Useimmat COVID-19 kuolemat eivät ole väistämättömiä

Euroopan poliittiset johtajat valmistelevat parhaillaan kansalaisia siihen, että Covid-19 epidemian leviämistä koko väestöön ei ole mahdollista enää estää – keinoja ei yksinkertaisesti ole.  Boris Johnson kertoi juuri englantilaisille, että 80 % heistä voi sairastua, Angela Merkel tarjosi saksalaisille muutama päivä sitten 70 % riskinarviota.  Meidän omat ministerimme olivat torstain tiedotustilaisuudessa optimistisempia, riski voisi meillä olla 35 %, mutta hekin olivat vakuuttuneita, että epidemian leviäminen läpi koko väestön on väistämätöntä.  Huoli sairaanhoidon kapasiteetin riittävyydestä, henkilöstön terveydestä ja jaksamisesta sekä talouden kantokyvystä on suuri.

Tähän mennessä Suomen muutamasta sadasta Covid-19 potilaasta tiettävästi kenenkään sairaus ei ole kuitenkaan ollut vakavinta laatua, eikä kuolemantapauksia ole tämän kirjoittamiseen mennessä kertynyt.  Tilanne on samankaltainen kaikissa Pohjoismaissa ja ilmeisin syy on, että jokseenkin kaikki tartunnat on hankittu talvisilta turistimatkoilta Italiasta, ts. joukossa ei juuri ole korkeimpaan riskiluokkaan kuuluvia vanhuksia tai kroonisesti sairaita.  Tämä etu katoaa, kun epidemia leviää Suomen sisällä.  SARS-CoV-2 viruksen aiheuttaman Covid-19 influenssan tartunnan, sairastumis- ja kuolemanriskin sekä rajoittamismahdollisuuksien arvioinnissa ei tarvitse enää rajoittua yleiseen influenssaepidemiologiseen tietoon, koska spesifistä epidemiologista, kliinistä ja mekanistista tietoa Covid-19 sairaudesta kertyy ja julkaistaan jo nyt kiivaaseen tahtiin eri puolilta maailmaa ja myös kansainvälisten konsortioiden toimesta, kts. https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/.  Näiden perusteella tiedetään, että väestötasolla Covid-19 sairastuneista 15-20 % saa vakavia, 6 % kriittisiä, hengityskoneita vaativia oireita ja 3,5 % menehtyy sairauteen.

Suomeen tuotuna, olettaen että tuo mainittu 35 % saisi tartunnan, tämä tarkoittaisi 2 miljoonaa sairastunutta, 120 tuhatta hengityskonehoitoa tarvitsevaa ja 70 tuhatta kuollutta, ts. väestön kokonaiskuolleisuuden kaksinkertaistumista.  Jokaiselle lienee selvää, että sairaanhoitojärjestelmämme, sen enempää kuin minkään muunkaan Euroopan maan järjestelmä ei voi hallitusti selvitä tällaisesta urakasta.

Ja kuitenkin Kiina on selvinnyt.  Edellisen laskelman logiikalla Kiinassa, pelkästään 60 miljoonan asukkaan Wuhanissa, josta epidemia sai alkunsa, olisi pitänyt sairastua 21 miljoonaa ja menehtyä yli 700 tuhatta [koko Kiinassa vastaavasti 20 kertaa enemmän].  Todellisuudessa koko Kiinassa sairastui ja kuoli Covid-19 epidemiaan alle sadasosa näistä määristä.

Chaolong Wangin kahdentoista kollegansa kanssa 2 vk sitten julkaisema Wuhanin Covid-19 epidemian analyysi https://doi.org/10.1101/2020.03.03.20030593 osoittaa, että 1.3.2020 mennessä Wuhanissa oli sairastunut 79 000 ja kuollut 2873 (3,6% sairastuneista).  Päivittäisten sairastapausten määrä on viime päivinä supistunut noin kymmeneen (!), ts. epidemia on – ainakin tällä erää – ohi.  Sekä sairastuneiden että kuolleiden määrät olivat Wuhanin epidemiassa alle puoli prosenttia siitä, mitä Euroopan johtajat näyttävät pitävän väistämättömänä ja siis hyväksyttävänä.  Ero on käsittämättömän suuri.  Se ei johdu siitä, että Covid-19 olisi Kiinassa vähemmän tarttuvaa, tai että kiinalaiset olisivat sille aivan ratkaisevasti vastustuskykyisempiä, vaan siihen, että Kiinassa väestön altistumistiet SARS-CoV-2-virukselle katkaistiin tarkoituksellisesti ja suunnitelmallisesti käyttäen hyväksi sekä altistumistiedettä yleensä että Wuhanissa toteutettujen toimien asteittaista säätämistä tulosten perusteella.

Olen itse julkaissut juuri vuodenvaihteessa kansainvälisen kollegaryhmän kanssa  altistumisen arvioinnista laajan käsikirjan https://www.springer.com/gp/book/9783319961477.

Ensimmäiset Covid-19 tapaukset havaittiin Wuhanissa 8.12. ja potilaita alettiin korkean kuolleisuuden vuoksi pian hoitaa eristystiloissa.  Tammikuun ensimmäisellä viikolla identifioitiin taudin aiheuttama SARS-CoV-2 virus.  Uusia tapauksia ilmestyi tuolloin samaan tahtiin kuin nyt Suomessa, ja infektion alkupisteeksi oletettu Wuhanin kalatori suljettiin.  Chunyun, Kiinalainen uuden vuoden juhla alkoi 11.1. ja sadat miljoonat kiinalaiset alkoivat lähteä käymään kotiseuduillaan.  Seurasi eksponentiaalinen päivittäisten uusien sairaustapausten lisääntyminen muutamasta kymmenestä yli tuhanteen ja tautia alkoi levitä ympäri Kiinaa.  Covid-19 sairauden tarttuminen ihmisestä toiseen varmistui 20.1., potilasmäärät ruuhkauttivat hoitoyksiköt, epäillyt tapaukset asetettiin kotikaranteeniin ja kaikista lääketieteellisistä resursseista syntyi Wuhanissa ankara pula.

Toisessa vaiheessa, 23.1., Wuhanin alue eristettiin (asetettiin cordon sanitaire’en).  Peräkkäisinä tammikuun päivinä keskeytettiin ensin julkinen liikenne, sitten taksit, ja lopulta kaikki liikkuminen kaupunkialueella ilman erityistä lupaa.  Yleisötilaisuudet kiellettiin, liikkeet ruokakauppoja ja apteekkeja lukuunottamatta suljettiin.  Kasvosuojus tuli pakolliseksi julkisissa tiloissa liikuttaessa ja määräyksiä annettiin käsihygieniasta, kotien puhdistuksesta ja pintojen desinfioinnista.  Wuhaniin perustettiin joukko uusia, yksinomaan Covid-19 sairaille kohdennettuja sairaanhoitoyksiköitä, niihin toimitettiin muualta Kiinasta 10 000 sairaanhoidon ammattilaista sekä tarvikkeita erityisesti hengitystieinfektiopotilaiden tarpeisiin, ja virustestejä lisättiin ja nopeutettiin.  Näillä keinoilla uusien päivittäisten sairaustapausten määrä saatiin pysäytettyä 1000 – 1300 tasolle ja jopa käännettyä hienovaraiseen laskuun.

Kolmannessa vaiheessa 2.2. annettiin edelleen kiristyviä määräyksiä ja otettiin käyttöön uusia, entistä tiukempia keinoja.  Kaikki Covid-19 potilaat, heidän kanssaan lähikontakteissa olleet, tautiepäillyt sekä kuumeiset potilaat keskitettiin, eristettiin ja hoidettiin vain tälle potilasryhmälle perustetuissa sairaaloissa [Useimmat varmaan näkivät videon yhden sairaalan rakentamisesta viikossa. Loistava propagandatemppu, tietenkin, mutta samaahan voi sanoa esim. Apollo-ohjelmasta, jolla Amerikka lähetti astronauttinsa kuuhun].  Näissä sairaaloissa koko henkilökunta liikkuu vain suojavarusteissa ja noudattaa valvottua päivittäistä desinfiointiohjelmaa.  Kaikkien tiedettyjen ja epäiltyjen SARS-CoV-2-virusten kantajien poistaminen muista sairaaloista vapautti niissä toimivan henkilökunnan jatkuvan tartuntariskin hallinnasta.  Sairaanhoitohenkilökunnan työ muodostui näin molemmissa yksikötyypeissä selkeämmäksi ja turvallisemmaksi.  Tähän vaiheeseen määrättiin myös karanteenialueille ympärivuorokautinen ulkonaliikkumiskielto [pl. erityisluvalla liikkuvat], sekä jokaista sitova velvoite oman ruumiinlämpötilan mittauksesta ja sen sekä mahdollisten oireiden päivittäisestä raportoinnista.  Näillä toimenpiteillä saatiin uusien Covid-19 tapausten määrä viimein nopeasti alenemaan, ensimmäisen kahden viikon aikana noin sataan ja maaliskuun alkupuolella noin kymmeneen vuorokautta kohden.  Eikä menestys rajoittunut Wuhaniin, vaan menetelmiä sovellettiin tarpeenmukaisesti myös Kiinan vähäisemmissä Covid-19 pisteissä.  Tänään koko Kiinasta raportoidaan päivittäin vähemmän uusia Covid-19 tartuntoja kuin esim yhdestäkään Pohjoismaasta, ja niistä suurin osa on nyt ulkomailta tulevilla matkustajia, jotka kaikki laitetaan poikkeuksetta 2 viikon karanteeniin.

Korea otti oman, äkkiä ja yllättäen suureksi levähtäneen Covid-19 epidemiansa hallintaan, jos mahdollista vielä Kiinaakin nopeammin, aivan vastaavilla menetelmillä. He alkoivat myös testata riskinalueiden väestöä sadointuhansin.  Siellä paranee nyt päivittäin enemmän potilaita kuin löytyy uusia viruksen kantajia.

Singaporella on vielä hyvässä muistissaan parinkymmenen vuoden takainen SARS epidemia, ja he onnistuivat lähes tyrehdyttämään Covid-19 epidemian heti alkuunsa.

Euroopan poliittisten johtajien ja nähtävästi myös laajojen viranhaltija- ja asiantuntijatahojen omaksuma käsitys, että Covid-19 epidemian leviäminen yli koko väestön, siitä seuraava hallitsematon potilastulva ja kuolleisuus on väistämätön, on väärä.  Kulumassa olevan vuoden mahdollisista Covid-19 uhreista enemmän kuin yhdeksänkymmentäyhdeksän sadasta on estettävissä turvautumalla jo testattuihin ja toimivaksi osoitettuihin menetelmiin.  On tietenkin arvokysymys, katsotaanko Kiinan epidemian torjunnassa käyttämät menetelmät suuremmaksi uhaksi eurooppalaisille arvoille kuin kymmeniätuhansia ylimääräisiä kuolemantapausia Suomessa ja miljoonia Euroopassa kesään 2021 mennessä. Väistämättömiä nämä kuolemat eivät ole.

_________

Päivitystieto 15.3.: Etelä-Korea, joka on seurannut Kiinan esimerkkiä, on jo saanut uusien päivittäisten Covid-19 sairastapausten määrän vähenemään 4/5 huipputasosta. Se siis on mahdollista.

Ja näinhän tapahtui myös mm. HIV-, SARS- ja Ebola-epidemioiden kohdalla. Eivät niidenkään aiheuttamat kuolemat tyrehtyneet väestön laumaimmuniteetin kasvun tai kahden jälkimmäisen osalta myöskään tehokkaiden lääkkeiden löytymisen avulla, vaan katkomalla altistusteitä niin tehokkaasti, että yksi sairas voi tartuttaa selvästi vähemmän kuin yhden terveen.

Tyttäreni Paula lähetti minulle juuri keinoälytytkijan, Joscha Bachin eilen julkaiseman artikkelin (klikkaa tästä), jossa hän on päätynyt jokseeenkin tarkalleen samoista syistä kuin minä jokseenkin tarkalleen samoihin johtopäätöksiin: Covid-19 infektiohuipun ajalliseen levittämiseen ja laumaimmuniteetin rekentamiseen perustuva politiikka – johon mm. Suomessa ja Englannissa aioitaan turvautua – on tuhon tie, josta yhdenkään maan sairaanhoitojärjestelmällä ei ole vähimpiäkään mahdollisuuksia selviytyä.  Pohjois-Italian saraanhoito on paraikaa luhistumassa vaikka sairastuneita on vasta 0,1 % väestöstä odotettavissa olevan 35-60 % asemasta [siis jos epidemiaa ei saada Wuhanin ja Etelä-Korean tavoin katkaistua].

View at Medium.com

 

10 vastausta artikkeliin “Useimmat COVID-19 kuolemat eivät ole väistämättömiä

 1. Miten vastaatte siihen, että toiset lähteet Kiinasta kertovat ”normaalista” kiinalaisesta tiedottamisesta koronaviruksenkin osalta ja että todellisuudessa sairastuneita ja kuolleita on merkittävästi enemmän?

 2. Yhdessäkään maassa tuskin on täysin eksaktia tietoa Covid-19 tartuntojen ja siihen kuolleiden määristä. Kaikilla luvuilla on virherajat, ja tällaisissa tapauksissa todelliset luvut lienevät yleensä ilmoitettuja suurempia. Jos/kun tilanne on Kiinassa saatu oman ilmoituksen mukaisesti hallintaan ja sieltä ilmoitettiin eilen uusia tartuntoja esim. 5, todellinen arvo saattaa siis hyvin olla 7, ehkä jopa 13. Tiedossa on aina epätarkkuutta ja usein myös kaunistelua.
  Jos kaikki se mitä Kiinan Covid-19 epidemiasta on 20.1, jälkeen kerrottu olisi sensijaan silkkaa huijausta, epidemia olisikin levinnyt hallitsemattomasti ja sen kukistamisessa olisi todellisuudessa epäonnistuttu, niin siinä tapauksessa uusia tartuntoja olisi nyt päivittäin satojatuhansia tai miljoonia ja kuolleita kymmeniätuhansia. Tämä olisi epäilemättä myös luhistanut maan sairaanhoitojärjestelmän.
  Maassa, jossa tiedon kulku ei ole vapaata, ja jossa ihmisten kaikkea liikkumista rajoitetaan ankarasti epidemian vuoksi, saattaisi ehkä olla lyhytaikaisesti mahdollista uskotella omille ja muulle maailmalle, että epidemia on päättynyt vaikka se todellisuudessa harventaisi väestöä vastustamattomalla voimalla.
  Valhe paljastuisi kuitenkin hyvin pian jo yksin sen vuoksi että Kiinasta katoaisi lyhyessä ajassa 1-4% sen maailmalla tunnetuista poliitiikan, talouden ja tieteen avainhenkilöistä ja samalla miljoonat diasporassa asuvat kiinalaiset kadottaisivat vastaavan määrän perheenjäseniään sekä Kiinassa tuotantoa harjoittavat ja Kiinan kanssa kauppaa käyvät yritykset työntekijöitään ja yhteyshenkilöitään.
  8 tartuntaa on mahdollista kaunistella 5’ksi, 800 000 tartuntaa ei.

 3. Kyllä, Lewitt havaitsi, että 7.2. uudet tartunnat kääntyivät laskusuuntaan, ja vikkoa myöhemmin näin kävi myös uusille kuolemantapauksille. Olisi kuitenkin väärin tulkita hänen havaintonsa niin, että kyseessä olisi olliút epidemian luonnollinen hiipuminen. Blogistani voit lukea, että jo kahta viikkoa aikaisemmin Wuhanissa oli käynnistetty kiristyvä sarja toimenpiteitä Covid-19 epidemian rajoittamiseksi ja 2.2. myös sen pysäyttämiseksi. Se minkä Lewitt osoitti jo varhain näiden toimenpiteiden käynnistyttyä oli, että ne tehoaisivat jo lähiviikkoina, aivan kuten tapahtuikin.

 4. Tuossa Chaolong Wangin Wuhanin Covid-19 epidemian analyysissä herättää huomiota laboratoriovarmistettujen Covid-19 tapausten huomattavan korkea mediaani-ikä, 57 vuotta. Ainakin Euroopassa koko väestön mediaani-ikä on, maasta riippuen, jotain vähän yli 40 vuotta. Onko sittenkin niin, että nuoremmissa ikäluokissa on ollut suuri määrä lieviä, tilastoimatta jääneitä, tapauksia?

  1. Epäilemättä kaikki testatut on tilastoitu. Artikkelin kuva 3 D kuitenkin osoittaa, että testausten alkuvaiheessa ennen 22.1. huomattavan suurella osalla testatuista oli vakavia oireita, ja tuosta päivästä eteenpäin lievien oireiden osuus kasvoi ja vakavampien oireiden osuus väheni. Oma johtopäätökseni on, että alkuvaiheessa testattiin painotetusti vaikeammin sairaita, jotka painottuivat iäkkäämpään väestöön ja SARS-CoV-2 testikittien lisääntyessä testausta laajennettiin myös lieväoireisiin, jolloin nuorempien ja keski-ikäisten osuus kasvoi kohti väestön ikäjakaumaa.

 5. Toivon, että emeritus-professori Jantunen ottaisi voimakkaammin kantaa omalla arvovallallaan Suomen testaamattomuuteen, tautiketjujen jäljittämättömyyteen, torjuntatoimien puutteeseen ja uskomuksiin laumasuojasta. Nimittäinkin pelkälle maallikolle ilman “nimeä” sanotaan nyt, että “anna asiantuntijoiden hoitaa virustorjunta, he ymmärtävät sinua paremmin”

  Aika käy vähiin ja jotain pitäisi vielä ehtiä tehdä, ennen kuin on liian myöhäistä! Oma ja läheisten ihmishenki on kyseessä samoin kuin kaikkien muidenkin suomalaisten. Jos joudutaan Italian tielle, on aika ikävää. Suomen asukkaile onnea taudin karttelemisessa tuottavat kai ainoastaan nämä seikat: harvaanasuttu maa ja melko vähäinen asukasmäärä. On edes teoreettinen mahdollisuus evakuoitua johonkin.

 6. Olen miettinyt että mistä tuo viranomaisten 35% arvio tulee. Kansallisessa varautumissuunnitelmassa Influenssapandemiaa varten lukee että sairastuvuus voisi olla 25-35%. Tämä suunnitelma koski kuitenkin influenssaa, ei koronavirusta. Luin wikipediasta että SARS-viruksen kohdalla HIT-luku (herd immunity treshold) voisi olla R0:n avulla laskettuna 50-80%, toisin kuin influenssan 33-44%. Jotkin tutkijat ovat miettineet että syntyyköhän Covid-19:lle laumaimmuniteettia ollenkaan, koska esim. MERS-virukselle sitä ei ilmeisesti synny (https://doi.org/10.1038/s41591-020-0796-5). Geneettisesti Sars-Cov2 on lähempänä SARS- kuin MERS-virusta, mutta toisaalta sen tarttuvuus on luultavasti suurempi kuin SARS-viruksen ja siten myös HIT on isompi.

  Pelottavaa tässä 35%:n strategiassa ja muissakin laumaimmuniteettiin perustuvissa ajatuksissa on myös se, että joka kerta kun virus pääsee lisääntymään uudessa isännässä, se voi mutatoitua. Yleensä selektiopaineen alla tapahtuvat mutaatiot lisäävät tartuttavuutta ja vähentävät kuolleisuutta. Italiassa jotkin asiantuntijat ovat kuitenkin sanoneet, että Kiinan data ei täsmää heidän havaitsemiensa arvojen kanssa: virus on paljon herkemmin leviävä ja tappava kuin mitä Kiinan luvut antoivat ymmärtää. Kun katsoo nextstrain.org/ncov-sivustolta tuota Euroopan infektoitunutta klusteria (toinen iso klusteri ylhäältä, jossa oransseja ja vihreitä nodeja), niin huomaa että siellä heti juuressa on mutaatio viruksen piikkiproteiinissa (S: D614G). Kukaan ei varmaankaan vielä tiedä mitkä tuon mutaation vaikutukset ovat, mutta toivottavasti se ei ole muuttanut virusta vaarallisemmaksi.

  Eiköhän jokainen tajua pian että tämä 35% suunnitelma on täysin idioottimainen, mutta hallituksen toimista riippuu että kuinka monta ihmistä päätyy tehohoitoon ja kuolee siihen mennessä. Tähän tautiin sairastuu vakavasti myös nuoria ihmisiä, onneksi se on nyt HS:n toimesta kerrottu myös kansalle, jotta nuoretkin ehkä osaisivat käyttäytyä järkevästi. Tämä on varmaankin nyt se 3. maailmansota: vaikka kotirintamalla on hiljaista, niin sairaaloissa taistelu käy kuumana. Tämän sodan sankareina ovat sotilaiden sijaan lääkärit ja hoitajat!

 7. Erinomaisia näkökulmia, kiitos. Tämä 35 % on toiveajattelua, luku joka näyttää vähemmän pahalta kuin mitä esim. Englannissa ja Saksassa on arvioitu. Olennaista on, että 60 miljoonan asukkaan Wuhanissa, Kiinassa sairastuneiden määrä saatiin kuvaamillani, paljon Suomen hallituksen nyt esittämiä ankarammilla toimilla rajoitettua 80 tuhanteen, siis 0,13 %:iin, ja jo tämä riitti luhistamaan alueen sairaanhoidon niin, että sinne oli siirrettävä 10 000 lääkäriä muualta Kiinasta tilanteen pelastamiseksi.
  Kuvitellaanko meillä todella että yksi suomalainen lääkäri vastaa sataa kiinalaista läääkäriä ja hoitaja sataa kiinalaista hoitajaa?!

 8. Hei, laitan oheen ideointimme koronaongelman ratkaisuiksi Hack the Crisis Finland -tapahtumasta. Kolmen hengen työryhmäämme kuului eläköitynyt tehohoitaja, itse toimin julkisten rakennusten suunnittelun johdossa kaupungin organisaatiossa. Työssäni joudun miettimään tiedon oikea-aikaista välittämistä sekä hankkeiden johdon logistiikkaa. Minulta on julkaistu myös VTTn tutkimus. https://sakarimeinila.blogspot.com/2020/03/miten-pelastaisimme-ihmishenkia.html Koetimme miettiä asioita globaalilla, valtiollisella ja alueellisella taholla lähinnä henkien säilyttämisen näkökulmasta.

Vastaa