Talttuuko COVID-19 rokottamalla? – pitääkö kaikki rokottaa?

Kun väestön koronarokotukset kevättalvella 2021 pääsivät vauhtiin, uusien sairaustapausten ja COVID-kuolemien aleneminen rokotusten silloisissa kärkimaissa, Israelissa ja Britanniassa oli todella näyttävää, ja rohkaisi uskomaan pandemian päättymiseen jo syksyllä.  Loppukesä ja alkusyksy tuottivat pettymyksen, tartunnat ja kuolemat eivät vähentyneet vaan kääntyivät kasvusuuntaan, paikoitellen hälyttävästi ja ensin juuri Israelissa ja Britanniassa.  Mitä oli tapahtunut ja miten kehityksen voisi kuvitella jatkuvan tästä eteenpäin? 

Tässä postauksessani etsin vastauksia visualisoimalla niitä tietoja rokotusten etenemisestä ja COVIDin aiheuttamasta sairaalakuormituksesta joita julkisiin tiedostoihin on rokotusten alkamisen jälkeen kertynyt päivittäin 20 Euroopan maasta ja Israelista. 


Puolitoista vuotta sitten oletettiin yleisesti, että SARS-CoV-2 viruksen aiheuttama COVID-19 pandemia kilpistyisi laumasuojaan kun 60% väestöstä on saanut tartunnan.  Näin korkeaksi tartunnan saaneiden osuus on kuitenkin noussut vain muutamalla paikkakunnalla, keväällä 2020 Italian Lombardian Nembrossa, Alzanossa ja Castiglione d’Addassa ja vuodenvaihteen 2020-21 aikoihin Brasiliassa, Manauksen miljoonakaupungissa.  Tartuntojen jatkumista se ei silti pysäyttänyt.  Itse asiassa Manauksessa uusi P.1 virusvariantti aiheutti pahimman tautiaallon vasta sen jälkeen kun ¾ väestöstä oli COVIDin jo sairastanut.  Näistä enemmän aikaisemmissa postauksissani 29.4.2020 ja 19.1.2021.

Vuosi sitten media alkoi välittää yhä rohkaisevampia tuloksia uusista koronarokotteista.  Kun kymmenien maiden väestöjen rokottaminen vuodenvaihteen aikoihin alkoi, toivo laumaimmuniteetin aikaansaamisesta heräsi uudelleen.  Monen tehokkaan ja erityyppisen rokotteen kehittäminen, testaaminen ja lupamenettelyujen läpäiseminen vain 10 kk sen jälkeen kun tietoa taudista alkoi kertyä, ja niiden tuominen ensin miljoonien ja sitten miljardien saataville olikin kaikilla kriteereillä arvioituna häikäisevä tieteellisteknillinen suoritus.  Rokotteiden suoja sairaalaan tai kuolemaan johtavaa COVIDia vastaan osoittautui erinomaiseksi, mutta jo kevään 2021 kuluessa alkoi selvitä, että niiden antama suoja uusia virusvariantteja vastaan – vaikka edelleen erinomainen – ei ollut kuitenkaan yhtä hyvä kuin alun perin maailmaa valloittamaan lähtenyttä Wuhan-varianttia vastaan ja että rokotusten suoja lieväoireisia tai oireettomia tartuntoja vastaan on selvästi heikompi.  Rokotteista postasin 22.4.2021.   Sen jälkeen elokuun lopussa annakkojulkaistu israelilaistutkimus vertasi  diagnostisoidun COVID-infektion [josta puuttuu tuntematon mutta oletettavasti suuri osa oireettomista tartunnoista], kahden BioNTech-Pfizer rokoteannoksen ja infektion plus yhden rokoteannoksen antamaa suojaa COVID-19:a vastaan.  Tutkimus demonstroi, että tartunnan/sairauden antama suoja infektiota, oireista sairautta ja sairaalaan joutumista vastaan oli voimakkaampi ja pitkäkestoisempi kuin kahden rokoteannoksen antama suoja, ja että yksi rokoteannos vahvisti infektion antamaa suojaa edelleen.  Ei ole täysin selvää kuinka Israelissa 3-4 vko välillä annettujen rokoteannosten suoja vertautuu esim. Suuomessa 12 vko välillä annettujen annosten suojaan.

Rokotuskampanjan jatkuessa ja rokotuskattavuuden kasvaessa alettiin lukuisissa maissa, Suomi mukaan lukien suunnitella ”paluuta normaaliin”, luvata rajoituksiin kyllästyneelle kansalle pandemiasta vapautumisen päivää.  Englannissa pääministeri Boris Johnson kirjoitti kalenteriinsa ”Freedom Day, 19.6.2021, rajoitukset päättyvät”.  Monet  seurasivat perässä.  Suomessa päätettiin jo alkukesällä, että lasten ei enää syksyllä tarvitse palata etäkouluun.  THL:n Mika Salminen totesi YLElle 4.9. että ”ollaan jo koronapandemian loppusuoralla … Ihan kuukauden parin sisällä meillä on rokotekattavuus siinä mallissa, että voidaan varmasti palata aika normaaliin.” Rajoituksia aletaan purkaa syyskuun alusta ja viimeisetkin rajoitukset päätettiin purkaa kun yli 12 v. ikäisistä 80% on saanut rokotuksen.  Raja ylittyi tätä kirjoittaessani, mutta lähes kaikki rajoitukset purettiin jo 2 kk sitten.

Lapsiin kohdistuvien rajoitusten purkaminen päätettiin kuitenkin jo ennen kuin lasten rokottamispäätöksiä oli edes valmisteltu.  Oletuksena oli lasten COVID tartuntojen suhteellinen vaarattomuus ja käsitys, että SARS-CoV-2 tarttuu lapsiin pajljon aikuisia heikommin, ja että he eivät juurikaan tartuta sitä edelleen, opettajiin, päiväkotihoitajiin, vanhempiin tai sisaruksiin.  Monet kansainväliset tutkimustulokset ovat kyseenalaistaneet nämä oletukset, mutta ehkä vakuuttavimmin niiltä vie pohjan USA:n 14 703 koulupiiriä huhtikuusta joulukuuhun 2020 seurannut amerikkalaistutkimus joka osoitti etäopetuksen ja maskien käytön merkittävän suojausvaikutuksen koko väestön COVID tartuntoja ja kuolemia vastaan.

Tietoa lasten [myös aikuisten] Long COVIDsta ja COVIDin aiheuttamista pitkäaikaisista ja pysyvistä sisäelinvauriosta oli alkanut kertyä keväällä 2020 ja vuotta myöhemmin tutkimusaineisto oli monipuolistunut ja kasvanut satoihin julkaisuihin. Lasten suojaustoimenpiteitä purettaessa ne useimmissa maissa, Suomi mukaan lukien, sivuutettiin.

Rokotukset etenevät rivakasti

Ensimmäisten joulukuun lopussa tehtyjen rokotusten jälkeen väestön laajamittainen rokottaminen alkoi kaikkialla Euroopassa tammikuussa.  Eri maissa se kuitenkin eteni eri tahtiin.  Tätä kirjoitettaessa 68% Euroopan Unionin ja 71% Suomen koko väestöstä on täysin rokotettu.  Korkeimmat rokotuskattavuudet löytyvät 30.10. Portugalista, 87%, Islannista, 81% ja Espanjasta, 80%, matalimmat taas Slovakiasta, 42%, Puolasta, 53% ja Sloveniasta, 54%.  Kaikista Euroopan maista ei luotettavaa ja vertailukelpoista rokotustietoa ole saatavilla.

Lukuisat tutkimukset, viimeisimmässä kohorttina koko Ruotsin väestö ja seuranta-aika 9 kk, ovat osoittaneet, että rokotusten antama immuniteetti hiipuu merkittävästi jo 4…7 kuukaudessa.  Nopeimmin se heikkenee miehillä, vanhemmilla ja perussairailla ihmisillä – juuri heillä, jotka rokotussuojaa eniten tarvitsevat.  Läpimurtotartunnat, joissa täysin rokotetut saavat tartunnan ja jakavat sitä edelleen ovatkin kyseenalaistaneet mahdollisuutta laumaimmuniteetiin rokottamalla.

Oletus laumaimmuniteetista kun 60…80% väestöstä on täysin rokotettu on muuttunut kysymykseksi: onko laumaimmuniteetti ainakaan nykyisillä rokotteilla ylipäätään saavutettavissa, ja jos on niin riittääkö siihen 80…90…100% rokotuskattavuus?

Jos kaikki muu pysyisi muuttumattomana [all else being equal], vanhimmista nuorempiin etenevä rokotuskattavuus vähentäisi COVID-19 tartuntoja, sairaanhoidon kuormitusta ja kuolemia ensin jyrkästi, sitten loiventuen.  Sikäli kun nouseva rokotuskattavuus tuottaisi väestölle laumaimmuniteetin, näiden kolmen mittarin tulisi ennenpitkää laskeutua nollaviivalle.

Kaikki muu ei rokotusten, pandemian, talouden, yhteisen ja itse kunkin yksityisen elämän edetessä tietenkään pysy muuttumattomana.  Koska rokotuskattavuus ylittää 50% jo kaikkialla Euroopassa ja lähestyy parhaimmillaan 90%, sen pitäisi joka tapauksessa näkyä COVIDin ilmaantuvuuden alenemisena, ja näiden keskinäisestä suhteesta pitäisi voida jo kesken matkan ennakoida mitä nykyisillä rokotuskampanjoilla voidaan saavuttaa.

Päivittäiset rokotuskattavuusprosentit jokaiselle Euroopan maalle ja pandemiapäivälle löytyvät helposti, mutta COVIDin esiintyvyydestä vastaavaa julkista mittaria ei ole.  Kolmesta saatavilla olevasta maa- ja päiväkohtaisesta ilmaantuvuuden indikaattorista, COVID-tartunnat, sairaalahoidossa olevat COVID-potilasmäärät ja COVID-kuolemat, valitsin keskimmäisen, potilasmäärät, koska pidän näitä tietoja stabiilimpana ja luotettavampana kuin tartuntoja ja kuolemia.  Sairaalapotilaiden määrät ovat tuskin täysin vertailukelpoisia eri maiden välillä, mutta kunkin maan aikasarjan [tammikuu – lokakuu] sisäinen vertailtavuus on varmasti parempi.

Siispä keräsin ja järjestin Global GitHub Databasen COVID-19 tietokannasta 20 Euroopan maan (Belgia, Britannia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa(*, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro) sekä Israelin tiedot alkaen päivästä, jolloin maakohtainen rokotuskattavuus ylitti 0,1% ja päätyen 30.10.2021.  Kutakin päivää ja maata vastaten poimin tilastosta täysin rokotettujen kansalaisten prosenttiosuuden (X) ja sairaalapotilaiden määrän miljoonaa asukasta kohden (Y).  Laskin myös kaikkien 21 maan yhdistettyjä 0-5%, 5-10%, jne, rokotusosuuksia vastaavat väestöpainotetut sairaalapotilaat/miljoona asukasta.  Tulokset kokosin alla olevaan graafiin, jota ensin hieman selitän seuraavassa ja sitten tulkitsen.

Graafin Y-akselin, COVID-19 potilaiden määrä sairaaloissa per miljoona, asteikko on logaritminen, koska lineaarisella asteikolla valtaosa pisteistä pakkautuu niin pienelle alalle, että kuvasta ei voi paljoa lukea.  Kukin mittauspiste on kuvattu pallolla, jonka tilavuus vastaa ko. maan väkilukua.  Erityisesti suurempien maiden mittauspisteet näyttävät helminauhoilta – kukin helmi on edustaa yhtä päivää.  Kunkin maan helminauha päättyy siihen rokotuskattavuusprosenttiin (X) jonka ko. maa saavutti 30.10.  Pistejoukkojen alla näkyvä kellanruskea histogrammi vastaa 21 maan yhdistettyä sairaaloiden COVID-kuormitusta.  Huomaa, että vaikka aika eteneekin X-akselilla vasemmalta oikealle, X-akselin mittayksikkö ei ole aika vaan rokotuskattavuus – esim. 40 % kattavuutta vastaavat maakohtaiset pisteet eivät osu samoille päiville.

Aloitan tulosten käsittelyn yksinkertaisemmasta taustahistogrammista.  Kun rokotuskattavuus ylitti 10% sairaaloiden COVID-potilaskuormitus alkoi vähentyä jyrkkästi. Tämä oli odotettavissa, koska rokotukset kohdennettiin riskille altteimpaan väestöön, vanhuksiin ja huonokuntoisiin, sekä heistä huolehtivaan hoito- ja hoivahenkilökuntaan.  Kun 35% väestöstä oli rokotettu, sairaalakuormituksen aleneminen kuitenkin pysähtyi.  Oliko kaikki vaarassa olevat jo rokotettu?  Kun rokotuskattavuus saavutti 45…50% sairaalakuormitus alkoi jälleen kasvaa, eräissä maissa jyrkästi, ja nousu jatkui 60…65% rokotuskattavuuteen saakka.

Mieleeni nousee kolme toisistaan riippumatonta selitystä – lukijoiden kriittiset näkemykset ja selitykset ovat tervetulleita:

 • Deltavariantti: 30…40% rokotuskattavuus saavutettiin samoihin aikoihin kun aikaisempia nopeammin leviävä ja nuorempia sairastuttava Deltavariantti levisi Euroopassa ja syrjäytti muut variantit.
 • Tartunnoilta suojaamisen heikkeneminen: Väestön ensimmäisen kolmanneksen rokottamisen tulokset olivat niin lupaavia, että tartuntojen leviämistä hillitseviä rajoituksia alettiin purkaa kiihtyvään tahtiin ympäri Eurooppaa [mm. Israel 15.6, Britannia 19.6., … Suomi 6.9., Tanska 10.9., Norja 24.9.].  Samalla maskien käyttöpakoista ja osasta suosituksiakin luovuttiin.  Väestöstä kuitenkin puolet tai enemmän oli kuitenkin edelleen rokottamatta ja tartunnat lähtivät uuteen laukkaan suurelta osin heidän välittäminään.  Myös jo rokotettujen osuus tartunnoista ja eteenpäin tartuttamisesta lisääntyi.  => Tartunnoilta suojaamisen ja suojautumisen heikkeneminen lisäsi sairaaloiden kuormitusta enemmän kuin rokotusten eteneminen kykeni sitä vähentämään.
 • Rokotusten suojausvaikutuksen hiipuminen: Sairaaloiden COVID kuormitukset kääntyivät eri maissa uuteen kasvuun heinä … syyskuussa, jolloin ensimmäisenä rokotettujen vanhimpien ja huonokuntoisimpien toisesta annoksesta oli kulunut jo 5…7 kk, ts. heidän rokotussuojansa oli jo olennaisesti heikentynyt.  Tartuntojen ja sairaalakuormituksen kasvu oli siis odotettavissa.

En yritä arvailla, kuinka suuri osuus kullakin näistä kolmesta selityksellä oli sairaalakuormituksen merkittävään kasvuun vaikka koko väestön rokotuskattavuus kohosi 40%sta 65%iin.  Niiden – ja mahdollisen neljännen selityksen – suhteelliset painoarvot ovat tuskin kaikkialla samat.

Graafista voi lukea enemmänkin.  Aina 40% rokotuskattavuuteen saakka maiden väliset sairaaloiden COVID kuormitusten erot olivat hyvin suuria, ts. samalla rokotuskattavuudella, esim 25%, COVID potilaita oli sairaaloissa vähiten Suomessa, 8#/miljoona, ja eniten Unkarissa, 426/#miljoona, 54 kertaa enemmän!  Rokotuskattavuus on siis ollut vain yksi, eikä aina läheskään merkittävin sairaaloiden COVID kuormitukseen vaikuttava tekijä.  Rokotuskattavuuden kohotessa erot ovat pienentyneet.  Esim. 60% rokotuskattavuudella sairaalapotilaita oli vähiten Tanskassa, 14/miljoona, ja eniten Portugalissa, 218/miljoona, ero oli enää 16 kertainen.

Rokotuskattavuuden kohoaminen 60% eteenpäin on onneksi kääntänyt sairaalakuormituksen jälleen jyrkentyen alenevaksi.  Yli 75% rokotekattavuuteen on valituista 21 maasta yltänyt kuitenkin vain 5.  Rokotuskattavuuden kärkipäässä johtopäätöksien tekoa tukeva  data siis vähenee ja yksipuolistuu.  Koetan silti sen perusteella arvioida rokotuskattavuutta kohottamalla saavutettavissa olevasta sairaalakuormituksen tasosta.  Euroopan mitassa alle 10 COVID sairaalapotilasta miljoonaa asukasta kohden vaatisi, että koko väestöstä 90…95% olisi rokotettu.  Tähän on tehtävä kolme olennaista varausta:

 • Tärkeintä ei ole se, kuinka monta kertaa on rokotettu vaan se, että viimeisimmän rokotuksen antaman suojan pitää pysyä voimassa.  Tämänhetkisen käsityksen mukaan se tarkoittaa, että riskiryhmien edellisestä rokotuksesta ei saa olla enempää kuin 4…5 kk, ja muiden edellisestä rokotuksesta enempää kuin 6…7 kk.  Kun rokotussuojan heikkeneminen ajan myötä huomioidaan, väestön efektiivinen rokotussuoja ei Suomessa lokakuun puolivälissä enää kasvanut koska uudet rokotukset kasvattivat sitä hitaammin kuin aiempien rokotusten suojan heikkeneminen vähensi.
 • Kaikista suojauksista ei suinkaan voi luopua. FFP2 maski on tehokkain, henkilökohtaisin, helppokäyttöisin ja vähiten rajoittava tapa suojata itseään ja läheisiään COVID tartunnalta, ja sen avulla voidaan vähentää kalliimpia, tehottomampia ja rajoittavampia toimia.  Portugalissa rokotukset ovat pisimmällä, ja COVID-kuolemat vähentyneet tasaisesti jo 3 kk ajan.  Silti maassa on voimassa maskipakko joukkoliikenteessä, ravintoloissa ja ostoskeskuksissa, ja niitä käytetään edelleen paljon myös kaduilla. Espanjassa voimassaolevat määräykset ovat hyvin samankaltaiset, paino on nimenomaan maskien käyttämisessä julkisissa sisätiloissa, myös ravintoloissa paitsi syömisen aikana, sekä lähikontakteissa.
 • Kolmas eli buusterirokotus alentanee COVID tartunnan ja sairaalakuntoon joutumisen riskiä todella merkittävästi ja mahdollisesti kakkosrokotusta pitemmäksi aikaa. Buusterin lisäksi Pfizer [yhtiön kolmas kultakaivos?] ja MSD/Merck saanevat lähiaikoina markkinoille COVID-lääkkeet, jotka parantavat olennaisesti jo saadun COVIDin ennustetta. Jos/kun rokottamalla ei saada aikaan laumaimmuniteettia, lääkkeellä on puolellaan merkittävä etu. Lääkettä tarvitaan ainoastaan potilaille, ei koko väestölle.

Sekä rokotuskattavuus että lääkkeiden saatavuus on kuitenkin ulotettava koko maailman väestölle.  Muussa tapauksessa maailmaan jää parhaassakin tapauksessa aivan liian monia uusia viruskantoja tuottavia alueellisesti raivoavia COVID-epidemioita ja ovia voidaan aukoa ainoastaan toisilla alueilla, sielläkin varauksellisesti. 

Näiden varassa on mahdollisuus, että pandemia voisi todella olla elämää uhkaavana ja olennaisesti rajoittavana tekijänä ohi joskus v. 2022 aikana.


*) Saksa ei julkaise sairaaloiden COVID-potilasmääriä, mutta kylläkin sairaaloiden viikottaiset COVID sisäänotot.  Laskin Saksalle arvion sairaaloiden COVID-potilasmääristä olettaen että tämän luvun suhde viikottaisiin COVID sisäänottoihin olisi sama kuin Ranskassa.

COVID-19: Kronologinen päivittyvä linkkikokoelma. Vol 6.

 


Vol 6 linkit, joiden täydentäminen alkoi 3.11.2021, esitetään uusimmat ylimpänä. Tämä nopeuttaa kiinnostavimpien, usein uusimpien linkkien löytämistä. Jatkuvasti päivittyvät löytyvät edelleen alimpana.

Disclaimer: Tästä ja edellisistä viidestä linkkikokoelmasta löytyvät artikkelit eivät muodosta täydellistä, edustavaa, suositeltua eikä luotettavaksi varmennettua koostetta eri medioissa julkaistuista SARS-CoV-2 virukseen, Covid-19 sairauteen, sen hoitoon tai estämiseen liittyvistä artikkeleista.


Airborne Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant within Tightly Monitored Isolation Facility, New Zealand (Aotearoa).  Emerging Infectious Diseases. NN.3 2022. https://doi.org/10.3201/eid2803.212318

1-10 Maaliskuu

Covid-19 control measures and common paediatric infections. BMJ. 12.1.2022.  https://doi.org/10.1136/bmj.n3093

Indirect effects of the covid-19 pandemic on childhood infection in England: population based observational study. BMJ. 12.1.2022. https://doi.org/10.1136/bmj-2021-067519

Practical Indicators for Risk of Airborne Transmission in Shared Indoor Environments and Their Application to COVID-19 Outbreaks. Environmental Science & Technology. 5.1.2022. https://doi.org/10.1021/acs.est.1c06531

 

Residual SARS-CoV-2 viral antigens detected in GI and hepatic tissues from five recovered patients with COVID-19. @IanRicksecker, A Duke pathology study in Singapore “detected SARS-CoV-2 .. in the colon, appendix, ileum, haemorrhoid, liver, gallbladder and lymph nodes .. suggesting widespread multiorgan involvement of the viral infection.” The same study found “evidence of residual virus in .. tissues during the convalescent phase, up to 6 months after recovery, in a non-postmortem setting,” suggesting that “a negative swab result might not necessarily indicate complete viral clearance from the body.” Gut. 5.1.2022.  gut.bmj/content/gutjnl-2021-324280.full.pdf

A framework for reconstructing SARS-CoV-2 transmission dynamics using excess mortality data. (Iran) medRxiv. 4.1.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.04.21264540v2.full.pdf

Superspreading: Insufficient ventilation led to a probable long-range airborne transmission of SARS-CoV-2 on two buses. Buiding and Environment. NN.1.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132321008118?via%3Dihub

The hyper-transmissible SARS-CoV-2 Omicron variant exhibits significant antigenic change, vaccine escape and a switch in cell entry mechanism.  @IanRicksecker, Luckily, the University of Glasgow found that “Whilst Delta is optimised for fusion at the cell surface, Omicron .. achieves entry through endosomal fusion. This switch .. offers [an] explanation for [its] reduced syncytia formation.”1.1.2022. https://t.co/lsAwufl6dl

1 – 10 Tammikuuta 2022

Paradoxical sex-specific patterns of autoantibody response to SARS-CoV-2 infection. @IanRicksecker, Those warnings have since been proven by discovery of autoimmune features. This study of 177 Los Angeles healthcare workers found that all had persistent self-attacking antibodies at least 6 months after infection, regardless of illness severity. J Translational Medicine. 30.12.2021. https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-021-03184-8

Combined triple treatment of fibrin amyloid microclots and platelet pathology in individuals with Long COVID/ Post-Acute Sequelae of COVID-19 (PASC) can resolve their persistent symptoms. @IanRicksecker, [COVID-19] also causes microclots: “Fibrin(ogen) amyloid microclots and platelet hyperactivation [were] observed in [Long COVID] patients,” in this work by Stellenbosch University of South Africa, which also explored potential treatments. Research Square.  28.12.2021. https://www.researchsquare.com/article/rs-1205453/v1

Risk of Cardiovascular Events after Covid-19: a double-cohort study. (@IanRicksecker) Oregon Health & Science University found that “symptomatic or asymptomatic SARS-CoV-2 infection is associated with increased risk of [fatal] cardiovascular outcomes and has causal effect on all-cause mortality.” medRxiv. 27.12.2021. https://doi.org/10.1101/2021.12.27.21268448

Coronavirus disease (COVID-19): How is it transmitted? How does COVID-19 spread between people? WHO. 23.12.2021. https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted

21 – 31 Joulukuuta

The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood-brain barrier in mice. @IanRicksecker The virus appears to be able to cross the blood-brain barrier and cause significant neurological damage. The ability of the spike protein to cross the blood-brain barrier was demonstrated in mice at the University of Washington. Nature Neuroscience. 16.12.2021.  https://doi:10.1038/s41593-020-00771-8.

11 – 20 Joulukuuta

STM huolestui Suomen kouluista ja lasten tartuntojen noususta – vetoomus THL:lle. WHO kehotti koronatoimiin peruskouluissa. STM huolestui Suomen tilanteesta ja vetoaa nyt THL:ään. Uusi Suomi. 9.12.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/stm-huolestui-suomen-kouluista-ja-lasten-tartuntojen-noususta-vetoomus-thllle/c1dd0e38-6941-44ca-a929-381ca8b4f7ea

Pfizer antoi ensimmäisen arvion koronarokotteensa tehosta omikronmuunnosta vastaan. Kolmas annos Comirnaty-rokotetta herättää alustavien tulosten mukaan lupaavan paljon vasta-aineita omikronvarianttia vastaan. Mediuutiset. 8.12.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/a4697e4f-84b6-45c1-8c32-dd112e1b581e?ref=newsletter:66d0&utm

Pfizer, BioNTech vaccine neutralises Omicron with three shots.  Reuters. 8.12.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/biontech-pfizer-say-test-shows-3-doses-vaccine-neutralise-omicron-2021-12-08/

PFIZER AND BIONTECH PROVIDE UPDATE ON OMICRON VARIANT. Pfizer. 8.12.2021. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-provide-update-omicron-variant

Scientists Discover Harder-to-Detect Version of Omicron. Bloomberg. 8.12.2021. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-08/australia-finds-new-omicron-lineage-in-arrival-from-south-africa?cmpid=BBD120821_BIZ&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=211208&utm_campaign=bloombergdaily

Tanska sulkee koulut. Aiemmin Tanska kertoi, että omikron leviää koko yhteiskunnassa. Iltalehti. 8.12.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/55748a61-25a4-4f07-ade8-c03eb3c64d3d

Tallinnan-laivalta pääsi kävelemään suoraan Helsinkiin, vaikka kuulutus varoitti koronapassin tarkastuksesta. Katajanokan terminaalissa Helsingissä ei tarkastettu koronapasseja matkustajilta vaan jaettiin vanhentunutta ohjetta koronatestiin menemisestä. HS. 8.12.2021. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008460200.html?share=583b747344b857ca56a08ac8b1522f47

Omicron coronavirus variant partly evades Pfizer vaccine’s protection, study shows. CNN Health. 8.12.2021. https://edition.cnn.com/2021/12/07/health/omicron-variant-pfizer-vaccine-south-africa-study/index.html

Omikronin vakavat tapaukset lisääntyvät räjähdysmäisesti. Verkkouutiset. 8.12.2021. https://www.verkkouutiset.fi/omikronin-vakavat-tapaukset-lisaantyvat-rajahdysmaisesti/#7e9b2b60

Reduced Neutralization of SARS-CoV-2 Omicron Variant by Vaccine Sera and monoclonal antibodies. medRxiv. 8.12.2021.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.07.21267432v1.full.pdf

Soomest sisse toodud haigusjuhtude arv kasvab. 8.12.2021. https://www.err.ee/1608429296/soomest-sisse-toodud-haigusjuhtude-arv-kasvab

Omikron paljasti leviämisensä saloja: Se on lainannut geneettistä koodia tavalliselta flunssalta.  Koronan sairastaminen näyttää suojaavaan uudelta koronatartunnalta kolme kertaa huonommin, jos tartuttaja on deltamuunnoksen sijasta omikron. Mediuutiset. 8.12.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/82024ba4-be86-433f-ad9d-c7783cbb8bad

Anders Tegnell svarade på läsarnas frågor om corona. Expressen. 7.12.2021. https://www.expressen.se/nyheter/anders-tegnell-svarar-pa-dina-fragor-om-corona-/

Omicron variant of SARS-CoV-2 harbors a unique insertion mutation of putative viral or human genomic origin. OSF Preprints. 7.12.2021. https://osf.io/f7txy/

FHI: Alvorlig situasjon, men lite sannsynlig at omikron gir mer alvorlig sykdom. Det er ingen sikre tegn på at smittesituasjonen er i ferd med å snu. Folkehelseinstituttet (FHI) forventer en betydelig forverring for sykehusene selv om omikron trolig ikke gir mer alvorlig sykdom.NRK 7.12.2021. https://www.nrk.no/norge/fhi_-alvorlig-situasjon_-men-lite-sannsynlig-at-omikron-gir-mer-alvorlig-sykdom-1.15761037

Monet maat antavat jo keppiä rokottamattomille – Tässä lista 11 valtion käyttämistä kovista keinoista. Useat maat iskevät rokottamattomille sanktioita, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Kovien keinojen joukossa ovat esimerkiksi lihavat sakot ja lomautukset. Mediuutiset. 7.12.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/monet-maat-antavat-jo-keppia-rokottamattomille-tassa-lista-11-valtion-kayttamista-kovista-keinoista/aed61f0a-b5ea-43d5-b1af-d9724675ff2c

Sollen auch Geimpfte und Genesene Maske tragen? Vielerorts gilt wieder Maskenpflicht. Eine neue Studie zeigt: FFP2-Masken schützen weit besser als medizinische Masken. Was Sie dazu wissen sollten. BaZ. 6.12.2021. https://www.bazonline.ch/sollen-auch-geimpfte-und-genesene-maske-tragen-447605008512

Omicron can reset the World’s Covid Strategy. Bloomberg. 5.12.2021. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-12-05/omicron-is-unavoidable-but-it-s-not-time-to-give-in-to-covid-panic

Prognosis. Initial Hospital Data in Omicron Epicenter Shows Milder Disease. Most patients in Covid wards have not been oxygen dependent. This seems different from earlier waves where fewer vaccinated. Bloomberg. 5.12.2021.  https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-05/initial-hospital-data-in-omicron-epicenter-shows-milder-disease?cmpid=BBD120621_MKT&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=211206&utm_campaign=markets

Tshwane District Omicron Variant Patient Profile – Early Features. SAMRC. 4.12.2021. https://www.samrc.ac.za/news/tshwane-district-omicron-variant-patient-profile-early-features

Covid-19: Antibody boost after third dose varies greatly by vaccine, study finds.  BMJ. 3.12.2021. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n3011

NHS forecasts 230,000 extra cases of PTSD in England due to Covid. Post-traumatic stress disorder diagnoses likely be among domestic abuse victims, care workers and the bereaved. Guardian. 3.12.2021.  https://www.theguardian.com/society/2021/dec/03/nhs-forecasts-230000-extra-cases-of-ptsd-in-england-due-to-covid?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1638513650

COVID-19: Omicron has ’substantial’ ability to evade immunity from previous coronavirus infection. Researchers at the National Institute for Communicable Diseases (NICD) warn their finding has important public health implications. Sky News. 3.12.2021. https://news.sky.com/story/covid-19-omicron-has-substantial-ability-to-evade-immunity-from-previous-coronavirus-infection-12484840

KORONAVIRUS ON TAPPANUT KAHDEN VUODEN AIKANA JO YLI VIISI MILJOONAA IHMISTÄ. MUTTA MITEN SE SAI ALKUNSA? VASTA NYT SUURI SALAISUUS ALKAA RATKETA. HS Kuukausiliite.12. 3.12.2021. https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000008369960.html?share=6e9bd8e471f70562f7ded6e3bbcaff37

Koronavirus leviää ilmateitse – onko sillä merkitystä?
On hämmästyttävää, miten vähän on varmaa tietoa siitä, millä lailla yleiset ylähengitysteiden tartuntataudit tarttuvat. Lyhyessä ajassa on käynyt selväksi, että aiemmin tunnettujen kosketus- ja pisaratartuntamekanismien lisäksi aerosolivälitteinen leviäminen on yleistä (1,2). Usein näiden reittien erottaminen ei ole helppoa. Infektoitunut voi tartuttaa vieressä seisovan terveen henkilön kaikilla kolmella tavalla. Kaukana tartunnan saaneesta olevat eivät voi saada tartuntatautia kosketus- tai pisaratartuntana – jäljelle jää siis aerosolitartunta.Lääkärilehti. 3.12.2021. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/koronavirus-leviaa-ilmateitse-ndash-onko-silla-merkitysta/?utm_medium=newsletter&utm_source=uk&utm_campaign=uk48pe-2021&m=NDA3NDYsZjg0YjM5MTczMzZhYWI4MDQ1YWIyMzMxOGU3YTcwNmM%3D

COVID-19 vaccine surveillance report. Week 48. UK Health Security Agency. 3.12.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1037987/Vaccine-surveillance-report-week-48.pdf

Covid: Trigger of rare blood clots with AstraZeneca jab found by scientists. BBC. 2.12.2021. https://www.bbc.com/news/health-59418123

Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK : 2 December 2021
Estimates of the prevalence of self-reported long COVID and associated activity limitation, using UK Coronavirus (COVID-19) Infection Survey data. ONS. 2.12.2021.  https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/2december2021

THL: Kolmas koronarokote annetaan kaikille täysi-ikäisille – Osa saa Comirnatyn, osa Spikevaxin. ”Koska kaksi koronarokotetta ei täysin estä tartuntoja, kolmansilla annoksilla saadaan edelleen ehkäistyä tartuntojen leviämistä myös nuoremmissa ikäryhmissä.” Mediuutiset. 2.12.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/thl-kolmas-koronarokote-annetaan-kaikille-taysi-ikaisille-osa-saa-comirnatyn-osa-spikevaxin/c412884b-f0b8-4060-9cb5-e5c0eadbeecf

Safety and immunogenicity of seven COVID-19 vaccines as a third dose (booster) following two doses of ChAdOx1 nCov-19 or BNT162b2 in the UK (COV-BOOST): a blinded, multicentre, randomised, controlled, phase 2 trial. 2.12.2021. Lancet.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02717-3/fulltext

How bad is Omicron? What scientists know so far
COVID researchers are working at breakneck speed to learn about the variant’s transmissibility, severity and ability to evade vaccines. Nature 2.12.2021.  https://www.nature.com/articles/d41586-021-03614-z?fbclid=IwAR3j_uqwpXhvx6W2afVU10mL0yqbhL6SxymfsWqooYj9FLdQpVKHpu8GUJY

THL suosittelee, että kolmansia koronarokoteannoksia aletaan tarjota kaikille 18 vuotta täyttäneille 5–6 kuukautta toisesta annoksesta. THL. 2.12.2021. https://thl.fi/-/thl-suosittelee-etta-kolmansia-koronarokoteannoksia-aletaan-tarjota-kaikille-18-vuotta-tayttaneille-5-6-kuukautta-toisesta-annoksesta

Aikuisista yli 99 % täysrokotettuja, mutta korona ryöpsähti silti – Gibraltarin tapaus ihmetyttää, mutta nyt ”tehosterokote todella toimii”. Pienen Gibraltarin koronatilanne nousee tällä hetkellä toistuvasti esiin rokotekeskusteluissa, koska maa on täysin rokotettu mutta tartunnat lähtivät silti eksponentiaaliseen kasvuun. Mediuutiset.2.12.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/b186ff7e-3f3e-421e-831e-e443b38ea80c?ref=newsletter:6bbc&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Omicron will likely ‘dominate and overwhelm’ the world in 3-6 months, doctor says. “Frankly, omicron will dominate and overwhelm the whole world in three to six months,” Singapore doctor Leong Hoe Nam told CNBC’s “Street Signs Asia.”
New vaccines targeting omicron are a “nice idea” but won’t be practical because of the transmissibility of the strain, he said.
Experts don’t know exactly how contagious the highly mutated omicron variant is, but the virus’ spike protein — which binds to human cells — has mutations associated with higher transmission and a decrease in antibody protection. CNBC. 2.12.2021. https://www.cnbc.com/2021/12/02/omicron-to-dominate-and-overwhelm-the-world-in-3-6-months-doctor-says.html

Sotrovimab: New COVID drug which cuts risk of hospitalisation and death by 79% approved for use in UK in people aged 12 years and older. Xevundy, also known as sotrovimab, has been approved for anyone aged 12 and over, who weighs more than 40kg. It is authorised for use in people who have a mild or moderate COVID infection and who are at risk of developing severe illness, Sky News. 2.12.2021. https://news.sky.com/story/sotrovimab-new-covid-drug-which-cuts-risk-of-hospitalisation-and-death-by-79-approved-for-use-in-uk-in-people-aged-12-years-and-older-12484329

Vanhojen näytteiden analyysi paljasti: omikron kiersi jo lokakuussa – kolme teoriaa muunnoksen synnystä. Omikron ei ole kehittynyt deltamuunnoksesta. Iltalehti. 1.12.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/a02107be-f1ba-4201-b21f-68ed088ea524?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

Visualising SARS-CoV-2 transmission routes and mitigations. BMJ. 1.12.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-065312

Expert elicitation on the relative importance of possible SARS-CoV-2 transmission routes and the effectiveness of mitigations. BMJ. 1.12.2021. https://bmjopen.bmj.com/content/11/12/e050869

The Coronavirus in a Tiny Drop. NYT. 1.12.2021.  https://www.nytimes.com/interactive/2021/12/01/science/coronavirus-aerosol-simulation.html

ChAdOx1 interacts with CAR and PF4 with implications for thrombosis with thrombocytopenia syndrome. Science. 1.12.2021. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl8213

COVID-19 Post-acute Sequelae Among Adults: 12 Month Mortality Risk. Frontiers in Medicine.. 1.12.2021. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.778434/full

1 – 10. Joulukuuta

Health Department-Reported Cases of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) in the United States. @IanRicksecker You may think, at least our children are safe. They are not. The CDC is tracking incidence of a life-threatening multisystem inflammatory syndrome in children following an acute COVID-19 infection, with 5,973 cases as of November 30, 2021. CDC Covid Data Tracker.  updated 30.11.2021. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#mis-national-surveillance

Ilmanvaihto-ohjeistus varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tilojen käytöstä vastaaville. THL. 30.11.2021. https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/koronavirus-ja-sisailman-turvallisuus/ilmanvaihto-ohjeistus-varhaiskasvatuksen-opetuksen-ja-koulutuksen-tilojen-kaytosta-vastaaville

Omicron variant found in two previous test samples. RIVM has found the Omicron variant in test samples taken in the Netherlands earlier in November. These samples were taken in the GGD test lanes on 19 and 23 November 2021. Saltro, the lab that analysed the tests, submitted the samples when requested by RIVM. RIVM. 30.11.2021. https://www.rivm.nl/en/news/omicron-variant-found-in-two-previous-test-samples?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-12-01&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

COVID-19: Why the Omicron variant has scientists worried.
Scientists have detected cases of a new variant of SARS-CoV-2, which is the virus that causes COVID-19, in a number of countries. Omicron (B.1.1.529) has an unprecedentedly large number of mutations in the part of its genome that encodes a key section of its spike protein, which the virus uses to infect host cells. This suggests that Omicron may be able to evade some of the immune protection afforded by vaccines, many of which are based on the original spike protein, and past infections. Medical News Today. 29.11.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-why-the-omicron-variant-has-scientists-worried?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-11-29&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

Why WHO skipped two letters of the Greek alphabet in naming Omicron. CNN Health. 29.11.2021. https://edition.cnn.com/2021/11/29/health/omicron-covid-variant-naming-cec/index.html

WHO Director-General’s opening remarks at the Special Session of the World Health Assembly – 29 November 2021. WHO. 29.11.2021. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-special-session-of-the-world-health-assembly—29-november-2021

Det svenska coronaexperimentet. Den negativa uppmärksamhet som statsepidemiolog Anders Tegnell, eller den svenska strategin över huvud taget, fick möta berodde till övervägande del på dödsfallen inom äldrevården. När många europeiska länder förbereder sig för att återinföra coronarestriktioner är läget i Sverige förhållandevis lugnt: Den svenske journalisten Johan Anderberg beskriver i en uppmärksammad bok hur den omdiskuterade svenska strategin föddes. HBL 29.11.2021. https://www.hbl.fi/artikel/det-svenska-coronaexperimentet/?utm_source=HBL%3As+nyhetsbrev&utm_campaign=25221686e9-veckans_kulturplock&utm_medium=email&utm_term=0_6233309afd-25221686e9-323144264

Professorit vetosivat sunnuntaina kolmannen koronarokotuksen kiirehtimiseksi. Iltalehden mukaan THL ja Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (Krar) eivät ole noudattaneet hallituksen pyyntöjä nopeuttaa kolmannen koronarokotuskierroksen aloittamista alle 60-vuotiaiden keskuudessa. Mediuutiset. 29.11.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/38fd6be0-71d9-48be-ad6d-59a8ed59356b?ref=newsletter:30ac&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Asiantuntijat vaativat HS:n mielipide­kirjoituksessa kiirehtimään kolmansia rokotuksia – näkevät merkittävän ongelman THL:n Nohynekin arviossa. Lasse Lehtonen, Tuuli Lappalainen, Marjukka Myllärniemi ja Mark Daly kommentoivat THL:n Hanna Nohynekin sanomisia HS:n mielipidekirjoituksessa. Ilta=Sanomat. 29.11.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008438117.html

IL:n tiedot: Kolmatta rokotekierrosta ei ole nopeutettu, vaikka hallitus vaatii. ”Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän (KRAR) sihteeri Hanna Nohynek on ollut laumasuoja-ajattelun vallassa, eikä ole halunnut aloittaa kolmatta rokotuskierrosta”, hallituslähde sanoo Iltalehdelle. Iltalehti. 28.11.2021. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/0541d1ca-f803-4de0-8c0a-5ba10b07820e

Soininvaara. 28.11.2021.

Neljäs aalto on pysäytettävä

DAILY HOSPITAL SURVEILLANCE (DATCOV) REPORT. Dept of Health, Govt of South Africa. 28.11.2021. https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2021/11/Datcov-National-Report-20211128.pdf

DAILY HOSPITAL SURVEILLANCE (DATCOV) REPORT

IS:n tiedot: Hallitus kaavailee rajoitus­toimia ”kohtalaisen riskin” tilaisuuksiin – pöydällä valta­kunnallinen etä­työ­suositus. THL:n ympärillä pyörivä keskustelu kiristää tunnelmia hallituksen sisällä. Yksi hallituslähde kritisoi THL:n suhtautumista kolmanteen rokotuskierrokseen. Toinen hallituslähde ihmettelee, miksi ”koronan hoidon ammattilaisten” uskottavuutta halutaan nakertaa. Ilta=Sanomat. 28.11.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000008438790.html

South African doctor who raised alarm about omicron variant says symptoms are ‘unusual but mild’. Dr Angelique Coetzee noticed otherwise healthy patients showing unusual symptoms and worries how the new variant might hurt the elderly. The Telegraph. 27.11.2021. https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/south-african-doctor-raised-alarm-omicron-variant-says-symptoms/

Tutkijat havaitsivat Etelä-Afrikassa huolestuttavan koronamuunnoksen, jota vastaan rokotteet eivät välttämättä suojaa tehokkaasti. Britannia ja Israel keskeyttävät muunnoksen vuoksi kaikki lennot eteläisen Afrikan maista. YLE Uutiset 26.11.-2021. https://yle.fi/uutiset/3-12204926

What We Know So Far About the New Variant of COVID-19 Raising Alarms Globally. TIME Health. 26.11.2021.  https://time.com/6124074/covid-19-new-variant-europe/?utm_medium=email&utm_source=sfmc&utm_campaign=newsletter+coronavirus+default+ac&utm_content=+++20211129+++body&et_rid=95369053&lctg=95369053

Why don’t we just open windows. BMJ. 26.11.2021. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2895

Koronan pikatestejä myydään nyt enemmän kuin koskaan aiemmin – infektiolääkäri (Irma Koivula, KYS): Oireettomalle pikkujoulujuhlijalle se ei ole vaihtoehto. Koronan pikatestien saatavuudessa on tällä hetkellä jonkin verran ongelmia. Apteekeista ja marketeista saatavat kotitestit ovat luotettavia, mutta oireettomien on turha käyttää niitä. YLE Uutiset. 26.11.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12205306

Elapsed time since BNT162b2 vaccine and risk of SARS-CoV-2 infection: test negative design study. BMJ. 25.11.2021. https://doi.org/10.1136/bmj-2021-067873

COVID-19 vaccine weekly surveillance reports (weeks 39 to 47). Data on the real-world effectiveness and impact of the COVID-19 vaccines. Gov.UK. 25.11.2021. https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports

Headlines play down the gravity of covid-19 in children. BMJ. 25.11.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2826

Jos sulkee silmät, törmää seinään. Tuomas Aivelo, TIEDE. 25.11.2021. https://www.tiede.fi/blogit/kaiken-takana-loinen/jos-sulkee-silmat-tormaa-seinaa

Covid Conspiracy theorists: A spotters’ guide. Categorising Covid conspiracy theorists. You can do this at Thanksgiving, but don’t tell your antivax relatives. The Hat Tip. 25.11.2021. https://arieh.substack.com/p/covid-conspiracy-theorists-a-spotters

Scientists warn of new Covid variant with high number of mutations. The B.1.1.529 [Omicron] variant was first spotted in Botswana and six cases have been found in South Africa. Guardian. 24.11.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/nov/24/scientists-warn-of-new-covid-variant-with-high-number-of-mutations

Koronarokotusten annosväli taas esillä, kun kolmansien annosten jakelu etenee – asiantuntija: kaikki riippuu siitä, mitä rokotusohjelmalla halutaan saada aikaan
Koronapandemian alkaessa harva tiesi RNA-rokotteista tai siitä, millaisella annosvälillä rokotteet tulisi antaa parhaan mahdollisen suojan varmistamiseksi. Siksi käytännöt ovat vaihdelleet eri puolilla maailmaa. YLE-Uutiset. 24.11.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12199445?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2021-11-24

Immune correlates analysis of the mRNA-1273 COVID-19 vaccine efficacy clinical trial.  Science. 23.11.2021. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm3425

Tyksin teho­hoidon yli­lääkärillä on selkeä viesti rokote­keskusteluun: ”Jos yhteis­kunta unohtaa tärkeimmän periaatteensa, ollaan matkalla kohti jotain aivan muuta kuin demokratiaa”
Tyksin tehohoidon ylilääkäri Mika Valtonen on huomannut, että etenkin nuoret lääkärit kokevat toisinaan voimakasta turhautumista hoitaessaan rokottamattomia potilaita. Helsingin Sanomat. 22.11.2021.  https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000008400399.html

COVID in Israel: Booster Shot Much More Effective Than First Two Shots, Officials Believe
Meanwhile, Israel’s pandemic advisory panel recommended a COVID booster shot to be administered to teens. Haaretz. 22.11.2021. https://www.haaretz.com/israel-news/covid-in-israel-booster-shot-much-more-effective-than-first-two-shots-1.10404207

Kuusamon ja Suomen koronatilanne ja käytännön ratkaisuvaihtoehdot. Koronatilanteesta keskustelemassa muun muassa ympäristöterveyden tutkimusprofessori emeritus Matti Jantunen, keuhkosairauksien professori Marjukka Myllärniemi, empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti ja taloustieteen ja terveystaloustieteen tutkijatohtori Liisa T. Laine. 22.11.2021. https://docs.google.com/presentation/d/1Za6SpkoJvdwF_A3VaXSeIwlf82IlGRq2pFweB-69a78/edit#slide=id.g1026011fdb7_1_18

Israel testasi varautumista koronaviruksen ”tuomiopäivän-varianttiin” – nämä heikkoudet Omega-harjoitus paljasti. MTV Uutiset. 21.11.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/israel-testasi-varautumista-koronaviruksen-tuomiopaivan-varianttiin-nama-heikkoudet-omega-harjoitus-paljasti/8294924?fbclid=IwAR1uE8gsKjB55uLTiQLpEvECTVWhMjHzsgqpKHVKbbl4wmmgFIHqPtgGayY#gs.he4msi.

November 21 – 30

CDC recommends Covid-19 boosters for all adults. CNN Health. 19.11.2021. https://edition.cnn.com/2021/11/19/health/covid-vaccine-boosters-fda-cdc/index.html?utm_term=163735395549341fca4e191c8&utm_source=cnn_Breaking+News&utm_medium=email&bt_ee=aPSYzk09M6wZNHPu6C6auE5dErVHR8dKrDnDUu6o0tV5ryRKchWbYyYs5Ep4GDzi&bt_ts=1637353955496

The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing, Lancet. 19.11.2021. https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext

Effectiveness of public health measures in reducing the incidence of covid-19, SARS-CoV-2 transmission, and covid-19 mortality: systematic review and meta-analysis. BMJ. 18.11.2021.  https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-068302

Public health measures for covid-19. BMJ. 19.11.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2729

Dissecting the early COVID-19 cases in Wuhan. Science. 18.11.2021. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm4454?

Mapping how the 100 billion cells in the brain all fit together is the brave new world of neuroscience. The Conversation. 18.11.2021. https://theconversation.com/mapping-how-the-100-billion-cells-in-the-brain-all-fit-together-is-the-brave-new-world-of-neuroscience-170182

New analyses of two AZD7442 COVID-19 Phase III trials in high-risk populations confirm robust efficacy and long-term prevention. AstraZeneca. 18.11.2021. https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2021/new-analyses-of-two-azd7442-covid-19-phase-iii-trials-in-high-risk-populations-confirm-robust-efficacy-and-long-term-prevention.html?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-11-19&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

Multifactorial seroprofiling dissects the contribution of pre-existing human coronaviruses responses to SARS-CoV-2 immunity. Nature. 18.11.2021. https://www.nature.com/articles/s41467-021-27040-x

Do childhood colds help the body respond to COVID?
A mechanism known as ‘original antigenic sin’ protects some people from flu; whether it helps immune reactions to coronaviruses is still unclear.  Nature. 18.11.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-03087-0?fbclid=IwAR2vyBm4igzgZihWRgE_P3C-Q_SjOW544TPr9itRss8dPsQFZSM9GR0T6F4

Results of COVID-19 Vaccine Effectiveness Studies: An Ongoing Systematic Review. Weekly Summary Tables. International Vaccine Access Center,
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health andWorld Health Organization. 18.11.2021. https://view-hub.org/sites/default/files/2021-11/COVID19%20Vaccine%20Effectiveness%20Transmission%20Impact%20Studies%20-%20Summary%20Tables_20211118_0.pdf

US vaccine rollout was close to optimal at reducing deaths and infections, according to a model comparing 17.5 million alternative approaches. The Conversation. 17.11.2021. https://theconversation.com/us-vaccine-rollout-was-close-to-optimal-at-reducing-deaths-and-infections-according-to-a-model-comparing-17-5-million-alternative-approaches-171656

Neutralising antibody titres as predictors of protection against SARS-CoV-2 variants and the impact of boosting: a meta-analysis. Lancet. 15.11.2021.  https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00267-6/fulltext

 

Lehdistötiedote. Valtakunnallinen #TaasMennään-joukkoliikennekampanja siirtyy heikentyneen epidemiatilanteen takia.  12.11.2021. https://www.lvm.fi/-/valtakunnallinen-taasmennaan-joukkoliikenne-kampanja-siirtyy-heikentyneen-epidemiatilanteen-takia-1575633

November 11 – 20

COVID-19 tests: Does accuracy vary throughout the day? Medical News Today. 10.11.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-tests-does-accuracy-vary-throughout-the-day?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-11-10&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

Israel aloitti kolmannet koronarokotukset ensimmäisenä maailmassa – näin tautitilanne muuttui. Yli neljä miljoonaa israelilaista on saanut jo kolmannen koronapiikin, ja maan koronatilanne näyttää taas hyvältä. Iltalehti. 10.11.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/c7b6a42f-c101-4133-8e13-7b5a94a9249b?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

Covid-19: Pandemic reduced life expectancy in most developed countries, study finds. BMJ. 10.11.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2750

Covid vaccination to be mandatory for NHS staff in England from spring 2022. BMJ. 10.11.2021.  https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2733?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

COVID-19 tests: Does accuracy vary throughout the day?. Medical News Today. 10.11.2021.  https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-tests-does-accuracy-vary-throughout-the-day?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-11-10&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

Israel aloitti kolmannet koronarokotukset ensimmäisenä maailmassa – näin tautitilanne muuttui. Yli neljä miljoonaa israelilaista on saanut jo kolmannen koronapiikin, ja maan koronatilanne näyttää taas hyvältä. IL. 10.11.2020. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/c7b6a42f-c101-4133-8e13-7b5a94a9249b?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

Unvaccinated Texans 40 times as likely to die of covid as those fully vaccinated in 2021, study says. WP. 9.11.2021.   https://www.washingtonpost.com/health/2021/11/09/texas-unvaccinated-deaths-higher-covid/?fbclid=IwAR1NX9H-oGUUHSsZCzmk-XeE3hRWd5ifZ7E3_sCItv2X9tRBOuSMl6zr9gU

Six-month sequelae of post-vaccination SARS-CoV-2 infection: a retrospective cohort study of 10,024 breakthrough infections.  @IanRicksecker, In the words of the study authors, “vaccination does not appear to be protective against .. long-COVID features, arrhythmia, joint pain, type 2 diabetes, liver disease, sleep disorders, and mood and anxiety disorders.” medRxiv. 8.11.2021.  https://doi.org/10.1101/2021.10.26.21265508

COVID-19 Cases and Deaths by Vaccination Status. Texas Department of State Health Services. 8.11.2021. https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:85395206-6268-4cb8-8259-7dc12a039bcb#pageNum=1

Cohort study of Covid-19 vaccine effectiveness among healthcare workers in Finland, December 2020 – October 2021. medRxiv.  8.11.2021.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.03.21265791v2

Coronavirus (COVID-19) booster vaccine. NHS. 8.11.2021. ttps://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-booster-vaccine/

Researchers uncover gene that doubles risk of death from COVID-19. University of Oxford. 5.11.2021. https://www.ox.ac.uk/news/2021-11-05-researchers-uncover-gene-doubles-risk-death-covid-19

Pfizer antiviral slashes COVID-19 hospitalizations. Given early in infection, experimental pill prevents severe disease, trial suggests. Science. 5.11.2021.  https://www.science.org/content/article/pfizer-antiviral-slashes-covid-19-hospitalizations?utm_campaign=news_daily_2021-11-08&fbclid=IwAR0AdiPmZUWY0_e6w4bVRQvrONQQ6Wld81CNQcYDa4S-_ZoPZQxHzFHxwB4

SARS-CoV-2 vaccine protection and deaths among US veterans during 2021. Science. 4.11.2021. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0620

Pfizerin koronalääke osoittautui erittäin tehokkaaksi – Lupahakemus lähtee Yhdysvaltain lääkeviranomaisille.
Yhtiö hakee lääkkeelle erikoislupaa jo ennen kolmannen vaiheen suurta ihmistutkimusta. Mediuutiset. 5.11.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/15b7065f-2fb6-4ffb-afc7-0beb1821b71f?ref=newsletter:4f94&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Remdesivir, Get Out Of The Way: Pfizer’s Antiviral Shines. American Council on Sciences and Health. 5.11.2021. https://www.acsh.org/news/2021/11/05/remdesivir-get-out-way-pfizers-antiviral-shines-15923?fbclid=IwAR1RU9lENChgjcIoNdMAC7b5_cVEOoMrYfYeIT1sl_OnQ7KxNb-Lt7T4i24

WHO varoittaa: Eurooppaan ”tautien talvi” – koronaennätyksiä rikotaan nyt monessa maassa. WHO:n mukaan Eurooppa on pandemian keskus. Iltalehti. 4.11.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/e87e81bf-d34e-43f5-95ed-91254d26490c

Rapid assessment of SARS-CoV-2 evolved variants using virus-like particles. Science. 4.11.2021.  https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl6184

Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK: 4 November 2021. Estimates of the prevalence of self-reported long COVID and associated activity limitation, using UK Coronavirus (COVID-19) Infection Survey data. Office for National Statistics. 4.11.2021. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/4november2021

Are vaccine passports and covid passes a valid alternative to lockdown? BMJ. 3.11.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2571

Kansalaispulssi – 28. kierros. Verkkokysely 27.10.–1.11.2021
15–74-vuotiaat mannersuomalaiset. VNK Strategiaosasto.
3.11.2021. https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/49252202/Kansalaispulssi+3.11.2021.pdf/d202b3a1-53a3-6e95-37ee-7461c5bd5154/Kansalaispulssi+3.11.2021.pdf?version=1.1&t=1636110644012&download=true

Russia’s vaccine disinformation has let down its own people
Poor handling has intensified an enduring distrust of state authorities. FT. 3.11.2021. https://www.ft.com/content/dcf6e11c-28f7-4541-b8d9-f91d4825da8a

COVID-19: Antidepressant cuts risk of hospitalization, death by 32%. Medical News Today. 2.11.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-antidepressant-cuts-risk-of-hospitalization-death-by-32?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-11-03&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

Nur Spanische Grippe und Aids tödlicher als Corona
Fünf Millionen Menschen sind bislang durch Sars-CoV-2 gestorben, so die offizielle Zahl. Ein Vergleich der Virus-Epidemien unserer Zeit. BaZ. 2.11.2021.  https://www.bazonline.ch/nur-spanische-grippe-und-aids-toedlicher-als-corona-682150625606?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=BS_ED_9_ENG_EM_NL_XX_DERABEND_XX_2021-11-022&utm_term=2021-11-02&utm_content=1726982_

A Review and Autopsy of Two COVID Immunity Studies. Brownstone Institute. 2.11.2021. https://brownstone.org/articles/a-review-and-autopsy-of-two-covid-immunity-studies/?s=03

Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. BMJ 2.11.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

Risk factors for developing COVID-19: a population-based longitudinal study (COVIDENCE UK). BMJ Thorax. 2.11.2021. https://thorax.bmj.com/content/early/2021/11/02/thoraxjnl-2021-217487

Global Covid-19 deaths surpass five million. CNN Workd. 1.11.2021. https://edition.cnn.com/2021/11/01/world/covid-19-5-million-deaths-globally-intl-hnk/index.html?utm_term=1635762508890005700fe1b99&utm_source=cnn_Five+Things+for+Monday%2C+November+1%2C+2021&utm_medium=email&bt_ee=SgX8PRGbWYAjEV7myThR%2FnkIQM4WcqXhocXrTUNqsmweh92Y21i2BGgsGBh5quHT&bt_ts=1635762508892

Deaths involving COVID-19 by vaccination status, England: deaths occurring between 2 January and 24 September 2021. Weekly age-standardised mortality rates and age-specific rates for deaths involving COVID-19 by vaccination status; deaths occurring between 2 January and 24 September 2021 in England. Office for National SStatistics. 1.11.2021. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsinvolvingcovid19byvaccinationstatusengland/deathsoccurringbetween2januaryand24september2021?fbclid=IwAR0RhDFqc3NYS4NulNhe1Y43fLQaFCNxxJ_3ravBHIEYdbKTByjuvEE8xYU

November 1-10

Taloustieteilijät: Ilman koronasulkuja taloudellisia tappioita ja kuolleita olisi tullut paljon enemmän. Suurin osa kulutuksen laskusta on tullut ihmisten varovaisuudesta, ei yhteiskunnan suluista, Ylen haastattelemat koronatutkimukseen perehtyneet taloustieteilijät arvioivat. Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan kuolleita olisi kymmenkertainen määrä Ruotsin kaltaisella koronapolitiikalla. YLE Uutiset. 31.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12165691

THL ehdottaa koronapassia sote-työntekijöille – näin kommentoivat kansanedustajat terveysalalta
Iltalehti kysyi kolmelta sote-taustaiselta kansanedustajalta, mitä mieltä he ovat THL:n ehdotuksesta käyttää koronapassia sote-alan työntekijöihin. Iltalehti. 31.10.2021. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/34c3f822-cbe5-48f5-9cd6-f929ef16507e?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

RKI warnt vor Superspreading: 8-Punkte-Check zeigt, wann das Risiko besonders hoch ist. Das Robert-Koch-Institut warnt vor weiter steigenden Corona-Zahlen – vor allem durch Kontakte in Innenräumen. Um besser einschätzen zu können, wie hoch das Risiko in welcher Umgebung ist, hat Virologe Hendrik Streeck gemeinsam mit Aerosol-Forschern und Lungenmediziner den ”Lufthygiene”-Guide veröffentlicht. Focus. 30.10.2021. https://m.focus.de/gesundheit/coronavirus/virologe-streeck-und-aerosol-experten-lufthygiene-check-wo-die-corona-gefahr-hoch-ist-und-wo-nicht_id_24340093.html

Vaaran paikka. Virustutkimus auttaa suojelemaan terveyttä. Joskus virukset karkaavat laboratorio-onnettomuuden seurauksena. Wuhanissa Kiinassa suunniteltiin riskialtista koetta, jolla olisi voinut olla vakavia seurauksia. YLE-Uutiset. 30.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12156805

Suomessa ensimmäiset Delta plus -löydökset – tämä aiempaa tartuttavammasta koronamuunnoksesta tiedetään.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan ensimmäiset löydökset Delta plus -variantista tulivat jo elokuussa. Viranomaiset eivät kerro yksilönsuojan takia paikkakuntia, kun tartuntoja on alle viisi. MTV-Uutiset. 29.10.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomessa-ensimmaiset-delta-plus-loydokset-tama-aiempaa-tartuttavammasta-koronamuunnoksesta-tiedetaan/8276114#gs.io00h0

Contact and SARS-CoV-2 Infections Among College Football Athletes in the Southeastern Conference During the COVID-19 Pandemic. JAMA. 29.10.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2785602?utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=102921

Effectiveness of a third dose of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine for preventing severe outcomes in Israel: an observational study. Lancet. 29.10.2021. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02249-2

Suomessa ensimmäiset Delta plus -löydökset – tämä aiempaa tartuttavammasta koronamuunnoksesta tiedetään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan ensimmäiset löydökset Delta plus -variantista tulivat jo elokuussa. Viranomaiset eivät kerro yksilönsuojan takia paikkakuntia, kun tartuntoja on alle viisi. MTV. 29.10.2021.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomessa-ensimmaiset-delta-plus-loydokset-tama-aiempaa-tartuttavammasta-koronamuunnoksesta-tiedetaan/8276114#gs.eosbkn

The plexiglass barrier problem. Justin Ling: Vaccines, masks and ventilation are working. So why do governments keep doubling-down on the measures that don’t effectively stop COVID? MacLean’s 29.10.2021. https://www.macleans.ca/society/health/the-plexiglass-barrier-problem/

We must call out childism in covid-19 policies. BMJ. 29.10.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2641

Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study. Lancet. 29.10.2021.  https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext#%20

Did ‘Eat Out to Help Out’ increase COVID-19 cases in England? Medical News Today. 28.10.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/did-eat-out-to-help-out-increase-covid-19-cases-in-england?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-11-01&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

Yökoulusta levinneet koronatartunnat hätkähdyttivät ihmisoikeusjuristin – Martin Scheinin: ”Pidän aiheellisena, että asiassa tehdään tutkintapyyntö”
Ihmisoikeusjuristi Martin Scheininin mukaan viranomaisten mahdolliset laiminlyönnit tartuntatautilain noudattamisessa on syytä punnita oikeudessa. Lappajärvellä Etelä-Pohjanmaalla koronatartunnat levisivät alakoululaisten yökoulussa. YLE Uutiset. 27.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12162621

Immunocompromised may need a fourth Covid-19 shot, CDC says. CNN Health. 27.10.2021. https://edition.cnn.com/2021/10/26/health/covid-19-fourth-dose-for-the-immunocompromised/index.html

Noin 20-vuotiaat rokottamattomat nuoret joutuneet koronan takia keskussairaalaan – keuhkot huonossa kunnossa. Ilkka-Pohjalainen kertoo, että Seinäjoen keskussairaalassa on tällä viikolla hoidettu muutamaa vasta noin 20-vuotiasta koronapotilasta, joiden keuhkot ovat huonossa kunnossa. IS. 27.10.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008350962.html

Breakthrough infections can lead to long COVID; genes may explain critical illness in young, healthy adults. Reuters. 27.10.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/breakthrough-infections-can-lead-long-covid-genes-may-explain-critical-illness-2021-10-27/

Finland’s Success in Combating Covid-19: Mastery, Miracle or Mirage? SSERN. 27.10.2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3909237#

F.D.A. Panel Recommends Covid Shots for Children 5 to 11
Covid-19 was “the eighth-highest killer of kids in this age group over the past year,” said a C.D.C. official in favor of broader authorization. NYT. 26.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/26/us/fda-pfizer-covid-vaccine-kids.html?smid=tw-share

Ansiktsskydd behövs fortfarande. HBL. 26.10.2021. https://www.hbl.fi/artikel/ansiktsskydd-behovs-fortfarande/

Type of ultraviolet light most effective at killing coronavirus is also the safest to use around people. The Conversation. 26.10.2021. https://theconversation.com/type-of-ultraviolet-light-most-effective-at-killing-coronavirus-is-also-the-safest-to-use-around-people-169602?utm

Terveyden­huollon työnantajalla tulisi olla oikeus tietää työntekijän rokotus­suojasta, vaatii Lääkäri­liitto – ”Olisi helpompaa, jos tiedon näkisi kysymättä”, sanoo Husin Ruotsalainen. Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan on selvä potilasturvallisuusriski, jos esimerkiksi rokottamaton työntekijä tuo tartuntoja hoivakotiin. HE. 25.10.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008356424.html?share=661dc8d4856bafc4d6eaff0d8f33925b

Professori varoittaa keskustelun kärjistymisestä: Nykyinen puhetapa voi lisätä rokotus­vastaisuutta. Rokotusta vaille jääminen ei ole aina tietoisen harkinnan tulos, sanoo professori Nelli Hankonen. HS. 25.10.2021.  https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000008349588.html?share=3f242d9d3e6a5400d076f918969a2de2

Evaluation of the relative virulence of novel SARS-CoV-2 variants: a retrospective cohort study in Ontario, Canada. CMAJ. 25.10.2021. https://www.cmaj.ca/content/193/42/E1619

Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study. Lancet. 25.10.2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

SARS-CoV-2 infects human adipose tissue and elicits an inflammatory response consistent with severe COVID-19, BioRxiv. 24.10.2021.  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.10.24.465626v1

Health leaders accuse ministers of bungling rollout of UK Covid booster jab
Vaccine drive described as ‘fragmented’ with half the people eligible for third dose yet to come forward. FT. 22.10.2021.  https://amp.ft.com/content/1f57838a-24d2-40d5-b314-2d8345a6e001?__twitter_impression=true

Suomi purki koronarajoituksia, vaikka THL:n käyrät varoittivat uhkaavista seurauksista – tautiekologi: ”Masentavinta, että meni juuri niin kuin ajateltiin”.  THL mallinsi elokuussa, miten sairaalahoito kuormittuisi, jos rajoituksia purettaisiin 80 prosentin rokotekattavuuden koittaessa. Hoidon tarve olisi noussut merkittävästi. Rajoitukset purettiin, kun kattavuus oli vielä selvästi vähemmän, noin 70 prosenttia. YLE-Uutiset. 22.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12155829?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2021-10-23

Safe traveling in public transport amid COVID-19. Science. 22.10.2021. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abg3691?utm_campaign=SciMag&utm_source=Social&utm_medium=Twitter

Assessment of Cognitive Function in Patients After COVID-19 Infection. JAMA.  22.10.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2785388?utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=102221

The SARS-CoV-2 main protease Mpro causes microvascular brain pathology by cleaving NEMO in brain endothelial cells. Nature Neuroscience. 21.10.2021.  https://www.nature.com/articles/s41593-021-00926-1

Pfizer boosters show 95.6% efficacy against Covid, study finds. Results hailed as ‘important’ but duration of protection still unknown. FT. 21.10.2021.  https://amp.ft.com/content/d4e58d38-37d6-40cd-9d72-6b9bfd0a3683?

PFIZER AND BIONTECH ANNOUNCE PHASE 3 TRIAL DATA SHOWING HIGH EFFICACY OF A BOOSTER DOSE OF THEIR COVID-19 VACCINE. Pfizer. 21.11.2021. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-phase-3-trial-data-showing

The American founders didn’t believe your sacred freedom means you can do whatever you want – not even when it comes to vaccines and your own body. The Conversation. 21.10.2021. https://theconversation.com/the-american-founders-didnt-believe-your-sacred-freedom-means-you-can-do-whatever-you-want-not-even-when-it-comes-to-vaccines-and-your-own-body-169924?utm

Voisiko Suomeen tulla rokotepakko? Oikeusoppineet hämmästelevät, miksi kissa ei ole jo pöydällä. Rokotepakko on vaikeampi asia poliittisesti kuin juridisesti. Rokotevelvoitteen käyttöönotto vaatisi lääketieteellistä arviointia ja poliittista keskustelua. Rokotevelvoitteen käyttöönotto vaatisi lääketieteellistä arviointia ja poliittista keskustelua. Rokotevelvoitteen käyttöönotto vaatisi lääketieteellistä arviointia ja poliittista keskustelua. Iltalehti. 21.10.2021. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/ea67d28e-2250-4cd3-b6a4-303cdd357acb?utm

October 21-31

Moscow orders unvaccinated over-60s to stay home for 4 months as Russia’s Covid-19 crisis deepens. CNN World. 20.10.2021. https://edition.cnn.com/2021/10/20/europe/russia-elderly-stay-home-order-record-deaths-intl/index.html?utm

Koulu pantiin jatkuviin koronatesteihin: Yllätys lasten tartunnoissa. Tutkimuksen perusteella lasten rooli taudin levittäjinä voi olla oletettua suurempi. Verkkouutiset. 20.10.2021. https://www.verkkouutiset.fi/koulu-pantiin-jatkuviin-koronatesteihin-yllatys-lasten-tartunnoissa/#53d13ff6

COVID-19 pandemic drove flu to historic lows, and may have eliminated one virus type completely. ABC Science News. 20.10.2021.  https://amp.abc.net.au/article/100546836?__twitter_impression=true

Miten koronan torjuntaa pitäisi mitata? Professorin (Lillrank) laskelman mukaan pelastetut elinvuodet ovat maksaneet kymmeniä kertoja kohtuuhintaa enemmän. Koronaa on torjuttu kohtuuttomalla hinnalla, kun käyttöön otettiin laajat sulkutoimet, professori Paul Lillrank sanoo. Koronan kustannusten mittaaminen on kuitenkin vaikeaa, koska emme tiedä mitä olisi tapahtunut, jos olisimme tehneet toisin. YLE-Uutiset. 20.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12150546?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ylefi&utm_content=2021-10-20

Covid-19-tapaukset lisääntyvät koulujen avautuessa – Etenkin silloin, kun opettajat ja oppilaat eivät käytä maskeja. Koulut lisäävät yhteisön tartuntoja, mutta hyvä uutinen on, että suhteellisen yksinkertaiset lieventävät toimenpiteet voivat tehdä kouluista paljon turvallisempia paikkoja, kirjoittaa Tutkijalta-palstalla epidemiologi ja biostatistikko Zoë Hyde Länsi-Australian yliopistosta. TM. 20.10.2021. https://tekniikanmaailma.fi/covid-19-tapaukset-lisaantyvat-koulujen-avautuessa-etenkin-silloin-kun-opettajat-ja-oppilaat-eivat-kayta-maskeja/

HS: Teho-osaston lääkäriltä lohduton arvio tulevasta koronatilanteesta – ”Jos meininki jatkuu tällaisena…” Turun yliopistollisen sairaalan osastonlääkäri Jussi Heiro antaa Helsingin Sanomissa lohduttoman arvionsa tulevasta koronatilanteesta. IS. 20.10.2021. https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000008345611.html

The association of opening K–12 schools with the spread of COVID-19 in the United States: County-level panel data analysis. PNAS. 19.10.2021. https://www.pnas.org/content/118/42/e2103420118

Without Covid-19 jab, ‘reinfection may occur every 16 months’
Reports grow of repeat infection as experts warn prevalence among school pupils puts older people at risk. Guardian. 19.10.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/oct/19/without-covid-19-jab-reinfection-may-occur-every-16-months-say-scientists

Piispa Teemu Laajasalo kannusti ihmisiä ottamaan rokotteen – yli 200 ihmistä erosi kirkosta. Eilen kirkosta erosi 242 ihmistä. Iltalehti. 19.10.2021. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/ce2d6484-f917-41bb-af07-6b7cdf4b9245?utm

Covid-19: Silencing health workers, researchers, and journalists caused unnecessary deaths, says Amnesty. 19.10.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2552?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm

Effectiveness of public health measures in reducing the incidence of covid-19, SARS-CoV-2 transmission, and covid-19 mortality: systematic review and meta-analysis. BMJ. 18.11.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-068302

swedish study shows covid vaccines drop below zero efficacy on spread by about 200 days. protection from severe covid dropped as well. bad cattitude. 18.10.2021. https://boriquagato.substack.com/p/swedish-study-shows-covid-vaccines

Nelli Hankonen blog: Albertan koronasyksy 2021. 18.10.2021. https://blogs.helsinki.fi/nhankone/2021/10/18/albertan-koronasyksy-2021/

Emeritusprofessori esittää Suomeen Italian ja Ranskan tyylistä ’de facto’ rokotuspakkoa. Käytännössä rokotuspakko voidaan Matti Jantusen mukaan toteuttaa samalla mallilla kuin esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa. Mediuutiset. 18.10.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/4646944e-c239-436d-8ce6-b5bf63cc436e?ref=newsletter:434f&utm

Mask-wearing linked to 53% cut in Covid incidence, global study finds. Researchers said results highlight the need to continue with face coverings, social distancing and handwashing alongside vaccine programmes. Guardian. 17.10.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/nov/17/wearing-masks-single-most-effective-way-to-tackle-covid-study-finds?CMP=Share_iOSApp_Other

TERVEYSPSYKOLOGIA: Koronataistelu muuttuu sissisodaksi. Matti TJ Heino blog. 17.10.2021. https://mattiheino.com/2021/10/17/sissisota/

Nyt puhuu teho­hoito­lääkäri: ”Emme jaksa enää”. Tehohoitolääkärin mukaan hoitohenkilökunta on aivan loppu.
THL on julkaissut rokotekampanjavideoita – kehottavat ihmisiä hakemaan rokotteen. Iltalehti. 17.10.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/35a746af-e1df-4212-8680-2a26e4636375

Victoria and NSW schools are reopening amid Covid outbreaks – what can be learned from overseas? In Victoria, once the lockdown is lifted, all children in year 3 and above will be required to wear masks indoors. Experts say there are important lessons for Australia in order to reduce the rate of transmission and hospitalisation. Guardian. 16.10.2021.  https://www.theguardian.com/australia-news/2021/oct/17/victoria-and-nsw-schools-are-reopening-amid-covid-outbreaks-what-can-be-learnt-from-overseas?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1634411450

Asiantuntija ryöpyttää Suomen päättäjiä: ”Onko meillä siis tyhmempi kansa josta osa ansaitseekin sairastaa ja kuolla?” Tuuli Lappalaisen mukaan sekä viranomaiset että poliitikot ovat antaneet ennenaikaisia ja ylioptimistisia lupauksia, ja niiden peruminen nyt tekee kipeää. Uusi Suomi. 16.10.2021.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/us/b0aaf526-55e4-485c-af62-0e83d3d04b13?ref=twitter:286d

Lääkäriltä suorat sanat: Kohta nämä hoidetaan itkun kanssa.
Tutkijalääkäri sanoo olevansa äärimmäisen pettynyt poliittiseen johtamiseen.Verkkouutiset. 16.10.2021. https://www.verkkouutiset.fi/laakarilta-suorat-sanat-kohta-nama-hoidetaan-itkun-kanssa/#b7eaa73f

UK falls behind European peers in battle against Covid ahead of winter
Deaths and hospital admissions remain stubbornly high in Britain as the continent reports record lows. FT. 16.10.2021. ttps://amp.ft.com/content/34582534-4510-4d45-bcba-2f9e04005309?__twitter_impression=true

K-12 schools without mask mandates in Michigan saw 62% more coronavirus spread. Detroit Free Press. 15.10.2021. https://amp.freep.com/amp/8422532002?__twitter_impression=true

Suomi värjäytyi punaiseksi Euroopan tauti­keskuksen kartalla – matkustamista ei suositella. Kahden viime viikon aikana Suomessa on raportoitu 7 763 uutta koronatartuntaa, mikä on 1 632 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. IS. 15.10.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008336966.html

Coronavirus (COVID-19) Infection Survey, UK: 15 October 2021
Estimates for England, Wales, Northern Ireland and Scotland. This survey is being delivered in partnership with the University of Oxford, University of Manchester, Public Health England and Wellcome Trust. This study is jointly led by the ONS and the Department for Health and Social Care (DHSC) working with the University of Oxford and Lighthouse laboratory to collect and test samples. Office of National Atatistics. 15.10.2021. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveypilot/15october2021

How many lives have coronavirus vaccines saved? We used state data on deaths and vaccination rates to find out. The Conversation. 15.10.2021. https://theconversation.com/how-many-lives-have-coronavirus-vaccines-saved-we-used-state-data-on-deaths-and-vaccination-rates-to-find-out-169513?utm

FDA vaccine advisers recommend emergency use authorization for booster dose of Moderna’s Covid-19 vaccine. CNN Health. 15.10.2021. https://edition.cnn.com/2021/10/14/health/fda-vaccine-advisers-moderna-thursday/index.html?utm

Covid-19 Breakthrough Infections in Vaccinated Health Care Workers. @IanRicksecker, But if you’re counting on vaccination to feel safe, there’s even more bad news. A study of Israel healthcare workers found that “Most breakthrough cases were mild or asymptomatic, although 19% had persistent symptoms (>6 weeks).” N MEngl J Med. 14.10.2021.  https://doi:10.1056/NEJMoa2109072

Covid-19: Fatal errors, not fatalism, created UK’s public health disaster. BMJ. 14.10.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2497/rapid-responses

Covid and flu: what do the numbers tell us about morbidity and deaths? BMJ. 14.11.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2514?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

Children could be dangerous carriers of virus. Study finds kids to be potential spreaders of COVID-19 and emerging variants.  Harvard Gazette. 14.10.2021.  https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/10/study-confirms-kids-as-spreaders-of-covid-19-and-emerging-variants/

A public health strategy for SARS-CoV-2, grounded in science, should guide Swiss schools through the coming winter. Swiss Medical Weekly. 14.10.2021.  https://smw.ch/article/doi/SMW.2021.w30086

Molnupiravir vs. COVID-19: Will the drug live up to the hype?
In the search for effective COVID-19 treatments, many drugs have failed to live up to their early promise. In a recent trial, seen as an important advance, the oral antiviral drug molnupiravir halved the risk of hospital admissions and deaths from COVID-19. Medical News Today explored the evidence to see whether this optimism is justified. Medical News Today. 14.10.2021.  https://www.medicalnewstoday.com/articles/molnupiravir-vs-covid-19-will-the-drug-live-up-to-the-hype?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=MNT%20Daily%20News&utm_content=2021-11-06&apid=32395010&rvid=348b31007bc4905a3c503d64d5572c0dac87e7263eba83389e708a2774ce1afc

Koronapotilaiden sairaalahoito tulisi järjestää uudella tavalla. Jos jatkamme nykyisellä tavalla, muiden sairauksien hoitovelka kasvaa. HS. 14.10.2021. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008329522.html?share=88fac73056eeaf8accb772a13979fe12

SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro. MDPI. 13.10.2021.  https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm?fbclid=IwAR1Dhvhw7sYLQSIe5Ll62ERQGvyITyASRIpimMfEmVN7He5e29ZeXgxwXLU

A cross-sectional analysis of meteorological factors and SARS-CoV-2 transmission in 409 cities across 26 countries. Nature. 13.10.2021.  https://www.nature.com/articles/s41467-021-25914-8

Rokoteasian­tuntijat pohtivat kolmatta rokote­kierrosta tänään – THL:n Nohynek: Tulee miettiä, onko lisä­annoksen terveys­hyöty oikeassa suhteessa hintaan. THL:n alainen Kansallinen rokotus­asiantuntija­ryhmä (Krar) kokoontuu pohtimaan kolmansia koronarokoteannoksia keskiviikkona. HS. 13.10.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008323890.html?s=03

A cross-sectional analysis of meteorological factors and SARS-CoV-2 transmission in 409 cities across 26 countries. Nature Communications. 13.10.2021. https://www.nature.com/articles/s41467-021-25914-8

Husin ylilääkäri kertoo, keitä sairaaloissa nyt koronataudin vuoksi hoidetaan – ”Rokotukset ovat edenneet huonosti muiden kuin nuorimpien kohdalla”
HS:n uusi grafiikka seuraa rokottamattomien osuutta sairaaloissa. HS. 13.10.2021. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008328276.html?share=591c82ab6b86a7f0a3d744187315dfbf

In Conversation: The neurocognitive impact of long COVID
For many people, long COVID has associations with serious neurological and neurocognitive impairments, a phenomenon sometimes known as neuro-COVID. Why does this happen, and who is most at risk? In this Special Feature and podcast, we speak to two researchers and a person with lived experience of neuro-COVID to find out more. Medical News Today. 13.10.2021.  https://www.medicalnewstoday.com/articles/long-covid-brain-fog-what-do-we-know-about-the-neurocognitive-impact?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=MNT%20Daily%20News&utm_content=2021-11-06&apid=32395010&rvid=348b31007bc4905a3c503d64d5572c0dac87e7263eba83389e708a2774ce1afc

Kun sairaala­hoidon tarve kasvoi keväällä tällaiseksi, hallitus julisti ”sulkutilan” – Voiko Marin vielä perääntyä yhteis­kunnan avaamisesta? Pahenevasta tautitilanteesta huolimatta hallituksella on korkea kynnys ajaa kireämpiä rajoituksia. Koronapassi voi tulla laajasti käyttöön vain, jos rajoituksia kiristetään. HS. 12.10.2021. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008325861.html?share=1ee867d6a284bfce9b7b6b71e4265abd

Maailmalla koronalääkettä tilataan jo vauhdilla, Suomessa ei vieläkään – Uhkana on lääkkeiden tuleva saatavuus. Koronalääkkeen myyntiin tulosta on ollut tietoja ilmassa jo pitkään. Suomessa tilanteeseen ei ole nopeasti havahduttu. Mediuutiset. 12.10.2021. https://www.mediuutiset.fi/debatti/maailmalla-koronalaaketta-tilataan-jo-vauhdilla-suomessa-ei-vielakaan-uhkana-on-laakkeiden-tuleva-saatavuus/2eb405b1-9d16-4610-a7cf-8edd9b2f39ad

Your Wednesday Briefing. A damning report on Britain’s virus response. NYT. 13.10.2021.

COVID lesson: trust the public with hard truths. When governments assume that people will panic, that exacerbates the pandemic. Nature 12.10.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-02758-2?fbclid=IwAR2vAE-gZRvXkhO1aEXj2A56im8qi81qSQWPyNrorh40JmautC5ywUrftJA

‘The real problem is the repetition of mistakes’: scientists react to Covid inquiry. Senior figures say failure to prevent second wave was inexcusable given what was known about the virus. Guardian. 12.10.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/oct/12/the-real-problem-is-the-repetition-of-mistakes-scientists-react-to-covid-enquiry?CMP=Share_iOSApp_Other

Covid response ‘one of UK’s worst ever public health failures’.
Early handling and belief in ‘herd immunity’ led to more deaths, Commons inquiry finds. Guardian. 12.10.2021.  https://www.theguardian.com/politics/2021/oct/12/covid-response-one-of-uks-worst-ever-public-health-failures?CMP=Share_iOSApp_Other

What the Future May Hold for the Coronavirus and Us
Viral evolution is a long game. Here’s where scientists think we could be headed. NYT. 12.10.2021.

Infektiolääkärin epätoivoinen vetoomus koronarokotusten puolesta: ”Hetken näytti hyvältä ja melkein juhlittiin, mutta nyt laivan pohja vuotaa”. Tampereen yliopistollisen keskussairaalan infektiolääkäri kertoo MTV Uutisille rokottamattomien vaikeasta koronatilanteesta. Syyskuussa lähes 80 prosenttia sairaalahoidossa olevista oli rokottamattomia. Lääkäri Reetta Huttusen mukaan hätkähdyttävää on, että merkittävä osuus sairaalaan joutuvista potilaat ei ole iäkkäitä, vaan nuoria tai keski-ikäisiä. MTV-Uutiset. 12.10.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/infektiolaakarin-epatoivoinen-vetoomus-koronarokotusten-puolesta-hetken-naytti-hyvalta-ja-melkein-juhlittiin-mutta-nyt-laivan-pohja-vuotaa/8262410

Selvitys: Britannia aloitti korona­sulun liian myöhään, mikä oli merkittävä kansan­terveydellinen epä­onnistuminen maan historiassa. Raportin mukaan tämä oli yksi merkittävimmistä kansanterveydellisistä epäonnistumisista maan historiassa. HS. 12.10.2021.  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008326330.html?share=011911d95bd7a841169809f72bf1e2f8

Transmission of SARS-CoV-2 After COVID-19 Screening and Mitigation Measures for Primary School Children Attending School in Liège, Belgium. JAMA. 12.10.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2784812

FDA scientists neutral on Moderna Covid-19 vaccine booster ahead of key meeting. STAT. 12.10.2021. https://www.statnews.com/2021/10/12/fda-scientists-moderna-covid-vaccine-booster/#:~:text=Events-,FDA%20scientists%20neutral%20on%20Moderna%20Covid%2D19,booster%20ahead%20of%20key%20meeting&text=Food%20and%20Drug%20Administration,vaccine%20in%20documents%20released%20Tuesday.

Covid-19: Government’s handling of pandemic had “big mistakes,” MPs say. BMJ 12.10.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2487?=&utm

Covid response ‘one of UK’s worst ever public health failures’. Early handling and belief in ‘herd immunity’ led to more deaths, Commons inquiry finds. Guardian. 12.10.2021.  https://www.theguardian.com/politics/2021/oct/12/covid-response-one-of-uks-worst-ever-public-health-failures

Lessons for all from the UK’s Covid mishandling. Politicians and scientists succumbed to a flawed, fatalistic groupthink. FT. 12.10.2021. https://amp.ft.com/content/6369ab78-19ec-4a81-858d-a5f318496306?__twitter_impression=true

Covid-19: Is New Zealand’s switch in policy a step forward or a retreat?. BMJ. 11.10.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2476?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm

Life-saving COVID Drug Regeneron in Israel – but Most Patients Won’t Take It. Some Israelis are COVID anti-vaxxers who distrust Regeneron, but others just don’t see the need or are talked out of it at the last moment. 11.10.2021. https://www.haaretz.com/israel-news/life-saving-covid-wonder-drug-comes-to-israel-but-most-patients-won-t-take-it-1.10282942?utm

Kouvolan koululaisille tuli helpotuksen päivä, kun maskeja ei enää tarvitse käyttää – suurin askel kuitenkin vielä odottaa.
Kouvolassa on tänään maanantaina luovuttu koulujen ja päiväkotien maskisuosituksesta. Ainakin ensimmäisenä päivänä kasvomaski vielä oli monen yllä.. YLE-Uutioset 11.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12138579

October 11-20

Korona vie yhä enemmän sairaalaan: Satakunnassa joudutaan erityisjärjestelyihin. Hoitoon joutuvat ovat valtaosin rokottamattomia. Alle 60-vuotiaita lähes puolet. Kokemäkijokilaakson Uutiset. 10.10.2021. https://www.kokemaenjokilaakso.fi/2021/10/10/korona-vie-yha-enemman-sairaalaan-satakunnassa-joudutaan-erityisjarjestelyihin/

Kraftig ökning av psykisk ohälsa under pandemin. Dagens Nyheter. 10.10.2021. https://www.dn.se/vetenskap/kraftig-okning-av-psykisk-ohalsa-under-pandemin/

Sanna Marin otti riskin, joka näyttää toteutuneen – Tehohoidon ”kriittinen piste” alkaa lähestyä. Sanna Marinin hallitus purki viikko sitten isosti koronarajoituksia ja sen jälkeen tautiluvut kohosivat. Riski näyttää realisoituneen, mutta seuraako tästä rajoitusten palauttamisia, mistä STM jo vihjaisi? Viranomaiset ja pääministeri antavat nyt varsin erilaista viestiä tilanteesta. Mediuutiset. 9.10.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/5e432005-aff9-4eb2-8e59-25167af51d64?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1633764599

Latviassa julistettiin kolmen kuukauden poikkeustila koronan takia. Kyseessä on kolmas kerta, kun Latviassa otetaan käyttöön poikkeustila koronapandemian takia. Poikkeustila koskee erityisesti rokottamattomia. HS. 9.10.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008321748.html

Meilahden koronapotilaiden tehohoitopaikat ovat loppumassa – rokottamattomien asenne herättää tuskaa linjajohtajassa: ”En enää keksi, miten voisi vaikuttaa”. Korona: Hus tehohoidon linjajohtaja Minna Bäcklund sanoo olevansa huolissaan rokottamattomien asenteesta. Leikkaukset siirtyvät, kun koronapotilaiden hoito vie paikat. Helsingin Uutiset. 9.10.2021. https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4323606

They Had the Vaccines and a Plan to Reopen. Instead They Got Cold Feet. Singapore’s experience offers lessons for other countries that want to reduce pandemic restrictions but have yet to deal with widespread infections. NYT 8.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/08/world/asia/singapore-vaccine-covid.html

Pfizer Asks F.D.A. to Authorize Its Covid-19 Vaccine for Children 5 to 11. The agency has promised to move quickly on the request and tentatively plans to meet on Oct. 26 to consider it. A decision could come soon after Halloween.NYT. 7.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/07/us/politics/pfizer-fda-authorization-children-5-11.html

SARS-CoV-2 RNA in the Cerebrospinal Fluid of a Patient with Long COVID. SACE Journals. 7.10.2021.  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20499361211048572?fbclid=IwAR1XpHp1_Dabj_NS817YKAAq1lrKzyw5BrfTwNwFfpg6L7ZtDKYjhu-n2Vw&

SARS-CoV-2 emerging variants display enhanced syncytia formation. @IanRicksecker, Also worrisome are syncytia, where an infected cell extrudes its own spike protein and takes over its neighbors, fusing together to create a large multi-nucleus cell.  Delta’s particular aptitude for this may partly explain its severity. NewsMedical. 6.10.2021. https://www.news-medical.net/news/20211006/SARS-CoV-2-emerging-variants-display-enhanced-syncytia-formation.aspx

ECDC:n raportti: Suomi kuuluu maihin, joissa alhainen rokotustaso voi aiheuttaa tartuntojen lisääntymistä ja sairaaloiden kuormittumista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo, ettei Suomen jääminen EU- ja ETA-maiden keskiarvon alle ollut yllätys. HS. 6.10.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008312773.html?share=20625478db85708dd292fc597ff19233

Pääkaupunkiseudulle oma suositus: Käytä maskia julkisissa liikennevälineissä, ihmispaljoudessa ja sairaana. Helsinki, Espoo ja Vantaa luopuvat samalla päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten altistumistietojen raportoinnista. YLE-Uutiset. 5.10.2021.  https://yle.fi/uutiset/3-12129425

One-year Risks and Burdens of Incident Cardiovascular Disease in COVID-19: Cardiovascular Manifestations of Long COVID. Research Square. 5.10.2021. https://www.researchsquare.com/article/rs-940278/v1

Koronaepidemia voi poikia syöpärokotteen – ”Näitä ei olisi ikinä muuten syöpätutkimuksessa havaittu”, sanoo Docrateen ylilääkäri. Pfizerin ja Modernan koronarokotteesta tutusta mRNA-tekniikasta haetaan nyt apua vähän kaikkeen, vesikauhusta ja kystisestä fibroosista syöväntorjuntaan. Mediuutiset 4.10.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/afa6a794-391d-4005-8081-87aa9d4a5ed2?

THL-johtajan ja pääministerin ulostulot puhuttavat lääkäreitä: ”Viranomaisellakin on jo vähän hätä kädessä”. ”Tämä on marinilainen Suomi: arvoiltaan kova, lapsia, rokottamattomia ja sairaita sortava yhteiskunta. Rokotetuilla vain oikeuksia, ei mitään velvollisuuksia”, ylilääkäri Harri Tohmo kuvailee. Mediuutiset. 4.10.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/6709c919-39be-4291-9aab-17f2ea72cf0a?ref=newsletter:d73a

Study confirms SARS-CoV-2 transmission through aerosols, and effectiveness of masks in preventing transmission. MedicalNewsToday. 4.10.2021.

Specific UV light wavelength could offer low-cost, safe way to curb COVID-19 spread. PhysOrg. 4.10.2021. https://phys.org/news/2021-10-specific-uv-wavelength-low-cost-safe.html

Battling Delta, New Zealand Abandons Its Zero-Covid Ambitions. The country is changing course seven weeks into a lockdown that has failed to end the outbreak and tested the patience of many residents. NYT. 4.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/04/world/australia/new-zealand-covid-zero.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur

Israel Tightens COVID ’Green Pass’ Rules, Sparking Protest. Israel has restricted its COVID Green Pass to allow only those who have received a vaccine booster dose or recently recuperated from coronavirus to enter indoor venues. US News and World Report. 3.10.2021. https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2021-10-03/israel-tightens-covid-green-pass-rules-sparking-protest

The 2,000-year-old airborne disease theory that blinded Covid experts
As a result precautions such as wearing masks and better ventilation in public spaces were tragically delayed, says a new report. The Telegraph. 2.10.2021. The 2,000-year-old airborne disease theory that blinded Covid experts (telegraph.co.uk)

Alberta acted like the pandemic was over. Now it’s a cautionary tale for Canada. Saskatchewan faces similar surge in hospitals, while Manitoba is at risk from low vaccination rates. CBC. 2.10.2021. https://www.cbc.ca/news/health/alberta-fourth-wave-surge-hospitals-icu-covid-19-1.6197263

The durability of immunity against reinfection by SARS-CoV-2: a comparative evolutionary study. Lancet Microbe. 1.10.2021. https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00219-6/fulltext

Covid-19: Lancet investigation into origin of pandemic shuts down over bias risk. BMJ. 1.10.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2414

U.S. Coronavirus Death Toll Surpasses 700,000 Despite Wide Availability of Vaccines. The latest Covid-19 deaths were concentrated in the South, and included more younger people than before. Every age group under 55 saw its highest death toll of the pandemic this August. NYT. 1.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/01/us/us-covid-deaths-700k.html

Monitoraggio Fase 2. Report settimanale. Report 72. Sintesi nazionale. ISS. 1.10.2021. https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_monitoraggi_81_0_fileNazionale.pdf

Tyksissä jouduttiin perumaan leikkauksia, sillä teholla oli rokottamattomia koronapotilaita. Turun Sanomat. 1.10.2021. https://www.ts.fi/uutiset/5440236

Vaccinating against covid and flu at same time is safe, study shows. BMJ. 1.10.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2411?=&utm

Merck and Ridgeback’s Investigational Oral Antiviral Molnupiravir Reduced the Risk of Hospitalization or Death by Approximately 50 Percent Compared to Placebo for Patients with Mild or Moderate COVID-19 in Positive Interim Analysis of Phase 3 Study. MERCK. 1.10.2021. https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-investigational-oral-antiviral-molnupiravir-reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50-percent-compared-to-placebo-for-patients-with-mild-or-moderat/

SARS-CoV-2 infections elicit higher levels of original antigenic sin antibodies compared to SARS-CoV-2 mRNA vaccinations. MedRxiv. 1.10.2021.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.30.21264363v1

In Portugal, There Is Virtually No One Left to Vaccinate. Portugal is among the most highly vaccinated countries in the world. Vice Adm. Henrique Gouveia e Melo, who led the campaign, said there was a key to his success: Keep politics out of it. NYT. 1.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/01/world/europe/portugal-vaccination-rate.html

October 1-10

COVID-19 Tutkimuskatsaus 11/2021. Koronakriisiin liittyviä ajankohtaisia tutkimustuloksia maailmalta ja Suomesta. Valtioneuvosto. 30.9.2021. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163530/COVID-19-tutkimuskatsaus%2011-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

What are the long-term effects of COVID-19?
What we know
Mild and moderate cases
Severe cases
Mental health
Treatment and support
Chronic fatigue syndrome
When to seek help
Summary
Most people who develop coronavirus disease 19 (COVID-19) recover within 2–6 weeks, but some experience lasting symptoms. Others with severe COVID-19 may develop complications, require rehabilitation after a hospital stay, or both. Medical News Today. 29.9.2021.  https://www.medicalnewstoday.com/articles/long-term-effects-of-coronavirus?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=MNT%20Daily%20News&utm_content=2021-11-06&apid=32395010&rvid=348b31007bc4905a3c503d64d5572c0dac87e7263eba83389e708a2774ce1afc

DNA vs. mRNA vaccines: Similarities and differences
DNA and RNA vaccines use genetic material to deliver information to human cells and elicit an immune response. DNA vaccines are safe, easy, affordable to produce, and, unlike RNA vaccines, are stable at room temperature. These attributes make them more promising for rapidly immunizing populations, especially in resource-limited settings. Medical News Today. 28.9.2021.  https://www.medicalnewstoday.com/articles/dna-vs-mrna-vaccines-similarities-and-differences?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=MNT%20Daily%20News&utm_content=2021-11-06&apid=32395010&rvid=348b31007bc4905a3c503d64d5572c0dac87e7263eba83389e708a2774ce1afc

Evolving phenotypes of non-hospitalized patients that indicate long COVID. BMC Medicine. 27.9.2021. https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-021-02115-0

Yhdysvaltalaistutkimus: Näin koulujen maski­pakko suojasi lapsia korona­virukselta. Yhdysvaltain tautikeskus CDC julkaisi perjantaina kaksi tutkimusta, jotka käsittelevät maskien käyttöä kouluissa. IS. 25.9.2021.  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008288977.html

U.S. schools with mask requirements are seeing fewer outbreaks, the C.D.C. finds. NYT. 24.9.2021. https://www.nytimes.com/2021/09/24/health/schools-mask-mandate-outbreaks-cdc.html?smtyp=cur&smid=fb-nytimes

Association Between K-12 School Mask Policies and School-Associated COVID-19 Outbreaks – Maricopa and Pima Counties, Arizona, June-August 2021. CDC. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). 24.9.2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7039e1.htm

Pediatric COVID-19 Cases in Counties With and Without School Mask
Requirements — United States, July 1–September 4, 2021. CDC. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). 24.9.2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7039e3-H.htm

New ease of measures announced: The new rules were announced on 23 September by the Prime Minister, António Costa, at the end of the Ministers meeting in which it was decided that Portugal will enter in the third and last phase of the ease of lockdown plan approved on 29 July. Find out everything you need to know about the new measures. The Portugal News. 23.9.2021. https://www.theportugalnews.com/news/2021-09-23/new-ease-of-measures-announced/62580

Epidemia COVID-19. Aggiornamento nazionale 22 settembre 2021 – ore 12:00. ISS. 24.9.2021. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_22-settembre-2021.pdf

SARS-CoV-2 infection causes immunodeficiency in recovered patients by downregulating CD19 expression in B cells via enhancing B-cell metabolism. Nature. 22.9.2021. https://www.nature.com/articles/s41392-021-00749-3

New Zealand growth in Q2 2021 confirms the Zero-Covid strategy outperforms the mitigation strategy of the G10 countries: 44 times less deaths, pre-crisis GDP exceeded, mobility and daily freedoms better preserved. Institut Economique Molinari. 21.9.2021.  https://www.institutmolinari.org/2021/09/21/new-zealand-growth-in-q2-2021-confirms-the-zero-covid-strategy-outperforms-the-mitigation-strategy-of-the-g10-countries-44-times-less-deaths-pre-crisis-gdp-exceeded-mobility-and-daily-freedoms-bett/

September 21-30

Coronaviruses with a SARS-CoV-2-like receptor-binding domain allowing ACE2-mediated entry into human cells isolated from bats of Indochinese peninsula. ResearchSquare. 17.9.2021. https://www.researchsquare.com/article/rs-871965/v1

Why are Covid vaccine boosters needed and who in the UK will receive them?
Britain is joining nine other countries that have announced similar programmes offering an additional jab. FT. 14.9.2021. https://www.ft.com/content/cf83b3a1-fe06-4c9f-999c-7500090aee7c

11% of Israeli kids who got virus now suffer from ‘long COVID’ – study
Health Ministry survey finds 30% of those with long-term effects have cognitive, mental health issues, but cautions these can also be attributed to lockdowns, school closures, war. The Times of Israel. 14.9.2021.  https://www.timesofisrael.com/more-than-10-of-israeli-kids-who-got-virus-now-suffer-from-long-covid-study/

Genetic emergence of B.1.617.2 in COVID-19. New Microbes and New Infections NN.9.2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297521000937

September 11-20

Kommentti: Kuka jatkossa saa hoitoa? STM:n tuleva kansliapäällikkö sanoi sen, mitä muut eivät uskalla. Kirsi Varhila ansaitsee kiitosta rohkeudestaan. Hän nosti esiin asian, joka on poliittisesti tulenarka ja siksi siitä ollaan hiljaa, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin. IS. 10.9.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006234237.html

Toimintasuunnitelma COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseksi 2021-22. Luonnos 6.9.2021. VNK. https://vnk.fi/documents/10616/25232448/Hybridistrategian+toimintasuunnitelma+4.0.+luonnos+6.9.2021.pdf/446884d4-13d4-68c4-fa25-9b684940aa04/Hybridistrategian+toimintasuunnitelma+4.0.+luonnos+6.9.2021.pdf?t=1630944929454

THL:n Salminen: Pandemian loppusuora häämöttää – paluuta koviin rajoituksiin tuskin tullaan näkemään. THL:n Mika Salmisen mukaan rokotekattavuus on nyt tärkein epidemiatilanteesta kertova mittari, ja päivittäisten koronalukujen raportoinnista voitaisiin jo luopua. Paluu normaaliin häämöttää jo, sillä ensi viikolla Suomeen on tullut riittävästi rokotteita 80 prosentin rokotekattavuuden saavuttamiseksi. YLE. 5.9.2021.  https://yle.fi/uutiset/3-12085688

Total Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Measured 6 Months After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination in Healthcare Workers.  SSRN. 3.9.2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3915349

Risk factors and disease profile of post-vaccination SARS-CoV-2 infection in UK users of the COVID Symptom Study app: a prospective, community-based, nested, case-control study. @IanRicksecker … finding contradicts the findings from the UK Zoe app study, which found that “the odds of having symptoms for 28 days or more after post-vaccination infection were approximately halved by having two vaccine doses.” LANCET Infectious Diseases. 1.9.2021. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00460-6

September 1-10

Airborne transmission of respiratory viruses. Science . 27.8.2021. https://doi.org/10.1126/science.abd9149

SARS-CoV-2 infection of the central nervous system in a 14-month-old child: A case report of a complete autopsy. @IanRicksecker, An autopsy of a 14-month-old at Brazil’s Federal University of Rio de Janeiro found that “The brain exhibited severe atrophy and neuronal loss.” Lancet Regional Health Americas. 27.8.2021. https://doi.org/10.1016/j.lana.2021.100046

When it comes to staff safety during the pandemic, the buck stops with chief executives. One of the main preventive roles of occupational health experts in the pandemic is, or should have been, to advise and support managers/employers in risk management and control both as regards compliance with legal duties on health and safety. HSJ Wilmington Healthcare. 24.8.2021. https://www.hsj.co.uk/policy-and-regulation/when-it-comes-to-staff-safety-during-the-pandemic-the-buck-stops-with-chief-executives/7030773.article

Seroconversion and fever are dose-dependent in a nonhuman primate model of inhalational COVID-19. PLOS Pathogens. 23.8.2021.  https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009865

A microscopic video shows the coronavirus on the rampage. @IanRicksecker, And, yes, syncytia formation can happen in neurons. For our visual learners, here is video of syncytia and apoptosis (cell death) in a (bat) brain: NYT. 22.8.2021. https://www.nytimes.com/2021/08/22/science/microscopic-bat-brain-virus.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur

COVID-19-associated hyperinflammation and escalation of patient care: a retrospective longitudinal cohort study. Lancet. 21.8.2021 https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(20)30275-7/fulltext

Brain imaging before and after COVID-19 in UK Biobank. @IanRicksecker, The UK Biobank COVID-19 re-imaging study compared before and after images of “mild” cases, and found “pronounced reduction in grey matter” and an “increase of diffusion indices, a marker of tissue damage” in specific regions of the brain. medRxiv. 18.8.2021. https://doi.org/10.1101/2021.06.11.21258690

Persistent Exertional Intolerance After COVID-19. Insights From Invasive Cardiopulmonary Exercise Testing. @IanRicksecker These patients are struggling with real physical issues. This Yale study demonstrated reduced aerobic capacity, oxygen extraction. and ventilatory efficiency in “mild” COVID patients even after recovery from their acute infection. CHEST Journal. 10.8.2021. https://doi.org/10.1016/j.chest.2021.08.010

Reduced neutralization of SARS-CoV-2 B.1.617 by vaccine and convalescent serum. Cell. 5.8.2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867421007558

Post-acute sequelae of COVID-19 in a non-hospitalized cohort: Results from the Arizona CoVHORT. @IanRicksecker The CoVHORT study, limited to non-hospitalized patients in Arizona – “mild” cases – found a 68% prevalence of 1 or more Covid symptom after 30 days, rising to 77% after 60 days. PLOS ONE. 4.8.2021.  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254347

Wuhan back in spotlight as China’s Delta variant challenge grows
China reports 328 locally transmitted cases in July — equal to previous five months’ total. AA. 3.8.2021. https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/wuhan-back-in-spotlight-as-chinas-delta-variant-challenge-grows/2322769

The association of opening K–12 schools with the spread of COVID-19 in the United States: County-level panel data analysis. PNAS. 3.8.2021. https://www.pnas.org/content/118/42/e2103420118

Text-message nudges encourage COVID vaccination. A field trial shows that text-message ‘nudges’ encourage people to get vaccinated against COVID-19. To be effective, nudge approaches such as this must combine three aspects: they must prompt, enable and motivate behaviour. Nature. 2.8.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-02043-2

Mask Mandates Save Lives. IMF Working Paper WP/21/205 nn.8.2021https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/journals/001/2021/205/001.2021.issue-205-en.pdf

August

COVID-19 false dichotomies and a comprehensive review of the evidence regarding public health, COVID-19 symptomatology, SARS-CoV-2 transmission, mask wearing, and reinfection. @IanRicksecker It’s even good for the economy: ”Globally, economic contraction and growth closely mirror increases and decreases in COVID-19 cases… Public health strategies that reduce SARS-CoV-2 transmission also safeguard the economy.” BMC Infectious Diseases. 27.7.2021. https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-021-06357-4

Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19. @IanRicksecker, That seems to explain why there is evidence of persistent cognitive deficits in people who have recovered from SARS-CoV2 infection in Great Britain. EClinicakMedicine. 22.7.2021.  https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101044

We’re Zeroing In On the ‘Holy Grail’ of COVID-19 Immunity. There’s no good way of measuring whether your vaccine worked—yet. Atlantic. 21.7.2021.  https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/07/correlates-of-protection-vaccine-immunity/619508/

NIH study associates COVID-19 surges with mortality increases for patients. NIH. 8.7.2021. https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-study-associates-covid-19-surges-mortality-increases-patients

Viral infection and transmission in a large well-traced outbreak caused by the Delta SARS-CoV-2 variant. 7.8.2021. https://virological.org/t/viral-infection-and-transmission-in-a-large-well-traced-outbreak-caused-by-the-delta-sars-cov-2-variant/724

COVID and the brain: researchers zero in on how damage occurs. Growing evidence suggests that the coronavirus causes ‘brain fog’ and other neurological symptoms through multiple mechanisms.  @IanRicksecker, If you’re interested in further understanding the host of neurological symptoms and the mechanisms underlying them, this Nature article is an excellent primer: Nature. 7.7.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-01693-6

A Tsunami of Disability Is Coming as a Result of ‘Long COVID’. We need to plan for a future where millions of survivors are chronically ill. @IanRicksecker, Since our vaccines don’t stop transmission, and don’t appear to stop long-term illness, a “vaccination only” strategy is not going to be sufficient to prevent mass disability. This isn’t something we want to expose our kids to. Scientific American. 6.7.2021. https://www.scientificamerican.com/article/a-tsunami-of-disability-is-coming-as-a-result-of-lsquo-long-covid-rsquo/

Testicular pathology in fatal COVID-19: A descriptive autopsy study. @IanRicksecker, The brain isn’t the only organ affected: Testicular pathology has found evidence of “SARS-Cov-2 antigen in Leydig cells, Sertoli cells, spermatogonia, and fibroblasts” in post-morten examination. Andrology. 1.7.2021.  https://doi.org/10.1111/andr.13073

July

Ivermectin for the Treatment of Coronavirus Disease 2019: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. IDSA 28.6.2021.  https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab591/6310839

Long COVID in a prospective cohort of home-isolated patients. @IanRicksecker Despite a different definition of “symptoms”, the Bergen study in Norway found that 61% of patients had symptoms after six months, including 52% of patients aged 16-30 years who had not been hospitalized. Nature Medicine. 23.6.2021. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01433-3

Dysregulation of brain and choroid plexus cell types in severe COVID-19. @IanRicksecker A joint study by Stanford and Germany’s Saarland University found inflammation in the brain, and “show[ed] that peripheral T cells infiltrate the parenchyma.” Nature. 21.6.2021. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03710-0

Longitudinal Assessment of Diagnostic Test Performance Over the Course of Acute SARS-CoV-2 Infection. IDSA. 20.6.2021. https://academic.oup.com/jid/article/224/6/976/6311835

Breathing, speaking, coughing or sneezing: What drives transmission of SARS-CoV-2? Journal of Internal Medicine. 8.6.2021. https://doi.org/10.1111/joim.13335

Probable airborne transmission of SARS-CoV-2 in a poorly ventilated restaurant. Building and Environment. NN.6.2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132321001955?via%3Dihub

Household COVID-19 risk and in-person schooling. Science. 4.6.2021. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh2939

June

Face masks effectively limit the probability of SARS-CoV-2 transmission. Science. 20.5.2021. https://doi:10.1126/science.abg6296

The 60-Year-Old Scientific Screwup That Helped Covid Kill. All pandemic long, scientists brawled over how the virus spreads. Droplets! No, aerosols! At the heart of the fight was a teensy error with huge consequences. Wired. 13.5.2021. https://www.wired.com/story/the-teeny-tiny-scientific-screwup-that-helped-covid-kill/

COVID-19 está en el aire. Numeroteca. 13.5.2021. https://numeroteca.org/cat/en-el-aire/

Embracing the science on airborne transmission is key to preventing new COVID-19 outbreaks. The Globe and Mail. 10.5.2021. https://www.theglobeandmail.com/amp/opinion/article-embracing-the-science-on-airborne-transmission-is-key-to-preventing/?utm_medium=Referrer%3A%20Social%20Network%20%2F%20Media&utm_campaign=Shared%20Web%20Article%20Links&__twitter_impression=true

May

A guideline to limit indoor airborne transmission of COVID-19. PNAS. 27.4.2021. https://doi.org/10.1073/pnas.2018995118

Monitoring carbon dioxide to quantify the risk of indoor airborne transmission of COVID-19. MedRxiv. 16.4.2021. https://doi.org/10.1101/2021.04.04.21254903

Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2. Lancet. 15.4.2021. https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(21)00869-2/fulltext

Overdispersion in COVID-19 increases the effectiveness of limiting nonrepetitive contacts for transmission control. PNAS. 6.4.2021. https://www.pnas.org/content/118/14/e2016623118

Exhaled CO2 as a COVID-19 Infection Risk Proxy for Different Indoor Environments and Activities. (Jimenez) Environmental Science & Technology. 5.4.2021. https://doi.org/10.1021/acs.estlett.1c00183

SARS-CoV-2 and Surface (Fomite) Transmission for Indoor Community Environments. CDC. 5.4.2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/surface-transmission.html

April

 

March

Adapting COVID-19 vaccines to SARS-CoV-2 variants: guidance for vaccine manufacturers Share. European Medicines Agency. 25.2.2021. https://www.ema.europa.eu/en/news/adapting-covid-19-vaccines-sars-cov-2-variants-guidance-vaccine-manufacturers

Outdoor Transmission of SARS-CoV-2 and Other Respiratory Viruses: A Systematic Review. J Infect Dis. 24.2.2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33249484/

Karanteenin unohtava keskustelu perusoikeuksista koronanhallinnassa on nurinkurista. Thomas Bradd. 24.2.2021. https://thomasbrand.me/korona/karanteenin-unohtava-keskustelu-perusoikeuksista-koronanhallinnassa-on-nurinkurista

Sequelae in Adults at 6 Months After COVID-19 Infection. @IanRicksecker A University of Washington study found that 30% of Covid patients had reduced Health Related Quality of Life, with 8% of the patients limited in routine daily activities. JAMA. 19.2.2021. https://doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.0830

Aerosol emission of adolescents voices during speaking, singing and shouting. PLOS ONE. 10.2.2021. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246819

Miksi Suomessa on päädytty 12 viikon rokotusväliin? Koronarokotteiden optimaalista annosväliä ei ole tutkittu, koska on pyritty mahdollisimman nopeaan ohjelmaan. Lääkärilehti. 10.2.2021. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/miksi-suomessa-on-paadytty-12-viikon-rokotusvaliin/

February

Preliminary Evidence on Long COVID in children. @IanRicksecker Children also suffer from Long Covid. ”More than half [of pediatric patients] reported at least one persisting symptom even 120 days [after] COVID-19, with 42.6% impaired by these symptoms during daily activities.” medRxiv. 26.1.2021. https://doi.org/10.1101/2021.01.23.21250375

What is the economic impact of the latest round of lockdowns? The rich world has become better at mitigating their economic cost. Economist. 13.1.2021. https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/01/13/what-is-the-economic-impact-of-the-latest-round-of-lockdowns

Dismantling myths on the airborne transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2). The Journal of Hospital Infection. 12.1.2021. https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(21)00007-4/fulltext

Muistio: Koronavirusmuunnosten leviäminen Suomessa on estettävä välittömästi. Eroonkoronasta. 10.1.2021. https://www.eroonkoronasta.fi/muistio-koronavirusmuunnosten-leviaeminen-suomessa-on-estettaevae-vaelittoemaesti/

A guide towards healthy classrooms. Michael Riedeker Blog. 6.1.2021. COVID-19 | SCOEH

January 2021

Akt-Fas to Quell Aberrant T Cell Differentiation and Apoptosis in Covid-19. @IanRicksecker, There are also immunology implications:Johns Hopkins’ @fitterhappierAJ found that “CD95-mediated [T cell] differentiation and death may be advancing T cells to greater effector acquisition, fewer numbers, and immune dysregulation.” Frontiers in immunology. 21.12.2020. https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.600405

The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood-brain barrier in mice. @IanRicksecker, The virus appears to be able to cross the blood-brain barrier and cause significant neurological damage. The ability of the spike protein to cross the blood-brain barrier was demonstrated in mice at the University of Washington. Nature Neuroscience. 16.12.2020. https://doi:10.1038/s41593-020-00771-8

Modeling epidemic spreading through public transit using time-varying encounter network. Transp Res Part C Emerg Tecnol. 15.12.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33519128/

No evidence for increased transmissibility from recurrent mutations in SARS-CoV-2. Nature.25.11.2020. https://www.nature.com/articles/s41467-020-19818-2

Neuropathology of patients with COVID-19 in Germany: a post-mortem case series. @IanRicksecker, Post-mortem neuropathology in Hamburg, Germany found “Infiltration by cytotoxic T lymphocytes .. in the brainstem and cerebellum, [with] meningeal cytotoxic T lymphocyte infiltration seen in 79% [of] patients.” Lancet Neurology. 11.11.2020

Evidence of Structural Protein Damage and Membrane Lipid Remodeling in Red Blood Cells from COVID-19 Patients. @IanRicksecker, It’s also a vascular disease. A Columbia study found ”significantly altered lipid metabolism” during acute disease, which ”suggests a significant impact of SARS-CoV-2 infection on red blood cell structural membrane homeostasis.” J Proteome Res. 19.11.2020. https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.0c00606

Superspreading: SARS-CoV-2 outbreak investigation in a German meat processing plant. EMBO Molecular Medicine. 27.10.2020. https://doi.org/10.15252/emmm.202013296

Covid: ministers ignored Sage advice to impose lockdown or face catastrophe. Most Sage proposals not acted upon by government despite strong warnings over second wave. Guardian. 20.10.2020.  https://www.theguardian.com/world/2020/oct/12/ministers-rejected-four-out-five-proposals-from-sage-to-avert-covid-second-wave?CMP=Share_iOSApp_Other

Clustering and superspreading potential of SARS-CoV-2 infections in Hong Kong. Nature Medicine. 17.9.2020. https://www.nature.com/articles/s41591-020-1092-0

The Impact of Vocalization Loudness on COVID-19 Transmission in Indoor Spaces. Cornell University. 9.9.2020. https://arxiv.org/abs/2009.04060

COVID-19 Is Transmitted Through Aerosols. We Have Enough Evidence, Now It Is Time to Act. TIME. 25.8.2020. https://time.com/5883081/covid-19-transmitted-aerosols/

Simulation of SARS-CoV-2 Aerosol Emissions in the Infected Population and Resulting Airborne Exposures in Different Indoor Scenarios. AAGR. 13.10.2020. https://aaqr.org/articles/aaqr-20-08-covid-0531

Transmission of SARS-CoV-2 by inhalation of respiratory aerosol in the Skagit Valley Chorale superspreading event. Indoor Air. 26.9.2020. https://doi.org/10.1111/ina.12751

Superspreading: Transmission of SARS-CoV 2 During Long-Haul Flight. CDC Emerging Infectious Diseases. 18.9.2020.  https://doi:10.3201/eid2611.203299

Superspeading: A large COVID-19 outbreak in a high school 10 days after schools’ reopening, Israel, May 2020. Eurosurveilance. 23.7.2020. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.29.2001352

TU Delft – Tests With Masks. YouTube. 7.7.2020. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mJ81IBTMvcU&feature=youtu.be

It Is Time to Address Airborne Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Clinical Infectious Diseases. 6.7.2020.  https://academic.oup.com/cid/article/71/9/2311/5867798

Low Exhaled Breath Droplet Formation May Explain Why Children are Poor SARS-CoV-2 Transmitters. AAQR. 20.6.2020. https://aaqr.org/articles/aaqr-20-06-covid-0304

Reduction and Functional Exhaustion of T Cells in Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). @IanRicksecker
This Chinese military study of the initial Wuhan outbreak concluded that “T cell counts are reduced significantly in COVID-19 patients, and the surviving T cells appear functionally exhausted.” The study authors went on to warn, “Non-ICU patients with total T cells counts lower than 800/μL may still require urgent intervention, even in the immediate absence of more severe symptoms due to a high risk for further deterioration in condition.”  Frontiers in Immunology. 1.5.2020. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.00827/full

Cleaning and Disinfectant Chemical Exposures and Temporal Associations with COVID-19 – National Poison Data System, United States, January 1, 2020-March 31, 2020. CDC. 24.4.2020. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6916e1.htm

The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak. Science. 24.4.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32144116/

Coronavirus Disease Outbreak in Call Center, South Korea. CDC Emerging Infectious Diseases. 23.4.2020. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-1274_article

Tutkijan synkkä laskelma: Väärä valinta koronan torjunnassa voi viedä Suomen taloudesta lähes 100 miljardia 2020-luvulla. Epidemian hidastamispolitiikka voi olla taloudelle erittäin tuhoisaa, laskee taloustieteilijä Juha Tervala. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta tilasi häneltä lausunnon koronaviruksen vaikutuksista. SK. 20.4.2020.  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/talous/tutkijan-karu-laskelma-suomen-taloudesta-jaa-uupumaan-koronan-takia-lahes-100-miljardia-2020-luvulla-jos-nyt-valitaan-vaarin/

Potential utilities of mask-wearing and instant hand hygiene for fighting SARS-CoV-2. J Med Virology. 8.4.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232986/

Finnish health boss [Mika Salminen] questions WHO coronavirus testing advice. Finland’s national health authority questioned on Friday the World Health Organization’s call on countries to test as many patients as possible for coronavirus, after the country ran out of testing capacity this week. Reuters 20.3.2020. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-finland-who-idUSKBN2170ZB

Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. Imperial College. 16.3.2020

Click to access Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf

Anders Tegnell hyllar brittisk tanke kring flockimmunitet: ”Dit vi behöver komma”. LONDON. Storbritannien vill stoppa coronaviruset med hjälp av flockimmunitet. Att en majoritet av invånarna smittas och skapar ett kollektivt skydd kan även bli aktuellt i Sverige. – Vi kommer nog inte att få kontroll på det på något annat sätt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. Aftonbladet. 16.3.2021. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6j7vaO/anders-tegnell-hyllar-brittisk-tanke-kring-flockimmunitet-dit-vi-beh

2020

Protective and Regenerative Roles of T Cells in Central Nervous System Disorders. @IanRicksecker, For context, the parenchyma is the functional tissue of the brain – your neurons and glial cells. It isn’t normally where T cells are: “In the brain of healthy individuals, T cells are only present sporadically in the parenchyma.”

Frontiers in Immunology. 12.9.2019. https://doi:10.3389/fimmu.2019.02171

Epidemiologic features of the first MERS outbreak in Korea: focus on Pyeongtaek St. Mary’s Hospital. Epidemiol Health. 17.9.2015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26725225/

The effect of mask use on the spread of influenza during a pandemic. Risk Analysis. 20.5.2010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20497389/

Jatkuvasti päivittyvät

Tracking COVID-19 variant Omicron. https://bnonews.com/index.php/2021/11/omicron-tracker/

Suomen riski ja tartuntakartat. Suomen COVID-19 riskikartta ja tartuntatilanne kunnissa – Epidemia.fi

[New Zealand] Alert Level 4: Information on what Alert Level 4 means for you. Alert Level 4 | Unite against COVID-19 (covid19.govt.nz)

COVID Data Tracker. CDC. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions

COVID-19 Alberta statistics. Interactive aggregate data on COVID-19 cases in Alberta. https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#severe-outcomes

Coronavirus tracked: see how your country compares. Financial Times. https://ig.ft.com/coronavirus-chart/

More Than 2.3 Billion Shots Given: Covid-19 Tracker. In the U.S., 307 million doses have been administered. https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/?cmpid=BBD052721_CORONAVIRUS&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=210527&utm_campaign=coronavirus

UK summary. The official UK government website for data and insights on coronavirus (COVID-19). https://coronavirus.data.gov.uk/

Choosing Safer Activities. Vaccinated – not vaccinated. CDC. 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf

Global Report Investigating Novel Coronavirus Haplotypes. These lineages are being tracked because they have mutations of interest and evidence of international spread.Pango lineages. Global report investigating novel coronavirus haplotypes. 2021. https://cov-lineages.org/global_report.html.

KUOLEMAT JA KUOLINSYYT: MITÄ ISTAT TUOTTAA. Institut Nationale di Statistica. https://www.istat.it/it/archivio/240401

Päivittyvä koronaseuranta. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007780238.html

Excess mortality during the COVID-19 pandemic. https://github.com/dkobak/excess-mortality

Italia, yksityiskohtaiset Covid-19 tiedot alueittain: https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/dati-province/dpc-covid19-ita-province-20201231.csv

Altistumiset, tietokanta. https://altistumiset.fi/ords/f?p=102:17:504074001699701:::::

Tracking covid-19 excess deaths across countries. In many parts of the world, official death tolls undercount the total number of fatalities. The Economist. https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker

COVID-NET A Weekly Summary of U.S. COVID-19- Associated Hospitalisations. CDC.  https://gis.cdc.gov/grasp/covidnet/COVID19_3.html

Population receiving at least one dose of a covid-19 vaccine, % of total. The Economist. https://www.economist.com/graphic-detail/tracking-coronavirus-across-the-world

Our coverage of the coronavirus. A selection of our stories about covid-19 and its consequences. The Economist. https://www.economist.com/coronavirus-pandemic

Hallituksen tiedotustilaisuudet sekä tilannekatsaukset koronavirusepidemiasta. Valtioneuvosto Statsrådet. https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/tilannekatsaukset

General information and news. LitCov.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/docsum?filters=topics.General%20Info

Globaalit ja maakohtaiset koronatilastot.  https://www.worldometers.info/coronavirus/

WHO daily situation reports and corona statistics since 21.1.2020.   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Maps & Trends. Follow global cases and trends. Johns Hopkins coronavirus Resource Center.   https://coronavirus.jhu.edu/data

Coronavirus Source Data. Hannah Ritchie. The data on the coronavirus pandemic is updated daily.    https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data

covid-19-data/public/data/owid-covid-data.xlsx. Global GitHub database.   https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/owid-covid-data.xlsx

Korean CDC Press Releases. Public Health Weekly Reports. https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30501000000&bid=0031&cg_code=C04

Global research on coronavirus disease (COVID-19), WHO Database.    https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

SSRN’s Coronavirus and Infectious Disease Research page provides a curated view into the early-stage research to help researchers, public health authorities, clinicians and the public understand, contain and manage this disease. https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/

I.Stat il tuo accesso diretto alla statistica italiana.  https://www.istat.it/it/archivio/240401

All you need to Crush covid-19.  https://www.endcoronavirus.org/

See how your community is moving around differently due to COVID-19. Community Mobility Reports.  https://www.google.com/covid19/mobility/

Tämä artikkeli käsittelee COVID-19-tautia. Sen aiheuttavaa virusta käsittelee artikkeli SARS-CoV-2 ja viruksen aiheuttamaa pandemiaa käsittelee artikkeli koronaviruspandemia 2019–2020. WIKIPEDIA. (Sisältää lukuisia täältä puuttuvia viitteitä ja linkkejä – Ajoittain päivittyvä).    https://fi.wikipedia.org/wiki/COVID-19

COVID-19  https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/#activities

COVID-19: Latest news updates from around the world. Twitter  https://twitter.com/i/events/1219057585707315201

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Annals of Internal Medicine. (139 articles up to 9.7.2020.) https://www.acpjournals.org/topic/category/coronavirus

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU).  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Jatkuvasti päivittyvä koronagrafiikkakooste.  N.M.2020. http://pitkaranta.blogspot.com/search/label/koronavirus

Morbidity and Mortalioty Weekly Report (MMWR). CDC. N.M.  https://www.cdc.gov/mmwr/index2020.html

Download data on the weekly subnational 14-day notification rate of new COVID-19 cases. ECDC. Weekly.  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/weekly-subnational-14-day-notification-rate-covid-19

Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset. Valtioneuvosto.  https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

https://coronavirus-staging.data.gov.uk/

https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-annual-growth-rate

Daily COVID-19 tests per thousand people: Because not all countries report testing data on a daily basis, daily test figures are not available for some countries in our dataset. https://ourworldindata.org/grapher/full-list-daily-covid-19-tests-per-thousand?time=2020-02-18..latest&country=BEL~DNK~FIN~FRA~GRC~ISL~ITA~NOR~SWE~CHE~GBR

The Atlantic – Covid Tracking Project: https://covidtracking.com/data/charts/us-all-key-metrics

Covid in the U.S.: Latest Map and Case Count. New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html

Sonderseite, Coronavirus. Frankfurter Allegemenine Zeitung. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/

COVID-19: Current cases.  Information about confirmed and probable cases of COVID-19 in New Zealand. Ministry of Health. https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-data-and-statistics/covid-19-current-cases

COVID-19 Projections. IHME. https://covid19.healthdata.org/global?view=total-deaths&tab=trend

COVID-19 Information Hub. Astra Zeneca. https://www.astrazeneca.com/covid-19.html

RECOVERY Trial: This national clinical trial aims to identify treatments that may be beneficial for people hospitalised with suspected or confirmed COVID-19.  University of Oxford. https://www.recoverytrial.net/

Covid-19 updates. New Scientist. https://www.newscientist.com/article-topic/covid-19/#top

Template:COVID-19 pandemic data. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data

COVID-19 lockdowns. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns#Canada

Statistics and Research. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. Our World in Data. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Osuus positiivisista COVID-19-testeistä. Vahvistettujen tapausten kokonaismäärä osuutena testattujen ihmisten kokonaismäärästä tai suoritettujen testien määrästä – sen mukaan, miten maa raportoi testitiedot. Luvut esitetään ajan mittaan viidennen vahvistetun kuoleman jälkeen kuluneiden päivien mukaan.  https://ourworldindata.org/grapher/covid19-positive-rate-since-5th-death?time=2020-02-23 .. viimeisin

GOV.UK-koronavirus (COVID-19) Isossa-Britanniassa. https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths

 

Long COVID ja muita SARS-CoV-2 pitkäaikaisvaikutuksia

Mikä ei tapa se vahvistaa?  Rohkaisevaksi tarkoitettu uskomus koskee monen mielestä myös vakavia sairauksia.  Niin, ja jos ei vahvista niin ainakin jalostaa.

 

Käsitys COVID-19:sta hengityselinsairautena laajenee koko kehon sairaudeksi

Jo huhtikuussa 2020 alkoi hahmottua että COVID-19 ei ole suinkaan vain hengityselinsairaus, joka tappaa tai menee ohi muutamassa viikossa, vaan sydämeen, maksaan, munuaisiin, aivoihin, sisäeritysrauhasiin ja verenkiertoon pitkävaikutteisesti, mahdollisesti elinikäisesti vaikuttava sairaus.

Reuters julkaisi toukokuussa 2020 yhteenvedon New Yorkin suurimman sairaanhoitoyhtymän hoitamissa COVID-19 potilaissa havaituista munuaisvaurioista.  Ensimmäisistä 5 499 sairaalaan otetuista COVID-19 potilaista 37%:lle kehittyi akuutti munuaisvaurio johon heistä 14% tarvitsi dialyysihoitoa.  Hengityskoneita tarvitsevista tehohoitopotilaista munuaisvaurio kehittyi 90 %:lle.  Heinäkuussa 2020 Espanjasta raportoitiin, että yli puolella COVID-19 potilaista havaittiin laaja kirjo neurologisia oireita, ja varoitettiin, että virus saattaa vaurioittaa aivoja.  Lokakuussa 2020 käsite Long COVID rantautui Suomeen, kun siitä kärsivät olivat perustaneet keskinäisen facebook-ryhmän, ja myös lääkärit alkoivat tutkia Long COVID:ia.  Kyseessä on lääketieteellisesti vaikeasti määriteltävä oireyhtymä, johon liittyy mm. hengästymistä, jäsenten puutumista, lihaskramppeja, kuivaa yskää ja yleistä uupumusta.  Kvalitatiivisesti kuva SARS-CoV-2 viruksesta laajeni siis akuutisti hengityselimistöön vaikuttavasta lähes kaikkiin sisäelimiin kohdistuvaan ja pitkäaikaisesti vaikuttavaan jo vuoden 2020 puolella.  Samalla alkoi näyttää mahdolliselta, että COVID-19:n pitkäaikaisten jälkisairauksien ja oireiden sairauskuoma (BoD menetettyinä terveinä elinvuosina = DALY) saattaa muodostua yhtä suureksi tai suuremmaksikin kuin akuutin vaiheen aiheuttamien koronakuolemien, sairaanhoitojaksojen ja sairauspoissaolojen sairauskuorma.

Syksyn 2020 jälkeen tutkimustieto COVID-19 tartunnan ja -sairauden pitkäaikaisvaikutuksista on lisääntynyt valtavasti.  Käyn seuraavassa läpi muutamia keskeisiä uusia tutkimustuloksia Long COVID:sta sekä COVID-19 vaikutuksista aivoihin, haimaan.

 

Harmaan aivokudoksen kato – aivojen vanheneminen (?)

Yli 40 v. ikäisten harmaa aivokudos supistuu keskimäärin n. 5% vuosikymmenessä ja korvautuu lisääntyvällä selkäydin-aivonesteellä.

Britannian [UK] Biopankki oli juuri koronapandemian alla MRI-skannannut 42 729 yli 45 v. ikäisen englantilaisen aivot osana laajaa väestötutkimusta.  Pandemia keskeytti toisen skannauskierroksen maaliskuussa 2020 kun 3 000 uusintaskannausta oli jo tehty.  Helmikuussa 2021 sadat kertaalleen skannatut kutsuttiin kuitenkin uuteen seurantaskannaukseen COVID-19 tartunnan aivokudosvaikutusten selvittämiseksi.  Heidän joukostaan poimittiin 394 COVID-19-diagnostisoitua, joista 15 oli ollut taudin vuoksi myös sairaalahoidossa.  Näille valittiin 388 uudelleen skannattua COVID-19 vapaata verrokkia, jotka vastasivat demografisilta ja terveystiedoiltaan jokseenkin tarkoin COVID-19 ryhmää.  Myös ryhmien ensimmäisen ja toisen skannauksen keskimääräinen aikaväli (3,1 ±1,6 v.) oli sama.

Skannausdatasta muodostettiin jokaisen aivoista 3-D mallit ennen ja jälkeen pandemian alkamisen, ja niistä analysoitiin jokaisen tutkimukseen vallitun aivoissa 3 vuoden aikana tapahtuneet muutokset COVID-19 tartunnan saaneiden ja tartunnasta vapaiden mahdollisten erojen selvittämiseksi.

Kaikkien tutkittujen aivoalueiden harmaan kudosten paksuus- ja tilavuusmittaukset osoittivat merkittävästi suurempaa kudoskatoa COVID-19:n sairastaneilla kuin tartunnan välttäneillä.  Ainoastaan aivo-selkäydinnesteen määrä ja sen täyttämän sivukammion tilavuus olivat lisääntyneet, mikä muistuttaa ikääntymisen vaikutusta.  Suurimmat erot löytyivät aivojen haju- ja makuaistiin sekä muistiin liittyviltä alueilta.  Näistä jälkimmäinen saattaa lisätä COVIDin sairastaneiden myöhempää dementiariskiä.  Sen tarkempi selvittäminen ovatko nämä epänormaalit muutokset merkki sairauden (tai itse viruksen) leviämisestä aivoissa ja ennakoivatko ne aivojen autonomisten toimintojen, motivaation ja tunteiden säätelyyn osallistuvan limbisen järjestelmän sekä muistin haavoittuvuutta, on vielä kesken.  Sairaalaan joutuneiden ja lievemmillä oireilla selvinneiden potilaiden tulokset eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkittävästi, minkä saattaa selittää sairaalaan joutuneiden tapausten pieni määrä.  UK Biopankin COVID-19 vaikutusten kuvantamistutkimus jatkuu edelleen.

Aivojen haju- ja makuaistialueiden kudoskato voisi selittää COVID-19 potilaiden haju- ja makuaistin katoamisen tai heikkenemisen, joka todettiin jo keväällä 2020.  Muutoin sairaus näyttäisi vaikuttava aivoihin samalla tavoin kuin ylimääräinen vanheneminen.  Huomio kannattaa kiinnittää myös siihen, että tutkimuksen COVID-19:n sairastaneessa ryhmässä vain 4% oli tarvinnut sairaalahoitoa – muut 96% olivat selviytyneet taudista lievin oirein.

 

Parkinsonin tauti

COVID-19 on kytketty myös spesifisiin aivosairauksiin.  Lancet/Neurology’ssa pohdittiin jo viime marraskuussa Parkinsonin taudin mahdollista kytkentää COVID-19 infektioon.  Sairastuneista 65%:lla hajuaisti heikkenee tai katoaa, mikä liittyy myös Parkinsonin tautiin, jota on todettu ilmestyneen myös COVID-19:n sairastaneille.  Toukokuussa bioRxiv:ssa esilulkaistussa artikkelissa kerrottiin makakiapinoille (4 tapausta 4 verrokkia) tartutetun SARS-CoV-2 viruksen aivovaikutuksista. Jokaiselle tartunnan saaneen apinan aivoihin muodostui Lewyn kappaleita [Lewy body], jotka johtavat ihmisellä Lewyn kappale -dementiaan [Alzheimerin jälkeen toiseksi yleisin] ja Parkinsonin tautiin.  Nyt, kesäkuussa Science Alertin artikkelissa todetaan että COVID-19 aiheuttama aivotulehdus muistuttaa pelottavasti Alzheimerin ja Parkinsonin taudin aiheuttamaa. Vertaillessaan geenejä, jotka ilmentyivät eri lailla COVID-19 potilaiden aivoissa kuin muiden neurologisten häiriötilojen yhteydessä, tutkijat löysivät useita päällekäisyyksiä mm. Alzheimerin, Huntingtonin ja Parkinsonin taudin, ja MS:n kanssa.

Parkinsonin taudin ja dementian kehittyminen on kuukausien – vuosien mittainen prosessi, joten epidemiologista näyttöä niiden liittymisestä COVID-19 infektioon saadaan vielä odottaa.  Tutkimuksen tuottamat varoitukset ovat kuitenkin jo nyt niin vahvat, että niiden huomiotta jättäminen ei voi tulla kysymykseen.

 

Neurologiset manifestaatiot COVID-19 vuoksi sairaalaan otetuilla lapsilla ja nuorilla (1-17 v.)

Heinäkuun puolivälissä Lancetissa julkaistiin raportti Englannissa COVID-19 vuoksi huhtikuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana sairaalaan otettujen 1-17 v. ikäisen lasten  neurologisten manifestaatioiden seurantatutkimuksesta.  Yhteensä 1334 potilaasta identifioitiin 63, joista 52 täytti SARS-CoV-2 infektioon liittyvän PIMS-TS syndrooman [= paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2] määritelmän sekä SARS-CoV-2 infektion, että neurologisten tutkimusten osalta.

Tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään: 27:llä oli ensisijainen COVID-19 tartuntaan liittyvä neurologinen häiriötila [COVID-19 neurology group], ja 25:llä PIMS-TS:aan liittyi neurologisia piirteitä [PIMS-TS neurology group].

Vaikka lasten ja nuorten COVID-19 vaatii sairaalahoitoa vain harvoin, sairaalaan joutuvien neurologiset ja psykiatriset manifestaatiot osoittautivat yleisiksi, 3,8% – neljä kertaa yleisemmiksi kuin aikuisilla potilailla!  Ne osuivat suhteettoman usein etnisiin väestöryhmiin – 69% osuus potilaista vs. 13% väestöstä.  COVID-19 neurology ryhmän jäsenenistä jokaisella oli erillisiä neurologisia ja psykiatrisia häiriötiloja; 20:lla se vaikutti keskushermostoon, viidellä periferaaliseen hermostoon ja kahdella oli psykooseja.  Vain yhdellä PIMS-TS neurology ryhmään kuuluvalla oli neuroimmunologinen häiriötila [ADEM].  Tässä ryhmässä taas 88%:lla oli aivosairaus.  Seuranta-aikana 65% potilaista toipui ilmeisen hyvin, 33%:lle jäi jonkintasoinen invaliditeetti ja 2% (yksi) menehtyi.

Psykiatrisista potilaista tutkimukseen päätyi vain neurologin kautta ilmoitettuja, joten heidän määränsä ja osuutensa ovat aliarvioita.

 

COVID-19 ja diabetes

Jo tammikuussa 2020 Wuhanin lääkärit huomasivat COVID-19 potilailla kohonneita verensokeritasoja.  Vuotta myöhemmin lääkärit Bethesdassa [Washington DC:n esikaupunki, jossa sijaitsee NIH, Yhdysvaltain kansallinen terveysinstituutti] kiinnittivät huomiota siihen, että päivittäisten uusien diabetestapausten määrä oli kasvanut pandemian aikana alle 20:sta noin 30:een.  Useilla uusista potilaista ei ollut aikaisempaa diabetekseen viittaavaa historiaa, mutta he olivat sairastaneet COVID-19:n.  Osalle sokeriaineenvaihdunta palautui normaaliksi, mutta toisille oli puhjennut täysi ykkös- tai kakkostyypin diabetes.

COVID-19 potilaissa ilmaantuvien uusien diabetes-tapausten määrästä oli julkaistu kahdeksan kiinalaisen, Italialaisen ja amerikkalaisen tutkimuksen meta-analyysi jo edellisenä syksynä.  Sen mukaan sairaalahoidossa olleista COVID-19 potilaista 14,4 (5,9-25,8)%, joilla ei ollut aikaisempaa diabeteshistoriaa sai sairaalassa ollessaan diabetesdiagnoosin.  Tämän meta-analyysin tuloksesta ei selviä diabetesdiagnoosien pysyvyys.

Kesäkuussa 2021 Cell Metabolism julkaisi kaksi artikkelia, jotka perustuvat COVID-19:n menehtyneiden potilaiden haimanäytteisiin.  Ne osoittavat, että SARS-CoV-2 virus infektoi haimassa ensisijaisesti insuliinia tuottavia betasoluja, tappaa niitä ja muuttaa betasoluja sisältävän haimakudoksen toimintaa.  SARS-CoV-2 infektio näyttää ohjelmoivan betasolut tuottamaan vähemmän insuliinia ja enemmän glukagonia, hormonia, joka lisää maksan glykogeenin hajoamista glukoosiksi.  Ilmeinen seuraus edellisistä on insuliinivajaus ja veren glukoosin kohoaminen, ts. diabetes.

Merkittävälle osuudelle sairaalahoitoon päätyneistä COVID-potilaista, joilla ei ole aiempaa diabetekseen viittavaa historiaa, näyttää siis kehittyvän diabetes, ja osalle heistä se jää pysyväksi. Kyseessä ei ole vain tilastollinen assosiaatio, koska myös SARS-CoV-2 viruksen aiheuttaman diabeteksen mekanismi haimassa on selvitetty. Jos muutokset havaitaan riittävän varhain, niitä voidaan ilmeisesti torjua lääkehoidolla.

 

Long COVID

Long COVID oireyhtymälle ei ollut tautiluokitusta ennen kuin WHO ehdotti viime syksynä COVID-19 tartunnan jälkitiloille ICD-koodeja ja THL otti marraskuussa käyttöön mm. ICD-koodit U08 = aiemmin sairastettu COVID-19-infektio, U09 = COVID-19-infektion jälkitila, U10 = virusinfektioon liittyvän usean elinjärjestelmän tulehduksellinen oireyhtymä.

Norjalaistutkimuksessa seurattiin 6 kk ajan 312 koronapotilasta (82% kaikista Bergenin ensimmäisen aallon potilaista), joista 65 oli ollut sairaalahoidossa, 247 vain kotieristyksessä.  Seuraavat tulokset eivät sisällä lainkaan sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden tuloksia.  Puolen vuoden kuluttua COVID-19 diagnoosista 55% kaikista 247:sta koronan sairastaneista oireili edelleen.  Oireita olivat uupumus (30%), häiriintynyt haju- ja makuaisti (27%), keskittymisvaikeudet (19%), muistiongelmat (18%), hengenahdistus (15%), päänsärky (11%), ”aivosumu” (10%), yskä, vatsakivut, sydämentykytys, sormien pistely ja kuume.  Alle 16 v. ikäisillä oireita havaittiin muita ikäryhmiä vähemmän – [ilmeisesti koska] yleisimpiä oireita, uupumusta, keskittymis- ja muistiongelmia ei heidän osaltaan selvitetty(?).  Heitä vanhemmat ikäryhmät 16 … >60 v. ikäisiin eivät juuri poikenneet toisistaan sen enempää keskeisten oireiden kuin niiden yleisyydenkään suhteen.

Tutkijat nostavat päällimmäisiksi kaksi johtopäätöstä: (i) [Myös] Kotieristetyt ja lieväoireiset 16-30 v. potilaat ovat vaarassa kärsiä pitkäaikaisesta hengenahdistuksesta ja kognitiivisista vaikeuksista.  (ii) Ajatellen niitä miljoonia nuoria jotka vielä saavat koronatartunnan tämä pandemian edetessä, tulokset antavat vahvan sysäyksen kattavalle tartuntojen kontrolloinnille ja koko väestön kattavalle joukkorokottamiselle.

Prof. Paul Elliotin johtaman Imperial Collegen REACT tutkimuksen kohteena oli 508 707 henkilön otos Englannin väestöstä.  Heistä n. 100 000 oli saanut epäillyn tai PCR-vahvistetun COVID-19 tartunnan ja 27 000 (27%) ilmoitti vielä viikon 12 jälkeen jatkuneista oireista.  COVID-19 diagnoosin jälkeen oireisten potilaiden osuus väheni nopeasti ensimmäisten 4 viikon aikana, sen jälkeen hieman lisää 12 viikolle mennessä, minkä jälkeen muutos seuraavan 2 kk aikana oli enää vähäinen.  Tutkijat päättelivät, että kesäkuuhun 2021 mennessä kaksi miljoonaa englantilaista aikuista on jo saanut Long COVIDin.  Neljännen aallon nyt paisuessa, heidän määränsä luonnollisesti kasvaa samaan tahtiin.

Kansainvälisen konsortion seurantatutkimus Bashlyaevan lastensairaalaan Moskovassa otettujen COVID-19 lapsipotilaiden (831) pitkäaikaisoireista antaa poikkeuksellisesti tietoa nuorimpien koronapotilaiden Long COVID oireista.  Potilaista 518, iältään 10,4 (1-18) v., saatiin mukaan seurantaan 223-271 vrk. sairaalasta poistamisen jälkeen.  Seurantahaastattelun aikaan, n. 6 kk sairaalasta poistamisen jälkeen, 24,3% lapsista kärsi vähintään yhdestä oireesta, joista yleisimmät olivat väsymys (10,7%), univaikeudet (6.9%) ja aistiongelmat (5,6%).  Useasta eri oireesta kärsi 8,4% lapsista.  Useimmat oireet vähenivät ensimmäisten 2..3 kuukauden aikana, mutta sen jälkeen erityisesti väsymis-, uni-, päänsärky-, maku/hajuongelmien väheneminen jokseenkin pysähtyi.  Alle 6 v. ikäisillä Long COVID oireita oli hyvin vähän tai ei lainkaan, mutta 6-11 v. ja 12-18 v. välillä ei ollut eroa.  Allergisten lasten pitkäaikaisten oireiden riski oli merkittävästi muita lapsia korkeampi.

Englantilainen tiedejulkaisu Nature haki kesäkuussa 2021 vastausta neljään keskeiseen kysymykseen Long COVIDista.

 1. Kuinka moni saa Long COVIDin ja keiden riski on suurin? Yhdeksän sairaalahoidossa olleista COVID-19 potilaista kuudessa maassa tehdyn varsin erilaisen seurantatutkimuksen yhteenvetona Long COVID oireita oli 2…6 kk ensimmäisten oireiden jälkeen 32,6 – 87,4%:lla tutkituista.  Sairaalahoitoon joutuneet ovat kuitenkin vain COVID-19 tartunnan saaneiden jäävuoren huippu.  Britannian kansallinen tilastotoimisto [UK/ONS] selvitti 20 000 positiivisen COVID-19 testituloksen saaneen oiretilanteen 4…18 viikkoa myöhemmin.  Viikolla 5 heistä oli oireili edelleen 21% (naisista 23%, miehistä 19%, 35-49 v iläisistä 25,6%., 2-11 v. ikäisistä 9,8%).  Viikolla 18 koko ryhmästä oireili edelleen 12%, mikä lienee edustavin saatavilla oleva väestötason arvio Long COVIDin yleisyydestä kaikkien tartunnan saaneiden joukossa.
 2. Mikä on Long COVIDin biologinen mekanismi? Long COVID on moniin elimiin vaikuttava tila, silti 4…18 viikkoa tartunnan jälkeen oireita tuskin voi aiheuttaa elimistöön jäänyt virus.  Viruksen elimistöön jääneillä fragmenteilla voi olla jokin rooli.  On myös mahdollista, että Long COVID on autoimmuunisairaus.  Luonteva oletus olisi, että potilaat, jotka ovat läpikäyneet akuutin COVID-19 sairauden vaikeimmassa muodossaan, kärsisivät myös vaikeimmasta Long COVIDista. Tutkimus ei kuitenkaan ole osoittanut mainittavaa yhteyttä akuutin COVID-19:n vaikeusasteen ja Long COVIDin vaikeusasteiden välille.  Sensijaan löydettiin neljä Long COVID klusteria.  Kolmeen liittyi eri asteisia mielenterveydellisiä ja fyysisiä, mutta ei kognitiivisia vaikeuksia.  Neljännessä mielenterveydelliset ja fyysiset vaikeudet olivat vähäisempiä, mutta kognitiiviset ongelmat merkittäviä.  Eri klustereita saattavat määrittää hyvinkin erilaiset mekanismit.
 3. Miten Long COVID suhteutuu muiden tartuntojen jättämiin syndroomiin? Long COVID ei ole sittenkään niin erilainen kuin eräiden muiden tartuntojen jättämät jälkioireet, esim. krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS).  Hengenahdistus liittyy kuitenkin leimallisemmin Long COVIDiin kuin CFS:aan.
 4. Miten Long COVIDista kärsiviä voidaan auttaa?  Saksassa avataan yksityisiä ja Englannissa NHS:n klinikoita (toistaiseksi 69 kpl) Long COVID potilaille.  Tehtävä ei Long COVIDin laajan oirespektrin vuoksi ole helppo.  Joitakin uusia lääkkeitä kehitellään (PureTech/deupirfenidone), toisia olemassaolevia (apixaban, atorvastatin) kokeillaan.  Kriittinen kysymys on COVID-19 rokotusten rooli.   Ne estävät vaikeita oireita ja kuolemia, mutta estävätkö ne Long COVIDia silloinkin, kun ne eivät kykene estämään itse tartuntaa?  Toistaiseksi julkaisemattoman tutkimuksen alustavien tulosten mukaan ensimmäinen rokoteannos helpotti COVID-19 aikaisemmin sairastaneiden Long COVIDin oireita 57%:lla, ei vaikuttanut niihin 24%:lla ja pahensi oireita 19%:lla.  Kyse saattaa olla myös siitä, että nämä ryhmät eivät sairastaneet ’samaa’ Long COVIDia.  Iso osa Long COVIDin haasteesta on sosiaalista ja poliittista laatua, koska Long COVIDia potevat tarvitsevat paljon lepoa, usein kuukausia kerrallaan ja he tarvitsevat siihen [taloudellista, sosiaalista ja fyysistä] tukea.  Heidän tilansa täytyy tunnistaa ja tunnustaa työkyvyttömyyttä aiheuttavaksi vammaksi.

Päällisin puolin tarkasteltuna monet Long COVIDin oireet näyttäisivät sopivan yhteen COVID-19 aivoissa aiheuttamien vaurioiden kanssa.

Lancet/EClinical Medicine julkaisi heinäkuun puolivälissä laajan Long COVIDin oireiden laatua ja kestoa koskevan kansainvälisen kyselytutkimuksen tulokset.

Koska tutkimuksen alkaessa ei vielä ollut määritelmää Long COVIDille, tutkijat määrittelivät sen kokoelmaksi oireita, jotka kehittyvät varmistetun tai epäillyn COVID-19 tapauksen aikana ja jälkeen selä jatkuvat kauemmin kuin 28 vrk..

COVID-19 sairastaneiden oirekyselyyn (kielet: englanti, espanja, ranska, portugali, italia, hollanti, venäjä, bahasa-indonesia ja arabia) vastasi 56 maasta 7285 yli 18 v. ikäistä henkilöä, joilla oli ollut epäilty tai RT-PCR ja/tai antigeenitesteillä varmistettu COVID-19 ja joiden oireet olivat jatkuneet vähintään viikon ajan.  Heistä lopulliseen analyysiin valittiin ne 3872, joiden oireet olivat jatkuneet vielä 28 vrk kuluttua niiden alkamisesta, ja jotka pysyivät mukana tutkimuksessa koko 7 kk seurannan ajan.   Heistä 1020:n COVID-19 oli testaamalla varmistettu, 1819:a ei oltu testattu ja 923:n testitulos oli ollut negatiivinen [huom: keväällä 2020 valtaosaa etenkään lievistä COVID-19 tapauksista ei testattu].

Osallistujien valikoitumisesta ja valikoinnista johtuen tutkimuksen tuloksista ei voida päätellä kuinka suurelle osuudelle COVID-19 sairastaneista oireet jäävät pitkäkestoisiksi.  Sensijaan niistä voidaan päätellä minkälaisia, kuinka yleisiä ja pitkään jatkuvia yli 28 vrk. jatkuneet oireet seuraavien 150 vrk. kuluessa ovat.

Kyselykaavake sisälsi 257 kysymystä, joista 203 koski oletettuja/mahdollisia Long COVID oireita.

Tutkimukseen osallistuneista oli 79% naisia, 97% 30-60 v. ikäisiä, 18% sairaanhoidon työntekijöitä ja 8,4% ollut sairaalahoidossa.  Oireiden toteamispäivästä/diagnoosista lukien 28 päivän kohdalla edelleen oireilevista 6,8 % oli oireettomia mutta 93 % oireili edelleen tutkimuksen päättyessä.

Oireista hyvin vaikeat vähenivät nopeimmin, mutta 4…6% kärsi niistä edelleen 90…180 vrk. kohdalla.  Vaikeat oireet vähenivät koko ajan mutta vielä tutkimuksen päättyessä (180 vrk) niistä kärsi 13%.  Keskivaikeat oireet saavuttivat huipputason 43% 120 vrkn kohdalla ja 38% poti niitä edelleen tutkimuksen päättyessä.  Lievät oireet lisääntyivät (vaikeiden oireiden lieventyessä) lähes koko seuranta-ajan ja 27% ilmoitti niitä tutkimuksen päättyessä.  Samat henkilöt kärsivät useimmiten monista eri vaikeusasteiden oireista.

Oireet jakautuivat tilastollisesti kolmeen klusteriin.  Ensimmäistä karakterisoivat vatsa- ja hengitystieoireet ja kuumeilu. Ne vähenivät ensin 28 vrk jyrkästi, sitten 130 vrk ajan loiventuen, eivätkä sen jälkeen vähentyneet tutkimuksen loppuun mennessä.  Toista karakterisoivat sydän-, lihas-, hengitystie-, neuropsykiatriset ja väsymysoireet, paleleminen ja hikoilu.  Oireet lisääntyivät ensin 50 vrk ajan ja vähenivät sen jälkeen tutkimuksen loppuun mennessä noin neljäsosalla.  Kolmatta karakterisoivat sydän-, iho-, vatsa-, aisti-, liha- ja nivel-, neuropsykiatriset, virtsatie- ja kuukautis-, fyysisen kuormituksen jälkeiset pahoinvoiti- sekä immunologiset oireet. Ne lisääntyivät ensin 50 vrkn ajan jyrkästi, sitten loivemmin toiset 50 vrk ja vähenivät sen jälkeen tutkimuksen loppuun mennessä n. kymmenesosalla.

Tutkimusraportti esittelee valtavan määrän tilastollisia tuloksia eri oireiden yleisyydestä, aikasarjoista ja keskinäisistä suhteista, joiden kattaminen ei tässä postauksessa ole mahdollista, mutta raportti on avattavissa tästä.

Keskeisimmät tulokset ovat nämä:

 • 91%:lle toipumisaika ylitti tutkimuksen keston 180 vrk.
 • Kaikkein yleisimmät vielä tutkimuksen päättyessä jatkuneet oireet olivat väsymys, rasitusta seuraava pahoinvointi ja kognitiiviset toimintahäiriöt.
 • Tutkimuksen päättyessä edelleen oireilevista
  • 86% koki fyysisen tai henkisen toiminnan ja stressin jälkeen oireita pahentavia takaiskuja,
  • 87% koki väsymystä/voimattomuutta [vrt. 45% sairaudestaan toipuneista]
  • 45% teki kevennettyä työpäivää ja toiset 22% eivät sairauden vuoksi olleet työelämässä.
  • Kognitiiviset toimintahäiriöt ja muistiongelmat olivat yleisiä (n. 88%) kaikissa ikäryhmissä.  Haju- ja makuongelmia lukuunottamatta kaikkien muiden oireiden yleisyys ja aikaprofiilit olivat samankaltaiset varmistettujen ja epäiltyjen COVID-19 tapausten ryhmissä

Viimeistä havaitoa saattaa selittää 923 negatiivisen testitulosten saaneen COVID-19 epäillyn pitäminen tutkimuksessa mukana.  Näin en olisi itse menetellyt.  Vielä kesällä 2020 haju- ja makuaistin menetys oli varsin vahvasti COVID-19 tartunnalle spesifinen oire.  Tänään, Dealta- ym varianttien kohdalla, näin ei välttämättä enää ole.

 

COVID-19 ei ole ensimmäinen koronapandemia

SARS-CoV-2 on kolmas yleisvaarallista tautia aiheuttava koronavirus.  Sitä edelsivät SARS v. 2003 johon sairastui 8 098 ja kuoli 774 ihmistä sekä sitäkin tappavampi MERS v. 2012, jota ei ole saatu SARSin tavoin tukahdutettua [koko maailmassa 20 tapausta v. 2020].  SARS:n sairastaneiden ja siitä hengissä selviytyneiden terveydentilaa tutkittiin 10 v. myöhemmin, v. 2013.  Heidän oirekuvassaan oli 10 vuoden kuluttua tartunnasta paljon samaa kuin Long COVID potilaissa 2..7 kk tartunnan jälkeen: Ylivoimaista väsymystä, lihas- ja nivelkipuja, hengästymistä, neuropatiaa, käsien ja jalkojen puutumista.  Heistä 41% poti depressiota ja traumanjälkeistä stressihäiriötä (PTSD), eikä 40 – 50% ollut kyennyt palaamaan työhön.  Monelle 20 minuuttia on pisin aika minkä he pystyvät yhtäjaksoisesti tekemään mitään fyysistä tai henkistä työtä.

——————————————————————–

COVID-19:n haasteet eivät todellakaan rajoitu ikäihmisten kuolemiin, sairaalahoitokapasiteetin riittävyyteen, matkustus- ja kokoontumisrajoitusten aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin ja maskien käyttöön kohdistuvaan vastenmielisyyteen.  COVID-19 tartuntojen aiheuttamat pitkäaikaiset ja pysyvät vauriot aivoissa sekä sisäelimissä – ei vain edellä kuvatussa haimassa, vaan myös keuhkoissa, sydämessä, munuaisissa, jne. – kohdistuvat pitkävaikutteisimmin lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin, joilla on edessään elämä, taudin seurausten kanssa tai ilman niitä.   Lasten ja nuorten rokottamista sekä suojaamista tartunnoilta ainakin siihen saakka on tarkasteltava nimenomaan näitä seuraamuksia, ei lasten alhaista akuuttiin COVID-19 tautiin kuolemisen vaaraa vasten.  

Pisteeksi Iin päälle, lue ihmeessä myös Turun yliopiston emeritusprofessorin, Risto O Roineen blogipostaus Korona on myös merkittävä aivosairaus.

Didymos Sokea – de Spiritu Sancto

Pyhästä Hengestäde Spiritu Sancto

Didymos Sokea, Aleksandria (313-398)

Käännös latinasta, emerituspiispa Juha Pihkala

 

Viime sunnuntai oli helluntai, Pyhän Hengen antamisen ja kristillisen kirkon syntymisen pyhäpäivä.  Aloitan siitä, ensimmäisestä helluntaista Jerusalemissa, kymmenen sukupolvea ennen Didymos Sokean syntymistä Aleksandriassa.

Viisikymmentä päivää ennen helluntaita entisten opetuslastensa ja tulevien apostolien parin kolmen vuoden ajan seuraama opettaja, Jeesus Nasaretilainen, oli otettu kiinni ja jumalanpilkasta syytettynä teloitettu roomalaisten viranomaisten toimesta.  Kuolemantuomiot olivat tavanomaisia ja Jeesuksesta hetkeksi innostunut kansa alkoi jo unohtaa.  Juutalaisia vallanpitäjiä, jotka olivat voittonsa jo saaneet, tuskin enää kiinnostivat pieniin ryhmiin hajautuneet pelokkaat opetuslapset.  Nämä olivat lähteneet Jerusalemista pettyneinä ja surullisina tutkailemaan mahdollisuuksiaan palata kotiseudulleen, aikaisempaan elämäänsä tai aloittamaan mahdollisimman tuntemattomana uutta.  Mutta sitten Jeesuksen taivaaseen astuminen ja kymmenen päivää myöhemmin juutalaisen helluntaijuhlan tapahtumat muuttivat kaiken.

Apostolien tekojen kirjoittajan, Luukkaan, kertomusta Pyhän Hengen laskeutumisesta tulisina kielinä apostolien päälle (Ap.t. 2:1-13) voi toki ihmetellä ja kyseenalaistaa.

Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla.  Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat.  He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle.  He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.
Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on.  Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään.  He kysyivät ihmeissään: ”Eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä?  Meitä on täällä partilaisia, meedialaisia ja elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä on kreetalaisia ja arabialaisia – ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.”
He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan: ”Mitä tämä oikein on?”  Mutta jotkut pilkkasivat: ”He ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä.”

Tämä on kuitenkin ainoa selostus tapahtumasta, jonka on täytynyt olla jokseenkin järisyttävä.  Ensin se voimaannutti tämän pienen joukon piilottelevia kalastajamiehiä ja kylien naisia, ja sitten lähetti heidät ulos helluntaijuhlaa viettämään kokoontuneen kansanjoukon keskelle kertomaan mitä heidän tuntemansa Jeesus oli sanonut ja tehnyt, vaatinut ja luvannut.  Viesti alkoi tarttua heistä sekä myöhemmin heidän seuraajistaan eteenpäin, ehtymättä kuin pandemia.  Helluntai oli kirkon Big Bang.  Mitä siitä seurasi ei enää ole mielipidekysymys tai ’uskon asia’, vaan länsimaiden historian keskeinen johtoteema.  Me tiedämme ihan tieteellisessäkin mielessä mitä alkuräjähdyksestä ja mitä ensimmäisestä helluntaista seurasi, vaikka kummastakaan me emme osaa selittää mistä ja miten ne tulivat.

Kristillisen kirkon syntymisen, kasvamisen läpi kymmenen vainotun sukupolven ennen kuin kristinuskosta tuli Rooman valtakunnanuskonto, Raamatun kaanonin ja sitä myöten kristillisen kirkon opin sekä uskontunnustuksen muotoutumisen avain ja samalla mysteeri on kolminaisuusoppi ja sen vaikeimmin ymmärrettävä osa, Pyhä Henki.  Ilman helluntaita ei olisi kirkkoa ja ilman Pyhää Henkeä ei olisi helluntaita.

Siihen, miten kirkko ymmärtää ja mitä se on v. 381 Nikean-Konstantinopolin uskontunnustukseen kirjannut Pyhästä Hengestä, on vaikuttanut keskeisesti Didymos Sokean 300 luvulla sanelema kirja, Pyhästä Hengestäde Spiritu Sancto, jonka emerituspiispa Juha Pihkala käänsi latinasta suomeksi sekä varusti 15 sivuisella johdannolla ja jonka Studia Patristica Fennica julkaisi v. 2019.

Esitykseni nojaa siinä määrin keskeisesti tähän kirjaan, että olen pyytänyt ja saanut Juha Pihkalalta hyväksymisen tämän blogikirjoitukseni julkaisemiseen.  Kaikki virheet ja väärintulkinnat ovat minun.

 

Didymos Sokea, Aleksandria (313-398)

Didymos Aleksandrialainen, tunnettu myöhemmin nimellä Didymos Sokea, oli menettänyt näkönsä 4-vuotiaana.  Hän oli kuitenkin luettanut teologisten ja filosofisten auktoriteettien tekstejä, kunnes oli oppinut ne ulkoa, Raamattu mukaan lukien.  Hän oli omaksunut Origeneen traditiosta kumpuavan teologian ja Raamatun hermeneutiikan, mutta perehtynyt myös filosofiaan ja astronomiaan.  Hänet henkilökohtaisesti tunteneiden aikalaisten, mm. Rufinuksen, Palladiuksen ja Hieronymoksen (”Kirkkoisä”,347-420. Hän mm. käänsi Raamatun latinaksi: Versio Vulgata) arvio Didymoksesta oli myönteinen ja kunnioittava.  Vaikka Didymos oli sokea, hänen kerrottiin näkevän paremmin kuin näkevät.

De Spiritu Sancton alkuperäiset kreikankieliset julkaisut ovat vähitellen hävinneet 500-luvulta lähtien, koska niitä – kuten muitakaan hänen kirjoituksiaan – ei enää kopioitu.  Hänen opetuksensa oli nimittäin tuomittu Konstantinopolin toisessa kirkolliskokouksessa v. 553 harhaoppisina koska niissä oli nähty Origeneen vaikutuksia.  Origenes oli esittänyt, että ihmisten sielut olivat ennalta luotuja – pre-eksistenttisiä – ja että kaikki lopulta pelastuvat – apokatastasis-oppi.  Hieronymoksen säilyneessä latinankielisessä Didymos-käännöksessä kirkon tuomitsemia tulkintoja ei kuitenkaan esiinny.

Didymoksen kadoksiin joutuneen kirjallisen tuotannon pääpaino on ollut Raamatun tekstien kommentaareissa, mutta hän on kirjoittanut – siis sanellut – myös useita teoksia systemaattisesta teologiasta.  Ainoastaan kolminaisuutta käsitelleen de Spiritu Sancton uskottiin säilyneen.  V. 1941 Kairon lähistöltä kuitenkin löytyi papyruskoodekseja, joihin sisältyy Didymoksen kommentaarit Sakariaan kirjaan, Genesiksen lukuihin 1-17, osaan Jobin kirjasta sekä joitakin muitakin hänen nimiinsä pantuja tekstejä.

 

Isä – Poika – Pyhä Henki

Ennen 300-lukua käydyt keskustelut ja kiistat olivat kohdentuneet Isän ja Pojan keskinäiseen suhteeseen; Pyhä Henki oli jäänyt jumalakuvan kokonaisuutta hahmotettaessa katveeseen.  Myös se oli tietysti kuulunut Raamatun ja apostolien todistuksen mukaan itsestään selvästi kirkon opetuksen, julistuksen ja liturgisen elämän ydinalueille, mutta siitä ei ollut juuri keskusteltu.

Kristillinen kolminaisuususko on paradoksaalinen pitäytyessään tiukasti monoteismissa, mutta samalla siinä, että Jumala Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä on myös reaalisesti eriytynyt.  Tämä johti nk. monarkistisiin kiistoihin.  Filosofiseen logiikkaan perehtyneiden kristittyjen ongelma oli se, miten säilyttää Jumalan monarkia, siis yksinvalta tilanteessa, jossa kristillinen traditio tuntui edustavan vallan kolmijakoa.

Vaihtoehtoja oli kaksi:

Ensimmäisessä Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat absoluuttisesti yhden Jumalan moduksia hänen kääntyessään luotujensa puoleen näissä kolmessa roolissa eli persoonassa.  Kolmannen vuosisadan alussa Tertullianus esitti tähän modalistiseen versioon paradoksin säilyttävän teologisen ratkaisun teoksessaan Adversus Praxean, Prakseasta vastaan.

Toinen vaihtoehto on dynamistinen monarkismi, Isä on ehdoton monarkki, joka adoptoi täydellisen ihmisen, Jeesus Nasaretilaisen, Pojakseen.  Tämän oli määrä korjata kuuliaisuudellaan, kärsimyksellään ja kuolemallaan vanhan Aatamin synnin seuraukset.  Kun tämä oli täytetty, Isä herätti Pojan kuolleista ja korotti hänet rinnalleen.  Myös tämän vaihtoehdon kirkko torjui.

Kumpaankin malliin vaikutti platonilainen filosofia, jossa kosmoksella saattoi olla vain yksi, aineellisen ja luodun maailman ulkopuolinen, transsendenttinen prinsiippi.

Ongelma oli leimahtanut liekkiin, kun Didymosta edeltänyt aleksandrialainen, Areios (256-336) oli sovittanut kristillisen kolminaisuusjulistuksen platonilaiseen malliin: vain Isä on transsendenttinen ja varsinaisessa mielessä Jumala, Poika on Isän luomus (ktisma), aineelliseen maailmaan kuuluva ”toinen Jumala” (deuteros theos).  Hänessä ei ollut olemuksen (ousia) yhteyttä Isään.  Myös Pyhä Henki kuuluu Jumalan luomiin, luodussa maailmassa toimiviin jumalallisiin vaikutuksiin.  Hänkään ei ollut osallinen Isän luonnosta (homooustasios).  Monarkia oli turvattu, samoin filosofian logiikka.  Areioksen propagandan menestys sai aikaan vakavan kirkollisen kriisin, ja keisari Kostantinus kutsui piispat v. 325 Nikeaan, jossa – ensimmäisessä ekumeenisessa kirkolliskokouksessa – muotoiltiin Isän ja Pojan suhde oikeaoppisella, kirkon traditiota vastaavalla tavalla ja Areioksen platonilainen malli torjuttiin.

Oikeaoppisuus määriteltiin ottamalla raamatullisen kielenkäytön ulkopuolelta avuksi filosofian termit ”olemus” (ousia) ja ”samaa olemusta oleva” (homoousios).  Termiä käytettiin kuitenkin platonilaisen filosofian sääntöjä rikkoen: täysin transsendenttinen Isä ja inkarnoituneena maailmassa läsnä ollut Poika ovat substanssiltaan yhtä, samaa olemusta.(1

1) Ajan ja avaruuden lainalaisuuksien ylä- ja ulkopuolella olevan Pyhän Kolminaisuuden mysteeriä koetettiin siis jo 300-luvulla sovittaa tuon ajan korkeimman sekulaarisen ymmärryksen, platonilaisen filosofian muottiin. Tänään, 1700 vuotta myöhemmin asetelma on yllättävän samanlainen: nyt samaa ajan ja avaruuden lainalaisuuksien ulkopuolista mysteeriä yritetään sovittaa tämän ajan korkeimman sekulaarisen ymmärryksen kvanttimekaniikan, molekyylibiologian ja alkeishiukkasfysiikan muottiin.

Nikean lausuma (19.6.325) keskittyy Isän ja Pojan suhteeseen, Pyhästä Hengestä on vain maininta sen lopussa.

Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen
kaikkien näkyvien ja näkymättömien Luojaan.

Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan,
joka on Isästä syntynyt ainosyntyinen, se on Isän olemuksesta,
Jumala Jumalasta, valo valosta,
tosi Jumala tosi Jumalasta,
syntynyt, eikä tehty;
joka on Isän kanssa yhtä olemusta (homoustasios tõ patri)
jonka kautta kaikki ovat tehdyt, jotka ova taivaassa ja maan päällä;
joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden
astui alas ja tuli lihaan ja syntyi ihmiseksi;
kärsi ja nousi ylös kolmantena päivänä,
astui ylös taivaisiin,
on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet.

Ja Pyhään Henkeen

Poika ei ole Isää alempi eikä erillinen jumalallinen sanansaattaja, vaan he täysin yhdessä ja samalla reaalisesti erillään edustavat yhden Jumalan yhtäaikaista tuonpuoleisuutta ja tämänpuoleisuutta.

Nikean perinnöstä kamppailtiin yli 50 vuotta eikä prosessia lainkaan helpottanut valtiovallan sekaantuminen.  Konstantinus ei muuttanut roomalaista uskontolainsäädäntöä, mutta keisarin persoonan sijaan tuli nyt keisarin uskonto – cuius regio, eius religio (2 – ja toinen Konstantinuksen pojista valitsi religiokseen areiolaisuuden.

2) Kenen valta, sen uskonto. Tähän prinsiippiin vetosi myös Martin Luther Augsburgissa v. 1555.

Nikean jälkeisissä kiistoissa nousi keskeiseksi lopulta Pyhän Hengen asema jumalakuvassa.  Jyrkimmät areiolaiset torjuivat koko kolminaisuusopin.  Maltilliset areiolaiset olivat valmiita Isän ja Pojan suhteen Nikaian lausuman mukaisena, mutta he eivät hyväksyneet Pyhän Hengen jumaluutta.  Heitä, Pyhän Hengen tappajia, pneumatomakheja, vastaan Didymoksen kirja oli suunnattu.

Kaikille niille suuntauksille, joita Didymos vastusti, on yhteistä se, että Pyhä Henki kuuluu niiden mukaan luodun ja ajallisen maailman piiriin, eikä siksi voi olla samaa olemusta kuin keskenään ikuiset Isä ja Poika.  Kun Raamattu puhuu siitä, että Henki ”täyttää” ihmisen, heidän tulkintansa mukaan vaikutus on luotua pyhyyttä.

Didymos edustaa kirjassaan nikealaista ortodoksiaa vielä vahvemmassa muodossa kuin Konstantinopolin ensimmäisessä kirkolliskokouksessa  v. 381 hyväksytty Nikean-Konstantinopolin uskontunnustus, jonka Pyhää Henkeä koskeva jakso laajentui kuulumaan näin:

… ja Pyhään Henkeen,
Herraan ja eläväksi tekijään,
joka lähtee Isästä ja Pojasta,
ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan
ja joka on puhunut profeettojen kautta.

Se ei nimittäin Pyhän Hengen kohdalla käytä sanontaa ”samaa olemusta oleva” eikä suoraan mainitse sitä, että hän on Jumala.  Sen minkä tunnustus lausuu ikään kuin pidätellen, Didymos lausuu kerta toisensa jälkeen vahvasti ja suoraan.  Hänen tulkintansa kolminaisuudesta ei noudata selvästi idän traditiossa usein havaittavaa hierarkista ajatusta, jossa Isä on triniteetin alku (archē) ja josta Poika syntyy ja Pyhä Henki lähtee.  Didymokselle Jumalan kolminaisuus muodostaa kehän, ilman alkua tai loppua.

Pyhä Henki on siis Didymoksen mukaan luomaton ja ikuinen, yhtä luomaton ja ikuinen kuin Isä ja Poika.  Hän on heidän kanssaan yhtä ja samaa olemusta, substanssia, joka poikkeaa kaikista luoduista [niin näkyvistä kuin näkymättömistäkin, aineellisista kuin aineettomistakin, taivaallisista kuin maallisistakin] substansseista.  Luomattomana tämä yksi, yhteinen substanssi on samalla ikuinen ja muuttumaton.  Luodut substanssit taas ovat ajallisia ja muuttuvia, myös turmeltuvia.  Niiden joukossa on näkyvien lisäksi myös näkymättömiä.  Viimeksi mainittuihin kuuluvat enkelit ja demonit, mutta kaikille niille on ominaista, että ne eivät voi olemuksellisesti tunkeutua toisiin substansseihin eivätkä myöskään täyttää niitä.  Sen sijaan ne voivat vaikuttaa muihin luotuihin substansseihin aksidentiaalisesti eli saada niissä itsessään aikaan joko hyviä (enkelit) tai pahoja (demonit) mielenliikkeitä.  Ne eivät myöskään voi olla monessa paikassa yhtä aikaa, vaan ovat aina jollain tavoin paikallisesti ja ajallisesti rajattuja.

Ikuinen, muuttumaton, turmeltumaton jumalallinen substanssi, josta Pyhä Henki on osallinen, voi sen sijaan täysin aineettomana olla samanaikaisesti kaikkialla ja täyttää lahjoineen sen, jonka on katsonut ne ansaitsevan.  Jumalallinen substanssi absoluuttisen täydellisenä ei itse ota mitään vastaan, koska siltä ei puutu mitään.  Se ei itse omaksu mitään, mutta luotu voi omaksua sen, tulla siitä osalliseksi.  Jumalallinen olemus ei siis ole vastaan ottava vaan vastaan otettava.

Vain näistä näkökulmista käsin voidaan Didymoksen mukaan Raamatun puhe Jumalan Hengestä ja Pyhästä Hengestä ymmärtää oikein ja Jumalan arvon mukaisesti.

Didymos käyttää myös stoalaisen kielifilosofian ymmärrystään siitä, miten sanojen merkitystä määritettäessä on aina huomioitava asiayhteys.  Sama sana pneuma, henki, voi merkitä Raamatussa myös hengitystä, elämää, joskus tuulta, joskus ihmisen korkeinta sielunkykyä – kaikki luotuja ominaisuuksia.  Jos kaikkiin niistä sijoitettaan kontekstia ymmärtämättä Pyhä Henki ja sanotaan että ne todistavat vastapuolen väitteen, jonka mukaan Pyhä Henki on luotu, syyllistytään kohtalokkaaseen virheeseen, vaikka vastaava taitamattomuus muita tekstejä tulkittaessa tuottaa tekijän kasvoille vain häpeän punaa.

 

Didymoksen de Spirito Sancto sisältää kaikkiaan 277 lausumaa luokiteltuna 63 ryhmään.  Olen valinnut tähän niistä joitakin ja ryhmitellyt omalla ymmärrykselläni Didymoksen teemoihin:   

 1. Vaikka kaikkiin jumalallisiin asioihin on suhtauduttava kunnioituksella ja syvällä huolella, eniten tämä kuitenkin koskee sitä, mitä kerrotaan Pyhän Hengen jumalallisuudesta. Tämä johtuu erityisesti siitä, että häneen kohdistuvaa pilkkaa ei anneta anteeksi ja että pilkkaajan saama rangaistus ei siten kata vain koko tätä nykyistä maailmanaikaa, vaan myös tulevan. Pelastajahan sanoo, ettei Pyhän Hengen pilkkaajalla ole anteeksiantoa ”tässä eikä tulevassa maailmanajassa.”  Yhä enemmän ja enemmän on siksi suuntauduttava siihen, mitä Raamattu asiasta kertoo, ettei joku vain silkaa tietämättömyyttään harhautuisi pilkan syntiin.

ei vastaan ottava vaan vastaan otettava

 1. Mutta hän, joka itse on olemukseltaan hyvä, ei voi ottaa vastaan ulkoapäin tulevaa hyvää, vaan jakaa muille omaa hyvyyttään. On siis selvää, että Pyhä Henki ei ole vain ruumiillisten vaan myös ruumiittomien luotujen ulkopuolella, koska muut substanssit ottavat tämän pyhittävän substanssin vastaan. Hän itse puolestaan ei ole pelkästään kykenemätön ottamaan vastaan vierasta pyhyyttä, vaan on sellaisen ylhäinen lahjoittaja ja luoja.
 2. Mutta koska Jumala on hyvä, hän on kaikkien hyvien asioiden lähde ja alkuperä. Hän, jota ei jokin muu ole tehnyt hyväksi, vaan jonka olemus on hyvyys itse, tekee siis hyviksi ne, joille jakaa itseään. Siksi hän on vastaan otettava mutta ei vastaan ottava.  Myös hänen ainoa Poikansa, Viisaus ja Pyhitys, ei itse tule viisaaksi vaan tekee viisaaksi, ei tule pyhitetyksi vaan pyhittää. Siksi myös hän on omaksuttava, mutta ei omaksuva.
 3. Myös pyhä apostoli sanoo efesolaisille kirjoittaessaan näin; ”Häneen uskoessanne te olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetin, joka on meidän perintöosamme vakuutena.” Jos nimittäin jotkut leimataan Pyhän Hengen sinetillä, he saavat itseensä sen muodon ja tunnusmerkin. Pyhä Henki on tässä hän, joka omistetaan ja joka ei omista, ja kun leima painetaan, leimattavat saavat hänet omakseen… 

poiketen kaikista luoduista, näkyvästä ja näkymättömästä, ruumiillisista ja ruumiittomista, taivaallisista ja maallisista, jotka ovat luotuja …

 1. Sanonta ”Pyhä Henki” ei siis ole tyhjä nimitys vaan viittaa nimen alla olevaan olemukseen, joka on Isän ja Pojan yhteydessä ja täysin toisenlainen kuin mikään luoduista olennoista. Luodut nimittäin voidaan jakaa näkymättömiin ja näkyviin, siis ruumiittomiin ja ruumiillisiin, mutta Pyhällä Hengellä ei ole ruumiillista olemusta, ei sielun ja aistien asukasta, sanojen, viisauden ja tiedon tuottajaa, mutta ei myöskään näkymättömien luotujen olemusta, sillä kaikki nämä kykenevät ottamaan vastaan viisautta ja muita hyveitä sekä pyhitystä.

… jotka ovat luotuja ja sidottuja aikaan ja paikkaan

 1. … Mutta eivät kaikki apostolit menneet yhtenä joukkona kaikkien kansojen pariin, vaan jotkut heistä menivät Aasiaan, jotkut Skyytiaan, muut kaikkien kansojen joukkoon aina siitä riippuen, minkä tehtävän heille antoi heidän kanssaan oleva Pyhä Henki …
 2. Jos he siis Herrasta todistaessaan olivat hajaantuneet maan ääriin asti, hyvin pitkän matkan päähän toisistaan, mutta heissä asuva Pyhä Henki oli silti koko ajan heidän kanssaan, tämä kertoo, että substanssi, joka heissä asui, oli rajaton. Enkelten kyvyt poikkeavat tästä täysin. Enkeli, joka oli läsnä vaikkapa Aasiassa apostolin siellä rukoillessa, ei voinut olla samalla hetkellä joidenkin muiden luona, jotka juuri sillä hetkellä olivat joissakin muissa maanosissa.

täyttäjä, voiman ja lahjojen antaja, puolustaja

 1. Mutta vaikka Pyhästä Hengestä voidaan tulla osalliseksi tavalla, jota voidaan verrata siihen, miten tullaan osalliseksi viisaudesta ja tiedosta, hänen olemuksensa ei muodostu tyhjistä tiedon nimityksistä. Hän itse näet on kaiken pyhittävä ja kaiken hyvyydellä täyttävä hyvyys. Juuri siitä on kirjoitettu Apostolien teoissa: ” Ja he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat luottavaisesti Jumalan sanaa”.
 2. … Näinhän Raamattu sanoo: ”He valitsivat Stefanoksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä” …
 3. … Sama Henki oli varustanut hänet runsaasti myös niillä lahjoilla, joitta kutsutaan parantamiseksi ja voimavaikutuksiksi. Myös näitä Jumalan Hengen mukaisia, Henkeä seuraavia lahjoja on lueteltu kootusti Paavalin ensimmäisessä kirjeessä korintolaisille.
 4. … Hänen viisautensa oli nimittäin Herran ja Pyhän Hengen puolella. Näinhän myös Jeesus julisti opetuslapsilleen selkein sanoin: ”Kun teidät viedään viranomaisten ja esivallan, kansankokousten ja synagogien eteen, älkää kantako huolta siitä, mitä teidän silloin olisi sanottava ja puhuttava. Pyhä henki näet antaa teille viisaat sanat, joita he eivät kykene vastustamaan, eivät edes kaikkein viisaimmat kiistelijät, joita he kutsuvat avukseen.”

luomaton, ikuinen ja muuttumaton, samaa olemusta kuin Isä ja Poika

 1. Se mikä voidaan ottaa vastaan, on siis muuttumaton ja muuttumattomana johdonmukaisesti ikuinen: vastaanottavuudesta sitä vastoin seuraa muuttuvuus ja muuttuvuudesta luotuisuus. Mikään luotu ei siis ole muuttumaton, eikä näin olleen myöskään ikuinen.
 2. … jokainen, joka on yhteydessä Pyhään Henkeen, on yhteydessä myös Isään ja Poikaan, ja jolla on Isän rakkaus, sen on hänelle antanut Poika Pyhän Hengen välityksellä. Jeesuksen Kristuksen armosta osallinen on siis saanut saman armon, kuin minkä Isä antaa Pyhän Hengen välityksellä.
 3. Kaikesta tästä käy toteen, että Isän, Pojan ja Pyhän Hengen toiminnat ovat yksi ja sama. Mutta niillä, joiden toiminta on yksi, on myös yksi substanssi, koska samaa substanssia (homoousia) olevien toiminnat ovat yhtä ja samaa, ja eri substanssia (heteroousia) olevien toiminnot erilaisia ja toisistaan poikkeavia.
 4. Koska viisauden ja totuuden Henki on erottamattomassa yhteydessä Poikaan, hänkin on olemukseltaan viisaus ja totuus. Sillä jos hän olisi viisauden ja totuuden vastaanottaja, häneen laskeutuisi jostain muualta tulevaa, sellaista, mitä hän kaipaisi omistukseensa, siis viisautta ja totuutta. Mutta Poikaa, joka on itse olemukseltaan totuus ja viisaus, ei voi erottaa Isästä, joka Raamatun sanojen mukaan yksin on viisaus ja totuus.

Pyhä Henki kuuluu siis tähän samaan ykseyden ja olemuksen kehään: huomaamme, että hän, joka on viisauden ja totuuden Henki, on Pojan yhteydessä, ja Pojan substanssia puolestaan ei voi erottaa Isän substanssista.  

 1. Koska pyhä Raamattu ei siis puhu Kolminaisuudesta sen laajemmin kuin sanoen, että Jumala on Pelastajan Isä ja että Poika on syntynyt Isästä, asiasta on ajateltava sillä tavalla kuin siitä on kirjoitettu, ja kun on osoitettu, että Pyhä Henki on luomaton, on johdonmukaisesta ymmärtää oikeaksi se, että hän, jolla ei ole luotua substanssia, on Isän ja Pojan kanssa yhtä.

 

Nikean uskontunnustuksen sanamuoto Suomen ev.lut. kirkon nykyisessä kirkkokäsikirjassa

Me uskomme yhteen Jumalaan,
Kaikkivaltiaaseen Isään,
taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.

Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan,
joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua,
Jumala Jumalasta,
valo valosta,
tosi Jumala tosi Jumalasta,
syntynyt, ei luotu,
joka on samaa olemusta kuin Isä
ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä,
joka meidän ihmisten
ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista,
tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta
ja syntyi ihmiseksi,
ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana,
kärsi kuoleman ja haudattiin,
nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu,
astui ylös taivaisiin,
istuu Isän oikealla puolella
ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.

Me uskomme Pyhään Henkeen,
Herraan ja eläväksi tekijään,
joka lähtee Isästä ja Pojasta,
jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan
ja joka on puhunut profeettojen kautta.
Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon.
Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi,
odotamme kuolleiden ylösnousemusta
ja tulevan maailman elämää.

COVID rokotteiden suoja virusvariantteja vastaan – taudin ja rokottamisen tulevaisuus

Korona on aerosolin välittämä hengitystieinfektio

Hengitystieinfektioita aiheuttavat virukset kulkeutuvat infektoituneen ihmisen uloshengitysilman aerosolihiukkasissa tartunnan saajan sisäänhengitysilmaan ja hengitysteiden limakalvoille.  Kevyesti ja puhumatta hengitettäessä aerosolia muodostuu vähän, kun lisätään puhetta, raskaampaa hengitystä, laulamista, huutamista, yskää tai aivastelua määrä kymmen-… monisatakertaistuu.  Tartunta voi välittyä myös pintojen ja käsikontaktien kautta, mutta riski on pienempi.  Tartunnat leviävät valtaosin lähikontakteissa ja sisätiloissa, mutta kontaktiajan piteneminen heikentää etäisyyden ja myös maskien antamaa suojaa.  Infektoitunut voi jäädä oireettomaksi tai sairastua, immunisoitua ja toipua tai menehtyä.

 

Epidemia – laumaimmuniteetti

Kun yksi infektoitunut tartuttaa useampia uusia, tartunnat kertautuvat ja lisääntyvät eksponentiaalisesti => epidemia.  Seurauksena immunisoituneiden osuus väestössä lisääntyy.  Ennen pitkää epidemian kasvu pysähtyy ja kääntyy laskevaksi. Kun yksi infektoitunut ei enää löydä tartutettavakseen vähintään yhtä ei-immunisoitunutta epidemia hiipuu laumaimmuniteettiin.

 

Rokottaminen – laumasuoja

Yksilön rokottamisen tarkoitus on suojata hänet vakavalta sairaudelta [esim. tetanus, puutiaisaivokuume].  Väestön rokottamisen tavoite on tuottaa laumaimmuniteetti ilman epidemiaa.  Rokotteen hyvyyden määrää sen kyky, (i) estää altistuvan sairastuminen, (ii) estää häntä tartuttamasta tautia edelleen, ja (iii) tuottaa pitkäaikainen immuniteetti.

Rokotetulle itselleen ensimmäinen ominaisuus on tärkein, rokotettavalle väestölle taas toinen, koska laumasuoja perustuu nimenomaan siihen.  Laumasuoja hävittää taudin, kun yksilön altistumisen todennäköisyyden ja altistuneen infektoitumisen todennäköisyyden matemaattinen tulo pienenee nollaan [esim. isorokko 1979, SARS 2003].

Laumasuoja ei edellytä viruksen 100% eliminointia eikä se aina johda taudin katoamiseen.  Yhteensattuma voi luoda kontaktin yksittäisen infektoituneen ja tartunnalle alttiin välille ja aiheuttaa uuden tartunnan. Rokotusten paikallinen laiminlyönti voi johtaa paikalliseen laumasuojan menettämiseen ja paikallisen epidemian puhkeamiseen [esim. tuhkarokko, hinkuyskä].

Rokotuksen yksilölle antama immuunisuoja voi olla elinikäinen, mutta rokotuskampanjan väestölle antama laumasuoja ei ole ikuinen.  Niin kauan kuin virus on olemassa ja sen aiheuttamaa tautia esiintyy endeemisenä, jokainen uusi sukupolvi tarvitsee oman rokotuksensa.  Esimerkiksi äidin lapsuudessaan sairastama tuhkarokko tai saama rokotus ei kohdussa saadun eväsimmuniteetin jälkeen estä lapsen tuhkarokkotartuntaa.

Monet rokotukset on kuitenkin uusittava useita kertoja.  Joko rokotteen tuottama immuniteetti ei säily loputtomiin, esim. puutiaisaivokuumerokotus annetaan 5 v., tetanusrokote 10 v. välein, tai itse virus muuttuu minkä vuoksi influenssarokotus tarvitaan joka vuosi.

 

Immuunijärjestelmä

Rokottamisen vaikutuksen ymmärtämiseksi olisi hyvä tietää immunologiasta edes se vähä, minkä minä itse tiedän.

Ihmisen immuunijärjestelmä on planeettamme elämän historian pituisen kehityksen tulos. Se tekee ihmiselle [ja kaikille koskaan eläneille organismeille] mahdolliseksi elää kontakteissa toisiin organismeihin ja käyttää niitä ravinnoksi.  Immuunijärjestelmällä on häkellyttävä kyky oppia ja sopeutua.  Sillä on kaksi kättä ja aivot.  Ensimmäinen käsi [humoraalinen immuniteetti], B-solu, tunnistaa infektion kautta kokemansa tai sille rokotteen avulla opetetun viruksen [tms. mikro-organismin] antigeenin, tuottaa sille spesifisen vasta-aineen, ikään kuin avaimen lukkoon, ja lukitsee sillä antigeenin toimintakyvyttömiksi – neutralisoi viruksen.  B-solut jakautuvat nopeasti ja kuolevat työnsä tehtyään.

Toinen käsi [soluvälitteinen immuniteetti] on T-solu – itse asiassa monta erikoistunutta ja vuorovaikutteista T-solua.  Tähän esitykseen riittää niistä kaksi.  Tappaja-T-solu on koodattu tunnistamaan viruksen monistuskoneekseen valtaama ja vahingoittama solu, jonka solukalvon rikkomalla se tuhoaa solun.  Myös tappaja-T-solu jakautuu nopeasti ja on lyhytikäinen.  Muisti-T-solu sensijaan jakautuu vain noin kerran vuodessa, sen keskimääräinen puoliintumisaika on puolitoista vuotta ja pieni osa elää jopa 7…10 vuotta.  Pitkäikäiset muisti-T-solut ovat immuunijärjestelmän aivot, ne tallettavat ja kantavat sekä infektioista että rokotuksista opitut virusten tunnistuskoodit vuosien jopa vuosikymmenien yli sekä tarvittaessa herättävät ja opastavat tappaja-T-solut toimintaan.

Vuoden 2003 SARS epidemiassa sairastuneista vain puolella oli kolmen vuoden kuluttua havaittavia määriä [B-solujen tuottamia] vasta-aineita, kuuden vuoden kuluttua ei kenelläkään.  SARS:in indusoimia T-soluja heiltä löytyy edelleen, 17 vuoden kuluttua.  Tartunnan käynnistämä B-solujen vasta-ainetuotanto riippuu sairauden vaikeusasteesta, oireettoman infektion vaikutus B-soluihin jää lyhytaikaiseksi.  Muisti-T-solujen säilyttämät ja tarvittaessa jakamat tunnistamiskoodit eivät riipu sairauden vaikeudesta. Vuosienkin kuluttua ne ohjaavat tappaja-T-solut tuhoamaan viruksia tuottavat solut, tauti jää lyhyeksi ja lieväksi.

 

Koronarokotteet

… ryhmitellään seuraavasti:

 • Uusinta tekniikkaa edustavat mRNA rokotteet sisältävät synteettisiin nanopartikkeleihin suljettuja lähetti-RNA molekyylejä. Ne vievät soluihin geneettiset ohjeet SARS-CoV-2 viruksen piikkiproteiinin tuottamiseen.  Elimistöön levitessään sen omien solujen tuottamat piikkiproteiinit virittävät immuunijärjestelmän tunnistamaan ja kohdattaessa tuhoamaan samanlaisen piikkiproteiinin kuorruttamat SARS-CoV-2 virukset.
 • Myös adenovirusvektorirokotteet edustavat verraten uutta teknologiaa. Synteettisten nanopartikkeleiden sijaan ne käyttävät samanlaisten geneettisten ohjeiden perille toimittamiseen jakautumiskyvyttömäksi tehtyjä tavallisen flunssan adenoviruksia.  AstraZenecan adenovirusvektorirokotetta tarvitaan kaksi annosta ja tähän sisältyy ongelma.  Immuunijärjestelmä oppii ensimmäisen annoksen jälkeen tunnistamaan SARS-CoV-2 viruksen piikkiproteiinin lisäksi myös käytetyn adenoviruksen.  Johnson&Johnson rokotteessa ongelma ratkaistiin käyttämällä vain yhtä annosta.  Venäläisen Sputnik V rokotteen ratkaisu on innovatiivinen, kakkosannokseen vaihdettiin toinen adenovirus.  Siinä todennäköisessä tulevaisuudessa, jossa koronarokotus on uusittava määräajoin immuniteetin vaimenemisen ja/tai viruksen muuntumisen vuoksi, immuunijärjestelmä oppii joka tapauksessa tunnistamaan ja torjumaan vektorina käytetyt adenovirukset, joten niin Johnson&Johnsonin yhden annoksen kuin Sputnik V:n kahden eri adenoviruksen hyödyt menetetään.  Adenovirusvektorirokote tullee silloin tiensä päähän.
 • Proteiinipohjaiset rokotteet perustuvat vanhempaan teknologiaan. Siinä rokotetun omia soluja ei ohjeisteta tuottamaan SARS-CoV-2 piikkiproteiinia, vaan piikkiproteiinia injektoidaan suoraan elimistöön nk. adjuvantin kanssa. Esim. Novavax on tällainen rokote.

Rokotteen vaikutusaika pitenee, jos sen koodi tallentuu muisti-T-soluun ja säilyttää ajankohtaisuutensa uuteen tartuntaan, ts. virus ei ole muuntunut muisti-T-solulle tunnistamattomaksi.  Muutoin rokotuksen tuottama immuniteetti jää lyhyeksi, kuukausien, vuoden…parin mittaiseksi.

Adenovirusvektorirokotteiden ja mRNA rokotteiden kyvyissä tuottaa spesifisiä T-soluja SARS-CoV-2 virusta vastaan on eroja, jotka voivat vaikuttaa myös rokotteiden vaikutusajan pituuteen. Pfizer-BioNTech on jo ilmoittanut, että sen mRNA rokotteen ottaneiden olisi saatava vuoden sisällä kolmas vahvistusrokotus ja sen jälkeen ehkä päivitysannos vuosittain.  ImmunityBio on aloittanut 1. vaiheen kokeet uudenlaisella virusvektorirokotteella, joka tähtää nimenomaan T-soluvasteen vahvistamiseen.  Se stimuloi elimistön tuottamaan T-soluja jotka reagoivat sekä rokotteen sisältämiin SARS-CoV-2 viruksen piikkiproteiinin että nukleokapsidiproteiinin antigeeniin.  Tämä avaisi mahdollisuuden [S + N T solu-] rokotteelle, joka yleisesti vahvistaisi T-soluimmuniteettia sekä nykyisiä rokotteita vastaanottaneilla että tartunnan saaneilla.

Vuonna 2017 kolme johtavaa rokotetutkijaa lähetti NIAID:lle apuraha-anomuksen yleisen koronavirusrokotteen kehittämiseksi edellisen kaltaisen mutta paljon laajavaikutteisemman T-soluvasteen kautta.  Hankkeen silloiset arvioijat pitivät sitä tieteellisesti erinomaisena, mutta prioriteetiltaan alhaisena koska ”koronavirusten vastaisella yleisrokotteella olisi tuskin suurta merkitystä”.  [… eikä Titanic edes VOI upota]

 

Koronarokotteiden esiinmarssi syksyllä 2020

Rohkaisevia tietoja koronarokotteiden kehittämisestä, vaikutusmekanismeista, laboratorio- ja kenttätutkimusten tuloksista julkaistiin läpi viime syksyn kiihtyvään tahtiin.  Ne levisivät tietenkin välittömästi myös joukkotiedotukseen ja sosiaaliseen mediaan.  Marraskuun loppupuolelta lähtien saatiin hyvää – itse asiassa ihmettä – lupaavia tietoja rokotteiden 3. vaiheen tutkimusten tuloksista.  Asian huono puoli oli, että rokoteuutiset saivat monen uskomaan pandemian alkavan olla nähty ja pian ohi – valtaosa pandemiakuolemista oli kuitenkin vielä edessäpäin.

Rokotteille myönnettiin ensin hätä- ja sitten yleiskäyttölupia Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja muuallekin.  Uutisiin otettiin kantaa kadulla, mediassa ja perhepiireissä.  Kun omakin rokotusaika alkoi kevättalvella lähestyä, halusin selvittää, ensin itselleni, kuinka hyvin nyt käytössä olevat erityyppiset koronarokotteet voisivat suojata läheisiäni ja itseäni SARS-CoV-2 virustartunnalta sekä sen aiheuttamalta oireiselta tai vaikealta covid-19 sairaudelta.

 

Varianttien esiinmarssi talvella 2020

Vielä viime syksynä, kun koronarokotteiden 3. vaiheen kenttätutkimusten tuloksia alkoi tihkua julkisuuteen, kyse oli rokotteen tehosta suojata SARS-CoV-2 virusinfektiolta ja sen vakavimmilta seurauksilta.  Vuoden loppua kohden alkoi selvitä, että viruksesta oli kehittynyt useita variantteja, jotka leviävät nk. villivariantteja [Wuhan-Hu-1, B.1.177] nopeammin ja ovat sitä tappavampia [Britannian B.1.1.7, Brasilian P.1 ja Etelä-Afrikan B.1.351], tai kiertävät aikaisemman covid-19 infektion antamaa immuniteettia [P.1 ja B.1.351] ja siten mahdollisesti myös rokotteen antamaa suojaa.  Eikä villivarianttitartunnan tuottama immuniteetti sitten suojannutkaan 6…9 kk myöhemmin iskeneeltä P.1 tai B.1.351 tartunnalta, eikä väestöä suojaavaa laumaimmuniteettia muodostunut edes siellä, missä ¾ ihmisistä oli covidinsa jo sairastanut.  Syy saattoi olla aiemman tartunnan tuottamien SARS-CoV-2 spesifisten T-solujen kyvyttömyys tunnistaa muuntuneita viruksia.

Monen muun uuden variantin joukkoon ilmestyi myös Helsingin Yliopiston Biotekniikan Instituutissa löydetty Fin-796H, jota taas PCR testi ei välttämättä paljasta.

 

Eri rokotteiden suoja eri virusvarianttien tartuntoja, covid-19 oireita ja vakavia seurauksia vastaan

Ei siis riitä enää sen selvittäminen, kuinka hyvin eri rokotteet suojaavat villin SARS-CoV-2 viruksen aiheuttamalta covid-sairaudelta.  Nyt pitääkin selvittää miten ne suojaavat ainakin B.1.1.7, P.1 ja B.1.351 varianteilta [näin aluksi, variantithan eivät pääty tähän].  Kun nykyisten rokotusten arvo tulevan syksyn, talven ja kevään aikana pannaan koetukselle, valtaosa covidtartunnan, -sairastumisen ja -kuoleman uhasta aiheuttava uudet variantit, ja suuri osa niistä rokotteiden tehokkuustiedoista tartuntaa ja sairastumista vastaan mitä meillä on nyt, huhtikuussa 2021, on enää suuntaa antavia.

Olen kuitenkin koonnut tämän päivän tiedot oheiseen taulukkoon, josta voi myös klikata auki kunkin tiedon lähteen.  Taulukon numeroita vertailtaessa on syytä pitää mielessä muutamia seikkoja:

 • Numeroarvot ovat peräisin suuruudeltaan ja laadultaan erilaisista tutkimuksista alkaen satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista (RCT) ja päätyen rokotus- ja sairaanhoitorekistereiden tilastollisiin analyyseihin.
 • Katso myös numeroiden perässä olevat 95% todennäköisyysrajat. Numeroarvoja verrattaessa 25% on toki vähemmän kuin 85%, mutta 79% ja 91% voivat kumpikin olla enemmän tai vähemmän kuin 85%.
 • Suuremmat havaintoaineistot rokotteiden varianttikohtaisesta tehokkuudesta eivät yleensä perustu jokaisen tartunnan virussekvensointiin, vaan ko. alueella aineiston kattamana ajanjaksona selkeästi vallitsevaan virusvarianttiin.
 • Eri tutkimuksissa käytetyt jaot oireettomiin SARS-CoV-2 virustartuntoihin, oireisiin ja vakavaoireisiin covid-19 sairauksiin ei ole yhtenäisiä.
 • Uutta, rokotteita keskenään uudelleen asemoivaa tietoa tulee joka päivä.

Taulukosta kannattaa yksityiskohtien vertailua enemmän hakea yleiskuvaa:

Tehokkuus SARS-CoV-2 tartuntaa vastaan on pandemian torjunnan kannalta vakavan taudin estämistehokkuutta tärkeämpi tieto.  Rokote, joka alentaa rokotetun tartunnan riskiä 80% ja vakavan sairauden riskiä 85% voi vähentää väestössä kuolemia enemmän kuin toinen rokote joka alentaa tartunnan riskiä 50% ja vakavan sairauden riskiä 95%.

 • Brittivariantti B.1.1.7 tarttuu ja tappaa villivarianttia herkemmin, mutta rokotteiden antama suoja sitä vastaan tunnetaan kohtuullisesti. Oli onni onnettomuudessa että B.1.1.7 levisi ensin paljon tutkitussa Britanniassa rokotteiden tehokkuustutkimusten ollessa jo käynnissä ja tuli siellä vallitsevaksi vuodenvaihteesta lähtien.  B.1.1.7 ei näyttäisi haastavan eri rokotteita olennaisesti villivarianttia pahemmin.
 • Brasilian P.1 variantti kiertää villivarianttitartuntojen antamaa immuunisuojaa ja tällä perusteella on syytä epäillä myös olemassa olevien rokotteiden tehoa sitä vastaan. Tietoa rokotteiden antamasta suojasta P.1:a vastaan on minimaalisesti. Suojasta rokottamattomaan verrattuna tietoa on vain Johnson&Johnson rokotteesta, eikä senkään osalta tartuntasuojasta.  mRNA ja Astra-Zeneca rokotteiden tehoista on ainoastaan laboratoriotuloksia.
 • Myös Etelä-Afrikan B.1.351 variantti kiertää villivariantin antamaa immuunisuojaa. Rokotteiden antamasta suojasta on hieman enemmän tietoa kuin P.1 kohdalla. Johnson&Johnson rokote näyttää suojaavan oireiselta sairaudelta kohtalaisesti ja vakavalta hyvin, mutta sen antamasta tartuntasuojasta ei ole tietoa.  Myös Novavax suojaa kohtalaisesti oireiselta sairaudelta.  AstraZenecan rokotteesta tiedetään vain, että sen antama suoja B.1.351 tartunnalta on vähäinen.  mRNA rokotteiden antamasta suojasta tiedetään vielä vähemmän.

 

Johtopäätöksiä kuluvan vuoden suomalaiseen tarpeeseen  

B.1.351 ja P.1 varianttien tunnistamiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi olisi välittömästi ryhdyttävä tehostettuihin ja kohdennettuihin toimiin.  Näiden varianttien pääseminen vallitseviksi saattaa uhata nykyisen rokotuskampanjan mahdollisuutta padota tartuntojen leviämistä, vaikka kuolleisuutta ja vakavia sairausoireita kyettäisiin vähentämään paljonkin.

AstraZenecan rokotteen maineen palauttaminen olisi sekä perusteltua että tarpeen.  mRNA rokotteisiin verrattuna sen tehokkuus oireisen tai vakavan covid-19 sairauden torjunnassa on samaa luokkaa.  Ilmeisesti se suojaa tartunnalta jonkin verran mRNA rokotteita heikommin, mutta toisaalta on merkkejä, että se saattaa antaa  ikääntyneille mRNA rokotteita paremman suojan covidin oireita vastaan.  Mutta entä AstraZenecan verihyytymäriski!?

Kun julkisuuteen tuli tieto AstraZenecan rokotteen mahdollisesta yhteydestä harvinaisiin aivojen verihyytymiin nuorilla ja keski-ikäisillä rokotetuilla, sen käyttö Suomessa rajoitettiin yli 65 v. ikäisiin.  Useissa maissa AstraZenecan rokotteen käyttö keskeytettiin ja mm. Saksassa harkitaan jopa toisen AstraZeneca rokoteannoksen korvaamista jollakin muulla rokotteella.  AstraZenecan rokotteeseen liittyvän aivoverihyytymän riskinarvio on 5 tapausta miljoonaa rokotettua kohden.  Sittemmin verihyytymäriskin arviointi laajennettiin myös mRNA rokotteisiin ja osoittautui että BioNTech-Pfizerin rokotteen saaneiden riski on vain hieman AstraZenecan rokotteen saaneiden riskiä pienempi, 4 tapausta miljoonaa rokotettua kohden.  Rokotteiden käytön jatkamista puoltaa vahvasti se, että vaikka  Covid-19 infektion aiheuttama aivoverihyytymäriski on AstraZenecan rokotteeseen verrattuna  8 ja mRNA rokotteeseen verrattuna 10 kertainen, verihyytymät eivät ole covid-19 sairauden ongelmista suurimpia.  Äskettäin aivoverihyytymäriski on liitetty myös Johnson&Johnson rokotteeseen.  Tälläkin kertaa enemmistö aivoverihyytymistä kärsineistä on ollut alle 60 v. ikäisiä naisia.  Rokotteiden turvallisuuden vertailun näkökulmasta aivoverihyytymät menettävät merkityksensä, koska ongelma näyttää olevan samaa suuruusluokkaa kaikkia rokotteita saaneiden keskuudessa.  Rokotteisiin ja covid-19-sairauteen liittyvien verihyytymien välillä on mahdollisesti mekanistinen yhteys.  Yhdistyneen Kuningaskunnan Expert Haematology Panel (EHP) on laatinut ohjeet tämän verihyytymäsyndrooman kliiniseen diagnostiikkaan ja hoitoon.

Ylläolevan kappaleen kirjoittamisen jälkeen on ilmennyt syitä suhtautua tietoon eri rokotteiden aiheuttaman verihyytymäriskin yhtäläisyydestä varauksella.  Ensiksi, siinä esitetty rokotteiden verihyytymäriskien vertailu perustuu nimenomaan mRNA  osalta erittäin pieniin lukumääriin [A ja B] ja on siksi tilastollisest erittäin epävarma.  Toiseksi, Euroopan Lääkeviraston (EMA) mukaan Covid-rokotuksieen liittyvistä maailmanlaajuisesti tietoon tulleista harvinaisista verihyytymätapauksista 287 liittyy AstraZenecan, 8 Johnson&Johnsonin, 25 Pfizerin ja 5 Modernan rokotteeseen.  Koska Pfizerin (+Modernan) osuus kaikista rokotesannoksista on 3/4 tai enemmän, sen verihyytymäriski olisi EMA:n lukujen perusteella [merkittävästi] vähemmän kuin 1/10 AstraZenecan rokotteen riskistä.

Ensimmäisen koronarokoteannoksen oli Suomessa 21.4. saanut 24,6% väestöstä.  Luku on Euroopan korkeimpia ja sen takana oli KRAR:n suositus helmikuun alussa viivästyttää toisen rokoteannoksen antaminen valmistajien suosituksen mukaisesta 3…4 viikosta 12 viikkoon [tavoitteena mahdollisimman pian mahdollisimman suuri ensimmäisen annoksen kattavuus].  Kun rokotemäärä ei tästä muuttunut, täyden kahden rokotuksen suojan on saanut vain 2,3% suomalaisista.  AstraZenecan kohdalla rokotevälin pidentäminen alle 6 viikosta yli 12 viikkoon näyttää itse asiassa tehostavan rokotteen antamaa suojaa [siis toisen rokoteannoksen jälkeen].  BioNTech-Pfizer rokotteen annosvälin pidentämistä arvioinut WHO kehottaa antamaan toisen rokotteen 3…4, enintään 6 viikon kuluessa ensimmäisen annoksen antamisesta.  Pfizer ei tue toisen rokoteannoksen siirtämistä 3…4 viikkoa kauemmaksi. Erityisesti yli 70 ja 80 v. ikäisten vasta-ainepositiivisuus alenee merkittävästi jo kolmen viikon aikana ensimmäisen annoksen jälkeen, mutta kohoaa jälleen korkeaksi toisen annoksen jälkeen.  Tästä voisi ekstrapoloida – koska julkaistuja tuloksia ei ole – että mRNA rokotteen saaneiden yli 70 v. ikäisten vasta-ainetasot alenevat viikosta 5 viikolle 12 hyvinkin alhaisiksi.  Rokotetun immuunisuoja ei siinä tapauksessa näiden viikkojen aikana vastaa hänen saamaansa mielikuvaa – tartunta ja sairastumisriski voi olla paljon hänen olettamaansa suurempi.

Lasten rokottaminen on laumasuojan välttämätön edellytys.  Tilanteessa, jossa rokotteiden antama suoja tartunnalta on 60…90%, 14% kieltäytyy ottamasta rokotetta ja lapset jätetään rokottamatta, laumasuojaa ei voi muodostua, eikä epidemia sammua.  Jokainen uusi herkemmin leviävä tai rokotusten antamaa immuniteettia kiertävä virusvariantti heikentää laumasuojan mahdollisuutta edelleen.

Vahvaa tunnistautumista edellyttävä koronarokotuspassi saattaa olla hyödyllinen monelle, joka joutuu työkseen tai työssä käydäkseen kulkemaan usein rajojen yli tai vaikkapa kohtaamaan ja hoitamaan riskiryhmiä.  WHO:n suhtautuminen rokotuspassiin on sekä ymmärtävä että kriittinen.  Sellaisen vaatiminen kansalaisilta tavanomaisten julkisten tai yksityisten palvelujen käytön edellytyksenä on yleisesti syrjivää, mutta kyseenalaista myös sen vuoksi, että oireeton covid-19:n sairastanut tai rokotettu saattaa silti tartuttaa muita tai saada itse tartunnan.  Silloin ei saavuteta suojaa, jota väitetään tavoiteltavan, vaan luodaan syrjivä erottelu niiden välillä, joilla on tämä todistus ja joilla sitä ei ole (Scheinin 14.4.).  Siihen saakka, kunnes lapset on rokotettu, lapsiperheet, joiden vanhemmat on rokotettu, joutuisivat elämään hankalassa välitilassa. Vanhempien ja lasten yhteinen ravintola-ateria, konsertissa, teatterissa, elokuvissa tai vaikkapa taidenäyttelyssä käynti voisi tulla joko mahdottomaksi tai hyvin kalliiksi.  Jos rokotuspassi vaaditaan myös lapsilta, tilaisuus on de facto suljettu perheiltä.  Jos rokotuspassin voi korvata tuoreella koronatestillä, tämä moninkertaistaa perheen osallistumiskustannuksen.  Jos taas lapset vapautetaan rokotuspassivaatimuksesta, rokotuspassi kadottaa merkityksensä.  Tila, jossa toisilta vaaditaan todistus immuniteetista ja toisilta ei vaadita, ei ole enää tila, jossa riski saada koronatartunta tai tartuttaa sellainen toiselle on minimoitu.

 

Koronapandemian tulevaisuus Suomessa

Minkälainen olisi SARS-CoV-2 viruksen ja covid-19 taudin todennäköisin tulevaisuus Suomessa.  Professorit Julkunen ja Vapalahti vastasivat Ilta-Sanomissa 19.4. kysymykseen ”päästäänkö koronaviruksesta koskaan täysin eroon?” niin hyvin, että siteeraan heitä vain hieman tiivistäen.

Ainakin epidemian henkilökohtaisia välttämistoimia (käsi- ja yskimishygienia, kasvomaskit, etäisyydet, kotona sairastaminen pienimmissäkin oireissa ja koronavirustestit) tarvitaan vielä pitkään, ehkä yhteiskunnan asettamia rajoitustoimiakin ainakin jossain määrin.

On aika todennäköistä, että koronavirus jää influenssan tavoin kiertämään talviajan riesaksi. Eri vuosina epidemian voimakkuus on erilainen, joinakin vuosina epidemia on paha, joinakin vuosina lievempi. Muut koronavirukset (4 eri tyyppiä) ovat jääneet pyörimään väestön keskuuteen ja aiheuttaneet jonkun verran tauteja, eivät kuitenkaan isoja ongelmia. Covid-19 on ollut poikkeuksellisen hankala. … koska se leviää herkästi, ihmisillä ei ole ollut aikaisempaa immuniteettisuojaa, osa sairastaa tietämättään ja tautia voi myös levittää eteenpäin ennen kuin oireet ovat edes alkaneet.

… akuutti pandemiavaihe loppuu, mutta todennäköisimmin virus jää pyörimään jonnekin päin maapalloa. Uusia ihmisiä syntyy, jotka äidiltä tulevan eväsimmuniteetin loputtua ovat lopulta alttiita samaan infektion ilman kattavaa rokottamista. Siinä ikävaiheessa oireet ovat vähäisiä. Yllätykset ovat aina mahdollisia, mutta virus muuntunee lopulta todennäköisimmin hitaahkosti kuten muut ihmisen flunssakoronavirukset – ja ottaa vähitellen paikkansa niiden melko harmittomassa joukossa.

SARS-CoV-2 variantteja ei saada hävitettyä ja covid-19 jää kiertämään endeemisenä. Se vaatii rokotteiden jatkuvaa päivittämistä ja rokotusten ajoittaista uusimista. Myös toisenlaiset vaihtoehdot ovat mahdollisia alkaen viruksen hävittämisestä esim. maailmanlaajuisen yleisellä koronavirusrokotteella toteutettavan rokotuskampanjan avulla ja päätyen nykyisenkaltaisen pandemian jatkumiseen uusien aiemmista tartunnoista tai rokotuksista piittaamattomien ja matkailuelinkeinon siivittämien varianttien voimin.

Entisenä ahkerana Euroopan- ja maailmanmatkaajana lisäisin Julkusen ja Vapalahden arvioon, että erityisesti lyhytaikaset ulkomaan- ja valtamerentakaiset matkat todennäköisesti vähenevät pitkälle tulevaisuuteen, että pysyvästi vapaasti ylitettävät rajat vähenevät, matkoille vaaditaan aiempaa useammin tilanne- ja maakohtaisia rokotteita ja/tai estolääkityksiä ja että matkalle lähteneen on varauduttava infektiotilanteen muutoksista mahdollisesti äkillisestikin nouseviin karanteenimääräyksiin.  Erityisesti matkan päällä oltaessa kasvomaskien käytöstä tullee käyttäytymisnormi [kuten se on ollut aasialaisilla jo 2003 SARS pandemiasta lähtien] sekä tilanteesta, ajasta ja paikasta riippuen myös ehdoton vaatimus.

 

Koronapandemian globaali tulevaisuus

SARS-CoV-2 variantteja tuskin saadaan hävitettyä, joten covid-19 jäänee kiertämään maailmaa endeemisenä ja luo uusia variantteja.  Tämä vaatii rokotteiden jatkuvaa päivittämistä ja rokotusten ajoittaista uusimista.  Uusien SARS-CoV-2 varianttien leviämisen torjuminen globaalin väestön kattavin rokotuksin on haaste, mutta ei periaatteessa mahdottomuus.  Kun reunaehtoina otetaan huomioon, että uusi variantti yleistyy nykyisin maailmanlaajuiseksi puolessa vuodessa ja liikkumisrajoitusten keventyessä ehkä 3 kk:ssa, aikaa uuden variantin torjunnan välttämättömyyden tajuamisesta uuden rokotteen kehittämiseen, testaamiseen ja hyväksymiseen, 10…20 miljardin rokoteannoksen tuottamiseen, jakeluun ja globaalin väestön rokottamiseen on muutama kuukausi.  Haasteen hahmottamista auttaa se, että jo nykyisten koronarokotteiden kehittämistä, testaamista, tuottamista ja 900 miljoonan ihmisen rokottamista 14 kuukaudessa aloittamisesta on ihme, jota vielä pari vuotta sitten olisi pidetty utopistisena. Tästä aikataulusta olisi siis tingittävä ehkä 4/5 ja rokotusten määrä samalla kymmenkertaistettava! Toisaalta rutiiniksi muodostunutta vuosittain päivitettyä kausi-influenssarokotteita tuotetaan maailmassa 1,5 miljardia annosta, ja sen maksimikapasiteetti on 6…8 miljardia annosta vuodessa.

Yksi kansanterveystyön perusviisaus on, että koko väestön tai sen parhaassa asemassa olevan osan terveyden yhteyttä heikoimmassa asemassa olevien terveyteen ei ole mahdollista katkaista.  Tunnetusta esimerkistä käy tuberkuloosi.  Kaupungissa, jonka köyhälistössä leviää hoitamaton antibioottiresistentti tuberkuloosi, tartunnan vaara kohdistuu jokaiseen.  SARS-CoV-2 virusvarianttien leviäminen osoittaa, että [sisä]ilman kautta hengitysteistä hengitysteihin tarttuvan viruksen kohdalla edellä kuvattu koskee koko maailmaa.  Suojataksemme itsemme covid-19 sairaudelta, yhteisömme sen sosiaalisilta, yhteiskuntamme poliittisilta ja yrityksemme taloudellisilta seurauksilta meidän on suojattava niitä kaikkia maailman laajuisesti.  On huolehdittava, että koronarokotteet saadaan mahdollisimman nopeasti kaikkialle ja kaikille.  Tätä varten WHO käynnisti huhtikuussa 2020 globaalin COVAX aloitteen covid-19 testien, hoitotarvikkeiden ja rokotteiden ohjaamiseksi matala- ja keskituloisten maiden käyttöön.  Tähän mennessä COVAX on toimittanut 40,5 miljoonaa rokotetta 118 kohteeseen.  Määrä tulisi satakertaistaa!   Ensimmäisen rokotteen on nyt saanut vasta kymmenesosa maailman väestöstä ja tällä vauhdilla sen rokottaminen vie 4,6 vuotta.

 

Pandemian tukahduttaminen on edelleen nopein ja varmin tie vapaaseen kesään

Ettei totuus unohtuisi, nopeampia ja helpompiakin vaihtoehtoja on. SARS-CoV-2 viruksen alueellisesti rajattu eliminaatio tavoitetietoisin tukahduttamistoimin on edelleen täysin mahdollista ja toteutettavissa 6…8 viikossa kuten on jo tehty kahden miljardin ihmisen asumilta alueilta Itä-Aasiassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa.  Valtakunnalliset rajoitustoimet on niissä ulkomailta matkustamista lukuun ottamatta poistettu jo viime keväänä tai alkusyksyllä, minkä jälkeen rajoitukset ovat olleet tilanteenmukaisia, paikallisia ja lyhytaikaisia.  Näistä ensimmäisinä Australia ja Uusi Seelanti avasivat 18.4.2021 rajansa toistensa kansalaisille.

Jouni Tuomiston mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 20.4. osoittaa kuinka yksinkertaisesta asiasta tämän viruksen eliminoimisessa Suomesta on teoriassa kyse.  Skenaario on niin äärimmäisen houkutteleva, että sen toteuttamiseen kannattaisi todellakin valjastaa parhaat aivot.  Niinpä haastankin lukijani pohtimaan, vaikkapa Open Knowledge Finlandin puitteissa miten, kuinka lyhyessä ajassa ja kuinka lähelle sitä olisi mahdollista elävässä elämässä päästä.

 


 

Täytän lähipäivinä 75 vuotta, mikä sisälläni asuvan penikan on pakko myöntää objektiivisesti todeksi, vaikka se ei kykenekään asiaa mitenkään käsittämään.  Olen vuosikymmeniä tukenut Suomen suurinta kansainvälisen avun järjestöä, Kirkon Ulkomaanapua, jolle toivon kaikki muistamiset osoittamaan.  Tällä kertaa Facebook ponkaisi tämän kampanjan pystyyn yhdellä klikkauksella ”avaimet käteen menetelmällä” ennen kuin ehdin edes huomata, että päivä lähestyy koronasta huolimatta.  Jos haluat lahjoittaa Kirkon ulkomaanavulle ilman välikättä, voit tehdä sen myös suoraan Kirkon Ulkomaanavun pankkitilille Nordea IBAN: FI33 1572 3000 5005 04 ja kirjoittaa viestikenttään ”Matti Jantusen 75 v. päivän lahja Kirkon Ulkomaanavulle”.

 

Covid-19, herd immunity and harvesting effect?

Conclusions in short

Herd immunity from covid-19 infections significantly reduced further covid-19 deaths.  Where 45 – 60 % of the population had been infected the reduction exceeded 90%.  This result, however, applies in conditions where physical contacts are restricted, like they were in Italy in October – December 2020, and no new resistant variants played a role.

Signs of the decay in herd immunity could be seen at 10 – 12 months.

Herd immunity via infecting 60 % of the population would cause 600 – 800 excess deaths per 100 000, plus a severe burden of disease for the population and society.  No democratic society would tolerate nor could its existing health care service manage the consequences.  Luckily, this is a theoretical scenario only, because vaccination will provide a more reliable, affordable and acceptable path to herd immunity.

Harvesting effect, assumption that covid-19 mostly kills old and frail individuals, who would otherwise die only weeks or months later, gets zero support from the Italian mortality statistics.  The 50…500 % excess deaths in March – May were not followed by any mortality dip in the summer, when the covid-19 cases and deaths remained low.

 

Prelude – How did we get here

A year ago evidence had already spread from Wuhan, China, that covid-19 is a deadly disease [albeit with two orders of magnitude disagreement about how lethal] and that its unrestricted expansion into a pandemic would exert worldwide health, social and economic disruption beyond anything experienced in the recent decades.  The virus, SARS-CoV-2 had already made inroads to dozens of countries in all continents, and the first European city to feel its wrath was Bergamo in Lombardy, Italy.

Many countries in East-Asia decided to suppress the epidemic with the aim of eliminating it like SARS in 2002 – 3 [East-Asian approach].  In contrast the default policy in the most lax or self-confident Western countries was to prep up the annual flu epidemic practices, reserve capacity in the hospitals and in the absence of any vaccine essentially let the epidemic happen without too much control.  In the more stringent European countries the plan was to flatten the curve, i.e., manage the spread of the virus within the population and to channel it around the more vulnerable populations so that the health care facilities could tackle the inevitable load and the epidemic would generate herd immunity within the population before autumn or winter [European approach].

Critical voices were sounded not only about the probability of success in managing an infection that had already shown >10 % lethality for large segments of the population, but also about the very ethics of it.  Instead, application of the East-Asian suppression/elimination approach, already in effect in China, South-Korea, Taiwan and Singapore, were demanded.  Those policies, again, were criticized as being impossible to maintain, inevitably leading to closed countries and regions – large prison camps with no exit in sight – because SARS-CoV-2 had already spread too far to be eliminated from the face of the Earth like SARS-CoV-1.  Before last Autumn little promise existed for capabilities to suppress/eliminate the covid-19 pandemic by effective vaccination within the next few years, or to treat it affordably and with a comforting degree of success.

Although much new knowledge, social and individual experience has accumulated in the past 12 months, only one true game changer has emerged, the vaccines.  The human and social cost of not preventing the virus from spreading through the population turned intolerable and has led to humanitarian disasters in, e.g., Bergamo/Italy, New York/USA, Manaus in Amazonas and now all of Brazil, Peru, and countless smaller and less publicized epicentres.  The pandemic has already taken and will take much longer to get under control than assumed – not too different from the Spanish flu pandemic of 1918-19.

The East-Asian approach was adopted also in Australia and New Zealand and compared to the European and American approaches it has resulted in only 1/100 of the death and 1/10 of the economic consequences.  These countries have on one hand isolated themselves with strict border controls and mandatory quarantines for all immigrating individuals.  On the other hand, within their borders they have enjoyed much shorter, more localised lockdowns and fewer, if any social and business restrictions for most of the time since March 2020.  In a way these countries have developed into the predicted “prison camps”.  Note, however, that (i) getting into, not out of them is restricted, (ii) the restrictions concerning personal freedoms, social and business life in Taiwan, New Zealand etc. are minimal in comparison to most European countries, which are merely speculating the possibilities of lifting or strenghening some of their current lockdown measures, and (iii) the vaccines will help out the East-Asian, European and American countries just the same.  New Zealand and Australia have now agreed to start on 19 April a Trans-Tasman travel bubble between the two countries.

The Fifth Amendment of the US Constitution defines life, liberty and property as unalienable human rights.  This is a well prioritised list and hard to disagree with.  From what we know today, the East-Asian approach to the pandemic has protected each of these three human rights incredibly much better than the European approach, or American for that matter.

In many European countries the lockdowns and travel restrictions of March … June 2020, aided by the seasonality of the virus itself, achieved low or near zero covid-19 transmission levels in June – August.  Experts warned about the second wave awaiting in the autumn, but large segments of the population felt that the pandemic is all but over, political leaders did not want to spoil the mood kept on  lifting remaining restrictions, and much of the vacationing and holiday travel resumed.  The pandemic began to grow already in August and when the vacationers went back to work and children back to school the second wave was raising and it grew in many countries bigger than the first one.  The golden opportunity that had been provided by almost choking the pandemic in July, was lost by short sighted and wishful European decision makers and impatient populations.  Few were willing to face the reality.  Decision makers dragged their feet, wishing and promising “It’s going to disappear It is disappearing” without the  unpopular restrictions.  Outspoken citizens were tired of being told what to do and not do, let alone being prevented from moving about and entertaining themselves as they pleased and they began to gather for demonstrations about their assumed rights on the streets.  Alternative realities and conspiracy theories fuelled denialism.  Finally, promising news about the relief waiting just around the corner in the form of new vaccines were all too eagerly absorbed by the more facts oriented individuals.

Before Christmas, just when the autumn wave of the pandemic was getting under control, new, more contagious and lethal virus variants, led by the British B.1.1.7, emerged.  The new circumstances forced more responsible decision makers to accept that no realistic vaccine availability schedule could flatten the present third wave much, at best it might reduce its mortality to some extent.  The B.1.1.7 variant led to incredibly fast covid-19 infection growth rates, first in the UK (8.12.20 – 8.1.21) and Ireland (16.12.20 – 8.1.21), then in Portugal (27.12.20 – 28.1.21), Finland (3.1. – 20.3.), Czechia (30.1. – 3.3.), Estonia (8.2. – ), Hungary (15.2. – 20.3.), etc. and forced new lockdowns before and after Christmas.  The Brazilian P.1 variant apparently bypasses the immunity from earlier SARS-CoV-2 infection, and the Pfizer-BioNTech, Moderna and Astra-Zeneca vaccines are less effective for the South African B.1.351 and the Californian B.1.427/B.1.429 variants.

Now, after thousands of virological, clinical and epidemiological studies and dozens of global and detailed daily accumulating databases on SARS-CoV-2 and covid-19 – all available in the internet – we know much more and have immense amounts of data to deepen our knowledge further.  My aim here is to extract from these data (i) indications for herd immunity vs. the percentage of population infected, (ii) estimation of the covid-19 mortality that precedes via-infection-achieved herd immunity, and (iii) evidence about the suggested harvesting effect.

 

What is meant by herd immunity

The human immune system has evolved for as long as different living organisms have lived in close contact, consuming and infecting each other, defending and clearing space for themselves, forming symbiotic relations, etc.  The immune system has become extremely complex, self-learning at both population and individual level.  It is trying to maximise/optimise between two opposite demands, to safely contact/utilize/consume as many other organisms and species as possible, and to rapidly identify, react to, sustain and eliminate the infinite forms of biohazards that these other organisms may present.  Facing a new challenge the immune system of an individual is not always prepared and successful, and may overreact with harmful, even lethal allergic reactions or, as in the case of SARS-CoV-2, cytokine storm.

Once the human immune system has been challenged by a new micro-organism it develops capability to identify it and defend itself.  Within the social practices of a given community the infection of an average individual results in R0 [= reproduction number] new infections among the other individuals.  If R0 < 1.0, the virus and infections may remain endemic in a population, but there is no epidemic.  Increasing social distances and reducing contacts decrease R0 to Rn.  R0 is also reduced when the proportion of the contacted individuals, who are already immune from previous infection or vaccination, increases.  The infections increase when Rn > 1.0, decrease when Rn < 1.0.  A population has acquired herd immunity when the value of Rn stays below 1.0 in its unrestricted physical and social setting.  Herd immunity prevents the expansion of occasional new cases into an epidemic but it does not zero the possibility of new infections.  By diminishing the frequency of infected contacts herd immunity protects also non-immune individuals.

For many viruses, including the common cold, influenza and corona, immunity and thus herd immunity is not absolute or permanent.  This is the likely outcome for SARS-CoV-2 as well, i.e., once acquired herd immunity fades away as individual immunities grow weaker or new virus variants bypass the immune responses of too many individuals and R0 within the population exceeds 1.0 again.

Therefore the questions concerning SARS-CoV-2 herd immunity are: How high proportion of the population needs to have acquired immunity for Rn<1.0 and what is the decay rate of the herd immunity.  I will also try to answer the question, how many lives would be sacrificed in achieving herd immunity via infections.  The answer is relevant for the discussion about the risks herd immunity via vaccination, because presently its only alternative is immunity via infection.

 

What is meant by harvesting effect

Its scientific synonym is temporary mortality displacement.  The harvesting effect begins with the fact that each individual will die and only die once – no disagreement about that.  The relevance of harvesting effect depends on a value judgement: a death that occurs weeks before one’s time carries less weight than a death that is years or decades premature.  This is not universally agreed upon.  In a murder trial it makes no difference, in public health care management it should and does.  Preventable, environmentally transmitted diseases and deaths [e.g., from environmental tobacco smoke, urban air pollution, contaminated consumer products, manageable or preventable epidemics, etc.] are usually considered to fall in between.

Harvesting effect is often suggested as an explanation for high death counts associated with, e.g., ambient air pollution, heat wave, or flu epidemic, when most of the individuals who die are, indeed, old, sick and frail, and it is assumed that they would otherwise have died within the next weeks or months at the most.  If that assumption is correct the peak that is attributed to harvesting should be followed by a respective dent during the following weeks or months.

The question is, do the available 2020 mortality statistics give support for the presence or absence of harvesting effect in the case for the covid-19 pandemic.

 

The ISTAT Database

I try to answer these questions utilizing the Italian Instituto Nationale di Statistica (ISTAT) total, excess and covid-19 deaths database.  What makes this database particularly useful is its (i) size, [746 thousand deaths in 2020 / 101 thousand excess deaths compared to 2015 – 19 / 76 thousand official covid-19 deaths / population of 60 million], (ii) level of spatial and temporal detail [107 provinces, 12 months], and (iii) quantitatively wide range of impact.

In the first overbearing covid-months the limited understanding of the disease, its attack and fatality rate, the level asymptomatic but contagious infections and lacking capacity of large scale virus testing led to large and regionally varying underestimations of the actual infection counts [in the worst weeks and locations less than 10% of the cases were tested].  From March to May the daily numbers of reported cases per region, province and city, therefore, are of little value for comparison in time or space.  This was understood already in April and the speculations about the true infection numbers both over- and underestimated reality.  In May serological SARS-CoV-2 antigen analyses of the first population samples began to provide more accurate and often surprising [much below the presumed] estimates of the percentages of the infected in populations.  But representative serological data remain still few and far between, provide little spatial and no temporal resolution.

Therefore, most of my analyses in his presentation are based on the more reliable mortality data.  Still, also the reported covid-deaths are almost always under-estimates.  These data, however, are given reliable calibration plus spatiotemporal resolution via comparison to weekly … monthly, local … national mortality statistics.  The total annual 2020 (ref. 2015 – 19) excess mortality in Italy was 25 % or 100 500, in March it was 48 % in the whole Italy and 580 % (!) in Bergamo.  For the whole of Italy the number of excess deaths in 2020 exceeded the official covid death count by 32 % or 24 600 [a rather typical exceedance level in much of Europe].  Except for the least infected provinces and the months of lowest covid-19 incidence, the excess deaths exceeded the reported covid-19 deaths.  For monthly covid-19 deaths in each province I am using the higher of the two values.  Using excess deaths only would reduce the total death count by only 1.1 % but result in some negative covid-19 death estimates, when more realistic values are found in the covid-19 deaths table.

 

Herd immunity from covid-19

The covid-waves of 2020 treated the 107 Italian provinces very differently.  The total excess death rate varied from < 30#/100 000 [provinces of Catanzaro, Siena, Vibo Valentia and Salerno, population 1,9 million] to 179#/100 000 [Italy, population 60 million] and > 500#/100 000 [provinces of Piacenza, Bergamo and Cremona, population 1,8 million].

The covid-19 spring wave, March-May 2020, left the 107 Italian provinces with the infected, seropositive populations that ranged from below 1% to 57%.  The highest percentages were observed in two surveys conducted in Bergamo, 38.5% of 133 workers who returned to the workplace in two companies after the end of the lockdown on May 5. 2020, and 57% of the 9 965 residents who had blood tests between April 23. and June 3.  I use the latter value, because most of its samples were collected later and its base was larger and broader.

For the whole of Italy the two waves of the pandemic, March – May and October – December, resulted in equal, 32%, excess mortality impacts.  Between the provinces the two waves differed considerably, however.  Herd immunity should be observable by comparing the Spring and Autumn waves: a high level of seropositivity generated by a high Spring wave should lower the respective Autumn wave.

In the first figure, therefore, I plotted the excess mortality of October – December against the excess mortality of March – May for the 107 provinces.  Most of the provinces appear in the left of the figure where the Autumn wave was broadly similar to the Spring wave.  In the provinces that experienced the highest Spring wave, Cremona and Bergamo the Autumn wave was much lower, i.e., a significant level of herd immunity had obviously developed.  In these provinces 45-60 % of the population had been infected in the Spring wave, and new deaths 6…10 months later in the Autumn wave appear to have been quenched by 90 % or more.  Keep in mind, though, that these results apply in conditions where contacts within the population remained restricted, i.e., Italy in October – December 2020, and no new resistant SARS-CoV-2 variants played a role.  In the absence of contact restrictions higher percentages of the infected would obviously be needed to have the same protective effect.

In the second figure I have plotted the March – May excess deaths per 100 000 people against the estimated percentage of the infected by June 2020 in the populations of the 107 provinces.  From the figure you can see that the human cost of achieving herd immunity via infecting 60 % of the population would be extremely high, in the order of 600 … 800 deaths per 100 000 plus a heavy and in part long term burden of disease for the population, society and health care [For comparison: 5 cases of narcolepsy per 100 000 from the 2009-2010 swine flu vaccinations were considered unacceptable].  The death count and burden of disease could be reduced to some extent via improved medication and care methodologies and by targeting a higher proportion of the infections to less vulnerable subpopulations.  Yet, the required social engineering for targeting the infections would be unthinkable and, besides, it is questionable that any society would tolerate, or its existing health care service could survive the consequences.

Note, however, that this is the most indirect and weakest of the analyses in this article, but this does not affect its general message.

Luckily this is presently a theoretical scenario only.  There is every likelihood that vaccination, improved and updated as necessary, will provide a more reliable, infinitely more affordable and socially acceptable path to herd immunity.

In the third figure I have plotted the month-by-month excess mortality in Bergamo, in the 11 worst hit provinces combined, and in the whole of Italy.  It supports the finding from the first figure that Bergamo, which was hit the worst in the Spring, was best protected in the Autumn vs. the 11 worst hit provinces, and also that the 11 worst hit provinces combined were better protected than the whole of Italy.

Nine to twelve months after the Spring wave also the first signs of decay in the herd immunity in Bergamo begin to appear in the covid-19 deaths of Bergamo from December 2020 to March 2021 [prediction] which are, again, increasing relative to the whole of Italy.

Harvesting effect in covid-19

As explained earlier, harvesting effect means that, e.g., covid-19 mostly kills old, sick and frail individuals, who would otherwise have died only weeks or a few months later.  If harvesting effect would be real in Bergamo, the 576 % excess mortality in March and 129 % in April [6240 excess deaths in March – May] should have been followed by a considerable dent in the mortality of June – September, when only 44 covid-19 deaths occurred.  The absence of harvesting is obvious in the third figure.  There was an overall mortality dip in June – September, but it was only 85 deaths, too small to stand out in the figure and two orders of magnituge below the level that would support harvesting.  Relative to 2015-19 the mortality statistics of 2020 for the whole of Italy show 51 000 excess deaths in March – May, and a dip of 390 deaths in July [none in the other summer months].

Plotting the Summer (y) excess mortality percentages of all 107 provinces against the respective Spring (x) percentages should, in the case of harvesting, produce a clear correlation; heavy harvesting, i.e., high excess mortality in March – April, should result in respective negative excess mortality in June – July, while low excess mortality in the Spring should have minimal or no impact on the Summer mortality.  The fourth figure presents the result.  The excess mortality of June – July is totally unaffected by the excess mortality of March – April, the correlation between them R2 = 10-7.  There is zero harvesting effect. Q.E.D.

The Italian mortality statistics provide zero support for the harvesting effect – mortality displacement – for covid-19.  The death counts of June – July were completely unaffected by the death counts of March – April, i.e., no mortality had been displaced by 1 … 5 months from the Summer to the Spring. 

This finding agrees with the British-Italian study which concluded that a man dying from covid-19 in Italy loses in average 13 years and woman 12 years of life.

While harvesting of the old, sick and frail is often given as the ovious, self-evident explanation – needing no further proof – for the observed mortality impacts from air pollution, heat waves, epidemics, etc., any supporting evidence is rarely given.  Studies on, e.g., the infamous smog episode in London 1951, urban ambient air pollution in European Cities 2021, and the West European heat episode of 2003, have specifically ruled out any significant role of harvesting in the observed excess mortality.

Covid-19: Kronologinen päivittyvä linkkikokoelma. Vol 5. 2021

Vol 5 linkit, joiden täydentäminen alkoi 23.2.2021, esitetään uusimmat ylimpänä. Tämä nopeuttaa kiinnostavimpien, usein uusimpien linkkien löytämistä. Jatkuvasti päivittyvät löytyvät edelleen alimpana. 

Disclaimer: Tästä ja edellisistä kolmesta linkkikokoelmasta löytyvät artikkelit eivät muodosta täydellistä, edustavaa, suositeltua eikä luotettavaksi varmennettua koostetta eri medioissa julkaistuista SARS-CoV-2 virukseen, Covid-19 sairauteen, sen hoitoon tai estämiseen liittyvistä artikkeleista.


Emeritusprofessori kyseenalaistaa jatkuvan käsidesillä lotraamisen: ”Enemmän haittaa kuin hyötyä”. Professori Olli Ruuskanen pitää käsidesin käyttöä koronaviruksen torjuntaan turhana. THL:n Carita Savolainen-Kopra puolestaan kehottaa käyttämään käsidesiä varsinkin tilanteissa, joissa kohtaa paljon ihmisiä. Ilta=Sanomat. 5.10.2021.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008308706.html

Kun koronavirus alkoi levitä, suomalainen ylilääkäri kirjoitti muistiin pahaenteiset sanat – Sitten hän otti yhteyttä tutkijoihin, joiden oivallus mullisti ymmärryksen tautien torjunnasta. Näin suomalaistutkijat pääsivät koronaviruksen tartuntamekanismin jäljille ensimmäisten joukossa. Helsingin Sanomat. 5.10.2021. https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000008293224.html?share=c7a1e7ddd43fc44810c98e6b0ed4b272

Kannattaisiko rokotetun nyt altistaa itsensä koronalle? – ”Tätä on mietitty”, toteaa ylilääkäri. Kaksi koronarokoteannosta antaa todennäköisesti hyvän suojan vakavaa tautia vastaan, mutta täydellinen turva se ei ole. Iltalehti. 5.10.2021. https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/b9f7d947-af3f-4a5f-812c-f8b7f018cd88

Battling Delta, New Zealand Abandons Its Zero-Covid Ambitions. The country is changing course seven weeks into a lockdown that has failed to end the outbreak and tested the patience of many residents. The New York Times. 4.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/04/world/australia/new-zealand-covid-zero.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur

Israel kiristää COVID -vihreän passin sääntöjä ja herättää mielenosoituksia. Israel on rajoittanut COVID Green Pass -palvelunsa salliakseen vain ne, jotka ovat saaneet rokotteen tehosteannoksen tai äskettäin toipuneet koronaviruksesta, pääsemään sisätiloihin. USUutiset. 3.10.2021. https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2021-10-03/israel-tightens-covid-green-pass-rules-sparking-protest

COVID-19 Albertan tilastot. Interaktiivinen yhdistetty data COVID-19-tapauksista Albertassa. Alberta. 3.10.2021. https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm

Hengenpelastus: Vahvistimet vähentävät vanhusten COVID-kuoleman riskiä 50: een vakioimattomasta korosta. Israelin ajat. 3.10.2021. https://www.timesofisrael.com/life-saver-boosters-cut-elderlys-risk-of-covid-death-to-50th-of-unvaxxed-rate/

Suurin osa suomalaisista ei hyväksy koronarokotteesta kieltäytynyt tavoitteteen vuoksi.
Reilu kolmannes odottaa pakollista koronarokotetta kaikille yli 12-vuotiaille, joille rokotteen ottaminen on mahdollista. Helsingin Sanomat. 3.10.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008303018.html

Koronarokotteen ottajille jaettiin ilmaisia ​​ämpäreitä – näin paljon rokotemäärät kasvaaivat. Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari pitää lukuja hyvin rohkaisevina. Ilta = Sanomat. 3.10.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000008302523.html

Koronapassi jo 12-vuotiaille? Sairaanhoitopiireiltä ymmärrystä, mutta myös kovaa kritiikkiä: Se olisi rokottamattomien lasten syrjintää. Osa sairaanhoitopiireistä kritisoi suorituksia hallitus esitetään ottaa koronapassi käyttöön jo 12–16-vuotiasilla. Lääkärit pelkäävät, että koronapassi pudottaisi lopullisesti muutenkin syrjäytymisvaraassa olevat nuoret pois harrastuksista. YLE-Uutiset. 3.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12126202

Yhteiskunnan on aika palata normaaliin, mutta rokottamattomilla vaara ei ole ohi
Tartuntoja saa myös rokotetut, mutta heillä vakavan taudin riskit pienellä. Helsingin Sanomat. 2.10.2021. https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000008303359.html

2000 vuotta vanha ilmatieteen teoria, joka sokaisi Covid-asiantuntijat. Tämän seurauksena varotoimenpiteet, kuten naamioiden käyttö ja parempi ilmanvaihto julkisilla alueilla, viivästyivät traagisesti, sanoo uusi raportti. The Telegraph. 2.10.2021. https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/every-medical-authority-failed-realise-covid-airborne-late/

Ihmisen ja ympäristön viruskuormasuhteiden määrittäminen lieventämisstrategioiden keskellä valvotussa kammiossa osallistujien kanssa, joilla on COVID-19. Tutkimusaukio. 2.10.2021. https://www.researchsquare.com/article/rs-940891/v1

Tyksissä jouduttiin perumaan leikkauksia, tässä teholla oli rokottamattomia koronapotilaita. Turun Sanomat. 1.10.2021. https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5440236/Tyksissa+jouduttiin+perumaan+leikkauksia+silla+teholla+oli+rokottamattomia+koronapotilaita

THL vastusti hallituksen vapaaseen avata tavoitteita – Mika Salminen: ”Rajoituksia on lähdetty purkamaan ennenaikaisesti”. STM: n Taneli Puumalaisen mukaan koronarajoitukset on Suomessa hyvin pitkälle purettu: ”Tilanne tuskin muuttuu, kun 80 prosenttiain rajapyykki saavuttaa”. Ilta = Sanomat. 1.10. 2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000008302523.html

U.S. Coronavirus Death Toll Surpasses 700,000 Despite Wide Availability of Vaccines. The latest Covid-19 deaths were concentrated in the South, and included more younger people than before. Every age group under 55 saw its highest death toll of the pandemic this August. The New York Times. 1.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/01/us/us-covid-deaths-700k.html

Lokakuu 1-10

SARS-CoV-2-infektiot aiheuttavat korkeampia alkuperäisiä antigeenisiä synti-vasta-aineita verrattuna SARS-CoV-2-mRNA-rokotuksiin. medRxiv. 30.09.2021. SARS-CoV-2-infektiot aiheuttavat korkeampia alkuperäisiä antigeenisiä synti-vasta-aineita kuin SARS-CoV-2-mRNA-rokotukset | medRxiv

BNT162b2 -mRNA -rokotteen immuunivasteiden kestävyys. BiorXiv. 30.9.2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.30.462488v1

Maskia sopii nyt käyttää oman harkinnan mukaan – näin THL: n uusi suositus otetaan vastaan ​​Helsingissä. THL on uudistanut maskinkäyttösuositustaan. Jatkossa maskin käytössä korostuu oma harkinta. YLE-Uutiset. 30.9.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12121899

Monitoraggio Fase 2. Report settimanale. Report 72. Sintesi nazionale. Dati relativi alla settimana
20/9/2021-26/9/2021 (aggiornati al 29/9/2021). Ministero della Salute. ISS. 29.9.2021. https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_monitoraggi_81_0_fileNazionale.pdf

Koronapotilaat pyytävät rokotusta jopa sairaalavuoteella – lääkäri: ”Moni ei tiennyt, how vakava sairaus korona on”. Lääkäri Ibrahim Ahmedin useita lisää sairaalahoitoon joutuvista koronapotilaista päätyy sinne nyt aivan turhaan, koska suojaavia rokotteita on olemassa. Iltalehti. 28.9.2021. https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/7f3511ea-9da9-4625-a9f1-8815eabeae14

Epidemia COVID-19 Aggiornamento nazionale. 22 settembre 2021 – ore 12:00. ISS, 22.9.2021,Epidemia COVID-19 (iss.it)

 

Syyskuu 21-30

Covid-19 tutkimuskatsaus 11/2021. Valtioneuvoston kanslia. 30.9.2021. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163530/COVID-19-tutkimuskatsaus%2011-2021.pdf?sequence=1

Syyskuu 11-20

WHO sanoo, että voimakkaasti rokotetuilla mailla on ”väärät ajatukset” COVID -varianttien turvallisuudesta. Newsweek. 8.9.2021. https://www.newsweek.com/who-says-highly-vaccinated-countries-have-false-sense-safety-covid-variants-1627167

Massiivinen satunnaistettu tutkimus on todiste siitä, että kirurgiset naamarit rajoittavat koronaviruksen leviämistä, kirjoittajat sanovat. Washington Post. 1.9.2021. https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/01/masks-study-covid-bangladesh/

Syyskuu 1-10

COVID-19: tapausten demografiset tiedot. Kaikki tiedot vahvistetuista ja todennäköisistä COVID-19-tapauksista Uudessa-Seelannissa. Terveysministeriö. 31.8.2021. https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-data-and-statistics/covid-19-case-demographics

Yhden vuoden tulokset sairaalassa selviytyneiltä COVID-19-potilailla: pitkittäinen kohorttitutkimus. Lancet. 28.8.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01755-4/fulltext

BNT162b2 -rokotteen tehosteannoksen suoja: Israelin valtakunnallinen tutkimus. 27.8.2021. https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-effinity-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_booster-27082021.pdf

Hengityselinten virusten leviäminen ilmassa. Tiede. 27.8.2021. https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.abd9149

Waning immunity of the BNT162b2 vaccine: A nationwide study from Israel. Technion. nn.8.2021. https://technionmail-my.sharepoint.com/personal/yairgo_technion_ac_il/Documents/Corona/waning_immunity/Waning%20immunity%20of%20the%20BNT162b2%20vaccine%20A%20nationwide%20study%20from%20Israel.pdf

Having SARS-CoV-2 once confers much greater immunity than a vaccine—but no infection parties, please. Science. 26.8.2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/08/having-sars-cov-2-once-confers-much-greater-immunity-vaccine-no-infection-parties

Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting. New England Journal of Medicine. 25.8.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475?query=featured_home

Kooste koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista. FIMEA. Päivitetty 25.8.2021. Kooste koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista – Fimea

What to Know About Boosters if You Got the Johnson & Johnson Vaccine. A second dose of the vaccine appears to provide additional protection, and health experts say that boosters will likely be recommended. The New York Times. 25.8.2021. What to Know About Boosters if You Got the Johnson & Johnson Vaccine – The New York Times (nytimes.com)

Britanniassa yhden tapahtuman epäillään aiheuttaneen lähes 5 000 korona­virus­tartuntaa. Boardmasters-festivaalipaikan naapurustot ovat nousseet ilmaantuvuudessa maan kärkeen, mutta viranomaiset pitävät niitä odotettuna seurauksena ja nostavat esiin tapahtuman hyödyt. Helsingin Sanomat. 24.8.2021. Britanniassa yhden tapahtuman epäillään aiheuttaneen lähes 5 000 koronavirustartuntaa – Ulkomaat | HS.fi

Schools will need more than fresh air to stop COVID-19: MIT study. [Masks, the biggest takeaway]. Medical News Today. 23.8.2021. Study shows why opening windows in class will not stop COVID-19 (medicalnewstoday.com)

Muovisista tilanjakajista haetaan suojaa koronaa vastaan – Kannattaako niitä käyttää? Suomesta ja maailmalta kertyy tutkimustietoa siitä, mikä rooli muovisuojilla ja tilanjakajilla voi olla koronatartuntojen torjunnassa. Mediuutiset. 23.8.2021. Muovisista tilanjakajista haetaan suojaa koronaa vastaan – Kannattaako niitä käyttää? | Mediuutiset

Sairaalahoitoon joutuneiden koronapotilaiden piina jatkuu – 90% oirehtii vielä puoli vuotta sairastumisen jälkeen. Filha ry:n kyselytutkimukseen osallistuneilla sairaalassa hoidetuilla koronapotilailla on karua kerrottavaa. Mediuutiset. 23.8.2021. Sairaalahoitoon joutuneiden koronapotilaiden piina jatkuu – 90% oirehtii vielä puoli vuotta sairastumisen jälkeen | Mediuutiset

Hallitus rikkoo omaa koronastrategiaansa – 5 syytä, miksi ohjauskirjeet aiheuttavat ongelmia. Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti tällä viikolla kaksi ohjauskirjettä, jotka tekevät koronarajoitusten säätämisestä aiempaa vaikeampaa. Moni asia selviäisi, jos hallitus säätäisi lakeja kirjeiden lähettämisen sijaan. Ohjauskirjeet myös rikkovat hallituksen omaa hybridistrategiaa, sanoo dosentti Pauli Rautiainen. Hallitus myös salaa korona-asiakirjoja, vaikka se lupasi julkistaa niitä.Iltalehti. 21.8.2021. 5 syytä, miksi valtioneuvoston ohjauskirjeet ovat ongelma (iltalehti.fi)

Elokuu 21-31

Aluehallintoviranomaiset vähät välittävät jo toisesta hallituksen ohjauskirjeestä lyhyen ajan sisällä – mitä tästä oikein pitäisi ajatella? Ohjauskirjeillä hallituksen ministerit haluavat ilmaista huolensa lapsista ja nuorista. Toivottuja poliittisia irtopisteitä niistä tuskin heruu, sillä kirjeiden painoarvo näyttää jäävän nollaan. YLE-Uutiset. 20.8.2021. Aluehallintoviranomaiset vähät välittävät jo toisesta hallituksen ohjauskirjeestä lyhyen ajan sisällä – mitä tästä oikein pitäisi ajatella? | Yle Uutiset | yle.fi

Researchers discover hidden SARS-CoV-2 ’gate’ that opens to allow COVID infection. Phys.org. 19.8.2021. Researchers discover hidden SARS-CoV-2 ’gate’ that opens to allow COVID infection (phys.org)

Kasvomaski paljastaa koronatartunnan käyttäjän hengityksestä – Analyytikko: ”Tästä voi tulla koronatestin uusi standardi”. Harvardin yliopiston ja MIT:n tutkijat keksivät kasvomaskin, joka paljastaa käyttäjänsä koronatartunnan.Mediuutioset. 19.8.2021. Kasvomaski paljastaa koronatartunnan käyttäjän hengityksestä – Analyytikko: ”Tästä voi tulla koronatestin uusi standardi” | Mediuutiset

The PPE Pandemic: Sex-Related Discrepancies of N95 Mask Fit. EMJ. 19.8.2021. The-PPE-Pandemic-Sex-Related-Discrepancies-of-N95-Mask-Fit.pdf (emg-health.com)

Those Anti-Covid Plastic Barriers Probably Don’t Help and May Make Things Worse. Clear barriers have sprung up at restaurants, nail salons and school classrooms, but most of the time, they do little to stop the spread of the coronavirus. The New York Times. 19.8.2021. Why Anti-Covid Plastic Barriers May Make Things Worse – The New York Times (nytimes.com)

Are vaccines becoming less effective at preventing Covid infection? Researchers puzzle over suggestions that jabs do not stop transmission as well as first thought. Financial Times. 19.8.2021. Are vaccines becoming less effective at preventing Covid infection? | Financial Times (ft.com)

New SARS-CoV-2 variants have changed the pandemic. What will the virus do next? Science. 19.8.2021. New SARS-CoV-2 variants have changed the pandemic. What will the virus do next? | Science | AAAS (sciencemag.org)

New studies hint that the coronavirus may be evolving to become more airborne. The virus appears to spread through the air, but masks reduce the amount of infectious virus. ScienceNews. 17.8.2021. The coronavirus may be evolving to be more airborne, new studies hint | Science News

What’s safe to do during summer’s Covid surge? STAT asked public health experts about their own plans. StatNews. 17.8.2021. What’s safe to do during summer’s Covid surge? STAT asked the experts (statnews.com)

The animal origin of SARS-CoV-2. Science. 17.8.2021. The animal origin of SARS-CoV-2 | Science (sciencemag.org)

Covid death toll rises as mortality rate exceeds five-year average. The Times. 17.8.20212. Covid death toll rises as mortality rate exceeds five-year average | News | The Times

Ruotsalaistutkimus: koronavirustartunta suurentaa sydän- ja aivoinfarktin vaaraa. Duodecim Terveysportti. 17.8.2021. Ruotsalaistutkimus: koronavirustartunta suurentaa sydän- ja aivoinfarktin vaaraa (terveysportti.fi)

Tutkija arvostelee ankarasti Suomen koronatoimia: ”Elämme vaarallisia aikoja”. ”Kun tartuntoja on liikaa ja jäljitys pettää, tulvapato on auki, ja yleiset rajoitukset on ainoa keino hidastaa leviämistä. Vapaata leviämistä eivät sairaalat kestä”, Tuuli Lappalainen kommentoi. Mediuutiset. 16.8.2021. Tutkija arvostelee ankarasti Suomen koronatoimia: ”Elämme vaarallisia aikoja” | Mediuutiset

Why we missed hugs. The Conversation. 16.8.2021. Why we missed hugs (theconversation.com)

U.S. to Advise Boosters for Most Americans 8 Months After Vaccination. Nursing home residents and health care workers will most likely be the first to get booster shots, as soon as September, followed by other older people who were vaccinated last winter. The New York Times. 16.8.2021. US to Advise Booster Shots for Most Americans 8 Months After Vaccination – The New York Times (nytimes.com)

Children hospitalized with COVID-19 in U.S. hits record number. Reuters. 16.8.2021. Children hospitalized with COVID-19 in U.S. hits record number | Reuters

HUS:in ja Tradekan uusi miljoonayhtiö kanavoi verovaroja vasemmistolle. Helsingin–Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) alkaa vuokrata diagnostiikkalaitteita vasemmistotaustaisen Tradekan kanssa perustettavalta yhtiöltä jopa 20 miljoonalla eurolla vuodessa. Syyksi kerrotaan halu kiertää sote-lainsäädäntöä. Iltalehti. 14.8.2021. HUS:in ja Tradekan uusi miljoonayhtiö kanavoi verovaroja vasemmistolle (iltalehti.fi)

Infectious SARS-CoV-2 in Exhaled Aerosols and Efficacy of Masks During Early Mild Infection. medRxiv. 13.8.2021. 2021.08.13.21261989v1.full.pdf (medrxiv.org)

Covid-19: China pressured WHO team to dismiss lab leak theory, claims chief investigator. The BMJ. 13.8.2021. Covid-19: China pressured WHO team to dismiss lab leak theory, claims chief investigator | The BMJ

Koko maailman rokottaminen olisi halpaa – ”Samalla voitaisiin hoitaa pois tuhkarokko”. Pandemian pidentyminen on kallista ja kasvattaa koronaan kuolleiden määrää. Mediuutiset. 12.8.2021. Koko maailman rokottaminen olisi halpaa – ”Samalla voitaisiin hoitaa pois tuhkarokko” | Mediuutiset

How do vaccinated people spread Delta? What the science says. Emerging data suggest that Delta could spread more readily than other coronavirus variants among people vaccinated against COVID-19. But key questions remain. Nature. 12.8.2021. How do vaccinated people spread Delta? What the science says (nature.com)

Elokuu 11-20

‘Goldilocks virus’: Delta vanquishes all variant rivals as scientists race to understand its tricks. The Washington Post. 8.8.2021. Delta defeats other variants as scientists race to understand its tricks – The Washington Post

Minimally instrumented SHERLOCK (miSHERLOCK) for CRISPR-based point-of-care diagnosis of SARS-CoV-2 and emerging variants. Science Advances. 6.8.2021.  Minimally instrumented SHERLOCK (miSHERLOCK) for CRISPR-based point-of-care diagnosis of SARS-CoV-2 and emerging variants | Science Advances (sciencemag.org)

First data about COVID-19 aerosolised vaccine. Univadis. 4.8.2021. https://www.univadis.com/viewarticle/first-data-about-covid-19-aerosolised-vaccine-10c82385

Tutkimus: Pitkät korona­oireet voivat heikentää älyllisiä toimintoja – estävät pahimmillaan autolla ajamisen. Pitkä koronatauti voi vaikuttaa älyllisiin taitoihin, paljastaa uusi brittitutkimus. Ilta=Sanomat. 1.8.2021. Tutkimus: Pitkät koronaoireet voivat heikentää älyllisiä toimintoja – estävät pahimmillaan autolla ajamisen – Kotimaa – Ilta-Sanomat

Elokuu 1-10

Miksi korona ei ryöpsähdä Afrikassa? Viisi koronamysteeriä, jotka ovat vailla vastauksia. Tartuntatautien tutkimuskeskuksen johtajan mukaan virus ei ole levinnyt odotetusti. Iltalehti. 31.7.2021. Viisi mysteeriä koronan leviämisestä – epidemiologi kommentoi (iltalehti.fi)

Covid-19: Pfizer vaccine’s efficacy declined from 96% to 84% four months after second dose, company reports. The BMJ. 30.7.2021. Covid-19: Pfizer vaccine’s efficacy declined from 96% to 84% four months after second dose, company reports | The BMJ

‘The war has changed’: Internal CDC document urges new messaging, warns delta infections likely more severe. The internal presentation shows that the agency thinks it is struggling to communicate on vaccine efficacy amid increased breakthrough infections. The Washington Post. 29.7.2021. Internal CDC document urges new messaging, warns delta infections likely more severe – The Washington Post

Husin apulaisylilääkäri HS:lle: Deltavariantti vie sairaalahoitoon nuoria ja keski-ikäisiä, mutta se voi olla vasta alku yhä vaarallisemmille muunnoksille – Näin pitäisi nyt toimia. Helsingin Uutiset. 27.7.2021. Husin apulaisylilääkäri HS:lle: Deltavariantti vie sairaalahoitoon nuoria ja keski-ikäisiä, mutta se voi olla vasta alku yhä vaarallisemmille muunnoksille – Näin pitäisi nyt toimia | Paikalliset | Helsingin Uutiset

How the Delta variant upends assumptions about the coronavirus. Reuters. 26.7.2021. How the Delta variant upends assumptions about the coronavirus | Reuters

Prognosis: Pfizer Shot Halts Severe Illness, Allows Infection in Israel. Vaccine protects against hospitalization versus delta strain. Variant has been infecting vaccinated people across world. Bloomberg. 23.7.2021. Pfizer Shot Halts Severe Illness, Allows Infection in Israel – Bloomberg

US is split between the vaccinated and unvaccinated – and deaths and hospitalizations reflect this divide. The Conversation. 22.7.2021. US is split between the vaccinated and unvaccinated – and deaths and hospitalizations reflect this divide (theconversation.com)

Should fully immunized people wear masks indoors? An infectious disease physician weighs in. The Conversation. 22.7.2021. Should fully immunized people wear masks indoors? An infectious disease physician weighs in (theconversation.com)

Long COVID: Number of symptoms in first week may predict risk. New research finds a link between the number of COVID-19 symptoms in the first week and the risk of long COVID.
A new systematic review reports that individuals with more than five symptoms during the first week of a SARS-CoV-2 infection were at increased risk of developing persistent symptoms or long COVID.

Age, sex, comorbidities, and hospitalization during the initial phase of illness also predicted the development of this form of the disease.
Individuals with long COVID were at increased risk of cardiovascular and respiratory abnormalities.
Multidisciplinary care, including physical rehabilitation, social support, and mental health services, may be necessary for managing this condition.

Medical News Today. 21.7.2021. Long COVID: More than 5 symptoms in first week may predict risk (medicalnewstoday.com)

We’re Zeroing In On the ‘Holy Grail’ of COVID-19 Immunity. There’s no good way of measuring whether your vaccine worked—yet. The Atlantic. 21.7.2021. COVID-19 Vaccine Success Could Be Measured With One Number – The Atlantic

GSK and Vir Biotechnology announce continuing progress of the COMET clinical development programme for sotrovimab. GSK. 21.7.2021. https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-and-vir-biotechnology-announce-continuing-progress-of-the-comet-clinical-development-programme-for-sotrovimab/

Has Bruce Patterson Cracked Long COVID? Health Rising. 21.7.2021. Has Bruce Patterson Cracked Long COVID? – Health Rising

Heinäkuu 21 – 31

Physical phenotype of blood cells is altered in COVID-19. Biophysical Journal. 20.7.2021. Physical phenotype of blood cells is altered in COVID-19

Pääkirjoitus: Suomenkin on kaikin keinoin kiristettävä rokotustahtia
Rokotuskattavuuden tavoitetta on kenties korotettava uusien virusmuunnosten takia. Ilta=Sanomat. 18.7.2021. https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000008133753.html

Los Angeles County’s mask mandate is in effect, as officials seek to blunt a sharp case spike. The New York Times. 18.7.2021. https://www.nytimes.com/2021/07/18/world/los-angeles-mask-sheriff.html

Pääkirjoitus. Koronakäyrät kääntyivät ylös etuajassa. Rokotukset on nyt viisasta ottaa niin pian kuin ne suinkin saa. Helsingin Sanomat. 17.7.2021. Koronakäyrät kääntyivät ylös etuajassa – Pääkirjoitus | HS.fi

Miksi Suomi jatkuvasti sivuuttaa long covidin? – Apulaisprofessori: ”Nyt mennään ihan mutulla, ja se on THL:n vika”. Tuuli Lappalaisen mukaan Suomessa nojataan edelleen pitkälti syksyn 2020 rokotestrategiaan. ”Mutta silloin ei tiedetty rokotteista eikä long covidista. 10 kuukaudessa vanhentunut strategia on heikko perustelu. EU:n 4/2021 strategia kansallisille viranomaisille on paljon parempi”, hän huomauttaa. Talouselämä. 17.7.2021. Miksi Suomi jatkuvasti sivuuttaa long covidin? – Apulaisprofessori: ”Nyt mennään ihan mutulla, ja se on THL:n vika” | Talouselämä (talouselama.fi)

Apulaisprofessori [Tuuli Lappalainen, Columbia/NYC] arvostelee Nohynekia – ”long covidin” oirekuvaa ei ole otettu huomioon riittävästi. MTV Uutiset. 17.7.2021. Apulaisprofessori arvostelee Nohynekia – ”long covidin” oirekuvaa ei olla huomioitu riittävästi – MTVuutiset.fi

THL alkaa tutkia long covid -oireyhtymän yleisyyttä – myös rokotteen vaikutusta pitkittyneen koronataudin oireisiin selvitetään. MTV Uutiset. 17.7.2021. THL aloittaa tutkimukset long covid -oireyhtymään liittyen – MTVuutiset.fi

Delar av nödläget annulleras retroaktivt. SPANIEN RIKS En oenig författningsdomstol har förklarat de hårdaste restriktionerna under det första nationella nödläget våren 2020 som författningsvidriga. Det gäller framför allt hemkarantänen, som tvingade miljontals spanjorer att stanna hemma under flera månader. Beslutet innebär att sanktionerna mot de som bröt mot hemkarantänen, ogiltigförklaras. Sydkusten. 16.7.2021. Delar av nödläget annulleras retroaktivt – Sydkusten.es

Covid: Younger adults still at risk of serious organ damage – study. BBC News. 16.7.2021. Covid: Younger adults still at risk of serious organ damage – study – BBC News

Delta Is Driving a Wedge Through Missouri. For America as a whole, the pandemic might be fading. For some communities, this year will be worse than last. The Atlantic. 16.7.2021. The Delta Variant Is Surging in Missouri – The Atlantic

HUS: Koronatartunnat leviävät nyt yhdessä ikäluokassa – ”Rajoitukset eivät näihin vaikuta”. Koronavirustartunnat ovat HUS-alueella kasvussa neljättä viikkoa peräkkäin. Erityisesti tartunta leviää nuorten aikuisten keskuudessa. ”Yksityisjuhlat ja baari-illat ovat edelleen ne paikat, joissa virus leviää. Alueellisesti tartuntatautilain mahdollistamat rajoitukset eivät näihin pääasiallisiin tartuntatapoihin juurikaan vaikuta”, sanoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen. Uusi Suomi.16.7.2021. HUS: Koronatartunnat leviävät nyt yhdessä ikäluokassa – ”Rajoitukset eivät näihin vaikuta” | Uusi Suomi

Editorials: Defining covid-19 elimination The BMJ. 15.7.2021. Defining covid-19 elimination | The BMJ

COVID-19: Preparing for the future. Looking ahead to winter 2021/22 and beyond. The Academy of Medical Sciences. 15.7.2021. 4747802 (acmedsci.ac.uk)

Chris Whitty warns England could be plunged back into lockdown curbs in just 5 weeks. Speaking ahead of ”Freedom Day”, the Chief Medical Officer said a spike in hospitalisations could leave the NHS in ”trouble again, surprisingly fast”. The Mirror. 15.7.2021. Chris Whitty warns England could be plunged back into lockdown curbs in just 5 weeks – Mirror Online

Government’s plan recklessly exposes millions in the UK to infection when they could be vaccinated. thebmjopinnion. 15.7.2021. Government’s plan recklessly exposes millions in the UK to infection when they could be vaccinated – The BMJ

’Acute Covid’ spreading in young people can ’rip through their organs’, expert warns. Professor Calum Semple has warned that while they may not be at risk of death, young people could be ”damaged” by the devastating effects of acute Covid on their organs. The Mirror. 15.7.2021. ’Acute Covid’ spreading in young people can ’rip through their organs’, expert warns – Mirror Online

Characterizing long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact. EClinic Medline/LANCET. 15.7.2021. https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00299-6/fulltext#%20

Covid-19: “Freedom day” in England could lead to “significant third wave of hospitalisations and deaths,” modelling predicts. TheBMJ. 14.7.2021. Covid-19: “Freedom day” in England could lead to “significant third wave of hospitalisations and deaths,” modelling predicts | The BMJ

Neurological manifestations of SARS-CoV-2 infection in hospitalised children and adolescents in the UK: a prospective national cohort study. The Lancet. 14.7.2021. https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00193-0/fulltext

Hundreds of doctors and scientists attack Boris Johnson over ‘criminal’ plan for ‘Freedom Day’. ‘I cannot understand why the government would opt to do herd immunity viral infection when they could do herd immunity by vaccination. I think it’s criminal.’ Independent. 14.7.2021. https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/doctors-johnson-covid-freedom-day-b1883522.html

Under Trump, Republicans touted the coronavirus vaccines. Now, under Biden, they’re questioning them. The Washington Post. 14.7.2021. Under Trump, Republicans touted the coronavirus vaccines. Now, under Biden, they’re questioning them. – The Washington Post

12-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten rokottaminen COVID-19 tautia vastaan Suomessa. THL Työpaperi 19/2021. 14.7.2021. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142846/URN_ISBN_978-952-343-696-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

’We’re drowning’: Argentines struggle under COVID-19 as death toll nears 100,000. Reuters. 14.7.2021. https://www.reuters.com/world/americas/were-drowning-argentines-struggle-under-covid-19-death-toll-nears-100000-2021-07-14/

Fewer COVID-19 Cases in Schools With Masks and Improved Ventilation. JAMA Network. 13.7.2021. Fewer COVID-19 Cases in Schools With Masks and Improved Ventilation | Public Health | JAMA | JAMA Network

Vapaus loppui lyhyeen: Israelissa luovuttiin neljä viikkoa sitten maskeista ja turva­­väleistä, nyt osa rajoituksista palautetaan. Israelin uutta strategiaa on verrattu Britannian päätökseen poistaa lähes kaikki rajoitukset heinäkuun aikana. Helsingin Sanomat. 13.7.2021. Vapaus loppui lyhyeen: Israelissa luovuttiin neljä viikkoa sitten maskeista ja turvaväleistä, nyt osa rajoituksista palautetaan – Ulkomaat | HS.fi

Norwegian Cruise Line Holdings sues Florida over prohibition on vaccine requirements. New York Times. 13.7.2021. https://www.nytimes.com/2021/07/13/business/norwegian-cruise-florida-vaccine-requirement.html

How the Delta Variant Should Change Parents’ Plans this Summer. The headlines are scary—but you might not need to forfeit that camp deposit. SLATE. 13.7.2021. https://slate.com/technology/2021/07/delta-variant-kids-parents-emily-oster.html

Ranska kiristää koronatoimiaan: rokottamattomille hoitotyöntekijöille ei palkkaa, koronatestauksesta maksullinen. Koronasäännöt kiristyvät jälleen Ranskassa. Iltalehti. 13.7.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/0be2666b-5d9e-4dbd-95e4-e6b9a019432e?fbclid=IwAR04prSLU8KDSe1p4uvDNKStNo2YrA77afdJobQqTbFZI5NYbl3Ton6tN0s

Bijna 1000 bezoekers festival Verknipt besmet, teller loopt op: ’Meer besmettingen niet uit te sluiten’. Bijna duizend bezoekers van het tweedaagse muziekfestival Verknipt in Utrecht zijn besmet geraakt met het coronavirus. Het evenement in de open lucht trok 20.000 mensen.  AD/Utrecht. 13.7.2021. https://www.ad.nl/utrecht/bijna-1000-bezoekers-festival-verknipt-besmet-teller-loopt-op-meer-besmettingen-niet-uit-te-sluiten~a67ae08f/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F

Seven Mississippi children hospitalized as delta variant surges. The Hill. 13.7.2021. https://thehill.com/homenews/state-watch/562890-seven-mississippi-children-hospitalized-as-delta-variant-surges-two-on?amp

Long Covid? Soon there could be a test to show if you have it. KEY POINTS: “Long Covid” is the name given to ongoing symptoms that millions have reported suffering after a Covid-19 infection.
There are hopes that a diagnostic test could soon be developed to tell people if they have the condition. The symptoms of long Covid can include ongoing fatigue, shortness of breath, memory loss or problems with concentration, insomnia, chest pain or dizziness. CNBC. 13.7.2021. https://www.cnbc.com/2021/07/13/long-covid-test-could-soon-be-available-researchers-hope.html

Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19. EClinicalMedicine. 12.7.2021. Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19 (thelancet.com)

Pois pandemiasta – testauksella ja seurannalla myös muita hengitystieviruksia vastaan. THL Blogi. 12.7.2021. Pois pandemiasta – testauksella ja seurannalla myös muita hengitystieviruksia vastaan – THL-blogi

New Zealand offers emergency flights to citizens stuck in Australia. Plane seats sell out in minutes as Sydney grapples with worst Covid-19 outbreak in more than a year. FT. 12.7.2021. https://www.ft.com/content/ab384f52-4efa-4204-a905-224637822569

Heinäkuu 11 – 20

The four most urgent questions about long COVID. Scientists are starting to get insights into the lingering disorder that affects some people infected with SARS-CoV-2 — but many mysteries remain unsolved. Nature. 9.6.2021. The four most urgent questions about long COVID (nature.com)

Alustava tutkimustulos: neurokognitiiviset long Covid -oireet voivat kestää ainakin vuoden ajan – yllättävä ero sukupuolten välillä. Mediuutiset. 10.7.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/alustava-tutkimustulos-neurokognitiiviset-long-covid-oireet-voivat-kestaa-ainakin-vuoden-ajan-yllattava-ero-sukupuolten-valilla/086c2004-c6a1-4269-829b-04c7ee7fd4dd

Onko Suomen koronarajoituksilla enää mitään väliä? THL:n Mika Salminen: ”Melko merkityksettömiä”. IL kysyi asiantuntijalta, mitä tapahtuisi, jos loputkin koronarajoitukset purettaisiin Suomessa heti. Iltalehti. 9.7.2021. Mitä tapahtuisi, jos Suomi purkaisi koronanrajoitukset nyt? (iltalehti.fi)

Pfizerin rokotesuoja uhkaa hiipua puolen vuoden jälkeen, onko syytä huoleen? Näin THL vastaa. THL:n mukaan Pfizerin koronarokote täyttää edelleen Suomen koronastrategian tavoitteet prikulleen. Ilta=Sanomat. 9.7.2021. Pfizerin rokotesuoja uhkaa hiipua puolen vuoden jälkeen, onko syytä huoleen? Näin THL vastaa – Kotimaa – Ilta-Sanomat (is.fi)

Efficacy of Portable Air Cleaners and Masking for Reducing Indoor Exposure to Simulated Exhaled SARS-CoV-2 Aerosols — United States, 2021. CDC. 9.7.2021. Efficacy of Portable Air Cleaners and Masking for Reducing Indoor Exposure to Simulated Exhaled SARS-CoV-2 Aerosols — United States, 2021 | MMWR (cdc.gov)

CORONAVIRUS IN MISSISSIPPI. ‘People are going to die needlessly’: MSDH releases new guidelines in response to spike in Delta variant infections. Mississippi Today. 9.7.2021. https://mississippitoday.org/2021/07/09/msdh-releases-new-guidelines-in-response-to-delta-variant/

Pfizer and BioNTech Provide Update on Booster Program in Light of the Delta-Variant. BioNTech. 8.7.2021. Pfizer and BioNTech Provide Update on Booster Program in Light of the Delta-Variant | BioNTech

Uudesta rokotusteknologiasta pian hyötyä muitakin sairauksia vastaan? – Moderna aloitti testit ihmisillä mRNA-influenssarokotteella. Uudella teknologialla tehdyt koronarokotteet ovat osoittautuneet tärkeiksi pandemian hillitsemisessä. Nyt teknologian käyttöä testataan myös kausi-influenssalta suojautumiseen. Mediuutiset. 8.7.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/98e09b3e-dbcc-4afc-ac59-78781860ac5d?ref=newsletter:fb6f&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Näkökulma: Puheet ”Kiurun kostosta” ovat yliampuvia – näin iso uhka deltamuunnos on Suomelle. Hanna GråstenKukaan ei varmaan halua neljättä korona-aaltoa juuri ennen kuin kansalaiset ovat saaneet täyden rokotesuojan, kirjoittaa Iltalehden politiikan toimittaja Hanna Gråsten. Iltalehti. 8.7.2021. Näkökulma: Puheet ”Kiurun kostosta” ovat yliampuvia – tästä rajaväännössä on oikeasti kyse (iltalehti.fi)

Tuore tutkimus selvitti vakavalle korona­taudille altistavia geeni­alueita – joka viidennellä suomalaisella geneettinen riski­tekijä. Tutkimus osoitti, että veriryhmä ei vaikuta siihen, kuka sairastuu koronaan vakavasti. Ilta=Sanomat. 8.7.2021. Tuore tutkimus selvitti vakavalle koronataudille altistavia geenialueita – joka viidennellä suomalaisella geneettinen riskitekijä – Tiede – Ilta-Sanomat

New Zealand children falling ill in high numbers due to Covid ‘immunity debt’. Doctors say children haven’t been exposed to range of bugs due to lockdowns, distancing and sanitiser and their immune systems are suffering. The Guardian. 8.7.2021. New Zealand children falling ill in high numbers due to Covid ‘immunity debt’ | New Zealand | The Guardian

Koko Varsinais-Suomi on nyt koronan kiihtymisvaiheessa – rajoituksia halutaan tehdä kuitenkin mahdollisimman vähän. Muutoksen myötä Varsinais-Suomessa siirrytään kiihtymisvaiheen suosituksiin, jotka olivat viimeksi voimassa toukokuussa. YLE Uutiset. 8.7.2021. Koko Varsinais-Suomi on nyt koronan kiihtymisvaiheessa – rajoituksia halutaan tehdä kuitenkin mahdollisimman vähän | Yle Uutiset | yle.fi

Viral infection and transmission in a large well-traced outbreak caused by the Delta SARS-CoV-2 variant. 7.7.2021. Viral infection and transmission in a large well-traced outbreak caused by the Delta SARS-CoV-2 variant – SARS-CoV-2 coronavirus / nCoV-2019 Genomic Epidemiology – Virological

The limitations of polling data in understanding public support for COVID-19 lockdown policies. The Royal Society. 7.7.2021. The limitations of polling data in understanding public support for COVID-19 lockdown policies | Royal Society Open Science (royalsocietypublishing.org)

Suomalaiselle nenäsumuterokotteelle 9 miljoonan rahoitus – auttaa vastaamaan virusmuunnoksiin. Rahoituksen ansiosta on mahdollista viedä läpi ihmisillä tehtävän testauksen ensimmäinen ja toinen vaihe. Mediuutiset. 7.7.2021. ttps://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/ef32b0f5-3f65-4ae3-8b42-f84ac96476e6?ref=newsletter:cc3f&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

The Origins of SARS-CoV-2: A Critical Review. Zenodo. 7.7.2021. The Origins of SARS-CoV-2: A Critical Review | Zenodo

California Capitol reinstates mask mandate after COVID outbreak. San Francisco Chronicle. 7.7.2021. California Capitol reinstates mask mandate after COVID outbreak (sfchronicle.com)

Mass infection is not an option: we must do more to protect our young. The Lancet. 7.7.2021. Mass infection is not an option: we must do more to protect our young – The Lancet

New Zealand not willing to risk UK-style ‘live with Covid’ policy, says Jacinda Ardern. Country may place UK on no-fly list if cases explode, as PM says countries are making ‘different choices’ on deaths from coronavirus. Guardian. 7.7.2021. New Zealand not willing to risk UK-style ‘live with Covid’ policy, says Jacinda Ardern | New Zealand | The Guardian

Clinical and Virological Features of SARS-CoV-2 Variants of Concern: A Retrospective Cohort Study Comparing B.1.1.7 (Alpha), B.1.315 (Beta), and B.1.617.2 (Delta). Europe PMC, 7.7.2021. https://europepmc.org/article/ppr/ppr356279

For 2nd day in row new virus cases top 500, number of seriously ill slowly rises. Health Ministry reports 521 people newly diagnosed; 40 in serious condition; rift between health officials, ministers on how to assess outbreak’s severity. The Toimes of Israel. 7.7.2021. For 2nd day in row new virus cases top 500, number of seriously ill slowly rises | The Times of Israel

”Sillä ei ole myyntilupaa ja se aiheuttaa lapsettomuutta” – tarkistimme kahdeksan väitettä koronarokotteista. Listasimme kahdeksan väittämää, joiden vuoksi ihmiset saattavat jättää koronarokotteen ottamatta. Suurin osa niistä on virheellisiä ja osan merkitystä liioitellaan. YLE Uutiset. 7.7.2021. ”Sillä ei ole myyntilupaa ja se aiheuttaa lapsettomuutta” – tarkistimme kahdeksan väitettä koronarokotteista | Yle Uutiset | yle.fi

Covid-19: Vaccines journal retracts controversial paper after editorial board members quit. The BMJ. 7.7.2021. Covid-19: Vaccines journal retracts controversial paper after editorial board members quit | The BMJ

Data predicts 2m UK summer Covid cases with 10m isolating. Guardian analysis prompts health warnings as Javid says England entering ‘uncharted territory’. The Guardian. 6.7.2021. Data predicts 2m UK summer Covid cases with 10m isolating | Coronavirus | The Guardian

”Taudin kanssa on opittava elämään” – Puolueet varautuvat Suomen avaamiseen syksyllä, mutta tulivatko maskit jäädäkseen? Prioriteetit ovat selvät, kun puolueet harkitsevat rajoitustoimista luopumista ja normaalimpaa elämää rokotuskattavuuden noustessa Suomessa syksyä kohti: lapsiin kohdistetaan rajoituksia enää vain viimesijaisena toimena. Kaksi hallituspuoluetta, keskusta ja vihreät, sekä opposition perussuomalaiset avaavat jutussa suhtautumistaan yhteiskunnan avaamiseen, jota valmistellaan jo kiivaasti. Uusi Suomi. 6.7.2021. ”Taudin kanssa on opittava elämään” – Puolueet varautuvat Suomen avaamiseen syksyllä, mutta tulivatko maskit jäädäkseen? | Uusi Suomi

Herd immunity strategy is back: Ministers hope it will help slow spread of Covid infections among the young, sources say. Ministers hope element of herd immunity will slow spread of virus among young. The policy of trying to build immunity never been acknowledged by ministers. Concept became so toxic last year Downing Street banned its use in discussions. Daily Mail. 6.7.2021. https://www.dailymail.co.uk/news/article-9762445/Herd-immunity-strategy-back.html

SARS-CoV-2 neutralizing antibodies: Longevity, breadth, and evasion by emerging viral variants. PLOS Medicine. 6.7.2021. SARS-CoV-2 neutralizing antibodies: Longevity, breadth, and evasion by emerging viral variants (plos.org)

Coronavirus tracker: the latest figures as countries fight the Covid-19 resurgence. The FT analyses the scale of outbreaks and tracks the vaccine rollouts around the world. FT. 6.7.2021. https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938

Pop-up ‘coronabikes’ test German love of order. The Guardian. 5.7.2021. Pop-up ‘coronabikes’ test German love of order | Coronavirus | The Guardian

Persistent symptoms in adult patients one year after COVID-19: a prospective cohort study. OXFORD Clinical Infectious Diseases. 5.7.2021.  Persistent symptoms in adult patients one year after COVID-19: a prospective cohort study | Clinical Infectious Diseases | Oxford Academic (oup.com)

Ministry data said to show Pfizer shot blocks majority of serious Delta cases. Figures reportedly indicate vaccine less effective against contagion from variant, but hospitalizations remain low; officials said weighing use of Moderna for 2nd dose for over 18s. The Times of Israel. 5.7.2021. Ministry data said to show Pfizer shot blocks majority of serious Delta cases | The Times of Israel

Suomalaistutkimus: Näin merkittävä ero on ensimmäisen ja toisen koronarokotteen luomalla suojalla. MTV Uutiset. 5.7.2021. Suomalaistutkimus: Näin nopeasti koronarokotteet luovat suojaa koronalle – MTVuutiset.fi

Laaja joukko infektiotauteja lisää dementian riskiä – Pöpöt voivat aiheuttaa tulehdustilan, joka vaurioittaa aivojen suojamuuria. Veri-aivoeste valikoi, mitä aineita verenkierrosta pääsee aivoihin. Vakava infektiotauti voi vahingoittaa tätä tärkeää suojamuuria. Helsingin Sanomat. 5.7.2021. Laaja joukko infektiotauteja lisää dementian riskiä – Pöpöt voivat aiheuttaa tulehdustilan, joka vaurioittaa aivojen suojamuuria – Tiede | HS.fi

COVID-19:n sukulaistauti jylläsi ihmisissä tuhansia vuosia sitten – epidemian arpi näkyy perimässä edelleen. Ehkä muinaisten epidemioiden aiheuttamista ihmisgenomin muutoksista voidaan luoda hälytysjärjestelmä, joka varoittaa tulevista uhkista hyvissä ajoin, sanoo tutkimusta johtanut apulaisprofessori David Enard. YLE Uutiset. 4.7.2021. COVID-19:n sukulaistauti jylläsi ihmisissä tuhansia vuosia sitten – epidemian arpi näkyy perimässä edelleen | Yle Uutiset | yle.fi

Virologin Brinkmann: „Die Delta-Variante wird nach den Sommerferien sehr schnell durch die Schulen rauschen“. Weil die Delta-Variante bei vollbesetzten Klassen vor allem Kinder und Jugendliche trifft, brauche es bessere Testsysteme, fordert Melanie Brinkmann. Im RND-Interview erklärt die Virologin, wie sich Schulen auf steigende Infektionszahlen vorbereiten sollten. Eine Verschnaufpause gebe es im Sommer nicht – und Maske und Abstand blieben auch 2022 eine gute Idee. RND. 4.7.2021. Delta-Variante: Melanie Brinkmann fordert bessere Testsysteme für Schulen nach Sommerferien (rnd.de)

Koronan delta-variantti kylvää kauhua Euroopassa – Virologi: ”Virus ei ole enää se, jonka tunnemme, siitä on tullut paljon vaarallisempi”. ”Emme voi mitenkään sanoa, että pandemia on hallinnassa”, portugalilaisministeri sanoo. Talouselämä. 4.7.2021. Koronan delta-variantti kylvää kauhua Euroopassa – Virologi: ”Virus ei ole enää se, jonka tunnemme, siitä on tullut paljon vaarallisempi” | Talouselämä (talouselama.fi)

Emeritusprofessorilta suoraa puhetta koronatilanteesta: ”Päättäjien arvostelukykyyn luottavat kansalaiset elävät nyt fantasia-Suomessa”. ”Meitä suomalaisia monin verroin kattavammin rokotetut britit ja israelilaiset ovat jo heränneet karuun todellisuuteen: laumasuoja on vielä kaukana”, Matti Jantunen korostaa.4.7.2021. Uusi Suomi. 4.7.2021. Emeritusprofessorilta suoraa puhetta koronatilanteesta: ”Päättäjien arvostelukykyyn luottavat kansalaiset elävät nyt fantasia-Suomessa” | Uusi Suomi

Ystävällisin terveisin Anders Tegnell. HS kävi läpi sähköpostiviestit, joita Anders Tegnell ja Mika Salminen lähettivät toisilleen vuonna 2020. Viesteissä näkyy, että naapurit pohtivat rajoituspäätöksiä yhdessä – mutta päätyivät usein eri johtopäätöksiin. Helsingin Sanomat. 4.7.2021. ”Ajan mittaan lapset levittäisivät infektiota kuitenkin” – Näin Suomen ja Ruotsin johtavat epidemiologit viestittelivät rajoituspäätöksistä koronavuoden ratkaisevina hetkinä – Ulkomaat | HS.fi

Deadly new Covid strain’s ‘unusual mutations’ could make it vaccine-resistant – warning. Express. 4.7.2021. Covid latest: New lambda strain could be vaccine resistant due to ‘unusual mutations’ | World | News | Express.co.uk

Unvaccinated people are ’variant factories,’ infectious diseases expert says. CNN Health. 4.7.2021. Unvaccinated people are ’variant factories,’ infectious diseases expert says – CNN

Pfizer vaccine 70% effective against Delta variant, claims study. The Times of Israel. 4.7.2021. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/pfizer-vaccine-70-effective-against-delta-variant-claims-study/

Milloin maskeista päästään eroon? Näin vastaavat sairaanhoitopiirit. Iltalehti kysyi sairaanhoitopiireiltä, milloin maskisuosituksesta voitaisiin luopua. Iltalehti. 3.7.2021. IL selvitti, milloin kasvomaskeista luovutaan (iltalehti.fi)

”Nyt on tosi kyseessä” – Lääkärit varoittavat Suomen koronatartunnoista. Uusi Suomi. 3.7.2021. ”Nyt on tosi kyseessä” – Lääkärit varoittavat Suomen koronatartunnoista | Uusi Suomi

What’s the ‘Delta plus’ variant? And can it escape vaccines? An expert explains. The Conversation. 2.7.2021. What’s the ’Delta plus’ variant? And can it escape vaccines? An expert explains (theconversation.com)

Maskisuositus saattaa jatkua loppukesään – kevennystä lykättiin Pietarista tuodun tartuntaryppään vuoksi. Tartunnat ovat lähteneet kasvuun tällä viikolla. Pääosa tartunnoista näyttäisi olevan deltamuunnosta ja yli 40 prosenttia tartunnoista lähtöisin kisaturisteilta. Pietarista palanneiden turistien koronatartuntojen myötä maskisuosituksen kevennys viivästyy. YLE-Uutiset. 2.7.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12005922

Portugali palauttaa ulkonaliikkumiskiellon ja Skotlannissa syntyi ennätys päivittäistartunnoissa – näin muunnos ja kisakatsomot kiihdyttävät pandemiaa Euroopassa. Euroopassa helteinen heinäkuu aloitti vilkkaan kesälomakauden, mutta samalla myös hyvin herkästi tarttuva koronaviruksen deltamuunnos näyttää herättelevän koronapandemiaa uuteen nousuun. Kisatartuntoja on havaittu Suomen ohella myös esimerkiksi Skotlannissa. YLE-Uutiset. 2.7.2021. Portugali palauttaa ulkonaliikkumiskiellon ja Skotlannissa syntyi ennätys päivittäistartunnoissa – näin muunnos ja kisakatsomot kiihdyttävät pandemiaa Euroopassa | Yle Uutiset | yle.fi

Koronanpelon lietsonnan on jo korkea aika loppua – Rokotusohjelma on painanut vanhojen ikäluokkien kuolleisuuden lähes nollaan. Koronapandemiaan liittyy lääketieteellisten faktojen lisäksi joukkopsykologinen puoli. Kun vakavat sairastumiset saadaan kuriin, on aika rauhoittaa tilanne. Kauppalehti. 2.7.2021. Koronanpelon lietsonnan on jo korkea aika loppua – Rokotusohjelma on painanut vanhojen ikäluokkien kuolleisuuden lähes nollaan | Kauppalehti

Santa Clara County Revises Official COVID-19 Death Toll Down by 22 Percent. 2.7.2021. Santa Clara County Revises Official COVID-19 Death Toll Down by 22 Percent – CBS San Francisco (cbslocal.com)

Now we are trying to figure out how to live with it: Inside Biden’s push to crush covid. Washington Post. 2.7.2021. https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/biden-covid-response-vaccination-push/2021/07/01/dbd8e206-d9c3-11eb-bb9e-70fda8c37057_story.html

Scientists condemn ‘dangerous’ claims children are better off catching Covid naturally than having vaccine. iNews. 1.7.2021. Scientists condemn ’dangerous’ claims children are better off catching Covid naturally than having vaccine (inews.co.uk)

Scientists quit journal board, protesting ‘grossly irresponsible’ study claiming COVID-19 vaccines kill. Science. 1.7.2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/07/scientists-quit-journal-board-protesting-grossly-irresponsible-study-claiming-covid-19

Emeritusprofessori: Tämän vuoksi ei puhuta viruksen ilman kautta leviämisestä. Käsidesi ja turvavälit ovat vain pieni osa totuutta, Matti Jantunen sanoo. Verkkouutiset. 1.7.2021. Emeritusprofessori: Tämän vuoksi ei puhuta viruksen ilman kautta leviämisestä – verkkouutiset.fi

Tartuntoja myös ulkoilma­tapahtumissa – delta­varianttia epäillään Porvoon huonontuneesta korona­tilanteesta. Porvoon kaupungin johtavan lääkärin mukaan koronaviruksen deltavariantti tarttuu erittäin herkästi jopa ulkona. Ilta=Sanomat. 1.7.2021. Tartuntoja myös ulkoilmatapahtumissa – deltavarianttia epäillään Porvoon huonontuneesta koronatilanteesta – Kotimaa – Ilta-Sanomat

Vapaa­vuori: Yli 70 prosenttia helsinkiläisten korona­virus­tartunnoista ulkomailta – ”Kokonais­tilanne on muuttunut lyhyessä ajassa”. Huolta ovat aiheuttaneet EM-kisamatkailijoiden Venäjältä tuomat koronavirustartunnat. Helsingin Sanomat. 1.7.2021. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008096233.html?share=6145d3830e725e217185e40cd78a4146

WHO varoittaa koronan uudesta aallosta Euroopassa. Euroopan koronatartunnat ovat jälleen nousussa 10 viikon laskun jälkeen. Helsingin Sanomat. 1.7.2021. WHO varoittaa koronan uudesta aallosta Euroopassa – Ulkomaat | HS.fi

Artificial Proteins Never Seen in the Natural World Are Becoming New COVID Vaccines and Medicines. Researchers have begun to crack the code of protein structure, allowing them to remake, well, everything. Scientific American. 1.7.2021. Artificial Proteins Never Seen in the Natural World Are Becoming New COVID Vaccines and Medicines – Scientific American

COVID-19-infektioon liittyvä lasten hyperinflammatorinen oireyhtymä. Duodecim 135(1).2021.  COVID-19-infektioon liittyvä lasten hyperinflammatorinen oireyhtymä (duodecimlehti.fi)

Heinäkuu 1 – 10

Stadin derbyn katsomossa lipsuttiin – pelaajat nauttivat karnevaalitunnelmasta: ”Näistä ei pelit parane”. HJK otti kauden ensimmäisen voittonsa HIFK:sta lukemin 1–0. Iltalehti. 303.6.2021. Stadin derbyn katsomossa lipsuttiin (iltalehti.fi)

Kun korona hellittää otteensa meistä, edessä voi olla uusi haaste: uskallammeko me hellittää siitä? Kun korona väistyy, astumme uudenlaiseen arkeen ja syksyyn. Jos maailma tuntuu rokotusten jälkeenkin yhä kovin vaaralliselta, on hyvä opetella tulemaan toimeen kohtuullisen riskin kanssa, kirjoittaa Maaret Kallio. Helsingin Sanomat. 30.6.2021. Kun korona hellittää otteensa meistä, edessä voi olla uusi haaste: uskallammeko me hellittää siitä? – Lujasti lempeä | HS.fi

https:/Health and wealth in pandemic times: not a zero-sum game/www.telegraph.co.uk/news/2021/06/30/letting-children-catch-covid-may-safer-exposing-vaccine-risk/

SARS-CoV-2:n tartunta ja leviäminen. Duodecim. 30.6.2021. SARS-CoV-2:n tartunta ja leviäminen (duodecimlehti.fi)

Longitudinal Assessment of Diagnostic Test Performance Over the Course of Acute SARS-CoV-2 Infection. The Journal of Infectious Diseases. 30.6.2021. https://academic.oup.com/jid/article/224/6/976/6311835

Mental health in children and young people with Long Covid. University College London. 30.6.2021. https://www.ucl.ac.uk/child-health/study/funding-and-studentships/phd-studentships/mental-health-children-and-young-people-long-covid

Confronting Our Next National Health Disaster — Long-Haul Covid. Perspective. NEJM. 30.6.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2109285

Koronavirus LUKUINA Tilanne Suomessa. YLE-Uutiset. 30.6.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11300232

Covid-19: Upgrading to FFP3 respirators cuts infection risk, research finds. The BMJ. 29.6.2021. Covid-19: Upgrading to FFP3 respirators cuts infection risk, research finds | The BMJ

Covid: How Delta exposed Australia’s pandemic weaknesses. BBC News. 29.6.2021. https://www.bbc.com/news/world-australia-57647413

Covid: Masks upgrade cuts infection risk, research finds. BBC News. 29.6.2021. Covid: Masks upgrade cuts infection risk, research finds – BBC News

Tutkimus: FFP3-maski esti korona­tartunnat jopa 100-prosenttisesti. Kirurginmaskien vaihtaminen FFP3-suojaimiin romahdutti nopeasti henkilökunnan saamien tartuntojen määrän koronapotilaita hoitavilla osastoilla. Ilta=Sanomat. 29.6.2021. FFP3-suojain voi suojata koronalta jopa 100-prosenttisesti – Ulkomaat – Ilta-Sanomat

Venäjän mediassa leviää ihmettely suomalaisten sairastumisesta: Syyttäkööt omaa tyhmää päätään, ei Pietaria. Venäjän kansantaiteilijan arvonimellä palkittu Mihail Bojarski, 71, avasi sanaisen arkkunsa, kun hän kuuli suomalaisten jalkapallofanien koronatartunnoista. Ilta=Sanomat. 29.6.2021. Venäjän mediassa leviää ihmettely suomalaisten sairastumisesta: Syyttäkööt omaa tyhmää päätään, ei Pietaria – Ulkomaat – Ilta-Sanomat

Lääkäri varoittaa globaalista ongelmasta: Krooninen Covid piinaa nuoria. Tutkimuksen mukaan kuusi kuukautta tartunnan jälkeen yli 50 prosentilla 16–30-vuotiaista oli edelleen oireita. Verkkouutiset. 29.6.2021. https://www.verkkouutiset.fi/laakari-varoittaa-globaalista-ongelmasta-krooninen-covid-piinaa-nuoria/

THL:n Salminen: Jos kisaturistien tuomat tartunnat eivät rajoitu lähipiiriin, edessä on rajoitusten kiristäminen – ”Silloin eivät riitä mitkään muodon vuoksi tehdyt sulut”. Mahdolliset rajoitustoimien kiristykset kohdistuvat THL:n Salmisen mukaan esimerkiksi baareihin ja terasseihin. Hän painottaa, että EM-kisaturistien on nyt noudatettava karanteenimääräyksiä. Helsingin Sanomat. 29.6.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008089840.html?share=d9c087d8b2758b96ae08d78856118eb9

”Valta ei kuulu yhdelle ministerille” – Krista Kiurua kaivattiin eduskunnassa. Kansanedustaja haluaisi selvitystä siitä, mitä itärajalla tapahtui ja miksi.Verkkouutiset. 29.6.2021. https://www.verkkouutiset.fi/valta-ei-kuulu-yhdelle-ministerille-krista-kiurua-kaivattiin-eduskunnassa/

Norjalaistutkimus: Yli puolella koronan lievästi sairastaneilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla todettu long covid -oireita. Mediuutiset. 29.6.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/norjalaistutkimus-yli-puolella-koronan-lievasti-sairastaneilla-nuorilla-ja-nuorilla-aikuisilla-todettu-long-covid-oireita/bb7c5355-5d51-47ce-8158-4275df97a7ba

Kahden rokotteen yhdistelmä voi antaa parhaan suojan. Riskiryhmille kannattaa antaa kolmas rokote ennen talvea, esittää brittitutkimus. Verkkouutiset. 29.06.2021. https://www.verkkouutiset.fi/kahden-rokotteen-yhdistelma-voi-antaa-parhaan-suojan/

Thrombocytopenia and splenic platelet directed immune responses after intravenous ChAdOx1 nCov-19 administration. bioRxiv. 29.6.2021. Thrombocytopenia and splenic platelet directed immune responses after intravenous ChAdOx1 nCov-19 administration | bioRxiv

Preventing influenza pandemics. Today’s flu vaccines cannot prevent a devastating 1918-style pandemic. New advances are fueling a push for a long-lasting, broadly protective vaccine. Nature Portfolio. June. 2021. https://www.nature.com/articles/d42473-020-00443-y

LESSONS FROM COVID-19: ADVANCING DEVELOPMENT OF UNIVERSAL INFLUENZA VACCINES. Documentary Series. The Influenzer Initiative’s video series highlights critical insights from conversations with leading infectious disease researchers, funders, and policymakers, who examine how recent vaccine breakthroughs could be applied to thwart another—potentially worse—pandemic threat: influenza. The Influenzer Initiative. June. 2021. https://www.influenzer.org/covid-19-series/documentary-series

COVID linked to loss of brain tissue: but correlation doesn’t prove causation. The Conversation. 28.6.2021. COVID linked to loss of brain tissue: but correlation doesn’t prove causation (theconversation.com)

Trends in Respiratory Virus Infections During the COVID-19 Pandemic in Singapore, 2020. JAMA. 28.6.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781461 

Koronaviruksen deltamuunnos uhkaa kiristää rajoituksia Euroopassa – miten muunnosta yritetään saada kuriin? Osassa Eurooppaa on asetettu uusia matkustusrajoituksia ja karanteenipakkoja Britanniasta, Portugalista ja Venäjältä tuleville. Saksa ja Ranska vaativat jo EU:n laajuisia toimia. YLE Uutiset. 28.6.2021. Koronaviruksen deltamuunnos uhkaa kiristää rajoituksia Euroopassa – miten muunnosta yritetään saada kuriin? | Yle Uutiset | yle.fi

Pfizer and Moderna Vaccines Likely to Produce Lasting Immunity, Study Finds. Immune cells are still organizing to fight the coronavirus months after inoculation, scientists reported. The New York Times. 28.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/28/health/coronavirus-vaccines-immunity.html

SARS-CoV-2 mRNA vaccines induce persistent human germinal centre responses. Nature. 28.6.2021. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03738-2

Three Studies, One Result: Vaccines Point the Way Out of the Pandemic. New scientific research underscores the effectiveness of vaccines and their versatility in the fight against the coronavirus. The New York Times. 28.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/28/health/coronavirus-vaccine-immunity.html

The neuroscience behind why your brain may need time to adjust to ‘un-social distancing’. The Conversation. 28.6.2021. https://theconversation.com/the-neuroscience-behind-why-your-brain-may-need-time-to-adjust-to-un-social-distancing-162075?

”Vihreistä” maista vapaasti Suomeen, yhden rokotuksen saaneet välttyisivät kahdelta testiltä – Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää lievennyksiä hallituksen maahantulomalliin. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai maanantaina valmiiksi mietintönsä hallituksen maahantulomallista. Valiokunnan sosiaalidemokraatit eivät tukeneet lievennyksiä. Helsingin Sanomat. 28.6.2021. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008086885.html?share=62fd7d26b6a4de8b769af2e12037d8d7

THL:n Salmiselta suorat sanat hallituksen kaavailemasta maahantulomallista: ”Tässähän tuli meidän rajamallimme testattua”. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen pitää hallituksen kaavailemaa maahantulomallia epärealistisena. MTV Uutiset. 28.6.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-n-salmiselta-suorat-sanat-hallituksen-kaavailemasta-maahantulomallista-tassahan-tuli-meidan-rajamallimme-testattua/8180144#gs.4kixaw

Suomalais­tutkimus: Biontech-Pfizerin korona­rokote antaa hyvän suojan sekä alfa- että beeta­muunnokselle. Alfamuunnosta vastaan suoja on voimakas ja beeta­muunnosta vastaan hieman heikompi, mutta silti suhteellisen hyvä. Helsingin Sanomat. 28.6.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008087610.html?share=89a025a8e358b1bd7f37fabf373929f9

Booster may be needed for J&J shot as Delta variant spreads, some experts already taking them. Reuters. 28.6.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/booster-may-be-needed-jj-shot-delta-variant-spreads-some-experts-already-taking-2021-06-25/

Coronavirus: Why Delta variant has left herd immunity from vaccines alone mathematically impossible. The Herald. 27.6.2021. Coronavirus: Why Delta variant has left herd immunity from vaccines alone mathematically impossible | HeraldScotland

Canadians set up support group for kids with long haul COVID-19, ask for more research. CTV News. 27.6.2021. https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canadians-set-up-support-group-for-kids-with-long-haul-covid-19-ask-for-more-research-1.5487808

School chaos as coronavirus cases up 70% in week. Teachers say classrooms are becoming incubation centres for the Delta variant and thousands of pupils are missing lessons. The Times. 27.6.2021. https://www.thetimes.co.uk/article/school-chaos-as-coronavirus-cases-up-70-in-week-8nrl6k8h5

Näkökulma: Pietarin koronalinko järkyttää – päättäjien on pakko kertoa, kuinka monta tartuntaa Suomi hyväksyy. Suomen rajoituspolitiikan suunta ratkaistaan nyt, kirjoittaa Iltalehden Mari Julku. Iltalehti. 27.6.2021. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/a26351f7-1044-4838-930c-edc75aa179c3

Coronavirus: Moderna and Pfizer vaccines may provide long-lasting immunity, study – as it happened. Financial Times. 27.6.2021. https://on.ft.com/3wZGaJu

Oikeusoppinut: Kaikkia Pietariin matkustaneita ei voida määrätä suoraan karanteeniin – Kritisoi kisaturistien päästämistä rajan yli ilman testiä
Sosiaalioikeuden yliopistonlehtori Pauli Rautiainen kritisoi viranomaisia siitä, että osa kisaturisteista jätettiin rajalla testaamatta. Helsingin Sanomat. 27.6.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008085845.html

Anders Tegnell käyttää Suomea varoittavana esimerkkinä Pietarin EM-kisaturistien korona­tartunnoista – Ruotsiin palaavat joutuvat viikon karanteeniin
Lauantaihin mennessä Pietarista Suomeen matkustaneilla EM-kisaturisteilla oli todettu yli 120 koronavirustartuntaa. Helsingin Sanomat. 27.6.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008085725.html

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation. XX.6.2021. https://twitter.com/quuquu/status/1408840699936714755/photo/1

SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of hospital admission, and vaccine effectiveness. The Lancet. 26.6.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01358-1/fulltext

As Parents Forbid Covid Shots, Defiant Teenagers Seek Ways to Get Them. Most medical consent laws require parental permission for minors to get a vaccine. Now some places are easing restrictions for Covid shots while others are proposing new ones. The New York Times. 26.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/26/health/covid-vaccine-teens-consent.html

Sydney meni yllättäen rajuun koronasulkuun – limusiinikuskin epäillään aloittaneen tartuntaryppään. Sydneyssä ja lähialueilla kotoa saa poistua vain välttämättömien syiden vuoksi. Iltalehti. 26.6.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/6e6efae8-efc4-4dfe-9a4f-42ccdc5fcda5

Estonian PM warns west of damage from Covid-induced authoritarianism. Financial Times. 26.6.2021. https://www.ft.com/content/49b922a5-78cd-4d00-9ffd-e1ba26a4f061

Covid-19 Delta variant forces Australia and Israel to take evasive action. Countries that have had a high level of success fighting Covid-19 are now rethinking strategies. N-World. 26.6.2021. https://www.thenationalnews.com/world/covid-19-delta-variant-forces-australia-and-israel-to-take-evasive-action-1.1248935

Koronaviruksen leviäminen kiihtyy Suomessa jälleen – ”Tällä vauhdilla tartuntojen määrä 4,3-kertaistuu kuukaudessa”. Kauppalehti. 26.6.2021.  https://www.kauppalehti.fi/uutiset/koronaviruksen-leviaminen-kiihtyy-suomessa-jalleen-talla-vauhdilla-tartuntojen-maara-4-3-kertaistuu-kuukaudessa/566e75aa-e5b9-42d1-b4e4-5b83c8477772

Nyt puhuu Pietarista palannut kisaturisti, joka juhlii juhannusta Himoksen massafestareilla. Iltalehden haastattelema mies tietää, että Pietarista tuli paljon koronatartuntoja Suomeen. Silti hän lähti juhannusfestareille. Iltalehti. 26.6.2021. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/2f1cf278-59f9-45ec-b801-e6e3a2aa3791

Can airborne pollen help spread SARS-CoV-2? New research examines the role of airborne pollen in spreading the new coronavirus. There appears to be a correlation between high concentrations of airborne pollen and high rates of infection with SARS-CoV-2, which is the virus that causes COVID-19.
– A new computer model suggests that tree pollen could facilitate the transmission of the virus in a crowd of people gathered outdoors.
– The model assumes that the virus can hitch a ride on pollen grains, though there is currently no direct evidence that this can happen.
– An alternative explanation for the correlation between pollen levels and COVID-19 is that immune reactions to pollen can make individuals more susceptible to infection. Medical News Today. 25.6.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/can-airborne-pollen-help-spread-sars-cov-2?

WHO Urges Fully Vaccinated People To Continue Wearing Masks As Delta Variant Spreads—But No Word From CDC. Forbes. 25.6.2021. https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2021/06/25/who-urges-fully-vaccinated-people-to-continue-wearing-masks-as-delta-variant-spreads-but-no-word-from-cdc/

EM-matkalta palannut kävi baarissa, ajeli taksilla ja osallistui yleisö­tapahtumaan ennen positiivista koronatulosta – Kymsote: ”Kisa­turistien tartuntojen määrä erittäin huolestuttava”. Kymsoten ja Eksoten tiedossa on tapauksia, joissa ohjeistettua karanteenia ei ole noudatettu. Ilta=Sanomat. 25.6.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008082468.html

Norwegian study: More than half of young people with mild Covid-19 infections experienced Long Covid. Six months after the infection, more than 50 per cent of young adults aged 16-30 still had symptoms such as fatigue, shortness of breath and trouble concentrating. Science Norway. 25.6.2021. https://sciencenorway.no/covid19/norwegian-study-more-than-half-of-young-people-with-mild-covid-19-infections-experienced-long-covid/1880560

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England. Technical briefing 17. Public Health England. 25.6.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997418/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf

Coronavirus: Israel reimposes masks amid new virus fears. BBC-News. 25.6.2021. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57594155

Nyt on todellinen riski, että rajoituksia joudutaan tiukentamaan EM-tartuntojen takia – professori: ”Tilanne oli tiedossa”. Delta-variantin lisääntyminen Pietarissa oli tiedossa jo ennen EM-jalkapallo-otteluita. Iltalehti. 25.6.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/b7ad84fc-9765-436a-ba05-e6bb9eed8e2f

Sylissä voi olla juhannus­pommi: Kymsoten yli­lääkäri löi tiskiin karun tiedon EM-turistien korona­tuliaisista. Rajatesteissä yli 7 prosentilta tiistaina Suomeen saapuneista kisaturisteista on löydetty koronatartunta. Kymsoten ylilääkäri on huolissaan, sillä luku voi vielä kertaantua. Ilta=Sanomat. 25.6.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008082614.html

Over 2 million adults in England may have had long COVID – Imperial REACT. Imperial College. 24.7.2021. https://www.imperial.ac.uk/news/224853/over-million-adults-england-have-long/

Dating first cases of COVID-19. PLOS Pathogens. 24.6.2021. https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009620

Deleted coronavirus genome sequences trigger scientific intrigue. Partial SARS-CoV-2 sequences from early outbreaks in Wuhan were removed from a US government database by the scientists who deposited them. Nature. 24.6.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-01731-3?fbclid=IwAR0J3cHSqIna4k6WHJ7p95tR1MPr7-vwsdISOQ-fmxZT5uwQCqZFn_bAokQ

Brain Inflammation From COVID-19 Looks Eerily Similar to That From Alzheimer’s. The SARS-CoV-2 virus doesn’t just cause enduring damage to the lungs and the heart. A large number of patients who contract COVID-19 also report long-lasting neurological issues, including brain fog, memory loss, difficulty concentrating, hallucinations, headaches, and loss of smell or taste. Science Alert. 24.6.2021. https://www.sciencealert.com/brain-changes-from-covid-19-look-eerily-similar-to-alzheimers-and-parkinsons-disease

The Ghost of ‘Herd Immunity’ Still Haunts Boris Johnson’s ‘ROADMAP’ OUT OF LOCKDOWN. While other countries are focused on the vaccine, Nafeez Ahmed reveals how the UK’s Cabinet Office asked SAGE to model ‘herd immunity’ through a ‘resurgence’ of infection in young people. Byline Times. 24.6.2021. https://bylinetimes.com/2021/06/24/the-ghost-of-herd-immunity-still-haunts-boris-johnsons-roadmap-out-of-lockdown/

Yle: Suomessa jo 80 varmistunutta koronatapausta EM-kisoista – ylilääkäri pelkää testaamattomien 800 ihmisen takia. Vaalimaan raja-aseman ylitti tiistai-iltana 800 jalkapalloturistia, joilta ei ehditty ottaa koronatestiä. STM:n strategiajohtajan mukaan kyseessä oli arviovirhe. Ilta=Sanomat. 24.6.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008081927.html

Husin Lehtoselta karu havainto korona­tilanteesta: ”En olisi uskonut”. Pietarista palanneilta EM-kisaturisteilta on löytynyt paljon koronatartuntoja. Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan uuden epidemia-aallon vaara on olemassa. Ilta=Sanomat. 24.6.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008083709.html

Tutkimus: Maskien käyttö sisä­tiloissa hidastaa tehokkaasti korona­viruksen leviämistä. Virologian professori Olli Vapalahti muistuttaa, että maskin suoja­teho riippuu aina tilanteesta. 24.6.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008078144.html

Venäjältä saapuneiden EM-kisaturistien karanteeni petti heti – yksi meni baariin ja yleisötapahtumaan, sitten selvisi koronatartunta. Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemilla otetuissa koronavirustesteissä on todettu viime päivinä noin 80 tartuntaa. Kaikkien testien tulokset eivät ole vielä valmistuneet. Kymsote muistuttaa, että jokaisen Pietarista saapuneen tulee pysyä karanteenissa. YLE-Uutiset. 24.6.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11997255

Useita koronatartuntoja Turun ja Tukholman välisellä laivareitillä, Baltic Princessillä. Viime perjantaina ja lauantaina Tallink Siljan Baltic Princessillä matkustaneita kehotetaan seuraamaan vointiaan. Torstaihin mennessä on todettu seitsemän tartuntaa. On todennäköistä, että lisätartuntoja voi vielä ilmetä.YLE-Uutiset. 24.6.2021. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/bec36dd8-f8c8-461f-8f2c-9dbbe21f8047

LASTEMME TERVEYDEN JA ELÄMÄN PUOLESTA. Lääkäreiden vetoomus lasten ja nuorten korona­rokotusten estämiseksi. 23.6.2021. Pelastetaan lapset – Lääkärien vetoomus lasten koronarokotusten estämiseksi

Long COVID or Post-acute Sequelae of COVID-19 (PASC): An Overview of Biological Factors That May Contribute to Persistent Symptoms. Frontiers in microbiology. 23.6.2021. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.698169/full

Long COVID in a prospective cohort of home-isolated patients. Nature Medicine. 23.6.2021. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01433-3

COVID vaccines and breastfeeding: what the data say. The vaccines do not pass through breast milk, but antibodies do — providing hope that breastfed babies might have some level of protection. Nature. 23.6.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-01680-x?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=organic&utm_campaign=NGMT_USG_JC01_GL_Nature

Päijäthämäläisten kisamatkat Pietariin näkyvät jo koronatilastoissa – Johtajaylilääkäri muistuttaa, että alueella kiertää vieläkin herkästi tarttuvaa virusta, varsinkin Lahdessa tilanne huonontunut. Etelä-Suomen Sanomat. 23.6.2021. https://www.ess.fi/paikalliset/4198754

Vaalimaan rajanäytteissä jo 34 koronatartuntaa – ”On riski, että leviävät juhannuksen aikana”. Vaalimaalla otetuissa rajanäytteissä on todettu jo 34 koronatartuntaa Husin alueen asukkailla. Iltalehti. 23.6.2021. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/bec36dd8-f8c8-461f-8f2c-9dbbe21f8047

Delta­muunnoksen ”plus­versio” leviää vauhdilla – löydetty jo useista maista. Intiasta alun perin löytyneestä koronaviruksen deltamuunnoksessa on havaittu uusi, mahdollisesti entistäkin tarttuvampi versio. Ilta=Sanomat. 23.6.2021. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008077452.html

How Immunity Generated from COVID-19 Vaccines Differs from an Infection. NIH Director’s Blog. 22.6.2021. https://directorsblog.nih.gov/2021/06/22/how-immunity-generated-from-covid-19-vaccines-differs-from-an-infection/

Indonesia tightens restrictions as it confirms record new coronavirus infections. The country’s infections, the worst in south-east Asia, have passed two million. The Guardian. 22.6.2021. https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/22/indonesia-tightens-restrictions-as-it-confirms-record-new-coronavirus-infections

Could interaction with other viruses stop SARS-CoV-2 replication? In vitro research suggests that pre-infection with other viruses, such as cold viruses, may hamper SARS-CoV-2 infection.
– A new study assessed the dynamics of the replication of the new coronavirus, SARS-CoV-2, in the upper respiratory tract and the body’s early immune response.
– The study reports that SARS-CoV-2 replicates exponentially immediately after infection and results in an immune response that lags by a few days.
– The results suggest that an early and robust immune response may inhibit viral replication.
– Pre-infection with a different respiratory tract virus — such as a cold virus — inhibited SARS-CoV-2 replication, suggesting that interactions between viruses may influence their transmission. Medical News Today. 22.6.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/could-interaction-with-other-viruses-stop-sars-cov-2-replication?

The COVID-19 virus can cause diabetes, new studies find. ”The virus actually destroys the cells in the pancreas that make insulin.” ABC News. 21.6.2021. https://abcnews.go.com/Health/covid-19-virus-diabetes-studies-find/story?id=78168634

Dysregulation of brain and choroid plexus cell types in severe COVID-19. Nature. 21.6.2021. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03710-0

Ten Vaccinated Israelis Contract COVID as Country Faces Local Outbreaks. COVID czar eyes reopening of testing centers across Israel due to outbreaks. Haaretz. 21.6.2021. https://www.haaretz.com/israel-news/ten-vaccinated-israelis-contract-covid-as-country-faces-local-outbreaks-1.9925197

Venäjältä kotiin palanneilta EM-kisaturisteilta on löytynyt useita koronatartuntoja – johtajaylilääkäri: ”Toivottavasti busseissa on ilmastointi kunnossa”. YLE Uutiset. 21.6.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11992083

Kids should get COVID-19 shots – and the sooner, the better. The Globe and Mail. 21.6.2021. https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-kids-should-get-covid-19-shots-and-the-sooner-the-better/

Has SARS-CoV-2 reached peak fitness? To the Editor—For the first time in the history of medicine, the evolution of a virus can be observed ‘as it happens’. Throughout this, molecular tools of unprecedented accuracy are also assisting by providing an extraordinarily detailed picture of the interactions between the virus and the immune system of its human host. Nature. 21.6.2021. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01421-7

Kesäkuu 21 – 30

Varoitukset koronan delta-variantista yltyvät Euroopassa: ”Tämä ei ole ohi” – Tutkijat ihmettelevät yhtä asiaa.
”Olemme juuri nujertamassa virusta ja pandemiaa, joten meidän ei tule sallia delta-variantille hallitsevaa otetta. Meidän lukumme ovat nyt samanlaisia kuin Britanniassa muutama viikko sitten”, Ranskan terveysministeri Olivier Véran kommentoi medialle tällä viikolla. Uusi Suomi. 20.6.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/varoitukset-koronan-delta-variantista-yltyvat-euroopassa-tama-ei-ole-ohi-tutkijat-ihmettelevat-yhta-asiaa-ftssa/cc1305c3-b338-486e-a459-b48769c73efc

Uudet tutkimukset: Koronavirus voi aiheuttaa jopa tyypin 1 diabetesta. Abc News kertoo tutkimuksista, jotka vahvistivat yhteyden koronaviruksen ja diabeteksen välillä. Uusi Suomi. 20.6.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/uudet-tutkimukset-koronavirus-voi-aiheuttaa-jopa-tyypin-1-diabetesta/a21fb8db-c096-4b98-b211-eb0dbe319bb2

Ruotsissa paljastui laaja korona­huijaus – Sellainen olisi mahdollinen Suomessakin, mutta THL:n Mika Salmisen mukaan se paljastuisi ennen pitkää. Aftonbladetin mukaan jopa 100 000 ruotsalaista on voinut saada virheellisen koronavirus­testi­tuloksen. Helsingin Sanomat. 20.6.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008070488.html

Suomessa 46 ihmistä on saanut vakavan allergisen reaktion koronavirusrokotteesta – riskiryhmään kuuluva Iida Pappinen kertoo, miltä siedätyshoidossa saatu anafylaksia tuntuu. YLE-Uutiset. 20.6.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11987414

At least 176.7 million people have received one or both doses of the vaccine in the U.S. This includes more than 149.1 million people who have been fully vaccinated. 379 million doses have been distributed. The Washington Post. 20.6.2021. https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/covid-vaccine-states-distribution-doses/

More than 601,000 people have died from coronavirus in the U.S. More than 33,524,000 cases have been reported.The Washington Post. 20.6.2021. https://www.washingtonpost.com/nation/2020/03/27/us-coronavirus-cases-tracking-deaths-confirmed-cases-by-state/

Delta variant begins to spread, threatening EU’s Covid progress. Strain that swept UK has become dominant in Portugal and appeared in clusters across Germany, France and Spain. Financial Times. 20.6.2021. https://on.ft.com/3xueH2k

Covid-19: Prepare for a third wave, warns England’s chief medical officer. The BMJ. 19.6.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1577?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

In 2nd school outbreak, 44 kids catch COVID — apparently the Delta variant. Northern town of Binyamina-Giv’at Ada says contagion appeared to come from people who arrived from abroad; school won’t open Sunday, the last day of classes before summer.  The Times of Israel. 19.6.2021. https://www.timesofisrael.com/in-2nd-israeli-school-outbreak-in-a-week-44-kids-diagnosed-with-coronavirus/

Hallituksen esitys HE 105/2021 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta [matkustusrajoitusten päivitys]. Valtioneuvosto. 18.6.2021. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_105+2021.aspx

Suomeen tulee ennakoitua vähemmän koronarokotteita: Peruutukset voivat olla mahdollisia. Suomeen saadaan kesän aikana ennakoitua vähemmän koronarokoteannoksia. Uusi Suomi. 18.6.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/suomeen-tulee-ennakoitua-vahemman-koronarokotteita-peruutukset-voivat-olla-mahdollisia/759b5831-6f5b-464b-8bf7-4e54e5424d70

Mielipide: Aspiroinnin ohittaminen on covid-19-rokotustekniikan virhe. Perusoikeuksiin kuuluu saada rokotus oikealla, turvallisella ja tehokkaalla rokotustekniikalla, jolla varmistetaan rokotekomplikaatioiden minimointi ja immuunivasteen maksimointi, kirjoittaa FT, MBA Helena Torkkeli. Mediuutiset. 18.6.2021. https://www.mediuutiset.fi/debatti/mielipide-aspiroinnin-ohittaminen-on-covid-19-rokotustekniikan-virhe/652c846c-a1d0-4bd6-8c06-e8dd771c00f1

Hallitus esittää matkailun avaamista rokotetuille myös EU- ja Schengen-alueen ulko­puolelta. Suomeen saapuva rokottamaton voi joutua tekemään kaksi korona­testiä. Laki­esityksessä ei mainita omaehtoisesta karanteenista testien välillä. Helsingin Sanomat. 18.6.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008068457.html?share=a2c1bc45aff1c85acdac1fc713c7f56e

Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveilance. 17.6.2021. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.24.2100509

Youth, Delta variant behind UK COVID surge. CIDRAP. 17.6.2021. https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/06/youth-delta-variant-behind-uk-covid-surge

Surgical activity in England and Wales during the COVID-19 pandemic: a nationwide observational cohort study. The Lancet. 17.6.2021. https://bjanaesthesia.org/article/S0007-0912(21)00273-7/fulltext

Mass mask-wearing notably reduces COVID-19 transmission. MedRxiv. 16.6.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.16.21258817v1

The Delta variant is serious. Here’s why it’s on the rise. The virus variant that caused infections to spike in the U.K. is now spreading in the U.S., and experts are very worried. National Geographic. 16.6.2021. https://www.nationalgeographic.com/science/article/the-delta-variant-is-serious-heres-why-its-on-the-rise

Why nobody will ever agree on whether COVID lockdowns were worth it. The Conversation. 16.6.2021. https://theconversation.com/why-nobody-will-ever-agree-on-whether-covid-lockdowns-were-worth-it-161154?

Vaccine Maker Earned Record Profits but Delivered Disappointment in Return. Emergent BioSolutions was awarded a $628 million federal contract with no competitive bidding. Top executives received big bonuses while factories mostly sat idle and tens of millions of Covid-19 doses were thrown away. The New York Times. 16.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/16/us/emergent-biosolutions-covid-vaccine.html?referringSource=articleShare

25 COVID variants being monitored – and without restrictions Delta could push R to 7, PHE chief says. Dr Hopkins said that if Delta was left to spread, without any lockdown restrictions, the R number could reach as high as seven. Sky News. 16.6.2021. https://news.sky.com/story/25-covid-variants-being-monitored-and-without-restrictions-delta-variant-could-push-r-to-7-phe-chief-says-12333869

Monoclonal antibodies cut risk of dying from COVID-19—but only in some patients.  Science. 16.6.2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/06/monoclonal-antibodies-cut-risk-dying-covid-19-only-some-patients

Almost 25% of COVID-19 Patients Develop Long-Lasting Symptoms, According to a New Report. TIME. 15.6.2021. Almost 25% of COVID-19 Patients Develop Long-Term Symptoms | Time

Scientists Report Earliest Known Coronavirus Infections in Five U.S. States. Blood drawn from nine people in the earliest days of the pandemic tested positive for the infection. But some experts questioned the results. The New York Times. 15.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/15/health/coronavirus-usa-cases.html?referringSource=articleShare

Melbourne units locked down after two more Covid cases as NSW investigates possible hotel spread. NSW authorities are examineing how a returned traveller in a Sydney quarantine hotel contracted Covid from a couple in an adjacent room. The Guardian. 15.6.2021. https://www.theguardian.com/australia-news/2021/jun/15/victoria-halts-pfizer-vaccine-bookings-and-locks-down-melbourne-unit-block-after-two-more-covid-cases

Zero-covid countries have done best and it’s not too late to switch. New Scientist. 14.6.2021. https://www.newscientist.com/article/2280607-zero-covid-countries-have-done-best-and-its-not-too-late-to-switch/#ixzz70cIRoJL3

SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of hospital admission, and vaccine effectiveness. The Lancet. 14.6.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01358-1/fulltext

Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination. CDC. 14.6.2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html

Call to help teachers suffering with long Covid. ‘High incidence’ of long Covid among teachers ‘deeply alarming’, says union calling for it to be seen as ’a disability’. TES. 14.6.2021. https://www.tes.com/news/call-help-teachers-suffering-long-covid

Scientist Opens Up About His Early Email to Fauci on Virus Origins. In early 2020, Kristian Andersen wrote to Anthony Fauci about the possibility of an engineered coronavirus. His research has since dispelled those suspicions. The New York Times. 14.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/14/science/covid-lab-leak-fauci-kristian-andersen.html

Delta variant of Covid spreading rapidly and detected in 74 countries. Concerns over impact on poorer countries, while richer governments try different containment measures. The Guardian. 14.6.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jun/14/delta-variant-of-covid-spreading-rapidly-and-detected-in-74-countries

Yhdysvaltalaismedia: Koronavirus voi aiheuttaa tyypin 1 diabetesta. Abc News kertoo tutkimuksista, jotka vahvistivat yhteyden koronaviruksen ja diabeteksen välillä. Mediuutiset. 14.6.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/yhdysvaltalaismedia-koronavirus-voi-aiheuttaa-tyypin-1-diabetesta/82aa56d2-ed8f-403f-9822-919283c0e099

A Top Virologist in China, at Center of a Pandemic Storm, Speaks Out. The virologist, Shi Zhengli, said in a rare interview that speculation about her lab in Wuhan was baseless. But China’s habitual secrecy makes her claims hard to validate.  The New York Times. 14.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/14/world/asia/china-wuhan-lab-leak.html?referringSource=articleShare

Boris Johnson: Korona­rajoitusten purku keskeytetään. Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi, ettei tällä hetkellä ole edellytyksiä jatkaa koronarajoitusten purkamista. Ilta=Sanomat. 14.6.2021. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008056114.html

Britannia lykkäämässä luvattua ”vapauden päivää” – koronatartunnat tuplaantuvat joka yhdeksäs vuorokausi.
Pääministerin mukaan tilanne on erittäin huolestuttava. Iltalehti. 14.6.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/214a19f9-d45a-4ca4-9476-bffbe5e6addf

Russia scrambles to contain a new surge, as most of its people appear to be avoiding the Sputnik vaccine. The New York Times. 12.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/12/world/russia-covid-surge.html

Hyytävä varoitus Ruotsista: Koronan deltavariantti voi nousta dominoivaksi – Rajoituksia tiukennetaan paikallisesti. Ruotsin viranomaisten mukaan ensimmäinen rokote ei välttämättä anna yhtä tehokasta suojaa deltavarianttia vastaan kuin muita virusvariantteja. Folkhälsomyndigheten arvioi, että kaksi annosta antaa hyvän suojan. Uusi Suomi. 12.6.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/hyytava-varoitus-ruotsista-koronan-deltavariantti-voi-nousta-dominoivaksi-rajoituksia-tiukennetaan-paikallisesti/a930631c-90d8-42ae-8e88-140ac95fa1f6

Brain imaging before and after COVID-19 in UK Biobank. MedRxiv. 11.6.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.11.21258690v1

Työ­ikäis­ten ter­vey­del­le pal­jas­tu­nut iso uusi uhka – pitkää koronaa poteva saa usein ai­vo­ter­vey­teen liit­ty­vän sai­rau­den
Pitkittynyt korona on paljastunut uhaksi myös aivoterveydelle. Long covidiin, pitkään koronaan sairastuu noin joka kymmenes positiivisen testituloksen saanut. Potilailla ilmenee poikkeavaa väsymystä ja keskittymiskyvyn puutetta. Aivotyö vie nopeasti voimat niin, ettei pysty normaaliin työsuoritukseen, eikä oikein pärjää arjessakaan. Kaleva. 11.6.2021. https://www.kaleva.fi/tyoikaisten-terveydelle-paljastunut-iso-uusi-uhka/3685574

Comparison of Symptoms and RNA Levels in Children and Adults With SARS-CoV-2 Infection in the Community Setting. JAMA. 11.6.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2780963

Coronavirus FAQ: A Guide To (Ever-Changing) Rules Of Global Air Travel In A Pandemic. NPR. 11.6.2021. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/

SARS-CoV-2 variant data update, England Version 5. Public Health England. 11.6.2021.  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/992986/Variants_of_Concern_Variant_Data_Update_5.pdf

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England. Technical briefing 15. Public Health England. 11.6.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993198/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing.pdf

Hanna Nohynek Tehy-lehdessä: Maskin käytöstä tulossa uusi normaali. THL:n ylilääkäri kehottaa pohtimaan, millaisella yhteistyöllä Suomi varmistaa rokotteiden saatavuuden. Verkkouutiset. 11.06.2021. https://www.verkkouutiset.fi/hanna-nohynek-tehy-lehdessa-maskin-kaytosta-tulossa-uusi-normaali/

Pandemic preparedness: UK government kept coronavirus modelling secret. The BMJ. 11.6.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1501?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

Effectiveness of COVID-19 vaccines against hospital admission with the Delta (B.1.617.2) variant. ??.6.2021. https://media.tghn.org/articles/Effectiveness_of_COVID-19_vaccines_against_hospital_admission_with_the_Delta_B._G6gnnqJ.pdf

Kesäkuu 11 – 20

Risk factors for long covid in previously hospitalised children using the ISARIC Global follow-up protocol: A prospective cohort study. European Respiratory Journal. 10.6.2021. https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/06/10/13993003.01341-2021

The COVID-19 virus can cause diabetes, new studies find. ”The virus actually destroys the cells in the pancreas that make insulin.” ABC-News. 10.6.2021. https://abcnews.go.com/Health/covid-19-virus-diabetes-studies-find/story?id=78168634

CLINICAL SUMMARY: COVID-19: post-vax thrombotic reactions are linked to anti-PF4 antibody response. Univadis. 10.6.2021. https://www.univadis.com/viewarticle/covid-19-post-vax-thrombotic-reactions-are-linked-to-anti-pf4-antibody-response

Intian­muunnos tarttui kirurgin­maskin läpi – Kanta-Hämeen sairaala­epidemia selätetty. Kanta-Hämeessä sairaalaepidemioihin liittyvässä tartuntaketjussa tartunnan saaneita on ollut 110 ja kuolemantapauksia 18. Ilta=Sanomat. 10.6.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008042840.html

Risk assessment for SARS-CoV-2 variant: Delta (VOC-21APR-02, B.1.617.2). Public Health England. 10.6.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/992981/10_June_2021_Risk_assessment_for_SARS-CoV-2_variant_DELTA.pdf

As more kids go down the ‘deep, dark tunnel’ of long Covid, doctors still can’t predict who is at risk. STAT. 10.6.2021. https://www.statnews.com/2021/06/10/as-more-kids-get-long-covid-doctors-still-cant-predict-who-is-at-risk/

Highly Contagious Delta Variant Now Makes Up 91% Of U.K.’s New Covid Cases—And Is ‘Poised To Take Hold’ In Europe, WHO Warns. Forbes. 10.6.2021. https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2021/06/10/highly-contagious-delta-variant-now-makes-up-91-of-uks-new-covid-cases-and-is-poised-to-take-hold-in-europe-who-warns/

The four most urgent questions about long COVID. Scientists are starting to get insights into the lingering disorder that affects some people infected with SARS-CoV-2 — but many mysteries remain unsolved. Nature. 9.6.2021. The four most urgent questions about long COVID (nature.com)

Pfizer to test COVID-19 vaccine in larger group of children below 12. Reuters. 9.6.2021.  Pfizer to test COVID-19 vaccine in larger group of children below 12 | Reuters (archive.org)

Ilman maskia puhuminen sisätiloissa asettaa muita ihmisiä suurimpaan koronavaaraan, tutkimus sanoo – Aerosolit leijuvat ilmassa minuutteja ”savun tavoin”.  Tekniikan Maailma. 9.6.2021. https://tekniikanmaailma.fi/ilman-maskia-puhuminen-sisatiloissa-asettaa-muita-ihmisia-suurimpaan-koronavaaraan-tutkimus-sanoo-aerosolit-leijuvat-ilmassa-minuutteja-savun-tavoin/

COVID-19 antoi odottamattoman lahjan influenssarokotteiden osumatarkkuudelle – kaksi influenssavirusta on kadonnut jäljettömiin. Koronantoimet ovat osoittautuneet huipputehokkaaksi influenssantorjunnaksi. Käsienpesu, välimatkat ja maskit olisivat erittäin pätevä tapa riskiryhmien hengen suojelemiseksi tulevilla influenssakausilla, sanoo tutkija. YLE Uutiset. 9.6.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11971715?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2021-06-11

transdifferentiation. How COVID-19 Can Lead to Diabetes. NUH Director’s Blog.https://directorsblog.nih.gov/tag/transdifferentiation/ 8.6.2021.

Breathing, speaking, coughing or sneezing: What drives transmission of SARS-CoV-2?. Journal of Internal Medicine. 8.6.2021. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.13326

COVID-19 death rate vs. Population density, Jun 8, 2021. The death rate is the number of total confirmed deaths due to COVID-19 per million people. Our World in Data. 8.6.2021. https://ourworldindata.org/grapher/covid-19-death-rate-vs-population-density?

EBM analysis: ‘Diagnostic downshift’: clinical and system consequences of extrapolating secondary care testing tactics to primary care. The BMJ. 7.6.2021. https://ebm.bmj.com/content/early/2021/06/07/bmjebm-2020-111629

Persistent symptoms in adult patients one year after COVID-19: a prospective cohort study. OXFORD Clinical Infectious Disease. 5.6.2021. Persistent symptoms in adult patients one year after COVID-19: a prospective cohort study | Clinical Infectious Diseases | Oxford Academic (oup.com)

COVID-19 Virus Linked to Pancreatic Cell Identity Shift. Weill Cornell Medicine. 8.6.2021. https://news.weill.cornell.edu/news/2021/06/covid-19-virus-linked-to-pancreatic-cell-identity-shift

Teens Are Rarely Hospitalized With Covid, but Cases Can Be Severe. Adolescents were hospitalized with Covid three times as often as with flu, researchers reported. Nearly one-third wound up in I.C.U.s. New York Times. 4.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/04/health/coronavirus-teenagers-hospitalizations.html?referringSource=articleShare

Intian virus­muunnos näyttää vievän herkemmin sairaalaan – professori: ”Kahden rokote­annoksen saaminen on tärkeää”.  Rokotteiden välisen ajan lyhentämistä voidaan joutua pohtimaan uudestaan Intian-muunnoksen leviämisen takia, sanoo professori Olli Vapalahti. Aamulehti. 4.6.2021. https://www.aamulehti.fi/koronavirus/art-2000008029794.html

Koronatartunnoista ei ehkä päästä koskaan eroon – millaisen korona­tilanteen kanssa Suomi voi elää? Mikä määrä uusia päivittäisiä koronatartuntoja tai koronapotilaita sairaalassa on sellainen, että se on hyväksyttävää ja sen kanssa pärjätään? Asiantuntijat ovat arvioissaan hyvin varovaisia. Ilta=Sanomat. 4.6.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008022804.html

Yle selvitti: Suomen tiukkoina pidetyt matkustusrajoitukset ovatkin keskikastia – näin rajan ylittäjiä valvotaan muualla. Vertailimme Suomen matkustusvaatimuksia muutamiin suomalaisten suosimiin kohdemaihin. Suomi on tiukkuudessaan keskikastia. Esimerkiksi Viro ei vaadi pakollista koronatestiä, kun taas Britanniassa testeissä pitää käydä saapumisen jälkeenkin. YLE Uutiset. 4.6.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11965695

Household COVID-19 risk and in-person schooling. Science. 4.6.2021. Household COVID-19 risk and in-person schooling | Science (sciencemag.org)

The pandemic isn’t over yet. Covid Action Group. 4.6.2021. https://covidactiongroup.net/the-pandemic-isnt-over-yet

How virus detectives trace the origins of an outbreak – and why it’s so tricky. The Conversation. 3.6.2021. https://theconversation.com/how-virus-detectives-trace-the-origins-of-an-outbreak-and-why-its-so-tricky-161387?utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter%20%20June%207%202021%20-%201967519293&utm_content=Daily%20Newsletter%20%20June%207%202021%20-%201967519293+Version+B+CID_de41db5c5d44abb588ab237d4161cc26&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=How%20virus%20detectives%20trace%20the%20origins%20of%20an%20outbreak%20%20and%20why%20its%20so%20tricky

Risk assessment for SARS-CoV-2 variant: Delta (VOC-21APR-02, B.1.617.2). Public Health England. 3.6.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/991135/3_June_2021_Risk_assessment_for_SARS-CoV-2_variant_DELTA.pdf

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing 14.. Public Health England. 3.6.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/991343/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_14.pdf

How COVID-19 Is Revolutionizing Health Care Around the World. TIME. 3.6.2021. https://time.com/6052677/covid-19-health-care-innovations/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=social-share-article&utm-term=ideas_covid-19&fbclid=IwAR1APzFmAf8fQdQqLgjvqIDB7qgwmlxX5jSXtLxIdZGnJ3Hz3LIZntpDSFk

Tämä tiedetään Intian-variantin aiheuttamasta epidemiasta Kanta-Hämeessä: 17 yli 60-vuotiasta kuollut, ketju lähti ulkomaan matkasta, moni sairastuneista oli rokotettu. Tartunnan saaneesta hoitohenkilökunnasta lähes puolet oli rokotettu kahdesti. ”Tilanne on nyt rauhoittumassa”, sanoo johtaja­ylilääkäri Sally Leskinen. Helsingin Sanomat. 3.6.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008023464.html?share=738d5efd9f58e03cb261934e374c0ff1

Ventilation in Buildings: Summary of Recent Changes. CDC. 2.6.2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html

Covid-19: PPE guidance is upgraded as evidence of airborne transmission grows. The BMJ. 2.6.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1422

Epidemiologic Evidence for Airborne Transmission of SARS-CoV-2 during Church Singing, Australia, 2020. CDC Emergiong Infectious Diseases. 1.6.2021.  https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/6/21-0465_article

The Global Liveability Index 2021. How the Covid-19 pandemic affected liveability worldwide. The Economist Intelligence Unit. 1.6.2021. https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/global-liveability-index-2021-free-report.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAF9k8tAGFrADECm82NcuIe5bP-moq6U-wnyQqbhEMsw7JBLxQp6R_p2BJWTz1YSwdZFM0PFocw6iELwoP8WEKpeP1hiWHOegIwflkXoApy2GXQ

Australia locks down 2nd most populous state over ‘highly infectious’ COVID-19 outbreak. Global News. 1.6.2021. http://globalnews.ca/news/7897419/australia-victoria-covid-lockdown/

Kesäkuuu 1 – 10

Bacterial and fungal co-infections among COVID-19 patients in intensive care unit. Microbes and Infection. May-June. 2021. Bacterial and fungal co-infections among COVID-19 patients in intensive care unit – ScienceDirect

Vietnam detects hybrid of Covid-19 variants identified in India and Britain. Straits Times. 31.5.2021. https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/vietnam-detects-hybrid-of-covid-19-variant-identified-in-india-and-uk

Mask Use and Ventilation Improvements to Reduce COVID-19 Incidence in Elementary Schools — Georgia, November 16–December 11, 2020. CDC. 28.5.2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7021e1.htm?s_cid=mm7021e1_e

Nyt tuli tutkittua tietoa rokotusten kohdentamisesta: ”hieman yllättävä” havainto.
Rokotusten kohdentaminen aiheutti kiivasta keskustelua keväällä Suomessa. Nyt asiasta tuli tutkittua tietoa: kohdentamisella voi olla mahdollista välttää tuhansia uusia tartuntatapauksia. Mediuutiset. 28.5.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/4298da35-254f-4efd-b317-07672985b121?ref=newsletter:6d57&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Jos pelkäät koronatartuntaa, kannattaisi muuttaa lentokoneeseen – näin lentokoneiden erittäin tehokas ilmanvaihto toimii. Parin sadan ihmisen sullominen lähellä toisiaan metalliputken sisälle ei kuulosta hyvältä näin korona-aikaan. Lentokoneen sisällä riski saada tauti on kuitenkin erittäin pieni: matkustamon ilma vaihtuu täysin 2–3 minuutissa. YLE Uutiset. 28.5.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11951130?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2021-05-28

GRAFIIKKA: NÄIN TOIMII NENÄÄN SUMUTETTAVA KORONAROKOTE. Virukset tunkeutuvat soluun ja siirtävät siihen perintöainestaan. Näin solu alkaa monistaa virusta. Samaa mekanismia hyödyntää virusvektorirokote.Suomen Kuvalehti 28.5.2021. https://suomenkuvalehti.fi/jutut/extra/tiede/rokote-suihkutetaan-nenaan-professorit-paattivat-jo-alkuvaiheessa-grafiikka-nayttaa-miten-suomalainen-koronarokote-toimisi/?shared=1184129-c6fb2da6-500&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Sahkolentokoneet%20tulevat*%20nukkuuko%20Suomi?%20*%20Jyrkkaa%20ekoajattelua%20PS*n%20ulkokehalla%20*%20Peter%20Vesterbacka%20haluaa%20tuoda%20tuhansia%20ulkomaisia%20Suomen%20lukioihin&utm_term=Rokote%20suihkutetaan%20nenaan*%20professorit%20paattivat%20jo%20alkuvaiheessa%20-%20grafiikka%20nayttaa*%20miten%20suomalainen%20koronarokote%20toimisi*%20*Lue%20lisaa*&utm_content=u-3942286-71398088-2201849-0

Koronan pitkäaikaisoireista kärsii jopa 20 prosenttia sairastuneista Suomessa – nämä ovat tyypillisimmät vaivat. MTV Uutiset. 28.5.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronan-pitkaaikaisoireista-karsii-jopa-20-prosenttia-sairastuneista-nama-ovat-tyypillisimmat-vaivat/8153708?mtv_ref=twb_uutiset_uusimmat#gs.1xiha4

Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents. The New England Journal of Medicine. 27.5.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456

FT: Saksalaistutkijat uskovat selvittäneensä Aztra Zenecan ja Johnson & Johnsonin koronavirusrokotteisiin yhdistettyjen verihyytymien syyn. Tutkimusjohtajan mukaan rokotteita voitaisiin muokata niin, ettei harvinaista reaktiota syntyisi lainkaan. Mediuutiset. 27.5.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/f9bac047-8199-495a-b8cd-25e3330fcb11?ref=newsletter:36ba&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Lähiviikkoina otetaan rohkeita askelia – pääministeri Marin kertoo, miksi Suomi on siihen valmis. Sanna Marin (sd) toivoo, että valmiuslain pykäliä ei tarvittaisi enää kesäkuun jälkeen. Helsingin mSanomat. 26.5.2021. Lähiviikkoina otetaan rohkeita askelia – pääministeri Marin kertoo, miksi Suomi on siihen valmis – Politiikka | HS.fi

Vaccination may ease symptoms of long COVID. Medical News Today. 26.5.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/vaccination-may-ease-symptoms-of-long-covid?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-05-27&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7#Online-survey

Kanta-Hämeen sairaala­epidemiassa koronan saaneista yli puolet saaneet ensimmäisen rokotteen – näin THL:n Nohynek kommentoi. THL ilmoitti viime viikolla, että se kohdentaa noin 14 000 rokoteannosta epidemiasta tällä hetkellä eniten kärsiville alueille. Ilta=Sanomat. 26.5.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008002357.html

Immunity to the Coronavirus May Persist for Years, Scientists Find. Important immune cells survive in the bone marrow of people who were infected with the virus or were inoculated against it, new research suggests. The New York Times. 26.5.2021. https://www.nytimes.com/2021/05/26/health/coronavirus-immunity-vaccines.html

Wienissä matkustaja voi mennä lennon jälkeen maksulliseen koronatestiin ja välttää 14 päivän karanteenin – Helsinki-Vantaalle vastaavanlaista systeemiä ei ole luvassa. Lähtevien ja saapuvien matkustajien testaamista pidetään tehottomana keinona estää koronaviruksen leviäminen. YLE-Uutiset. 25.5.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11359058

Covid-19: Researchers find higher than expected reinfections with P.1 variant among the Brazilian Amazon. The BMJ. 25.5.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1353?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

Just 2% of SARS-CoV-2−positive individuals carry 90% of the virus circulating in communities. PNAS. 25.5.2021. https://www.pnas.org/content/118/21/e2104547118

Covid hospitalisations triple in UK Indian variant hotspot as area battles outbreak. It is understood that there are now 43 patients being treated for the virus at the Royal Bolton Hospital, with ten more people admitted since Sunday. Mirror. 25.5.2021. https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/covid-hospitalisations-triple-uk-indian-24177131

Intiassa leviää uusi epidemia, joka iskee koronasta toipuneisiin – ”Yhdelläkään ei ole normaali verensokeri”. Epidemiaksi Intiassa julistettuun infektioon on sairastunut lähes 9 000 ihmistä. Intialaislääkäreiden mukaan ”mustaksi sieneksi” kutsuttu infektio iskee tyypillisesti 12-18 päivää koronasta toipumisen jälkeen. Mediuutiset. 24.5.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/intiassa-leviaa-uusi-epidemia-joka-iskee-koronasta-toipuneisiin-yhdellakaan-ei-ole-normaali-verensokeri/c6e6ef88-5d55-4b3f-a377-c96256d7db1a

WHO Quietly Corrects Its Own Misinformation. Dissident scientists spent a year convincing the World Health Organization that the virus that causes COVID-19 spreads through the air. BicPicNews.com 24.5.2021.  https://nofrakkingconsensus.com/2021/05/24/who-quietly-corrects-its-own-misinformation/

WSJ: Yhdysvaltain tiedustelutiedot paljastavat: kolme tutkijaa hakeutui sairaalahoitoon Wuhanissa jo marraskuussa 2019 – oireet vastaavia kuin koronaviruksessa. Kiina kiistää, että koronavirus olisi peräisin Wuhanin laboratorioista. Iltalehti. 24.05.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/fd5ebed7-588c-457c-9d18-24ca3d31e9bf

Intelligence on Sick Staff at Wuhan Lab Fuels Debate on Covid-19 Origin. Report says researchers went to hospital in November 2019, shortly before confirmed outbreak; adds to calls for probe of whether virus escaped lab. Wall Street Journal. 23.5.2021. https://www.wsj.com/articles/intelligence-on-sick-staff-at-wuhan-lab-fuels-debate-on-covid-19-origin-11621796228

Dåligt underlag ledde till felaktiga beslut. SPANIEN RIKS En ny rapport anger pandemin som det i dagsläget största hotet mot landets säkerhet. Utvärderingen pekar ut bristen på fullständig och korrekt information som orsaken till felaktiga beslut i början av pandemin. SydKusten.es. 23.5.2016. https://www.sydkusten.es/engine.php?sectionId=11&articleId=32552

Covid: Pfizer and AstraZeneca jabs work against Indian variant – study. BBC News. 23.5.2021. https://www.bbc.com/news/uk-57214596

Data discrepancies and substandard reporting of interim data of Sputnik V phase 3 trial. The Lancet. 22.5.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00899-0/fulltext#%20

Sakari Alhopuron säätiöltä rahoitusta lääketieteen tutkimukseen. Rahoitusta myönnettiin muun muassa tutkimukselle, joka selvittää äänenmuodostuksessa syntyvän aerosolin yhteyttä koronaviruksen leviämiseen. Lääkärilehti. 21.5.2021. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/sakari-alhopuron-saatiolta-rahoitusta-laaketieteen-tutkimukseen/?utm_medium=newsletter&utm_source=uk&utm_campaign=uk21ma-2021&m=NDA3NDYsZjg0YjM5MTczMzZhYWI4MDQ1YWIyMzMxOGU3YTcwNmM%3D

SARS-CoV-2 spike protein interactions with amyloidogenic proteins: Potential clues to neurodegeneration. Biochem Biophys Gen Community. 21.5.2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33789211/

How COVID broke the evidence pipeline. The pandemic stress-tested the way the world produces evidence — and revealed all the flaws. Nature. 21.5.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-01246-x

Billionaire makes deal to manufacture Covid-19 vaccines in South Africa. Businesstech. 21.5.2021. https://businesstech.co.za/news/business/492591/billionaire-makes-deal-to-manufacture-covid-19-vaccines-in-south-africa/

Toukokuu 21 – 31

IS:n tiedot: Hallitus höllentämässä koronarajoituksia – perustasolla ei enää maskisuositusta, isoja tapahtumia voitaisiin pitää myös leviämisvaiheen alueella. Useat ministerit ovat arvostelleet voimassa olevia koronarajoituksia julkisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön koetaan sanelevan päätöksentekoa ja jarruttavan rajoitusten purkua. Hybridistrategian päivitykset on tarkoitus hyväksyä ensi viikolla. Ilta=Sanomat. 20.5.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000007990501.html

‘People die in less than a week’: Covid wave catches Argentina off-guard. Cases have risen from a daily total of about 5,000 in early March to a record 35,000 this week amid relaxed restrictions and a low vaccination rate. The Guardian. 20.5.2021. https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/20/argentina-covid-coronavirus-cases-deaths-hospitals?CMP=Share_iOSApp_Other

Excess deaths associated with covid-19 pandemic in 2020: age and sex disaggregated time series analysis in 29 high income countries. The BMJ. 19.5.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1137

Measuring the impact of covid-19. The BMJ. 19.5.2021.  https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1239

Matkustajien ennakkotestausmalli on yhä pahasti levällään ministeriössä – THL liputtaa kahden testin ja karanteenin puolesta. Matkustajamäärien kasvaessa rajoille tarvitaan uusi maahantulomalli. Hallituspuolueet ovat olleet eri mieltä siitä, millä ehdoilla matkustamista tulisi avata. Keskusta katsoo karanteenien haittaavan matkailua. YLE Uutiset. 19.5.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11935929

Muistio paljastaa, miten koronatuesta tuli kunnille kultakaivos – VM ehdotti porrastamista, hallitus jakoi 1,4 miljardia euroa liikaa. Talouselämä. 19.5.2021. https://www.talouselama.fi/uutiset/muistio-paljastaa-miten-koronatuesta-tuli-kunnille-kultakaivos-vm-ehdotti-porrastamista-hallitus-jakoi-1-4-miljardia-euroa-liikaa/

Long-term symptoms after SARS-CoV-2 infection in school children: population-based cohort with 6-months follow-up. MedRxiv. 18.5.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.16.21257255v1

”Viranomaiset eivät viesti selvästi koronan ilmavälitteisyydestä”. Apulaisprofessorin [Ville Vuorinen] mielestä myös THL:n pitäisi todeta ilman olevan viruksen pääleviämisreitti. Verkkouutiset. 18.5.2021. https://www.verkkouutiset.fi/viranomaiset-eivat-viesti-selvasti-koronan-ilmavalitteisyydesta/#4be8994f

Tappava ”musta sieni” iskenyt Venäjänkin koronapotilaisiin. Venäläisiltä koronapotilailta on löytynyt harvinaista ja tappavaa sieni-infektiota. Iltalehti. 18.5.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/6aca2b69-b48d-4add-88b4-f513a7f86578

Matkustajien ennakkotestausmalli on yhä pahasti levällään ministeriössä – THL liputtaa kahden testin ja karanteenin puolesta. Matkustajamäärien kasvaessa rajoille tarvitaan uusi maahantulomalli. Hallituspuolueet ovat olleet eri mieltä siitä, millä ehdoilla matkustamista tulisi avata. Keskusta katsoo karanteenien haittaavan matkailua. YLE-Uutiset. 18.5.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11935929

Development of Electrospun Nanofibrous Filters for Controlling Coronavirus Aerosols. Environmental Science & Technology. 17.5.2021. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.1c00337#

”Tämä on mennyt liian pitkälle” – En pidä ikäihmisten eristämisestä, sanoo THL:n Mika Salminen. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen on noussut Suomessa koronavirusepidemian keulakuvaksi. Helsingin Sanomat. 16.5.2021. ”Tämä on mennyt liian pitkälle” – En pidä ikäihmisten eristämisestä, sanoo THL:n Mika Salminen – Kotimaa | HS.fi

Fauci: Pandemic showed ’undeniable effects of racism’ in society. The Hill. 16.5.2021. https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/553790-fauci-coronavirus-pandemic-showed-undeniable-effects-of-racism

There have been 7m-13m excess deaths worldwide during the pandemic. The rich world suffered relatively badly, but most of the dying has been elsewhere. The Economist. 15.5.2021. https://www.economist.com/briefing/2021/05/15/there-have-been-7m-13m-excess-deaths-worldwide-during-the-pandemic

A Top Virologist in China, at Center of a Pandemic Storm, Speaks Out. The virologist, Shi Zhengli, said in a rare interview that speculation about her lab in Wuhan was baseless. But China’s habitual secrecy makes her claims hard to validate. The New York Times. 14.6.2021. https://www.nytimes.com/2021/06/14/world/asia/china-covid-wuhan-lab-leak.html

A paradigm shift to combat indoor respiratory infection [Lidia Morawska!]. Science. 14.5.2021. https://science.sciencemag.org/content/372/6543/689.full

Expert reaction to preprint looking at the immune response in older people after vaccination the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine with either a 3-week or a 12-week dosing schedule. Science Media Centre. 14.5.2021. https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-preprint-looking-at-the-immune-response-in-older-people-after-vaccination-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-with-either-a-3-week-or-a-12-week-dosing-schedule/?cli_action=1621166477.193

Päijät-Hämeessä 19 koronapotilasta sairaalahoidossa – Heistä puolet oli jo rokotettu koronaa vastaan. Mediuutiset. 14.5.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/paijat-hameessa-19-koronapotilasta-sairaalahoidossa-heista-puolet-oli-jo-rokotettu-koronaa-vastaan/19f1d72f-a0b1-40e6-827f-142c2b43d823

Delaying second Pfizer vaccines to 12 weeks significantly increases antibody responses in older people, finds study. Birmingham University. 14.5.2021. https://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2021/05/covid-pfizer-vaccination-interval-antibody-response.aspx

Droplets vs Aerosols: What’s More Important in COVID-19 Spread? — CDC finally acknowledged aerosol transmission, but contribution to case counts remains unclear. MedPageToday. 13.5.2021. https://www.medpagetoday.com/special-reports/exclusives/92564

How the Coronavirus Spreads: Biggest Threats Are in Air, Not on Surfaces. CDC ties greatest risk for COVID-19 to airborne particles, droplets from coughs and sneezes. AARP. 13.5.2021. https://feeds.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2021/cdc-rules-on-aerosol-coronavirus.html?_amp=true

Vääriä tietoja viranomaisille, karanteenin rikkomista – IL:n tiedot: Tällaisia rajamalleja hallitus valmistelee. Nyt ongelmana on ollut se, etteivät viranomaiset saa kiinni henkilöitä, joiden pitäisi mennä toiseen testiin. Siksi hallitus pohtii sanktioita. Iltalehti. 13.05.2021. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/a3f9504f-0196-4947-a31b-37bf24f0a634?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

The 60-Year-Old Scientific Screwup That Helped Covid Kill. All pandemic long, scientists brawled over how the virus spreads. Droplets! No, aerosols! At the heart of the fight was a teensy error with huge consequences. Wired. 13.5.2021. https://www.wired.com/story/the-teeny-tiny-scientific-screwup-that-helped-covid-kill

Faith in numbers: Is church attendance linked to higher rates of coronavirus? The Conversation. 13.5.2021. https://theconversation.com/faith-in-numbers-is-church-attendance-linked-to-higher-rates-of-coronavirus-160527?

Virologe Drosten zur Corona-Lage. -Wer sich nicht impfen lässt, infiziert sich. Der Virologe Christian Drosten glaubt an einen ”ganz” guten Sommer. Doch er sagt auch: Wer sich aktiv gegen eine Corona-Impfung entscheidet, der werde sich unweigerlich infizieren. ZDF Heute. 12.05.2021.  https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-drosten-immun-impfung-100.html

Genomic sequencing confirms Victoria’s COVID-19 case was infected in hotel quarantine in South Australia. 7news. 12.5.2021. https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/genomic-sequencing-confirms-victorias-covid-19-case-was-infected-in-hotel-quarantine-in-south-australia-c-2822512

How COVID broke the evidence pipeline. The pandemic stress-tested the way the world produces evidence — and revealed all the flaws. Nature. 12.5.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-01246-x

‘A toxic cocktail:’ Panel delivers harsh verdict on the world’s failure to prepare for pandemic. Science. 12.4.2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/05/toxic-cocktail-panel-delivers-harsh-verdict-world-s-failure-prepare-pandemic

Intialaista virusmuunnosta epäillään löytyneen Vuosaareen Pietarista saapuneelta laivalta – 15 koronatartuntaa, sairastuneet eristyksessä. YLE Uutiset. 12.5.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11927467

Data discrepancies and substandard reporting of interim data of Sputnik V phase 3 trial.  The Lancet. 12.5.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00899-0/fulltext#%20

 

Toukokuu 11 – 20

BNT162b2-elicited neutralization of B.1.617 and other SARS-CoV-2 variants. Nature. 10.6.2021. BNT162b2-elicited neutralization of B.1.617 and other SARS-CoV-2 variants | Nature

Researchers fear people of color may be disproportionately affected by long Covid. STAT. 10.5.2021. https://www.statnews.com/2021/05/10/with-long-covid-history-may-be-repeating-itself-among-people-of-color/

Regeringens nya vaccinmatematik lovar ingen flockimmunitet – ”vi måste diskutera hur vi lever med viruset”. Hufvudstadsbladet. 10.5.2021. https://www.hbl.fi/artikel/regeringens-nya-vaccinmatematik-lovar-ingen-flockimmunitet-vi-maste-diskutera-hur-vi-lever-med-vi/

Vaccination boosts naturally enhanced neutralizing breadth to SARS-CoV-2 one year after infection. BioRxiv. 9.5.2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.07.443175v1

Scientific Brief: SARS-CoV-2 Transmission. Summary of recent changes
This science brief has been updated to reflect current knowledge about SARS-CoV-2 transmission and reformatted to be more concise.
– Modes of SARS-CoV-2 transmission are now categorized as inhalation of virus, deposition of virus on exposed mucous membranes, and touching mucous membranes with soiled hands contaminated with virus.
– Although how we understand transmission occurs has shifted, the ways to prevent infection with this virus have not. All prevention measures that CDC recommends remain effective for these forms of transmission. CDC. 7.5.2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html

Koronarokotus voi aiheuttaa yllättäviäkin haittavaikutuksia. Koronarokotteesta aiheutuvat yleisoireet ovat yleensä lieviä ja lyhytaikaisia. Mutta millaisia ovat sivuoireet? Helsingin Sanomat. 7.5.2021. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007961808.html

Why Did It Take So Long to Accept the Facts About Covid? The New York Times. 7.5.2021. https://www.nytimes.com/2021/05/07/opinion/coronavirus-airborne-transmission.html

Professori lyttää painovoimaisen ilmanvaihdon – ”Kannattaisi tutkia ennen kuin mennään rakentamaan niitä”. Tekniikka&Talous. 7.5.2021. https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/professori-lyttaa-painovoimaisen-ilmanvaihdon-kannattaisi-tutkia-ennen-kuin-mennaan-rakentamaan-niita/65e6f7d8-b2bc-4613-b092-5f25f1a888d0

Nyt saatiin todella tarkkaa tietoa viruksen leviämisestä sisätiloissa – Siihen tarvittiin supertietokone.
Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden tekemä tarkka mallinnus viruksen kulkeutumisesta sisätilan ilmassa osoitti, että ilmahygieniaa parantavat toimenpiteet ovat vielä tärkeämpiä kuin aikaisemmin on arvioitu. Mediuutiset. 6.5.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/29eeaa06-51cc-42f0-9571-f1a21c915baa?ref=newsletter:d539&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Hus-johtaja maskeista: ”Juhannukseen asti aion itse käyttää”. Professori Lasse Lehtonen pitää selvänä, että kahden koronarokotuksen jälkeen voivat ikäihmisetkin alkaa elää normaalisti / Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen uskoo, että kesälomakauden myötä maskit ja turvavälit jäävät sivuun. / Lehtonen toteaa myös, että kasvomaskit saattavat jäädä jollain tavalla pysyvästi käyttöön Suomessa. / Virusmuunnoksista asiantuntija on erityisen huolissaan koronaviruksen brasilialaisesta versiosta. Iltalehti. 6.5.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/8dfb66d9-e4be-487c-968e-ae07a936423f?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

SARS-CoV-2 causes brain inflammation and induces Lewy body formation in macaques. bioRxiv. 5.5.2021. SARS-CoV-2 causes brain inflammation and induces Lewy body formation in macaques (biorxiv.org)

The origin of COVID: Did people or nature open Pandora’s box at Wuhan? Bulletion of the Atomic Scientists. 5.5.2021. https://thebulletin.org/2021/05/the-origin-of-covid-did-people-or-nature-open-pandoras-box-at-wuhan/#.YKLUpNyS_ZY.twitter

Researchers analyze the host origins of SARS-CoV-2 and other coronaviruses. Phys.Org. 5.5.2021. https://phys.org/news/2021-05-host-sars-cov-coronaviruses.html

Coronavirus: How long is a person contagious? How long are people contagious? When to be around others / Protecting others / Caring for someone with COVID-19 Symptoms / Recovery times /Summary. Medical News Today. 5.5.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/how-long-is-a-person-contagious-with-coronavirus?

Seychellit on rokottanut väestöstään lähes 70 prosenttia – Nyt pientä saarivaltiota koettelee uusi tartuntapiikki, kolmannes tapauksista rokotetuilla.  Saarivaltiossa kirjattiin kuun vaihteessa kolmen päivän aikana lähes 500 uutta tartuntaa. Helssingin Sanomat. 5.5.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007960408.html?share=d30d02441bed7455ab427d4e4b654299

Virossa tuli myyntiin koronalta suojaava nenäsuihke – näin se toimii. Koronalta suojaava nenäsuihke tuli myyntiin Virossa jo maanantaina. Myös Israelissa on kehitelty koronan tappava suihke. Iltalehti. 4.5.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/cf3724e6-96c5-4a5b-a54b-ee5faf0e7ee7

Protective heterologous T cell immunity in COVID-19 induced by MMR and Tdap vaccine antigens. bioRxiv. 3.5.2021. Protective heterologous T cell immunity in COVID-19 induced by MMR and Tdap vaccine antigens | bioRxiv

Intialais­lääkärin karu havainto: Nuoret korona­potilaat ovat täysin vakaita, sitten yhtäkkiä happi­tasot romahtavat – ”Seuraavat kaksi viikkoa ovat meille helvettiä”. Delhiläislääkärin mukaan koronavirusepidemian toinen aalto eroaa ensimmäisestä kahdessa asiassa: potilaiden kliiniset oireet ovat erilaiset ja lisähapesta on kova pula. Ilta-Sanomat. 3.5.2021. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007954394.html

SARS-CoV-2 antibodies remain detectable 12 months after infection and antibody magnitude is associated with age and COVID-19 severity. medRxiv. 2.5.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.27.21256207v1

Pre-pandemic SARS-CoV-2 potential natural immunity among population of the Democratic Republic of Congo. medRxiv. 1.5.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.28.21256243v1

Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2. The Lancet. 1.5.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00869-2/fulltext

Toukokuu 1 – 10

Sources of healthcare workers’ COVID‑19 infections and related safety guidelines. IJOMEH. NN.MM.2021. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01741

Lidl tuo koronan kotitestin myyntiin huomenna, nyt hintakin on selvillä – Fimealta tärkeä muistutus. Iltalehti. 30.4.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/e72a4f28-b1f6-45e6-85d0-f0b4b607b677

Prior SARS-CoV-2 infection boosts response to variants after first vaccine dose. Imperial College London . 30.4.2021. https://www.imperial.ac.uk/news/220613/prior-sars-cov-2-infection-boosts-response-variants/

Prior SARS-CoV-2 infection rescues B and T cell responses to variants after first vaccine dose. Science 30.4.2021. https://science.sciencemag.org/content/early/2021/04/29/science.abh1282.full

Risk from virus variants remains after first Pfizer COVID-19 vaccine, UK study finds. Reuters. 30.4.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/risk-virus-variants-remains-after-first-pfizer-covid-19-vaccine-uk-study-finds-2021-04-30/

Post-covid syndrome. Researchers are closing in on long covid. The results are alarming. The Economist. 29.4.2021. Researchers are closing in on long covid | The Economist

Biontech-Pfizerin rokotteen kehittäjä on turkkilainen maahan­muuttaja, jolle tulvii kiitos­viestejä – Nyt hän kertoo, millaista elämä on syksyllä
Rokotekehittäjän mielestä eurooppalaisten pitäisi olla ylpeitä siitä, että rokotteita viedään täältä muualle ja rokotusten alkupäivää 27. joulukuuta pitäisi juhlia. Helsingin Sanomat. 29.4.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007948309.html?share=2270bb795e23d4fdef31705d139a2dbf

Pre-pandemic SARS-CoV-2 potential natural immunity among population of the Democratic Republic of Congo. MedRxiv. 28.4.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.28.21256243v1

How Did We Get Here: What Are Droplets and Aerosols and How Far Do They Go? A Historical Perspective on the Transmission of Respiratory Infectious Diseases. SSRN. 28.4.2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3829873

SARS-CoV-2 elimination, not mitigation, creates best outcomes for health, the economy, and civil liberties. The Lancet. 28.4.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00978-8/fulltext

COVID-19 vaccines: Live updates. Medical News Today. 28.4.2021.  https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-vaccine-live-updates?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-04-28&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7#1

Coronavirus latest: PM presents exit strategy, Finland exits emergency powers, 244 cases. This article brings you the latest updates on the coronavirus pandemic in Finland. YLE-Uutiset. 28.4.2021. https://yle.fi/uutiset/osasto/news/coronavirus_latest_197_new_cases_johnson__johnson_vaccine_arriving_soon_no_decision_on_possible_astrazeneca_surplus/11249610

No sign of infection after test concert in Spain, researchers say. BBC News. 27.4.2021. No sign of infection after test concert in Spain, researchers say – BBC News

A guideline to limit indoor airborne transmission of COVID-19. PNAS. 27.4.2021. https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118

SARS-CoV-2 antibodies remain detectable 12 months after infection and antibody magnitude is associated with age and COVID-19 severity. MedRxiv. 27.4.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.27.21256207v1

Avaa ikkuna! Ilmanvaihdolla on luultua isompi merkitys tartuntojen leviämisen estämisessä. Katso, miten koronavirus leviää bussissa, kotona tai kaverin luona. YLE-Uutiset. 27.4.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11864261

Suomalaiset kehittivät koronan vasta-aineiden mittauksen rokotuksen jälkeen – testi kertoo suojan tehon. Koronarokotuksen antaman suojan voi nyt selvittää laboratoriokokeella. Iltalehti. 27.4.2021.  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/d0577f98-19a5-4654-b86d-6a41686fac30?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

Millions Are Skipping Their Second Doses of Covid Vaccines. Nearly 8 percent of those who got initial Pfizer or Moderna shots missed their second doses. State officials want to prevent the numbers from rising.  The New York Times. 25.4.2021.  https://www.nytimes.com/2021/04/25/business/covid-vaccines-second-doses.html

CDC Recommends Use of Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 Vaccine Resume. CDC. 25.4.2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/jjupdate.html

Six60 at Eden Park: 50,000 fans flock to Auckland stadium for inaugural concert. Stuff. 24.4.2021. https://www.stuff.co.nz/entertainment/music/300285459/six60-at-eden-park-50000-fans-flock-to-auckland-stadium-for-inaugural-concert

Suomalainen koronarokoteyhtiö on pian hankalassa tilanteessa: ”Jos valtio ei auta avaamaan tätä solmua, se ei todennäköisesti avaudu”. Tutkimusta on tähän asti tehty yliopistoissa, mutta niiden resurssit ovat loppumassa. Ilta-Sanomat/Taloussanomat. 23.4.2021. https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007936179.html

Are blood clots a concern with mRNA vaccines? An investigation into Australia’s first case of blood clotting after the Pfizer vaccine has yet to confirm a link. News GP. 23.4.2021. https://www1.racgp.org.au/newsgp/clinical/are-blood-clots-a-concern-with-mrna-vaccines

Cerebral venous sinus thrombosis (CVST) is not significantly linked to COVID-19 vaccines or non-COVID vaccines in a large multi-state US health system. OSF Preprints. 23.4.2021. https://osf.io/czn7j/

COVID-19 Vaccine Trials for Young Children Proceed at Yale. Yale School of Medicine. 23.4.2021. https://medicine.yale.edu/news-article/covid-19-vaccine-trials-for-young-children-proceed-at-yale/

Rapid response to: Covid-19 has redefined airborne transmission. BMJ. 23.4.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n913/rr-7

Covid-19: Infections fell by 65% after first dose of AstraZeneca or Pfizer vaccine, data show. BMJ. 23.4.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1068#:~:text=Infections%20of%20SARS%2DCoV%2D2,Covid%2D19%20Infection%20Survey%20show.

Tutkimus: Johnson&Johnsonin koronarokote tehoaa myös virusmuunnoksiin. Johnson&Johnsonin rokote estää 85-prosenttisesti vakavia tautimuotoja. Helsingin Sanomat. 23.4.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007938207.html?share=79f74a7a762011aca1fe2d06253265d4

STM:n strategiajohtaja kertoo, kuinka Suomessa ollaan korona­tilanteessa aivan veitsen­terällä – tilanne voi ryöpsähtää käsistä ”yhdestä hipaisusta”. Vaikka kaikki keskeiset mittarit kertovat koronaepidemian helpottaneen, STM korostaa tilanteen voivan heikentyä ”yhdestä hipaisusta”. Ilta-Sanomat. 22.4.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007934821.html

Covid-19: What do we know about airborne transmission of SARS-CoV-2? BMJ. 22.4.2021. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n1030

Project reveals asymptomatic spread of COVID-19 in schools. UNMC Newsroom. 21.4.2021. https://www.unmc.edu/news.cfm?match=27235

Vaccines are working: charts that show the Covid endgame. Although infections are at a record high, lives are being saved in countries with effective immunisation programmes. Financial Times. 21.4.2021. https://www.ft.com/content/d71729a3-72e8-490c-bd7e-757027f9b226

Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. NEJM. 21.4.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101544

Huhtikuu 21 – 30

European Medicines Agency: More than 300 cases of rare blood clot events worldwide. Reuters. 20.4.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/european-medicines-agency-more-than-300-cases-rare-blood-clot-events-worldwide-2021-04-20/

Effectiveness of the BNT162b2 vaccine in preventing COVID-19 in the working age population – first results from a cohort study in Southern Sweden. MedRxiv. 20.4.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.20.21254636v1

Koronan salakavalaa leviämistapaa ei oteta huomioon – tutkijat huolestuivat. Koronavirus voi levitä ilmateitse paljon tehokkaammin kuin on ajateltu. Iltalehti 20.4.2021. https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/1eeabadd-dc08-41d2-a6fe-99fa4e3f3c33

COVID-19 Vaccine Janssen: EMA finds possible link to very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets. EMA. 20.4.2021. https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood

HUS suunnittelee poliklinikkaa koronan pitkäaikaisoireista kärsiville potilaille.
Pitkäaikaisoireista kärsivät potilaat kuvaavat muun muassa uupumusta, hengenahdistusta, sydämentykytyksiä, rintakipua, lihaskipua, aivosumua, ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. MediUutiset. 20.4.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/hus-suunnittelee-poliklinikkaa-koronan-pitkaaikaisoireista-karsiville-potilaille/95647d65-2023-48d3-b623-eafcf362b216

No, vaccine side effects don’t tell you how well your immune system will protect you from COVID-19. The Conversation. 19.4.2021. https://theconversation.com/no-vaccine-side-effects-dont-tell-you-how-well-your-immune-system-will-protect-you-from-covid-19-158728?

3 doses, then 1 each year: why Pfizer, not AstraZeneca, is the best bet for the long haul. The Conversation. 19.4.2021. https://theconversation.com/3-doses-then-1-each-year-why-pfizer-not-astrazeneca-is-the-best-bet-for-the-long-haul-159137

Miten korona­pandemia päättyy? Asiantuntijat arvioivat neljä vaihtoehtoa – yksi nousee ylitse muiden. On vielä epäselvää, miten koronavirukselle käy sen jälkeen, kun pandemia on saatu hallintaan. Ilta-Sanomat. 19.4.2021.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007927513.html

Israel lifts outdoor face mask rule after vaccination drive. The easing of restrictions comes as coronavirus cases drop significantly in Israel, following a world-leading vaccination campaign. Independent 19.4.2021. https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-reopen-education-face-mask-b1833330.html

Coronavirus | Israel lifts public mask mandate, opens schools. The Hindu. 18.4.2021. https://www.thehindu.com/news/international/coronavirus-israel-lifts-public-mask-mandate-opens-schools/article34349759.ece

Evidence of COVID-19 airborne transmission “overwhelming” say experts. New Atlas. 18.4.2021. https://newatlas.com/health-wellbeing/covid19-sars-cov-2-airborne-transmission-aerosol-evidence-study/

South African variant may ’break through’ Pfizer vaccine protection, but vaccine highly effective, Israeli study says. Reuters. 18.4.2021. https://www.reuters.com/world/middle-east/south-african-variant-may-break-through-pfizer-vaccine-protection-vaccine-highly-2021-04-18/

NSW Covid quarantine: viral sequence suggests coronavirus jumped between hotel rooms. Seven cases of returned travellers arriving from different countries at different times have the same viral sequence. The Guardian. 17.4.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/apr/17/nsw-covid-quarantine-viral-sequence-suggests-coronavirus-jumped-between-hotel-rooms

Terassilla puoleen yöhön asti? THL:n skenaariossa se ei pahentaisi koronatilannetta enää kesäkuussa. THL:n skenaarioiden mukaan rajoituksia on avattava asteittain, koska muuten tartunnat hyppäävät ylöspäin. Iltalehti. 16.4.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/c6ff33a7-9c77-45d4-9dc3-a67048961dea

From hero to zero: Uruguay’s coronavirus boomerang. The Uruguayan government is placing its hopes for beating a world-record coronavirus infection rate on its vaccine campaign.  Yahoo News. 16.4.2021.  https://news.yahoo.com/hero-zero-uruguays-coronavirus-boomerang-190842624.html?guccounter=1

Will You Need a Booster Shot of the COVID-19 Vaccine? TIME Health. 16.4.2021. https://time.com/5955500/covid-19-vaccine-booster-shot/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=email-share-article&utm-term=health_covid-19

How well Covid-19 vaccines work against variants, according to the latest research. Advisory Board. 16.4.2021. https://www.advisory.com/en/daily-briefing/2021/04/16/variants-vaccines

Indoor Air Changes and Potential Implications for SARS-CoV-2 Transmission. JAMA. 16.4.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779062?guestAccessKey=fe95af75-5d27-4f8c-93ec-be2ccbb662c1&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=041621

Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2. The Lancet. 15.4.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00869-2/fulltext#

Vaccines that can protect against many coronaviruses could prevent another pandemic. Science. 15.4.2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/04/vaccines-can-protect-against-many-coronaviruses-could-prevent-another-pandemic

Serum Neutralizing Activity Elicited by mRNA-1273 Vaccine. NEJM. 15.4.2021. https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2102179?query=pfw&jwd=000020100690&jspc=

Covid eight times more likely to cause rare brain clot than AstraZeneca vaccine, study finds. The Independent. 15.4.2021. https://www.independent.co.uk/news/science/covid-brain-clot-astrazeneca-vaccine-b1831876.html

Risk of rare blood clotting higher for COVID-19 than for vaccines. University of Oxford. 15.4.2021. https://www.ox.ac.uk/news/2021-04-15-risk-rare-blood-clotting-higher-covid-19-vaccines

BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting. NEJM. 15.4.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765

Covid-19 has redefined airborne transmission. The BMJ. 14.4.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n913/rr-7

Don’t start doubting the Pfizer or Moderna vaccines — after 185 million doses, there are no red flags about blood clots. Insider. 14.4.2021. https://www.businessinsider.com/covid-vaccine-blood-clot-risk-pfizer-moderna-johnson-and-johnson-2021-4?r=US&IR=T

How to get COVID-19 vaccines to poor countries – and still keep patent benefits for drugmakers. The Conversation. 14.4.2021. https://theconversation.com/how-to-get-covid-19-vaccines-to-poor-countries-and-still-keep-patent-benefits-for-drugmakers-158384?utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter%20%20April%2015%202021%20-%201918118755&utm_content=Daily%20Newsletter%20%20April%2015%202021%20-%201918118755+CID_a4fd7b81ad3f852964cf915e02d1bd08&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=How%20to%20get%20COVID-19%20vaccines%20to%20poor%20countries%20%20and%20still%20keep%20patent%20benefits%20for%20drugmakers

Oikeustieteilijät vaativat rokotuspassilta mahdottomia. Uusi Suomi. 14.4.2021. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lokari/oikeustieteilijat-vaativat-rokotuspassilta-mahdottomia/

Genomics and epidemiology of the P.1 SARS-CoV-2 lineage in Manaus, Brazil. Science. 14.4.2021. https://science.sciencemag.org/content/early/2021/04/13/science.abh2644.full

AstraZeneca vaccine elicits stronger T-cell response in elderly than Pfizer jab. Study adds to evidence in favour of spacing out doses to fight Covid. Financial Times. 14.4.2021. https://www.ft.com/content/4492746e-6a14-4993-9c21-cd9c9f37eca4

Cerebral venous thrombosis: a retrospective cohort study of 513,284 confirmed COVID-19 cases and a comparison with 489,871 people receiving a COVID-19 mRNA vaccine. OSFHome. 14.4.2021. https://osf.io/a9jdq/

Everything you need to know about COVID-19 vaccines. Essential information on the efficacy of the COVID-19 vaccines backed by the UK government and their effect on disease transmission and new variants. The Pharmaceutical Journal. 14.4.2021. https://pharmaceutical-journal.com/article/feature/everything-you-need-to-know-about-covid-19-vaccines#h-mrna-vaccines

Covid-19 has redefined airborne transmission. BMJ. 14.4.2021. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n913

Koronan jatko­tar­tunnan riski on koulussa pieni. Tartun­ta­riski kou­lussa on altis­tu­misen jäl­keen edelleen sel­västi pie­nempi kuin tartun­ta­riski muis­sa altis­tu­mis­ti­lan­teissa. Lääkärilehti. 14.4.2021. https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/koronan-jatkotartunnan-riski-on-koulussa-pieni/

UK trial on switching COVID-19 vaccines adds Moderna and Novavax shots. Reuters. 14.4..2021. https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-vaccines-int-idUSKBN2BL2UW

Marin ajoi liikkumis­rajoituksia sanoen THL:n pitävän niitä välttämättöminä, THL:n Salminen kertoi muuta perustus­laki­valiokunnalle. Myös oikeusministeriö ehdotti valtioneuvoston kanslialle kontaktien rajoittamista, nyt ministeriöillä erimielisyyttä ehdotelman merkityksestä. Helsingin Sanomat. 14.4.2021. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007918040.html

SARS-CoV-2 incidence and vaccine escape. The Lancet. 13.4.2021. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00202-4/fulltext

Spatiotemporal pattern of COVID-19 spread in Brazil. Science 13.4.2021.  https://science.sciencemag.org/content/early/2021/04/13/science.abh2644.full

FDA and CDC Recommend Pausing COVID-19 Vaccination With J&J-Janssen Shot While They Investigate Blood Clot Risks. TIME Health. 13.4.2021. https://time.com/5954454/jj-janssen-vaccine-pause-blood-clots/

How the Coronavirus Variants Are Spreading in New York City. New, searchable ZIP code-level data provides a close look at how contagious variants have kept New York’s case levels alarmingly high. The New York Times. 13.4.2021. https://www.nytimes.com/2021/04/13/nyregion/coronavirus-variants.html?referringSource=articleShare

Moderna says protection from its COVID-19 vaccine still strong six months on. Reuters.13.4.2021. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-moderna/moderna-says-protection-from-its-covid-19-vaccine-still-strong-six-months-on-idUKKBN2C02TL?edition-redirect=uk

Majority of Brazil COVID-19 ICU patients aged 40 years or younger – report. Reuters.13.4.2021. https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-brazil-idUSL1N2M62BE

Two New Studies Show That the U.K. COVID-19 Virus Variant Is Not Linked to Severe Disease—But Questions Remain. TIME Health. 12.4.2021. https://time.com/5954287/latest-studies-show-uk-covid-19-virus-variant-is-not-linked-to-severe-disease-but-questions-remain/

”Talouskasvu on nyt parasta maissa, jotka ottivat karanteenit tylysti käyttöön”, Bangkokissa asuva salkunhoitaja Petri Deryng sanoo. Kauppalehti. 11.4.2021. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/talouskasvu-on-nyt-parasta-maissa-jotka-ottivat-karanteenit-tylysti-kayttoon-bangkokissa-asuva-salkunhoitaja-petri-deryng-sanoo/6f503c12-6446-4758-9e24-52d2f3063a19

An die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Angela Merkel, Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder, Den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Die Gesundheitsminister und Gesundheitsministerinnen der Länder. Ansteckungsgefahren aus Aerosolwissenschaftlicher Perspektive. Offener Brief. 11.4.2021. https://ae00780f-bbdd-47b2-aa10-e1dc2cdeb6dd.filesusr.com/ugd/fab12b_2351153712d045088f336256cf7b1b5e.pdf

South African variant may evade protection from Pfizer vaccine, Israeli study says. Reuters. 11.4.2021. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-israel-study-idUSKBN2BX0JZ

Professori varoittaa: Korona on myös merkittävä aivosairaus – tällaisia ovat viruksen vaikutukset aivoihimme. MTV-Uutiset. 11.4.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/professori-varoittaa-korona-on-myos-merkittava-aivosairaus-tallaisia-ovat-viruksen-vaikutukset-aivoihimme/8112060

Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. The Lancet. 11.4.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00628-0/fulltext

Huhtikuu 11 – 20

A Top Official Has Admitted That Chinese Vaccines Have Low Effectiveness. TIME Health. 10.4.2021. https://time.com/5954051/chinese-covid19-vaccines-effectiveness/

Risk of outdoor transmission of COVID-19 small, experts say, but safety measures must be followed. As COVID-19 cases surge, experts explain how to enjoy outdoor activities safely. CBC News. 10.4.2021. https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/risk-of-covid-19-transmission-outdoors-explained-1.5981935

Characteristics and Disease Severity of US Children and Adolescents Diagnosed With COVID-19. JAMA Network. 9.4.2021. Characteristics and Disease Severity of US Children and Adolescents Diagnosed With COVID-19 | Adolescent Medicine | JAMA Network Open | JAMA Network

Covid-19 on myös merkittävä aivosairaus. Turun Yliopisto. 9.4.2021. Covid-19 on myös merkittävä aivosairaus  | Turun yliopisto (utu.fi)

Herd immunity may take 4.6 years due to vaccine nationalism. Medical News Today. 9.4.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/herd-immunity-may-take-4-6-years-due-to-vaccine-nationalism?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-04-12&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

Variant constraint by mRNA vaccines. Nature Reviews, Immunobiology. 9.4.2021. https://www.nature.com/articles/s41577-021-00548-5

ImmunityBio’s Covid-19 vaccine induces robust T cell response in trial. ImmunityBio has reported initial data from Phase I clinical trial of its hAd5 Covid-19 vaccine candidate which stimulated the generation of T cell reactive to vaccine-delivered spike (S) and nucleocapsid (N) protein antigens in healthy subjects. Clinical Trials Arena.  9.4.2021. https://www.clinicaltrialsarena.com/news/immunitybio-vaccine-t-cell/

Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2 mRNA vaccinated individuals. MedRxiv. 9.4.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.21254882v1.full

Moderna vaccine antibodies last at least 6 months; lung transplant can save some COVID-19 survivors. Reuters. 9.4.2021. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-science-idUSKBN2BW24Q

Zero Covid Day – Katse tulevaisuuteen. youtube. 9.4.2021. https://youtu.be/nzq0zgx5Vb8

Covid-19 in Mumbai: In second wave, kids more symptomatic. Mumbai: Doctors treating Covid-19 patients have marked a distinct trend during the ongoing second wave of the pandemic — the virus now appears to be impacting children more severely. Hindustan Times. 8.4.2021. https://www.hindustantimes.com/india-news/in-second-wave-kids-more-symptomatic-101617821189124.html

Kansainvälinen tutkimus: suomalaiset sitoutuneet koronarajoitusten noudattamiseen muita tutkittuja maita paremmin. Muun muassa tutkimukseen vastanneiden ikä, koulutus ja sukupuoli vaikuttivat todennäköisyyteen noudattaa koronarajoituksia. YLE Uutiset. 8.4.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11874362?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ylefi&utm_content=2021-04-08

Meksikon koronatilastoihin ilmestyi kerralla 100 000 kuollutta lisää – Monien maiden lukuihin ei voi luottaa, sanoo THL:n Salminen. Erityisesti kehittyvien maiden tilastot voivat antaa pandemiatilanteesta täysin virheellisen kuvan. Helsingin Sanomat. 8.4.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007908272.html?share=8b0a34ee2a805f56042e60efe4403786

Rankka Brasilian virusmuunnos leviää jo Ruotsissa. Verkkouutiset 7.4.2021. https://www.verkkouutiset.fi/brasilian-virusmuunnos-leviaa-jo-ruotsissa/#fc8484d1

Pre-infection 25-hydroxyvitamin D3 levels and association with severity of. COVID-19 illness. MedRxiv. 6.4.2021. Pre-infection 25-hydroxyvitamin D3 levels and association with severity of COVID-19 illness (medrxiv.org)

Sweden’s Pandemic Experiment. When the coronavirus arrived, the country decided not to implement lockdowns or recommend masks. How has it fared? The New Yorker. 6.4.2021. Sweden’s Pandemic Experiment | The New Yorker

Salkunhoitaja Petri Deryng: ”Talouskasvu on nyt parasta maissa, jotka ottivat karanteenit tylysti käyttöön”. Talouselämä. 6.4.2021. Salkunhoitaja Petri Deryng: ”Talouskasvu on nyt parasta maissa, jotka ottivat karanteenit tylysti käyttöön” | Talouselämä (talouselama.fi)

Comparison of Estimated Effectiveness of Case-Based and Population-Based Interventions on COVID-19 Containment in Taiwan. JAMA Network. 6.4.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2778395

Perceived Effectiveness, Restrictiveness, and Compliance with Containment Measures against the Covid-19 Pandemic: An International Comparative Study in 11 Countries. MDPI 6.4.2021. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/7/3806

Antibody Persistence through 6 Months after the Second Dose of mRNA-1273 Vaccine for Covid-19. NEJM. 6.4.2021. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2103916

6-month neurological and psychiatric outcomes in 236 379 survivors of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records. The Lancet. 6.4.2021. https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00084-5/fulltext#.YG093eDh_QI.twitter

Professori emeritus: Vain hotellikaranteenit estäisivät Brasilian variantin tulon. Matti Jantusen mukaan virusmuunnokset voivat pahimmillaan palauttaa rokotussuojauksen lähtöviivalle. Verkkouutiset. 06.04.2021. https://www.verkkouutiset.fi/professori-emeritus-vain-hotellikaranteenit-estaisivat-brasilian-variantin-tulon/ <https://www.verkkouutiset.fi/professori-emeritus-vain-hotellikaranteenit-estaisivat-brasilian-variantin-tulon/>

Outdoor transmission accounts for 0.1% of State’s Covid-19 cases. Just 262 cases traced to outdoor activities since pandemic began, official figures reveal. The Irish Times. 5.4.2021. https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/outdoor-transmission-accounts-for-0-1-of-state-s-covid-19-cases-1.4529036?mode=amp

Diane Francis: Canada is ignoring the science on second doses. World Health Organization weighs in on the dosage delay strategy by Britain and Canada. 5.4.2021. Financial Post. https://financialpost.com/diane-francis/diane-francis-canada-is-ignoring-the-science-on-second-doses

April 2021 update to TIGER: The world economy stumbles toward a two-track recovery. Brookings. 4.4.2021. https://www.brookings.edu/research/april-2021-update-to-tiger-the-world-economy-stumbles-toward-a-two-track-recovery/

Impfkommission rät Astra­zeneca-Geimpften zu anderem Wirkstoff für zweite Dosis. Ärtzteblatt. 3.4.2021.  https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/122646/Impfkommission-raet-Astrazeneca-Geimpften-zu-anderem-Wirkstoff-fuer-zweite-Dosis#:~:text=Samstag%2C%203.%20April%202021&text=Berlin%20%2D%20Mit%20einer%20ersten%20Astrazeneca,Donnerstag%20ver%C3%B6ffentlichten%20Beschlussentwurf%20der%20STIKO.

Interim Estimates of Vaccine Effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273. COVID-19 Vaccines in Preventing SARS-CoV-2 Infection Among Health Care Personnel, First Responders, and Other Essential and Frontline Workers — Eight U.S. Locations, December 2020–March 2021. CDC 2.4.2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7013e3-H.pdf

Excess Deaths From COVID-19 and Other Causes in the US, March 1, 2020, to January 2, 2021. JAMA. 2.4.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2778361   doi:10.1001/jama.2021.5199

Can Vaccinated People Spread the Virus? We Don’t Know, Scientists Say. Researchers pushed back after the C.D.C. director asserted that vaccinated people “do not carry the virus.” The New York Times. 1.4.2021. https://www.nytimes.com/2021/04/01/health/coronavirus-vaccine-walensky.html

Pfizer/BioNTech COVID-19 shot 91% effective in updated data, protective against South African variant. Reuters. 1.4.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizerbiontech-covid-19-shot-91-effective-updated-data-protective-against-south-2021-04-01/

The Zero Covid strategy protects people and economies more effectively. Institut Economique Molinari. 1.4.2021. https://www.institutmolinari.org/wp-content/uploads/sites/17/2021/03/etude-zero-covid2021_en.pdf

Guidance produced from the Expert Haematology Panel (EHP) focussed on syndrome of Thrombosis and Thrombocytopenia
occurring after coronavirus Vaccination. 1.4.2021. https://b-s-h.org.uk/media/19512/guidance-version-10-on-mngmt-of-thrombosis-with-thrombocytopenia-occurring-after-c-19-vaccine_20210401.pdf

Variant that forced B.C. ski resort shut is rapidly spreading, sending more young people to hospital. The Globe and Mail. Canada. 1.4.2021. https://www.theglobeandmail.com/canada/article-covid-19-variant-spreading-rapidly-in-bc/

Koronarokotteesta nuorilla erinomainen tulos, mutta Suomi ei silti ehkä rokota lapsia – Krarin puheenjohtaja: ”Lasten tautitaakka on yhä epäselvä”. Lapset saavat Suomessa koronarokotteen vain, jos siitä on heille itselleen riittävästi hyötyä eli vältetty tautitaakka on tarpeeksi painava.MediUutiset. 1.4.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/koronarokotteesta-nuorilla-erinomainen-tulos-mutta-suomi-ei-silti-ehka-rokota-lapsia-krarin-puheenjohtaja-lasten-tautitaakka-on-yha-epaselva/

Huhtikuu 1 – 10

Aiming for zero Covid-19 to ensure economic growth. VOX EU /CEPR. 31.3.2021. https://voxeu.org/article/aiming-zero-covid-19-ensure-economic-growth

Antibody levels drop sharply after 3 months of second vaccine jab: Israeli study. i24news. 31.3.2021. https://www.i24news.tv/en/news/coronavirus/1617185858-antibody-levels-drop-sharply-after-3-months-of-second-vaccine-jab-israeli-study

The Leading Causes of Death in the US for 2020, JAMA. 31.3.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2778234

WHO’s “exciting adventure” to find the origins of COVID-19 runs into trouble. Bulletin of the Atomic Scientists. 30.3.2021. https://thebulletin.org/2021/03/whos-exciting-adventure-to-find-the-origins-of-covid-19-runs-into-trouble/

T-cells recognize recent SARS-CoV-2 variants. NIH. 30.3.2021. https://www.nih.gov/news-events/news-releases/t-cells-recognize-recent-sars-cov-2-variants

Pfizer, Moderna COVID-19 vaccines highly effective after first shot in real-world use, U.S. study shows. Reuters. 30.3.2021. https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-vaccines-int-idUSKBN2BL2UW

Remembrance of Germs Past. How do our immune cells remember invaders for so long, and what could this ability mean for COVID-19 vaccines? American Scientist. 30.3.2021. https://www.americanscientist.org/article/remembrance-of-germs-past

New Zealand’s public hospitals face worsening crisis. World Socialist Web Site. 29.3.2021. New Zealand’s public hospitals face worsening crisis – World Socialist Web Site (wsws.org)

We Can’t End the Pandemic Without Vaccinating Kids. So far, children have mostly been spared from the worst aspects of Covid-19. Let’s keep it that way. The New York Times. 29.3.2021. https://www.nytimes.com/2021/03/29/opinion/covid-vaccines-kids.html?referringSource=articleShare

WHO’s comments on Covid-19’s origins contradicts Redfield’s claims it began in a China lab. CNN. 29.3.2021. https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-vaccine-updates-03-26-21/h_4018699a962ffd51b2d236cda55a72d8

Deutschland beschliesst harten «Oster-Lockdown». In einer dramatischen Nachtsitzung haben Kanzlerin und Ministerpräsidenten harte Massnahmen beschlossen. Erst eine Drohung von Angela Merkel ermöglicht einen Beschluss. BaZ. 29.3.2021. https://www.bazonline.ch/deutschland-nimmt-lockerungen-zurueck-169036560807

Interim Estimates of Vaccine Effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273. COVID-19 Vaccines in Preventing SARS-CoV-2 Infection Among Health Care Personnel, First Responders, and Other Essential and Frontline Workers — Eight U.S. Locations, December 2020–March 2021. CDC MMWR. 29.3.2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7013e3-H.pdf

London records zero Covid-19 daily deaths for first time in six months as cases soar elsewhere in Europe. CNN World. 29.3.2021. https://edition.cnn.com/2021/03/29/europe/europe-coronavirus-wrap-third-wave-gbr-intl/index.html

Asiantuntijoilta tyly purkaus Suomen koronatoimista – Neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäki: ”Eliminaatio on ollut mahdollista jo vuoden, ja vieläkin se on”. ”Sairaaloissa on oikeasti vaarallinen tilanne. Kaikista kalleimmaksi tulee kuukausikaupalla löyhässä hirressä roikkuminen, jossa toimia viilaillaan asteittain”, biolääketieteen tutkija Tuuli Lappalainen sanoo. Mediuutiset. 29.3.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/9a1f892d-bdd3-41b8-8a8c-c3cc253c1a47?ref=newsletter:b2d9&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Etelä-Afrikan virusmuunnos yleistyy Suomessakin – Mitä se tarkoittaa rokotusten kannalta?. Jo nyt eteläafrikkalainen, immuniteettia osittain välttävä muunnos leviää Suomessa huolestuttavaa vauhtia. Helsingin Sanomat. 29.3.2021. https://www.hs.fi/tiede/art-2000007887309.html?share=7b215a847ffdd45ea24cb90d89b89bc5

Jos luottamus THL:n puolueettomaan asian­tuntemukseen horjuu, hallitus menettää tuulensuojansa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta on pidetty asian­tuntija­organisaationa, joka kertoo lääke­tieteelliset faktat niin kuin ne ovat. Mutta nyt on herännyt epäilyjä, että THL tulkitsee tutkimus­tuloksia poliittisen prisman läpi. Helsingin Sanomat. 29.3.2021. https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000007889352.html

Så lätt är det att smittas i ett rum – även om du håller avstånd. Hur farligt är det att vara i samma rum som en smittad person, även om du håller avstånd? Aftonbladet. 28.3.2021. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/x32Xdl/den-okanda-smittorisken/salesposter?useFlexbox=true&shared=false&reason=denied

Koronaluvut kääntyivät laskuun – pahimmalla epidemia-alueella erityisesti yksi toivoa herättävä esimerkki
Husin diagnostiikkajohtaja kertoo, että kouluissa tehdyillä toimenpiteillä on ollut suuri merkitys tartuntalukuihin. Ilta-Sanomat. 28.3.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007887120.html

Ylen kysely: Liikkumisrajoituksia kannattaa suomalaisten ylivoimainen enemmistö – miehet aikovat rikkoa rajoituksia selvästi useammin kuin naiset. Perussuomalaisten äänestäjät vastustavat liikkumisrajoituksia eniten. Suopeimpia ovat hallituspuolueiden äänestäjät. 28.3.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11860602

Hurja nousu lasten koronatartunnoissa huolestuttaa: ”Eivätkö vanhemmat tai viranomaiset usko?”
Alle 10-vuotiaiden tartunnat ovat lähes viisinkertaistuneet Suomessa jaksolla 17.1.-23.3.  Uusi Suomi. 28.3.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/hurja-nousu-lasten-koronatartunnoissa-huolestuttaa-eivatko-vanhemmat-tai-viranomaiset-usko/e94accfb-546d-411d-a880-32321e99be04?ref=twitter:4807

Ministers under fire over new English Covid testing rules for hauliers. Drivers will have to take regular lateral flow tests if they remain in England for more than 48 hours. The Guardian. 28.3.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/28/lorry-drivers-arriving-in-england-must-take-covid-tests-from-6-april-says-minister

Sanna Marin haastattelutunnilla: Hallitus on sopinut rokotusjärjestyksen muuttamisesta – ”Ei tule tämänhetkisen tilanteen avuksi”. Pääministeri korostaa, ettei rokotusjärjestyksen muutos toimi niin nopeasti, että sillä voitaisiin välttää esimerkiksi suunnitellut liikkumisrajoitukset. Sanna Marinin mukaan Suomen tiekartta ulos koronakriisistä eli niin sanottu exit-strategia on tulossa hallituksen käsittelyyn ensi viikolla ja laajempaan keskusteluun pääsiäisen jälkeen. Uusi Suomi. 28.3.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/sanna-marin-haastattelutunnilla-hallitus-on-sopinut-rokotusjarjestyksen-muuttamisesta-ei-tule-tamanhetkisen-tilanteen-avuksi/ffc4ef27-b874-4532-b90d-67957d22e52f

Effect of previous SARS-CoV-2 infection on humoral and T-cell responses to single-dose BNT162b2 vaccine. The Lancet. 27.3.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00502-X/fulltext

THL:n asiantuntija suhtautuu varauksella lentokentän karanteenihotelliin: ”Jos laitetaan paljon ihmisiä samaan tilaan, se voi myös luoda riskejä”. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kertoi A-studiossa torstaina hallituksen selvittävän Espanjasta kotiutuville karanteenitilaa Suomen päässä. YLE-Uutiset. 27.3.2021. THL:n asiantuntija suhtautuu varauksella lentokentän karanteenihotelliin: ”Jos laitetaan paljon ihmisiä samaan tilaan, se voi myös luoda riskejä” | Yle Uutiset | yle.fi

Prognosis. Mexico’s Excess Deaths Far Exceed Official Coronavirus Toll. Bloomberg. 27.3.2021.  https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-27/mexico-says-excess-deaths-in-2020-21-have-exceeded-417-000

Brazil. CNN. 26.3.2021. https://edition.cnn.com/videos/world/2021/03/26/coronavirus-brazil-record-hospitals-shortages-rivers-ctw-intl-ldn-vpx.cnn/video/playlists/coronavirus-intl/

Optimizing SARS-CoV-2 Variant of Concern Screening: Experience from British Columbia, Canada, Early 2021. MedRxiv. 26.3.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.23.21253520v1

COVID vaccine weekly: AstraZeneca supplies and efficacy under the microscope again. The Conversation. 26.3.2021. https://theconversation.com/covid-vaccine-weekly-astrazeneca-supplies-and-efficacy-under-the-microscope-again-157902

What it will take to vaccinate the world against COVID-19. A special report outlines the challenges — from unleashing the power of mRNA vaccines, to the battle for temporary relief on intellectual-property rights. Nature. 25.3.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00727-3

mRNA vaccination boosts cross-variant neutralizing antibodies elicited by SARS-CoV-2 infection. Science. 25.3.2021. https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2021/03/24/science.abg9175.full.pdf

AstraZeneca lowers efficacy claim for COVID-19 vaccine, a bit, after board’s rebuke. Science. 25.3.2025. https://www.sciencemag.org/news/2021/03/astrazeneca-lowers-efficacy-claim-covid-19-vaccine-bit-after-boards-rebuke

Latest results put Oxford–AstraZeneca COVID vaccine back on track. Scientists hope near-final clinical-trial results showing 76% efficacy will quell doubts about the vaccine, after a tumultuous week. Nature. 25.3.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00836-z

WHO advises against vaccine passports as EU debates ’green pass’. Euronews. 24.3.2021.  https://www.euronews.com/2021/03/18/who-advises-against-vaccine-passports-as-eu-debates-green-pass?fbclid=IwAR3g5kB4uA71t-RKK1uzRD1CaJ5YShB-1TeegHf_1oPJU_WVmJTZ-BK2eAs

New SARS-CoV-2 Variants — Clinical, Public Health, and Vaccine Implications. New England Journal of Medicine. 24.3.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2100362

Suomesta löydettiin uusi virusmuunnos. Uusi koronavirusmuunnos muistuttaa Etelä-Afrikan virusta. Se löytyi turkulaisopiskelijoiden ryppäästä. Iltalehti. 24.03.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/48e7639a-0651-4a28-b0b9-ed48bcbd8675?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

AZD1222 US Phase III Primary Analysis Confirms Safety and Efficacy: 76% vaccine efficacy against symptomatic COVID-19, 100% efficacy against severe or critical disease and hospitalization, 85% efficacy against symptomatic COVID-19 in participants aged 65 years and over. BusinessWire. 24.3.2021. https://www.businesswire.com/news/home/20210324006015/en/AZD1222-US-Phase-III-Primary-Analysis-Confirms-Safety-and-Efficacy

Can mRNA Vaccines Turn the Tables During the COVID-19 Pandemic? Current Status and Challenges. Clinical Drug Investigation. 23.3.2021.  https://link.springer.com/article/10.1007/s40261-021-01022-9

Deutschland beschliesst harten «Oster-Lockdown». In einer dramatischen Nachtsitzung haben Kanzlerin und Ministerpräsidenten harte Massnahmen beschlossen. Erst eine Drohung von Angela Merkel ermöglicht einen Beschluss.BaZ. 23.3.2021. https://www.bazonline.ch/deutschland-nimmt-lockerungen-zurueck-169036560807

Covid-19: variants and vaccination. BMJ. 23.3.2021. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n771

Marin olisi valmis liikkumis­rajoitusten säätämiseen, Henriksson ja Ohisalo varauksellisia – THL: Suomessa todettu 430 uutta koronavirus­tartuntaa. HS kokoaa tähän juttuun tärkeimmät uutiset koronaviruksesta maailmalta ja Suomesta. 22.3.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007834634.html

AZD1222 US Phase III trial met primary efficacy endpoint in preventing COVID-19 at interim analysis. AstraZeneca. 22.3.2021. https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/astrazeneca-us-vaccine-trial-met-primary-endpoint.html

A convergence based assessment of relative differences in age-stratified susceptibility and infectiousness for SARS-CoV-2 variants of B.1.1.7 lineage. MedRxiv. 21.3.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.18.21253931v1

 

Ensimmäinen rokoteannos ei ole vapaalippu normaaliin elämään: Koronatartunnat kasvavat ja asiantuntijat muistuttavat suojan kasvavan vähitellen. Rokotettujen keskuudessa on nähty nousua koronatartunnoissa esimerkiksi Britanniassa. Tutkijat muistuttavat, että rokotteen antama suoja ei ole kattava heti ensimmäisen annoksen jälkeen ja että rajoituksia on noudatettava. MTV Uutiset. 21.3.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ensimmainen-rokoteannos-ei-ole-vapaalippu-normaaliin-elamaan-koronatartunnat-kasvavat-ja-asiantuntijat-muistuttavat-suojan-kasvavan-vahitellen/8096566#gs.w9t85t

Maaliskuu 21 – 31

A convergence based assessment of relative differences in age-stratified susceptibility and infectiousness for SARS-CoV-2 variants of B.1.1.7 lineage. MedRxiv. 20.3.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.18.21253931v1

Talousnobelistilta kovaa kritiikkiä EU:lle rokotesekoilusta – ”Tulee aiheuttamaan tuhansia turhia kuolemia”. Taloustieteilijä näkee taustalla syviä vikoja asenteissa ja eurooppalaisissa instituutioissa. Hän käyttää EU:n rokotehankinnoista sanaa katastrofi. MTV-Uutiset. 20.3.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/talousnobelistilta-kovaa-kritiikkia-eu-lle-rokotesekoilusta-tulee-aiheuttamaan-tuhansia-turhia-kuolemia/8096168?mtv_ref=twb_uutiset_talous#gs.w9v2l1

Tutkimus: Yli 65-vuotiailla merkittävästi suurempi riski sairastua koronaan uudestaan. Tanskassa analysoidut miljoonat koronavirustestit osoittavat, että luonnollinen koronavirustartunta suojaa hyvin uudelta tartunnalta. MTV Uutiset. 20.3.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkimus-yli-65-vuotiailla-merkittavasti-suurempi-riski-sairastua-koronaan-uudestaan/8096108

Hallituksen ”kaikki testataan” -linja ei käytännössä toimi – itärajan ylittäjistä jopa 90 % ei käy koronatestissä. Hallituksen ja aluehallintoviraston linjaus rajojen pakkotestauksista ei koske esimerkiksi Venäjältä tulevia rekkakuskeja. Kaakkois-Suomen kolmen rajanylityspaikan kautta Suomeen tulee riskimaa Venäjältä päivittäin yli 500 kuorma- ja rekka-autoa, joiden kuljettajille ei tehdä koronatestiä tai vaadita negatiivista testitodistusta. Etelä-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja haluaisi rajan yli tuleville ammattikuljettajille maskipakon. Iltalehti. 20.3.2021. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/f9cf09ab-e692-4fd5-b56c-f8a97fed3ef4

Covid-19 third wave ’inevitable’ in the UK, warns epidemiologist. The mass reopening of schools has put the UK on track for a third coronavirus wave, according to this epidemiologist. LBC. 20.3.2021. lbc.co.uk/radio/presenters/andrew-castle/uk-coronavirus-third-wave-is-inevitable-amid-school-reopening/

COVID-19 Pandemic Planning Scenarios [updated IFR values]. CDC. 19.3.2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html

SARS-CoV-2 transmission without symptoms. Science 19.3.2021. https://science.sciencemag.org/content/371/6535/1206.full

Antibody evasion by the Brazilian P.1 strain of SARS-CoV-2. BioRxiv. 19.3.2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.12.435194v2.full

Neutralizing Antibodies Against SARS-CoV-2 Variants After Infection and Vaccination. JAMA. 19.3.2021.  https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777898

I’m Vaccinated Against COVID-19, But My Kids Aren’t. What’s Safe for Us? Time Health. 19.3.2021. https://time.com/5946846/unvaccinated-kids-covid-19/

Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 during Border Quarantine and Air Travel, New Zealand (Aotearoa). CDC Emerging Infectious Diseases. 18.3.2021. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/5/21-0514_article

Delaying the second dose of covid-19 vaccines. BMJ. 18.3.2021. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n710

Covid-19: EU warns UK over vaccine exports. Ursula von der Leyen, president of the European Commission, has said that if Covid vaccine supplies in Europe do not improve, the EU ”will reflect whether exports to countries who have higher vaccination rates than us are still proportionate”. BBC News. 18.3.2021. https://www.bbc.com/news/45877605

Seroprevalence and immune durability of anti-SARS-CoV-2 antibodies in Wuhan, China. The Lancet. 18.3.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00238-5/fulltext

WHO:n tutkija uskoo korona­viruksen alku­perän ratkenneen – johto­lanka löytyi Kiinan viran­omaisten käytöksestä. WHO:n tutkijaryhmän lopullinen raportti tutkimuksista Wuhanissa on määrä julkaista kahden viikon sisällä. Ilta-Sanomat. 18.3.2021. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007866719.html?cs=email

Lasten koronatapaukset nousussa – professori kertoo tälle kaksi mahdollista syytä. Lasten koronavirustartunnat ovat lisääntyneet, mutta myös koko väestön koronatestimäärät ovat lisääntyneet. Lapsipotilaiden määrä ei ole noussut Husin alueella. Iltalehti. 18.3.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/49395e8a-0b6d-4ed8-8b13-62ae7b6c8158

Videos shows dire conditions of Brazil’s health system. Brazil is gripped by a devastating new surge in cases, with thousands of people dying every day. Hospitals’ intensive care units across the country are overstretched, and some states have warned they’re running out of medicines necessary to intubate severe cases. CNN. 17.3.2021. https://edition.cnn.com/videos/world/2021/03/26/coronavirus-brazil-record-hospitals-shortages-rivers-ctw-intl-ldn-vpx.cnn/video/playlists/coronavirus-intl/

Assessment of protection against reinfection with SARS-CoV-2 among 4 million PCR-tested individuals in Denmark in 2020: a population-level observational study. The Lancet. 17.3.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00575-4/fulltext

Public Health England vaccine effectiveness report March 2021. Public Health England. 17.3.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/971017/SP_PH__VE_report_20210317_CC_JLB.pdf

You Should Still Get Vaccinated Even If You’ve Already Had COVID-19, Study Shows. TIME Health. 17.3.2021. https://time.com/5947476/covid-19-vaccine-infection/

Four-Month Clinical Status of a Cohort of Patients After Hospitalization for COVID-19. JAMA. 17.3.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777787

Myös molemmat rokotukset saanut voi sairastua koronaan, Suomessa noin 200 tapausta – THL tutkii tartuntojen syitä. MTV-Uutiset. 16.3.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/myos-molemmat-rokotukset-saanut-voi-sairastua-koronaan-suomessa-noin-200-tapausta-thl-tutkii-tartuntojen-syita/8091858#gs.15rcni

Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. 16.3.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102214

Covid-19: Most of Italy under lockdown again as country battles new wave of infections. The Local. 15.3.2021. https://www.thelocal.it/20210311/covid-19-italy-braces-for-further-restrictions-as-infection-rate-rises-again/

Effect of vaccination on transmissio of COVI-19: an observational study in healthcare workers and their households. 15.3.2021. https://github.com/ChronicDiseaseEpi/hcw/blob/master/vaccine_manuscript.pdf

Miksi Kainuun hoivakotien vanhukset joutuivat odottamaan koronarokotuksia pidempään kuin muut? – Sairaanhoitopiirin pandemiapäällikön selitys ei kestä faktantarkistusta. Seura. 15.3.2021. https://seura.fi/asiat/tutkivat/miksi-kainuun-hoivakotien-vanhukset-joutuivat-odottamaan-koronarokotuksia-pidempaan-kuin-muut-sairaanhoitopiirin-pandemiapaallikon-selitys-ei-kesta-faktantarkistusta/

Australian Commission calls for overhaul of aged care. The Lancet. 13.3.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00619-X/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email.

A Year Into the Pandemic, Long COVID Is Still Burdening Patients—and Their Caregivers. TIME Health. https://time.com/5946101/long-covid-caregivers/

Mapping the human genetic architecture of COVID-19 by worldwide meta-analysis. Mediuutiset. 12.3.2021. Mapping the human genetic architecture of COVID-19 by worldwide meta-analysis | medRxiv

Kolkisiini korona- ja koronaaritaudissa. Lääkärilehti 12.3.2021. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/kolkisiini-korona-ja-koronaaritaudissa/

Koronakuolleisuuden nopea väheneminen. Soininvaara. 12.3.2021. https://www.soininvaara.fi/2021/03/12/koronakuolleisuuden-nopea-vaheneminen/

Novavax Confirms High Levels of Efficacy Against Original and Variant COVID-19 Strains in United Kingdom and South Africa Trials. CISION. 11.3.2021. https://www.prnewswire.com/news-releases/novavax-confirms-high-levels-of-efficacy-against-original-and-variant-covid-19-strains-in-united-kingdom-and-south-africa-trials-301246019.html

Real-World Evidence Confirms High Effectiveness of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine and Profound Public Health Impact of Vaccination One Year After Pandemic Declared. BusinessWire. 11.3.2021. https://www.businesswire.com/news/home/20210311005482/en/

Immunogenicity of the Ad26.COV2.S Vaccine for COVID-19. JAMA. 11.3.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777598?widget=personalizedcontent&previousarticle=2779062

We All Lost Something.’ President Biden Mourns With Nation as He Directs States to Offer COVID-19 Vaccines to All by May 1. TIME Health. 11.3.2021. https://time.com/5946271/biden-covid-19-anniversary-speech/

REAL-WORLD EVIDENCE CONFIRMS HIGH EFFECTIVENESS OF PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE AND PROFOUND PUBLIC HEALTH IMPACT OF VACCINATION ONE YEAR AFTER PANDEMIC DECLARED. Pfizer. 11.3.2021. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/real-world-evidence-confirms-high-effectiveness-pfizer

Peru gives financial aid to ‘Covid orphans’. The Brazilian Report. 11.3.2021. https://brazilian.report/liveblog/coronavirus-brazil-live-blog/2021/03/11/peru-gives-financial-aid-to-covid-orphans/

Maaliskuu 11 – 20

Mapping the human genetic architecture of COVID-19 by worldwide meta-analysis. MedRxiv. 10.3.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.10.21252820v1.

Turun yliopisto: Siitepölypitoisuudella yhteys koronatartuntoihin – Siitepölylle altistumista vältettävä. Ilmiö ei ole yhteydessä siitepölyallergiaan, vaan siitepölyaltistus itsessään voi heikentää kehon kykyä torjua viruksia. Mediuutiset. 9.3.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/de434414-700f-4f62-a9d8-31418022fadf?ref=newsletter:eaf0&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine neutralizes Brazil variant in lab study.  Reuters. 9.3.2021. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-pfizer-brazil-idUSKBN2B02JC

African Variant Challenges Pfizer, Moderna Vaccines. WebMD. 9.3.2021. https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20210309/s-african-variant-challenges-pfizer-moderna-vaccines

Ruotsalais­tutkijat laskivat: Korona­rajoituksista on seurannut jopa 2,5 miljoonaa kuolemaa, enimmäkseen köyhissä maissa Noin 90 prosenttia rajoituksista johtuvista kuolemista tapahtui köyhissä maissa, tutkijat laskivat. Helsingin Sanomat. 9.3.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007850032.html

Lääkäriliitto vetoaa kansalaisiin: Jokaisen on tunnettava vastuunsa. COVID-19-epidemia on pahimmillaan karkaamassa hallinnasta. Rajoituksia kiristetään nyt lakien ja asetusten voimalla, mutta teho-osastojen ja sairaaloiden toiminnan ylärajat saatetaan pian saavuttaa. Lääkärilehti. 8.3.2021. https://www.laakarilehti.fi/liitossa/liitto-toimii/laakariliitto-vetoaa-kansalaisiin-jokaisen-on-tunnettava-vastuunsa/

In 2018, Diplomats Warned of Risky Coronavirus Experiments in a Wuhan Lab. No One Listened. After seeing a risky lab, they wrote a cable warning to Washington. But it was ignored. Politico. 8.3.3031. https://www.politico.com/news/magazine/2021/03/08/josh-rogin-chaos-under-heaven-wuhan-lab-book-excerpt-474322

Everyone in My Household Is Vaccinated—Except Me. What’s Safe for Us? TIME Health. 8.3.2021. https://time.com/5943774/covid-19-vaccination-family-cdc-guidelines/

Asiantuntija THL:n ennustekohusta: ”Yllättävää tässä isossa haloossa on ollut se, että tässä ei ole mitään yllättävää”. THL:n käyrät ovat puhtaasti matemaattisia malleja, jotka kuitenkin kertovat, kuinka nopeasti tautitilanne voisi pahentua, tutkijat muistuttavat. YLE Uutiset. 8.3.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11826524?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2021-03-09

Tieto brittivariantin suuremmasta tappavuudesta vahvistuu. Sairaalaan joudutaan useammin, mutta rokotteen kautta tai sairastamalla saatua immuniteettia brittivariantti ei väistä. Lääkärilehti. 8.3.2021. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/tieto-brittivariantin-suuremmasta-tappavuudesta-vahvistuu/?public=2395ae304c0ebf6e1e6fdb7044e2af18

Olli Vapalahti: THL halusi kauhulaskelmillaan nostaa kansalaisten kriisitietoisuutta – ”Tärkeintä on, että tehdään välttämättömiä toimia ajoissa”. MTV Uutiset. 7.3.2020. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/olli-vapalahti-thl-halusi-kauhulaskelmillaan-nostaa-kansalaisten-kriisitietoisuutta-tarkeinta-on-etta-tehdaan-valttamattomia-toimia-ajoissa/8084340#gs.v7qrrg

Early rate reductions of SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in BNT162b2 vaccine recipients. The Lancet. 6.3.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00448-7/fulltext

Tällainen on THL:n raportti, joka vaikutti vaalien siirtoon – Tervahauta HS:lle: Kyse on mallinnuksista, jotka eivät välttämättä toteudu. THL:n oikeusministeriölle toimittamassa korona-arviossa muistutettiin, että ”päätös on yhteiskunnallinen ja siinä on punnittava muitakin seikkoja kuin pelkästään epidemiologisia”. Ilta-Sanomat. 6.3.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007845518.html

THL Mallinnuspaperi 5.3.2020. https://twitter.com/TeeHool1/status/1368308870721007631

IMPATTO DELL’EPIDEMIA COVID-19 SULLA MORTALITÀ TOTALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ANNO 2020. ISTAT. 5.3.2021. https://www.istat.it/it/files//2021/03/Report_ISS_Istat_2020_5_marzo.pdf

DECESSI E CAUSE DI MORTE: COSA PRODUCE L’ISTAT. Instituto Nationale di Statistica. 5.3.2021.  https://www.istat.it/it/archivio/240401

Data in paper about Swedish schoolchildren come under fire. Science 5.3.2021. https://science.sciencemag.org/content/371/6533/973

Coronapod: COVID’s origins and the ’lab leak’ theory. Where did the coronavirus come from? Nature. 5.3.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00599-7

EU-maiden rivit rokote­hankinnoissa ovat alkaneet rakoilla – ”Suomi seuraa, mistä tässä oikeastaan on kysymys”. Itävalta ja Tanska yhteistyöhön Israelin kanssa, myös venäläisille ja kiinalaisille rokotteille on kysyntää. Helsingin Sanomat. 4.3.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007839079.html?share=bb2055255c04b6b8e1f529225da5afee

WOMEN AND THE PANDEMIC. COVID-19 has made it impossible to deny the ways broken systems hurt women. TIME spoke with women who have found the strength to work toward a better future. TIME Health 4.3.2021. https://time.com/collection/women-covid19-pandemic/

Estimated transmissibility and impact of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in England. CCMID Repository. 13.3.2021. https://cmmid.github.io/topics/covid19/uk-novel-variant.html

BRAZIL COVID EMERGENCY—Entire Flag of Brazil is now “Manaus”. 1700+ deaths in 24 hours, ICUs critical. Twitter. 3.3.2021. https://twitter.com/DrEricDing/status/1367148840596475920

Europe Is Considering COVID-19 Vaccine Passports. Should the Rest of the World Catch Up? TIME Health. 3.3.2021. https://time.com/5944165/vaccine-passports-europe/

Virossa yli tuhat tartuntaa päivässä, mutta Helsingin tulkinnan mukaan ketään ei voida pakottaa testiin. Pienten matkustajamäärien vuoksi tilanne on Helsingin mukaan hallinnassa. Helsingin Sanomat. 3.3.2021. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007838390.html?share=244385c2d838bbb799735d1ffb513394

Nel 2020 in provincia di Varese la mortalità è cresciuta del 27%. Virallisten Istat-tietojen mukaan 2473 ihmistä kuoli enemmän kuin viimeisen viiden vuoden keskiarvo. Näistä 1868 johtuu Covid19-taudin välittömästä vaikutuksesta. Varese News. 3.3.2021. https://www.varesenews.it/2021/03/nel-2020-provincia-varese-la-mortalita-cresciuta-del-27/1314191/

Maiden kuolin­lukujen vertailu ei ole mielekästä, sanoo virustutkija Ville Pimenoff: Samasta syystä Suomen synkät itsemurha­luvut saattavat olla silkka myytti. Helsingin Sanomat. 3.3.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007836737.html?share=5a8bbad4d3074e9215b18073535cbc84

Covid-19: Where are we on vaccines and variants? The BMJ. 2.3.2021. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n597

More transmissible and evasive SARS-CoV-2 variant growing rapidly in Brazil. Imperial College News. 2.3.2021. https://www.imperial.ac.uk/news/216053/more-transmissible-evasive-sarscov2-variant-growing/

Tshekki näytti selviävän koronasta helpolla, mutta sitten iski katastrofi – näin maahan syntyi pandemiapainajainen. Vaalit lähestyivät, hallitus epäröi, korona riehui. Ilta-Sanomat. 2.3.2021. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007834592.html

When a Texas County Tried to Ensure Racial Equity in COVID-19 Vaccinations, It Didn’t Go as Planned. YIME Health. 2.3.2021.  https://time.com/5942884/covid-19-vaccine-racial-inequity-dallas/

SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. Nature Medicine. 2.3.2021. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01285-x

Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. The Lancet. 2.3.2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3792894

Covid-19: nota técnica aponta agravamento da pandemia. AFN Notícias » Notícias » Covid-19. 2.3.2021. https://agencia.fiocruz.br/covid-19-nota-tecnica-aponta-agravamento-da-pandemia

Real-World Evidence Confirms High Effectiveness of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine and Profound Public Health Impact of Vaccination One Year After Pandemic Declared. Businesswire.1.3.2021. https://www.businesswire.com/news/home/20210311005482/en/

Early effectiveness of COVID-19 vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine and ChAdOx1 adenovirus vector vaccine on symptomatic disease,  hospitalisations and mortality in older adults in England. MedRxiv. 1.3.2021. https://khub.net/documents/135939561/430986542/Early+effectiveness+of+COVID+vaccines.pdf/ffd7161c-b255-8e88-c2dc-88979fc2cc1b?t=1614617945615

SARS-CoV-2 infection and transmission in educational settings: a prospective, cross-sectional analysis of infection clusters and outbreaks in England. The Lancet Infectious Diseases. 1.3.2021. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30882-3/fulltext

Much of the world is seeing coronavirus cases fall. But Brazil’s outbreak is worse than ever. The Washington Post. 1.3.2021. https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/coronavirus-brazil-vaccine-variant-bolsonaro/2021/03/01/1a03d52a-7a12-11eb-a976-c028a4215c78_story.html

Binding and Neutralization Antibody Titers After a Single Vaccine Dose in Health Care Workers Previously Infected With SARS-CoV-2. JAMA Network. 1.3.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777171?guestAccessKey=4ef53dc2-11ca-4f74-8ad0-491b1af5b290&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=030121

It Doesn’t Matter if We Can Vaccinate the U.S. We Need to Vaccinate the World. The First COVID-19 Vaccines Shipped Through COVAX Were Administered in the Ivory Coast. TIME Health.1.3.2021. https://time.com/5942715/ivory-coast-covax-first-shots/

Covid Brazil variant ’may spread more easily’.  BBC News. 1.3.2021. https://www.bbc.com/news/health-56252779

CDC chief warns of ’potential fourth surge’ and urges US to keep Covid rules. Rochelle Walensky: ‘Now is not the time to relax safeguards’. The Guardian. 1.3.2021. heguardian.com/world/2021/mar/01/cdc-chief-covid-us-coronavirus-cases-potential-fourth-surge

Open Schools, Covid-19, and Child and Teacher Morbidity in Sweden. NEJM. 1.3.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2101280

Martin Scheinin: Valmiuslaki otettiin sovellettavaksi lainvastaisesti. Perustuslakiblogi. 1.3.2021. https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2021/03/01/martin-scheinin-valmiuslaki-otettiin-sovellettavaksi-lainvastaisesti/

’Everyone is angry’: Ardern under pressure over latest Auckland Covid lockdown
New Zealand PM says she understands frustration at people who have not followed Covid rules but argues against punishment. The Guardian. 1.3.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/01/ardern-covid-lockdown-pressure-auckland-new-zealand?CMP=Share_iOSApp_Other

Maaliskuu 1-10

Ricciardi, tässä on Covidia vastaan ​​voittanut strategia: siinä määrätään myös lukituksesta. Terveysministerin neuvonantaja: ”Riittää jo-jo osittaisten sulkemisten ja uudelleen avaamisen välillä”.  L’Unione Sarda. 28.2.2021. https://www.unionesarda.it/news/italia/ricciardi-ecco-la-strategia-vincente-contro-il-covid-prevede-anche-il-lockdown-xdtsv38g

SARS-CoV-2 transmission risk from asymptomatic carriers: Results from a mass screening programme in Luxembourg. The Lancet. 27.2.2021.

Covid-19: First wave antibodies much less effective against 501Y.V2 – professor. News24. 26.2.2021. https://www.news24.com/news24/southafrica/news/covid-19-first-wave-antibodies-much-less-effective-against-501yv2-professor-20210226

A scientific study of aerosol particles in a cruise ship’s heating, ventilation and air conditioning system found no detectable transmission, on surfaces or in the air. Seatrade Cruise News. 26.2.2021. https://www.seatrade-cruise.com/environmental-health/study-finds-transmission-aerosol-particles-cruise-hvac-system-undetectable

We’re in the Third Quarter of the Pandemic. Antarctic Researchers, Mars Simulation Scientists and Navy Submarine Officers Have Advice For How to Get Through It. TIME Health. 26.2.2021. https://time.com/5942577/third-quarter-covid-19-pandemic-advice/

Study shows why SARS-CoV-2 is more infectious than SARS-CoV-1. 26.2.2021. https://www.news-medical.net/news/20210226/Study-shows-why-SARS-CoV-2-is-more-infectious-than-SARS-CoV-1.aspx

Kolmen viikon lockdown ei riitä, sanoo emeritusprofessori – vaatii koronan kitkemistä Suomen rajoilla: ”Nyt on korkea aika varmistaa, ettei rajan yli pääse testaamattomia tai rokottamattomia ihmisiä”. Professori emeritus Matti Jantunen ottaisi Suomeen mallia esimerkiksi Uudesta-Seelannista. Saarivaltion rajoilla on tiukka koronakuri. Maaseudun Tulevaisuus. 26.02.2021. https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/kotimaa/artikkeli-1.1329122

JANSSEN BIOTECH, INC. (A PHARMACEUTICAL COMPANY OF JOHNSON & JOHNSON) COVID-19 Vaccine Ad26.COV2.S VAC31518 (JNJ-78436735) SPONSOR BRIEFING DOCUMENT VACCINES AND RELATED BIOLOGICAL PRODUCTS ADVISORY COMMITTEE. FDA. 26.2.2021. https://www.fda.gov/media/146219/download

Emeritusprofessori arvioi Suomen koronatilannetta: ”Puheet on pidetty – THL:llä, STM:llä ja ministeri Kiurulla on painavat syyt huolestumiseen”. Matti Jantunen varoittaa, että uusien koronavarianttien tukahduttamaton leviäminen veisi Suomen jo lähimpien kahden kuukauden aikana samanlaiseen katastrofaaliseen tilanteeseen, jossa Italian Bergamo oli viime vuoden keväällä. Mediuutiset. 25.2.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/emeritusprofessori-arvioi-suomen-koronatilannetta-puheet-on-pidetty-thllla-stmlla-ja-ministeri-kiurulla-on-painavat-syyt-huolestumiseen/6a36f087-c6da-4de5-ad74-4fa4227e2ac5

Emeritusprofessori arvioi Suomen koronatilannetta: ”Puheet on pidetty – THL:llä, STM:llä ja ministeri Kiurulla on painavat syyt huolestumiseen”. Matti Jantunen varoittaa, että uusien koronavarianttien tukahduttamaton leviäminen yli väestön veisi Suomen jo lähimpien kahden kuukauden aikana samanlaiseen katastrofaaliseen tilanteeseen, jossa Italian Bergamo oli viime vuoden keväällä. ”Väestöltään viisikertaiseen Suomeen tuotuina numeroina se tarkoittaisi muun muassa 25 000 kuollutta ja sairaanhoidon luhistumista”, hän sanoo. Uusi Suomi. 24.2.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/emeritusprofessori-arvioi-suomen-koronatilannetta-puheet-on-pidetty-thllla-stmlla-ja-ministeri-kiurulla-on-painavat-syyt-huolestumiseen/ded5b05d-bfb7-44cd-b6ea-145a9edbdc61

Koronavirusepidemian vaiheet ja torjuntatoimien tasot 1-3. Tartuntatautien torjunnan, suositusten ja rajoitusten tarkoituksena on estää viruksen leviämistä, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Valtioneuvosto. Päivitys 25.2.2021. https://stm.fi/koronavirusepidemian-tasot

We’ll Probably Never Eliminate COVID-19 from the U.S. It’s Still Worth Trying. TIME. 25.2.2021. https://time.com/5942246/eliminate-covid-19-u-s/?utm_medium=email&utm_source=sfmc&utm_campaign=newsletter+coronavirus+default+ac&utm_content=+++20210225+++body&et_rid=149179605

”Stoppa coronan – minimera prat inomhus” Nya Östis 25.2.2021.

Scientists inactivate SARS-CoV-2 by ’tricking’ it with peptides. Medical News Today. 25.2.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/scientists-inactivate-sars-cov-2-by-tricking-it-with-peptides

Unmasking the mask studies: why the effectiveness of surgical masks in preventing respiratory infections has been underestimated. arXiv. 24.2.2021. 2102.04882.pdf (arxiv.org)

Single-dose BNT162b2 vaccine protects against asymptomatic SARS-CoV-2 infection. 24.2.2021.

A novembre i decessi nel Varesotto sono cresciuti del 117% durante la seconda ondata del Covid
Basta questo dato, incontrovertibile e certificato, a fugare ogni dubbio sul fatto che gli effetti della pandemia sul nostro territorio siano stati devastanti. Varese News. 24.2.2021.  https://www.varesenews.it/2021/02/novembre-decessi-nel-varesotto-cresciuti-del-117-la-seconda-ondata-del-covid/1303554/

Karanteenin unohtava keskustelu perusoikeuksista koronanhallinnassa on nurinkurista. Thomas Brand. 24.2.2021. https://thomasbrand.me/korona/karanteenin-unohtava-keskustelu-perusoikeuksista-koronanhallinnassa-on-nurinkurista

Valtiovarainministeri Vanhanen: Ihmisten kohtaamiset pitää saada vähemmäksi kuin viime keväänä
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) sanoo, että ihmisten kohtaamiset täytyy saada viime kevättä vähemmäksi. Ilta-Sanomat. 24.2.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000007823761.html

Superspreading drives the COVID pandemic — and could help to tame it. Uneven transmission of the SARS-CoV-2 coronavirus has had tragic consequences — but also offers clues for how best to target control measures. Nature 23.2.2021. doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00460-x

Tukahduta nyt – rokota niin pian ja paljon kuin voit. Matti Jantunen. 23.2.2021.  https://worldaccordingtomatti.blog/2021/02/23/tukahduta-nyt-rokota-niin-pian-ja-paljon-kuin-voit/

California’s coronavirus strain looks increasingly dangerous: ‘The devil is already here’. Lios Angeles Times. 23.2.2021.  https://www.latimes.com/science/story/2021-02-23/california-homegrown-coronavirus-strain-looks-increasingly-transmissible-and-dangerous

Covid-19: Italy extends regional travel ban until end of March. The LOCAL. 23.2.2021. https://www.thelocal.it/20210222/latest-italy-extends-regional-travel-ban-until-end-of-march/

Effectiveness of BNT162b2 mRNA Vaccine Against Infection and COVID-19 Vaccine Coverage in Healthcare Workers in England, Multicentre Prospective Cohort Study (the SIREN Study). SSRN (LaNCET). 22.02.2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399

Pääkirjoitus: Koronakriisi vaatii johtajuutta – keskinäinen syyttely turhaa. Juha KeskinenPääministerin tulisi nyt ottaa rohkeasti ohjakset käsiinsä, kirjoittaa Juha Keskinen. Ilytalehti. 22.02.2021. https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/553bd7aa-6349-4955-9933-519ffcde9a36

Catching COVID from surfaces is very unlikely. So perhaps we can ease up on the disinfecting. The Concersation. 22.2.2021. https://theconversation.com/catching-covid-from-surfaces-is-very-unlikely-so-perhaps-we-can-ease-up-on-the-disinfecting-155359?

”Hyviä vaihtoehtoja ei ole” – Virus­muunnosten takia epidemia on nyt uudessa vaiheessa, sanoo professori Vapa­lahti. Tuoreet luvut ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkakeskuksesta, joka tutkii alueen potilasnäytteet. Helsingin Sanomat. 22.2.2021. https://www.hs.fi/tiede/art-2000007819625.html?share=3ba7272ee8ff5a7af5791b3b99fb9428

Covid-19: Italy extends regional travel ban until end of March. The Local. 21.2.2021. https://www.thelocal.it/20210222/latest-italy-extends-regional-travel-ban-until-end-of-march/

Covid vaccines cut UK deaths but lockdown still key in reducing infections. Data suggest Boris Johnson will need to strike a balance when announcing a road map out of restrictions. Financial Times. 21.2.2021. https://www.ft.com/content/6d4ff17b-b3a2-4f9a-bb73-84e50ba614b6

MTV Uutiset testasi VTT:n puhdasilmalaboratoriossa, miten virus leviää ilmaan yskiessä. MTV Uutiset. 21.2.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kuinka-hyvin-erilaiset-kasvomaskit-todella-suojaavat-yskiva-robottipaa-paljastaa-suojaimien-heikkoudet-katso-testi/8068498#gs.v7uhgq

Virusmuunnos sai Kanadan sulkemaan rajansa – Atlantin provinssit tekivät sen jo aikoja sitten ja nauttivat lähes tavallisesta elämästä. Vaikka turismi romahti Atlantin kuplassa, sekä terveys että talous säilyivät paremmin kuin muualla. YLE Uutiset. 21.2.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11784452?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp

Biontech-Impfstoff stoppt Virusübertragung zu 89,4 Prozent. Überraschender Lichtblick im Kampf gegen Corona: Der Biontech-Impfstoff wirkt nicht nur gegen die Erkrankung, sondern verhindert auch die Infektion. Was das für den Pandemieverlauf bedeutet. Der Spiegel Wissenschaft. 21.2.2921. https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-biontech-impfstoff-stoppt-virus-uebertragung-zu-89-4-prozent-a-f02ef45b-00b2-412d-b2ad-260ad8d2ddca

Helmikuu 21-28

Why might face masks reduce COVID-19 severity? Face masks reduce the spread of the new coronavirus and may also lessen the severity of COVID-19. The present study finds that masks increase the humidity of the air that a person breathes. The researchers propose reasons that explain why increased humidity may reduce the severity of COVID-19 cases.Medical News Today. 20.2.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/why-might-face-masks-reduce-covid-19-severity?utm

How Google search data can predict COVID-19 outbreak. New research finds that online searches can accurately predict regional increases and decreases in COVID-19 cases.
Certain types of searches reveal the activities in which people plan to engage.
The search volume for outside-the-home vs. stay-at-home activities forecasts the number of COVID-19 diagnoses 10–14 days later. Medical News Today. 20.2.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/how-google-search-data-can-predict-covid-19-outbreaks?utm

Pfizerin ja Biontechin rokote 85-prosenttisen tehokas kahden viikon jälkeen ensimmäisestä rokotuksesta, kertoo tutkimus. Tuore tutkimus ei kuitenkaan ota kantaa siihen, voivatko täyden rokotesuojan saaneet ihmiset silti tartuttaa muita, vaikka eivät itse enää ole vaarassa. Helsingin Sanomat. 20.2.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007815437.html?share=79095e48136f53ee2d8fbed47abd7830

One in 10 Covid patients die within months of leaving hospital, study reveals. More than half of Covid patients suffered complications in hospital, with young people worst affected. The Independent. 19.2.2021. https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-hospitals-death-long-covid-b1804704.html

Sequelae in Adults at 6 Months After COVID-19 Infection. JAMA Network. 19.2.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2776560/

Bergamon tiedote 17/02: +121 uutta tapausta ja yksi kuolema 24 tunnissa. 18.2.2021. https://www.tuttoatalanta.com/coronavirus/il-bollettino-di-bergamo-al-17-02-121-nuovi-casi-e-1-morto-in-24h-58801

Coronavirus: US life expectancy falls by a year amid pandemic. BBC News. 18.2.2021. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56110005

How Herd Immunity Works — And What Stands In Its Way. NPR. 18.2.2021. https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/02/18/967462483/how-herd-immunity-works-and-what-stands-in-its-way?

Open Schools, Covid-19, and Child and Teacher Morbidity in Sweden. NEJM. 18.2.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2026670

Covid spreading most in children as overall infections show big fall. Guardian 18.2.2021. https://twitter.com/guardian/status/1362159891306016769/photo/1

World’s first coronavirus Human Challenge study receives ethics approval in the UK. The UK will be the first country in the world to run a Covid-19 human challenge study, following approval from the UK’s clinical trials ethics body. Gov.UK. 17.2.2021. https://www.gov.uk/government/news/worlds-first-coronavirus-human-challenge-study-receives-ethics-approval-in-the-uk

COVID-19 Cases Are Dropping Fast. Why? Four reasons: social distancing, seasonality, seroprevalence, and shots. The Atlantic. 17.2.2021. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/02/why-covid-19-cases-are-falling-so-fast/618041/

Covid-19 news: Home and work testing to expand in England next month. The latest coronavirus news updated every day including coronavirus cases, the latest news, features and interviews from New Scientist and essential information about the covid-19 pandemic. New Scientist 17.2.2021. https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-home-and-work-testing-to-expand-in-england-next-month/

Read more: https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-home-and-work-testing-to-expand-in-england-next-month/#ixzz6ml7OlWb2

Toimittajat soluttautuivat rokotevastaiseen liikkeeseen, ja hätkähdyttävä dokumentti siitä on nyt Ylellä – Tunnettu suomalainen ”rokotekriitikko” kutsuu holokaustia valheeksi. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n toimittajat soluttautuivat maailmanlaajuiseen rokotevastaiseen liikkeeseen yli puoleksitoista vuodeksi. Siitä syntyi dokumenttisarja Vaccinkrigarna – rokotevastaisuuden soturit. Helsingin Sanomat. 16.2.2021. Toimittajat soluttautuivat rokotevastaiseen liikkeeseen, ja hätkähdyttävä dokumentti siitä on nyt Ylellä – Tunnettu suomalainen ”rokotekriitikko” kutsuu holokaustia valheeksi – Kulttuuri | HS.fi

Role of ivermectin in the prevention of SARS-CoV-2 infection among healthcare workers in India: A matched case-control study. Plos One. 16.2.2021. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0247163

Future scenarios for the COVID-19 pandemic. The Lancet. 16.2.2021.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00424-4/fulltext

Australia’s Covid vaccine rollout: how will it happen and when can you get it? With this week’s arrival of the first Pfizer doses and TGA approval of the AstraZeneca vaccine, all adults can expect to be offered a jab by October. The Guardian. 16.2.2021. https://www.theguardian.com/australia-news/2021/feb/16/australias-covid-vaccine-rollout-how-will-it-happen-and-when-can-you-get-it

To Get Their Lives Back, Teens Volunteer for Vaccine Trials. Immunizing teenagers is a critical part of slowing the pandemic and reaching herd immunity. But enrolling them in clinical trials poses challenges that are very different than wrangling adults. The New York Times. 16.2.2021.  https://www.nytimes.com/2021/02/16/health/covid-vaccine-teens.html?referringSource=articleShare

Berliner Studie zu Corona-Infektionen. Lüftungsxperte Martin Kriegel: „Sich in Büro- oder Klassenräumen aufzuhalten, ist keine gute Idee“. 15.2.2021. https://www.berliner-kurier.de/berlin/lueftungsxperte-martin-kriegel-sich-in-buero-oder-klassenraeumen-aufzuhalten-ist-keine-gute-idee-li.140032

Here’s why some Covid-19 numbers keep improving. (Hint: It’s not widespread vaccinations). CNN Health. 15.2.2021. https://edition.cnn.com/2021/02/15/health/us-coronavirus-monday/index.html

Australia news live: new Covid variant found in Australia; disability royal commission reconvenes. Cases of B1525 with worrying mutations found in 10 countries, with vaccine rollout preparations under way and hotel quarantine back in the spotlight. Follow all today’s news and updates, live. The Guardian. 15.2.2021. https://www.theguardian.com/australia-news/live/2021/feb/16/australia-news-live-new-covid-variant-australia-disability-scott-morrison-victoria-pfizer-vaccine?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1613422131

Monissa pandemian koettelemissa maissa uusien korona­virus­tartuntojen määrä on kääntynyt laskuun – Mistä se johtuu? Vain 40 prosentin laumasuojastakin voi olla apua pandemian nujertamisessa, mutta kyse on paljon muustakin kuin immuunien ihmisten määrästä väestössä. 15.2.2021.  https://www.hs.fi/tiede/art-2000007802936.html

Muistiot paljastavat: Näin hallitusta piti herätellä koronan uhkaan – Niinistö ehdotti kulisseissa kovempia ratkaisuja.  Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamista asiakirjoista käy ilmi, että ministerien julkisuuteen viestittämä kuva koronatilanteesta poikkesi vuoden 2020 alussa merkittävästi terveysviranomaisten tilannekuvasta.  Ilta-Sanomat. 15.2.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000007803415.html

Covid-19: UK failed to heed the virus alerts, says vaccine creator. Poll support grows for government’s action as Johnson to announce that Britain is on course to hit 15 million inoculation target. The Guardian. 14.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/13/covid-uk-failed-to-heed-the-virus-alerts-says-vaccine-creator?utm_term=38911199eb86c15f8ff4aa9af7ce5ab7&utm_campaign=GuardianTodayUK

Onnistuisiko ”Uuden-Seelannin ihme” Suomessa? Näin normaaliin elämään voitaisiin päästä myös täällä. Uusi-Seelanti on voimakkaalla epidemian tukahduttamisella painanut tartuntaluvut lähelle nollaa – ravintoloissa juhlitaan normaalisti, ja maassa järjestetään jo kymmenientuhansien henkien yleisötilaisuuksiakin. Ilta-Sanomat.14.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007802368.html

New Zealand Covid outbreak: Ardern puts Auckland into three-day lockdown
Three members of South Auckland family tested positive, prompting Jacinda Ardern to place region into level 3 measures. The Guardian. 14.2.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/14/new-zealand-covid-outbreak-race-to-trace-three-local-cases-in-auckland

Q&A: Does handwashing stem the transmission of Covid-19? Airborne droplets are more likely to spread coronavirus than touch, scientists believe. The Guardian. 14.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/14/qa-does-handwashing-stem-the-transmission-of-covid-19

Lääkärit tyrmäävät ministerin: Puhuu läpiä päähänsä. Ministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan rajat ylittävän liikenteen rajoittaminen on hankalaa. Verkkouutiset. 13.2.2021. https://www.verkkouutiset.fi/laakarit-tyrmaavat-ministerin-puhuu-lapia-paahansa/#3bc885ae

Up to 63% of South Africans have had Covid-19, blood donor tests suggest. The Sunday Times. 13.2.2021. https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2021-02-13-up-to-63-of-south-africans-have-had-covid-19-blood-donor-tests-suggest/

Ruotsalaisen akkutehtaan viruslinko pärskii ympäri Suomen – tartuntoja nyt yhteensä 42, joukossa 15 brittivarianttia.  Northvoltin akkutehtaan tartuntaketjussa on todettu lisää tartuntoja. Iltalehti. 13.2.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/150a696c-ed40-4de8-b0b7-71400c077b65

Vaccine efficacy. When covid-19 vaccines meet the new variants of the virus a lot depends on blocking transmission, not just disease. The Economist. 13.2.2021. https://www.economist.com/briefing/2021/02/13/when-covid-19-vaccines-meet-the-new-variants-of-the-virus?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Vaccine hesitancy is putting progress against covid-19 at risk. If the world is to tame the virus, the doubts will need to be fought. The Economist. 13.2.2021. https://www.economist.com/briefing/2021/02/13/vaccine-hesitancy-is-putting-progress-against-covid-19-at-risk?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

How well will vaccines work? Covid-19 may become endemic. Governments need to start thinking about how to cope. The Economist. 13.2.2021. https://www.economist.com/leaders/2021/02/13/how-well-will-vaccines-work?utm_campaign=the-economist-this-week&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

What will travel look like after the pandemic? Covid-19 has brought international travel to a standstill. But it will recover and may even become a better experience, says Simon Wright. The Economist. 13.2.2021.  https://www.economist.com/special-report/2021/02/11/what-will-travel-look-like-after-the-pandemic?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Up to 63% of South Africans have had Covid-19, blood donor tests suggest. Sunday Times. 13.2.2021. https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2021-02-13-up-to-63-of-south-africans-have-had-covid-19-blood-donor-tests-suggest/

How ‘killer’ T cells could boost COVID immunity in face of new variants. In the race against emerging coronavirus variants, researchers are looking beyond antibodies for clues to lasting protection from COVID-19. Nature. 12.2.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00367-7

Prevalence of anti-SARS-CoV-2 antibodies among blood donors in Northern Cape, KwaZulu-Natal, Eastern Cape, and Free State provinces of South Africa in January 2021. 12.2.2021. https://assets.researchsquare.com/files/rs-233375/v1_stamped.pdf  / DOI:10.21203/rs.3.rs-233375/v1

UK scientists call for debate on allowing ‘big wave of infection’. Advisers to government warn of national discussion after most vulnerable are vaccinated. Financial Times. 12.2.2021. https://on.ft.com/3tUVAO4

Risk of Corona virus disease 2019 (COVID-19) among spectacles wearing population of Northern India. MedRxiv. 12.2.2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.12.21249710v1

Marja Sannikka: Suomi ei ole koronan mallimaa. YLE 1. 12.2.2021. klo 20:00. https://areena.yle.fi/1-50667811#autoplay=true

Winter COVID-19: Climate less important than control measures. Many viruses are more active during winter.
COVID-19 rates have spiked in the winter months in the Northern Hemisphere and in summer months in the Southern Hemisphere. A new study suggests that the current winter peaks result from relaxing control measures — not changing climatic conditions. Medical News today. 12.2.2021.  https://www.medicalnewstoday.com/articles/winter-covid-19-climate-less-important-than-control-measures

Masks should fit better or be doubled up to protect against coronavirus variants, CDC says. Making the seals tighter to prevent air leakage can reduce people’s exposure by more than 95 percent in laboratory tests. The Washington Post. 11.2.2021. https://www.washingtonpost.com/health/2021/02/10/cdc-double-masks-covid/

Emergence of a Novel SARS-CoV-2 Variant in Southern California. JAMA. 11.2.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776543#:~:text=A%20novel%20variant%20of%20SARS,as%20a%20subclade%20of%2020C.

Booking and staying in a quarantine hotel when you arrive in England. How to book a place in a quarantine hotel and arrange coronavirus (COVID-19) tests if you’re travelling to England from a country on the banned travel list.  Gov.UK. 11.2.2021.  https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england

Rate of COVID Cases and Death Declining Worldwide. WebMD. 11.2.2021. https://www.webmd.com/lung/news/20210210/rate-of-covid-cases-and-death-declining-worldwide#:~:text=In%20its%20weekly%20update%2C%20the,the%20week%20of%20Oct.%2026.

Here we report updated and additional analyses, which together strengthen the earlier finding of increased disease severity in people infected with VOC B.1.1.7 compared to other virus variants. 11.2.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961042/S1095_NERVTAG_update_note_on_B.1.1.7_severity_20210211.pdf

Tutkijat kehittivät mallin, jolla voidaan arvioida virusten ilmanvaraista leviämistä sisätiloissa. Uusi tutkimus kertoo, miten vaaraton mallivirus leviää ilmavälitteisesti sisätilassa. Virus levisi suurehkon tilan päädystä päätyyn noin 15 minuutissa. Hyvä ilmahygienia, eli tehokas ilmanvaihto, ilman puhdistaminen ja sekoittaminen laskevat viruspitoisuuksia. Ilmatieteen laitos, Tiedote. 11.2.2021.  https://www.ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/1UXUvGZlHCu9pu7Lv5fVcv

”Bra luftväxling minimerar smittrisken”. Krögaren Henri Alén öppnade sin restaurang för aerosolforskning i höstas. De preliminära resultaten visar att vädring minskar risken för smitta. Hufvudstadsbladet. 11.2.2021. https://www.hbl.fi/artikel/forskare-blaste-in-virus-hos-kandiskrogaren-henri-alen-och-matte-resultatet-det-visar-bland-annat/

Wie kann ein weiterer landesweiter Lockdown trotz Virus-Mutationen verhindert werden? Die No-Covid-Gruppe präsentiert erstmals konkrete Handlungsempfehlungen. Zuerst eine rigorose Eindämmung, dann Testungen. Doch eine Strategie für Letzteres fehlt noch. Zudem würden den Menschen unter Umständen lang anhaltende Mobilitätsbeschränkungen zugemutet. Neue Zürcher Zeitung. 11.2.2021.  https://www.nzz.ch/wissenschaft/coronavirus-wie-die-nocovid-gruppe-weitere-lockdowns-verhindern-will

Färre virusutbrott på äldreboenden. SPANIEN RIKS Vaccinationseffekten börjar märkas allt mer på äldreboendena, där smitthärdarna minskat med 38 procent sedan mitten av januari. Sydkusten. 11.2.2021. https://www.sydkusten.es/engine.php?sectionId=11&articleId=31467

Rokotteet herättävät toivoa, mutta karu totuus häämöttää: covid-19 on luultavasti tullut jäädäkseen. Tartuntojen leviämisen helppous, uudet virusmuunnokset ja rokottamiseen liittyvät rajoitteet tarkoittavat sitä, että covid-19 tulee olemaan keskuudessamme vuosia – ja että se merkitsee isoa bisnestä. Helsingin Sanomat. 11.2.2021. https://www.hs.fi/talous/art-2000007797512.html

Covid: UK Coronavirus cases, deaths and vaccinations today. Are coronavirus cases rising in your local area and nationally? Check week-on-week changes across England, Scotland, Wales and Northern Ireland and the latest figures from public health authorities. The Guardian. 11.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/11/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today

Kuolleisuustilasto kertoo koronan kurittaneen Venäjää ankarasti – Taloustieteilijä: Epidemia näytti, etteivät ihmishenki tai totuus ole Kremlin prioriteetteja. Venäläisiä kuoli viime vuonna 18 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena. YLE Uutiset. 11.2.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11780851

Helmikuu 11 – 20

Edessä voi olla kova kevät – THL esitteli eri skenaarioita, miten virusmuunnos leviää Suomessa.
Koronavirusmuunnoksista odotetaan tulevan Suomessakin vallitseva virustyyppi – ja niiden pelätään kääntävän tartuntojen määrän kovaan nousuun. Il,ta-Sanomat. 9.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007793346.html

IL:n tiedot: STM kyllästynyt avien ”nihkeyteen” – lakiesitys rajojen ”pakkotestauksesta” jumittaa yhä.
Hallituksen lakiesitys koronan pakkotestauksesta Suomen rajoilla ei välttämättä valmistu vielä tällä viikolla, koska juridisia yksityiskohtia hiotaan edelleen. Iltalehti. 8.2.2021. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/a78d1d37-5ae9-4769-9030-89b1736ac386

Oxford/AstraZeneca jab fails to prevent mild and moderate Covid from S African strain, study shows
Impact on hospitalisations and deaths caused by variant not yet determined, according to preliminary findings. Financial Times. 7.2.2021. https://www.ft.com/content/e9bbd4fe-e6bf-4383-bfd3-be64140a3f36

Up to 63% of South Africans have had Covid-19, blood donor tests suggest. The Economist. 6.2.2021. https://www.economist.com/science-and-technology/2021/02/06/will-variants-of-sars-cov-2-make-vaccination-harder?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Covid-19: Risk of aerosol transmission to staff outside of intensive care is likely to be higher than predicted. BMJ. 5.2.2021. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n354

Maskien käyttö ja ilman vaihtuminen parantavat joukkoliikenteen terveysturvallisuutta. HSL:n VTT:ltä tilaaman selvityksen perusteella joukkoliikenteen tartuntariski näyttäisi olevan hyvin pieni, jos joukkoliikenteessä noudatetaan annettuja turvaohjeita. VTT:n selvityksessä tutkittiin yli kahden metrin päähän kulkeutuvien hiukkasten määrää ilmassa ja niiden merkitystä joukkoliikenteen terveysturvallisuudelle. HSL Helsingin seudun liikenne. 4.2.2021.  https://www.sttinfo.fi/tiedote/maskien-kaytto-ja-ilman-vaihtuminen-parantavat-joukkoliikenteen-terveysturvallisuutta?publisherId=4396&releaseId=69900056

Reductions in 2020 US life expectancy due to COVID-19 and the disproportionate impact on the Black and Latino populations. PNAS 2.2.2021. https://www.pnas.org/content/118/5/e2014746118

MMR Vaccine and COVID-19: Measles Protein Homology May Contribute to Cross-Reactivity or to Complement Activation Protection. American Society of Microbiology. 2.2.2021. https://mbio.asm.org/content/12/1/e03447-20

Tutkijat kummissaan – Poikiiko vakava covid-19-infektio potilaille diabeteksen? Washington Post kertoo tutkimuksesta, jonka mukaan 14 prosenttia koronan vakavaa muotoa sairastaneista sai myös diabeteksen. Mediuutiset. 2.2.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/tutkijat-kummissaan-poikiiko-vakava-covid-19-infektio-potilaille-diabeteksen/816317c0-da8e-4cbc-a62f-b44b1a358a76?_ga=2.99671390.1915285049.1624266642-782511961.1624266642

Population size mediates the contribution of high-rate and large-benefit mutations to parallel evolution. BioRxiv. 2.2.2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.02.429281v1

New diabetes cases linked to covid-19. Researchers don’t understand exactly how the disease might trigger Type 1 or Type 2 diabetes, or whether the cases are temporary or permanent. But 14 percent of those with severe covid-19 developed a form of the disorder, one analysis found. Washington Post. 1.2.2021. https://www.washingtonpost.com/health/2021/02/01/covid-new-onset-diabetes/

Why countries with ’loose’, rule-breaking cultu.res have been hit harder by Covid. Our research shows how ‘tighter’ societies do better – and how the rest must learn to adapt in order to defeat the pandemic. The Guardian Weekly. 1.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/feb/01/loose-rule-breaking-culture-covid-deaths-societies-pandemic

On the Effect of Age on the Transmission of SARS-CoV-2 in Households, Schools, and the Community. J Infectious Diseases. 1.2.2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7665686/

Helmikuu 1-10

The relationship between cultural tightness–looseness and COVID-19 cases and deaths: a global analysis. The Lancet Planetary Health. 29.1.2021. DOI:https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30301-6

All countries should pursue a Covid-19 elimination strategy: here are 16 reasons why. Countries trying to eliminate the virus have been far more successful and economically better off than those that have tried to suppress it. The Guardian. 28.1.2021. https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/jan/28/all-countries-should-pursue-a-covid-19-elimination-strategy-here-are-16-reasons-why

If People talked about coats the way they talk about vaccines. 27.1.2021.  https://twitter.com/waltermasterson/status/1354438595885588481

The Amazonian city that hatched the Brazil variant has been crushed by it. The Washington Post. 27.1.2021. https://www.washingtonpost.com/world/2021/01/27/coronavirus-brazil-variant-manaus/

NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. UK Covernment. 22.1.2021. https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117

Comparing the fit of N95, KN95, surgical, and cloth face masks and assessing the accuracy of fit checking. PLOS ONE. 21.1.2021. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0245688

Furin cleavage sites naturally occur in coronaviruses. Stem Cell Research. 21.1.2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1873506120304165

Social influence matters: We follow pandemic guidelines most when our close circle does. British Journal of Psychology. 20.1.2021. Social influence matters: We follow pandemic guidelines most when our close circle does – Tunçgenç – 2021 – British Journal of Psychology – Wiley Online Library

Rogue antibodies could be driving severe COVID-19. Evidence is growing that self-attacking ‘autoantibodies’ could be the key to understanding some of the worst cases of SARS-CoV-2 infection. Nature. 19.1.2021. Rogue antibodies could be driving severe COVID-19 (nature.com)

Household transmission of SARS-CoV-2 and risk factors for susceptibility and infectivity in Wuhan: a retrospective observational study. The Lancet. 18.1.2021. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30981-6/fulltext

Eine neue proaktive Zielsetzung für Deutschland zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 (Stand 18. Januar 2021, Version 1.0). Die Zeit. 18.1.2021. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-01/no-covid-strategie.pdf?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

‘A bloody mess’: Confusion reigns over naming of new COVID variants. As more lineages emerge, researchers are struggling with a patchwork of nomenclature. Nature. 15.1.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00097-w

Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of SARS-CoV-2. Science. 15.1.2021. https://science.sciencemag.org/content/371/6526/eabe2424

Dismantling myths on the airborne transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2). The Journal of Hospital Infection. 12.1.2021. https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(21)00007-4/fulltext

Estimates of severity and transmissibility of novel SARS-CoV-2 variant 501Y.V2 in South Africa. CCMID Repository. 11.1.2021. https://cmmid.github.io/topics/covid19/sa-novel-variant.html

Martin Scheinin: Suomi tarvitsee nyt rytminvaihdoksen kilpailussa koronavirusta vastaan. Perustuslakiblogi. 7.1.2021. https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2021/01/07/martin-scheinin-suomi-tarvitsee-nyt-rytminvaihdoksen-kilpailussa-koronavirusta-vastaan/

COVID-19 immunization threshold(s): an analysis. medRxiv. 5.1.2021. COVID-19 immunization threshold(s): an analysis | medRxiv

WHO experts weigh in on COVID-19 vaccine dose interval. Univ of Minnesota. 5.1.2021. https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/01/who-experts-weigh-covid-19-vaccine-dose-interval

The Lab-Leak Hypothesis For decades, scientists have been hot-wiring viruses in hopes of preventing a pandemic, not causing one. But what if …? Intelligencer. 4.1.2021. https://nymag.com/intelligencer/article/coronavirus-lab-escape-theory.html

Lockdown in Nigeria 2021 fit happun as coronavirus cases dey rise? See wetin we know. BBC News, in Pidgin. 5.1.2021. https://www.bbc.com/pidgin/tori-55541814The Lab-Leak Hypothesis For decades, scientists have been hot-wiring viruses in hopes of preventing a pandemic, not causing one. But what if …? The New York Magazine. 4.1.2021. https://nymag.com/intelligencer/article/coronavirus-lab-escape-theory.html

Tammikuu 2021

TFC: Children and transmission – update paper, 17 December 2020. Update paper prepared by the Children’s Task and Finish Group (TFC) on children, schools and transmission. Scientific Advisory Group for Emergencies. 31.12.2020. https://www.gov.uk/government/publications/tfc-children-and-transmission-update-paper-17-december-2020

Ireland placed on Level 5 Restrictions of the Plan for Living with COVID-19 – with a number of specific adjustments.  Department of the Taoiseach. 22.12.2020. https://www.gov.ie/en/press-release/a1f21-ireland-placed-on-level-5-restrictions-of-the-plan-for-living-with-covid-19-with-a-number-of-specific-adjustments/

Position paper of the Gesellschaft für Aerosolforschung on understanding the role of aerosol particles in SARS-CoV-2 infection. Zenodo. 18.12.2020. https://zenodo.org/record/4350494#.YHan0-gzZhE

Covid-19 vaccines: delivering protective immunity (B cell and T cell response). The BMJ. 17.12.2020. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4838

T cell and antibody responses induced by a single dose of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine in a phase 1/2 clinical trial. Nature Medicine. 17.12.2020.  https://www.nature.com/articles/s41591-020-01194-5

What Is an Aerosol-Generating Procedure? JAMA. 15.12.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2774161

Household Transmission of SARS-CoV-2. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 14.12.2020. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774102

Is Florida better than California at containing the coronavirus? A comparison of COVID-19 cases, deaths and hospitalizations. Tampa Bay Times. 12.12.2020. https://www.tampabay.com/opinion/2020/12/12/is-florida-better-than-california-at-containing-the-coronavirus-analysis/

Filtration Efficiency of Face Masks Used by the Public During the COVID-19 Pandemic. JAMA Network. 10.12.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2774265

Exclusive: Kids catch and spread coronavirus half as much as adults, Iceland study confirms
Big decisions around COVID-19 and children have been heavy on politics and short on science. New large-scale studies are changing that. National Geographic. 10.12.2020. https://www.nationalgeographic.com/science/article/we-now-know-how-much-children-spread-coronavirus

Confronting the pathophysiology of long covid. The BMJ Opinnion. 9.12.2020. https://blogs.bmj.com/bmj/2020/12/09/confronting-the-pathophysiology-of-long-covid/

SARS-CoV-2 infection and transmission in educational settings: a prospective, cross-sectional analysis of infection clusters and outbreaks in England. The Lancet. 8.12.2020. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30882-3/fulltext

Joulukuu 2020

SARS-CoV-2 and the risk of Parkinson’s disease: facts and fantasy. The Lancet. 27.11.2020. https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(20)30442-7/fulltext

Unexpected detection of SARS-CoV-2 antibodies in the prepandemic period in Italy. NIH National Library of Medicine. 20.11.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33176598/

Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. Nature. 16.11.2020.  https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0

One in five COVID-19 patients develop mental illness within 90 days – study. Reuters. 10.11.2020. One in five COVID-19 patients develop mental illness within 90 days – study | Reuters

COVID-19 – exploring the implications of long-term condition type and extent of multimorbidity on years of life lost: a modelling study. Wellcome Open Research. 1.11.2020.  https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-75

Marraskuu

On the Effect of Age on the Transmission of SARS-CoV-2 in Households, Schools, and the Community. J Infectious Diseases. 29.10.2020.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7665686/

Hulluksi leimaamista, vähättelyä, tukien menetyksiä: pitkä korona voi viedä työkyvyn perusterveeltä ja potilaat vaativat nyt tiedotusta. Suomessa voi olla jo tuhansia potilaita, joiden kuukausien oireilu johtuu koronasta. Toisen aallon sairastajia ei ole laskettu lukuun. YLE Uutiset. 28.10 2020. Hulluksi leimaamista, vähättelyä, tukien menetyksiä: pitkä korona voi viedä työkyvyn perusterveeltä ja potilaat vaativat nyt tiedotusta | Yle Uutiset | yle.fi

Proportion of newly diagnosed diabetes in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. Diabetes, Obesity and Metabolism. 27.10.20210. https://dom-pubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dom.14269

”It’s a roller coaster” — Long Covid sufferers find support in community. As Long Covid sufferers turn to each other for solace, scientists are trying to understand the roots of their condition. YLE Uutiset. 23.10.2021. ”It’s a roller coaster” — Long Covid sufferers find support in community | Yle Uutiset | yle.fi

COVID-19 and lombardy: TESTing the impact of the first wave of the pandemic. EBioMedicin/Lancet. 22.10.2020. https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(20)30445-X/fulltext

Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet. 17.10.2021. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 – The Lancet

The covid-19 elimination debate needs correct data. BMJ. 6.10.2020. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3883/rr

Great Barrington Declaration. As infectious disease epidemiologists and public health scientists we have grave concerns about the damaging physical and mental health impacts of the prevailing COVID-19 policies, and recommend an approach we call Focused Protection. 4.10.2021. https://gbdeclaration.org/

Lokakuu

Coronavirus is in the air. Here’s how to get it out. How to make indoor air safer (but not necessarily safe) during the pandemic. Vox. 28.9.2021. Can air purifiers help stop coronavirus spread indoors? – Vox

The lasting misery of coronavirus long-haulers. Months after infection with SARS-CoV-2, some people are still battling crushing fatigue, lung damage and other symptoms of ‘long COVID’. Nature. 14.9.2021. The lasting misery of coronavirus long-haulers (nature.com)

Syyskuu

‘Heinous!’: Coronavirus researcher shut down for Wuhan-lab link slams new funding restrictions. Peter Daszak, president of the research organization EcoHealth Alliance, describes how he has been caught in political cross-hairs over his partnership with a virology lab in China. Nature. 21.8.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-020-02473-4

Pediatric Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Clinical Presentation, Infectivity, and Immune Responses. The Journal of Pediatrics. 19.8.2020. Pediatric Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Clinical Presentation, Infectivity, and Immune Responses – The Journal of Pediatrics (jpeds.com)

Expressen paljastaa: THL:n Salminen keskusteli Ruotsin Tegnellin kanssa laumasuojasta. Expressen paljasti Ruotsin valtionepidemiologin Anders Tegnellin ja THL:n johtajan Mika Salmisen sähköposteja. Ilta-Sanomat. 13.8.2020. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006600327.html

”Det låter som om man är villig att acceptera sjukdom och död”. Expressen. 12.8.2020. https://www.expressen.se/nyheter/qs/interna-radslaget-om-flockimmunitet/

Oikeusoppinut: Poliittiset päättäjät eivät voi määrätä kaikille riskimaista tuleville pakollisia koronatestejä tai asettaa heitä pakolliseen karanteeniin. Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen Tampereen yliopistolta katsoo, että sosiaali- ja terveysministeriön viestintä pakollisista koronatestauksista ja pakollisista karanteeneista on harhaanjohtavaa. MTV Uutiset. 12.8.2020.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/oikeusoppinut-poliittiset-paattajat-eivat-voi-maarata-kaikille-riskimaista-tuleville-pakollisia-koronatesteja-tai-asettaa-heita-pakolliseen-karanteeniin/7894408#gs.tz6uqi

Filtration Efficiency of Hospital Face Mask Alternatives Available for Use During the COVID-19 Pandemic. JAMA. 11.8.2020.  https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2769443

Little evidence Covid spreads in schools, says Gavin Williamson. Education secretary says research ‘makes it clear there is little evidence virus is transmitted’ in classrooms. The Guardian. 10.8.2021. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/10/little-evidence-covid-spreads-in-schools-says-gavin-williamson

Elokuu

Tackling antimicrobial resistance in the COVID-19 pandemic. Bulletin of the WHO. 7.2020. https://www.who.int/bulletin/volumes/98/7/20-268573/en/

Melbournessa yli viisi miljoonaa asukasta on määrätty pysymään kotona vähintään kuuden viikon ajan
Suurkaupungin asukkaat joutuvat välttämään liikkumista koronaviruksen vuoksi. Maaseudun Tulevaisuus. 07.07.2020. https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ulkomaat/artikkeli-1.1136523

Heinäkuu

Kesäkuu

Martin Scheinin: Koronaepidemian tukahduttaminen on ihmisoikeusasia. 23.5.2020. https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2020/05/23/martin-scheinin-koronaepidemian-tukahduttaminen-on-ihmisoikeusasia/

Children unlikely to be the main drivers of the COVID-19 pandemic. Karolinska Institutet News. 20.5.2020. https://news.ki.se/children-unlikely-to-be-the-main-drivers-of-the-covid-19-pandemic

Is the Virus on My Clothes? My Shoes? My Hair? My Newspaper? We asked the experts to answer questions about all the places coronavirus lurks (or doesn’t). You’ll feel better after reading this. The New York Times. 13.5.2020.  https://www.nytimes.com/2020/04/17/well/live/coronavirus-contagion-spead-clothes-shoes-hair-newspaper-packages-mail-infectious.html

Toukokuu 

Hallituksen julkaisemat asiantuntija-arviot suosittavat koronaepidemian kiihdyttämistä nykyisestä. Savon Sanomat. 30.4.2020. Hallituksen julkaisemat asiantuntija-arviot suosittavat koronaepidemian kiihdyttämistä nykyisestä | Savo | Savon Sanomat (archive.org)

Phylogenetic network analysis of SARS-CoV-2 genomes. PNAS. 28.4.2020. https://www.pnas.org/content/117/17/9241

The lockdown and social norms: why the UK is complying by consent rather than compulsion. LSE BPP. 27.4.2020. The lockdown and social norms: why the UK is complying by consent rather than compulsion | British Politics and Policy at LSE

Systematic review of COVID-19 in children shows milder cases and a better prognosis than adults. Acta Pediatr. 24.4.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32202343/

Aktualisierte Empfehlungen zur Thromboseprophylaxe bei SARS-CoV-2 (COVID-19). GTH. 21.4.2020. https://gth-online.org/wp-content/uploads/2020/04/Aktualisierte-GTH-Empfehlungen-COVID-19-1.pdf

Initial impacts of global risk mitigation measures taken during the combatting of the COVID-19 pandemic. Safety Science. 15.4.2020. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753520301703?via%3Dihub

THL:n pääjohtaja suositteli kangasmaskin käyttöä kaikille – STM:n Varhila tyrmäsi A-studiossa suosittelun tykkänään ”Tervahaudan omana ajatteluna”. Sosiaali- ja terveysministeriö ei anna suositusta, että tavallisella kansalaisella pitäisi olla maski kasvoillaan julkisille paikoille lähdettäessä. Ilta=Sanomat. 14.4.2020. THL:n pääjohtaja suositteli kangasmaskin käyttöä kaikille – STM:n Varhila tyrmäsi A-studiossa suosittelun tykkänään ”Tervahaudan omana ajatteluna” – Kotimaa – Ilta-Sanomat (is.fi)

N95 RESPIRATOR CLEANING AND REUSE METHODS PROPOSED BY THE
INVENTOR OF THE N95 MASK MATERIAL. The Journal of Emergency Medicine. 10.4.2021. N95 Respirator Cleaning and Reuse Methods Proposed by the Inventor of the N95 Mask Material – Journal of Emergency Medicine (jem-journal.com)

Huhtikuu

Blood clotting a significant cause of death in patients with COVID-19. Science Daily. 30.4.2020. https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200430113015.htm

Forskjellene mellom regjeringens nye og gamle corona-strategi. ABC Nyheter, 25.3.2020. Forskjellene mellom regjeringens nye og gamle corona-strategi | ABC Nyheter

Why Was It So Hard to Raise the Alarm on the Coronavirus? New York Intelligencer. 26.3.2020. https://nymag.com/intelligencer/2020/03/why-was-it-so-hard-to-raise-the-alarm-on-coronavirus.html

Maaliskuu

2020

Hospitals on the Edge. A report by the Association of Salaried Medical Specialists on the precarious state of New Zealand’s public hospital services and recommended actions. ASMS. 11.2019. (2015).  https://www.asms.org.nz/wp-content/uploads/2019/11/12671-Hospitals-on-the-Edge-WEB.pdf

The fireman of global health: The WHO’s emergencies chief is put to the test (WHO, Mike Ryan). STAT. 30.10.2019. https://www.statnews.com/2019/10/30/the-fireman-of-global-health-the-whos-emergencies-chief-is-put-to-the-test/

Investigating the impact of influenza on excess mortality in all ages in Italy during recent seasons (2013/14–2016/17 seasons). Int. Journal of Infectious diseases. 8.8.2019.  DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijid.2019.08.003

Deadly Germ Research Is Shut Down at Army Lab Over Safety Concerns. Problems with disposal of dangerous materials led the government to suspend research at the military’s leading biodefense center.The New York Times. 5.8.2019. https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html?referringSource=articleShare

European all-cause excess and influenza-attributable mortality in the 2017/18 season: should the burden of influenza B be reconsidered? CMI. 18.2.2019. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.02.011

Case fatality risk of influenza A(H1N1pdm09): a systematic review. Epidemiology. 1.11.2014.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3809029/

SARS 10 years later: How are survivors faring now? Global News. 6.3.2013. https://globalnews.ca/news/404562/sars-10-years-later-how-are-survivors-faring-now/

HIPPOCRATES OF COS, Nature of Man. Loeb Classical Library. 500 BC. https://www.loebclassics.com/view/hippocrates_cos-nature_man/1931/pb_LCL150.25.xml

500 e.Kr. – 2019 j.Kr.


Jatkuvasti päivittyvät

[New Zealand] Alert Level 4: Information on what Alert Level 4 means for you. Alert Level 4 | Unite against COVID-19 (covid19.govt.nz)

COVID Data Tracker. CDC. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions

COVID-19 Alberta statistics. Interactive aggregate data on COVID-19 cases in Alberta. https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#severe-outcomes

Coronavirus tracked: see how your country compares. Financial Times. https://ig.ft.com/coronavirus-chart/

More Than 2.3 Billion Shots Given: Covid-19 Tracker. In the U.S., 307 million doses have been administered. https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/?cmpid=BBD052721_CORONAVIRUS&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=210527&utm_campaign=coronavirus

UK summary. The official UK government website for data and insights on coronavirus (COVID-19). https://coronavirus.data.gov.uk/

Choosing Safer Activities. Vaccinated – not vaccinated. CDC. 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf

Global Report Investigating Novel Coronavirus Haplotypes. These lineages are being tracked because they have mutations of interest and evidence of international spread.Pango lineages. Global report investigating novel coronavirus haplotypes. 2021. https://cov-lineages.org/global_report.html.

KUOLEMAT JA KUOLINSYYT: MITÄ ISTAT TUOTTAA. Institut Nationale di Statistica. https://www.istat.it/it/archivio/240401

Päivittyvä koronaseuranta. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007780238.html

Excess mortality during the COVID-19 pandemic. https://github.com/dkobak/excess-mortality

Italia, yksityiskohtaiset Covid-19 tiedot alueittain: https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/dati-province/dpc-covid19-ita-province-20201231.csv

Altistumiset, tietokanta. https://altistumiset.fi/ords/f?p=102:17:504074001699701:::::

Tracking covid-19 excess deaths across countries. In many parts of the world, official death tolls undercount the total number of fatalities. The Economist. https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker

COVID-NET A Weekly Summary of U.S. COVID-19- Associated Hospitalisations. CDC.  https://gis.cdc.gov/grasp/covidnet/COVID19_3.html

Population receiving at least one dose of a covid-19 vaccine, % of total. The Economist. https://www.economist.com/graphic-detail/tracking-coronavirus-across-the-world

Our coverage of the coronavirus. A selection of our stories about covid-19 and its consequences. The Economist. https://www.economist.com/coronavirus-pandemic

Hallituksen tiedotustilaisuudet sekä tilannekatsaukset koronavirusepidemiasta. Valtioneuvosto Statsrådet. https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/tilannekatsaukset

General information and news. LitCov.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/docsum?filters=topics.General%20Info

Globaalit ja maakohtaiset koronatilastot.  https://www.worldometers.info/coronavirus/

WHO daily situation reports and corona statistics since 21.1.2020.   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Maps & Trends. Follow global cases and trends. Johns Hopkins coronavirus Resource Center.   https://coronavirus.jhu.edu/data

Coronavirus Source Data. Hannah Ritchie. The data on the coronavirus pandemic is updated daily.    https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data

covid-19-data/public/data/owid-covid-data.xlsx. Global GitHub database.   https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/owid-covid-data.xlsx

Korean CDC Press Releases. Public Health Weekly Reports. https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30501000000&bid=0031&cg_code=C04

Global research on coronavirus disease (COVID-19), WHO Database.    https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

SSRN’s Coronavirus and Infectious Disease Research page provides a curated view into the early-stage research to help researchers, public health authorities, clinicians and the public understand, contain and manage this disease. https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/

I.Stat il tuo accesso diretto alla statistica italiana.  https://www.istat.it/it/archivio/240401

All you need to Crush covid-19.  https://www.endcoronavirus.org/

See how your community is moving around differently due to COVID-19. Community Mobility Reports.  https://www.google.com/covid19/mobility/

Tämä artikkeli käsittelee COVID-19-tautia. Sen aiheuttavaa virusta käsittelee artikkeli SARS-CoV-2 ja viruksen aiheuttamaa pandemiaa käsittelee artikkeli koronaviruspandemia 2019–2020. WIKIPEDIA. (Sisältää lukuisia täältä puuttuvia viitteitä ja linkkejä – Ajoittain päivittyvä).    https://fi.wikipedia.org/wiki/COVID-19

COVID-19  https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/#activities

COVID-19: Latest news updates from around the world. Twitter  https://twitter.com/i/events/1219057585707315201

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Annals of Internal Medicine. (139 articles up to 9.7.2020.) https://www.acpjournals.org/topic/category/coronavirus

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU).  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Jatkuvasti päivittyvä koronagrafiikkakooste.  N.M.2020. http://pitkaranta.blogspot.com/search/label/koronavirus

Morbidity and Mortalioty Weekly Report (MMWR). CDC. N.M.  https://www.cdc.gov/mmwr/index2020.html

Download data on the weekly subnational 14-day notification rate of new COVID-19 cases. ECDC. Weekly.  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/weekly-subnational-14-day-notification-rate-covid-19

Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset. Valtioneuvosto.  https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

https://coronavirus-staging.data.gov.uk/

https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-annual-growth-rate

Daily COVID-19 tests per thousand people: Because not all countries report testing data on a daily basis, daily test figures are not available for some countries in our dataset. https://ourworldindata.org/grapher/full-list-daily-covid-19-tests-per-thousand?time=2020-02-18..latest&country=BEL~DNK~FIN~FRA~GRC~ISL~ITA~NOR~SWE~CHE~GBR

The Atlantic – Covid Tracking Project: https://covidtracking.com/data/charts/us-all-key-metrics

Covid in the U.S.: Latest Map and Case Count. New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html

Sonderseite, Coronavirus. Frankfurter Allegemenine Zeitung. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/

COVID-19: Current cases.  Information about confirmed and probable cases of COVID-19 in New Zealand. Ministry of Health. https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-data-and-statistics/covid-19-current-cases

COVID-19 Projections. IHME. https://covid19.healthdata.org/global?view=total-deaths&tab=trend

COVID-19 Information Hub. Astra Zeneca. https://www.astrazeneca.com/covid-19.html

RECOVERY Trial: This national clinical trial aims to identify treatments that may be beneficial for people hospitalised with suspected or confirmed COVID-19.  University of Oxford. https://www.recoverytrial.net/

Covid-19 updates. New Scientist. https://www.newscientist.com/article-topic/covid-19/#top

Template:COVID-19 pandemic data. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data

COVID-19 lockdowns. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns#Canada

Statistics and Research. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. Our World in Data. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Osuus positiivisista COVID-19-testeistä. Vahvistettujen tapausten kokonaismäärä osuutena testattujen ihmisten kokonaismäärästä tai suoritettujen testien määrästä – sen mukaan, miten maa raportoi testitiedot. Luvut esitetään ajan mittaan viidennen vahvistetun kuoleman jälkeen kuluneiden päivien mukaan.  https://ourworldindata.org/grapher/covid19-positive-rate-since-5th-death?time=2020-02-23 .. viimeisin

GOV.UK-koronavirus (COVID-19) Isossa-Britanniassa. https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths

Tukahduta nyt – rokota niin pian ja paljon kuin voit

Väestön laumaimmuniteetti tartuntojen kautta

Tämä oli pandemian ensimmäisten kuukausien aikana useimpien länsimaiden pandemiapolitiikan tavoite, sikäli kun tavoitetta oli ylipäätään esitetty.  Nyt se on, yllättäen, jälleen nostamassa päätään, tällä kertaa Britanniassa.

Alun perin ajatus lähti kahdesta oletuksesta, covid-19 sairauden alhaisesta tartuntakuolleisuudesta, sekä tartunnan tuottamasta pitkäkestoisesta immuunisuojasta.  Ensimmäinen oletus kaatui maalis-huhtikuussa Bergamossa, kun osoittautui että tartuntakuolleisuus on 1% suuruusluokkaa.  Tuloksen on sittemmin vahvistanut mm. Lontoon Imperial Collegen raportti.  Jälkimmäistä oletusta ravisteli toinen Lontoon Imperial Collegen raportti, jonka mukaan SARS-CoV-2 vasta-aineiden yleisyys Englannin väestössä aleni 20.6. – 28.9. 26.5% [siitä huolimatta että tartunnan saaneiden osuus samanaikaisesti kasvoi!].  Monet asiantuntijat kuitenkin kyseenalaistavat yksin vasta-ainetestien merkityksen immuunisuojan arviouinnissa, ja korostavat muiden, esim. T-soluvälitteisten mekanismien osuutta.

Kuinka suuren osan väestöstä tulisi saada covid-tartunta, että laumasuoja voisi toteutua sairastamalla?  Optimistisimpien teoreettisten laskelmien – esim. 40% tartuntamäärän riittävyyden – varaan ei kannata laskea.  Italian Bergamon provinssin asukkaista 57% oli saanut tartunnan jo kesäkuun alkuun mennessä.  Tämä hillitsi tartuntojen määrää syksyllä, mutta silti Bergamon provinssin väestöstä on tähän päivään mennessä ⅔ – ¾ jo saanut tartunnan.  Laumasuojan pitäisi siis olla jokseenkin täydellinen, ja kuitenkin uusia tartuntoja ilmaantui Bergamon 1,1 miljoonaisessa väestössä 1000 viikolla 10-16.2. (14 vrk:ssa 100 000 asukasta kohden Bergamossa 91, Suomessa 104), ts. laumasuoja ei ole ainakaan vielä toteutunut.

Brasiliassa, Amazonin varrella sijaitsevassa 2 miljoonan asukkaan Manauksessa, SARS-CoV-2 tartuntojen osuus väestöstä saavutti kesäkuussa 66%, uusien tartuntojen määrä väheni jo merkittävästi, ja laumasuojan oletettiin toteutuneen.  Lokakuussa alkoi käydä ilmeiseksi, että uudet tartunnat lisääntyivät edelleen ja laumasuojalupaus oli pettänyt.  Joulukuun alussa ¾ asukkaista oli saanut tartunnan, eikä pandemian kasvu pysähtynyt – itse asiassa se kiihtyi.  Tammikuussa uusia tartuntoja oli enemmän kuin koskaan.  Ilmeinen syyllinen laumasuojan katoamiseen on SARS-CoV-2 viruksen uusi P.1 variantti, joka ei kunnioita aiemman tartunnan antamaa immuniteettia.

 

Laumaimmuniteetti-idean uusi versio

Britanniassa [ja toki muuallakin] on käynnistelty kansallista keskustelua siitä, olisiko SARS-CoV-2 tartunta-aallon annettava levitä sen jälkeen kun kaikki yli 50-vuoden ikäiset olisi rokotettu.  Kyseessä olisi eräänlainen paluu laumasuojaan tartuntojen kautta, tosin muunnetussa muodossa.  Jos tartuntojen antama laumaimmuniteetti oletetaan luotettavaksi ja alle 50 v. ikäisten tartunnat [riittävän] vaarattomiksi, tämä olisi monen mielestä nopea ja edullinen tapa päästä pandemian yli.  Britannian hallituksen neuvonantajat ovat vaatineet julkista keskustelua siitä minkä tasoisen viruksen aiheuttaman riskin ihmiset ovat valmiit hyväksymään.  Arvioin itse tämän vaihtoehdon, olettaen että (i) riskit eivät kohdistu yli 50 v. ikäisiin [rokotussuoja olisi 100%], (ii) 80% alle 50 v. ikäisistä aikuisista ja 40% lapsista saisi tartunnan, (iii) sairaalahoidon ja tehohoidon tarve sekä kuolleisuus eri ikäryhmissä vastaavat Imperial Collegen viime keväänä esittämiä arvioita.  Näin laskettujen riskien numerotarkkuuksista on turhaa puhua, mutta suuruusluokat oikeita.  Seuraukset olisivat kaikkea muuta kuin marginaalisia: Suomen väestöön sovitettuna edellä kuvattu vapaa levitys aiheuttaisi n. 2 300 000 SARS-CoV-2 tartuntaa, 52 000 sairaala- ja 3000 tehohoitojaksoa, sekä 1400 kuolemaa.  Ikärajan nostaminen 50 => 60 v. kasvattaisi kuolemat 4900:aan, ja => 70 v. 18 000:een.  Voidaan tietenkin keskustella siitä, kuinka [ei-]hyväksyttäviä tällaiset lukemat olisivat [Vrt.  tieliikenteessä kuoli viime vuonna 220 ja loukkaantui 4400, joista vakavasti 390].  Laumaimmuniteetin tietoista hakemista tartuntojen kautta on kuitenkin verrattava sen vaihtoehtoon, rokottamalla haettavaan laumaimmuniteettiin.  Rokotusten aiheuttamina edellä laskettujen suuruisia riskejä ei hyväksyttäisi missään olosuhteissa!

Maailman kaksi arvovaltaisinta tiedejulkaisua on [jälleen] varottanut laumasuojan tavoittelusta tartuntojen kautta, Sciencen mukaan sairastamalla hankittu laumasuoja ei ole vaihtoehto, ja Naturen mukaan se on valheellinen lupaus.  WHO:n kanta on, että ”yritys saavuttaa laumaimmuniteetti altistamalla ihmiset virukselle on tieteellisestikyseenalainen ja epäeettinen. Antamalla covid-19 levitä läpi ikä ja terveysstatukseltaan minkälaisten väestöjen tahansa, aiheuttaa tarpeetonta sairautta, kärsimystä ja kuolemaa.”

Kun väestön tarkoituksellinen tartuttaminen SARS-CoV-2 viruksella toivottavasti lopullisesti hylätään, jäljelle jäävät taudin tukahduttaminen Itä-Aasian, Australian ja Uuden Seelannin malliin, lääkehoito ja rokotteet.

 

Covid-19:n tukahduttaminen (eliminaatio) on tähän mennessä ylivoimaisesti laajimmin ja menestyksellisimmin käytetty pandemian hallinnan menetelmä, mutta olen vuoden aikana kirjoittanut siitä niin paljon, että sivuutan sen tällä kertaa viitteillä: Rokottaminen ei korvaa tukahduttamista – ei ainakaan vielä 2021.  Oliko Kiinan pandemiamenestys vain kaunisteltuja tilastoja?  Talous ja terveys eivät ole vaihtoehtoja.  Koronaepidemian torjunta: ei rahat vai henki, vaan rahat ja henki.  Koronaepidemiaa ei pidä hidastaa – se pitää tukahduttaa.

 

Tehokasta hoitavaa lääkettä koronaviruksen nujertamiseen ei toistaiseksi ole.  Oireenmukainen lääke, joka tehoaisi muutamalle prosentille SARS-CoV-2 tartunnan saaneista kehittyviin hengenvaarallisiin covid-19 -oireisiin, olisi sekin erittäin arvokas lisä torjuttaessa viruksen aiheuttamaa sairautta ja sairauden välillisiä haittoja.  Covid-oireiden lääkinnässä ja muussa hoidossa on vuoden 2020 aikana toki edistytty.  Uusi kokeilukäytössä oleva israelilainen lääke, joka vaimentaa elimistön immuunireaktion tuottamaa tappavaa sytokiinimyrskyä on osoittautunut I vaiheen kliinisissä kokeissa vähintäänkin lupaavaksi.

Sikäli kun lupaus pitää, tällaisen lääkkeen merkitys koko yhteiskuntaan ulottuvien haittojen vähentämisessä olisi erittäin suuri.  Koska sitä annettaisiin vain vakavasti sairastuneille, sitä tarvittaisiin paljon pienempiä määriä, eikä siltä edellytettäisi samanlaisia turvallisuus-, tehokkuus- ja sivuvaikutusselvityksiä kuin rokotteelta, jota annetaan miljardeille vauvasta vaariin.  Oireenmukaisena lääkkeenä sen voisi odottaa tehoavan kaikkiin vaikutuksiltaan nykyisen kaltaisiin SARS-Cov-2 viruksiin, ja ehkä laajemmallekin.  Ja lopulta, myös kansalaisten luottamuksella omaan turvallisuuteensa on suuri psykologinen, sosiaalinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen arvo.

 

Uudet virusvariantit ja rokotukset

Erityisesti Länsimaat ovat asettaneet toivonsa pandemian kukistamisessa jokseenkin yksinomaan rokottamisen varaan.  Tehokkaat rokotteet saatiinkin kehitettyä ja tuotua massatuotantoon uskomattoman lyhyessä ajassa, ja ne ovat jo laajassa käytössä.  Tarvittavat rokotemäärät ovat kuitenkin niin valtavia, että ainoastaan muutamassa maassa voi olla mahdollista rokottamalla saavuttaa väestön laumaimmuniteetti kesään mennessä tai edes kesän aikana.  Laajamittainen rokottaminen on jo aloitettu ja muutamissa maissa – erityisesti Israelissa – se kattaa jo niin suuren osan väestöstä, että tulokset alkavat näkyä.  Useimmissa EU-maissa rokotekattavuus on kuitenkin vasta muutama prosentti väestöstä ja se kasvaa tuskallisen hitaasti.  Laumaimmuniteetin saavuttaminen rokottamalla kuitenkin edellyttää sitä, että mikään uusi virusvariantti ei kykene ohittamaan nyt käytössä olevien rokotteiden antamaa immuunisuojaa.  Covidin sairastamisen antaman immuunisuojan ainakin jotkin niistä näyttävät kykenevän ohittamaan.

Edellisistä riippumatta covid-tapausten määrä on nyt laskenut 7.1.2021 alkaen maailmanlaajuisesti sekä myös useimmissa EU-maissa ja on nyt alimmillaan 26.10.2020 jälkeen.  Globaalit covid-kuolemat alkoivat – uusien varianttien esiinmarssista huolimatta – vähentyä 28.1. lähtien, ja ovat nyt suurin piirtein joulukuun puolivälin tasolla.  Syyksi on tarjottu sekä kertyneiden tartuntamäärien tuomaa laumaimmuniteettia että rokotuksia, jotka tietenkin tukisivat toisiaan.  Muita syitä voisivat olla uusien virusvarianttien herättämästä huolestumisesta kumpuavat käyttäytymismuutokset sekä viranomaisten määräämät lisärajoitukset.  Etenkin matkustamista rajojen, myös Schengen maiden välisten rajojen yli on uusien varianttien pelossa kiristetty huomattavasti, alkaen tuoreiden virustestitulosten vaatimisesta jo rajalla maahan tultaessa ja päätyen pakollisiin 10-14 vrk. hotellikaranteeneihin saakka.

Halusin selvittää itselleni, missä vaiheessa rokotusohjelmilla on mahdollista alkaa vaikuttaa covid-tartuntoihin ja -kuolemiin niin paljon, että rajoituksia voidaan tosiaan alkaa purkaa – mitä varmasti jokainen toivoo.  Samalla halusin selvittää laajemmin mistä seikoista alkuvuoden covid-tapausten ja -kuolemien aleneminen voisi aiheutua, ja/tai kuinka suuri voisi olla kunkin osuus nyt helmikuun lopppupuolella.  Tämä auttaisi myös päättelemään mitä lähikuukausilta olisi odotettavissa.  Materiaaliksi latasin 21.2. päivityksen Global GitHub Owid Covid-19 tietokannasta, joka sisältää useimpien maailman maiden covid-tilastot koko pandemian ajalta – tapaukset, kuolemat, testaukset, rokotukset, ym. yhteensä 57 palstaa jokaisesta maasta ja jokaiselta pandemiapäivältä.

Millä mittarilla rokotustulosten voisi odottaa näkyvän ensimmäisenä?  Covidin tappavuus riippuu erittäin voimakkaasti tartunnan saaneen iästä.  Yli 80 v. ikäisen riski on satakertainen 50-60 v., tuhatkertainen 30-40 v. ja kymmentuhatkertainen 20 v. ikäiseen verrattuna.  Tietoisuus näin suurista eroista vaikuttaa kuonnollisesti eri ikäisten käyttäytymiseen.  Vaikka covid-tartunnat painottuvat voimakkaasti nuoriin ja keski-ikäisiin, covid-kuolemat kasautuvat vanhuksille.  Tämän vuoksi rokotukset kohdistetaan – sairaan- ja vanhustenhoitohenkilöstön jälkeen/ohella – ensin vanhimpiin ja sitten vaiheittain nuorempiin ikäluokkiin.  Paras rokotusten vaikuttavuuden mittari olisi vanhusten covid-kuolemien ja -tapausten suhde, mutta käyttämäni tietokanta ei sisällä ikäluokiteltua dataa.  Lähes yhtä hyvä mittari on kuitenkin koko väestön covid-kuolemien ja -tapausmäärien suhde, tapauskuolleisuus, CFR (case fatality rate), koska rokotusvasteen odottaisi näkyvän paljon voimakkaammin covid-kuolleisuudessa (osoittajassa, jossa vanhusten osuus on korkea) kuin tapausmäärässä (nimittäjässä, jossa vanhusten osuus on pieni).  Rokotusten tulisi siis alentaa CFR:a ja tämän voi tietokannasta laskea.

Valitsin vertailumaiksi Israelin, jossa rokotukset ovat ylivoimaisesti pisimmällä ja tuloksia pitäisi jo näkyä, Britannian ja USA:n joissa rokotukset ovat selvästi EU maita pitemmällä ja tuloksia voisi jo näkyä, sekä EU-alueelta Suomen ja Saksan joissa vasta muutama prosentti väestöstä on rokotettu edes kertaalleen.  Jokaisesta maasta laadin kuvan, joka esittää aikajaksolle 1.12.-21.2. päivittäin raportoidut SARS-CoV-2 rokotukset, rekisteröidyt covid-tapaukset ja covid kuolemat [tilastollisesti vaimennettuina, jotta yksittäisten päivien vaihtelu ja raportoinnin viikkorytmi eivät peittäisi trendejä], sekä tapauskuolleisuuden, CFR:n [kunkin päivän covid-kuolleiden ja 16 vrk aikaisemmin rekisteröityjen tartuntojen suhde – viive vaihtelee 12 – 21 vrk].  Itse kunkin kuvan y-akseli on skaalattu niin, että jokaisen neljän muuttujan olennainen tieto näkyy samassa graafissa [eikä esim. makaa pitkin x-akselia].  Olennaista on kunkin muuttujan ajallinen muutos suhteessa muihin muuttujiin, ei taso.

 

Israel – Britannia – USA – Saksa – Suomi

Israel (kuva 1)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [62.51 KB]

Israelissa oli 21.2. mennessä 50% väestöstä rokotettu kertaalleen, 35% kaksi kertaa ja CFR kääntyi laskusuuntaan 8.1..  Uusien rekisteröityjen covid-tapausten määrä alkoi vähentyä noin viikko CFR:n käännöksen jälkeen, ja -kuolemien määrä noin kaksi viikkoa myöhemmin, ja oli 21.2. enää 42% lähtötasosta.  Tartunnan kautta immunisoituneiden osuus väestössä on suuruusluokkaa 10%.  CFR:n aleneminen alkoi näkyä kun 20% väestöstä oli rokotettu kertaalleen [ja koko covid-kuolleisuuden aleneminen vasta kun 31% väestöstä oli rokotettu yhden, 15% kaksi kertaa] ja 21.2. mennessä CFR oli alentunut jo 65%.  Israelin terveysministeriö kertoi 20.2. että molemmat Pfizer-Biontechin rokoteannokset saaneiden keskuudessa tartunnat ovat vähentyneet yli 95%, ja vakavimmat oireet vieläkin enemmän.  Israelissa on edelleen voimassa tiukat sulkutoimet, joita kuitenkin on alettu hellittää.

 

Britannia (Kuva 2)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [62.48 KB]

Britannian tilanteen käyn läpi muita tarkemmin välttyäkseni samojen asioiden toistamiselta muiden kohdalla.  Rekisteröidyt covid-tapaukset ensin nelinkertaistuivat joulukuussa, taittuivat 8.-10.1. jyrkkään laskuun ja ovat sen jälkeen vähentyneet 21.2. mennessä alle viidesosaan.  Kuolemat ensin kolminkertaistuivat, kääntyivät laskusuuntaan kaksi viikkoa tartuntoja myöhemmin ja vähenivät 21.2. mennessä 61% huipputasosta.

Väestön vajaan neljäsosan rokottaminen ei voisi edes teoriassa selittää covid-tapausten samanaikaista 81% vähenemistä.  Rokotusvasteesta kertova CFR näytti Britanniassa myös kääntyvän alenevaksi jo aivan rokottamisen alkuvaiheessa.  Suunta kuitenkin kääntyi ja 26.1 jälkeen tapauskuolleisuus on kohonnut.  Rokotuskattavuus Britanniassa oli 21.2. 23%, ja tasolla, jolla vaikutus Israelissa alkoi näkyä, mutta silti CFR kohoaa?  Ilmeisin selitys on nopeammin tarttuvan ja tappavamman B.1.1.7 virusvariantin yleistyminen vallitsevaksi.  Ennen kuin rokotusten covid-tartunnoista aiheutuvia kuolemia vähentävä vaikutus alkaa näkyä, sen täytyy voittaa B.1.1.7 sekä muiden uusien varianttien korkeamman tappavuuden ja/tai mahdollisen rokotusvasteen heikkenemisen vaikutus.  Rokotteet saaneiden keskuudessa tartuntariski on epäilemättä jo pudonnut murto-osaan lähtötilanteesta, mutta kestää vielä jonkin aikaa, ennen kuin tämä alkaa Britanniassa näkyä?

Covid-tartunnat ja -kuolemat ovat kuitenkin Britanniassa vähentyneet jo huomattavasti.  Selitys löytyy viruksen ihmisestä toiseen leviämistä tukahduttavista toimista: Tauti- ja kuolemantapausten voimakkaan kasvun vuoksi Britanniassa määrättiin 19.12. voimaan ennenkokemattoman tiukat tukahduttamistoimet.  Boris Johnson julisti, että Christmas is cancelled, Lontoo ja Englannin kaakkoisosat määrättiin lockdowniin, perhepiirin ulkopuoliset tapaamiset kiellettiin, kotoa saa poistua vain välttämättömiä päivittäisostoksia, työtä ja sairaudenhoitokäyntiä, ulkoliikuntaa  lähiympäristössä enintään yhden toisen henkilön kanssa, sekä kouluun tai päivähoitoon osallistumista varten.  Kaikki yleisötilaisuudet ja yleisölle avoinna olevat julkiset tilat, sekä ruokakauppoja lukuun ottamatta kaikki myymälät sekä ravintolat ja pubit suljettiin ja muuallakin Britanniassa sallittiin vain kolmen perheen keskeinen tapaaminen yhtenä joulunajan päivänä.  Ulkomaat, Suomi mukaanlukien, kielsivät lennot Britanniasta ja 15.2. astui voimaan uusia määräyksiä Britanniaan saapuvien karanteenihotelleista, pakollisista testeistä ja 10 päivän karanteeneista, josta pääsee vasta toisen negatiivisen testituloksen jälkeen.

Somessa, mediassa ja politiikassa moni epäilee edelleen tukahduttamistoimien vaikutusta covid-tartuntojen leviämiseen tai vähenemiseen.  Voisiko selitys tartuntojen viimeaikaiselle vähenemiselle Englannissa [ja maailmanlaajuisiesti] sittenkin olla väestössä kertyneiden tartuntojen tuottama laumasuoja.  Tartunnan saaneiden todellinen määrä Britanniassa ylittää huomattavasti tilastoidut 4 miljoonaa.  Kuolemantapauksista sekä raportoiduista seroprevalensseista (PHE, Independent) voidaan arvioida heitä nyt olevan 6 … enintään 11 miljoonaa, 9..16% koko väestöstä.  Laskettuna yhteen rokotettujen kanssa, 32..39% väestöstä voisi olla immuunisuojassa, mutta tämä jää optisimmankin laumasuojan vaatimuksen alapuolelle.  Bergamosta ja Manauksesta nähdään että laumasuojaa ei tarjoa edes kaksi kertaa suurempi tartunnan saaneiden osuus väestöstä.

Spesifisiä merkkejä rokotusten vaikutuksista alkaa kuitenkin jo näkyä.  Skotlannissa rokotettujen yli 80 v. ikäisten joutuminen covidin vuoksi sairaalaan on jo vähentynyt 85% (Pfizer-Biontech) ja 94% (Astra-Zeneca).  Koko Britanniassa yli 80 v. ikäisten jo rokotettujen covid-kuolleisuus alenee nyt nopeammin kuin alle 80 v. ikäisten.  Samat tilastot kuitenkin osoittavat myös, että suuri valtaosa alkuvuoden terveystilanteen paranemisesta on seurausta lockdownista, ei rokotuksista, koska niin covid-tapaukset, sairaalaan otot kuin kuolematkin ovat vähentyneet lähes yhtä nopeasti rokottamattomassa kuin rokotetussakin väestössä.  Ne myös osoittavat, että riittävillä lockdown rajoituksilla kyetään tukahduttamaan myös uusien virusvarianttien leviäminen.

 

USA (kuva 3)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [54.19 KB]

Yhdysvallat on niin laaja ja heterogeeninen maa, että siellä harjoitetaan samanaikaisesti monia eri koronapolitiikkoja monissa eri ilmastollisissa ja kulttuuriympäristöissä.  Niiden yhteisvaikutus ei ole helposti selitettävissä yksittäisten toimien kautta – vaikka juuri tällä hetkellä houkutus tällaiseen selitykseen saattaisi olla suuri.  Selkein yleispiirre on nimittäin rekisteröityjen covid-tapausten kääntyminen jyrkkään laskuun heti uuden presidentin valinnan vahvistamisen jälkeen, 11.1. sekä nopea väheneminen 72%:a 21.2. mennessä.

Tämä käänne ei voi johtua uuden hallinnon uusista poliittisista ratkaisuista, sellaisten vaikutusten aikaviive on kaupunkimittakaavassakin viikkoja.  Ei se myöskään johdu rokottamisesta, jonka oli 21.2. mennessä saanut vasta 14% väestöstä.  Tartunnan saaneiden osuus USA:n koko väestöstä on länsimaiden korkeimpia, ehkä korkein, 23…33%, ja rokotusten kanssa tällä saattaisi jo olla yhteisvaikutusta. Covid-kuolemat ovat 26.1. – 21.2. vähentyneet 44%, selvästi vähemmän kuin tartunnat.  Tämä saattaa johtua toisaalta uusien varianttien korkeammasta tappavuudesta, toisaalta tartunnan rekisteröimisen ja sen aiheuttaman kuoleman välisestä viiveestä, mihin sopii CFR:n, joka ottaa viiveen huomioon, pysyminen suurinpiirtein ennallaan.  Rokotusten vaikutusta ei ainakaan väestötasolla toistaiseksi vielä ole nähtävissä.

CNN:n 15.2. haastattelemat asiantuntijat selittivät covid-19 tapausten ja kuolemien vähenemisen USA:ssa joulunvieton aiheuttamalla erittäin korkealla lähtötasolla [mm. opiskelutoverini ja hänen vaimonsa saivat 9 kk huolellisen eristäytymisen jälkeen tartunnat lapsenlapseltaan San Diegossa perheen yhteisestä joulunvieton seurauksena].  Osittain tästäkin johtuen ihmiset ovat sisäistäneet turvaohjeet etäisyyksistä ja maskien käytöstä aiempaa paremmin.  Presidentin vaihtumisen jälkeen julkinen tiedottaminen pandemiasta on selkiintynyt ja maskin käytöstä kieltäytyminen on menettänyt manifestiarvoaan.  Monilla paikkakunnilla tartunnan saaneiden osuus on jo niin korkea, että yhdessä yli 10% rokotuskattavuuden kanssa myös se saattaa  myötävaikuttaa kokonaistartuntojen alenemiseen.  Yhtäkaikki, vähenemisen syy ei [toistaiseksi] ole rokotuskattavuus!

 

Saksa (Kuva 4)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [64.34 KB]

Saksassa päivittäin tilastoidut covid-tapaukset ovat vähentyneet jouluaatosta lähtien pois lukien joulupyhien aikana kertyneiden tartuntojen purkautumisen tilastoihin viikolla 7-14.1.  Kuukauden pituisena aikana, 14.1. – 15.2., pudotus oli 60%, mutta pysähtyi sitten.  Päivittäiset kuolemat kääntyivät laskusuuntaan 25.1. ja ovat sen jälkeen vähentyneet 52%.  Tartuntakuolleisuuden trendi oli loivasti nouseva läpi joulukuun aina tammikuun viimeisen viikon alkuun saakka, ja CFR:n taso pysynyt sen jälkeen jotakuinkin muuttumattomana.

Tartunnan saaneiden osuus on Saksan väestöstä on manner-Euroopan alhaisimpia, 10-13%, ja rokotuksen on saanut vasta 4% väestöstä, joten väestöön kummankaan kautta kertynyt immuunisuoja ei tartuntojen vähenemistä selitä.

Saksassa astui 18.12. voimaan uudet, erityisesti SARS-CoV-2 viruksen uusien varianttien leviämistä torjuvat rajoitukset: hyväksytyn FFP2-N95 tai kirurgimaskin pakollisuus julkisessa liikenteessä ja kaupoissa, vahva etätyösuositus, kaiken ei-välttämättömän yksityisen matkustamisen ja vierailujen välttäminen.  Omassa kodissaankin saa tavata vain yhden oman talouden ulkopuolisen henkilön kerrallaan.  Uusien 17.2. voimaan tulleiden  matkustusmääräysten mukaa Saksaan saapumista maista, joissa on ollut 7 vrk:ssa enemmän kuin 35/100 000 asukasta (Suomessa nyt 62!) kontrolloidaan ja riskiluokitellussa maassa – mm. Tsekki, Slovakia ja Itävalta –  käynnin jälkeen Saksaan saapuminen edellyttää matkaselvitystä, ennakkotestausta ja 14 vrk karanteenia.  Lasten kouluja ja päiväkoteja pyritään avaamaan lähiviikkojen aikana.  Muut avaussuunnitelmat koskevat kauppaliikkeiden avaamista niin, että asiakkaita saa olla yhtä aikaa enintään yksi per 20 m2.

Saksan nykyiset covid-rajoitukset lienevät manner-Euroopan tiukimmat.  Uuden covid-politiikan erityispiirre on 7 vrk tartunnoille asetettu tavoitetaso, alle 50/100 000 asukasta kohden, jonka saavuttamisesta ja säilyttämisestä on tarkoitus tehdä paikallisten, alueellisten ja osavaltiotason rajoitusten vapauttamisen tai uudelleen voimaan saattamisen ehto.  Suomen sairaanhopitopiireistä HUS, Satakunta, Vaasa ja Varsinais-Suomi eivät tähän tavoitetasoon tänään pääse.

Vielä tällä hetkellä Saksassa on hieman Suomea enemmän tartuntoja asukasmäärään suhteutettuna kuin Suomessa, mutta koska tartunnat Saksassa vähenevät ja Suomessa lisääntyvät, Suomi ohittanee Saksan ennen maaliskuuta.

 

Suomi (Kuva 5)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [54.55 KB]

Suomessa rekisteröidyt covid-tapaukset vähenivät koko joulukuun ajan, tasaantuivat vuodenvaihteen aikoihin ja alkoivat kohota 19.1. Sunnuntaina 21.2. päättyneen viikon aikana kasvu on kiihtynyt ja ilmeisin syy on SARS-CoV-2 viruksen brittivariantti B.1.1.7.  Suomen päivittäisissä covid-kuolemissa tartuntojen kasvu ei toistaiseksi näy.  Tapauskuolleisuus, CFR, on jopa alentunut 25.1. jälkeen, viime viikolla alle joulukuun alkupuolen tason.  Sekä tartunnan saaneiden, 2..3%, että rokotettujen, 5%, määrät ovat toistaiseksi aivan liian alhaisia vaikuttaakseen sen enempää tartuntoja hillitsevästi kuin CFR:aa alentavasti.  Uuden variantin leviämisen estämisen tärkeydestä on puhuttu paljon, mutta todellisuudessa sitä on ainoastaan seurattu – teknisistä syistä viikkojen viiveellä.  Kiirte meni jo ohi, koska B.1.1.7 on jo HUS alueella vallitseva variantti, ja näin tulee epäilemättä käymään koko maassa – nopeutettuna – viimeistään Etelä-Suomen hiihtolomalaisten levittäydyttyä läpi Suomen Lappia myöten.  Pandemian leviämisen hillitsemisen vaikeusaste on siis olennaisesti noussut – samaan tulokseen tarvitaan nyt paljon aiempia tiukempia tukahduttamistoimia.  Monet Euroopan maat, esimerkkeinä Britannia, Irlanti ja Portugali, ovat osoittaneet, että se on kuitenkin mahdollista.

Koronatilanteen suhteen Eurooppa on jakautunut alkuvuoden aikana kahteen.  Useimmissa maissa asetettiin jo joulukuussa uusia aiempaa tiukempia rajoituksia uusien virusvarianttien tukahduttamiseksi ja ajan voittamiseksi rokotuksille.  Niissä uusien tartuntojen kasvu on saatu käännettyä jyrkkäänkin laskuun.  Tammikuun kahden ensimmäisen viikon jaksosta 21. helmikuuta päättyneeseen kahden viikon jaksoon covid-tapausmäärät alenivat uusien virusvarianttien esiinmarssista huolimatta koko maailmassa, ja myös Euroopassa (45%) sekä erikseen mm. Belgiassa, Britanniassa, Bulgariassa. Espanjassa, Hollannissa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Latviassa, Liettuassa, Norjassa, Portugalissa, Puolassa, Romaniassa, Ruotsissa, Saksassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Sveitsissä, Tanskassa ja Tsekissä, useimmissa merkittävästi.  Kuudessa maassa uusien covid-tapausten määrä samaan aikaan kuitenkin kohosi: Bulgariassa 44%, Kreikassa 88%, Ranskassa 15%, Suomessa 75%, Unkarissa 16% ja Virossa 26%.  Pandemian v. 2021 kasvukilpailussa Kreikka ja Suomi muodostavat nyt EU:n ylivoimaisen kärkikaksikon!  THL:llä, STM:llä ja ministeri Kiurulla on painavat syyt huolestumiseen.  Puheet on pidetty, aluehallintovirastojen ja kaupunkien on nyt tartuttava määrätietoisiin toimiin …

… joihin Suomessa 22.2. voimaan astunut tartuntatautilain muutos antaa aiempaa laajemmat mahdollisuudet.  Ratkaisut voidaan nyt tehdä nopeammin, myös ennakoivasti, velvoittavina, ei suosituksia.  Ne mahdollistavat myös elinkeinoelämään, kuten ravintoloihin, kuntosaleihin, liikennevälineiden matkustajamääriin, ja esim. kauppakeskusten yleistiloissa oleskeluun kohdistuvia rajoituksia.  Ainakin aluksi näyttää siltä, että kaupungit ovat edelleen haluttomia ryhtymään riittävän tehokkaisiin toimiin pandemian paisumisen hillitsemiseksi, mutta alkanut viikko näyttää toivottavasti parempaa.

Kestävät tulokset kuitenkin edellyttävät viruksen pysäyttämisen valtakunnan ulkorajoilla.  Se on mahdollista ainoastaan pakollisen testauksen ja karanteenihotellien avulla.  On tavattoman työlästä yrittää ymmärtää monien eri tahojen jyrkän periaatteellista kielteistä suhtautumista Suomeen saapuvan pakolliseen koronatestiin, jota he pitävät Suomen [ja kaikkien muidenkin maiden] kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien vastaisena.  Samalla kun he kuitenkin hyväksyvät silmää räpäyttämättä, että poliisi pysäyttää tien päällä vuosittain – ilman yksilöityä ja perusteltua rikosepäilyä – 1,2…1,8 miljoonaa autoilijaa, de facto pakollista alkoholi- ja/tai huumetestausta varten.

Vaikka nk. rokotuspasseihin liittyykin hankalia eettisiä ja käytännöllisiä kysymyksiä, vähintään 2 vko vanhan rokotustodistuksen vaatiminen rajojen yli pendelöiviltä työntekijöiltä olisi varmasti kaikille osapuolille edullisempi vaihtoehto kuin joko pendelöinnin kieltäminen tai toistuvien Rauman telakan ja Skellefteån akkutehtaan kaltaisten ja pienempien covid-purkausten seurausten selvittäminen ja korjaaminen.

Rokottaminen tuo meillä Suomessa ratkaisevan helpotuksen pandemian sairauskuormaan ja sen aiheuttamiin rajoituksiin aikaisintaan syksyllä.  Sensijaan uusien varianttien tukahduttamaton leviäminen yli väestön veisi meidät jo lähimpien kahden kuukauden aikana läpi Bergamon kohtalon.  Väestöltään viisikertaiseen Suomeen tuotuina numeroina se tarkoittaisi mm. 25 000 kuollutta ja sairaanhoidon luhistumista.  Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan rokottaminen pelastaisi sentään heidät Bergamon joukkokuolemalta, mutta virus on muuntunut viime kevään jälkeen vain pahemmaksi, eikä meitä suomalaisia ole Bergamon asukkaiden kohtalolta suojaamassa sen enempää erityisiä geenejä kuin uusia ihmelääkkeitäkään.  Tällainen pandemiaskenaario tekisi kuntavaalit huhtikuussa mahdottomaksi riippumatta tämän päivän poliittisista päätöksistä .

 

Laumasuoja – tukahduttaminen – rokottaminen. Muuta meillä ei ole.

Näistä kolmesta haave tartuntojen kautta hankittavasta laumasuojasta on kaatunut sietämättömään kuolleisuus- ja sairauskuormaan, tartuntojen antaman immuniteetin tason ja keston epätasaisuuteen sekä viimeistään uusiin virusvariantteihin.  Tukahduttaminen on tuottanut tähän mennessä ylivoimaisesti parhaat tulokset ja tukahduttamalla hankitun suojan piirissä elää maailmalla jo kaksi miljardia ihmistä jokseenkin normaalia elämää – viimeksi Kanadan Atlantin provinsseissa, Nova Scotiassa, New Brusnwickissa ja Newfoundlandissa.  Sikäli kun viruspandemian kohdalla voidaan puhua lopullisesta ratkaisusta – ja eräissä tapauksissa on voitu – covid-19 kohdalla se on epäilemättä rokottaminen.  Olen itsekin ylistänyt useaan otteeseen covid-rokotteiden kehityksen, valmistuksen ja tulosten menestystarinaa, joka hakee vertaistaan lääketieteen historiassa.  Rokottaminen ei kuitenkaan pysäytä virusta juuri nyt, kriittisten lähiviikkojen aikana, jolloin sitä eniten tarvittaisiin.

Vaikka Israelissa on rokotettu yli puolet koko väestöstä – paljon suurempi osa kuin missään muualla – ja vaikka rokotukset ovat siellä jo kuuden viikon ajan tuntuvasti alentaneet sekä covid-tartuntojen että kuolemien määrää, Israelissa ilmenee edelleen väestöön suhteutettuna lähes 10 kertaa enemmän sekä uusia covid-tartuntoja että -kuolemia kuin Suomessa.

Rokottaminen ei korvaa tukahduttamista – ei ainakaan vielä 2021

Loppusyksyn uutisissa iloittiin lääketehtaiden onnistumisesta uusien koronavirusrokotteiden kehittämisessä. Pandemiarajoitusten loppu alkoi häämöttää ja mielialat kohosivat.  Britannian terveysministeri lupaili jo ”suurenmoista kesää”.

Niinpä mekin odotamme kiihkeästi ja malttamattomina lopullista pelastusta rokotteista, joiden vaikutus covid-tartunnoissa ja kuolemissa voi kuitenkin alkaa näkyä vasta kesällä, kun riskiryhmät ovat – toivon mukaan – saaneet ensimmäisen rokoteannoksensa, eikä mikään uusi variantti ole tehnyt rokotteen vaikutusta tyhjäksi.  Odottaessamme kipuilemme juuri näiden uusien varianttien vuoksi, koska niiden vaikutukset tartunnoissa ja kuolemissa alkavat näkyä jo kuukausia aikaisemmin kuin rokotteet voivat alkaa vaikuttaa, ja vaatisivat sen vuoksi pian entistä paljon tiukempia rajoituksia, kaikkein ensimmäiseksi rajoille.  Ja samaan aikaan ”kaikki” kertovat saaneensa rajoituksista jo tarpeekseen.

B.1.1.7 variantin levitessä Britanniassa kuolemantapaukset/14 vrk kolminkertaistuivat joulukuun alusta tammikuun loppuun tultaessa.  Suomeen suhteutettuna tammikuun viimeiset viikot Britanniassa vastasivat 1365 covid-kuolemaa/14 vrk – lähes kaksi kertaa enemmän kahdessa viikossa kuin Suomessa kymmenessä kuukaudessa!  On päivänselvää, että sosiaalinen, kulttuuri-, koulu- ja työelämä eivät tällaisessa tilanteessa voisi normalisoitua – aivan täysin rajoituksista tai niiden puuttumisesta riippumatta.  Vaihtoehtoa ’paluu normaaliin rajoitukset purkamalla’ ei siis todellisuudessa ole olemassa.


Helmi-maaliskuussa 2020 maailma jakautui päälle vyöryvän pandemian hallitsemisessa kahteen leiriin: ensimmäisessä tavoiteltiin taudin tukahduttamista SARSin, MERSin ja Ebolan tavoin, ja siihen liittyi valtaosa Itä-Aasian maista sekä Australia ja Uusi Seelanti; toisessa tavoiteltiin tartuntoja sopivasti hidastamalla laumasuojaa, ja siihen kuuluivat Euroopan maat ja Pohjois-Amerikka.  Suomi liittyi muun Euroopan mukana tähän jälkimmäiseen ryhmään.

Seuraavat kaksi kuukautta osoittivat, että (i) Suomessa hallituksen maalis- ja huhtikuussa määräämät ja kansalaisten hyvin noudattamat rajoitustoimenpiteet onnistuivat parhaiden joukossa Euroopassa, (ii) covidin tartuntakuolleisuus (IFR=1,15%) jäi kolmasosaan Wuhanin silloisesta datasta mutta on silti yli kymmenkertainen THL:n käyttämään arvioon verrattuna, ja (iii) tartuntojen määrät jäivät muutamaan prosenttiin THL:n skenaarioista, mutta samalla myös [oletetun] laumasuojan edellyttämästä 60…70 % tasosta.

Maaliskuussa Bergamossa väeston kokonaiskuolleisuus viisinkertaistui (!), sairaanhoito luhistui, yli sata lääkäriä ja kymmeniä hoitajia menehtyi covidiin työssään.  Maailmanlaajuisesti oli 8/5 mennessä raportoitu 1423 sairaanhoitoammattilaisen covid-kuolemasta, puolet niistä Italiasta, USA:sta, Britanniasta ja Venäjältä.  

Laumasuojavaihtoehdon inhimillinen hinta alkoi osoittautua sietämättömäksi.

Britanniasta yliotteen saanut viruksen aiempia variantteja 60 % herkemmin tarttuva B.1.1.7 käänsi joulukuussa tartunnat uuteen nousuun ja kaksin-kolminkertaisti päivittäiset covid-kuolemat.  Se leviää jo kymmenissä maissa, myös Suomessa – Ilomantsissa löytyi 21 tartuntaa.  Muita uusia ja entistä ärhäkämpiä variantteja on löytynyt Etelä Afrikasta (501.V2 tai B.1.351), Brasiliasta (P.1) ja Kaliforniasta (CAL.20C), ja löytyy vastaisuudessakin, koska ne voivat kiertää immuunisuojaa.  Viruksille me ihmiset olemme laboratorioita, ja mitä useammassa laboratoriossa virukset ovat töissä, sitä useampia uusia variantteja ne saavat kehitettyä.  Manauksessa, Brasiliassa, 76 % asukkaista oli joulukuuhun mennessä saanut Covid-tartunnan ja laumasuojan piti jo vallita, kun covid-kuolemat kääntyivät rajuun kasvuun.  Viime vuoden korkein covid-kuolleisuus, 348, osui toukokuuhun. Nyt, tammikuun kolmen ensimmäisen viikon aikana, covidiin kuoli 1333.  Todennäköisin syy on, että aikaisemman tartunnan antama immuniteetti ei pure P.1 varianttiin.

Toivottu ja odotettu laumasuoja alkaa osoittautua pettäväksi.

 

LAUMASUOJAN SIJAAN – ROKOTTAMINEN

Hakemattakin mieleen nousee koko väestön rokottamisella hankittu laumaimmuniteetti [vrt. tuhkarokko, polio, isorokko] taudin leviämisen katkaisevilla rokotteilla tai vaihtoehtoisesti tehokas ja turvallinen antiviruslääke.  Molemmat näyttivät pandemian alkukuukausina toivottoman kaukaisilta haaveilta.  Rokotteiden kehittämisnopeus on kuitenkin ylittänyt hurjimmatkin odotukset.  Optimaalisimmassa skenaariossa rokottamistavoite voisi toteutua Suomessa kuluvan vuoden loppuun, maailmalla ehkä vuoteen 2025 mennessä.  Antiviruslääke sensijaan pysyttelee toistaiseksi horisontin tuolla puolen.

Financial Timesin artikkeli 26/1 Rokotteiden merkitys pandemian exit-strategiana on ylimainostettu. Covid pysyy kuvassa vielä kauan – oikea politiikka on viruksen tukahduttaminen vähintäänkin haalistaa rokoteoptimismia pandemian ja rajoitusten nopeasta päättymisestä.

Tieto ja kokemukset rokotteista lisääntyvät hämmentävällä nopeudella. Pfizer-Biontechin ja Modernan mRNA-rokotteet vähentävät osoitetusti vakavan covid-taudin riskiä n. 95 % sekä eläinkoenäytön perusteella tehokkaasti myös virusta edelleen levittävän oireettoman covidin riskiä.  Myös Astra-Zenecan adenoviruspohjainen rokote torjuu vakavaa sairautta, mutta selvästi heikommin, sen teho viruksen leviämisen torjunnassa näyttää vähäiseltä, eikä tehosta yli 65 v. ikäisille ole näyttöä.  Niinpä useat maat ovat rajoittamassa Astra-Zenecan rokotteen vain alle 55…70 vuoden ikäisille.  Positiivisena yllätyksenä voidaan pitää venäläistä Sputnik (Gam-COVID-Vac) rokotetta, joka käyttää eri adenovirusta ensimmäisessä ja toisessa annoksessa. Tämä selittänee sen kolmannen vaiheen kenttätutkimusten erinomaisiatuloksia, jotka The Lancet on juuri julkaissut.  SARS-CoV-2 viruksen proteiiniin perustuvan Novavax rokotteen juuri julkaistu menestys kolmannen vaiheen kenttätutkimuksissa on myös erinomainen.

Ensimmäistäkään rokotetta ei ole vielä testattu [julkaistu?] lapsilla.  Laumaimmuniteetti kuitenkin edellyttää, että lapsetkin rokotetaan.  Vaikka he saavan aniharvoin vakavan Covid sairauden, kaikista ikäryhmistä 2–19 v. lasten tartuntaherkkyys oli pienin, mutta eteenpäin tartuttamisen riski suurin.

Rokottaminen suojaa yksilöä vakavaa Covid-19 sairautta vastaan, mutta väestön globaali ja kestävä laumaimmuniteetti SARS-CoV-2 virusta ja sen muunnoksia vastaan edellyttää myös tartuntojen katkaisemista, ts. oireettomien infektioiden estämistä.  Laskennallisesti laumaimmuniteetti B.1.1.7 varianttia vastaan olisi esim. Pfizerin mRNA rokotteella saavutettavissa kun yli 80 % väestöstä on rokotettu.  Mm. Astra-Zenecan rokotteella edes 100 % rokottaminen ei riittäisi.

Globaalisti Pandemia on tuskin enää pysäytettävissä rokottamalla.  Alueellisesti ja väliaikaisesti tulos voi olla erinomainen, mutta tartuntojen ja uusien varianttien leviäminen edellyttänee vähintään rokotusten päivittämistä vuosittaisten influenssarokotusten tapaan.

EU:n tarvitsemien yli miljardin uudentyyppisen laatuvarmennetun rokoteannoksen tuottaminen ja jakelu ei toteudu ”suurenmoiseen kesään”, eikä välttämättä edes vuoden loppuun mennessä.

Ettei näkemyksestäni jäisi epätietoisuutta, on sanottava, että kuluneen vuoden rokotekehitys on ollut häikäisevä tieteellis-teknologisten saavutusten sarja – jonkalaista tuskin kukaan – ehkä Mainzissa asuvaa turkkilaissyntyistä avioparia Özlem Türeci & Uğur Şahin lukuun ottamatta – kuvitteli mahdolliseksi. Rokotteiden rooli SARS-CoV-2 viruksen ja sen tulevien varianttien kurissa pitämisessä tulevina vuosina on epäilemättä ratkaiseva, mutta lähikuukausina rokotteet eivät pandemiaa pysäytä.  Väestöstään jo 41 % ensimmäisen kerran ja 25 % kahdesti rokottaneessa Israelissa rokotteiden vaikutusta alkaa jo näkyä, mutta tammikuun tartunnat ja kuolemat olivat silti korkeimmat tähän mennessä.  Suomessa vastaavaan rokotusasteeseen tuskin päästään ennen syksyä.

 

NOPEIN JA VARMIN TIE VAPAUTEEN ON EDELLEEN TUKAHDUTTAMINEN

Useimmille eurooppalaisille päättäjille ja myös asiantuntijoille ajatus, että pandemian voisi tukahduttaa ei-lääketieteellisin keinoin, on vahvoista esimerkeistä huolimatta osoittautunut ylivoimaiseksi käsittää.

Tukahduttaminen ei ole Wuhanista esitetty väite eikä Tomas Pueyon tai Suomen eroon koronasta ryhmän keksintö.  Tukahduttamisstrategian valinneet 10 Itä-Aasian maata, Australia ja Uusi Seelanti, yhteensä 1900 miljoonaa ihmistä, vallitsivat meitä eurooppalaisia paremmin.  He ovat sekä painaneet koronakuolleisuuden 1/150 osaan EU:n tasosta, että vapautuneet aikoja sitten useimmista meitä riivaavista rajoituksista.

Meihin lähimmin vertautuvan Uuden Seelannin koronakuolleisuus on 1/80 osa pohjoismaiden tasosta.  Uutta Seelantia johtaa Suomen tavoin nuori vasemmistolainen naispääministeri Jacinda Ardern, joka vastoin useimpien asiantuntijoiden varoituksia valitsi neuvonantajakseen epidemiologi Michael Bakerin ja toteutettavaksi tämän esittämän tukahduttamisstrategian – kaikki keinot käyttöön ja heti.  Maan ulkorajat suljettiin (cordon sanitaire, maan/alueen eristäminen) ja maa asetettiin lockdowniin (ts. ihmiset suljettiin koteihinsa) 23/3.  Rajoitustasoa kuvaa mm. viikottaisten kansainvälisten lentovuorojen vähennys 6600:sta yhteentoista ja vuosittain yli 300 000 turistia tuovan risteilylaivaliikenteen kieltäminen kokonaan.  Vain 2½ kuukautta lockdownin aloittamisen jälkeen, 8/6, kaikki koronarajoitukset voitiin purkaa – lukuunottamatta ulkomailta Uuteen Seelantiin matkustamista.  Viiden miljoonan väestöstä covidiin on sairastunut yhteensä 2290 ja kuollut 25 ihmistä.  Lokakuussa supersuosittu Ardern johti työväenpuolueen historialliseen vaalivoittoon.

Uusi Seelanti on loistava esimerkki, mutta saarivaltiona monia muita myös helpompi.  Tukahduttamisen keinot on kuitenkin koeteltu, säädetty ja toimiviksi osoitettu hyvinkin erilaisissa yhteiskunnallisissa ja maantieteellisissä oloissa, kuten Tyynen Valtameren saarivaltioiden lisäksi maailman suurimmassa teollisuusmahdissa, Kiinassa, sekä kansainvälisen kaupan solmukohdissa, Hongkongissa ja Singaporessa.  Lockdown  ja cordon sanitaire päätöksen tekemisestä lockdownin purkamiseen tukahduttaminen toteutettiin Wuhanissa 74 vuorokaudessa (23/1–8/4), Uudessa Seelannissa 81 vuorokaudessa (19/3–8/6) ja Victorian osavaltiossa, Australiassa, 112 vuorokaudessa (6/7–26/10).  Australia oli tukahduttanut pandemian kertaalleen jo huhtikuussa, mutta tästä Victorian Melbournessa karanteenihotellista heinäkuussa vuotaneesta epidemiapurkauksesta kertyi lopulta 20 449 tautitapausta ja 820 kuolemaa.  Melbournen lockdownin päättymisen, 26/10, jälkeen on koko Australiassa rekisteröity vain 4 covid-kuolemaa.  Uudessa Seelannissa toistaiseksi viimeinen covid-kuolema tapahtui 25/9, ja Kiina raportoi 14/1 2021 ensimmäisen covid-kuoleman toukokuun jälkeen.

Tiedot kuvaavat tasoa, mihin tukahduttamisella on pyrittävä – ei 100,0 % vaan 99,9+ %.  On todennäköistä, että näissäkin maissa on mainittujen päivien jälkeen diagnostisoimattomaan covidiin kuollut yksittäisiä ihmisiä.  Samanaikaisesti tautiin on muualla maailmassa kuitenkin kuollut 1…2 miljoonaa ihmistä, ja myös nämä tiedot aliarvioivat todellisten covid-kuolemien määriä.

Rajoituksista voitiin niin keskusjohtoisen Kiinan Wuhanissa kuin demokraattisessa Uudessa-Seelannissa ja Australiassakin luopua 2½ – 3½ kuukautta niiden aloittamisen jälkeen.  Euroopassa takana on 11 kuukautta, tähänastista pandemiapolitiikkaa jatkamalla edessä toiset 11 kuukautta ja rajoitusten loppu vasta häämöttää.  Rokotuksiin olemme matkalla kaikki, mutta idässä ruumissaatot jäävät hyvin paljon lyhyemmiksi.

Suomessa päättiin viime maaliskuussa erinomaisen oikea-aikaisesti varsin samankaltaisista toimista kuin Uudessa-Seelannissa muutama päivä myöhemmin.  Suomen hallitus sanoutui 15.5. irti tartuntojen kautta saavutettavan laumasuojan tavoittelemisesta, ja THL:n johtajan Markku Tervahauta sanoi samana päivänä YLE:n haastattelussa, että koronaepidemia pitäisi nyt tukahduttaa kokonaan. Ja myös me, itse asiassa, tukahdutimme pandemian, 91 vuorokaudessa (16/3–15/6)!  Sen ansiosta Suomessa rekisteröitiin 15/6–3/8 vain 3 covid-kuolemaa.

Tukahduttamisen etu kuitenkin menetetään, jos kertaponnistuksella saavutettuja etuja ei kyetä säilyttämään, eikä THL ainakaan vielä loppukeväällä pitänyt tätä mahdollisena (HS 28/4 sekä 16/5): jos jatketaan näin, epidemia ei käytännössä etene. Kun sitten jossain vaiheessa rajoituksista on pakko luopua, edessä on jyrkkä tartuntahuippu. Jos esimerkiksi kesän pidämme kiinni kaikista rajoituksista, syksyllä tulee ennusteiden mukaan vaikea paikka.

Mutta eihän niistä ole pakko luopua sen enempää kuin turvavyöpakosta, nopeus- ja alkoholirajoituksista liikennekuolemien torjunnassa. Niin covidin, kuin liikennekuolemienkin tukahduttamisella [kymmenesosaan ajokilometriä kohti 1972 – 2019] saavutetun hyödyn ylläpitäminen edellyttää rajoituksia.

Hallitus purki pandemiarajoitukset kesäkuun alusta alkaen kuitenkin nopeaan tahtiin: rajat ulkomaille ja ulkomailta, ravintoloiden ja yökerhojen aukioloajat, yleisötilaisuuksien osallistujamäärät, jne.  Entä maskien käyttö – sitä ei suorastaan kielletty (!).  Syksyllä vaikea paikka alkoi kehittyä.  Syys-talvikauden covid-kuolemien määrä ylittää jo kevään epidemiahuipun.  Läpi joulu-tammikuun ne ovat nousseet keskimäärin 31 kuoleman viikkovauhdilla.

Vaikka Suomi on tähän mennessä selviytynyt pandemiasta EU:n parhaiden joukossa, ero Uuteen Seelantiin oli uuteen vuoteen tullessa kasvanut sairastuneissa 19-kertaiseksi ja kuolleissa 26-kertaiseksi.  Ero johtuu siitä, että syksyn uusien rajoitustenkin jälkeenkin

 • Uudessa-Seelannissa määräykset ja tavoitteet ovat velvoittavia, Suomessa niitä on katsottu läpi sormien.
 • Uuteen-Seelantiin voi saapua vain testien ja 14 vuorokauden valvotun karanteenihotellin kautta.  Norjassa on siirrytty vastaavaan järjestelyyn.  Suomessa rajat ovat vuotaneet läpi pandemian.
 • Uudessa Seelannissa etsi–testaa–eristä–jäljitä-strategia on toiminut, koska tartuntatapaukset on pidetty hyvin alhaisena.  Suomessa valtuudet, velvoitteet ja resurssointi takertelevat.

Tänään me toivomme ja odotamme pikaista ihmettä rokotteista, joiden vaikutuksia – kaiken mennessä hyvin – voi kuitenkin alkaa näkyä covid-tartunnoissa ja kuolemissa aikaisintaan kesällä.  Samalla me kipuilemme uusien virusvarianttien vuoksi koska ne näkyvät tartunnoissa ja kuolemissa jo kuukausia aikaisemmin ja vaativat siksi yhä kiireellisempiä rajoituksia, juuri niitä joista ”kaikki” kertovat saaneensa jo tarpeekseen.

Uusien varianttien kasvusysäystä covid-kuolemiin ei voida pysäyttää ilman tehokkaita pandemian tukahduttamistoimia – NYT!

 

MIHIN ME OIKEIN PYRIMME – MIKÄ ON MEIDÄN TAVOITTEEMME?

Jokainen politiikka ei vie sille asetettuun tavoitteiseen, mutta mikään politiikka ei vie tavoitteeseen, jota ei ole edes asetettu.

Sen jälkeen, kun tavoite laumasuojasta hallittujen tartuntojen kautta osoittautui mahdottomaksi, EU tai Euroopan maiden hallitukset eivät ole asettaneet itselleen de jure pandemiatavoitetta.

De facto tavoitteeksi on ilman eri suunnitelmaa tai päätöksentekoa hahmottunut reagointi pandemian etenemiseen riittävästi ja oikea-aikaisesti, jotta sairaustapaukset ja kuolemat eivät kasvaisi liikaa ja sairaalat ylikuormittuisi ennen kuin rokotteet ovat nujertaneet taudin.  Tämä tavoite voi hyvinkin toteutua, mutta tuskin alkaneen vuoden puolella ja ilman kymmenien miljoonien sairastumista ja satojen tuhansien kuolemaa.

Tukahduttamistavoite on nopein tie normaaliin elämään, ja se toteutuu painamalla uudet tartunnat tavoitetason alle ja katkomalla uudet tartuntaketjut alkuunsa.  Tukahduttaminen voidaan toteuttaa muutamassa kuukaudessa ja murto-osalla reagointipolitiikan inhimillisistä ja taloudellisista tappioista.  Rokottamisen eteneminen helpottaa vuoden loppua kohden tultaessa olennaisesti tavoitetasosta kiinni pitämistä ja voi muutaman vuoden kuluessa tehdä tukahduttamisorganisaation ylläpidon tarpeettomaksi.

Virus voi menestyä yhdessä isännässä vain muutaman viikon, joiden aikana sen on selviytyäkseen hypättävä uuteen. Tukahduttaminen tarkoittaa tämän hypyn estämistä.

Mikä olisi tukahduttamisen aikataulu, jos aloitamme nyt, helmikuun puolivälissä

Tukahduttamisvaiheessa

– Viruksen hyppääminen Suomen valtakunnanrajan yli estetään cordon sanitairella, vaatimalla jokaiselta tulijalta kansallisuudesta, asemasta ja matkan syystä riippumatta tuore dokumentti virustestistä ennen Suomeen lähtevään laivaan tai lentokoneeseen nousemista [vastuu kuljettavalla yhtiöllä], siirtämällä ja eristämällä jokainen tulija  suoraan maahantulosatamasta tai -lentokentältä kahdeksi viikoksi vakiohinnoiteltuun karanteenihotelliin, sekä testaamalla hänet uudestaan ennen pääsyä ulos karanteenista.

– Viruksen hypyt ihmisestä toiseen Suomen sisällä minimoidaan lockdownilla, joka koskee kaikkia paitsi elintärkeästä huollosta ja hoidosta vastaamaan määrättyjä.  Vain välttämätön minimiliikkuminen kauppa-, terveys-, viranomais- ja työasioissa on sallittu ja silloin tulee käyttää FFP2 maskia kotiovelta kotiovelle.  Muu liikkuminen kodin ulkopuolella ja kaikki tapaamiset muiden kuin samassa taloudessa asuvien kanssa keskeytetään.  Tartunnan saaneet sekä altistuneet, jotka eivät asu yksin, eristetään sairaaloihincovid-potilaille varattuihin osastoihin tai karanteenihotelleihin.  Samalla koulutetaan koko maahan enemmän kuin riittävästi lisää etsi-testaa-eristä-jäljitä-hoida -tiimejä.

Näitä rajoituksia ja toimenpiteitä jatketaan, kunnes 14 vrk uudet tartunnat on saatu painettua alle 1/100 000, [Huom! 15/6…15/7/2020 se oli Suomessa 1,2/14vrk/100 000].  Uudessa Seelannissa tälle tasolle päästiin seitsemässä viikossa.

Tukahduttamisvaihe olisi tässä aikataulussa suoritettu 5/4.

Vapautumisvaiheessa

Lockdown puretaan vaiheittain tilannetta jatkuvasti arvioiden ja tarpeen mukaan reagoiden.  Viruksen uusien hyppyjen katkaisemisvastuu siirretään alueellisille ja paikallisilla etsi-testaa-eristä-jäljitä-hoida -tiimeille.  Uudessa Seelannissa tämä vaihe päättyi ja rajoitukset purettiin kuukausi 1/14vrk/100 000 tason saavuttamisen jälkeen.

Lockdown rajoitusten purkuvaihe olisi Uuden Seelannin aikataulussa suoritettu toukokuun alkupuolelle, viimeistään alkukesään mennessä.  Cordon sanitaire valtakunnan rajoilla on testauksineen ja karanteeneineen on pidettävä toistaiseksi ennallaan.

Jotta tukahduttamalla saavutetut edut voidaan tämän jälkeen säilyttää – toisin kuin viime elo-lokakuussa – uudet tartunnat on löydettävä, jäljitettävä ja eristettävä nopeasti.  Sikäli kun yhden 14 vrk jakson tartuntamäärä jollakin vastuualueella (Esim SoTe-alue) ylittäisi 3/14vrk/100 000, kahdella perättäisellä jaksolla tartunnat ylittäisivät 2/14vrk/100 000, testipositiivisten osuus nousisi yli 2,5 %, tai tartuntojen jäljitettävyys laskisi alle 90 %, ko. alueen/alueiden lockdown tulee palauttaa välittömästi täysimääräisenä ja pitää voimassa, kunnes tavoitetaso on palautettu.

Samoin tulee estää uusien tartuntojen pääseminen cordon sanitairen ohi [mikä tapahtui Uudessa Seelannissa elokuun alussa, aiheutti Aucklandin lockdownin 11/8 – 8/10, 179 tartuntaa ja kolme kuolemaa], tai ulos karanteenihotelleista, [kuten aiemmin kuvatussa Melbournen epidemiapurkauksessa].  Tämän epäonnistuessa tartunnan saaneet tulee nopeasti tavoittaa, jäljittää ja eristää ja tämänkin epäonnistuessa palauttaa ko. alueen cordon sanitaire ja alueen sisäinen lockdown.

Siihen saakka, kunnes pandemia on tukahdutettu myös maissa, joista Suomeen halutaan matkustaa, mahdollisuus normaaliin elämään Suomessa ja esteetön pääsy Suomeen eivät ole yhteensovitettavissa.  Matkustamista pois Suomesta ei sensijaan tarvitse kahlita.

Vaikka maahantulorajoitukset koskevat vain henkilöliikennettä, myös tavaraliikenne kumipyörillä tarvitsee logistista järjestelyä, ei kuitenkaan mitään olennaisesti uutta.  Suuri osa Suomeen tulevista rekkalasteista kuormataan tänäänkin laivaan perävaunuissa, jonka vetoauto irrotetaan lähtösatamassa ja kuski poimii sen perään toisen, laivasta puretun perävaunun.  Sama on mahdollista maarajoilla, kuten vaihtoehtoisesti myös kuskin vaihtaminen.

 

Tästä eteenpäin tekstini on enenevästi spekulaatiota, oman käsitykseni mukaan mahdollisen tulevaisuuden pohdiskelua.

Ennen pitkää ihmisten liikkuminen niiden maiden ja alueiden välillä, joissa pandemia on yhteisen määritelmän mukaisesti tukahdutettu, vapautuu askel askelelta.  Tätä yritettiin jo viime syksynä, mutta yritys kompastui jo ensiaskelissaan löysien määritelmien ja pandemian karkaamisen vuoksi.  Mm. Suomessa vapaan maahan saapumisen edellyttämäksi uusien tartuntojen rajaksi asetettiin 25/14vrk/100 000.  Toisaalta taso oli aivan liian korkea, toisaalta sitäkään ei hyvin pian täyttänyt enää yksikään Euroopan maa, Suomi mukaan lukien.

Uusi yritys onnistunee paremmin, koska jotakin on varmasti opittu.  Tiukankin tartuntarajan saavuttaminen ja tavoitetason ylläpitäminen helpottuu viimeistään v. 2022 myös rokotuskattavuuden ansiosta.   Matkustusrajoitusten kannalta rokotteen tartuntoja vähentävä vaikutus on olennaisempi kuin sen oireita lieventävä vaikutus.  Vastaanottavalle maalle on ratkaisevasti tärkeämpää, että turisti ei levitä maahan tartuntoja, kuin se, että hän itse selviäisi sellaisesta vähin oirein.

 

Todennäköisesti kahteen vuoteen venyvä poikkeustila on niin pitkä, että paluuta entiseen normaaliin ei ole.  Pandemian vaikutus on ollut hyvin erilainen eri väestöryhmille.  Erityisesti siirtymisvaiheessa viimeisistä kotona vietetyistä kouluvuosista ensimmäisiin opiskeluvuosiin ja itsenäiseen asumiseen kaksi vuotta pandemiarajoituksia on leimaava sukupolvikokemus.  Siitä lankeaa pitkät varjot asenteisiin, ihmissuhteisiin ja elämään.  Toisaalta Ihmiset ja yritykset oppivat myös tekemään töitään, pitämään keskenään yhteyttä sekä viihdyttämään itseään ja toisiaan uusilla tavoilla, joihin totutaan, joista kaikista ei viitsitä tai edes haluta palata entiseen.  Tuskin työ- ja lomamatkailunkaan uusi normaali on sama kuin entinen.  Tartuntatautien leviämisen hallinnan näkökulmasta lentoliikenteen valvonta on olennaisesti maaliikenteen valvontaa helpompaa, joten sen osuus maiden ja mantereiden välisistä matkoista ei ainakaan vähene.  En silti uskoisi sen volyymin palaamiseen lähivuosina.  Terveys- ja rokotustodistusten sekä esim. malarian estolääkityksen vaatiminen matkaajalta eivät ole mitään uutta – olen itse tarvinnut sellaisia useilla matkoilla – mutta lähivuosina ja ehkä kauemminkin sellaisia tarvitaan enemmän ja niitä on esitettävä useammilla rajoilla.

Pandemia 2020-21 ei todellakaan ole EU:n eikä Euroopan maiden menestystarina.  Vaikka Schengenin tuoma ihmisten rajoittamaton liikkumisvapaus on ollut yksi EU:n keskeisimmistä menestystekijöistä, sen palauttaminen ennalleen koronapandemian jälkeen vaatii vuosien määrätietoisen yhteisponnistuksen.  Tämä edellyttää EU:lta paljon tähänastista aktiivisempaa otetta, suurempaa päätösvaltaa ja valvontaoikeutta jäsenmaiden ehkäisevän kansanterveystyön laadun suhteen.  EU:n täytyy kyetä oikeuttamaan valtansa lisääminen, ja jäsenmaiden kyetä suostumaan siihen.  Ei ole vähän pyydetty!

Covid-19: Kronologinen päivittyvä linkkikokoelma. Vol 4. 2021

Kiitos hyvästä palautteesta, jonka johdosta tämän linkkikokoelman Vol 4 linkit, joiden täydentäminen alkoi 1.1.2021, esitetään aikaisempaan verrattuna käänteisessä järjestyksessä, uusimmat ylimpänä. Tämä nopeuttaa kiinnostavimpien, usein uusimpien linkkien löytämistä. Jatkuvasti päivittyvät löytyvät edelleen alimpana. 

Disclaimer: Tästä ja edellisistä kolmesta linkkikokoelmasta löytyvät artikkelit eivät muodosta täydellistä, edustavaa, suositeltua eikä luotettavaksi varmennettua koostetta eri medioissa julkaistuista SARS-CoV-2 virukseen, Covid-19 sairauteen, sen hoitoon tai estämiseen liittyvistä artikkeleista.


”Hyviä vaihtoehtoja ei ole” – Virus­muunnosten takia epidemia on nyt uudessa vaiheessa, sanoo professori Vapa­lahti
Tuoreet luvut ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkakeskuksesta, joka tutkii alueen potilasnäytteet. Helsingin Sanomat. 22.2.2021. https://www.hs.fi/tiede/art-2000007819625.html?share=3ba7272ee8ff5a7af5791b3b99fb9428

Bergamon tiedote 17/02: +121 uutta tapausta ja yksi kuolema 24 tunnissa. 18.2.2021. https://www.tuttoatalanta.com/coronavirus/il-bollettino-di-bergamo-al-17-02-121-nuovi-casi-e-1-morto-in-24h-58801

Covid-19 news: Home and work testing to expand in England next month. The latest coronavirus news updated every day including coronavirus cases, the latest news, features and interviews from New Scientist and essential information about the covid-19 pandemic. New Scientist 17.2.2021. https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-home-and-work-testing-to-expand-in-england-next-month/

Read more: https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-home-and-work-testing-to-expand-in-england-next-month/#ixzz6ml7OlWb2

Future scenarios for the COVID-19 pandemic. The Lancet. 16.2.2021.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00424-4/fulltext

Here’s why some Covid-19 numbers keep improving. (Hint: It’s not widespread vaccinations). CNN Health. 15.2.2021. https://edition.cnn.com/2021/02/15/health/us-coronavirus-monday/index.html

Australia news live: new Covid variant found in Australia; disability royal commission reconvenes. Cases of B1525 with worrying mutations found in 10 countries, with vaccine rollout preparations under way and hotel quarantine back in the spotlight. Follow all today’s news and updates, live. The Guardian. 15.2.2021. https://www.theguardian.com/australia-news/live/2021/feb/16/australia-news-live-new-covid-variant-australia-disability-scott-morrison-victoria-pfizer-vaccine?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1613422131

Monissa pandemian koettelemissa maissa uusien korona­virus­tartuntojen määrä on kääntynyt laskuun – Mistä se johtuu? Vain 40 prosentin laumasuojastakin voi olla apua pandemian nujertamisessa, mutta kyse on paljon muustakin kuin immuunien ihmisten määrästä väestössä. 15.2.2021.  https://www.hs.fi/tiede/art-2000007802936.html

Muistiot paljastavat: Näin hallitusta piti herätellä koronan uhkaan – Niinistö ehdotti kulisseissa kovempia ratkaisuja.  Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamista asiakirjoista käy ilmi, että ministerien julkisuuteen viestittämä kuva koronatilanteesta poikkesi vuoden 2020 alussa merkittävästi terveysviranomaisten tilannekuvasta.  Ilta-Sanomat. 15.2.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000007803415.html

Covid-19: UK failed to heed the virus alerts, says vaccine creator. Poll support grows for government’s action as Johnson to announce that Britain is on course to hit 15 million inoculation target. The Guardian. 14.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/13/covid-uk-failed-to-heed-the-virus-alerts-says-vaccine-creator?utm_term=38911199eb86c15f8ff4aa9af7ce5ab7&utm_campaign=GuardianTodayUK

Onnistuisiko ”Uuden-Seelannin ihme” Suomessa? Näin normaaliin elämään voitaisiin päästä myös täällä. Uusi-Seelanti on voimakkaalla epidemian tukahduttamisella painanut tartuntaluvut lähelle nollaa – ravintoloissa juhlitaan normaalisti, ja maassa järjestetään jo kymmenientuhansien henkien yleisötilaisuuksiakin. Ilta-Sanomat.14.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007802368.html

New Zealand Covid outbreak: Ardern puts Auckland into three-day lockdown
Three members of South Auckland family tested positive, prompting Jacinda Ardern to place region into level 3 measures. The Guardian. 14.2.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/14/new-zealand-covid-outbreak-race-to-trace-three-local-cases-in-auckland

Q&A: Does handwashing stem the transmission of Covid-19? Airborne droplets are more likely to spread coronavirus than touch, scientists believe. The Guardian. 14.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/14/qa-does-handwashing-stem-the-transmission-of-covid-19

Lääkärit tyrmäävät ministerin: Puhuu läpiä päähänsä. Ministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan rajat ylittävän liikenteen rajoittaminen on hankalaa. Verkkouutiset. 13.2.2021. https://www.verkkouutiset.fi/laakarit-tyrmaavat-ministerin-puhuu-lapia-paahansa/#3bc885ae

Up to 63% of South Africans have had Covid-19, blood donor tests suggest. The Sunday Times. 13.2.2021. https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2021-02-13-up-to-63-of-south-africans-have-had-covid-19-blood-donor-tests-suggest/

Ruotsalaisen akkutehtaan viruslinko pärskii ympäri Suomen – tartuntoja nyt yhteensä 42, joukossa 15 brittivarianttia.  Northvoltin akkutehtaan tartuntaketjussa on todettu lisää tartuntoja. Iltalehti. 13.2.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/150a696c-ed40-4de8-b0b7-71400c077b65

Vaccine hesitancy is putting progress against covid-19 at risk. If the world is to tame the virus, the doubts will need to be fought. The Economist. 13.2.2021. https://www.economist.com/briefing/2021/02/13/vaccine-hesitancy-is-putting-progress-against-covid-19-at-risk?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

How well will vaccines work? Covid-19 may become endemic. Governments need to start thinking about how to cope. The Economist. 13.2.2021. https://www.economist.com/leaders/2021/02/13/how-well-will-vaccines-work?utm_campaign=the-economist-this-week&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

What will travel look like after the pandemic? Covid-19 has brought international travel to a standstill. But it will recover and may even become a better experience, says Simon Wright. The Economist. 13.2.2021.  https://www.economist.com/special-report/2021/02/11/what-will-travel-look-like-after-the-pandemic?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Is Florida better than California at containing the coronavirus? A comparison of COVID-19 cases, deaths and hospitalizations. Tampa Bay Times. 12.12.2020. https://www.tampabay.com/opinion/2020/12/12/is-florida-better-than-california-at-containing-the-coronavirus-analysis/

UK scientists call for debate on allowing ‘big wave of infection’. Advisers to government warn of national discussion after most vulnerable are vaccinated. Financial Times. 12.2.2021. https://on.ft.com/3tUVAO4

https://www.ft.com/content/100df7f6-d79c-4382-9e39-d7f3e859bae5?accessToken=zwAAAXemBZ4Qkc8QDff215xDgtOeOdfz6Fm65Q.MEQCIHTtXn_OSFZHzsuNYxFKUSWN6nhqw1vMnU2eYRMzeNWwAiBOxlxTgP7vRVOKdY86NACzo8U4JbpQRmQr7OwRzonlfg&sharetype=gift?token=bbce5103-189c-48af-988e-8bf2e1caeb05

Marja Sannikka: Suomi ei ole koronan mallimaa. YLE 1. 12.2.2021. klo 20:00. https://areena.yle.fi/1-50667811#autoplay=true

Booking and staying in a quarantine hotel when you arrive in England. How to book a place in a quarantine hotel and arrange coronavirus (COVID-19) tests if you’re travelling to England from a country on the banned travel list.  Gov.UK. 11.2.2021.  https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england

Rate of COVID Cases and Death Declining Worldwide. WebMD. 11.2.2021. https://www.webmd.com/lung/news/20210210/rate-of-covid-cases-and-death-declining-worldwide#:~:text=In%20its%20weekly%20update%2C%20the,the%20week%20of%20Oct.%2026.

Here we report updated and additional analyses, which together strengthen the earlier finding of increased disease severity in people infected with VOC B.1.1.7 compared to other virus variants. 11.2.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961042/S1095_NERVTAG_update_note_on_B.1.1.7_severity_20210211.pdf

Tutkijat kehittivät mallin, jolla voidaan arvioida virusten ilmanvaraista leviämistä sisätiloissa. Uusi tutkimus kertoo, miten vaaraton mallivirus leviää ilmavälitteisesti sisätilassa. Virus levisi suurehkon tilan päädystä päätyyn noin 15 minuutissa. Hyvä ilmahygienia, eli tehokas ilmanvaihto, ilman puhdistaminen ja sekoittaminen laskevat viruspitoisuuksia. Ilmatieteen laitos, Tiedote. 11.2.2021.  https://www.ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/1UXUvGZlHCu9pu7Lv5fVcv

”Bra luftväxling minimerar smittrisken”. Krögaren Henri Alén öppnade sin restaurang för aerosolforskning i höstas. De preliminära resultaten visar att vädring minskar risken för smitta. Hufvudstadsbladet. 11.2.2021. https://www.hbl.fi/artikel/forskare-blaste-in-virus-hos-kandiskrogaren-henri-alen-och-matte-resultatet-det-visar-bland-annat/

Blåser man in viruspartiklar som påminner om coronaviruset i ett rum på 60 kvadratmeter kommer man att hitta virus i rummets alla fyra hörn femton minuter senare. Det här gjorde ett forskarlag som söker svar på hur man effektivast kontrollerar virusspridningen i rum.

Wie kann ein weiterer landesweiter Lockdown trotz Virus-Mutationen verhindert werden? Die No-Covid-Gruppe präsentiert erstmals konkrete Handlungsempfehlungen. Zuerst eine rigorose Eindämmung, dann Testungen. Doch eine Strategie für Letzteres fehlt noch. Zudem würden den Menschen unter Umständen lang anhaltende Mobilitätsbeschränkungen zugemutet. Neue Zürcher Zeitung. 11.2.2021.  https://www.nzz.ch/wissenschaft/coronavirus-wie-die-nocovid-gruppe-weitere-lockdowns-verhindern-will

Färre virusutbrott på äldreboenden. SPANIEN RIKS Vaccinationseffekten börjar märkas allt mer på äldreboendena, där smitthärdarna minskat med 38 procent sedan mitten av januari. Sydkusten. 11.2.2021. https://www.sydkusten.es/engine.php?sectionId=11&articleId=31467

Rokotteet herättävät toivoa, mutta karu totuus häämöttää: covid-19 on luultavasti tullut jäädäkseen. Tartuntojen leviämisen helppous, uudet virusmuunnokset ja rokottamiseen liittyvät rajoitteet tarkoittavat sitä, että covid-19 tulee olemaan keskuudessamme vuosia – ja että se merkitsee isoa bisnestä. Helsingin Sanomat. 11.2.2021. https://www.hs.fi/talous/art-2000007797512.html

Covid: UK Coronavirus cases, deaths and vaccinations today. Are coronavirus cases rising in your local area and nationally? Check week-on-week changes across England, Scotland, Wales and Northern Ireland and the latest figures from public health authorities. The Guardian. 11.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/11/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today

Kuolleisuustilasto kertoo koronan kurittaneen Venäjää ankarasti – Taloustieteilijä: Epidemia näytti, etteivät ihmishenki tai totuus ole Kremlin prioriteetteja. Venäläisiä kuoli viime vuonna 18 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena. YLE Uutiset. 11.2.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11780851

Helmikuu 11 – 20

Effectiveness of Mask Wearing to Control Community Spread of SARS-CoV-2. JAMA. 10.2.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776536

THL:n laskelma näyttää, miten iäkkäiden ripeä rokottaminen alkaa alentaa kuolleisuutta – ”Kyllä tunnelin päässä on valoa”, asiantuntija sanoo. THL:n asiantuntijaryhmän skenaarioissa iäkkäiden korkea kuolleisuus on saatu rokottamisella laskemaan ja sairaalahoidon kuormitus vähenemään. Helsingin Sanomat. 10.2.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007795450.html

Len Seymour. Twitter 10.2.2021. https://twitter.com/PetriTommila/status/1359290708478349313/photo/2

The Pandemic’s Hidden Toll: Half a Million Deaths [covid excess deaths]. The New York Times. 9.2.2021. https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html

Spain sees highest daily death toll of third wave as cases pass 3m – as it happened. Spain records 766 deaths; Germany plans to spend €9bn buying vaccines; Wuhan lab leak hypothesis ‘extremely unlikely’, WHO official says. The Guardian. 9.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/live/2021/feb/09/coronavirus-live-news-who-says-it-is-too-early-to-dismiss-astrazeneca-vaccine

A colorblind vaccine approach isn’t good enough. The US needs racial equity. Without a focus on racial equity, vaccine allocation will further divide the country and perpetuate health inequalities. The Guardian. 9.2.2021. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/09/vaccine-gerrymandering-coronavirus-racial-equity

How a sluggish vaccination program could delay a return to normal and invite vaccine-resistant variants to emerge Experts warn that the current pace of vaccinations won’t just prolong coronavirus restrictions. It could also make it more likely that new variants will infect the previously immune. Washington Post. 9.2.2021.  https://www.washingtonpost.com/nation/interactive/2021/vaccination-pace-herd-immunity/

THL:n emeritus­professorilta tyly näkymä koronasta – esittää kovia muutoksia Suomeen. THL:n emeritusprofessorin Matti Jantusen mielestä tarvitaan tiukkoja rajoituksia Suomen ulkorajoille ja maan sisälle. Ilta-Sanomat. 9.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007793218.html

Edessä voi olla kova kevät – THL esitteli eri skenaarioita, miten virusmuunnos leviää Suomessa
Koronavirusmuunnoksista odotetaan tulevan Suomessakin vallitseva virustyyppi – ja niiden pelätään kääntävän tartuntojen määrän kovaan nousuun. Ilta-Sanomat. 9.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007793346.html

Lääkäri haluaisi asua maassa, jonne virus ei ole tervetullut.  Estetäänkö taudin leviämistä Suomessa riittävästi? Verkkouutiset. 09.02.2021.  https://www.verkkouutiset.fi/laakari-haluaisi-asua-maassa-jonne-virus-ei-ole-tervetullut/#5261122e

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007792987.htm

Edessä voi olla kova kevät – THL esitteli eri skenaarioita, miten virusmuunnos leviää Suomessa
Koronavirusmuunnoksista odotetaan tulevan Suomessakin vallitseva virustyyppi – ja niiden pelätään kääntävän tartuntojen määrän kovaan nousuun. Ilta-Sanomat. 9.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007793346.html

Coronavirus vaccine strategy needs rethink after resistant variants emerge, say scientists. Oxford vaccine shown to have only limited effect against South African variant of coronavirus. The Guardian. 8.2.2021.  https://www.theguardian.com/society/2021/feb/07/scientists-call-for-rethink-as-doubts-grow-about-achieving-herd-immunity

Calls for sweeping border curbs to protect UK against new Covid variants. Boris Johnson to announce new restrictions on UK arrivals to protect vaccine rollout. The Guardian. 8.2.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/08/calls-for-sweeping-border-curbs

Before you compare the Covid vaccines, here are five things to know. Trial data can’t tell us everything about how effective vaccines are: we need to wait to see the real world impact. The Guardian. 8.2.2021. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/08/compare-vaccines-effective-trial-data

Etelä-Afrikka perui suunnitelmansa AstraZenecan rokotteen jakamisesta – nyt maassa mietitään, mitä miljoonalla rokote­annoksella tehdään. Koronarokottamisen aloittaminen Etelä-Afrikassa pitkittyy entisestään. Ilta-Sanomat. 8.2.2021. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007789341.html

Matt Hancock almost blows it with a mention of borders and quarantine. The health secretary tries to stay upbeat despite the bad news about the South African variant. The Guardian. 8.2.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/08/matt-hancock-almost-blows-it-with-a-mention-of-borders-and-quarantine

Toimittaja suostui koekaniiniksi Sputnik-rokotteelle – iltayhdeksältä alkoivat oireet. Toimittaja Ilja Kazakov otti Sputnik V -rokotteen ensimmäisten joukossa, jotta hänen omista kokemuksistaan voisi olla sen jälkeen apua hänen lukijoilleen rokotepäätöksen teossa. Ilta-Sanomat. 8.2.2021. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007790335.html

COVID-19: Source of cases. What we know about how COVID-19 has spread since the virus arrived in New Zealand. Ministry of Heraltgh. 7.2.2021.  https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-data-and-statistics/covid-19-source-cases

THL:n emeritusprofessorin karu viesti: Poikkeustila venyy. Matti Jantusen mukaan rokotteet eivät pysäytä pandemiaa lähikuukausina. Verkkouutiset. 7.2.2021. https://www.verkkouutiset.fi/thln-emeritusprofessorin-karu-viesti-poikkeustila-venyy/#5261122e

Tutkimusprofessorilta karu analyysi koronatilanteesta: ”Vaihtoehtoa ei todellisuudessa ole olemassa” – Poikkeustila venymässä kahteen vuoteen? Emeritusprofessori Matti Jantunen sanoo suoraan, että tukahduttamisstrategian valinneet maat valitsivat esimerkiksi Suomea paremmin. Samalla hän varoittaa, ettei rokotuksista ole tulossa nopeaa ratkaisua tilanteeseen. Uusi Suomi. 7.2.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/tutkimusprofessorilta-karu-analyysi-koronatilanteesta-vaihtoehtoa-ei-todellisuudessa-ole-olemassa-poikkeustila-venymassa-kahteen-vuoteen/

Asiantuntija koronarokotteiden tehosta: ”Henkilö, joka rokotteesta huolimatta saa taudin, on saattanut hyötyä siitä kaikkein eniten”. Kysyimme Rokotetutkimuskeskuksen johtajalta Mika Rämetiltä seitsemän kysymystä koronarokotteista. YLE Uutiset. 7.2.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11770311?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp

Työntekijät palaavat Suomeen keskeltä Ruotsin pahinta virusmuunnosryvästä – infektioylilääkäri: Ilman toimia virus voi levitä holtittomasti koko maahan. Northvoltin akkutehtaalla Skellefteåssa on todettu 150 koronapositiivista. Tehtaalla työskentelee noin 200 suomalaista. YLE Uutiset. 7.2.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11777514

Rokottaminen ei korvaa tukahduttamista – ei ainakaan vielä 2021

Viral variants and vaccination. Will variants of SARS-CoV-2 make vaccination harder? They may do, but there are plans to deal with that. The Economist. 6.2.2021. https://www.economist.com/science-and-technology/2021/02/06/will-variants-of-sars-cov-2-make-vaccination-harder?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Vaccine manufacture. How vaccines are made, and why it is hard. Doing the do. The Economist. 6.2.2021. . https://www.economist.com/science-and-technology/2021/02/06/how-vaccines-are-made-and-why-it-is-hard?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

America’s two largest states are fighting covid-19 differently. The results are not as different as might be expected. The Economist. 6.2.2021.   https://www.economist.com/united-states/2021/02/06/americas-two-largest-states-are-fighting-covid-19-differently?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

The toll on growth. The pandemic could undercut Africa’s precarious progress. Africans need jabs and loans, sharpish. The Economist. 6.2.2021. https://www.economist.com/leaders/2021/02/06/the-pandemic-could-undercut-africas-precarious-progress?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Covid: Vaccine tensions stoke German criticism of EU’s von der Leyen.  BBC News. 6.2.2021.  https://www.bbc.com/news/world-europe-55948360

Oxford Covid jab less effective against South African variant, study finds. University of the Witwatersrand and Oxford University research shows vaccine has reduced efficacy against mutation. The Guardian. 6.2.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/07/oxford-covid-jab-less-effective-against-south-african-variant-study-finds

Coronavirus: Can you still test positive for COVID-19 after getting vaccinated? Who can transmit the infection? E Times. 6.2.2021. https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/coronavirus-can-you-still-test-positive-for-covid-19-after-getting-vaccinated-who-can-transmit-the-infection/photostory/80709598.cms

TEL AVIV HOSPITAL HAILS ’A HUGE BREAKTHROUGH’ New Israeli drug cured 29 of 30 moderate/serious COVID cases in days — hospital
Medicine developed at Ichilov moderates immune response, helps prevent deadly cytokine storm, researchers say; 29 of 30 phase 1 trial patients left hospital within 3-5 days. The Times of Israel. 5.2.2021. https://www.timesofisrael.com/new-israeli-drug-cured-moderate-to-serious-covid-cases-within-days-hospital/

Editorial: COVID-19 vaccines: acting on the evidence. Diverging from tested vaccination regimens without scientific evidence could undermine public confidence in vaccines against COVID-19 and the success of a global vaccination strategy to curtail the pandemic. Nature Medicine. 4.2.2021.  https://www.nature.com/articles/s41591-021-01261-5

Kuparimaskit ovat suosittuja, mutta mitkä ovat sen hyödyt? Asiantuntija arvioi. VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin kertoo myös, millaista maskia hän itse käyttää.  Kuparia sisältävät hengityssuojaimet ovat nyt pinnalla, mutta onko niistä hyötyä?
Voiko kupari aiheuttaa terveydellisiä ongelmia? Entä mitä riskejä liittyy siihen, että kuparin kerrotaan puhdistavan maskia? Iltalehti. 4.2.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/7dae3f31-ea46-4255-9528-52490e693653

Totuus rajojen koronatesteistä paljastui: Avit eivät ole tehneet ensimmäistäkään testauspäätöstä vuosina 2020 ja 2021 – eikä STM ole niitä ohjeistanut.  Jos hallitus ja STM olisivat pitäneet asiaa tärkeänä, ne olisivat voineet ohjeistaa paikallisviranomaisia käyttämään tartuntatautilain pykäliä, arvioi oikeustieteilijä Matti Muukkonen. Iltalehti. 4.2.20201. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/dbff7a06-3128-49c5-b495-b3f6ece3e445

NIH Director Francis Collins Is Fighting This Coronavirus While Preparing for the Next One. Time. 4.2.2021. https://time.com/5935658/nih-director-francis-collins-interview/

Covid-19: Social murder, they wrote—elected, unaccountable, and unrepentant. BMJ. 4.2.2021. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n314

What went wrong in the global governance of covid-19? BMJ. 4.2.2021. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n303

Exclusive: indigenous Americans dying from Covid at twice the rate of white Americans. The Guardian. 4.2.2020.  https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/04/native-americans-coronavirus-covid-death-rate

Covid, a Corzano 100 contagi in pochi giorni: focolaio per la variante inglese. Nel paese di 1.400 abitanti si conferma l’alta trasmissibilità del virus. Il sindaco: «Il focolaio è iniziato a scuola, molte le famiglie in isolamento. C’è tanta collaborazione, ma è difficile controllare quando i bimbi sono tutti asintomatici». Brescia/Corona. Corriere della Sera. 4.2.2021. https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/21_febbraio_03/corzano-10o-contagi-pochi-giorni-variante-inglese-scuole-chiuse

Concerning coronavirus mutation now found in UK variant (P1 and B1351) – here’s what you need to know. The Conversation. 3.2.2021.  https://theconversation.com/concerning-coronavirus-mutation-now-found-in-uk-variant-heres-what-you-need-to-know-153248

Nuvarande munskydd ifrågasätts. SPANIEN RIKS I början av pandemin rådde stor brist på munskydd, vilket banade väg för ett brett utbud av olika tillverkare och varierande kvalitet. Nu höjs röster för krav på munskydd av typen FFP2. Men precis som i våras finns de inte så de räcker till alla, om de skulle göras obligatoriska. Sydkusten. 3.2.2021. https://www.sydkusten.es/engine.php?sectionId=11&articleId=31299

Covid coughing study suggests NHS staff at far greater risk than thought. Exclusive: Health service urged to rethink safety for frontline staff and provide better PPE and ventilation. The Gu ardian. 3.2.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/03/covid-coughing-study-suggests-nhs-staff-at-far-greater-risk-than-thought

Sputnik V -rokote 91,6-prosenttisesti tehokas. Helsingin Sanomat. 3.2.2021. https://www.hs.fi/paivanlehti/03022021/art-2000007779239.html

Belgia antaa Astra Zenecan rokotetta vain alle 55-vuotiaille aikuisille. Helsingin Sanomat. 3.2.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007759719.html

Ruotsi ei suosittele Astra Zenecaa yli 65-vuotiaille. TERVEYSVIRANOMAISET eivät Ruotsissa suosittele lääkeyhtiö Astra Zenecan ja Oxfordin yli­opiston koronavirusrokotetta iäkkäille. Viranomaiset linjasivat, että rokote soveltuu 18–65-vuo­tiaille, mutta ei sitä vanhemmille. Helsingin Sanomat. 3.2.2021. https://www.hs.fi/paivanlehti/03022021/art-2000007779241.html

Tracking covid-19 excess deaths across countries. In many parts of the world, official death tolls undercount the total number of fatalities. The Economist. 2.2.2021. https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker

Asiantuntija maalasi inhorealistisen kuvan siitä mitä voi tapahtua, jos virusvariantit alkavat levitä Suomessa: ”Se johtaisi huomattavasti laajempaan sulkuun”. Jos koronamuunnokset pääsevät valloilleen, yhteiskuntaa uhkaa laajempi sulkeminen ja terveydenhoitojärjestelmää ylikuormittuminen. Ilta-Sanomat. 2.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007777974.html

Israel on rokottanut jo kolmas­osan kansalaisistaan: Rivakka ohjelma vaikuttaa vähentäneen tartuntoja ja vakavia sairastumisia. Tammikuu oli silti synkin kuukausi pandemian aikana Israelissa. Helsinmgin Sanomat. 2.2.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007777929.html

Ensin puolet Venäjän rajan ylittäjistä ei halunnut koronatestiin – nyt raja pyritään ylittämään silloin, kun testaajat eivät ole paikalla. Koronatestaaminen laajenee Vaalimaan raja-asemalla ensi viikolla. YLE Uutiset. 2.2.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11768231

Sputnik V COVID-19 vaccine candidate appears safe and effective. The Lancet. 2.2.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00191-4/fulltext

BEHIND THE CURVE: THE LOST DAYS THAT MADE BERGAMO A CORONAVIRUS TRAGEDY. The New York Times. 2.2.2021.  https://www.nytimes.com/2020/11/29/world/europe/coronavirus-bergamo-italy.html

THL:n Mika Salminen tyrmää ehdotuksen kahdesta päällekkäisestä maskista: ”Lisää riskiä saada tartunta”. MTV Uutiset. 2.2.2021.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-n-mika-salminen-tyrmaa-ehdotuksen-kahdesta-paallekkaisesta-maskista-lisaa-riskia-saada-tartunta/

Vantaalla todettiin muuntovirusta – yli 700 koronakaranteenissa kouluista ja päiväkodeista. Vantaalaiskoulussa todetussa koronatartunnassa epäillään myös muuntovirusta. Iltalehti. 2.2.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/d846ed06-049d-4e49-8d34-90241124806f

Analyysi: Pääministeri Marinin väite tv-tentissä ei pidä paikkaansa – hallituksen esitys kaatui eduskunnassa siksi, että se oli sutta ja sekundaa. Pääministerin spontaanissa väittelyssä esittämä väite, että pakollisen negatiivisen testituloksen vaatiminen ei olisi käynyt eduskunnalle, ei ole alkuunkaan totta, kirjoittaa Iltalehden Lauri Nurmi. Iltalehti. 01.02.2021.  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/3cd6ca40-6b50-4b31-abec-d657deb2781b

Jyväskylässä löytyi uusia koronatartuntoja – kuntosalin tartuntaketju hämmästyttää edelleen: ”Monen tunnin väli”.  Viikon aikana kaupungissa todettujen koronavirustartuntojen määrä lähentelee 250:tä. Ilta-Sanomat. 1.2.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007775489.html

1 SARS-CoV-2 B.1.1.7 escape from mRNA vaccine-elicited neutralizing antibodies. 1.2.2021. https://www.citiid.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2021/02/POST-SUBMISSION_vaccine-DCv2-2.pdf

VARESE A novembre i decessi nel Varesotto sono cresciuti del 117% durante la seconda ondata del Covid. Basta questo dato, incontrovertibile e certificato, a fugare ogni dubbio sul fatto che gli effetti della pandemia sul nostro territorio siano stati devastanti. Varese News. 1.2.2021.  https://www.varesenews.it/2021/02/novembre-decessi-nel-varesotto-cresciuti-del-117-la-seconda-ondata-del-covid/1303554/

 

Helmikuu 1 – 10.

Johtopäätöksiä mallin rakenteesta. Sivonen blog. 31.1.2021. https://hsivonen.fi/mallin-rakenteesta/

COVID-19: ’People in their 30s are dying’ – ITU staff reveal brutal truth of being on the coronavirus frontline. Sky News. 31.1.2021. https://youtu.be/1qeuGILIOA4

How the Search for Covid-19 Treatments Faltered While Vaccines Sped Ahead.  Vaccine development exceeded everyone’s expectations. But the next few months will still bring many sick people — and doctors have woefully few drugs with which to treat them. The New York Times. 30.1.2021.  https://www.nytimes.com/2021/01/30/health/covid-drugs-antivirals.html

Neurokirurgilta suorat sanat Suomen koronatoimista: ”Kulkutaudin nujertamiseksi tarvitaan Lahtista ja konekivääriä”. ”Ongelmaan on olemassa ratkaisu, kun se päättäväisesti, vanhan liiton malliin tehdään: ryhdytään kansakuntana – ja lopulta ihmiskuntana – toimeen. Reippaus ei maksa mitään. Eliminoidaan kulkutauti Suomesta nyt, annetaan kesän ja rokotteen hoitaa asia maaliin”, neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäki sanoo. Uusi Suomi. 30.1.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/neurokirurgilta-suorat-sanat-suomen-koronatoimista-kulkutaudin-nujertamiseksi-tarvitaan-lahtista-ja-konekivaaria/

Typeryyden partaveitsi

Tutkijat uskovat: Koronasta tulee lasten sairaus, ja se kesyttää viruksen. Jos ennuste toteutuu, rokottamista ei tulevaisuudessa tarvita. Helsingin Sanomat. 30.1.2021. https://www.hs.fi/paivanlehti/30012021/art-2000007772380.html

Uutissuomalaisen debatti: THL:n entinen tutkimusprofessori: Suomeen tarvitaan koronasulku ja pakollinen karanteeni ulkomailta tuleville – sääntörikkomuksia on katsottu läpi sormien. Suomi on EU:n paras koronatoimissa, mutta jää jälkeen huippumaa Uudesta-Seelannista. Matti Jantusen mukaan ero johtuu siitä, että Uudessa-Seelannissa koronamääräykset ja -tavoitteet ovat velvoittavia… Uutissuomalainen. 30.1.2021. https://www.uutissuomalainen.fi/uutissuomalainen/3498210. https://www.savonsanomat.fi/uutissuomalainen/3498210

Offline: The case for No-COVID. The Lancet. 30.1.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00186-0/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

Coronavirus Vaccine Tracker. The New York Times. 30.1.2021. https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html

Johnson & Johnson’s Vaccine Offers Strong Protection but Fuels Concern About Variants. The vaccine’s efficacy rate dropped from 72 percent in the United States to just 57 percent in South Africa, where a highly contagious variant is driving most cases. New York Times. 29..1.2021.  https://www.nytimes.com/2021/01/29/health/covid-vaccine-johnson-and-johnson-variants.html

Johnson & Johnson Covid-19 vaccine is 66% effective in global trial, but 85% effective against severe disease, company says. CNN. 29.1.2021. https://edition.cnn.com/2021/01/29/health/johnson-coronavirus-vaccine-results/index.html

Medical myths: 13 COVID-19 vaccine myths. Of all the modern medical interventions we have at our disposal, few have been victim to as much falsehood as vaccines. As the world battles a pandemic, stripping the truth from the lies is more urgent than ever. Medical News Today. 26.1.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/medical-myths-13-covid-19-vaccine-myths

Death detective. A veterinarian traces how animals die, finding new threats to people and wildlife. Science. 29.1.2021. https://science.sciencemag.org/content/371/6528/454.summary

Everyday Covid mistakes we are all still making. People may relax because they know their friends are not at high risk. Then they’ll go and see their grandparents. Can we do more as individuals to help slow the spread of coronavirus? We ask the experts. The Guardian. 29.1.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/29/everyday-covid-mistakes-we-are-all-still-making?

IHP News #606; Done with Davos Highlights this week. Covid key news. YOUR WEEKLY UPDATE ON INTERNATIONAL HEALTH POLICIES. 28.1.2021. https://www.internationalhealthpolicies.org/newsletter/

SARS-CoV-2 variants of concern. In recent months variants of SARS-CoV-2 have been detected that are unusual in that they have many more genome mutations than previously found. These have been called ‘variants of concern’ (VOC) as it has been suggested that the genome mutations might impact transmission, immune control, and virulence. Below I cover each of these issues separately. Virology Blog. 28.1.2021. https://www.virology.ws/2021/01/28/sars-cov-2-variants-of-concern/

Research finds singing in some languages could spread COVID-19 more easily than others. CBS News. 28.1.2021. https://www.cbsnews.com/news/japan-covid-19-singing-choir-research-languages-super-spreader-coronavirus/#app

Nyt tuli selvä käänne Suomen tilanteeseen: 106 havaintoa koronamuunnoksesta – Mika Salminen varoittaa talvesta. Talvi on riskitekijä sille, että virukset pääsevät leviämään. Valtakunnallisella tasolla koronatilanne on nyt epävakaa Suomessa. Epidemian kiihtymisen riski vallitsee nyt koko maassa. Uusi Suomi. 28.1.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/nyt-tuli-selva-kaanne-suomen-tilanteeseen-106-havaintoa-koronamuunnoksesta-mika-salminen-varoittaa-talvesta/

How to protect yourself from the new coronavirus strains. PBS. 28.1.2021. https://www.pbs.org/newshour/show/how-to-protect-yourself-from-the-new-coronavirus-strains

Novavax COVID-19 Vaccine Demonstrates 89.3% Efficacy in UK Phase 3 Trial. Novanax. 28.1.2021.  https://ir.novavax.com/news-releases/news-release-details/novavax-covid-19-vaccine-demonstrates-893-efficacy-uk-phase-3

All countries should pursue a Covid-19 elimination strategy: here are 16 reasons why.  Michael Baker.  Countries trying to eliminate the virus have been far more successful and economically better off than those that have tried to suppress it.  The Guardian. 28.1.2021. https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/jan/28/all-countries-should-pursue-a-covid-19-elimination-strategy-here-are-16-reasons-why

Eine neue proaktive Zielsetzung für Deutschland zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 [Das NO-COVID-Ziel und die Green-Zone-Strategie]. Die Zeit. 28.1.2021.  https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-01/no-covid-strategie.pdf?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Coronavirus Drug and Treatment Tracker. The New York Times. 28.1.2021. https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-drugs-treatments.html

Manaus is collapsing again. Is a new coronavirus variant to blame? CNN. 28.1.2021. https://edition.cnn.com/2021/01/27/americas/manaus-brazil-covid-19-new-variant-intl/index.html

Coronavirus: The failings behind the UK’s abysmal death toll. The Guardian. 27.1.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/jan/27/the-failings-behind-the-uks-abysmal-death-toll

”Kaupungit päättivät”, sanoo Vapaavuori – Lasten harrastus­toimintaa avataan pääkaupunki­seudulla Husin vastustuksesta ja hallituksen linjauksesta huolimatta. Hus olisi pitänyt nykyiset rajoitukset voimassa. Helsingin Sanomat. 27.1.2021. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007766859.html?share=cddc12e45774bfb81523c8ddad245d70

Coronavirus variants: are they really more deadly? Here’s what scientists know so far. The Conversation. 27.1.2021. https://theconversation.com/coronavirus-variants-are-they-really-more-deadly-heres-what-scientists-know-so-far-153921

Tehtävänmäärittelyä kirjoittamatta ja kuolemia laskematta laumasuojamallinnettu. Henri Sivonen. 27.1.2021. https://hsivonen.fi/laumasuojamallinnus/

Vapaavuori ja pääkaupunkiseutu kapinoivat Sanna Marinin hallituksen linjaa vastaan – STM: lasten harrastustoiminnan avaaminen vastoin valtiovallan suositusta.  Pääkaupunkiseudun kuntien päätös avata lasten harrastustoiminnan rajoituksia on valtiovallan suositusten vastainen, vahvistetaan Talouselämälle myös sosiaali- ja terveysministeriöstä. Talouselämä. 27.1.2021.  https://www.talouselama.fi/uutiset/vapaavuori-ja-paakaupunkiseutu-kapinoivat-sanna-marinin-hallituksen-linjaa-vastaan-stm-lasten-harrastustoiminnan-avaaminen-vastoin-valtiovallan-suositusta/

Hallitus linjasi: karanteenin rikkomisesta voi tulla poliisiasia – Näin koronavalvontaa tehostetaan. Karanteenin noudattamatta jättäminen voi antaa aiheen pyytää poliisilta virka-apua. Lakiin sisältyy myös noudattamatta jättämistä koskeva kriminalisointi. Talouselämä. 27.1.2021.  https://www.talouselama.fi/uutiset/hallitus-linjasi-karanteenin-rikkomisesta-voi-tulla-poliisiasia-nain-koronavalvontaa-tehostetaan/

Vaccine 2.0: Moderna and other companies plan tweaks that would protect against new coronavirus mutations. Science. 26.1.2021.  https://www.sciencemag.org/news/2021/01/vaccine-20-moderna-and-other-companies-plan-tweaks-would-protect-against-new

On airborne virus transmission in elevators and confined spaces. Physics of Fluids 33, 26.1. 2021. https://doi.org/10.1063/5.0038180

”Vakavaa epidemiaa lykätään mahdollisimman pitkälle kevääseen”, sanoo STM – Näin rajoitustoimia yhtenäistetään valtakunnallisesti.
Hallitus antaa uuden lakiesityksen ravintoloita koskevien rajoitusten jatkosta lähiviikkoina. Talouuselämä. 26.1.2021. https://www.talouselama.fi/uutiset/vakavaa-epidemiaa-lykataan-mahdollisimman-pitkalle-kevaaseen-sanoo-stm-nain-rajoitustoimia-yhtenaistetaan-valtakunnallisesti/

Covid-19: New UK variant may be linked to increased death rate, early data indicate
BMJ 26.1.2021. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n230

Vaccines have been oversold as the pandemic exit strategy. Covid will be around for a long time — virus suppression is the right policy. Financial Times. 26.1.2021.  https://www.ft.com/content/17c44c96-39f2-4ada-badd-d65815b0a521

Hallituksen tiistainen periaatepäätös avaa maanantaina kerrottuja uusia koronalinjauksia ja niiden taustoja.  Helsingin Sanomat. 26.1.2021. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007764020.html

Hallituksen periaatepäätös: Liian aikainen koronasulku ei olisi perusteltua epidemian kiihtymisen estämiseksi. Hallituksen tiistainen periaatepäätös avaa maanantaina kerrottuja uusia koronalinjauksia ja niiden taustoja. Helsingin Sanomat. 26.1.2021.  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007764020.html

Espoon Nihtisillan kierrätys­keskuksessa 50 työntekijää saanut korona­tartunnan, viikko sitten käyneitä asiakkaita kehotetaan tarkkailemaan oloaan. Koronavirus todettiin 50 Nihtisillan kierrätyskeskuksen työntekijällä. Helsingin Sanomat. 26.1.2021. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007764076.html

Asiantuntijat ihmettelevät saksalaismedian tietoja Astra Zenecan rokotteesta – ”Tuntuu oudolta, miksi teho olisi yhtäkkiä noin huono”, sanoo THL:n ylilääkäri. Astra Zenecan koronavirusrokote on saatavilla olevan tutkimustiedon mukaan synnyttänyt viruksen vasta-aineita hyvin myös ikäihmisissä. Tämän takia odotuksena on, että rokote on heidänkin kohdalla tehokas. Helsingin Sanomat. 26.1.2021.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007763826.html

Hallituksen muistio: Virusmuunnokset kääntävät nykyisillä rajoituksilla tartunnat nousuun maaliskuussa – ”uusi lockdown ehkä tarpeen”. Mallinnuksen mukaan kesäkuussa voitaisiin todeta jopa noin 5000 tartuntaa päivässä, kun mukaan lasketaan kaikki oireettomat ja vähäoireiset. Iltasanomat. 26.1.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000007764875.html

Moderna develops new vaccine to tackle mutant Covid strain. US drugmaker warns current jab is less effective against South Africa variant. Financial Times. 25.1.2021. https://www.ft.com/content/c0c8f72c-e58e-4319-80c4-0db153ad85db

’THL: ”Sen voi unohtaa, että kesään mennessä kaikki halukkaat saisivat rokotuksen” – massarokotusten aloittaminen viivästyy ainakin kuukaudella. MTV Uutiset. 25.1.2021.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-sen-voi-unohtaa-etta-kesaan-mennessa-kaikki-halukkaat-saisivat-rokotuksen-massarokotusten-aloittaminen-viivastyy-ainakin-kuukaudella/8046538#gs.royadp

Rückschlag bei Corona-Impfstoff: Astra-Zeneca-Vakzin wirkt bei Senioren wohl kaum. Der deutschen Impfstrategie droht ein Fiasko: Bei älteren Menschen soll das Mittel des britisch-schwedischen Konzerns eine Wirksamkeit von nur acht Prozent haben. Handelsblatt. 25.1.2021.  https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/pandemie-bekaempfung-rueckschlag-bei-corona-impfstoff-astra-zeneca-vakzin-wirkt-bei-senioren-offenbar-kaum/26849788.html

What a recent Covid-19 flight outbreak tells us about spread on planes
“Is flying safe?” is the wrong question. VOX. 25.1.2021. https://www.vox.com/22248738/test-covid-flying-mandatory-safe-flights

Saksalaismedia: Astra Zenecan rokote olisi saamassa EU:lta luvan vain alle 65-vuotiaille, koska teho on heikko sitä vanhemmilla. Helsingin Sanomat. 25.1.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007759719.html

Why are people still flying into the UK despite Covid rules? Crowded scenes at Heathrow airport has prompted concerns about reasons permitted for foreign travel. The Guardian. 25.1.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/25/why-are-people-still-flying-into-the-uk-despite-covid-rules

Presidenttien pandemia-asiantuntija Fauci avautui The New York Timesille Trumpin kaudesta: ”Olin kuin haisunäätä eväsretkellä”. Anthony Fauci kertoo perheensäkin saaneen tappouhkauksia hänen kiistettyä Trumpin ylioptimistisia puheita koronaviruksesta. Helsingin Sanomat. 25.1.2021.

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Ilomantsissa iso määrä virusmuunnosta, hallitus kertoi uusista torjuntatoimista, Suomessa 11 kuollutta ja 192 tartuntaa. Päivitämme tähän juttuun uusimmat tiedot koronaviruksen tilanteesta. YLE-Uutiset 25.1.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11212596

Hallitus kertoi suunnitelmansa virusmuunnoksen pysäyttämiseksi: Nykyiset rajoitukset jatkuvat toistaiseksi – alueellisista toimista valtakunnalliseen epidemian torjuntaan. Hallitus varautuu virusmuunnoksen leviämiseen kolmen portaan torjuntatoimilla. YLE-Uutiset. 25.1.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11754271

THL: Ikäihmisten rokottamisen aikataulu täysin auki – rokottaminen jouduttu keskeyttämään monissa kunnissa. MTV-Uutiset. 25.1.2021.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-ikaihmisten-rokottamisen-aikataulu-taysin-auki-rokottaminen-jouduttu-keskeyttamaan-monissa-kunnissa/8044670?mtv_ref=twb_uutiset_uusimmat#gs.ro8jq0

Suomi saattaa olla koronan jälkeen pysyvästi erilainen maa – professori Heikki Hiilamo uskoo, että pian alkaa konkurssien aalto. Koronaepidemia on kuin hidastettu tsunami. ”Vasta kun hyökyaalto laskee ja vetäytyy, päästään katsomaan, mitkä ovat todelliset vauriot”, Heikki Hiilamo sanoo. Helsingin Sanomat. 25.1.2021.  https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000007760978.html

Espoolaisessa hoivakodissa koronatartunta 20 asukkaalla, joista viisi on kuollut. HS kokoaa tähän juttuun tärkeimmät uutiset koronaviruksesta maailmalta ja Suomesta. Helsingin Sanomat. 24.1.2021.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007759719.html

U.S. Passes 25 Million Confirmed Cases Of COVID-19. The country’s first case of the infection was diagnosed almost exactly a year ago. Huffpost. 24.1.2021. https://www.huffpost.com/entry/us-25-million-covid-19-cases_n_600da3dec5b6f401aea55dc5?ncid=engmodushpmg00000006&guccounter=1

The coronavirus in winter may be worse than scientists thought. Quartz. 24.1.2021.  https://qz.com/1961313/the-coronavirus-in-winter-may-be-worse-than-scientists-thought/

THL:n ylilääkäri koronarokotteiden viivästyksistä: ”Tässä täytyy nyt vain kärvistellä ja odotella”. Tärkeintä olisi saada ikäihmiset rokotettua mahdollisimman nopeasti, asiantuntijat sanovat. YLE Uutiset. 24.1.2021.  https://yle.fi/uutiset/3-11753777

Suomi ryhtyi tutkimaan koronamuunnoksia, jotta rajoitukset voisi kohdistaa tarkemmin – koneisto voi tutkia tuhansia virusnäytteitä kerralla. Uusilla tutkimuksilla selvitetään, mistä virusvariantit ovat peräisin ja kuinka laajasti ne ovat levinneet. YLE Uutiset. 24.1.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11752337

Lähetti-rna ponnahti maineeseen koronarokotteissa, ja pian sillä voidaan parantaa myös syöpää ja ms-tautia. Menetelmän mahdollistajat ansaitsevat nobelin, sanoo lääkeyhtiö Modernan perustaja. Helsingin Sanomat. 24.1.2021.  https://www.hs.fi/paivanlehti/24012021/art-2000007759261.html

Joukko­rokotusten aloittaminen uhkaa lykkääntyä Suomessa lääke­yhtiö Astra Zenecan ongelmien takia: ”Onhan tämä suuri pettymys”. Alun perin rokotteita odotettiin Suomeen suuria määriä helmikuun puolivälistä lähtien. Alustavan tiedon mukaan ensimmäinen lähetys jää alle sadantuhannen rokotteen. Helsingin Sanomat. 24.1.2021. https://www.hs.fi/paivanlehti/24012021/art-2000007758507.html

Suositus: Ei rokotuksia saattohoidossa oleville. Koronarokotteesta johtuvat haitat suhteutettava sen tuomaan hyötyyn, kun rokotteen antamista harkitaan iäkkäille heikkokuntoisille. Helsingin Sanomat. 24.1.2021.  https://www.hs.fi/paivanlehti/24012021/art-2000007759538.html

Viro voisi testata Suomeen matkaavat työn­tekijät, sanoo Viron ulkoministeri HS:lle – Haavisto: Suomi toden­näköisesti sulkee rajansa keskiviikkona ehdotuksesta huolimatta. Viron hallitus toivoo Suomen harkitsevan vielä keskiviikkona voimaan tulevia ankaria matkustusrajoituksia. Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu kertoo HS:lle, että Viro on ehdottanut Suomelle mallia, joka helpottaisi Suomen vastuuta työntekijöiden testaamisesta. Helsingin Sanomat. 24.1.2021.  https://www.hs.fi/paivanlehti/24012021/art-2000007759067.html

Tornion ja Ylitornion johtajat: Hallituksen rajatiukennukset jättivät tulkinnanvaraa – ”Kuuluuko päiväkodin hoitajan työ huoltovarmuuden kannalta välttämättömiin tehtäviin?”
Lisää ohjeita kaivataan esimerkiksi siitä, mikä on välttämätön työtehtävä. Helsingin Sanomat. 24.1.2021. https://www.hs.fi/paivanlehti/24012021/art-2000007758607.html

Coronavirus live: UK lockdown ’long way’ from lifting, says Hancock; Israel still seeing cases after first Pfizer jab administered. The Guardian. 24.1.2021. https://www.theguardian.com/world/live/2021/jan/24/coronavirus-live-news-us-nears-25m-cases-as-three-infections-linked-to-australian-open-confirmed-as-uk-strain

‘A complete massacre, a horror film’: inside Brazil’s Covid disaster. Hospitals in Amazonas state overwhelmed after surge in infections linked to new variant, leaving many without even the most basic supplies [Manaus]. The Guardian. 24.1.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/24/brazil-covid-coronavirus-deaths-cases-amazonas-state

New Zealand records first Covid community case in two months. Woman was released from managed isolation on 13 January following two negative tests and visited 30 locations in Northland. 24.1.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/24/new-zealand-records-first-covid-community-case-intwo-months

Jeremy Hunt: ‘This lockdown just isn’t working quickly enough’.  The Guardia. 24.1.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/jan/24/jeremy-hunt-this-lockdown-just-isnt-working-fast-enough-covid

Britanniasta on löytynyt myös toista, vielä tarttuvampaa virusmuotoa – Britannia rajoittaa matkustusta Etelä-Afrikasta. Ainakin Hollanti, Saksa, Sveitsi ja Turkki ovat jo aiemmin pysäyttäneet lennot Etelä-Afrikasta toisen uuden virusmuunnoksen takia. YLE Uutiset. 24.1.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11714374

Interview: Rachel Clarke: ‘NHS staff are burning with frustration and grief at this second wave’. The Guardian. 24.1.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/24/rachel-clarke-nhs-staff-are-burning-with-frustration-and-grief-at-this-second-wave

Vuotavatko karanteenit, testataanko rajoilla todella kaikki? – Hallituksen toimet herättävät kysymyksiä, lisää päätöksiä luvassa maanantaina. Matkustamista tiukennetaan, mutta samalla lennot riskimaista alkavat uudelleen. Tiukan testaamisen ja karanteenien pitäisi torjua uudet virusriskit. Talouselämä. 23.1.2021.  https://www.talouselama.fi/uutiset/vuotavatko-karanteenit-testataanko-rajoilla-todella-kaikki-hallituksen-toimet-herattavat-kysymyksia-lisaa-paatoksia-luvassa-maanantaina/

China: Wuhan returns to normal as world still battling Covid-19 pandemic. Early Saturday morning, residents in the central Chinese city where the virus was first detected were jogging and practicing tai chi in a fog-shrouded park beside the mighty Yangtze River. Business Standard. 23.1.2021.  https://www.business-standard.com/article/current-affairs/china-wuhan-returns-to-normal-as-world-still-battling-covid-19-pandemic-121012300375_1.html

Covid: ’More deadly’ UK variant claim played down by scientists. Scientists say signs a new coronavirus variant is more deadly than the earlier version should not be a ”game changer” in the UK’s response to the pandemic. BBC News. 23.1.2021. https://www.bbc.com/news/uk-55779171

Covid: Gap between Pfizer vaccine doses should be halved, say doctors. Senior doctors are calling on England’s chief medical officer to cut the gap between the first and second doses of the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine. BBC News. 23.1.2021. https://www.bbc.com/news/uk-55777084

Grant Shapps faces fury over mass Covid outbreak at DVLA. Minister under fire for ‘shameful’ virus spread as staff told to work on with more than 500 cases at agency in Swansea. The Guardian. 23.1.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/23/minister-faces-fury-over-mass-covid-outbreak-at-top-government-agency.

Covid-19: A successful vaccination drive is crucial to Boris Johnson’s government. It would restore faith in his premiership and deflate the Conservative Party’s lockdown rebels. 23.1.2021.  https://www.economist.com/britain/2021/01/23/a-successful-vaccination-drive-is-crucial-to-boris-johnsons-government?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Infections v injections: The marathon of covid-19 vaccination. Even as governments sprint to get inoculate programmes going, they need to keep an eye on what comes next. The Econmomist. 23.1.2021. https://www.economist.com/leaders/2021/01/20/the-marathon-of-covid-19-vaccination?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

A call for arms: Asian governments are needlessly hampering vaccination drives. Nationalism and geopolitics, among other things, are slowing inoculations. The Economist 23.1.2021.  https://www.economist.com/asia/2021/01/23/asian-governments-are-needlessly-hampering-vaccination-drives?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Chinese covid vaccines. China’s jabs may have an important role But there is uncertainty over their efficacy. The Economist. 23.1.2021. https://www.economist.com/science-and-technology/2021/01/23/chinas-jabs-may-have-an-important-role?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

How fast can vaccination against covid-19 make a difference? Israel has some answers. The Economist. 23.1.2021. https://www.economist.com/science-and-technology/2021/01/23/how-fast-can-vaccination-against-covid-19-make-a-difference?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Britanniasta on löytynyt myös toista, vielä tarttuvampaa virusmuotoa – Britannia rajoittaa matkustusta Etelä-Afrikasta. Ainakin Hollanti, Saksa, Sveitsi ja Turkki ovat jo aiemmin pysäyttäneet lennot Etelä-Afrikasta toisen uuden virusmuunnoksen takia. YLE Uutiset. 24.1.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11714374

Hallitus päätti uusista rajoituksista: Vain välttämätön työmatka­liikenne rajoilla sallitaan, rajoitukset voimaan keskiviikkona 30 päiväksi. Ensi viikosta lähtien sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne. Kaikki maahan tulevat on määrä testata ja ohjata tarvittaessa karanteeniin. Ensi viikon alussa hallitus pohtii myös muita rajoituksia Suomen sisällä. Helsingin Sanomat. 22.1.2021. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007758174.html

Prevalence of SARS-CoV-2 Infection in Children and Their Parents in Southwest Germany. JAMA Network. 22.1.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2775656

Covid-19 news: UK variant may be 30 per cent more deadly. The latest coronavirus news updated every day including coronavirus cases, the latest news, features and interviews from New Scientist and essential information about the covid-19 pandemic. New Scientist. 22.1.2021. Read more: https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-uk-variant-may-be-30-per-cent-more-deadly/#ixzz6kJ02q5NJ

DEADLY STRAIN New Covid strain is between 30-90% more deadly, say scientists – but vaccine still works. The SUN. 22.1.2021.  https://www.thesun.co.uk/news/politics/13821631/new-covid-19-variant-more-deadly/510

In U.K. Hospitals, a Desperate Battle Against a Threat Many Saw Coming. Hospitals are straining to cope with a new coronavirus variant, despite warnings last year that more preparations were needed for an expected surge of cases in the winter. The New York Times. 22.1.2021.  https://www.nytimes.com/2021/01/21/world/europe/uk-hospitals-covid-variant.html

New mutations raise specter of ‘immune escape’. Science 22.1.2021.  https://science.sciencemag.org/content/371/6527/329

Suomeen saapuvien matkustajalentojen rajoitukset Ison-Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta päättyvät 25.1.2021.  Traficom. 22.1.2021. https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/suomeen-saapuvien-matkustajalentojen-rajoitukset-ison-britanniasta-irlannista-ja

Sharing a car? Here’s which windows to open to lower the risk of coronavirus transmission. Cars’ small, sealed interiors rule out social distancing and can trap coronavirus particles. The Irish Times. 22.1.2021. https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/sharing-a-car-here-s-which-windows-to-open-to-lower-the-risk-of-coronavirus-transmission-1.4461137

Entry restrictions and health measures in place in Finland. The Government will reassess the need for and extent of the restrictions on entry  based on the epidemiological situation.  Valtioneuvosto Stadsrådet. 22.1.2021. https://valtioneuvosto.fi/maahantulon-rajoitukset

The vaccine rollout may not signal an immediate end to the Covid-19 epidemic, according to latest modeling from Imperial’s Covid-19 Response Team. Imperial College. 21.1.2021. https://www.imperial.ac.uk/news/212993/vaccines-signal-immediate-epidemic-researchers/

COVID-19 Vaccine: What You Need to Know. Johns Hopkins. updated 21.1.2021. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid-19-vaccine-what-you-need-to-know

Tracking covid-19 across the world. Follow the global path of the coronavirus with our interactive guide. The Economist. 21.1.2021. https://www.economist.com/graphic-detail/tracking-covid-19-across-the-world?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Updated estimates of the prevalence of long COVID symptoms. Office of National Statistics. 21.1.2021. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/adhocs/127

Wear medical-grade masks if you can’t socially distance, Britons told. As new Covid variants emerge, scientists advise use of FFP masks that filter inflow and outflow of air. The Guardian. 21.1.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/jan/21/wear-medical-grade-masks-if-you-cant-self-isolate-britons-told

NERVTAG note on B.1.1.7 severity. SAGE Meeting Paper. 21.1.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/955239/NERVTAG_paper_on_variant_of_concern__VOC__B.1.1.7.pdf

Tammikuu 21 – 31

Immunisation (vaccination), asymptomatic infection, herd immunity and the new variants of COVID 19. MedRxiv. 20.1.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.16.21249946v1.full.pdf

Tutkimus: Puhuminen levittää koronaa tehokkaammin kuin yskäisy – pienennä riskiä näin. MTV Uutiset Live selvitti, miten eri kasvomaskit estävät viruksen leviämisen yskän iskiessä.
Brittitutkijat esittävät Proceeding of the Royal Society A -tiedelehdessä, että puhuminen levittää koronaa yhtä tehokkaasti kuin lyhyt yskäisy. MTV-Uutiset. 20.1.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkimus-puhuminen-levittaa-koronaa-tehokkaammin-kuin-yskaisy-pienenna-riskia-nain/8042056

Talking can spread Covid as much as coughing, says research. Tiny aerosols of the virus emitted when speaking linger in air for longer than larger drolets from a cough. The Guardian. 20.1.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/20/talking-can-spread-covid-as-much-as-coughing-says-research

Could talking spread Covid-19 as much as coughing does? Viral aerosols emitted when speaking linger in air longer than larger droplets, study says. The Irish Times. 20.1.2021.  https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/could-talking-spread-covid-19-as-much-as-coughing-does-1.4463095

Evolution of spray and aerosol from respiratory releases: theoretical estimates for insight on viral transmission. Proceedings of the Royal Society. 20.1.2021.  https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2020.0584

EXPLAINED: Why is Austria making FFP2 masks mandatory?. The Local/Austria. 20.1.2021.  https://www.thelocal.at/20210120/explained-why-is-austria-making-ffp2-masks-mandatory

“What We’re Dealing with Now Is a New Pandemic”. Can We Stop a Super Coronavirus? The new variants of the coronavirus are even more dangerous than those known so far. Researchers and politicians fear a sharp increase in the number of infections, with dramatic consequences like those seen in Britain. Can Germany still stop the new killers?. Spiegel International. 19.1.2021. https://www.spiegel.de/international/world/can-germany-stop-the-new-supervirus-a-e9ffc207-0015-4330-8361-b306f6053e15

Tukahduttaminen ja rokottaminen eivät ole vaihtoehtoja

The virus death toll in the U.S. has passed 400,000. The New York Times. 19.1.2021.  https://www.nytimes.com/2021/01/19/us/coronavirus-deaths-usa-400000.html

Smittspridningen främst mellan bekanta. SPANIEN RIKS Andelen utbrott av Covid-19 inom familjer och mellan vänner har ökat från 60 till 80 procent på knappt en månad. Sydkusten 19.1.2021.  https://www.sydkusten.es/engine.php?sectionId=11&articleId=31147

Can vaccines stop the spread of coronavirus? Some scientists say the fixation with stopping transmission of the virus is wide off the mark. Politico. 19.1.2021. https://www.politico.eu/article/can-vaccines-stop-the-spread-of-coronavirus/

Manaus volta a registrar mais de 200 enterros neste sábado. Mais da metade destes óbitos foram ocasionados pela covid-19, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus. Am1 Online. 19.1.2021. https://amazonas1.com.br/manaus/manaus-volta-a-registrar-mais-de-200-enterros-neste-sabado/

Can coronavirus variants reinfect people and evade the vaccines? New Scientist. 19.1.2020.  Read more: https://www.newscientist.com/article/2265221-can-coronavirus-variants-reinfect-people-and-evade-the-vaccines/#ixzz6k7eKbe2k

Entry quarantine upon arrival in Norway from red and yellow countries/regions. The quarantine regulations will be updated as new information becomes available and can change quickly. Familiarise yourself with which regulations apply when you return to Norway. Below you will find the maps of red and yellow countries in Europe.  Norwegian Institute of Public Health. Published 11.02.2020 Updated 19.01.2021.  https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen: Koronarajoitusten kanssa on jaksettava sinnitellä. Valtionvarainministeriö. 19.1.2021.  https://vm.fi/-/koronaepidemian-kokonaiskuvan-tarkastelua

SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. BioRxiv. 19.1.2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.427166v1

Escape of SARS-CoV-2 501Y.V2 variants from neutralization by convalescent plasma. https://www.ahri.org/wp-content/uploads/2021/01/MEDRXIV-2021-250224v1-Sigal.pdf

Emergence of a novel SARS-CoV-2 strain in Southern California, USA. MedRxiv. 18.1.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.21249786v1

Covid Response Was a Global Series of Failures, W.H.O.-Established Panel Says. An interim report is both a bleak recounting of deadly missteps and an early blueprint for repairs: “We have failed in our collective capacity.” the New York Times. 18.1.2021. https://www.nytimes.com/2021/01/18/world/europe/virus-WHO-report-failures.html

Vaccines Need Not Completely Stop COVID Transmission to Curb the Pandemic. Lessons from other viruses show that even if vaccines don’t completely stop disease spread, they can still successfully contain it. Scientific American. 18.1.2021.  https://www.scientificamerican.com/article/vaccines-need-not-completely-stop-covid-transmission-to-curb-the-pandemic1/

How the pandemic wiped the smile off our faces (literally). Put a mask on and you lose the subtlest form of communication. Long reads and life 1843 magazine. 18.1.2021. https://www.economist.com/1843/2021/01/18/how-the-pandemic-wiped-the-smile-off-our-faces-literally?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud

Germany weighs up mandatory FFP2 masks in shops and on transport. Respiratory masks already compulsory in Bavaria over fears of coronavirus mutations. The Guardian. 18.1.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/jan/18/germany-weighs-up-mandatory-ffp2-masks-in-shops-and-on-transport

Household transmission of SARS-CoV-2 and risk factors for susceptibility and infectivity in Wuhan: a retrospective observational study. The Lancet. 18.1.2020.  https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30981-6/fulltext

Nyt puhuu riskien todellinen asiantuntija: ”Pandemian ongelma ei ole pandemia” – Länsimaat maksavat kovaa hintaa kohtalokkaasta virheestä. Pandemian jo vuonna 2007 ennustanut Nassim Nicholas Taleb varoittaa kohtalokkaista virheistä koronaviruksen kanssa. ”Katsokaa Kiinaa nyt”, hän kommentoi. Uusi Suomi. 17.1.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/nyt-puhuu-riskien-todellinen-asiantuntija-pandemian-ongelma-ei-ole-pandemia-lansimaat-maksavat-kovaa-hintaa-kohtalokkaasta-virheesta/

Immunisation, asymptomatic infection, herd immunity and the new variants of COVID 19. MedRxiv.16.1.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.16.21249946v1.full.pdf

Herd immunity by infection is not an option. Science. 15.1.2021. https://science.sciencemag.org/content/371/6526/230#BIBL

Second report on progress. Prepared by the Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response for the WHO Executive Board, January 2021. 15.1.2021. https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/01/Independent-Panel_Second-Report-on-Progress_Final-15-Jan-2021.pdf

Three-quarters attack rate of SARS-CoV-2 in the Brazilian Amazon during a largely unmitigated epidemic [Manaus]. Science 15.1.2021.  https://science.sciencemag.org/content/371/6526/288.full

Coronavirus updates: Biden announces $1.9 trillion economic and health-care rescue plan; daily death toll again exceeds 4,000. The Washington Post. 15.1.2021. https://www.washingtonpost.com/nation/2021/01/14/coronavirus-covid-updates/

At least 11.1 million people have have received one dose of the vaccine in the U.S. More than 1.2 million people have been fully vaccinated in states reporting. 30.6 million doses have been distributed. The Washington Post. 15.1.2021. https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/covid-vaccine-states-distribution-doses/

More than 387,000 people have died from coronavirus in the U.S. More than 23,256,000 cases have been reported. The Washington Post. 15.1.2021.  https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/national/coronavirus-us-cases-deaths/

China records first Covid death since May as WHO team arrives in Wuhan. Delegation arrives as China suffers growing outbreak of coronavirus in Hebei province. The Guardian. 14.1.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/jan/14/china-records-first-covid-death-since-may-as-who-team-arrives-in-wuhan

Length of Stay in ICU of Covid-19 Patients in England, March – May 2020. 13.1.2021. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/length-of-stay-in-icu-of-covid19-patients-in-england-march–may-2020(af2643b9-c8b7-4951-a9f2-32a54d461072).html

We’ve got intelligence all wrong – and that’s endangering our future. A narrow focus on IQ to determine success is depriving us of key decision-making smarts, as our faltering response to problems such as covid-19 and climate change shows. New  Scientist. 13.1.2021. https://www.newscientist.com/article/mg24933174-700-weve-got-intelligence-all-wrong-and-thats-endangering-our-future/

Read more: https://www.newscientist.com/article/mg24933174-700-weve-got-intelligence-all-wrong-and-thats-endangering-our-future/#ixzz6jd35Qkhu

Immunological characteristics govern the transition of COVID-19 to endemicity. Science. 12.1.2021. https://science.sciencemag.org/content/early/2021/01/11/science.abe6522

Onko Suomi valmis, jos uusi virusmuunnos leviää? ”Ei ole varmaa tietoa siitä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei”, myöntää THL:n Mika Salminen.  Irlannissa brittimuunnoksen osuus tartunnoista nousi muutamassa viikossa neljännekseen. Helsingin Sanomat 12.1.2021. https://www.hs.fi/paivanlehti/12012021/art-2000007733476.html

Helsinki aikoo järjestää testausta Viron-laivoilla jo loppuviikosta, Turussa vielä selvitellään Ruotsin-laivamatkustajien testausta.  Helsinki-Vantaan lentoasemalla testataan jo lähes kaikki riskimaista tulijat. THL suosittelee, että testaus laajennetaan kaikille raja-asemille, jotta virusmuunnosten leviämistä Suomeen voidaan ehkäistä ja hidastaa. Helsingin Sanomat 12.1.2021.  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007735419.html

”Rokotteita on tulossa yli kansallisen tarpeen”, ”Suhtaudutaan hyvin naiivisti eurooppalaiseen yhteistyöhön” – näin Marin, Orpo ja Halla-aho sanoivat korona­rokotuksista.  Koronarokotukset puhuttivat IS:n puheen­johtajatentissä maanantaina. Iltasanomat. 12.1.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000007735421.html

Tutkijat: Italian ensimmäinen korona­potilas sai ehkä tartunnan jo marraskuussa 2019 – hakeutui lääkäriin ihottuman vuoksi. Milanolaisen 25-vuotiaan naisen näytteestä löytyi yllättäen jälkiä koronaviruksesta. Iltasanomat.12.1.2021. https://www.is.fi/tiede/art-2000007735423.html

Current #COVID19 aerosol study: at least 50% of seats in the Concert Hall can be occupied. Orchestramanagement. 11.1.2021.  https://orchestramanagement.wordpress.com/2021/01/11/current-covid19-aerosol-study-at-least-50-of-seats-in-the-concert-hall-can-be-occupied/

Can You Still Spread Covid-19 After You Get Vaccinated? Scientists say even vaccinated people need to take Covid precautions.  Wall Street Journal. 11.1.2021.  https://www.wsj.com/articles/can-you-still-spread-covid-19-after-you-get-vaccinated-11610379107

Andamento della mortalità giornaliera (SiSMG) nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19 – 1 settembre – 29 dicembre 2020. Ministero della Salute, Nuovo Coronavirus. 11.1.2021.  http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioPubblicazioniNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=2996

Tammikuu 11 – 20.

We’re going to have a great summer’: an interview with Matt Hancock. The Spectator. 9.1.2021.  https://www.spectator.co.uk/article/were-going-to-have-a-great-summer-an-interview-with-matt-hancock

D-vitamiinia suositellaan nyt monille, mutta voiko se todella suojata covid-19-taudilta? Asian­tuntijat vastaavat neljään kysymykseen D-vitamiinista. D-vitamiinia saa tähän vuodenaikaan kalasta, maidosta, kasvirasvalevitteistä ja ravintolisistä. Perusterveen aikuisenkin kannattaa käyttää D-vitamiinilisää ainakin suositusten verran, vaikka vitamiinin hyödyistä koronavirustautiin ei ole vahvaa näyttöä. 9.1.2021. https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000007727860.html

Martin Scheinin: Suomi tarvitsee nyt rytminvaihdoksen kilpailussa koronavirusta vastaan. Perustuslakiblogi. 7.1.2021. https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2021/01/07/martin-scheinin-suomi-tarvitsee-nyt-rytminvaihdoksen-kilpailussa-koronavirusta-vastaan/

Nyt tarvitaan poikkeusolot mutta ei valmiuslakia – painamalla tartunnat nollaan Suomi voi säästää lukuisia ihmishenkiä. Sisä- ja ulkorajojen yli liikkumista tulisi rajoittaa tiukasti. Helsingin Sanomat. 7.1.2021. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007725020.html

SARS-CoV-2 Transmission From People Without COVID-19 Symptoms. JAMA. 7.1.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707

New York reports first case of new coronavirus variant as U.K. orders third national lockdown. See  also ”Health experts consider delaying second vaccine dose to stretch limited supply to more patients” etc.  The Washington Post. 5.1.2021.  https://www.washingtonpost.com/nation/2021/01/04/coronavirus-covid-live-updates-us/

Viral mutations may cause another ‘very, very bad’ COVID-19 wave, scientists warn. Science. 5.1.2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/01/viral-mutations-may-cause-another-very-very-bad-covid-19-wave-scientists-warn

Eine Frage der Würde: Die Corona-Krise hat Missstände in Pflegeheimen besonders deutlich gemacht. Wir müssen uns fragen, wie wir in Zukunft mit den Schwächsten und Ältesten umgehen wollen. Frankfurter Allgemenine Zeitung. 5.1.2021.  https://zeitung.faz.net/faz/rhein-main/2021-01-05/eine-frage-der-wuerde/554435.html

Unraveling the flaws of estimates of the infection fatality rate for COVID-19. Journal of Travel Medicine. 4.1.2021. https://academic.oup.com/jtm/advance-article/doi/10.1093/jtm/taaa239/6062388

Montreal: Scientists urge provinces to take action to curb aerosol spread of COVID-19. CBC. 4.1.2021.  https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/experts-ask-provinces-update-health-guidelines-covid-aerosol-airborne-transmission-1.5860809

Airflows inside passenger cars and implications for airborne disease transmission. Science Advances.1.1.2021.  https://advances.sciencemag.org/content/7/1/eabe0166.full

How Victoria’s coronavirus outbreak spread from a Melbourne restaurant to Leongatha. ABC Net. 1.1.2021. https://www.abc.net.au/news/2021-01-01/heres-what-we-know-about-victorias-coronavirus-outbreak/13026068

Tammikuu 1 – 10.

Coronavirus disease (COVID-19): Herd immunity, lockdowns and COVID-19. WHO. 31.1.2020. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19

Build Back Fairer: The COVID-19 Marmot Review. The Institute for Health and Equity. 31.12.2020.  http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review

Ratio of COVID-19 fatalities to inf. 2020. Metaculus. 31.12.2020. https://www.metaculus.com/questions/3755/what-will-be-the-ratio-of-fatalities-to-total-estimated-infections-for-covid-19-by-the-end-of-2020/

Wuhan: nearly 490,000 people could have had Covid, study finds. Official tests for antibody prevalence suggest an infection rate 10 times higher than official number. Guardian. 30.12.2020. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/30/wuhan-nearly-490000-people-could-have-had-covid-study-finds

Tartuntoja tutkiva professori: ”Jos jokainen lopettaisi puhumisen, pandemia kuolisi pois”
Hiljainen puhe tai vaikeneminen tyystin vähentää merkittävästi pisaroiden erittymistä. Siksi hiljaisuusääntö julkisissa tiloissa voisi auttaa koronatartuntojen hillinnässä. Jos kaikki lopettaisivat puhumisen pariksi kuukaudeksi, pandemia kuolisi pois, väittää professori. Uusi Suomi. 25.12.2020. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/tartuntoja-tutkiva-professori-jos-jokainen-lopettaisi-puhumisen-pandemia-kuolisi-pois/

Seropositivity in blood donors and pregnant women during 9-months of SARS-CoV-2 transmission in Stockholm, Sweden. MedRxiv (BMJ). 24.12.2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.24.20248821v1

U.K. variant puts spotlight on immunocompromised patients’ role in the COVID-19 pandemic. Science.  23.12.2020.  https://www.sciencemag.org/news/2020/12/uk-variant-puts-spotlight-immunocompromised-patients-role-covid-19-pandemic

Video: Näin koronavirus leviää aerosolien välityksellä – kulkeutuvat jopa huoneen toiselle puolelle. Aalto-yliopiston apulaisprofessori kehottaa noudattamaan suosituksia ja välttämään ison porukan jouluillallisia. Ilta-Sanomat. 23.12.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007700597.html?cs

Elimination could be the optimal response strategy for covid-19 and other emerging pandemic diseases. BMJ. 22.12.2020. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4907

Ilmateitse välittyvät pisarat ja korona – Ville Vuorinen. YouTube. 22.12.2021. https://www.youtube.com/watch?v=YrBQCkHAtlk&feature=youtu.be

SARS-CoV-2 antibody seroprevalence in the general population and high-risk occupational groups across 18 cities in Iran: a population-based cross-sectional study. The Lancet / Infectious Diseases. 21.12.2020. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30858-6

Koronavirus Bergamossa, kuolleisuustiedot: traagiset kaksi kuukautta painavat 78% enemmän kuin 2020. Istat-luvut syyskuuhun ja normalisoitu käyrä. Mutta joissakin keskuksissa nousu jatkui loppukesällä. Corriere della Sera / Bergamo. 20.12.2020.  https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_dicembre_09/02-bergamo-testcorriere-web-bergamo-fb1dc8e4-39ef-11eb-bd0f-1c432ae6dd98.shtml

Length of Covid hospital stays exceed first wave average as NHS capacity nears brink
Doctors are keeping patients in hospital longer to prevent a repeat of the first wave, where rapid discharges seeded Covid in care homes. The Telegraph. 19.12.2020. https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/length-covid-hospital-stays-exceed-first-wave-average-nhs-capacity/

Comparative evaluation of clinical manifestations and risk of death in patients admitted to hospital with covid-19 and seasonal influenza: cohort study. BMJ. 15.12.2020.  https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4677

Coronavirus: 1 in 11 Britons have developed antibodies against Covid, new estimates show. ‘Substantial variation’ in antibody positivity between different regions of England, says Office for National Statistics. Independent. 14.12.2020. https://www.independent.co.uk/news/health/covid-cases-antibodies-uk-london-b1773283.html

Facing up to long COVID. The Lancet. 12.12.2020. https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS0140-6736(20)32662-3/fulltext

Weekly national Influenza and COVID19 surveillance report. Week 50 report (up to week 49 data). Public Health England. 10.12.2020.  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/942969/Weekly_Flu_and_COVID-19_report_w50_FINAL.PDF

Uudessa-Seelannissa saa jo kokoontua juhlimaan vapaasti – Saarivaltio pysäytti viruksen ”suureen vallihautaan”. Uusi-Seelanti on rankattu koronakriisin hoidossa maailman parhaaksi maaksi. Mitä siellä on tehty toisin kuin Suomessa? YLE Uutiset. 5.12.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11676950

Infection and mortality of healthcare workers worldwide from COVID-19: a systematic review. BMJ Global Health. 4.12.2020. https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/12/e003097.full.pdf

 

Joulukuu 1 – 31

Dr. Fauci Warns – Avoid These 4 Places at All Costs If You Don’t Want to Catch the Coronavirus [Restaurant, Bar, Public Transport, Gym] (Especially #3). Napa County Mag. 29.11.2020. https://napacountymag.com/dr-fauci-warns-avoid-these-4-places-at-all-costs-if-you-dont-want-to-catch-the-coronavirus-especially-3/

Ratio of COVID-19 fatalities to inf. 2020. Metaculus. 28.11.2020. https://www.metaculus.com/questions/3755/what-will-be-the-ratio-of-fatalities-to-total-estimated-infections-for-covid-19-by-the-end-of-2020/

So schnell verbreitet sich das Coronavirus in Innenräumen. Unser Rechner zeigt, wann sich Menschen in geschlossenen Räumen infizieren können. Testen Sie, wie sicher Ihre Umgebung ist. Die Zeit. 26.11.2021. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume

Ministeri Krista Kiuru: Koronan torjuntaa ei ole varaa jatkaa niin, että Uudellamaalla tulee yli tuhat tartuntaa viikossa. Kiurun mukaan toimien on oltava niin vahvoja, että tulosta tulee. Valmiuslain käyttöönotto ei ole hänen mukaansa ajankohtaista. YLE Uutiset. 21.11.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11659709

Scientific Brief: Community Use of Cloth Masks to Control the Spread of SARS-CoV-2. CDC/COVID-19. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html

Suomalaisprofessori: 60 prosenttia koronatartunnoista tulee kotona – tämän vuoksi koti on Suomessa riskipaikka. Asunto olisi hyvä tuulettaa kunnolla pari kertaa illassa, Aalto-yliopiston professori neuvoo. Ilta-Sanomat. 14.11.2020.  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007617855.html?cs

Comparative evaluation of clinical manifestations and risk of death in patients admitted to hospital with covid-19 and seasonal influenza: cohort study. British Medical Journal. 6.11.2021. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4677

 

Marraskuu 1 – 30

COVID-19 deaths: Infection fatality ratio is about 1% says new report. MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis. Imperial College. 29.10.2021. https://www.imperial.ac.uk/news/207273/covid-19-deaths-infection-fatality-ratio-about/

Covid-19: Antibody prevalence in England fell from 6.0% to 4.4% over three months, study finds. BMJ. 28.10.2020. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m4163

Covid-19 herd immunity theory dealt blow by UK research. Testing of more than 350,000 people shows that antibodies fade within few months. Financial Times. 27.10.2021.  https://www.ft.com/content/f75418a9-9ef5-4684-9222-758635e906b1

Covid: Melbourne’s hard-won success after a marathon lockdown. BBC News. 26.10.2020. https://www.bbc.com/news/world-australia-54654646

Prevalence of SARS-CoV-2 antibodies in France: results from nationwide serological surveillance. MedRxiv. 21.10.2020.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.20.20213116v1.full

The false promise of herd immunity for COVID-19. Why proposals to largely let the virus run its course — embraced by Donald Trump’s administration and others — could bring “untold death and suffering”. Nature. 21.10.2020.  https://www.nature.com/articles/d41586-020-02948-4

Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act now. The Lancet. 15.10.2020.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32153-X/fulltext

Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data. Publication: Bulletin of the World Health Organization. 14.10.2020. https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

COVID-19 and Excess All-Cause Mortality in the US and 18 Comparison Countries. JAMA. 12.10.2020. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2771841?alert=article#

Infection and mortality of healthcare workers worldwide from COVID-19: a systematic review. BMJ Global Health. 9.10.2020. https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/12/e003097.full.pdf

COVID-19 curtails cruise ship visits and spending. Stats NZ. 8.10.2020. https://www.stats.govt.nz/news/covid-19-curtails-cruise-ship-visits-and-spending#

New Zealand Declares Victory Over Coronavirus Again, Lifts Auckland Restrictions. National Public Radio. 7.10.2020.  https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/10/07/921171807/new-zealand-declares-victory-over-coronavirus-again-lifts-auckland-restrictions

Study: Less Than 10% of U.S. Population Had COVID-19 Antibodies — Large sample of dialysis population shows ”we haven’t come close to achieving herd immunity”. MedPage Today. 25.9.2020.  https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/88827

COVID-19 herd immunity in the Brazilian Amazon [Manaus]. MedRxiv. 21.9.2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.16.20194787v1.full.pdf

Tehokas keino koronaa vastaan: ole hiljaa. Hiljainen puhe tai vaikeneminen tyystin vähentää merkittävästi pisaroiden erittymistä. Siksi hiljaisuussääntö julkisissa tiloissa voisi auttaa koronatartuntojen hillinnässä. Teksniikka&Talous. 10.9.2020. https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tehokas-keino-koronaa-vastaan-ole-hiljaa/

Government’s Covid-19 decision making hindered by lack of strategy and planning. The government’s initial response to the Covid-19 crisis was hampered by the absence of a long-term strategy, lack of clarity about who was responsible for what and its poor use of evidence, according to a new Institute for Government report. Institute for Government. 1.9.2020.  https://www.instituteforgovernment.org.uk/news/latest/government-covid-19-decision-making

The graphs showing how coronavirus spread from hotels through Victoria. The Age. 18.8.2020. https://www.theage.com.au/national/victoria/the-graphs-showing-how-coronavirus-spread-from-hotels-through-victoria-20200818-p55mse.html

A mathematical model reveals the influence of population heterogeneity on herd immunity to SARS-CoV-2. Science. 14.8.2020. https://science.sciencemag.org/content/369/6505/846

The IFR of the Diamond Princess has been Misreported, Best Current Value is 2.0%. 5.8.2020. https://static1.squarespace.com/static/5b68a4e4a2772c2a206180a1/t/5f2c06ec9ca5626aa1803ab4/1596720877254/DiamondPrincessIFR.pdf

COVID-19 spread in the UK: the end of the beginning? The Lancet. 3.8.2020. DOI:10.1016/S0140-6736(20)31689-5

T-cells: the missing link in coronavirus immunity? Evidence emerges that hard-to-measure cells are as vital as antibodies for conquering Covid-19. Financial Times. 18.7. 2020. https://www.ft.com/content/5cf2ee49-df7a-4990-b337-860cf7737b2f

Scientists raise questions over lasting immunity from Covid-19 vaccine. Study shows recovered patients’ antibodies declined within months of infection. Financial Times. 16.7.2020. https://www.ft.com/content/2aec0597-1de3-4181-93a0-1da9483d8b26

Over half of people tested in Italy’s Bergamo have COVID-19 antibodies. Reuters. 8.6.2020. https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-italy-antibodies-idUKKBN23F2K1

Salient lessons from Russia’s COVID-19 outbreak. The Lancet. 6.6.2020. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31280-0

Physician deaths from corona virus (COVID-19) disease. Occupational Medicine. 15.5.2021. https://academic.oup.com/occmed/article/70/5/370/5837392

Pääministeri Sanna Marin: ”Hallitus ei tavoittele laumaimmuniteettia sairastamisen kautta”. Iltalehti 15.5.2020. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/f0221139-b9ec-4800-b793-f6b5d141a628

Use of all cause mortality to quantify the consequences of covid-19 in Nembro, Lombardy: descriptive study.
BMJ. 14.5.2020. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1835

Time-to-Death approach in revealing Chronicity and Severity of COVID-19 across the World. Plos One. 12.5..2020. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0233074

COVID-19 and the difficulty of inferring epidemiological parameters from
clinical data. Correspondence. The Lancet. 8.5.2020. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/laninf/PIIS1473-3099(20)30437-0.pdf

Is It a Crime to Mishandle a Public Health Response? The COVID-19 pandemic is likely to spark a wave of new laws intended to hold governments and businesses accountable for their public health responses during outbreaks. Council on Foreign Relations. 22.4.2020. https://www.cfr.org/article/it-crime-mishandle-public-health-response

Serological tests facilitate identification of asymptomatic SARS‐CoV‐2 infection in Wuhan, China. Journal of Medical Virology. 20.4.2020. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25904

Association of Public Health Interventions With the Epidemiology of the COVID-19 Outbreak in Wuhan, China. JAMA. 10.4.2020. doi:10.1001/jama.2020.6130

Estimating the infection and case fatality ratio for coronavirus disease (COVID-19) using age-adjusted data from the outbreak on the Diamond Prince cruise ship (February 2020). 26.3.2020.  https://www.researchgate.net/publication/340215221_Estimating_the_infection_and_case_fatality_ratio_for_coronavirus_disease_COVID-19_using_age-adjusted_data_from_the_outbreak_on_the_Diamond_Princess_cruise_ship_February_2020

”THL on johtamassa hallitusta hirvittävän pahasti harhaan, jos WHO:n arviot ovat oikeita” – emeritusprofessorin mukaan Suomen koronan riskinarvio on rajusti alakantissa. Suomen pitäisi välittömästi kiristää taudin leviämisen ehkäisytoimia, sanoo professori Matti Jantunen. Maaseudun Tulevaisuus. 20.03.2020. https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/kotimaa/artikkeli-1.1025417

IL selvitti: Näin Suomi päätti valmiuslaista: Marin ja vasemmistoliitto epäröivät, muut puolueet ja Niinistö runnoivat läpi. Hallitus päätyi valmiuslakiin kovan väännön jälkeen. Pääministeri Marin ja vasemmistoliitto epäröivät THL:n ohjeistamina pitkään kovia toimia. Iltalehti. 18.03.2020.  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/9932d022-e52f-4984-879b-bb231ad9c24d

Pohjois-Italiasta saapuvia lentomatkustajia ei tarkastetakaan lentoasemalla – ohjeet koronaviruksen varalta jaetaan paperilla. Hoitohenkilökunnan oli tarkoitus olla Lappeenrannan lentoasemalla vastassa tänään keskiviikkona Pohjois-Italiasta saapuvia matkustajia. YLE Uutiset. 26.2.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11228985

Joseph Norman, Yaneer Bar-Yam, and Nassim Nicholas Taleb, Systemic risk of pandemic via novel pathogens – Coronavirus: A note, New England Complex Systems Institute (January 26, 2020).  https://necsi.edu/systemic-risk-of-pandemic-via-novel-pathogens-coronavirus-a-note

2020

 


Jatkuvasti päivittyvät

Tracking covid-19 excess deaths across countries. In many parts of the world, official death tolls undercount the total number of fatalities. The Economist.

Population receiving at least one dose of a covid-19 vaccine, % of total. The Economist. https://www.economist.com/graphic-detail/tracking-coronavirus-across-the-world

Our coverage of the coronavirus. A selection of our stories about covid-19 and its consequences. The Economist. https://www.economist.com/coronavirus-pandemic

Hallituksen tiedotustilaisuudet sekä tilannekatsaukset koronavirusepidemiasta. Valtioneuvosto Statsrådet. https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/tilannekatsaukset

General information and news. LitCov.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/docsum?filters=topics.General%20Info

Globaalit ja maakohtaiset koronatilastot.  https://www.worldometers.info/coronavirus/

WHO daily situation reports and corona statistics since 21.1.2020.   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Maps & Trends. Follow global cases and trends. Johns Hopkins coronavirus Resource Center.   https://coronavirus.jhu.edu/data

Coronavirus Source Data. Hannah Ritchie. The data on the coronavirus pandemic is updated daily.    https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data

covid-19-data/public/data/owid-covid-data.xlsx. Global GitHub database.   https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/owid-covid-data.xlsx

Korean CDC Press Releases. Public Health Weekly Reports. https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30501000000&bid=0031&cg_code=C04

Global research on coronavirus disease (COVID-19), WHO Database.    https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

SSRN’s Coronavirus and Infectious Disease Research page provides a curated view into the early-stage research to help researchers, public health authorities, clinicians and the public understand, contain and manage this disease. https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/

I.Stat il tuo accesso diretto alla statistica italiana.  https://www.istat.it/it/archivio/240401

All you need to Crush covid-19.  https://www.endcoronavirus.org/

See how your community is moving around differently due to COVID-19. Community Mobility Reports.  https://www.google.com/covid19/mobility/

Tämä artikkeli käsittelee COVID-19-tautia. Sen aiheuttavaa virusta käsittelee artikkeli SARS-CoV-2 ja viruksen aiheuttamaa pandemiaa käsittelee artikkeli koronaviruspandemia 2019–2020. WIKIPEDIA. (Sisältää lukuisia täältä puuttuvia viitteitä ja linkkejä – Ajoittain päivittyvä).    https://fi.wikipedia.org/wiki/COVID-19

COVID-19  https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/#activities

COVID-19: Latest news updates from around the world. Twitter  https://twitter.com/i/events/1219057585707315201

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Annals of Internal Medicine. (139 articles up to 9.7.2020.) https://www.acpjournals.org/topic/category/coronavirus

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU).  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Jatkuvasti päivittyvä koronagrafiikkakooste.  N.M.2020. http://pitkaranta.blogspot.com/search/label/koronavirus

Morbidity and Mortalioty Weekly Report (MMWR). CDC. N.M.  https://www.cdc.gov/mmwr/index2020.html

Download data on the weekly subnational 14-day notification rate of new COVID-19 cases. ECDC. Weekly.  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/weekly-subnational-14-day-notification-rate-covid-19

Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset. Valtioneuvosto.  https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

https://coronavirus-staging.data.gov.uk/

https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-annual-growth-rate

Daily COVID-19 tests per thousand people: Because not all countries report testing data on a daily basis, daily test figures are not available for some countries in our dataset. https://ourworldindata.org/grapher/full-list-daily-covid-19-tests-per-thousand?time=2020-02-18..latest&country=BEL~DNK~FIN~FRA~GRC~ISL~ITA~NOR~SWE~CHE~GBR

The Atlantic – Covid Tracking Project: https://covidtracking.com/data/charts/us-all-key-metrics

Covid in the U.S.: Latest Map and Case Count. New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html

Sonderseite, Coronavirus. Frankfurter Allegemenine Zeitung. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/

COVID-19: Current cases.  Information about confirmed and probable cases of COVID-19 in New Zealand. Ministry of Health. https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-data-and-statistics/covid-19-current-cases

COVID-19 Projections. IHME. https://covid19.healthdata.org/global?view=total-deaths&tab=trend

COVID-19 Information Hub. Astra Zeneca. https://www.astrazeneca.com/covid-19.html

RECOVERY Trial: This national clinical trial aims to identify treatments that may be beneficial for people hospitalised with suspected or confirmed COVID-19.  University of Oxford. https://www.recoverytrial.net/

Covid-19 updates. New Scientist. https://www.newscientist.com/article-topic/covid-19/#top

Template:COVID-19 pandemic data. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data

COVID-19 lockdowns. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns#Canada

Statistics and Research. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. Our World in Data. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Share of COVID-19 tests that were positive. Total confirmed cases as a share of the total number of people tested, or the number of tests performed – according to how testing data is reported by the country. The figures are shown over time according to the number of days since the 5th confirmed death.  https://ourworldindata.org/grapher/covid19-positive-rate-since-5th-death?time=2020-02-23..latest

GOV.UK Coronavirus (COVID-19) in the UK. https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths