.com/content/5cf2ee49-df7a-4990-b337-860cf7737b2f

Scientists raise questions over lasting immunity from Covid-19 vaccine. Study shows recovered patients’ antibodies declined within months of infection. Financial Times. 16.7.2020. https://www.ft.com/content/2aec0597-1de3-4181-93a0-1da9483d8b26

Over half of people tested in Italy’s Bergamo have COVID-19 antibodies. Reuters. 8.6.2020. https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-italy-antibodies-idUKKBN23F2K1

Salient lessons from Russia’s COVID-19 outbreak. The Lancet. 6.6.2020. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31280-0

Physician deaths from corona virus (COVID-19) disease. Occupational Medicine. 15.5.2021. https://academic.oup.com/occmed/article/70/5/370/5837392

Pääministeri Sanna Marin: ”Hallitus ei tavoittele laumaimmuniteettia sairastamisen kautta”. Iltalehti 15.5.2020. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/f0221139-b9ec-4800-b793-f6b5d141a628

Use of all cause mortality to quantify the consequences of covid-19 in Nembro, Lombardy: descriptive study.
BMJ. 14.5.2020. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1835

Time-to-Death approach in revealing Chronicity and Severity of COVID-19 across the World. Plos One. 12.5..2020. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0233074

COVID-19 and the difficulty of inferring epidemiological parameters from
clinical data. Correspondence. The Lancet. 8.5.2020. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/laninf/PIIS1473-3099(20)30437-0.pdf

Is It a Crime to Mishandle a Public Health Response? The COVID-19 pandemic is likely to spark a wave of new laws intended to hold governments and businesses accountable for their public health responses during outbreaks. Council on Foreign Relations. 22.4.2020. https://www.cfr.org/article/it-crime-mishandle-public-health-response

Serological tests facilitate identification of asymptomatic SARS‐CoV‐2 infection in Wuhan, China. Journal of Medical Virology. 20.4.2020. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25904

Association of Public Health Interventions With the Epidemiology of the COVID-19 Outbreak in Wuhan, China. JAMA. 10.4.2020. doi:10.1001/jama.2020.6130

Estimating the infection and case fatality ratio for coronavirus disease (COVID-19) using age-adjusted data from the outbreak on the Diamond Prince cruise ship (February 2020). 26.3.2020.  https://www.researchgate.net/publication/340215221_Estimating_the_infection_and_case_fatality_ratio_for_coronavirus_disease_COVID-19_using_age-adjusted_data_from_the_outbreak_on_the_Diamond_Princess_cruise_ship_February_2020

”THL on johtamassa hallitusta hirvittävän pahasti harhaan, jos WHO:n arviot ovat oikeita” – emeritusprofessorin mukaan Suomen koronan riskinarvio on rajusti alakantissa. Suomen pitäisi välittömästi kiristää taudin leviämisen ehkäisytoimia, sanoo professori Matti Jantunen. Maaseudun Tulevaisuus. 20.03.2020. https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/kotimaa/artikkeli-1.1025417

IL selvitti: Näin Suomi päätti valmiuslaista: Marin ja vasemmistoliitto epäröivät, muut puolueet ja Niinistö runnoivat läpi. Hallitus päätyi valmiuslakiin kovan väännön jälkeen. Pääministeri Marin ja vasemmistoliitto epäröivät THL:n ohjeistamina pitkään kovia toimia. Iltalehti. 18.03.2020.  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/9932d022-e52f-4984-879b-bb231ad9c24d

Pohjois-Italiasta saapuvia lentomatkustajia ei tarkastetakaan lentoasemalla – ohjeet koronaviruksen varalta jaetaan paperilla. Hoitohenkilökunnan oli tarkoitus olla Lappeenrannan lentoasemalla vastassa tänään keskiviikkona Pohjois-Italiasta saapuvia matkustajia. YLE Uutiset. 26.2.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11228985

Joseph Norman, Yaneer Bar-Yam, and Nassim Nicholas Taleb, Systemic risk of pandemic via novel pathogens – Coronavirus: A note, New England Complex Systems Institute (January 26, 2020).  https://necsi.edu/systemic-risk-of-pandemic-via-novel-pathogens-coronavirus-a-note

2020

 


Jatkuvasti päivittyvät

Tracking covid-19 excess deaths across countries. In many parts of the world, official death tolls undercount the total number of fatalities. The Economist.

Population receiving at least one dose of a covid-19 vaccine, % of total. The Economist. https://www.economist.com/graphic-detail/tracking-coronavirus-across-the-world

Our coverage of the coronavirus. A selection of our stories about covid-19 and its consequences. The Economist. https://www.economist.com/coronavirus-pandemic

Hallituksen tiedotustilaisuudet sekä tilannekatsaukset koronavirusepidemiasta. Valtioneuvosto Statsrådet. https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/tilannekatsaukset

General information and news. LitCov.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/docsum?filters=topics.General%20Info

Globaalit ja maakohtaiset koronatilastot.  https://www.worldometers.info/coronavirus/

WHO daily situation reports and corona statistics since 21.1.2020.   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Maps & Trends. Follow global cases and trends. Johns Hopkins coronavirus Resource Center.   https://coronavirus.jhu.edu/data

Coronavirus Source Data. Hannah Ritchie. The data on the coronavirus pandemic is updated daily.    https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data

covid-19-data/public/data/owid-covid-data.xlsx. Global GitHub database.   https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/owid-covid-data.xlsx

Korean CDC Press Releases. Public Health Weekly Reports. https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30501000000&bid=0031&cg_code=C04

Global research on coronavirus disease (COVID-19), WHO Database.    https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

SSRN’s Coronavirus and Infectious Disease Research page provides a curated view into the early-stage research to help researchers, public health authorities, clinicians and the public understand, contain and manage this disease. https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/

I.Stat il tuo accesso diretto alla statistica italiana.  https://www.istat.it/it/archivio/240401

All you need to Crush covid-19.  https://www.endcoronavirus.org/

See how your community is moving around differently due to COVID-19. Community Mobility Reports.  https://www.google.com/covid19/mobility/

Tämä artikkeli käsittelee COVID-19-tautia. Sen aiheuttavaa virusta käsittelee artikkeli SARS-CoV-2 ja viruksen aiheuttamaa pandemiaa käsittelee artikkeli koronaviruspandemia 2019–2020. WIKIPEDIA. (Sisältää lukuisia täältä puuttuvia viitteitä ja linkkejä – Ajoittain päivittyvä).    https://fi.wikipedia.org/wiki/COVID-19

COVID-19  https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/#activities

COVID-19: Latest news updates from around the world. Twitter  https://twitter.com/i/events/1219057585707315201

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Annals of Internal Medicine. (139 articles up to 9.7.2020.) https://www.acpjournals.org/topic/category/coronavirus

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU).  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Jatkuvasti päivittyvä koronagrafiikkakooste.  N.M.2020. http://pitkaranta.blogspot.com/search/label/koronavirus

Morbidity and Mortalioty Weekly Report (MMWR). CDC. N.M.  https://www.cdc.gov/mmwr/index2020.html

Download data on the weekly subnational 14-day notification rate of new COVID-19 cases. ECDC. Weekly.  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/weekly-subnational-14-day-notification-rate-covid-19

Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset. Valtioneuvosto.  https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

https://coronavirus-staging.data.gov.uk/

https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-annual-growth-rate

Daily COVID-19 tests per thousand people: Because not all countries report testing data on a daily basis, daily test figures are not available for some countries in our dataset. https://ourworldindata.org/grapher/full-list-daily-covid-19-tests-per-thousand?time=2020-02-18..latest&country=BEL~DNK~FIN~FRA~GRC~ISL~ITA~NOR~SWE~CHE~GBR

The Atlantic – Covid Tracking Project: https://covidtracking.com/data/charts/us-all-key-metrics

Covid in the U.S.: Latest Map and Case Count. New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html

Sonderseite, Coronavirus. Frankfurter Allegemenine Zeitung. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/

COVID-19: Current cases.  Information about confirmed and probable cases of COVID-19 in New Zealand. Ministry of Health. https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-data-and-statistics/covid-19-current-cases

COVID-19 Projections. IHME. https://covid19.healthdata.org/global?view=total-deaths&tab=trend

COVID-19 Information Hub. Astra Zeneca. https://www.astrazeneca.com/covid-19.html

RECOVERY Trial: This national clinical trial aims to identify treatments that may be beneficial for people hospitalised with suspected or confirmed COVID-19.  University of Oxford. https://www.recoverytrial.net/

Covid-19 updates. New Scientist. https://www.newscientist.com/article-topic/covid-19/#top

Template:COVID-19 pandemic data. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data

COVID-19 lockdowns. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns#Canada

Statistics and Research. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. Our World in Data. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Share of COVID-19 tests that were positive. Total confirmed cases as a share of the total number of people tested, or the number of tests performed – according to how testing data is reported by the country. The figures are shown over time according to the number of days since the 5th confirmed death.  https://ourworldindata.org/grapher/covid19-positive-rate-since-5th-death?time=2020-02-23..latest

GOV.UK Coronavirus (COVID-19) in the UK. https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths

Tukahduttaminen ja rokottaminen eivät ole vaihtoehtoja

Johdanto

Maailman terveysjärjestö, WHO, julkaisee tänään, 19.1.2021 (kts. myös NYTimes 18.1.2021), pääjohtaja Ghebreyesusin Uuden Seelannin entisen pääministerin, Helen Clarkin, ja Liberian entisen presidentin, Ellen Johnson Sirleafin, johtamalta ulkopuoliselta asiantuntijapaneelilta tilaaman raportin.  Raportti käy läpi jo vuoden päivät jatkuneen epäonnistumisten sarjan, kuinka hallitukset ja kansanterveysorganisaatiot reagoivat koronavirukseen vuosia jatkuneista varoituksista huolimatta hitaasti ja tehottomasti.  

Raportti kuvaa ne väärät oletukset, tehottoman suunnittelun ja jähmeät toimenpiteet – mukaan lukien WHO:n omat harha-askeleet – jotka tarjosivat polttoaineen pandemialle, joka on tähän mennessä sairastuttanut maailmanlaajuisiesti 95 miljoonaa, tappanut yli 2 miljoonaa ihmistä ja leviää nopeammin kuin koskaan.

Hallitusten kyvyttömyys hankkia suojavarusteita, organisoida tartuntaketjujen jäljitys jne. on jatkunut läpi pandemian etenemisen.  Vuosia laadittuja suunnitelmia ei pantu toimeen, tai ne eivät toimineet.  Ne, joiden velvollisuus oli suojella ja johtaa, eivät onnistuneet kummassakaan.  Paneelin mukaan maailman on mietittävä uudelleen suhtautumistapansa epidemioihin.

Kiina vähätteli ja viivytteli tietoja uudesta Wuhanissa leviävästä viruksesta, WHO takelteli tasapainoillessaan Kiina-suhteiden ja perustehtävänsä välillä ja julisti kansainvälisen hätätilan vasta 30.1., mutta vielä maaliskuun puolivälissä tämä varoitus oli jätetty aivan liian monessa maassa vaille huomiota ja toimenpiteitä.  Kun kaikkien olisi tullut puhaltaa yhteen hiileen, maat, niiden päättäjät ja kansalaiset jakautuivat leireihin.  Maskien käyttämisestä ja etäisyyksien pitämisestä tuli poliittisia kannanottoja, villit salaliittoteoriat levisivät ja hallitukset epäonnistuivat pandemian hallitsemiselle välttämättömien rutiinitestien ja tartuntojen jäljittämisen toteuttamisessa.  Liian usein päättäjien fokus oli [lähiviikkojen] taloudessa.  Se osoittautui vääräksi valinnaksi – maat, jotka reagoivat voimakkaimmin ja tehokkaimmin itse pandemiaan, selvisivät myös pienemmillä taloudellisilla tappioilla.  Koko maailmantalous menetti yli seitsemän biljoonaa dollaria.  

 

Covid-19 Suomessa kesällä 2020 ja sen jälkeen

Suomessa maalis-toukokuun kolmesataa kuolonuhria vaatineen sairaushuipun jälkeen Covid-19 hiipui kesäkuussa lähes näkymättömiin.  Kesäkuukausien aikana Suomessa päivittäin havaittujen uusien Covid-19 tapausten määrä vaihteli välillä 3…30, kuolemien vastaavasti 0…2 ja SARS-CoV-2 virustestituloksista 0,1 … 1,0  % oli positiivisia.  Alhainen positiivisten testitulosten osuus kertoo, että testaustulokset antoivat tuolloin jokseenkin oikeansuuruisen kuvan Covid-19 infektion yleisyydestä.  Nämä kuukaudet yhteenlaskien tapauskuolleisuudeksi saadaan 1,1 %, mikä vastaa neljäntoista tutkimuksen tulosten perusteella korkean tuloluokan länsimaan väestölle arvioimaani Covid-19 infektiokuolleisuutta (IFR = 0,7 – 1,8 %), sekä myös Lontoon Imperial Collegen arviota, että korkean tuloluokan maissa infektiokuolleisuus on 1,15 % (0,78 – 1,79 %) ja matalan tuloluokan maissa 0,23 % (0,14 – 0,42 %).  Ero johtuu ennen kaikkea väestöjen erilaisista ikäjakaumista.  Käytän omissa laskelmissani pyöreää lukuarvoa IFR = 1 %.

IFR tarkoittaa Covid-19 kuolleisuutta kaikkien tartunnan saaneiden joukossa, mutta helpommin laskettavissa oleva ja siksi useammin raportoitu tapauskuolleisuus, CFR, kuolleisuutta Covid-19 diagnoosin tai positiivisen testituloksen saaneiden joukossa.  Suuri ja vaihteleva osuus oireettomia tai lieväoireisia tartunnan saaneita ei jälkimmäiseen joukkoon kuulu. Tämän vuoksi CFR yliarvioi taudin kuolettavuutta vaihdellen ja enimmillään jopa kymmenkertaisesti.  Pienimmillään CFR lähestyy IFR:a.

Kuva esittää päivittäiset Covid-19 tapaukset, kuolemat, tapauskuolleisuuden ja positiivisten testitulosten osuudet Suomessa helmikuun 19 päivästä 2020 tammikuun 15 päivään 2021.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Suomessa kevään pandemiahuipun (20.3. – 10.5.) tapauskuolleisuus, CFR = 5,7 %, aleni loppukesään ja alkusyksyyn (20.8. – 15.9) mennessä kymmenesosaan, 0,6 % tasolle.  Vastaava kehitys nähtiin useimmissa Euroopan maissa ja tästä vedettiin yleisesti johtopäätös, että joko pandemian tappavuus oli alentunut murto-osaan, tai hoito ratkaisevasti kehittynyt.  Hoitotulokset ovat todellakin jonkin verran parantuneet, mutta johtopäätös on silti väärä.  Seuraavat kaksi muutosta selittävät tapauskuolleisuuden alenemisen: (i) virustestausten määrä oli lähes kymmenkertaistunut, ja sen mukana testien löytämien infektioiden (= tapaukset) osuus oli noussut noin neljäsosasta lähemmäksi sataa prosenttia; ja (ii) hyvin matalariskisten, alle 40 v. ikäisten, osuus tartunnoista oli noussut 26 %:sta 56 %:iin, ja korkeariskisten, yli 70 v. ikäisten, osuus vastaavasti laskenut 13 %:sta 3 %:iin.  SARS-CoV-2 viruksen tappavuudessa ei keväästä syksyyn tapahtunut mitään muutosta.  Niinpä tartuntojen väistämättä levitessä vanhempiin ikäluokkiin syksyn uusi tartuntahuippu kaksinkertaisti Suomen koronakuolemat.  Katsottaessa eteenpäin Suomen Covid-19 kuolemat lisääntyisivät Washingtonin yliopiston IHME-pandemiamallin mukaan tulevan huhtikuun loppuun mennessä 240:llä.  Rokotusten aikataulua olennaisesti nopeuttamalla näistä kuolemista voisi välttää 25 (!), maskien käytöllä kaikissa julkisissa sisätiloissa, julkisessa liikenteessä ja kaduilla 100.  Mallilaskelma ei kuitenkaan huomio uuden virusvariantin vaikutusta!

 

Rokotusten ja uusien virusvarianttien kilpajuoksu

Nyt muutos kuitenkin on odotettavissa, ilmeisesti ei viruksen tappavuudessa vaan sen tarttuvuudessa – mikä sairastuvuuden, sairaanhoidon kuormituksen ja kuolleisuuden kannalta ajaa saman asian.  Syynä on Englannissa alkutalvesta lähtien voimakkaasti levinnyt SARS-CoV-2 B.1.1.7, josta todennäköisesti on tulossa maailmanlaajuisesti vallitseva variantti koska se tarttuu edellisiä herkemmin, ja tulee aiheuttamaan uuden erittäin pahan tartunta-aallon [eivätkä uudet SARS-CoV-2 variantit jää tähän].  Viruksen tartuntakerroin R, joka oli siellä marraskuussa saatu ankarilla rajoituksilla painettua alle 1,0 tasolle harppasi rajoitusten edelleen kiristämisestä [Boris Johnson 19.12.: Christmas is canceled!] huolimatta nopeasti 1,3…1,5:een, päivittäin havaittujen uusien tapausten määrä kolminkertaistui ja kuolemien, tehohoitopotilaiden sekä sairaaloiden päivittäisten sisäänottojen määrät kasvoivat 60 %.  Irlannissa uuden variantin valtaannousu oli vielä rajumpi.  Vielä joulukuun puolivälissä Irlannin Covid-19 tartunnat, 76/100 000 14 vrk:ssa, alitti koko läntisessä maailmassa vain toinen saari, Islanti.  Vain kuukautta myöhemmin oli uusien tartuntojen määrä Irlannissa noussut maailman korkeimmaksi, 1475/100 000 14 vrk:ssa.  Saavutettuja etuja ei ole – ei myöskään Suomella!

Englannissa uusi B.1.1.7. virusvariantti kolminkertaisti ja Irlannissa kuusinkertaisti uudet Covid-19 tapaukset yhden kuukauden aikana.  Suomessa korkean riskin väestön rokotukset on tarkoitus suorittaa kesään (4…5 kk) ja koko väestön vuoden loppuun (9..11 kk) mennessä.  Virusvariantti leviää eksponentiaalisesti viikkoaikataulussa, rokotuskattavuus lineaarisesti kuukausiaikataulussa.  Tämän kilpajuoksun voittaa virus!

 

On siis palattava pandemian tukahduttamiseen

Tukahduttamista ja rokottamista ei tule missään tapauksessa pitää kilpailevina, vielä vähemmän toisiaan poissulkevina vaihtoehtoina.  Parhaan tuloksen ne tuottavat yhdessä, kunhan tukahduttamisessa ei viivytellä.  Tukahduttamisella on nimittäin kaksi ylittämätöntä etua rokottamiseen verrattuna.  1) Se tehoaa kaikkiin niin nykyisiin kuin tuleviinkin SARS-CoV-2 variantteihin, mistä ei rokotteiden kohdalla ole varmuutta.  2) Se vaikuttaa nopeasti.  Tukahduttamalla pandemia voidaan saada 95 % kuriin 4…6 viikossa, 95 % suojan tarjoavalla rokotteella siihen kuluu 6…12 kuukautta.  Maailmalaajuisesti tämä ero tarkoittaa miljoonia kuolleita ja biljoonien dollareiden tai eurojen kansantalousmenetyksiä.

Ainoa nopea tapa estää pandemian ja sen seurausten voimakas kiihtyminen uusien herkemmin tarttuvien virusvarianttien kautta on siis pandemian nopea tukahduttaminen ja tämän jälkeen tukahdutettuna pitäminen.  Ajatus ei todellakaan ole uusi tai vain harvojen kannattama.  Kansanterveystieteellisen the Lancet lehden päätoimittaja, Richard Horton esitti jo vuosi sitten, 8.2.2020, ”epätoivoisen vetoomuksen” epidemian tukahduttamiseksi ja ehdotti myös toimenpiteet tätä varten.  Esitin tätä itse blogissani ensimmäisen kerran 26.3.2020, ja useita kertoja tämän jälkeen (29.4., 18.5., 31.5., 12.8., 25.10.).  Viisi suomalaista tutkijaa vaati 3.4. Suomen Kuvalehdessä irtautumista pandemian levittämisstrategiasta ja siirtymistä tukahduttamisstrategiaan.  Eroon koronasta, 62 Suomessa ja ulkomailla työskentelevän asiantuntijan ryhmä, on vaatinut tukahduttamista avoimissa kirjeissään 7.5., 3.6., 4.8., 11.8. ja 11.11..  THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta vaati koronaviruksen tukahduttamista Suomessa 16.5..  Oxfordin yliopiston kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori ja Suomen johtava perustuslakiasiantuntija, Martin Scheinin, vaati 22.5. Koronapandemian tukahduttamista ihmisoikeusasiana.  Hän totesi Euroopan epäonnistuneen karkeasti koronaepidemian hoidossa, vaati uudelleen, 7.1.2021, pandemian tukahduttamista ja esitti samassa yhteydessä luonnoksen perustuslain 23 §:n nojalla säädettäväksi erillislaiksi.

Tässä on vain osa suomalaisista kannanotoista koronapandemian tukahduttamisen puolesta.  Kansainvälisiä vetoomuksia on esitetty lukemattomia.

 

Tukahduttaminen: mahdotonta? – mahdollista?

Edellä vaadittu olisi tietenkin haihattelua, jos keinoja tukahduttamiseen ja esimerkkejä niiden toimivuudesta ei olisi.  Ruotsin Folhälsomyndighetenin johtaja, Anders Tegnell, on v. 2020 alusta lähtien esittänyt, että Covid-19 tautia ei voi eikä pidä tukahduttaa, vaan sen tulee antaa levitä hallitusti läpi väestön, koska SARS-CoV-2 virusta ei voida hävittää maailmasta.  Tegnell kiisti, että hänen tavoitteensa olisi laumasuoja, mutta sellaiseksi sen mm. Valkoisen Talon neuvonantajat USA:ssa tulkitsivat [ja vaikea sille olisi muutakaan perustetta esittää] Politico 16.12.2020.  Tätä politiikkaa Tegnell suostutteli myös Suomelle viestissään THL:n Mika Salmiselle [yksi keino olisi pitää koulut auki, jotta laumasuoja saavutettaisiin nopeammin], joka puolestaan esitti sitä edelleen Suomen päättäjille aina toukokuulle saakka.

Mutta onko vaarallisen tartuntataudin tukahduttaminen todellakin mielekästä ainoastaan, jos voitaisiin olla varmoja sen 100 % onnistumisesta?

Alkaneen vuosisadan vaarallisimpia tartuntatautiepidemioita ennen Covid-19:a ovat olleet SARS [2002-3, levinnyt ympäri maailman, erityisesti Itä-Aasiassa, 8096 tapausta, kuolleisuus 9,6 %, ei uusia tunnettuja tapauksia heinäkuun 2003 jälkeen], MERS [2012 – levinnyt ympäri maailman, mutta erityisesti Arabian niemimaalla ja Etelä-Koreassa, 2500 tapausta, kuolleisuus 39 %, tautia ei ole saatu täysin hävitettyä], Ebola [tunnettu vuodesta 1976 – levinnyt ympäri Afrikkaa, kymmeniä- satojatuhansia tapauksia, kuolleisuus 20…90 %, tautia ei ole saatu hävitettyä] ja Zika [tunnetttu vuodesta 1964 – levinnyt Eurooppaa lukuunottamatta lähes kaikkialle maailmaan, pienipäisiä microcephalia-vauvoja on syntynyt kymmeniätuhansia tai enemmän, tautia ei ole saatu hävitettyä] ja HIV/AIDS [Levinnyt 1980-luvun alkuvuosien jälkeen ympäri maailman, tautia ei ole saatu hävitettyä, mutta uusien tartuntojen määrä on alentunut v. 2000 lähtien. V. 2018 maailmassa oli 38 miljoonaan HI-viruksen kantajaa ja 770 000 AIDS kuolemaa, puolet näistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, parantavaa lääkitystä HIV infektiolle ei ole, mutta oireisiin tehoava läpi eliniän käytettävä lääkitys on, rokotteen kehittämistyö ei ole toistaiseksi tuottannut tulosta].

Yhteenkään näistä vaarallisista tartuntataudeista ei ole löytynyt lopullista ratkaisua, ei myöskään parantavaa lääkitystä, ainoastaan Ebolaan on edes hätäkäyttöön hyväksytty rokote, ja kuitenkin niiden aiheuttamat laajallekin levinneet epidemiat on pysäytetty, tukahdutettu ja taudit pidetty ajoittaisista epäonnistumisista huolimatta jokseenkin hallinnassa.

Vaikka SARS-CoV-2 virusta ei saataisikaan täysin hävitettyä maailmasta, eikä sitä vastaan ehkä myöskään kehittyisi kestävää immuunisuojaa, sen ei silti tarvitsisi vaikuttaa meidän elämäämme sen enempää kuin vastaava tilanne mm. MERS:in, HIV:n, malarian tai tuberkuloosin suhteen – kunhan myös SARS-CoV-2 ensin otetaan niiden tavoin riittävään valvontaan.  Niin suurenmoista kuin esim. isorokon 100 % tukahduttamien rokottamalla olikin, tukahduttamisen ainoat vaihtoehdot eivät ole 0 % tai 100 %, vaan 90…99 % menestys on mahdollistanut useimpien sairauksien kohdalla paluun normaaliin yksityiseen, sosiaaliseen ja talouselämään.

Juuri tätä varten perustettiin aikanaan Suomeen v. 1915 Valtion seerumilaboratorio (…1970 Kansanterveyslaboratorio … 2008 THL), YK:n alaisuuteen v. 1948 Maailman Terveysjärjestö, WHO, ja Euroopan Unionin osaksi v. 2004 Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus, ECDC, sekä tietenkin lukuisiin muihin maihin omat kansanterveyslaitokset sekä luotiin niiden tiiviit yhteydet toisiinsa ja yliopistojen kansanterveystiedekuntiin.

 

Kun ei 100 %, niin kuitenkin 99 %?

Olisiko 99 % menestys – ilman tartuntaketjut pysäyttävää rokotetta – Covid-19 kohdalla mahdollista? Tietenkin on, koska Itä-Aasian ja Oseanian alueella Covid-19 kuolleisuus on vain 1 % siitä, mikä se on Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.  Twiittasin 24.6.: tähän tartuntatautiin on USA:ssa kuollut yli sata kertaa enemmän kuin Kiinassa. Osien vaihtumiselle ei löydy vertailukohtaa epidemioiden tuhatvuotisesta historiasta.

Ero ei johdu niinkään Itä-Aasian onnistumisesta vaan Länsimaiden perinpohjaisesta epäonnistumisesta kansalaistensa, yhteisöjensä sekä myös taloutensa suojelemisessa pandemian seurauksilta.  Tämän ovat [jo ennen Johdannossa esittelemääni WHO:n uunituoretta raporttia] nostaneet julkisuuteen niin anglosaksisen maailman johtavien kansanterveyslehtien, the Lancetin ja the New England Journal of Medicinen, päätoimittajat kuin meillä Suomessa omien blogipostauksieni lisäksi mm. Eroon koronasta -työryhmä sekä raskaan sarjan suomalaisvaikuttajat Martti Hetenmäki ja Bengt Holmström.  Koska Idän ja Lännen Covid-19 tartuntojen ja kuolemien vertailu herättää jatkuvasti epäuskoa, epäluuloja ja intohimoja, olen koonnut Worldometers tietokannasta maakohtaiset Covid-19 kuolleisuustiedot (ne vastaavat hyvin WHO:n, Global GitHubin, Oxford ja Johns Hopkins yliopistojen ylläpitämiä tietokantoja) ja laskenut niistä alla olevan taulukon vertailunumerot [kumulatiivinen tilanne 31.12.2020].  Taulukossa Eurooppa = EU, UK, Norja, Sveitsi ja Islanti, Pohjois-Amerikka = USA ja Kanada, Itä = Kiina, Etelä-Korea, Taiwan, Vietnam, Uusi Seelanti, Australia, Singapore, Malesia, Japani ja Hongkong.  Numero on vertailtujen ryhmien Covid-19 kuolemien (miljoonaa asukasta kohden) suhde.  Kaikkiaan Länsi-ryhmän väestö on 890 miljoonaa, Itä-ryhmän 1815 miljoonaa (ilman Kiinaa 375 miljoonaa).


Lännen 3 parasta / Idän 3 huonointa                                               kuolemien suhde

– Norja, Suomi, Viro / Australia, Japani, Hongkong                                     4,4

Kaukaiset harvaan asutut saaret

– Islanti / Uusi Seelanti                                                                                       50

Samankaltaiset maat

– Pohjoismaat / Uusi Seelanti                                                                             83

Länsi / Itä

– Eurozone / Itä (suluissa ilman Kiinaa)                                                        142 (52)

– EU / Itä (suluissa ilman Kiinaa)                                                                    148 (54)

– Eurooppa + Pohjois-Amerikka / Itä (suluissa ilman Kiinaa)                   157 (57)

Lännen 3 huonointa / Idän 3 parasta

– Belgia, Slovenia, Italia / Taiwan, Vietnam, Kiina                                           1082


Länsi-Itä vertailun yleistulos on robusti, se ei johdu esim. vertailtavien maiden valinnasta.  Itä on selviytynyt pandemiasta huomattavasti Länttä paremmin, käänneltiin numeroita millä tavoin tahansa.  Idän heikoimmatkin ovat onnistuneet monin verroin paremmin kuin Lännen parhaat. Lähes kaksi miljardia ihmistä elää maissa, jossa pandemia on tukahdutettu 90…99  %:sesti, joten tukahduttaminen on paitsi mahdollinen, myös taloudellisempi parempi vaihtoehto.

 

Tukahduttaminen, mutta miten?

WHO:n pääjohtaja Ghebreyesus esitti jo 13.3.2020. edelleen pätevät ohjeet pandemian leviämisen tukahduttamiseksi:

Ei ainoastaan testausta.  Ei ainoastaan tartuntaketjujen selvittämistä.  Ei ainoastaan karanteeneja.  Ei ainoastaan sosiaalista etäännyttämistä.  On tehtävä ne kaikki…  Kiinan, Korean, Singaporen ja eräiden muiden maiden esimerkki osoittaa selkeästi, että aggressiivinen testaus ja tartuntaketjujen selvittäminen, yhdistettynä sosiaaliseen etäännyttämiseen ja yhdyskuntien mobilisointiin kykenee estämään infektioita ja pelastamaan ihmishenkiä.

Tomas Pueyon 29.3.2020 julkaisema artikkeli Kronavirus: vasaran ja tanssin tie kuvaa ja perustelee erinomaisesti ne keinot, joilla pandemia voidaan tukahduttaa ja pitää tukahdutettuna, ja joita Idässä Covid-19 torjunnassa menestyneet maat ovat vaihdellen soveltaneet.

Epidemian tukahduttamisen menetelmät ovat kehittyneet paljon, mutta periaatteet ovat kestäneet aikaa.  Ei riitä, että terveet suljetaan sisään tai sairaat siirretään pois, ellei myös jäljitetä ja eristetä niitä, joiden kanssa sairaat seurustelivat ennen kuin huomasivat olevansa sairaita… (Daniel DefoeRuttovuosi, 1722).  Näin tukahdutettiin aikanaan rutto- ja myöhemmin myös SARS-, ebola- ja MERS-epidemiat, vaikka ne ehtivätkin ensin leviämään useaan maahan. (SK. 3.4.2020).

Tukahduttamisen menestyksellisesti toteuttaneiden maiden rajojen sisällä hallitsemattomaksi riistäytyneet pandemiatilanteet on ensin painettu hallittavalle tasolle tiukoilla alueellisilla eristys (cordon sanitaire) ja lockdown-toimilla, yleisillä kontaktikielloilla ja ulkonaliikkumisrajoituksilla.  Nämä rajoitukset ovat kestäneet muutamasta viikosta pariin kuukauteen (Wuhanissa, jossa pandemia sai alkunsa, 23.1. – 8.4.).

Tämän jälkeen hallintaan painetut epidemiat on pidetty kurissa  paikallisin ja kohdennetuin toimin (i) sulkemalla tartuntaherkkiä tiloja ja tapahtumia, (ii) testaamalla kaikki tartunnan saaneiden kanssa suoraan tai välillisesti kontaktiin joutuneet, (iii) eristämällä tartunnan saaneet ja altistuneet valvottuun karanteeniin riittävän pitkäksi aikaa, jotta he ovat joko parantuneet, osoittautuneet vapaiksi tartunnasta (yleensä 2 vko) tai heidät on toimitettu sairaalaan, (iv) jäljittämällä tartuntaketjut haastattelujen lisäksi teknisillä keinoilla, tehokkaat ja velvoittavat kännykkäsovellukset mukaan lukien, sekä (v) hoitamalla sairastuneet erillään muista potilaista – mieluiten omissa sairaalayksikköissään.  Nämä käytäntöjä jatketaan toistaiseksi, niin kauan kuin ne ovat tarpeen.  Epidemian riistäytyessä uudelleen on palattu alueen eristämiseen ja paikallisiin lockdown-toimiin.  Sellaisten kesto on kuitenkin jälleen rajoittunut muutamaan viikkoon (kts. Melbourne).

Näillä keinoilla pandemia on ensin tukahdutettu ja sitten pidetty alueellisesti ja ajallisesti vaihtelevalla menestyksellä tukahdutettuna kunkin maan ja/tai sen alueen rajojen sisällä.

Ulkomailta tai suojeltavan alueen ulkopuolelta tulevat tartunnat on estetty vaatimalla jokaiselta tulijalta negatiivinen testitulos ja eristämällä hänet vähintään kahdeksi viikoksi omalla kustannuksellaan omaan huoneeseensa karanteenihotelliin, kunnes uusi testitulos osoittaa hänet terveeksi (kts. Uusi Seelanti).  Norja on ensimmäisenä Euroopassa ottanut käyttöön pakollisen virustestauksen ja 10 vrk karanteenin [josta poikkeaminen on rikos] kaikilta maahan saapuvilta, myös Norjan kansalaisilta [pl. ’keltaiset alueet, joihin Euroopassa kuuluu vain Itä- ja Pohjois-Suomea].  Testaukset ja karanteenit eivät tietenkään ole koskeneet tavaraliikennettä, koska koronaviruksia kantavat ja levittävät vain ihmiset [sekä potentiaalisesti jotkin eläimet].

 

Mutta kyllähän meillä Euroopassakin…

Niinpä, periaatteessa samoja asioita on tehty myös Euroopassa, mutta tilojen ja tapahtumien sulkemista lukuun ottamatta ne eivät ole olleet velvoittavia, ei kohdennettuja määräyksiä vaan yleisiä ohjeita, joiden vapaaehtoisuutta on korostettu ja toteutumista katsottu läpi sormien.  Euroopassa myös kännykkäsovellukset ovat osoittautuneet hampaattomiksi, koska niiden tärkeimmiksi ominaisuuksiksi on vaadittu, että niistä ei saa näkyä missä, keitä lähellä ja milloin henkilö on ollut – siis täsmälleen niitä tietoja, joita tartuntaketjujen jäljittäjät nimenomaan tarvitsisivat (… ja mitä enemmän kansalaisille on vakuuteltu heidän yksityiselämänsä pysyvän 100 % salassa, sitä epäluuloisemmin he ovat kännykkäsovelluksiin suhtautuneet – toisin kuin somejättien kattavaan yksityistietojen keräämiseen ja hyödyntämiseen (sic!)).

Jokaiselle Suomen v. 2020 rajavalvontauutisointia ja keskustelua seuranneelle on selvinnyt, että testausta ja karanteenivalvontaa joko ei ole ollut tai ne ovat vuotaneet viimeistään siksi, että ne on alimitoitettu rajanylittäjien määrään nähden, niihin ei ole velvoitettu eivätkä ne edes suosituksina ole koskeneet kymmeniä-satojatuhansia rajan ylittäjiä.  Eikä tilanne muilla EU:n ulko- tai sisärajoilla ole ollut yhtään parempi.  Valvovat ja vuotavat rajat ovat vieneet ja vievät edelleen pohjan alueellisilta ja valtakunnallisilta Pandemian tukahduttamistoimilta.

Tukahduttamistoimenpiteitä vastustetaan täällä Lännessä silti ankarasti ja jopa väkivaltaisesti ja joukkovoimalla.  Miksi?  Koska ne puuttuvat kansalaisten loukkaamattomaksi koettuihin perusoikeuksiin.  Länsimaissa yksilön oikeudet tässä ja nyt ohittavat eturistiriitatilanteessa lähes poikkeuksetta yksilöimättömän väestön paikallisesti ja ajallisesti täsmentämättömät yleiset oikeudet.  Me olemme oikeuksia ja kääntäen rajoituksia hyväksyessämme kuitenkin hyvin epäjohdonmukaisia.  Rankaisemme autolla ajamisesta humalassa, koska tämä lisää lähimmäisten terveyden ja hengen menetyksen riskiä, vaikka tämä lisäriski on hyvin pieni.   Mutta emme rankaise saapumisesta maasta, jossa Covid-19 leviää, Suomeen testaamatta ja ilman karanteenia, vaikka tämä lisää samojen lähimmäisten riskiä moninkertaisesti humalassa ajamiseen verrattuna.

Martin Scheinin 22.5.2020:  Viruksen tapauskuolleisuus (CFR) on niin korkea, ettei mikään demokraattinen yhteiskunta tule hyväksymään sitä kuolintapausten määrää, johon strategian rakentaminen niin sanotun laumasuojan odottamisen varaan johtaisi. … Yritys korvata huolellinen ihmisoikeusarviointi esimerkiksi talouskasvua koskevalla odotuksella … edustaa eri rationaliteettia kuin ihmisoikeusperustaisuutta. … Kun eri ihmisoikeudet näyttävät edellyttävän erilaisia ratkaisuja eikä kaikkia niistä voida samanaikaisesti toteuttaa, etusija tulee antaa sille oikeudelle, jonka ydinalueelle tilanne sijoittuu, suhteessa muiden ihmisoikeuksien niin sanottuihin lievealueisiin. Koronavirusepidemian torjunnassa oikeus elämään saa erityisen korostetun aseman tämän periaatteen sovellutuksena, ja vaatii kaikissa yhteyksissä erityisen huolellisen tarkastelun osana toimenpidevaihtoehtojen valintaa.

Minä tulkitsen tämän näin: kun kaikkia ihmisoikeuksia ei voida toteuttaa samanaikaisesti, etusijalle on nostettava [lähimmäisen] oikeus elämään.  Siis silloinkin kun tämä voisi rajoittaa [yksilön] oikeuksia liikkua ja matkustaa rajoituksetta, kieltäytyä lääketieteellisistä kokeista, käyttää tai olla käyttämättä julkisissa tiloissa maskeja, viihtyä yökerhossa, jne.

Tärkein kuitenkin puuttuu – tavoite

Koronapolitiikalla, sen enempää kuin millään muullakaan politiikalla, tuskin saavutetaan tavoitteita joita sille ei ole asetettu, ja juuri tässä on Lännen ja Idän koronapolitiikkojen suurin ero ja tulosten selitys.

Lännessä koronapolitiikka perustui maaliskuul