Maaperän, tarkemmin bioenergian ja erityisesti biopolttonesteiden hiilitasem

Yksi hallitusneuvottelujen kuumista ja kalliista kysymyksistä on suhtautuminen liikennepolttoaineiden nk. jakeluvelvoitteeseen.  Tämä kaikkea muuta kuin itseselittävä sana velvoittaa liikennepolttoaineiden jakelijat toimittamaan vuosittain kulutukseen vähimmäismäärän uusiutuvia polttoaineita.  Joskus tulevaisuudessa tämä velvoite voitaneen täyttää hiilidioksidista ja uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä prosessoiduilla polttonesteillä (nk. sähköpolttoaineilla), mutta nämä ovat toistaiseksi laboratorio- ja pilottivaiheen hankkeita.  Niiden massatuotantoon saakka vaihtoehdot ovat erilaisista biomassoista tuotettu etanoli, biodiesel ja biokaasu.  Laskennallinen oletus on, että nämä biopolttonesteet ovat ilmastoneutraaleja, ts. että ne vähentävät polttoaineiden käytön kasvihuonekaasupäästöjä jakeluvelvoitetta vastaavalla osuudella.  Tämä laskenallinen oletus ei tietenkään voi pitää paikkaansa.  Se edellyttäisi biopolttonesteiden koko tuotanto- ja jakeluketjujen hiilineutraalisuutta.  Ongelma on kuitenkin sivuutettu olettamalla/uskomalla että biopolttonesteiden hiilitase on joka tapauksessa ilmaston kannalta ratkaisevasti fossiilisia polttonesteitä parempi.

Tämä oletus pätee kuitenkin vain muiden tuotantoprosessien tai yhdyskuntien jätevirroista tuotetuille biokaasulle/polttonesteille, jotka eivät edes teoriassa voi täyttää  liikennepolttoaineiden kasvavia jakeluvelvoitteita, Suomessa, Euroopassa, maailmassa.

Tämän vuoksi valtaosa liikennepolttoaineisiin sekoitetuista biopolttonesteistä tuotetaan prosessoimalla varta vasten kasvatetusta sokeriruo’osta, maissista, vehnästä, palmu- ym. -öljykasveista.  Kysyntää vastaavien biopolttonestemäärien tuottaminen vaatii valtavasti viljelypinta-aloja ja biomassavirtoja, työkoneita ja kuljetuskapasiteettia, lannoitteita ja kasvinsuohjelukemikaaleja.  Kun koko tuotannon hiilitasevaikutukset on laskettu uuden viljelymaan raivauksesta alkaen, tulos on johdonmukaisesti ollut että [em. jätevirtoja lukuunottamatta] biopolttonesteiden hiilitase ei ole niillä korvattavia fossiilisia polttonesteitä parempi vaan merkittävästi huonompi.  Ts., jakeluvelvoite huonontaa liikenteen hiilitasetta, jakeluvelvoitteen nostaminen huonontaa sitä lisää, ja tämän hetken jakeluvelvoitevaihtoehdoista ilmastolle paras olisi 0%.

Lisäksi maan raivaaminen biopolttonesteiden tuotantoa varten edustaa luontokatoa pelkistetyimmillään.

Perustelu, että jakeluvelvoite on silti syytä säilyttää, koska se painostaa öljy-yhtiöitä tuottamaan tulevaisuudessa oikeasti hiilineutraaleja liikennepolttoaineita, on absurdi koska (i) hiilitasetta ei paranneta huonontamalla sitä ensin väliaikaisesti ja toivomalla myöhemmin käännettä parempaan (ii) investoinnit biopolttonesteiden viljelyalaan ja tuotantoprosesseihin eivät millään mekanismilla edistä investointeja biopolttonesteiden kanssa kilpaileviin sähköpolttonesteisiin.

Yksityiskohtaisemmat perustelut ja viitteet olen esittänyt Kuopion yliopistolla professori Jouko Tuomiston syntymäpäiväseminaarissa 13.3.2019 pitämässäni esitelmässä, jonka powerpoint-versio on kokonaisuudessaan tässä.

Siinä viitatut tieteelliset artikkelit ja raportit taas löytyvät tästä:

J Fargione et al. Science 2008, T Searchinger et al. Science 2008, sekä Science 2009

EEA/SC, 2012

Bioenergie: Möglichkeiten und Grenzen, Leopoldina, Nationale Akademie der Wissenschaften, 2012

DeCicco et al. Climate Change (2016) 138

TD Searchinger et al. Nature 2018, 564

www.greenpeace.org/archive-finland/fi/kampanjat/palmuoljy/UKK-palmuoljy/

Cognitive impairment in young adults with post COVID 19 syndrome & Implications for Finland

INTRODUCTION

A large and increasing body of scientific literature points towards significant effect of the post COVID-19 syndrome following a mild to severe COVID-19 infection on the cognitive function (A, B, C, D, E, F, G, H).

Three hypotheses for post COVID-19 syndrome have been considered:

– The persistence of the virus in the organism.

– The s.c. cytokine storm triggered by the virus in its acute phase.

– The existence of autoantibodies that may perturbate the immune function.

 

IS COVID INDUCED COGNITIVE IMPAIRMET ASSOCIATED WITH AGE?

Elena Herrera et al. in the Department of Psychology, University of Oviedo, Spain, assessed for individuals with post COVID-19 syndrome [but not COVID-19 sequelae with observed organ damage] the association of the level and probability of cognitive impairment  with the age, level of education, cognitive reserve [correlates with age and education, see the original research paper] and time since COVID-19 diagnosis of the patient.

They conducted the study with 214 patients selected by the following eligibility criteria: (i) 18 years or older, (ii) confirmed diagnosis of COVID-19 or RT-PCR positive at least 4 months before the study, (iii) symptoms suggestive of post COVID-19 syndrome [WHO definition] with present neurological complaints that appeared during or after SARS-CoV-2 infection, (iv) no brain damage, neurodegenerative, autoimmune or psychiatric disease that could lead to cognitive problems, and (v) no history of alcohol or drug abuse.

The mean age of the participants was 47.5 years (SD=7.4), and they were divided into three age groups, 26-39 years, 40-49 years, and 50-64 years.  In the total sample 182 (85%) were women. The participants had in average 16.3 years (SD=5.9) of education, the average time from diagnosis to cognitive tests was 508 days (SD=150), 24% had been hospitalised, 2.7% in ICU for COVID-19.

Each participant underwent 22 cognitive ability tests covering attention, working memory, verbal memory, visual memory, visuospatial function, speed processing, executive functions, and language [Spanish].

For each test the result of each participant was scaled into a Z-score [Z-score distributions for the applied tests are available for the Spanish population.  An individual test result of 0.0 refers to the mean, -1.0 to one standard deviation below the mean, +1.0 to one standard deviation above the mean].  Separately in each test the participants were assigned into one of four groups, high (Z > 1.5), mean (-1.5 < Z < 1.5), mild impairment (Z < -1.5), and severe impairment (Z < -3.0, i.e., more than 3 standard deviations below the Spanish population mean).

 

CONTRARY TO EXPECTATION THE YOUNGER ARE IMPAIRED MORE THAN THE OLDER

Table 4 in the study report presents for each test the percentages of the participants in the four Z-score groups and then in the three age groups within each Z-score group.  I amended the original Table 4 by writing in the group and test definitions from the actual text body instead of just the shorthand symbols seen in the column and line titles in Table 4 of the publication.  The structure and numerical contents of Table 4 in the study report and in my Table are identical.

Table: The percentages of the participants in the four Z-score groups and then in the three age groups within each Z-score group for each of the 22 cognitive ability tests.

To help grasp a general impression of the cognitive ability test results I computed weighed averages of the 22 test results for the three age groups and compare just the highest (Z > 1.5) and the lowest (Z < -3.0) test score groups.  In no way should this mini-table be seen to replace the much more informative full table.

In the youngest age group only 1/10 found themselves in the highest test scores group, but almost half in the lowest, i.e., with severe cognitive impairment.  In contrast, in the oldest age group, 3/10 were in the highest test scores group, but only 1/10 in the lowest.  The results obtained by the oldest age group were significantly higher in all neuropsychological tasks in which statistically significant differences were observed.

 

ASSOCIATION OF COGNITIVE IMPAIRMET WITH YOUNG AGE IS SIGNIFICANT AND CONSISTENT, AND THE IMPAIRMENT PERSISTS AT LEAST 1…2 YEARS AFRER COVID-19 INFECTION

Indeed, the most striking result of the study was that all the correlations found between the neuropsychological tests and age were positive (i.e., the older the age, the better the scores on the tests), except for the ROCF (complex figure copying) task, in which a negative correlation was found.

The facts that only 51 of the 214 study participants had been hospitalised, and that there was no correlation between the COVID-19 severity and the cognitive ability tests outcomes, indicates that most of the observed outcomes resulted from mild infections.

The youngest group showed the highest percentages in brief attention and severe verbal memory impairment, as well as deficits in semantic verbal fluency tasks and reasoning tasks.

The mean time from COVID-19 diagnosis to cognitive ability tests was 508 days, which suggests that cognitive difficulties are often maintained up to two years or more.  On some tasks, however, such as the verbal learning phase and immediate recall of visual memory, patients with longer time since COVID-19 diagnosis showed better results, suggesting that some cognitive areas might improve over time.

 

FINDINGS SUPPORT THE AUTOIMMUNE HYPOTHESIS FOR LONG COVID

The facts that women appear to suffer much more frequently from the post COVID-19 syndrome than men, gives indirect support to the autoimmune hypothesis of the post COVID-19 syndrome since several studies (e.g., I) have found that this type of disease affects women more than men in a ratio of 80–20%.  The outcome that the youngest, 26-39 yr, age group in the current study suffers significantly more frequently from both mild and severe cognitive impairment than the oldest, 50-64 yr, age group is contrary to a priori expectations, since younger age usually induces a better prognosis in virtually all disorders with cognitive deficits, such as dementia and acquired brain injury.  The result, however, does agree with an earlier Italian study (J). It also supports the autoimmune hypothesis, since aging affects the immune system by weakening it, so that the autoimmune response will also be weaker.

 

THE IMPLICATIONS FOR FINLAND [and most other countries] ARE DIRE

A recent investigation of the global proportions of individuals with persistent fatigue, cognitive, and respiratory symptoms following COVID-19 (K) estimates that 6.2% (2.4 – 13.3%) of individuals who had symptomatic COVID-19 experienced Long COVID symptoms, including 2.2% (0.3 – 7.6%) for cognitive problems after adjusting for health before COVID-19.

National Institute for Health and Welfare in Finland (THL) estimated that by September 2022 70% of the total population had experienced COVID-19.  The proportion must have increased significantly in the following autumn-winter COVID-wave, although many if not most of those cases have been reinfections.  Assuming conservatively that 75%, or 4.1 million Finns have experienced COVID-19 at least once, 256 thousand would be suffering from Long COVID and 91 thousand from cognitive impairment.  For the time being these percentages and numbers continue to grow.

The findings of Elena Herrera et al. suggest that in the order of ¾ of the impaired are women, and that most of theimpaired are not old and vulnerable – as the authorities and media like to see it – but, instead, adults in their prime age and working career.  These are bad news even if you would ignore the human tragedy of the individuals, who find that their regular day to day tasks at home or at work have become too difficult to manage – not at the age of 86 but of 40 years.  The news are seriously bad for the availability, capability and, thus, productivity of our skilled labour force, for the dependency ratio, and for the whole economy and society.  Just try to imagine physicians, nurses, bus drivers, rescue troopers, airline pilots, police officers, etc. whose cognitive capacities have dropped via one or more COVID infections to three standard deviations below the national mean – in other words, to the lowest 0.5% category.

Menetetyn elämän ja terveyden mittarit, PYLL, YLL ja DALY

Helsingin sanomien artikkeli, Näin suomalaiset kuolevat nuorena, 22.3.2023, kirvoitti keskustelua niin artikkelin kommenttipalstalla kuin SoMessakin huumeista ja alkoholista, itsemurhista ja mielenterveydestä, menetetyistä elinvuosista ja kypsästä iästä.  

HS:n artikkeli kertoi Kuntaliiton omistaman Finnish Consulting Groupin (FCG) Suomen Tilastokeskuksen kuolinsyytilastojen pohjalta tekemästä, OECD:n PYLL(potential years of life lost – potentiaalisesti menetetyt elinvuodet)-indeksiin perustuvasta tutkimuksesta suomalaisten eri maakunnissa eri systä menettämistä elinvuosista.  Kuitenkin artikkelin lause kypsäksi iäksi on kansainvälisesti päätetty 75 vuotta johdatteli niin mielikuvia kuin keskusteluakin siinä määrin sivuraiteelle, että koin tarpeelliseksi selvittää toisaalta mitä tämän lauseen takaa löytyy ja mitä ei löydy ja toisaalta kertoa mitä menetettyjen elinvuosien ja terveyden mittareita on käytössä, mihin niitä tarvitaan, mitä ne kuvaavat sekä esittää muutamia käyttöesimerkkejä.

OECD:lle 75 vuotta ei määritä kypsää ikää vaan se on PYLL laskennan tarkoituksiin valittu ikäraja (selected age limit).

 

Osa 1: ”Kypsäksi iäksi on kansainvälisesti päätetty 75 vuotta” – kuka, missä?

Käsitteen kypsä ikä merkitys suomen kielessä ja sitä vastaavan mature age tai mature years englannin kielessä on kaikkea muuta kuin täsmällinen.  Suomessa se tarkoittaa yleensä aikusta, aikuisen tasolla olevaa ihmistä, esim. “Kypsä ihminen ei aina ole aikuinen, eikä aikuinen ihminen ole aina kypsä”.  Englannin kielessä mature age/years tarkoittaa laveasti ei-nuorta, sukukypsää, keski-ikäistä, sekä kiertoilmaisuna vanhaa ihmistä.  Kävin läpi kymmenkunta Google hauilla [OECD “mature age”] ja [OECD “mature years”] löytynyttä julkaisua.   OECD-libraryn julkaisuista päätellen mature age esiintyy lähes yksinomaan australialaisissa raporteissa, jotka koskevat iältään yli 50 v. työvoiman pysyttämistä työelämässä.  Myös yhdestä suomalaisesta OECDn raportista mature age löytyi ja se viittaa aikuisopiskelijoihin.  Google hauilla [WHO “mature age”] ja [WHO “mature years”] löytyi yksi julkaisu WHO:n v. 2015 uudistamista ikäluokittelusta.  Yksikään artikkelissa määritetyistä viidestä ikäluokasta ei sisällä käsitettä mature, mutta abstrakti päättyy “… throughout the whole life in the course of rapid growth in youth, smooth development in mature age and the subsequent gradual aging of the human body.” Tässä tekstissä  kypsä ikä [mature age] viittaa tasaiseen elämänvaiheeseen nuoruuden ja vanhuuden välissä.

HS artikkelin emotionaalisesti ladatuksi koettu lause ”Kypsäksi iäksi on päätetty kansainvälisesti 75 vuotta” on FGG:n asiantuntijalääkärin Emma Kajanderin tai HS artikkelin kirjoittajan Tiina Rajamäen oma kannanotto.  Mitään kypsän iän [mature age/years] kansainvälisesti päätettyä määritelmää – ikärajasta puhumattakaan – ei ole ole olemassa.

Lisättäköön, että Tilastokeskuksen mukaan tänään 75 v ikäisen suomalaismiehen jäljellä olevan elinajanodote on keskimäärin kahdeksan ja naisen yli kymmenen vuotta.

 

Osa 2: Miksi ja miten menetettyjä elinvuosia mitataan?

Rationaalisen terveyspolitiikan päätöksenteko tarvitsee eri tekijöiden väestölle aiheuttamien terveysmenetysten vertailua, samalle viivalle saattamista, muutoinkin kuin eurojen mittarilla.  Kehittynyt yhteiskunta pyrkii luonnollisesti torjumaan ulkoisten syiden, kuten tapaturmien, tartuntatautien, elinympäristön altisteiden, epäterveellisten elintapojen, väkivallan ja hoitovirheiden, mutta myöskin perinnöllisten tekijöiden sen väestölle aiheuttamia sairauksia, invaliditeetteja ja kuolemia.  Torjua ei kuitenkaan voida keinoilla ja hinnalla millä hyvänsä koska päättäjien vallalla ja resursseilla on rajansa.  On siis pyrittävä arvioimaan, kvantifioimaan, toisaalta mistä syistä johtuen ja kuinka paljon elinvuosia ja terveyttä väestö erilaisista syistä menettää, ja toisaalta, kuinka paljon terveyttä ja elinvuosia väestölle olisi mahdollista voittaa erilaisilla lääketieteellisillä toimenpiteillä (esim. rokotukset), yhteiskunnallisilla rajoituksilla (esim. alkoholin myynti ja tarjoilu), säädöksillä (esim. elintarvikehygienia), tekniikoilla (esim. liikenneväylien valaiseminen) ja kustannuksilla, sekä miten niiden hyödyt ja rasitukset jakautuisivat eri väestöryhmien kesken.  Samalla oikeusvaltion on huomioitava yksilöiden yhdenvertaisuus ja oikeudet eivätkä niiden vaatimukset ole automaattisesti yhdensuuntaisia väestön kokonaisedun kanssa.

Etujen ja haittojen puntarointi on siis paljon haastavampaa kuin ensikysymällä luulisi.  Yleispätevillä ihmiselämän ja terveyden mittareilla ei kaikkia vastauksia löydy, mutta ilman sellaisia esim. esikouluikäisen tapaturman, 15 v pojan kohtaaman väkivallan, 30 v perheenäidin auto-onnettomuuden, 70 v miehen syövän ja 92 v naisen keuhkokuumeen seurausten kvantitatiivinen vertaileminen on mahdotonta ja käteen jää vain johtopäätösten teko yhteismitattomista kuvauksista.

Kuolemien lukumäärä on kvantitatiivisista elämän ja terveyden mittareista karkein, eniten käytetty ja lahjomattomin.  Pandemia-ajan kokonais[yli]kuolleisuus on tällainen mittari, ja se on mahdollistanut pandemian seurausten vertailemisen eri maiden välillä ja aikajanalla.  Sen kvantitatiivisuus jää kuitenkin äärimmäisten seurausten lukumäärän tasolle. Se ei huomioi menetetyn elinajan määrää menetetyn terveyden määrästä puhumattakaan.

Nyt kolme vuotta jatkuneen COVID pandemian aiheuttamien ylikuolemien globaaliksi määräksi on arviotu 21,3 (17,0 – 29,0) miljoonaa.

OECD-PYLL (potential years of life lost, potentiaalisesti menetetyt elinvuodet), jota HS:ssa uutisoidussa FGG:n analyysissä käytettiin on kuolemien lukumäärää kehittyneempi ennenaikaisen kuolleisuuden mittari.  OECD on kansainvälinen talousjärjestö, joten sen kehittämä mittari painottaa työikäisten ehkäistävissä olevia kuolemia.  Potentiaalisten menetettyjen elinvuosien (PYLL) laskennassa summataan kussakin iässä esiintyvät kuolemat ja kerrotaan ne jäljellä olevien vuosien määrällä valittuun ikärajaan asti (OECD:n terveystilastoissa valittuna ikärajana, selected age limit, käytetään 75 vuotta).  Vielä 2009 ikäraja oli 70 vuotta.  Ikärajan nostaminen vastaa tavoitteeseen työurien pidentämisestä väestön terveiden elinvuosien lisääntyessä.  Maiden välistä ja aikatrendien vertailua varten OECD standardoi PYLL:t on maakohtaisesti ja vuosittain.  Ikästandardoinnin vertailuväestöksi on otettu OECD vuoden 2010 kokonaisväestö.  PYLL ilmaistaan menetetyinä elinvuosina 100 000 iältään 0–69 v. asukasta, miestä ja/tai naista kohti.

Huolimatta 75 v laskentaikärajasta ja kohdeväestön rajaamisesta 0-69 vuoden ikähaarukkaan OECD-PYLL mittaa koko väestön terveyttä ja hyvinvointia.  Mekaaninen päättely, että 75 v vanhempien kuolemat eivät vaikuttaisi väestön OECD-PYLL arvoon, vie harhaan koska saman väestön eri ikäkohorttien kuolleisuudet eivät ole toisistaan riippumattomia.  Maassa A, jossa esim. 80 vuoden ikäisten kuolleisuus on korkeampi kuin maassa B, myös 75 v, 70 v ja 65 v ikäisten kuolleisuudet ovat jokseenkin varmasti korkeampia.

HS:n uutisteksti FGG:n analyysistä oli sikäli pettymys, että vaikka analyysi oli tehty maakunnittain ja aivan ilmeisesti myös kuolinsyittäin, maakunnalliset tulokset esitettiin ainoastaan suhteellisina ja kuolinsyiden osuudet vain kuvailevina.  Olisi mielenkiintoista ja vaikkapa äänestyspäätöstenkin kannalta merkityksellistä saada tietää esimerkiksi alkoholin aiheuttamiksi lasketuissa kuolemissa potentiaalisesti menetettyjen elinvuosien määriä eri maakunnissa 100 000 ikävakioitua miestä ja naista kohden ja päästä vertaamaan määriä maakuntien kesken tai muista syistä menetettyihin elinvuosiin.

YLL/WHO (years of life lost, menetetyt elinvuodet) muistuttaa PYLL:a.  Siinä lasketaan eri kuolinsyiden, eri maissa, eri ikäisille, naisille ja miehille aiheuttamia menetettyjä elinvuosia 100 000 asukkasta kohden.  Valitun kuolinsyyn C vuonna t aiheuttamat menetetyt elinvuodet [YLL] alaväestölle, jonka on iältään a vuotta ja sukupuoleltaan s on yhtä kuin vastaavien (C,t) kuolemien lukumäärä kertaa väestön (a,s) menetettämien elinvuosien määrä.  Kuolemien lukumäärä perustuu WHO:n globaaleihin terveysarvioihin [WHO Global Health Estimates] ja menetetyt elinvuodet maailman väestöennusteiden (World Population Prospects 2012) vuodelle 2050 ennustamaan korkeimpaan kansalliseen elinajanodotteeseen syntymäetkellä, 92 vuotta.  Ikäraja seuraa korkeinta kansallista elinajanodotetta.

Monikansallinen tutkijaryhmä julkaisi vuoden 2021 alussa laskelman COVID:in vuoksi 81 maassa vuonna 2020 menetetyistä elinvuosista ja päätyi YLL arvioon 20,5 miljoonaa.  Keskimäärin kussakin COVID kuolemassa menetettiin 16 elinvuotta.  Ekstrapoloituna maaliskuulle 2023 COVID:in aiheuttama YLL on kasvanut 109 miljoonaan menetettyyn elinvuoteen.

Laskentaa varten valituista ikärajoista – OECD-PYLL, 75 v., WHO-YLL, 92 v. – johtuen OECD:n laskentamalli painottaa työikäisten ihmisten elinvuosimenetysten aiheuttajia kun WHO:n laskentamalli kattaa koko väestön elinvuosien menetykset.  Eron selittää se että OECD on talous- ja WHO terveysjärjestö.  Vaikka WHO:n YLL laskenta tuottaa menetetyille elinvuosille huomattavasti suurempia numeroarvoja kuin OECD:n PYLL laskenta, eri maiden keskinäiseen järjestykseen tällä tuskin on mainittavaa vaikutusta, kuolinsyiden järjestykseen varmaankin enemmän.

 

Osa 3: Väestön sairauskuorman yleispätevin mittari on Maailmanpankin ja WHO:n kehittämä DALY

Menetettyjen elinvuosien (YLL) kuva eri väestöryhmiin kuuluvien yksilöiden sairaustaakasta (BoD, burden of disease) jää väistämättä epätäydelliseksi, koska se ei huomioi sairauksien ja vammojen aiheuttamaa usein pitkäaikasta ja pahimmillaan lamauttavaa työ/toimintakyvyttömyyttä.  Tämän vuoksi Maailmanpankki käynnisti 145 maata kattavan maailman tautitaakka -projektin (Global Burden of Disease Study, GBD) vuonna 1990.  Projektissa tuhannet tutkijat kaikkialla maailmassa kvantifioivat 100 sairauden ja vamman vaikutukset kuolleisuuteen ja sairastavuuteen iän, sukupuolen ja alueen mukaan jaoteltuna.  Hanke tuotti myös termin toimintakykysovitetut elinvuodet (disability-adjusted life years, DALY) tautitaakan (BoD) mittayksiköksi.  Yksi DALY vastaa yhden vuoden terveyden/toimintakyvyn täydellistä menetystä – esim. kuolemaa, koomaa tai neliraajahalvausta.

Tiettyyn sairauteen tai vammaan liittyvät DALY:t lasketaan lisäämällä sen aiheuttamiin menetettyihin elinvuosiin (YLL) menetyt terveet elinvuodet (YLD).  YLD lasketaan kertomalla kunkin sairauden tai vamman rajoittamana eletty kokonaisaika ko. sairauden tai vamman rajoittavuuskertoimella (Disability weight). DALY konsepti ja DALY laskenta kuvataan yksityiskohtaisestion WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000-2019 -raportissa, josta löytyy myös GBD-projektin tuottamaa ja laskennassa tarvittavaa numerotietoa.

Koska DALY on yleispätevin tähän mennessä kehitetyistä kuolemien, sairauksien ja vammojen väestötason vaikutusten mittareista, sen käyttö on yleistynyt hyvin laajalle eri väestöihin eri syistä kohdistuvien  terveyshaittojen laskemiseksi ja vertailemiseksi yhteisellä mitta-asteikolla.

Omassa työssäni BoD:n mittaaminen DALY:na on ollut vuosituhannen vaihteen jälkeen yksi keskeisimmistä työkaluista.  EU:n EnVIE ja IAIAQ projekteissa selvitimme 26 Euroopan maan väestöille sisäilman saasteista [pl. tupakansavu] aiheutuvan sairauskuorman kohdentumisesta eri päästölähteille, eri aineille ja eri sairauksille.  Selvityksen perusteella sisäilman saasteiden koko sairauskuorma on n. 1,45 miljoonaa DALY/vuosi, sairauskuorman lähteistä merkittävimmät ovat ulkoilma ja lämmityspolttoaineet, aineista palamisperäiset pienhiukkaset ja bioaerosolit, sekä sairauksista sydän- ja verisuonitaudit, astma ja hengitystieallergiat. 

Erikseen arvioidun tupakansavun osalta Euroopassa vuodesta 2000 vuoteen 2010 voimaan tulleet tupakointirajoitukset vähensivät siitä aiheutuvan sairauskuorman 1,6 miljoonasta 0,6 miljoonaan DALY/vuosi, ts. 2000 luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä voimaan tulleet tupakointirajoitukset lisäsivät Euroopan väestölle joka vuosi miljoona tervettä elivuotta!

Kolmannessa EU projektissa, URGENCHE, mallinsimme paikallisten kasvihuonepäästöjen alentamisvaihtoehtojen vaikutuksia neljän Eurooppan ja kahden Kiinan kaupungin väestöjen lähivuosien  terveisiin elinvuosiin DALY:na.  Soveltamalla esim. Suzhoun kaupungissa globaalille ilmastolle tulevien vuosikymmenien kannalta  parasta sjenaariovaihtoehtoa ilman saasteiden paikalliselle väestölle lähivuosina aiheuttama sairauskuorma, BoD, alenisi 44% verrattuna business-as-usual skenaarioon.

 

Lopuksi: Niin PYLL, YLL, kuin myös DALY ovat väestön menetettämien [terveiden] elinvuosien arviointimenetelmiä.  Yksilön puuttuvien/liikojen elinvuosien ennakointiin tai selittämiseen ne eivät missään nimessä sovellu.

Jeesuksen kiusaukset – minun, sinun ja Putinin

Ensimmäisen paastonajan sunnuntain – invocavit – evankeliumiteksti [alla] on tuttu jokaiselle koulun uskonnonopetukseen osallistuneelle ja rippikoulun käyneelle. Samanaikaisesti tuttu ja kovin kaukaisen tuntuinen.  Osakseni tuli alustaa siitä raamattupiirissä, johon olen kauan kuulunut.  Olisin todella kaivannut konkreettisempaa tekstiä.
Epätoivoisena avasin saksalaisen, erittäin runsailla selitysteksteillä (1500 sivua tiheää pränttiä], varustetun Uuden Testamentin, jonka olin ostanut Berliinissä v. 2017 Saksan Evankeelisilta kirkkopäiviltä.  Sen selitysteksteistä avautui minulle aivan uusi ja ajankohtainen näkökulma Matteuksen 4 luvun tekstiin.


Matt. 4:1–11

1Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. 2Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. 3Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: ”Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.” 4Mutta Jeesus vastasi: ”On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.’”
5Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. 6Hän sanoi Jeesukselle: ”Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.’” 7Jeesus vastasi hänelle: ”On myös kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.’”
8Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston 9 ja sanoi: ”Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua.” 10 Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: ’Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.’”
11Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä.

Sen jälkeen kun Johannes oli kastanut Jeesuksen Henki vei hänet erämaahan, ensin 40 päiväksi nälän, janon, väsymyksen ja vilun uuvutettavaksi ja senjälkeen Paholaisen kiusattavaksi.  Jeesus, ihminen ja Jumalan poika joutui siis kohtaamaan Paholaisen nälkäisenä, janoisena ja uupuneena ihmisenä.

Ensimmäinen kiusaus, kivien käskeminen muuttumaan leiväksi [lätäkön viiniksi, kylmän luolan lämpimäksi asunnoksi tms.] oli tietenkin ihmisen mahdollisuuksien ulottumattomissa.  Turvautuminen ’supervoimaan’ olisi – simsalabim – täyttänyt Jeesuksen omat välittömät mukavuuden, kylläisyyden ja lämmön tarpeet.  Samalla Jeesus olisi kuitenkin astunut ihmisyytensä rajojen ulkopuolelle.  Hänen sisarillaan, veljillään, vanhemmillaan, kavereillaan ja naapureillaan moista mahdollisuutta ei tietenkään olisi.

Toinen kiusaus, heittäytyminen alas temppelimuurin harjalta ja laskeutuminen maahan turvallisesti enkeleiden kannattelemana, olisi ollut häikäisevä demonstraatio: nähkää ja vaviskaa, tähän ei teistä kykene kukaan.  Ihmeteko olisi tehnyt typerryttävän vaikutuksen jokaiseen näkijään, ja heitähän Temppelin aukiolla oli joka hetki enemmän ja kaikkialta Juudeasta ja Galileasta kuin missään.  Aukiolta tapahtuman kuvaukset olisivat kiirineet kohuvyörynä toreille ja synagoogiin ja tuoneet Jeesukselle valtavasti näkyvyyttä.

Siis miksi ei?  Tekihän Jeesus monia maineikkaita ihmetekoja – ei kai niistä muutoin evankeliumeissakin kerrottaisi.  Jeesus teki ne kaikki kuitenkin toisille, ei itselleen, paransi sairaita, herätti kuolleita, ruokki 5000 viidellä leivällä ja kahdella kalalla – söi toki niistä itsekin.  Tempelinharjalta hyppääminen olisi ollut vaikuttava itsetehostusspektaakkeli, mutta se ei olisi parantanut kenenkään vammaa, tyydyttänyt yhdenkään nälkää, sammuttanut kenenkään vanhaa vihaa tai tuonut rauhaa yhteenkään ahdistuneeseen mieleen.
Monen ihmeteon kohdalla Jeesus kielsi parantunutta tai eloon herätetyn läheisiä kertomasta eteenpäin, varmasti tietäen että turhaan.  Tieto levisi, kumuloitui ja käynnisti odotuksia, jotka purkautuivat ensin vallankumousjohtajan vastaanottona palmusunnuntaina ja pettymyksenä kiirastorstaina.
Myös ristille Jeesus joutui ja kuoli ihmisenä.  Hän ei kehotuksista huolimatta astunut alas, näyttänyt kuka on kuka.  Ristille naulatut eivät astu alas voittajina, ristille naulatut kuolevat siihen lyötyinä.  Kansa ei kyennyt käsittämään miksi ”tosia hän on auttanut, itseään ei voi auttaa.”  Missä on juju?
Oman elämänsä ristille saakka Jeesus eli kanssaihmistensä veljenä.  Ilmestyminen ja jälleen katoaminen seinistä ja lukituista ovista välittämättä tapahtuivat vasta hänen ihmiselämänsä päätyttyä.

Kiusauksista suurin oli kolmas, koko maailman herruus, valta kaikkien ja kaiken yli.  Sellaistahan tavoittelivat Jeesuksen eläessä Rooman keisarit Augustus ja Tiberius – joltisellakin menestyksellä.  Paholainen tarjosi Jeesukselle maailman herruutta, omaa kirkkoa, ikuista ja mahtavaa Jerusalemia, pilviin kohoavaa kultakupolista Jeesuksen temppeliä jumalallisella – no, oikeammin saatanallisella – mahtikäskyllä.

Jeesuksen, Pietarin ja Paavalin seuraajien seurakunnat monistuivat, levisivät ja kasvoivat ensimmäiset kolme vuosisataa enimmäkseen vainottuna rahvaan liikkeenä vaihdellen kulovalkeana ja kytönä kaikkialla Rooman valtakunnassa.  Ne tavoittelivat ihmisiä ruohonjuuritasolla, lähikontakteilla, muu oli liian vaarallisia.  Missä kristityt nousivat liikaa näkyviin tai johonkin tarvittiin syntipukkia, siellä viranomainen käynnisti vainon.  Noustuaan v. 380 Rooman valtionuskonnoksi kirkko alkoi sitten kasvattaa ja laajentaa valtaansa myös perinteisemmillä keinoilla tavoitteena koko maailma.
Vuosisatojen varsilla maailman herruutta ovat tavoitelleet myös islam/Arabit, Tsingis-Khan, Espanja, Napoleonin Ranska, Britannian imperiumi, kommunistit/Stalin, natsit/Hitler, jne.
Juuri nyt pyhää maailmanherruusmissiota toteuttaa Putin – Moskovan patriarkaatin siunauksella – kuvitellen [samoin kuin edeltäjänsä] että [toisin kuin edeltäjänsä] juuri hän käyttäisi rajatonta maailmanvaltaa kaikkien parhaaksi.  Tie valtaan, vallan varmistamiseen ja laajentamiseen ei välttämättä näyttäisi kauniilta, mutta ruumisröykkiöt, savuavat rauniot, pommien myllertämät maisemat, äitien, leskien ja orpojen tuskat unohtuisivat kun oikeuden voitto, kansan onni, lainehtivat viljavainiot, bulevardien kauneus ja palatsien loisto korvaisi kaiken.
Kristinuskon nimiin maailmanvallottajista on vannonut moni.  Yksikään ole ymmärtänyt, ei ehkä kysynytkään, miksi Jeesus torjui maailman herruuden kun Paholainen sitä hänelle tarjosi.  Jos kysyivät, ehkä ajattelivat että Jeesus nyt vaan oli naivi ymmärtämään että ’saadakseen omelettia on rikottava munia’.

Paholaisen Jeesukselle suuntaamat kiusaukset edustavat kolmea eri tasoa: oikotietä omien välittömien tarpeiden tyydyttämiseen, oikotietä maineeseen ja menestykseen ihmisten silmissä, ja lopulta oikotietä valtaan yli toisten ihmisten.

Ensin Paholainen tarjosi Jeesukselle seitsämän, lisä- ja plusnumeron oikein.  Lukuisat sadut, elokuvat, kirjat ja somepostaukset perustuvat onnepotkuun tai taikakeinoon, jolla päähenkilö saa tavoittelemansa ohi kaiken vaivan jota ihmiset yleensä joutuvat näkemään.  Näistä haaveilee jokamies, me miljardit arkiseen puurtamiseen kyllästyneet viikon lottoarvonnan seuraajat.
Sitten Paholainen nosti tarjousta, lumoutuneita ihmisjoukkoja, suosiota ja vaikutusvaltaa – superjalkapallosankarin, huippuartistin, miljoonien seuraaman somevaikuttajan statusta.  Tällaiseen ponnistelee enemmän tai vähemmän vakavissaan miljoona omasta mitättömyydestään ylös parrasvaloihin, ihmisjoukkojen ihailemaksi halajavaa.
Lopulta Paholainen tarjosi rajatonta valtaa.  Juuri sinulla on visio, juuri sinulle valta kuuluisi, sinä käyttäisit sitä parhaiten.  Sitäpaitsi, muutoinhan vallan anastaisi tuo toinen – vahingoksi meille kaikille, pahempaa, koko luomakunnalle.  Näin suurta valtaa tavoittelee ehkä tuhat.  Ota, kaikki on sinun, kun vain tunnustat minut valtiaaksesi [eihän sinun tästä tarvitse kertoa kenellekään toiselle].

Miksi Jeesus ei tarttunut mihinkään näistä tarjouksista?  Koska omaksi hyväkseen hän ei todellakaan tehnyt mitään mitä hänen veljensä ja sisarensa ei voisi omaksi hyväkseen tehdä.  Miten hän olisi voinut ihmisiä ymmärtää, opettaa ja heidän asemaansa asettua, jos hän olisi itse voinut milloin tahansa astua puhelinkoppiin ja syöksyä sieltä vastaamaan uuteen haasteeseen ääntä nopeampana teräsmiehenä.
Jeesuksen esimerkki ja opetus saattoivat jäädä elämään vain hänen jälkeensä jättämien ja heidän tilalleen tulevien seuraajien – meidän inhimillisen rajallisuuden alaisten – ajatuksissa, rukouksissa, puheissa ja toimissa, elämässä.  Ja juuri niissä ne ovat eläneet jo kaksi vuosituhatta läpi lukemattomien onnistumisten, erehdysten, katumusten, armahdusten ja arjen töiden.

Kaikki paitsi elämä on turhaa

Juice Leskinen, XV Yö, 1980

  

 

Tiivistelmä

Aloin kirjoittaa tätä artikkelia vastineena Helsingin Sanomien Annikka Mutasen artikkeliin  Laskelmat Suomen ”huikeasta” yli­kuolleisuudesta eivät kestä tarkastelua 31.12.2022.  Tämä on nyt se tarkastelu.  Heti aluksi oli selvää, että väite vastaan väite, sana vastaan sana kiistely olisi hyvän ajan heittämistä huonon perään, että ei olisi viisasta kirjoittaa sitä ad hominem vaan a data, ja että tästä lähtökohdasta artikkelista tulisi aivan liian pitkä HS:n sivuille.  Siksi blogipostaus.

Poimin HS:n väitteistä muutaman:

  • ”Ylipäätään ylikuolleisuudelle ei ole virallista kansainvälistä mittaria”, Rapo sanoo:  Määrittele “virallinen”.  Ylikuolleisuuden ovat määritelleet Cambridge Dictionaryn lisäksi mm. WHO, EuroStat, OECD.Stat verkkosivuillaan, ja WHO nimenomaan COVID-19 pandemian vuoksi täsmennettynä.  Määritelmät ovat  asiallisesti yhdenmukaisia ja läytyvät linkkeineen tämän artikkelin liitteestä.  WHO:n määritelmän käänsin suomeksi tämän artikkelin alkuun.
  • Ei siis ihme, että eri ylikuolleisuusvertailuista on saatu hyvinkin eri näköisiä tuloksia: Artikkelini taulukon 2 numeroista voit päätellä itse kuinka erinäköisiä tuloksia neljä eri ylikuolleisuusarvioitsijaa ovat kahdeksalle maalle ja kahdelle aikajaksolle tuottaneet.
  • Laskelmat Suomen ”huikeasta” yli­kuolleisuudesta eivät kestä tarkastelua:  Maaliskuusta 2020 joulukuuhun 2022 ylikuolemia kertyi n. 10 000, näistä 2/3 kesän 2021 ohi-on päätösten jälkeen.  Artikkelini taulukosta 1 voit päätellä itse kuinka hyvin tekemäni Suomen ylikuolleisuusarviot pandemian 3 vuodelle ja kahdelle alajaksolle kestävät tarkastelua kahden vastaavan kansainvälisen ylikuolleisuusarvion kanssa ja taulukosta 2 miten arviot  ylikuolleisuudesta Suomessa vertautuvat seitsämään muuhun Euroopan maahan.
  • …kuolleisuuden tarkastelussa pitää aina käyttää ikävakioituja lukuja. Ikävakiointi poistaa väestömäärässä ja ikärakenteessa tapahtuneiden muutoksen vaikutuksen ilmiöön. … Emeritusprofessori Jantusen laskelma menee harhaan ainakin ikävakioinnissa:  Ikävakioituja kansainvälisisiä ylikuolleisuusanalyysejä on tehty hyvin niukalti ja löytämistäni vain yksi ulottuu vuoteen 2022.  Sen tuloksia voi Suomen osalta tulkita sekä sekä hyviksi että huonoiksi, mutta vertailukelpoisia numeerisiin ylikuolleisuusarvioihin ne eivät ole.

Edellisten ohella yleisimmin kuulemani väitteet kansainvälisiä ja Suomalaistenkin laskemia ylikuolleisuusarvioita vastaan ovat

(i) Koronan kanssa mutta ei koronan vuoksi: Kuolinsyillä ei ole vaikutusta ylikuolleisuuteen, ainoastaan kuolemien määrillä.

(ii) Suomen väestön ikääntymistä ei ole huomioitu: Seitsämän eurooppalaisen vertailumaan väestöpainotettuihin keskiarvoihin verrattuna suomalaisten mediaani-ikä on 1,3 v nuorempi, yli 70 v osuus on 1,0 %-yksikköä pienempi, elinajanodote 0,2 v lyhyempi, diabetesprevalenssi sama, ja tupakointi merkittävästi vähäisempää.  Me emme ikäänny yksin.

(iii) Tilastot antavat väärän kuvan Suomen koronakuolleisuudesta: OECD, EuroStat, WHO, the Economist, ym. eivät yhteistuumin eivätkä erikseen ota vaivakseen muokata tilastojaan Suomea mustaavaan suuntaan. Suomi on erikoistapaus vain meille suomalaisille.  Jos me taas itse parantellemme numeroita, me petämme ainoastaan itseämme.

Suomen pandemiakuolleisuus nousi kesäkuusta 2021 alkaen eurooppalaisittain matalalta tasolta yhdeksi kehittyneiden maiden korkeimmista.  Syitä ovat suomalaisten virka-asiantuntijoiden neuvot sekä päättäjien niistä johtamat valinnat ja toimet, joita valtamedia on jokseenkin kritiikittömästi ja varauksetta tukenut.

Mitään suomalaisten omista toimista riippumattomattomia objektiivisia/ulkoisia syitä Suomen erittäin huonoksi kehittyneeseen pandemiatilanteeseen ei ole.

 

Ylikuolemat, ylikuolleisuus, määritelmä

WHO: COVID-19 pandemiaan liittyvät ylikuolemat [excess deaths]:

COVID-19 pandemiaan liittyvää ylikuolleisuutta [excess mortality] käytetään kvantifioimaan pandemian suoria ja epäsuoria vaikutuksia.  Ylikuolleisuus [excess mortality] on määritelty kaikkien määrätyllä alueella määrättynä aikana tapahtuneiden kuolemien ja laskennallisen kuolleisuuden, jos kriisiä (esim. COVID-19 pandemiaa) ei olisi, erotuksena.  Tämän erotuksen oletetaan sisältävän kuolemat jotka johtuvat COVID-19:sta suoraan, sekä myös kuolemat jotka liittyvät COVID-19:aan epäsuorasti pandemian terveydenhoitoon ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten kautta, miinus kuolemat jotka olisivat tapahtuneet normaaliolosuhteissa, mutta joilta vältyttiin pandemiaan liittyneiden sosiaalisten olosuhteiden ja henkilökohtaisten käyttäytymismuutosten vuoksi.

Ylläoleva teksti on WHO:n 10.5.2022 päivittämä määritelmä ylikuolleisuus/ylikuolemat -käsitteelle epidemian tai tapahtuman (kuten helleaalto, ilmansaaste-episodi, sota) yhteydessä.  Hieman tiiviimmin muotoiltuja ylikuolleisuuden/ylikuolemien määritelmiä ovat esittäneet myös mm. EuroStat, OECD, OWiD [Our World in Data] ja Cambridge Dictionary – ne löytyvät liitteestä 1.  Niiden kaikkien olennainen sisältö on sama.  Ylikuolleisuus on [haitallisen tapahtuman aikana] toteutuneen kuolleisuuden ja laskennallisen [normaaleja olosuhteita vastaavan] taustakuolleisuuden erotus.

Koska tiedot toteutuneesta kuolleisuudesta saadaan yleensä luotettavista kansallisista tai kansainvälisistä lähteistä, ylikuolleisuuden laskennan kriittinen muuttuja on arvio todennäköisestä kuolleisuudesta jos haitallista tapahtumaa ei olisi.  Arviointiin on käytettävissä kansallisia ja ylikansallisia tietokantoja ja laskentamenetelmiä.

 

Ylikuolleisuuteen liittyviä mittareita

EuroMOMO Z-score visualisoi viikottaisten kuolemien määrän vaihtelua. Se ei mittaa kuinka paljon viikon kuolemat lukumääräisesti tai prosentuaalisesti ylittävät edellisten vuosien vastaavat tasot, vaan sitä kuinka merkittävä tuo ero on tilastollisesti. Z-scorea ei voi verrata väestöltään erikokoisten maiden välillä, koska väestöltään pienissä maissa, joissa viikottaisten kuolemien määrät ovat pieniä ja hajonnat suuria, esim. 2022 Malta 54…124, Kypros 99…211, niiden Euroopan korkeimmat ylikuolleisuudet 18 % ja 21% näkyvät vain vähäisinä ja harvinaisina substantial increase -tason ylityksenä (Kuva 1.)  Sensijaan suuressa maassa, kuten Ranskassa, viikottaisten kuolemien määrä on suuri ja hajonta pieni 11 000 .. 15 000. Niinpä Ranskan 9.7% ylikuolleisuus näkyy Z-scoren toistuvina ja suurina substantial increase -tason ylityksinä. EuroMOMO ei julkaise maakohtaisia numeerisia ylikuolleisuus-arviota, ei myöskään laskelmissaan käytettyjä standardipoikkeamia.

Kuva 1. EuroMOMO: Kahden väestöltään pienen maan, Maltan ja Kyproksen, Maltaa 12 ja Kyprosta 5 kertaa suuremman Suomen, sekä Suomea 12 kertaa suuremman Ranskan viikottaisten kuolemien Z-scoret vuoden 2021 heinäkuusta vuoden 2022 joulukuuhun. Maltan ja Kyproksen Euroopan korkeimmat ylikuolleisuudet 18% ja 21% näkyvät Z-scoressa paljon matalampina kuin Ranskan 9.7% ylikuolleisuus.

 

Vakioitu kuolleisuusuhde [SMR, standardized mortality rate].  Väestöotosten vakiointi kuuluu ensimmäisiin asioihin, mikä epidemiologiassa opetetaan.  Sitä  käytetään korjaamaan rinnakkaisten väestöotoksen, esim, altistuneet, ei-altistuneet, kuolleisuus/sairastavuustuloksia vertailukelpoisiksi.  Sillä vakioidaan laskennallisesti väestöotosten raakatuloksiin tutkimuksen kohteena olevan muuttujan ohella vaikuttavia taustamuuttujia, kuten ikä, sukupuoli, sosioekonominen tai terveydellinen tausta.

Ikävakiointi poistaa kahden populaation välisistä eroista sen osuuden joka johtuu niiden erilaisista ikärakenteista; mutta se ei poista normaaleista kuolemanriskeistä sosioekonomisia eroja, eikä ylipainoisuuden tai tupakoinnin  ja terveydenhoidon eroja”.

Väestön tulevien vuosien kuolleisuutta voi toki ennustaa olettamalla kunkin ikävuosiluokan kuolleisuuden säilyvän nykyisenä, ja laskemalla odotettavissa oleva normaalikuolleisuus tulevien vuosien ennustetuja ikäjakaumia vastaavaksi.  Laskutapa johtaa kuitenkin tulevien vuosien kuolleisuuden systemaattiseen yliarviointiin, koska – poikkeusvuosia lukuunottamatta – kunkin ikävuosiluokan (0…100v) kuolleisuuden trendi on ollut aleneva jo toistasataa vuotta.

Ikävakiointi huomioi lukuisista kuolleisuuteen vaikuttavasta muuttujista vain yhden, iän, mutta sivuuttaa elintavat, ravinnon, elin-, asuin- ja työympäristön, terveyden- ja sairaanhoidon, tapaturmat ja väkivallan ym. joiden pitkän ajan muutoksista kertyvän yhteisvaikutuksen ansiosta suomalaisten eliniän pitkän ajan kasvutrendi on ollut 2,4 kk/v, ts. ikävakioitu kuolleisuus on jatkuvasti alentunut.  Tänään 84 v täyttävän elinajanodote on hänen elinaikanaan kasvanut 31 (!) vuotta.

 

Aikasarja-analyysi:

COVID-pandemiaa edeltävän ja pandemian aikaisen kuolleisuuden arvioinnissa ei ole kyse kahden väestöotoksen vertaamisesta, vaan koko väestön seurannasta, aikasarja-analyysistä, joka on normaali tapa analysoida myös helteen ja pakkasen, ilmansaasteiden, yleisten tupakointirajoitusten ym. vaikutuksia koko väestön terveyteen ja kuolleisuuteen.  Toisin kuin ikävakiointi, reaalidataan perustuva aikasarja-analyysi sulkee sisäänsä kaikkien muutostekijöiden yhteisvaikutuksen ja siten myös niiden keskinäisten tilastollisten riippuvuuksien vaikutukset.  Ikävakiointia ja aikasarja-analyysiä [muiden vaikuttavien tekijöiden huomioimiseksi] ei voi yhdistää, koska aikasarja-analyysi sulkee jo kertaalleen sisäänsä myös väestön ikääntymisen vaikutuksen.

Taustakuolleisuuden arvioimiseen Suomessa tarvittava kuolemien aikasarja (Kuva 2.) ulottuu 1700 luvulle ja korkealla ikäluokka-sukupuoli-alue-aikaresoluutolla se on ladattavissa Tilastokeskuksen verkkosivulta vuodesta 1990 tähän päivään.  Tarkkana, yksityiskohtaisena ja monidimensionaalisena tämä kuolemien tilasto on ihanteellista materiaalia monentyyppiseen datavetoiseen numeeriseen mallintamiseen sekä myös numeeristen aikasarjamallien kehittämiseen ja testaamiseen.

Kuva 2. Kuolleiden määrät Suomessa viikottain vuodesta 1990 vuoteen 2022. Tarkka katsoja erottaa kuvasta kuolleisuuden verkkaisen alenemisen vuoteen 2004 (keskim.-178#/v), ja sen jälkeinen hieman nopeamman kasvun vuoteen 2019 (keskim. +425#/v).

 

COVID-19 pandemiaan liittyvä ylikuolleisuus

Ensimmäinen vastaani tullut useita maita kattanut COVID-19 pandemian ylikuolleisuusarvio julkaistiin The Economistissa heinäkuussa 2020.  Sittemmin mm. Financial Times, New York Times, Karlinsky/WMD ja Economist ovat julkaisseet päivittyviä, kymmeniä…satoja maita ja alueita kattavia ylikuolleisuuslaskelmia.  Niiden mukaan pandemia aiheutti Suomessa vuoden 2021 toisella puoliskolla ylikuolemia moninkertaisesti varmistettuja COVID-19 kuolemia enemmän.  Korkein arvio vuosien 1920-21 ylikuolemista Suomessa – 1740 varmistettua COVID-19 kuolemaa ja 8780 ylikuolemaa (!) – esitettiin Lancetin 10.3.2022 julkaisemassa, IHME-tietokantaan perustuvassa, 191 maan COVID- ja ylikuolema-arviot kattaneessa artikkelissa.

Ylikuolemia kansainvälisesti tutkivat, laskevat ja raportoivat tahot, WHO EuroStat ja OECD.Stat, ja Economist, OWiD/Karlinsky, Karlinsky & Kobak ym. käyttävät omien tietokantojensa ohella Human Mortality Database, ja World Mortality Dataset tietokantoja.  Economistin metodiartikkelin mukaisesti se ei huomioi väestön ikärakenteen muutosta ajassa, vaan jäädyttää demografian vuoteen 2019.  WHO:n vastaava metodiartikkeli kuvaa ylikuolleisuuden jakautumista iän ja sukupuolen mukaan.  Tätä ei kuitenkaan pidä sekoittaa kuolemien ikävakiointiin.

Etsiessäni artikkeleita, tilastoja ja useita maita kattavia ikävakioituja ylikuolleisuusvertailuja löysin yhden artikkelin, jossa on esitetty ikävakioidut ylikuolleisuusarviot 37, toisen 29 maalle vuodelle. 2020, ja kolmannen USA:lle ja Euroopalle v. 2020-2021.  Vasta tämän artikkelini ensimmäisen postauksen jälkeen löysin yhden uudemman ja ehdottomasti kiinnostavimman.  Tämä ajoittain päivittyvä Brittitutkimus on löytämistäni ainoa, jossa ikävakioitua ylikuolleisuutta [Age Standardised Mortality Rate, ASMR] on selvitetty Euroopan laajuisesti ja osittain myös vuoteen 2022 ulottuen.

Sen vuoksi esittelen sen tässä laajemmin.

Tutkimusraportin johdantona kannattaa lukea ONS:n viittä ylikuolleisuuden arviointimenetelmää ja niiden 29 maan tuloksia vertaileva raportti.  Arviointimenetelmät tuottavat 29 maasta hyvin erityyppistä ja menetelmien kesken vaikeasti verrattavaa dataa, mutta kunkin menetelmän sisällä niitä voi verrata hyvin eri maiden välillä.

Mutta takaisin ASMR-tutkimukseen.  Siinä käytetyt kuolleisuuden mittayksiköt eivät aukea intuitiivisesti, joten koetan avata niitä hieman.  Tulokset on vakioitu v. 2013 Euroopan Standardiväestöön, ja viikottaisia ikävakiotuja kuolleisuuslukuja (vko ASMR verrataan vuosien 2015-2019 vastaavien viikkojen ikävakioitujen kuolleisuuslukujen keskiarvoon (ref ASMR).

Tulokset on ilmaistu suhteellisena ikävakioituna kuolleisuuslukuina (rASMR). rASMR = (vkoASMR – refASMR)/refASMR ja ilmaistaan prosentteina.  Positiivinen rASMR (suhteellinen ikävakioitu kuolleisuusluku) tarkoittaa että tarkasteltavan viikon ikävakioitu kuolleisuusluku on korkeampi kuin vuosien 2015-19 vastaavien referenssiviikkojen ikävakioitujen kuolleisuuslukujen keskiarvo, ja negatiivinen, että se on matalampi.

Lopulta valitun aikajakson suhteellinen kumulatiivinen ikävakioitu kuolleisuusluku (rcASMR) ilmaistaan ko. aikajakson viikoittaisten ikävakioitujen kuolleisuuslukujen summan prosentuaalisena muutoksena vastaavien v 2015–2019 viikkojen ikävakioiduista kuolleisuuslukujen keskiarvojen summasta (huh!).

Tuloksiin palaan tuonnempaana pandemian ensimmäisen ja toisen vaiheen kohdalla.

 

Ylikuolleisuuden arviointi aikasarja-analyysillä

Koska en kevättalvella 2022 löytänyt suomalaisia ylikuolleisuusarvioita piti alkaa itse laskea minkä suuruinen tämä Suomen WHO:n määritelmän mukainen ylikuolleisuus [ylikuolleisuus on tapahtuneiden kuolemien ja laskennallisen kuolleisuuden – jos pandemiaa ei olisi – erotus] olisi.

Tilastokeskus raportoi Suomessa tapahtuneet kuolemat viikottain, minkä lisäksi tarvitsin arvion taustakuolleisuudesta ilman pandemiaa.  Yksinkertaisin arvio olisi ollut muutaman pandemiaa edeltävän normaalivuoden kuolemien keskiarvo.  Näin laskien päädyttäisiin Suomessa kuitenkin liian korkeaan ylikuolleisuusarvioon, koska kuolleisuus Suomessa on kasvanut jo ennen pandemiaa vuodesta 2005 lähtien, jaksolla 2005-2019 keskimäärin 425 kuolemaa/v.

Pandemiavuosien laskennalliseen taustakuolleisuuteen on siis tunnettava normaalina pidettävän aikajakson taso ja kasvutrendi.  Tätä varten johdin Tilastokeskuksen raportoimista vuosien 2005-2019 viikottaisista kuolemista tässä artikkelissa käyttämäni regressiomallin pandemia-ajan taustakuolleisuudelle

          laskennalliset kuolemat/vko = 8,7587 x kalenterivuosi – 16643,

Ylikuolemien ja COVID-kuolemien tarkemman ajallisen yhteyden selvittämiseksi tarvitaan regressiomallin lisäksi normaalivuosien kuolemien vuodenaika-, kuukausi- ja/tai viikottaisesta -jakauma.  Tätä varten laskin vuosien 2005-2019 toteutuneiden viikkokuolemien poikkeamat regressiomallin ennustamista, ja niistä edelleen keskipoikkeaman normaalivuoden jokaiselle 52 viikolle.  Lopullinen laskentamalli pandemia-ajan viikottaisten taustakuolemien [siis jos pandemiaa ei olisi] arviointiin yhdistää nämä kaksi mallia.

Viidentoista vuoden jokaisen 52 viikon keskiarvot olisi voitu korvata samasta datasta lasketulla kosinisovitteella, kuten Rönning ja Guldbrandsen erinomaisessa analyysissään Suomen pitkäkestoinen ylikuolleisuusanomalia syksyllä 2021, jonka löysin vasta viime joulun alla.

Käyttämäni regressiomalli ei ole erityisen omintakeinen, mutta koska kehitin sen itse jo ennen kuin huomasin esim. Karlinsky/WMD mallintavan 120 maan ylikuolleisuutta hyvin samankaltaisella datavetoisella mallilla [hän perustaa sen 2015-19 normaalivuosidataan] kutsun silti mallin sovellusta Suomeen 2020-22 MJJ regressiomalliksi.

 

MJJ regressiomallin validointi

 Paras tapa validoida malli on testata kuinka hyvin sillä voi ennustaa tulevaiisuuden sijaan jo tapahtuneita asioita, tässä tapauksessa pandemiaa edeltävien kolmen vuoden 2017…19 kuolleisuutta.  Tätä varten johdin mallin parametrit kuten edellä, mutta vuosien 2005-2016 kuolleisuus- ja viikkopoikkeamista.  Kuvassa 3 on esitetty rinnakkain tällä metodin validointimallilla lasketut ja Tilastokeskuksen mukaiset viikottaiset kuolemat vuosille 2017-19.  Laskettuja kuolemia on yhteensä 161 772, tapahtuneita 161 725, ts. mallin ja todellisuuden erotus on 47 kuolemaa 3 vuodessa, 0,029%.

Kuva 3. Vuosien 2005-16 viikkokuolleisuudatasta johdetulla regressiomallilla lasketun vuosien 2017-19 viikottaisten kuolemien määrän ja vastaavien tapahtuneiden kuolemien vertailu. Vuosittaisten kuolemien keskiarvo on 53 900 ja koko kolmen vuoden jaksolle malli ennusti 47 kuolemaa, 0,029%, enemmän kuin tapahtui.  Erikseen vuodelle 2017 malli ennusti 82 ja vuodelle 2018 443 kuolemaa vähemmän, mutta vuodelle 2019 572 kuolemaa enemmän kuin mitä todellisuudessa tapahtui.

 

Tämä kuulostaa jo liian hyvältä.  Realistisemman kuvan MJJ regressiomallin luotettavuudesta sain analysoimalla mallinnettujen ja toteutuneiden vuosittaisten kuolemien eroja.  Koska kuolemat on sekä mallinnettu ja tilastoitu viikottain, tuotin vuosien 2017-19 datasta 100 eri 52 peräkkäisen viikon [=1 vuoden] pituista jaksoa ja laskin niistä jokaiselle mallinnettujen ja tapahtuneiden kuolemien erotukset – ts. MJJ regressiomallin virhejakauman, kumulatiivisena frekvenssijakaumana kuvassa 4.  Erotusten keskiarvo on 45 kuolemaa (0,08%), mediaani -82 (0,15%), standardipoikkeama 497 (0,91%), ja mallin virheistä 95% osuu välille -736 ja +670 kuolemaa (n. 1,3%).

Kuva 4. Sadan vuosiin 2017-2019 sisältyvän 52 viikon jakson regressimallilla lasketun ja tapahtuneen kuoleman erotuksen kumulatiivinen frekvenssijakauma. 52 viikon jakson kuolemien keskiarvo on 53 900. Mallinnettujen ja tapahtuneiden kuolemien erotuksen keskiarvo on 45 kuolemaa, 0,08%, ja standardipoikkeama 497 kuolemaa (0,91%).

 

Validoinnin tulosten perusteella MJJ regressiomallin ennustamien vuosikuolemien systemaattinen virhe [accuracy] on prosentin kymmenesosan, tilastollinen virhe [precission] prosentin suuruusluokkaa.

 

Pandemia-ajan ylikuolleisuus Suomessa

 Palaan WHO:n määritelmään: – ylikuolleisuus on tapahtuneiden kuolemien ja laskennallisen kuolleisuuden – jos pandemiaa ei olisi – erotus.  Kuva 5 esittää rinnakkain pandemia-ajalle MJJ regressiomallilla lasketun viikkokuolleisuuden [taustakuolleisuus jos opandemiaa ei olisi] sekä viikottain tapahtuneet kuolemat.  Niiden erotus on ylikuolleisuus, jonka rinnalla kuva 6 esittää THL:n nykyisen raportoinnin mukaiset koronasta johtuvat kuolemat.  Kaikki tämän esityksen COVID-19 kuolemat ovat THL:n määrittämiä koronasta johtuvia kuolemia ellei nimenomaan toisin mainita.

 

Kuva 5.  Tilastokeskuksen julkaisemat viikottaiset kuolemat Suomessa sekä MJJ Regressiomallilla lasketut viikottaiset kuolemat jos pandemiaa ei olisi jaksolla 2020 viikko 12 – 2022 viikko 52.

Kuva 6.  THL:n nykyisen ilmoitustavan mukaiset koronasta johtuvat kuolemat [yhteensä 4 694] ja MJJ regressiomallilla lasketut ylikuolemat [yhteensä 10 069] vuosille 2020-2022. Raportoinnin viiveen vuoksi, marras-joulukuun koronasta johtuvista kuolemista puuttuu vuoden 2022 loppua kohti tultaessa kasvava osuus.

Taulukossa 1 on esitetty pandemia-ajan COVID-19 ja ylikuolemat vuosille 2020, -21 ja -22, sekä erikseen vuoden 2021 alku- ja loppupuoliskolle, koska ne eroavat jyrkästi toisistaan.  Siitä voi myös vertailla MJJ regressiomallilla, Karlinskyn/WMD regressiomallilla ja Economistin koneoppivalla mallilla laskettuja ylikuolema-arvioita Suomessa pandemian eri vaiheissa.  Kaikki mallit tuottavat saman yleiskuvan pandemian etenemisestä ja ylikuolleisuuden tasosta.  Economistin malli tuottaa koko ajalle 20% korkeamman ja WMDn malli 5% matalamman ylikuolleisuusarvion kuin MJJ regressiomalli.  Jälkimmäinen tuottaa suhteellisesti hieman matalamman ylikuolleisuusarvion ensimmäiselle ja korkeamman kolmannelle pandemiavuodelle kuin Economistin ja WMDn mallit.  Yksi syy saattaa olla, että MJJ regressio perustuu vuosien 2005-2019, WMD vuosien 2015-2019 trendiin.

Taulukko 1. THL:n vanhan ja nykyisen ilmoitustavan mukaisesti raportoimat COVID kuolemat Suomessa sekä MJJ regressiomallin, Economistin ja Karlinskin WMD laskennalliset arviot ylikuolemista Suomessa vuosina 2020…2022.

 

Pandemian kaksi vaihetta

Keskikesä 2021 jakaa pandemian Suomessa kahteen toisistaan jyrkästi poikkeavaan vaiheeseen – sen vuoksi olen jakanut vuoden 2021 tarkastelussani puoliksi pandemian kahden vaiheen kesken.

 

Ensimmänen vaihe

Pandemiavuoden 2020 maalis-huhtikuun koronasta johtuvat kuolemat saatiin pian taitettua lähes nollatasolle, mikä sai Suomen johtavat kansanterveysviranomaiset julkisesti huolestumaan pandemian pysähtymisestä ja liian hitaasta etenemisestä (?!).  Kesäkuusta lokakuuhun viikottaiset koronakuolemat pysyivät yksinumeroisia, mutta kääntyivat syksyllä uuteen kasvuun. Vuoden loppuun mennessä koronasta johtuvia kuolemia oli kertynyt 530, ja ylikuolemia MJJ regressiomallin mukaan 970, Karlinsky/WMD ja Economistin mallien mukaan 254…445 enemmän.

Vuoden 2021 alkupuoliskolla ylikuolleisuus vaihtui alikuolleisuudeksi (Kuva 5 ja Taulukko 1) mitä selittää MJJ regressiomallin epätarkuuden ohella varmistettujen influenssakuolemien putoaminen pandemiaa edeltävien 5 vuoden keskiarvosta, 248, yhteen.  Ilmiö näkyy selvästi myös Economistin ja Karlinsky/WMD laskentatuloksissa.

Taulukossa 2. verrataan neljällä eri ylikuolleisuusmittarilla neljän Pohjoismaan ja neljän Euroopan suuren maan [Ranska, Saksa, Italia, Yhdistynyt Kuningaskunta] ylikuolleisuutta.

Väestöön suhteutettuna ylikuolemia tapahtui pandemian ensimmäisen vaiheen aikana Suomessa merkittävästi vähemmän kuin Keski-Euroopan verrokkimaissa.  Pohjoismaista Tanska ja Norja selviytyivät Suomea paremmin, Ruotsi selvästi huonommin (Taulukko 2.).

Taulukko 2. Economistin, World Mortality Datasetin, OECD:n ja EuroStatin pandemia-ajan ylikuolleisuuslaskelmien tulokset miljoonaa asukasta kohden neljälle Pohjoismaalle ja neljälle suurelle Euroopan maalle (i) jaksolle 2020 viikko 12 – 2021 viikko 26 ja (ii) 2021 viikko 27 – 2022 viikko 52.  Tähänastisen pandemia-ajan ensimmäisellä puoliskolla näissä 8 maassa ylikuolleisuus oli korkein Italiassa jokaisen käytetyn mittarin mukaan.  Toisella puoliskolla, sensijaan, ylikuolleisuus on korkein Suomessa – samoin jokaisen käytetyn mittarin mukaan.

 

Tässä kohdassa on syytä katsoa erikseen kuinka aiemmin mainitsemani ikävakioidun kuolleisuuden [ASMR] brittitutkimuksen tulokset vertautuvat toisenlaisilla menetelmillä laskettuihin taulukon 2 tuloksiin.

Tämän tutkimuksen tuloksista voi päätyä vastakkaisiin tulkintoihin esim. Suomen pandemia-ajan ylikuolleisuudesta.  Sen kuvasta 4 voi lukea, että tammikuusta 2020 kesäkuuhun 2021 Suomen pandemia-ajan suhteellinen kumulatiivinen ikävakioitu kuolleisuusluku (rcASRM) kuului muiden Pohjoismaiden ja Luxembourgin kanssa Euroopan matalimpiin, -5,2%.  Kahdeksasta käyttämästäni vertailumaasta Brittitutkimuksesta puuttuu Saksa, mutta muut seitsämän asettuvat pandemian ensimmäisessä vaiheessa täsmälleen samaan järjestykseen kuin keskimäärin Economistin, Karlinsky/WMD, OECD.Stat ja EuroStat arvioissa taulukossa 2, Norja-Tanska-Suomi-Ruotsi-Ranska-UK-Italia.

Saman julkaisun kuvasta 2 voi sensijaan lukea, että pandemian toisessa vaiheessa kesäkuusta 2021 kesäkuuhun 2022 Suomen viikottainen suhteellinen ikävakioitu kuolleisuusluku (rASRM) oli >1.0 koko väestön osalta 74,1% ajasta ja yli 65 v väestön osalta 81,5% ajasta.  Edellinen luku on Euroopan neljänneksi korkein Kreikan, Bulgarian ja Kyproksen jälkeen, jälkimmäinen toiseksi korkein Kreikan jälkeen (vrt. Ruotsi 3,7%, Euroopan alhaisin].  Näiden tulosten perusteella seitsämän vertailumaata asettuvat pandemian toisessa vaiheessa järjestykseen Ruotsi-Italia-Ranska-Tanska-UK-Norja-Suomi.  Italiaa lukuunottamatta järjestys on sama kuin taulukossa 2.

Tulosten vertailun kannalta on rohkaisevaa, että vaikka ikävakioitujen ylikuolleisuusarvioiden tuottamat lukuarvot eivät numeerisesti olekaan vertailukelpoisia muilla menetelmillä tuotettujen arvioiden kanssa, ne näyttävät asettavan maita hyvin samakaltaiseen  kuolleisuusjärjestykseen.

 

Toinen vaihe

Vuoden 2021 jälkipuoliskolla – delta-variantin levitessä Suomeen – koronasta johtuvat kuolemat alkoivat kasvaa hitaasti, sitten deltavariantin kiihdyttämämänä vuodenvaihteeseen 2021-22, notkahtivat muutamaksi viikoksi kunnes kasvu jälleen omikronin levitessä kiihtyi maaliskuuhun 2022 (Kuva 6.).  Toisin kuin koronasta johtuvat kuolemat, ylikuolemat kasvoivat jo heti keskikesällä hyvin nopeasti ja ylittivät jo heinäkuussa 2021 aikaisemmat huipputasot.  Vuoden 2021 jälkipuoliskon kuuden kuukauden ylikuolemat ylittivät 16 ensimmäisen pandemiakuukauden ylikuolemat 1800…2500:lla ja samojen kuuden kuukauden koronasta johtuvat kuolemat 5..6 kertaisesti (Taulukko 1.).

Kolmannen pandemiavuoden, 2022, aikana koronasta johtuvia kuolemia kertyi 3 285, 70% kolmen tähänastisen pandemiavuoden kaikista 4 694:sta koronasta johtuvista kuolemista.  Ylikuolemia kertyi samanaikaisesti yli kaksi kertaa enemmän, 6 741, 62…67% kolmen tähänastisen pandemiavuoden kaikista 10 069:sta ylikuolemasta.  Tähän mennessä kolmas pandemiavuosi eli 1/3 pandemia-ajasta on aiheuttanut 2/3 pandemiakuolemista.

Väestöön suhteutettuna ylikuolemia tapahtui pandemian toisen vaiheen aikana Suomessa sekä Keski-Euroopan suurista että Pohjolan verrokkimaista eniten (Taulukko 2).

 

Koronamenestystä siis seurasi koronaromahdus

Ensimmäisessä vaiheessa [15.3.2020 – 30.6.2021] Suomi, Tanska ja Norja muodostivat jokaisella neljällä käytetyllä ylikuolleisuusmittarilla arvioituna kahdeksan vertailumaan joukossa pandemiansa parhaiten hoitaneiden kolmen kärjen.

Sitten seurasi romahdus.

Toisessa vaiheessa [1.7.2021-30.12.2022] Ruotsi kiri näiden kahdeksan maan parhaaksi ja Suomi putosi sen huonoimmaksi – molemmat jokaisella neljällä käytetyllä ylikuolleisuusmittarilla arvioituna.

Suomen pandemiapolitiikan vertailutilanne ei parane tarkastelemalla ylikuolleisuuden sijaan varmistettuja COVID-19 kuolemia.  Vuoden 2022 osalta Suomi johtaa em. kahdeksan maan varmistettujen COVID-kuolemien määrässä (Kuva 7.) ja tätä kirjoitettaessa (13.1.2023) Suomen väestöön suhteutettu COVID-19 kuolemien määrä on Johns Hopkins yliopiston SandDatan mukaan neljän kuukauden aikana ollut yhteensä 100 päivän ajan 32 Euroopan, Pohjois-Amerikan, Aasian ja Oseanian kehittyneimmän maan korkein.

Kuva 7. Suomen viranomaisten ilmoittamien varmistettujen COVID kuolemien kumuloituminen miljoonaa asukasta kohden 12 edellisen kuukauden aikana. Myös tällä mittarilla Suomen pandemiatilanne on poikkeuksellisen synkkä. Lähde: https://ourworldindata.org/covid-deaths

 

Loppukommentteja

 Yleisimpiä reaktioita yllä esitettyjen kaltaisiin numeroihin ja kuvaajiin ovat olleet: (i) koronan kanssa mutta ei koronan vuoksi, (ii) Suomen väestön ikääntymistä ei ole huomioitu, (iii) Tilastot antavat väärän kuvan Suomen koronakuolleisuudesta.

Näistä lyhyet kommentit.

 • (i) Ei vaikuta ylikuolleisuuteen tai sen arviointiin.
 • (ii) Suomen ja vertailumaiden väestöjen ikääntyminen on kunkin tilastoinnin sisällä huomioitu tai jätetty huomioimatta samalla tavalla, joten sillä ei ole vaikutusta kansainvälisten ylikuolleisuustasojen vertailtavuuteen.

Koska tämä argumentti on niin yleinen, poimin taulukkoon 3 OwiDin yleisestä tietokannasta edellämainittujen kahdeksan vertailumaan viisi keskeistä ikä- ja terveysparametria. Niiden väestöpainotettuihin keskiarvoihin verrattuna Suomen väestö on mediaani-iältään 1,3 v nuorempaa, yli 70 v osuus väestössä on 1,0 %-yksikköä matalampi, elinajanodote on 0,2 v lyhyempi, diabetesprevalenssi sama ja tupakointi merkittävästi vähäisempää. Se vähä minkä Suomen väestön ikärakenne poikkeaa tyypillisistä eurooppalaisista arvoista on siis nuorempaan suuntaan, eikä vertailutilanne muuttunut kun lisäsin siihen 20 muuta Euroopan maata.

Taulukko 3. Suomen ja seitsämän vertailumaan väestön ikä- ja terveysparametreja. Koko joukon väestöpainotettuun keskiarvoon verrattuna Suomen väestö on mediaani-iältään 1,3 v nuorempi, yli 70 v osuus on 1,0 %-yksikköä pienempi, elinajanodote 0,2 v lyhyempi, diabetesprevalenssi sama, ja tupakointi merkittävästi vähäisempää.

 • (iii) OECD, EuroStat, EuroMOMO, WHO, Johns Hopkins yliopisto, World Mortality Dataset, the Economist, ym. eivät yhteistuumin tai edes joku niistä erikseen ota vaivakseen vääntää kymmeniä tai satoja maita koskevia tilastoja Suomea mustaavaan suuntaan. Suomi on erikoistapaus vain meille suomalaisille.  Jos me taas itse muokkaamme tilastoja peittämään omia virheitä tai parantellemme omia numeroita, me petämme ainoastaan itseämme.

Suomen pandemia-ajan COVID-19 ja ylikuolleisuus nousivat kesäkuusta 2021 alkaen kevääseen 2022 mennessä eurooppalaisittain matalalta tasolta kehittyneiden maiden korkeimpien joukkoon ja ovat sittemmin pysyneet siellä.  Syitä ovat suomalaisten virka-asiantuntijoiden neuvot sekä päättäjien niistä johtamat valinnat ja toimet, joita – virka-asiantuntijoiden auktoriteetin säröttömyydestä alkaen – suomalainen valtamedia on jokseenkin kritiikittömästi ja varauksetta tukenut.

Mitään suomalaisten omista toimista riippumattomattomia objektiivisia/ulkoisia syitä Suomen erittäin huonoksi kehittyneeseen pandemiatilanteeseen ei ole.

 


 

LIITE: Excess mortality & excess deaths definitions and links

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/excess-mortality

Cambridge Dictionary: excess mortality: the number of deaths during a particular period above the usual, expected number under normal conditions, which can show the effect of something like a disease or harmful event.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/excess-deaths

Cambridge Dictionary: Excess deaths: Deaths during a particular period above the usual, expected number of deaths under normal conditions, which can show the effect of something like a disease or harmful event:

Not all excess deaths during the pandemic were directly caused by the virus.

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/global-excess-deaths-associated-with-the-COVID-19-pandemic

WHO Global excess deaths associated with the COVID-19 pandemic

Excess mortality associated with the COVID-19 pandemic is used to quantify the direct and indirect impacts of the pandemic. Excess mortality is defined as the difference between the total number of deaths estimated for a specific place and given time period and the number that would have been expected in the absence of a crisis (e.g., COVID-19 pandemic). This difference is assumed to include deaths attributable directly to COVID-19 as well as deaths indirectly associated with COVID-19 through impacts on health systems and society, minus any deaths that would have occurred under normal circumstances but were averted due to pandemic-related changes in social conditions and personal behaviours.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Excess_mortality

Eurostat – Statistics explained      

Glossary: Excess mortality.  An unusual mortality increase during a specific period, in a given population, is often referred to as an excess mortality. Eurostat’s excess mortality indicator is expressed as a percentage of additional deaths in a month compared to a baseline period. In 2020, the baseline is given by average monthly deaths in the period 2016-2019.

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2021_ec2de914-en

OECD iLibrary Excess mortality

Excess mortality measures whether, and if so to what extent, the total number of deaths from all causes is over and above what could normally be expected for a given period of time. Here, deaths in 2020 are compared against the average over the previous five years.

Excess mortality measures whether, and if so to what extent, the total number of deaths from all causes is over and above what could normally be expected for a given period of time. Here, deaths in 2020 are compared against the average over the previous five years.

https://ourworldindata.org/excess-mortality-covid

Our World in Data (OWiD): Excess mortality is a term used in epidemiology and public health that refers to the number of deaths from all causes during a crisis above and beyond what we would have expected to see under ‘normal’ conditions. In this case, we’re interested in how the number of deaths during the COVID-19 pandemic compares to the deaths we would have expected had the pandemic not occurred — a crucial quantity that cannot be known but can be estimated in several ways.

Estimated excess mortality from the Economist: machine-learning model to estimate the number of excess deaths during the pandemic for 223 countries and regions.

Methodology: https://www.economist.com/graphic-detail/2021/05/13/how-we-estimated-the-true-death-toll-of-the-pandemic

Data: https://raw.githubusercontent.com/TheEconomist/covid-19-the-economist-global-excess-deaths-model/main/source-data/country_daily_excess_deaths.csv

 

https://www.bhf.org.uk/what-we-do/news-from-the-bhf/news-archive/2020/july/what-are-excess-deaths

British Heart Foundation: What are ‘excess deaths’ and why are people talking about them?

This can sound like a heartless description, but in any given time of year there will be a “usual” or expected number of deaths – “excess deaths” means numbers above this level.

In simple terms, if 200 deaths were expected for a given week and there were 300 recorded, for this week there would have been 100 excess deaths.

During the Covid-19 pandemic, data analysts have been closely comparing the number of deaths each week with the expected number of deaths for the same week, estimated using an average of the number of deaths for the same week across the previous five years.

LUOTETTAVIMMAT COVID-19 TARTUNTOJEN RAJOITTAMISEN KEINOT OVAT ILMAHYGIENIA JA HENGITYSSUOJAIMET

Preludi

Infektioepidemiologit ympäri maailmaa uskoivat vielä keväällä 2020, että koronavirus leviää suurten pisaroiden, niiden kontaminoimien pintojen ja käsikontaktien kautta.  Aerosolileviämistä ilman kautta ei pidetty mahdollisena kahdesta syystä: se kuulosti paluulta 1880 hylättyyn miasmateoriaan; ja mikrobeja kantamaan kykenevät 5 µm tai suuremmat pisarat putoaisivat maahan enintään 1…2 m etäisyydellä lähtöpisteestään.   Maskien/hengityssuojainten käyttöä he pitivät hyödyttömänä toisaalta edellisestä syystä, toisaalta siksi, että ne eivät kuitenkaan voisi pidättää esim. 5 µm mikropisaroita.

Molemmat käsitykset olivat vääriä, minkä kuka tahansa aerosolitieteen alkeiskurssin suorittanut olisi voinut kysyttäessä kertoa.  Edellinen perustui maailmalla aina uusina painoksina levinneeseen käsikirjaan 60 v. sitten putkahtaneeseen virheeseen (!), jälkimmäinen tietämättömyyteen kuitusuodattimen toiminnan fysikaalisista perusteista.  5 µm mikropisara voi leijua sisäilmassa tunteja, ulkoilmassa paljon painavammatkin hiukkaset matkaavat tuhansia kilometrejä, esimerkiksi Saharan hiekkapöly jota on laskeutunut Etelä-Eurooppaan tonneittain viime päivinä.  Yleisimmin käytetty FFP2/N95 hengityssuojain puolestaan suodattaa 95% 0,3 µm ja 99,5% >1 µm hiukkasista.

WHO, CDC ja ECDC tunnustivatkin v. 2021 aerosolileviämisen ja hengitysilman SARS-CoV-2 viruksen tärkeimmäksi tartuntatieksi.  Tästä puolestaan seuraa, että aerosolin mikropisaroista >95% suodattava FFP2/N95 hengityssuojain antaa erinomaisen suojan tartuntaa vastaan.

Aerosolin leviäminen sisäilmassa, poistuminen siitä pintoihin tarttumalla, ilmanvaihdon kautta ja hiukkassuodattimissa, sekä henkilökohtainen suojautuminen altistumiselta maskien avulla tunnetaan hyvin ja kyetään mallintamaan numeerisesti halutulla tarkkuudella. T ämä tieto avasi aivan uudet, lockdowneja ja ihmiskontaktien välttämistä paljon täsmällisemmin kohdennettavat, sosiaalisesti vähemmän rajoittavat ja tehokkaammat keinot riskiryhmien suojelemiseksi, tartuntojen leviämisen tukahduttamiseksi ja esim. kulttuuritilaisuuksien uudelleen avaamiseksi.  Erityisesti maskien/hengityssuojaimien tehokkuudesta koulutartuntojen rajoittamisessa, sekä ilmanvaihdon ja sisäilman hiukkassuodatuksen merkityksestä altistumisriskin vähentämisessä on kertynyt valtavasti uutta tietoa.  Toisaalta uutta tutkimustietoa on saatu myös puhumisen, laulamisen ja huutamisen tuottamista aerosolimääristä.

Vaikka infektoituneiden ulos- ja terveiden sisäänhengittämä virusaerosoli on osoittautunut erityisesti sisäilmassa koronaviruksen tärkeimmäksi tartuntatieksi, ja vaikka sisäilmatutkimus ja aerosolitiede tarjoavat vahvat ja testatut tieteelliset ja tekniset menetelmät tämän tartuntatien tukahduttamiseksi, uuden paradigman hyväksyminen on valitettavasti osoittautunut monille vanhan koulun miehelle ja naisellekin vaikeaksi tai mahdottomaksi.

Rokotukset ovat luonnollisesti avainroolissa väestön suojaamisessa koronan aiheuttamilta vakavilta sairaustapauksilta ja kuolemilta.  Rokotusten suojavaikutus kuitenkin hiipuu kuukausien kuluessa, suojaa heikosti tartunnalta ja siten viruksen edelleen levittämiseltä ja osoittautuu usein odotettua pienemmäksi uuden virusvariantin hyökätessä.

Siteeraan WHO:n pääjohtajaa Ghebreyesusia (14.12.2021): “I need to be very clear: vaccines alone will not get any country out of this crisis.  It’s not vaccines instead of masks, distancing, ventilation or hand hygiene.  Do it all.  Do it consistently.  Do it well.”

Wienin Filharmonikkojen perinteistä Uudenvuodenkonserttia katsoi ja kuunteli 50 miljoonan TV-katsojan lisäksi tänä vuonna jälleen myös paikan päällä Musikverein konserttisalissa 1000 h. yleisö, FFP2 maskit kasvoillaan – tiettävästi ilman ainoatakaan koronatartuntaa.

 


 

Ensireaktiot pandemiaan tammi-kesäkuussa 2020

COVID-19 epidemian tukahduttamistoimet Wuhanissa, Kiinassa, aloitettiin 23.1.2020 cordon sanitairella [Lockdown, sulku], joka sulki kaikki tapahtumat ja tilat ruokakauppoja ja apteekkeja lukuun ottamatta, lukitsi ihmiset koteihinsa, vaati jokaista käyttämään maskia kaikkialla kotiovien ulkopuolella sekä raportoimaan terveydentilastaan päivittäin.  Lockdown pantiin toimeen välittömästi ja määrätietoisesti, sillä todella onnistuttiin pysäyttämään viruksen kierto Wuhanissa, ja 74 päivää myöhemmin lockdown purettiin ilman epidemian uudelleen puhkeamista Wuhanissa.  SARS-CoV-2 virus oli sillä välin kuitenkin jo levinnyt kaikkialle maailmaan.

Vuoden 2020 kevään muita onnistuneita lockdowneja toteutettiin mm. Uudessa Seelannissa ja Suomessa sekä loppukesällä Australian Victorian osavaltiossa, joissa kaikissa tartunnat saatiin painettua 0…5#/vrk tasolle 81…112 päivässä.  Lockdown on kuitenkin karkea, sosiaalisesti ja taloudellisesti lamaannuttava, matalan osaamisen ja teknologian työkalu.

Siellä missä viruksen kierto väestössä tukahdutettiin tehokkaasti tai painettiin alhaiselle tasolle, pandemian hallinnassa siirryttiin altistusten etsimisessä ja testauksessa, tartuntojen jäljittämisessä, karanteeniin eristettyjen valvonnassa ja huollossa nopeasti täsmällisemmin kohdennettuihin, vähemmän rajoittaviin, korkeamman osaamisen ja teknologian työkaluihin.  Näin saatettiin sekä pandemian torjunnan, että sairaustapausten hoidon kuormitus sairaanhoidolle, yhteiskunnalle ja taloudelle pitää kohtuullisena.  Mm. Etelä-Korea, Taiwan ja Japani aloittivat ajoissa ja suoraan testaus-jäljitys-eristyspolitiikalla.

Saksassa laadittiin jo maalis-huhtikuussa 2020 kaksi [IFO 2.4.2020, Leopoldina 13.4.2020] toisiaan täydentävää exit-suunnitelmaa pandemiasta ulospääsemiseksi.  Käänsimme [M Jantunen, J Tuomisto, M Kolehmainen, M Seuri, J Bonsdorf ja M Paunio] IFO:n suunnitelman suomeksi, jaoimme sen eduskuntaryhmille, valtioneuvostolle, STM:öön ja THL:een sekä julkaisimme 9.4.2020.  Minkäänlaista osoitusta kiinnostuksesta ei vastaanottajilta kuulunut.  EU julkaisi oman etenemissuunnitelmansa rajoitusten purkamiseksi 17.4.2020.  Ainoastaan EU:n suunnitelma mainitsee myös rokottamisen, jota se ennakoi vuoden kuluessa – mikä osoittautui osuneeksi arvioksi.

Eurooppalaisten päättäjien käytännön toimia ei ole juurikaan ohjannut realismi ja pragmaattinen suunnitelmallisuus, vaan niissä ovat aaltoina vuorotelleet poliittinen toiveajattelu ja reaktiot akuutteihin kriiseihin.  Saksalainen suunnitelmallisuus lienee kuitenkin vaikuttanut jossain määrin, koska koronan aiheuttama kuolleisuus on Saksassa jäänyt selvästi Euroopan muita suuria maita pienemmäksi.

 

Kädestä suuhun vai aerosolileviäminen

Edellä mainitut pandemian hallinnan ja rajoittamisen politiikat perustuivat oletukseen, että ainoa virustartuntoja rajoittava keino on pitää tartunnan saaneet ja potentiaaliset tartutettavat vähintään 2 m etäisyydellä toisistaan ja enintään 15 minuuttia samassa tilassa.

Ensimmäisenä pandemiakeväänä, WHO, ECDC, CDC ja useimmat kansanterveysauktoriteetit olettivat, että … COVID-19 viruksen siirtyminen [ihmisten välillä] voi tapahtua suorassa kontaktissa infektoituneisiin ihmisiin ja epäsuorassa kontaktissa ympäristön pintojen tai esineiden kautta joita infektoitunut on käyttänyt (WHO, maaliskuu 2020) = Pisarat-kädet-kasvot-altistumistie.

Pian alkoi kuitenkin tulvia tutkimustuloksia COVID-19 tartunnoista ja joukkotartunnoista sisätiloissa, joita ei voinut selittää edellä kuvatulla mekanismilla (WHO 2020, Günther et al. 2020, Khanh et al. 2020, Park et al. 2020, Ou et al. Jan 2022, Stein-Zamir et al. 2022, Fox-Lewis 2022).  Suomessa tunnetuimmaksi tuli Naistenpäivän konsertti Helsingin uudessa Musiikkitalossa, 8.3.2020, jossa tartunnan sai toistasataa konserttivierasta, mukaan luettuna Eeva ja Martti Ahtisaari (MTV-Uutiset).  Tällaiset joukkotartunnat edellyttävät ilmavälitteistä tartuntaa [vrt. tuhkarokko ja Legionella].

Asiasta kiisteltiin kiivaasti toisaalla sisäilma-altistumis- ja aerosoliasiantuntijoiden, ja toisaalla infektioepidemiologien kesken.  Jälkimmäisistä moni näki aerosolivälitteisyydessä jopa yrityksen 1880 luvulla kumotun miasma-teorian kunnianpalautukseen.  Yllättävä selitys löytyi, kun huomattiin, että aerosolitartuntamahdollisuuden torjunta oli perustunut väärinkäsitykseen yli 5 µm aerosolihiukkasten käyttäytymisestä ilmassa [että ne putoavat ilmasta maahan 1..2 m etäisyydellä lähtöpisteestään], joka oli löytänyt tiensä oppi- ja käsikirjoihin 60 vuotta aikaisemmin, ja siirtynyt aina uusiin painoksiin ilman alkuperäistä lähdeviitettä (Molteni 2021, Wang et al. 2021).  Oikean vastauksen olisi osannut laskea jokainen aerisolitieteen peruskurssin lukenut Stokesin sedimentaatioyhtälön (1851) avulla.  ECDC (2020), CDC (2021) ja WHO (2021) hyväksyivät ja tunnustivat lopulta, että aerosoli on COVID-10:n hallitseva tartuntatie.  WHO muotoili muutoksen näin:

 • Nykyinen evidenssi osoittaa, että … virus voi levitä infektoituneelta henkilöltä … pienissä nestepisaroissa kun tämä yskii, aivastaa, puhuu, laulaa tai hengittää. Toinen henkilö voi sitten joutua kontaktiin viruksen kanssa, hengittäessään sitä kantavia ilman kautta leviäviä hiukkasia lähietäisyydellä …
 • Virus voi myös levitä huonosti tuuletetuissa/ruuhkaisissa sisäolosuhteissa, jossa ihmiset viettävät pidemmän ajan. … koska aerosolit voivat pysyä leijumassa ilmassa tai kulkeutua kauemmaksi kuin keskusteluetäisyydelle.
 • Ihmiset voivat infektoitua myös koskettelemalla silmiään, nenäänsä tai suutaan sen jälkeen, kun he ovat koskettaneet pintoja ja esineitä, jotka virus on kontaminoinut.

Suurin ansio alkuperäisen väärinkäsityksen korjaamisesta ja aerosolitartuntatien tunnustetuksi saamisesta kuuluu puolalaissyntyiselle ystävälleni, Queensland University of Technology (Brisbane, Australia) professorille Lidia Morawskalle (Morawska et al. 2020, sekä 2021).  TIME lehti valitsi hänet tämän johdosta yhdeksi maailman 100 vaikutusvaltaisimmasta ihmisestä v. 2021.

Morawska on sisäilma-aerosolitutkija, jonka kanssa jaoin vuosituhannen vaihteessa ISIAQin presidentin tehtävän ja olemme osallistuneet yhdessä lukuisiin WHO:n asiantuntijatehtäviin Euroopassa, USA:ssa ja Australiassa.

Yskimisen, aivastamisen ja raskaan hengittämisen lisäksi niin infektoituneesta kuin terveestäkin ihmisestä ilmaan vapautuvien aerosolihiukkasten määrä riippuu olennaisesti äänen käytöstä (Asadi et al 2019, Assendelft et al. 2020, Riedeker ja Monn 2020, Mürbe et al. 2021).  Puhuva ihminen tuottaa ilmaan 0,3 – 3 µm aerosolihiukkasia 20…200 #/s, äänettömästi hengitettävä kymmenesosan tai vähemmän, laulava 3,6 – 11 ja huutava 22 – 59 kertaa puhuvaa enemmän.  Pandemiatilanteessa vaarallisimpia paikkoja ovatkin laulukuorot, urheilukatsomot ja meluisat baarit.

 

Voiko ilmavälitteistä aerosolitartuntaa estää?

Moni on vastannut, että ei voi – jokainen saa väistämättä tartunnan (esim. Paunio, 2022).  THL:n asiantuntijat, joilta media ja päättäjät asiaa kysyvät, toistavat että rokottamisen lisäksi Perheen ulkopuolisten kontaktien rajoittaminen on … ainoa keino, jolla koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa ja COVID-19 taudin lisääntymistä loiventaa. (esim. IS 18.12.2021, IL 1.1.2022, Mediuutiset 19.1.2022).  Tämä käsitys ja asenne on jo puolentoista vuoden ajan eristänyt ihmisiä toisistaan sekä estänyt ja rajoittanut ihmisiä kokoavien sosiaalisten tapahtumien ja esittävän taiteen yleisötilaisuuksien järjestämistä kautta koko läntisen maailman.  Lockdown on tartuntojen rajoituskeinona verrattavissa taskukellon säätämiseen lekalla kun tieto paremmasta puuttuu.  Jo yli neljä vuosikymmentä kehittynyt ja laajentunut sisäilmatutkimus [kansainvälinen tieteellinen yhdistys ISIAQ, suomalainen FiSIAQ], sekä sitä lähellä oleva altistumistutkimus [ISES] tarjoavat ihmiskontaktien rajoittamiselle paljon hienovaraisempia, vähemmän rajoittavia, ja toimivaksi osoitettuja vaihtoehtoja.

Aerosolitartunnan tunnustaminen COVID-19 pääasialliseksi leviämisttavaksi muutti tartuntariskin pienentämisen aerosolien ja sisäilma-altistumisen asiantuntijoille aiempaa paljo selkeämmäksi ja helpommaksi tehtäväksi.  Tämän blogin loppuosassa kerron miksi ja miten.

COVID-19 riskin arviointiin sisätiloissa on jo saatavilla useita verkossa toimivia tai verkosta ladattavia työkaluja niin jokamiehen (Dinklage et al. 2020, Khan et al. 2021, NIA Canada 2021, Gkantonas et al. 2021) kuin asiantuntijoidenkin tarpeisiin (Rutter et al. 2021, Jimenez and Peng, 2022 ja Peng et al. 2022).  Niitä käyttäen voidaan arvioida ja verrata tartuntariskejä erilaisissa altistumistilanteissa sekä altistumista rajoittavien toimenpiteiden tehokkuutta.

 

Maskien ja hengityssuojainten merkitys

Henkilökohtaisesti altistumista virusaerosolille voidaan rajoittaa tehokkaimmin FFP2/3, N95 tai KN95 standardien mukaisilla hengityssuojaimilla, jotka suodattavat yli 90% niin ulos- kuin sisäänhengityksenkin aerosolihiukkasista, virusaerosolihiukkaset mukaan lukien.

Hengityssuojaimien (maskien) hiukkaserotuskykyä ihmisen kasvoilla on mitattu lukuisissa tutkimuksissa. Clapp et al. (2020) selvittivät laboratoriossa erityyppisten maskien ja hengityssuojainten suodatustehokkuutta normaalisti hengittävän koehenkilön kasvoille huolellisesti sovitettuna laboratoriossa.  Yleisin, joustavilla korvalenkeillä varustettu kirurginmaski, alensi sisäänhengitysilman 0,02–0,6 µm hiukkasten määrää 38,5%, parempi kirurginmaski, joka sovitetaan kasvoille kahdella niskan takaa solmittavalla nauhalla 71,5%, ja eurooppalaista FFP2 hengityssuojainta vastaava amerikkalainen N95 98,4%.

Päivittäisessä käytössä maskien sovitus kasvoille ei ole aina paras mahdollinen, ja niiden käytössä lipsutaan.  Silti huonomminkin istuva N95 hengityssuojain alensi pienhiukkasaltistusta Sickbert-Bennett et al. (2020) mukaan 90…95%.

Maskien tehokkuus koululaisten suojaamisessa

Maskien käytön vaikutusta on tutkittu myös COVID-19 tartuntoihin myös elävässä elämässä.  Alla lyhyet kuvaukset kolmesta koulututkimuksesta, joissa käytettiin pääasiassa korvalenkeillä varustettuja kirurginmaskeja tai kangasmaskeja.

Budzyn et al. (2021) vertasivat lasten COVID-19 tartuntoja 3 kk ajan 520:ssa USA:n piirikunnassa, joissa maskivelvoite kouluissa koski toisissa piirikunnissa (A) kaikkia lapsia ja toisissa (B) ei ketään lapsista.  Alle 18 v. ikäisten koululaisten COVID-19 tartunnat kasvoivat koulun alkamista edeltävältä viikolta toiselle alkamisen jälkeiselle viikolle (A) 16,32 #/100 000 ja (B) 34,85 #/100 000, ts. yli kaksi kertaa enemmän.

Jehn et al. (2021) puolestaan selvittivät COVID-19 tartuntaryppäiden [≥ 2 tartuntaa] yleisyyttä Arizonan Maripocan piirikunnan 1020:ssa koulussa syyslukukauden 2021 toisen ja kolmannen kouluviikon aikana. Tartuntaryppäitä ilmeni 3,5 kertaa todennäköisemmin kouluissa, joissa maskivelvoitetta ei ollut verrattuna kouluihin, joissa maskeja oli käytettävä.

Boutzoukas et al. (2022) osoittivat USA:n yhdeksän osavaltiota läpi syksyn 2021 Delta-aallon kattaneessa koulututkimuksessa [1,1 miljoonaa oppilasta, 157 000 opettajaa], että koulupiireissä, joissa maskeja ei tarvinnut käyttää, oppilailla oli 3,6 kertaa enemmän tartuntoja kuin koulupiireissä, joissa oli voimassa maskivelvoite, ts. maskien käyttö vähensi tartuntoja 72%.

Gennings et al. (2021) selvitti kyselytutkimuksella maskien, tehostetun ilmanvaihdon ja ilmanpuhdistimien (HEPA suodatus ja UV säteilytys) käyttöä sekä niiden vaikutuksia, yhdessä ja erikseen, lasten (tarhaikäisistä viidesluokkalaisiin) COVID-19 tartuntoihin syyslukukaudella 2020 Georgian osavaltion 1461 koulussa.  Kouluissa, joissa oppilaat ja opettajat käyttivät maskeja, tartuntoja oli 37% vähemmän kuin kouluissa joissa maskeja ei käytetty. Vastaavasti ilmanvaihdon tehostaminen alensi tartuntoja 35% ja kun luokkahuoneisiin asennettiin lisäksi HEPA puhdistimet, 48%.

Maskien käytön vaikutuksia COVID-tartuntoihin kouluissa on selvitetty pääasiassa USA:ssa syyskaudella 2021 Delta-variantin aikana tutkimuksissa jotka kattoivat satoja koulupiirejä, tuhansia kouluja, satojatuhansia opettajia ja miljoonia koululaisia.  Maskien eriasteiset käyttövelvoitteet vähensivät lasten tartuntoja 37-72%.  Tämä on erittäin tärkeä tieto, koska nyt vallassa oleva Omikron-variantti on osoittautunut lapsille huomattavasti edeltäjiään vaarallisemmaksi (Guardian 11.3.2022).

Maskien ja hengityssuojainten tehokkuus väestön suojaamisessa

Abaluk et al. (2021) toteuttivat cluster-satunnaistetun yhdyskuntatason maskisuositustutkimuksen Bangladeshissa (Marraskuu 2020 – Huhtikuu 2021).  Siihen osallistui 600 kylää, joiden asukkaista 178 000 kuului koe- ja 164 000 vertailuryhmään.  Tämä tekee siitä yhden suurimmista koskaan toteuteutuista RCT tutkimuksista.  Koekylien asukkaille jaettiin kangas- tai kirurginmaskeja, valistettiin maskien käytöstä, motivoitiin kylien johtajia roolimalleiksi, sekä muistutettiin maskien käytöstä henkilökohtaisesti 8 viikon ajan.  Vertailukylissä vastaavia toimenpiteitä ei tehty.  Maskien käyttö lisääntyi vertailukylien 13,3%:sta koekylien 42,3%:iin.  Koekylissä, joissa käytettiin kirurginmaskeja oireisen SARAS-CoV-2 seroprevalenssi oli koko väestössä 11,1%, ja yli 60 v. ikäisessä väestössä 35,3% pienempi kuin vertailukylissä.  Kangasmaskin käytön vaikutus oli jonkin verran pienempi.

Andrejko et al. (2022) vertasivat maskien kykyä suojata käyttäjää COVID-19 tartunnalta jatkuvassa ja tavanomaisessa arkikäytössä.  He selvittivät kuinka todennäköisesti COVID-19 testitulos on positiivinen ihmisillä, jotka ilmoittivat etteivät koskaan käytä maskia, verrattuna ihmisiin jotka ilmoittavat käyttävänsä sitä aina julkisissa sisätiloissa.  Ei-koskaan ryhmään verrattuna positiivinen testitulos oli 56% vähemmän todennäköinen kangasmaskin, 66% korvalenkki-kirurginmaskin ja 83% N95 hengityssuojaimen vakiokäyttäjillä.

Edellinen tutkimus osoittaa että maskivalistus-, -jakelu ja käytön opastus ovat tehokkaita keinoja maskien käytön lisäämiseksi ja COVID-19 tartuntojen vähentämiseksi.  Jälkimmäinen taas vahvistaa jokseenkin odotuksia vastaavat erot COVID-19 tartunnoissa maskeja käyttämättömien ja erityyppisiä maskeja ja hengityssuojaimia arjessaan käyttävien välillä.  Maskia käyttämättömän riski saada COVID-19 tartunta oli kuusinkertainen N95 hengityssuojaimia käyttävään verrattuna!

Hengityssuojain on tehokkain, yksilöllisin ja edullisin tapa vähentää COVID-19 tartunnan riskiä.  On jokseenkin vaikea ymmärtää niiden suosittelemiseen ja käyttöön kohdistettua disinformaatiota ja vastustamista, ei ainoastaan asiasta ymmärrettävästi tietämättömien vaan myös monien vastuullisten kansanterveysviranomaisten, terveysauktoriteettien, poliitikkojen ja median toimesta.

Sisäilmahygienia: ilmanvaihto ja pienhiukkassuodatus

Sveitsin Graubünden kantoni selvitti pilottitutkimuksessa ilmanvaihdon määrää indikoivan CO2 pitoisuuden (<1000 ppm … >3000 ppm) ja oppilaiden koronatartuntojen 1-19.11.2021 välistä yhteyttä 150 koululuokassa.  Alustavien tulosten mukaan luokan ilman CO2 pitoisuuden ja lasten koronatartuntojen määrät korreloivat, tartuntamäärien ero matalien ja korkeiden CO2 pitoisuuksien [rajana 2000 ppm] välillä on tilastollisesti merkitsevä, ja tartuntojen ero eniten ja vähiten tuuletettujen luokkien välillä oli kuusinkertainen (EMPA 2021, Swissinfo 2021).  Kts. myös Gennings et al. (2021) josta kerroin aiemmin maskien koulukäytön yhteydessä.

Aerosolien leviämistä sisäilmassa ja altistumista alentavien ilmahygieenisten tekniikoiden vaikutusta voidaan arvioida käyttäen laajaa valikoimaa ilmanvaihto-, sisäilman kierto- ja sisäilma-altistumismalleja, alkaen yksinkertaisimmista täydellisen sekoittumisen laatikkomalleista ja päätyen suurta laskentakapasiteettia vaativiin numeerisiin virtausdynamiikan simulaatioihin.  Aalto-yliopiston professori Ville Vuorinen oli ensimmäinen, joka sovelsi tätä tekniikkaa kuvaamaan SARS-CoV-2 virusaerosolin leviämistä sisäilmassa (Vuorinen et al. 2020).

Tartuntariskiä voidaan alentaa merkittävästi sisäilmahygienian keinoin, tehostamalla ilmanvaihtoa ja/tai käyttämällä pienhiukkassuodattimia.  Edellinen poistaa virusaerosolia sisältävää ilmaa huoneesta, jälkimmäinen virusaerosolia sisäilmasta.  Jos huoneilmaa kierrätetään HEPA (H11 tai parempi) hiukkassuodattimen kautta, virusaltistumista alentava vaikutus on yhtä suuri kuin vaihtamalla sama määrä huoneilmaa ulkoilmaan.  Energiataloudellisesti edullisemmaksi tulee lämpimänä vuodenaikana ilmanvaihdon, kylmänä vuodenaikana suodatuksen painottaminen.

 

Aerosolitartunta sisätiloissa – mitä ilmahygienialla ja hengityssuojaimilla voidaan saavuttaa 

SARS-CoV-2 viruksen siirtymistä sairaalta terveelle voidaan estää/rajoittaa alkaen infektoituneen uloshengityksestä ja päätyen terveen sisäänhengitykseen.  Altistumista rajoittavien ilmahygieniatoimenpiteiden vertailun tulee näin ollen kattaa koko altistumistie.  Tähän tarkoitukseen istuu hyvin käsite intake fraction [iF = se osuus päästöstä ympäristöön, jonka koko altistuva väestö, tai (iFi) yksi kohdehenkilö hengittää sisään ja/tai nielee, Bennett et al. (2002].  iF integroi yhteen dimensiottomaan numeroarvoon kaiken sen mikä vaikuttaa altisteen siirtymiseen päästöstä kohteeseen.  iF:n numeroarvojen soveltaminen on helppoa, se tuntuu jopa petollisen helpolta, mutta kuhunkin määrättyyn tarkoitukseen tarvittavien iF:n arvojen määrittämiseen ja validointiin tarvitaan usein paljon dataa ja laskentaa.

Fantke et al. (2017) käytti globaaleja tietokantoja selvittääkseen tyypilliset iF arvot haja-asutus- ja kaupunkialueiden erityyppisille ulko- ja sisäilman pienhiukkaslähteille.  Ilacqua et al. (2007) puolestaan sovelsi kuuden eurooppalaisen kaupungin väestön EXPOLIS tutkimuksessa kerättyä henkilökohtaisen ilmansaasteille altistumisen, sisäilma- ja ulkoilmapitoisuuksien, asumisen ja ajankäytön mittausdataa sekä Monte Carlo simulointitekniikkaa tuottaakseen Ateenan, Baselin, Helsingin, Oxfordin ja Prahan asuntokantojen sisäilmapäästöjen iF todennäköisyysjakaumat sekä koko väestölle että yksilötasolle. Vaikka käytetyt tietokannat ja laskentamenetelmät ovat tyystin erilaiset, koko väestölle lasketut asuntokannan iF arvot tukevat hyvin toisiaan: Fanke 0,013 (0,0005 – 0,062), Ilacqua 0,006 (0,0009 – 0,014).

Seuraavassa laskentaesimerkissä arvioin isännän (A) altistumista hengitystieperäisille pienhiukkaisille keskimääräisessä helsinkiläisasunnossa yhden tunnin aikana kolmen vieraan (k = 1, 2, 3) läsnä ollessa.  Samalla arvioin puheen/hiljaisuuden [päästö], alhaisen (5%)/tyypillisen (50%)/korkean (95%) ilmanvaihdon [laimeneminen], sekä maskittomuuden/kiruginmaskien/FFP2 hengityssuojainten [henkilökohtainen suojautuminen] käytön vaikutuksia isännän A altistumiseen.

ExpA = pA * iFi * Σ (Rk pk)                       (1)

ExpA = isännän A altistuminen hengitysperäisille pienhiukkasille [#/sec]

pA    = isännän A maskin suoja COVID-tartuntaa vastaan [0-100%] (¤

iFi     = inertin sisäilmapäästön yksilöllinen intake fraction helsinkiläisessä asunnossa (#

Rk     = vieraan k tuottama hengitysperäisten pienhiukkasten päästö [#/sec] (§

pk     = vieraan k maskin suoja COVID-tartuntaa vastaan [0-100%]

¤) Esim.  Andrejko et al. 2022

§) Esim. Mürbe et al. 2021. Tässä esimerkissä käytetään perustasona puheen tuottamaa päästöä. Hengitysperäisten aerosolihiukkasten käyttäytyminen on sama riippumatta siitä kantavatko ne viruksia vai eivät.

#) Ilacqua et al. 2007  Tässä esimerkissä käytetään perustasona Helsingin asuntokannan iFi jakauman mediaaniarvoa, (50%) lisäksi sen korkeaa, 5%, ja matalaa, 95%, arvoa.

Taulukkoon 1 olen laskenut yhtälöä (1) käyttäen isännän altistumisen kolmen vieraan uloshengittämille aerosolihiukkasille 13 eri skenaariossa, joista jokaisessa samat ihmiset ovat samassa huonetilassa yhden tunnin ajan [= altistuminen viruksille, jos vieraista yksi tai useampi on infektoitunut ja tartuttavassa vaiheessa].

 

 

Perusskenaariossa (0) ilmanvaihto/henkilö vastaa Helsingin asuntokannan [1996–7] mediaanitasoa eli 50. persentiiliä, maskeja ei käytetä ja ihmiset puhelevat normaalisti.  Altistumisskenaarioissa perusskenaarion (0) parametreistä muutetaan vain yhtä kerrallaan: ilmanvaihto vähennetään vastaamaan asuntokannan 5. persentiiliä (skenaario -1), ilmanvaihto lisätään 95. persentiilin tasolle [voidaan korvata kierrättämällä vastaava määrä sisäilmaa ilmanpuhdistimen kautta] (1), puhumista vältetään (2), isäntä käyttää kirurgimaskia (3), kaikki käyttävät kirurginmaskeja (4), isäntä käyttää FFP2/N95 hengityssuojainta (5), kaikki käyttävät FFP2/N95 hengityssuojaimia (6).  Viisi viimeistä skenaariota yhdistelevät kahta tai kolmea parametriä.

Laskentatulokset osoittavat, että ilmanvaihdon/ilmanpuhdistuksen, puhumisen/hiljaisuuden ja maskien/hengityssuojaimien käytön vaikutus hengitysaerosolialtistumiseen voi olla valtava – altistumisen ero ääripäiden välillä on 10 000 kertainen!  Asuntojen parasta tasoa oleva ilmanvaihto vähentää altistumista huonoimpaan tasoon verrattuna 95%, hiljaisuus puhumiseen verrattuna 93%, kirurginmaskin tai FFP2/N95 hengityssuojaimen käyttö vastaavasti 66% tai 83%.  Jos kaikki käyttävät maskeja, suojausteho COVID-19 tartuntaa vastaan kertautuu, kirurginmaskien osalta 88%:iin, FFP2/N95 hengityssuojainten osalta 97%:iin.  Yhdistelemällä ilmanvaihdon/suodatuksen tehostamista, maskeja tai hengityssuojaimia on mahdollista alentaa tartuntariskiä perusskenaariosta yli 99%.

Silti mm. THL on toistuvasti esittänyt ihmisten välisten kontaktien vähentämisen olevan – rokotusten lisäksi – jokseenkin ainoa COVID-19 tartuntojen rajoittamiskeino.  Tiedot ilmahygienian ja henkilökohtaisten suojainten tehokkuudesta COVID-19 tartuntojen rajoittamisessa perustuvat erittäin laajaan pandemian aikana kertyneeseen ja  julkaistuun kansainväliseseen kenttätutkimusaineistoon.  Näiden keinojen yhdisteleminen tarjoaa parhaimmillaan useita vaihtoehtoja yli 95% suojausvaikutuksen saavuttamiseen, eikä tämä edellytä ihmisten välisten kontaktien rajoittamista tai esim. kulttuuritilaisuuksien kieltämistä.

Suosittelen ja kehoitan jokaista suojaamaan itseään yjksilöllisesti käyttämällä FFP2/3 hengityssuojainta kaikissa julkisissa sisätiloissa, julkisissa kulkuneuvoissa ja väentungoksessa myös ulkona.  Ei yksilö, ei edes suuri joukko yksilöitä kykene kuitenkaan torjumaan itse pandemiaa.  Siihen kykenee vain koko väestö yhdessä.  Vasta julkisten tilojen, koulujen yms.  yleisellä ilmanvaihdon ja ilmanpuhdistuksen tehostamisella ja sillä, että kaikki läsnä olevat käyttävät FFP2/3 hengityssuojaimia on mahdollista painaa viruksen tarttuvuus alle R=1, ja siten myös tukahduttaa COVID-19 leviäminen.  Näin on mm. useiden COVID-19 sairaalaepidemioiden kohdalla paikallisesti myös tehty ja onnistuttu, esim. Kanta Hämeen Keskussairaalassa (Hetemäki et al. 2021) ja Addenbrookin sairaalassa Cambridgessä (Guardian 26.6.2021).

 

Keskeiset viestit

Jokainen tilanne, jossa ihmiset ovat pitkän ajan toisiaan lähellä kasvattaa tartuntojen riskiä.  Sisätiloissa, erityisesti ilmanvaihdon ollessa riittämätön, riski on monin verroin korkeampi kuin ulkotiloissa.  Aktiviteetit, joiden aikana hengitysperäisten aerosolihiukkasten tuotto on suurta, kuten laulettaessa, hengitettäessä raskaasti kuntoharjoituksissa, lisäävät myös tartuttamisen riskiä”. (WHO 2021)

Jokaisella toimenpiteellä, joka vähentää hengitysperäisten hiukkasten vapautumista [sisä]ilmaan, vähentää niiden pitoisuutta tai poistaa niitä sisäilmasta, tai estää niiden joutumista ihmisten hengityselimiin on merkitystä tartuntojen vähentämisessä.  Yhdistämällä näitä toimenpiteitä niiden vaikutus kertautuu. (kts. Sveitsinjuustomalli, Pueyo 2020)

Viruksen tartuttamista voidaan vähentää perustilanteesta 90–99% käyttämällä ilmahygienian ja henkilökohtaisen suojautumisen keinoja jotka eivät estä ihmisten kokoontumisia ja kontakteja.  Konsertteja, elokuva- ja teatterinäytöksiä on mahdollista järjestää turvallisesti.  Loistavan esimerkin tarjosi Wienin Filharmonikkojen perinteinen, kaikkialle maailmaan välitetty Uuden Vuoden konsertti 1.1.2022.  Konserttisaliin otettiin yleisöä 50% maksimikapasiteetista, ja sisälle pääsi vai rokotettuna, tuoreen PCR testin kanssa.  FFP2 hengityssuojainta oli käytettävä koko Wiener Musikverein rakennuksessa olemisen ajan (Wiener Philharmoniker 2022).

Kaikista käytännöllisistä, yleisesti saatavilla olevista, halvoista ja yksilöllisistä ei-lääketieteellisistä suojautumiskeinoista FFP2/N95 hengityssuojain on ylivoimaisesti tehokkain.  Sellaista tavallisesti käyttävien COVID-19 tartuntariski on 83% maskittomia pienempi. Kun FFP2/N95 on sovitettu kasvoille tiiviisti, se antaa 97% suojan ja jos kaikki läsnäolijat käyttävät sellaista – kuten Wienin Uuden Vuoden konsertissa – suoja on yli 99%.

Constantly updated chronological collection of COVID-links. Vol 7.

Vol 7 korvaa täysin Vol 6:n. Linkit, joiden täydentäminen alkoi 7.2.2021. Uusimmat linkit ovat ylimpänä. Tämä nopeuttaa kiinnostavimpien, usein uusimpien linkkien löytämistä. Jatkuvasti päivittyvät löytyvät edelleen alimpana.

Disclaimer: Tästä ja edellisistä viidestä linkkikokoelmasta löytyvät artikkelit eivät muodosta täydellistä, edustavaa, suositeltua eikä luotettavaksi varmennettua koostetta eri medioissa julkaistuista SARS-CoV-2 virukseen, Covid-19 sairauteen, sen hoitoon tai estämiseen liittyvistä artikkeleista.


 

 

 

April 21-30

Cognitive impairment in young adults with post COVID-19 syndrome. Scientific Reports. 19.3.2023. https://www.nature.com/articles/s41598-023-32939-0

Suomalaiset ovat luopuneet koronavarotoimista – kasvomaskeja ei käytä enää juuri kukaan
Tuoreen kansalaiskyselyn mukaan suomalaiset ovat jo lähes kokonaan hylänneet maskit ja turvavälit. THL on viimeksi maaliskuussa päivittänyt ohjeitaan siitä, miten koronainfektioon pitää suhtautua. YLE Uutiset 14.4.2023. https://yle.fi/a/74-20025560

April 11-20

Physio-metabolic and clinical consequences of wearing face masks—Systematic review with meta-analysis and comprehensive evaluation. Frontiers in Public Health, 05 April 2023
Sec. Environmental health and Exposome. 5.4.2023. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2023.1125150/full

April 1-10

 

March 21-31

COVID-19-tautiin liittyvien kuolemien tilastointi. THL. 17.3.2023. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/covid-19-tautiin-liittyvien-kuolemien-tilastointi

March 11-20

Here’s Why the Science Is Clear That Masks Work. NYTimes.10.3.2023. https://www.nytimes.com/2023/03/10/opinion/masks-work-cochrane-study.html

Brainstem volume changes in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and long COVID patients. Frontiers in Neuroscience. 2.3.2023.https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2023.1125208/full

Long COVID Now Looks like a Neurological Disease, Helping Doctors to Focus Treatments
The causes of long COVID, which disables millions, may come together in the brain and nervous system. Scientific American. 1.3.2023. https://www.scientificamerican.com/article/long-covid-now-looks-like-a-neurological-disease-helping-doctors-to-focus-treatments/

March 1-10

Structural brain changes in patients with post-COVID fatigue: a prospective observational study. eClinicaMedicine. 27.2.2023. https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00051-2/fulltext

Tutkimus: Yli puolella suomalaisista on sekä rokotuksen että sairastetun taudin tuottamia koronaviruksen vasta-aineita. THL. 27.2.2023. https://thl.fi/fi/-/tutkimus-yli-puolella-suomalaisista-on-seka-rokotuksen-etta-sairastetun-taudin-tuottamia-koronaviruksen-vasta-aineita

Se kummallinen PEM/PESE-oire ja energiantuoton ongelmat. PEM/PESE-oire esiintyy kaikilla ME/CFS:aa sairastavilla, eikä ilman sitä voida asettaa ME/CFS-diagnoosia. Long COVIDia sairastavista PEM/PESE-oire esiintyy noin 50–70 prosentilla. 26.2.2023. https://kehonaarella.com/2023/02/26/se-kummallinen-pem-pese-oire-ja-energiantuoton-ongelmat/

COMMENTARY: Wear a respirator, not a cloth or surgical mask, to protect against respiratory viruses. CIDRAP UoMinnesota. 23.2.2023.  https://www.cidrap.umn.edu/covid-19/commentary-wear-respirator-not-cloth-or-surgical-mask-protect-against-respiratory-viruses

Changes in SARS-CoV-2 seroprevalence and population immunity in Finland, 2020–2022. medRxiv. 23.2.2023. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2023.02.17.23286042v1

The new scientific review on masks and Covid isn’t what you think.
A meta-analysis seeks to be the last word on the effectiveness of masks, but finding answers in science isn’t that easy. Vox. 22.2.2023. https://www.vox.com/future-perfect/2023/2/22/23609499/masks-covid-coronavirus-cochrane-review-pandemic-science-studies-infection

Profs. Jason Abaluck and Mushfiq Mobarak Honored for Landmark Mask Study. Abaluck and Mobarak won the Top Ten Clinical Research Achievement Award from the Clinical Research Forum for their research on the impact of community masking in preventing COVID-19 [Jason Abaluck, and Ahmed Mushfiq Mobarak are among the winners of the 2023 Top Ten Clinical Research Achievement Award for their study “Impact of community masking on COVID-19: A cluster-randomized trial in Bangladesh”]. Yale School of Management. 21.2.2023. https://som.yale.edu/story/2023/profs-jason-abaluck-and-mushfiq-mobarak-honored-landmark-mask-study

February 21-28

How Deadly Was China’s Covid Wave?Two months after China ended “zero Covid,” rough estimates suggest that between 1 and 1.5 million people died — far more than the official count. NYTimes. 15.2.2023. https://www.nytimes.com/interactive/2023/02/15/world/asia/china-covid-death-estimates.html

Aerosol experts provide an account of the rejection of aerosol science by the WHO. Medical News. 15.2.2023. https://www.news-medical.net/news/20230215/Aerosol-experts-provide-an-account-of-the-rejection-of-aerosol-science-by-the-WHO.aspx

Covid-19: WHO treaty hopes to overcome “catastrophic failures” of pandemic response. BMJ. 14.2.2023. https://www.bmj.com/content/380/bmj.p357?

WHO abandons plans for crucial second phase of COVID-origins investigation. Sensitive studies in China were intended to pinpoint the source of the pandemic virus. Nature.14.2.2023. https://www.nature.com/articles/d41586-023-00283-y?

Why we need a deeper understanding of the pathophysiology of long COVID. Lancet Infectious Diseases. 14.2.2023. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(23)00053-1/fulltext

Long COVID Now Looks like a Neurological Disease, Helping Doctors to Focus Treatments. The causes of long COVID, which disables millions, may come together in the brain and nervous system [ “I now think of COVID as a neurological disease as much as I think of it as a pulmonary disease, and that’s definitely true in long COVID”]. Scientific American. 14.2.2923.  https://www.scientificamerican.com/article/long-covid-now-looks-like-a-neurological-disease-helping-doctors-to-focus-treatments/

Ylilääkäri: ”Suomessa kuolee nyt koko ajan enemmän väkeä” – Tämä tiedetään suomalaisten koronakuolemista ja ylikuolleisuudesta.
Tilastotietojen mukaan vuosina 2021 ja 2022 Suomessa kuoli tuhansia ihmisiä enemmän kuin edeltävinä vuosina. Mitä suomalaisten koronakuolemista nyt tiedetään? Mediuutiset. 13.2.2023. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/b7949648-9070-4e51-bd51-a648dfe3a194?ref=twitter:f632

Booster Shots May Trigger Stroke Incidents, According to CDC and FDA
An Overview of Risk and Prevention. Epoch Health. 11.2.2023. https://www.theepochtimes.com/health/booster-shots-may-trigger-stroke-incidents-according-to-cdc-and-fda_5021604.html?

February 11-20

Koronavirus COVID-19 tilanne Suomessa. Lähde THL. Tiedot päivitetty: tartunnat ja kuolemat 9.2.2023, sairaanhoito 7.2.2023. Jätevesi päivitetty 10.2.2023. https://www.koronatilastot.fi/fi/sairaala/

Coronavirus (COVID-19) Infection Survey technical article: Cumulative incidence of the percentage of people who have been infected with COVID-19 by variant and age, England: 9 February 2023. Analysis of the percentage of people in England who have tested positive for COVID-19 using the Coronavirus (COVID-19) Infection Survey. This survey is being delivered in partnership with the University of Oxford, the University of Manchester, the UK Health Security Agency and the Wellcome Trust. ONS. 9.2.2023. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19infectionsurveytechnicalarticlecumulativeincidenceofthenumberofpeoplewhohavebeeninfectedwithcovid19byvariantandageengland/9february2023#data-sources-and-quality

Tutkijalääkäri ei jaa Cochranen tuoreen maskikatsauksen päätelmiä: ”Taustatutkimuksissa on monia metodologisia haasteita”. ”Maskikeskustelu ei ole koskaan kovin neutraalia. Siinä sekoittuvat fysiikka, politiikka, oletukset ja näkemykset”, Lotta Oksanen toteaa. Mediuutiset. 9.2.2023. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/769215d9-5cc3-4890-96f1-fc27b5116604

Young people are more likely to die of heart attacks post-COVID, study finds. But why? A recent study found that heart attacks in people ages 25 to 44 increased by 30% compared to the expected number over the first two years of the COVID-19 pandemic. Today. 8.2.2023. https://www.today.com/health/covid-heart-attack-young-people-rcna69903

Usvan peitossa. Aivosumu on yleinen koronan jälkioire, mutta monet kärsivät ajattelun tahmeudesta jo ennen pandemiaa. Mistä aivosumuksi kutsutussa olotilassa on kyse? [Long COVID, Cognitive, Brain fog]. HS. 8.2.2023. https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000009351625.html

Hidden harms of indoor air pollution — five steps to expose them
Dirty outdoor air might grab the headlines, but learning how pollutants inside buildings form, accumulate and affect our health is equally crucial. Nature. 8.2.2023. https://www.nature.com/articles/d41586-023-00287-8?

STM vastaa oikeuskanslerin ratkaisuun tartuntatautiasetuksesta: ”Hieman yllätti, mutta tervetullutta pohdintaa”. Oikeuskanslerin mukaan STM:n on muutettava viipymättä tartuntatautiasetusta koronan osalta. Asiasta tehtiin kaksi kantelua. Mediuutiset. 7.2.2023. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/eeedac9d-f6e3-420e-8604-21dbb14292d9?

Excess Mortality Among US Physicians During the COVID-19 Pandemic. [There were 43 (95% CI, 33-53) excess deaths per 100 000 person-years.] JAMA. 6.2.2023.https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2800889?

Yes, masks reduce the risk of spreading COVID, despite a review saying they don’t. Conversation. 6.2.2023. https://theconversation.com/yes-masks-reduce-the-risk-of-spreading-covid-despite-a-review-saying-they-dont-198992

Autonomic dysfunction and postural orthostatic tachycardia syndrome in post-acute COVID-19 syndrome. The post-acute sequelae of COVID-19 present major problems for many patients, their physicians and the health-care system. They are unrelated to the severity of the initial infection, are often highly symptomatic and can occur after vaccination. Many sequelae involve cardiovascular autonomic dysfunction, with postural orthostatic tachycardia syndrome in 30% of individuals. Prognosis is unknown, and treatment is still unsatisfactory. Nature reviews cardiology. 2.2.2023.  https://www.nature.com/articles/s41569-023-00842-w

February 1-10

Prevalence of Positive COVID-19 Test Results Collected by Digital Self-report in the US and Germany. JAMA. 31.1.2023. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2800848?

These benefits will disappear when Biden ends the Covid national and public health emergencies in May. CNN Politics. 31.1.20023. https://edition.cnn.com/2023/01/30/politics/may-11-end-of-covid-and-public-health-emergencies/index.html?

Cochrane Database of Systematic Reviews: Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Library. 30.1.2022.  https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006207.pub6/full

High number of SARS-CoV-2 persistent infections uncovered through genetic analysis of samples from a large community-based surveillance study. medRxiv. 30.1.203. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2023.01.29.23285160v1

Assessment of COVID-19 as the Underlying Cause of Death Among Children and Young People Aged 0 to 19 Years in the US. [aged 0 to 19 years in the US, COVID-19 ranked eighth among all causes of deaths, fifth in disease-related causes of deaths (excluding unintentional injuries, assault, and suicide), and first in deaths caused by infectious or respiratory diseases. COVID-19 deaths constituted 2% of all causes of death] JAMA. 30.1.2023. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2800816

Research to spread light on long COVID uncertainties. Long COVID is a growing social problem in Sweden and the rest of the world. We still know very little about why some are affected, and how it can be cured. “We really need more research and an investment in this,” says Anne-Marie Fors Connolly, docent of microbiology at Umeå University and physician who studies the long-term effects of COVID-19.Umeå University. 30.1.2023. https://www.umu.se/en/news/research-to-spread-light-on-long-covid-uncertainties_11713455/

Miksi kuolleisuus lähti nousuun syksyllä 2021? Koronablogi [sisältää erityisesti linkkejä THL:n ja median harhaanjohtavaan tiedottamiseen]. 28.1.2023. https://koronablogi.fi/articles/miksi_kuolleisuus_lahti_nousuun_syksylla_2021.html

Comparison of Preprint Postings of Randomized Clinical Trials on COVID-19 and Corresponding Published Journal Articles. A Systematic Review. JAMA. 27.1.2023. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2800857

Incident autoimmune diseases in association with a SARS-CoV-2 infection: A matched cohort study. medRxiv. 26.1.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2023.01.25.23285014v1

Household Transmission of Influenza A Viruses in 2021-2022 [ a significantly increased risk of household transmission of influenza A(H3N2) in 2021-2022 compared with prior seasons]. JAMA. 26.1.2023. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2800976

Is science really getting less disruptive — and does it matter if it is?
A study suggesting papers and patents that change the course of science are becoming less dominant is prompting soul-searching — and lively debate about why, and what to do about it.. nature. 25.1.2023. https://www.nature.com/articles/d41586-023-00183-1?

Suomalaisten kuolemissa uusi synkkä ennätys – tästä yli­kuolleisuus johtuu. Koronavuosien aikana suomalaisia on kuollut historiallisen paljon. Pelkkä kuolleiden määrä ei kuitenkaan kerro koko totuutta paljon puhutusta ylikuolleisuudesta. Ilta=sanomat. 21.1.2023. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009330947.html

January 21-31

What doctors wish patients knew about COVID-19 reinfection. AMA. 20.1.2023. https://web.archive.org/web/20230121033709/https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/what-doctors-wish-patients-knew-about-covid-19-reinfection

MRI evidence of olfactory system alterations in patients with COVID-19 and neurological symptoms (Brain). Journal of Neurology. 19.1.2023. https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-023-11561-0

Comparative effectiveness of the bivalent BA.4-5 and BA.1 mRNA-booster vaccines in the Nordic countries. medRxiv. 19.1.2023. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2023.01.19.23284764v1

Protective effectiveness of previous SARS-CoV-2 infection and hybrid immunity against the omicron variant and severe disease: a systematic review and meta-regression. Lancet Infectious Diseases. 18.1.2023. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00801-5/fulltext

How your first brush with COVID warps your immunity. The immune system responds more strongly to the strain of a virus that it first met, weakening response to other strains. Can this ‘imprinting’ be overcome? Nature. 18.1.2023. https://www.nature.com/articles/d41586-023-00086-1

Cortical Grey matter volume depletion links to neurological sequelae in post COVID-19 “long haulers”. (Brain) BMC Neurology. 17.1.2023. https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12883-023-03049-1

Excess mortality dropped to 6.7% in November 2022. EuroStat. 17.1.2023. https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/Ddn-20230117-1

Two-year follow-up of brain structural changes in patients who recovered from COVID-19: A prospective study (Brain, Cognitive). Psychiatry Research. NN.1.2023. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178122005601

Why health-care services are in chaos everywhere. Now is an especially bad time to suffer a heart attack. Economist. 15.1.2023. https://www.economist.com/finance-and-economics/2023/01/15/why-health-care-services-are-in-chaos-everywhere

Unwanted Indoor Air Quality Effects from Using Ultraviolet C Lamps for Disinfection. Environ Sci Technol. 13.1.2023. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.2c00807#

Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations. nature reviews microbiology. 13.1.2023. https://www.nature.com/articles/s41579-022-00846-2

Maternal mRNA covid-19 vaccination during pregnancy and delta or omicron infection or hospital admission in infants: test negative design study [maternal vaccination prottected the child for up to 6 mo.]. 12.1.2023. BMJ. https://www.bmj.com/content/380/bmj-2022-074035

January 11-20

China now publishes more high-quality science than any other nation – should the US be worried? Conversation.10.1.2023. https://theconversation.com/china-now-publishes-more-high-quality-science-than-any-other-nation-should-the-us-be-worried-192080

The safer you feel, the less safely you might behave – but research suggests ways to counteract this tendency. Conversation. 10.1.2023. https://theconversation.com/the-safer-you-feel-the-less-safely-you-might-behave-but-research-suggests-ways-to-counteract-this-tendency-190527

WHO expert: China’s COVID-19 surge could lead to deadly mutation
Dr. Dorit Nitzan: “We have to be ready and alert.” Jerusalem Post. 10.1.2022. https://www.jpost.com/conferences/article-728098

Risk of autoimmune diseases in patients with COVID-19: A retrospective cohort study. eClinicalMedicine. 10.1.2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9830133/

How serious is the threat of new Covid-19 variants? A surge in cases after China lifted restrictions has sparked concerns that a dangerous new strain could emerge. FT. 5.1.2023. https://www.ft.com/content/7623c671-6fc7-34e95-a177-594467a5d65e

COVID-19 inhibits spermatogenesis in the testes by inducing cellular senescence. Frontiers in Genetics. 5.1.2023. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2022.981471/full

‘Disruptive’ science has declined — and no one knows why. The proportion of publications that send a field in a new direction has plummeted over the past half-century. Nature. 4.1.2023. https://www.nature.com/articles/d41586-022-04577-5

Virukset tarttuvat lentokoneessa. Maskia kannattaa käyttää koko lentomatkan ajan, kentällä ja koneessa. HS. 2.1.2023.  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009298876.html

January 1-10

Covid-19: What is XXB.1.5 variant, accounts for over 40% cases in US?. Mint. 31.12.2022. https://www.livemint.com/news/world/covid19-what-is-xxb-1-5-variant-accounts-for-over-40-cases-in-us-11672466290618.html

Laskelmat Suomen ”huikeasta” yli­kuolleisuudesta eivät kestä tarkastelua. Kun väestö vanhenee kiihtyvää vauhtia, myös kuolemia tulee väistämättä enemmän. Tätä ei monissa kansainvälisissä vertailuissa huomioida, kirjoittaa HS:n tiedetoimittaja Annikka Mutanen. HS. 31.12.2022. https://www.hs.fi/paivanlehti/31122022/art-2000009298179.html

Hoitajamitoitus ratkeaa ulkomaalaisella työvoimalla, sanoo Mehiläisen toimitusjohtaja: Suomeen olisi tuhansia tulijoita. Terveysyritys Mehiläinen aikoo tuoda Suomeen ensi vuonna tuhat ulkomaista hoiva-avustajaa. Halukkaita olisi moninkertaisesti, mutta julkinen sektori ei ole halunnut palkata heitä. Suomen Kuvalehti. 30.12.2022. https://suomenkuvalehti.fi/kotimaa/hoitajamitoitus-ratkeaa-ulkomaalaisella-tyovoimalla-sanoo-mehilaisen-toimitusjohtaja-suomeen-olisi-tuhansia-tulijoita/

Suomalaisia kuolee ennätysmääriä, mutta kiinnostaako ketään? Juha Itkonen, Taloustaito. 29.12.2022. https://www.taloustaito.fi/blogit/juha-itkonen/suomalaisia-kuolee-ennatysmaaria-mutta-kiinnostaako-ketaan/#d01014ee

Kiinaa uhkaa valtava terveyskatastrofi. Syyllinen Kiinan koronalinjan epäonnistumiseen on maan kommunistinen puolue, mutta syyllisyyttään se ei tule koskaan tunnustamaan. Helsingin Sanomat. 28.12.2022. https://www.hs.fi/paivanlehti/28122022/art-2000009291484.html

Pääkirjoitus: Tuhansia suomalaisia on kuollut liikaa – riippumaton selvitys tarvitaan. Riippumaton selvitys ylikuolleisuudesta tarvitaan, vaikka se voikin olla poliittisesti kiusallista, kirjoittaa Juha Ristamäki. Iltalehti 27.12.2022. https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/464f2586-7cb9-4453-beef-4090a02aed0a

Mid- and Long-Term Atrio-Ventricular Functional Changes in Children after Recovery from COVID-19. J Clinical Medicine. 26.12.2022. https://www.mdpi.com/2077-0383/12/1/186

China estimates 250mn people have caught Covid in 20 days
Figures presented at closed-door meeting are in stark contrast to low official case count. Financial Times. 25.12.2022. https://www.ft.com/content/1fb6044a-3050-44d8-b715-80c18ca5c9ab

Tutkijat osoittivat simppelin, mutta tehokkaan tavan välttyä sairaalalta koronatartunnassa – Suomalaiskeuhkolääkäri komppaa. Nenän huuhteleminen pian koronatartunnan jälkeen laski sairaalaan päätymisen todennäköisyyttä merkittävästi, tutkijat huomasivat.Mediuutiset. 23.12.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/cde291ce-2c63-4d43-adbe-457b512250d7?

On the role of different age groups in propagating Omicron epidemics in France. [children transmit COVID] medRxiv. 23.12.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.12.22.22283867v1

UK cements 10-year-partnership with Moderna in major boost for vaccines and research. Moderna to invest in mRNA research and development (R&D) in the UK, and build a state-of-the-art vaccine manufacturing centre with the ability to produce up to 250 million vaccines a year. Gov.UK Press release. 22.12.2022. https://www.gov.uk/government/news/uk-cements-10-year-partnership-with-moderna-in-major-boost-for-vaccines-and-research

What is going on with our immune cells after COVID-19 infection? Dr. Jeff Gilchrist. 22.12.2022. https://pingthread.com/thread/1605958004163084292

Immune systems seriously weakened by COVID,Evolving research says COVID leaves many people at heightened risk for other infections. The Record. 20.12.2022. https://www.therecord.com/news/waterloo-region/2022/12/20/immune-systems-seriously-weakened-by-covid.html

Persistent post–COVID-19 smell loss is associated with immune cell infiltration and altered gene expression in olfactory epithelium. Science Transl Med. 21.12.2022.  https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.add0484

December 21-31

China reports first COVID deaths in weeks as official count questioned. Reuters. 19.12.2022. https://www.reuters.com/world/china/china-officially-reports-first-covid-deaths-weeks-virus-wave-swells-2022-12-19/

Sweden’s Pandemic Experiment. Taylor&Francis. 19.12.2022. https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003289364/sweden-pandemic-experiment-sigurd-bergmann-martin-lindstr%C3%B6m

Effectiveness of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Bivalent Vaccine. [Pfizer, Moderna, mRNA]. medRxiv. 19.12.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.12.17.22283625v1.full

Long-term Follow-up After Critical COVID-19. REMAP-CAP Revisited.JAMA. 16.12.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2799872?guestAccessKey=4d7b8594-4dce-4b39-abfa-63509e71e3c4&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=121622

Onko koronakuolemia paljon, vai mihin täällä kuollaan? Suomen ylikuolleisuus on huikeaa, ja syyt ovat selvittämättä. Lääkärilehti. 16.12.2022. https://worldaccordingtomatti.blog/wp-admin/post.php?post=2385&action=edit&calypsoify=1

Anna Rotkirch: Finlands covidoffer skulle inte ha ”dött i alla fall”. HBL. 16.12.2022. https://www.hbl.fi/artikel/dbbc03c1-cabb-4621-927e-47a505b75e08

Structural brain changes in post-acute COVID-19 patients with persistent olfactory dysfunction (Brain, Cognitive). Annals of Clinical and Translational Neurology. 16.12.2022. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/acn3.51710

The missing workers who are never coming back.  U.S. labor force
Quarterly, Q4 2019 to Q3 2022. AXIOS. 16.12.2022. [3.2 million] https://www.axios.com/2022/12/16/the-missing-workers-who-are-never-coming-back

CLINICAL SUMMARY. Long COVID: average prevalence of 45%, with highest rate in Europe. A global meta-analysis of 194 studies finds a pooled prevalence of long COVID averaging 45% across hospitalised and nonhospitalised patients.
The pooled prevalence is highest in Europe, standing at 62.7%.
The most common self-reported symptoms are fatigue, breathlessness (dyspnoea), impaired sleep, and pain/discomfort. Univadis. 15.12.2022. https://www.univadis.com/viewarticle/long-covid-average-prevalence-of-45-with-highest-rate-in-europe-2

Perspective: A Covid-19 Milestone Attained — A Correlate of Protection for Vaccines. NEJM. 15.12.2022. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2211314

Timo Vesikarin blogi. Koronatilanne on vakaa (mutta huono). NRN. NN.12.2022. https://nrnetwork.fi/koronatilanne-on-vakaa-mutta-huono/

Taysin päivystys Acutan tilanne on kriittinen. Potilaita ei saada eteenpäin täynnä oleville erikoissairaanhoidon vuodeosastoille, jotka taas eivät saa potilaita eteenpäin perussairaanhoidon vuodeosastoille. Lääkärilehti. 14.12.2022. https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/taysin-paivystys-acutan-tilanne-on-kriittinen/?public=67e24e69e12e48d35bbd04cfab9043ad

As viral infections skyrocket, masks are still a tried-and-true way to help keep yourself and others safe. Conversation. 14.12.2022. https://theconversation.com/as-viral-infections-skyrocket-masks-are-still-a-tried-and-true-way-to-help-keep-yourself-and-others-safe-195788

The WHO estimates of excess mortality associated with the COVID-19 pandemic [Karlinsky]. nature. 14.12.2022. https://www.nature.com/articles/s41586-022-05522-2

People who skipped their COVID vaccine are at higher risk of traffic accidents, according to a new study. Fortune Well. 13.12.2022. https://fortune.com/well/2022/12/13/covid-unvaccinated-greater-risk-car-crash-traffic-accident-new-study-says-canada-government-records-pfizer-moderna/

Independent Expert Panel on effective ways of investing in health publishes opinion on the impact of the post-COVID-19 condition (long COVID) on health systems. 13.12.2022. https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-archives/42544

Estimates of excess mortality for the five Nordic countries during the COVID-19 pandemic 2020-2021 [Coclusions: We document substantial heterogeneity and uncertainty in estimates of excess mortality. All estimates should be taken with caution in their interpretation as they miss detailed account of demographics, such as changes in the age group populations over the study period.]. Int J Epidemiol. 13.12.2022. https://academic.oup.com/ije/article/51/6/1722/6798817?login=false

6% of Irish adults have self-reported symptoms of long Covid for over three months. Irish Examiner. 12.12.2022. https://www.irishexaminer.com/news/arid-41026751.html

Helsinki avasi uudelleen koronaosaston Laakson sairaalaan. Kaksi koronaosastoa on palautettu normaalikäyttöön ja Herttoniemen varasairaala pysyy kiinni. Koronapotilaiden hoidossa käytetty Herttoniemen varasairaala sulki ovensa toukokuussa.Helsingin Sanomat 13.12.2022. https://web.archive.org/web/20221213043620/https://www.hs.fi/haku/?query=Marja+Salomaa+HS

 

Americans urged to wear face masks indoors as ‘tripledemic’ hits millions
Americans across the country have been asked to wear face masks in some indoor settings over fears of a ‘tripledemic.’ Low immunity and a lack of resources is believed to be behind the problems. Mirror. 11.12.2022. https://www.mirror.co.uk/news/us-news/americans-urged-wear-face-masks-28706979

Ylikuolleisuus ja soten perverssit kannustimet. Lasse Lehtosen blogi. 11.12.2022. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lasselehtonen/ylikuolleisuus-ja-soten-perverssit-kannustimet/

December 11-20

Pitkäkestoinen koronavirustauti on merkittävä kansanterveysongelma. Pienikin prosenttiosuus koronaviruksen sairastaneista tai väestöstä tarkoittaa vähintään kymmeniätuhansia suomalaisia (Pirta Hotulainen). Helsingin Sanomat. 9.12.2022. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009251065.html

Regeringen håller pressträff om covid-19. Expressen. 9.12.2022. https://www.expressen.se/nyheter/regeringen-haller-presstraff-om-covid-19/

Something in the Air. Germicidal UV: a tradeoff between disinfection and indoor smog. The answer will vary for different times and locations, and here we illustrate how to think about it. Jose-Luis Jimenez. 9.12.2022. https://jljcolorado.substack.com/p/germicidal-uv-a-tradeoff-between?sd=pf

Korona voi heikentää suojaa muita tauteja vastaan. Immuunijärjestelmä on infektion jälkeen heikentyneessä tilassa 3–6 kuukautta. Verkkouutiset 8.12.2022. https://www.verkkouutiset.fi/a/korona-voi-heikentaa-suojaa-muita-tauteja-vastaan/#406d5f9e

Getting China’s old people vaccinated has been slow work. It needs to speed up, fast. Economist. 8.12.2022. https://www.economist.com/china/2022/12/08/getting-chinas-old-people-vaccinated-has-been-slow-work

The number of new disability benefit claimants has doubled in a year.
The number of working-age people newly awarded disability benefits doubled between July 2021 and July 2022. This report investigates that increase. [UK] IFS. 7.12.022. https://ifs.org.uk/publications/number-new-disability-benefit-claimants-has-doubled-year.

Children at risk of strep A in England could be given preventive antibiotics. ‘Rare’ blanket measure may be used at primary schools after at least nine UK deaths from bacterial infection. Guardian. 6.12.2022. https://www.theguardian.com/society/2022/dec/06/children-risk-strep-a-england-preventive-antibiotics

Models predict massive wave of disease and death if China lifts ‘zero COVID’ policy. Country’s severe approach to pandemic is inflaming the populace, but lifting it carries huge risks. Science 6.12.2022. https://www.science.org/content/article/models-predict-massive-wave-disease-and-death-if-china-lifts-zero-covid-policy

FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2.. nature. 5.12.2022. https://www.nature.com/articles/s41586-022-05594-0

Risk of Type 1 Diabetes in Children is Not Increased after SARS-CoV-2 Infection: A Nationwide Prospective Study in Denmark. medRxiv. 5.12.2022.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.12.05.22283089v1

Neurologi Risto O. Roine on long covid -asiantuntija: ”Positiivista on se, että hoidolla ja kuntoutuksella potilas lähes aina edistyy”. Seura. 4.12.2022. https://seura.fi/viihde/julkkikset/neurologi-risto-o-roine-on-long-covid-asiantuntija/

The Tragedy of Avoidable Covid Deaths. Comprehensive new data show just how many Americans died after vaccines became widely available — mostly in less-vaccinated states. Bloomberg. 3.12.2022. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-12-03/low-us-covid-vaccine-rates-led-to-high-death-rates-during-delta-omicron?leadSource=uverify%20wall

Heart attack deaths spike around winter holidays, expert group warns
Reducing holiday stress and taking care of your body year-round can help lower your risk. Today. 2.12.2022. https://www.today.com/health/news/heart-attack-deaths-holidays-rcna59779

Single-cell multiomics revealed the dynamics of antigen presentation, immune response and T cell activation in the COVID-19 positive and recovered individuals. Frontiers in immunology. 2.12.2022. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.1034159/full

Model Evaluation of Secondary Chemistry due to Disinfection of Indoor Air with Germicidal Ultraviolet Lamps. Environ Sci Technol. 2.12,2022. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.2c00599

Kasvosuojista uutta tietoa – laaja meta-analyysi valmistui
Tutkimusaineistossa mukana lähes 400 000 henkilöä eri puolilta maailmaa.. Lääkärilehti. 2.12.2022. https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/kasvosuojista-uutta-tietoa-laaja-meta-analyysi-valmistui/?public=2c806461943bc9cb563331a3dc00d75c

Data-driven identification of post-acute SARS-CoV-2 infection subphenotypes. nature medicine. 1.12.2022. https://www.nature.com/articles/s41591-022-02116-3

A new RCT of masks for Covid-19 is making heads spin. Critical appraisal is tough, particularly if you’ve already made up your mind Munro Report. 1.12.2022. [Hanna M. Ollila, Markku Partinen, Jukka Koskela, John Borghi, Riikka Savolainen, Anna Rotkirch, Liisa T. Laine] Face masks to prevent transmission of respiratory infections: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials on face mask use [support the use of face masks particularly in a community setting and for adults]. PLOS ONE. 1.12.2022. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0271517

Kukaan ei noudata STM:n rokotelinjausta. Tällä hetkellä myös ne rokotteet, joita yksityiset toimijat voisivat pistää, ovat kuntien takana.Lääkärilehti. 1.12.2022. https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/kukaan-ei-noudata-stm-n-rokotelinjausta/

Long Covid may be ‘the next public health disaster’ — with a $3.7 trillion economic impact rivaling the Great Recession. CNBC. 1.12.2022. https://www.cnbc.com/2022/11/30/why-long-covid-could-be-the-next-public-health-disaster.html

 

December 1-10

COVID hospitalization rates in babies as bad as for seniors amid Omicron wave, study shows. Yahoo News. 30.11.2022. https://news.yahoo.com/covid-hospitalization-rates-babies-bad-140059141.html?guccounter=1

Taloustieteen professori Antti Ripatti: Pitkittyneen koronan kustannukset nousevat miljardeihin euroihin. ”En ymmärrä miksi rokottamisen kustannuksista tehdään iso ongelma, kun me voisimme keskittyä epidemian laantumiseen”, Ripatti toteaa. Mediuutiset. 30.11.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/taloustieteen-professori-antti-ripatti-pitkittyneen-koronan-kustannukset-nousevat-miljardeihin-euroihin/9919a3ea-2cac-4438-99d9-566c90b5cf3e

Disruption in seasonality, patient characteristics and disparities of respiratory syncytial virus infection among young children in the US during and before the COVID-19 pandemic: 2010-2022. medRxiv. 29.11.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.11.29.22282887v1

Medical Masks Versus N95 Respirators for Preventing COVID-19 Among Health Care Workers, Annals of Internal Medicine. 29.11.2022. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M22-1966

Keski-ikää lähestyvien naisten kuolemat lisääntyneet – koronatapaukset eivät selitä kuolleisuusluvuissa havaittua kasvua. Tiukat koronarajoitukset suojasivat aluksi ikäihmisiä, mutta omikron- ja delta-muunnokset levisivät nopeasti maskeista ja käsidesistä huolimatta. Viime vuoden loppupuolella alkanut ylikuolleisuus näkyy yli 75-vuotiaissa, muttei nuoremmissa ikäluokissa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Selitykset saadaan vasta, kun kuolinsyytilastot valmistuvat, mutta THL:n tutkimusprofessori Mika Gessler kertoo ennakkoarvioita. Turun Sanomat. 27.11.2022.  https://www.ts.fi/uutiset/5834558

Lasse Lehtoselta täystyrmäys Mika Salmisen puheille: ”Suomessa on ollut tänä vuonna merkittävää yli­kuolleisuutta, ja toden­näköisin syy sille on korona”
THL:n Mika Salminen kyseenalaisti koronakuolintilastojen luotettavuuden keskustan seminaarissa. ilta=sanomat. 27.11.2022. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009229995.html

THL:n Mika Salminen: Tilastot antavat väärän kuvan korona­kuolleisuudesta
THL:n hyvinvointivaikuttajat-osaston johtajan Mika Salmisen mukaan Suomen koronakuolleisuus on tosiasiassa EU:n keskitasolla. Suomen koronalukujen oikeellisuus on herättänyt keskustelua aikaisemminkin. ilta=sanomat.27.11.2022. https://www.is.fi/politiikka/art-2000009229475.html

Pas de purificateur d’air pour un prof, malgré un billet du médecin
En pleine pandémie, un enseignant immunosupprimé doit se débattre pour enseigner en classe. Le Journal de Quebec. 27.11.2022. https://www.journaldequebec.com/2022/08/30/pas-de-purificateur-dair-pour-un-prof-malgre-un-billet-du-medecin

Increasing ventilation reduces SARS-CoV-2 airborne transmission in schools: a retrospective cohort study in Italy’s Marche region. Frontiers Public Health. 25.11.2022. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.1087087/abstract#.Y44ldlUiSw0.twitter

Toinenkin korona kuormittaa merkittävästi terveydenhuoltoa
Amerikkalaistutkimuksen mukaan toinen infektio on usein lievempi, silti komplikaatioita on enemmän niillä, jotka ovat sairastaneet koronan kahdesti verrattuna kerran sairastaneisiin.. Lääkäriulehti. 25.11.2022.  https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/toinenkin-korona-kuormittaa-merkittavasti-terveydenhuoltoa/

Lifting Universal Masking in Schools — Covid-19 Incidence among Students and Staff. NEJM. 24.11.2022. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2211029

WHO’s departing chief scientist regrets errors in debate over whether SARS-CoV-2 spreads through air. Soumya Swaminathan says the agency should have acknowledged aerosol transmission “much earlier” but is proud of work on vaccine equity. Science. 23.11.2022. https://www.science.org/content/article/who-s-departing-chief-scientist-regrets-errors-debate-over-whether-sars-cov-2-spreads

A multinational Delphi consensus to end the COVID-19 public health threat. narure. 22.11.2022. https://www.nature.com/articles/s41586-022-05398-2

THL:n kaksoisrooli vaan jatkuu. Timo Vesikariin blogi. NRN. 22.11.2022.

Intranasal COVID-19 Vaccine Disappointing in First-in-Human Trial. JAMA 22.11.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2798745

COVID-19 Is Linked to Detectable Brain Changes, Study Shows. TIME . 21.11.2022. https://time.com/6235600/covid-19-brain-changes-linked/

Excess mortality in England. Office for Health Improvement and Disparities. 21.10.2022 (latest]. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmUwNmFhMjYtNGZhYS00NDk2LWFlMTAtOTg0OGNhNmFiNGM0IiwidCI6ImVlNGUxNDk5LTRhMzUtNGIyZS1hZDQ3LTVmM2NmOWRlODY2NiIsImMiOjh9

MRI Reveals Significant Brain Abnormalities Post-COVID. Summary: Neuroimaging study reveals significant brain changes in areas associated with language comprehension, cognition, and circadian rhythm control six months after COVID-19 infection. NeurologyNeuroscience·. 21.11.2022. https://neurosciencenews.com/post-covid-brain-21904/

November 21-30

Relation between PM2.5 pollution and Covid-19 mortality in Western Europe for the 2020–2022 period. Sci Tot Environ. 20.11.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722046770

Enhanced replication of SARS-CoV-2 Omicron BA.2 in human forebrain and midbrain organoids. nature. 20.11.2022. https://www.nature.com/articles/s41392-022-01241-2

Adapt or die: how the pandemic made the shift from EBM to EBM+ more urgent. BMJ Evidence Based Medicine [EBM]. 19.11.2022. https://ebm.bmj.com/content/27/5/253

COVID-19 and Excess All-Cause Mortality in the US and 20 Comparison Countries, June 2021-March 2022 (Finland at the top). JAMA. 18.11.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2798990

Association of National Football League Fan Attendance With County-Level COVID-19 Incidence in the 2020-2021 Season, JAMA. 18.11.2022. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2798665

Alle ned til 18 år får tilbud om booster-vaksine. Ved å tilby vaksine til flere kan noe av smitten stanses i vinter, skriver helsedepartementet. VG Nyheter. 18.11.2022. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8JpVLE/alle-ned-til-18-aar-faar-tilbud-om-booster-vaksine

Coronavirus (COVID-19) in the UK. Gov.UK.17.11.2022 [latest update] https://coronavirus.data.gov.uk/details/cases?areaType=nation&areaName=England

Improved Neutralization of Omicron BA.4/5, BA.4.6, BA.2.75.2, BQ.1.1, and XBB.1 with Bivalent BA.4/5 Vaccine. bioRxiv. 17.11.2022. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.11.17.516898v1

COVID-19 Mortality by wave. Analysis of COVID-19 Mortality by wave, with a focus on deaths occurring during the Omicron wave. Australian Bureau of Statistics. 16.11.2022. https://www.abs.gov.au/articles/covid-19-mortality-wave

Fact Check-No evidence 40% of COVID-19 deaths in Finland were fabricated. Reuters. 16.11.2022. https://www.reuters.com/article/factcheck-deaths-finland-idUSL1N32C2IR

Koronapandemia ja kollegiaalisuus. Covid-19-pandemia on asettanut yhteiskunnat ja lääkärit monella tavalla aiemmasta poikkeaviin tilanteisiin. Pandemiaa osattiin odottaa, mutta siihen ei ehkä kuitenkaan ollut varauduttu kovin hyvin, ainakaan henkisesti. Pandemiasta on vielä paljon opittavaa. Toivottavasti tätä työtä jaksetaan nöyränä kaikissa organisaatioissa tehdä. Lääkäriliitto. 15.11.2022. https://www.laakariliitto.fi/uutiskirjeet/uutiskirjeuutiset/koronapandemia-ja-kollegiaalisuus/

Risk for newly diagnosed diabetes after COVID-19: a systematic review and meta-analysis. BMC Medicine. 15.11.2022. https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-022-02656-y

Moderna says new booster increases protection from omicron subvariants
The latest results from the bivalent booster are encouraging even as uptake remains low. Washington Post. 14.11.2022. https://www.washingtonpost.com/health/2022/11/14/moderna-booster-shot/

Korona leviää edelleen vanhusten osastoilla: “Jostain se pääsisi livahtamaan, vaikka he olisivat lukkojen takana”, sanoo johtajalääkäri
Koronaepidemiat kuormittavat vanhustenosastoja edelleen, ja osa tartunnan saaneista kuolee. Asiantuntijat korostavat, että vanhuksen viimeiset voimat voisi viedä yhtä lailla influenssa-, noro- tai rinovirus.. Yle Uutiset. 12.11.2022. https://yle.fi/a/3-12673129

Association between vitamin D supplementation and COVID-19 infection and mortality. Scientifric Reports, 12.11.2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9653496/

Health, socioeconomic and genetic predictors of COVID-19 vaccination uptake: a nationwide machine-learning study. medRxiv. 11.11.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.11.11.22282213v1

Koronarokotteista syntyi nuiva sopu. Koronarokotteita ruvetaan jakamaan nykyistä laajemmalle joukolle. Se on järkevää, vaikka lisärokotteista ei välttämättä ole kovin suurta hyötyä. Helsingin Sanomat. 11.11.2022. https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000009192538.html?share=b910a4013b9a34686a68ec17cbfaebab

 

November 11-20

Getting COVID-19 Multiple Times Is Risky for Your Health. Time. 10.11.2022. https://time.com/6232103/covid-19-reinfections-effects/

Half a million more people are out of the labour force because of long-term sickness. Between June and August 2022, around 2.5 million people reported long-term sickness as the main reason for economic inactivity, up from around 2 million in 2019. ONS. 10.11.2022. https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/economicinactivity/articles/halfamillionmorepeopleareoutofthelabourforcebecauseoflongtermsickness/2022-11-10

Paxlovid-koronaviruslääke. Tällä sivulla voit arvioida, kuulutko Paxlovid-lääkehoidon piiriin ja miten sinun tulee menetellä saadaksesi lääkkeen. HUS.https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/paxlovid-koronaviruslaake

Repeat COVID is riskier than first infection, study finds. Reuters. 10.11.2022. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/repeat-covid-is-riskier-than-first-infection-study-finds-2022-11-10/

Modeling COVID-19 Mortality Across 44 Countries: Face Covering May Reduce Deaths (FFP2, N95, mask, surgical). AJPM. 10.11.2022. https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(21)00557-2/fulltext#%20

Acute and postacute sequelae associated with SARS-CoV-2 reinfection.  Natutre Medicine [ Long COVID ]. 10.11.2022. https://www.nature.com/articles/s41591-022-02051-3

Myocarditis after BNT162b2 Vaccination in Israeli Adolescents. NEJM. 10.11.2022. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2207270

Outcomes of SARS-CoV-2 Reinfection. Research Square. 9.11.2022. https://www.researchsquare.com/article/rs-1749502/v1

Long-lasting Symptoms After an Acute COVID-19 Infection and Factors Associated With Their Resolution. JAMA. 9.11.2022. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2798224

Korona näyttää suuntaavan kausi-infektioksi, mutta tämä vuosi on vilauttanut uusia uhkia. Apulaisprofessori Tarja Sironen painottaa tutkimuksen ja seurannan merkitystä varautumisessa uhkiin, joista apinarokko ja päästäisten paramyksovirus ovat jo käväisseet kilauttamassa hälytyskelloa. Yle Uutiset. 8.11.2022. https://yle.fi/a/3-12668289

Siperian sulavasta ikiroudasta herää ”zombieviruksia” – Voivat olla vakava uhka myös ihmisille.  Viime vuosina on löytynyt suuri määrä jättiviruksia, jotka voivat aiheuttaa tuntemattomia sairauksia. Mecdiuutiset. 8.11.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/7efd5b5f-4bae-4b59-a029-2e9e2629a500?

What If COVID Reinfections Wear Down Our Immunity? Dr. Anthony Leonardi is a lightning rod for debate. If he’s right, this pandemic poses a greater threat than widely assumed. The TYEE. 7.11.2022. https://thetyee.ca/Analysis/2022/11/07/COVID-Reinfections-And-Immunity/

Kommentti: THL, nyt sala­liitto­höpinät sikseen ja perusteellisia vastauksia esiin. Autoa pitää ajaa niin, ettei edes anna poliisille mahdollisuutta antaa sakkoja. Samalla periaatteella pitäisi THL:nkin toimia, kirjoittaa Petri Seppä (Kiurun selvityspyyntö). ilta=sanomat. 7.11.2022. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009183393.html

Suomessa riskiryhmille suunnatun koronalääkkeen käyttö on osoittautunut monimutkaiseksi – uusia lääkkeitä odotetaan
Rajatuille riskiryhmille tarkoitetun koronälääke Paxlovidin käyttö on osoittautunut monimutkaiseksi. Esimerkiksi HUSin alueella lääkettä on jaettu arviolta 400 potilaalle. YLE-Uutiset 6.11.2022. https://yle.fi/a/74-20003583

Effects of Different Mask Policies in 2020: A Comparative Analysis. medRxiv. 5.11.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.11.04.22281935v1.full

COVID-19 Mortality Working Group: Another month of high excess mortality in July 2022 (Australia). Actuaries Digital. 4.11.2022.  https://www.actuaries.digital/2022/11/04/covid-19-mortality-working-group-another-month-of-high-excess-mortality-in-july-2022/

Antibody-Activated Endothelial Cells Increase the Risk of Blood Clots with Covid-19. Forbes. 4.11.2022. https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2022/03/04/antibody-activated-endothelial-cells-increase-the-risk-of-blood-clots-with-covid-19/?sh=6cc13ce419e0

Excess all-cause mortality in the USA and Europe during the COVID-19 pandemic, 2020 and 2021.  Scientific Reports. 3.11.2022. https://www.nature.com/articles/s41598-022-21844-7

SARS-ANI VIS. A Global Open Access Dataset of Reported SARS-CoV-2 Events in Animals. Complexity Science Hub, Vienna. 3.11.2022. https://vis.csh.ac.at/sars-ani/

Israeli long COVID study: 1 in 3 people fail to regain regular health months later. Spotlighting the ‘immense and evolving’ impact of COVID on human health, large study by health fund points to prevalence of symptoms including memory disturbances and muscle pain. The Times of Israel. 3.11.2022.  https://www.timesofisrael.com/israeli-long-covid-study-1-in-3-people-fail-to-regain-regular-health-months-later/

Terveydenhuollon ammattilaisilta hurja epäilys: Haluaako THL sairastuttaa suomalaiset koronaan? IS:n tietojen mukaan moni asiantuntija epäilee, että THL:ssä hybridi-immuniteettitutkimus ja rokotussuositus ovat sekoittuneet keskenään ja että hybridi-immuniteettitutkimus sanelee tahdin, kun rokotussuosituksia ei laajenneta muun maailman tavoin.ilta=sanomat. 3.11.2022. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009176414.html

If You’ve Had Covid, Watch Out for Stroke Symptoms. Several studies now show an elevated risk of heart problems during and after an infection with SARS-CoV-2. Bloomberg. 3.11.2022. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-11-03/had-covid-watch-out-for-stroke-symptoms-blood-clots-heart-attacks?leadSource=uverify%20wall

Jari Litmasen terveys romahti – ”Vajosin täysin pohjalle”. Jalkapallolegenda Jari Litmanen on kärsinyt pitkittyneen koronan oireista yli kaksi vuotta. Rakkain harrastuskin jäi. Ilta=sanomat. 2.11.2022. https://www.is.fi/jalkapallo/art-2000009172164.html

COVID-19 and diabetes — where are we now?  Nature Metabolism. 1.11.2022. https://www.nature.com/articles/s42255-022-00691-w#Tab1

Kodeissa ja sairaalassa tehty tutkimus osoittaa: ilmahygieniasta huolehtiminen kannattaa koronatartuntojen ehkäisemiseksi. HUSin, Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja Työterveyslaitoksen monitieteellisissä tutkimuksissa on selvitetty SARS-CoV-2 koronaviruksen esiintymistä koti- ja sairaalaympäristössä. HUS. 4.11.2022. https://www.hus.fi/ajankohtaista/kodeissa-ja-sairaalassa-tehty-tutkimus-osoittaa-ilmahygieniasta-huolehtiminen

November 1-10

Long-COVID in patients with a history of mild or asymptomatic SARS-CoV-2 infection: a Nationwide Cohort Study. Taylor & Francis Online. 31.10.2022. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2022.2139480

Long Covid is affecting women more than men, national survey finds. CNBC. 31.10.2022. https://www.cnbc.com/2022/10/31/long-covid-is-affecting-women-more-than-men-federal-survey-finds.html

Flu season in the US hasn’t been this bad this early in more than a decade. Now is the time to get a flu shot. CNN Health. 28.10.2022. https://edition.cnn.com/2022/10/28/health/flu-season-worse-than-normal?

Influenza vaccine: morning administering improves outcomes in older adults, women. Univadis. 28.10.2022. https://www.univadis.com/viewarticle/influenza-vaccine-morning-administering-improves-outcomes-in-older-adults-women-eda8456a-1552-36d4-abc7-a205edca80ee?utm_content=5031002&sso=true&utm_medium=email&utm_term=&ecd=mkm_ret_221029_unibow_BOWGLOBAL_5031002&uac=12477BN&utm_source=&utm_campaign=best%20of%20the%20week

Head of Turkish Medical Association is arrested after calling for investigation of army. BMJ. 27.10.2022. https://www.bmj.com/content/379/bmj.o2587?

HS:n grafiikat kertovat tiedot korona­virus­tilanteesta. HS:n grafiikat kertovat tiedot tartunnoista, sairaalahoidossa olevista ja kuolleista niin Suomessa kuin maailmalla. Helsingin Sanomat 27.10.2022 (päivittyvä).  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007983110.html

Suomessa saattaa olla jo yli 100 000 pitkäkestoiseen koronaan sairastunutta, tässä ovat yleisimmät oireet: Pitkäkestoiseen covid-19-tautiin sairastuu enemmän ihmisiä kuin siitä toipuu. Siitä huolimatta diagnoosin saaminen on yhä liian vaikeata. Vaikka suurin osa paranee taudista ajan mittaan, moni joutuu palaamaan työelämään vajaakykyisenä, pieni osa menettää työkykynsä kokonaan.Aamulehti. 27.10.2022. https://www.aamulehti.fi/koronavirus/art-2000009139124.html

Lingering cardiac involvement in previously well people after mild COVID-19. nature medicine. 26.9.2022. https://www.nature.com/articles/s41591-022-02002-y

China begins administering. PBS. 26.10 2022. https://www.pbs.org/newshour/world/china-begins-administering-inhalable-covid-19-vaccine-boosters?

THL ei ole toistaiseksi kääntymässä Lapin linjoille. Nohynek: mRNA-rokotteet estävät tartuntoja vain kohtuullisesti ja lyhyen aikaa, mutta vakavan taudin riski on eri asia. 26.10.2022. Lääkärilehti. https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/thl-ei-ole-toistaiseksi-kaantymassa-lapin-linjoille/

Living with long Covid. (LC) Over 2,000 Guardian readers told us about their long Covid fight. Here are their stories.
Protestors march outside the White House this September to call attention to those suffering from myalgic encephalomyelitis and long Covid.
Protestors march outside the White House this September to call attention to those suffering from myalgic encephalomyelitis and long Covid.  The chronic condition has an array of physical and neurological symptoms, but most remain misunderstood. Guardian. 25.10.2022. https://www.theguardian.com/society/2022/oct/25/long-covid-fight-guardian-readers

Näin sairaanhoitopiirit kommentoivat työntekijöiden neljänsiä koronarokotuksia – HUSin Järvinen nostaa esille itsemääräämisoikeuden
Muut sairaanhoitopiirit pitävät THL:n suosituksia sopivana, mutta työntekijöiden joukosta on tullut toiveita lisärokotuksista. YLE Uutiset- 25.10.2022. https://yle.fi/a/74-20002374

SARS-CoV-2 indoor environment contamination with epidemiological and experimental investigations. Indoor AIr. 24.10.2022. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ina.13118

COVID-19 Surges Linked to Spike in Heart Attacks. Cedars Sinai. 24.10.2022. https://www.cedars-sinai.org/newsroom/covid-19-surges-linked-to-spike-in-heart-attacks/

Cardiovascular disease and mortality sequelae of COVID-19 in the UK Biobank. BMJ. 24.10.2022. https://heart.bmj.com/content/109/2/119

Antibody responses to Omicron BA.4/BA.5 bivalent mRNA vaccine booster shot. bioRxiv. 24.10.2022. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.22.513349v1

Tutkimus: [Remdessivir] Lääkkeestä ei ollut apua korona­potilaiden toipumiseen. Joka kuudes koronaviruspotilas oli toipunut huonosti vuoden kuluttua sairaalahoidoista. Remdesiviirilääkityksestä ei ollut apua toipumiseen. Helsingin Sanomat. 24.10.2022. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009154401.html

SARS-CoV-2 indoor environment contamination with epidemiological and experimental investigations (home, hospital, Finland. Indoor Air 24.10.2022. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ina.13118

10 myyttiä koronasta: Kuukauden tilannekatsaus. (Matti Heino). Linkedin. 22.10.2022.  https://www.linkedin.com/pulse/10-myytti%C3%A4-koronasta-kuukauden-tilannekatsaus-matti-heino

Pääkirjoitus. Kiurun paluu sytytti taas koronariidat. Koronariitojen uskottiin jo olevan takana, mutta sitten Krista Kiuru (sd) palasi sosiaali- ja terveysministeriöön. Helsingin Sanomat. 22.10.2022. https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000009150304.html

Effectiveness of Monovalent mRNA Vaccines Against COVID-19–Associated Hospitalization Among Immunocompetent Adults During BA.1/BA.2 and BA.4/BA.5 Predominant Periods of SARS-CoV-2 Omicron Variant in the United States — IVY Network, 18 States, December 26, 2021–August 31, 2022. CDC MMWR. 21,10,2022,  https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7142a3.htm

Dangerous new COVID-19 variants threaten massive fall-winter surge, World Socialist Web Site. 21.10.2022. https://www.wsws.org/en/articles/2022/10/21/pers-o21.html

Effect of Ivermectin vs Placebo on Time to Sustained Recovery in Outpatients With Mild to Moderate COVID-19. A Randomized Clinical Trial. JAMA. 21.10.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2797483

October 21-30

Brain cortical alterations in COVID-19 patients with neurological symptoms. Frontiers in Neuroscience. 20.10.2022. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2022.992165/full

Rokotekiista repii nyt Suomea – THL ja ylilääkärit täysin eri mieltä koronan hoidosta. Neljänsien rokotusten jakaminen aiheuttaa nyt kiistaa THL:n ja ylilääkäreiden välillä. Osa lääkäreistä pitää rokotelinjaa liian tiukkana, THL taas perustelee päätöstä rokotusten vähäisillä hyödyillä.. ilta=sanomat. 20.10 2022. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009142699.html

Tapio Sadeojan kolumni: Kiuru vastaan THL. THL:n perivihollinen, Krista Kiuru, palasi perhe- ja peruspalveluministeriksi mielenkiintoiseen aikaan, kirjoittaa Tapio Sadeoja.ilta=sanomat. 19.10.2022. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009143743.html

Paxlovid –lääkkeen määrääminen ja luovuttaminen koronaa (COVID-19) sairastavalle avohoitopotilaille VSSHP:ssa. Ohje ammattilaiselle. Varsinais-Suomen SHP. 18.10.2022. https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Paxlovid%20l%C3%A4%C3%A4kkeen%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%C3%A4minen%20ja%20luovuttaminen%20koronaa%20sairastavalle%20avohoitopotilaille%20VSSHPssa.pdf

Estimate: 10.5 Million Children Lost a Parent, Caregiver to COVID-19. JAMA Network. 18.10.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2797407

Effect of remdesivir post hospitalization for COVID-19 infection from the randomized SOLIDARITY Finland trial. nature communications. 18.10.2022. https://www.nature.com/articles/s41467-022-33825-5

SARS-CoV-2 vaccine and increased mýocarditis mortality risk: A poipulation based comparative study in Japan. medRxiv.18.10.2022. extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2022/10/18/2022.10.13.22281036.full.pdf

If you had COVID, several of your organs could be aging 3-4 years faster, study shows, “You can start thinking about getting COVID as almost as an accelerant to aging,” Dr. Ziyad Al-Aly said. Eyewitness News. 18.10.2022.  https://abc7.com/covid-study-organs-aging-covid19-long-haul/12340914/

Fauci urges US to resume long Covid research funding efforts.
Top disease expert warns against prematurely declaring victory over pandemic in interview with the Guardian (LC) Guardian. 17.10.2022. https://www.theguardian.com/society/2022/oct/17/fauci-us-funding-research-long-covid-cdc

Dr Anthony Fauci: long Covid is an ‘insidious’ public health emergency
Dr Anthony Fauci: ‘We’ve hit a wall when it comes to further resources for Covid, including long Covid.’ Composite: Exclusive: America’s top disease expert speaks to the Guardian about the dangers of long Covid and urges US Congress to avoid complacency (LC) Guardian. 17.10.2022. https://www.theguardian.com/society/2022/oct/17/fauci-interview-long-covid-risk-emergency-response-coronavirus

Can long Covid research unlock other great medical mysteries of our time?
Attention and funding for research into mononucleosis, HIV, Lyme, Ebola, Sars and other infections have historically been limited – but long Covid changed that. (LC) Guardian. 17.10.2022. https://www.theguardian.com/society/2022/oct/17/long-covid-research-unlock-medical-mysteries

Severe COVID-19 outcomes after full vaccination of primary schedule and initial boosters: pooled analysis of national prospective cohort studies of 30 million individuals in England, Northern Ireland, Scotland, and Wales. Lancet. 15.10.2022. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01656-7/fulltext

IL: Ministeri Krista Kiurun mukaan koronalääkkeiden käyttöä pitäisi lisätä
Kiurun mukaan Suomessa pitäisi ylipäätään varautua koronatilanteen pahenemiseen syksyn ja talven aikana. Helsingin Sanomat. 15.10.2022. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009137337.html

Comparison of pandemic excess mortality in 2020–2021 across different empirical calculations. Environmental Research. NN.10.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935122010817?via%3Dihub

Poliisi otti kiinni koronakieltäjäkoplan johtajan: Ryhmä yritti syöstä Saksan sisällissodan tilaan tuhoamalla sähkövoimaloita, suunnitteli myös ministerin kaappaamista. MTV Uutiset. 13.10.2022. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/poliisi-otti-kiinni-koronakieltajakoplan-johtajan-ryhma-yritti-syosta-saksan-sisallissodan-tilaan-tuhoamalla-sahkovoimaloita-suunnitteli-myos-ministerin-kaappaamista/8548540#gs.j3apjz

Kooste koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista. FIMEA Päivitetty 13.10.2022, seuraava päivitys joulukuussa 2022. https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista

WHO:n pääjohtajalta kovaa puhetta long covidista: ”Kymmenien miljoonien elämä tuhoutunut”. Maailman terveysjärjestö vaatii valtioita aloittamaan kiireelliset toimet ”erittäin vakavan” kriisin kukistamiseksi. ilta=sanomat.12.10.2022. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000009131106.html

WHO chief urges immediate action to tackle ‘devastating’ long Covid.
Exclusive: Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus calls for ‘sustained’ efforts to help people still experiencing ‘prolonged suffering’ (LC) . Guardian. 12.10.2022. https://www.theguardian.com/society/2022/oct/12/long-covid-who-tedros-adhanom-ghebreyesus?CMP=Share_iOSApp_Other

Flunssavirukset leviävät ensisijaisesti ilman välityksellä. Nykyisen tiedon valossa käsien ja pintojen rooli kaikkien flunssavirusten tartunnan välittäjinä on vähäinen. Helsingin Sanomat. 11.10.2022. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009099911.html?share=c57d8aeba9b3ef277b6e99080d8d1925

October 11-20

Brain microstructural changes and fatigue after COVID-19 (Cognitive). Frontiers in Neurology. 10.11.2022. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2022.1029302/full

Estimated Global Proportions of Individuals With Persistent Fatigue, Cognitive, and Respiratory Symptom Clusters Following Symptomatic COVID-19 in 2020 and 2021. (Long Covid) JAMA. 10.10.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2797443

COVID-19 Symptoms and Duration of Rapid Antigen Test Positivity at a Community Testing and Surveillance Site During Pre-Delta, Delta, and Omicron BA.1 Periods. JAMA. 10.10.2022. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2797070?

Misrepresentation and Nonadherence Regarding COVID-19 Public Health Measures. JAMA 10.10.2022. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2797071

Hanna Nohynek WHO:n strategisen rokotusasiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi. Kolmen vuoden kausi tarjoaa aitiopaikan maailmanlaajuiseen vaikuttamiseen. Lääkärilehti 7.10.2022. https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/hanna-nohynek-who-n-strategisen-rokotusasiantuntijaryhman-puheenjohtajaksi/

The neurobiology of long COVID. Neuron/Cell. 6.10.2022. https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(22)00910-2

Strokes, heart attacks, sudden deaths: Does America understand the long-term risks of catching COVID? Fortune. 6.10.2022. https://fortune.com/2022/10/06/strokes-heart-attacks-sudden-death-america-long-term-risks-catching-covid-carolyn-barber/

Millaisen suojan vuoden alussa saatu kolmas koronarokote antaa tällä hetkellä? – THL:n Hanna Nohynek vastaa. Suomenmmaa. 4.10.2022. https://www.suomenmaa.fi/uutiset/millaisen-suojan-vuoden-alussa-saatu-kolmas-koronarokote-antaa-talla-hetkella-thln-hanna-nohynek-vastaa/

Protective effectiveness of prior SARS-CoV-2 infection and hybrid immunity against Omicron infection and severe disease: a systematic review and meta-regression. medRxiv. 4.10.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.02.22280610v1

Will there be a COVID winter wave? What scientists say
Emerging variants and waning immunity are likely to push infection rates higher in the Northern Hemisphere as influenza also makes a comeback. na<ture. 3.10.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-03157-x

Study Reveals Main Target of COVID-19 in Brain and Describes Effects of Virus on Nervous System.
Summary: SARS_CoV_2, the virus responsible for COVID-19 infects and replicates in astrocytes, reducing neural viability.  Neuroscience News. 1.10.2022. https://neurosciencenews.com/covid-19-astrocytes-21569/

October 1-10

Excess risk for acute myocardial infarction mortality during the COVID-19 pandemic. [The excess death was most pronounced for the (25–44 years) aged decedents, 23% to 34%] J Med Virology. 29.9.2022. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.28187

Why you might be more likely to get long Covid if you ‘power through’ when you get virus
‘Treating Covid like a cold and thinking in 48 hours you’re ‘good to go’ is wrong. If it was me, I just wouldn’t dare.’ iNews 29.9.2022. https://inews.co.uk/news/science/likely-long-covid-rest-testing-positive-1884942

Unlike flu, COVID-19 attacks DNA in the heart: new research. brisbane times. 29.9.2022. https://www.brisbanetimes.com.au/national/queensland/unlike-flu-covid-19-attacks-dna-in-the-heart-new-research-20220929-p5bm10.html

SARS-CoV-2 infection in hamsters and humans result in lasting and unique systemic perturbations after recovery. Science Translational Medicine. 28.9.2022. https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/scitranslmed.abq3059

WHO julkaisi uudet suositukset long covidin hoitoon – Risto O. Roine: ”Ohjeistus ei tue koronan jälkitilojen käsittelyä toiminnallisena häiriönä”. WHO ei ota kantaa siihen, miten laajoja tutkimuksia potilaat tarvitsevat. Mediiuutiset 26.9.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/who-julkaisi-uudet-suositukset-long-covidin-hoitoon-risto-o-roine-ohjeistus-ei-tue-koronan-jalkitilojen-kasittelya-toiminnallisena-hairiona/3be9bbb5-e880-4b6e-bf6a-dcbdca3bb278

Association of SARS-CoV-2 Infection With New-Onset Type 1 Diabetes Among Pediatric Patients From 2020 to 2021. JAMA. 23.9.2022. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2796649

‘I’m Dropping My COVID Hubris,’ Vows a Top Immunologist. After the virus harmed Chris Goodnow’s heart, he joined a growing chorus against reinfection complacency. (LC) TYEE. 23.9.2022. https://thetyee.ca/Analysis/2022/09/23/Top-Immunologist-Dropping-COVID-Hubris/

COVID raises risk of long-term brain injury, large U.S. study finds. KSL.com. 23.9.2022. https://www.ksl.com/article/50481186/covid-raises-risk-of-long-term-brain-injury-large-us-study-finds

Long-term neurologic outcomes of COVID-19. nature medicine. 22.9.2022. https://www.nature.com/articles/s41591-022-02001-z

Long covid—an update for primary care. the BMJ 22.9.2022. https://www.bmj.com/content/378/bmj-2022-072117

Yhä melkoinen mysteeri. Pitkän koronan syntymekanismia ei vieläkään tunneta. Siihen ei ole myöskään parantavaa hoitoa. Suomessa tutkimusta ja hoitoa ovat hidastaneet rahapula ja sairauden vähättely. Suomen Kuvalehti. 22.9.2022. https://suomenkuvalehti.fi/tiede-ja-teknologia/koronan-loytymisesta-on-pian-kolme-vuotta-silti-pitka-korona-hammentaa-yha-tutkijoita/

Long-term neurologic outcomes of COVID-19 [US Dept of Veterans Affairs]. naturemedicine. 22.9.2022. https://www.nature.com/articles/s41591-022-02001-z#Fig3

Hybrid immunity and strategies for COVID-19 vaccination, Lancet Infectious Diseases. 21.9.2022. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00640-5/fulltext

 

September 21-30

Association of COVID-19 With Major Arterial and Venous Thrombotic Diseases: A Population-Wide Cohort Study of 48 Million Adults in England and Wales. CIRCULATION. 19.9.2022. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.060785

I’ve had COVID and am constantly getting colds. Did COVID harm my immune system? Am I now at risk of other infectious diseases? Conversation 18.9.2022. https://theconversation.com/ive-had-covid-and-am-constantly-getting-colds-did-covid-harm-my-immune-system-am-i-now-at-risk-of-other-infectious-diseases-188899

COVID-19 increases risk of developing Alzheimer’s by 50-80% in older adults. News-Medical.Life Sciences. 18.9.2022.  https://www.news-medical.net/news/20220918/COVID-19-increases-risk-of-developing-Alzheimers-by-50-8025-in-older-adults.aspx

Dreaded Side Effect Rears Its Ugly Head in Latest COVID Variant.
Scientists agree that we’re not doing enough to address a “silent” COVID crisis that seems to be spiraling out of control. Daily Beast. 18.9.2022. https://www.thedailybeast.com/scientists-warn-of-spike-in-long-covid-cases-across-the-united-states

Pääkirjoitus: Toiminnallisen häiriön leima haittaa long covidin ja ME-taudin hoitoa. Pitkäkestoinen korona muistuttaa oirekuvaltaan hyvin paljon ME/CFS-tautia. ME/CFS-potilaat ovat kertoneet vuosien ajan vähättelystä ja epäasiallisesta kohtelusta terveydenhuollossa. Toivottavasti tämä ei toistu long covid -potilaiden kohdalla, kirjoittaa Mediuutisten toimituspäällikkö Erpo Pakkala. Mediuutiset. 16.9.2022. https://www.mediuutiset.fi/debatti/toiminnallisen-hairion-leima-haittaa-long-covidin-ja-me-taudin-hoitoa/0c3a8976-461a-4012-b16c-1e5d62ab3185

Hundreds of Americans Will Die From COVID Today. Is this what normal now looks like? Atlantic 16.9.2022. https://www.theatlantic.com/health/archive/2022/09/us-daily-covid-death-numbers-statistics/671453/

Cognitive impairment in people with previous COVID-19 infection: A scoping review. Cortex. NN.9.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010945222001691?via%3Dihub

Is covid-19 settling into a pattern? BMJ 15.9.2022. https://www.bmj.com/content/378/bmj.o2183?utm_source=etoc&utm_medium=email&utm_campaign=tbmj&utm_content=weekly&utm_term=20220916

THE IMPACTS OF COVID-19 ILLNESSES ON WORKERS. [lost participation in production  and lost income, Sociodemographics and economics].  NBER Working Paper 30435.  NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH . Sept. 2022.  w30435.pdf (nber.org)

Viruses may be ‘watching’ you – some microbes lie in wait until their hosts unknowingly give them the signal to start multiplying and kill them. Conversation 15.9.2022. https://theconversation.com/viruses-may-be-watching-you-some-microbes-lie-in-wait-until-their-hosts-unknowingly-give-them-the-signal-to-start-multiplying-and-kill-them-189949

HS:n grafiikat kertovat tiedot korona­virus­tilanteesta. HS:n grafiikat kertovat tiedot tartunnoista, sairaalahoidossa olevista ja kuolleista niin Suomessa kuin maailmalla. Helsingin Sanomat. 15.9.2022. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007983110.html

Saline nasal irrigation after COVID-19 diagnosis reduces hospitalization. News Medical. 13.9.2022. https://www.news-medical.net/news/20220913/Saline-nasal-irrigation-after-COVID-19-diagnosis-reduces-hospitalization.aspx

Self-assembling short immunostimulatory duplex RNAs with broad-spectrum antiviral activity. Molecular Therapy Nucleic Acids 13.9.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S216225312200230X

One of Long COVID’s Worst Symptoms Is Also Its Most Misunderstood
Brain fog isn’t like a hangover or depression. It’s a disorder of executive function that makes basic cognitive tasks absurdly hard. Atlantic 12.9.2022. https://www.theatlantic.com/health/archive/2022/09/long-covid-brain-fog-symptom-executive-function/671393/

September 11-20

The Lancet Commission on lessons for the future from the COVID-19 pandemic. Lancet. 10.9.2022. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01585-9/fulltext

Jopa 70 prosenttia suomalaista on sairastanut koronan – tällainen on suoja uutta tartuntaa vastaan [THL Salminen]. MTV Uutiset. 9.9.2022. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jopa-70-prosenttia-suomalaista-on-sairastanut-koronan-tallainen-on-suoja-uutta-tartuntaa-vastaan/8508018

Heart inflammation among most common long COVID conditions in children.. Denver7. 8.9.2022. https://www.denver7.com/news/national/heart-inflammation-among-most-common-long-covid-conditions-in-children

Yhdysvaltalaistutkijat ovat löytäneet uuden vasta-aineen, joka voi nujertaa kaikki koronaviruksen muunnokset. Jos löydös päätyy rokotteeksi, se olisi tutkijoiden mukaan oikea rokotteiden Graalin malja. MTV Uutiset. 8.9.2022. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkijoilta-mullistava-loyto-vasta-aine-joka-voi-nujertaa-kaikki-koronaviruksen-muunnokset/8508044

What scientists have learnt from COVID lockdowns. Restrictions on social contact stemmed disease spread, but weighing up the ultimate costs and benefits of lockdown measures is a challenge. nature. 7.9.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-02823-4

Persistent cardiac symptoms in individuals with mild initial COVID-19. Medical News 7.9.2022. https://www.news-medical.net/news/20220907/Persistent-cardiac-symptoms-in-individuals-with-mild-initial-COVID-19.aspx

Koronaa ei kannata sairastaa uudestaan
Uusintainfektiot lisäävät niin kuoleman kuin sairaalahoitoon joutumisen riskiä pitkään akuutin taudin jälkeen, kertoo vertaisarvioimaton amerikkalaistutkimus.. Lääkärilehti. 5.9.2022. https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/koronaa-ei-kannata-sairastaa-uudestaan/

Koronatilanteessa yllätyskäänne – ylilääkäri (Asko Järvinen): ”Tässä on ollut tuomiopäivän julistajia”. Koronatapausten määrä on syksyllä kääntynyt laskuun, vaikka toisin kesällä pelättiin. Iltalehti 5.9.2022.  https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/31bd58ab-4d0d-4843-879a-3467ad5c75cc

Ministeriö valmistelee lakiesitystä potilaiden hengen turvaamiseksi – ministeri Aki Lindén toivoo nopeaa sopua hoitajien työkiistaan
Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoi osanneensa odottaa lain valmistelua. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee nyt pikavauhdilla lakiesitystä potilasturvallisuuden varmistamiseksi työtaistelutoimien varalta. Yle Uutiset 2.9.2022. https://web.archive.org/web/20220905014625/https://yle.fi/uutiset/3-12606972

Long COVID Blood Test Receives European Approval. A diagnostic test for long COVID is set for distribution this month after receiving European approval. Medscape UK. 02.09.2022. https://web.archive.org/web/20220905010947/https://www.medscape.co.uk/viewarticle/long-covid-blood-test-receives-european-approval-2022a10022cg

September 1-10

Assessment of Clinical and Virological Characteristics of SARS-CoV-2 Infection Among Children Aged 0 to 4 Years and Their Household Members. JAMA 31.8.2022. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2795801?utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamanetworkopen&utm_content=wklyforyou&utm_term=083122

Heikki Hiilamon kolumni: Korona-aika lietsoi professorikunnassa erikoisen ilmiön – tieteentekijät mestaroivat alalla, jota eivät tunne
Suutari pysyköön lestissään, kehottaa vanha sananlasku. Samaa voisi suositella professorikunnalle. Korona-aika opetti, että kun tieteentekijä ryhtyy kansalaisaktiiviksi, lopputulos ei ole tiedettä. Yle Uutiset. 31.8.2022. https://yle.fi/a/3-12597842

Graafi näyttää: Näin selkeää yli­kuolleisuutta korona on Suomessa tänä vuonna aiheuttanut – muutos alkoi viime syksynä. Koronavirusepidemia on aiheuttanut ylikuolleisuutta Suomessa vuoden alusta alkaen. Ilta=Sanomat. 29.8.2022. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009030883.html

Deep mutational scanning identifies SARS-CoV-2 Nucleocapsid escape mutations of currently available rapid antigen tests. Cell. 26.8.2022. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)01044-3#%20

The chronification of post-COVID condition associated with neurocognitive symptoms, functional impairment and increased healthcare utilization. Scientific reports. 25.8.2022. https://www.nature.com/articles/s41598-022-18673-z

Persistence, prevalence, and polymorphism of sequelae after COVID-19 in unvaccinated, young adults of the Swiss Armed Forces: a longitudinal, cohort study (LoCoMo). Lancet Infectious Diseases. 25.8.2022. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00449-2/fulltext

Saksa varautuu pahenevaan koronatilanteeseen – palauttaa maskipakon
Saksa palauttaa maskipakon pitkän matkan matkustamiseen, sairaala- ja hoitokotivierailuihin lokakuusta alkaen. Maa valmistuu näin syksyllä ja talvella pahenevaan koronatilanteeseen. Maskipakon lisäksi hallitus kaavailee koronatestipakkoa henkilöille, jotka työskentelevät sairaaloissa ja hoitokodeissa. Tällä hetkellä N-95-tyyppiset kasvomaskit ovat pakollisia lentokoneissa ja julkisissa liikenteissä. Maskipakkoa on tarkoitus jatkaa huhtikuuhun 2023 saakka. Yle Uutiset 24.8.2022. https://yle.fi/a/3-11942036/64-3-102551

Could tiny blood clots cause long COVID’s puzzling symptoms?
Scientists debate evidence for a micro-clot hypothesis that has some people pursuing potentially risky treatments. nature. 24.8.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-02286-7

Milloin liki vuosi sitten rokotettu lääkäri saa boosterin? THL vetoaa pitkäkestoiseen suojaan vakavaa koronatautia vastaan ja hybridi-immuniteettiin. Lääkärilehti. 24.8.2022. https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/milloin-liki-vuosi-sitten-rokotettu-laakari-saa-boosterin/?utm_medium=newsletter

Coronavirus World Map: Tracking the Global Outbreak. New York Times. Accessed 24.8.2022. https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html

Fragmented outbreak data will lead to a repeat of COVID-19. To break the vicious cycle of patchy understanding and poor virus control, we need to talk about privacy. nature. 23.8.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-02268-9

Clinical Features and Burden of Postacute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection in Children and Adolescents. JAMA Network. 22.8.2022. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2795569

Työsuojelun yhteistoiminta ja riskien arvioinnin päivitys on edelleen tärkeää.
Koulujen alettua myös erilaiset tartuntataudit ovat levinneet. OAJ muistuttaa, että korona edellyttää edelleen muun muassa riskien arviointia päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. OAJ. 23.8.2022. https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/tyosuojelun-yhteistoiminta-ja-riskienarvioinnin-paivitys-on-edelleen-tarkeaa/

 

Ylilääkäri: Jos olet kipeä, sinulla on todennäköisesti korona. Verkkouutiset. 22.8.2022. https://www.verkkouutiset.fi/a/ylilaakari-jos-olet-kipea-sinulla-on-todennakoisesti-korona/#1debac39

Rates of COVID-19 Cases and Deaths by Vaccination Status. CDC COVID Data Tracker. Accessed 22.8.2022. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#rates-by-vaccine-status

Apinarokko. THL. Accessed 22.8.2022. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/apinarokko

What were the historical reasons for the resistance to recognizing airborne transmission during the COVID-19 pandemic (Jimenez, Morawska, et al.)? Indoor Air. 21.8.2022. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.13070

August 21-31

The NHS is being squeezed in a vice. Financial Times. 20.8.2022. https://www.ft.com/content/f36c5daa-9c14-4a92-9136-19b26508b9d2

Pandemic management requires exposure science (MJJantunen). Environment International. 20.8.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016041202200397X?via%3Dihub  https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107470

Which COVID boosters to take and when: a guide for the perplexed
A diverse menu of vaccine options leaves people searching for the best route to protection. Nature. 19.8.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-02221-w

Coronavirus (COVID-19) Infection Survey, UK: 19 August 2022. Percentage of people testing positive for coronavirus (COVID-19) in private residential households in England, Wales, Northern Ireland and Scotland, including regional and age breakdowns. Office for National Statistics (ONS/UK). accessed 19.8.2022. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveypilot/19august2022

Asiantuntija (Markku Broas) ihmettelee THL:n koronapuheita: ”Suomi ei yksin voi julistaa pandemiaa päättyneeksi”. THL ilmoitti koronaviruksen siirtyneen endeemiseen vaiheeseen. Maailman terveysjärjestön mielestä pandemia jatkuu yhä. Suomen Kuvalehti. 19.8.2022. https://suomenkuvalehti.fi/kotimaa/asiantuntija-ihmettelee-thln-koronapuheita-suomi-ei-yksin-voi-julistaa-pandemiaa-paattyneeksi/

Time-dependent recovery of brain hypometabolism in neuro-COVID-19 patients (Cognitive). Eur J Nucl Med Molec Imag. 19.8.2022. https://link.springer.com/article/10.1007/s00259-022-05942-2

Scientists Discover “Weak Spot” Across All Major Covid Variants: Study
The weakness can be targeted by neutralising antibodies, potentially paving the way for treatments that would be universally effective across Covid variants, researchers said. NDTV. 19.8.2022. https://www.ndtv.com/world-news/scientists-discover-weak-spot-across-all-major-covid-variants-study-3268899

Health expert warns of spike in monkeypox cases amid shortage of vaccines
Four UK Chief Medical Officers agreed vaccine deployment should be prioritised where there are localised outbreaks. Wales Online 18.8.2022. https://www.walesonline.co.uk/news/health/monkeypox-vaccine-symptoms-cases-contact-24787594

ANYWHERE BUT HERE. China now insists the pandemic didn’t start within its borders. Its scientists are publishing a flurry of papers pointing the finger elsewhere. Science. 18.8.2022. https://www.science.org/content/article/pandemic-start-anywhere-but-here-argue-papers-chinese-scientists-echoing-party-line

Onset and window of SARS-CoV-2 infectiousness and temporal correlation with symptom onset: a prospective, longitudinal, community cohort study. Lancet Respiratory Medicine. 18.8.2022. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(22)00226-0/fulltext?fs=e&s=cl

COVID-19: respirator masks cut SARS-CoV-2 infections by >40%. JAMA Network Open. 18.8.2022. https://www.univadis.com/viewarticle/covid-19-respirator-masks-cut-sars-cov-2-infections-by-40-ccc791d1-4826-3288-a6ae-ff773bde8950

CDC director announces shake-up, citing COVID mistakes. LA Times. 17.8.2022. https://www.latimes.com/world-nation/story/2022-08-17/cdc-director-announces-organization-shake-up

How much virus does a person with COVID exhale? New research has answers. One ‘superspreader’ with Omicron shed 1,000 times as much viral RNA as those with Alpha or Delta. Nature. 17.8.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-02202-z

Neurological and psychiatric risk trajectories after SARS-CoV-2 infection: an analysis of 2-year retrospective cohort studies including 1 284 437 patients. Lancet Psychiatry. 17.8.2022. https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(22)00260-7/fulltext

Public health taxonomy for social listening on monkeypox conversations
For use in infodemic monitoring and insights generation. WHO Technical Document. 17.8.2022. https://www.who.int/publications/m/item/public-health-taxonomy-for-social-listening-on-monkeypox-conversations?et_rid=35361131&et_cid=4430550

Blood abnormalities found in people with Long Covid. Study implicates lack of key hormone, battle-weary immune cells, and reawakened viruses. Science. 16.8.2022. https://www.science.org/content/article/blood-abnormalities-found-people-long-covid?fbclid=IwAR0-9UxAil5AfnRfhmgLqWTJgcjYiscWeXNchLW07fVjOhky4AbgThYm7cg#.Yv3pboUQQN4.facebook

Tuore tutkimus antoi huolestuttavia tuloksia koronan uusintatartunnoista – Apulaisylilääkäri: Pandemia ei ole ohi- Yhdysvaltalaistutkimus on vielä vertaisarvioimaton. Sen vahvuutena on kuitenkin suuri aineisto, Husin apulaisylilääkäri sanoo. Mediuutiset. 16.8.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/tuore-tutkimus-antoi-huolestuttavia-tuloksia-koronan-uusintatartunnoista-apulaisylilaakari-pandemia-ei-ole-ohi/496876c5-e77b-4996-a12b-19356b8d5af8

Tutkimus osoitti ensimmäistä kertaa, että yhteys matalan sosioekonomisen aseman ja koronasairastavuuden välillä rajoittui ainoastaan maahanmuuttajataustaiseen väestöön. Helsingin Uutiset. 16.8.2022. https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4790216

Healthcare Workers Who Wear Better Masks Get Less COVID. — Observational study affirms better odds of dodging infection by wearing a respirator mask. MedpageToday. 15.8.2022. https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/100227

Group Life COVID-19 Mortality. Survey Report. AUGUST | 2022. [Estimated reported Group Life claim incidence rates were up 20.0% on a seasonally-adjusted basis compared to 2017–2019 reported claims. USA, America] SOA Research Institute. NN.8.2022.

Green zoning: An effective policy tool to tackle the Covid-19 pandemic., Health Policy. NN.8.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851021001585

Group Life COVID-19 Mortality Survey Report. SOA Research Institute. NN.8.2022. https://www.soa.org/4a368a/globalassets/assets/files/resources/research-report/2022/group-life-covid-19-mortality-03-2022-report.pdf.

Vanhempia kiellettiin tapaamasta vastasyntynyttä vauvaansa Mikkelissä – koronakanteluita tehty jo yli 3000. Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille on tehty yhteensä yli 3 000 koronaan tavalla tai toisella liittyvää kantelua. Iltalehti kysyi apulaisoikeusasiamies Pasi Pölöseltä ja oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä, mitä kantelut ovat koskeneet ja kuinka virallinen Suomi on selvinnyt pandemiasta. Iltalehti.14.8.2022. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/dae3e5c1-0571-4bf7-a194-ac5e9dd2840f?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

Non-pharmaceutical Interventions and Social Distancing as Intersubjective Care and Collective Protection. Asian Bioethics Review. 13.8.2022. https://link.springer.com/article/10.1007/s41649-022-00212-7

Pandemia ei ole ohi, maskit käyttöön, apulaisylilääkäri kehottaa – uusi koronatartunta voi olla edellistä vaikeampi, uusi tutkimus kertoo
Tuore yhdysvaltalaistutkimus antaa syytä vältellä uutta koronatartuntaa edelleenkin. Iltalehti. 13.8.2022. https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/927fa44b-fcc7-4658-b57f-b8f53a0c6366

Seinäjoen keskussairaala on ollut niin täynnä, että naistentautien osastolle on sijoitettu miehiä – koronapotilaita hoidetaan ympäri sairaalaa.
Keskussairaala on ollut täynnä lähes koko kesän. Heikentyneestä koronatilanteesta huolimatta pandemiaosastoa ei aiota avata.YLE Uutiset. 12.8.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12573331

Ei vähänkään oireisena kouluun, käsiä pestään armotta – katso tästä vinkit koronaturvalliseen koulunalkuun. Koulut avaavat ovensa ympäri Suomea tämän ja ensi viikon aikana. Maskit ja karanteenit ovat pitkälti eilispäivää, mutta jotkin koronavuosien käytännöt pysyvät. YLE Uutiset. 12.8.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12572153

It can feel safer to block out contradictory information that challenges a belief. Cognitive biases and brain biology help explain why facts don’t change minds. The Conversation. 11.8.2022. https://theconversation.com/cognitive-biases-and-brain-biology-help-explain-why-facts-dont-change-minds-186530

Morphological, cellular, and molecular basis of brain infection in COVID-19 patients. PNAS. 11.8.2022. https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2200960119

August 11-20

Distinguishing features of Long COVID identified through immune profiling. medRxiv. 10.8.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.08.09.22278592v1

Hallitus varautuu laittamaan ravintolat ja tapahtumat taas kiinni koronan takia – oikeusoppinut: “Kestämätön himmeli”. Perustuslakiasiantuntija Pauli Rautiaisen mielestä toistaiseksi voimassa olevien lakien sijaan nyt täytyisi keskittyä rakentamaan pysyvää tartuntatautilakia. Iltalehti. 9.8.2022. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/b39698aa-f62a-4d29-b0ad-fb2e8f852e83

Distinguishing features of Long COVID identified through immune profiling. medRxiv. 9.8.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.08.09.22278592v1

Long COVID: which symptoms can be attributed to SARS-CoV-2 infection? Lancet. 6.8.2022. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01385-X/fulltext

Persistence of somatic symptoms after COVID-19 in the Netherlands: an observational cohort study [Long COVID] Lancet. 6.8.2022. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01214-4/fulltext#seccestitle130

Post-Covid-19 Symptoms and Conditions Among Children and Adolescents – United States, March 1, 2020-January 31, 2022. CDC MMWR. 5.8.2022. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7131a3.htm

Long COVID, Cognitive Impairment, and the Stalled Decline in Disability Rates. FEDS Notes. 5.8.2022. https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/long-covid-cognitive-impairment-and-the-stalled-decline-in-disability-rates-20220805.htm

Conformational flexibility in neutralization of SARS-CoV-2 by naturally elicited anti-SARS-CoV-2 antibodies. nature. Communications biology. 5.8.2022. https://www.nature.com/articles/s42003-022-03739-5

Comparative evaluation results of SARS-CoV-2 antigen rapid diagnostic tests passing the sensitivity criteria (in alphabetical order of manufacturers), Germany, 2020–2021 (n = 96). accessed 5.8.2022. https://www.eurosurveillance.org/content/table/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.44.2100441.t1?fmt=ahah&fullscreen=true

Itävaltaa järkyttää korona­rokotuksia kannattaneen lääkärin peruuttamaton ratkaisu kuukausien viha­kampanjan jälkeen
Koronatoimien puolesta kampanjoineen Lisa-Maria Kellermayrin kuolema sai tuhannet osoittamaan mieltään Itävallassa. Liittopresidentti Alexander Van der Bellen tuomitsi jyrkästi vihan lietsomisen lääkäriä kohtaan. Ilta=sanomat. 4.8.2022. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008982689.html

Blood clots, heart problems, kidney failure: COVID creates a higher risk for rare pediatric health problems, new CDC study finds. Fortune. 4.8.2022. https://fortune.com/2022/08/04/covid-creates-higher-risk-kids-children-pediatric-blood-clots-kidney-failure-heart-problems-type-1-diabetes/

Samhällsnytta före individens rättigheter i Sveriges coronastrategi.
Syftet med den svenska coronastrategin har varit att skydda institutioner snarare än individer. Det menar Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet. Han har utvärderat Sveriges hantering av pandemin i ett bidrag till en internationell samlingsvolym om etik och pandemihantering. Linnéuniversitetet. 3.8.2022. https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2022/samhallsnytta-fore-individens-rattigheter-i-sveriges-coronastrategi/

Das sieht der Entwurf für Corona-Maßnahmen ab dem Herbst vor
Der vorgeschlagene Katalog könnte ab Oktober bis April nächsten Jahres gelten. Dieser sieht verpflichtende Basismaßnahmen vor und Möglichkeiten für die Länder. Der Tagesspiegel. 3.8.2022. https://www.tagesspiegel.de/politik/lauterbach-und-buschmann-einig-das-sieht-der-entwurf-fuer-corona-massnahmen-ab-dem-herbst-vor/28570952.html

Tracking Covid-19’s global spread. The disease has spread to every continent and case numbers continue to rise. CNN health. 3.8.2022 Update. https://edition.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-maps-and-cases/

Heart disease after COVID: what the data say. Some studies suggest that the risk of cardiovascular problems, such as a heart attack or stroke, remains high even many months after a SARS-CoV-2 infection clears up. Researchers are starting to pin down the frequency of these issues and what is causing the damage. Nature. 2.8.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-02074-3

Why the Chair of the Lancet’s COVID-19 Commission Thinks The US Government Is Preventing a Real Investigation Into the Pandemic. Current Affairs. 2.8.2022. https://www.currentaffairs.org/2022/08/why-the-chair-of-the-lancets-covid-19-commission-thinks-the-us-government-is-preventing-a-real-investigation-into-the-pandemic

Association of Receiving a Fourth Dose of the BNT162b Vaccine With SARS-CoV-2 Infection Among Health Care Workers in Israel. JAMA. 2.8.2022. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2794864

Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen kasvatuksessa ja koulutuksessa 1.8.2022.  Opetushallitus. https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/varautuminen-koronatilanteen-jatkumiseen-kasvatuksessa-ja-koulutuksessa-182022

Evolution of SARS-CoV-2 Shedding in Exhaled Breath Aerosols. medRxiv. 1.8.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.27.22278121v2.full

New trial shows nasal spray reduces infection of covid-causing virus by 62%. A new clinical trial led by Queen Mary University of London and Barts Health researchers has shown that the pHOXWELL nasal spray can reduce infection with SARS-CoV-2 – the virus that causes Covid-19 – by 62%. [Study published iun J Clinical Virology] Queen Mary University of London. 1.8.2022. https://www.qmul.ac.uk/media/news/2022/smd/new-trial-shows-nasal-spray-reduces-infection-of-covid-causing-virus-by-62-.html

August 1-10

The Efficacy of Facemasks in the Prevention of COVID-19: A Systematic Review. medRxiv. 31.7.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.28.22278153v1

Initial strategy of vaccinating only known monkeypox contacts was ‘doomed to failure’ in the US, experts say. CNN health. 31.7.2022. https://edition.cnn.com/2022/07/30/health/monkeypox-vaccination-strategy/index.html

Spain reports first monkeypox-related death in Europe. CNN. 30.7.2022. https://edition.cnn.com/2022/07/29/europe/spain-first-monkeypox-death-europe-intl-hnk/index.html

Is COVID prematurely aging our immune systems? Repeated SARS-CoV-2 infections may be prematurely aging human immune systems, research suggests. National Post. 30.7.2022. https://nationalpost.com/health/is-covid-prematurely-aging-our-immune-systems

Why The BMJ will no longer report on unsubstantiated press releases. BMJ. 28.7.2022. https://www.bmj.com/content/378/bmj.o1878

Onko korona nyt pysyvästi keskuudessamme? THL:n Salminen: “Sen kanssa joudutaan elämään ainakin allekirjoittaneen loppuiän”. Koronavirus on tullut keskuuteemme jäädäkseen. THL:n Mika Salminen totesi keskiviikkona pandemian muuttuneen koronaendemiaksi. Mitä endeemisellä taudilla oikein tarkoitetaan? MTV-Uutiset 28.7.2022. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/onko-korona-on-nyt-pysyvasti-keskuudessamme-thl-n-salminen-sen-kanssa-joudutaan-elamaan-ainakin-allekirjoittaneen-loppuian-verran/8477606#gs.87ezjh

Raju pettymys! Koronan jälkioireet päättävät Maria Huntingtonin kauden
Seitsenottelija oli jo valittu Münchenin EM-kisoihin. Ilta=Sanomat. 28.7.2022. https://www.is.fi/yleisurheilu/art-2000008971328.html

Jari Litmanen kertoo Iltalehdelle, että hänen terveytensä romahti puoleksitoista vuodeksi: ”Elämäni oli pitkään selviytymis­taistelua”. Jari Litmanen sairastui koronavirustautiin heti ensimmäisessä aallossa. Vasta nyt hän tuntee Iltalehden mukaan olevansa voimissaan. Litmanen kertoo nukkuneensa pahimmillaan päivittäin kahdet päiväunet. Helsingin Sanomat. 28.7.2022. https://www.hs.fi/urheilu/art-2000008971090.html?share=ff2d27fd5903f64ef9fdbf58200fea67

THL:n Mika Salminen: Talvella edessä kunnon epidemia. Laitoksen mukaan koronavirus on siirtymässä pandemiasta endemiaan.Verkkouutiset. 27.7.2022. https://www.verkkouutiset.fi/a/thln-mika-salminen-talvella-edessa-kunnon-epidemia/#1debac39

Jopa 10 000 henkeä on voinut selvitä rokotusten ansiosta tänä vuonna, arvioi Mika Salminen ja sanoo, että pandemiasta on siirrytty endemiaan. THL on kerännyt yli 4400 kuolintodistusta, joissa koronavirusinfektio on kirjattu kuolinsyyksi tai kuolemaan vaikuttaneeksi tekijäksi. Yle-uutiset. 27.7.2022. https://yle.fi/a/3-12552244

Long COVID and the labour market. Institute for Fiscal Studies.  27.7.2022. https://ifs.org.uk/publications/16121

Wuhanin villieläintori oli koronapandemian alkujuuri, sanovat kaksi uutta tutkimusta. Torilla myytiin muun muassa eläviä punakettuja, mäyriä ja supikoiria. Helsingin Sanomat. 27.7.2022. https://www.hs.fi/tiede/art-2000008968992.html?share=60f33bf3557b3ad84f863b830791776f

Tapio Sade­ojan kolumni: On vain yksi totuus ja se on THL:n totuus. Miksi THL on vähätellyt neljänsien rokotuksien merkitystä, kysyy Tapio Sadeoja. Ilta=Sanomat. 27.7.2022. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008968379.html

Onko apinarokko sittenkään vain seksitauti? Esitimme tämän ja kahdeksan muuta kysymystä virologille. Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti muistuttaa, että apinarokko voi tarttua läheisessä kontaktissa myös pisaratartuntana. Pienille lapsille tauti on erityisen vaarallinen. YLE Uutiset. 26.7.2022.  https://yle.fi/uutiset/3-12551225

Reproduction number of monkeypox in the early stage of the 2022 multi-country outbreak. medRxiv. 26.7.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.26.22278042v1

Professorin mukaan Suomi on herännyt jälkijunassa pitkittyneen koronataudin riskeihin: “Britanniassa on noin sata hoitoon erikoistunutta klinikkaa”. Arviot pitkittyneen koronataudin esiintyvyydestä vaihtelevat. Kansallista tutkimusta aiheesta ei vielä ole saatavilla. YLE Uutiset. 26.7.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12561417

Isolation facilities for covid-19: towards a person centred approach. The BMJ. 26.7.2022. https://www.bmj.com/content/378/bmj-2021-069558

How long is COVID infectious? What scientists know so far. Those with SARS-CoV-2 are often advised to isolate for only a few days. But evidence is mounting that some people can continue to pass on the virus for much longer. Nature. 26.7.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-02026-x

The Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan was the early epicenter of the COVID-19 pandemic. Science. 26.7.2022. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abp8715

The molecular epidemiology of multiple zoonotic origins of SARS-CoV-2. Science 26.7.2022. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abp8337

Symptoms and risk factors for long COVID in non-hospitalized adults. nature medicine. 25.7.2022. https://www.nature.com/articles/s41591-022-01909-w

THL:n Salminen kehottaa päättäjiä harkitsemaan terveydenhuollon resurssien lisäämistä – “Koronaan ei voida ikuisesti suhtautua toisin kuin muihin tauteihin”. Mika Salminen toivoo, että terveydenhuollon kapasiteettia vahvistettaisiin, jottei yhteiskuntaa tarvitsisi niin herkästi sulkea terveydenhuollon kantokyvyn turvaamisen nimissä. Salminen vertaa koronaa RS-virukseen, joka on toistuva riesa lapsille ja vanhuksille.Mika Salminen toivoo, että terveydenhuollon kapasiteettia vahvistettaisiin, jottei yhteiskuntaa tarvitsisi niin herkästi sulkea terveydenhuollon kantokyvyn turvaamisen nimissä. Salminen vertaa koronaa RS-virukseen, joka on toistuva riesa lapsille ja vanhuksille. Keskipohjanmaa. 25.7.2022. https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/629659

Preventive Medication for COVID-19 Infection. JAMA. 25.7.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2794799?guestAccessKey=be88b5a6-16ab-4c8e-9b4a-30a2c91f95d1&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_content=tfl&utm_term=072522

WHO declares monkeypox a public health emergency of international concern. CNN health. 23.7.2022. https://edition.cnn.com/2022/07/23/health/monkeypox-who-intl/index.html

Korona pitäisi poistaa yleisvaarallisten tartuntatautien joukosta, sanoo THL:n Salminen – näin vastaa STM. MTV Uutiset. 23.7.2022.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/korona-pitaisi-poistaa-yleisvaarallisten-tartuntatautien-joukosta-sanoo-thl-n-salminen-nain-vastaa-stm/8473888#gs.6qtyrc

Mid-term MRI evaluation reveals microstructural white matter alterations in COVID-19 fully recovered subjects with anosmia presentation (Brain, Cognitive). SAGE. 23.7.2022. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17562864221111995

Government must act now to ensure pupils’ learning is not disrupted in ​September. Ministers must use ​the summer break to prepare for Covid surge. Unison. 22.7.2022. https://www.unison.org.uk/news/2022/07/government-must-act-now-to-ensure-pupils-learning-is-not-disrupted-in-%E2%80%8Bseptember/

THL:n Mika Salminen listaa viisi syytä, miksi on hyvä, etteivät poliitikot tai mielipide­vaikuttajat päätä rokotuksista. Salminen kirjoittaa THL:n blogikirjoituksessaan pitävänsä Suomen nykyistä järjestelmää onnistuneena. Heksingin Sanomat. 22.7.2022. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008962148.html

Rokotusohjelma ei voi perustua mielipiteisiin. THL Blogi. 22.7.2022. https://blogi.thl.fi/rokotusohjelma-ei-voi-perustua-mielipiteisiin/

Euroopassa on käynnissä uusi koronavirusaalto – EU:n tartuntatautiviraston mukaan nousu jatkuu vielä viikkoja.  Euroopan tartuntatautivirasto seuraa tarkasti uutta Intiasta löytynyttä varianttia. Virasto arvioi, että päivitettyjä koronavirusrokotteita saadaan loppusyksystä. YLE Uutiset 22.7.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12545135

As new variant spreads, a crucial drug to protect the most vulnerable goes vastly underused. STAT. 22.7.2022.  https://www.statnews.com/2022/07/22/evusheld-covid-drug-for-immunocompromised-underused/

Duration of Shedding of Culturable Virus in SARS-CoV-2 Omicron (BA.1) Infection. NEJM. 21.7.2022. https://worldaccordingtomatti.blog/wp-admin/post.php?post=2385&action=edit

July 21-31

Omicron spike function and neutralizing activity elicited by a comprehensive panel of vaccines. Science. 19.7.2022. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq0203

As Omicron rages on, scientists have no idea what comes next. A rapid succession of subvariants is the new normal—but a completely new variant could still emerge. Science. 19.7.2022. https://www.science.org/content/article/omicron-rages-scientists-have-no-idea-what-comes-next

A seven point plan to suppress covid infections and reduce disruptions. BMJ. 19.7.2022. https://www.bmj.com/content/378/bmj.o1793

Preliminary public health considerations for COVID-19 vaccination strategies in the second half of 2022. ECDC. 18.7.2022. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Preliminary-public-health-considerations-%20COVID-19-vaccination-2022.pdf

Tutkimus: Pfizerin ja Modernan rokotteet antavat pitkäaikaisimman suojan koronaa vastaan. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan mRNA-rokotteet antavat lähes kolme kertaa pidemmän suojan kuin adenovirusvektorirokotteet tai koronatartunta. YLE Uutiset. 18.7.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12540734

Editorials: The NHS is not living with covid, it’s dying from it, BMJ. 18.7.2022. https://www.bmj.com/content/378/bmj.o1779

MTV: Sauli Niinistö arvioi, että Suomessa vallitsee koronatietoisuuden puute: ”Se vaatii niitä maskeja ja vähän harkintaa”. Sauli Niinistö vetoaa nyt suomalaisiin ja korostaa, että etenkin riskiryhmäläisten tartuttamista on vältettävä. Kauppalehti. 16.7.2022. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/mtv-sauli-niinisto-arvioi-etta-suomessa-vallitsee-koronatietoisuuden-puute-se-vaatii-niita-maskeja-ja-vahan-harkintaa/8c9a52ee-a38d-4198-91e5-9e5684400304

2-[18F]-FDG PET for imaging brain involvement in patients with long COVID: perspective of the EANM Neuroimaging Committee. Eur J Nucl Med and Molec Imag. 16.7.2022. https://link.springer.com/article/10.1007/s00259-022-05913-7

Omikron jyllää Kiinassa mittavista sulkutoimista huolimatta.
Koronatartuntojen hillitsemiseksi Kiina käyttää koronasulkuja, pitkiä karanteeniaikoja sekä massatestauksia, vaikka toimet ovat käyneet raskaiksi maan taloudelle. Ilta=Sanomat. 16.7.2022. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008949177.html

Molecular Imaging Findings on Acute and Long-Term Effects of COVID-19 on the Brain: A Systematic Review (Cognitive). J Nucl Med. NN.7.2022. https://jnm.snmjournals.org/content/63/7/971

The durability of natural infection and vaccine-induced immunity against future infection by SARS-CoV-2. PNAS. 15.7.2022. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2204336119

Kansanedustaja sai tarpeekseen: THL pitäisi uudistaa kokonaan.
Terhi Koulumies korostaa, että kansanterveysviranomaisen toiminta pitäisi rahoittaa täysin verorahoin. Verkkouutiset.  15.7.2022.  https://www.verkkouutiset.fi/a/kansanedustaja-sai-tarpeekseen-thl-pitaisi-uudistaa-kokonaan/#6d0bdcea

Six-month sequelae of post-vaccination SARS-CoV-2 infection: A retrospective cohort study of 10,024 breakthrough infections. Brain Behaviour Immunity. NN.7.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159122001118

Koronarokotusten vaikuttavuus Suomessa. Tervetuloa THL:n kuutioraportointiin! THL Update. 14.7.2022. https://sampo.thl.fi/pivot/beta/fi/epirapo/covid19inci/fact_epirapo_covid19inci?row=inciagegroup-639348&column=quadrimestermonth-642723&filter=measure-639168&filter=incivacstatus-669813

Provisional COVID-19 Deaths by HHS Region, Race, and Age. CDC. Update 13.7.2022. https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID-19-Deaths-by-HHS-Region-Race-and/tpcp-uiv5

THL:n selvitys: iäkkäät riskiryhmäläiset hyötyvät selvästi eniten neljännestä koronarokotteesta. THL. 13.7.2022. https://thl.fi/fi/-/thl-n-selvitys-iakkaat-riskiryhmalaiset-hyotyvat-selvasti-eniten-neljannesta-koronarokotteesta

COVID-19 Reinfections May Be Common—But They’re Not Harmless. TIME. 13.7.2022. https://time.com/6196814/covid-19-reinfections-omicron-risks/?

Effectiveness of a fourth dose of mRNA COVID-19 vaccine against all-cause mortality in long-term care facility residents and in the oldest old: A nationwide, retrospective cohort study in Sweden. Lancet. 13.7.2022. https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(22)00162-4/fulltext

Have new COVID variants changed what we know about surface transmission? San Francisco Chronicle 13.7.2022. https://www.sfchronicle.com/bayarea/pandemicproblems/article/covid-surface-transmission-17300795.php

Long covid patients travel abroad for expensive and experimental “blood washing”. Feature BMJ. 12.7.2022. https://www.bmj.com/content/378/bmj.o1671

COVID-19’s impact on the brain: Immune response may cause damage. Previous research links COVID-19 infection to brain issues, such as “brain fog” and neurological issues.
In a very small cadaver study, researchers from the National Institutes of Health found that antibodies created by the body in response to COVID-19 infection can cause damage to blood vessels in the brain, causing neurological symptoms.
Scientists believe the discovery of antibody-driven immune complexes on endothelial cells in the brain suggests immune-modulating therapies may help long COVID patients.  Medical News Today. 12.7.2022. https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19s-impact-on-the-brain-immune-response-may-cause-damage?

Statement on the twelfth meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. WHO 12.7.2022. https://www.who.int/news/item/12-07-2022-statement-on-the-twelfth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic

Excess Mortality during the Pandemic: The Role of Health Insurance. The White House. 12.7.2022. https://www.whitehouse.gov/cea/written-materials/2022/07/12/excess-mortality-during-the-pandemic-the-role-of-health-insurance/

Kymsote keskeyttää toistaiseksi 12–69-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien 4. koronarokotukset. KymSoten koronainfo. 12.7.2022. https://korona.kymsote.fi/kymsote-keskeyttaa-toistaiseksi-12-69-vuotiaiden-riskiryhmaan-kuuluvien-4-koronarokotukset/

BA.5, Chapter 2. Significant updates from the previous BA.5 story. Eric Topol.  Ground Truths. 11.7.2022. https://erictopol.substack.com/p/ba5-chapter-2

Undercounted Covid-19 cases leave US with a blind spot as BA.5 variant becomes dominant. CNN Health. 11.7.2022. https://edition.cnn.com/2022/07/11/health/ba-5-hidden-covid-case-increase/index.html

EU kehottaa jäsenvaltioita antamaan välittömästi neljännen koronarokotteen yli 60-vuotiaille – Suomi aikoo antaa piikit vasta syyskuussa. THL ei ole vielä ehtinyt perehtyä uuden EU-suosituksen taustoihin. Helsingin Sanomat. 11.7.2022. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008938641.html?share=97c9021486e54028bbcfd9e2920cf013

July 11-20

Rapid improvement in severe long COVID following perispinal etanercept. Curr Med Res Opin 10.7.2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35791687/

Huippututkijat: paremmalla ilmanvaihdolla olisi mahdollista torjua hengitysteitse leviäviä epidemioita. Tutkijoiden tekemien laskelmien perusteella tehostetulla ja oikein suunnatulla sisäilmanvaihdolla riski saada hengitysteitse leviävä tauti, kuten Covid-19, laskisi 20 prosentista 5 prosenttiin. YLE-Uutiset. 10.7.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12518229?

Rokotettavien määrä – Kuinka monta ihmistä pitää rokottaa, jotta yksi koronan vuoksi tapahtunut erikoissairaalahoitojakso estyisi? Työpaperi 32/2022. THL https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/144815/URN_ISBN_978-952-343-896-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Huolestuttava uusi tutkimus koronasta: Jokainen uusi tartunta voikin olla edellistä kohtalokkaampi. Terveydenhuollossa on syytä varautua lähivuosina hoitamaan koronan aiheuttamia pitkäaikaishaittoja, kuten sydäntauteja ja veritulppia, varoittaa Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Ilta=Sanomat. 9.7.2022. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008931452.html

SARS-CoV-2 Omicron Variant Sub-Lineages BA.4 and BA.5: Evidence and Risk Assessment. [Evidence shows that SARS-CoV-2 reinfection adds risk of all-cause mortality, hospitalization and adverse health outcomes during acute and post-acute SARS-CoV-2 reinfection, and that the risk and burden may increase in a graded manner according to the number of infections. The evidence that SARS-CoV-2 can cause immune dysregulation is increasing. Reducing the risk of SARS-CoV-2 infection and reinfection could reduce overall burden of death and disease in Ontario during the pandemic and longer-term.] Public Health Ontario. 8.7.2022. https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/voc/2022/07/evidence-brief-ba4-ba5-risk-assessment-jul-8.pdf?sc_lang=en

The effect of COVID certificates on vaccine uptake, health outcomes, and the economy. nature 8.7.2022. https://www.nature.com/articles/s41467-022-31394-1?s=09

Long COVID and symptom trajectory in a representative sample of Americans in the first year of the pandemic. Scientific Reports. 8.7.2022. https://www.nature.com/articles/s41598-022-15727-0

Rokotuskeskus rauhoittelee keskustelua koronadisinformaation jakamisesta: Lääkärit katsovat yksittäisiä potilaita, THL koko väestöä. Asiantuntijat ovat eri mieltä koronarokotusten antamisesta. THL on laajentamassa neljännen rokotteen antamista loppukesästä. Infektiolääkärit haluavat, että rokotukset aloitettaisiin heti.YLE Uutiset. 8.7.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12529809?

Covid’s chronic effects loom increasingly large. Despite fewer severe cases, the sheer volume of infections means hundreds of thousands are unwell for the long term. Financial Times. 8.7.2022. https://www.ft.com/content/63dcc4d1-8b53-4110-bd44-10e3d1d98585

The Economy Could Have a Long Case of Long Covid. Lingering symptoms for millions of people may place a prolonged drag on economic activity and pose problems for life insurers and healthcare providers. WSJ. 8.7.2022. https://www.wsj.com/articles/the-economy-could-have-a-long-case-of-long-covid-11657272619?st=nax9wf2motn897s&reflink=desktopwebshare_permalink

Australian medical authorities order Zero-COVID activist Dr David Berger to undertake “education” program or be deregistered. World Socialist Web Site. 8.7.2022. https://www.wsws.org/en/articles/2022/07/08/aakm-j08.html?s=03

AHPPC statement on COVID-19 winter update and ongoing health protection measures to support our community. The Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC) continues to closely monitor the COVID-19 pandemic situation, drawing upon international and local evidence. Australian Government, Dept of Health and Aged Care. 8.7.2022. https://www.health.gov.au/news/ahppc-statement-on-covid-19-winter-update-and-ongoing-health-protection-measures-to-support-our-community

Opinion The worst virus variant just arrived. The pandemic is not over. Washington Post. 7.7.2022. https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/07/07/worst-virus-variant-just-arrived-pandemic-is-not-over/

Pääkirjoitus: Korona ”loppui” kun Kiuru lähti. Heti kun koronaministeri Kiuru lähti sairauslomalle, loppui hallituksessa koronan pelko, mutta kevät ja kesä ovat näyttäneet, ettei korona ole kadonnut mihinkään, kirjoittaa Iltalehden toimittaja Kreeta Karvala. Iltalehti 7.7.2022. https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/0e08075e-513a-4709-bc5c-d1ac22444210

Tuomas Aivelo: Koronaviruksen uusinta aaltoa ei tarvitse odotella, se on jo alkanut. Omikronin BA.5-alamuunnos on levinnyt Euroopassa nopeasti, mutta on vaikea ennustaa, kuinka korkeaksi sen aiheuttama tartunta-aalto Suomessa nousee. Iltalehti 7.7.2022. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/c6631197-9a03-43ca-96e8-e716eda3c3f6

The Truth About COVID Reinfections, Now That There Are New Variants
A viral article paints a picture where we’re constantly sick. Here’s what’s actually going on. (Slate trashes TYEE). Slate. 7.7.2022. https://slate.com/technology/2022/07/covid-reinfection-omicron-wave-forever-plague.html

Effects of Previous Infection and Vaccination on Symptomatic Omicron Infections. New England Journal of Medicine. 7.7.2022. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2203965

Duration of immune protection of SARS-CoV-2 natural infection against reinfection in Qatar. medRxiv. 7.7.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.06.22277306v1

How long and effective does a mask protect you from an infected person who emits corona virus-laden particles: by implementing physics-based modeling. medRxiv. 6.7.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.05.22277221v1

Waning of SARS-CoV-2 vaccine-induced immunity: A systematic review and secondary data analysis. medRxiv. 6.7.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.04.22277225v1

Long covid -asian­tuntija­ryhmä: Työkyvyttömyysaallon sijaan edessä tuottavuuden lasku
Neurologian professori Risto O. Roine arvioi, että Suomessa pitkittyneen koronataudin tapauksia voi olla jopa kymmenen kertaa virallisia lukuja enemmän. Helsingin Sanomat. 6.7.2022. https://www.hs.fi/visio/art-2000008919913.html

Korona, joka ei katoa. Edes lieväoireisen koronatartunnan jälkeen ei voi huokaista helpotuksesta, koska miljoonille ihmisille taudista on jäänyt lamauttavia oireita kuukausiksi ja vuosiksi, sanoo Akiko Iwasaki, yksi maailman johtavista koronatutkijoista. HS Vision haastattelussa hän kertoo näkemyksensä siitä, mitä tällä hetkellä tiedetään koronaviruksen aiheuttamista pitkäaikaisista oireista. Helsingin Sanomat. 6.7.2022. https://www.hs.fi/visio/art-2000008873226.html

Covid-19 reinfections may increase the likelihood of new health problems. CNN Health. 5.7.2022. https://edition.cnn.com/2022/07/05/health/covid-reinfection-risk/index.html

Now That BA.5 Is Dominant, Stopping It Will Be Difficult. TIME. 5.7.2022. https://time.com/6193890/ba-5-omicron-dominant/

Get Ready for the Forever Plague. Public health officials’ COVID complacency has opened the door to new illnesses and devastating long-term damage (Canada). The TYEE 4.7.2022.  https://thetyee.ca/Analysis/2022/07/04/Get-Ready-Forever-Plague/

Medici famiglia: mai visti tanti casi di covid. Intervenire subito o si rischia la tempesta perfetta. All’Aifa l’appello a modificare il protocollo per la somministrazione degli antivirali, alla politica di investire decisamente sulle quarte dosi. L’intervista di Gerardo D’Amico a Silvestro Scotti. RAI News. 4.7.2022. Medici famiglia: mai visti tanti casi di covid. Intervenire subito o si rischia la tempesta perfetta (rainews.it)

Covid: 84.700 positivi, 63 morti. 118, aumentano i casi di polmonite
Tasso di positività al 26%. Responsabile servizio Emergenza: per le polmoniti responsabile la più recente delle sottovarianti di Omicron, BA.5. ANSA  Cronaca. 3.7.2022. https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2022/07/02/covid-84.700-positivi-63-morti.-118-aumentano-i-casi-di-polmonite_14b3783f-bb72-41bd-8dcd-f52cf6ea8c5e.html

Infektio­ylilääkäri kritisoi kovin sanoin THL:n linjauksia: ”Vakavien tautien vähentämiseen on olemassa keino”. Markku Broas toivoo, että rokotteista ja koronan aiheuttamista kuolemista keskusteltaisiin enemmän. Ilta=Sanomat. 2.7.2022. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008921572.html

Kansanedustaja vaatii selvitystä koronakuolleisuudesta – ”Miksi ihmisten ei anneta suojautua tältä hankalalta taudilta?” Pia Kauma epäilee, onko valmistautuminen syksyn korona-aaltoon riittävää. Hän nostaa esiin myös neljännet koronarokotteet. Uusi Suomi. 2.7.2022. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/kansanedustaja-vaatii-selvitysta-koronakuolleisuudesta-miksi-ihmisten-ei-anneta-suojautua-talta-hankalalta-taudilta/f5660af1-48e5-4dd6-9382-160dcde2b05e

Aki Lindén tivaa THL:ltä vastausta rokote­kysymykseen: ”Mitä erityis­perusteita Suomessa on?” Ministeri Aki Lindén on vaatinut jo kolme kuukautta, että neljänsiä koronarokotteita annettaisiin nykyistä enemmän. Koronatartuntojen ja sairaalassa olevien määrä on Suomessa jälleen nousussa. Ilta=Sanomat. 2.7.2022. https://www.is.fi/politiikka/art-2000008921639.html

Comparisons of all-cause mortality between European countries and regions: 28 December 2019 to week ending 1 July 2022
Comparisons of all-cause excess mortality on a weekly basis since the start of the coronavirus (COVID-19) pandemic. Measures include relative age-standardised mortality rates and relative cumulative age-standardised mortality rates. ONS. 1.7.2022. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/comparisonsofallcausemortalitybetweeneuropeancountriesandregions/latest

Opinion: Monkeypox—not doing enough is not an option. bmj. 1.7.2022. https://www.bmj.com/content/378/bmj.o1631?

WHO concerned about first cases of monkeypox in children. The organization warns that overall cases in Europe have tripled in the last two weeks, although it has not yet declared the outbreak a global health emergency. El Pais. 1.7.2022. https://english.elpais.com/science-tech/2022-07-01/who-concerned-about-first-cases-of-monkeypox-in-children.html

Immunity and infectivity in covid-19. bmj. 1.7.2022. https://www.bmj.com/content/378/bmj-2020-061402 https://www.bmj.com/content/378/bmj-2020-061402/rapid-responses

Covid-19: Brazil is recording a fifth of all deaths of under 5s. bmj. 1.7.2022. https://www.bmj.com/content/378/bmj.o1634?

Where’s the herd immunity? Our research shows why Covid is still wreaking havoc. ‘Living with the virus’ is proving much harder than the early vaccine success suggested: this fight is far from over. Guardian. 1.7.2022. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jul/01/herd-immunity-covid-virus-vaccine?

COVID-19 reinfection could be worse than first thought. 9News. 1.7.2022. https://www.9news.com.au/national/covid-19-second-and-third-infections-could-be-worse-than-first-time/66eef293-a9c1-4f1a-bbc2-ca4ab5e5cf02

Association Between BNT162b2 Vaccination and Long COVID After Infections Not Requiring Hospitalization in Health Care Workers. JAMA. 1.7.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2794072

Novavax is part of the FDA’s COVID-19 booster debate, but its vaccine still hasn’t been authorized. The experimental shot played a front-and-center role during this week’s debate about how best to update the COVID-19 vaccines to better protect against omicron. MarketWatch. 1.7.2022. https://www.marketwatch.com/story/novavax-is-part-of-the-fdas-covid-19-booster-debate-but-its-vaccine-still-hasnt-been-authorized-11656528348

July 1-10

Long distance airborne transmission of SARS-CoV-2: rapid systematic review. bmj. 29.6.2022. https://www.bmj.com/content/377/bmj-2021-068743

Airborne SARS-CoV-2 (Time for an indoor air revolution). Editorial. bmj. 29.6.2022. https://www.bmj.com/content/377/bmj.o1408

Novavax COVID vaccine surprisingly effective against all Omicron variants. New Atlas, 29.6.2022. https://newatlas.com/science/novavax-covid19-vaccine-omicron-booster/

Duration of Shedding of Culturable Virus in SARS-CoV-2 Omicron (BA.1) Infection. NEJM. 29.6.2022. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2202092

First reported case of a person getting COVID from a cat. Scientists in Thailand have established that a tabby passed SARS-CoV-2 to a veterinary surgeon — although such cases of cat-to-human transmission are probably rare. nature. 29.6.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-01792-y

Bad news for Paxlovid? Coronavirus can find multiple ways to evade COVID-19 drug. Lab studies identify resistance mutations in SARS-CoV-2’s protease, and some circulating variants have them. Science. 29.6.2022. https://www.science.org/content/article/bad-news-paxlovid-coronavirus-can-find-multiple-ways-evade-covid-19-drug?

U.S. FDA advisers recommend change to COVID vaccine composition for fall. Reuters. 29.6.2022. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-fda-advisers-meet-discuss-design-future-covid-vaccines-2022-06-28/

BioNTech, Pfizer to start testing universal vaccine for coronaviruses. [Germany’s BioNTech, Pfizer’s partner in COVID-19 vaccines, said the two companies would start tests on humans of next-generation shots that protect against a wide variety of coronaviruses in the second half of the year. Their experimental work on shots that go beyond the current approach include T-cell-enhancing shots, designed to primarily protect against severe disease if the virus becomes more dangerous, and pan-coronavirus shots that protect against the broader family of viruses and its mutations.] Reuters. 29.6.2022. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/biontech-pfizer-starting-testing-universal-coronavirus-vaccine-h2-2022-06-29/

Ensimmäinen tablettimuotoinen koronalääke saapunut Suomeen − tarkoitettu vain vakavan taudin riskiryhmään kuuluville. Tarkat kriteerit on täytettävä ja kotitesti varmistettava laboratoriossa. Mediuutiset. 29.6.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/ensimmainen-tablettimuotoinen-koronalaake-saapunut-suomeen-tarkoitettu-vain-vakavan-taudin-riskiryhmaan-kuuluville/eae0f676-6feb-4e09-aa6d-cf5d287b9482

Tapio Sadeojan kolumni: Tuhansia kuollut koronaan Suomessa? Kaikki harhaa vaan on. 4 832 kuollut koronaan. Juhannukseen mennessä tilastoihin ehtineenä, kirjoittaa Tapio Sadeoja. Ilta=Sanomat. 29.6.2022. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008912785.html

How long does SARS-CoV-2 stay in the body? BMJ. 28.6.2022. https://www.bmj.com/content/377/bmj.o1555

Up to one in six people with COVID-19 report long COVID symptoms.
One in six (17%) middle-aged people who report being infected by SARS-CoV-2 also report long COVID symptoms, while this falls to one in 13 (7.8%) among younger adults who reported having Covid-19, according to a new study led by King’s and UCL.Kings College London News Centre. 28.6.2022.  https://www.kcl.ac.uk/news/up-to-one-in-six-people-covid-19-long-covid-symptoms

New Study: COVID-19 May Cause or Accelerate Neurological Diseases. BioSpace. 28.6.2022. https://www.biospace.com/article/research-suggests-covid-19-patients-at-higher-risk-of-parkinson-s-alzheimer-s-stroke-and-bleeding/

Over half of people with Long Covid for two years are declared unfit to work. DutchNews.nl. 28.6.2022. https://www.dutchnews.nl/news/2022/06/over-half-of-people-with-long-covid-for-two-years-are-declared-unfit-to-work/

Australia must plan now for a significant burden of disease and disability due to Long COVID 

Apinarokko uhkaa jäädä kiertämääön ihmisiin (Tuomas Aivelo). TIEDE. 29.6.2022. https://www.tiede.fi/blogit/kaiken-takana-loinen/apinarokko-uhkaa-jaada-kiertamaan-ihmisiin

The BA.5 story. The takeover by this Omicron sub-variant is not pretty. Eric Topol. Ground Truths. 27.6.2022. https://erictopol.substack.com/p/the-ba5-story

China’s first mRNA vaccine is close — will that solve its COVID woes?
Researchers say a highly effective jab will help to avoid hospitals getting overwhelmed, but probably won’t end the country’s ‘zero COVID’ policy. Nature. 22.6.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-01690-3

What doctors wish patients knew about wearing N95 masks. AMA. 24.6.2022. https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/what-doctors-wish-patients-knew-about-wearing-n95-masks

Laaja tutkimus: koronarokotteet estivät lähes 20 miljoonaa kuolemaa vuoden aikana. Tutkijoiden mukaan noin 600 000 kuolemaa lisää olisi voitu estää, jos Maailman terveysjärjestön WHO:n tavoite rokottaa 40 prosenttia kaikkien maiden väestöstä viime vuoden loppuun mennessä olisi toteutunut. Helsingin Sanomat. 24.6.2022. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008906484.html?share=6ad15524f38aedba1af41699a9a33705

COVID-19 positive patients at higher risk of developing neurodegenerative disorders, new study shows. Medical Press. 24.6.2022. https://medicalxpress.com/news/2022-06-covid-positive-patients-higher-neurodegenerative.html

Global impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modelling study. Lancet Infectious Diseases. 23.6.2022. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00320-6/fulltext

Global Life Expectancy Falls for First Time Since 1950s Due to Covid. Global life expectancy has fallen for the first time since the 1950s following the Covid-19 pandemic, according to new analysis. The analysis, published by the ONE Campaign, has found that global life expectancy has fallen 1.64 years between 2019 and 2021. Bloomberg. 23.6.2022. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-22/global-life-expectancy-falls-for-first-time-since-records-began-due-to-covid-19

STM: Laajamittaiselle koronan testaus- ja jäljitystoiminnalle ei ole enää tarvetta. Strategian tavoitteena on jatkossa ehkäistä riskiryhmäläisten koronatartuntoja, ohjata vaikeaoireiset potilaat hoidon piiriin ja turvata terveydenhuollon kantokyky. Ilta=Sanomat. 23.6.2022. https://web.archive.org/web/20220623054457/https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008903640.html

THL muuttaa rokotussuosituksiaan todennäköisesti syksyllä. Osa varastossa olevista rokotteista saattaa olla silloin jo vanhentunut. Suomenmaa. 23.6.2022. https://web.archive.org/web/20220623190609/https://www.suomenmaa.fi/uutiset/thl-muuttaa-rokotussuosituksiaan-todennakoisesti-syksylla/

Long-COVID in children and adolescents: a systematic review and meta-analyses. Scientific Reports, 23.6.2022. https://www.nature.com/articles/s41598-022-13495-5

PAXLOVID-LÄÄKEHOIDON KOHDENTAMINEN COVID-19-INFEKTION HOIDOSSA Paxlovid-lääkitys on tehokas mahdollisimman varhain covid-19-oireiden alun jälkeen aloitettuna ja potilaille, joilla on merkittävä vaikean koronavirustaudin riski. Lääkityksen kohdentaminen on ohjeistettu näillä periaatteilla. Ennen hoitoa diagnoosi on varmistettava terveydenhuollossa tehtävällä PCR-testillä. Hoito tulee aloittaa 5 vrk:n kuluessa oireiden alkamisesta. STM. 22.6.2022. https://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Documents/Ohje%20Paxlovid-hoidon%20kohdentamisesta.pdf

A reinfection red flag. Why a new report is so troubling (Eric Topol). Ground Truths. 22.6.2022. https://erictopol.substack.com/p/a-reinfection-red-flag

Gut microbiota from patients with mild COVID-19 cause alterations in mice that resemble post-COVID syndrome. Research Square. 22.6.2022. https://www.researchsquare.com/article/rs-1756189/v1

Long COVID symptoms in SARS-CoV-2-positive children aged 0–14 years and matched controls in Denmark (LongCOVIDKidsDK): a national, cross-sectional study. Lancet. 22.6.2022. https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(22)00154-7/fulltext

Despite Access to Federal COVID-19 Funds to Optimize Ventilation, Most Schools Use Lower-Cost Strategies. JAMA Health Forum. 21.6.2022. doi:10.1001/jamahealthforum.2022.2501

There’s more & more evidence accumulating that COVID-19 causes a chronic illness in many, and that this correlates with virus persistence in tissues. We should really start thinking about this as an illness where virus persists chronically in a significant proportion of people. [Dr. Deepti Gurdasani]. The Reader. 21.6.2022. https://threadreaderapp.com/thread/1539174805198479360.html

June 21-30

Risk of long COVID associated with delta versus omicron variants of SARS-CoV-2. Lancet. 18.6.2022. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00941-2/fulltext

“We Have to Get Out of This Phase”: Ashish Jha on the Future of the Pandemic. President Biden’s COVID czar talks about his public-health philosophy, his Twitter threads, his unlikely path to the White House, and where we go from here. New Yorker. 18.6.2022. https://www.newyorker.com/news/the-new-yorker-interview/we-have-to-get-out-of-this-phase-ashish-jha-on-the-future-of-the-pandemic

Monitoring occurrence of SARS-CoV-2 in school populations: A wastewater-based approach. (Children transmit COVID in communities) PLOS One. 17.6.2022. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0270168

Covid infections up after Platinum Jubilee celebrations. BBC. 17.6.2022. https://www.bbc.com/news/health-61839777

Outcomes of SARS-CoV-2 Reinfection. Research Square 17.6.2022. https://assets.researchsquare.com/files/rs-1749502/v1/

The covid waves continue to come. Omicron continues to drive waves of covid infections, writes Christina Pagel, but let’s not give up trying to control transmission. bmj. 17.6.2022. https://www.bmj.com/content/377/bmj.o1504?

Outcomes of SARS-CoV-2 Reinfection [US Veterans study, 0…1…2…3 infections]. Research Square. 17.6.2022. https://www.researchsquare.com/article/rs-1749502/v1

COVID-19 in context: Why do people die in emergencies? It’s probably not because of collective psychology. British Journal of Spocial Psychology. https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjso.12393

Nature Index Annual Tables 2022: China’s research spending pays off
Experts say the country’s strong scientific performance is likely to be sustained in the coming years. nature. 16.6.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-01669-0

Ko­ro­na­joh­ta­ja­na tun­ne­tuk­si tullut Mika Sal­mi­nen vaihtaa teh­tä­vää. Kaleva. 16.6.2022. https://www.kaleva.fi/koronajohtajana-tunnetuksi-tullut-mika-salminen-va/4694403?s=03

Koronakriisin hoitoa johtanut Mika Salminen siirtyy uusiin tehtäviin – ”Ei pitäisi kohahduttaa”. Salminen ei usko, että muutos kohahduttaa suomalaisia. ”Minähän olen tässä ollut vain kasvot, jotta THL:n asiantuntijat saavat tehdä rauhassa työtään koronan torjumiseksi.””Nyt puhutaan siitä, että koronaan pitäisi varautua syksyä varten, se on väärä ajattelutapa. Meidän pitää sopeutua siihen, että korona on täällä. Nyt on sopiva aika jättää akuutti vaihe taakse. Koronaa hoidetaan siinä missä muitakin tarttuvia tauteja.”. Helsingin Sanomat. 16.6.2022. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008889186.html

CLUES TO LONG COVID. Scientists strive to unravel what is driving disabling symptoms. Science. 16.6.2022. https://www.science.org/content/article/what-causes-long-covid-three-leading-theories

Long covid -diagnoosien määrä räjähti Suomessa – Rokotukset eivät pelastaneetkaan pitkittyneeltä koronalta. Helsingin Uutoiset 16.6.2022. https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4672874

Persistent circulating SARS-CoV-2 spike is associated with post-acute COVID-19 sequelae. medRxiv.16.6.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.06.14.22276401v1

Life expectancy in racial and ethnic groups in the USA. Lancet. 16.6.2022. The Lancet | The best science for better lives

Neurotoxic amyloidogenic peptides in the proteome of SARS-COV2: potential implications for neurological symptoms in COVID-19. nature communications. 15.6.2022. https://www.nature.com/articles/s41467-022-30932-1.epdf

Ylilääkäreiden kannanotto Kainuun hyvinvointialueen organisaatiomuutoksiin: henkilöstöä on kuultu, mutta ei kuunneltu – “tapa on Kainuun soten kannalta vakavasti haitallinen”. Kainuun Sanomat. 15.6.2022. https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/ylilaakareiden-kannanotto-kainuun-hyvinvointialueen-organisaatiomuutoksiin-henkilostoa-on-kuultu-mutta-ei-kuunneltu-tapa-on-kainuun-soten-kannalta-vakavasti-haitallinen-220160025/

Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs. Highlights: •mRNA vaccines promote sustained synthesis of the SARS-CoV-2 spike protein. •The spike protein is neurotoxic, and it impairs DNA repair mechanisms. •Suppression of type I interferon responses results in impaired innate immunity. •The mRNA vaccines potentially cause increased risk to infectious diseases and cancer. •Codon optimization results in G-rich mRNA that has unpredictable complex effects. Food and ChemicAL Toxicology. nn.6.2022. Selective visuoconstructional impairment following mild COVID-19 with inflammatory and neuroimaging correlation findings. Molecular Psychiatry. 14.6.2022. https://www.nature.com/articles/s41380-022-01632-5

Selective visuoconstructional impairment following mild COVID-19 with inflammatory and neuroimaging correlation findings. Molecular Psychiatry. 14.6.2022. https://www.nature.com/articles/s41380-022-01632-5

Omicron infection is a poor booster of COVID-19 immunity. People infected with the Omicron variant show poor immune boosting against future SARS-CoV-2 infection. Imperial College, London. 14.6.2022. https://www.imperial.ac.uk/news/237315/omicron-infection-poor-booster-covid-19-immunity/

Immune boosting by B.1.1.529 (Omicron) depends on previous SARS-CoV-2 exposure. Science 14.6.2022. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq1841

Persistent circulating SARS-CoV-2 spike is associated with post-acute COVID-19 sequelae. MedRxiv. 14.6.2022. https://doi.org/10.1101/2022.06.14.22276401

People who caught Covid in first wave get ‘no immune boost’ from Omicron. Study of triple vaccinated people also says Omicron infection does little to reduce chance of catching variant again. Guardian. 14.6.2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/14/people-who-caught-covid-in-first-wave-get-no-immune-boost-from-omicron?CMP=Share_iOSApp_Other

Risk of Alzheimer’s Disease Following Influenza Vaccination: A Claims-Based Cohort Study Using Propensity Score Matching. Journal orf Alzheimer’s Disease. 13.6.2022. https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad220361#ref020

Japan Has Fewest Covid-19 Deaths Per Capita in OECD, New Data Show
Widespread mask-wearing and relatively little obesity in East Asia are cited for low mortality rate, but lessons remain elusive. WSJ. 13.6.2022. https://www.wsj.com/articles/japan-has-fewest-covid-19-deaths-per-capita-in-oecd-new-data-show-11655116829

Neurotoxic amyloidogenic peptides in the proteome of SARS-COV2: potential implications for neurohttps://www.nature.com/articles/s41467-022-30932-1logical symptoms in COVID-19. nature communications. 13.6.2022.

Relax, This Isn’t the Future of Japanese Tourism. It’s easy to be frustrated with Japan’s slow reopening, but the country needs to learn to let down its guard first.  Bloomberg. 13.6.2022. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-06-12/relax-tourism-to-japan-is-not-becoming-like-north-korea#xj4y7vzkg

Covid is making flu and other common viruses act in unfamiliar ways. Washington Post. 13.6.2022. https://www.washingtonpost.com/health/2022/06/13/covid-flu-rsv-viruses/

Yle: Husin johtaja­yli­lääkäri varoittaa kesän korona­kuolemista – ”Kehitys voi olla varsin huolestuttava”. Markku Mäkijärvi pitää kesäkuukausia tartuntojen kannalta riskialttiina, koska ihmiset liikkuvat ja lomailevat paljon. Ilta=Sanomat. 13.6.2022. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008881999.html

Mild respiratory COVID can cause multi-lineage neural cell and myelin dysregulation. •Respiratory COVID induces CSF cytokine elevation and microglial reactivity •CCL11 activates hippocampal microglia and impairs neurogenesis •Respiratory COVID causes persistent loss of oligodendrocytes and myelinated axons •Respiratory influenza causes similar but less persistent cellular dysregulation. cell. 12.6.2022. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.06.008

June 11-20

‘More work’ to be done’: Key takeaways from the WHO report on origins of the Covid-19 pandemic. CNN World. 10.6.2022. https://edition.cnn.com/2022/06/10/china/who-covid-pandemic-origins-report-intl-hnk/index.html?

Widespread white matter oedema in subacute COVID-19 patients with neurological symptoms (Brain, Cognitive) Brain. 9.6.2022. https://academic.oup.com/brain/article/145/9/3203/6604299?login=false

Neurodevelopmental Outcomes at 1 Year in Infants of Mothers Who Tested Positive for SARS-CoV-2 During Pregnancy. JAMA. 9.6.2022. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2793178

FDA decision on Novavax’s Covid shots could be delayed to review changes in manufacturing. CNBC. 9.6.2022. https://www.cnbc.com/2022/06/09/fda-decision-on-novavaxs-covid-shots-could-be-delayed-.html

Study Finds Previous Covid-19 Infection Doesn’t Protect Children From Omicron. Forbes. 9.6.2022. https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2022/06/09/study-finds-previous-covid-19-infection-doesnt-protect-children-from-omicron/?sh=49cf6e9e1176

The occurrence of hyperactivated platelets and fibrinaloid microclots in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). Research Square. 8.6.2022. https://www.researchsquare.com/article/rs-1727226/v1

The COVID Event Horizon. How many COVID infections will you have in your lifetime? There’s probably a limit. Medium. 8.6.2022. https://medium.com/@socialcreature/the-covid-event-horizon-37dc504bf503

Concordance of SARS-CoV-2 RNA in Aerosols From a Nurses Station and in Nurses and Patients During a Hospital Ward Outbreak. JAMA. 8.6.2022. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2793153?utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamanetworkopen&utm_content=mthlyforyou&utm_term=070322

Hallitus laatii pelisääntöjä syksyn korona-aallon varalle – Koronapassilla ei enää voisi kiertää rajoituksia, jos niihin turvaudutaan. Hallitus kerää lausuntoja tartuntatautilakiin ehdotetuista muutoksista. Mediuutiset 8.6.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/9f7492b9-942f-4298-b4e8-3ea828ea8161

New York Times: Leviääkö apinarokko ilmassa? Yhdysvaltain tautikeskus suosittelee maskia apinarokkopotilaalle ja hänen perheenjäsenilleen, aerosolitartunnoista puhutaan kuitenkin varoen. Lääkärilehti. 8.6.2022. https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/new-york-times-leviaako-apinarokko-ilmassa/?

Osa long covid -potilaista täyttää ME/CFS:n diagnostiset kriteerit – Molempien hoidossa ja kuntoutuksessa korostuu yksilöllisyys ja moniammatillinen yhteistyö. Covid-19-pandemia tulee todennäköisesti lisäämään merkittävästi ME/CFS-potilaiden määrää, kirjoittavat Hanna Markkula, Tuuli Latvala ja Eveliina Leinonen. Mediuutiset. 7.6.2022. https://www.mediuutiset.fi/debatti/osa-long-covid-potilaista-tayttaa-me-cfsn-diagnostiset-kriteerit-molempien-hoidossa-ja-kuntoutuksessa-korostuu-yksilollisyys-ja-moniammatillinen-yhteistyo/c6ca5347-41a1-48bc-aa33-2d721d246e4a

BA.5-variantin osuus yli kolminkertaistunut viikossa Husin alueella
Rokotusten ja aiemmin sairastetun koronan tuomaa suojaa kiertävä variantti yleistyy nopeasti. Lääkärilehti. 7.6.2022. https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/ba.5-variantin-osuus-yli-kolminkertaistunut-viikossa-husin-alueella/?

Nirmatrelvir Resistant SARS-CoV-2 Variants with High Fitness in Vitro. bioRxiv. 7.6.2022. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.06.06.494921v1

The substitutions L50F, E166A and L167F in SARS-CoV-2 3CLpro are selected by a protease inhibitor in vitro and confer resistance to nirmatrelvir. bioRxiv. 7.6.2022. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.06.07.495116v1

U.S. CDC removes mask recommendation from monkeypox travel notice to avoid confusion. Reuters. 7.6.2022. https://www.reuters.com/world/us/us-cdc-removes-mask-recommendation-monkeypox-travel-notice-avoid-confusion-2022-06-07/

Reducing SARS-CoV-2 in Shared Indoor Air. JAMA Wiewpoint. 7.6.2022.  https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2793289

Covid-19: Doctor who sold hydroxychloroquine as “magic bullet” treatment is jailed. bmj. 6.6.2022. https://www.bmj.com/content/377/bmj.o1395?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

Suomessa on varastossa yli 3 miljoonaa koronarokotetta – ylilääkäri kommentoi. Suomen suuret koronarokotevarastot ovat monen tekijän summa. Iltalehti. 6.6.2022. https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/1a472435-f0dd-4758-8cbf-a1aef16b9cc0

What Our COVID-19 Response Can Teach Us About Dealing With Monkeypox. TIME. 6.6.2022. https://view.newsletters.time.com/?qs=9cb58f3b3de900675050d37e9b6ffb7f1046c9a1ae9705166182eecc6f650ee06006c91f5ac2b1d08814c8613a974a32c9e21a0b23c631e31989e7d00123d09625d8bc616f83a350777fe2b0696e294c&fbclid=IwAR3-zUmfPNK1KYaybI8s8IhOaAfQRaxLWEvhiiJNJCZOBTphHED9CZ0Hb9k

Short-term Mortality Fluctuations. HMD Short-Term Human Mortality Database. 6.6.2022. https://mpidr.shinyapps.io/stmortality/  HMD Finland Total population https://www.mortality.org/Country/Country?cntr=FIN

How Swedish authorities worked to export “herd immunity” to other countries. The following is a submission to the Global Workers’ Inquest into the COVID-19 Pandemic from anti-COVID activists Keith Begg and Virpi Flyg on the efforts of the Swedish government to export its “herd immunity” strategy of mass infection to countries throughout the world. Begg is a communications specialist from Ireland who holds both Irish and Swedish citizenship, and the founder of Media Watchdogs of Sweden. Flyg is a writer, translator, and social media influencer from Finland. World Socioalist Web Site. 5.6.2022. https://www.wsws.org/en/articles/2022/06/06/swed-j06.html

Suomalaistutkijat alkavat etsiä kiivaasti long covidin alatyyppejä – diagnoosien määrä on jopa nelinkertaistunut lyhyessä ajassa
Helsingin yliopistollisen sairaalan johtaman tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää koronavirusinfektion jälkeisten pitkäaikaisten oireiden eli long covidin taustalla olevia mekanismeja.YLE Uutiset. 4.6.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12468334

Can long Covid lead to death? A new analysis suggests it could
The CDC is beginning to look at death certificates that indicate more than 100 people who died had long Covid. Politico. 3.6.2022. https://www.politico.com/news/2022/06/03/can-long-covid-lead-to-death-a-new-analysis-suggests-it-could-00036845

Omicron subvariant drives spike in cases and deaths in Portugal
Europe faces prospect of further Covid measures later in the year as share of Omicron BA.5 cases rise in Portugal and Germany. Guardian. 3.6.2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/03/omicron-covid-subvariant-drives-spike-in-cases-and-deaths-in-portgual?CMP=Share_iOSApp_Other

Lasse Lehtoselta kritiikkiä THL:n rokotussuosituksista: ”Hifistelyä” – näkee myös asiakastyytyväisyyden vaarantuvan. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja ja terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen antaa kritiikkiä THL:n tänään päivittämästä rokotussuosituksesta. Demokraatti. 2.6.2022. https://demokraatti.fi/lasse-lehtoselta-kritiikkia-thln-rokotussuosituksista-hifistelya-nakee-myos-asiakastyytyvaisyyden-vaarantuvan

Yli 80-vuotiaiden ylikuolleisuudella ei selvää yhteyttä tehosterokotusten myöhäiseen aloitukseen. FaktaBaari. 2.6.2022. https://www.faktabaari.fi/fakta/yli-80-vuotiaiden-ylikuolleisuudella-ei-selvaa-yhteytta-tehosterokotusten-myohaiseen-aloitukseen/

Why did Covid disappear from our collective consciousness so quickly?
Brigid Delaney. Guardian. 2.6.2022. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/03/why-did-covid-disappear-from-our-collective-consciousness-so-quickly

Efficacy and Safety of a Recombinant Plant-Based Adjuvanted Covid-19 Vaccine. NEJM. 2.6.2022. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2201300

Covid-19: Two million people in the UK are estimated to be experiencing long covid, says ONS. bmj. 1.6.2022. https://www.bmj.com/content/377/bmj.o1391?

Why does viral RNA sometimes persist after recovery from acute infections? PLOS Biology. 1.6.2022.  https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3001687

People still afraid of catching COVID-19 are costing the U.S. economy billions of dollars.  Head Topics US. 1.6.2022. https://headtopics.com/us/people-still-afraid-of-catching-covid-19-are-costing-the-u-s-economy-billions-of-dollars-32517926

COVID death tolls: scientists acknowledge errors in WHO estimates
Researchers with the World Health Organization explain mistakes in high-profile mortality estimates for Germany and Sweden.. nature. 1.6.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-01526-0?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=1436525283-briefing-dy-20220601&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-1436525283-46822866

Hyvästi, Koronavilkku! Sovellus lopetti toimintansa – Sen kautta tehtiin 64 000 tartuntailmoitusta. Mediuutiset. 1.6.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/f72367c1-f0c0-41c1-b36d-82457a0bdf7b?ref=newsletter:e718&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Great Barrington julkilausuma eli miten fossiilisten polttoaineiden teollisuuden lobbarit kaappasivat keskustelun koronatorjunnasta. GBD Blog. June 2022. https://docs.google.com/document/d/1eLRKtkRg5fnHFs_cgarZWIzsFE6Seya39oCVExD76Kk/mobilebasic

June 1-10

During the Omicron Wave, Death Rates Soared for Older People
Last year, people 65 and older died from Covid at lower rates than in previous waves. But with Omicron and waning immunity, death rates rose again. New York Times. 31.5.2022. https://www.nytimes.com/2022/05/31/health/omicron-deaths-age-65-elderly.html

Mask wearing in community settings reduces SARS-CoV-2 transmission. PNAS. 31.5.2022. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2119266119

Living with covid cannot save lives, but research can. BMJ. 30.5.2022. https://www.bmj.com/content/377/bmj.o1361

Monitoring for SARS-CoV-2 drug resistance mutations in broad viral populations. bioRxiv. 30.5.2022. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.27.493798v1

COVID-19: Infektionen hinterlassen bei Kindern keinen Antikörperschutz vor Omikron. 30.5.2022. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/134653/COVID-19-Infektionen-hinterlassen-bei-Kindern-keinen-Antikoerperschutz-vor-Omikron?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Secretoglobin family 1D member 2 (SCGB1D2) protein inhibits growth of Borrelia burgdorferi and affects susceptibility to Lyme disease. bioRxiv. 28.5.2022. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.27.493784v1

A global systematic analysis of the occurrence, severity, and recovery pattern of long COVID in 2020 and 2021. medRxiv.27.5.2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35664995/

COVID-19 in 2022—The Beginning of the End or the End of the Beginning? JAMA. 27.5.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2793011?

SARS-CoV-2 Omicron BA.2.12.1, BA.4, and BA.5 subvariants evolved to extend antibody evasion. bioRxiv. 26.5.2022. https://doi.org/10.1101/2022.05.26.493517

Virological characteristics of the novel SARS-CoV-2 Omicron variants including BA.2.12.1, BA.4 and BA.5. bioRxiv. 26.5.2022. https://doi.org/10.1101/2022.05.26.493539

On the Trail of Long COVID. TIME. 26.5.2022. https://view.newsletters.time.com/?qs=7655bc242c5b342e5fb155e57cad97209b4badce519bcf744c4012e3ac96471e53f513725b0c4e0158e7cea04ca0ad76012970bcb2e05b541e8b6b0551b0dc6822cf87e979b88be24d3847588b973482&fbclid=IwAR0C8kVgWIbRoWIjs3dNxUWWu4yIvjbAElOvNVeAdAuYjIheN40UFKBGKrE

Evusheld long-acting antibody combination retains neutralising activity against Omicron variants BA.4 and BA.5, according to new study from University of Oxford. AstraZeneca. 25.5.2022. https://www.astrazeneca.com/media-centre/medical-releases/evusheld-long-acting-antibody-combination-retains-neutralising-activity-omicron-variants-ba4-ba5-according-new-study-university-oxford.html

Long COVID after breakthrough SARS-CoV-2 infection. Nature Medicine. 25.5.2022. https://www.nature.com/articles/s41591-022-01840-0

Long COVID risk falls only slightly after vaccination, huge study shows
Results suggest that vaccines offer less protection against lingering symptoms than expected. Nature. 25.5.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-01453-0

Kuolleisuus on kasvanut, mutta THL ei tingi neljänsien koronarokotteiden ikärajasta – “En uskonut silmiäni”, sanoo Maijaliisa Aho, 72
Moni ikäihminen odottaa muutoksia rokotusten ikärajoihin. Asiantuntijat ovat erimielisiä, eikä Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän päätöskään ollut yksimielinen.YLE Uutiset. 25.5.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12461806

Suomen ensimmäinen apinarokkotartunta hyvin todennäköinen. HUSissa on todettu aikuisella miespotilaalla orthopox-ryhmään kuuluvan viruksen aiheuttama tartunta. Apina- ja isorokkovirukset ovat orthopoxviruksia. Lopullinen varmistus apinarokkotartunnasta saadaan, kun näytteen sekvensointi valmistuu loppuviikolla. STT Info (HUS).  25.5.2022. https://www.sttinfo.fi/tiedote/suomen-ensimmainen-apinarokkotartunta-hyvin-todennakoinen?publisherId=23980819&releaseId=69942501

Risk of blood clots in lung doubled for COVID survivors: US study. MedicalXpress. 25.5.2022. https://medicalxpress.com/news/2022-05-blood-clots-lung-covid-survivors.html

Researchers Find a Pathway to Prevent COVID Infection. Medscape. 25.5.2022. https://www.medscape.com/viewarticle/974617?

Why the Air at the Gym May Be More Likely to Spread Covid. A new study found exercisers expel a shocking number of tiny aerosol particles when they are working hard. New York Times. 24.5.2022. https://www.nytimes.com/2022/05/24/well/move/covid-gym-air.html

Post-COVID C+onditions Among Adult COVID-19 Survivors Aged 18-64 and >65 Years – United States, March 2020-November 2021. CDC MMWR. 24.5.2022. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7121e1.htm

Aerosol particle emission increases exponentially above moderate exercise intensity resulting in superemission during maximal exercise. 23.5.2022. PNAS. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2202521119

As Monkeypox Cases Rise, Nations Are Urged to Examine Vaccine Stores
The United States has stockpiled millions of doses of two smallpox vaccines, also effective against monkeypox. But the outbreaks so far are clustered in other countries. New York Times. 23.5.2022. https://www.nytimes.com/2022/05/23/health/monkeypox-vaccines.html?referringSource=articleShare

COVID-19 symptoms and duration of direct antigen test positivity at a community testing and surveillance site, January 2021-2022. medRxiv. 23.5.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.05.19.22274968v1

How Rapid Reinfection Has Changed the Covid Fight. New variants can infect people who had Covid-19 as recently as a few months ago. The Mew Republic. 23.5.2022. https://newrepublic.com/article/166573/reinfection-ba2-omicron-covid

Where is the next SARS-CoV-2 variant of concern?. Lancet. 21.5.2022. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00743-7/fulltext

Widening of inequalities in COVID- 19 years of life lost from 2020 to 2021: a Scottish Burden of Disease Study. JECH. 21.5.2022.https://jech.bmj.com/content/jech/early/2022/05/24/jech-2022-219090.full.pdf

May 21-31

School Masking Policies and Secondary SARS-CoV-2 Transmission. AAP Publications. 20.5.2022. https://publications.aap.org/pediatrics/article/149/6/e2022056687/185379/School-Masking-Policies-and-Secondary-SARS-CoV-2?autologincheck=redirected

Excess Mortality in Massachusetts During the Delta and Omicron Waves of COVID-19. JAMA. 20.5.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2792738?

Child hepatitis cases up to almost 200, say public health officials. ‘It’s important that parents know the likelihood of their child developing hepatitis is extremely low’ says UKHSA.  Independent. 20.5.2022. https://www.independent.co.uk/news/health/child-hepatitis-public-health-b2083855.html

Monkeypox in Australia: what is it and how can we prevent the spread? The Conversation. 20.5.2022. https://theconversation.com/monkeypox-in-australia-what-is-it-and-how-can-we-prevent-the-spread-183526

So, Have You Heard About Monkeypox? A new viral outbreak is testing whether the world has learned anything from COVID. Atlantic.  20.5.2022. https://www.theatlantic.com/health/archive/2022/05/monkeypox-outbreak-covid-pandemic/629920/

SARSCoV2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing 42. UK Health Security Agency. 20.5.2022. extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1077180/Technical-Briefing-42-20May2022.pdf

Families Live in Fear as Long-Haul Covid Afflicts More Children
A hospital in Ohio creates a new clinic to treat those patients. Bloomberg. 19.5.2022. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-19/long-haul-covid-kids-coronavirus-proving-more-serious-risk-to-children#xj4y7vzkg

Want to prevent pandemics? Stop spillovers. Decision-makers discussing landmark agreements on health and biodiversity must include four actions to reduce the risk of animals and people exchanging viruses. Nature. 19.5.2022. https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-022-01312-y/d41586-022-01312-y.pdf

Ensimmäinen polio­tapaus 30 vuoteen on vahvistettu Mosambikissa – Virus hävitettiin Afrikasta jo kertaalleen. Maailman terveysjärjestön (WHO) Afrikan-aluejohtaja Matshidiso Moeti totesi uuden löydöksen olevan ”erittäin huolestuttava”. Helsingin Sanomat. 19.5.2022. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008830045.html

Korona aiheuttaa edelleen runsaasti poissaoloja työpaikoilta – korvaushakemuksia on niin paljon jonossa, että Kela palkkaa 50 uutta käsittelijää. S-ryhmässä alkuvuosi oli haastava omikronin viedessä työntekijöitä sairauslomille. Pandemian aikana koronapoissaolot ovat pakottaneet jopa sulkemaan yksittäisiä S-ryhmän liikkeitä tai lyhentämään aukioloa. YLE Uutiset. 19.5.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12450525

Apinarokko on isorokon varjo. (Aivelo) Tiede. 19.5.2022. https://www.tiede.fi/blogit/kaiken-takana-loinen/apinarokko-isorokon-varjo

Neutralization Escape by the SARS-CoV-2 Omicron Variants BA.2.12.1 and BA.4/BA.5 medRxiv. 19.5.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.05.16.22275151v1

Kannattaako koronarokotusta enää ottaa? Tähän ihmisryhmään kuuluvien ei ole vielä syytä mennä kolmannelle piikille, kertoo THL:n Hanna Nohynek. Helsingin Uutiset. 18.5.2022. https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4612645

Erkenntnisse zu Covid-Infektionen: Warum manche Menschen kein Corona hatten. Während der Omikron-Welle haben sich Millionen Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Manche hatten aber bisher noch nie ein positives Testergebnis. Woran kann das liegen? BaZ Wissen. 18.5.2022. https://www.bazonline.ch/warum-manche-menschen-kein-corona-hatten-318416937600?

The pandemic’s true health cost: how much of our lives has COVID stolen? Researchers are trying to calculate how many years have been lost to disability and death. (DALY) Nature. 18.5.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-01341-7?

Monkeypox – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. WHO. 18.5.2022. https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON383

U.S. monkeypox case reported, as Spain, Portugal report infections in growing outbreak. STAT. 18.5.2022. https://www.statnews.com/2022/05/18/spain-portugal-report-monkeypox-cases-raising-specter-of-wider-outbreak/?

Onko kesä peruttu? Tehoavatko rokotteet? Viisi kysymystä ja vastausta Suomeen rantautuneesta uudesta omikronvariantista
Turun yliopistollinen keskussairaala kertoi keskiviikkona löytäneensä potilaalta Suomen ensimmäisen Etelä-Afrikan omikronvariantin. YLE Uutiset. 18.5.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12451831

Limited cross-variant immunity from SARS-CoV-2 Omicron without vaccination. nature.18.5.2022. https://www.nature.com/articles/s41586-022-04865-0.

Omicron Infection Induces Low-Level, Narrow-Range SARS-CoV-2 Neutralizing Activity. Lancet. 16.5.2022. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4099400

Coronavirus may be linked to cases of severe hepatitis in children. Reuters. 16.5.2022. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/coronavirus-may-be-linked-cases-severe-hepatitis-children-2022-05-16/

The Answer to Stopping the Coronavirus May Be Up Your Nose. New York Times. 16.5.2022. https://www.nytimes.com/2022/05/16/opinion/covid-nasal-vaccine.html

Just how accurate are rapid antigen tests? Two testing experts explain the latest data. The Conversation. 16.5.2022. https://theconversation.com/just-how-accurate-are-rapid-antigen-tests-two-testing-experts-explain-the-latest-data-180405?

Avohilmo: Perusterveydenhuollon avohoidon ICD-10 – käyntisyyt. THL jatkuvasti päivittyvä? https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus06/summary_icd1001?alue_0=11810&alue_1=&alue_2=&palvelumuoto_0=33780&ammattiryhm%C3%A4_0=30664&ik%C3%A4luokat_0=109987&sukupuoli_0=11936&mittari_0=100050&drill-diagnoosi=11

How Australia Saved Thousands of Lives While Covid Killed a Million Americans. The United States and Australia share similar demographics, but their pandemic death rates point to very different cultures of trust. New York Times. 15.5.2022. https://www.nytimes.com/2022/05/15/world/australia/covid-deaths.html?referringSource=articleShare

Long-term Neuropsychiatric Complications and 18F-FDG-PET Hypometabolism in the Brain From Prolonged Infection of COVID-19. Alzheimer Disease. April-June. 2022. https://journals.lww.com/alzheimerjournal/Abstract/2022/04000/Long_term_Neuropsychiatric_Complications_and.12.aspx

Multivariate profile and acute-phase correlates of cognitive deficits in a COVID-19 hospitalised cohort. eClinicalMedicine. NN.5.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S258953702200147X

Post COVID-19 pulmonary fibrosis; a meta-analysis study. Annals of Medicine and Surgery. NN.5.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080122003508

SARS-CoV-2 Infection May Present as Acute Hepatitis in Children. Ped Inf Dis J. NN.5.2022. https://journals.lww.com/pidj/fulltext/2021/05000/sars_cov_2_infection_may_present_as_acute.38.aspx

Severe acute hepatitis in children: investigate SARS-CoV-2 superantigens. Lancet Gastroent&Hepatol. 14.5.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468125322001662

Elevated liver enzymes and bilirubin following SARS-CoV-2 infection in children under 10. medRxiv. 14.5.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.05.10.22274866v1

Mistä ylikuolleisuusluvut johtuvat? Koronapandemia on sosiaalilääketieteellinen tauti, jonka ilmaantuvuuteen ja haittoihin vaikuttavat niin lääketieteelliset kuin sosiaalisetkin tekijät. Mielipidekirjoitus. Helsingin Sanomat. 14.5.2022. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008812081.html

Tracking covid-19 excess deaths across countries. In many parts of the world, official death tolls undercount the total number of fatalities. Economist. 13.5.2022. https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker

You Could Catch Covid Again. And Again. And Even Again. As the virus surges through the US yet again, some people are catching it for a second, third or even fourth time. Bloomberg. 13.5.2022. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-13/can-i-get-covid-twice-covid-surges-again-in-us-with-reinfections-rising?

Protecting Children Against Omicron. JAMA. 13.5.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2792526?guestAccessKey=dce928b5-79bb-4785-978d-20cc768a93cb&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=051322

Epidemiological update: SARS-CoV-2 Omicron sub-lineages BA.4 and BA.5. ECDC. 13.5.2022. https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-sars-cov-2-omicron-sub-lineages-ba4-and-ba5

Premature ageing of the immune system may be one cause of long covid. New Scientist. 12.5.2022. https://www.newscientist.com/article/mg25033343-000-premature-ageing-of-the-immune-system-may-be-one-cause-of-long-covid/

High population burden of Omicron variant (B.1.1.529) is associated with the emergence of severe hepatitis of unknown etiology in children. Int J Infect Dis. 12.5.2022. https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(22)00290-9/fulltext

Sairaanhoitopiiri suosittaa neljänsiä koronarokotteita nyt myös yli 70-vuotiaille kotihoidon tai omaishoidon piirissä oleville – Tampere aloittaa heti
Jo aiemmin neljänsiä rokotuksia on suositeltu yli 80-vuotiaille. YLE Uutiset. 12.5.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12441549

“Koronakuolleisuuden voimakas kasvu jäänyt pimentoon”, sanoo HUSin Lasse Lehtonen – Suomi saattaa tätä menoa kiilata Ruotsin ohi
Lehtosen mukaan väärä tilannekuva voi vähentää ihmisten hakeutumista tehosterokotuksiin. YLE Uutiset. 12.5.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12440967

Akuutteja maksatulehduksia havaittu useissa Euroopan maissa, ei yhteyttä koronavirukseen – Suomessa ei viitteitä tapausten lisääntymisestä. Keski-Uusimaa. 12.5.2022. https://www.keski-uusimaa.fi/paikalliset/4600549

Japanese researcher suggests ties between omicron variant and severe hepatitis in children, Japan Times. 12.5.2022. https://www.japantimes.co.jp/news/2022/05/12/national/science-health/japanese-researcher-omicron-hepatitis-children/

Health outcomes in people 2 years after surviving hospitalisation with COVID-19: a longitudinal cohort study. Lancet. Respiratory Medicine. 11.5.2022. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(22)00126-6/fulltext

Huippujulkaisu The Lancet julkaisi tietoa Suomen hurjasta ylikuolleisuudesta koronavuosina – Mikä on totuus lukujen takana? THL:n ylilääkäri Tuija Leinon mukaan todellisuudessa vain osassa kuolemista koronatauti on perimmäinen kuolinsyy. ”Osassa tauti on osavaikutus, pienessä osassa ei sitäkään”, hän sanoo. Helsingin Sanomat. 11.5.2022. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008803767.html

 

May 11-20

THL:n kaksoisrooli rokotteiden tutkimuksessa ja hankinnassa sai oikeuskanslerin vaatimaan riippumattomuuden vahvistamista. SSS.fi. 10.5.2022. https://www.sss.fi/2019/05/oikeuskansleri-vaatii-rokotetutkimuksen-ja-hankintojen-selkeampaa-erottamista-thln-toiminnassa/

Fulminant onset COVID-19: predictors and outcome. BMJ Postgraduate Medical Journal. 10.5.2022. https://pmj.bmj.com/content/early/2022/05/10/postgradmedj-2022-141724

Suun kautta otettavia koronalääkkeitä ei toiveista huolimatta ole saatu Suomeen – neuvottelut junnaavat tai lisänäyttöä vaaditaan
Tuore tutkimustulos kertoo, että koronalääkkeistä remdesiviiri vähentää varmasti kuolleisuutta varhain aloitettuna. Suomalaisprofessori toivoo, että lääkkeitä käyttöönotettaessa niiltä vaadittaisiin laajempaa tutkimusnäyttöä. YLE-Uutiset. 10.5.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12430354?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp

Are COVID surges becoming more predictable? New Omicron variants offer a hint. Omicron relatives called BA.4 and BA.5 are behind a fresh wave of COVID-19 in South Africa, and could be signs of a more predictable future for SARS-CoV-2. Nature. 10.5.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-01240-x?

Effectiveness of influenza vaccination against SARS-CoV-2 infection among healthcare workers in Qatar. medRxiv. 10.5.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.05.09.22274802v1.full

New versions of Omicron are masters of immune evasion. Vaccines and prior infection still prevent severe disease from new SARS-CoV-2 strains. Science. 10.5.2022. https://www.science.org/content/article/new-versions-omicron-are-masters-immune-evasion

Covid-19: Fourth dose of mRNA vaccines is safe and boosts immunity, study finds. BMJ. 10.5.2022. https://www.bmj.com/content/377/bmj.o1170?

Feature: How Hong Kong’s vaccination missteps led to the world’s highest covid-19 death rate. Omicron has taken Hong Kong from having one of the lowest covid-19 death rates in the world to having the highest daily death rate per capita. A key reason for this is the island’s handling of vaccination. BMJ. 9.5.2022. https://www.bmj.com/content/377/bmj.o1127?

The route back to 2% inflation − speech by Michael Saunders (impact of COVID & Long COVID on workforce) 9.5.2022. https://www.bankofengland.co.uk/speech/2022/may/michael-saunders-speech-at-the-resolution-foundation-event

Surviving the pandemic is only half the battle: ‘Long COVID’ could affect a billion in just a few years. Fortune. 8.5.2022. https://fortune.com/2022/05/08/surviving-pandemic-half-the-battle-long-covid-growing-public-health-crisis-could-affect-a-billion-in-just-a-few-years/

Suomi kärkisijoilla koronakuolleisuustilastossa – Lasse Lehtonen: ”Epäonnistumiseen on vaikuttanut viisi tekijää”. Kauppalehti. 8.5.2022. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/suomi-karkisijoilla-koronakuolleisuustilastossa-lasse-lehtonen-epaonnistumiseen-on-vaikuttanut-viisi-tekijaa/d9ec49a7-8766-46b5-a2a0-f7e737ea4a9c?ref=whatsapp:6978

Estimates of excess mortality for the five Nordic countries during the Covid-19 pandemic 2020-2021. medRxiv. 7.5.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.05.07.22274789v1.full.pdf

Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK: 6 May 2022
Estimates of the prevalence of self-reported long COVID and associated activity limitation, using UK Coronavirus (COVID-19) Infection Survey data. Office of National Statistics. 6.5.2022. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/6may2022

Omicron as severe as other COVID variants -large U.S. study. Reuters. 6.5.2022. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/omicron-severe-previous-covid-variants-large-study-finds-2022-05-05/

Persistent white matter changes in recovered COVID-19 patients at the 1-year follow-up. Brain. 5.5.2022. https://academic.oup.com/brain/article/145/5/1830/6464331?login=false

Why India’s real Covid toll may never be known. BBC News. 5.5.2022. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-60981318

Näin 4. koronarokotuksen suositus laajenee – Mika Salminen: Suomeen tulossa rauhallinen kesä. Laajennuksella pyritään estämään heikossa kunnossa olevien tartuntoja. Asiantuntijat odottavat kesästä rauhallista, mutta epidemia nostanee päätään taas syksyllä. Uusi Suomi. 5.5.2022. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/nain-4-koronarokotuksen-suositus-laajenee-mika-salminen-suomeen-tulossa-rauhallinen-kesa/565bef5e-613d-4f62-b23f-b0cb7b4aa53c

SARS-CoV-2 and its variants, but not Omicron, induces severe thymic atrophy and impaired T cell development. Research Square. 5.5.2022. https://www.researchsquare.com/article/rs-1581769/v1

Long COVID or Post-COVID Conditions. CDC. 5.5.2022. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html

Tehohoidon tilannekuva: COVID-19 teho-osastoilla.   Kansallinen tehohoidon koordinoiva toimisto Kuopion yliopistollinen sairaala. Raportti 4.5.2022. https://www.psshp.fi/documents/194344/209627/Tehohoidon+tilannekuva+-+Koordinoivan+toimiston+raportti+2022_05_04.pdf/32c19e78-75ca-02dd-14bc-c50965ae4a04

Mitä maskien hyödyistä oikeasti tiedetään? Maskisuositus päättyi, mutta maski kannattaisikin vaihtaa hengityksensuojaimeen, jos haluaa välttää koronan. Lääkärilehti. 4.5.2022. https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/mita-maskien-hyodyista-oikeasti-tiedetaan/?public=e5870728c558cf14d30dff51e32e1935

The Children Left Behind by Long Covid. As the world pretends the pandemic is over, at least a half-million children in the U.S. are struggling with the mysterious disease. Bloomberg. 4.5.2022. https://www.bloomberg.com/news/features/2022-05-04/long-covid-in-kids-has-effects-that-last-beyond-hospital

Lasting brain impacts of severe COVID-19 equivalent to 20 years of ageing. Imperial College. 3.5.2022. https://www.imperial.ac.uk/news/236034/lasting-brain-impacts-severe-covid-19-equivalent/

Long COVID: As much as 75% of hospital patients still not ‘fully recovered’. -Researchers followed around 2,000 people who were hospitalized due to a COVID-19-related illness. Of the participants, only 1 in 4 reported feeling fully recovered a year after they were released from the hospital.
Some factors the researchers believe contributed to a poorer outcome include obesity and requiring the use of a ventilator during their hospital stay. MedicalNewsToday. 3.5.2022. https://www.medicalnewstoday.com/articles/long-covid-as-much-as-75-of-hospital-patients-still-not-fully-recovered

SARS-CoV-2 Omicron Variant is as Deadly as Previous Waves After Adjusting for Vaccinations, Demographics, and Comorbidities. Research QSARS-CoV-2 Omicron Variant is as Deadly as Previous Waves After Adjusting for Vaccinations, Demographics, and Comorbidities. Research Square. 2.5.2022. https://www.researchsquare.com/article/rs-1601788/v1

Remdesivir and three other drugs for hospitalised patients with COVID-19: final results of the WHO Solidarity randomised trial and updated meta-analyses [Marjukka Myllärniemi]. Lancet. 2.5.2022. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00519-0/fulltext

Postacute COVID-19 is Characterized by Gut Viral Antigen Persistence in Inflammatory Bowel Diseases. Gastroenterology. 1.5.2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9057012/

Inflammasome activation in infected macrophages drives COVID-19 pathology. bioRxiv. 1.5.2022. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.27.461948v2

May 1-10

Fulminant onset COVID- 19: predictors and outcome. BMJ. 30.4.2022. extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://pmj.bmj.com/content/postgradmedj/early/2022/05/10/postgradmedj-2022-141724.full.pdf

The 4 physician groups leading the political antivax movement. A physician-led attack on public health is being mediated by the Big 4: The Great Barrington Declaration, America’s Front Line Doctors, Frontline Critical Care Alliance, and the Unity Project. MisinformationKills’s Newsletter. 30.4.2022. https://misinformationkills.substack.com/p/the-4-physician-groups-leading-the?s=r

Protection against Omicron re-infection conferred by prior heterologous SARS-CoV-2 infection, with and without mRNA vaccination. medRxiv. 29.4.2022.https://globalnews.ca/news/8688590/long-covid-symptoms-children/ https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.29.22274455v1.full

Heart Problems after COVID-19. Johns Hopkins Medicine. 28.4.2022. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/heart-problems-after-covid19

Multivariate profile and acute-phase correlates of cognitive deficits in a COVID-19 hospitalised cohort. eClinicalMedicine. 28.4.2022. https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(22)00147-X/fulltext

Long-term mortality following SARS-CoV-2 infection: A national cohort study from Estonia. Lancet Regional Health Europe, 28.4.2022. https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(22)00087-4/fulltext

South Africa is being hit hard by COVID again. Here is what that means for the US. It’s too soon to know whether the BA.4 and BA.5 omicron variants will take off in the U.S. as they are in South Africa. But some experts are anxious. USA Today. 28.4.2022. https://eu.usatoday.com/story/news/health/2022/04/28/south-africa-omicron-ba-4-ba-5-what-means-us/9553483002/

Monitoring SARS-CoV-2 in air and on surfaces and estimating infection risk in buildings and buses on a university campus. Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology. 27.4.2022. https://www.nature.com/articles/s41370-022-00442-9

Public health impact of covid-19 vaccines in the US: observational study. BMJ 27.4.2022. https://www.bmj.com/content/377/bmj-2021-069317

What Is “Brain Fog” and Cognitive Dysfunction in Long COVID? After recovering from the initial COVID infection, many people are experiencing a symptom that is difficult to explain, yet it may be one of the most life-changing and debilitating symptoms they experience. Cognitive dysfunction, often described as “brain fog,” affects how easy it is to think and make decisions. Unfortunately, these cognitive changes are a common symptom associated with many chronic conditions, including Long COVID. RTHm. 26.4.2022. https://rthm.com/what-is-brain-fog-and-cognitive-dysfunction-in-long-covid/

Critical weaknesses in shielding strategies for COVID-19. PLOS Global Public Health. 26.4.2022. https://journals.plos.org/globalpublichealth/article?id=10.1371/journal.pgph.0000298

Moderna’s new COVID-19 booster protects better against Omicron and other variants. MedicalNewsToday. 25.4.2022. https://www.medicalnewstoday.com/articles/modernas-new-covid-19-booster-protects-better-against-omicron-other-variants?

Resistance to recognizing airborne transmission of SARS-CoV-2 may be rooted in historical error. (Neha Mathur) News Medical 25.8.2022. https://www.news-medical.net/news/20220825/Resistance-to-recognizing-airborne-transmission-of-SARS-CoV-2-may-be-rooted-in-historical-error.aspx?utm_source=news_medical_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_newsletter_1_september_2022

COVID-19 and the Brain: The Neuropathological Italian Experience on 33 Adult Autopsies. MDPI (Biomolecules) 25.4.2022. https://www.mdpi.com/2218-273X/12/5/629

Investigation into acute hepatitis of unknown aetiology in children in England. Technical briefing. UK Health Security Agency, 25.4.2022. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1071198/acute-hepatitis-technical-briefing-1_4_.pdf

Coronavirus (COVID-19) deaths worldwide per one million population as of April 26, 2022, by country https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/

A rampage through the body. The lungs are ground zero, but COVID-19 also tears through organ systems from brain to blood vessels. Science. 24.4.2022. https://www.science.org/doi/10.1126/science.368.6489.356

Clinical characteristics with inflammation profiling of long COVID and association with 1-year recovery following hospitalisation in the UK: a prospective observational study (LC). Lancet Respiratory Medicine. 23.2.2022. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(22)00127-8/fulltext

Brain Imaging Changes in Patients Recovered From COVID-19: A Narrative Review (Cognitive). Frontiers in Neuroscience. 22.4.2022. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2022.855868/full

WHO recommends highly successful COVID-19 therapy (Paxlovid) and calls for wide geographical distribution and transparency from originator. WHO.  22.4.2022. https://www.who.int/news/item/22-04-2022-who-recommends-highly-successful-covid-19-therapy-and-calls-for-wide-geographical-distribution-and-transparency-from-originator

An mRNA vaccine with a twist—it copies itself—protects against COVID-19. Company’s limited data release backs promise of new, lower dose vaccine designed to be easier to distribute and cheaper. Science. 21.4.2022. https://www.science.org/content/article/mrna-vaccine-twist-it-copies-itself-protects-against-covid-19?

Everything You Need to Know About the Hepatitis Outbreak Among Children. Is the number of cases in Israel unusually high, what are the symptoms of the disease and is it linked to the coronavirus? Haaretz explains. Haaretz. 21.4.2022. https://www.haaretz.com/israel-news/everything-you-need-to-know-about-the-hepatitis-outbreak-among-children-1.10754895

Israel Examining 12 Cases of Kids’ Hepatitis After WHO Warning
After 84 cases of hepatitis in children were discovered in the U.K. without a known cause, Israel begins monitoring similar cases in hopes of finding an explanation for the recent surge. Haaretz. 21.4.2022. https://www.haaretz.com/israel-news/israel-examining-12-cases-of-kids-hepatitis-after-who-warning-1.10752779

Policy stringency and mental health during the COVID-19 pandemic: a longitudinal analysis of data from 15 countries. Lancet Public Health. 21.4.2022.  https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00060-3/fulltext

Kaksi kokenutta lääkäriä vaatii neljänsiä rokotteita entistä nuoremmille – viidessä kuukaudessa koronakuolemia on ollut Suomessa yli 2300. HUSin Eeva Ruotsalainen ja Länsi-Pohjan Markku Broas vaativat neljänsien rokotteiden ikärajan laskemista pikaisella aikataululla. Näin on tehty myös useissa muissa maissa. YLE Uutiset. 21.4.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12412961

April 21-30

In-person schooling and associated COVID-19 risk in the United States over spring semester 2021. Science Advances. 20.4.2022. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm9128

Ruotsin valtion­epidemiologi Anders Tegnell ei saanutkaan töitä WHO:sta. Rokotteiden saannin turvaamiseen liittyvän työpaikan oli tarkoitus sijaita WHO:n päämajassa Sveitsin Genevessä. Helsinngin Sanomat. 20.4.2022. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008763814.html

Maskeista luovutaan Helsingin seudun joukko­liikenteessä – Finnair tarkastelee maski­vaatimustaan lähi­aikoina. Helsingin seudun liikenne luopuu yleisestä maskisuosituksesta. Helsingin Sanomat. 20.4.2022. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008763129.html

UK to have slowest growth of G7 nations in 2023, says IMF. PM’s claims that Britain has strongest rebound in group undermined by fund’s latest economic forecast (COVID pandemic).  Financial Times. 19.4.2022. https://www.ft.com/content/4ac7e454-5a0c-4094-90af-fb54404d45a0

THL:n Mika Salminen tokaisi Ylellä työterveydestä ”suosittu mutta typerä”– ja palautetta vyöryy. Mika Salmisen mielestä terveydenhuoltojärjestelmän pitäisi olla kaikille sama riippumatta siitä, käykö ihminen töissä. Mediuutiset. 19.4.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/dd510566-85d2-4472-9165-4e1e81db3909

Global COVID-19 Death Toll May Be Triple the Reported Deaths. JAMA. 19.4.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2791213?

Pulmonary fibrosis seen in half of COVID-19 survivors. Univadis. 18.4.2022. https://www.univadis.com/viewarticle/pulmonary-fibrosis-seen-in-half-of-covid-19-survivors-76f7a96b-ee38-31c8-9986-f9aa25b835a3?

Six-month sequelae of post-vaccination SARS-CoV-2 infection: A retrospective cohort study of 10,024 breakthrough infections. Brain Behaviour and Immunity. 18.4.2022. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0889159122001118?

Dose-response modelling of endemic coronavirus and SARS-CoV-2: human challenge trials reveal the individual variation in susceptibility. medRxiv. 16.4.2022. https://doi.org/10.1101/2022.04.07.22273549; t

Global Prevalence of Post COVID-19 Condition or Long COVID: A Meta-Analysis and Systematic Review. J Infect Dis. 16.4.2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35429399/

Vaccines are no match for long Covid. Treating it is science’s next great challenge. Guardian. 16.4.2022. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/apr/16/vaccines-long-covid-science?CMP=Share_AndroidApp_Other

Protocol for isolation and analysis of small volatile microbiome metabolites from human or mouse samples.STAR Protocols 15.4.2022. https://star-protocols.cell.com/protocols/1569?twclid=2-6ci34ce4rrh3velfxq0m1y76w

Pitkäkestoinen ylikuolleisuusanomalia 2022. Rönning & Guldbransen. NN.04.2022.  https://jarjenaani.fi/wp-content/uploads/2022/04/Ylikuolleisuusanomalia2021-1.pdf

Even mild COVID-19 can cause your brain to shrink. Recent brain imaging shows the disease can cause physical changes equivalent to a decade of aging and trigger problems with attention and memory. Exactly why is still a mystery. National Geographic. 15.4.2022. https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/even-mild-covid-19-can-cause-your-brain-to-shrink?

Acute hepatitis of unknown aetiology – the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. WHO. 15.4.2022. https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/acute-hepatitis-of-unknown-aetiology—the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland

FDA authorizes first Covid-19 breath test. CNN health. 15.4.2022. https://edition.cnn.com/2022/04/14/health/covid-breath-test/index.html?

Estimating excess mortality due to the COVID-19 pandemic: a systematic analysis of COVID-19-related mortality, 2020–21. Lancet. 14.4.2022. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2902796-3

Hundreds are still dying from Covid every day. Why is Paxlovid sitting on shelves? The supply of Pfizer’s highly effective antiviral pill has rapidly increased, but many physicians still aren’t prescribing it. NBCNews.14.4.2022. https://www.nbcnews.com/health/health-news/covid-antiviral-pill-paxlovid-underused-supply-rcna24200

COVID-19 Autopsies Reveal Underreporting of SARS-CoV-2 Infection and Scarcity of Co-infections.  Frontiers in Medicine. 14.4.2022. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2022.868954/full

SARS-CoV-2 Actively Infects And Kills Lymphoid Cells. Forbes. 14.4.2022. https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2022/04/14/sars-cov-2-actively-infects-and-kills-lymphoid-cells/?sh=2c22257786b8

Po­ti­laan Lää­kä­ri­leh­ti: Neu­ro­lo­gian pro­fes­so­rin mukaan ko­ro­na­tar­tun­nan vält­te­ly on yhä jär­ke­vää, Koro­na­tar­tunnan vält­tely on neuro­logian pro­fes­sorin Ris­to O. Roi­neen mukaan edelleen jär­kevää. Roine kommentoi asiaa Potilaan lääkärilehdessä. Kaleva. 14.4.2022. https://www.kaleva.fi/potilaan-laakarilehti-neurologian-professorin-muka/4521049

SARS-CoV-2 Actively Infects And Kills Lymphoid Cells. Forbes. 14.4.2022. https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2022/04/14/sars-cov-2-actively-infects-and-kills-lymphoid-cells/?sh=cf4122486b89

Unmasked Facies. JAMA. 14.2.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2791316

Omikron BA.2 on nyt yleisin jätevesien koronavirusmuunnos Koronaviruksen RNA:n kokonaismäärä Suomen jätevesissä on edelleen korkealla tasolla. Mediuutiset. 13.4.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/00b5d440-733e-49df-aa28-c181927582c6

Statement on the eleventh meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. WHO. 13.4.2022. https://www.who.int/news/item/13-04-2022-statement-on-the-eleventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic

COVID-19: “THE ELIMINATION OF THE VIRUS IS ALWAYS POSSIBLE”
Interview with Yaneer Bar-Yam. World Health Network. 12.4.2022. https://www.worldhealthnetwork.global/yaneer-interview

 

Gastrointestinal symptoms and fecal shedding of SARS-CoV-2 RNA suggest prolonged gastrointestinal infection. Clinical Advances. 12.4.2022. https://www.cell.com/med/fulltext/S2666-6340(22)00167-2

COVID-19: Current cases. Information about confirmed and probable cases of COVID-19 in New Zealand. Ministry of Health. 11.4.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/d12f17a8-a11a-4aad-a02a-8c47c99a4834

NHS chiefs call for return of masks and limits on indoor mixing. The NHS Confederation wants a return to mask use. Health chiefs want the government to reconsider its ‘living with Covid plan’ and are urging a return to mask use, accusing No10 of abandoning “any interest in Covid whatsoever.” LBC. 11.4.2022. https://www.lbc.co.uk/news/nhs-chiefs-call-for-return-of-masks-and-limits-on-indoor-mixing/

Postmortem Assessment of Olfactory Tissue Degeneration and Microvasculopathy in Patients With COVID-19. JAMA Neurology. 11.4.2022. https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2790735

Aivot ottavat koronasta osumaa. Korona ei vanhenna aivoja kymmentä vuotta, vaan kohutussa brittitutkimuksessa havaittiin sen aiheuttavan volyymikatoa aivojen etualaosassa etenkin iäkkäillä. Lääkärilehti. 11.4.2022. https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/aivot-ottavat-koronasta-osumaa/

Japan’s Low-Key Covid Campaign Has Lessons for China
The strident efforts in the People’s Republic are in stark contrast to the restrained but more sustainable efforts by its old rival to the east. Bloomberg. 11.4.2022. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-04-10/japan-s-low-key-covid-campaign-is-more-sustainable-than-china-s-all-out-efforts

April 11-20

Tutkimukset osoittavat, että vähintään 30 prosenttia Suomen väestöstä on saanut koronatartunnan – THL:n Salminen: Osuus voi olla vielä tätäkin isompi. Tutkimukset perustuvat satunnaisotantaan, jossa on tarkasteltu verinäytteistä löydettyjä vasta-aineita. Löydetyt määrät ovat paljon virallisia tartuntalukuja suuremmat, ja tämäkin arvio on vain minimimäärä. YLE Uutiset. 10.4.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12424610

Erikoislääkäri Maria Juusela pohtii, pitäisikö meillä olla itsenäinen koronapandemian seurantalaskuri? Juusela myös ihmettelee, missä viipyvät päätökset ikäihmisten 4. rokotteista ja kolmas rokotekierros 12–17-vuotiaille? MediUutiset. 10.4.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/d12f17a8-a11a-4aad-a02a-8c47c99a4834

Notes from the Field: SARS-CoV-2 Omicron Variant Infection in 10 Persons Within 90 Days of Previous SARS-CoV-2 Delta Variant Infection — Four States, October 2021–January 2022. CDC Morbidity and Mortality Weekly Report. 8.4.2022. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7114a2.htm

Estimating global, regional, and national daily and cumulative infections with SARS-CoV-2 through Nov 14, 2021: a statistical analysis. Lancet. 8.4.2022. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00484-6/fulltext

FcγR-mediated SARS-CoV-2 infection of monocytes activates inflammation. Nature. 8.4.2022. https://www.nature.com/articles/s41586-022-04702-4

”Tästä tulee tauti muiden joukossa” – Koronaepidemiassa ei ole näkynyt laantumisen merkkejä, mutta asiantuntijat toivovat, että kevään epidemia­huippu olisi jo saavutettu. ”Todennäköisesti neljänsiin rokotuksiin tullaan menemään myöskin nuoremmissa ikäryhmissä, mutta ajoitus ja ajankohta täytyy määrittää tarkan seurantatiedon perusteella”, sanoi Taneli Puumalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Helsingin Sanomat. 7.4.2022. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008733903.html

Korona piinaa jatkossakin: “Suurin osa tulee sairastamaan monta kertaa elämänsä aikana” (Mika Salminen). MTV Uutiset. 7.4.2022. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/korona-piinaa-jatkossakin-suurin-osa-tulee-sairastamaan-monta-kertaa-elamansa-aikana/8397892#gs.9jqtea

The Latest on Long Covid Research with Dr. Iwasaki. YouTube. 7.4.2022. https://www.youtube.com/embed/CF4j-EVPlPU

Use of face masks did not impact COVID-19 incidence among 10–12-year-olds in Finland. medRxiv. 7.4.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.04.22272833v1

Covid-19: Symptomatic infection with omicron variant is milder and shorter than with delta, study reports. BMJ. 7.4.2022. https://www.bmj.com/content/377/bmj.o922

COVID-19 Linked to Increased Risk of Blood Clots Even Months Later: What to Know. A new study finds that people who had COVID-19 are at increased risk for blood disorders months after their illness.
This may be due to inflammation from the illness.
Getting vaccinated can help protect people from developing blood clots or bleeding disorders after COVID-19. HealthLine. 6.4.2022. https://www.healthline.com/health-news/covid-19-linked-to-increased-risk-of-blood-clots-even-months-later-what-to-know

Risks of deep vein thrombosis, pulmonary embolism, and bleeding after covid-19: nationwide self-controlled cases series and matched cohort study. BMJ. 6.4.2022. https://www.bmj.com/content/377/bmj-2021-069590

Post COVID-19 pulmonary fibrosis; a meta-analysis study. Ann Med Surg. 6.4.2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8983072/

 

Why the WHO took two years to say COVID is airborne. Early in the pandemic, the World Health Organization stated that SARS-CoV-2 was not transmitted through the air. That mistake and the prolonged process of correcting it sowed confusion and raises questions about what will happen in the next pandemic. Nature. 6.4.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-00925-7#:~:text=Early%20in%20the%20pandemic%2C%20the,happen%20in%20the%20next%20pandemic.

What triggers severe COVID? Infected immune cells hold clues. Studies have revealed that infected immune cells prompt a massive inflammatory response. Nature. 6.4.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-00925-7?

Long Covid-19 may remain a chronic condition for millions. CNN. 6.4.2022. https://edition.cnn.com/2022/04/06/health/long-covid-19-what-it-is/index.html?utm_term=1649773240313cb7d3e794e8f&utm_source=cnn_04.12.22+Results+are+In&utm_medium=email&bt_ee=PEXLei5P3p%2BiG1z4Yln2Auu78mQi6iafOQnIivqIAJmUfotwGi0zJPx41Ek%2Fpfri&bt_ts=1649773240315

Exhaled CO2 as a COVID-19 Infection Risk Proxy for Different Indoor Environments and Activities. National Library of Medicine. (Environ Sci Technol Lett) 5.4.2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8043197/

Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel. NEJM. 5.4.2022. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2201570?query=recirc_mostViewed_railB_article

Koronapotilaita on kuollut kolmessa kuukaudessa enemmän kuin koko viime vuonna – THL:n Salmisen mukaan keinot suunnan kääntämiseksi ovat vähissä. Lähes kaikki koronavirukseen kuolevat suomalaiset ovat jo valmiiksi sairaita, kertoo johtava asiantuntija Sirkka Goebeler THL:sta. (ei oikein keinoja ole, Mika Salminen THL:stä toteaa, että koronakuolemien määrä alkaa laskea viimeistään kun tapausmäärät lähtevät laskuun). Helsingin Sanomat. 4.4.2022. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008723113.html

Glasses and risk of COVID-19 transmission – analysis of the Virus Watch Community Cohort study. medRxiv. 4.4.2022. https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2022/04/04/2022.03.29.22272997.full.pdf

Bars, cinemas, gyms: Belgium agrees on ‘ventilation plan’ for public places. The Brussels Times. 4.4.2022. https://www.brusselstimes.com/belgium-news/214866/bars-cinemas-gyms-belgium-agrees-on-ventilation-plan-for-public-places?s=03

Cardiac impairment in Long Covid 1-year post-SARS-CoV-2 infection. medRxiv. 4.4.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.03.22272610v1

Prof Jeremy Nicholson: the link between Long Covid and heart disease. RNZ. 2.4.2022. https://www.rnz.co.nz/national/programmes/saturday/audio/2018836711/prof-jeremy-nicholson-the-link-between-long-covid-and-heart-disease

What Is The Omicron XE Variant And Why Are Scientists Concerned About Its Rapid Transmission Rate? Medriva. 2.4.2022. https://medriva.com/what-is-the-omicron-xe-variant-and-why-are-scientists-concerned-about-their-rapid-transmission-rates-fueling-the-uk/

What Drives Post-COVID Cognitive Changes? — New research hints at why COVID brain fog may persist. Medpage Today. 1.4.2022.  https://www.medpagetoday.com/neurology/generalneurology/97981

Projecting COVID-19 Mortality as States Relax Nonpharmacologic Interventions. JAMA Health Forum. 1.4.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama-health-forum/fullarticle/2790812?

Incidence Rates and Clinical Outcomes of SARS-CoV-2 Infection With the Omicron and Delta Variants in Children Younger Than 5 Years in the US. JAMA Pediatrics. 1.4.2022. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2790793?

Analyysi: Korona yhdisti tiedemaailman, Venäjän hyökkäys rikkoi sen jälleen – tieteellä ei ole varaa uuteen kylmään sotaan. Venäjän hallitus on kieltänyt tutkijoitaan osallistumasta kansainvälisiin konferensseihin ja länsimaiset tiedeyhteisöt boikotoivat venäläisiä. Sota on monella alalla katkaissut tutkimuksen, joka luotti yhtenäiseen maailmaan, kirjoittaa toimittaja Johannes Blom. YLE-Uutiset. 1.4.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12384327?

Projecting COVID-19 Mortality as States Relax Nonpharmacologic Interventions [no path to the end of the COVID-19 pandemic that avoided difficult trade-offs between prolonged NPIs and increased COVID-19 mortality]. JAMA. 1.4.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama-health-forum/fullarticle/2790812

April 1 – 10

Diabetes risk rises after COVID, massive study finds
Even mild SARS-CoV-2 infections can amplify a person’s chance of developing diabetes, especially for those already susceptible to the disease. Nature. 31.3.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-00912-y

How Japan survived covid-19. BMJ. 31.3.2022. https://www.bmj.com/content/376/bmj.o778

Koronakuolemia voitaisiin estää antamalla neljäs annos nopeasti myös alle 80-vuotiaille, sanovat HUSin asiantuntijat. Tehosteannokset olisivat tarpeen erityisesti 70-79-vuotiaiden ikäryhmälle. YLE_Uutiset. 31.3.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12384691

SARS-CoV-2 spike protein induces cognitive deficit and anxiety-like behavior in mouse via non-cell autonomous hippocampal neuronal death. Scientific Reports. 31.3.2022. https://www.nature.com/articles/s41598-022-09410-7

Safety, tolerability and viral kinetics during SARS-CoV-2 human challenge in young adults. Nature Medicine. 31.3.2022. https://www.nature.com/articles/s41591-022-01780-9

Column: Did Sweden beat the pandemic by refusing to lock down? No, its record is disastrous. Los Angeles Times. 31.3.2022. https://www.latimes.com/business/story/2022-03-31/sweden-covid-policy-was-a-disaster

Diabetes risk rises after COVID, massive study finds. Even mild SARS-CoV-2 infections can amplify a person’s chance of developing diabetes, especially for those already susceptible to the disease. Nature. 31.3.2022.  https://www.nature.com/articles/d41586-022-00912-y?

Can you get Covid twice in one month? How soon you can recatch coronavirus and if you can get Omicron again. Omicron has been shown to typically cause less serious illness, but also brings with it an increased risk of reinfection. iNews/Health. 30.3.2022.  https://inews.co.uk/news/health/covid-can-get-twice-month-how-soon-catch-coronavirus-again-what-reinfection-explained-1443820

Rapid increase in SARS-CoV-2 seroprevalence during the emergence of Omicron variant, Finland. medRxiv. 30.3.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.25.22272952v1

Omikron säilyy muovipinnalla pidempään kuin muut koronavariantit, jopa 193 tuntia – Myös ihmisiholla se sinnittelee pisimpään. Kaksi tuoretta aasialaista tutkimusta vertailee koronaviruksen omikron-variantin poikkeuksellista kykyä säilyä erilaisilla pinnoilla elossa. Mediuutiset. 30.3.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/1c7262b3-4ebd-43b5-bda3-fd9052f4d743?ref=newsletter:65ee&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Effect of Early Treatment with Ivermectin among Patients with Covid-19. NEJM. 30.3.2022. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2115869

Asiantuntijat: Korona ei muutu ehkä koskaan tavalliseksi kausi­flunssaksi – tästä se johtuu. Asiantuntijat suhtautuvat epäillen siihen, että koronaviruksesta olisi ainakaan lähiaikoina tulossa ihmisille lievä ja vaaraton tauti. Ilta=sanomat. 30.3.2022. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008714148.html

Older adults can get second coronavirus booster to strengthen waning protection. Washington Post. 29.3.2022. https://www.washingtonpost.com/health/2022/03/29/fda-authorizes-second-booster-shot/

F.D.A. Allows Second Coronavirus Boosters for Everyone 50 and Older
People in the age group can get the additional shot at least four months after their first booster. Those 12 and older with certain immune deficiencies are also eligible. New York Times. 29.3.2022. https://www.nytimes.com/2022/03/29/us/politics/second-coronavirus-booster-shot.html?referringSource=articleShare

White House Reverts to Air Hygiene in latest efforts to thwart coronavirus. It is pushingh strategies, such as better wir filters in schools and businesses, to help thwart the virus. Washingtonm Post. 29.3.2022. https://www.washingtonpost.com/health/2022/03/29/white-house-covid-strategy-indoor-air-quality/

Risk of SARS-CoV-2 reinfections in children: a prospective national surveillance study between January, 2020, and July, 2021, in England. Lancet. 28.3.2022. https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(22)00059-1/fulltext

Molecular consequences of SARS-CoV-2 liver tropism. Nature Metabolism. 28.3.2022. https://www.nature.com/articles/s42255-022-00552-6.

SvD: Förvirring kring Tegnells nya jobb på WHO – jobbet finns inte. HBL. 28.3.2022. https://www.hbl.fi/artikel/forvirring-kring-tegnells-nya-jobb-pa-who-jobbet-finns-inte/?

Huge Study Finds Second COVID-19 Booster is ‘Life-saving’ for Over 60s. Health Policy Watch. 28.3.2022. https://healthpolicy-watch.news/95297-2/

Fourth Vaccine Reduces Risk of Dying From COVID by 78 Percent, Israeli Study Finds. As omicron’s BA.2 variant is fueling a spike in COVID-19 infections, the latest large-scale study by an Israeli HMO suggests that a fourth dose reduces both the risk of infection and severe illness. Haaretz. 26.3.2022. https://www.haaretz.com/israel-news/fourth-vaccine-reduces-risk-of-dying-from-covid-by-78-percent-israeli-study-finds-1.10700268

What to know about flying during the COVID-19 pandemic. Medical News Today. 28.3.2022. https://www.medicalnewstoday.com/articles/flying-during-covid

Fourth Vaccine Reduces Risk of Dying From COVID by 78 Percent, Israeli Study Finds. As omicron’s BA.2 variant is fueling a spike in COVID-19 infections, the latest large-scale study by an Israeli HMO suggests that a fourth dose reduces both the risk of infection and severe illness. Haaretz. 26.3.2022. https://www.haaretz.com/israel-news/fourth-vaccine-reduces-risk-of-dying-from-covid-by-78-percent-israeli-study-finds-1.10700268

SARS-CoV-2 co-infection with influenza viruses, respiratory syncytial virus, or adenoviruses. Lancet. 25.3.2022. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00383-X/fulltext

Can drugs reduce the risk of long COVID? What scientists know so far
Researchers are trying to establish whether existing COVID-19 vaccines and treatments can prevent lasting symptoms. nature. 25.3.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-00823-y?fbclid=IwAR0rO3bh97jIMiIucaYJHf5yhtOTpWE7vFFDveiEUnT8dZE-CWDSS2FL3Ng

Evusheld (tiksagevimabi/silgavimabi) Yleistiedot Evusheld-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa (COVID-19 ehkäisylääke). EMA. 25.3.2022. https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/evusheld-epar-medicine-overview_fi.pdf

SARS-CoV-2 infects and replicates in photoreceptor and retinal ganglion cells of human retinal organoids. Stem Cell Reports. 24.3.2022. https://www.cell.com/stem-cell-reports/fulltext/S2213-6711(22)00104-7

Second Booster Vaccine and Covid-19 Mortality in Adults 60 to 100 Years Old. Research Square. 24.3.2022. https://assets.researchsquare.com/files/rs-1478439/v1/24514bba-2c9d-4add-9d8f-321f610ed199.pdf?c=1648141784

Evaluation of airborne transmission risk in university towns based on IEQ surveys. National Library of Medicine. (Energy and Built Environment) 23.3.2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8942440/

Burden of PCR-Confirmed SARS-CoV-2 Reinfection in the U.S. Veterans Administration, March 2020 – January 2022. medRxiv. 23.3.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.20.22272571v1.full.pdf

Robust, persistent adaptive immune responses to SARS-CoV-2 in the oropharyngeal lymphoid tissue of children. Research Square. 23.4.2022. https://www.researchsquare.com/article/rs-1276578/v1

Visual interpretation of brain hypometabolism related to neurological long COVID: a French multicentric experience. Eur  J Nucl and Molec Imag. 23.3.2022. https://link.springer.com/article/10.1007/s00259-022-05753-5

Airborne transmission: Are CO2 monitors a long term solution or “pandemic hack?” BMJ. 23.3.2022. https://www.bmj.com/content/376/bmj.o736?

Paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with SARS-CoV-2 (PIMS-TS): Prospective, national surveillance, United Kingdom and Ireland, 2020. Lancet. 22.3.2022. https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00052-1/fulltext#:~:text=There%20was%20a%20strong%20geographical,SARS%2DCoV%2D2%20antibodies

Editor’s Pick: Thromboembolic Storm in the Recovering Stage of COVID-19: A Case Report. EMJ. 22.3.2022. https://www.emjreviews.com/flagship-journal/article/eds-pick-thromboembolic-storm-in-the-recovering-stage-of-covid-19-a-case-report-j190121/

Evaluation of science advice during the COVID-19 pandemic in Sweden. Nature / Humanities & Sociall Sciences Communications. 22.3.2022.  https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5

Italian study shows ventilation can cut school COVID cases by 82%. Reuters. 22.3.2022. https://www.reuters.com/world/europe/italian-study-shows-ventilation-can-cut-school-covid-cases-by-82-2022-03-22/

Effectiveness of a second BNT162b2 booster vaccine against hospitalization and death from COVID-19 in adults aged over 60 years. Nature Medicine. 22.3.2022. https://www.nature.com/articles/s41591-022-01832-0_reference.pdf

Neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 Omicron variant after third mRNA vaccination in health care workers and elderly subjects. Wiley Online Library. 21.3.2022. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eji.202149785

Myocarditis and pericarditis after COVID-19 vaccination: clinical management guidance for healthcare professionals. Gov.UK. 21.3.2022. https://www.gov.uk/government/publications/myocarditis-and-pericarditis-after-covid-19-vaccination/myocarditis-and-pericarditis-after-covid-19-vaccination-guidance-for-healthcare-professionals

March 21-31

Ivermectin Didn’t Reduce Covid-19 Hospitalizations in Largest Trial to Date
Patients who got the antiparasitic drug didn’t fare better than those who received a placebo. Wall Street Journal. 18.3.2022.  https://www.wsj.com/articles/ivermectin-didnt-reduce-covid-19-hospitalizations-in-largest-trial-to-date-11647601200

Omicron survives longer on some surfaces, studies find. That may help explain why it’s more contagious, but it’s no reason to panic. CNN Health. 18.3.2022. https://edition.cnn.com/2022/03/18/health/omicron-surfaces-studies/index.html?

Infektiolääkäri kirjoitti kriittisen kirjan koronan hoidosta – Rajoitukset aiheuttaneet vakavia terveysongelmia ja taloudellisia tappioita.
Uutuuskirja koronapandemiasta Suomessa: Taudin torjuntakeinot aiheuttaneet vakavia terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Kirjan mukaan paljossa on onnistuttu, mutta pelon lietsominen ja ylimitoitetut rajoitukset ajoittaisine täyssulkuineen ovat aiheuttaneet vakavia terveysongelmia ja taloudellisia tappioita. Mediuutiset. 17.3.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/a6ea7482-cf62-4c5e-b245-c63603c7a8f7?

FACT SHEET: Biden Administration Launches Effort to Improve Ventilation and Reduce the Spread of COVID-⁠19 in Buildings. White House. 17.3.2022. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/17/fact-sheet-biden-administration-launches-effort-to-improve-ventilation-and-reduce-the-spread-of-covid-19-in-buildings/

‘Heartbreaking’: How long COVID is impacting children. Global News. 17.3.2022.  https://globalnews.ca/news/8688590/long-covid-symptoms-children/

America Is Zooming Through the Pandemic Panic-Neglect Cycle. All epidemics trigger the same Sisyphean cycle of panic and neglect. Even so, that cycle isn’t meant to spin this quickly. Atlantic. 17.3.2022. https://www.theatlantic.com/health/archive/2022/03/congress-covid-spending-bill/627090/

‘Heartbreaking’: How long COVID is impacting children. Global News. 16.3.2022. https://globalnews.ca/news/8688590/long-covid-symptoms-children/

Global Prevalence of Post COVID-19 Condition or Long COVID: A Meta-Analysis and Systematic Review. J Infect Dis. 16.3.2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35429399/  COMPLETE https://watermark.silverchair.com/jiac136.pdf

1 in 4 symptomatic children get long COVID, a new study finds. What are the symptoms? EuroNewsNext. 16.3.2022. https://www.euronews.com/next/2022/03/15/long-covid-has-been-found-in-1-in-4-symptomatic-children-a-new-study-finds-what-are-the-sy

Fevers, convulsions seen more in children during omicron wave: Japan Pediatric Society. The Mainichi. 16.3.2022. https://mainichi.jp/english/articles/20220316/p2a/00m/0na/006000c

Comparative analysis of the risks of hospitalisation and death associated with SARS-CoV-2 omicron (B.1.1.529) and delta (B.1.617.2) variants in England: a cohort study. Lancet. 16.3.2022. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00462-7/fulltext

Increased risk of SARS-CoV-2 reinfection associated with emergence of Omicron in South Africa. Science 15.3.2022. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn4947

International Multi-Center Study Confirms Stroke Risk in Younger Healthier COVID-19 Patients. The largest study on severe stroke and COVID-19 published to date found even moderate COVID-19 infection increased risk of death in younger, healthier stroke patients. New wise. 15.3.2022. https://www.newswise.com/coronavirus/international-multi-center-study-confirms-stroke-risk-in-younger-healthier-covid-19-patients/?article_id=767147

Cognitive decline and brainstem hypometabolism in long COVID: A case series. Brain and Behaviour. 15.3.2022. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/brb3.2513

THE COLOR OF CORONAVIRUS:
COVID-19 DEATHS BY RACE AND ETHNICITY IN THE U.S. APM Research Lab. 15.3.2022. https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race

Airborne Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant within Tightly Monitored Isolation Facility, New Zealand (Aotearoa).  Emerging Infectious Diseases. NN.3 2022. https://doi.org/10.3201/eid2803.212318

Fatigue and cognitive impairment in Post-COVID-19 Syndrome: A systematic review and meta-analysis. Brain, Behaviour, and Immunity. NN.3.2022.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159121006516

COVID and the Heart: It Spares No One. Research now tells us that COVID doesn’t discriminate when it comes to heart problems. Johns Hopkins. 14.3.2022. https://publichealth.jhu.edu/2022/covid-and-the-heart-it-spares-no-one

Antigenic evolution will lead to new SARS-CoV-2 variants with unpredictable severity. Nature Reviews. Microbiology. 14.3.2022. ttps://www.nature.com/articles/s41579-022-00722-z

Effect of Sotrovimab on Hospitalization or Death Among High-risk Patients With Mild to Moderate COVID-19. A Randomized Clinical Trial. JAMA. 14.3.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2790246?

Long COVID in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-analyses. medRxiv. 13.3.2022.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.10.22272237v1

One-third of all US child Covid deaths occurred during Omicron surge.
Children seem to be facing increasing risks as mask mandates are abandoned and vaccination rates stall. Guardian. 11.3.2022. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/11/us-child-covid-deaths-omicron-surge?CMP=Share_iOSApp_Other

ACE2-independent infection of T lymphocytes by SARS-CoV-2. Nature. 11.3.2022. https://www.nature.com/articles/s41392-022-00919-x

 

March 11-20

We cannot afford to repeat these four pandemic mistakes. BMJ. 10.3.2022. https://www.bmj.com/content/376/bmj.o631

Estimating excess mortality due to the COVID-19 pandemic: a systematic analysis of COVID-19-related mortality, 2020–21. Lancet. 10.3.2022. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02796-3/fulltext

Mandatory masking in schools reduced COVID-19 cases during Delta surge. NIH-funded study compared more than 1.1 million students across nine states. NIH News Releases. 10.3.2022. https://www.nih.gov/news-events/news-releases/mandatory-masking-schools-reduced-covid-19-cases-during-delta-surge?

Koronan tarttuminen pinnoilta tai lentokoneesta on epätodennäköistä, rauhoittelevat asiantuntijat. Se on aina hyvä muistaa, että normaali elämä ei ole laboratorio. Turun Sanomat. 9.3.2022. https://www.ts.fi/uutiset/4886888

Perspectives: The “Wolf” Is Indeed Coming: Recombinant “Deltacron” SARS-CoV-2 Detected. CCDC Weekly. 9.3.2022. https://weekly.chinacdc.cn/en/article/doi/10.46234/ccdcw2022.054

School Masking Policies and Secondary SARS-CoV-2 Transmission. Pediatrics. 9.3.2022. https://publications.aap.org/pediatrics/article/doi/10.1542/peds.2022-056687/185379/School-Masking-Policies-and-Secondary-SARS-CoV-2

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell slutar – får jobb hos WHO. Hufvudstadsbladet. 9.3.3033. https://www.hbl.fi/artikel/sveriges-statsepidemiolog-anders-tegnell-slutar-far-jobb-hos-who/

SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank. Nature.  7.3.2022. https://www.nature.com/articles/s41586-022-04569-5

Aamulehti: Aki Lindén huolissaan koronarokotustahdin hiipumisesta.
Aki Lindén muistuttaa Aamulehdessä, että koronaa on edelleen liikkeellä. Iltalehti. 5.3.2022. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/a554622b-41ec-4f0d-82ef-f64b7d73bfa8

The indirect effect of mRNA-based COVID-19 vaccination on healthcare workers’ unvaccinated household members. nature communications. 4.3..2022. https://www.nature.com/articles/s41467-022-28825-4

The Challenge of Debunking Health Misinformation in Dynamic Social Media Conversations: Online Randomized Study of Public Masking During COVID-19. J Med Internet Res. 2.3.2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35156933/

The White House unveils a new Covid strategy, but it will need congressional funding. NewYork Times. 2.3.2022. https://www.nytimes.com/live/2022/03/02/world/covid-19-tests-cases-vaccine?referringSource=articleShare#biden-announces-initiative-to-pair-coronavirus-tests-with-treatment

How ventilation, filtration, and humidity may prevent coronavirus transmission. Medical News Today. 2.3.2022. https://www.medicalnewstoday.com/articles/how-ventilation-filtration-and-humidity-may-prevent-coronavirus-transmission

Molecular imaging findings on acute and long-term effects of COVID-19 on the brain: A systematic review. JNM. 1.3.2022. https://jnm.snmjournals.org/content/early/2022/02/17/jnumed.121.263085

THL:n Mika Salminen: Koronapandemia on lähestymässä loppuaan – “Olen optimistinen sen suhteen, että tää oli nyt tässä”. MTV Uutiset. 3.3.2022. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-n-mika-salminen-koronapandemia-on-lahestymassa-loppuaan-olen-optimistinen-sen-suhteen-etta-taa-oli-nyt-tassa/8368112

March 1 – 10 

Shared Narrative – Analysis on Finnish Socio-Educational Policy and National Broadcasting (YLE) Literacy during COVID-19 Variants 2021. Jyrki Loima. International Journal of Education and Literacy Studies. 28.2.2022. https://www.researchgate.net/publication/358263637_Shared_Narrative_-_Analysis_on_Finnish_Socio-Educational_Policy_and_National_Broadcasting_YLE_Literacy_during_COVID-19_Variants_2021

Koronapandemian alkuperä yhä varmempi: tutkimusten mukaan tartunnat lähtivät eläintorilta kahteen otteeseen, väli-isäntänä saattoi olla supikoira
Kahdessa kansainvälisessä ja yhdessä kiinalaisessa tutkimuksessa on saatu vahvaa näyttöä siitä, että SARS-CoV-2 tarttui torilla myydyistä eläimistä. Hypoteesi laboratoriosta viruksen syntypaikkana hiipuu. YLE Uutiset 28.2.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12336380?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=scienceweekly&utm_content=2022-03-06

Wuhan market was epicentre of pandemic’s start, studies suggest
Report authors say that the coronavirus SARS-CoV-2 jumped to people from animals sold at the market on two occasions in late 2019 — but some scientists want more definitive evidence. Nature. 27.2.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-00584-8?

The role of outdoor and indoor air quality in the spread of SARS-CoV-2: Overview and recommendations by the research group on COVID-19 and particulate matter (RESCOP commission). National Library of Medicine. (Environ Res) 26.2.2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8881809/

Comparative effectiveness of N95, surgical or medical, and non-medical facemasks in protection against respiratory virus infection: A systematic review and network meta-analysis. Wiley Online Library. 26.2.2022. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rmv.2336

Slutbetänkande SOU 2022:10. Coronakommissionen.. 25.2.2022. https://coronakommissionen.com/publikationer/slutbetankande-sou-2022-10/

Sverige under pandemin. Volym 1. Samhällets, företagens och enskildas ekonomi.  Slutbetänkande av Coronakommissionen. Stockholm 2022. Statens Offentliga Uträdningar SOU 2022:10. 25.2.2022. extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://coronakommissionen.com/wp-content/uploads/2022/02/sverige-under-pandemin-volym-1_webb-slutbetankande.pdf

Sverige under pandemin. Volym 2. Förutsättningar, vägval och utvärdering.  Slutbetänkande av Coronakommissionen. Stockholm 2022. Statens Offentliga Uträdningar SOU 2022:10. 25.2.2022. extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://coronakommissionen.com/wp-content/uploads/2022/02/sverige-under-pandemin-volym-2_webb-slutbetankande.pdf

Sverige under pandemin. Summary in English. Slutbetänkande av Coronakommissionen. Stockholm 2022. Statens Offentliga Uträdningar SOU 2022:10. 25.2.2022. extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://coronakommissionen.com/wp-content/uploads/2022/02/summary_20220225.pdf

Protection of Omicron sub-lineage infection against reinfection with another Omicron sub-lineage. medRxiv. 25.2.2022. https://doi.org/10.1101/2022.02.24.22271440

Käännettä parempaan ei koronatilanteessa vielä nähdä – teho-osastolla tilanne oli perjantaina Satakunnassa koko epidemian pahin. Perjantaina hoidossa oli lyhyen ajan jopa viisi koronapotilasta yhtä aikaa. Se on enemmän kuin kertaakaan koko epidemian aikana. Satakunnan kansa. 25.2.2022. https://www.satakunnankansa.fi/koronavirus/art-2000008644315.html

Hus: Kasvo­maski­suositus jatkunee vielä kuukausia. Husin Markku Mäkijärven mukaan suojautuminen koronavirustartuntoja vastaan vain korostuu, kun rajoituksia puretaan ja ihmisten kohtaamiset lisääntyvät. Helsingin Sanomat. 25.2.2022.  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008636704.html

NIH launches new initiative to study “Long COVID”. The NIH Director. 23.2.2022. https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/nih-launches-new-initiative-study-long-covid

Koronatartunnat ovat hidastaneet koronarokotustahtia. Koronarokotuksia annetaan nyt vain kymmenes osa siitä, mitä annettiin vuoden alussa. YLE Uutiset. 23.2.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12329829

Coronavirus vaccine protection was much weaker against omicron, data shows. Washington Post. 23.2.2022. https://www.washingtonpost.com/health/interactive/2022/vaccine-omicron-effectiveness/?itid=hp_pandemic

Genomic assessment of quarantine measures to prevent SARS-CoV-2 importation and transmission. Nature Communications. 23.2.2022. https://www.nature.com/articles/s41467-022-28371-z

REVIEW ARTICLE. A central role for amyloid fibrin microclots in long COVID/PASC: origins and therapeutic implications. Biochemical Journal. 23.2.2022. https://portlandpress.com/biochemj/article/479/4/537/230829/A-central-role-for-amyloid-fibrin-microclots-in

Long-term follow-up of dynamic brain changes in patients recovered from COVID-19 without neurological manifestations (Cognitive), JCI Insight. 22.2.2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8876627/

Persisting pulmonary dysfunction in pediatric post-acute Covid-19. medRxiv. 22.2.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.21.22270909v1

When Finland Decided to Open Up: A Behavioural Scientist’s Perspective. Matti Heino blog. 21.2.2022. https://mattiheino.com/2022/02/21/let-me-be-your-deja-vu/

February 21 – 28

Hemliga dokument avslöjar strategin. Svenska Dagbladet. 20.2.2022.  https://www.svd.se/hemliga-dokument-avslojar-strategin

Opinion: After the pandemic, long covid may unleash a tidal wave of health troubles. Washington Post. 20.2.2022. https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/02/20/long-covid-may-unleash-health-troubles-after-pandemic/

How Long Covid Exhausts the Body. New York Times. 19.2.2022. https://www.nytimes.com/interactive/2022/02/19/science/long-covid-causes.html

We’ll Have Herd Immunity by April. Covid cases have dropped 77% in six weeks. Experts should level with the public about the good news. Wall Street Journal. 18.2.2022. https://www.wsj.com/articles/well-have-herd-immunity-by-april-11613669731

Vil at koronasyke barn skal gå på skolen. Barn som kan smitte andre med korona kan være på skolen dersom allmenntilstanden er god. Regjeringen har gjort denne lettelsen i tiltak av hensyn til barn og unge. NRK. 18.2.2022. https://www.nrk.no/norge/vil-at-koronasyke-barn-skal-ga-pa-skolen-1.15857082

Uusi koronatrendi: Lapsipotilaiden määrä sairaaloissa kasvaa Ruotsissa ja Norjassa – tutkimuksen mukaan lapset herkempiä omikronille kuin deltalle
Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan omikroniin sairastuneet lapset joutuivat sairaalahoitoon nelinkertaisesti deltamuunnokseen verrattuna. YLE -Uutiset. 18.2.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12322753

Uusi koronatrendi: Lapsipotilaiden määrä sairaaloissa kasvaa Ruotsissa ja Norjassa – tutkimuksen mukaan lapset herkempiä omikronille kuin deltalle
Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan omikroniin sairastuneet lapset joutuivat sairaalahoitoon nelinkertaisesti deltamuunnokseen verrattuna. YLE Uutiset. 18.2.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12322753

As BA.2 subvariant of Omicron rises, lab studies point to signs of severity. CNN Health.18.2.2022.  https://edition.cnn.com/2022/02/17/health/ba-2-covid-severity/index.html

Waning 2-Dose and 3-Dose Effectiveness of mRNA Vaccines Against COVID-19–Associated Emergency Department and Urgent Care Encounters and Hospitalizations Among Adults During Periods of Delta and Omicron Variant Predominance — VISION Network, 10 States, August 2021–January 2022. CDC MMWR. 18.2.2022. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7107e2.htm?s_cid=mm7107e2_w

‘I’m an Olympic Athlete. Due to Long COVID, Now I Struggle to Walk Up a Flight of Stairs’. For COVID-19 long haulers, recovery is slow. New research may, however, explain their suffering and point to new avenues for treatment. Everyday Health. 18.2.2022. https://www.everydayhealth.com/coronavirus/mitochondrial-dysfunction-may-be-to-blame-in-long-covid-19/

Estimates of SARS-CoV-2 Omicron Variant Severity in Ontario, Canada. JAMA. 17.2.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2789408?

US has suffered more than 1m excess deaths during pandemic, CDC finds
The latest statistic hints at the breadth of Covid-19’s impact on health in the United States. Guardian 17.2.2022. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/17/us-excess-deaths-pandemic-cdc

Estimates of SARS-CoV-2 Omicron Variant Severity in Ontario, Canada. JAMA. 17.2.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2789408

Do masks really harm kids? Here’s what the science says. As more states drop mask mandates, experts explain why keeping them on in schools is still a smart move for families and teachers. National Geographic 17.2.2022. https://www.nationalgeographic.com/science/article/do-masks-really-harm-kids-heres-what-the-science-says

Koronavirustippoja laitettiin vapaaehtoisten nenään – tulokset yllättivät. Miksi toiset ovat alttiimpia tartunnalle kuin toiset, ihmettelevät tutkijat. Ilta=sanomat. 17.2.2022. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008620645.html

Grafiikat näyttävät selkeän käänteen epidemian vaarallisuudessa tammi­kuussa – katso oman ikä­ryhmäsi tiedot. Vaikka tartuntojen ilmaantuvuus moninkertaistui tammikuussa, kuolemien ilmaantuvuus jopa laski joissain ryhmissä, selviää THL:n uusista tiedoista. Helsingin Sanomat. 17.2.2022. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008617430.html?

STM:n ja THL:n tilannekatsaus koronavirustílanteesta. Valtioneuvosto. 17.2.2022. https://stm.fi/documents/1271139/110045675/STM+THL+VM+mediainfo17.2.22.FINAL.pdf/

Pandemics disable people — the history lesson that policymakers ignore
Influenza, polio and more have shown that infections can change lives even decades later. Why the complacency over possible long-term effects of COVID-19?. Nature. 16.2.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-00414-x?

Risks of mental health outcomes in people with covid-19: cohort study. BMJ. 16.2.2022. https://www.bmj.com/content/376/bmj-2021-068993?

Mask Effectiveness for Preventing Secondary Cases of COVID-19, Johnson County, Iowa, USA. CDC Emerging Infectious Diseases, nn.1.2022. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/28/1/21-1591_article

Increased Potency and Breadth of SARS-CoV-2 Neutralizing Antibodies After a Third mRNA Vaccine Dose. bioRxiv. 15.2.2022. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.02.14.480394v1

”Det mest anständiga är att åtalet läggs ner”. Jag var en av dem som erbjöds förmånen att bli testad, skriver Sven Britton, professor emeritus, om att åtal väckts för en testning för bestämning av antikroppar mot sars-cov-2. (1 kommentar). Dagens Medicin. 15.2.2022. https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/det-mest-anstandiga-ar-att-atalet-laggs-ner/

Persistent SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein Presence in the Intestinal Epithelium of a Pediatric Patient 3 Months After Acute Infection. JPGN Reports. nn.2.2022. https://journals.lww.com/jpgnr/fulltext/2022/02000/persistent_sars_cov_2_nucleocapsid_protein.9.aspx

Ilmahygienia suojaa koronatartunnoilta. Ilmavälitteisen tartunnan riskiä voidaan vähentää tieteen ja teknologian tuomien ratkaisujen avulla. Lääkärilehti. 14.2.2022. https://www.laakarilehti.fi/kliininen-tyo/ilmahygienia-suojaa-koronatartunnoilta/?public=c118ba0e51b2a0f8429a4b19c5e7a7df

CDC: COVID-19 Booster Effectiveness Wanes After Four Months.
The agency also finds that third shots prevented hospitalizations during the Omicron wave.The Scientist. 14.2.2022. https://www.the-scientist.com/news-opinion/cdc-covid-19-booster-effectiveness-wanes-after-four-months-69703?

FEATURE: Reduced brain function, immune disorder a possibility of “long COVID”. Kyodo News. 14.2.2022. https://english.kyodonews.net/news/2022/02/263518f1cd8b-feature-reduced-brain-function-immune-disorder-a-possibility-of-long-covid.html

Persistence, prevalence, and polymorphism of sequelae after COVID-19 in young adults. [testosterone] medRxiv. 13.2.2022. https://doi.org/10.1101/2022.02.11.22270836

Tutkijat varoittavat pandemian jälkeisestä sydänpommista: Riskit koholla vielä vuosi infektion jälkeen. MTV-Uutiset 12.2.2021. https://www.msn.com/fi-fi/terveysjafitness/hyvinvointi/tutkijat-varoittavat-pandemian-j%C3%A4lkeisest%C3%A4-syd%C3%A4npommista-riskit-koholla-viel%C3%A4-vuosi-infektion-j%C3%A4lkeen/ar-AATJ1uJ?ocid=winp-sf

Effectiveness of Face Mask or Respirator Use in Indoor Public Settings for Prevention of SARS-CoV-2 Infection — California, February–December 2021. CDC MMWR. 11.2.2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8830622/

Desinfioivaa UV-valaistusta voidaan käyttää myös ihmisten läsnä ollessa. Covid-19-pandemia on vauhdittanut UV-valoon perustuvan desinfiointiteknologian kehitystä ja käyttöönottoa. Mediuutiset. 11.2.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/50a72e39-7b3c-402b-8d5a-92170a0ebcc5?

Huolestuttava tieto: Koronan uskotaan lisänneen huomattavasti lasten 1. tyypin diabetesta Suomessa – “Mitään vastaavaa ei ole nähty”. MTV Uutiset. 11.2.2022. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lasten-diabetes-tapaukset-lisaantyneet-lahes-kolmanneksella-asiantuntija-voidaan-ajatella-etta-covid-jouduttaisi-tautiprosessin-etenemista/8353508

Academics: Viral Evolution Scenarios, 10 February 2022. Gov.UK. 11.2.2022. https://www.gov.uk/government/publications/academics-viral-evolution-scenarios-10-february-2022

THL: Koronastrategiaan muutos – Neljäs annos ensisijaisesti vain riskiryhmille. Neljäs rokoteannos ei toisi merkittävää lisähyötyä koko väestölle. Suoja vakavalta taudilta säilyy hyvänä kolmannen annoksen jälkeen myös omikrontartunnoissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotukset ovat yhä lääketieteellisesti perusteltuja. Mediuutiset. 11.2.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/thl-koronastrategiaan-muutos-neljas-annos-ensisijaisesti-vain-riskiryhmille/c1ff347d-76fc-40c8-b79b-e11ea5bcf9db

February 11 – 20

How well do vaccines protect against Omicron? What the data shows. Gov.UK. 10.2.2022. https://ukhsa.blog.gov.uk/2022/02/10/how-well-do-vaccines-protect-against-omicron-what-the-data-shows/

Trial By Error: My Exchange of Letters on Amygdala Retraining; That Undead Lightning Process Study (Helena Kiira, Long COVID papper critique) Virology Blog. 10.2.2022. https://www.virology.ws/2022/02/10/trial-by-error-my-exchange-of-letters-on-amygdala-retraining-that-undead-lightning-process-study/

Weekly death statistics [31 European Countries]. Eurostat. 10.2.2021.  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Weekly_death_statistics#Data_sources

Heart-disease risk soars after COVID — even with a mild case
Massive study shows a long-term, substantial rise in risk of cardiovascular disease, including heart attack and stroke, after a SARS-CoV-2 infection. Nature. 10.2.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-00403-0

Risk of persistent and new clinical sequelae among adults aged 65 years and older during the post-acute phase of SARS-CoV-2 infection: retrospective cohort study. BMJ. 9.2.2022. https://www.bmj.com/content/376/bmj-2021-068414

Omicron Has Been Found in Deer—That Should Worry Us. TIME. 9.2.2022. https://time.com/6146253/omicron-deer-covid-19/

Analyysi: Nämä 10 ristiriitaa ovat hiertäneet THL:n ja STM:n välejä
Kreeta Karvala. THL ja STM ovat olleet eri linjoilla useista keskeisistä koronatoimista yli kaksi vuotta jatkuneen koronakriisin aikana, kirjoittaa Iltalehden Kreeta Karvala. Iltalehti 8.2.2022. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/20a69937-d9c9-47b4-9c33-c6b420fe1ea6

Perspective SARS-CoV-2 infections in children: Understanding diverse outcomes. Immunity (Cell). 8.2.2022. https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S1074-7613%2822%2900043-7

Tyypin 1 diabetes on lisääntynyt korona-aikana Helsingissäkin. Syy on epäselvä ja vaatii lisätutkimuksia, mutta koronapandemiaan on ajallinen yhteys. Lääkärilehti. 8.2.2022. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/tyypin-1-diabetes-on-lisaantynyt-korona-aikana-helsingissakin/?

Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19. Nature Medicine. 7.2.2022. https://www.nature.com/articles/s41591-022-01689-3

Host genomes for the unique SARS-CoV-2 variant leaked into Antarctic soil metagenomic sequencing data. Research Square. 7.2.2022. https://www.researchsquare.com/article/rs-1330800/v1

Antihistamines for Postacute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection. The Journal for Nurse Practitioners. 7.2.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S155541552100547X

Rapid and ultrasensitive electromechanical detection of ions, biomolecules and SARS-CoV-2 RNA in unamplified samples, Nature Biomedical Engineering. 7.2.2022. https://www.nature.com/articles/s41551-021-00833-7?

Päivittyvä seuranta: Sairaanhoitopiirit tyrmäävät koululaisten säännöllisen kotitestauksen | Australia avaa rajansa helmikuun lopulla | Turkin presidentillä koronatartunta
Kerromme uusimmat tiedot koronaviruksesta tässä artikkelissa. YLE-Uutiset. 7.2.2022. https://yle.fi/uutiset/3-11942036?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp

Brief incubation, high viral shedding: COVID-19 human challenge trial results. Medical News Today. 4.2.2022. https://www.medicalnewstoday.com/articles/brief-incubation-high-viral-shedding-covid-19-human-challenge-trial-results?

Effectiveness of Face Mask or Respirator Use in Indoor Public Settings for Prevention of SARS-CoV-2 Infection — California, February–December 2021. CDC Morbidity and Mortality Weekly Report. 4.2.2022. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7106e1.htm

Alzheimer’s-like changes found in COVID patients’ brains; flu shot, mRNA booster safe together. Reuters. 4.2.2022. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/alzheimers-like-changes-found-covid-patients-brains-flu-shot-mrna-booster-safe-2022-02-04/

How a nondescript box has been saving lives during the pandemic – and revealing the power of grassroots innovation. The Conversation 3.2.2022. https://theconversation.com/how-a-nondescript-box-has-been-saving-lives-during-the-pandemic-and-revealing-the-power-of-grassroots-innovation-176779?

Complications Following SARS-CoV-2 Infection in Victoria, Australia: A Record Linkage Study. SSRN (Lancet). 3.2.2022. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4025054

SARS-CoV-2 Infections in Close Contacts of Positive Cases in the Olympic and Paralympic Village at the 2021 Tokyo Olympic and Paralympic Games. JAMA. 3.2.2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788895?

Pre-infection 25-hydroxyvitamin D3 levels and association with severity of COVID-19 illness. OLOS One. 3.2.2022. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0263069

Tutkimus: Koronavirus voi tarttua yhdestä pisarasta. Tutkijoiden mukaan kokeiden perusteella tehtiin rohkaisevia havaintoja. Iltalehti. 3.2.2022. [ep’äeettinen tutkimus] https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/4db7f55f-75d2-401b-9fab-bed077f38095

Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK. ONS. 3.2.2021. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/datasets/alldatarelatingtoprevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk?s=09

Miksi rajoituksia puretaan, vaikka korona­kuolemia kirjataan yhä kymmeniä viikossa? – ”Ei voida ajatella, että kukaan ei saa Suomessa koskaan kuolla mihinkään”, sanoo THL:n Salminen. Yhä pienempi osa koronatartunnan saaneista kuolee tautiin. Aamulehti. 2.2.2022. https://www.aamulehti.fi/koronavirus/art-2000008583714.html

Safety, tolerability and viral kinetics during SARS-CoV-2 human challenge. [Alexander van Assendelft: an unethical human experiment] Research Square. 1.2.2022. https://www.researchsquare.com/article/rs-1121993/v1

Model-Estimated Association Between Simulated US Elementary School-Related SARS-CoV-2 Transmission, Mitigation Interventions, and Vaccine Coverage Across Local Incidence Levels. JAMA. 1.2.2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35157056/

Moni uskoo, että Suomessa on tiukemmat koronarajoitukset kuin muualla – tarkistimme faktat, ja asia on lähes päinvastoin. Tämä juttu kertoo, miten Suomen tämänhetkiset rajoitukset vertautuvat Tanskaan, Saksaan, Englantiin ja Italiaan. Tällä hetkellä yhteiskuntaa avataan osassa Euroopan maita Suomea rivakammin. YLE-Uutiset. 1.2.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12297246?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2022-02-02

Koronakuolemien määrä kasvaa nopeasti – kysyimme, miksi THL laskee lukuihin muitakin kuin selkeitä koronataudin aiheuttamia kuolemia. Koronaan liittyvien kuolemien määrä ylittää pian 2 000:n rajapyykin. Suurin kuolleisuus on iäkkäillä rokottamattomilla. THL kirjaa koronakuolemiksi kuolemat, jotka ovat tapahtuneet 30 vuorokauden aikana tartunnasta. YLE-Uutiset. 1.2.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12296560?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2022-02-02

High Rates of Rapid Antigen Test Positivity After 5 days of Isolation for COVID-19. medRxiv. 1.2.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.01.22269931v1.full.pdf

Safety, tolerability and viral kinetics during SARS-CoV-2 human challenge. In Review.1.2.2022. https://www.researchsquare.com/article/rs-1121993/v1

February 1 – 10

It’s a delusion to think mass spread of Omicron will end the pandemic.Globe and Mail. 31.1.2022. https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-its-a-delusion-to-think-mass-spread-of-omicron-will-end-the-pandemic/

Transmission of SARS-CoV-2 Omicron VOC subvariants BA.1 and BA.2: Evidence from Danish Households. medRxiv. 30.1.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.28.22270044v1.full

Russia Sees Record Population Decline As Excess Deaths Hit 1M. Russia experienced its largest population decline in 2021 since the end of the Soviet Union. Moscow Times. 29.1.2022. https://www.themoscowtimes.com/2022/01/28/russias-pandemic-excess-death-toll-almost-1m-a76194

37,000 People Already Received 4th Vaccination in Hungary. Hungary today. 28.1.2022. https://hungarytoday.hu/coronavirus-covid-19-vaccines-fourth-dose-jab-booster/

Covid-19: Antibody “signature” could predict risk of long covid. BMJ. 28.1.2022. https://www.bmj.com/content/376/bmj.o245?

The COVID Project: Coronavirus in Kids Tracking and Education Project. 28.1.2022. https://www.covkidproject.org/

Nämä keinot ovat vanhentuneet koronan torjunnassa, professori sanoo – tässä pätevät
Moni lotraa edelleen käsidesin kanssa, vaikka oleellisempaa omikronin leviämisen ehkäisemisessä olisi maskin käyttäminen oikein. Iltalehti. 28.1.2022. https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/4beeae55-439a-4367-8762-24239d61be4a?

Coronaviruset hänger ofta kvar i inomhusluften – forskare uppmanar oss att vrida upp luftkonditioneringen och att använda luftrenare. Svenska YLE. 28.1.2022. https://svenska.yle.fi/a/7-10012085

Läkare med postcovid: Jag saknar den jag var. Detta är min berättelse om postcovid och den är varken unik eller allmängiltig, skriver läkaren Lisa Norén som har postcovid och är aktiv i nätverket Läkare till läkare. Hon tar upp Hanne Kjöllers uppmärksammade artiklar om postcovid och avfärdar att det är en kultursjukdom. Hon menar att sjukdomen är komplex och därför krävs det läkare med postcovidkompetens. Kvartal. 27.1.2022. https://kvartal.se/artiklar/lakare-med-postcovid-jag-saknar-den-jag-var/

THL:n Mika Salminen pohjoiselle valmiustoimikunnalle: Alueelliset toimijat ovat onnistuneet torjumaan koronaa hyvin. Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui alkuviikolla uudistuneessa kokoonpanossa ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Asiantuntijavieraana oli THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen, joka kiitti alueellisia toimijoita erinomaisesta onnistumisesta koronapandemian torjunnassa. Mun Oulu. 27.1.2022. https://www.munoulu.fi/artikkeli/-/id/thl-n-mika-salminen-pohjoiselle-valmiustoimikunnalle-alueelliset-toimijat-ovat-onnistuneet-torjumaan-koronaa-hyvin

Uusi normaali koittaa kesään mennessä, sanoo THL:n Mika Salminen – tätä se tarkoittaa. Kaikki merkit viittaavat siihen, että uusi normaali on kulman takana: se tarkoittaa ensi kesänä suurten ja perinteisten kesäfestivaalien paluuta. Iltalehti. 27.1.2022. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/cd4b87e6-19e4-4f0e-8603-5b4f727c372a

Asiantuntijan mukaan olemme koronapandemian loppuvaiheilla, mutta sinänsä korona ei koskaan lopu. Koronapandemia päättyy eri paikoissa eri aikaan, mutta epidemiologi Jussi Sanen mukaan pandemiassa ollaan jo loppuvaiheilla. HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen ei kuitenkaan halua olla ylioptimistinen.YLE-Uutiset. 27.1.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12288922?

 

Turkulainen hammastahna-suuvesi covid-19-infektiota vastaan sai patentin Yhdysvalloissa.
Yhtiön mukaan koronaa vastaan toimiva hammastahna-suuvesi perustuu elimistön oman kemiallisen puolustusmekanismin vahvistamiseen. Mediuutiset. 27.1.2022. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/8f2511e1-86f7-499e-8195-d9c95ea05583?

The Covid Resilience Ranking. The Best and Worst Places to Be as We Learn to Live With Covid. Bloomberg. 27.1.2022. https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/?

Implication of COVID-19 on Erythrocytes Functionality: Red Blood Cell Biochemical Implications and Morpho-Functional Aspects. Int J Mol Sci. 27.1.2022. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/4/2171/htm

A second version of omicron is spreading. Here’s why scientists are on alert. NPR. 27.1.2022. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2022/01/27/1076123109/new-covid-variant-omicron-ba-2

Satasairaalan henkilöstöllä todettu runsaasti koronatartuntoja – Leikkauksia joudutaan perumaan. Kiireelliset toimenpiteet ja päivystysleikkaukset toteutetaan poikkeustilanteesta huolimatta normaalisti. Satakunnan Kansa. 26.1.2022.  https://www.satakunnankansa.fi/koronainfo/art-2000008569067.html

Neutralizing immunity in vaccine breakthrough infections from the SARS-CoV-2 Omicron and Delta 2 variants. medRxiv. 26.1.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.25.22269794v1.full.pdf

When will the COVID-19 pandemic end? 4 essential reads on past pandemics and what the future could bring. The Conversation. 26.1.2022. https://theconversation.com/when-will-the-covid-19-pandemic-end-4-essential-reads-on-past-pandemics-and-what-the-future-could-bring-175587?

Alueelliset toimijat ovat onnistuneet torjumaan koronaa, totesi Mika Salminen Pohjois-Suomen alueellisessa valmiustoimikunnassa.
Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 25.1.2022 uudistuneessa kokoonpanossa ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Asiantuntijavieraana oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen, joka kiitti alueellisia toimijoita erinomaisesta onnistumisesta koronapandemian torjunnassa. Aluehallintovirasto. 25.1.2022. https://www.sttinfo.fi/tiedote/alueelliset-toimijat-ovat-onnistuneet-torjumaan-koronaa-totesi-mika-salminen-pohjois-suomen-alueellisessa-valmiustoimikunnassa?publisherId=69818103&releaseId=69930577

The Real-time Assessment of Community Transmission (REACT) programme is one of the largest, most significant pieces of research looking at how the COVID-19 pandemic is progressing in England. Imperial College. 25.1.2022. https://www.imperial.ac.uk/medicine/research-and-impact/groups/react-study/real-time-assessment-of-community-transmission-findings/

The study is being carried out by a world-class team of scientists, clinicians and researchers at Imperial College London, in partnership with Ipsos MORI, and was commissioned by the Department of Health and Social Care. Explore our study’s findings below.

Neutralizing immunity in vaccine breakthrough infections from the SARS-CoV-2 Omicron and Delta variants. medRxiv. 25.1.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.25.22269794v1.full.pdf

Close relatives of MERS-CoV in bats use ACE2 as their functional receptors, bioRxiv.25.1.2022. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.24.477490v1.full.pdf

COVID-19: endemic doesn’t mean harmless. Rosy assumptions endanger public health — policymakers must act now to shape the years to come. Nature. 24.1.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-00155-x

Parties may lead to his downfall, but is this the worst of what Johnson has done? BMJ. 24.1.2022. https://www.bmj.com/content/376/bmj.o196?

Multiple early factors anticipate post-acute COVID-19 sequelae. Cell. 24.1.2022. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00072-1#figs1

Disease severity during SARS-COV-2 reinfection: a nationwide study. J of Infection. 24.1.2022. https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(22)00010-X/fulltext

COVID-19: endemic doesn’t mean harmless. Rosy assumptions endanger public health — policymakers must act now to shape the years to come. Nature. 24.1.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-022-00155-x

T cell apoptosis characterizes severe Covid-19 disease. Cell death and differentiation. 22.1.2022. https://www.nature.com/articles/s41418-022-00936-x

Variation in excess all-cause mortality by age, sex, and province during the first wave of the COVID-19 pandemic in Italy. Scientific Reports. 20.1.2022. https://www.nature.com/articles/s41598-022-04993-7

Functional evaluation of the P681H mutation on the proteolytic activation of the SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 (Alpha) spike. iScience. 21.1.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004221015595?

“Hengitysilma paremmaksi ja FFP2-maskit kasvoille” – fysiikka ei erehdy, koronan torjunnassa on otettava uusi askel. Pandemian alkuvaiheessa monet asiantuntijat ja poliitikot uskoivat vahvasti myyttiin, etteivät virukset leviä ensisijaisesti hengitysilmassa vaan kosketustartunnan kautta. Fyysikot toivat kuitenkin jo pandemian alkuvaiheessa esille, että korona leviää voimakkaimmin nimenomaan hengitysilmassa. Virusta täytyykin jatkossa torjua rokotusten ohella ennen kaikkea hengitysilman laatuun keskittymällä, kirjoittaa apulaisprofessori Ville Vuorinen. MustRead. 21.1.2022. https://www.mustread.fi/artikkelit/hengitysilma-paremmaksi-ja-ffp2-maskit-kasvoille-fysiikka-ei-erehdy-koronan-torjunnassa-on-otettava-uusi-askel/?

Ville Vuorinen: Hengitysilman parantaminen on avain pandemian torjuntaan. Korona leviää ilmateitse, ja siksi sitä ei pysäytetä käsien pesulla, sanoo apulaisprofessori Ville Vuorinen. Paukut pitäisi pistää ilmahygieniaan, ja siinä tarvitaan sekä tehokasta ilmanvaihtoa että oikeanlaisia maskeja.  A” Uutiset 21.1.2022. https://www.aalto.fi/fi/uutiset/ville-vuorinen-hengitysilman-parantaminen-on-avain-pandemian-torjuntaan

January 21 – 31

Outpatient treatment of Covid-19 and the development of Long Covid over 10 months: A
2 multi-center, quadruple-blind, parallel group randomized phase 3 trial. SSEN. 20.1.2022. https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=767068083087001028017106089075000103054050034080045061126006095094000092113122092124011002034032054015113005121112075072068114107041047029074101005084064101099029104051055083096082005015113108088014082123075109010030097096020093084111010090066083127102&EXT=pdf&INDEX=TRUE

From pandemic to endemic? What 2022 might mean for COVID-19. World Economic Forum. 19..1.2022. https://www.weforum.org/agenda/2022/01/covid-19-pandemic-2022-what-next-expert-voices-from-davos/

Rapid vigilance and episodic memory decrements in COVID-19 survivors. Brain Communications. 19.1.2022. https://academic.oup.com/braincomms/article/4/1/fcab295/6511053?login=false

Ilmanvaihto-ohjeistus varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tilojen käytöstä vastaaville. THL. 19.1.2021. https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/koronavirus-ja-sisailman-turvallisuus/ilmanvaihto-ohjeistus-varhaiskasvatuksen-opetuksen-ja-koulutuksen-tilojen-kaytosta-vastaaville

Differences in environmental stability among SARS-CoV-2 variants of concern: Omicron has higher stability. bioRxiv. 19.1.2022. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.18.476607v1.full

SARS-CoV-2 breakthrough infections elicit potent, broad, and durable neutralizing antibody responses. Cell. 19.1.2022. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00069-1#relatedArticles

Biden Will Give Away Free N95 Masks at Pharmacies and Health Centers. TIME. 19.1.2022. https://time.com/6140223/biden-free-n95-masks/?utm_medium=email&utm_source=sfmc&utm_campaign=newsletter+coronavirus+default+ac&utm_content=+++20220119+++body&et_rid=149179605&lctg=149179605

Respiratory viruses that hijack immune mechanisms may have Achilles’ heel. Phys.org. 18.1.2022. https://phys.org/news/2022-01-respiratory-viruses-hijack-immune-mechanisms.html

Incidence of Type 1 Diabetes in Children and Adolescents During the COVID-19 Pandemic in Germany: Results From the DPV Registry. Diabetes Care. 17.1.2022. https://diabetesjournals.org/care/article-abstract/doi/10.2337/dc21-0969/139385/Incidence-of-Type-1-Diabetes-in-Children-and?redirectedFrom=fulltext

Israel Finds Fourth COVID Booster is only ‘Partially Effective,’ Vast Majority of Hospitalised Omicron Patients Are Unvaccinated.  Health Policy Watch. 17.1.2022. https://healthpolicy-watch.news/israel-fourth-covid-booster-ineffective/

Tamperelaisyritys sai luvan koronakeksinnölleen: puhallustesteri antaa alle minuutissa tiedon koronatartunnasta. Suomessa kehitetty puhallustesteri mittaa uloshengityksestä koronainfektion aiheuttamia yhdisteitä. YLE-Uutiset. 17.1.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12273307?

Kannanotto: Valmiuslaki ei takaa terveydenhuollon kantokykyä. Nuorten Lääkärien Yhdistys. 17.1.2022. https://www.nly.fi/kannanotto-valmiuslaki-ei-takaa-terveydenhuollon-kantokykya/

Hen­gi­tys­suo­jai­met toi­mi­vat, vaikka jotkut muuta väit­tä­vät­kin [Ari Laaksonen]. Kaleva. 16.1.2022.  https://www.kaleva.fi/hengityssuojaimet-toimivat-vaikka-jotkut-muuta-vai/4249701

Excess mortality in 2020-2021 % change compared with 2016-2019 average. Eurostat Statistics explained. nn.1.2022. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Excess_Mortality_Update_DEC2021GIF.gif

Risk factors and disease profile of post-vaccination SARS-CoV-2 infection in UK users of the COVID Symptom Study app: a prospective, community-based, nested, case-control study. Lancet Infectious Diseases. NN.1.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309921004606

With COVID-19, Air Is Both the Problem and the Solution. SARS-CoV-2 can linger in the air. Dealing with it can be relatively easy, but first, we have to admit we have a problem McGill. 15.1.2022. https://www.mcgill.ca/oss/article/covid-19/covid-19-air-both-problem-and-solution

One in nine recent virus cases in Israel are reinfections — report. High proportion of those who recovered and were then reinfected were at least partially vaccinated; officials believe confirmed daily cases will reach 100,000 in coming days. Times of Israel. 15.1.2022. https://www.timesofisrael.com/one-in-nine-recent-virus-cases-in-israel-are-reinfections-report/

A LITERATURE REVIEW AND META-ANALYSIS OF THE EFFECTS OF LOCKDOWNS ON COVID-19 MORTALITY. Studies in Applied Economics. NN.1.2022. extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/01/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf

Immune boosting by B.1.1.529 (Omicron) depends on previous SARS-CoV-2 exposure. Science 14.1.2022. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq1841

Risk for Newly Diagnosed Diabetes >30 Days After SARS-CoV-2 Infection Among Persons Aged <18 Years — United States, March 1, 2020–June 28, 2021. CDC. 14.1.2022. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7102e2.htm

Weekly epidemiological update: Omicron variant of concern (VOC) – week 2 (data as of 13 January 2022) EU/EEA. ECDC. 14.1.2022. https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/weekly-epidemiological-update-omicron-variant-concern-voc-week-2-data-13-january-2022

COVID-19 starkly increases pregnancy complications, including stillbirths, among the unvaccinated, Scottish study shows. Separate study finds timing of infection during pregnancy predicts prematurity. Science. 14.1.2022. https://www.science.org/content/article/covid-19-starkly-increases-pregnancy-complications-including-stillbirths-among?

Immunological dysfunction persists for 8 months following initial mild-to-moderate SARS-CoV-2 infection. nature immunology. 13.1.2022. https://www.nature.com/articles/s41590-021-01113-x

Covid-19: Peak of viral shedding is later with omicron variant, Japanese data suggest. BMJ. 13.1.2022. https://www.bmj.com/content/376/bmj.o89

Comparison of serum neurodegenerative biomarkers among hospitalized COVID-19 patients versus non-COVID subjects with normal cognition, mild cognitive impairment, or Alzheimer’s dementia. Alzheimer’s Association. 13.1.2022. https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12556

Covid-19: Peak of viral shedding is later with omicron variant, Japanese data suggest. BMJ. 13.1.2022. https://www.bmj.com/content/376/bmj.o89

Immunological dysfunction persists for 8 months following initial mild-to-moderate SARS-CoV-2 infection. Nature Immunology. 13.1.2022. https://www.nature.com/articles/s41590-021-01113-x

The effectiveness of vaccination against long COVID. A rapid evidence briefing. UK Health Security Agency. 12.1.2022. https://ukhsa.koha-ptfs.co.uk/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=fe4f10cd3cd509fe045ad4f72ae0dfff

Covid-19 control measures and common paediatric infections. BMJ. 12.1.2022.  https://doi.org/10.1136/bmj.n3093

Analyzing natural herd immunity media discourse in the United Kingdom and the United States. [Great Barrington Declaration, False balance in media coverage]. PLOS Global Public Health. 12.1.2022. https://journals.plos.org/globalpublichealth/article?id=10.1371/journal.pgph.0000078

Indirect effects of the covid-19 pandemic on childhood infection in England: population based observational study. BMJ. 12.1.2022. https://doi.org/10.1136/bmj-2021-067519

Why we need to wear better masks. [Risk of COVID-19 infection between infected and non-infected individuals with different mask combinations – N95 ]  AXIOS. 11.1.2022. https://www.axios.com/2022/01/11/n95-mask-protection-covid

Slow the Spread? Speeding It May Be Safer. Tamping down on Omicron may increase the risk of an ‘antigenic shift’ to a far deadlier supervariant. Wall Street Journal. 10.1.2022. https://www.wsj.com/articles/speeding-it-may-be-safer-omicron-mandates-antigenic-drift-shift-covid-supervariant-mask-social-distancing-lockdown-vaccine-11641847062

The Dynamics of SARS-CoV-2 Infectivity with Changes in Aerosol. Microenvironment.  medRxiv. 10.1.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.08.22268944v1.full.pdf

Covid loses 90% of ability to infect within 20 minutes in air – study
Exclusive: Findings highlight importance of short-range Covid transmission. The Guardian. 11.1.2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jan/11/covid-loses-90-of-ability-to-infect-within-five-minutes-in-air-study

WHO: Jatkuvissa tehosterokotuksissa ei järkeä
Maailman terveysjärjestön mukaan tarvitaan rokote, joka ehkäisee tartuntoja. Iltalehti. 11.1.2022. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/5ca307c8-7c15-4476-a361-b544d3b9e77e?

January 11 – 20 

Slow the Spread? Speeding It May Be Safer. Tamping down on Omicron may increase the risk of an ‘antigenic shift’ to a far deadlier supervariant. WSJ Opinnon. 10.1.2022. https://www.wsj.com/articles/speeding-it-may-be-safer-omicron-mandates-antigenic-drift-shift-covid-supervariant-mask-social-distancing-lockdown-vaccine-11641847062

The Dynamics of SARS-CoV-2 Infectivity with Changes in Aerosol Microenvironment. medRxiv. 10.1.2022.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.08.22268944v1

Infectious viral load in unvaccinated and vaccinated patients infected with SARS-CoV-2 WT, Delta and Omicron. MedRxiv. 10.1.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.10.22269010v1

Liikuntaväki huolissaan lasten harrastusten rajoituksista – THL:n Tervahauta: Hyödyt vähäiset, haitat suuret. Viranomaisten toimia pidetään poukkoilevana ja rajoituskaavailuja epäreiluina lasten ja nuorten kannalta. Lajiliittojen johtajat pelkäävät koko ikäluokan menettämistä. YLE-Uutiset. 8.1.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12263002?

Mild respiratory SARS-CoV-2 infection can cause multi-lineage cellular dysregulation and myelin loss in the brain. bioRxiv. 10.1.2022. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.07.475453v1.full

Hospitals Are in Serious Trouble. Omicron is inundating a health-care system that was already buckling under the cumulative toll of every previous surge. Atlantic. 7.1.2022. https://www.theatlantic.com/health/archive/2022/01/omicron-mild-hospital-strain-health-care-workers/621193/

STM:n asiantuntija­ryhmä: Korona voi ilmetä pitkäkestoisena joka toisella aikuisella – HS seurasi tiedotus­tilaisuutta. Uupumus, hengenahdistus ja kognitiiviset häiriöt yleisiä oireita. Helsingin Sanomat. 7.1.2022. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008523531.html

Immunity against Omicron from breakthrough infection could be a matter of timing. Laboratory studies hint that a longer interval between vaccination and infection is better than a shorter one. Nature. 7.1.2022.  https://www.nature.com/articles/d41586-022-00004-x?

Risk Factors for Severe COVID-19 Outcomes Among Persons Aged ≥18 Years Who Completed a Primary COVID-19 Vaccination Series — 465 Health Care Facilities, United States, December 2020–October 2021. CDC Morbidity and Mortality Weekly Report. 7.1.2022. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7101a4.htm

How to Think About Covid Data Right Now. New York Times. 7.1.2022. https://www.nytimes.com/interactive/2022/01/07/us/covid-data-explained.html

Higher viral load and infectivity increase risk of aerosol transmission for Delta and Omicron variants of SARS-CoV-2. Swiss Medical Weekly. 6.1.2021. https://smw.ch/article/doi/smw.2022.w30133

Virologian professori: Maskien käyttö on nyt tärkeämpää kuin koskaan – Tilanne pääkaupunkiseudulla ”kuin Lontoossa”.  Uusi Suomi. 6.1.2022.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/virologian-professori-maskien-kaytto-on-nyt-tarkeampaa-kuin-koskaan-tilanne-paakaupunkiseudulla-kuin-lontoossa/488a3898-2b85-4b5a-ab09-edb16d5ad59f

Comprehensive Chemosensory Psychophysical Evaluation of Self-reported Gustatory Dysfunction in Patients With Long-term COVID-19. A Cross-sectional Study. JAMA Network. 6.1.2022. https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/fullarticle/2787787?

A National Strategy for the “New Normal” of Life With COVID. JAMA Network. 6.1.2022.  https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2787944

Gut microbiota dynamics in a prospective cohort of patients with post-acute COVID-19 syndrome. BMJ / Gut. 5.1.2022. https://gut.bmj.com/content/early/2022/01/05/gutjnl-2021-325989

South African scientist thinks she may have solved the mystery of long COVID-19, which afflicts 100M people. A recent study by Resia Pretorius and her team at Stellenbosch University in South Africa suggests that long COVID-19 may be triggered by microclots. The Hill. 5.1.2022. https://thehill.com/changing-america/well-being/medical-advances/588443-south-african-scientist-thinks-she-may-have

Association between vaccination status and reported incidence of post-acute COVID-19 symptoms in Israel: a cross-sectional study of patients tested between March 2020 and November 2021. medRxiv. 5.1.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.05.22268800v2

Practical Indicators for Risk of Airborne Transmission in Shared Indoor Environments and Their Application to COVID-19 Outbreaks. Environmental Science & Technology. 5.1.2022. https://doi.org/10.1021/acs.est.1c06531

Residual SARS-CoV-2 viral antigens detected in GI and hepatic tissues from five recovered patients with COVID-19. @IanRicksecker, A Duke pathology study in Singapore “detected SARS-CoV-2 .. in the colon, appendix, ileum, haemorrhoid, liver, gallbladder and lymph nodes .. suggesting widespread multiorgan involvement of the viral infection.” The same study found “evidence of residual virus in .. tissues during the convalescent phase, up to 6 months after recovery, in a non-postmortem setting,” suggesting that “a negative swab result might not necessarily indicate complete viral clearance from the body.” Gut. 5.1.2022.  gut.bmj/content/gutjnl-2021-324280.full.pdf

Discordant SARS-CoV-2 PCR and Rapid Antigen Test Results. When Infectious: A December 2021 Occupational Case Series. medRxiv. 5.1.2022. Discordant SARS-CoV-2 PCR and Rapid Antigen Test Results When Infectious: A December 2021 Occupational Case Series (medrxiv.org)

By wearing face masks in schools, students protect their learning, families and long-term health. Flawed or unrepresentative studies promote the view that masks are ineffective or harmful. But at times when Covid case rates are high, they’re one of our best options. iNews. 5.1.2022. https://inews.co.uk/opinion/by-wearing-face-masks-in-schools-students-protect-their-learning-families-and-long-term-health-1381627

Practical Indicators for Risk of Airborne Transmission in Shared Indoor Environments and Their Application to COVID-19 Outbreaks. Environ Sci Technol. 5.1.2022. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c06531

Early Israeli findings show fivefold boost from fourth COVID vaccine dose. CIDRAP, University of Minnesota. 4.1.2022. https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2022/01/early-israeli-findings-show-fivefold-boost-fourth-covid-vaccine-dose

Viikoittaiset tilastot kuolleista julkaistaan jatkossa kerran kuukaudessa. Tilastokeskus. 4.1.2022. https://www.stat.fi/uutinen/viikoittaiset-tilastot-kuolleista-julkaistaan-jatkossa-kerran-kuukaudessa

Long Covid: why do some people have symptoms months after infection? Researchers say more than 100m suffer ill effects for at least 12 weeks. Financial Times. 4.1.2022. https://www.ft.com/content/ed89cad2-6f82-44f0-b01d-c4490e4a7372?shareType=nongift

A framework for reconstructing SARS-CoV-2 transmission dynamics using excess mortality data. (Iran) medRxiv. 4.1.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.04.21264540v2.full.pdf

Mapping the antigenic diversification of SARS-CoV-2. medRxiv. 3.1.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.03.21268582v1

Covid-19: An urgent call for global “vaccines-plus” action. BMJ. 3.1.2022. https://www.bmj.com/content/376/bmj.o1

Superspreading: Insufficient ventilation led to a probable long-range airborne transmission of SARS-CoV-2 on two buses. Buiding and Environment. NN.1.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132321008118?via%3Dihub

The hyper-transmissible SARS-CoV-2 Omicron variant exhibits significant antigenic change, vaccine escape and a switch in cell entry mechanism.  @IanRicksecker, Luckily, the University of Glasgow found that “Whilst Delta is optimised for fusion at the cell surface, Omicron .. achieves entry through endosomal fusion. This switch .. offers [an] explanation for [its] reduced syncytia formation.”1.1.2022. https://t.co/lsAwufl6dl

What is an N95 respirator? N95DECON Publications. 2022. https://www.n95decon.org/publications

2022 January 1 – 10

Tutkija HS:lle: Tällainen on koronan “superimmuniteetti”
Rokotetutkimuskeskuksen johtajan  (Mikko Rämet) mukaan immuniteetti voi vaikuttaa jopa koko elämän ajan. Verkkouutiset. 31.12.2021. https://www.verkkouutiset.fi/a/tutkija-hslle-tallainen-on-koronan-superimmuniteetti/#8abf9fd5

 

Are People Optimistically Biased about the Risk of COVID-19 Infection? Lessons from the First Wave of the Pandemic in Europe. Int J Environ Res Public Health. 31.12.2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8744599/

Studies suggest why omicron is less severe: It spares the lungs. The Seattle Times. 31.12.2021. https://www.seattletimes.com/nation-world/studies-suggest-why-omicron-is-less-severe-it-spares-the-lungs/

Travelers infected one another across hallway in Covid-19 quarantine facility, New Zealand research shows. CNN Travel. 31.12.2021. https://edition.cnn.com/2021/12/30/health/new-zealand-covid-facility-transmission/index.html

Paradoxical sex-specific patterns of autoantibody response to SARS-CoV-2 infection. @IanRicksecker, Those warnings have since been proven by discovery of autoimmune features. This study of 177 Los Angeles healthcare workers found that all had persistent self-attacking antibodies at least 6 months after infection, regardless of illness severity. J Translational Medicine. 30.12.2021. https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-021-03184-8

Covid-19: Is it safe to reduce the self-isolation period? BMJ. 30.12.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n3164?

Taiwan rejects US CDC guidance on 5-day quarantine. Some Omicron cases still infectious up to 12 days after testing positive. Taiwan News. 30.12.2021. https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4393548

Rekord bei Corona-Neuinfektionen. Die Pandemie erreicht in der Schweiz und weltweit einen neuen Höhepunkt. Mehr als 17’600 Ansteckungen innert 24 Stunden – und das dürfte erst der Anfang einer riesigen Welle in der Schweiz sein. Welche Länder ebenfalls stark betroffen sind. BaZ. 29.12.2021. https://www.bazonline.ch/die-pandemie-erreicht-in-der-schweiz-und-weltweit-einen-neuen-hoehepunkt-318445720632?

The SARS-CoV-2 B.1.1.529 Omicron virus causes attenuated infection and disease in mice and hamsters. Research Square. 29.12.2021. https://www.researchsquare.com/article/rs-1211792/v1

Omikron voi todella olla lievempi – Tutkija: Ihan huippua. Akatemiatutkijan mukaan uusi virusmuunnos ei ilmeisesti pääse leviämään yhtä tuhoisasti keuhkoissa kuin aiempi delta. Verkkouutiset. 29.12.2021. https://www.verkkouutiset.fi/omikron-voi-todella-olla-lievempi-tutkija-ihan-huippua/#773fc543

HUSin ylilääkäri ehdottaa erillisten koronasairaaloiden perustamista Suomeen. Ylilääkäri Eero Hirvensalon mukaan sairaalat olisi mahdollista perustaa terveydenhuollon niukoista resursseista huolimatta, jos mukana olisi useita toimijoita ja soveltuvilta osin yksityinen terveydenhuolto. YLE Uutiset. 29.12.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12248864?

Can COVID-19 alter your personality? Here’s what brain research shows. Alzheimer’s, Parkinson’s, and traumatic brain injury can cause changes in behavior by altering brain anatomy. Now it seems the coronavirus can too. National Geographic. 29.12.2021. https://www.nationalgeographic.com/science/article/can-covid-19-alter-your-personality-heres-what-brain-research-shows?cmpid=org=ngp::mc=social::src=twitter::cmp=editorial::add=tw20211229science-sciencecovidpersonalitydisorder&linkId=146317189

CDC shortens recommended Covid-19 isolation and quarantine time. CNN Health. 28.12.2021. https://edition.cnn.com/2021/12/27/health/cdc-covid-quarantine-isolation-shortened-recommendation/index.html?

Intranasal inhibitor blocks omicron and other variants of SARS-CoV-2. Research Square. 28.12.2021. https://www.researchsquare.com/article/rs-1196079/v1

Combined triple treatment of fibrin amyloid microclots and platelet pathology in individuals with Long COVID/ Post-Acute Sequelae of COVID-19 (PASC) can resolve their persistent symptoms. @IanRicksecker, [COVID-19] also causes microclots: “Fibrin(ogen) amyloid microclots and platelet hyperactivation [were] observed in [Long COVID] patients,” in this work by Stellenbosch University of South Africa, which also explored potential treatments. Research Square.  28.12.2021. https://www.researchsquare.com/article/rs-1205453/v1

Risk of Cardiovascular Events after Covid-19: a double-cohort study. (@IanRicksecker) Oregon Health & Science University found that “symptomatic or asymptomatic SARS-CoV-2 infection is associated with increased risk of [fatal] cardiovascular outcomes and has causal effect on all-cause mortality.” medRxiv. 27.12.2021. https://doi.org/10.1101/2021.12.27.21268448

Omicron infection enhances neutralizing immunity against the Delta variant. medRxiv. 27.12.2021.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.27.21268439v1.full

Emeritusprofessori: Visiiri suojaa koronalta kuin aurinkolasit HIV:lta. Verkkouutiset. 27.12.2021. https://www.verkkouutiset.fi/emeritusprofessori-visiiri-suojaa-koronalta-yhta-hyvin-kuin-aurinkolasit-hivlta/#773fc543

Characterizing Long COVID in an International Cohort: 7 Months of Symptoms and Their Impact. medRxiv. 27.12.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.24.20248802v2

Coronavirus Can Persist for Months After Traversing Body. BloombergQuint. 26.12.2021. https://www.bloombergquint.com/coronavirus-outbreak/coronavirus-can-persist-for-months-after-traversing-entire-body.

The omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2 variant of concern does not readily infect Syrian hamsters. bioRxiv. 26.12.2021.  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.24.474086v1

Aerosol generation during general anesthesia is comparable to coughing: An observational clinical study. Acta Anesthesiologica Scandinavica. 24.12.2021.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aas.1402

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England. Technical briefing 33. UK Health Security Agency. 23.12.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1043807/technical-briefing-33.pdf

Covid-19: Early studies give hope omicron is milder than other variants. BMJ. 23.12.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n3144?

Helsinki GSE:n Tilannehuoneen selvitys: Rokotukset suojaavat lapsia tehokkaasti tartunnoilta – 11-vuotiailla jopa kaksinkertainen määrä tartuntoja 12-vuotiaisiin verrattuna.  Helsinki Graduate School of Economics. 23.12.2021. https://www.helsinkigse.fi/corona/helsinki-gsen-tilannehuoneen-selvitys-rokotukset-suojaavat-lapsia-tehokkaasti-tartunnoilta-11-vuotiailla-jopa-kaksinkertainen-maara-tartuntoja-12-vuotiaisiin-verrattuna/

Coronavirus disease (COVID-19): How is it transmitted? How does COVID-19 spread between people? WHO. 23.12.2021. https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted

Medical technologies have been central to US pandemic response – but social behaviors matter just as much. The Conversation. 22.12.2021. https://theconversation.com/medical-technologies-have-been-central-to-us-pandemic-response-but-social-behaviors-matter-just-as-much-171587?

Kannattaako oireettoman tehdä koti­testi? Pitääkö lapset testata ennen iso­vanhempien tapaamista? 10 kysymystä ja vastausta toisesta koronajoulusta. Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkusen mukaan kotitestejä voi hyvin käyttää lieväoireisessa taudissa. Kotitestistä saatuun negatiiviseen tulokseen pitää kuitenkin suhtautua pienellä varauksella. Helsingin Sanomat. 22.12.2021. https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000008492207.html

11 Early Signs of Dementia. healthline. 22.12.2021. https://www.healthline.com/health/dementia/early-warning-signs

How The Koch Network Hijacked The War On Covid [GBD, Trump]. CMD. 22.12.2021. https://www.exposedbycmd.org/2021/12/22/how-the-koch-network-hijacked-the-war-on-covid/

What now for Sweden and covid-19? BMJ. 22.12.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n3081?

Covid News: What the U.S. Vaccination Campaign Looks Like One Year On. Pfizer said a combination of pills reduced the risk of hospitalization and death by 89 percent if given within three days of the onset of symptoms. New York Times. 21.12.2021. https://www.nytimes.com/live/2021/12/14/world/covid-omicron-vaccines#pfizer-covid-pill-paxlovid

In world first, Israel set to give 4th COVID shot to over 60s, at-risk groups. Hailing recommendation by panel of health experts, Bennett orders swift roll-out of extra vaccine booster for people over 60, immunocompromised and health care workers. The Times of Israel. 21.12.2021. https://www.timesofisrael.com/health-ministry-panel-recommends-fourth-covid-shot-for-at-risk-groups/?

Viranomainen määräsi yleisötilaisuudet säppiin – Kirkko vetää omaa linjaa: joulukirkot järjestetään. “Älytön päätös tässä vaiheessa.” Salon seurakunnassa kritisoidaan tuomiokapitulin ohjetta. Kirkon mukaan uskonnon harjoittaminen auttaa ihmisiä jaksamaan pandemiassa. Suomen Kuvalehti. 21.12.2021. https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/viranomainen-maarasi-yleisotilaisuudet-sappiin-kirkko-vetaa-omaa-linjaa-joulukirkot-jarjestetaan/?

Koronarajoitukset kiristymässä. Useat alueet ovat tiedottaneet rajoitussuosituksista. Lääkärilehti. 21.12.2021. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/koronarajoitukset-kiristymassa/?public

December 21 – 31 

SARS-CoV-2 infection and persistence throughout the human body and brain. Research Square. 20.12.2021. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1139035/v1

Avoin kirje päättäjille: Omikronin torjunta vaatii kiireellisiä rajoitustoimia. Eroonkoronasta. 20.12.2021. https://www.eroonkoronasta.fi/avoin-kirje-paeaettaejille-omikronin-torjunta-vaatii-kiireellisiae-rajoitustoimia/#s_allekirjoittajat

SARS-CoV-2 infection and persistence throughout the human body and brain. Research Square. 20.12.2021. https://assets.researchsquare.com/files/rs-1139035/v1_covered.pdf?c=1640020576

Teholla 63 koronapotilasta – tehohoidon koordinaattorit: Hallituksen tehtävä rajuja päätöksiä ja heti. Professori Matti Reinikainen arvioi, että Suomeen vasta tuloaan tekevä omikron työllistää sairaaloita arvioitua enemmän. Etelä-Afrikassa virus on jyllännyt nuorten keskuudessa. YLE-Uutiset. 20.12.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12239558?

Multisystem Inflammatory Syndrome in Children by COVID-19 Vaccination Status of Adolescents in France. JAMA Network. 20.12.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2787495

Multifactorial seroprofiling dissects the contribution of pre-existing human coronaviruses responses to SARS-CoV-2 immunity. nature. 18.12.2021. https://www.nature.com/articles/s41467-021-27040-x

Ministeri Krista Kiuru: Hätä­jarrusta on päätettävä jo ensi viikolla ja rajoitus­toimia on lisättävä merkittävästi. Kiuru toivoo, että Italian tapaan Suomi alkaa vaatia myös eurooppalaisilta ennen maahan tuloa otettua koronatestitodistusta. Helsingin Sanomat. 18.12.2021. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008474448.html

Status på omikron-varianten (B.1.1.529) pr. Statens Serum Institut finder et stadigt stigende antal omikron tilfælde i Danmark. Samlet er der nu fundet 11.559 tilfælde af smitte med virus-varianten omikron. Alle fakta om forekomsten af omikron i Danmark udsendes nu i en daglig rapport. Statens SerumInstitut. 17.12.2021. https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/status-pa-omikron-varianten-b11529-pr-171221

Omicron largely evades immunity from past infection or two vaccine doses. Imperial College. 17.12.2021. https://www.imperial.ac.uk/news/232698/omicron-largely-evades-immunity-from-past/

How Omicron Evades Natural Immunity, Vaccination, And Monoclonal Antibody Treatments. Forbes. 17.12.2021. https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2021/12/17/how-omicron-evades-natural-immunity-vaccination-and-monoclonal-antibody-treatments/?sh=d4e595f60e08

CDC recommends Pfizer, Moderna vaccines over J&J’s. CNN Health. 17.12.2021. https://edition.cnn.com/2021/12/16/health/johnson-vaccine-acip-recommendation-mrna-preferred/index.html

Vaccine inequality may undermine the booster programme. BMJ. 17.12.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n3118

Huonossa sisäilmassa koronatartunnan voi saada minuuteissa – tehokas tuuletus laskee riskiä luultua enemmän, kertoo VTT:n tuore tutkimus. Mitä enemmän huonetilassa on viruksia, sitä suurempi on riski taudin leviämisestä. Tuulettamalla viruspitoisuudet tippuvat tutkijoiden mukaan jopa 90 prosenttia. YLE-Uutiset. 16.12.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12231997?

Report 48 – The value of vaccine booster doses to mitigate the global impact of the Omicron SARS-CoV-2 variant. Imperial College. 16.12.2021. https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-48-global-omicron/

The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood-brain barrier in mice. @IanRicksecker The virus appears to be able to cross the blood-brain barrier and cause significant neurological damage. The ability of the spike protein to cross the blood-brain barrier was demonstrated in mice at the University of Washington. Nature Neuroscience. 16.12.2021.  https://doi:10.1038/s41593-020-00771-8.

Report 49 – Growth, population distribution and immune escape of Omicron in England. Imperial College. 16.12.2021. https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-49-Omicron/

Missed shots: Science revisits its 2020 Breakthrough of the Year. The COVID-19 vaccine rollout was a spectacular success—and a stunning tragedy. Science . 16.12.2021. https://www.science.org/content/article/missed-shots-science-revisits-its-2020-breakthrough-year?

A tantalizing clue to why omicron is spreading so quickly. NPR. 15.12.2021. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/12/15/1064597592/a-tantalizing-clue-to-why-omicron-is-spreading-so-quickly

HKUMed finds Omicron SARS-CoV-2 can infect faster and better than Delta in human bronchus but with less severe infection in lung. HKU Faculty of Medicine News. 15.12.2021. https://www.med.hku.hk/en/news/press/20211215-omicron-sars-cov-2-infection

Covid-19: Long covid symptoms among hospital inpatients show little improvement after a year, data suggest. BMJ. 15.12.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n3092?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

U.S. study suggests vaccines may be ineffective against Omicron without booster. Reuters. 15.12.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-study-suggests-covid-19-vaccines-may-be-ineffective-against-omicron-without-2021-12-14/?

Assessment of the further emergence of the SARS-CoV-2 Omicron VOC in the context of the ongoing Delta VOC transmission in the EU/EEA, 18th update. ECDC. 15.12.2021. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-assessment-further-emergence-omicron-18th-risk-assessment

Pohjois-Pohjanmaalla tahallista koronalle altistumista: ”Liittyy luultavasti koronapassiin”. Kallion kuntayhtymä kertoo huolestuttavasta koronailmiöstä. Iltalehti. 15.12.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/8ec31170-683e-470c-a3db-091fbc205f23?

THL haluaa rajoille kireämmän linjan kuin hallitus suunnittelee – Ruotsikin on omikronin riskimaa. Valtioneuvosto on päättämässä huomenna torstaina matkustusrajoitusten kiristämisestä. Sisäministeri Mikkonen sanoo, että hallituksessa on keskusteltu myös sisärajatarkastusten palauttamisesta. YLE-Uutiset. 15.12.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12231096

REVIEW: How Common is Long COVID in Children and Adolescents? Pediat Incfext Dis J. NN.12.2021. https://journals.lww.com/pidj/fulltext/2021/12000/how_common_is_long_covid_in_children_and.20.aspx

Evidence for a mouse origin of the SARS-CoV-2 Omicron variant. Journal of Genetics and Genomics. nn.12.2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1673852721003738

Final data on pills to treat Covid-19 holds strong against hospitalization and death, Pfizer says. CNN Health. 14.12.2021. https://edition.cnn.com/2021/12/14/health/pfizer-paxlovid-pills-covid-treatment/index.html?

Pfizer’s Covid Pill Works Well, Company Confirms in Final Analysis. The treatment, called Paxlovid, is likely to work against Omicron and could be available in the United States before the end of the year. New York Times. 14.12.2021.  https://www.nytimes.com/2021/12/14/health/pfizer-covid-19-pill-paxlovid.html?

Sairaalapomot eivät näe hätäjarrulle tarvetta hoidon kuormituksen takia – johtajalääkäri: “vaikuttavin toimi olisi puuttuminen ravintoloiden aukioloihin”
Koronan omikronmuunnoksen tulevaa vaikutusta sairaaloiden kuormitukseen ei vielä tiedetä. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistautuu rajoitusten tiukentamiseen, mutta kahden sairaanhoitopiirin johtajat arvioivat, että toistaiseksi hätäjarrun käytölle ei ole tarvetta. YLE-Uutiset. 14.12.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12229385

Pääministeri Marin: Kolmansien rokotusten antamista vauhditettava – ”Työterveyden­huoltoa voitaisiin hyödyntää laajemmin”. Hallitus käsittelee koronatilannetta neuvottelussaan ensi viikon tiistaina 21. joulukuuta. Ilta=sanomat. 14.12.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000008474610.html

Ministeri Kiuru: Maahantulorajoitukset kiristyvät – kolmansiin rokotuksiin on pyydetty apua puolustusvoimilta
Tänään kokoontunut sote-ministeriryhmä on tehnyt hallitukselle esityksen rajatoimien kiristämisestä sekä lisäavusta kunnille rokotusten järjestämistä varten. YLE-Uutiset. 14.12.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12230314

Hollanti sulkee koulut etuajassa koronan takia. Hollannissa koululaiset pääsevät joululomalle viikkoa aiemmin heikentyneen koronatilanteen takia.Iltalehti. 14.12.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/e41dd356-07b6-4a15-810a-93921e9794bb

Covid-19: Almost 100 ICU staff from Malaga hospital test positive after Christmas lunch. BMJ. 14.12.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n3085?

Why do Covid boosters offer greater protection against Omicron? Studies show three jabs are more effective than two as manufacturers work on variant-specific vaccines. Financial Times. 14.12.2021. https://www.ft.com/content/8a6a0ec8-fd07-49cd-a3f5-386a06269a5c

Merck’s COVID pill loses its lustre: what that means for the pandemic. Molnupiravir was initially heralded by public-health officials as a game-changer for COVID-19, but full clinical-trial data showed lower-than-expected efficacy. Nature. 13.12.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-03667-0?

Christopher Ruhm Summarizes the COVID-19 Pandemic’s Impact on US Mortality. NBER 13..12.2021. https://www.nber.org/affiliated-scholars/researchspotlight/christopher-ruhm-summarizes-covid-19-pandemics-impact-us-mortality

Meet the Vaccine Scientists: TIME’s Heroes of the Year. TIME. 13.12.2021. https://view.newsletters.time.com/?

Where I Live, No One Cares About COVID. Outside the world inhabited by the professional classes in a handful of major metropolitan areas, many Americans are leading their lives as if COVID is over. Atlantic. 13.12.2021. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/12/where-i-live-no-one-cares-about-covid/620958/

COVID-19-tutkimuskatsaus 13/2021. Valtioneuvosto. 13.12.2021. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163688

Risikovurdering af omikron. Statens Seruminstitut. 12.12.2021. https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/risikovurderinger/risikovurdering_omikron_121221_ssi.pdf?la=da

HUS: Neljä kymmenestä teho-osastolla hoidetuista koronapotilaista ei ollut palannut työhön tai harrastukseen kolme kuukautta kotiutumisen jälkeen. Teho-osastolle joutuneiden koronapotilaiden keski-ikä on koko epidemian ajalta 57 vuotta. Nuorempien ikäryhmien osuus tehohoidossa olevista koronapotilaista on kasvanut. YLE Uutiset. 11.12.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12225995

Modelling the potential consequences of the Omicron. SARS-CoV-2 variant in England. 11.12.2021. https://cmmid.github.io/topics/covid19/reports/omicron_england/report_11_dec_2021.pdf

 

December 11 – 20 

South Africa: early data suggest Omicron is more transmissible but less severe. The Conversation. 10.12.2021. https://theconversation.com/south-africa-early-data-suggest-omicron-is-more-transmissible-but-less-severe-173517?

Uusi tutkimus: tässä ajassa kaksi koronarokotetta ottaneiden suoja tartuntaa vastaan heikkenee. Koronarokotteiden teho hiipuu kolmen kuukauden jälkeen. Ilta=sanomat. 10.12.2021. https://www.is.fi/terveys/art-2000008464942.html?

Lopettaako Suomi rokotteiden tilaamisen? Hallitukselta vaaditaan vastauksia. Kokoomuksen Terhi Koulumies kysyy, aikooko Suomi todellakin peruuttaa rokotetilauksiaan. Verkkouutiset. 10.12.2021. https://www.verkkouutiset.fi/lopettaako-suomi-rokotteiden-tilaamisen-hallitukselta-vaaditaan-vastauksia/#773fc543

The Hunt for a Single Shot to Defeat Omicron and All Coronaviruses. While the science is still in its early stages, the hardest part about developing a super-vaccine for all coronaviruses could be finding a way to pay for it. Bloomberg. 9.12.2021. https://www.bloomberg.com/news/features/2021-12-09/could-a-one-shot-coronavirus-vaccine-protect-you-from-all-variants

Alarm as almost 20% of South Africa’s healthcare workers contract Covid. Mail&Guardian. 9.12.2021. https://mg.co.za/coronavirus-essentials/2021-12-09-alarm-as-almost-20-of-south-africas-healthcare-workers-contract-covid/

16- and 17-year-olds are now eligible for a Pfizer/BioNTech Covid-19 vaccine booster. CNN Health. 9.12.2021. https://edition.cnn.com/2021/12/09/health/covid-booster-adolescents-fda-authorization/index.html?

STM huolestui Suomen kouluista ja lasten tartuntojen noususta – vetoomus THL:lle. WHO kehotti koronatoimiin peruskouluissa. STM huolestui Suomen tilanteesta ja vetoaa nyt THL:ään. Uusi Suomi. 9.12.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/stm-huolestui-suomen-kouluista-ja-lasten-tartuntojen-noususta-vetoomus-thllle/c1dd0e38-6941-44ca-a929-381ca8b4f7ea

Corona infections and air quality. More infections in poorly ventilated classrooms. Indoor air quality has an influence on how many corona virus infections occur there. This has now been shown for the first time in a pilot project involving Empa researchers in 150 primary school classrooms in Graubünden. The analysis also showed that the air quality in many classrooms is poor. The study concluded that regular ventilation of classrooms is therefore very important, even in winter months. EMPA. 9.12.2021. https://www.empa.ch/web/s604/covid-and-co2

Study shows benefit of regular classroom ventilation classroom. A Swiss study has found that poorly ventilated school classrooms record up to six times as many Covid-19 cases compared with those which are regularly aired. SwissInfo. 9.12.2021. https://www.swissinfo.ch/eng/society/study-shows-benefit-of-regular-classroom-ventilation/47179498

Ensimmäiset merkit omikronin kyvystä väistää rokotussuoja ilmi – Melatoniinista ja D-vitamiinista nyt apu pandemian hallintaan? (Mikko Paunio). Uusi Suomi. 8.12.2021. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/ensimmaiset-merkit-omikronin-kyvysta-vaistaa-rokotussuoja-ilmi-melatoniinista-ja-d-vitamiinista-nyt-apu-pandemian-hallintaan/

Pfizer antoi ensimmäisen arvion koronarokotteensa tehosta omikronmuunnosta vastaan. Kolmas annos Comirnaty-rokotetta herättää alustavien tulosten mukaan lupaavan paljon vasta-aineita omikronvarianttia vastaan. Mediuutiset. 8.12.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/a4697e4f-84b6-45c1-8c32-dd112e1b581e?ref=newsletter:66d0&utm

Pfizer, BioNTech vaccine neutralises Omicron with three shots.  Reuters. 8.12.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/biontech-pfizer-say-test-shows-3-doses-vaccine-neutralise-omicron-2021-12-08/

PFIZER AND BIONTECH PROVIDE UPDATE ON OMICRON VARIANT. Pfizer. 8.12.2021. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-provide-update-omicron-variant

Scientists Discover Harder-to-Detect Version of Omicron. Bloomberg. 8.12.2021. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-08/australia-finds-new-omicron-lineage-in-arrival-from-south-africa?cmpid=BBD120821_BIZ&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=211208&utm_campaign=bloombergdaily

Tanska sulkee koulut. Aiemmin Tanska kertoi, että omikron leviää koko yhteiskunnassa. Iltalehti. 8.12.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/55748a61-25a4-4f07-ade8-c03eb3c64d3d

Tallinnan-laivalta pääsi kävelemään suoraan Helsinkiin, vaikka kuulutus varoitti koronapassin tarkastuksesta. Katajanokan terminaalissa Helsingissä ei tarkastettu koronapasseja matkustajilta vaan jaettiin vanhentunutta ohjetta koronatestiin menemisestä. HS. 8.12.2021. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008460200.html?share=583b747344b857ca56a08ac8b1522f47

COVID-19 Community Response Framework v4.0. New Zealand Government. 8.12.2021. https://www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/covid-19_community_protection_framework_v4.0_8_dec_2021.pdf

Omicron coronavirus variant partly evades Pfizer vaccine’s protection, study shows. CNN Health. 8.12.2021. https://edition.cnn.com/2021/12/07/health/omicron-variant-pfizer-vaccine-south-africa-study/index.html

Omikronin vakavat tapaukset lisääntyvät räjähdysmäisesti. Verkkouutiset. 8.12.2021. https://www.verkkouutiset.fi/omikronin-vakavat-tapaukset-lisaantyvat-rajahdysmaisesti/#7e9b2b60

Reduced Neutralization of SARS-CoV-2 Omicron Variant by Vaccine Sera and monoclonal antibodies. medRxiv. 8.12.2021.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.07.21267432v1.full.pdf

Soomest sisse toodud haigusjuhtude arv kasvab. 8.12.2021. https://www.err.ee/1608429296/soomest-sisse-toodud-haigusjuhtude-arv-kasvab

Omikron paljasti leviämisensä saloja: Se on lainannut geneettistä koodia tavalliselta flunssalta.  Koronan sairastaminen näyttää suojaavaan uudelta koronatartunnalta kolme kertaa huonommin, jos tartuttaja on deltamuunnoksen sijasta omikron. Mediuutiset. 8.12.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/82024ba4-be86-433f-ad9d-c7783cbb8bad

Frequency of Neurologic Manifestations in COVID-19. A Systematic Review and Meta-analysis. Neurology. 7.12.2022. https://n.neurology.org/content/97/23/e2269

Persistence of clinically relevant levels of SARS-CoV2 envelope gene subgenomic RNAs in non-immunocompromised individuals. International Journal of Infectious Diseases. 7.12.2021. https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(21)01206-6/fulltext

An upper bound on one-to-one exposure to infectious human respiratory particles. PLOS One. 7.12.2021. https://www.pnas.org/content/118/49/e2110117118

Anders Tegnell svarade på läsarnas frågor om corona. Expressen. 7.12.2021. https://www.expressen.se/nyheter/anders-tegnell-svarar-pa-dina-fragor-om-corona-/

Omicron variant of SARS-CoV-2 harbors a unique insertion mutation of putative viral or human genomic origin. OSF Preprints. 7.12.2021. https://osf.io/f7txy/

FHI: Alvorlig situasjon, men lite sannsynlig at omikron gir mer alvorlig sykdom. Det er ingen sikre tegn på at smittesituasjonen er i ferd med å snu. Folkehelseinstituttet (FHI) forventer en betydelig forverring for sykehusene selv om omikron trolig ikke gir mer alvorlig sykdom.NRK 7.12.2021. https://www.nrk.no/norge/fhi_-alvorlig-situasjon_-men-lite-sannsynlig-at-omikron-gir-mer-alvorlig-sykdom-1.15761037

Monet maat antavat jo keppiä rokottamattomille – Tässä lista 11 valtion käyttämistä kovista keinoista. Useat maat iskevät rokottamattomille sanktioita, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Kovien keinojen joukossa ovat esimerkiksi lihavat sakot ja lomautukset. Mediuutiset. 7.12.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/monet-maat-antavat-jo-keppia-rokottamattomille-tassa-lista-11-valtion-kayttamista-kovista-keinoista/aed61f0a-b5ea-43d5-b1af-d9724675ff2c

Science Brief: Community Use of Masks to Control the Spread of SARS-CoV-2. CDC. 6.12.2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/masking-science-sars-cov2.html#anchor_1634654779910

Sollen auch Geimpfte und Genesene Maske tragen? Vielerorts gilt wieder Maskenpflicht. Eine neue Studie zeigt: FFP2-Masken schützen weit besser als medizinische Masken. Was Sie dazu wissen sollten. BaZ. 6.12.2021. https://www.bazonline.ch/sollen-auch-geimpfte-und-genesene-maske-tragen-447605008512

Omicron can reset the World’s Covid Strategy. Bloomberg. 5.12.2021. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-12-05/omicron-is-unavoidable-but-it-s-not-time-to-give-in-to-covid-panic

Prognosis. Initial Hospital Data in Omicron Epicenter Shows Milder Disease. Most patients in Covid wards have not been oxygen dependent. This seems different from earlier waves where fewer vaccinated. Bloomberg. 5.12.2021.  https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-05/initial-hospital-data-in-omicron-epicenter-shows-milder-disease?cmpid=BBD120621_MKT&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=211206&utm_campaign=markets

Tshwane District Omicron Variant Patient Profile – Early Features. SAMRC. 4.12.2021. https://www.samrc.ac.za/news/tshwane-district-omicron-variant-patient-profile-early-features

Covid-19: Antibody boost after third dose varies greatly by vaccine, study finds.  BMJ. 3.12.2021. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n3011

NHS forecasts 230,000 extra cases of PTSD in England due to Covid. Post-traumatic stress disorder diagnoses likely be among domestic abuse victims, care workers and the bereaved. Guardian. 3.12.2021.  https://www.theguardian.com/society/2021/dec/03/nhs-forecasts-230000-extra-cases-of-ptsd-in-england-due-to-covid?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1638513650

COVID-19: Omicron has ‘substantial’ ability to evade immunity from previous coronavirus infection. Researchers at the National Institute for Communicable Diseases (NICD) warn their finding has important public health implications. Sky News. 3.12.2021. https://news.sky.com/story/covid-19-omicron-has-substantial-ability-to-evade-immunity-from-previous-coronavirus-infection-12484840

Disorders of Consciousness Associated With COVID-19
A Prospective Multimodal Study of Recovery and Brain Connectivity. Neurology. 3.12.2021. https://n.neurology.org/content/98/3/e315.long

KORONAVIRUS ON TAPPANUT KAHDEN VUODEN AIKANA JO YLI VIISI MILJOONAA IHMISTÄ. MUTTA MITEN SE SAI ALKUNSA? VASTA NYT SUURI SALAISUUS ALKAA RATKETA. HS Kuukausiliite.12. 3.12.2021. https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000008369960.html?share=6e9bd8e471f70562f7ded6e3bbcaff37

Disorders of Consciousness Associated With COVID-19. A Prospective Multimodal Study of Recovery and Brain Connectivity (Cognitive). Neurology. 3.12.2021.  https://n.neurology.org/content/98/3/e315

Koronavirus leviää ilmateitse – onko sillä merkitystä?
On hämmästyttävää, miten vähän on varmaa tietoa siitä, millä lailla yleiset ylähengitysteiden tartuntataudit tarttuvat. Lyhyessä ajassa on käynyt selväksi, että aiemmin tunnettujen kosketus- ja pisaratartuntamekanismien lisäksi aerosolivälitteinen leviäminen on yleistä (1,2). Usein näiden reittien erottaminen ei ole helppoa. Infektoitunut voi tartuttaa vieressä seisovan terveen henkilön kaikilla kolmella tavalla. Kaukana tartunnan saaneesta olevat eivät voi saada tartuntatautia kosketus- tai pisaratartuntana – jäljelle jää siis aerosolitartunta.Lääkärilehti. 3.12.2021. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/koronavirus-leviaa-ilmateitse-ndash-onko-silla-merkitysta/?utm_medium=newsletter&utm_source=uk&utm_campaign=uk48pe-2021&m=NDA3NDYsZjg0YjM5MTczMzZhYWI4MDQ1YWIyMzMxOGU3YTcwNmM%3D

COVID-19 vaccine surveillance report. Week 48. UK Health Security Agency. 3.12.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1037987/Vaccine-surveillance-report-week-48.pdf

An upper bound on one-to-one exposure to infectious human respiratory particles. PNAS. 2.12.2021. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2110117118

Impact of community masking on COVID-19: A cluster-randomized trial in Bangladesh. Science. 2.12.2021. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi9069

Covid: Trigger of rare blood clots with AstraZeneca jab found by scientists. BBC. 2.12.2021. https://www.bbc.com/news/health-59418123

Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK : 2 December 2021
Estimates of the prevalence of self-reported long COVID and associated activity limitation, using UK Coronavirus (COVID-19) Infection Survey data. ONS. 2.12.2021.  https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/2december2021

THL: Kolmas koronarokote annetaan kaikille täysi-ikäisille – Osa saa Comirnatyn, osa Spikevaxin. ”Koska kaksi koronarokotetta ei täysin estä tartuntoja, kolmansilla annoksilla saadaan edelleen ehkäistyä tartuntojen leviämistä myös nuoremmissa ikäryhmissä.” Mediuutiset. 2.12.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/thl-kolmas-koronarokote-annetaan-kaikille-taysi-ikaisille-osa-saa-comirnatyn-osa-spikevaxin/c412884b-f0b8-4060-9cb5-e5c0eadbeecf

Safety and immunogenicity of seven COVID-19 vaccines as a third dose (booster) following two doses of ChAdOx1 nCov-19 or BNT162b2 in the UK (COV-BOOST): a blinded, multicentre, randomised, controlled, phase 2 trial. 2.12.2021. Lancet.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02717-3/fulltext

How bad is Omicron? What scientists know so far
COVID researchers are working at breakneck speed to learn about the variant’s transmissibility, severity and ability to evade vaccines. Nature 2.12.2021.  https://www.nature.com/articles/d41586-021-03614-z?fbclid=IwAR3j_uqwpXhvx6W2afVU10mL0yqbhL6SxymfsWqooYj9FLdQpVKHpu8GUJY

THL suosittelee, että kolmansia koronarokoteannoksia aletaan tarjota kaikille 18 vuotta täyttäneille 5–6 kuukautta toisesta annoksesta. THL. 2.12.2021. https://thl.fi/-/thl-suosittelee-etta-kolmansia-koronarokoteannoksia-aletaan-tarjota-kaikille-18-vuotta-tayttaneille-5-6-kuukautta-toisesta-annoksesta

Aikuisista yli 99 % täysrokotettuja, mutta korona ryöpsähti silti – Gibraltarin tapaus ihmetyttää, mutta nyt ”tehosterokote todella toimii”. Pienen Gibraltarin koronatilanne nousee tällä hetkellä toistuvasti esiin rokotekeskusteluissa, koska maa on täysin rokotettu mutta tartunnat lähtivät silti eksponentiaaliseen kasvuun. Mediuutiset. 2.12.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/b186ff7e-3f3e-421e-831e-e443b38ea80c?ref=newsletter:6bbc&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Omicron will likely ‘dominate and overwhelm’ the world in 3-6 months, doctor says. “Frankly, omicron will dominate and overwhelm the whole world in three to six months,” Singapore doctor Leong Hoe Nam told CNBC’s “Street Signs Asia.”
New vaccines targeting omicron are a “nice idea” but won’t be practical because of the transmissibility of the strain, he said.
Experts don’t know exactly how contagious the highly mutated omicron variant is, but the virus’ spike protein — which binds to human cells — has mutations associated with higher transmission and a decrease in antibody protection. CNBC. 2.12.2021. https://www.cnbc.com/2021/12/02/omicron-to-dominate-and-overwhelm-the-world-in-3-6-months-doctor-says.html

Sotrovimab: New COVID drug which cuts risk of hospitalisation and death by 79% approved for use in UK in people aged 12 years and older. Xevundy, also known as sotrovimab, has been approved for anyone aged 12 and over, who weighs more than 40kg. It is authorised for use in people who have a mild or moderate COVID infection and who are at risk of developing severe illness, Sky News. 2.12.2021. https://news.sky.com/story/sotrovimab-new-covid-drug-which-cuts-risk-of-hospitalisation-and-death-by-79-approved-for-use-in-uk-in-people-aged-12-years-and-older-12484329

Vanhojen näytteiden analyysi paljasti: omikron kiersi jo lokakuussa – kolme teoriaa muunnoksen synnystä. Omikron ei ole kehittynyt deltamuunnoksesta. Iltalehti. 1.12.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/a02107be-f1ba-4201-b21f-68ed088ea524?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

Visualising SARS-CoV-2 transmission routes and mitigations. BMJ. 1.12.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-065312

Expert elicitation on the relative importance of possible SARS-CoV-2 transmission routes and the effectiveness of mitigations. BMJ. 1.12.2021. https://bmjopen.bmj.com/content/11/12/e050869

The Coronavirus in a Tiny Drop. NYT. 1.12.2021.  https://www.nytimes.com/interactive/2021/12/01/science/coronavirus-aerosol-simulation.html

ChAdOx1 interacts with CAR and PF4 with implications for thrombosis with thrombocytopenia syndrome. Science. 1.12.2021. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl8213

COVID-19 Post-acute Sequelae Among Adults: 12 Month Mortality Risk. Frontiers in Medicine. 1.12.2021. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.778434/full

Airborne infection with Covid-19? A historical look at a current controversy. Microbes and Infection. Nov-Dec. 2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1286457921000733

1 – 10. Joulukuuta

Misinformation Kills. Learn How to Counter It. University of Toronto. 30.11.2021. https://temertymedicine.utoronto.ca/event/misinformation-kills-learn-how-counter-it

Health Department-Reported Cases of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) in the United States. @IanRicksecker You may think, at least our children are safe. They are not. The CDC is tracking incidence of a life-threatening multisystem inflammatory syndrome in children following an acute COVID-19 infection, with 5,973 cases as of November 30, 2021. CDC Covid Data Tracker.  updated 30.11.2021. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#mis-national-surveillance

Ilmanvaihto-ohjeistus varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tilojen käytöstä vastaaville. THL. 30.11.2021. https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/koronavirus-ja-sisailman-turvallisuus/ilmanvaihto-ohjeistus-varhaiskasvatuksen-opetuksen-ja-koulutuksen-tilojen-kaytosta-vastaaville

Omicron variant found in two previous test samples. RIVM has found the Omicron variant in test samples taken in the Netherlands earlier in November. These samples were taken in the GGD test lanes on 19 and 23 November 2021. Saltro, the lab that analysed the tests, submitted the samples when requested by RIVM. RIVM. 30.11.2021. https://www.rivm.nl/en/news/omicron-variant-found-in-two-previous-test-samples?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-12-01&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

COVID-19: Why the Omicron variant has scientists worried.
Scientists have detected cases of a new variant of SARS-CoV-2, which is the virus that causes COVID-19, in a number of countries. Omicron (B.1.1.529) has an unprecedentedly large number of mutations in the part of its genome that encodes a key section of its spike protein, which the virus uses to infect host cells. This suggests that Omicron may be able to evade some of the immune protection afforded by vaccines, many of which are based on the original spike protein, and past infections. Medical News Today. 29.11.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-why-the-omicron-variant-has-scientists-worried?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-11-29&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

Why WHO skipped two letters of the Greek alphabet in naming Omicron. CNN Health. 29.11.2021. https://edition.cnn.com/2021/11/29/health/omicron-covid-variant-naming-cec/index.html

WHO Director-General’s opening remarks at the Special Session of the World Health Assembly – 29 November 2021. WHO. 29.11.2021. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-special-session-of-the-world-health-assembly—29-november-2021

Det svenska coronaexperimentet. Den negativa uppmärksamhet som statsepidemiolog Anders Tegnell, eller den svenska strategin över huvud taget, fick möta berodde till övervägande del på dödsfallen inom äldrevården. När många europeiska länder förbereder sig för att återinföra coronarestriktioner är läget i Sverige förhållandevis lugnt: Den svenske journalisten Johan Anderberg beskriver i en uppmärksammad bok hur den omdiskuterade svenska strategin föddes. HBL 29.11.2021. https://www.hbl.fi/artikel/det-svenska-coronaexperimentet/?utm_source=HBL%3As+nyhetsbrev&utm_campaign=25221686e9-veckans_kulturplock&utm_medium=email&utm_term=0_6233309afd-25221686e9-323144264

Professorit vetosivat sunnuntaina kolmannen koronarokotuksen kiirehtimiseksi. Iltalehden mukaan THL ja Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (Krar) eivät ole noudattaneet hallituksen pyyntöjä nopeuttaa kolmannen koronarokotuskierroksen aloittamista alle 60-vuotiaiden keskuudessa. Mediuutiset. 29.11.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/38fd6be0-71d9-48be-ad6d-59a8ed59356b?ref=newsletter:30ac&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Asiantuntijat vaativat HS:n mielipide­kirjoituksessa kiirehtimään kolmansia rokotuksia – näkevät merkittävän ongelman THL:n Nohynekin arviossa. Lasse Lehtonen, Tuuli Lappalainen, Marjukka Myllärniemi ja Mark Daly kommentoivat THL:n Hanna Nohynekin sanomisia HS:n mielipidekirjoituksessa. Ilta=Sanomat. 29.11.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008438117.html

IL:n tiedot: Kolmatta rokotekierrosta ei ole nopeutettu, vaikka hallitus vaatii. ”Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän (KRAR) sihteeri Hanna Nohynek on ollut laumasuoja-ajattelun vallassa, eikä ole halunnut aloittaa kolmatta rokotuskierrosta”, hallituslähde sanoo Iltalehdelle. Iltalehti. 28.11.2021. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/0541d1ca-f803-4de0-8c0a-5ba10b07820e

Soininvaara. 28.11.2021.

Neljäs aalto on pysäytettävä

DAILY HOSPITAL SURVEILLANCE (DATCOV) REPORT. Dept of Health, Govt of South Africa. 28.11.2021. https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2021/11/Datcov-National-Report-20211128.pdf

DAILY HOSPITAL SURVEILLANCE (DATCOV) REPORT

IS:n tiedot: Hallitus kaavailee rajoitus­toimia “kohtalaisen riskin” tilaisuuksiin – pöydällä valta­kunnallinen etä­työ­suositus. THL:n ympärillä pyörivä keskustelu kiristää tunnelmia hallituksen sisällä. Yksi hallituslähde kritisoi THL:n suhtautumista kolmanteen rokotuskierrokseen. Toinen hallituslähde ihmettelee, miksi “koronan hoidon ammattilaisten” uskottavuutta halutaan nakertaa. Ilta=Sanomat. 28.11.2021. https://www.is.fi/politiikka/art-2000008438790.html

South African doctor who raised alarm about omicron variant says symptoms are ‘unusual but mild’. Dr Angelique Coetzee noticed otherwise healthy patients showing unusual symptoms and worries how the new variant might hurt the elderly. The Telegraph. 27.11.2021. https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/south-african-doctor-raised-alarm-omicron-variant-says-symptoms/

A wind speed threshold for increased outdoor transmission of coronavirus: an ecological study. BMC Infectious Diseases. 27.11.2021. https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-021-06796-z

Tutkijat havaitsivat Etelä-Afrikassa huolestuttavan koronamuunnoksen, jota vastaan rokotteet eivät välttämättä suojaa tehokkaasti. Britannia ja Israel keskeyttävät muunnoksen vuoksi kaikki lennot eteläisen Afrikan maista. YLE Uutiset 26.11.-2021. https://yle.fi/uutiset/3-12204926

What We Know So Far About the New Variant of COVID-19 Raising Alarms Globally. TIME Health. 26.11.2021.  https://time.com/6124074/covid-19-new-variant-europe/?utm_medium=email&utm_source=sfmc&utm_campaign=newsletter+coronavirus+default+ac&utm_content=+++20211129+++body&et_rid=95369053&lctg=95369053

Why don’t we just open windows. BMJ. 26.11.2021. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2895

Koronan pikatestejä myydään nyt enemmän kuin koskaan aiemmin – infektiolääkäri (Irma Koivula, KYS): Oireettomalle pikkujoulujuhlijalle se ei ole vaihtoehto. Koronan pikatestien saatavuudessa on tällä hetkellä jonkin verran ongelmia. Apteekeista ja marketeista saatavat kotitestit ovat luotettavia, mutta oireettomien on turha käyttää niitä. YLE Uutiset. 26.11.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12205306

Elapsed time since BNT162b2 vaccine and risk of SARS-CoV-2 infection: test negative design study. BMJ. 25.11.2021. https://doi.org/10.1136/bmj-2021-067873

COVID-19 vaccine weekly surveillance reports (weeks 39 to 47). Data on the real-world effectiveness and impact of the COVID-19 vaccines. Gov.UK. 25.11.2021. https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports

Headlines play down the gravity of covid-19 in children. BMJ. 25.11.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2826

Jos sulkee silmät, törmää seinään. Tuomas Aivelo, TIEDE. 25.11.2021. https://www.tiede.fi/blogit/kaiken-takana-loinen/jos-sulkee-silmat-tormaa-seinaa

Covid Conspiracy theorists: A spotters’ guide. Categorising Covid conspiracy theorists. You can do this at Thanksgiving, but don’t tell your antivax relatives. The Hat Tip. 25.11.2021. https://arieh.substack.com/p/covid-conspiracy-theorists-a-spotters

Scientists warn of new Covid variant with high number of mutations. The B.1.1.529 [Omicron] variant was first spotted in Botswana and six cases have been found in South Africa. Guardian. 24.11.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/nov/24/scientists-warn-of-new-covid-variant-with-high-number-of-mutations

Koronarokotusten annosväli taas esillä, kun kolmansien annosten jakelu etenee – asiantuntija: kaikki riippuu siitä, mitä rokotusohjelmalla halutaan saada aikaan
Koronapandemian alkaessa harva tiesi RNA-rokotteista tai siitä, millaisella annosvälillä rokotteet tulisi antaa parhaan mahdollisen suojan varmistamiseksi. Siksi käytännöt ovat vaihdelleet eri puolilla maailmaa. YLE-Uutiset. 24.11.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12199445?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2021-11-24

Do vaccines protect against long COVID? What the data say. Vaccines reduce the risk of developing COVID-19 — but studies disagree on their protective effect against long COVID. Nature. 23.11.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-03495-2

Assessment of Sequelae of COVID-19 Nearly 1 Year After Diagnosis. Frontiers in Medicine. 23.11.2021. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.717194/full

Immune correlates analysis of the mRNA-1273 COVID-19 vaccine efficacy clinical trial.  Science. 23.11.2021. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm3425

Tyksin teho­hoidon yli­lääkärillä on selkeä viesti rokote­keskusteluun: ”Jos yhteis­kunta unohtaa tärkeimmän periaatteensa, ollaan matkalla kohti jotain aivan muuta kuin demokratiaa”
Tyksin tehohoidon ylilääkäri Mika Valtonen on huomannut, että etenkin nuoret lääkärit kokevat toisinaan voimakasta turhautumista hoitaessaan rokottamattomia potilaita. Helsingin Sanomat. 22.11.2021.  https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000008400399.html

COVID in Israel: Booster Shot Much More Effective Than First Two Shots, Officials Believe
Meanwhile, Israel’s pandemic advisory panel recommended a COVID booster shot to be administered to teens. Haaretz. 22.11.2021. https://www.haaretz.com/israel-news/covid-in-israel-booster-shot-much-more-effective-than-first-two-shots-1.10404207

Kuusamon ja Suomen koronatilanne ja käytännön ratkaisuvaihtoehdot. Koronatilanteesta keskustelemassa muun muassa ympäristöterveyden tutkimusprofessori emeritus Matti Jantunen, keuhkosairauksien professori Marjukka Myllärniemi, empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti ja taloustieteen ja terveystaloustieteen tutkijatohtori Liisa T. Laine. 22.11.2021. https://docs.google.com/presentation/d/1Za6SpkoJvdwF_A3VaXSeIwlf82IlGRq2pFweB-69a78/edit#slide=id.g1026011fdb7_1_18

Israel testasi varautumista koronaviruksen ”tuomiopäivän-varianttiin” – nämä heikkoudet Omega-harjoitus paljasti. MTV Uutiset. 21.11.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/israel-testasi-varautumista-koronaviruksen-tuomiopaivan-varianttiin-nama-heikkoudet-omega-harjoitus-paljasti/8294924?fbclid=IwAR1uE8gsKjB55uLTiQLpEvECTVWhMjHzsgqpKHVKbbl4wmmgFIHqPtgGayY#gs.he4msi.

November 21 – 30

Persistent symptoms following SARS-CoV-2 infection amongst children and young people: A meta-analysis of controlled and uncontrolled studies. Journal of Infection. 19.11.2021. https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00555-7/fulltext#%20

CDC recommends Covid-19 boosters for all adults. CNN Health. 19.11.2021. https://edition.cnn.com/2021/11/19/health/covid-vaccine-boosters-fda-cdc/index.html?

The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing, Lancet. 19.11.2021. https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext

Effectiveness of public health measures in reducing the incidence of covid-19, SARS-CoV-2 transmission, and covid-19 mortality: systematic review and meta-analysis. BMJ. 18.11.2021.  https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-068302

Public health measures for covid-19. BMJ. 19.11.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2729

Counting the neurological cost of COVID-19. nature reviews neurology. 18.11.2021. https://www.nature.com/articles/s41582-021-00593-7?s=03

Dissecting the early COVID-19 cases in Wuhan. Science. 18.11.2021. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm4454?

Mapping how the 100 billion cells in the brain all fit together is the brave new world of neuroscience. The Conversation. 18.11.2021. https://theconversation.com/mapping-how-the-100-billion-cells-in-the-brain-all-fit-together-is-the-brave-new-world-of-neuroscience-170182

New analyses of two AZD7442 COVID-19 Phase III trials in high-risk populations confirm robust efficacy and long-term prevention. AstraZeneca. 18.11.2021. https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2021/new-analyses-of-two-azd7442-covid-19-phase-iii-trials-in-high-risk-populations-confirm-robust-efficacy-and-long-term-prevention.html?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-11-19&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

Multifactorial seroprofiling dissects the contribution of pre-existing human coronaviruses responses to SARS-CoV-2 immunity. Nature. 18.11.2021. https://www.nature.com/articles/s41467-021-27040-x

Do childhood colds help the body respond to COVID?
A mechanism known as ‘original antigenic sin’ protects some people from flu; whether it helps immune reactions to coronaviruses is still unclear.  Nature. 18.11.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-03087-0?fbclid=IwAR2vyBm4igzgZihWRgE_P3C-Q_SjOW544TPr9itRss8dPsQFZSM9GR0T6F4

Effectiveness of public health measures in reducing the incidence of covid-19, SARS-CoV-2 transmission, and covid-19 mortality: systematic review and meta-analysis. BMJ. 18.11.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-068302

Results of COVID-19 Vaccine Effectiveness Studies: An Ongoing Systematic Review. Weekly Summary Tables. International Vaccine Access Center,
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health andWorld Health Organization. 18.11.2021. https://view-hub.org/sites/default/files/2021-11/COVID19%20Vaccine%20Effectiveness%20Transmission%20Impact%20Studies%20-%20Summary%20Tables_20211118_0.pdf

US vaccine rollout was close to optimal at reducing deaths and infections, according to a model comparing 17.5 million alternative approaches. The Conversation. 17.11.2021. https://theconversation.com/us-vaccine-rollout-was-close-to-optimal-at-reducing-deaths-and-infections-according-to-a-model-comparing-17-5-million-alternative-approaches-171656

Covid-19 transmission in fitness centers in Norway – a randomized trial. National Library of Medicine. (BMC Public Health). 16.11.2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34789188/

PD-1 blockade counteracts post–COVID-19 immune abnormalities and stimulates the anti–SARS-CoV-2 immune response. JCI Insight. 16.11.2021.  https://insight.jci.org/articles/view/146701/figure/4

Efficacy of FFP3 respirators for prevention of SARS-CoV-2 infection in healthcare workers. eLife. 16.11.2021. https://elifesciences.org/articles/71131

Kidney Outcomes in Long COVID. JASN NN.11.2021. https://jasn.asnjournals.org/content/32/11/2851

Neutralising antibody titres as predictors of protection against SARS-CoV-2 variants and the impact of boosting: a meta-analysis. Lancet. 15.11.2021.  https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00267-6/fulltext

SARS-CoV-2 inhibits induction of the MHC class I pathway by targeting the STAT1-IRF1-NLRC5 axis. Nature Communications. 15.11.2021. https://www.nature.com/articles/s41467-021-26910-8.epdf?

Lehdistötiedote. Valtakunnallinen #TaasMennään-joukkoliikennekampanja siirtyy heikentyneen epidemiatilanteen takia.  12.11.2021. https://www.lvm.fi/-/valtakunnallinen-taasmennaan-joukkoliikenne-kampanja-siirtyy-heikentyneen-epidemiatilanteen-takia-1575633

Increased risk of SARS-CoV-2 reinfection associated with emergence of the Omicron variant in South Africa. medRxiv. 11.11.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.11.21266068v2

November 11 – 20

COVID-19 tests: Does accuracy vary throughout the day? Medical News Today. 10.11.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-tests-does-accuracy-vary-throughout-the-day?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-11-10&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

Modeling COVID-19 Mortality Across 44 Countries: Face Covering May Reduce Deaths. AJPM. 10.11.2021. https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(21)00557-2/fulltext#%20

Israel aloitti kolmannet koronarokotukset ensimmäisenä maailmassa – näin tautitilanne muuttui. Yli neljä miljoonaa israelilaista on saanut jo kolmannen koronapiikin, ja maan koronatilanne näyttää taas hyvältä. Iltalehti. 10.11.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/c7b6a42f-c101-4133-8e13-7b5a94a9249b?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

Covid-19: Pandemic reduced life expectancy in most developed countries, study finds. BMJ. 10.11.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2750

Covid vaccination to be mandatory for NHS staff in England from spring 2021. BMJ. 10.11.2021.  https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2733?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

COVID-19 tests: Does accuracy vary throughout the day?. Medical News Today. 10.11.2021.  https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-tests-does-accuracy-vary-throughout-the-day?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-11-10&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

Modeling COVID-19 Mortality Across 44 Countries: Face Covering May Reduce Deaths. AJPM. 10.11.2021. https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(21)00557-2/fulltext

Israel aloitti kolmannet koronarokotukset ensimmäisenä maailmassa – näin tautitilanne muuttui. Yli neljä miljoonaa israelilaista on saanut jo kolmannen koronapiikin, ja maan koronatilanne näyttää taas hyvältä. IL. 10.11.2020. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/c7b6a42f-c101-4133-8e13-7b5a94a9249b?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

Unvaccinated Texans 40 times as likely to die of covid as those fully vaccinated in 2021, study says. WP. 9.11.2021.   https://www.washingtonpost.com/health/2021/11/09/texas-unvaccinated-deaths-higher-covid/?fbclid=IwAR1NX9H-oGUUHSsZCzmk-XeE3hRWd5ifZ7E3_sCItv2X9tRBOuSMl6zr9gU

Six-month sequelae of post-vaccination SARS-CoV-2 infection: a retrospective cohort study of 10,024 breakthrough infections.  @IanRicksecker, In the words of the study authors, “vaccination does not appear to be protective against .. long-COVID features, arrhythmia, joint pain, type 2 diabetes, liver disease, sleep disorders, and mood and anxiety disorders.” medRxiv. 8.11.2021.  https://doi.org/10.1101/2021.10.26.21265508

COVID-19 Cases and Deaths by Vaccination Status. Texas Department of State Health Services. 8.11.2021. https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:85395206-6268-4cb8-8259-7dc12a039bcb#pageNum=1

Cohort study of Covid-19 vaccine effectiveness among healthcare workers in Finland, December 2020 – October 2021. medRxiv.  8.11.2021.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.03.21265791v2

Coronavirus (COVID-19) booster vaccine. NHS. 8.11.2021. ttps://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-booster-vaccine/

18F-FDG-PET Imaging for Post-COVID-19 Brain and Skeletal Muscle Alterations (Cognitive). MDPI. 2.10.2021. https://www.mdpi.com/1999-4915/13/11/2283

Researchers uncover gene that doubles risk of death from COVID-19. University of Oxford. 5.11.2021. https://www.ox.ac.uk/news/2021-11-05-researchers-uncover-gene-doubles-risk-death-covid-19

Pfizer antiviral slashes COVID-19 hospitalizations. Given early in infection, experimental pill prevents severe disease, trial suggests. Science. 5.11.2021.  https://www.science.org/content/article/pfizer-antiviral-slashes-covid-19-hospitalizations?utm_campaign=news_daily_2021-11-08&fbclid=IwAR0AdiPmZUWY0_e6w4bVRQvrONQQ6Wld81CNQcYDa4S-_ZoPZQxHzFHxwB4

SARS-CoV-2 vaccine protection and deaths among US veterans during 2021. Science. 4.11.2021. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0620

Pfizerin koronalääke osoittautui erittäin tehokkaaksi – Lupahakemus lähtee Yhdysvaltain lääkeviranomaisille.
Yhtiö hakee lääkkeelle erikoislupaa jo ennen kolmannen vaiheen suurta ihmistutkimusta. Mediuutiset. 5.11.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/15b7065f-2fb6-4ffb-afc7-0beb1821b71f?ref=newsletter:4f94&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

Remdesivir, Get Out Of The Way: Pfizer’s Antiviral Shines. American Council on Sciences and Health. 5.11.2021. https://www.acsh.org/news/2021/11/05/remdesivir-get-out-way-pfizers-antiviral-shines-15923?fbclid=IwAR1RU9lENChgjcIoNdMAC7b5_cVEOoMrYfYeIT1sl_OnQ7KxNb-Lt7T4i24

WHO varoittaa: Eurooppaan ”tautien talvi” – koronaennätyksiä rikotaan nyt monessa maassa. WHO:n mukaan Eurooppa on pandemian keskus. Iltalehti. 4.11.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/e87e81bf-d34e-43f5-95ed-91254d26490c

Rapid assessment of SARS-CoV-2 evolved variants using virus-like particles. Science. 4.11.2021.  https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl6184

Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK: 4 November 2021. Estimates of the prevalence of self-reported long COVID and associated activity limitation, using UK Coronavirus (COVID-19) Infection Survey data. Office for National Statistics. 4.11.2021. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/4november2021

THL:n Mika Salminen: Uusi arvio paluusta normaaliin elämään
Vaikka 80 prosentin rokotuskattavuus saavutetaan tällä viikolla, paluu normaaliin ei voi alkaa. THL:n Terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kertoo nyt kaiken siitä, miltä Suomen tulevaisuus näyttää. Ilta=Sanomet. 3.11.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008374234.html

Are vaccine passports and covid passes a valid alternative to lockdown? BMJ. 3.11.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2571

Kansalaispulssi – 28. kierros. Verkkokysely 27.10.–1.11.2021
15–74-vuotiaat mannersuomalaiset. VNK Strategiaosasto.
3.11.2021. https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/49252202/Kansalaispulssi+3.11.2021.pdf/d202b3a1-53a3-6e95-37ee-7461c5bd5154/Kansalaispulssi+3.11.2021.pdf?version=1.1&t=1636110644012&download=true

Russia’s vaccine disinformation has let down its own people
Poor handling has intensified an enduring distrust of state authorities. FT. 3.11.2021. https://www.ft.com/content/dcf6e11c-28f7-4541-b8d9-f91d4825da8a

COVID-19: Antidepressant cuts risk of hospitalization, death by 32%. Medical News Today. 2.11.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-antidepressant-cuts-risk-of-hospitalization-death-by-32?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-11-03&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

Nur Spanische Grippe und Aids tödlicher als Corona
Fünf Millionen Menschen sind bislang durch Sars-CoV-2 gestorben, so die offizielle Zahl. Ein Vergleich der Virus-Epidemien unserer Zeit. BaZ. 2.11.2021.  https://www.bazonline.ch/nur-spanische-grippe-und-aids-toedlicher-als-corona-682150625606?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=BS_ED_9_ENG_EM_NL_XX_DERABEND_XX_2021-11-022&utm_term=2021-11-02&utm_content=1726982_

A Review and Autopsy of Two COVID Immunity Studies. Brownstone Institute. 2.11.2021. https://brownstone.org/articles/a-review-and-autopsy-of-two-covid-immunity-studies/?s=03

Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. BMJ 2.11.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

Risk factors for developing COVID-19: a population-based longitudinal study (COVIDENCE UK). BMJ Thorax. 2.11.2021. https://thorax.bmj.com/content/early/2021/11/02/thoraxjnl-2021-217487

Global Covid-19 deaths surpass five million. CNN Workd. 1.11.2021. https://edition.cnn.com/2021/11/01/world/covid-19-5-million-deaths-globally-intl-hnk/index.html

COVID-19 diagnosis raises risk of heart attack, stroke. Harvard Health Publishing. 1.11.2021. https://www.health.harvard.edu/heart-health/covid-19-diagnosis-raises-risk-of-heart-attack-stroke

Deaths involving COVID-19 by vaccination status, England: deaths occurring between 2 January and 24 September 2021. Weekly age-standardised mortality rates and age-specific rates for deaths involving COVID-19 by vaccination status; deaths occurring between 2 January and 24 September 2021 in England. Office for National SStatistics. 1.11.2021. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsinvolvingcovid19byvaccinationstatusengland/deathsoccurringbetween2januaryand24september2021?fbclid=IwAR0RhDFqc3NYS4NulNhe1Y43fLQaFCNxxJ_3ravBHIEYdbKTByjuvEE8xYU

November 1-10

Taloustieteilijät: Ilman koronasulkuja taloudellisia tappioita ja kuolleita olisi tullut paljon enemmän. Suurin osa kulutuksen laskusta on tullut ihmisten varovaisuudesta, ei yhteiskunnan suluista, Ylen haastattelemat koronatutkimukseen perehtyneet taloustieteilijät arvioivat. Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan kuolleita olisi kymmenkertainen määrä Ruotsin kaltaisella koronapolitiikalla. YLE Uutiset. 31.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12165691

THL ehdottaa koronapassia sote-työntekijöille – näin kommentoivat kansanedustajat terveysalalta
Iltalehti kysyi kolmelta sote-taustaiselta kansanedustajalta, mitä mieltä he ovat THL:n ehdotuksesta käyttää koronapassia sote-alan työntekijöihin. Iltalehti. 31.10.2021. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/34c3f822-cbe5-48f5-9cd6-f929ef16507e?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=email&utm_campaign=email_il_uutiskirje

The Removal of Airborne Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and Other Microbial Bioaerosols by Air Filtration on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surge Units [Kun hepa-ilmanpuhdistimet olivat päällä, ilmasta ei voitu tunnistaa koronavirusta. Kun ne sammutettiin, virusta löytyi taas ilmasta]. Clinical Infectious Diseases. 30.10.2021. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab933/6414657?login=false

RKI warnt vor Superspreading: 8-Punkte-Check zeigt, wann das Risiko besonders hoch ist. Das Robert-Koch-Institut warnt vor weiter steigenden Corona-Zahlen – vor allem durch Kontakte in Innenräumen. Um besser einschätzen zu können, wie hoch das Risiko in welcher Umgebung ist, hat Virologe Hendrik Streeck gemeinsam mit Aerosol-Forschern und Lungenmediziner den “Lufthygiene”-Guide veröffentlicht. Focus. 30.10.2021. https://m.focus.de/gesundheit/coronavirus/virologe-streeck-und-aerosol-experten-lufthygiene-check-wo-die-corona-gefahr-hoch-ist-und-wo-nicht_id_24340093.html

Vaaran paikka. Virustutkimus auttaa suojelemaan terveyttä. Joskus virukset karkaavat laboratorio-onnettomuuden seurauksena. Wuhanissa Kiinassa suunniteltiin riskialtista koetta, jolla olisi voinut olla vakavia seurauksia. YLE-Uutiset. 30.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12156805

Suomessa ensimmäiset Delta plus -löydökset – tämä aiempaa tartuttavammasta koronamuunnoksesta tiedetään.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan ensimmäiset löydökset Delta plus -variantista tulivat jo elokuussa. Viranomaiset eivät kerro yksilönsuojan takia paikkakuntia, kun tartuntoja on alle viisi. MTV-Uutiset. 29.10.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomessa-ensimmaiset-delta-plus-loydokset-tama-aiempaa-tartuttavammasta-koronamuunnoksesta-tiedetaan/8276114#gs.io00h0

Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study. Lancet Infectious Diseases. 29.10.2021. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext

Contact and SARS-CoV-2 Infections Among College Football Athletes in the Southeastern Conference During the COVID-19 Pandemic. JAMA. 29.10.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2785602?utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=102921

Effectiveness of a third dose of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine for preventing severe outcomes in Israel: an observational study. Lancet. 29.10.2021. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02249-2

Suomessa ensimmäiset Delta plus -löydökset – tämä aiempaa tartuttavammasta koronamuunnoksesta tiedetään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan ensimmäiset löydökset Delta plus -variantista tulivat jo elokuussa. Viranomaiset eivät kerro yksilönsuojan takia paikkakuntia, kun tartuntoja on alle viisi. MTV. 29.10.2021.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomessa-ensimmaiset-delta-plus-loydokset-tama-aiempaa-tartuttavammasta-koronamuunnoksesta-tiedetaan/8276114#gs.eosbkn

The plexiglass barrier problem. Justin Ling: Vaccines, masks and ventilation are working. So why do governments keep doubling-down on the measures that don’t effectively stop COVID? MacLean’s 29.10.2021. https://www.macleans.ca/society/health/the-plexiglass-barrier-problem/

We must call out childism in covid-19 policies. BMJ. 29.10.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2641

Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study. Lancet. 29.10.2021.  https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext#%20

Long-COVID: Cognitive deficits (brain fog) and brain lesions in non–hospitalized patients. Presse Med. 28.10.2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8552626/

 

C-reactive protein and white matter microstructural changes in COVID-19 patients with encephalopathy (Brain, Cognitive). J Neural Transmission. 28.10.2021. https://link.springer.com/article/10.1007/s00702-021-02429-6

Did ‘Eat Out to Help Out’ increase COVID-19 cases in England? Medical News Today. 28.10.2021. https://www.medicalnewstoday.com/articles/did-eat-out-to-help-out-increase-covid-19-cases-in-england?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=newsAlerts&utm_term=coronavirus&utm_content=2021-11-01&apid=35182891&rvid=36e7b8c23c4809c80789f33a578dd1ee1d782a7186ca0f4d83fca8b14a1a75e7

Yökoulusta levinneet koronatartunnat hätkähdyttivät ihmisoikeusjuristin – Martin Scheinin: “Pidän aiheellisena, että asiassa tehdään tutkintapyyntö”
Ihmisoikeusjuristi Martin Scheininin mukaan viranomaisten mahdolliset laiminlyönnit tartuntatautilain noudattamisessa on syytä punnita oikeudessa. Lappajärvellä Etelä-Pohjanmaalla koronatartunnat levisivät alakoululaisten yökoulussa. YLE Uutiset. 27.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12162621

Immunocompromised may need a fourth Covid-19 shot, CDC says. CNN Health. 27.10.2021. https://edition.cnn.com/2021/10/26/health/covid-19-fourth-dose-for-the-immunocompromised/index.html

Noin 20-vuotiaat rokottamattomat nuoret joutuneet koronan takia keskussairaalaan – keuhkot huonossa kunnossa. Ilkka-Pohjalainen kertoo, että Seinäjoen keskussairaalassa on tällä viikolla hoidettu muutamaa vasta noin 20-vuotiasta koronapotilasta, joiden keuhkot ovat huonossa kunnossa. IS. 27.10.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008350962.html

Breakthrough infections can lead to long COVID; genes may explain critical illness in young, healthy adults. Reuters. 27.10.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/breakthrough-infections-can-lead-long-covid-genes-may-explain-critical-illness-2021-10-27/

Finland’s Success in Combating Covid-19: Mastery, Miracle or Mirage? SSERN. 27.10.2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3909237#

F.D.A. Panel Recommends Covid Shots for Children 5 to 11
Covid-19 was “the eighth-highest killer of kids in this age group over the past year,” said a C.D.C. official in favor of broader authorization. NYT. 26.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/26/us/fda-pfizer-covid-vaccine-kids.html?smid=tw-share

Ansiktsskydd behövs fortfarande. HBL. 26.10.2021. https://www.hbl.fi/artikel/ansiktsskydd-behovs-fortfarande/

Type of ultraviolet light most effective at killing coronavirus is also the safest to use around people. The Conversation. 26.10.2021. https://theconversation.com/type-of-ultraviolet-light-most-effective-at-killing-coronavirus-is-also-the-safest-to-use-around-people-169602?utm

Terveyden­huollon työnantajalla tulisi olla oikeus tietää työntekijän rokotus­suojasta, vaatii Lääkäri­liitto – ”Olisi helpompaa, jos tiedon näkisi kysymättä”, sanoo Husin Ruotsalainen. Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan on selvä potilasturvallisuusriski, jos esimerkiksi rokottamaton työntekijä tuo tartuntoja hoivakotiin. HE. 25.10.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008356424.html?share=661dc8d4856bafc4d6eaff0d8f33925b

Professori varoittaa keskustelun kärjistymisestä: Nykyinen puhetapa voi lisätä rokotus­vastaisuutta. Rokotusta vaille jääminen ei ole aina tietoisen harkinnan tulos, sanoo professori Nelli Hankonen. HS. 25.10.2021.  https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000008349588.html?share=3f242d9d3e6a5400d076f918969a2de2

Evaluation of the relative virulence of novel SARS-CoV-2 variants: a retrospective cohort study in Ontario, Canada. CMAJ. 25.10.2021. https://www.cmaj.ca/content/193/42/E1619

Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study. Lancet. 25.10.2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

SARS-CoV-2 infects human adipose tissue and elicits an inflammatory response consistent with severe COVID-19, BioRxiv. 24.10.2021.  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.10.24.465626v1

Health leaders accuse ministers of bungling rollout of UK Covid booster jab
Vaccine drive described as ‘fragmented’ with half the people eligible for third dose yet to come forward. FT. 22.10.2021.  https://amp.ft.com/content/1f57838a-24d2-40d5-b314-2d8345a6e001?__twitter_impression=true

Suomi purki koronarajoituksia, vaikka THL:n käyrät varoittivat uhkaavista seurauksista – tautiekologi: “Masentavinta, että meni juuri niin kuin ajateltiin”.  THL mallinsi elokuussa, miten sairaalahoito kuormittuisi, jos rajoituksia purettaisiin 80 prosentin rokotekattavuuden koittaessa. Hoidon tarve olisi noussut merkittävästi. Rajoitukset purettiin, kun kattavuus oli vielä selvästi vähemmän, noin 70 prosenttia. YLE-Uutiset. 22.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12155829?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2021-10-23

Safe traveling in public transport amid COVID-19. Science. 22.10.2021. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abg3691?utm_campaign=SciMag&utm_source=Social&utm_medium=Twitter

Assessment of Cognitive Function in Patients After COVID-19 Infection. JAMA.  22.10.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2785388?utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=102221

The SARS-CoV-2 main protease Mpro causes microvascular brain pathology by cleaving NEMO in brain endothelial cells. Nature Neuroscience. 21.10.2021.  https://www.nature.com/articles/s41593-021-00926-1

Pfizer boosters show 95.6% efficacy against Covid, study finds. Results hailed as ‘important’ but duration of protection still unknown. FT. 21.10.2021.  https://amp.ft.com/content/d4e58d38-37d6-40cd-9d72-6b9bfd0a3683?

PFIZER AND BIONTECH ANNOUNCE PHASE 3 TRIAL DATA SHOWING HIGH EFFICACY OF A BOOSTER DOSE OF THEIR COVID-19 VACCINE. Pfizer. 21.11.2021. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-phase-3-trial-data-showing

The American founders didn’t believe your sacred freedom means you can do whatever you want – not even when it comes to vaccines and your own body. The Conversation. 21.10.2021. https://theconversation.com/the-american-founders-didnt-believe-your-sacred-freedom-means-you-can-do-whatever-you-want-not-even-when-it-comes-to-vaccines-and-your-own-body-169924?utm

Voisiko Suomeen tulla rokotepakko? Oikeusoppineet hämmästelevät, miksi kissa ei ole jo pöydällä. Rokotepakko on vaikeampi asia poliittisesti kuin juridisesti. Rokotevelvoitteen käyttöönotto vaatisi lääketieteellistä arviointia ja poliittista keskustelua. Rokotevelvoitteen käyttöönotto vaatisi lääketieteellistä arviointia ja poliittista keskustelua. Rokotevelvoitteen käyttöönotto vaatisi lääketieteellistä arviointia ja poliittista keskustelua. Iltalehti. 21.10.2021. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/ea67d28e-2250-4cd3-b6a4-303cdd357acb?utm

October 21-31

 

Moscow orders unvaccinated over-60s to stay home for 4 months as Russia’s Covid-19 crisis deepens. CNN World. 20.10.2021. https://edition.cnn.com/2021/10/20/europe/russia-elderly-stay-home-order-record-deaths-intl/index.html?utm

Koulu pantiin jatkuviin koronatesteihin: Yllätys lasten tartunnoissa. Tutkimuksen perusteella lasten rooli taudin levittäjinä voi olla oletettua suurempi. Verkkouutiset. 20.10.2021. https://www.verkkouutiset.fi/koulu-pantiin-jatkuviin-koronatesteihin-yllatys-lasten-tartunnoissa/#53d13ff6

COVID-19 pandemic drove flu to historic lows, and may have eliminated one virus type completely. ABC Science News. 20.10.2021.  https://amp.abc.net.au/article/100546836?__twitter_impression=true

Miten koronan torjuntaa pitäisi mitata? Professorin (Lillrank) laskelman mukaan pelastetut elinvuodet ovat maksaneet kymmeniä kertoja kohtuuhintaa enemmän. Koronaa on torjuttu kohtuuttomalla hinnalla, kun käyttöön otettiin laajat sulkutoimet, professori Paul Lillrank sanoo. Koronan kustannusten mittaaminen on kuitenkin vaikeaa, koska emme tiedä mitä olisi tapahtunut, jos olisimme tehneet toisin. YLE-Uutiset. 20.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12150546?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ylefi&utm_content=2021-10-20

Covid-19-tapaukset lisääntyvät koulujen avautuessa – Etenkin silloin, kun opettajat ja oppilaat eivät käytä maskeja. Koulut lisäävät yhteisön tartuntoja, mutta hyvä uutinen on, että suhteellisen yksinkertaiset lieventävät toimenpiteet voivat tehdä kouluista paljon turvallisempia paikkoja, kirjoittaa Tutkijalta-palstalla epidemiologi ja biostatistikko Zoë Hyde Länsi-Australian yliopistosta. TM. 20.10.2021. https://tekniikanmaailma.fi/covid-19-tapaukset-lisaantyvat-koulujen-avautuessa-etenkin-silloin-kun-opettajat-ja-oppilaat-eivat-kayta-maskeja/

HS: Teho-osaston lääkäriltä lohduton arvio tulevasta koronatilanteesta – ”Jos meininki jatkuu tällaisena…” Turun yliopistollisen sairaalan osastonlääkäri Jussi Heiro antaa Helsingin Sanomissa lohduttoman arvionsa tulevasta koronatilanteesta. IS. 20.10.2021. https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000008345611.html

The association of opening K–12 schools with the spread of COVID-19 in the United States: County-level panel data analysis. PNAS. 19.10.2021. https://www.pnas.org/content/118/42/e2103420118

Without Covid-19 jab, ‘reinfection may occur every 16 months’
Reports grow of repeat infection as experts warn prevalence among school pupils puts older people at risk. Guardian. 19.10.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/oct/19/without-covid-19-jab-reinfection-may-occur-every-16-months-say-scientists

Piispa Teemu Laajasalo kannusti ihmisiä ottamaan rokotteen – yli 200 ihmistä erosi kirkosta. Eilen kirkosta erosi 242 ihmistä. Iltalehti. 19.10.2021. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/ce2d6484-f917-41bb-af07-6b7cdf4b9245?utm

Covid-19: Silencing health workers, researchers, and journalists caused unnecessary deaths, says Amnesty. 19.10.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2552?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm

Excess risk and clusters of symptoms after COVID-19 in a large Norwegian cohort. medRxiv. 18.10.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.15.21265038v1.full.pdf

swedish study shows covid vaccines drop below zero efficacy on spread by about 200 days. protection from severe covid dropped as well. bad cattitude. 18.10.2021. https://boriquagato.substack.com/p/swedish-study-shows-covid-vaccines

Nelli Hankonen blog: Albertan koronasyksy 2021. 18.10.2021. https://blogs.helsinki.fi/nhankone/2021/10/18/albertan-koronasyksy-2021/

Emeritusprofessori esittää Suomeen Italian ja Ranskan tyylistä ‘de facto’ rokotuspakkoa. Käytännössä rokotuspakko voidaan Matti Jantusen mukaan toteuttaa samalla mallilla kuin esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa. Mediuutiset. 18.10.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/4646944e-c239-436d-8ce6-b5bf63cc436e?ref=newsletter:434f&utm

Mask-wearing linked to 53% cut in Covid incidence, global study finds. Researchers said results highlight the need to continue with face coverings, social distancing and handwashing alongside vaccine programmes. Guardian. 17.10.2021. https://www.theguardian.com/world/2021/nov/17/wearing-masks-single-most-effective-way-to-tackle-covid-study-finds?CMP=Share_iOSApp_Other

TERVEYSPSYKOLOGIA: Koronataistelu muuttuu sissisodaksi. Matti TJ Heino blog. 17.10.2021. https://mattiheino.com/2021/10/17/sissisota/

Nyt puhuu teho­hoito­lääkäri: ”Emme jaksa enää”. Tehohoitolääkärin mukaan hoitohenkilökunta on aivan loppu.
THL on julkaissut rokotekampanjavideoita – kehottavat ihmisiä hakemaan rokotteen. Iltalehti. 17.10.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/35a746af-e1df-4212-8680-2a26e4636375

 

Victoria and NSW schools are reopening amid Covid outbreaks – what can be learned from overseas? In Victoria, once the lockdown is lifted, all children in year 3 and above will be required to wear masks indoors. Experts say there are important lessons for Australia in order to reduce the rate of transmission and hospitalisation. Guardian. 16.10.2021.  https://www.theguardian.com/australia-news/2021/oct/17/victoria-and-nsw-schools-are-reopening-amid-covid-outbreaks-what-can-be-learnt-from-overseas?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1634411450

Asiantuntija ryöpyttää Suomen päättäjiä: ”Onko meillä siis tyhmempi kansa josta osa ansaitseekin sairastaa ja kuolla?” Tuuli Lappalaisen mukaan sekä viranomaiset että poliitikot ovat antaneet ennenaikaisia ja ylioptimistisia lupauksia, ja niiden peruminen nyt tekee kipeää. Uusi Suomi. 16.10.2021.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/us/b0aaf526-55e4-485c-af62-0e83d3d04b13?ref=twitter:286d

Lääkäriltä suorat sanat: Kohta nämä hoidetaan itkun kanssa.
Tutkijalääkäri sanoo olevansa äärimmäisen pettynyt poliittiseen johtamiseen.Verkkouutiset. 16.10.2021. https://www.verkkouutiset.fi/laakarilta-suorat-sanat-kohta-nama-hoidetaan-itkun-kanssa/#b7eaa73f

UK falls behind European peers in battle against Covid ahead of winter
Deaths and hospital admissions remain stubbornly high in Britain as the continent reports record lows. FT. 16.10.2021. ttps://amp.ft.com/content/34582534-4510-4d45-bcba-2f9e04005309?__twitter_impression=true

Virhekäsitykset ja yksinkertaistukset johtavat meitä harhaan: 10 julkisen koronakeskustelun kampittajaa. Osa 2. Blogi. CitizenShield. 15.10.2021. https://citizenshield.fi/2021/10/15/virhekasitykset-ja-yksinkertaistukset-johtavat-meita-harhaan-10-julkisen-koronakeskustelun-kampittajaa/

K-12 schools without mask mandates in Michigan saw 62% more coronavirus spread. Detroit Free Press. 15.10.2021. https://amp.freep.com/amp/8422532002?__twitter_impression=true

Suomi värjäytyi punaiseksi Euroopan tauti­keskuksen kartalla – matkustamista ei suositella. Kahden viime viikon aikana Suomessa on raportoitu 7 763 uutta koronatartuntaa, mikä on 1 632 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. IS. 15.10.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008336966.html

Coronavirus (COVID-19) Infection Survey, UK: 15 October 2021
Estimates for England, Wales, Northern Ireland and Scotland. This survey is being delivered in partnership with the University of Oxford, University of Manchester, Public Health England and Wellcome Trust. This study is jointly led by the ONS and the Department for Health and Social Care (DHSC) working with the University of Oxford and Lighthouse laboratory to collect and test samples. Office of National Atatistics. 15.10.2021. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveypilot/15october2021

How many lives have coronavirus vaccines saved? We used state data on deaths and vaccination rates to find out. The Conversation. 15.10.2021. https://theconversation.com/how-many-lives-have-coronavirus-vaccines-saved-we-used-state-data-on-deaths-and-vaccination-rates-to-find-out-169513?utm

FDA vaccine advisers recommend emergency use authorization for booster dose of Moderna’s Covid-19 vaccine. CNN Health. 15.10.2021. https://edition.cnn.com/2021/10/14/health/fda-vaccine-advisers-moderna-thursday/index.html?utm

Covid-19 Breakthrough Infections in Vaccinated Health Care Workers. @IanRicksecker, But if you’re counting on vaccination to feel safe, there’s even more bad news. A study of Israel healthcare workers found that “Most breakthrough cases were mild or asymptomatic, although 19% had persistent symptoms (>6 weeks).” N MEngl J Med. 14.10.2021.  https://doi:10.1056/NEJMoa2109072

Covid-19: Fatal errors, not fatalism, created UK’s public health disaster. BMJ. 14.10.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2497/rapid-responses

Covid-19 Breakthrough Infections in Vaccinated Health Care Workers. NEJM. 14.10.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109072

Covid and flu: what do the numbers tell us about morbidity and deaths? BMJ. 14.11.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2514?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

Children could be dangerous carriers of virus. Study finds kids to be potential spreaders of COVID-19 and emerging variants.  Harvard Gazette. 14.10.2021.  https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/10/study-confirms-kids-as-spreaders-of-covid-19-and-emerging-variants/

A public health strategy for SARS-CoV-2, grounded in science, should guide Swiss schools through the coming winter. Swiss Medical Weekly. 14.10.2021.  https://smw.ch/article/doi/SMW.2021.w30086

Molnupiravir vs. COVID-19: Will the drug live up to the hype?
In the search for effective COVID-19 treatments, many drugs have failed to live up to their early promise. In a recent trial, seen as an important advance, the oral antiviral drug molnupiravir halved the risk of hospital admissions and deaths from COVID-19. Medical News Today explored the evidence to see whether this optimism is justified. Medical News Today. 14.10.2021.  https://www.medicalnewstoday.com/articles/molnupiravir-vs-covid-19-will-the-drug-live-up-to-the-hype?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=MNT%20Daily%20News&utm_content=2021-11-06&apid=32395010&rvid=348b31007bc4905a3c503d64d5572c0dac87e7263eba83389e708a2774ce1afc

Koronapotilaiden sairaalahoito tulisi järjestää uudella tavalla. Jos jatkamme nykyisellä tavalla, muiden sairauksien hoitovelka kasvaa. HS. 14.10.2021. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008329522.html?share=88fac73056eeaf8accb772a13979fe12

SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro. MDPI. 13.10.2021.  https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm?fbclid=IwAR1Dhvhw7sYLQSIe5Ll62ERQGvyITyASRIpimMfEmVN7He5e29ZeXgxwXLU

Rokoteasian­tuntijat pohtivat kolmatta rokote­kierrosta tänään – THL:n Nohynek: Tulee miettiä, onko lisä­annoksen terveys­hyöty oikeassa suhteessa hintaan. THL:n alainen Kansallinen rokotus­asiantuntija­ryhmä (Krar) kokoontuu pohtimaan kolmansia koronarokoteannoksia keskiviikkona. HS. 13.10.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008323890.html?s=03

In Conversation: The neurocognitive impact of long COVID
For many people, long COVID has associations with serious neurological and neurocognitive impairments, a phenomenon sometimes known as neuro-COVID. Why does this happen, and who is most at risk? In this Special Feature and podcast, we speak to two researchers and a person with lived experience of neuro-COVID to find out more.

A cross-sectional analysis of meteorological factors and SARS-CoV-2 transmission in 409 cities across 26 countries. Nature Communications. 13.10.2021. https://www.nature.com/articles/s41467-021-25914-8

Husin ylilääkäri kertoo, keitä sairaaloissa nyt koronataudin vuoksi hoidetaan – ”Rokotukset ovat edenneet huonosti muiden kuin nuorimpien kohdalla”
HS:n uusi grafiikka seuraa rokottamattomien osuutta sairaaloissa. HS. 13.10.2021. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008328276.html?share=591c82ab6b86a7f0a3d744187315dfbf

Think a mild case of COVID-19 is no big deal? Think again. New research shows concerning effects of the virus, even in asymptomatic cases. Colorado Newsline. 13.10.2021. https://coloradonewsline.com/2021/10/13/mild-case-of-covid-19-no-big-deal-think-again/

In Conversation: The neurocognitive impact of long COVID: For many people, long COVID has associations with serious neurological and neurocognitive impairments, a phenomenon sometimes known as neuro-COVID. Why does this happen, and who is most at risk? In this Special Feature and podcast, we speak to two researchers and a person with lived experience of neuro-COVID to find out more. Medical News Today. 13.10.2021.  https://www.medicalnewstoday.com/articles/long-covid-brain-fog-what-do-we-know-about-the-neurocognitive-impact?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=MNT%20Daily%20News&utm_content=2021-11-06&apid=32395010&rvid=348b31007bc4905a3c503d64d5572c0dac87e7263eba83389e708a2774ce1afc

Kun sairaala­hoidon tarve kasvoi keväällä tällaiseksi, hallitus julisti ”sulkutilan” – Voiko Marin vielä perääntyä yhteis­kunnan avaamisesta? Pahenevasta tautitilanteesta huolimatta hallituksella on korkea kynnys ajaa kireämpiä rajoituksia. Koronapassi voi tulla laajasti käyttöön vain, jos rajoituksia kiristetään. HS. 12.10.2021. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008325861.html?share=1ee867d6a284bfce9b7b6b71e4265abd

Brain MRI and neuropsychological findings at long-term follow-up after
COVID-19 hospitalisation: an observational cohort study. BMJ Open. 12.10.2021. https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/11/10/e055164.full.pdf

Maailmalla koronalääkettä tilataan jo vauhdilla, Suomessa ei vieläkään – Uhkana on lääkkeiden tuleva saatavuus. Koronalääkkeen myyntiin tulosta on ollut tietoja ilmassa jo pitkään. Suomessa tilanteeseen ei ole nopeasti havahduttu. Mediuutiset. 12.10.2021. https://www.mediuutiset.fi/debatti/maailmalla-koronalaaketta-tilataan-jo-vauhdilla-suomessa-ei-vielakaan-uhkana-on-laakkeiden-tuleva-saatavuus/2eb405b1-9d16-4610-a7cf-8edd9b2f39ad

Your Wednesday Briefing. A damning report on Britain’s virus response. NYT. 13.10.2021.

COVID lesson: trust the public with hard truths. When governments assume that people will panic, that exacerbates the pandemic. Nature 12.10.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-02758-2?fbclid=IwAR2vAE-gZRvXkhO1aEXj2A56im8qi81qSQWPyNrorh40JmautC5ywUrftJA

‘The real problem is the repetition of mistakes’: scientists react to Covid inquiry. Senior figures say failure to prevent second wave was inexcusable given what was known about the virus. Guardian. 12.10.2021.  https://www.theguardian.com/world/2021/oct/12/the-real-problem-is-the-repetition-of-mistakes-scientists-react-to-covid-enquiry?CMP=Share_iOSApp_Other

Covid response ‘one of UK’s worst ever public health failures’.
Early handling and belief in ‘herd immunity’ led to more deaths, Commons inquiry finds. Guardian. 12.10.2021.  https://www.theguardian.com/politics/2021/oct/12/covid-response-one-of-uks-worst-ever-public-health-failures?CMP=Share_iOSApp_Other

What the Future May Hold for the Coronavirus and Us
Viral evolution is a long game. Here’s where scientists think we could be headed. NYT. 12.10.2021.

Infektiolääkärin epätoivoinen vetoomus koronarokotusten puolesta: “Hetken näytti hyvältä ja melkein juhlittiin, mutta nyt laivan pohja vuotaa”. Tampereen yliopistollisen keskussairaalan infektiolääkäri kertoo MTV Uutisille rokottamattomien vaikeasta koronatilanteesta. Syyskuussa lähes 80 prosenttia sairaalahoidossa olevista oli rokottamattomia. Lääkäri Reetta Huttusen mukaan hätkähdyttävää on, että merkittävä osuus sairaalaan joutuvista potilaat ei ole iäkkäitä, vaan nuoria tai keski-ikäisiä. MTV-Uutiset. 12.10.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/infektiolaakarin-epatoivoinen-vetoomus-koronarokotusten-puolesta-hetken-naytti-hyvalta-ja-melkein-juhlittiin-mutta-nyt-laivan-pohja-vuotaa/8262410

Selvitys: Britannia aloitti korona­sulun liian myöhään, mikä oli merkittävä kansan­terveydellinen epä­onnistuminen maan historiassa. Raportin mukaan tämä oli yksi merkittävimmistä kansanterveydellisistä epäonnistumisista maan historiassa. HS. 12.10.2021.  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008326330.html?share=011911d95bd7a841169809f72bf1e2f8

How did we get here: what are droplets and aerosols and how far do they go? A historical perspective on the transmission of respiratory infectious diseases. The Royal Society. 12.10.2021. https://doi.org/10.1098/rsfs.2021.0049

Transmission of SARS-CoV-2 After COVID-19 Screening and Mitigation Measures for Primary School Children Attending School in Liège, Belgium. JAMA. 12.10.2021. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2784812

FDA scientists neutral on Moderna Covid-19 vaccine booster ahead of key meeting. STAT. 12.10.2021. https://www.statnews.com/2021/10/12/fda-scientists-moderna-covid-vaccine-booster/#:~:text=Events-,FDA%20scientists%20neutral%20on%20Moderna%20Covid%2D19,booster%20ahead%20of%20key%20meeting&text=Food%20and%20Drug%20Administration,vaccine%20in%20documents%20released%20Tuesday.

Covid-19: Government’s handling of pandemic had “big mistakes,” MPs say. BMJ 12.10.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2487?=&utm

Covid response ‘one of UK’s worst ever public health failures’. Early handling and belief in ‘herd immunity’ led to more deaths, Commons inquiry finds. Guardian. 12.10.2021.  https://www.theguardian.com/politics/2021/oct/12/covid-response-one-of-uks-worst-ever-public-health-failures

Lessons for all from the UK’s Covid mishandling. Politicians and scientists succumbed to a flawed, fatalistic groupthink. FT. 12.10.2021. https://amp.ft.com/content/6369ab78-19ec-4a81-858d-a5f318496306?__twitter_impression=true

Frequency of Neurologic Manifestations in COVID-19. A Systematic Review and Meta-analysis. Neurology. 11.10.2022. https://n.neurology.org/content/97/23/e2269

Covid-19: Is New Zealand’s switch in policy a step forward or a retreat?. BMJ. 11.10.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2476?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm

Life-saving COVID Drug Regeneron in Israel – but Most Patients Won’t Take It. Some Israelis are COVID anti-vaxxers who distrust Regeneron, but others just don’t see the need or are talked out of it at the last moment. 11.10.2021. https://www.haaretz.com/israel-news/life-saving-covid-wonder-drug-comes-to-israel-but-most-patients-won-t-take-it-1.10282942?utm

Kouvolan koululaisille tuli helpotuksen päivä, kun maskeja ei enää tarvitse käyttää – suurin askel kuitenkin vielä odottaa.
Kouvolassa on tänään maanantaina luovuttu koulujen ja päiväkotien maskisuosituksesta. Ainakin ensimmäisenä päivänä kasvomaski vielä oli monen yllä.. YLE-Uutioset 11.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12138579

October 11-20

Here’s what Bay Area doctors say about how COVID affects the brain. San Francisco Chronicle. 10.10.2021. https://www.sfchronicle.com/health/article/How-COVID-affects-the-brain-Bay-Area-doctors-16520440.php

Korona-altistus. Satakunnan koronatilanne Suomen huonoin – jopa sairaalassa todettu altistumisia. Turun Sanomat. 10.10.2021. https://www.ts.fi/uutiset/5449706

Korona vie yhä enemmän sairaalaan: Satakunnassa joudutaan erityisjärjestelyihin. Hoitoon joutuvat ovat valtaosin rokottamattomia. Alle 60-vuotiaita lähes puolet. Kokemäkijokilaakson Uutiset. 10.10.2021. https://www.kokemaenjokilaakso.fi/2021/10/10/korona-vie-yha-enemman-sairaalaan-satakunnassa-joudutaan-erityisjarjestelyihin/

Kraftig ökning av psykisk ohälsa under pandemin. Dagens Nyheter. 10.10.2021. https://www.dn.se/vetenskap/kraftig-okning-av-psykisk-ohalsa-under-pandemin/

Sanna Marin otti riskin, joka näyttää toteutuneen – Tehohoidon ”kriittinen piste” alkaa lähestyä. Sanna Marinin hallitus purki viikko sitten isosti koronarajoituksia ja sen jälkeen tautiluvut kohosivat. Riski näyttää realisoituneen, mutta seuraako tästä rajoitusten palauttamisia, mistä STM jo vihjaisi? Viranomaiset ja pääministeri antavat nyt varsin erilaista viestiä tilanteesta. Mediuutiset. 9.10.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/5e432005-aff9-4eb2-8e59-25167af51d64?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1633764599

Latviassa julistettiin kolmen kuukauden poikkeustila koronan takia. Kyseessä on kolmas kerta, kun Latviassa otetaan käyttöön poikkeustila koronapandemian takia. Poikkeustila koskee erityisesti rokottamattomia. HS. 9.10.2021. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008321748.html

Meilahden koronapotilaiden tehohoitopaikat ovat loppumassa – rokottamattomien asenne herättää tuskaa linjajohtajassa: “En enää keksi, miten voisi vaikuttaa”. Korona: Hus tehohoidon linjajohtaja Minna Bäcklund sanoo olevansa huolissaan rokottamattomien asenteesta. Leikkaukset siirtyvät, kun koronapotilaiden hoito vie paikat. Helsingin Uutiset. 9.10.2021. https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4323606

They Had the Vaccines and a Plan to Reopen. Instead They Got Cold Feet. Singapore’s experience offers lessons for other countries that want to reduce pandemic restrictions but have yet to deal with widespread infections. NYT 8.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/08/world/asia/singapore-vaccine-covid.html

COVID-19 is linked to new diabetes cases—but long-term problems could be more severe.
In addition to driving new cases of diabetes, the virus may be directly damaging the pancreas in ways that could lead to chronic inflammation and even cancer. National Geographic. 8.10.2021. https://www.nationalgeographic.com/science/article/the-many-ways-covid-19-seems-to-be-harming-the-pancreas?

Physical, cognitive, and mental health impacts of COVID-19 after hospitalisation (PHOSP-COVID): a UK multicentre, prospective cohort study. Lancet. 7.10.2021. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00383-0/fulltext

Pfizer Asks F.D.A. to Authorize Its Covid-19 Vaccine for Children 5 to 11. The agency has promised to move quickly on the request and tentatively plans to meet on Oct. 26 to consider it. A decision could come soon after Halloween.NYT. 7.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/07/us/politics/pfizer-fda-authorization-children-5-11.html

SARS-CoV-2 RNA in the Cerebrospinal Fluid of a Patient with Long COVID. SACE Journals. 7.10.2021.  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20499361211048572?fbclid=IwAR1XpHp1_Dabj_NS817YKAAq1lrKzyw5BrfTwNwFfpg6L7ZtDKYjhu-n2Vw&amp;

SARS-CoV-2 emerging variants display enhanced syncytia formation. @IanRicksecker, Also worrisome are syncytia, where an infected cell extrudes its own spike protein and takes over its neighbors, fusing together to create a large multi-nucleus cell.  Delta’s particular aptitude for this may partly explain its severity. NewsMedical. 6.10.2021. https://www.news-medical.net/news/20211006/SARS-CoV-2-emerging-variants-display-enhanced-syncytia-formation.aspx

ECDC:n raportti: Suomi kuuluu maihin, joissa alhainen rokotustaso voi aiheuttaa tartuntojen lisääntymistä ja sairaaloiden kuormittumista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo, ettei Suomen jääminen EU- ja ETA-maiden keskiarvon alle ollut yllätys. HS. 6.10.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008312773.html?share=20625478db85708dd292fc597ff19233

HS muuttaa koronauutisoinnin painopisteen pois tartuntamääristä kohti elämää koronan kanssa. ”Ylhäältä annetun luvan sijasta jokaisen pitää itse päättää, että nyt on turvallista elää enemmän. Korona loppuu siinä vaiheessa, kun kukin meistä itse päättää lakata pelkäämästä”, kirjoittaa HS:n toimituspäällikkö Esa Mäkinen. Helsingin Sanomat. 6.10.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008243137.html

A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus. WHO 6.10.2021. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1

Kannattaisiko rokotetun nyt altistaa itsensä koronalle? – “Tätä on mietitty”, toteaa ylilääkäri. Kaksi koronarokoteannosta antaa todennäköisesti hyvän suojan vakavaa tautia vastaan, mutta täydellinen turva se ei ole. Iltalehti. 5.10.2021. https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/b9f7d947-af3f-4a5f-812c-f8b7f018cd88

Pääkaupunkiseudulle oma suositus: Käytä maskia julkisissa liikennevälineissä, ihmispaljoudessa ja sairaana. Helsinki, Espoo ja Vantaa luopuvat samalla päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten altistumistietojen raportoinnista. YLE-Uutiset. 5.10.2021.  https://yle.fi/uutiset/3-12129425

One-year Risks and Burdens of Incident Cardiovascular Disease in COVID-19: Cardiovascular Manifestations of Long COVID. Research Square. 5.10.2021. https://www.researchsquare.com/article/rs-940278/v1

Koronaepidemia voi poikia syöpärokotteen – ”Näitä ei olisi ikinä muuten syöpätutkimuksessa havaittu”, sanoo Docrateen ylilääkäri. Pfizerin ja Modernan koronarokotteesta tutusta mRNA-tekniikasta haetaan nyt apua vähän kaikkeen, vesikauhusta ja kystisestä fibroosista syöväntorjuntaan. Mediuutiset 4.10.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/afa6a794-391d-4005-8081-87aa9d4a5ed2?

THL-johtajan ja pääministerin ulostulot puhuttavat lääkäreitä: ”Viranomaisellakin on jo vähän hätä kädessä”. ”Tämä on marinilainen Suomi: arvoiltaan kova, lapsia, rokottamattomia ja sairaita sortava yhteiskunta. Rokotetuilla vain oikeuksia, ei mitään velvollisuuksia”, ylilääkäri Harri Tohmo kuvailee. Mediuutiset. 4.10.2021. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/6709c919-39be-4291-9aab-17f2ea72cf0a?ref=newsletter:d73a

Study confirms SARS-CoV-2 transmission through aerosols, and effectiveness of masks in preventing transmission. MedicalNewsToday. 4.10.2021.

Specific UV light wavelength could offer low-cost, safe way to curb COVID-19 spread. PhysOrg. 4.10.2021. https://phys.org/news/2021-10-specific-uv-wavelength-low-cost-safe.html

Detailed reconstruction of the Iranian COVID-19 epidemic reveals high attack rates of SARS-CoV-2 in several provinces. medRxiv. 4.10.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.04.21264540v1

Battling Delta, New Zealand Abandons Its Zero-Covid Ambitions. The country is changing course seven weeks into a lockdown that has failed to end the outbreak and tested the patience of many residents. NYT. 4.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/04/world/australia/new-zealand-covid-zero.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur

Israel Tightens COVID ‘Green Pass’ Rules, Sparking Protest. Israel has restricted its COVID Green Pass to allow only those who have received a vaccine booster dose or recently recuperated from coronavirus to enter indoor venues. US News and World Report. 3.10.2021. https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2021-10-03/israel-tightens-covid-green-pass-rules-sparking-protest

The 2,000-year-old airborne disease theory that blinded Covid experts
As a result precautions such as wearing masks and better ventilation in public spaces were tragically delayed, says a new report. The Telegraph. 2.10.2021. The 2,000-year-old airborne disease theory that blinded Covid experts (telegraph.co.uk)

Pääministeri Marin kertoo Ylelle, miksi hallitus ohitti THL:n näkemyksen ravintoloista: “Rokotetuilla on täysi oikeus normaalimpaan elämään”. Sanna Marin myöntää, että ravintoloita koskevien koronarajoitusten reipas lieventäminen voi näkyä tautitapausten kasvuna. Hän ei kuitenkaan pidä koronatilannetta niin huonona, että entisille rajoituksille olisi perusteita. YLE Uutiset. 2.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12126037

COVID-19 Associated Hepatitis in Children (CAH-C) during the second wave of SARS-CoV-2 infections in Central India: Is it a complication or transient phenomenon. MedRxiv. 2.10.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.23.21260716v6.full.pdf

Alberta acted like the pandemic was over. Now it’s a cautionary tale for Canada. Saskatchewan faces similar surge in hospitals, while Manitoba is at risk from low vaccination rates. CBC. 2.10.2021. https://www.cbc.ca/news/health/alberta-fourth-wave-surge-hospitals-icu-covid-19-1.6197263

Exhaled particles from nanometre to millimetre and their origin in the human respiratory tract. medRxiv. 1.10.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.01.21264333v1

The durability of immunity against reinfection by SARS-CoV-2: a comparative evolutionary study. Lancet Microbe. 1.10.2021. https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00219-6/fulltext

Covid-19: Lancet investigation into origin of pandemic shuts down over bias risk. BMJ. 1.10.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2414

U.S. Coronavirus Death Toll Surpasses 700,000 Despite Wide Availability of Vaccines. The latest Covid-19 deaths were concentrated in the South, and included more younger people than before. Every age group under 55 saw its highest death toll of the pandemic this August. NYT. 1.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/01/us/us-covid-deaths-700k.html

Monitoraggio Fase 2. Report settimanale. Report 72. Sintesi nazionale. ISS. 1.10.2021. https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_monitoraggi_81_0_fileNazionale.pdf

Tyksissä jouduttiin perumaan leikkauksia, sillä teholla oli rokottamattomia koronapotilaita. Turun Sanomat. 1.10.2021. https://www.ts.fi/uutiset/5440236

Vaccinating against covid and flu at same time is safe, study shows. BMJ. 1.10.2021. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2411?=&utm

Merck and Ridgeback’s Investigational Oral Antiviral Molnupiravir Reduced the Risk of Hospitalization or Death by Approximately 50 Percent Compared to Placebo for Patients with Mild or Moderate COVID-19 in Positive Interim Analysis of Phase 3 Study. MERCK. 1.10.2021. https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-investigational-oral-antiviral-molnupiravir-reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50-percent-compared-to-placebo-for-patients-with-mild-or-moderat/

SARS-CoV-2 infections elicit higher levels of original antigenic sin antibodies compared to SARS-CoV-2 mRNA vaccinations. MedRxiv. 1.10.2021.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.30.21264363v1

In Portugal, There Is Virtually No One Left to Vaccinate. Portugal is among the most highly vaccinated countries in the world. Vice Adm. Henrique Gouveia e Melo, who led the campaign, said there was a key to his success: Keep politics out of it. NYT. 1.10.2021. https://www.nytimes.com/2021/10/01/world/europe/portugal-vaccination-rate.html

October 1-10

Reliability of COVID- 19 symptom checkers as national triage tools: an international case comparison study. BMJ. 30.9.2021. extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://informatics.bmj.com/content/bmjhci/28/1/e100448.full.pdf

COVID-19 Tutkimuskatsaus 11/2021. Koronakriisiin liittyviä ajankohtaisia tutkimustuloksia maailmalta ja Suomesta. Valtioneuvosto. 30.9.2021. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163530/COVID-19-tutkimuskatsaus%2011-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

What are the long-term effects of COVID-19?
What we know
Mild and moderate cases
Severe cases
Mental health
Treatment and support
Chronic fatigue syndrome
When to seek help
Summary
Most people who develop coronavirus disease 19 (COVID-19) recover within 2–6 weeks, but some experience lasting symptoms. Others with severe COVID-19 may develop complications, require rehabilitation after a hospital stay, or both. Medical News Today. 29.9.2021.  https://www.medicalnewstoday.com/articles/long-term-effects-of-coronavirus?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=MNT%20Daily%20News&utm_content=2021-11-06&apid=32395010&rvid=348b31007bc4905a3c503d64d5572c0dac87e7263eba83389e708a2774ce1afc

DNA vs. mRNA vaccines: Similarities and differences
DNA and RNA vaccines use genetic material to deliver information to human cells and elicit an immune response. DNA vaccines are safe, easy, affordable to produce, and, unlike RNA vaccines, are stable at room temperature. These attributes make them more promising for rapidly immunizing populations, especially in resource-limited settings. Medical News Today. 28.9.2021.  https://www.medicalnewstoday.com/articles/dna-vs-mrna-vaccines-similarities-and-differences?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=MNT%20Daily%20News&utm_content=2021-11-06&apid=32395010&rvid=348b31007bc4905a3c503d64d5572c0dac87e7263eba83389e708a2774ce1afc

Evolving phenotypes of non-hospitalized patients that indicate long COVID. BMC Medicine. 27.9.2021. https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-021-02115-0

Yhdysvaltalaistutkimus: Näin koulujen maski­pakko suojasi lapsia korona­virukselta. Yhdysvaltain tautikeskus CDC julkaisi perjantaina kaksi tutkimusta, jotka käsittelevät maskien käyttöä kouluissa. IS. 25.9.2021.  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008288977.html

U.S. schools with mask requirements are seeing fewer outbreaks, the C.D.C. finds. NYT. 24.9.2021. https://www.nytimes.com/2021/09/24/health/schools-mask-mandate-outbreaks-cdc.html?smtyp=cur&smid=fb-nytimes

Association Between K-12 School Mask Policies and School-Associated COVID-19 Outbreaks – Maricopa and Pima Counties, Arizona, June-August 2021. CDC. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). 24.9.2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7039e1.htm

Pediatric COVID-19 Cases in Counties With and Without School Mask
Requirements — United States, July 1–September 4, 2021. CDC. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). 24.9.2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7039e3.htm

New ease of measures announced: The new rules were announced on 23 September by the Prime Minister, António Costa, at the end of the Ministers meeting in which it was decided that Portugal will enter in the third and last phase of the ease of lockdown plan approved on 29 July. Find out everything you need to know about the new measures. The Portugal News. 23.9.2021. https://www.theportugalnews.com/news/2021-09-23/new-ease-of-measures-announced/62580

Epidemia COVID-19. Aggiornamento nazionale 22 settembre 2021 – ore 12:00. ISS. 24.9.2021. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_22-settembre-2021.pdf

SARS-CoV-2 infection causes immunodeficiency in recovered patients by downregulating CD19 expression in B cells via enhancing B-cell metabolism. Nature. 22.9.2021. https://www.nature.com/articles/s41392-021-00749-3

New Zealand growth in Q2 2021 confirms the Zero-Covid strategy outperforms the mitigation strategy of the G10 countries: 44 times less deaths, pre-crisis GDP exceeded, mobility and daily freedoms better preserved. Institut Economique Molinari. 21.9.2021.  https://www.institutmolinari.org/2021/09/21/new-zealand-growth-in-q2-2021-confirms-the-zero-covid-strategy-outperforms-the-mitigation-strategy-of-the-g10-countries-44-times-less-deaths-pre-crisis-gdp-exceeded-mobility-and-daily-freedoms-bett/

 

September 21-30

Coronaviruses with a SARS-CoV-2-like receptor-binding domain allowing ACE2-mediated entry into human cells isolated from bats of Indochinese peninsula. ResearchSquare. 17.9.2021. https://www.researchsquare.com/article/rs-871965/v1

Cognitive and Psychological Sequelae of COVID-19: Age Differences in Facing the Pandemic. Frontiers in Psychiatry. 16.9.2021. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.711461/full

Muistio paljastaa: Näin THL ja STM kävivät kiistaa Suomen hybridi­strategiasta. THL toi muistiossa esille huolensa siitä, onko STM arvioinut muuttuneessa tilanteessa riittävästi erilaisten rajoitustoimien oikeasuhtaisuutta ja välttämättömyyttä. Ilta=Sanomat. 16.9.2022. https://www.is.fi/politiikka/art-2000008267749.html

A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus. WHO 6.10.2021. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1

Post-COVID Conditions. CDC.16.9.2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html

EXCLUSIVE WHO-backed vaccine hub for Africa to copy Moderna COVID-19 shot. Reuters. 15.9.2021. https://www.reuters.com/world/africa/exclusive-who-backed-vaccine-hub-africa-copy-moderna-covid-19-shot-2021-09-14/

Successful control of COVID-19 outbreak through tracing, testing, and isolation: Lessons learned from the outbreak control efforts made in a metropolitan city of South Korea. Journal of Infection and Public Health. nn.9.2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034121001908

Why are Covid vaccine boosters needed and who in the UK will receive them?
Britain is joining nine other countries that have announced similar programmes offering an additional jab. FT. 14.9.2021. https://www.ft.com/content/cf83b3a1-fe06-4c9f-999c-7500090aee7c

11% of Israeli kids who got virus now suffer from ‘long COVID’ – study. Health Ministry survey finds 30% of those with long-term effects have cognitive, mental health issues, but cautions these can also be attributed to lockdowns, school closures, war. The Times of Israel. 14.9.2021.  https://www.timesofisrael.com/more-than-10-of-israeli-kids-who-got-virus-now-suffer-from-long-covid-study/

Covid-19 and the new merchants of doubt. How best can scientists push back against science denialist campaigns? David Gorski and Gavin Yamey suggest some evidence based strategies. BMJ. 13.9.2021. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/09/13/covid-19-and-the-new-merchants-of-doubt/

Genetic emergence of B.1.617.2 in COVID-19. New Microbes and New Infections NN.9.2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297521000937

September 11-20

 

Kommentti: Kuka jatkossa saa hoitoa? STM:n tuleva kansliapäällikkö sanoi sen, mitä muut eivät uskalla. Kirsi Varhila ansaitsee kiitosta rohkeudestaan. Hän nosti esiin asian, joka on poliittisesti tulenarka ja siksi siitä ollaan hiljaa, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin. IS. 10.9.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006234237.html

Keskustelun koronatesteistä tulee perustua tutkimusnäyttöön
Pikatestit löytävät koronavirusta tartuttavat yksilöt paremmin kuin Suomessa on ymmärretty. Kuka tartutti kenet -strategiasta voitaisiin siirtyä tartuntojen ennaltaehkäisyyn. Lääkärilehti. 8.9.2021. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/verkkokommentti/keskustelun-koronatesteista-tulee-perustua-tutkimusnayttoon/?

Dose-dependent COVID-19 symptoms. (COVID-19 presentation varies widely between individuals, ranging from asymptomatic to life-threatening infection. Several host and viral factors have been shown to influence disease penetrance and severity. In addition, the infectious dose has also been speculated to have a role. Dabisch et al. show in a SARS-CoV-2 challenge study of 16 cynomolgus macaques that the infectious dose indeed influences symptom development and seroconversion. They used aerosolized virus at different concentrations and found that low doses could lead to seroconversion and virus replication in the respiratory tract without symptom development, such as fever, whereas higher doses produced fever, which suggest that low infectious doses might be associated with asymptomatic infection.)nature reviews microbiology. 7.9.2021. https://www.nature.com/articles/s41579-021-00634-4

Unmasking the mask studies: why the effectiveness of surgical masks in preventing respiratory infections has been underestimated [(1) masks protect against respiratory infections and (2) non-linear effects must be taken into account]. J Travel Med. 6.9.2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8499874/

Toimintasuunnitelma COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseksi 2021-22. Luonnos 6.9.2021. VNK. https://vnk.fi/documents/10616/25232448/Hybridistrategian+toimintasuunnitelma+4.0.+luonnos+6.9.2021.pdf/446884d4-13d4-68c4-fa25-9b684940aa04/Hybridistrategian+toimintasuunnitelma+4.0.+luonnos+6.9.2021.pdf?t=1630944929454

HS muuttaa koronauutisoinnin painopisteen pois tartuntamääristä kohti elämää koronan kanssa
”Ylhäältä annetun luvan sijasta jokaisen pitää itse päättää, että nyt on turvallista elää enemmän. Korona loppuu siinä vaiheessa, kun kukin meistä itse päättää lakata pelkäämästä”, kirjoittaa HS:n toimituspäällikkö Esa Mäkinen.. Helsingin sanomat. 6.9.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008243137.html

THL:n Salminen: Pandemian loppusuora häämöttää – paluuta koviin rajoituksiin tuskin tullaan näkemään. THL:n Mika Salmisen mukaan rokotekattavuus on nyt tärkein epidemiatilanteesta kertova mittari, ja päivittäisten koronalukujen raportoinnista voitaisiin jo luopua. Paluu normaaliin häämöttää jo, sillä ensi viikolla Suomeen on tullut riittävästi rokotteita 80 prosentin rokotekattavuuden saavuttamiseksi. YLE. 5.9.2021.  https://yle.fi/uutiset/3-12085688

THL- Mika Salminen Ylelle: Meidän ei hirveästi tarvitse huolehtia koronapandemiasta täällä Suomessa enää. MTV-Uutiset. 4.9.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-salminen-ylelle-meidan-ei-hirveasti-tarvitse-huolehtia-koronapandemiasta-taalla-suomessa-enaa/8227238#gs.j3e0no

Total Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Measured 6 Months After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination in Healthcare Workers.  SSRN. 3.9.2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3915349

Downsides of face masks and possible mitigation strategies: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2.9.2022. https://bmjopen.bmj.com/content/11/2/e044364.info

On the effect of COVID-19 pandemic in the excess of human mortality. The case of Brazil and Spain. PLOS One. 2.9.2021. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0255909

Has Covid ended the neoliberal era? The year 2020 exposed the risks and weaknesses of the market-driven global system like never before. It’s hard to avoid the sense that a turning point has been reached. Guardian. 2.9.2021. https://www.theguardian.com/news/2021/sep/02/covid-and-the-crisis-of-neoliberalism

Risk factors and disease profile of post-vaccination SARS-CoV-2 infection in UK users of the COVID Symptom Study app: a prospective, community-based, nested, case-control study. @IanRicksecker … finding contradicts the findings from the UK Zoe app study, which found that “the odds of having symptoms for 28 days or more after post-vaccination infection were approximately halved by having two vaccine doses.” LANCET Infectious Diseases. 1.9.2021. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00460-6

September 1-10

Airborne transmission of respiratory viruses. Science . 27.8.2021. https://doi.org/10.1126/science.abd9149

SARS-CoV-2 infection of the central nervous system in a 14-month-old child: A case report of a complete autopsy. @IanRicksecker, An autopsy of a 14-month-old at Brazil’s Federal University of Rio de Janeiro found that “The brain exhibited severe atrophy and neuronal loss.” Lancet Regional Health Americas. 27.8.2021. https://doi.org/10.1016/j.lana.2021.100046

When it comes to staff safety during the pandemic, the buck stops with chief executives. One of the main preventive roles of occupational health experts in the pandemic is, or should have been, to advise and support managers/employers in risk management and control both as regards compliance with legal duties on health and safety. HSJ Wilmington Healthcare. 24.8.2021. https://www.hsj.co.uk/policy-and-regulation/when-it-comes-to-staff-safety-during-the-pandemic-the-buck-stops-with-chief-executives/7030773.article

Using test positivity and reported case rates to estimate state-level COVID-19 prevalence and seroprevalence in the United States. PLOS Comp Biol. 23.8.2021.  https://journals.plos.org/ploscompbiol/article/file?id=10.1371/journal.pcbi.1009374&type=printable

Seroconversion and fever are dose-dependent in a nonhuman primate model of inhalational COVID-19. PLOS Pathogens. 23.8.2021.  https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009865

A microscopic video shows the coronavirus on the rampage. @IanRicksecker, And, yes, syncytia formation can happen in neurons. For our visual learners, here is video of syncytia and apoptosis (cell death) in a (bat) brain: NYT. 22.8.2021. https://www.nytimes.com/2021/08/22/science/microscopic-bat-brain-virus.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur

Persistent clotting protein pathology in Long COVID/Post-Acute Sequelae of COVID-19 (PASC) is accompanied by increased levels of antiplasmin. Cardiovascular Diabetology. 23.8.2021. https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12933-021-01359-7

COVID-19-associated hyperinflammation and escalation of patient care: a retrospective longitudinal cohort study. Lancet. 21.8.2021 https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(20)30275-7/fulltext

August 21 – 31

Perspective. The Covid-19 Infodemic — Applying the Epidemiologic Model to Counter Misinformation. NEJM. 19.8.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2103798

Similar patterns of [18F]-FDG brain PET hypometabolism in paediatric and adult patients with long COVID: a paediatric case series. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 19.8.2021. https://link.springer.com/article/10.1007/s00259-021-05528-4

Brain imaging before and after COVID-19 in UK Biobank. @IanRicksecker, The UK Biobank COVID-19 re-imaging study compared before and after images of “mild” cases, and found “pronounced reduction in grey matter” and an “increase of diffusion indices, a marker of tissue damage” in specific regions of the brain. medRxiv. 18.8.2021. https://doi.org/10.1101/2021.06.11.21258690

Japan extends COVID-19 emergency lockdown as cases surge. Reuters. 18.8.2021. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-set-extend-covid-19-state-emergency-lockdown-sept-12-2021-08-17/

Pre-pandemic cognitive function and COVID-19 vaccine hesitancy: cohort study. Brain Behaviour Immunity. NN.8.2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159121001975

How COVID-19 vaccine supply chains emerged in the midst of a pandemic. PIIE. nn.8.2021. https://www.piie.com/publications/working-papers/how-covid-19-vaccine-supply-chains-emerged-midst-pandemic?

Infectious SARS-CoV-2 in Exhaled Aerosols and Efficacy of Masks During Early Mild Infection. medRxiv. 13.8.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.13.21261989v1.full.pdf

The Vaccine Scientist Spreading Vaccine Misinformation. Robert Malone claims to have invented mRNA technology. Why is he trying so hard to undermine its use? Atlantic. 12.8.2021. https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/08/robert-malone-vaccine-inventor-vaccine-skeptic/619734/

Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the B.1.617.2 (Delta) Variant. NEJM. 12.8.2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2108891

A molecular test based on RT-LAMP for rapid, sensitive and inexpensive colorimetric detection of SARS-CoV-2 in clinical samples. Scientific Reports. 12.8.2021. https://www.nature.com/articles/s41598-021-95799-6

Impact of the COVID-19 Pandemic on Early Child Cognitive Development: Initial Findings in a Longitudinal Observational Study of Child Healt. medRxiv. 11.8.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.10.21261846v1.full.pdf

Persistent Exertional Intolerance After COVID-19. Insights From Invasive Cardiopulmonary Exercise Testing. @IanRicksecker These patients are struggling with real physical issues. This Yale study demonstrated reduced aerobic capacity, oxygen extraction. and ventilatory efficiency in “mild” COVID patients even after recovery from their acute infection. CHEST Journal. 10.8.2021. https://doi.org/10.1016/j.chest.2021.08.010

August 11 – 20

We Studied One Million Students. This Is What We Learned About Masking. New York Times. 10.8.2021. https://www.nytimes.com/2021/08/10/opinion/covid-schools-masks.html

Moderna may be superior to Pfizer against Delta; breakthrough odds rise with time. Reuters. 9.8.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/moderna-may-be-superior-pfizer-against-delta-breakthrough-odds-rise-with-time-2021-08-09/

More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Scientific Reports. 9.8.2021. https://www.nature.com/articles/s41598-021-95565-8

KOTIMAA: Laumasuojateoria romahti, Suomessa suhde maskeihin mullistui yhdessä kesässä – näin tieto koronasta on muuttunut . Kiinan Wuhanista vuoden 2019 lopulla levinneeseen virukseen on liitetty useita harhaluuloja. Ilta=sanomat. 8.8.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008179086.html

Viral infection and transmission in a large well-traced outbreak caused by the Delta SARS-CoV-2 variant. 7.8.2021. https://virological.org/t/viral-infection-and-transmission-in-a-large-well-traced-outbreak-caused-by-the-delta-sars-cov-2-variant/724

Pediatricians plead with FDA to move quickly on Covid vaccine for kids
“The delta variant has created a new and pressing risk to children and adolescents across this country,” president of the leading pediatricians group wrote. NBC News. 7.8.2021. https://www.nbcnews.com/health/health-news/pediatricians-plead-fda-move-quickly-covid-vaccine-kids-n1276191

The Pandemic Will End The Only Way It Can — The Hard Way. We still haven’t learned. Medium. 7.8.2021. https://jessicalexicus.medium.com/the-pandemic-will-end-the-only-way-it-can-the-hard-way-9770f003da9

Viral Load of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in Respiratory Aerosols Emitted by Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) While Breathing, Talking, and Singing. Clinical Infectious Diseases. 6.8.2021. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab691/6343417

Worauf warten Sie noch? Das ausgebuchte Impfzentrum ist keine Ausrede mehr – Ihre Hausärztin müsste längst Impfstoff für Sie haben. Zehn Gründe, mit der Corona-Impfung nicht länger zu warten. Zeit OnLine. 5.8.2021.  https://www.zeit.de/gesundheit/2021-08/corona-impfung-nebenwirkungen-delta-variante-zweitimpfung-wirksam

Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK: 1 July 2021. ONS. 5.8.2021. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/1july2021

Reduced neutralization of SARS-CoV-2 B.1.617 by vaccine and convalescent serum. Cell. 5.8.2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867421007558

Post-acute sequelae of COVID-19 in a non-hospitalized cohort: Results from the Arizona CoVHORT. @IanRicksecker The CoVHORT study, limited to non-hospitalized patients in Arizona – “mild” cases – found a 68% prevalence of 1 or more Covid symptom after 30 days, rising to 77% after 60 days. PLOS ONE. 4.8.2021.  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254347

Where will you need a covid passport? Proof of vaccination or recovery from infection is increasingly being demanded, not just for international travel but also within countries. Economist. 4.8.2021. https://www.economist.com/the-economist-explains/2021/08/04/where-will-you-need-a-covid-passport

Asiantuntija penää selkeää linjaa: Mikä on ”riittävä rokotekattavuus” ja ”hyväksyttävä määrä” tartuntoja? Virustutkija Tuomas Aivelon mukaan kukaan ei tunnu tietävän, millainen rokotekattavuus olisi riittävä. Iltalehti. 4.8.2021. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/098c101b-3a8d-467e-929e-5b590d0d7a13

Wuhan back in spotlight as China’s Delta variant challenge grows
China reports 328 locally transmitted cases in July — equal to previous five months’ total. AA. 3.8.2021. https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/wuhan-back-in-spotlight-as-chinas-delta-variant-challenge-grows/2322769

The association of opening K–12 schools with the spread of COVID-19 in the United States: County-level panel data analysis. PNAS. 3.8.2021. https://www.pnas.org/content/118/42/e2103420118

THL:n Mika Salmisen arvio: Tällainen on Suomen uusi koronastrategia. Suomen uusi koronastrategia saattaa muistuttaa aiemmin käytössä ollutta hybridimallia, mutta luvassa on myös merkittäviä muutoksia aiempaan. Ilta=sanomat. 3.8.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008165493.html

Lapsi­asia­valtuutettu vaatii kouluihin muutoksia koronan takia: “Herkästi tarttuvat virus­muunnokset herättävät pelkoa”. Moitteita saa myös muun muassa lapsille ja nuorille suunnattu viestintä. Ilta=sanomat. 3.8.2021. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008167789.html

Kainuun sote testasi 74 ulkomaalaisen marjanpoimijan ryhmän: tartuntoja löytyi 44
Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ryhmässä 44 koronatartuntaa Kainuussa. Iltalehti. 3.8.2021. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/93b675fe-7cf4-4274-9123-e3dbf4b51f29

SARS-CoV-2 infects human pancreatic β cells and elicits β cell impairment. Cell Metabolism (Diabetes). 3.8.2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8130512/

What is the newly found COVID-19 ‘Epsilon variant’ in Pakistan? – Details inside. New Epsilon variant found in Pakistan in its fourth wave amid the surge of COVID-19 cases.DNA India. 2.8.2021. https://www.dnaindia.com/science/report-what-is-the-newly-found-covid19-epsilon-variant-in-pakistan-details-inside-covid19-new-variant-coronavirus-new-variant-epsilon-variant-pakistan-lahore-california-4th-wave-coronavirus-news-alerts-latest-updates-2903645

Text-message nudges encourage COVID vaccination. A field trial shows that text-message ‘nudges’ encourage people to get vaccinated against COVID-19. To be effective, nudge approaches such as this must combine three aspects: they must prompt, enable and motivate behaviour. Nature. 2.8.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-02043-2

Delta infections among vaccinated likely contagious; Lambda variant shows vaccine resistance in lab. Reuters. 2.8.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/delta-infections-among-vaccinated-likely-contagious-lambda-variant-shows-vaccine-2021-08-02/

Suojaako jo yksi rokote pitkittyneeltä koronalta? Asiantuntijat vastaavat. Long covidin eli pitkittyneen koronan mahdollisuus mietityttää monia. Asiantuntijat kertovat, mitä nyt tiedetään rokotteiden tehosta sitä vastaan. Iltalehti. 2.8.2021. https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/b1367256-1f2f-4339-b722-7f45ec57ebb8

Microbiologist Elisabeth Bik queried Covid research – that’s when the abuse and trolling began. Bik’s home address was posted on Twitter and she faced a barrage of attacks after dissecting a paper endorsing hydroxychloroquine as treatment. Guardian. 2.8.2021. https://www.theguardian.com/science/2021/aug/03/microbiologist-elisabeth-bik-queried-covid-research-thats-when-the-abuse-and-trolling-began?CMP=Share_iOSApp_Other

Lääkärit huolissaan koulujen alkamisen riskeistä: ”Oppivelvollisten sairastuttaminen olisi vastuutonta ja typerää”. Uusi Suomi. 1.8.2021. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/laakarit-huolissaan-koulujen-alkamisen-riskeista-oppivelvollisten-sairastuttaminen-olisi-vastuutonta-ja-typeraa/f79f22cc-4e0e-4233-b504-e31130247c8b

Brittiasiantuntijat varoittavat: Englannin puolittuneet koronatartunnat eivät välttämättä kerro todellisesta tilanteesta – tässä syy. mtv-uutiset. 1.8.2021. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/brittiasiantuntijat-varoittavat-englannin-puolittuneet-koronatartunnat-eivat-valttamatta-kerro-todellisesta-tilanteesta-tassa-syy/8202752

Florida, COVID-19 epicentre in the U.S., breaks record with more than 21,000 new cases.
Sunshine State accounts for about a fifth of all new coronavirus cases in the country. CBC News. 1.8.2021. https://www.cbc.ca/news/world/florida-daily-cases-covid19-1.6125757

Nyssessä ei toistaiseksi oteta maskipakkoa uudestaan käyttöön – poistettiin juuri ennen kuin tartuntatapaukset alkoivat jyrkästi nousta: ”Ajoitus ei ollut täydellinen”
Maskipakkoa ei oteta uudestaan käyttöön, koska sen teho ei olisi enää yhtä suuri kuin aiemmin. Aamulehti. 1.8.2021. https://www.aamulehti.fi/koronavirus/art-2000008164627.html

Mask Mandates Save Lives. IMF Working Paper WP/21/205 nn.8.2021https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/journals/001/2021/205/001.2021.issue-205-en.pdf

In Provincetown 14 friends nab covid in a show of Delta’s might. Bloomberg. 1.8.2021. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-01/in-provincetown-14-friends-nab-covid-in-show-of-delta-s-might

Miten Suomi päätti voittaa koronan. Adlibris. 1.8.2021. https://www.adlibris.com/fi/kirja/miten-suomi-paatti-voittaa-koronan-9789523515178

August 1-10

Miksi korona ei ryöpsähdä Afrikassa? Viisi koronamysteeriä, jotka ovat vailla vastauksia
Tartuntatautien tutkimuskeskuksen johtajan mukaan virus ei ole levinnyt odotetusti. ILtalehti. 31.7.2021. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/21ac0b79-08d7-49a1-a76b-c9879e8053fd

Porilaistaustainen erikoislääkäri Maria Juusela pitää ministereiden lähikoulupuhetta edesvastuuttomana – lapset etäkouluun ja kaikki rokotuksiin: ”Kuka ottaa vastuun, jos vanhempi kieltää lapselta koronarokotteen ja tämä sairastuu vakavasti?
Keuhkosairauksiin erikoistunut erikoislääkäri Maria Juusela varoittaa koronarokotusten viivyttelystä, sillä nuorten ja rokottamattomien osuus sairaalahoidossa kasvaa. Nuoria on jo nyt tehohoidossa ja puolet lievänkin koronan saaneista nuorista kärsii tutkimusten mukaan long covid -oireista. Satakunnan Kansa. 31.7.2021. https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000008157559.html

Yli 20 uutta tartuntaa rippileirillä levinneestä koronaryppäästä – altistuneiden määrää lähes mahdoton arvioida. Koronavirus ehti levitä rippileirillä tehokkaasti. Lääkäri epäilee, että lähes kaikki leirille osallistuneet ovat voineet sairastua. YLE-Uutiset. 31.7.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12042355

”FFP2-suojain on ainoa tapa, jolla omaa turvallisuuttaan voi parantaa” – Deltavariantti leviää helposti myös ulkona, asian­tuntija kertoo, miten se on syytä huomioida
Deltavariantti tarttuu aiempia variantteja herkemmin myös ulkotiloissa. Asiantuntija neuvoo hyödyntämään tupakansavu­sääntöä ja käyttämään maskia, jos etäisyyttä ei voi pitää. Helsingin Sanomat. 31.7.2021. https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000008161774.html

Evidence of lung perfusion defects and ongoing inflammation in an adolescent with post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection. Lancet. 30.7.2021. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanchi/PIIS2352-4642(21)00196-6.pdf

CDC document warns Delta variant appears to spread as easily as chickenpox and cause more severe infection. CNN Politics. 30.7.2021. https://edition.cnn.com/2021/07/29/politics/cdc-masks-covid-19-infections/index.html

Vaccinated People May Spread the Virus, Though Rarely, C.D.C. Reports
The agency cited an outbreak in Provincetown, Mass., in which most of the infected were immunized. An internal C.D.C. document paints an even more harrowing picture. New York Times. 30.7.2021. https://www.nytimes.com/2021/07/30/health/cdc-vaccinated-delta.html

FFP3 masks: study shows they significantly reduce the risk of COVID-19 infection. Royal College of Nursing. 29.7.2021. https://www.rcn.org.uk/news-and-events/news/uk-ffp3-masks-study-shows-they-significantly-reduce-the-risk-of-covid-19-infection-290621

COVID-19 ASSOCIATED WITH LONG-TERM COGNITIVE DYSFUNCTION, ACCELERATION OF ALZHEIMER’S SYMPTOMS. AAIC 21. 29.7.2021. https://www.alz.org/aaic/downloads2021/COVID-19_and_Long-Term_Cognitive_Dysfunction.pdf

Covid-19 linked to cognitive decline, acceleration of Alzheimer’s-like symptoms, research finds. CNN Heakth. 29.7.2021. https://edition.cnn.com/2021/07/29/health/covid-cognitive-decline-alzheimers/index.html

An outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant (B.1.617.2) in a secondary care hospital in Finland, May 2021. Eurosurveilance. 29.7.2021. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.30.2100636

A look into the future of the COVID-19 pandemic in Europe: an expert consultation. Lancet Regional Health for Europe. 29.7.2021. https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00162-9/fulltext

New study finds COVID-19 can cause changes in brain that mimic Alzheimer’s disease. FOX9. 29.7.2021. https://web.archive.org/web/20210730041354/https://www.fox9.com/news/new-study-finds-covid-19-can-cause-changes-in-brain-that-mimics-alzheimers-disease

Was there a COVID-19 harvesting effect in Northern Italy? in: Associazione iitaliana di scienze regionali 61/2021 Regions between challenges and unexpected opportunities. 28.7.2021. https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/700 [https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2103/2103.01812.pdf]

SARS-CoV-2 Lambda variant exhibits higher infectivity and immune resistance. bioRxiv. 28.7.2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.454085v1

Israeli hospitals reopen their coronavirus wards as serious cases mount
Number of serious patients reaches 153, having more than doubled in a week, Health Ministry data shows. The Times of Israel. 28.7.2021. https://www.timesofisrael.com/israeli-hospitals-reopen-their-coronavirus-wards-as-serious-cases-mount/

Texas doctor warns COVID-19 cases are rising among children. Some are on ventilators. The Hill. 28.7.2021. https://thehill.com/changing-america/well-being/longevity/565323-texas-doctor-warns-covid-cases-are-rising-among

Hoitoalalla työskentelevä nainen järkyttyi Tikkurila Festivaalilla – Turvaväleistä ei puhettakaan, maskeja ei yleisössä kellään. Vantaan Sanomat. 27.7.2021. https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/4235633

COVID-19 false dichotomies and a comprehensive review of the evidence regarding public health, COVID-19 symptomatology, SARS-CoV-2 transmission, mask wearing, and reinfection. @IanRicksecker It’s even good for the economy: “Globally, economic contraction and growth closely mirror increases and decreases in COVID-19 cases… Public health strategies that reduce SARS-CoV-2 transmission also safeguard the economy.” BMC Infectious Diseases. 27.7.2021. https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-021-06357-4

COVID-19-infektioon liittyvä lasten hyperinflammatorinen oireyhtymä. Duodecim. 27.7.2021. https://www.duodecimlehti.fi/duo15880

UPDATE week to 26-July. Childhood COVID, England. @jneill. 26.7.2021. https://twitter.com/jneill/status/1419697733632471047?s=12

Long COVID cases among children and pediatric death toll rise globally. World Socialist Web Site. 26.7.2021. https://www.wsws.org/en/articles/2021/07/27/long-j27.html

Biden says ‘long COVID’ patients could qualify for having disability. UPI. 26.10.2021. https://www.upi.com/Top_News/US/2021/07/26/bs-us-long-covid-disability-biden/1031627316110/

Doctors Worry That Memory Problems After COVID-19 May Set The Stage For Alzheimer’s. NPR. 26.7.2021. https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/07/26/1019875347/doctors-worry-that-memory-problems-after-covid-19-may-set-stage-for-alzheimers?t=1644221638372

Guidance on “Long COVID” as a Disability Under the ADA, Section 504, and Section 1557. U.S.Dept Health and Human Services. 26.7.2022. https://www.hhs.gov/civil-rights/for-providers/civil-rights-covid19/guidance-long-covid-disability/index.html

COVID-19 linked to ‘substantial’ drop in intelligence, new research finds
People who had been hospitalised and put on a ventilator saw the biggest deficit in the Great British Intelligence Test – equivalent to a seven-point drop in IQ. Sky news. (Long COVID)  26.7.2021. https://news.sky.com/story/covid-19-linked-to-substantial-drop-in-intelligence-new-research-finds-12364433

The mystery of COVID-19 reinfections: A global systematic review and meta-analysis of 577 cases. medRxiv. 25.7.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.22.21260972v2.full.pdf

FFP3 respirators protect healthcare workers against infection with SARS-CoV-2. (FFP3). Cambridge University, preprint. 24.7.2021. https://d197for5662m48.cloudfront.net/documents/publicationstatus/65473/preprint_pdf/9e9bb2c8f19846635e5cf9729930bad4.pdf

Falling off the cliff: Mythical sacrifice mirrored in Sweden’s COVID-19 response. AAGE. 23.7.2021. http://anthropologyandgerontology.com/falling-off-the-cliff-mythical-sacrifice-mirrored-in-swedens-covid-19-response/

SARS-COV-2 Delta variant now dominant in much of the European Region and efforts must be reinforced to prevent transmission, warn WHO/Europe and ECDC. ECDC. 23.7.2021. https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/sars-cov-2-delta-variant-now-dominant-european-region

Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19. @IanRicksecker, That seems to explain why there is evidence of persistent cognitive deficits in people who have recovered from SARS-CoV2 infection in Great Britain. EClinicakMedicine. 22.7.2021.  https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101044

Short Report on Long COVID. This report is provided at the request of SAGE and includes information from ongoing studies investigating long COVID including the COVID-19 Longitudinal Health and Wellbeing National Core. Study-CONVALESCENCE Study, REACT-2, PHOSP-COVID, ONS’s COVID-19 Infection Survey (CIS) and the COVID Symptom Study App. ONS. 22.7.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1007511/S1327_Short_Long_COVID_report.pdf

Hospital length of stay for COVID-19 patients: Data-driven methods for forward planning. BMC Infectious Diseases. 22.7.2022. https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-021-06371-6

We’re Zeroing In On the ‘Holy Grail’ of COVID-19 Immunity. There’s no good way of measuring whether your vaccine worked—yet. Atlantic. 21.7.2021.  https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/07/correlates-of-protection-vaccine-immunity/619508/

CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel For Emergency Use Only:Instructions for Use. 21.7.2021. https://www.fda.gov/media/134922/download

Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19. Lancet. 21.7.2021. https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00324-2/fulltext

July 21 – 31

FFP3 masks: study shows they significantly reduce the risk of COVID-19 infection. Royal College of Nursing. 29.7.2022. https://www.rcn.org.uk/news-and-events/news/uk-ffp3-masks-study-shows-they-significantly-reduce-the-risk-of-covid-19-infection-290621

Covid: ‘Beware Of Epsilon Variant, Risk Of Infection Even For Immunised People’. Epsilon variant of Covid: only two cases, in Italy, already isolated. Emergency LIVE. 19.7.2021. https://www.emergency-live.com/news/covid-beware-of-epsilon-variant-risk-of-infection-even-for-immunised-people/

‘Acute Covid’ spreading in young people can ‘rip through their organs’, expert warns
Professor Calum Semple has warned that while they may not be at risk of death, young people could be “damaged” by the devastating effects of acute Covid on their organs. Mirror. 15.7.2021. https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/acute-covid-spreading-young-people-24539633?

Long-term Symptoms After SARS-CoV-2 Infection in Children and Adolescents. JAMA Network. 15.8.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782164

Air pollution, racial disparities, and COVID-19 mortality. Journal of Allergy and Clinical Immunology. NN.7.2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091674920306321

Presence of SARS-CoV-2 Aerosol in Residences of Adults with COVID-19. Annals of American Thoracic Society. nn.7.2021. https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1513/AnnalsATS.202107-847RL

Kaikkien koronatartuntojen estäminen rajoituksilla on mahdotonta, sanoo THL:n Hanna Nohynek: ”Olemme kohta kuin Pohjois-Koreassa”
Emeritusprofessori Matti Jantunen on toista mieltä: hänestä rajoitusten purku olisi kuin sallisi humalassa ajamisen. Yhteiskunnan avaamisen aikataulu on arvokysymys. Suomen Kuvalehti. 14.7.2022. https://suomenkuvalehti.fi/kotimaa/kaikkien-koronatartuntojen-estaminen-rajoituksilla-on-mahdotonta-sanoo-thln-hanna-nohynek-olemme-kohta-kuin-pohjois-koreassa/

THL:n Salminen: ”Elämä palaa vanhoille raiteille” – lohduttava viesti suomalaisille
THL:n johtaja Mika Salmisen mukaan edessämme on paluu aivan normaaliin arkeemme, ei uuteen normaaliin. TERVEYS. 12.7.2021. https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/6e433208-821b-4dbc-b25a-6c9b1e4f0b02

A Molecular Basis of Long COVID-19. Cell. 12.7.2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3885245

OpenABM-Covid19—An agent-based model for non-pharmaceutical interventions against COVID-19 including contact tracing. PLOS. 12.7.2021. https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1009146

Coronavirus: Hong Kong study shows significant percentage of recovered patients struggle with memory loss, depression.  South China Morning Post. 12.7.2021. https://sg.news.yahoo.com/coronavirus-hong-kong-study-shows-113844553.html?guccounter=1

July 11-20

NIH study associates COVID-19 surges with mortality increases for patients (Long COVID). NIH. 8.7.2021. https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-study-associates-covid-19-surges-mortality-increases-patients

Warning of serious brain disorders in people with mild coronavirus symptoms. UK neurologists publish details of mildly affected or recovering Covid-19 patients with serious or potentially fatal brain conditions. Guardian. 8.7.2020. https://www.theguardian.com/world/2020/jul/08/warning-of-serious-brain-disorders-in-people-with-mild-covid-symptoms

A Tsunami of Disability Is Coming as a Result of ‘Long COVID’
We need to plan for a future where millions of survivors are chronically ill. Scientific American. 6.7.2021. https://www.scientificamerican.com/article/a-tsunami-of-disability-is-coming-as-a-result-of-lsquo-long-covid-rsquo/

7-1-7: an organising principle, target, and accountability metric to make the world safer from pandemics. Lancet. 6.7.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01250-2/fulltext

COVID and the brain: researchers zero in on how damage occurs. Growing evidence suggests that the coronavirus causes ‘brain fog’ and other neurological symptoms through multiple mechanisms.  @IanRicksecker, If you’re interested in further understanding the host of neurological symptoms and the mechanisms underlying them, this Nature article is an excellent primer: Nature. 7.7.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-01693-6

A Tsunami of Disability Is Coming as a Result of ‘Long COVID’. We need to plan for a future where millions of survivors are chronically ill. @IanRicksecker, Since our vaccines don’t stop transmission, and don’t appear to stop long-term illness, a “vaccination only” strategy is not going to be sufficient to prevent mass disability. This isn’t something we want to expose our kids to. Scientific American. 6.7.2021. https://www.scientificamerican.com/article/a-tsunami-of-disability-is-coming-as-a-result-of-lsquo-long-covid-rsquo/

Testicular pathology in fatal COVID-19: A descriptive autopsy study. @IanRicksecker, The brain isn’t the only organ affected: Testicular pathology has found evidence of “SARS-Cov-2 antigen in Leydig cells, Sertoli cells, spermatogonia, and fibroblasts” in post-morten examination. Andrology. 1.7.2021.  https://doi.org/10.1111/andr.13073

July 1-10

COVID-19 and Human Rights. Routleg. 30.6.2021. https://www.routledge.com/COVID-19-and-Human-Rights/Kjaerum-Davis-Lyons/p/book/9780367688035#

Upgrading PPE for staff working on COVID-19 wards cut hospital-acquired infections dramatically. When Addenbrooke’s Hospital in Cambridge upgraded its face masks for staff working on COVID-19 wards to filtering face piece 3 (FFP3) respirators, it saw a dramatic fall – up to 100% – in hospital-acquired SARS-CoV-2 infections among these staff. University of Cambridge. 29.9.2021. https://www.cam.ac.uk/research/news/upgrading-ppe-for-staff-working-on-covid-19-wards-cut-hospital-acquired-infections-dramatically

Ivermectin for the Treatment of Coronavirus Disease 2019: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. IDSA 28.6.2021.  https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab591/6310839

Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis [N95 > MMask > distancing (1+m) > eye protect]. Lancet. 27.6.2020. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620311429

THE STUDY OF CO2 CONCENTRATION IN A CLASSROOM DURING THE COVID-19 SAFETY MEASURES. Cold Climate HVAC & Energy 2021. 24.6.2021. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/22/e3sconf_hvac2021_01004.pdf

Long COVID in a prospective cohort of home-isolated patients. @IanRicksecker Despite a different definition of “symptoms”, the Bergen study in Norway found that 61% of patients had symptoms after six months, including 52% of patients aged 16-30 years who had not been hospitalized. Nature Medicine. 23.6.2021. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01433-3

Dysregulation of brain and choroid plexus cell types in severe COVID-19. @IanRicksecker A joint study by Stanford and Germany’s Saarland University found inflammation in the brain, and “show[ed] that peripheral T cells infiltrate the parenchyma.” Nature. 21.6.2021. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03710-0

Longitudinal Assessment of Diagnostic Test Performance Over the Course of Acute SARS-CoV-2 Infection. IDSA. 20.6.2021. https://academic.oup.com/jid/article/224/6/976/6311835

Long COVID: cognitive complaints (brain fog) and dysfunction of the cingulate cortex. Journal of Neurology. 18.6.2021. https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-021-10655-x

Why are women more prone to long Covid? While men over 50 tend to suffer the most acute symptoms of coronavirus, women who get long Covid outnumber men by as much as four to one. Guardian. 13.6.2021. https://www.theguardian.com/society/2021/jun/13/why-are-women-more-prone-to-long-covid

Breathing, speaking, coughing or sneezing: What drives transmission of SARS-CoV-2? Journal of Internal Medicine. 8.6.2021. https://doi.org/10.1111/joim.13335

Probable airborne transmission of SARS-CoV-2 in a poorly ventilated restaurant. Building and Environment. NN.6.2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132321001955?via%3Dihub

Household COVID-19 risk and in-person schooling. Science. 4.6.2021. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh2939

June

Mask Use and Ventilation Improvements to Reduce COVID-19 Incidence in Elementary Schools — Georgia, November 16–December 11, 2020 []sisäilman sekoittamisella päästiin 35 prosenttia pienempään koronatartuntojen esiintyvyyteen ja yhdistettynä ilmanpuhdistuksen tehostamiseen 48 prosenttia pienempään esiintyvyyteen.. CDC-MMWR. 28.5.2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7021e1.htm

Face masks effectively limit the probability of SARS-CoV-2 transmission. Science. 20.5.2021. https://doi:10.1126/science.abg6296

Alterations of frontal-temporal gray matter volume associate with clinical measures of older adults with COVID-19. Neurology of Stress. NN.5.2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352289521000345

A paradigm shift to combat indoor respiratory infection. Science. 14.5.2021. https://doi:10.1126/science.abg2025

The 60-Year-Old Scientific Screwup That Helped Covid Kill. All pandemic long, scientists brawled over how the virus spreads. Droplets! No, aerosols! At the heart of the fight was a teensy error with huge consequences. Wired. 13.5.2021. https://www.wired.com/story/the-teeny-tiny-scientific-screwup-that-helped-covid-kill/

COVID-19 está en el aire. Numeroteca. 13.5.2021. https://numeroteca.org/cat/en-el-aire/

Embracing the science on airborne transmission is key to preventing new COVID-19 outbreaks. The Globe and Mail. 10.5.2021. https://www.theglobeandmail.com/amp/opinion/article-embracing-the-science-on-airborne-transmission-is-key-to-preventing/?utm_medium=Referrer%3A%20Social%20Network%20%2F%20Media&utm_campaign=Shared%20Web%20Article%20Links&__twitter_impression=true

High incidence of stroke and mortality in pediatric critical care patients with COVID-19 in Peru. Pediatric Research. 3.5.2021. https://www.nature.com/articles/s41390-021-01547-x

May

Association between delays to patient admission from the emergency department and all- cause 30- day mortality. BMJ. 30.4.2021. https://emj.bmj.com/content/emermed/39/3/168.full.pdf

Equity vs. Ethic Literacy – Socio-Educational Dilemma in the Case of Pandemic Finland, Autumn 2020. Jyrki Loima. International Journal of Education & Literacy Studies. 30.4.2021.  http://www.journals.aiac.org.au/index.php/IJELS/article/view/6632/4602

Severe COVID-19 in people with type 1 and type 2 diabetes in Sweden: A nationwide retrospective cohort study. Lancet. 30.4.2021. https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762%2821%2900082-X/fulltext

COVID-19 Indoor Safety Guideline. https://indoor-covid-safety.herokuapp.com/

A guideline to limit indoor airborne transmission of COVID-19. PNAS. 27.4.2021. https://doi.org/10.1073/pnas.2018995118

Orthodoxy, illusio, and playing the scientific game: a Bourdieusian analysis of infection control science in the COVID-19 pandemic [version 3; peer review: 2 approved]. Wellcome Open Research. 24.5.2022. https://wellcomeopenresearch.org/articles/6-126

High-dimensional characterization of post-acute sequelae of COVID-19. Nature. 22.4.2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33887749/

THE STUDY OF CO2 CONCENTRATION IN A CLASSROOM DURING THE COVID-19 SAFETY MEASURES. Cold Climate HVAC & Energy 2021. 20.4.2021. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/22/e3sconf_hvac2021_01004.pdf

Monitoring carbon dioxide to quantify the risk of indoor airborne transmission of COVID-19. MedRxiv. 16.4.2021. https://doi.org/10.1101/2021.04.04.21254903

REHVA COVID-19 guidance document. How to operate HVAC and other building service systems to prevent the spread of the coronavirus (SARS-CoV-2) disease (COVID-19) in workplaces. REHVA 15.4.2021. https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance/rehva-covid-19-guidance

 

Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2. Lancet. 15.4.2021. https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(21)00869-2/fulltext

Tuore suomalaistutkimus: FFP-maski suojaa koronalta terveydenhuollossa
Väitöstutkija Lotta Oksanen suosittelee FFP-suojaimia työpisteisiin, joissa voi kohdata koronaan sairastuneen.  Lääkärilehti. 12.4.2021. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/uutiset/tuore-suomalaistutkimus-ffp-maski-suojaa-koronalta-terveydenhuollossa/?public=1caddc5a00d9df8176df646517b3b546

Sources of healthcare workers’ COVID‑19 infections and related safety guidelines (Lotta-Maria A.H. Oksanen). Occup Med and Environ Health 2/2021 http://ijomeh.eu/Sources-of-healthcare-workers-COVID-19-infections-and-related-safety-guidelines,132898,0,2.html

Povidone Iodine (PVP-I) Oro-Nasal Spray: An Effective Shield for COVID-19 Protection for Health Care Worker (HCW), for all. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 8.4.2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8026810/

Risk assessment for airborne disease transmission by poly-pathogen aerosols. PLOS Onre. 8.4.2021. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0248004

6-month neurological and psychiatric outcomes in 236 379 survivors of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records. Lancet Psychiatry. 6.4.2021. https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00084-5/fulltext

Overdispersion in COVID-19 increases the effectiveness of limiting nonrepetitive contacts for transmission control. PNAS. 6.4.2021. https://www.pnas.org/content/118/14/e2016623118

Exhaled CO2 as a COVID-19 Infection Risk Proxy for Different Indoor Environments and Activities. (Jimenez) Environmental Science & Technology. 5.4.2021. https://doi.org/10.1021/acs.estlett.1c00183

SARS-CoV-2 and Surface (Fomite) Transmission for Indoor Community Environments. CDC. 5.4.2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/surface-transmission.html

Cognitive impairment and altered cerebral glucose metabolism in the subacute stage of COVID-19 (Brain). Brain. 4.4.2021. https://academic.oup.com/brain/article/144/4/1263/6209743?login=false

April

Covid jab probably does protect those around you. BBC News. 30.3.2021. https://www.bbc.com/news/health-56514470

Sweden saw lower 2020 death spike than much of Europe – data. Reuters. 24.3.2021. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-mortality-idUSKBN2BG1R9

STOCKHOLM (Reuters) – Sweden, which has shunned the strict lockdowns that have choked much of the global economy, emerged from 2020 with a smaller increase in its overall mortality rate than most European countries, an analysis of official data sources showed.

Was there a COVID-19 harvesting effect in Northern Italy?  in Book: Regions between challenges and
unexpected opportunities. 21.03.2021. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2103/2103.01812.pdf

Seroprevalence and humoral immune durability of anti-SARS-CoV-2 antibodies in Wuhan, China: a longitudinal, population-level, cross-sectional study. Lancet. 20.3.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00238-5/fulltext

Effects of SARS-CoV-2 infection on neuroimaging and neurobehavior in neonates. World J of Pediatrics. 19.3.2021. https://link.springer.com/article/10.1007/s12519-021-00423-2

Recurrent COVID-19 including evidence of reinfection and enhanced severity in thirty Brazilian healthcare workers. J Infection. 11.3.2021. https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00043-8/fulltext

Attributes and predictors of long COVID. Nature. 10.3.2021. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01292-y

School reopening without robust COVID-19 mitigation risks accelerating the pandemic. Lancet. 10.3.2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-67362100622-X/fulltext

Long-term clinical, virological and immunological outcomes in patients hospitalized for COVID-19: antibody response predicts long COVID. medExiv. 8.3.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.08.21253124v1.full

Will the COVID vaccine make me test positive for the coronavirus? 5 questions about vaccines and COVID testing answered. The Conversation 7.3.2021. https://theconversation.com/will-the-covid-vaccine-make-me-test-positive-for-the-coronavirus-5-questions-about-vaccines-and-covid-testing-answered-155958

A guideline to limit indoor airborne transmission of COVID-19. PNAS. 3.3.2021.  https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118

COVID-19 – exploring the implications of long-term condition type and extent of multimorbidity on years of life lost (YLL, UK, Italy): a modelling study. Wellcome Open Research. 1.3.2021. https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-75

COVID-19 – exploring the implications of long-term condition type and extent of multimorbidity on years of life lost: a modelling study [version 3; peer review: 3 approved]. Wellcome Open Research. 1.3.2021. https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-75

March

Adapting COVID-19 vaccines to SARS-CoV-2 variants: guidance for vaccine manufacturers Share. European Medicines Agency. 25.2.2021. https://www.ema.europa.eu/en/news/adapting-covid-19-vaccines-sars-cov-2-variants-guidance-vaccine-manufacturers

Long-term microstructure and cerebral blood flow changes in patients recovered from COVID-19 without neurological manifestations (Brauin, Cognitive). J Clinical Investigation. 25.2.2021. https://www.jci.org/articles/view/147329

Market design to accelerate COVID-19 vaccine supply. Science. 25.2.2021. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg0889

Unmasking the mask studies: why the effectiveness of surgical masks in preventing
respiratory infections has been underestimated. aRxiv. 24.2.2021. https://arxiv.org/pdf/2102.04882.pdf

Outdoor Transmission of SARS-CoV-2 and Other Respiratory Viruses: A Systematic Review. J Infect Dis. 24.2.2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33249484/

Karanteenin unohtava keskustelu perusoikeuksista koronanhallinnassa on nurinkurista. Thomas Bradd. 24.2.2021. https://thomasbrand.me/korona/karanteenin-unohtava-keskustelu-perusoikeuksista-koronanhallinnassa-on-nurinkurista

NIH launches new initiative to study “Long COVID”. NIH. 23.2.2021. https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/nih-launches-new-initiative-study-long-covid

Covid vaccine passports could discriminate, experts warn. BBC News. 19.2.2022. https://www.bbc.com/news/health-56125142

Can COVID vaccines stop transmission? Scientists race to find answers
Controlling the pandemic will require shots that prevent viral spread, but that feature is difficult to measure.. nature. 19.2.2022. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00450-z

Sequelae in Adults at 6 Months After COVID-19 Infection. @IanRicksecker A University of Washington study found that 30% of Covid patients had reduced Health Related Quality of Life, with 8% of the patients limited in routine daily activities. JAMA. 19.2.2021. https://doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.0830

Years of life lost to COVID-19 in 81 countries. Scientific Reports. 18.2.2021. https://www.nature.com/articles/s41598-021-83040-3

Effectiveness of Mask Wearing to Control Community Spread of SARS-CoV-2. JAMA Network. 10.2.2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776536?

Aerosol emission of adolescents voices during speaking, singing and shouting. PLOS ONE. 10.2.2021. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246819

Miksi Suomessa on päädytty 12 viikon rokotusväliin? Koronarokotteiden optimaalista annosväliä ei ole tutkittu, koska on pyritty mahdollisimman nopeaan ohjelmaan. Lääkärilehti. 10.2.2021. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/miksi-suomessa-on-paadytty-12-viikon-rokotusvaliin/

Virusten leviäminen sisätiloissa. Eduskunnan kuuleminen 9.2. Tieteelliseen tutkimukseen perustuvat turvaratkaisut pandemian varalle. TUPA, Eduskunta. 6.2.2021. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2021-AK-350193.pdf

Years of life lost to COVID-19 in 81 countries. Scientific Reports. 8.2.2021. https://www.nature.com/articles/s41598-021-83040-3

Covid-19: Social murder, they wrote—elected, unaccountable, and unrepentant. BMJ. 4.2.2021. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n314

February

SARS-CoV-2 persistence is associated with antigen-specific CD8 T-cell responses. eBioMedicine. 30.1.2021. https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(21)00023-2/fulltext

18F-FDG brain PET hypometabolism in patients with long COVID. Eur J Nucl Med Mol Imagingh. 26.1.2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7837643/

Preliminary Evidence on Long COVID in children. @IanRicksecker Children also suffer from Long Covid. “More than half [of pediatric patients] reported at least one persisting symptom even 120 days [after] COVID-19, with 42.6% impaired by these symptoms during daily activities.” medRxiv. 26.1.2021. https://doi.org/10.1101/2021.01.23.21250375

Undercounting of Covid-19 deaths is greatest in pro-Trump areas, analysis shows. STAT. 25.1.2021. https://www.statnews.com/2021/01/25/undercounting-covid-19-deaths-greatest-in-pro-trump-areas-analysis-shows/

Evolution of spray and aerosol from respiratory releases: theoretical estimates for insight on viral transmission. Proceedings of the Royal Society. 20.1.2021. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2020.0584#RSPA20200584F9

Olavi Tallgrénista, 79, tuli koronan kymmenes kuolonuhri Tampereen Rauhaniemessä – Nyt omainen ja sairaalan työntekijät kertovat, mitä tapahtui Suomen kenties pahimmassa koronapesäkkeessä
Olavi Tallgrénin oli määrä vielä kotiutua Rauhaniemestä, mutta koronatartunta vei hänen henkensä vain muutamassa päivässä. Tytär Heta Tallgrén ja työntekijät kertovat koronapainajaisesta tamperelaisessa sairaalassa, jossa jo yli sata on sairastunut ja kolmetoista kuollut koronaan. Aamulehti 17.1.2021. https://www.aamulehti.fi/koronavirus/art-2000007727787.html

Long-term sequelae following previous coronavirus epidemics. Clinical Medical Journal. NN.1.2021. https://www.rcpjournals.org/content/clinmedicine/21/1/e68

How COVID-19 Spreads. CDC. 14.1.2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html

Henkilökunta on työskennellyt Kuusankosken Lauttarannan kotiutusyksikössä paperisin kasvomaskein ja yksinkertaisin esiliinoin, sanoo yksikössä työskentelevä hoitaja – ”Korona tulee leviämään edelleen, se ei lopu tällä menolla ikinä”. Kouvolan Sanomat 13.1.2021. https://www.kouvolansanomat.fi/paikalliset/3502108

Immunological dysfunction persists for 8 months following initial mild-to-moderate SARS-CoV-2 infection. Nature Immunology. 13.1.2021. https://www.nature.com/articles/s41590-021-01113-x

What is the economic impact of the latest round of lockdowns? The rich world has become better at mitigating their economic cost. Economist. 13.1.2021. https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/01/13/what-is-the-economic-impact-of-the-latest-round-of-lockdowns

Dismantling myths on the airborne transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2). The Journal of Hospital Infection. 12.1.2021. https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(21)00007-4/fulltext

An evidence review of face masks against COVID-19. PNAS 11.1.2021. https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2014564118

Muistio: Koronavirusmuunnosten leviäminen Suomessa on estettävä välittömästi. Eroonkoronasta. 10.1.2021. https://www.eroonkoronasta.fi/muistio-koronavirusmuunnosten-leviaeminen-suomessa-on-estettaevae-vaelittoemaesti/

Why facemasks were not recommended despite their benefits. Pasi Malm. 2021-01-02. https://www.researchgate.net/publication/348162827_Why_facemasks_were_not_recommended_despite_their_benefits_2021-01-02

A guide towards healthy classrooms. Michael Riedeker Blog. 6.1.2021. COVID-19 | SCOEH

January 2021

NIH study uncovers blood vessel damage and inflammation in COVID-19 patients’ brains but no infection. Results from a study of 19 deceased patients suggests brain damage is a byproduct of a patient’s illness. NIH 30.12.2020. https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-study-uncovers-blood-vessel-damage-inflammation-covid-19-patients-brains-no-infection

Akt-Fas to Quell Aberrant T Cell Differentiation and Apoptosis in Covid-19. @IanRicksecker, There are also immunology implications:Johns Hopkins’ @fitterhappierAJ found that “CD95-mediated [T cell] differentiation and death may be advancing T cells to greater effector acquisition, fewer numbers, and immune dysregulation.” Frontiers in immunology. 21.12.2020. https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.600405

Face masks to prevent transmission of COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Am J Infect Control. 19.12.2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7748970/

Filtration Efficiency of Face Masks Used by the Public During the COVID-19 Pandemic. JAMA Network. 19.12.2020. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2774265

The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood-brain barrier in mice. @IanRicksecker, The virus appears to be able to cross the blood-brain barrier and cause significant neurological damage. The ability of the spike protein to cross the blood-brain barrier was demonstrated in mice at the University of Washington. Nature Neuroscience. 16.12.2020. https://doi:10.1038/s41593-020-00771-8

We want them infected’: Trump appointee demanded ‘herd immunity’ strategy, emails reveal. Then-HHS science adviser Paul Alexander called for millions of Americans to be infected as means of fighting Covid-19 [GBD, Children]. Politico. 16.12.2020. https://www.politico.com/news/2020/12/16/trump-appointee-demanded-herd-immunity-strategy-446408

WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000-2019 [DALY]. WHO. Dec 2020. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/global-health-estimates/ghe2019_daly-methods.pdf?sfvrsn=31b25009_7

Modeling epidemic spreading through public transit using time-varying encounter network. Transp Res Part C Emerg Tecnol. 15.12.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33519128/

FDA Takes Key Action in Fight Against COVID-19 By Issuing Emergency Use Authorization for First COVID-19 Vaccine. Action Follows Thorough Evaluation of Available Safety, Effectiveness, and Manufacturing Quality Information by FDA Career Scientists, Input from Independent Experts. USFDA. 11.12.2020. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-key-action-fight-against-covid-19-issuing-emergency-use-authorization-first-covid-19

Virtually all children infected with COVID-19 show signs of blood vessel damage, study shows. Study Finds, 9.12.2020. https://studyfinds.org/children-with-covid-blood-vessel-damage/

Evidence of thrombotic microangiopathy in children with SARS-CoV-2 across the spectrum of clinical presentations. Blood Advances. 8.12.2020. https://ashpublications.org/bloodadvances/article/4/23/6051/474421/Evidence-of-thrombotic-microangiopathy-in-children

The Culling: Pandemic, Gerocide, Generational Affect. Medical Anthropology Quarterly. 4.12.2020. https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/maq.12627

FINCOVID-19. Tutkimus koronataudin pitkäaikaisvaikutuksista. FILHA. 4.12.2020. https://www.filha.fi/hankkeet/fincovid-19/

December

Olfactory transmucosal SARS-CoV-2 invasion as a port of central nervous system entry in individuals with COVID-19. Nature neuroscience. 30.11.2020. https://www.nature.com/articles/s41593-020-00758-5

No evidence for increased transmissibility from recurrent mutations in SARS-CoV-2. Nature. 25.11.2020. https://www.nature.com/articles/s41467-020-19818-2

COVID-19 pneumonia causes lower testosterone levels. Andrologia 19.11.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33210743/

Evidence of Structural Protein Damage and Membrane Lipid Remodeling in Red Blood Cells from COVID-19 Patients. @IanRicksecker, It’s also a vascular disease. A Columbia study found “significantly altered lipid metabolism” during acute disease, which “suggests a significant impact of SARS-CoV-2 infection on red blood cell structural membrane homeostasis.” J Proteome Res. 19.11.2020. https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.0c00606

Beyond the clot: perfusion imaging of the pulmonary vasculature after COVID-19. Lancet Respir Med. 17.11.2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7833494/

Immunity to the Coronavirus May Last Years, New Data Hint. Blood samples from recovered patients suggest a powerful, long-lasting immune response, researchers reported. New York Times. 17.11.2022. https://www.nytimes.com/2020/11/17/health/coronavirus-immunity.html?referringSource=articleShare

Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months after infection. bioRxiv. 16.11.2020. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.15.383323v1

New-onset type 1 diabetes in Finnish children during the COVID-19 pandemic. Archives of Diseases in Childhood. NN.11.2020. https://adc.bmj.com/content/107/2/180

Neuropathology of patients with COVID-19 in Germany: a post-mortem case series. @IanRicksecker, Post-mortem neuropathology in Hamburg, Germany found “Infiltration by cytotoxic T lymphocytes .. in the brainstem and cerebellum, [with] meningeal cytotoxic T lymphocyte infiltration seen in 79% [of] patients.” Lancet Neurology. 11.11.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33031735/

Environmental factors involved in SARS-CoV-2 transmission: effect and role of indoor environmental quality in the strategy for COVID-19 infection control. Environmenta Health and Preventive Medicine (Japan). 3.11.2020.

November 

Social Media Conversations in Support of Herd Immunity are Driven by Bots [GBD, Great Barrington Declaration].  Federation of American Scientists. 30.10.2020.  https://fas.org/disinfoblog/social-media-conversations-in-support-of-herd-immunity-are-driven-by-bots/

PET Imaging as a Tool for Assessing COVID-19 Brain Changes (Cognitive). Trends in Neuroscience. 29.10.2020. https://www.cell.com/trends/neurosciences/fulltext/S0166-2236(20)30243-5

Dose-response Relation Deduced for Coronaviruses From Coronavirus Disease 2019, Severe Acute Respiratory Syndrome, and Middle East Respiratory Syndrome: Meta-analysis Results and its Application for Infection Risk Assessment of Aerosol Transmission. Clinical Infectious Diseases. 29.10.2020. https://academic.oup.com/cid/article/73/1/e241/5943160

Atlas push to ‘slow the testing down’ tracks with dramatic decline in one key state [Atlas de Santis Trump Elections COVID GBD]. CNN Politics 29.10.2020.  https://edition.cnn.com/2020/10/29/politics/atlas-desantis-testing-covid-florida/index.html

Hulluksi leimaamista, vähättelyä, tukien menetyksiä: pitkä korona voi viedä työkyvyn perusterveeltä ja potilaat vaativat nyt tiedotusta. Suomessa voi olla jo tuhansia potilaita, joiden kuukausien oireilu johtuu koronasta. Toisen aallon sairastajia ei ole laskettu lukuun. YLE-Uutiset. 28.10.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11613115

Superspreading: SARS-CoV-2 outbreak investigation in a German meat processing plant. EMBO Molecular Medicine. 27.10.2020. https://doi.org/10.15252/emmm.202013296

Fauci says Trump hasn’t attended White House coronavirus task force meeting in ‘several months’. CNBC. 23.10.2020. https://www.cnbc.com/amp/2020/10/23/fauci-says-trump-hasnt-attended-white-house-coronavirus-task-force-meeting-in-several-months.html

Covid: ministers ignored Sage advice to impose lockdown or face catastrophe. Most Sage proposals not acted upon by government despite strong warnings over second wave. Guardian. 20.10.2020.  https://www.theguardian.com/world/2020/oct/12/ministers-rejected-four-out-five-proposals-from-sage-to-avert-covid-second-wave?CMP=Share_iOSApp_Other

Puheenvuoro: Laumasuojaa haikaillaan huterin perustein – Great Barrington -julistus on ideologiaa, ei tiedettä. Se, että korona-sulkurajoituksista on haittaa terveydelle, ei tarkoita, että laumasuojan tavoittelu olisi hyvä strategia, kirjoittavat Pauli Alin, Thomas Brand ja Esa-Pekka Pälvimäki. Suomen Kuvalehti. 15.10.2020. https://suomenkuvalehti.fi/kotimaa/puheenvuoro-laumasuojaa-haikaillaan-huterin-perustein-great-barrington-julistus-on-ideologiaa-ei-tiedetta/

Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act now [John Snow Memorandum]. Lancet 15.10.2020. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32153-X/fulltext

THL:n ja Helsingin kaupungin tutkimus: Koronavirustartunnan seurauksena muodostuneet vasta-aineet säilyvät ainakin neljä kuukautta. THL 13.10.2020. https://thl.fi/fi/-/thl-n-ja-helsingin-kaupungin-tutkimus-koronavirustartunnan-seurauksena-muodostuneet-vasta-aineet-sailyvat-ainakin-nelja-kuukautta

Modelling aerosol transport and virus exposure with numerical simulations in relation to SARS-CoV-2 transmission by inhalation indoors [Ville Vuorinen, aerosol transmission]. Safety Science. nn.10.2020. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753520302630?via%3Dihub

THE JOHN SNOW MEMORANDUM. 14.10.2020. https://www.johnsnowmemo.com/john-snow-memo.html

Simulation of SARS-CoV-2 Aerosol Emissions in the Infected Population and Resulting Airborne Exposures in Different Indoor Scenarios. AAGR. 13.10.2020. https://aaqr.org/articles/aaqr-20-08-covid-0531

These Scientists Have A Controversial Plan For “Herd Immunity” — And The White House Is Listening. For months, a small group of scientists has pushed policies that mainstream health experts say would cause many more COVID-19 deaths. They just got their biggest audience yet [GBD Trump]. BuzzFeedNews. 9.10.2020. https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/herd-immunity-bhattacharya-atlas-barrington

October

Young people are at risk of severe COVID-19 illness. The CDC finds that coronavirus infections are now highest among young adults ages 20 to 29, who accounted for more than 20 percent of all confirmed cases from June to August. Today. 28.9.2020. https://www.today.com/health/young-people-are-risk-severe-covid-19-illness-t192663

Uusi ohjelma mallintaa nopeasti, miten virusta kantavat aerosolit liikkuvat sisäilmassa. Apulaisprofessori Ville Vuorinen kehittää Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa avoimen koodin ohjelmaa, joka vauhdittaa aerosolien leviämisen tutkimista. Ohjelma tekee jopa tunnissa sen, mihin aiemmin kului supertietokoneella useita päiviä. A# Uutiset. 28.9.2020. https://www.aalto.fi/fi/uutiset/uusi-ohjelma-mallintaa-nopeasti-miten-virusta-kantavat-aerosolit-liikkuvat-sisailmassa

Transmission of SARS-CoV-2 by inhalation of respiratory aerosol in the Skagit Valley Chorale superspreading event. Indoor Air. 26.9.2020. https://doi.org/10.1111/ina.12751

Superspreading: Transmission of SARS-CoV 2 During Long-Haul Flight. CDC Emerging Infectious Diseases. 18.9.2020.  https://doi:10.3201/eid2611.203299

Clustering and superspreading potential of SARS-CoV-2 infections in Hong Kong. Nature Medicine. 17.9.2020. https://www.nature.com/articles/s41591-020-1092-0

THL:n Salminen: Korona ei ole niin vaarallinen kuin pelättiin – ”Se, miltä korona näytti keväällä, ei ihan pidä paikkansa”. Koronan kokonaisvaikutus pitää arvioida uudelleen, sanoo Mika Salminen. Ilta=Sanomat. 15.9.2020. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006635940.html

The Impact of Vocalization Loudness on COVID-19 Transmission in Indoor Spaces. Cornell University. 9.9.2020. https://arxiv.org/abs/2009.04060

A living WHO guideline on drugs for covid-19. BMJ. 4.9.2020 [last update 16.9.2022].  https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379?=&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_campaign=usage&utm_content=daily&utm_term=text

September

Why Brain Criticality Is Clinically Relevant: A Scoping Review. Front Neural Cirquits. 26.8 2020. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncir.2020.00054/full?twclid=2-5vfymchg3isb3p5lpsb4qwzoq&utm_source=ad&utm_medium=tw&utm_campaign=ba_sci-ib_fncir

COVID-19 Is Transmitted Through Aerosols. We Have Enough Evidence, Now It Is Time to Act. TIME. 25.8.2020. https://time.com/5883081/covid-19-transmitted-aerosols/

Lessons for COVID-19 Immunity from Other Coronavirus Infections. Immunity. 18.8.2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7359787/

Lessons for COVID-19 Immunity from Other Coronavirus Infections. Immunity 18.8.2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7359787/

Ruotsalaislehti Expressen: Ruotsin Tegnell keskusteli THL:n Mika Salmisen kanssa lauma­suojasta. Ruotsin linja koronavirusepidemian hoitamiseksi on ollut merkittävällä tavalla erilainen kuin monessa muussa maassa. Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan laumasuoja ei ole strategian päämäärä, mutta laaja immuniteetti on strategian sivuvaikutus. Helsingin Sanomat. 13.8.2020. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006600441.html

Filtration Efficiency of Hospital Face Mask Alternatives Available for Use During the COVID-19 Pandemic. JAMA Network. 11.8.2020. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2769443

Cerebral Micro-Structural Changes in COVID-19 Patients – An MRI-based 3-month Follow-up Study. eClinicalMedicine. 3.8.2020. https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30228-5/fulltext

August

Socio-Educational Policies and Covid-19 – A Case Study on Finland and Sweden in the Spring 2020. Jyrki Loima. International Journal of Education & Literacy Studies. 31.7.2020. http://www.journals.aiac.org.au/index.php/IJELS/article/view/6201/4383

Comparison of Face-Touching Behaviors Before and During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. JAMA. 29.7.2020. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2768767

Superspeading: A large COVID-19 outbreak in a high school 10 days after schools’ reopening, Israel, May 2020. Eurosurveilance. 23.7.2020. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.29.2001352

Transmission of SARS-CoV-2 following exposure in school settings: experience from two Helsinki area exposure incidents. medRxiv. 20.7.2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.20.20156018v1

Tartuntatautirekisteriin muutoksia jotka vaikuttavat myös koronakarttasovelluksen tietoihin. [uusintainfektioiden rekisteröinti Suomessa – ei uusintainfektio jos 1 v sisällä ensimmäisestä]  THL 15.7.2020. https://thl.fi/fi/-/tartuntatautirekisteriin-muutoksia-jotka-vaikuttavat-myos-koronakarttasovelluksen-tietoihin

Selective Estrogen Receptor Modulators in COVID-19: A Possible Therapeutic Option? Frontirers in Pharmacology. 15.7.2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7381128/

How can airborne transmission of COVID-19 indoors be minimised? Environment International. nn.7.2020. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020317876

‘Only those with plastic visors were infected’: Swiss government warns against face shields. The Local 15.7.2020. https://www.thelocal.ch/20200715/only-those-with-plastic-visors-were-infected-swiss-government-warns-against-face-shields/

The emerging spectrum of COVID-19 neurology: clinical, radiological and laboratory findings. Brain. 8.7.2020. https://academic.oup.com/brain/article/143/10/3104/5868408?login=false

Warning of serious brain disorders in people with mild coronavirus symptoms. UK neurologists publish details of mildly affected or recovering Covid-19 patients with serious or potentially fatal brain conditions. Guardian. 8.7.2020. https://www.theguardian.com/world/2020/jul/08/warning-of-serious-brain-disorders-in-people-with-mild-covid-symptoms

Why the 1918 Flu Became ‘America’s Forgotten Pandemic’. Once it was over, no one wanted to talk about it. History. 7.7.2020. https://www.history.com/news/1918-americas-forgotten-pandemic

TU Delft – Tests With Masks. YouTube. 7.7.2020. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mJ81IBTMvcU&feature=youtu.be

It Is Time to Address Airborne Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Clinical Infectious Diseases. 6.7.2020.  https://academic.oup.com/cid/article/71/9/2311/5867798

July

Low Exhaled Breath Droplet Formation May Explain Why Children are Poor SARS-CoV-2 Transmitters. AAQR. 20.6.2020. https://aaqr.org/articles/aaqr-20-06-covid-0304

Laakson sairaala-alueen koronaepidemia on ohi – tiukat toimenpiteet tehosivat. Laakson sairaalan kevään koronavirusepidemiassa 96 sairaala-alueella työskentelevällä todettiin tartunta. Epidemian aikana 32 potilasta sai koronavirustartunnan todennäköisesti sairaalasta. Epidemia saatiin kuriin tiukentamalla suojautumistoimenpiteitä ja jäljittämällä tartunnan saaneet laajalla testauksella. [ FFP2 ] STT Info. 11.6.2020. https://www.sttinfo.fi/tiedote/laakson-sairaala-alueen-koronaepidemia-on-ohi-tiukat-toimenpiteet-tehosivat?publisherId=60590302&releaseId=69883336

Naistenpäivän surullisenkuuluisa konsertti oli luultuakin pahempi viruslinko – jopa sata ihmistä sai koronan ja tartutti sitä vielä eteenpäin: “Olihan se aivan erityinen tilaisuus”. MTV-Uurtiset. 11.6.2020. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/naistenpaivan-surullisenkuuluisa-konsertti-oli-luultuakin-pahempi-viruslinko-jopa-sata-ihmista-sai-koronan-ja-tartutti-sita-viela-eteenpain-olihan-se-aivan-erityinen-tilaisuus/7844414

Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 1.6.2020. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext

June

Neljä koronaan liittyvää tutkimushanketta sai Suomen Akatemian erityisrahoituksen. Hankkeet tutkivat koronavirusta, pandemiaa ja sen vaikutuksia yhteiskunnassa. Neljälle Aallon hankkeelle myönnetty kokonaissumma on 730 000 euroa. A” Uutiset. 29.5.2020. https://www.aalto.fi/fi/uutiset/nelja-koronaan-liittyvaa-tutkimushanketta-sai-suomen-akatemian-erityisrahoituksen

FFP3, FFP2, N95, surgical masks and respirators: what should we be wearing for ophthalmic surgery in the COVID-19 pandemic? Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 28.5.2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7248188/

Koronan lisävuodet luultua halvempia – Aiemmassa laskelmassa hehtaariluokan epävarmuus. Pitkäranta blog. 17.5.2020. http://pitkaranta.blogspot.com/2020/05/lillrankin-koronalaskelmassa.html?m=1

Fallout from the COVID-19 pandemic – should we prepare for a tsunami of post viral depression? Ir J Psychol Med 15.5.2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7431842/

Reduction of secondary transmission of SARS-CoV-2 in households by face mask use, disinfection and social distancing: a cohort study in Beijing, China. BMJ Global Health. nn.5.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32467353/

Arvostamme rakentavaa keskustelua. THL blogi. 6.5.2020. https://blogi.thl.fi/arvostamme-rakentavaa-keskustelua/

What are the underlying transmission patterns of COVID-19 outbreak? An age-specific social contact characterization. eClinicalMedicine. 1.5.2020. https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30098-5/fulltext?

Reduction and Functional Exhaustion of T Cells in Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). @IanRicksecker
This Chinese military study of the initial Wuhan outbreak concluded that “T cell counts are reduced significantly in COVID-19 patients, and the surviving T cells appear functionally exhausted.” The study authors went on to warn, “Non-ICU patients with total T cells counts lower than 800/μL may still require urgent intervention, even in the immediate absence of more severe symptoms due to a high risk for further deterioration in condition.”  Frontiers in Immunology. 1.5.2020. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.00827/full

May

What are the underlying transmission patterns of COVID-19 outbreak? An age-specific social contact characterization. eClinicalMedicine. 28.4.2020. https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30098-5/fulltext?

Persistence of intestinal SARS-CoV-2 infection in patients with COVID-19 leads to re-admission after pneumonia resolved. Int J Infect Dis. 27.4.2020.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7184976/

First recorded Covid death in U.S. was from massive heart attack, autopsy says. Politico. 25.4.2022. https://www.politico.com/states/california/story/2020/04/25/first-recorded-covid-death-in-us-was-from-massive-heart-attack-autopsy-says-9422714

Pelkopandemia: Moderni yövartijavaltio puolustaa uhkaavilta taudeilta. Paul Lillrank. EVA analyysi. 24.4.2020. https://www.eva.fi/wp-content/uploads/2020/04/eva-analyysi-no_80.pdf

Cleaning and Disinfectant Chemical Exposures and Temporal Associations with COVID-19 – National Poison Data System, United States, January 1, 2020-March 31, 2020. CDC. 24.4.2020. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6916e1.htm

The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak. Science. 24.4.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32144116/

Coronavirus Disease Outbreak in Call Center, South Korea. CDC Emerging Infectious Diseases. 23.4.2020. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-1274_article

Tilastokeskus julkistaa kuolleiden määrästä poikkeuksellista pikaennakkotilastoa. Tilastokeskus. 22.4.2020. https://www.stat.fi/uutinen/tilastokeskus-julkistaa-kuolleiden-maarasta-poikkeuksellista-pikaennakkotilastoa

Tutkijan synkkä laskelma: Väärä valinta koronan torjunnassa voi viedä Suomen taloudesta lähes 100 miljardia 2020-luvulla. Epidemian hidastamispolitiikka voi olla taloudelle erittäin tuhoisaa, laskee taloustieteilijä Juha Tervala. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta tilasi häneltä lausunnon koronaviruksen vaikutuksista. SK. 20.4.2020.  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/talous/tutkijan-karu-laskelma-suomen-taloudesta-jaa-uupumaan-koronan-takia-lahes-100-miljardia-2020-luvulla-jos-nyt-valitaan-vaarin/

Etenemissuunnitelma covid-19-rajoitusten purkamiseksi. Eur-Lex. 17.4.2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/LSU/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.126.01.0001.01.FIN

 

Testimony of a surgeon working in Bergamo, in the heart of Italy’s coronavirus outbreak. NN.4.2020. https://www.reddit.com/r/medicine/comments/ff8hns/testimony_of_a_surgeon_working_in_bergamo_in_the/

N.Y.C. Death Toll Soars Past 10,000 in Revised Virus Count. The city has added more than 3,700 additional people who were presumed to have died of the coronavirus but had never tested positive. NYTimes. 14.4.2022. https://www.nytimes.com/2020/04/14/nyregion/new-york-coronavirus-deaths.html?referringSource=articleShare

Dritte Ad-hoc-Stellungnahme: Coronavirus-Pandemie – Die Krise nachhaltig überwinden. Leopoldina – Nationale Academie  der Wissenschaften. 13.4.2020. https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_04_13_Coronavirus-Pandemie-Die_Krise_nachhaltig_%C3%BCberwinden_final.pdf

India has only one choice: Anders Tegnell’s (Swedish) approach. The tIMES OF iNDIA. 11.4.2020. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/seeing-the-invisible/india-has-only-one-choice-anders-tegnells-swedish-approach/

Football Lockdowns: Smallpox outbreak in 1972. Football makes History. 30.4.2020. https://www.footballmakeshistory.eu/smallpox-outbreak-in-1972/

Koronaviruspandemian torjunta kestävästi. Suosituksia joustavaksi riskisopeutetuksi strategiaksi [Saksan IFO:n Exit strategian suomenkielinen käännös]. 9.4.2020.  https://docs.google.com/document/d/1MT8LD4XWGj-jykgn3N2ltR4oyGZTsy5K_HVjlYpKv0c/edit#

Potential utilities of mask-wearing and instant hand hygiene for fighting SARS-CoV-2. J Med Virology. 8.4.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232986/

Viisi tutkijaa vaatii: Koronaepidemia pitää tukahduttaa Suomessa nyt – Aasia johtaa torjuntataistelussa Eurooppaa 6–0. Puheenvuoro: Potilaiden testaamiseen, jäljittämiseen, mobiiliseurantaan ja valvontaan tarvitaan nopeasti suuri joukko osaajia, ehdottavat tutkijat. Suomen Kuvalehti 3.4.2022. https://suomenkuvalehti.fi/mielipide/viisi-tutkijaa-vaatii-koronaepidemia-pitaa-tukahduttaa-suomessa-nyt-aasia-johtaa-torjuntataistelussa-eurooppaa-6-0/

Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks. Nature Medicine. 3.4.2020. https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2

Die Bekämpfung der CoronavirusPandemie tragfähig gestalten
Empfehlungen für eine flexible, risikoadaptierte Strategie. IFO. 2.4.2020. https://www.ifo.de/DocDL/Coronavirus-Pandemie-Strategie-Fuest-Lohse-etal-2020-04.pdf

April

Finnish health boss [Mika Salminen] questions WHO coronavirus testing advice. Finland’s national health authority questioned on Friday the World Health Organization’s call on countries to test as many patients as possible for coronavirus, after the country ran out of testing capacity this week. Reuters 20.3.2020. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-finland-who-idUSKBN2170ZB

Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. Imperial College. 16.3.2020

Click to access Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf

Anders Tegnell hyllar brittisk tanke kring flockimmunitet: ”Dit vi behöver komma”. LONDON. Storbritannien vill stoppa coronaviruset med hjälp av flockimmunitet. Att en majoritet av invånarna smittas och skapar ett kollektivt skydd kan även bli aktuellt i Sverige. – Vi kommer nog inte att få kontroll på det på något annat sätt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. Aftonbladet. 16.3.2020. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6j7vaO/anders-tegnell-hyllar-brittisk-tanke-kring-flockimmunitet-dit-vi-beh

Näin viesti koronaviruksen vaaroista on muuttunut – THL tammikuun lopulla: ”Pieni riski sille, että virus leviäisi Suomeen etenkin epidemiana”
Koronaviruksen nopea leviäminen on yllättänyt myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen. Ilta=sanomat. 14.3.2020. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006439416.html

THL: Suomi on lähellä epidemiaa – koronavirustartuntoja todettu nyt 155. Metropoli. 13.3.2020. https://www.metropoli.net/uutiset/thl-suomi-on-lahella-epidemiaa-koronavirustartuntoja-todettu-nyt-155/

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES / CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases. Division of Healthcare Quality Promotion (DHQP)
Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee March 5, 2020
Atlanta, Georgia. Record of the Proceedings. CDC. 5.3.2020. https://www.cdc.gov/hicpac/pdf/2020-March-HICPAC-Summary-508.pdf

March

Kuinka monen kuoleman syy on influenssa – kertovatko luvut kaiken?. Tieto&Trendit. 28.2.2020. https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/kuinka-monen-kuoleman-syy-on-influenssa-kertovatko-luvut-kaiken/

Systemic Risk of Pandemic via Novel PathogensCoronavirus: A Note. New England Complex Systems Institute. 26.1.2020. https://static1.squarespace.com/static/5b68a4e4a2772c2a206180a1/t/5e2efaa2ff2cf27efbe8fc91/1580137123173/Systemic_Risk_of_Pandemic_via_Novel_Path.pdf

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 24.1.2020.

2020

Uudet elinajanodotteet julkaistiin – Katso täältä, kuinka pitkään elät ja koska tilastojen mukaan kuolet
Laskuri kertoo, kuinka pitkään eri ikäluokat tilastojen perusteella vielä elävät. Juttu on julkaistu lokakuussa 2019. YLE Uutiset 24.10.2019. https://yle.fi/a/3-11032819

Defining ‘T cell exhaustion’. nature reviews immunology. 30.9.2019. https://www.nature.com/articles/s41577-019-0221-9

Protective and Regenerative Roles of T Cells in Central Nervous System Disorders. @IanRicksecker, For context, the parenchyma is the functional tissue of the brain – your neurons and glial cells. It isn’t normally where T cells are: “In the brain of healthy individuals, T cells are only present sporadically in the parenchyma.”Frontiers in Immunology. 12.9.2019. https://doi:10.3389/fimmu.2019.02171

Life Expectancy: Frequently Used, but Hardly Understood. [Life expectancyCohort effectsHeterogeneityHarvesting effectTempo effects] Karger. 19.8.2019. https://www.karger.com/Article/Fulltext/500955#ref22

Contamination by respiratory viruses on outer surface of medical masks used by hospital healthcare workers. BMC Infectious Diseases. 3.6.2019. https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-019-4109-x

The Complex Relation Between Receptivity to Pseudo-Profound Bullshit and Political Ideology. SAGE Journals. 18.3.2019. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0146167219830415

America’s Frontline Doctors [2019, Great Barrington Declaration, Tea Party, Simone Gold].  Wikipedia. https://en.m.wikipedia.org/wiki/America%27s_Frontline_Doctors

Study Shows That Red Blood Cells Arte Stiffer in People with ME [Myalgenic Enceohalomyelitis]. ME Action. 2.1.2019.  https://www.meaction.net/2019/01/02/study-shows-that-red-blood-cells-are-stiffer-in-people-with-me/

The Major Causes of Death in Children and Adolescents in the United States. NIH. 20.12.2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6637963/

Study of the micro-climate and bacterial distribution in the deadspace of N95 filtering face respirators. Scientific Reports. 26.11.2018. https://www.nature.com/articles/s41598-018-35693-w

Understanding and misunderstanding randomized controlled trials. Social Science & Medicine. NN.8.2018. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617307359

Surgical masks as source of bacterial contamination during operative procedures. J Orthop Transl. 07.2018. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214031X18300809

Syyte 21-vuotiaan kuolemantuottamuksesta: Anestesialääkäri ei käyttänyt kasvosuojainta – otimme selvää, miten leikkaussalissa yleensä toimitaan. Aamulehti. 16.5.2018. https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000007303868.html

Using thermodynamic parameters to calibrate a mechanistic dose-response for infection of a host by a virus. Microb Risk Anal. 4.1.2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7103988/

This Neighbourhood Is the Most Densely Populated Place on Earth. With an average of 130,000 people packed inside each square kilometre, Hong Kong’s Mong Kok district is the most densely populated place on Earth.. Culture Trip. 9.11.2017. https://theculturetrip.com/asia/china/hong-kong/articles/this-neighbourhood-is-the-most-densely-populated-place-on-earth/

The efficacy of medical masks and respirators against respiratory infection in healthcare workers. Influenza… [N95 in all tests outperformed medical masks] 11.8.2017. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/irv.12474

How AIDS denialism spreads in Russia through online social networks. The CONVERSATION. 3.4.2017. https://theconversation.com/how-aids-denialism-spreads-in-russia-through-online-social-networks-73875

Cleaning up the hygiene hypothesis. The rise of allergy and autoimmune diseases is due to much more than rampant cleanliness. Is it time to throw out the hygiene hypothesis? PNAS. 14.2.2017. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1700688114

Tartuntatautilaki. Finlex. 21.12.2016. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227

The Respiratory Protection Effectiveness. Clinical Trial (ResPECT): a clusterrandomized comparison of respirator and medical mask effectiveness against respiratory infections in healthcare personnel. Study plan, N95, FFP2. BMC Infectious diseases. 2016. file:///C:/Users/JanDIng%20Oy/Downloads/The_Respiratory_Protection_Effectiveness_Clinical_.pdf

Indoor inhalation intake fractions of fine particulate matter: review of influencing factors. Indoor AIr. 12.2016. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26562829/

Engineered bat virus stirs debate over risky research. nature. 12.11.2015. https://www.nature.com/articles/nature.2015.18787

Epidemiologic features of the first MERS outbreak in Korea: focus on Pyeongtaek St. Mary’s Hospital. Epidemiol Health. 17.9.2015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26725225/

Aerosolized Ebola vaccine protects primates and elicits lung-resident T cell responses. J Clin Investig. 13.7.2015. https://www.jci.org/articles/view/81532

Understanding Ebola Virus Transmission. Viruses. 3.2.2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4353901/

Psychological impact on SARS survivors: Critical review of the English language literature.  APA PsycNetg. 13.190.2014. https://psycnet.apa.org/record/2014-43048-001

SARS 2013: 10 Years Ago SARS Went Around The World, Where Is It Now? Huffington Post. 3.11.2013. https://web.archive.org/web/20150116020750/http://www.huffingtonpost.ca/2013/03/11/sars-2013_n_2854568.html

Impact of Summer Heat on Urban Population Mortality in Europe during the 1990s: An Evaluation of Years of Life Lost Adjusted for Harvesting. PLOS One. July 2013. https://www.researchgate.net/profile/Michela-Baccini/publication/253336614_Impact_of_Summer_Heat_on_Urban_Population_Mortality_in_Europe_during_the_1990s_An_Evaluation_of_Years_of_Life_Lost_Adjusted_for_Harvesting/links/0c960539eb7aac2c74000000/Impact-of-Summer-Heat-on-Urban-Population-Mortality-in-Europe-during-the-1990s-An-Evaluation-of-Years-of-Life-Lost-Adjusted-for-Harvesting.pdf?origin=publication_detail

Bad air, amulets and mosquitoes: 2,000 years of changing perspectives on malaria. Malaria Journal. 9.7.2013. https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2875-12-232

A Randomized Clinical Trial of Three Options for N95 Respirators and Medical Masks in Health Workers. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 24.1.2013. https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201207-1164OC

Facemasks, hand hygiene, and influenza among young adults: a randomized intervention trial. PLOS One. 25.1.2012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22295066/

Development of a Dose-Response Model for SARS Coronavirus. Risk Analysis. 14.10.2010. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1539-6924.2010.01427.x

Performance of an N95 Filtering Facepiece Particulate Respirator and a Surgical Mask During Human Breathing: Two Pathways for Particle Penetration. J Occup Environ Hyg. 22.7.2010. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7196699/

The effect of mask use on the spread of influenza during a pandemic. Risk Analysis. 20.5.2010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20497389/

Public Avoidance and the Epidemiology of novel H1N1 Influenza A. National Bureau of Economic Research. nn. 2.2010. https://www.nber.org/papers/w15752

Vesirokkorokotus kansalliseen rokotusohjelmaan? Duodecim. 1.2010. https://www.duodecimlehti.fi/duo98512

Infections and autoimmunity – friends or foes?. Trends in Immunology. 29.8.2009. https://www.cell.com/trends/immunology/fulltext/S1471-4906(09)00125-2

Pandemics: avoiding the mistakes of 1918. Nature 20.5.2009. https://www.nature.com/articles/459324a

“Filoviruses”: a real pandemic threat?EMBO Moleculare Medicine. 1.4.2009. https://www.embopress.org/doi/full/10.1002/emmm.200900005?cookieSet=1

When can dispersal synchronize populations? Theoretical Population Biology. nn.5.2008. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040580907001396

Evaluation of Respirator Filters for Asbestos Fibers. Journal of Occupational and Environmental Hygiene.. 24.10.2007. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15459620500444046

Intake fraction distributions for indoor VOC sources in five European cities. Indoor Air 10.2007. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17880633/

Why Most Published Research Findings Are False. OLOS Medicine. 30.8.2005. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124

Meta-analysis of the Italian studies on short-term effects of air pollution–MISA 1996-2002. [harvesting] Epidemiol Prec. Jul-Oct 2004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15730075/

SARS – finaali vai alkusoitto? (Jussi Huttunen)  Duodecim. 2003. https://www.duodecimlehti.fi/duo93750

Death and miasma in Victorian London: an obstinate belief. BMJ. 22.12.2001. https://www.bmj.com/content/323/7327/1469

How It Really Happened: What Nobody Needs to Know About Airborne Infection. Am J Respir Crit Care Med Vol 163. pp 7–8, 2001. https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/ajrccm.163.1.hh11-00

Killer mousepox virus raises bioterror fears. New Scientist. 10.1.2001. https://www.newscientist.com/article/dn311-killer-mousepox-virus-raises-bioterror-fears/

Theory and methods: Life expectancy as a summary of mortality in a population: statistical considerations and suitability for use by health authorities. BMJ. 7.6.2000. https://jech.bmj.com/content/55/1/38

Survival of mycobacteria on N95 personal respirators. Infect Control Hosp Epidemiol. 04.1999. doi: 10.1086/501618.

Brain positron emission tomography (PET) in chronic fatigue syndrome: preliminary data. Am J Med. 1998. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9790483/

Human monkeypox in Kasaï Oriental, Zaire (1996-1997). Eurosurveillance. 11.4.1997. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/esm.02.05.00161-en

Transmission of Ebola virus (Zaire strain) to uninfected control monkeys in a biocontainment laboratory. Lancet. 30.12.1995. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(95)92841-3/fulltext

CDC and the smallpox crusade. CDC. 1987. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/21534

Epidemic cholera: its history, causes, pathology, and treatment. medicalheritagelibrary. 1849. https://archive.org/details/39002086311546.med.yale.edu

A Journal of the Plague Year by Daniel Defoe – being Observations or Memorials of the most remarkable occurrences, as well public as private, which happened in London during the last great visitation in 1665.
Written by a CITIZEN who continued all the while in London. Never made publick before. 1722.  https://www.gutenberg.org/files/376/376-h/376-h.htm

Päiväämättömät

5-11-vuotiaiden lasten rokottaminen COVID-19 tautia vastaan Suomessa. THL Nohynek. https://www.julkari.fi/handle/10024/143460

Public health management during COVID-19. The COVID-19 pandemic is a public health emergency. Learn about the public health management actions we are taking, and your responsibilities as a healthcare provider. Australian Government  Department of Health and Aged Care. https://www.health.gov.au/our-work/covid-19-vaccines/advice-for-providers/clinical-guidance/public-health-management

Dynamic Neural Retraining System (DNRS). [opened on 22.2.2022.] https://fraudlisting.com/index.php/dnrs/

Disability-adjusted life years (DALYs). WHO The Global Health Observatory. https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/158

Years of life lost (YLL) (per 100 000 population). WHO The Global Health Observatory. https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/4427

Potential years of life lost (PYLL). OECD Data. https://data.oecd.org/healthstat/potential-years-of-life-lost.htm

World Development Indicators: Population dynamics, The World Bank. http://wdi.worldbank.org/table/2.1

Jatkuvasti päivittyvät

Top 50: Cumulative deaths per capita by income (last 12 months). Updated daily
Cumulative confirmed COVID-19 deaths per 100,000 people (last 12 months). Tracker. https://pandem-ic.com/top-50-cumulative-deaths-per-capita-by-income-last-12-months/

Age dependency ratio, old (% of working-age population). World Bank staff estimates based on age distributions of United Nations Population Division’s World Population Prospects: 2022 Revision. The World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND.OL

Top 50: Cumulative deaths per capita by income (last 12 months)
Updated daily. Cumulative confirmed COVID-19 deaths per 100,000 people (last 12 months). [Johns Hopkins] https://pandem-ic.com/top-50-cumulative-deaths-per-capita-by-income-last-12-months/

Excess mortality by month. EuroStat. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_MEXRT__custom_4634345/default/table?lang=en

File:Map01 Excess Mortality 2022 Dec.png. EuroStat Statistic explained. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Map01_Excess_Mortality_2022_Dec.png.

Glossary:Excess mortality. EuroStat Statistics explained. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Excess_mortality

Weekly death statistics. Eurostat Statistics explained. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Weekly_death_statistics#Data_sources

Excess mortality by month (online data code: DEMO_MEXRT ) Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_mexrt/default/table?lang=en

Excess mortality – statistics Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics

Mortality by Week – Excess deeaths per week 2020-2022. . OECD.Stat. https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=104676

Cumulative confirmed COVID-19 deaths per million people in the last 12 months. Johns Hopkins. Ouir World in Data. https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+deaths&Interval=Cumulative+%28last+12+months%29&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=GBR~DEU~ITA~AUT~BEL~CZE~DNK~FIN~FRA~HUN~LVA~LTU~NOR~POL~PRT~SVK~SVN~CHE~SWE~ESP~EST~GRC~LUX

Estimated cumulative excess deaths durinng COVID. Our World in Data. https://ourworldindata.org/grapher/excess-deaths-cumulative-economist?tab=table&time=2021-06-21..latest&country=DNK~FIN~AUT~NOR~NZL~SWE

Excess mortality during the Coronavirus pandemic (COVID-19). Our World in Data. https://ourworldindata.org/excess-mortality-covid

Mortality (by week) : Excess deaths by week, 2020-2022. OECD-Stat. https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=104676

Johns Hopkina Coronavirus Resources Center.  https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19).  esri-Finland. https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26

12ng — Kuolleet viikoittain sukupuolen, iän ja maakunnan mukaan (Pikaennakko), 1990W01-2022W49*. Tilastokeskus. https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__vamuu_koke/koeti_vamuu_pxt_12ng.px/

Koronavirus COVID-19 tilanne Suomessa. Lähde THL. Tiedot päivitetty: tartunnat ja kuolemat 22.12.2022, sairaanhoito 27.12.2022 (eilen). Jätevesi päivitetty 25.12.2022.  https://www.koronatilastot.fi/fi/sairaala/

Variant report 2022-11-23 (continuously updated). GitHub.  https://github.com/neherlab/SARS-CoV-2_variant-reports/blob/main/reports/variant_report_latest_draft.md

COVID-19 vaccine surveillance report. Week 24. (regularly updated) UK Health Security Agency.  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1083443/Vaccine-surveillance-report-week-24.pdf

Graphs and Maps. EUROMOMO. last update 2022 wk 44. https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

Tartunnat ja hoidon tarve rokotussuojan mukaan- Sivun aineisto päivitetään kuukausittain, kuukauden 15. päivästä seuraavana arkipäivänä, jolloin aineistoon päivitetään tiedot edellisen kuukauden loppuun saakka. THL. https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19inci/summary_cov19incisummary?kvartaali_0=669812&ikaryhma_0=650914&mittari_0=642064#

Koronavirusepidemiaa koskevat infot ja tilannekuvat. https://stm.fi/korona-tilannekuvat

Tilannekatsaus koronaviruksesta – Tilannetietoa koronasta lukuina. Koronakartta päivittyy kerran viikossa torstaisin. Tälle sivulle on koostettu lähteet ajankohtaisiin tilannetietoihin koronaviruksesta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

Excess mortality in England (onwards from 21.3.2022). Office for Health Improvement and Disparities. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmUwNmFhMjYtNGZhYS00NDk2LWFlMTAtOTg0OGNhNmFiNGM0IiwidCI6ImVlNGUxNDk5LTRhMzUtNGIyZS1hZDQ3LTVmM2NmOWRlODY2NiIsImMiOjh9

Advice for the public: Coronavirus disease (COVID-19). WHO [frequently updated 2019…10.5.2022]. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Rates of COVID-19 Cases and Deaths by Vaccination Status. CDC Covid Data Tracker. Updated monthly. CDC COVID Data Tracker: Rates of COVID-19 Cases and Deaths by Vaccination Status

Coronavirus (COVID-19) deaths worldwide per one million population as of April 26, 2022, by country https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/

Demographic Trends of COVID-19 cases and deaths in the US reported to CDC. Maps, charts, and data provided by CDC, updates Tues-Sun by 8 pm ET. CDC COVID Data Tracker. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#demographics

Graphs and maps. Euromomo. https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. WHO. https://covid19.who.int/table

Lesson 1: Introduction to Epidemiology. Section 11: Epidemic Disease Occurrence. Level of disease. CDC. https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section11.html

Maps in support of the Council Recommendation on a coordinated approach to travel measures in the EU. ECDC. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement

Tracking COVID-19 variant Omicron. https://bnonews.com/index.php/2021/11/omicron-tracker/

Suomen riski ja tartuntakartat. Suomen COVID-19 riskikartta ja tartuntatilanne kunnissa – Epidemia.fi

[New Zealand] Alert Level 4: Information on what Alert Level 4 means for you. Alert Level 4 | Unite against COVID-19 (covid19.govt.nz)

COVID Data Tracker. CDC. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions  https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#covidnet-hospitalizations-vaccination

COVID-19 Alberta statistics. Interactive aggregate data on COVID-19 cases in Alberta. https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#severe-outcomes

Coronavirus tracked: see how your country compares. Financial Times. https://ig.ft.com/coronavirus-chart/

More Than 2.3 Billion Shots Given: Covid-19 Tracker. In the U.S., 307 million doses have been administered. https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/?cmpid=BBD052721_CORONAVIRUS&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=210527&utm_campaign=coronavirus

UK summary. The official UK government website for data and insights on coronavirus (COVID-19). https://coronavirus.data.gov.uk/

Choosing Safer Activities. Vaccinated – not vaccinated. CDC. 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf

Global Report Investigating Novel Coronavirus Haplotypes. These lineages are being tracked because they have mutations of interest and evidence of international spread.Pango lineages. Global report investigating novel coronavirus haplotypes. 2021. https://cov-lineages.org/global_report.html.

KUOLEMAT JA KUOLINSYYT: MITÄ ISTAT TUOTTAA. Institut Nationale di Statistica. https://www.istat.it/it/archivio/240401

Päivittyvä koronaseuranta. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007780238.html

Excess mortality during the COVID-19 pandemic. https://github.com/dkobak/excess-mortality

Italia, yksityiskohtaiset Covid-19 tiedot alueittain: https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/dati-province/dpc-covid19-ita-province-20201231.csv

Altistumiset, tietokanta. https://altistumiset.fi/ords/f?p=102:17:504074001699701:::::

Tracking covid-19 excess deaths across countries. In many parts of the world, official death tolls undercount the total number of fatalities. The Economist. https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker

COVID-NET A Weekly Summary of U.S. COVID-19- Associated Hospitalisations. CDC.  https://gis.cdc.gov/grasp/covidnet/COVID19_3.html

Population receiving at least one dose of a covid-19 vaccine, % of total. The Economist. https://www.economist.com/graphic-detail/tracking-coronavirus-across-the-world

Our coverage of the coronavirus. A selection of our stories about covid-19 and its consequences. The Economist. https://www.economist.com/coronavirus-pandemic

Hallituksen tiedotustilaisuudet sekä tilannekatsaukset koronavirusepidemiasta. Valtioneuvosto Statsrådet. https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/tilannekatsaukset

General information and news. LitCov.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/docsum?filters=topics.General%20Info

Globaalit ja maakohtaiset koronatilastot.  https://www.worldometers.info/coronavirus/

WHO daily situation reports and corona statistics since 21.1.2020.   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Maps & Trends. Follow global cases and trends. Johns Hopkins coronavirus Resource Center.   https://coronavirus.jhu.edu/data

Coronavirus Source Data. Hannah Ritchie. The data on the coronavirus pandemic is updated daily.    https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data

covid-19-data/public/data/owid-covid-data.xlsx. Global GitHub database.   https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/owid-covid-data.xlsx

Korean CDC Press Releases. Public Health Weekly Reports. https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30501000000&bid=0031&cg_code=C04

Global research on coronavirus disease (COVID-19), WHO Database.    https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

SSRN’s Coronavirus and Infectious Disease Research page provides a curated view into the early-stage research to help researchers, public health authorities, clinicians and the public understand, contain and manage this disease. https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/

I.Stat il tuo accesso diretto alla statistica italiana.  https://www.istat.it/it/archivio/240401

All you need to Crush covid-19.  https://www.endcoronavirus.org/

See how your community is moving around differently due to COVID-19. Community Mobility Reports.  https://www.google.com/covid19/mobility/

Tämä artikkeli käsittelee COVID-19-tautia. Sen aiheuttavaa virusta käsittelee artikkeli SARS-CoV-2 ja viruksen aiheuttamaa pandemiaa käsittelee artikkeli koronaviruspandemia 2019–2020. WIKIPEDIA. (Sisältää lukuisia täältä puuttuvia viitteitä ja linkkejä – Ajoittain päivittyvä).    https://fi.wikipedia.org/wiki/COVID-19

COVID-19  https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/#activities

COVID-19: Latest news updates from around the world. Twitter  https://twitter.com/i/events/1219057585707315201

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Annals of Internal Medicine. (139 articles up to 9.7.2020.) https://www.acpjournals.org/topic/category/coronavirus

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU).  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Jatkuvasti päivittyvä koronagrafiikkakooste.  N.M.2020. http://pitkaranta.blogspot.com/search/label/koronavirus

Morbidity and Mortalioty Weekly Report (MMWR). CDC. N.M.  https://www.cdc.gov/mmwr/index2020.html

Download data on the weekly subnational 14-day notification rate of new COVID-19 cases. ECDC. Weekly.  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/weekly-subnational-14-day-notification-rate-covid-19

Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset. Valtioneuvosto.  https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

https://coronavirus-staging.data.gov.uk/

https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-annual-growth-rate

Daily COVID-19 tests per thousand people: Because not all countries report testing data on a daily basis, daily test figures are not available for some countries in our dataset. https://ourworldindata.org/grapher/full-list-daily-covid-19-tests-per-thousand?time=2020-02-18..latest&country=BEL~DNK~FIN~FRA~GRC~ISL~ITA~NOR~SWE~CHE~GBR

The Atlantic – Covid Tracking Project: https://covidtracking.com/data/charts/us-all-key-metrics

Covid in the U.S.: Latest Map and Case Count. New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html

Sonderseite, Coronavirus. Frankfurter Allegemenine Zeitung. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/

COVID-19: Current cases.  Information about confirmed and probable cases of COVID-19 in New Zealand. Ministry of Health. https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-data-and-statistics/covid-19-current-cases

COVID-19 Projections. IHME. https://covid19.healthdata.org/global?view=total-deaths&tab=trend

COVID-19 Information Hub. Astra Zeneca. https://www.astrazeneca.com/covid-19.html

RECOVERY Trial: This national clinical trial aims to identify treatments that may be beneficial for people hospitalised with suspected or confirmed COVID-19.  University of Oxford. https://www.recoverytrial.net/

Covid-19 updates. New Scientist. https://www.newscientist.com/article-topic/covid-19/#top

Template:COVID-19 pandemic data. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data

COVID-19 lockdowns. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns#Canada

Statistics and Research. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. Our World in Data. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Osuus positiivisista COVID-19-testeistä. Vahvistettujen tapausten kokonaismäärä osuutena testattujen ihmisten kokonaismäärästä tai suoritettujen testien määrästä – sen mukaan, miten maa raportoi testitiedot. Luvut esitetään ajan mittaan viidennen vahvistetun kuoleman jälkeen kuluneiden päivien mukaan.  https://ourworldindata.org/grapher/covid19-positive-rate-since-5th-death?time=2020-02-23 .. viimeisin

GOV.UK-koronavirus (COVID-19) Isossa-Britanniassa. https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths

 

. 25.2.2021

Talttuuko COVID-19 rokottamalla? – pitääkö kaikki rokottaa?

Kun väestön koronarokotukset kevättalvella 2021 pääsivät vauhtiin, uusien sairaustapausten ja COVID-kuolemien aleneminen rokotusten silloisissa kärkimaissa, Israelissa ja Britanniassa oli todella näyttävää, ja rohkaisi uskomaan pandemian päättymiseen jo syksyllä.  Loppukesä ja alkusyksy tuottivat pettymyksen, tartunnat ja kuolemat eivät vähentyneet vaan kääntyivät kasvusuuntaan, paikoitellen hälyttävästi ja ensin juuri Israelissa ja Britanniassa.  Mitä oli tapahtunut ja miten kehityksen voisi kuvitella jatkuvan tästä eteenpäin? 

Tässä postauksessani etsin vastauksia visualisoimalla niitä tietoja rokotusten etenemisestä ja COVIDin aiheuttamasta sairaalakuormituksesta joita julkisiin tiedostoihin on rokotusten alkamisen jälkeen kertynyt päivittäin 20 Euroopan maasta ja Israelista. 


Puolitoista vuotta sitten oletettiin yleisesti, että SARS-CoV-2 viruksen aiheuttama COVID-19 pandemia kilpistyisi laumasuojaan kun 60% väestöstä on saanut tartunnan.  Näin korkeaksi tartunnan saaneiden osuus on kuitenkin noussut vain muutamalla paikkakunnalla, keväällä 2020 Italian Lombardian Nembrossa, Alzanossa ja Castiglione d’Addassa ja vuodenvaihteen 2020-21 aikoihin Brasiliassa, Manauksen miljoonakaupungissa.  Tartuntojen jatkumista se ei silti pysäyttänyt.  Itse asiassa Manauksessa uusi P.1 virusvariantti aiheutti pahimman tautiaallon vasta sen jälkeen kun ¾ väestöstä oli COVIDin jo sairastanut.  Näistä enemmän aikaisemmissa postauksissani 29.4.2020 ja 19.1.2021.

Vuosi sitten media alkoi välittää yhä rohkaisevampia tuloksia uusista koronarokotteista.  Kun kymmenien maiden väestöjen rokottaminen vuodenvaihteen aikoihin alkoi, toivo laumaimmuniteetin aikaansaamisesta heräsi uudelleen.  Monen tehokkaan ja erityyppisen rokotteen kehittäminen, testaaminen ja lupamenettelyujen läpäiseminen vain 10 kk sen jälkeen kun tietoa taudista alkoi kertyä, ja niiden tuominen ensin miljoonien ja sitten miljardien saataville olikin kaikilla kriteereillä arvioituna häikäisevä tieteellisteknillinen suoritus.  Rokotteiden suoja sairaalaan tai kuolemaan johtavaa COVIDia vastaan osoittautui erinomaiseksi, mutta jo kevään 2021 kuluessa alkoi selvitä, että niiden antama suoja uusia virusvariantteja vastaan – vaikka edelleen erinomainen – ei ollut kuitenkaan yhtä hyvä kuin alun perin maailmaa valloittamaan lähtenyttä Wuhan-varianttia vastaan ja että rokotusten suoja lieväoireisia tai oireettomia tartuntoja vastaan on selvästi heikompi.  Rokotteista postasin 22.4.2021.   Sen jälkeen elokuun lopussa annakkojulkaistu israelilaistutkimus vertasi  diagnostisoidun COVID-infektion [josta puuttuu tuntematon mutta oletettavasti suuri osa oireettomista tartunnoista], kahden BioNTech-Pfizer rokoteannoksen ja infektion plus yhden rokoteannoksen antamaa suojaa COVID-19:a vastaan.  Tutkimus demonstroi, että tartunnan/sairauden antama suoja infektiota, oireista sairautta ja sairaalaan joutumista vastaan oli voimakkaampi ja pitkäkestoisempi kuin kahden rokoteannoksen antama suoja, ja että yksi rokoteannos vahvisti infektion antamaa suojaa edelleen.  Ei ole täysin selvää kuinka Israelissa 3-4 vko välillä annettujen rokoteannosten suoja vertautuu esim. Suuomessa 12 vko välillä annettujen annosten suojaan.

Rokotuskampanjan jatkuessa ja rokotuskattavuuden kasvaessa alettiin lukuisissa maissa, Suomi mukaan lukien suunnitella ”paluuta normaaliin”, luvata rajoituksiin kyllästyneelle kansalle pandemiasta vapautumisen päivää.  Englannissa pääministeri Boris Johnson kirjoitti kalenteriinsa ”Freedom Day, 19.6.2021, rajoitukset päättyvät”.  Monet  seurasivat perässä.  Suomessa päätettiin jo alkukesällä, että lasten ei enää syksyllä tarvitse palata etäkouluun.  THL:n Mika Salminen totesi YLElle 4.9. että ”ollaan jo koronapandemian loppusuoralla … Ihan kuukauden parin sisällä meillä on rokotekattavuus siinä mallissa, että voidaan varmasti palata aika normaaliin.” Rajoituksia aletaan purkaa syyskuun alusta ja viimeisetkin rajoitukset päätettiin purkaa kun yli 12 v. ikäisistä 80% on saanut rokotuksen.  Raja ylittyi tätä kirjoittaessani, mutta lähes kaikki rajoitukset purettiin jo 2 kk sitten.

Lapsiin kohdistuvien rajoitusten purkaminen päätettiin kuitenkin jo ennen kuin lasten rokottamispäätöksiä oli edes valmisteltu.  Oletuksena oli lasten COVID tartuntojen suhteellinen vaarattomuus ja käsitys, että SARS-CoV-2 tarttuu lapsiin pajljon aikuisia heikommin, ja että he eivät juurikaan tartuta sitä edelleen, opettajiin, päiväkotihoitajiin, vanhempiin tai sisaruksiin.  Monet kansainväliset tutkimustulokset ovat kyseenalaistaneet nämä oletukset, mutta ehkä vakuuttavimmin niiltä vie pohjan USA:n 14 703 koulupiiriä huhtikuusta joulukuuhun 2020 seurannut amerikkalaistutkimus joka osoitti etäopetuksen ja maskien käytön merkittävän suojausvaikutuksen koko väestön COVID tartuntoja ja kuolemia vastaan.

Tietoa lasten [myös aikuisten] Long COVIDsta ja COVIDin aiheuttamista pitkäaikaisista ja pysyvistä sisäelinvauriosta oli alkanut kertyä keväällä 2020 ja vuotta myöhemmin tutkimusaineisto oli monipuolistunut ja kasvanut satoihin julkaisuihin. Lasten suojaustoimenpiteitä purettaessa ne useimmissa maissa, Suomi mukaan lukien, sivuutettiin.

Rokotukset etenevät rivakasti

Ensimmäisten joulukuun lopussa tehtyjen rokotusten jälkeen väestön laajamittainen rokottaminen alkoi kaikkialla Euroopassa tammikuussa.  Eri maissa se kuitenkin eteni eri tahtiin.  Tätä kirjoitettaessa 68% Euroopan Unionin ja 71% Suomen koko väestöstä on täysin rokotettu.  Korkeimmat rokotuskattavuudet löytyvät 30.10. Portugalista, 87%, Islannista, 81% ja Espanjasta, 80%, matalimmat taas Slovakiasta, 42%, Puolasta, 53% ja Sloveniasta, 54%.  Kaikista Euroopan maista ei luotettavaa ja vertailukelpoista rokotustietoa ole saatavilla.

Lukuisat tutkimukset, viimeisimmässä kohorttina koko Ruotsin väestö ja seuranta-aika 9 kk, ovat osoittaneet, että rokotusten antama immuniteetti hiipuu merkittävästi jo 4…7 kuukaudessa.  Nopeimmin se heikkenee miehillä, vanhemmilla ja perussairailla ihmisillä – juuri heillä, jotka rokotussuojaa eniten tarvitsevat.  Läpimurtotartunnat, joissa täysin rokotetut saavat tartunnan ja jakavat sitä edelleen ovatkin kyseenalaistaneet mahdollisuutta laumaimmuniteetiin rokottamalla.

Oletus laumaimmuniteetista kun 60…80% väestöstä on täysin rokotettu on muuttunut kysymykseksi: onko laumaimmuniteetti ainakaan nykyisillä rokotteilla ylipäätään saavutettavissa, ja jos on niin riittääkö siihen 80…90…100% rokotuskattavuus?

Jos kaikki muu pysyisi muuttumattomana [all else being equal], vanhimmista nuorempiin etenevä rokotuskattavuus vähentäisi COVID-19 tartuntoja, sairaanhoidon kuormitusta ja kuolemia ensin jyrkästi, sitten loiventuen.  Sikäli kun nouseva rokotuskattavuus tuottaisi väestölle laumaimmuniteetin, näiden kolmen mittarin tulisi ennenpitkää laskeutua nollaviivalle.

Kaikki muu ei rokotusten, pandemian, talouden, yhteisen ja itse kunkin yksityisen elämän edetessä tietenkään pysy muuttumattomana.  Koska rokotuskattavuus ylittää 50% jo kaikkialla Euroopassa ja lähestyy parhaimmillaan 90%, sen pitäisi joka tapauksessa näkyä COVIDin ilmaantuvuuden alenemisena, ja näiden keskinäisestä suhteesta pitäisi voida jo kesken matkan ennakoida mitä nykyisillä rokotuskampanjoilla voidaan saavuttaa.

Päivittäiset rokotuskattavuusprosentit jokaiselle Euroopan maalle ja pandemiapäivälle löytyvät helposti, mutta COVIDin esiintyvyydestä vastaavaa julkista mittaria ei ole.  Kolmesta saatavilla olevasta maa- ja päiväkohtaisesta ilmaantuvuuden indikaattorista, COVID-tartunnat, sairaalahoidossa olevat COVID-potilasmäärät ja COVID-kuolemat, valitsin keskimmäisen, potilasmäärät, koska pidän näitä tietoja stabiilimpana ja luotettavampana kuin tartuntoja ja kuolemia.  Sairaalapotilaiden määrät ovat tuskin täysin vertailukelpoisia eri maiden välillä, mutta kunkin maan aikasarjan [tammikuu – lokakuu] sisäinen vertailtavuus on varmasti parempi.

Siispä keräsin ja järjestin Global GitHub Databasen COVID-19 tietokannasta 20 Euroopan maan (Belgia, Britannia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa(*, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro) sekä Israelin tiedot alkaen päivästä, jolloin maakohtainen rokotuskattavuus ylitti 0,1% ja päätyen 30.10.2021.  Kutakin päivää ja maata vastaten poimin tilastosta täysin rokotettujen kansalaisten prosenttiosuuden (X) ja sairaalapotilaiden määrän miljoonaa asukasta kohden (Y).  Laskin myös kaikkien 21 maan yhdistettyjä 0-5%, 5-10%, jne, rokotusosuuksia vastaavat väestöpainotetut sairaalapotilaat/miljoona asukasta.  Tulokset kokosin alla olevaan graafiin, jota ensin hieman selitän seuraavassa ja sitten tulkitsen.

Graafin Y-akselin, COVID-19 potilaiden määrä sairaaloissa per miljoona, asteikko on logaritminen, koska lineaarisella asteikolla valtaosa pisteistä pakkautuu niin pienelle alalle, että kuvasta ei voi paljoa lukea.  Kukin mittauspiste on kuvattu pallolla, jonka tilavuus vastaa ko. maan väkilukua.  Erityisesti suurempien maiden mittauspisteet näyttävät helminauhoilta – kukin helmi on edustaa yhtä päivää.  Kunkin maan helminauha päättyy siihen rokotuskattavuusprosenttiin (X) jonka ko. maa saavutti 30.10.  Pistejoukkojen alla näkyvä kellanruskea histogrammi vastaa 21 maan yhdistettyä sairaaloiden COVID-kuormitusta.  Huomaa, että vaikka aika eteneekin X-akselilla vasemmalta oikealle, X-akselin mittayksikkö ei ole aika vaan rokotuskattavuus – esim. 40 % kattavuutta vastaavat maakohtaiset pisteet eivät osu samoille päiville.

Aloitan tulosten käsittelyn yksinkertaisemmasta taustahistogrammista.  Kun rokotuskattavuus ylitti 10% sairaaloiden COVID-potilaskuormitus alkoi vähentyä jyrkkästi. Tämä oli odotettavissa, koska rokotukset kohdennettiin riskille altteimpaan väestöön, vanhuksiin ja huonokuntoisiin, sekä heistä huolehtivaan hoito- ja hoivahenkilökuntaan.  Kun 35% väestöstä oli rokotettu, sairaalakuormituksen aleneminen kuitenkin pysähtyi.  Oliko kaikki vaarassa olevat jo rokotettu?  Kun rokotuskattavuus saavutti 45…50% sairaalakuormitus alkoi jälleen kasvaa, eräissä maissa jyrkästi, ja nousu jatkui 60…65% rokotuskattavuuteen saakka.

Mieleeni nousee kolme toisistaan riippumatonta selitystä – lukijoiden kriittiset näkemykset ja selitykset ovat tervetulleita:

 • Deltavariantti: 30…40% rokotuskattavuus saavutettiin samoihin aikoihin kun aikaisempia nopeammin leviävä ja nuorempia sairastuttava Deltavariantti levisi Euroopassa ja syrjäytti muut variantit.
 • Tartunnoilta suojaamisen heikkeneminen: Väestön ensimmäisen kolmanneksen rokottamisen tulokset olivat niin lupaavia, että tartuntojen leviämistä hillitseviä rajoituksia alettiin purkaa kiihtyvään tahtiin ympäri Eurooppaa [mm. Israel 15.6, Britannia 19.6., … Suomi 6.9., Tanska 10.9., Norja 24.9.].  Samalla maskien käyttöpakoista ja osasta suosituksiakin luovuttiin.  Väestöstä kuitenkin puolet tai enemmän oli kuitenkin edelleen rokottamatta ja tartunnat lähtivät uuteen laukkaan suurelta osin heidän välittäminään.  Myös jo rokotettujen osuus tartunnoista ja eteenpäin tartuttamisesta lisääntyi.  => Tartunnoilta suojaamisen ja suojautumisen heikkeneminen lisäsi sairaaloiden kuormitusta enemmän kuin rokotusten eteneminen kykeni sitä vähentämään.
 • Rokotusten suojausvaikutuksen hiipuminen: Sairaaloiden COVID kuormitukset kääntyivät eri maissa uuteen kasvuun heinä … syyskuussa, jolloin ensimmäisenä rokotettujen vanhimpien ja huonokuntoisimpien toisesta annoksesta oli kulunut jo 5…7 kk, ts. heidän rokotussuojansa oli jo olennaisesti heikentynyt.  Tartuntojen ja sairaalakuormituksen kasvu oli siis odotettavissa.

En yritä arvailla, kuinka suuri osuus kullakin näistä kolmesta selityksellä oli sairaalakuormituksen merkittävään kasvuun vaikka koko väestön rokotuskattavuus kohosi 40%sta 65%iin.  Niiden – ja mahdollisen neljännen selityksen – suhteelliset painoarvot ovat tuskin kaikkialla samat.

Graafista voi lukea enemmänkin.  Aina 40% rokotuskattavuuteen saakka maiden väliset sairaaloiden COVID kuormitusten erot olivat hyvin suuria, ts. samalla rokotuskattavuudella, esim 25%, COVID potilaita oli sairaaloissa vähiten Suomessa, 8#/miljoona, ja eniten Unkarissa, 426/#miljoona, 54 kertaa enemmän!  Rokotuskattavuus on siis ollut vain yksi, eikä aina läheskään merkittävin sairaaloiden COVID kuormitukseen vaikuttava tekijä.  Rokotuskattavuuden kohotessa erot ovat pienentyneet.  Esim. 60% rokotuskattavuudella sairaalapotilaita oli vähiten Tanskassa, 14/miljoona, ja eniten Portugalissa, 218/miljoona, ero oli enää 16 kertainen.

Rokotuskattavuuden kohoaminen 60% eteenpäin on onneksi kääntänyt sairaalakuormituksen jälleen jyrkentyen alenevaksi.  Yli 75% rokotekattavuuteen on valituista 21 maasta yltänyt kuitenkin vain 5.  Rokotuskattavuuden kärkipäässä johtopäätöksien tekoa tukeva  data siis vähenee ja yksipuolistuu.  Koetan silti sen perusteella arvioida rokotuskattavuutta kohottamalla saavutettavissa olevasta sairaalakuormituksen tasosta.  Euroopan mitassa alle 10 COVID sairaalapotilasta miljoonaa asukasta kohden vaatisi, että koko väestöstä 90…95% olisi rokotettu.  Tähän on tehtävä kolme olennaista varausta:

 • Tärkeintä ei ole se, kuinka monta kertaa on rokotettu vaan se, että viimeisimmän rokotuksen antaman suojan pitää pysyä voimassa.  Tämänhetkisen käsityksen mukaan se tarkoittaa, että riskiryhmien edellisestä rokotuksesta ei saa olla enempää kuin 4…5 kk, ja muiden edellisestä rokotuksesta enempää kuin 6…7 kk.  Kun rokotussuojan heikkeneminen ajan myötä huomioidaan, väestön efektiivinen rokotussuoja ei Suomessa lokakuun puolivälissä enää kasvanut koska uudet rokotukset kasvattivat sitä hitaammin kuin aiempien rokotusten suojan heikkeneminen vähensi.
 • Kaikista suojauksista ei suinkaan voi luopua. FFP2 maski on tehokkain, henkilökohtaisin, helppokäyttöisin ja vähiten rajoittava tapa suojata itseään ja läheisiään COVID tartunnalta, ja sen avulla voidaan vähentää kalliimpia, tehottomampia ja rajoittavampia toimia.  Portugalissa rokotukset ovat pisimmällä, ja COVID-kuolemat vähentyneet tasaisesti jo 3 kk ajan.  Silti maassa on voimassa maskipakko joukkoliikenteessä, ravintoloissa ja ostoskeskuksissa, ja niitä käytetään edelleen paljon myös kaduilla. Espanjassa voimassaolevat määräykset ovat hyvin samankaltaiset, paino on nimenomaan maskien käyttämisessä julkisissa sisätiloissa, myös ravintoloissa paitsi syömisen aikana, sekä lähikontakteissa.
 • Kolmas eli buusterirokotus alentanee COVID tartunnan ja sairaalakuntoon joutumisen riskiä todella merkittävästi ja mahdollisesti kakkosrokotusta pitemmäksi aikaa. Buusterin lisäksi Pfizer [yhtiön kolmas kultakaivos?] ja MSD/Merck saanevat lähiaikoina markkinoille COVID-lääkkeet, jotka parantavat olennaisesti jo saadun COVIDin ennustetta. Jos/kun rokottamalla ei saada aikaan laumaimmuniteettia, lääkkeellä on puolellaan merkittävä etu. Lääkettä tarvitaan ainoastaan potilaille, ei koko väestölle.

Sekä rokotuskattavuus että lääkkeiden saatavuus on kuitenkin ulotettava koko maailman väestölle.  Muussa tapauksessa maailmaan jää parhaassakin tapauksessa aivan liian monia uusia viruskantoja tuottavia alueellisesti raivoavia COVID-epidemioita ja ovia voidaan aukoa ainoastaan toisilla alueilla, sielläkin varauksellisesti. 

Näiden varassa on mahdollisuus, että pandemia voisi todella olla elämää uhkaavana ja olennaisesti rajoittavana tekijänä ohi joskus v. 2022 aikana.


*) Saksa ei julkaise sairaaloiden COVID-potilasmääriä, mutta kylläkin sairaaloiden viikottaiset COVID sisäänotot.  Laskin Saksalle arvion sairaaloiden COVID-potilasmääristä olettaen että tämän luvun suhde viikottaisiin COVID sisäänottoihin olisi sama kuin Ranskassa.

Long COVID ja muita SARS-CoV-2 pitkäaikaisvaikutuksia

Mikä ei tapa se vahvistaa?  Rohkaisevaksi tarkoitettu uskomus koskee monen mielestä myös vakavia sairauksia.  Niin, ja jos ei vahvista niin ainakin jalostaa.

 

Käsitys COVID-19:sta hengityselinsairautena laajenee koko kehon sairaudeksi

Jo huhtikuussa 2020 alkoi hahmottua että COVID-19 ei ole suinkaan vain hengityselinsairaus, joka tappaa tai menee ohi muutamassa viikossa, vaan sydämeen, maksaan, munuaisiin, aivoihin, sisäeritysrauhasiin ja verenkiertoon pitkävaikutteisesti, mahdollisesti elinikäisesti vaikuttava sairaus.

Reuters julkaisi toukokuussa 2020 yhteenvedon New Yorkin suurimman sairaanhoitoyhtymän hoitamissa COVID-19 potilaissa havaituista munuaisvaurioista.  Ensimmäisistä 5 499 sairaalaan otetuista COVID-19 potilaista 37%:lle kehittyi akuutti munuaisvaurio johon heistä 14% tarvitsi dialyysihoitoa.  Hengityskoneita tarvitsevista tehohoitopotilaista munuaisvaurio kehittyi 90 %:lle.  Heinäkuussa 2020 Espanjasta raportoitiin, että yli puolella COVID-19 potilaista havaittiin laaja kirjo neurologisia oireita, ja varoitettiin, että virus saattaa vaurioittaa aivoja.  Lokakuussa 2020 käsite Long COVID rantautui Suomeen, kun siitä kärsivät olivat perustaneet keskinäisen facebook-ryhmän, ja myös lääkärit alkoivat tutkia Long COVID:ia.  Kyseessä on lääketieteellisesti vaikeasti määriteltävä oireyhtymä, johon liittyy mm. hengästymistä, jäsenten puutumista, lihaskramppeja, kuivaa yskää ja yleistä uupumusta.  Kvalitatiivisesti kuva SARS-CoV-2 viruksesta laajeni siis akuutisti hengityselimistöön vaikuttavasta lähes kaikkiin sisäelimiin kohdistuvaan ja pitkäaikaisesti vaikuttavaan jo vuoden 2020 puolella.  Samalla alkoi näyttää mahdolliselta, että COVID-19:n pitkäaikaisten jälkisairauksien ja oireiden sairauskuoma (BoD menetettyinä terveinä elinvuosina = DALY) saattaa muodostua yhtä suureksi tai suuremmaksikin kuin akuutin vaiheen aiheuttamien koronakuolemien, sairaanhoitojaksojen ja sairauspoissaolojen sairauskuorma.

Syksyn 2020 jälkeen tutkimustieto COVID-19 tartunnan ja -sairauden pitkäaikaisvaikutuksista on lisääntynyt valtavasti.  Käyn seuraavassa läpi muutamia keskeisiä uusia tutkimustuloksia Long COVID:sta sekä COVID-19 vaikutuksista aivoihin, haimaan.

 

Harmaan aivokudoksen kato – aivojen vanheneminen (?)

Yli 40 v. ikäisten harmaa aivokudos supistuu keskimäärin n. 5% vuosikymmenessä ja korvautuu lisääntyvällä selkäydin-aivonesteellä.

Britannian [UK] Biopankki oli juuri koronapandemian alla MRI-skannannut 42 729 yli 45 v. ikäisen englantilaisen aivot osana laajaa väestötutkimusta.  Pandemia keskeytti toisen skannauskierroksen maaliskuussa 2020 kun 3 000 uusintaskannausta oli jo tehty.  Helmikuussa 2021 sadat kertaalleen skannatut kutsuttiin kuitenkin uuteen seurantaskannaukseen COVID-19 tartunnan aivokudosvaikutusten selvittämiseksi.  Heidän joukostaan poimittiin 394 COVID-19-diagnostisoitua, joista 15 oli ollut taudin vuoksi myös sairaalahoidossa.  Näille valittiin 388 uudelleen skannattua COVID-19 vapaata verrokkia, jotka vastasivat demografisilta ja terveystiedoiltaan jokseenkin tarkoin COVID-19 ryhmää.  Myös ryhmien ensimmäisen ja toisen skannauksen keskimääräinen aikaväli (3,1 ±1,6 v.) oli sama.

Skannausdatasta muodostettiin jokaisen aivoista 3-D mallit ennen ja jälkeen pandemian alkamisen, ja niistä analysoitiin jokaisen tutkimukseen vallitun aivoissa 3 vuoden aikana tapahtuneet muutokset COVID-19 tartunnan saaneiden ja tartunnasta vapaiden mahdollisten erojen selvittämiseksi.

Kaikkien tutkittujen aivoalueiden harmaan kudosten paksuus- ja tilavuusmittaukset osoittivat merkittävästi suurempaa kudoskatoa COVID-19:n sairastaneilla kuin tartunnan välttäneillä.  Ainoastaan aivo-selkäydinnesteen määrä ja sen täyttämän sivukammion tilavuus olivat lisääntyneet, mikä muistuttaa ikääntymisen vaikutusta.  Suurimmat erot löytyivät aivojen haju- ja makuaistiin sekä muistiin liittyviltä alueilta.  Näistä jälkimmäinen saattaa lisätä COVIDin sairastaneiden myöhempää dementiariskiä.  Sen tarkempi selvittäminen ovatko nämä epänormaalit muutokset merkki sairauden (tai itse viruksen) leviämisestä aivoissa ja ennakoivatko ne aivojen autonomisten toimintojen, motivaation ja tunteiden säätelyyn osallistuvan limbisen järjestelmän sekä muistin haavoittuvuutta, on vielä kesken.  Sairaalaan joutuneiden ja lievemmillä oireilla selvinneiden potilaiden tulokset eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkittävästi, minkä saattaa selittää sairaalaan joutuneiden tapausten pieni määrä.  UK Biopankin COVID-19 vaikutusten kuvantamistutkimus jatkuu edelleen.

Aivojen haju- ja makuaistialueiden kudoskato voisi selittää COVID-19 potilaiden haju- ja makuaistin katoamisen tai heikkenemisen, joka todettiin jo keväällä 2020.  Muutoin sairaus näyttäisi vaikuttava aivoihin samalla tavoin kuin ylimääräinen vanheneminen.  Huomio kannattaa kiinnittää myös siihen, että tutkimuksen COVID-19:n sairastaneessa ryhmässä vain 4% oli tarvinnut sairaalahoitoa – muut 96% olivat selviytyneet taudista lievin oirein.

 

Parkinsonin tauti

COVID-19 on kytketty myös spesifisiin aivosairauksiin.  Lancet/Neurology’ssa pohdittiin jo viime marraskuussa Parkinsonin taudin mahdollista kytkentää COVID-19 infektioon.  Sairastuneista 65%:lla hajuaisti heikkenee tai katoaa, mikä liittyy myös Parkinsonin tautiin, jota on todettu ilmestyneen myös COVID-19:n sairastaneille.  Toukokuussa bioRxiv:ssa esilulkaistussa artikkelissa kerrottiin makakiapinoille (4 tapausta 4 verrokkia) tartutetun SARS-CoV-2 viruksen aivovaikutuksista. Jokaiselle tartunnan saaneen apinan aivoihin muodostui Lewyn kappaleita [Lewy body], jotka johtavat ihmisellä Lewyn kappale -dementiaan [Alzheimerin jälkeen toiseksi yleisin] ja Parkinsonin tautiin.  Nyt, kesäkuussa Science Alertin artikkelissa todetaan että COVID-19 aiheuttama aivotulehdus muistuttaa pelottavasti Alzheimerin ja Parkinsonin taudin aiheuttamaa. Vertaillessaan geenejä, jotka ilmentyivät eri lailla COVID-19 potilaiden aivoissa kuin muiden neurologisten häiriötilojen yhteydessä, tutkijat löysivät useita päällekäisyyksiä mm. Alzheimerin, Huntingtonin ja Parkinsonin taudin, ja MS:n kanssa.

Parkinsonin taudin ja dementian kehittyminen on kuukausien – vuosien mittainen prosessi, joten epidemiologista näyttöä niiden liittymisestä COVID-19 infektioon saadaan vielä odottaa.  Tutkimuksen tuottamat varoitukset ovat kuitenkin jo nyt niin vahvat, että niiden huomiotta jättäminen ei voi tulla kysymykseen.

 

Neurologiset manifestaatiot COVID-19 vuoksi sairaalaan otetuilla lapsilla ja nuorilla (1-17 v.)

Heinäkuun puolivälissä Lancetissa julkaistiin raportti Englannissa COVID-19 vuoksi huhtikuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana sairaalaan otettujen 1-17 v. ikäisen lasten  neurologisten manifestaatioiden seurantatutkimuksesta.  Yhteensä 1334 potilaasta identifioitiin 63, joista 52 täytti SARS-CoV-2 infektioon liittyvän PIMS-TS syndrooman [= paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2] määritelmän sekä SARS-CoV-2 infektion, että neurologisten tutkimusten osalta.

Tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään: 27:llä oli ensisijainen COVID-19 tartuntaan liittyvä neurologinen häiriötila [COVID-19 neurology group], ja 25:llä PIMS-TS:aan liittyi neurologisia piirteitä [PIMS-TS neurology group].

Vaikka lasten ja nuorten COVID-19 vaatii sairaalahoitoa vain harvoin, sairaalaan joutuvien neurologiset ja psykiatriset manifestaatiot osoittautivat yleisiksi, 3,8% – neljä kertaa yleisemmiksi kuin aikuisilla potilailla!  Ne osuivat suhteettoman usein etnisiin väestöryhmiin – 69% osuus potilaista vs. 13% väestöstä.  COVID-19 neurology ryhmän jäsenenistä jokaisella oli erillisiä neurologisia ja psykiatrisia häiriötiloja; 20:lla se vaikutti keskushermostoon, viidellä periferaaliseen hermostoon ja kahdella oli psykooseja.  Vain yhdellä PIMS-TS neurology ryhmään kuuluvalla oli neuroimmunologinen häiriötila [ADEM].  Tässä ryhmässä taas 88%:lla oli aivosairaus.  Seuranta-aikana 65% potilaista toipui ilmeisen hyvin, 33%:lle jäi jonkintasoinen invaliditeetti ja 2% (yksi) menehtyi.

Psykiatrisista potilaista tutkimukseen päätyi vain neurologin kautta ilmoitettuja, joten heidän määränsä ja osuutensa ovat aliarvioita.

 

COVID-19 ja diabetes

Jo tammikuussa 2020 Wuhanin lääkärit huomasivat COVID-19 potilailla kohonneita verensokeritasoja.  Vuotta myöhemmin lääkärit Bethesdassa [Washington DC:n esikaupunki, jossa sijaitsee NIH, Yhdysvaltain kansallinen terveysinstituutti] kiinnittivät huomiota siihen, että päivittäisten uusien diabetestapausten määrä oli kasvanut pandemian aikana alle 20:sta noin 30:een.  Useilla uusista potilaista ei ollut aikaisempaa diabetekseen viittaavaa historiaa, mutta he olivat sairastaneet COVID-19:n.  Osalle sokeriaineenvaihdunta palautui normaaliksi, mutta toisille oli puhjennut täysi ykkös- tai kakkostyypin diabetes.

COVID-19 potilaissa ilmaantuvien uusien diabetes-tapausten määrästä oli julkaistu kahdeksan kiinalaisen, Italialaisen ja amerikkalaisen tutkimuksen meta-analyysi jo edellisenä syksynä.  Sen mukaan sairaalahoidossa olleista COVID-19 potilaista 14,4 (5,9-25,8)%, joilla ei ollut aikaisempaa diabeteshistoriaa sai sairaalassa ollessaan diabetesdiagnoosin.  Tämän meta-analyysin tuloksesta ei selviä diabetesdiagnoosien pysyvyys.

Kesäkuussa 2021 Cell Metabolism julkaisi kaksi artikkelia, jotka perustuvat COVID-19:n menehtyneiden potilaiden haimanäytteisiin.  Ne osoittavat, että SARS-CoV-2 virus infektoi haimassa ensisijaisesti insuliinia tuottavia betasoluja, tappaa niitä ja muuttaa betasoluja sisältävän haimakudoksen toimintaa.  SARS-CoV-2 infektio näyttää ohjelmoivan betasolut tuottamaan vähemmän insuliinia ja enemmän glukagonia, hormonia, joka lisää maksan glykogeenin hajoamista glukoosiksi.  Ilmeinen seuraus edellisistä on insuliinivajaus ja veren glukoosin kohoaminen, ts. diabetes.

Merkittävälle osuudelle sairaalahoitoon päätyneistä COVID-potilaista, joilla ei ole aiempaa diabetekseen viittavaa historiaa, näyttää siis kehittyvän diabetes, ja osalle heistä se jää pysyväksi. Kyseessä ei ole vain tilastollinen assosiaatio, koska myös SARS-CoV-2 viruksen aiheuttaman diabeteksen mekanismi haimassa on selvitetty. Jos muutokset havaitaan riittävän varhain, niitä voidaan ilmeisesti torjua lääkehoidolla.

 

Long COVID

Long COVID oireyhtymälle ei ollut tautiluokitusta ennen kuin WHO ehdotti viime syksynä COVID-19 tartunnan jälkitiloille ICD-koodeja ja THL otti marraskuussa käyttöön mm. ICD-koodit U08 = aiemmin sairastettu COVID-19-infektio, U09 = COVID-19-infektion jälkitila, U10 = virusinfektioon liittyvän usean elinjärjestelmän tulehduksellinen oireyhtymä.

Norjalaistutkimuksessa seurattiin 6 kk ajan 312 koronapotilasta (82% kaikista Bergenin ensimmäisen aallon potilaista), joista 65 oli ollut sairaalahoidossa, 247 vain kotieristyksessä.  Seuraavat tulokset eivät sisällä lainkaan sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden tuloksia.  Puolen vuoden kuluttua COVID-19 diagnoosista 55% kaikista 247:sta koronan sairastaneista oireili edelleen.  Oireita olivat uupumus (30%), häiriintynyt haju- ja makuaisti (27%), keskittymisvaikeudet (19%), muistiongelmat (18%), hengenahdistus (15%), päänsärky (11%), ”aivosumu” (10%), yskä, vatsakivut, sydämentykytys, sormien pistely ja kuume.  Alle 16 v. ikäisillä oireita havaittiin muita ikäryhmiä vähemmän – [ilmeisesti koska] yleisimpiä oireita, uupumusta, keskittymis- ja muistiongelmia ei heidän osaltaan selvitetty(?).  Heitä vanhemmat ikäryhmät 16 … >60 v. ikäisiin eivät juuri poikenneet toisistaan sen enempää keskeisten oireiden kuin niiden yleisyydenkään suhteen.

Tutkijat nostavat päällimmäisiksi kaksi johtopäätöstä: (i) [Myös] Kotieristetyt ja lieväoireiset 16-30 v. potilaat ovat vaarassa kärsiä pitkäaikaisesta hengenahdistuksesta ja kognitiivisista vaikeuksista.  (ii) Ajatellen niitä miljoonia nuoria jotka vielä saavat koronatartunnan tämä pandemian edetessä, tulokset antavat vahvan sysäyksen kattavalle tartuntojen kontrolloinnille ja koko väestön kattavalle joukkorokottamiselle.

Prof. Paul Elliotin johtaman Imperial Collegen REACT tutkimuksen kohteena oli 508 707 henkilön otos Englannin väestöstä.  Heistä n. 100 000 oli saanut epäillyn tai PCR-vahvistetun COVID-19 tartunnan ja 27 000 (27%) ilmoitti vielä viikon 12 jälkeen jatkuneista oireista.  COVID-19 diagnoosin jälkeen oireisten potilaiden osuus väheni nopeasti ensimmäisten 4 viikon aikana, sen jälkeen hieman lisää 12 viikolle mennessä, minkä jälkeen muutos seuraavan 2 kk aikana oli enää vähäinen.  Tutkijat päättelivät, että kesäkuuhun 2021 mennessä kaksi miljoonaa englantilaista aikuista on jo saanut Long COVIDin.  Neljännen aallon nyt paisuessa, heidän määränsä luonnollisesti kasvaa samaan tahtiin.

Kansainvälisen konsortion seurantatutkimus Bashlyaevan lastensairaalaan Moskovassa otettujen COVID-19 lapsipotilaiden (831) pitkäaikaisoireista antaa poikkeuksellisesti tietoa nuorimpien koronapotilaiden Long COVID oireista.  Potilaista 518, iältään 10,4 (1-18) v., saatiin mukaan seurantaan 223-271 vrk. sairaalasta poistamisen jälkeen.  Seurantahaastattelun aikaan, n. 6 kk sairaalasta poistamisen jälkeen, 24,3% lapsista kärsi vähintään yhdestä oireesta, joista yleisimmät olivat väsymys (10,7%), univaikeudet (6.9%) ja aistiongelmat (5,6%).  Useasta eri oireesta kärsi 8,4% lapsista.  Useimmat oireet vähenivät ensimmäisten 2..3 kuukauden aikana, mutta sen jälkeen erityisesti väsymis-, uni-, päänsärky-, maku/hajuongelmien väheneminen jokseenkin pysähtyi.  Alle 6 v. ikäisillä Long COVID oireita oli hyvin vähän tai ei lainkaan, mutta 6-11 v. ja 12-18 v. välillä ei ollut eroa.  Allergisten lasten pitkäaikaisten oireiden riski oli merkittävästi muita lapsia korkeampi.

Englantilainen tiedejulkaisu Nature haki kesäkuussa 2021 vastausta neljään keskeiseen kysymykseen Long COVIDista.

 1. Kuinka moni saa Long COVIDin ja keiden riski on suurin? Yhdeksän sairaalahoidossa olleista COVID-19 potilaista kuudessa maassa tehdyn varsin erilaisen seurantatutkimuksen yhteenvetona Long COVID oireita oli 2…6 kk ensimmäisten oireiden jälkeen 32,6 – 87,4%:lla tutkituista.  Sairaalahoitoon joutuneet ovat kuitenkin vain COVID-19 tartunnan saaneiden jäävuoren huippu.  Britannian kansallinen tilastotoimisto [UK/ONS] selvitti 20 000 positiivisen COVID-19 testituloksen saaneen oiretilanteen 4…18 viikkoa myöhemmin.  Viikolla 5 heistä oli oireili edelleen 21% (naisista 23%, miehistä 19%, 35-49 v iläisistä 25,6%., 2-11 v. ikäisistä 9,8%).  Viikolla 18 koko ryhmästä oireili edelleen 12%, mikä lienee edustavin saatavilla oleva väestötason arvio Long COVIDin yleisyydestä kaikkien tartunnan saaneiden joukossa.
 2. Mikä on Long COVIDin biologinen mekanismi? Long COVID on moniin elimiin vaikuttava tila, silti 4…18 viikkoa tartunnan jälkeen oireita tuskin voi aiheuttaa elimistöön jäänyt virus.  Viruksen elimistöön jääneillä fragmenteilla voi olla jokin rooli.  On myös mahdollista, että Long COVID on autoimmuunisairaus.  Luonteva oletus olisi, että potilaat, jotka ovat läpikäyneet akuutin COVID-19 sairauden vaikeimmassa muodossaan, kärsisivät myös vaikeimmasta Long COVIDista. Tutkimus ei kuitenkaan ole osoittanut mainittavaa yhteyttä akuutin COVID-19:n vaikeusasteen ja Long COVIDin vaikeusasteiden välille.  Sensijaan löydettiin neljä Long COVID klusteria.  Kolmeen liittyi eri asteisia mielenterveydellisiä ja fyysisiä, mutta ei kognitiivisia vaikeuksia.  Neljännessä mielenterveydelliset ja fyysiset vaikeudet olivat vähäisempiä, mutta kognitiiviset ongelmat merkittäviä.  Eri klustereita saattavat määrittää hyvinkin erilaiset mekanismit.
 3. Miten Long COVID suhteutuu muiden tartuntojen jättämiin syndroomiin? Long COVID ei ole sittenkään niin erilainen kuin eräiden muiden tartuntojen jättämät jälkioireet, esim. krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS).  Hengenahdistus liittyy kuitenkin leimallisemmin Long COVIDiin kuin CFS:aan.
 4. Miten Long COVIDista kärsiviä voidaan auttaa?  Saksassa avataan yksityisiä ja Englannissa NHS:n klinikoita (toistaiseksi 69 kpl) Long COVID potilaille.  Tehtävä ei Long COVIDin laajan oirespektrin vuoksi ole helppo.  Joitakin uusia lääkkeitä kehitellään (PureTech/deupirfenidone), toisia olemassaolevia (apixaban, atorvastatin) kokeillaan.  Kriittinen kysymys on COVID-19 rokotusten rooli.   Ne estävät vaikeita oireita ja kuolemia, mutta estävätkö ne Long COVIDia silloinkin, kun ne eivät kykene estämään itse tartuntaa?  Toistaiseksi julkaisemattoman tutkimuksen alustavien tulosten mukaan ensimmäinen rokoteannos helpotti COVID-19 aikaisemmin sairastaneiden Long COVIDin oireita 57%:lla, ei vaikuttanut niihin 24%:lla ja pahensi oireita 19%:lla.  Kyse saattaa olla myös siitä, että nämä ryhmät eivät sairastaneet ‘samaa’ Long COVIDia.  Iso osa Long COVIDin haasteesta on sosiaalista ja poliittista laatua, koska Long COVIDia potevat tarvitsevat paljon lepoa, usein kuukausia kerrallaan ja he tarvitsevat siihen [taloudellista, sosiaalista ja fyysistä] tukea.  Heidän tilansa täytyy tunnistaa ja tunnustaa työkyvyttömyyttä aiheuttavaksi vammaksi.

Päällisin puolin tarkasteltuna monet Long COVIDin oireet näyttäisivät sopivan yhteen COVID-19 aivoissa aiheuttamien vaurioiden kanssa.

Lancet/EClinical Medicine julkaisi heinäkuun puolivälissä laajan Long COVIDin oireiden laatua ja kestoa koskevan kansainvälisen kyselytutkimuksen tulokset.

Koska tutkimuksen alkaessa ei vielä ollut määritelmää Long COVIDille, tutkijat määrittelivät sen kokoelmaksi oireita, jotka kehittyvät varmistetun tai epäillyn COVID-19 tapauksen aikana ja jälkeen selä jatkuvat kauemmin kuin 28 vrk..

COVID-19 sairastaneiden oirekyselyyn (kielet: englanti, espanja, ranska, portugali, italia, hollanti, venäjä, bahasa-indonesia ja arabia) vastasi 56 maasta 7285 yli 18 v. ikäistä henkilöä, joilla oli ollut epäilty tai RT-PCR ja/tai antigeenitesteillä varmistettu COVID-19 ja joiden oireet olivat jatkuneet vähintään viikon ajan.  Heistä lopulliseen analyysiin valittiin ne 3872, joiden oireet olivat jatkuneet vielä 28 vrk kuluttua niiden alkamisesta, ja jotka pysyivät mukana tutkimuksessa koko 7 kk seurannan ajan.   Heistä 1020:n COVID-19 oli testaamalla varmistettu, 1819:a ei oltu testattu ja 923:n testitulos oli ollut negatiivinen [huom: keväällä 2020 valtaosaa etenkään lievistä COVID-19 tapauksista ei testattu].

Osallistujien valikoitumisesta ja valikoinnista johtuen tutkimuksen tuloksista ei voida päätellä kuinka suurelle osuudelle COVID-19 sairastaneista oireet jäävät pitkäkestoisiksi.  Sensijaan niistä voidaan päätellä minkälaisia, kuinka yleisiä ja pitkään jatkuvia yli 28 vrk. jatkuneet oireet seuraavien 150 vrk. kuluessa ovat.

Kyselykaavake sisälsi 257 kysymystä, joista 203 koski oletettuja/mahdollisia Long COVID oireita.

Tutkimukseen osallistuneista oli 79% naisia, 97% 30-60 v. ikäisiä, 18% sairaanhoidon työntekijöitä ja 8,4% ollut sairaalahoidossa.  Oireiden toteamispäivästä/diagnoosista lukien 28 päivän kohdalla edelleen oireilevista 6,8 % oli oireettomia mutta 93 % oireili edelleen tutkimuksen päättyessä.

Oireista hyvin vaikeat vähenivät nopeimmin, mutta 4…6% kärsi niistä edelleen 90…180 vrk. kohdalla.  Vaikeat oireet vähenivät koko ajan mutta vielä tutkimuksen päättyessä (180 vrk) niistä kärsi 13%.  Keskivaikeat oireet saavuttivat huipputason 43% 120 vrkn kohdalla ja 38% poti niitä edelleen tutkimuksen päättyessä.  Lievät oireet lisääntyivät (vaikeiden oireiden lieventyessä) lähes koko seuranta-ajan ja 27% ilmoitti niitä tutkimuksen päättyessä.  Samat henkilöt kärsivät useimmiten monista eri vaikeusasteiden oireista.

Oireet jakautuivat tilastollisesti kolmeen klusteriin.  Ensimmäistä karakterisoivat vatsa- ja hengitystieoireet ja kuumeilu. Ne vähenivät ensin 28 vrk jyrkästi, sitten 130 vrk ajan loiventuen, eivätkä sen jälkeen vähentyneet tutkimuksen loppuun mennessä.  Toista karakterisoivat sydän-, lihas-, hengitystie-, neuropsykiatriset ja väsymysoireet, paleleminen ja hikoilu.  Oireet lisääntyivät ensin 50 vrk ajan ja vähenivät sen jälkeen tutkimuksen loppuun mennessä noin neljäsosalla.  Kolmatta karakterisoivat sydän-, iho-, vatsa-, aisti-, liha- ja nivel-, neuropsykiatriset, virtsatie- ja kuukautis-, fyysisen kuormituksen jälkeiset pahoinvoiti- sekä immunologiset oireet. Ne lisääntyivät ensin 50 vrkn ajan jyrkästi, sitten loivemmin toiset 50 vrk ja vähenivät sen jälkeen tutkimuksen loppuun mennessä n. kymmenesosalla.

Tutkimusraportti esittelee valtavan määrän tilastollisia tuloksia eri oireiden yleisyydestä, aikasarjoista ja keskinäisistä suhteista, joiden kattaminen ei tässä postauksessa ole mahdollista, mutta raportti on avattavissa tästä.

Keskeisimmät tulokset ovat nämä:

 • 91%:lle toipumisaika ylitti tutkimuksen keston 180 vrk.
 • Kaikkein yleisimmät vielä tutkimuksen päättyessä jatkuneet oireet olivat väsymys, rasitusta seuraava pahoinvointi ja kognitiiviset toimintahäiriöt.
 • Tutkimuksen päättyessä edelleen oireilevista
  • 86% koki fyysisen tai henkisen toiminnan ja stressin jälkeen oireita pahentavia takaiskuja,
  • 87% koki väsymystä/voimattomuutta [vrt. 45% sairaudestaan toipuneista]
  • 45% teki kevennettyä työpäivää ja toiset 22% eivät sairauden vuoksi olleet työelämässä.
  • Kognitiiviset toimintahäiriöt ja muistiongelmat olivat yleisiä (n. 88%) kaikissa ikäryhmissä.  Haju- ja makuongelmia lukuunottamatta kaikkien muiden oireiden yleisyys ja aikaprofiilit olivat samankaltaiset varmistettujen ja epäiltyjen COVID-19 tapausten ryhmissä

Viimeistä havaitoa saattaa selittää 923 negatiivisen testitulosten saaneen COVID-19 epäillyn pitäminen tutkimuksessa mukana.  Näin en olisi itse menetellyt.  Vielä kesällä 2020 haju- ja makuaistin menetys oli varsin vahvasti COVID-19 tartunnalle spesifinen oire.  Tänään, Dealta- ym varianttien kohdalla, näin ei välttämättä enää ole.

 

COVID-19 ei ole ensimmäinen koronapandemia

SARS-CoV-2 on kolmas yleisvaarallista tautia aiheuttava koronavirus.  Sitä edelsivät SARS v. 2003 johon sairastui 8 098 ja kuoli 774 ihmistä sekä sitäkin tappavampi MERS v. 2012, jota ei ole saatu SARSin tavoin tukahdutettua [koko maailmassa 20 tapausta v. 2020].  SARS:n sairastaneiden ja siitä hengissä selviytyneiden terveydentilaa tutkittiin 10 v. myöhemmin, v. 2013.  Heidän oirekuvassaan oli 10 vuoden kuluttua tartunnasta paljon samaa kuin Long COVID potilaissa 2..7 kk tartunnan jälkeen: Ylivoimaista väsymystä, lihas- ja nivelkipuja, hengästymistä, neuropatiaa, käsien ja jalkojen puutumista.  Heistä 41% poti depressiota ja traumanjälkeistä stressihäiriötä (PTSD), eikä 40 – 50% ollut kyennyt palaamaan työhön.  Monelle 20 minuuttia on pisin aika minkä he pystyvät yhtäjaksoisesti tekemään mitään fyysistä tai henkistä työtä.

——————————————————————–

COVID-19:n haasteet eivät todellakaan rajoitu ikäihmisten kuolemiin, sairaalahoitokapasiteetin riittävyyteen, matkustus- ja kokoontumisrajoitusten aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin ja maskien käyttöön kohdistuvaan vastenmielisyyteen.  COVID-19 tartuntojen aiheuttamat pitkäaikaiset ja pysyvät vauriot aivoissa sekä sisäelimissä – ei vain edellä kuvatussa haimassa, vaan myös keuhkoissa, sydämessä, munuaisissa, jne. – kohdistuvat pitkävaikutteisimmin lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin, joilla on edessään elämä, taudin seurausten kanssa tai ilman niitä.   Lasten ja nuorten rokottamista sekä suojaamista tartunnoilta ainakin siihen saakka on tarkasteltava nimenomaan näitä seuraamuksia, ei lasten alhaista akuuttiin COVID-19 tautiin kuolemisen vaaraa vasten.  

Pisteeksi Iin päälle, lue ihmeessä myös Turun yliopiston emeritusprofessorin, Risto O Roineen blogipostaus Korona on myös merkittävä aivosairaus.

Didymos Sokea – de Spiritu Sancto

Pyhästä Hengestäde Spiritu Sancto

Didymos Sokea, Aleksandria (313-398)

Käännös latinasta, emerituspiispa Juha Pihkala

 

Viime sunnuntai oli helluntai, Pyhän Hengen antamisen ja kristillisen kirkon syntymisen pyhäpäivä.  Aloitan siitä, ensimmäisestä helluntaista Jerusalemissa, kymmenen sukupolvea ennen Didymos Sokean syntymistä Aleksandriassa.

Viisikymmentä päivää ennen helluntaita entisten opetuslastensa ja tulevien apostolien parin kolmen vuoden ajan seuraama opettaja, Jeesus Nasaretilainen, oli otettu kiinni ja jumalanpilkasta syytettynä teloitettu roomalaisten viranomaisten toimesta.  Kuolemantuomiot olivat tavanomaisia ja Jeesuksesta hetkeksi innostunut kansa alkoi jo unohtaa.  Juutalaisia vallanpitäjiä, jotka olivat voittonsa jo saaneet, tuskin enää kiinnostivat pieniin ryhmiin hajautuneet pelokkaat opetuslapset.  Nämä olivat lähteneet Jerusalemista pettyneinä ja surullisina tutkailemaan mahdollisuuksiaan palata kotiseudulleen, aikaisempaan elämäänsä tai aloittamaan mahdollisimman tuntemattomana uutta.  Mutta sitten Jeesuksen taivaaseen astuminen ja kymmenen päivää myöhemmin juutalaisen helluntaijuhlan tapahtumat muuttivat kaiken.

Apostolien tekojen kirjoittajan, Luukkaan, kertomusta Pyhän Hengen laskeutumisesta tulisina kielinä apostolien päälle (Ap.t. 2:1-13) voi toki ihmetellä ja kyseenalaistaa.

Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla.  Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat.  He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle.  He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.
Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on.  Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään.  He kysyivät ihmeissään: ”Eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä?  Meitä on täällä partilaisia, meedialaisia ja elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä on kreetalaisia ja arabialaisia – ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.”
He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan: ”Mitä tämä oikein on?”  Mutta jotkut pilkkasivat: ”He ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä.”

Tämä on kuitenkin ainoa selostus tapahtumasta, jonka on täytynyt olla jokseenkin järisyttävä.  Ensin se voimaannutti tämän pienen joukon piilottelevia kalastajamiehiä ja kylien naisia, ja sitten lähetti heidät ulos helluntaijuhlaa viettämään kokoontuneen kansanjoukon keskelle kertomaan mitä heidän tuntemansa Jeesus oli sanonut ja tehnyt, vaatinut ja luvannut.  Viesti alkoi tarttua heistä sekä myöhemmin heidän seuraajistaan eteenpäin, ehtymättä kuin pandemia.  Helluntai oli kirkon Big Bang.  Mitä siitä seurasi ei enää ole mielipidekysymys tai ’uskon asia’, vaan länsimaiden historian keskeinen johtoteema.  Me tiedämme ihan tieteellisessäkin mielessä mitä alkuräjähdyksestä ja mitä ensimmäisestä helluntaista seurasi, vaikka kummastakaan me emme osaa selittää mistä ja miten ne tulivat.

Kristillisen kirkon syntymisen, kasvamisen läpi kymmenen vainotun sukupolven ennen kuin kristinuskosta tuli Rooman valtakunnanuskonto, Raamatun kaanonin ja sitä myöten kristillisen kirkon opin sekä uskontunnustuksen muotoutumisen avain ja samalla mysteeri on kolminaisuusoppi ja sen vaikeimmin ymmärrettävä osa, Pyhä Henki.  Ilman helluntaita ei olisi kirkkoa ja ilman Pyhää Henkeä ei olisi helluntaita.

Siihen, miten kirkko ymmärtää ja mitä se on v. 381 Nikean-Konstantinopolin uskontunnustukseen kirjannut Pyhästä Hengestä, on vaikuttanut keskeisesti Didymos Sokean 300 luvulla sanelema kirja, Pyhästä Hengestäde Spiritu Sancto, jonka emerituspiispa Juha Pihkala käänsi latinasta suomeksi sekä varusti 15 sivuisella johdannolla ja jonka Studia Patristica Fennica julkaisi v. 2019.

Esitykseni nojaa siinä määrin keskeisesti tähän kirjaan, että olen pyytänyt ja saanut Juha Pihkalalta hyväksymisen tämän blogikirjoitukseni julkaisemiseen.  Kaikki virheet ja väärintulkinnat ovat minun.

 

Didymos Sokea, Aleksandria (313-398)

Didymos Aleksandrialainen, tunnettu myöhemmin nimellä Didymos Sokea, oli menettänyt näkönsä 4-vuotiaana.  Hän oli kuitenkin luettanut teologisten ja filosofisten auktoriteettien tekstejä, kunnes oli oppinut ne ulkoa, Raamattu mukaan lukien.  Hän oli omaksunut Origeneen traditiosta kumpuavan teologian ja Raamatun hermeneutiikan, mutta perehtynyt myös filosofiaan ja astronomiaan.  Hänet henkilökohtaisesti tunteneiden aikalaisten, mm. Rufinuksen, Palladiuksen ja Hieronymoksen (”Kirkkoisä”,347-420. Hän mm. käänsi Raamatun latinaksi: Versio Vulgata) arvio Didymoksesta oli myönteinen ja kunnioittava.  Vaikka Didymos oli sokea, hänen kerrottiin näkevän paremmin kuin näkevät.

De Spiritu Sancton alkuperäiset kreikankieliset julkaisut ovat vähitellen hävinneet 500-luvulta lähtien, koska niitä – kuten muitakaan hänen kirjoituksiaan – ei enää kopioitu.  Hänen opetuksensa oli nimittäin tuomittu Konstantinopolin toisessa kirkolliskokouksessa v. 553 harhaoppisina koska niissä oli nähty Origeneen vaikutuksia.  Origenes oli esittänyt, että ihmisten sielut olivat ennalta luotuja – pre-eksistenttisiä – ja että kaikki lopulta pelastuvat – apokatastasis-oppi.  Hieronymoksen säilyneessä latinankielisessä Didymos-käännöksessä kirkon tuomitsemia tulkintoja ei kuitenkaan esiinny.

Didymoksen kadoksiin joutuneen kirjallisen tuotannon pääpaino on ollut Raamatun tekstien kommentaareissa, mutta hän on kirjoittanut – siis sanellut – myös useita teoksia systemaattisesta teologiasta.  Ainoastaan kolminaisuutta käsitelleen de Spiritu Sancton uskottiin säilyneen.  V. 1941 Kairon lähistöltä kuitenkin löytyi papyruskoodekseja, joihin sisältyy Didymoksen kommentaarit Sakariaan kirjaan, Genesiksen lukuihin 1-17, osaan Jobin kirjasta sekä joitakin muitakin hänen nimiinsä pantuja tekstejä.

 

Isä – Poika – Pyhä Henki

Ennen 300-lukua käydyt keskustelut ja kiistat olivat kohdentuneet Isän ja Pojan keskinäiseen suhteeseen; Pyhä Henki oli jäänyt jumalakuvan kokonaisuutta hahmotettaessa katveeseen.  Myös se oli tietysti kuulunut Raamatun ja apostolien todistuksen mukaan itsestään selvästi kirkon opetuksen, julistuksen ja liturgisen elämän ydinalueille, mutta siitä ei ollut juuri keskusteltu.

Kristillinen kolminaisuususko on paradoksaalinen pitäytyessään tiukasti monoteismissa, mutta samalla siinä, että Jumala Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä on myös reaalisesti eriytynyt.  Tämä johti nk. monarkistisiin kiistoihin.  Filosofiseen logiikkaan perehtyneiden kristittyjen ongelma oli se, miten säilyttää Jumalan monarkia, siis yksinvalta tilanteessa, jossa kristillinen traditio tuntui edustavan vallan kolmijakoa.

Vaihtoehtoja oli kaksi:

Ensimmäisessä Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat absoluuttisesti yhden Jumalan moduksia hänen kääntyessään luotujensa puoleen näissä kolmessa roolissa eli persoonassa.  Kolmannen vuosisadan alussa Tertullianus esitti tähän modalistiseen versioon paradoksin säilyttävän teologisen ratkaisun teoksessaan Adversus Praxean, Prakseasta vastaan.

Toinen vaihtoehto on dynamistinen monarkismi, Isä on ehdoton monarkki, joka adoptoi täydellisen ihmisen, Jeesus Nasaretilaisen, Pojakseen.  Tämän oli määrä korjata kuuliaisuudellaan, kärsimyksellään ja kuolemallaan vanhan Aatamin synnin seuraukset.  Kun tämä oli täytetty, Isä herätti Pojan kuolleista ja korotti hänet rinnalleen.  Myös tämän vaihtoehdon kirkko torjui.

Kumpaankin malliin vaikutti platonilainen filosofia, jossa kosmoksella saattoi olla vain yksi, aineellisen ja luodun maailman ulkopuolinen, transsendenttinen prinsiippi.

Ongelma oli leimahtanut liekkiin, kun Didymosta edeltänyt aleksandrialainen, Areios (256-336) oli sovittanut kristillisen kolminaisuusjulistuksen platonilaiseen malliin: vain Isä on transsendenttinen ja varsinaisessa mielessä Jumala, Poika on Isän luomus (ktisma), aineelliseen maailmaan kuuluva ”toinen Jumala” (deuteros theos).  Hänessä ei ollut olemuksen (ousia) yhteyttä Isään.  Myös Pyhä Henki kuuluu Jumalan luomiin, luodussa maailmassa toimiviin jumalallisiin vaikutuksiin.  Hänkään ei ollut osallinen Isän luonnosta (homooustasios).  Monarkia oli turvattu, samoin filosofian logiikka.  Areioksen propagandan menestys sai aikaan vakavan kirkollisen kriisin, ja keisari Kostantinus kutsui piispat v. 325 Nikeaan, jossa – ensimmäisessä ekumeenisessa kirkolliskokouksessa – muotoiltiin Isän ja Pojan suhde oikeaoppisella, kirkon traditiota vastaavalla tavalla ja Areioksen platonilainen malli torjuttiin.

Oikeaoppisuus määriteltiin ottamalla raamatullisen kielenkäytön ulkopuolelta avuksi filosofian termit ”olemus” (ousia) ja ”samaa olemusta oleva” (homoousios).  Termiä käytettiin kuitenkin platonilaisen filosofian sääntöjä rikkoen: täysin transsendenttinen Isä ja inkarnoituneena maailmassa läsnä ollut Poika ovat substanssiltaan yhtä, samaa olemusta.(1

1) Ajan ja avaruuden lainalaisuuksien ylä- ja ulkopuolella olevan Pyhän Kolminaisuuden mysteeriä koetettiin siis jo 300-luvulla sovittaa tuon ajan korkeimman sekulaarisen ymmärryksen, platonilaisen filosofian muottiin. Tänään, 1700 vuotta myöhemmin asetelma on yllättävän samanlainen: nyt samaa ajan ja avaruuden lainalaisuuksien ulkopuolista mysteeriä yritetään sovittaa tämän ajan korkeimman sekulaarisen ymmärryksen kvanttimekaniikan, molekyylibiologian ja alkeishiukkasfysiikan muottiin.

Nikean lausuma (19.6.325) keskittyy Isän ja Pojan suhteeseen, Pyhästä Hengestä on vain maininta sen lopussa.

Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen
kaikkien näkyvien ja näkymättömien Luojaan.

Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan,
joka on Isästä syntynyt ainosyntyinen, se on Isän olemuksesta,
Jumala Jumalasta, valo valosta,
tosi Jumala tosi Jumalasta,
syntynyt, eikä tehty;
joka on Isän kanssa yhtä olemusta (homoustasios tõ patri)
jonka kautta kaikki ovat tehdyt, jotka ova taivaassa ja maan päällä;
joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden
astui alas ja tuli lihaan ja syntyi ihmiseksi;
kärsi ja nousi ylös kolmantena päivänä,
astui ylös taivaisiin,
on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet.

Ja Pyhään Henkeen

Poika ei ole Isää alempi eikä erillinen jumalallinen sanansaattaja, vaan he täysin yhdessä ja samalla reaalisesti erillään edustavat yhden Jumalan yhtäaikaista tuonpuoleisuutta ja tämänpuoleisuutta.

Nikean perinnöstä kamppailtiin yli 50 vuotta eikä prosessia lainkaan helpottanut valtiovallan sekaantuminen.  Konstantinus ei muuttanut roomalaista uskontolainsäädäntöä, mutta keisarin persoonan sijaan tuli nyt keisarin uskonto – cuius regio, eius religio (2 – ja toinen Konstantinuksen pojista valitsi religiokseen areiolaisuuden.

2) Kenen valta, sen uskonto. Tähän prinsiippiin vetosi myös Martin Luther Augsburgissa v. 1555.

Nikean jälkeisissä kiistoissa nousi keskeiseksi lopulta Pyhän Hengen asema jumalakuvassa.  Jyrkimmät areiolaiset torjuivat koko kolminaisuusopin.  Maltilliset areiolaiset olivat valmiita Isän ja Pojan suhteen Nikaian lausuman mukaisena, mutta he eivät hyväksyneet Pyhän Hengen jumaluutta.  Heitä, Pyhän Hengen tappajia, pneumatomakheja, vastaan Didymoksen kirja oli suunnattu.

Kaikille niille suuntauksille, joita Didymos vastusti, on yhteistä se, että Pyhä Henki kuuluu niiden mukaan luodun ja ajallisen maailman piiriin, eikä siksi voi olla samaa olemusta kuin keskenään ikuiset Isä ja Poika.  Kun Raamattu puhuu siitä, että Henki ”täyttää” ihmisen, heidän tulkintansa mukaan vaikutus on luotua pyhyyttä.

Didymos edustaa kirjassaan nikealaista ortodoksiaa vielä vahvemmassa muodossa kuin Konstantinopolin ensimmäisessä kirkolliskokouksessa  v. 381 hyväksytty Nikean-Konstantinopolin uskontunnustus, jonka Pyhää Henkeä koskeva jakso laajentui kuulumaan näin:

… ja Pyhään Henkeen,
Herraan ja eläväksi tekijään,
joka lähtee Isästä ja Pojasta,
ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan
ja joka on puhunut profeettojen kautta.

Se ei nimittäin Pyhän Hengen kohdalla käytä sanontaa ”samaa olemusta oleva” eikä suoraan mainitse sitä, että hän on Jumala.  Sen minkä tunnustus lausuu ikään kuin pidätellen, Didymos lausuu kerta toisensa jälkeen vahvasti ja suoraan.  Hänen tulkintansa kolminaisuudesta ei noudata selvästi idän traditiossa usein havaittavaa hierarkista ajatusta, jossa Isä on triniteetin alku (archē) ja josta Poika syntyy ja Pyhä Henki lähtee.  Didymokselle Jumalan kolminaisuus muodostaa kehän, ilman alkua tai loppua.

Pyhä Henki on siis Didymoksen mukaan luomaton ja ikuinen, yhtä luomaton ja ikuinen kuin Isä ja Poika.  Hän on heidän kanssaan yhtä ja samaa olemusta, substanssia, joka poikkeaa kaikista luoduista [niin näkyvistä kuin näkymättömistäkin, aineellisista kuin aineettomistakin, taivaallisista kuin maallisistakin] substansseista.  Luomattomana tämä yksi, yhteinen substanssi on samalla ikuinen ja muuttumaton.  Luodut substanssit taas ovat ajallisia ja muuttuvia, myös turmeltuvia.  Niiden joukossa on näkyvien lisäksi myös näkymättömiä.  Viimeksi mainittuihin kuuluvat enkelit ja demonit, mutta kaikille niille on ominaista, että ne eivät voi olemuksellisesti tunkeutua toisiin substansseihin eivätkä myöskään täyttää niitä.  Sen sijaan ne voivat vaikuttaa muihin luotuihin substansseihin aksidentiaalisesti eli saada niissä itsessään aikaan joko hyviä (enkelit) tai pahoja (demonit) mielenliikkeitä.  Ne eivät myöskään voi olla monessa paikassa yhtä aikaa, vaan ovat aina jollain tavoin paikallisesti ja ajallisesti rajattuja.

Ikuinen, muuttumaton, turmeltumaton jumalallinen substanssi, josta Pyhä Henki on osallinen, voi sen sijaan täysin aineettomana olla samanaikaisesti kaikkialla ja täyttää lahjoineen sen, jonka on katsonut ne ansaitsevan.  Jumalallinen substanssi absoluuttisen täydellisenä ei itse ota mitään vastaan, koska siltä ei puutu mitään.  Se ei itse omaksu mitään, mutta luotu voi omaksua sen, tulla siitä osalliseksi.  Jumalallinen olemus ei siis ole vastaan ottava vaan vastaan otettava.

Vain näistä näkökulmista käsin voidaan Didymoksen mukaan Raamatun puhe Jumalan Hengestä ja Pyhästä Hengestä ymmärtää oikein ja Jumalan arvon mukaisesti.

Didymos käyttää myös stoalaisen kielifilosofian ymmärrystään siitä, miten sanojen merkitystä määritettäessä on aina huomioitava asiayhteys.  Sama sana pneuma, henki, voi merkitä Raamatussa myös hengitystä, elämää, joskus tuulta, joskus ihmisen korkeinta sielunkykyä – kaikki luotuja ominaisuuksia.  Jos kaikkiin niistä sijoitettaan kontekstia ymmärtämättä Pyhä Henki ja sanotaan että ne todistavat vastapuolen väitteen, jonka mukaan Pyhä Henki on luotu, syyllistytään kohtalokkaaseen virheeseen, vaikka vastaava taitamattomuus muita tekstejä tulkittaessa tuottaa tekijän kasvoille vain häpeän punaa.

 

Didymoksen de Spirito Sancto sisältää kaikkiaan 277 lausumaa luokiteltuna 63 ryhmään.  Olen valinnut tähän niistä joitakin ja ryhmitellyt omalla ymmärrykselläni Didymoksen teemoihin:   

 1. Vaikka kaikkiin jumalallisiin asioihin on suhtauduttava kunnioituksella ja syvällä huolella, eniten tämä kuitenkin koskee sitä, mitä kerrotaan Pyhän Hengen jumalallisuudesta. Tämä johtuu erityisesti siitä, että häneen kohdistuvaa pilkkaa ei anneta anteeksi ja että pilkkaajan saama rangaistus ei siten kata vain koko tätä nykyistä maailmanaikaa, vaan myös tulevan. Pelastajahan sanoo, ettei Pyhän Hengen pilkkaajalla ole anteeksiantoa ”tässä eikä tulevassa maailmanajassa.”  Yhä enemmän ja enemmän on siksi suuntauduttava siihen, mitä Raamattu asiasta kertoo, ettei joku vain silkaa tietämättömyyttään harhautuisi pilkan syntiin.

ei vastaan ottava vaan vastaan otettava

 1. Mutta hän, joka itse on olemukseltaan hyvä, ei voi ottaa vastaan ulkoapäin tulevaa hyvää, vaan jakaa muille omaa hyvyyttään. On siis selvää, että Pyhä Henki ei ole vain ruumiillisten vaan myös ruumiittomien luotujen ulkopuolella, koska muut substanssit ottavat tämän pyhittävän substanssin vastaan. Hän itse puolestaan ei ole pelkästään kykenemätön ottamaan vastaan vierasta pyhyyttä, vaan on sellaisen ylhäinen lahjoittaja ja luoja.
 2. Mutta koska Jumala on hyvä, hän on kaikkien hyvien asioiden lähde ja alkuperä. Hän, jota ei jokin muu ole tehnyt hyväksi, vaan jonka olemus on hyvyys itse, tekee siis hyviksi ne, joille jakaa itseään. Siksi hän on vastaan otettava mutta ei vastaan ottava.  Myös hänen ainoa Poikansa, Viisaus ja Pyhitys, ei itse tule viisaaksi vaan tekee viisaaksi, ei tule pyhitetyksi vaan pyhittää. Siksi myös hän on omaksuttava, mutta ei omaksuva.
 3. Myös pyhä apostoli sanoo efesolaisille kirjoittaessaan näin; ”Häneen uskoessanne te olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetin, joka on meidän perintöosamme vakuutena.” Jos nimittäin jotkut leimataan Pyhän Hengen sinetillä, he saavat itseensä sen muodon ja tunnusmerkin. Pyhä Henki on tässä hän, joka omistetaan ja joka ei omista, ja kun leima painetaan, leimattavat saavat hänet omakseen… 

poiketen kaikista luoduista, näkyvästä ja näkymättömästä, ruumiillisista ja ruumiittomista, taivaallisista ja maallisista, jotka ovat luotuja …

 1. Sanonta ”Pyhä Henki” ei siis ole tyhjä nimitys vaan viittaa nimen alla olevaan olemukseen, joka on Isän ja Pojan yhteydessä ja täysin toisenlainen kuin mikään luoduista olennoista. Luodut nimittäin voidaan jakaa näkymättömiin ja näkyviin, siis ruumiittomiin ja ruumiillisiin, mutta Pyhällä Hengellä ei ole ruumiillista olemusta, ei sielun ja aistien asukasta, sanojen, viisauden ja tiedon tuottajaa, mutta ei myöskään näkymättömien luotujen olemusta, sillä kaikki nämä kykenevät ottamaan vastaan viisautta ja muita hyveitä sekä pyhitystä.

… jotka ovat luotuja ja sidottuja aikaan ja paikkaan

 1. … Mutta eivät kaikki apostolit menneet yhtenä joukkona kaikkien kansojen pariin, vaan jotkut heistä menivät Aasiaan, jotkut Skyytiaan, muut kaikkien kansojen joukkoon aina siitä riippuen, minkä tehtävän heille antoi heidän kanssaan oleva Pyhä Henki …
 2. Jos he siis Herrasta todistaessaan olivat hajaantuneet maan ääriin asti, hyvin pitkän matkan päähän toisistaan, mutta heissä asuva Pyhä Henki oli silti koko ajan heidän kanssaan, tämä kertoo, että substanssi, joka heissä asui, oli rajaton. Enkelten kyvyt poikkeavat tästä täysin. Enkeli, joka oli läsnä vaikkapa Aasiassa apostolin siellä rukoillessa, ei voinut olla samalla hetkellä joidenkin muiden luona, jotka juuri sillä hetkellä olivat joissakin muissa maanosissa.

täyttäjä, voiman ja lahjojen antaja, puolustaja

 1. Mutta vaikka Pyhästä Hengestä voidaan tulla osalliseksi tavalla, jota voidaan verrata siihen, miten tullaan osalliseksi viisaudesta ja tiedosta, hänen olemuksensa ei muodostu tyhjistä tiedon nimityksistä. Hän itse näet on kaiken pyhittävä ja kaiken hyvyydellä täyttävä hyvyys. Juuri siitä on kirjoitettu Apostolien teoissa: ” Ja he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat luottavaisesti Jumalan sanaa”.
 2. … Näinhän Raamattu sanoo: ”He valitsivat Stefanoksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä” …
 3. … Sama Henki oli varustanut hänet runsaasti myös niillä lahjoilla, joitta kutsutaan parantamiseksi ja voimavaikutuksiksi. Myös näitä Jumalan Hengen mukaisia, Henkeä seuraavia lahjoja on lueteltu kootusti Paavalin ensimmäisessä kirjeessä korintolaisille.
 4. … Hänen viisautensa oli nimittäin Herran ja Pyhän Hengen puolella. Näinhän myös Jeesus julisti opetuslapsilleen selkein sanoin: ”Kun teidät viedään viranomaisten ja esivallan, kansankokousten ja synagogien eteen, älkää kantako huolta siitä, mitä teidän silloin olisi sanottava ja puhuttava. Pyhä henki näet antaa teille viisaat sanat, joita he eivät kykene vastustamaan, eivät edes kaikkein viisaimmat kiistelijät, joita he kutsuvat avukseen.”

luomaton, ikuinen ja muuttumaton, samaa olemusta kuin Isä ja Poika

 1. Se mikä voidaan ottaa vastaan, on siis muuttumaton ja muuttumattomana johdonmukaisesti ikuinen: vastaanottavuudesta sitä vastoin seuraa muuttuvuus ja muuttuvuudesta luotuisuus. Mikään luotu ei siis ole muuttumaton, eikä näin olleen myöskään ikuinen.
 2. … jokainen, joka on yhteydessä Pyhään Henkeen, on yhteydessä myös Isään ja Poikaan, ja jolla on Isän rakkaus, sen on hänelle antanut Poika Pyhän Hengen välityksellä. Jeesuksen Kristuksen armosta osallinen on siis saanut saman armon, kuin minkä Isä antaa Pyhän Hengen välityksellä.
 3. Kaikesta tästä käy toteen, että Isän, Pojan ja Pyhän Hengen toiminnat ovat yksi ja sama. Mutta niillä, joiden toiminta on yksi, on myös yksi substanssi, koska samaa substanssia (homoousia) olevien toiminnat ovat yhtä ja samaa, ja eri substanssia (heteroousia) olevien toiminnot erilaisia ja toisistaan poikkeavia.
 4. Koska viisauden ja totuuden Henki on erottamattomassa yhteydessä Poikaan, hänkin on olemukseltaan viisaus ja totuus. Sillä jos hän olisi viisauden ja totuuden vastaanottaja, häneen laskeutuisi jostain muualta tulevaa, sellaista, mitä hän kaipaisi omistukseensa, siis viisautta ja totuutta. Mutta Poikaa, joka on itse olemukseltaan totuus ja viisaus, ei voi erottaa Isästä, joka Raamatun sanojen mukaan yksin on viisaus ja totuus.

Pyhä Henki kuuluu siis tähän samaan ykseyden ja olemuksen kehään: huomaamme, että hän, joka on viisauden ja totuuden Henki, on Pojan yhteydessä, ja Pojan substanssia puolestaan ei voi erottaa Isän substanssista.  

 1. Koska pyhä Raamattu ei siis puhu Kolminaisuudesta sen laajemmin kuin sanoen, että Jumala on Pelastajan Isä ja että Poika on syntynyt Isästä, asiasta on ajateltava sillä tavalla kuin siitä on kirjoitettu, ja kun on osoitettu, että Pyhä Henki on luomaton, on johdonmukaisesta ymmärtää oikeaksi se, että hän, jolla ei ole luotua substanssia, on Isän ja Pojan kanssa yhtä.

 

Nikean uskontunnustuksen sanamuoto Suomen ev.lut. kirkon nykyisessä kirkkokäsikirjassa

Me uskomme yhteen Jumalaan,
Kaikkivaltiaaseen Isään,
taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.

Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan,
joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua,
Jumala Jumalasta,
valo valosta,
tosi Jumala tosi Jumalasta,
syntynyt, ei luotu,
joka on samaa olemusta kuin Isä
ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä,
joka meidän ihmisten
ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista,
tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta
ja syntyi ihmiseksi,
ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana,
kärsi kuoleman ja haudattiin,
nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu,
astui ylös taivaisiin,
istuu Isän oikealla puolella
ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.

Me uskomme Pyhään Henkeen,
Herraan ja eläväksi tekijään,
joka lähtee Isästä ja Pojasta,
jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan
ja joka on puhunut profeettojen kautta.
Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon.
Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi,
odotamme kuolleiden ylösnousemusta
ja tulevan maailman elämää.